Bro Parish, Göteborg och Bohus, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 21:04, 13 October 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Filled in Jurisdiction box and parish ID numbers)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Bro Parish, Göteborg och Bohus, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Göteborg
Pastorat Bro is the mother parish in Bro and Brastad's pastorate.
Län Göteborg och Bohus
Landskap Bohuslän
Härad Stångenäs
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi 1686-1966 Sunnerviken, 1967- Munkedal,
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun 1863-1951 Bro, 1952-1970 Stångenäs, 1971- Lysekil
Militär indelning add here
FamilySearch I.D. 2057119
NAD Ref Code SE/GLA/13058


Place Names

Adelsborg, Aspebacken, Axtveten,

Bastekärr, Bastekärr under Rågårdsdal, Bastevik, Bjelkebräcka, Björkemyr, Björneröd, Blådjuperöd, Bogiljan, Brattemyren, Brattemyren under Nedre Störreberg, Brattås, Brattås under Östra Skarstad, Brattön, Bredalen, Bredalen under Ingeröd, Brevik, Bro Prästgården, Broberg Nordgården, Broberg Sörgården, Brodalen, Bruskedalen, Bråtarne, Bråtebro, Bubacka,

Carolineberg,

Dalarne, Dalarne under Brevik, Dalarne under Södra Häller, Dalarne under Sörtorp, Dalebacken, Daleberg, Dalhagen, Damkasen, Damkasen under Hallind, Dammen, Dammen under Ingeröd, Damängen, Dankekasen, Dönnebacka,

Ed, Eds Ödegård, Enerliden, Eriksberg,

Fagerbacka, Fasshult, Ferlef Nedergården, Ferlef Sörgården, Ferlef Östergården, Ferlef Övergården, Fiskebäck, Fjäll, Fjället, Fogelvik, Foglekärr, Fossebacka, Fredriksborg, Frälse Skarstad, Fällegård,

Gammeläng, Getehålan, Geteskär, Gilgal, Giljan, Giljan under Broberg Nordgården, Giljan under Fiskebäck, Giljan under Mellby, Giljan under Runningen, Giljan under Skogen, Giljan undr Skådene, Giljan under Uteby, Giljan under Åker, Grangiljan, Granhogen, Granhogen under Gröf, Granlund, Granlund under Långeland, Grinden, Grinden under Svee, Grinden under Wese, Grinden under Önna, Grindkärr, Grinnebacken, Grinnkärr, Gröf, Grönbacken, Grönkasen, Gökeplatsen,

Hagarna, Hagarne, Hagarne under Norra Häller, Hagarne under skådene, Hagarne under Sörtorp, Hala, Halfvardsröd, Hallind, Haslebacken, Hedarne, Hedegärde, Hekärr, Holmarne, Holmen, Husebacken, Husebacken under Lännestad, Hällehagen, Hällr Norra, Häller södra, Häller Östra, Hästhagen, Hästhagen under Halfvardsröd, Hästhagen under Klefva, Hästhagen under Vese, Hästhagen under Västra Skarstad, Högelid, Höjden, Jöjden under Långeland, Höjden under Östra Skarstad,

Ingalsröd, Ingeröd, Intagan, Intagan Södra,

Jordfall, Justineholm,

Kanekärr, Kanstorp, kasebacken, Kasebo, Kasedalen, Kasegiljan, Kasen, Kasen under Kopperöd, Kasen under Långeland, Kasen under Medby, Kasen under Rågårdsdal, Kasen under Skorfve, Kasen under Stranderäng, Kasen under Svee, Kasen under Tveten, Kasen under Uteby, Kasen under Vese, Kasen under Åker, Kaserna, Kaserna under Brattön, Kaserna under Kopperöd, Katrinedal, Klaräng, Klefva, Klefven, Klefven under Foglekärr, Klefven under Vese, Kohagen, Kohagen under Västra skarstad, Kohagen under Österröd, Kolebacken, Kolevik, Kopperöd, Kovallen, Kullen, Kåldal, Källebacken, Känndalen

Lanehed, Liarne, Liden Liljebacken, Lilla Moen, Lillhagen, Lingade, Linnevik, Litetgodt, Lugnet, Lugnet under Mellby, Lugnet under Tveten, Lund, Lunden, Lundkasen, Luten, Lycke, Långekärr, Långekärr under Mellby, Långeland, Långemyr, Långemyr under Hallind, Långemyr under Västra Skarstad, Långemyr Norra, Långemyr Södra, Långås, Lännestad, Löfgiljan, Löfkasen, Löfvik,

