Difference between revisions of "FamilySearch Digital Image Collection for Västmanland, Sweden"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 27: Line 27:
 
<br>  
 
<br>  
  
Insert Table here
+
{| border="1" class="sortable"
 +
|-
 +
! DGS Number
 +
! Name of Parish
 +
! Record Type
 +
! Volume and Year
 +
! Remarks
 +
|-
 +
| 4000135
 +
|Hallstahammars församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1803-1842
 +
|Inflyttningslängd 1807-1808, 1814-1842. Utflyttningslängd 1803-1808, 1810, 1814-1842.  Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1805 - 1813-04-25, kyrkorådsprotokoll 1811-1812, kyrkokassans huvudräkning 1772-1777, kyrkokassans intresseräkning 1772-1777 och kyrkokassans skuldbok 1772-1780.  Volymen innehåller från ena sidan flyttningslängden, från den andra, som är paginerad 1-285, kyrkoräkenskaper, sockenstämmans och kyrkorådets protokoll.
 +
|-
 +
| 4000135
 +
|Hallstahammars församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1710-1764
 +
|För 1710-1728 endast ett sammandrag, innehållande barnens namn, födelsedag och faderns (men ej moderns) namn. Innehåller även död- och begravningsbok 1729-1764.
 +
|-
 +
| 4000135
 +
|Hallstahammars
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1765-1774
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1765-1774, död- och begravningsbok 1765-1774 samt avskrifter av skrivelser från biskop och domkapitel 1784 och sockenstämmoprotokoll 1776-1805. Volymen är paginerad 1-548 med luckor i pagina 29-150, 509-544, sannolikt uppkomna genom att oskrivna blad uttagits.
 +
|-
 +
| 4000135
 +
|Hallstahammars församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1775-1809
 +
|1775-1808(9).
 +
|-
 +
| 4000135
 +
|Hallstahammars församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1809-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4000136
 +
|Kolbäcks församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1773-1818
 +
|Innehåller inflyttningslängd 1773-1799, 1816-1818 och utflyttningslängd 1784-1818.  Inflyttningslängd 1800-1815 saknas.
 +
|-
 +
| 4000136
 +
|Kolbäcks församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1820-1836
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4000136
 +
|Kolbäcks församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1837-1861
 +
|1837-1860 (61).
 +
|-
 +
| 4000136
 +
|Kolbäcks församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1788
 +
|Volymen är tämligen sliten och i slutet defekt, varav kommer att födelsebok för 1789 och delar av 1787 och 1788 saknas.
 +
|-
 +
| 4000136
 +
|Kolbäcks församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1741-1766
 +
|Födelse- och dopbok för Strömsholm. Se C:1 för barn födda vid Strömsholm före och efter denna tid. Innehåller även kommunionlängd för Strömsholm 1742-1763.
 +
|-
 +
| 4000136
 +
|Kolbäcks församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1790-1828
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4000136
 +
|Kolbäcks församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1829-1855
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4000136
 +
|Kolbäcks församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1841-1860
 +
|Duplett.
 +
|-
 +
| 4000137
 +
|Västerås domkyrkoförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1622-1669
 +
|Innehåller även vigsel- och dödbok 1622-1669, anteckningar om bisättningar 1692-1700, förteckningar över präster i Västerås.
 +
|-
 +
| 4000137
 +
|Västerås domkyrkoförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1670-1688
 +
|Innehåller även vigsel och dödbok 1670-1688, anteckningar om märkvärdiga händelser 1692-1700, kollektbok 1692-1715.
 +
|-
 +
| 4000137
 +
|Västerås domkyrkoförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1688-1731
 +
|Innehåller även vigselbok 1688-1701.
 +
|-
 +
| 4000137
 +
|Västerås domkyrkoförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1732-1757
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4000137
 +
|Västerås domkyrkoförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1758-1771
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4000137
 +
|Västerås domkyrkoförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1772-1774
 +
|Innehåller även vigselbok 1776-1799
 +
|-
 +
| 4026556
 +
|Romfartuna församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1631-1683
 +
|Anteckningar om födda och döpta se även A I a:1.
 +
|-
 +
| 4026556
 +
|Romfartuna församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1684-1725
 +
|Åren 1697-1698 saknas.
 +
|-
 +
| 402655
 +
|Romfartuna församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1726-1754
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4026556
 +
|Romfartuna församling
 +
|C Födelse- och dopböcke
 +
|4, 1755-1823
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4026556
 +
|Romfartuna församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1824-1872
 +
|Omfattar åren 1824-1860, 1871-1872.
 +
|-
 +
| 4026556
 +
|Romfartuna församling
 +
|D II b Kommunionlängder
 +
|1, 1749-1759
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4138442
 +
|Västerås domkyrkoförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|12, 1842-1859
 +
|Duplett.
 +
|-
 +
| 4138442
 +
|Västerås domkyrkoförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|13, 1844-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4149877
 +
|Östervåla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1748-1756
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4149877
 +
|Östervåla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1757-1764
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4149877
 +
|Östervåla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1765-1781
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4149877
 +
|Östervåla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4 a, 1781-1788
 +
|1781-1787(88). Omfattar västra delen av församlingen.
 +
|-
 +
| 4149877
 +
|Östervåla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4 b, 1782-1789
 +
|1782-1788(89). Omfattar östra delen av församlingen.
 +
|-
 +
| 4186996
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1714-1745
 +
|Fördelad i fem upplägg: åren 1714-1721, 1722-1727, 1728-1734, 1735-1740, 1741-1745.
 +
|-
 +
| 4186996
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1746-1754
 +
|Examinationsbok. Folierad 1-96 och 1-37. Fördelad i två upplägg: åren 1746-1750, 1752-1754(56).
 +
|-
 +
| 4186996
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1755-1775
 +
|"Examinationsbok". Fördelad i tre upplägg: fol 1-141 åren1755-1762; fol 1-95 åren 1763-1770; fol 1-69 åren 1771-1775.
 +
|-
 +
| 4186996
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1776-1782
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4186996
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1783-1797
 +
|Fördelad i två upplägg:1783-1789, 1790-1796.  Innehåller även anteckningar om kyrkoherde Tegmans död och begravning (å titelbladet) 1790.
 +
|-
 +
| 4186996
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1797-1803
 +
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1801-1803.
 +
|-
 +
| 4186997
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1831-1840
 +
|Fördelad i upplägg: 1831-1835 och 1836-1840. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1831-1836.
 +
|-
 +
| 4186997
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1804-1815
 +
|Fördelad i två upplägg: 1804-1810, 1811-1815. Innehåller även in - och utflyttningslängd 1804-1815.
