Stenkyrka Parish, Göteborg och Bohus, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 18:09, 1 November 2012 by LarsonW (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Stenkyrka Parish, Göteborg och Bohus, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Göteborg och Bohus
Landskap Bohuslän
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Aröd, Arödsmark,

Bastången, Blåsupp, Bockholmen, Bregatan, Brevik, Breviksmark, Brogmark, Brog Västergård, Brog Östergård, Bräcke, Budalen, Budalsmark, Budalsmyr, Båtevik, Bäck Nordre, Bäck Södre, Bäckevik, Bärgärsbacke, Bö Berg, Bö Dampegård, Bö Mark, Bö Nedergård, Bö Västergård,

Dalen under Gläshed, Dalen under Gunneby Nedergård, Dammen under Hällebäck, Dammen under Lilla Sibräcka, Dammen under Mölnebo Nedergård, Djupeviken, Duvedalen, Dyreby Västergård, Dyreby Östergård,

Enerbacken under Skedet, Enerbacken under Tjärna,

Fagerfjäll, Fagerfjällsgrind, Fossa nedergård, Fossa Uppegård, Fosseröd, Fosserödsmark, Frökärr under Häle, Frökärr under Olsby Västergård, Fyrskall,

Gläshed, Gläshedsmark, Grinden under Bö Västergård, Grinden under Kuballe Västergård, Grinden under Stora Sibräcka, Grinneröd, Grinnerödsmark, Grinstorp, Gräskärr, Grändalen, Gunnarslycka, Gunnebymark, Gunneby Nedergård, Gunneby Uppegård, Gunnershagen, Gyltertofta, Gåre, Gåseknöde, Götås,

Haga, Hagadal, Hagen under Höggeröd, Hagen under Södra Bäck, Hageslätt, Hagetorp, Hallås, Hamnen, Haretäpppan, Hede, Holkedalen, Holtet, Hovlanda, Huseberget, Hålan, Häftet, Häle, Hälemark, Hällebäck, Häller, Höggeröd, Höggerödsmark,

Ingegerdsholmen,

Jordfallet,

Kebene, Kläppedalen under Höggeröd, Kläppedalen under Olsnäs, Knarrevik, Knispopp, Kollebotten, Kollekärr, Kollekärrsmark, Kroppet, Kroken, Kroksdal, Krossekärr, Kuballe, Västergård, Kuballe Östergård, Kurlanda, Kvarnvik, Kvien, Kyrkhuset, Kyrkostegen, Kåtorp, Kärrholmen, Kärrslätt, Kärrslättsmark,

Leran, Lilldal, Lirås, Långsdalen,

Maen, Moltemyren, Moriks Nordgård, Moriks Sörgård, Moriks Häle, Myrane, Myren under Hede, Myren under Kollekärr, Märkestenen, Mölnebogrind, Mölnebohagen, Mölnebo Nedergård, Mölnebo Uppegård, Mölnefossa, Mölnefossemark,

Nordvik, Nordviksmark, Nötsäter, Nötsätersmark,

Olsby Västergård, Olsby Östergård, Olsnäs, Orrevik, Oxeviken,

Porsen,

Ranneberg, Regärdsmyr, Relfshuvud, Roslyckan, Rävlanda, Rävlandamark, Röa, Röd, Rödsmark, Röra Nordgård, Röra Sörgård, Röramark kullen, Rösseldalen, Rösselvik, Rösselviksmark, Rösselviksstrand,

Sandtuvan, Sandåker, Sibräcka Lilla, Sibräcka Stora, Signeröd, Silleboviken, Siröd, Skedet, Skedets Mark, Skogen, Skoghagen, Skogängen, Skår, Skårsmark, Skärhamn under Nötsäter, Skärhamn under Tubberöd, Slättebacken, Smocken, Solkullen, Stenen, Stockebron under Tolleby Mellangård, Stockebron under Tolleby Västergård, Stockevik, Stordal, Storemyr, Storemyrshålan, Stranden under Toftenäs, Stranden under Röra Sörgården, Säbymark, Säby Nordgård, Säby Sörgård,

Tjärna, Tjärneliden, Tjärnemark, Toftenäs, Tollebymark under Tolleby Mellangård, Tollebymark under Tolleby Västergård, Tollebymark under Tolleby Östergård, Tolleby Mellangård, Tolleby Nedergård, Tolleby Västergård, Tolleby Östergård, Torborshåla, Tornekullen, Torsdalen, Tryckholet, Tubberöd, Tyft, Tyfta Västergård, Tyfta Östergård, Tyftemarksdalen, Tyftesmark, Tången under Södre Bäck, Tången under Åseby,

Utängemark, Utängen,

Vien, Väderledet, Västeräng,

Åkervik, Åkerviksmark, Åseby,

Änghagen,

Önne


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Stenkyrka, Husförhörslängd (AI:21) 1838-1840, Ortregister