Maden, Mariedal, Medby, Mellberg, Mellby, Mjölkebacken, Mjölkebacken under Östra Skarstad, Moen, Moen under Fiskebäck, Moen Lilla, Muskegärdet, Myren, Myren under Blådjuperöd, Myren under Bro Prästgården, Myren under Ingeröd, Myren under Norra Häller, Myren under Röe, Myren under Uteby, Myren under Åker, Myrhagen, Myrhagen under Klefva, Myrhagen under Lingade, Myrhagen under Svee, Myrhagen under Tveten, Myrhagen under Västra Skarstad, Myrholmen, Myrholmen under Östra Skarstad,

Nedergården Ferlef, Nedre Störreberg, Nordbyhagen, Nordgården Broberg, Nordhagen, Norra Häller, Norra Långemyr, Nyborg, Nyborg, under Axtveten, Nyborg under Gröf, Nyborg under Mellby, Nyborg under Tveten, Nyborg under Vintveten, Nybygget, Nytorp, Näfverkärr, Näset, Nötekärr,

Ormdal Västra, Ormdal Östra, Orredalen, Orredalen under Norra Häller, Orregiljan, Orrevik,

Petersburg, Prästgården Bro,

Qvarnbacken, Qvarndalen, Qvarnedammen, Qvarnehagen, Qvarnehagen under Hallind, Qvarnehagen under Vrångebäck, Qvarnemyrshagen, Qvidet,

Ramsgårdet, Risvik, Rosenlund, Runningen, Runningen under Ferlef Östergården, Ryr, Rågårdsdal, Röe, Rörby, Rörkärr,

Sandbacken, Sandklef, Sandklef under Gröf, Sandklef under Västra Skarstad, Sandliden, Sandvik, Sandvik under Klefva, Sjöbacka, Sjöberget, Skarstad Frälse, Skarstad Västra, Skarstad Östra, Skogen, Skogen under Broberg Nordgården, Skogen under Tveten, Skoghagen, Skoglund, Skoglund under Hallind, Skogmyren, Skogmyren under Broberg Sörgården, Skolhuset, Skorfve, Skutebacken, Skådene, Skåntorp, Skälebacken, Skälebacken under Österröd, Skällidsdalen, Skärholmen, Slätten, Slätten under Ed, Slävik, Slävik under Näfverkärr, Smedberg, Sollid, Stackhallen, Staxäng, Stensvik, Stigen, Stockeled, Stockeled Nedre, Stockeledshage, Strandbacken, Strandbacken under Ingalsröd, Strandbacken under Mellberg, Stranderäng, Strandhagen, Strandhagen under Mellberg, Strandkärr, Stufängen, Stugukärr, Styrviksslätten, Stämmbacken, Stämmbacken under Ingeröd, Stämmbacken under Vese, Stämmen, Stämmskogen, Stämmskogen under Vese, Störreberg Nedre, Störreberg Övre, Svee, Svenbydaen, Svensviken, Svensviksdalen, Svensviksmyren, Svärdsdalen, Svärdsvik, Söderborg, Södra Häller, Södra Intagan, Södra Långemyr, Sördalen, Sörgården Broberg, Sörgården Ferlef, Sörtorp

Timmerdal, Tinghogen, Trappen, Träkärr, Tveten, Tyften, Tyskebotten, Tåkedalen,

Uddarne, Uddarne under Fjäll, Uteby, Utsikten,

Valbacken, Vattneröd, Vattneröd under Gröf, Vattneröd under Runningen, Vedhugget, Vese, Viken, Vintveten, Vrångebäck, Västeräng, Västra Ormdal, Västra Skarstad,

Åker, Åsen,

Ängen, Änghagen, Änghagen under Fossebacka, Änghagen under Runningen, Änghagen under Västra Ormdal, Ängkasen, Ängkasen under Fasshult, Ängliden,

Ödegård Ed, Ödegården, Ödegården under Mellby, Önna, Östergård, Östergården Ferlef, Österröd, Östra Häller Östra Ormdal, Östra Skarstad, Överby, Övergården Ferlef, Övre Störreberg,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Bro, Husförhörslängd 1862-1866 (AI:12), Ortregister