 +
|-
 +
| 4186997
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1816-1822
 +
|Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1816-1822.
 +
|-
 +
| 4186997
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1822-1830
 +
|Med ortregister. Innehåller även flyttningsanteckningar (ofullständiga, å löst papper) 1823-1824.
 +
|-
 +
| 4186997
 +
|Altuna församling
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1837-1840
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4186998
 +
|Altuna församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1714-1775
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1714-1775 och död- och begravningsbok 1714-1775.
 +
|-
 +
| 4186998
 +
|Altuna församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1776-1792
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1776-1792 och död- och begravningsbok 1776--1793-01-04.
 +
|-
 +
| 4186998
 +
|Altuna församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1801-1821
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1801-1820, död- och begravningsbok 1801-1822 och specialräkning 1797-1802.
 +
|-
 +
| 4186998
 +
|Altuna församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1833-1858
 +
|Dopbok (duplett).
 +
|-
 +
| 4186998
 +
|Altuna församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1776-1790
 +
|Vigselbok (fragment). Gäller endast åren 1776-1778 samt 1790.
 +
|-
 +
| 4186998
 +
|Altuna församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1604-1679
 +
|Innehåller även kyrkoinventarier 1604, (1617) 1622, 1641, sockenstämmans protokoll 1656.
 +
|-
 +
| 4186998
 +
|Altuna församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1679-1736
 +
|Innehåller även kyrkoinventarium 1691- (1744).
 +
|-
 +
| 4186999
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|3, 1775-1785
 +
|Med personregister.
 +
|-
 +
| 4186999
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|4 a, 1786-1795
 +
|Nordanån Västra kvarteret, Stor- och Vretroten samt Sunnanån Östra kvarteret m m. Med personregister.
 +
|-
 +
| 4187000
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|1 a, 1692-1704
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187000
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|1 b, 1701-1707
 +
|"Ungdomens förhör och Herrens Nattvards begående".
 +
|-
 +
| 4187000
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|1 c, 1730-1752
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187000
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|2, 1753-1775
 +
|Med personregister.
 +
|-
 +
| 4187001
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|4 b, 1786-1795
 +
|Sunnanån Västra kvarteret m m. Med personregister.
 +
|-
 +
| 4187001
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|5, 1795-1805
 +
|Med personregister.
 +
|-
 +
| 4187001
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|6, 1805-1814
 +
|Med personregister.
 +
|-
 +
| 4187002
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|7, 1815-1824
 +
|Med personregister.
 +
|-
 +
| 4187002
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|8 a, 1825-1835
 +
|Nordanån Västra kvarteret och Vretroten samt Sunnanån Östra och Västra kvarteren.
 +
|-
 +
| 4187003
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|8 b, 1825-1835
 +
|Med ortregister. Södra och Norra Torprotarna.
 +
|-
 +
| 4187003
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|8 c, 1825-1835
 +
|Personregister till A I:8 a.
 +
|-
 +
| 4187003
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|9 a, 1835-1846
 +
|Rotarna 1-13 m m. Med personregister.
 +
|-
 +
| 4187003
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|9 b, 1835-1846
 +
|Södra och Norra Torprotarna. Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187004
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1811-1824
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187004
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1825-1846
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187004
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1670-1722
 +
|Innehåller även vigselbok 1699-1710, lysnings- och vigselbok 1711-1722 och dödbok 1670-1722.
 +
|-
 +
| 4187004
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1723-1749
 +
|Dopbok 1723-1742. Födelse- och dopbok 1742-1749. Innehåller även husförhörslängd "Ungdomens förhör och Herrens Nattvards begående" 1706-1707, lysnings- och vigselbok 1723-1751, dödbok 1723-1742, död- och begravningsbok 1742-1754.
 +
|-
 +
| 4187004
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1750-1775
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187005
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1776-1817
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187005
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5 a, 1818-1858
 +
|1818-1857(58).
 +
|-
 +
| 4187006
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1745-1747
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187006
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1753-1775
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187006
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|3, 1824-1832
 +
|Lucka 1827.
 +
|-
 +
| 4187007
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1752-1775
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187007
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1776-1853
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187007
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1755-1775
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187007
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1776-1797
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187007
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1798-1832
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187008
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|1, 1664-1696
 +
|Förhörsbok. Även odat. Innehåller även dopbok 1659-1669 och vigselbok 1680-1686.
 +
|-
 +
| 4187008
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|2, 1719-1723
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187008
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|3, 1727-1729
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187008
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängde
 +
|4, 1730-1733
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187008
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|5, 1734-1737
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187008
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|6, 1738-1742
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187008
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|7, 1743-1745
 +
|Innehåller även förteckning över skriftebarn 1743-1745.
 +
|-
 +
| 4187008
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|8, 1746-1751
 +
|Innehåller även förteckning över skriftebarn 1746-1750.
 +
|-
 +
| 4187008
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|9, 1752-1766
 +
|Innehåller även förteckning över skriftebarn 1752-1766.
 +
|-
 +
| 4187009
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|10, 1768-1774
 +
|Innehåller även förteckning över skriftebarn 1766-1774.
 +
|-
 +
| 4187009
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|11, 1775-1784
 +
|Innehåller även förteckning över skriftebarn 1775-1784.
 +
|-
 +
| 4187009
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|12, 1786-1795
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187009
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|13, 1795-1804
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187010
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|14, 1805-1814
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187010
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|15, 1814-1824
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187011
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|16, 1825-1835
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187011
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|17, 1835-1845
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187012
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1818-1847
 +
|Fem utflyttningsanteckningar för 1847.
 +
|-
 +
| 4187012
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1659-1731
 +
|Förteckning på födda. Innehåller även vigda 1704-1731 och döda 1688-1731.
 +
|-
 +
| 4187012
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1732-1769
 +
|Barndopsbok. Innehåller även vigselbok 1732-1774 och dödbok 1732-1754.
 +
|-
 +
| 4187013
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1752-1767
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187013
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1768-1775
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187013
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|3, 1833-1841
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187013
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1776-1821
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187013
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1755-1775
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187013
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1776-1808
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187013
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1809-1835
 +
|Se även personaliebok H VI:1.
 +
|-
 +
| 4187014
 +
|Ängsö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1660-1691
 +
|Har endast förts under åren 1660-1662, 1668, 1683-1686, 1688-1691. Föreligger i särskilda upplägg för varje år, maskinpaginerade i en följd 1-62. Innehåller även dopbok 1668-1675, vigselbok 1668-1679, 1691, begravningsbok 1668-1675, bänklängder 1630, 1650, förteckning på omkostnader vid prästgården 1658-1661.
