Fivlered Parish, Älvsborg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 23:13, 4 November 2011 by Cottrells (talk | contribs) (Text replace - 'Sweden Portal Page' to 'Sweden')

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Fivlered Parish, Älvsborg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Älvsborg
Landskap add here
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names:

Aplaskog

Bengtshemmet, Berget, Björkelund, Björnslätt, Boda, Brattås Lilla,  Brinken, Bråtehagen, Bulebrona, Bäckaskog, Bäckelund, Bälinge

Djupedal, Drakhall, Drottensäng

Enebacken under Knektarudorna, Enebacken under Åryd

Fivlered see Karlskoga, Flyttered, Furudden, Fågelrydet, Fålamossen, Fällesbacka

Goperyd, Grimmsrugan, Gruvan, Gruvestorp, Gungselyckan

Hagastugan, Halvås, Haraldsstugan, Helenesvedjan, Hultet, Hunaryd, Husmaden, Hyltan (Höltan), Hägnen, Högryd Norra, Högryd Södra, Hörnet

Jonshemmet

Karlsborg, Karlshem, Karlskoga Björnsgården, Karlskoga Bogården, Karlskoga Stom, Karlskoga Lilla, Karlslund, Klaringslyckan, Klashemmet, Klashemmet Lilla, Knaktarudorna, Korpås, Korssvedjan, Krikan, Kroken, Krösebacken, Kullen, Kvarnen Norra, Kvarnen Södra, Kvarnö, Källbacken, Källeryd, Kärrelyckan

Lacksjö, Lagerstorp, Ledstugan under Nabben, Ledstugan under Yxnabäck, Libanon, Linnarshemmet, Ljungryd, Lockås, Loppås Stora, Lottenberg

Madstugan, Majastugan, Marieberg, Mon

Nabben, Nabbestugan, Nilshemmet, Nordkvarn, Nordlid, Norsudden, Nybygget, Nytorp

Parken, Pattås, Pershemmet, Pettersborg, Petterslund, Platsen, Prästgården

Ramsberg, Rosenberg, Rukullen, Runnebacken, Rydboholm

Sjöbacka, Sjöryd, Skansebo, Skogslund, Slänga, Snarås, Stenkullen, Stensvedjan, Strömsdal, Stuveryd, Sveaborg, Svedjorna, Sörkvarn, Sörstugan

Tyskhemmet, Tån, Tåstugan

Udden, Ulvarp

Varkullen, Vreket, Vrån

Yttersberg, Yttern, Yxnabäck, Yxnabäck Plan

Åbacken, Åbo, Åkersdal, Åkerslund, Åryd Bengtsgården, Åryd Karlsgården, Åryd Lillegården, Åryd Månsgården, Åryd Nilsgården, Åryd Persgården, Åryd Ryttaregården, Åryd Storegården, Åsen

Älmeberg, Älmeberg Prästgården, Ängberget, Ängen, Äscheberg

ÖverängTo see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References:

Fivlered Husförhörslängd 1837-1848 Ortregister