Göteryd Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 18:18, 14 October 2012 by DuboisM (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Göteryd Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

Anderstorp, Arveka, Askenäs Lillgård Rå och Rörshemman - Säteri - Yttregård Augment, Aspelund,

Backstugan; Askenäs Säteri - Brokhult - Burhult Mellangård -  Bårshult Södergård - Ekenäs Lillgård, Norrgård, Södergård - Elisköp - Fagerhult - Fåglanäs Säteri - Gårdstaköp - Gösköp - Göteryd Prästgård - Holmseryd - Hylte - Hällhult - Hästberga - Jonskåp - Judhult Storgård - Jämnhult - Kopparebygd Norrgård - Kopparebygd Södergård - Kölaboda Östergård - Kälshult - Ljunggårdsköp - Lönhult - Näs Västergård - Prästabygd - Ramnäs Jon Jonssonsgård - Ramnäs Jon Nilssonsgård - Ramnäs Simonsgård - Romarehyltan - Ryd Järnbruk - Ryd Östergård - Skateboda Södergård - Sköldsygd Västergård - Västergård - Östergård - Slagersköp Norrgård - Snärhult - Stuvhult - Väraberga Mellangård , Norrgård ,

Bengtsboda Brokhult - Burhult Norrgård - Hästberga, Berget, Bjärnhult Säteri, Björkelunda Forreryd - Hällhult - Judhult Lillgård , Storgård - Kölaboda Mellangård - Ramnäs Jon Nilssonsgård, Björkholmen Brokhult - Hästberga, Bokelund, Bokholm, Bremeslid, Brokhult, Brotorp, Broön, Bråtahult, Burhult Mellangård - Norrgård - Södergård Militieboställe, Bårshult Norrgård - Södergård, Bäckaholm Skåldsbygd Västergård - Södergård, Bäckö, Bökelida, Bökelund,

Damsjö, Dannebro, Dannebrohult, Dannäs, Dannö,

Ekedal, Ekenäs Lillgård Augment - Norrgård - Södergård, Ekholmen, Elisköp, Elmeshult,Elmesås, Elmtaryd, Engaholm (Ängaholm), Enganäs (Änganäs), Eriksberg, Eriksholm Bårshult Södergård - Hästberga, Erikstorp, Erlandsgården Ramnäs, Erlanstorp,

Fagerhult, Flytorp, Forreryd, Fredriksberg, Fredrikshult, Fåglanäs Säteri, Fållen,

Graneholm, Granholm Brokhult - Bårshult Norrgård - Fåglanäs, Gret(t)atorp, Grettö, Grönadal, Grönalund, Grönelida, Grönkullen, Gustafslund, Gårdstaköp Rusthåll, Gölsmåla, Göransbo, Gösköå, Götadal, Göteryd Klockaregård - Prästgård Kyrkoherdeboställe,

Haganäs,Hagastugan, Hagatorp ; Gårdstaköp - Kölaboda Mellangård - Kölshult - Lillaryd Säteri, Hagatorpet Skateboda Östergård, Hallatorp Judhult Lillgård - Veka, Holmseryd, Hultatorp; Askenäs Säteri - Burhult Mellangård - Sköldsbygd Östergård - Snärhult, Hultet, Hultåsen, HylteAugment, Hällhult, Hämpersköp, Hässle, Hässleholm, Hästberga Rusthåll, Höghult, Hökahult,

Jeriko, Johansdal Bårshult Södegård - Jämnhult, Johanslund, Jon Jonssonsgården Ramnäs, Jon Nilssonsgården Ramnäs, Jonsköp , Jonstorp Burhult Norrgård - Ramnäs Östergård - Romarehyltan, Judhult Lillgård Augment - Storgård, Jämnhult Augment, Järnbruket Ryd -  Stamp - Såg,

Karlsholm, Karlsnäs, Karlstorp Ramnäs Östergård - Varaböke, Killeboda, Klockaregården, Kopparebygd Norrgård Augment - Kopparebygd Södergård Augment, Kronholm, Kråkebacken, Kvickslund, Kvistholmen, Kållaköp, Käskhult Norrgård - Södergård Rusthåll, Kölaboda Mellangård - Storgård Militieboställe - Östergård, Kölshult, Kölsudden,