 +
|-
 +
| 4187014
 +
|Ängsö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1714-1749
 +
|Flyttningsuppgifter meddelas först fr o m 1739. Föreligger för åren 1714-1738 i särskilda upplägg för varje år (uppslag 2-125 r), för åren 1739-1748(49) i 3 upplägg, maskinfolierade i en följd: fol 125 v - 135 r:1739-1742, fol 135 v - 145 v: 1743-1746, fol 146 r - 155 v: 1747-1748(49). Innehåller även skrivelser från Kungl Maj:t konsistoriet etc rörande prästrättigheterna 1617, 1681, 1686, 1725 och ovissa år (papperet skadat).
 +
|-
 +
| 4187014
 +
|Ängsö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1749-1789
 +
|Husförhörsanteckningar finns t o m 1785, födelseuppgifter t o m 1789. Föreligger i 4 upplägg, uppslagsfolierade i en följd: fol 1-41: 1749-1758; fol 42-85: 1759-1768; fol 86-136: 1769-1779; fol 137-197: 1780-1785(89). Innehåller även längder över påskpenningar 1787-1788 och odat.
 +
|-
 +
| 4187014
 +
|Ängsö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1789-1815
 +
|Föreligger i 3 upplägg, uppslagsfolierade vart för sig: fol 1-84: 1789-1798; fol 1-91: 1799-1808; fol 1-86: 1808-1815.
 +
|-
 +
| 4187014
 +
|Ängsö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1815-1829
 +
|Föreligger i 3 upplägg, uppslagsfolierade i en följd: fol 1-84: 1815-1820; fol 85-164: 1820-1824; fol 165-254: 1825-1829.
 +
|-
 +
| 4187014
 +
|Ängsö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1829-1840
 +
|Föreligger i 3 upplägg, uppslagsfolierade i en följd: fol 1-107: 1829-1834(35); fol 108-206: 1835-1838; fol 207-280: 1838-1840.
 +
|-
 +
| 4187015
 +
|Ängsö församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1792-1828
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187015
 +
|Ängsö församling
 +
|C Födelse-och dopböcker
 +
|1, 1682-1706
 +
|Utgör 1682-1687 och 1691 företrädesvis dopbok, i övrigt vanligen både födelse- och dopbok. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1692-1696, vigselbok 1682-1706, död- och begravningsbok 1682-1706 (företrädesvis begravningsbok 1682-1687, 1691, 1696-1706, i övrigt både död- och begravningsbok), avskrift av Kungl brev om nya kyrkolagens publicering 1687, sockenstämmans protokoll 1692, 1694-1695, 1714-1715, 1723, kyrkokassans special 1682-1691, kyrkokassans huvudräkning 1692-1710 (kreditsidan 1710 saknas), kyrkans inventarieförteckning 1682.
 +
|-
 +
| 4187015
 +
|Ängsö församling
 +
|C Födelse-och dopböcker
 +
|2, 1707-1744
 +
|Innehåller även vigselbok 1707-1744 (anteckningar saknas för åren 1718, 1722-1723, 1725-1727 och 1731), begravningsbok 1707-1728 (anteckningar saknas för åren 1718, 1722 och 1725-1727), personalieanteckningar och tacksägelser, odat (1770-talet) och avvittringsinstrument 1692, 1702, 1706 och ovissa år (de senare defekta).
 +
|-
 +
| 4187015
 +
|Ängsö församling
 +
|C Födelse-och dopböcker
 +
|3, 1745-1786
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1745-1862(utgör 1750-1782 vigselbok, 1783-1810 än vigsel-, än lysnings-, än både lysnings-och vigselbok samt 1811-1862 konsekvent lysning- och vigselbok. För åren 1745-1749, 1787-1803, 1808 och 1810 meddelas varken vigsel- eller lysningsdag).
 +
|-
 +
| 4187015
 +
|Ängsö församling
 +
|C Födelse-och dopböcker
 +
|4, 1787-1837
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187015
 +
|Ängsö församling
 +
|C Födelse-och dopböcker
 +
|6, 1841-1856
 +
|Duplett.
 +
|-
 +
| 4187016
 +
|Ängsö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1692-1711
 +
|Upplagd i sept 1692. Föreligger i särskilda upplägg för varje år därifrån räknat. Anteckningar saknas sept 1697 - sept 1698.
 +
|-
 +
| 4187016
 +
|Ängsö församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1741-1758
 +
|Personaliebok.
 +
|-
 +
| 4187016
 +
|Ängsö församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1758-1773
 +
|Personaliebok.
 +
|-
 +
| 4187016
 +
|Ängsö församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1774-1801
 +
|Personalier. Utgöres av en bunt av lösa ark och blad.
 +
|-
 +
| 4187016
 +
|Ängsö församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|4, 1787-1834
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187016
 +
|Ängsö församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1694-1753
 +
|Inkomstspecial. Utgöres av längder över pungpenningar, testamenten och föräringar, fr o m 1751 även över bötespenningar och hyra för brudkronan. I testamentslängderna uppgives den avlidnes begravningsdag under den äldre tiden stundom, 1731-1753 konsekvent. Innehåller även fattigkassans utgiftspecial 1696-1737, kyrkoherdelängd 1472-1878, anteckningar om märkliga händelser 1539-1827, anteckningar om socknens och kyrkans tillkomst, odat. (omkr 1700).
 +
|-
 +
| 4187017
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1667-1703
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187017
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1759-1776
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187017
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1777-1785
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187017
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1786-1795
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187017
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1796-1805
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187018
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1806-1813
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187018
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1813-1823
 +
|1813-1822 (1823).
 +
|-
 +
| 4187018
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1824-1833
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187018
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1833-1842
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187019
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1697-1717
 +
|Slutet av 1704 och början av 1705 saknas. Innehåller även vigselbok 1699-1713 och dödbok 1705-1716.
 +
|-
 +
| 4187019
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1775-1819
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187019
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1721-1734
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187019
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1757-1772
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187020
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1775-1884
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187020
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1716-1753
 +
|Likbok.
 +
|-
 +
| 4187020
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1775-1821
 +
|Likbok.
 +
|-
 +
| 4187020
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1822-1858
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187020
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1731-1777
 +
|Inkomst- och utgiftsspecial.
 +
|-
 +
| 4187020
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|N I Visitationshandlingar och visitationsprotokoll
 +
|1, 1650-1716
 +
|"Badelunda församlings kiörkiobook ". Inventering 1650 med tillägg, räkenskaper 1650-1716, dopbok 1684-1697, sockenstämmoprotokoll 1650-1653, bänklängd m.m.
