Härkeberga Parish, Uppsala, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 20:51, 15 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Parish I.D. info)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Härkeberga Parish, Uppsala, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Uppsala ärkestift, 1989- Uppsala
Pastorat -1945 Långtora and Härkeberga, 1946-1961 Långtora, Härkeberga and Biskopskulla, 1962- Villberga, Hacksta, Löt, Litslena, Husby-Sjutolft and Härkeberga
Län 1634- Uppsala
Landskap Uppland
Härad Trögd
Tingslag -1903 Trögds härad, 1904-1926 Uppsala läns södra domsaga, 1927-1970 Trögd
Domsaga 1680-1714 see Arnö, 1715-1980 Uppsala läns södra, 1980- Enköping
Fögderi 1720-1878 Andra, 1879-1885 Första, 1886-1917 Uppsala läns södra, 1918-1966 Trögd, 1967- Enköping
Länsmansdistrikt -1917 Trögds härads övre
Kronofogdedistrikt 1634- Uppsala
Kommun 1863-1951 Härkeberga, 1952-1970 Norra Trögd, 1971- Enköping
Militär indelning Lif-Regementets Dragon-Corps: Sigtuna Sqvadron, Majorns Kompani, Uplands Regemente: Hagunda Kompani, Upplands Regemente: Lagunda (Hagunda) kompani, - 1791 Livregementet till Häst: Majorens kompani, 1791 - 1815 Livregementsbrigadens Kyrassiärkår: Majorens skvadron, 1815 - Livregementets Dragonkår (Dragoner): Sigtuna skvadron
FamilySearch I.D. 6373678
NAD Ref Code SE/ULA/10467


Place Names

Bårskär, Bårskär ägor, Dragoner, Ekeby, Ekeby ägor, Härkeberga-by, Härkeberga ägor, Komministerbostället, Klockarbostället, Lilla Värsta, Malma, Malma ägor, Markeby, Savlinge, Savlinge ägor, Soldater (Bårskär), Soldater (Ekeby), Soldater (Härkeberga-by), Soldater (Malma), Soldater (Savlinge), Soldater (Valgeby), Soldater (Värsta), Valgeby, Valgeby ägor, Värsta (Lilla), Värsta ägor,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Riksarkivet. "Härkeberga Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). April 2011 http://www.nad.ra.se/

Härkeberga, husförhörslängd 1844-1849, Ortregister.