Hallaryd Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 19:44, 14 October 2012 by DuboisM (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Hallaryd Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

Aleboda, Algotsberg (Allgutsberg), Anderstorp, Aspelund,

Backaholm, Backstugan; Elleböke - Hallaböke Södergård - Hallaryd Norrgård  - Hallaryd Södergård - Halseryd -  Kornberga Södergård -  Lindås, Skåparyd Norrgård -  Ulvberga, Bengtsberg, Bengtstorp, Björkeberg, Björkelund, Blacketorp, Bosaholm Gryshult - Skåparyd Södergård, Broslätt, Brunshult, Brånadal, Brånahult, Brånaslätt, Brånatorp, Brännhult Augment - Såg, Brötaholm, Brötan Augment, Byaholm, Bäckadal, Bäckaholm, Bäckanäs,

Dalen,

Ekelund, Elleböke, Erikstorp,

Flyboda, Furuboda, Furutorpet, Fågelhult, Fågelsång, Fåglanäs,

Gammalstorp, Gryshult, Gräsholmen, Grönadal, Gummestorp, Gyllendal, Gyllsensund, Gustafsborg, Gylshult, Gåsholmen, Gökalund, Gölaholm,

Hallaböke Mellangprd Rusthåll - Norrgård - Södergård, Hallarum, Hallaryd ; Norrgård Augment - Norrgård Kvarn - Norrgård Skolhus - Norrgård såg -  Prästgård - Sockenstuga - Södergård, Hallatorp, Hallenstorp, Halseryd - Kvarn, Hansatorp, Holmö, Hårdanäs, Hårhult, Hägdabygd, Hägganäs, Hälleberg, Högahult,

Johansberg, Johanstorp Hallaryd Norrgård - Starsholma Västergård, Jonsdal, Jönsbo, Jönsholm, Jönsköp,

Kalvarås, Kalvshult Mellangård - Västergård - Östergård, Kalvsnäs, Kaplansbostället Skåparyd Norrgård, Karlsborg, Karlstad, Kimmelsbygd, Klädekulla, Kornberga Norrgård - Södergård  - Södergård Kvarn, Kringelholma, Kringleström, Kroksberg, Kroksbygd, Krokslund, Kruseböke - Såg, Kråkeryd Norrgård - Södergård, Kvarnarp, Kvarnen Hallaryd Norrgård - Halseryd - Kornberga Södergård - Vägla Östergård, Kvarnholmen, Kvistholmen, Källeboda (Kjelleboda), Källedal, Käxberg,

Lillahem, Lindholmen, Lindhult Kalvshult Västergård - Linnefalla Norrgård, Lindås, Linnefalla Norrgård - Södergård, Lomarp, Lundsborg, Lundsdal, Lönaholm, Lönnebäck,

Mariedal,Mellantorpet, Militiebostället Örnaholma, Myrarås, Målaböke, Månsatorp, Månstorp, Mårtensholm, Möllarp, Mölleberg,

Nilsboda, Noggaretorpet, Norratorp, Nyatorp, Nyboda Kråkeryd Norrgård - Linnefalla Södergård, Nybygget, Nyäng, Nöjet,

Persboda, Perstorp Kråkeryd Södergård - Stenshult, Pettersberg, Planen, Prästgården, rosendal, rosenlund, Rönneboda, Rönnesholm,

Simonstorp, Sjuhult, Sjöbacken, Sjöberget, Sjöboda, Sjöholmen, Skeppshult, Skomakaretorpet, Skräddaretorpet, Skåparyd Norrgård Kaplansboställe - Södergård, Skönalund, Smedboholm Kornberga Södergård - Skåparyd Södergård, Smedjeboda, Smedjeholmen, Snickaretorpet, Snyggarp, Sockenstuga,

Soldattorp # 29 Hallaryd Södergård - # 30 Kornberga Norrgård - # 31 Ulvberga - #32 Hallaböke Södergård - # 33 Hallaböke Södergård - # 34 Sjuhult - # 35 Vägla Östergård - # 36 Halseryd - # 37 Kroksbygd - # 38 Kråkeryd Södergård - #39 Linnefalla södergård - # 40 Linnefalla Norrgård - # 41 Hallaböke Mellangård - #42 Starsholma Västergård - # 42 Kruseböke - # 43 Torsholma Östergård - # 44 Kalvshult Östergård -# 45 Örsnäs - # 46 Hårhult - # 47 Skåparyd Norrgård - # 48 Gryshult - # 49 Stenshult,

Starsholma Västergård - Östergård, Stenbäcksholm, Stensholm, Stensholmen, Stenshult, Stensnäs, Stensö, Stockanäs, Struttelid, Strömsholm, Stubbarp, Svanrp, Svanstorp, Svenslund, Svenstorp Kråkeryd Norrgård - Sjuhult - Ulvberga, Sågen Brännhult - Hallaryd Norrgård - Kruseböke - Vägla Västergård - Vägla Östergård, Sågmöllestugan Brännhult - Hallaryd Norrgård, Sågmölletorpet, Sännesholma, Södradal, Södratorp Kornberga Södergård - Kråkeryd Södergård,

Torsholma västergård - Östergård, Torsholmen, Torstensdal,

Ulvberga,

Vägla Västergård Såg - Östergård - Östergård Kvarn och Såg, Väratorp (Verratorp), Västerås, Västratorp,

Åholmen, Åhult, Åhus, Åkestorp, Årbohult,

Änganäs,

Örnaholna Militieboställe, Örsnäs, Österlund, Östrahult,To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References 

Hallaryd Parish 1844-1849 AI;14, Husförhörslängd. Ort register.