 +
|-
 +
| 4187020
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|N III Inventerie- och arkivförteckningar
 +
|1, 1659-1734
 +
|Inventarier 1659, (1660), 1688, 1697, 1707, 1716, (1720), 1734. Anteckningar om nytillkomna saker 1666-1695. Innehåller även vigselbok 1684-1697, 1717, prostvisitation 1850 och anteckningar om begravde i Hornska gravkoret 1824.
 +
|-
 +
| 4187021
 +
|Bergs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1665-1689
 +
|Möjligen ej för alla åren.
 +
|-
 +
| 4187021
 +
|Bergs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1695-1737
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187021
 +
|Bergs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1738-1776
 +
|Saknas för åren 1777-1788.
 +
|-
 +
| 4187021
 +
|Bergs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1789-1801
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187021
 +
|Bergs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1801-1810
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187021
 +
|Bergs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1811-1820
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187022
 +
|Bergs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1851-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187022
 +
|Bergs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1821-1831
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187022
 +
|Bergs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1831-1841
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187022
 +
|Bergs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1841-1851
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187022
 +
|Bergs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1838-1860
 +
|Anteckningar för 1853 saknas.
 +
|-
 +
| 4187023
 +
|Bergs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1672-1680
 +
|Innehåller även vigselbok 1672-1680, begravningsbok 1672-1688, kyrkoräkenskaper 1674-1697, inkomstspecial för vinpenningar 1737-1766, 1789-1799, fattigräkenskaper 1690-1696, 1795-1802, anteckningar om förbättringar å prästgården 1672-1679, om gåvor till kyrkan 1682-1733, series pastorum 1584-1800 och series comministrorum 1619-1804.
 +
|-
 +
| 4187023
 +
|Bergs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1693-1737
 +
|Innehåller även flyttningslängd 1693-1737, vigselbok 1693-1723, 1729-1737, dödbok 1693-1696, 1698-1737, myndigheters skrivelser i avskrift 1710-1725, sockenstämmoprotokoll 1737-1767, kyrkoräkenskapers huvudräkning 1697-1764, inkomst- och utgiftsspecialer 1697-1736, fattigkassans huvudräkning 1750-1764, kollekträkenskaper 1697-1735, biskopsvisitationsprotokoll 1693-1712, kyrkoinventarium med tillägg 1737 (1753), prästgårdsinventarium, odat. (1737-1748), bänklängd 1689 och om "Sällsamma händelser" 1737-1755.
 +
|-
 +
| 4187023
 +
|Bergs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1761-1774
 +
|På grund av defekter i volymen saknas födelsebok för åren 1738-1761 samt för slutet av 1769 och början av 1770. Innehåller även flyttningslängd 1738-1799 (1800), lysnings- och vigselbok 1738-1774 och död- och begravningsbok 1738-1774.
 +
|-
 +
| 4187023
 +
|Bergs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1775-1802
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187023
 +
|Bergs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1803-1848
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187023
 +
|Bergs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1849-1861
 +
|Med anteckningar från jan-febr 1861, som skrivits om i C:8.
 +
|-
 +
| 4187024
 +
|Bergs församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1738-1776
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187024
 +
|Bergs församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1775-1860
 +
|1817-09-21 - 1828-10-05 saknas.
 +
|-
 +
| 4187024
 +
|Bergs församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1775-1802
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187024
 +
|Bergs församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1803-1842
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187024
 +
|Bergs församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|4, 1843-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187024
 +
|Bergs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1637-1740
 +
|Kyrkoräkenskaper 1637-1697, 1737-1740. Innehåller även kyrkoinventarium 1641 (med tillägg 1652-1688), prästgårdsinventarium 1641 (med tillägg 1641-1695 och anteckningar om förbättringar 1737-1864) och fattigvårdsräkenskaper 1737-1740.
 +
|-
 +
| 4187025
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1687-1695
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187025
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1695-1714
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187025
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1714-1755
 +
|Innehåller även kommunionlängd 1748-1755.
 +
|-
 +
| 4187025
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1755-1774
 +
|Innehåller även kommunionlängd för samma år.
 +
|-
 +
| 4187025
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1752-1774
 +
|Innehåller även kommunionlängd för samma år.
 +
|-
 +
| 4187026
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1775-1784
 +
|Innehåller även kommunionlängd för samma år.
 +
|-
 +
| 4187026
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7 a, 1785-1794
 +
|Innehåller även kommunionlängd för samma år.
 +
|-
 +
| 4187026
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7 b, 1785-1794
 +
|Innehåller även kommunionlängd för samma år.
 +
|-
 +
| 4187026
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8 a, 1795-1805
 +
|Innehåller även kommunionlängd för samma år.
 +
|-
 +
| 4187026
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8 b, 1795-1805
 +
|Innehåller även kommunionlängd för samma år.
 +
|-
 +
| 4187027
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1819-1829
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187027
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1830-1840
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187027
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1810-1819
 +
|Luckan för åren 1806-1809 står redan i 1884 års förteckning.
 +
|-
 +
| 4187028
 +
|Björksta församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1739-1788
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1740-1789.
 +
|-
 +
| 4187028
 +
|Björksta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1718
 +
|Innehåller även utflyttningslängd 1711-1714, vigselbok 1688-1714, dödbok 1710-1716.
 +
|-
 +
| 4187028
 +
|Björksta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1719-1764
 +
|Innehåller även vigselbok 1723-1736.
 +
|-
 +
| 4187028
 +
|Björksta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1765-1788
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187028
 +
|Björksta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1788-1835
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187029
 +
|Björksta församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1726-1739
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
| 4187029
 +
|Björksta församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1739-1748
 +
|Band. Innehåller även kyrkoräkenskapernas kvittenser 1754-1781.
 +
|-
 +
| 4187029
 +
|Björksta församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1788-1874
 +
|Inga anteckningar för åren 1835-1836.
 +
|-
 +
| 4187029
 +
|Björksta församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1714-1760
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187029
 +
|Björksta församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1761-1788
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187029
 +
|Björksta församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1788-1830
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187029
 +
|Björksta församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1 b, 1693-1751
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187030
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1643-1687
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187030
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1688-1710
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187030
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1725-1735
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187030
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1737-1747
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187031
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1750-1762
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187031
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1775-1785
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187031
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1786-1795
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187032
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1813-1822
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187032
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1796-1805
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187032
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1806-1813
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187033
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11 a, 1823-1832
 +
|Uppslag 1-190. Med ortregister. Gårdarna A-R.
 +
|-
 +
| 4187033
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11 b, 1823-1832
 +
|Uppslag 191-380. Med ortregister. Gårdarna S-Ö.
