Difference between revisions of "Gagnef Parish, Kopparberg, Sweden Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Added place names)
Line 20: Line 20:
 
=== Place Names  ===
 
=== Place Names  ===
  
Arfslindan, Berggården, Björhof, Björka, Bodarna, Bomsarvet/Bumsarfvet,  '''Bröttjärna''', By, Bäsna Utombacke, Capellansgården, Djur/Jur, Djurmo/Jurmo,  Djurås, Gagnefsbyn, Gruvan/Grufvan, Gräf, Gråda, Grånäs,  Gärde, Gästgivaregård, Gröntuf,  Hovänge, Lindan, Mjelgen/Mjälgen,  Moje, Nolåker/Nordåker, Nordbäck,  Nysäl, Näset, Rista, Scholmästar ?, Sifferbo, Skogen, Skolhuset, Avedjan, '''Sähl''', Tjärna, Utby, '''Wästanbäcken''',Västerfors,  Västtjärna, Ytterbacka, Öfverbacka/Överbacka, Österfors, Östtjärna,  
+
Arfslindan, <br>
 +
Berggården,  
 +
Björhof,  
 +
Björka,  
 +
Bodarna,  
 +
Bomsarvet/Bumsarfvet,  
 +
Borsheden,
 +
Bröttjärna,  
 +
By,  
 +
Bäsna,
 +
Bäsna Ofvanb.,
 +
Bäsna Utombäcken, <br>
 +
Capellansgården, <br>
 +
Djur/Jur,  
 +
Djurmo/Jurmo,
 +
Djurås, <br>
 +
Ersholn, <br>
 +
Fors,
 +
Färmsnäs (Fermsnäs), <br>
 +
Gagnefsbyn,  
 +
Gruvan/Grufvan,  
 +
Gräf,  
 +
Gråda,  
 +
Grånäs,
 +
Gärde,  
 +
Gästgivaregård,  
 +
Gråda,
 +
Gröntuf,  
 +
Gröntufs Norrgårdar,
 +
Gröntufs Sörgårdar<br>
 +
Hedin,
 +
Högberget,
 +
Högsweden,
 +
Hovänge (Hofänget), <br>
 +
Lindan,  
 +
Lindbyn<br>
 +
Mjelgen/Mjälgen,
 +
Moje,  
 +
Myrholn,<br>
 +
Nohlbäck,
 +
Nolanbyn,
 +
Nolåker/Nordåker,  
 +
Nordanholn,
 +
Nordbäck,
 +
Norr Mockfjerd,
 +
Nysäl,  
 +
Näset,<br>
 +
Prostgården, <br>
 +
Rista, <br>
 +
Scholmästaregården,
 +
Sifferbo,  
 +
Skogen,  
 +
Skolhuset,  
 +
Svedjan,  
 +
Sähl,  
 +
Sör Mockfjerd,<br>
 +
Tansån,
 +
Tjärna, <br>
 +
Utanskog,
 +
Utby, <br>
 +
Wästanbäcken,
 +
Västerfors,
 +
Västtjärna (Westtjärna), <br>
 +
Ytterbacka, <br>
 +
Öfverbacka/Överbacka,  
 +
Österfors,  
 +
Östtjärna,
 +
 
  
 
<br>  
 
<br>  

Revision as of 20:05, 3 May 2013

Back to Sweden

History:  Gagnefs and Mockfjärds Parishes was once together in one Parish . The place names written in bold belong to Mockfjärd. 

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Gagnef Parish, Kopparberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Västerås
Pastorat Gagnef and Mockfjärd about 1620-
Län 1631-1640 Kopparberg, 1641-1646 Säter, 1647- Kopparberg
Landskap Dalarna
Härad not applicable
Tingslag -1915 Gagnef, 1916-1947 Leksand and Gagnef, 1948-1970 Nedansiljans domsaga
Domsaga 1687-1875 Östra, later called Österdalarne
Fögderi 1720-1881 Säters län, 1881-1917 Nedansiljan, 1918-1946 Västerdal, 1946-1966 Nedansiljan, 1967- Borlänge
Kommun 1863- Gagnef
Militär indelning Dal-regementet: Gagnefs Kompani, Extra Soldat-Roteringen, Dalregementet: Gagnefs kompani


Place Names

Arfslindan,
Berggården, Björhof, Björka, Bodarna, Bomsarvet/Bumsarfvet, Borsheden, Bröttjärna, By, Bäsna, Bäsna Ofvanb., Bäsna Utombäcken,
Capellansgården,
Djur/Jur, Djurmo/Jurmo, Djurås,
Ersholn,
Fors, Färmsnäs (Fermsnäs),
Gagnefsbyn, Gruvan/Grufvan, Gräf, Gråda, Grånäs, Gärde, Gästgivaregård, Gråda, Gröntuf, Gröntufs Norrgårdar, Gröntufs Sörgårdar
Hedin, Högberget, Högsweden, Hovänge (Hofänget),
Lindan, Lindbyn
Mjelgen/Mjälgen, Moje, Myrholn,
Nohlbäck, Nolanbyn, Nolåker/Nordåker, Nordanholn, Nordbäck, Norr Mockfjerd, Nysäl, Näset,
Prostgården,
Rista,
Scholmästaregården, Sifferbo, Skogen, Skolhuset, Svedjan, Sähl, Sör Mockfjerd,
Tansån, Tjärna,
Utanskog, Utby,
Wästanbäcken, Västerfors, Västtjärna (Westtjärna),
Ytterbacka,
Öfverbacka/Överbacka, Österfors, Östtjärna,To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Gagnef parish, Husförhörslängd 1846-1857, AI;24, Ort register.

Riksarkivet. "Gagnef Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). March 2011 http://www.nad.ra.se/