Ledboholm, Liavången, Lillahult, Lillaryd Säteri, Lindholmen Brokhult, Lindholm Judhult Storgård, Lindsberg, Ljungedal, Ljunggårdsköp, Ljungtorpet, Lunden Judhult Lillgård - Ruståll - Stuvhult, Lundsjötorp, Löneholm Lönhult - Slagersköp Södergård, Lönhult,
Majebo, Marsholm, Mellatorp Bårshult Södergård - Judhult Lillgård, Militieboställe Burhult Södergård - Kölaboda Storgård - Prästabygd - Skateboda Södergård - Varaböke, Månsatorp, Mörkahult,

Nilsatorp, Norratorp Kölaboda Mellangård - Sköldsbygd Västergård, Norrelid, Norrelund, Nyadal, Nyatorp, Nybygget Slagersköp Södergård - Ramnäs Simonsgård, Nydala Ramnäs Simonsgård - Romarehyltan, Nykrog, Nyäng Forreryd - Käskhult Norrgård, Näs; Mellangård - Skattegård - Västergård - Östergård,

Olofstorp Burhult Norrgård - Fagerhult,

Pappersbruket Ryd, Perstorp ; Brokhul - , Burhult Norrgår - Bårshult Norrgård - Kölaboda Mellangård -  Kölshult -  Ryd Östergård -  Slagersköp Södergård - Staveryd - Stuvhult, Petersborg Askenäs Säteri - Forreryd, Petersdal, Plumpaholm, Prästabygd Militieboställe, Prästgården,

Ramnäs Erlandsgården Augment - Jon Jonssonsgård - Jon Nilssonsgård - Simonsgård - Östergård, Risehult -Lilla, Romarehyltan, rosenlund Forreryd - Gårdstaköp, Runneberg, Runneboda Forreryd - Hällhult, Ryd Gaveri  - Lilla - Pappersbruk - Västergård rusthåll - Östergård, Rydaholm, Rydalund, Råsholmen,

Sandåsen, Simonstorp, Sjuhult Lillgård- Storgård Augment, Sjöholm Holmseryd, Sjöholmen Väraberga Norrgård, Sjötorpet Fagerhult - Kopparebygd Norrgård -Skateboda Östergård - Södergård Militieboställe - Östergård, Skogsnäs, Skogstorp Askenäs Säteri - Ramnäs Erlandsgård - Romarehyltan, Sköldsbygd Västergård - Östergård, Slagersköp Norrgård augment - Södergård Augment. Slätaholm, Slät(t)ahult, Smedbohol, Snärhult Rusthåll, Soldattorp; # 6 Strömmaköp, # 7 Forreryd, # 8 Arveka, # 14 Hällhult, # 15 Väraberga Mellangård, # 16 Kållaköp, # 19 Skateboda Norrgård, # 20 Brokhult, # 21 Kälshult, # 22 Romarehyltan, # 23 Kölaboda Östergård, # 25 Skåldsbyg Västergård, # 27 Holmseryd, # 28 Hylte, # 37 Käskhult Södergård, # 39 Snärhult, # 40 Gårdstaköp, Erikstorp Veka, Bårshult Södergård, Ekenäs Norrgård, Elisköp. Fagerhult, Hästberga, Jonsköp, Ljunggårdsköp, Näs Mellangård -Östergård, Ramnäs Jon Nilssongård, Ramnäs Storgård, Sköldsbygd Östergård, Staveryd,

Spångshult, Spångsrås, Staveryd, Stenbrohult, Stenholmen, Stensberg, Stenshult, Stillmanstorp, Strömmaköp, Stuvhult, Stålnacketorpet, Stålsnäs, Sunestorp, Svedjeberg, Svensboda, Svenstorp Burhult Norrgård - Kölshult, Syredal Norra - Södra, Sälleberg, Södratorp, Södrehage,

Tiakölna, Torpet Burhult Mellangård, Tranemåla,

Varaböke Militieboställe, Veka, Viborg, Väraberg Mellangård Augment - Norrgård - Södergård, Västraholm, Västratorp,

Yttrebo, Yttregården Askenäs,

Åkestorp, Åmot, Åsen,

Örtorpet,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References 

Göteryd Parish 1826-1830 AI;8, Husförhörslängd. Orts register.