 +
|-
 +
| 4187033
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12 a, 1833-1843
 +
|Uppslag 1-190. Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187033
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12 b, 1833-1843
 +
|Uppslag 191-361. Med ortregister. Fattiglista 1837-1838.
 +
|-
 +
| 4187034
 +
|Björskogs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1626-1685
 +
|Födelsebok saknas slutet av 1674 och hela 1675. Innehåller även vigselbok 1627-1681 och dödbok 1627-1654 samt kyrkoräkenskaper 1648-1684.
 +
|-
 +
| 4187034
 +
|Björskogs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1685-1733
 +
|Innehåller även vigselbok och dödbok 1685-1733 samt förteckning å dem som undergått kyrkoplikt 1721-1733.
 +
|-
 +
| 4187034
 +
|Björskogs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1734-1763
 +
|Innehåller även vigselbok och dödbok 1734-1774.
 +
|-
 +
| 4187034
 +
|Björskogs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1763-1774
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187034
 +
|Björskogs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1775-1836
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187034
 +
|Björskogs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|7, 1842-1860
 +
|Duplett. Innehåller även duplett av vigselbok 1842-1860 och d:o av dödbok 1842-1860.
 +
|-
 +
| 4187035
 +
|Björskogs församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1726-1737
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187035
 +
|Björskogs församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1738-1762
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187035
 +
|Björskogs församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|3, 1763-1788
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187188
 +
|Björskogs församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1775-1881
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187188
 +
|Björskogs församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1775-1812
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187188
 +
|Björskogs församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1813-1857
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187188
 +
|Björskogs församling
 +
|O I a Handlingar angående kyrka
 +
|1, 1572-1800
 +
|Handlingar angående kyrkan och kyrkklockan 1771 och 1807. Innehåller även längd över allt folk över 10 år och dop-, vigsel- och dödbok 1627-1652, avskrifter av brev 1407, 1414, 1451, 1442, 1573 och 1593, avskrifter av Kungl. brev 1684-1686, kyrkoräkenskaper 1627-1660, inventarier 1572, 1591, 1627, 1632, 1646, 1649, redogörelser för förbättringar på prästgården, series pastorum, redogörelse för socknens historia, märkliga händelser.
 +
|-
 +
| 4187189
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1725-1746
 +
|Innehåller även "Förteckning på barn, som begynt läsa i bok" 1731-1741, (1744).
 +
|-
 +
| 4187189
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1775-1784
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187189
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1786-1795
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187189
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4 a, 1796-1805
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187189
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4 b, 1796-1805
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187190
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1806-1812
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187190
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1813-1822
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187190
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1823-1832
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187190
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1833-1842
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187191
 +
|Bro församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1775-1831
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187191
 +
|Bro församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1841-1859
 +
|Duplett. Innehåller även duplett av vigselbok och dödbok för samma tid.
 +
|-
 +
| 4187191
 +
|Bro församling
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1775-1874
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187191
 +
|Bro församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1772-1774
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187191
 +
|Bro församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1775-1820
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187192
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1685-1690
 +
|Med ortregister. Innehåller i slutet en 1690 daterad personalförteckning samt en torparelängd.
 +
|-
 +
| 4187192
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1692-1697
 +
|Med ortregister. Defekt i början och slutet.
 +
|-
 +
| 4187192
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1698-1703
 +
|Med ortregister. Skriftbok. Defekt i slutet.
 +
|-
 +
| 4187192
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1709-1721
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187192
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1723-1733
 +
|Med ortregister. Dingtuna Sochns skriftbok.
 +
|-
 +
| 4187193
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1734-1744
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187193
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1751-1760
 +
|Med ortregister. Catheshismi- och Communionbok.
 +
|-
 +
| 4187193
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1761-1768
 +
|Med ortregister. Cathechismi- och Communionbok.
 +
|-
 +
| 4187193
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1768-1776
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187194
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10 a, 1775-1784
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187194
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10 b, 1775-1784
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187194
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11 a, 1785-1794
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187194
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11 b, 1785-1794
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187195
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12 a, 1795-1804
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187195
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12 b, 1795-1804
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187195
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12 b, 1795-1804
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187195
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13 a, 1805-1814
 +
|Förhörs- och Communionbok.
 +
|-
 +
| 4187196
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13 b, 1805-1814
 +
|Förhörs- och Communionbok.
 +
|-
 +
| 4187196
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13 c, 1805-1814
 +
|Förhörs- och Communionbok.
 +
|-
 +
| 4187196
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 a, 1815-1824
 +
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1815-1823.
 +
|-
 +
| 4187197
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 b, 1815-1824
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1815-1823.
 +
|-
 +
| 4187197
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15 a, 1825-1835
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187197
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15 b, 1825-1835
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1825-1835.
 +
|-
 +
| 4187198
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16 a, 1835-1845
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187198
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16 b, 1835-1845
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1838.
 +
|-
 +
| 4187199
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängde
 +
|17 a, 1846-1855
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187199
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17 b, 1846-1855
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1846-1855.
 +
|-
 +
| 4187200
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18 a, 1856-1865
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187200
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18 b, 1856-1865
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187202
 +
|Dingtuna församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1844-1862
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187202
 +
|Dingtuna församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1740-1750
 +
|Innehåller även husförhörslängd 1745-1750.
 +
|-
 +
| 4187202
 +
|Dingtuna församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1775-1863
 +
|1775 defekt. 1776-1779 saknas.
 +
|-
 +
| 4187202
 +
|Dingtuna församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1768-177
 +
|Innehåller även copiebok 1733-1739, sockenstämmoprotokoll 1780-1792 samt kyrkorådsprotokoll 1769.
 +
|-
 +
| 4187202
 +
|Dingtuna församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1775-1821
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187202
 +
|Dingtuna församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1822-1857
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187202
 +
|Dingtuna församling
 +
|P I Pålysningsböcker
 +
|1, 1820-1828
 +
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1822-1827.
 +
|-
 +
| 4187202
 +
|Dingtuna församling
 +
|P I Pålysningsböcker
 +
|2, 1828-1839
 +
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1828-1838.
 +
|-
 +
| 4187202
 +
|Dingtuna församling
 +
|P I Pålysningsböcker
 +
|3, 1839-1858
 +
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1839-1843.
 +
|-
 +
| 4187203
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1696-1748
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187203
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1750-1767
 +
|Särskilda längder för årssviterna 1750-1752, 1754, 1756-1759, 1761-1762, 1765 samt för 1766-1767.
 +
|-
 +
| 4187203
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1773-1793
 +
|I tre delar: 1773-1779, 1780-1786 och 1787-1793.
 +
|-
 +
| 4187203
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1797-1808
 +
|I två delar: 1797-1801 och 1802-1808.
