Gräve Parish, Örebro, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 22:00, 11 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Parish I.D. info)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Gräve Parish, Örebro, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Strängnäs
Pastorat -1658 Kil, Gräve and Eker, 1659-1961 Kil and Gräve, 1962- Vintrosa, Tysslinge and Gräve
Län 1631-1638 Närke-Värmland, 1639-1653 Örebro, 1654-1778 Närke-Värmland, 1779- Örebro
Landskap Närke
Härad Örebro
Tingslag -1903 Örebro härad, 1904-1947 Glanshammar and Örebro, 1948-1970 Östernärkes domsaga
Domsaga -1771 Norra Närke, 1772-1809 Örebro, Glanshammar and Fellingsbro, 1810-1970 Östernärke, 1971- Örebro
Fögderi 1720-1917 Östernärke, 1918- Örebro
Länsmansdistrikt -1871 Örebro härad, 1872-1917 Örebro härads västra
Kronofogdedistrikt 1965- Örebro
Kommun 1863-1951 Gräve, 1952-1970 Tysslinge, 1971- Örebro
Militär indelning Lif-Regementets Husar-Corps: Örebro Sqvadron, Örebro Kompani, Nerikes Regemente: Örebro Kompani, Nya Ordin. Soldat-Roteringen, -1791 Livregementet till Häst: Örebro kompani, -1814 Närke-Värmlands Regemente: Örebro kompani, 1791-1796 Livregementsbrigadens Lätta-Dragon-Kår: Örebro skvadron, 1796 Livregements (Brigadens) Husarkår (Husarer): Örebro skvadron, 1814- Närke Regemente: Edsbergs kompani
FamilySearch I.D. 6373357
NAD Ref Code SE/ULA/10342


Place Names

Bäcktorp,
Cathrinelund,
Gräfve,
Hagalund, Helsingland, Hårsta, Håsta, Håstatorp, Hättinge, Hättingstorp, Hörneboda,
Klockaregården, Kyrkeby, Kyrkobord, Källtorp,
Margretelund,
Nybble, Nybbletorp, Nytorp,
Olstorp,
Prestebol (Prestebord),
Sandtorp, Skoglund, Skogstorp, Smedstorp, Sophielund, Sörby,
Table Race, Tysslingen,
Åkerby, Åsen,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Riksarkivet. "Gräve Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). February 2011 http://www.nad.ra.se/

Gräve, Husförhörslängd 1836-1840, Ortregister