 +
|-
 +
| 4187203
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1810-1820
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187203
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1820-1825
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187203
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1826-1831
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187204
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1841-1845
 +
|Innehåller även kyrkodisciplinanteckningar 1842, 1845.
 +
|-
 +
| 4187204
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1846-1850
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187204
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1851-1855
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187204
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1856-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187204
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1831-1835
 +
|Innehåller även kyrkopliktslängd 1829-1834.
 +
|-
 +
| 4187204
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1836-1840
 +
|Innehåller även kyrkopliktslängd 1836-1840 samt förteckning på ålderstigna personer.
 +
|-
 +
| 4187206
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1677-1700
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187206
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1717-1733
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187206
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1734-1748
 +
|Innehåller även kommunionlängd 1755-1769.
 +
|-
 +
| 4187206
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1748-1775
 +
|Innehåller även anteckning om husförhör 1774-1792, nattvardsbarn 1750, 1756-1787 mm.
 +
|-
 +
| 4187206
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1775-1790
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187207
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1791-1800
 +
|Se även F:2.
 +
|-
 +
| 4187207
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1801-1810
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187207
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1811-1820
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187208
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1830-1849
 +
|För östra sockendelen.
 +
|-
 +
| 4187208
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1830-1849
 +
|För västra sockendelen.
 +
|-
 +
| 4187208
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1821-1830
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187209
 +
|Fläckebo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1650-1713
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1649-1714 samt död- och begravningsbok 1649-1713.
 +
|-
 +
| 4187209
 +
|Fläckebo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1714-1756
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187209
 +
|Fläckebo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1757-1774
 +
|Innehåller även in- och utflyttade 1811.
 +
|-
 +
| 4187209
 +
|Fläckebo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1775-1816
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187209
 +
|Fläckebo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1817-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187209
 +
|Fläckebo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1841-1857
 +
|Duplett. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1841-1858, död- och begravningsbok 1841-1858 samt längd över nattvardsgäster 1869-1871.
 +
|-
 +
| 4187209
 +
|Fläckebo församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1685-1705
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187209
 +
|Fläckebo församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1706-1725
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187210
 +
|Fläckebo församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1715-1774
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187210
 +
|Fläckebo församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1775-1840
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187210
 +
|Fläckebo församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1715-1770
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187210
 +
|Fläckebo församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1771-1774
 +
|Innehåller även anteckning vid husförhör till 1831 samt in- och utflyttningslängd 1801.
 +
|-
 +
| 4187210
 +
|Fläckebo församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1775-1813
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187210
 +
|Fläckebo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1724-1741
 +
|Kyrkans special. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1827-1835.
 +
|-
 +
| 4187211
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1687-1718
 +
|Innehåller även kommunionlängd 1719-1724.
 +
|-
 +
| 4187211
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1734-1748
 +
|I två upplägg av respektive 1734 och 1744. Innehåller även kommunionlängd 1733-1740 och 1756-1757.
 +
|-
 +
| 4187211
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1750-1764
 +
|Innehåller även flyttningslängd 1837-1860 samt special för kyrk- och fattigkassorna, skol-, lassaretts- och kollektmedel 1854-1861 (de två sistnämnda titlarna sammanförda med kyrkomedel fr o m 1856-06-01, försvinna ur kolumnrubrikerna 1856).
 +
|-
 +
| 4187211
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1766-1783
 +
|I tre upplägg: 1766-1771 (och i början även 1778-1783), 1772-1778 (79), 1778 (79)-1783.
 +
|-
 +
| 4187211
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1783-1806
 +
|I fyra upplägg: 1783-1789, 1790-1796, 1797-1803, 1804-1806.
 +
|-
 +
| 4187212
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1806-1825
 +
|I tre upplägg: 1806-1812, 1813-1819, 1820-1825.
 +
|-
 +
| 4187212
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1826-1841
 +
|I tre upplägg, folierade var för sig: 1826-1830, 1831-1836, 1836-1841. Med ortregister till sista upplägget.
 +
|-
 +
| 4187212
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1841-1850
 +
|I två upplägg: 1841-1845, 1846-1850.
 +
|-
 +
| 4187213
 +
|Frösthults församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1684-1723
 +
|Gäller åren 1684-1720, 1723. Volymen är till viss del fuktskadad.
 +
|-
 +
| 4187213
 +
|Frösthults församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1725-1768
 +
|Innehåller även husförhörslängd 1749, kommunionlängd 1725 - mars 1734, vigselbok 1749-1752, dödbok 1749-1755, kyrkoräkenskaper 1725-1740, 1742-1764 och Härnevi kyrkas räkenskaper 1749-1764.
 +
|-
 +
| 4187213
 +
|Frösthults församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1768-1862
 +
|T o m 1862-05-25.
 +
|-
 +
| 4187213
 +
|Frösthults församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1768-1862
 +
|T o m 1862-04-28. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1769-1861.
 +
|-
 +
| 4187213
 +
|Frösthults församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1581-1686
 +
|Innehåller även notiser om sockenstämmor 1610 - omkring 1654 (strödda bland räkenskaperna), sockenstämmoprotokoll 1650-1652 1659, 1661, 1665, anteckningar om fattigutdelningar 1612-1613, 1650-1651, protokoll över ärkebiskopsvisitation 1673 och prostvisitationer 1610 och 1658, kyrkoinventarier 1611, 1620, 1630 och 1650, prästgårdsinventarier 1611, 1620 och 1650, anteckningar om arbeten i prästgården 1611, d:o 1630-1647 (av Joh. Rolphus), d:o 1650-1679 (av Joh. Jonae Campanius), anteckningar om sockenbornas hjälpåtgärder till präst- och klockaregård m. m. 1613, 1631-1639, 1652-1664, intyg om utarrendering av en äng under prästbordet 1632, d:o om den av kyrkoherden Ingemunds änka sådda vårsäden 1650, bogårdsmurs, kyrkogårds- och bänkdelning 1663, krönikeanteckningar 1611-1640.
 +
|-
 +
| 4187213
 +
|Frösthults församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1682-1749
 +
|Innehåller även bl a avskrift av konsistorii brev 1749-1751 och synodalprotokoll 1750-1751, sockenstämmoprotokoll 1690 och 1742, protokoll över ärkebiskopsvitation 1746 och prostvisitation 1708,1713, 1718, 1724, 1745, 1748, kyrkoinventarier 1686, 1687 (med tillägg 1687-1733), 1745 (vid visitation), 1746 (d:o), prästgårdsinventarier 1686-1687, domstolsutslag 1698-11-07 (delvs angående prästgårdsägor 1729, 1738, 1746 (prästgårdens utjordar eller "fall", Kungl Maj:ts förklaring angående kyrkoordningen 1689-07-04 (i utdrag), redogörelse för överläggning om kyrkoordningen å K. kansliet 1689-03-23, avskrift av K. brev till konsistoriet 1695-1699, 1714, 1715 och av diverse myndigheters skrivelser (ej till pastorsämbetet) 1710-1711, längd över prästdragonernas upprättande 1700.
 +
|-
 +
| 4187213
 +
|Frösthults församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|4, 1769-1846
 +
|Kyrkoräkenskaper 1769-1802, 1825-1846. Inkomstspecial 1796-1802, utgiftsspecial 1796-1801. Inkomst- och utgiftskladd (även för fattigkassan) 1825-1846.  Innehåller även kollekter och lassarettsmedel 1769-1793, anteckningar om inflyttade 1822, utflyttade 1822-1823, 1825-1826 och skriftungdom 1805-1809, 1820-1821, 1823-1827, 1846-1860.
 +
|-
 +
| 4187214
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1688-1724
 +
|Med ortregister. År 1725 saknas. Vissa orter återfinnas i Odensvi A I:1.
 +
|-
 +
| 4187214
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1726-1744
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187214
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1745-1774
 +
|Med ortregister. Innehåller även kyrkorådsprotokoll 1776-1778.
 +
|-
 +
| 4187214
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1765-1775
 +
|Med ortregister. Supplement till föregående volym.  Innehåller även  längd över tjänstefolk 1791-1799;  Inkomster för kyrkokassan 1801-1818;  Inkomster för fattigkassan 1812-1818;  Utgifter för kyrkokassan 1801-1807, 1812-1816;  Utgifter för fattigkassan 1812-1816;  Insamling av lasarettsmedel 1812-1816;  Anteckningar om utdelade biblar och testamenten 1816.
 +
|-
 +
| 4187215
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5 a, 1775-1807
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187215
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5 b, 1775-1807
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187215
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1808-1817
 +
|Med ortregister. Något defekt i slutet.
 +
|-
 +
| 4187215
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7 a, 1818-1827
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187215
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7 b, 1818-1827
 +
|Med ortregister. Uppslag 2-97 samt 249-288. Bruken
 +
|-
 +
| 4187216
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8 a, 1828-1834
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187216
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8 b, 1828-1834
 +
|Med ortregister. Bruken
 +
|-
 +
| 4187216
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9 a, 1835-1844
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187216
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9 b, 1835-1844
 +
|Med ortregister. Bruken
 +
|-
 +
| 4187216
 +
|Gunnilbo församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1741-1787
 +
|"Förteckning över passtagare och passvisare".
 +
|-
 +
| 4187216
 +
|Gunnilbo församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1818-1826
 +
|Inflyttningslängd fr o m 1823.
 +
|-
 +
| 4187217
 +
|Gunnilbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1660-1683
 +
|Innehåller även vigsel- samt död- och begravningsbok för samma tid. 1682 ofullständigt. 1682 och 1683 tidigare ihopblandade. 1661 saknas.
 +
|-
 +
| 4187217
 +
|Gunnilbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1684-1706
 +
|Innehåller även vigsel- samt död- och begravningsbok för samma tid.
 +
|-
 +
| 4187217
 +
|Gunnilbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1707-1737
 +
|Innehåller även vigsel- samt död- och begravningsbok för samma tid.
 +
|-
 +
| 4187217
 +
|Gunnilbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1738-1752
 +
|Innehåller även vigsel- samt död- och begravningsbok för samma tid.
 +
|-
 +
| 4187217
 +
|Gunnilbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1775-1823
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187217
 +
|Gunnilbo församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1775-1850
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187217
 +
|Gunnilbo församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1775-1833
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187218
 +
|Gunnilbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1631-1725
 +
|Kyrkoräkenskaper. Innehåller även tvenne skrivelser från myndigheter 1684 samt inventarieförteckningar 1631 och 1656.
 +
|-
 +
| 4187218
 +
|Gunnilbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|5, 1756-1817
 +
|Huvudräkning 1756-1817. Inkomst- och utgiftsspecial 1756-1806. En sannolikt till prostvisitation 1801-11-02 upprättad huvudräkning för tiden1801-05-01--1801-10-29 löst inlagd i volymen.
 +
|-
 +
| 4187219
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1689-1708
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187219
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1709-1717
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187219
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1718-1760
 +
|Innehåller även anteckningar om förhör 1761-1762.
 +
|-
 +
| 4187219
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1761-1775
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187219
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1775-1785
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187220
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1786-1795
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187220
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1798-1807
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187221
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1829-1839
 +
|1829-1838 (1839).
 +
|-
 +
| 4187221
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1809-1818
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187221
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1819-1828
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187222
 +
|Harakers församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1680-1712
 +
|Innehåller även vigselbok 1680-1712 och  död- och begravningsbok 1692-1712.
 +
|-
 +
| 4187222
 +
|Harakers församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1713-1774
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187222
 +
|Harakers församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1775-1841
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187222
 +
|Harakers församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1712-1774
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187222
 +
|Harakers församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1775-1816
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187222
 +
|Harakers församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1713-1774
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187223
 +
|Harakers församling F:2, 1775-1829
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1775-1829
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187223
 +
|Harakers församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1753-1770
 +
|Personaliebok.
 +
|-
 +
| 4187223
 +
|Harakers församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|4, 1808-1835
 +
|Personaliebok.
 +
|-
 +
| 4187223
 +
|Harakers församling
 +
|H V Bilagor till lysnings- och vigselboken
 +
|4, 1817-1837
 +
|Lysningskautionsbok.
 +
|-
 +
| 418722
 +
|Harakers församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1636-1733
 +
|Innehåller även visitation 1651, bänkordning 1655 och anteckningar om tid för visitation m.m.
 +
|-
 +
| 4187224
 +
|Harakers församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|2, 1660-1693
 +
|Special. Innehåller även dopbok 1667-1679 (1680), vigselbok 1670-1679 och anteckningar om förbättringar på prästgården 1661-1675.
 +
|-
 +
| 4187224
 +
|Harakers församling
 +
|P I Övriga handlingar
 +
|2, 1792-1830
 +
|Publikationskladd.
 +
|-
 +
| 4187225
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1687-1718
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187225
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1718-1736
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187225
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1734-1743
 +
|Innehåller även: "Upsatz uppå ungdom, som --- blifwit i Catechismi förhörde" 1743-1749.
 +
|-
 +
| 4187225
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1738-1764
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187225
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1763-1791
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187225
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1792-1795
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187226
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1796-1810
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187226
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1811-1823
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187227
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1831-1835
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187227
 +
|Harbo församlin
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1836-1840
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187227
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1824-1831
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187227
 +
|Harbo församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1827-1835
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187228
 +
|Harbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1680-1762
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187228
 +
|Harbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1763-1825
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187228
 +
|Harbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1826-1845
 +
|Innehåller även vigselbok 1826-1861 och dödbok 1826-1845.
 +
|-
 +
| 4187229
 +
|Heds församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1715-1738
 +
|Med ortregister. Innehåller även avskrift av Kungl. brev och förordningar 1710-1743 och anteckningar om Heds kyrka och prästgård.
 +
|-
 +
| 4187229
 +
|Heds församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1739-1764|
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1757-1765.
 +
|-
 +
| 4187229
 +
|Heds församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1765-1777
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187229
 +
|Heds församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1775-1785
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187230
 +
|Heds församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1786-1795
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187230
 +
|Heds församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1796-1805
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187230
 +
|Heds församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1806-1815
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187230
 +
|Heds församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1816-1825
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187230
 +
|Heds församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1825-1831
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över sexmän 1829-1830.
 +
|-
 +
| 4187231
 +
|Heds församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1831-1841
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över postbönder i Bysala (odat), längd över sexmän 1830-1842, folkmängdstabeller 1830-1840, anteckningar rörande hushåll som sakna bibel 1832-09-24 och anteckningar rörande stambokspersonal (odat).
 +
|-
 +
| 4187231
 +
|Heds församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1841-1845
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över sexmän 1839-1845 och fattiglista (odat).
 +
|-
 +
| 4187231
 +
|Heds församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1738-1817
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187231
 +
|Heds församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1829-1851
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187232
 +
|Heds församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1683-1689
 +
|Innehåller även vigselbok 1690-1738, dödbok 1710-1738, avskrifter av skrivelser från K Maj:t, biskopen i Västerås m fl 1684-1707, sockenstämmoprotokoll 1685 och kyrkans räkenskaper 1681-1695 mm.
 +
|-
 +
| 4187232
 +
|Heds församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1689-1699
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187232
 +
|Heds församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1700-1749
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187232
 +
|Heds församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1750-1775
 +
|Innehåller även anteckningar av Sam Schultz.
 +
|-
 +
| 4187232
 +
|Heds församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1776-1826
 +
|Innehåller även förteckning på dem som undergått hemligt skriftemål 1780-1717.
 +
|-
 +
| 4187232
 +
|Heds församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1827-1851
 +
|Innehåller även avlösningslängd 1827-1851.
 +
|-
 +
| 4187232
 +
|Heds församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1738-1775
 +
|Innehåller även uppgifter om uppbörd av "härdar och hemman" samt penningutdelning årligen till socknens fattiga till midsommar och jul 1817-1818.
 +
|-
 +
| 4187232
 +
|Heds församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1776-1850
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187232
 +
|Heds församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1738-1757
 +
|Dödbok jämte personalier. Berör även första halvåret 1858.
 +
|-
 +
| 4187232
 +
|Heds församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1758-1788
 +
|Dödbok jämte personalier. Börjar med maj 1758.
 +
|-
 +
| 4187233
 +
|Heds församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1788-1819
 +
|Personaliebok och begravningsbok.
 +
|-
 +
| 4187233
 +
|Heds församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|4, 1776-1830
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187233
 +
|Heds församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|5, 1831-1855
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187233
 +
|Heds församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1668-1698
 +
|Innehåller även inventarium 1669 och 1773, bänklängder, series pastorum mm.
 +
|-
 +
| 4187233
 +
|Heds församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|5, 1698-1738
 +
|Innehåller även inventarium 1698.
 +
|-
 +
| 4187234
 +
|Härnevi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1691-1721
 +
|Lucka 1703-1706. Innehåller även födelsebok 1690-1718 samt ett sockenstämmoprotokoll.
 +
|-
 +
| 4187234
 +
|Härnevi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1765-1793
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187234
 +
|Härnevi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1821-1831
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187234
 +
|Härnevi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1831-1840
 +
|Innehåller även flyttlängder 1833-1840.
 +
|-
 +
| 4187235
 +
|Härnevi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1841-1850
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187235
 +
|Härnevi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1851-1860
 +
|Innehåller även flyttlängder 1851-1854.
 +
|-
 +
| 4187235
 +
|Härnevi församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1749-1834
 +
|Två upplägg: 1749-1798, 1799-1834. Innehåller även dödbok samt lysnings- och vigselbok 1749-1834, flyttningslängder 1830-1831 (inkompletta), konfirmationslängd 1781, sockenstämmoprotokoll 1753-1759, bänkdelningslängd 1775 samt series comministrorum 1691-1851.
 +
|-
 +
| 4187235
 +
|Härnevi församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1834-1861
 +
|Innehåller även död-och begravningsbok 1834-1861.
 +
|-
 +
| 4187235
 +
|Härnevi församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1842-1862
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187236
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1841-1850
 +
|Med ortregister till lägg 1. Fördelad i två upplägg: 1841-1845, 1846-1850. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1841-1850, konfirmationslängd 1847-1850.
 +
|-
 +
| 4187236
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1851-1855
 +
|Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1851-1855, längd över nattvardsbarn 1851-1855.
 +
|-
 +
| 4187236
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1856-1860
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1856-1860, in- och utflyttningslängd 1856-1857, avlösningslängd 1857-1860.
 +
|-
 +
| 4187236
 +
|Altuna församling
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1857-1862
 +
|Utflyttningslängd fr o m 1857-10-12.
 +
|-
 +
| 4187236
 +
|Altuna församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1821-1861
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1821-1861 och död- och begravningsbok samma år.
 +
|-
 +
| 4187237
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1821-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187237
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1822-1860
 +
|År 1846 saknas.
 +
|-
 +
| 4187237
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|4, 1836-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187238
 +
|Ängsö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1850-1854
 +
|Innehåller även längd över nattvardsbarn 1850-1852, protokoll vid husförhör 1850-1855, vari specificerats influtna vinören, skolavgifter, stamboksmedel samt avgifter till pastor.
 +
|-
 +
| 4187238
 +
|Ängsö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1840-1846
 +
|Omfattar två upplägg: 1840-1843 och 1843-1846.
 +
|-
 +
| 4187238
 +
|Ängsö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1846-1850
 +
|Innehåller även längd över nattvardsbarn 1846-1849.
 +
|-
 +
| 4187239
 +
|Ängsö församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1846-1862
 +
|Innehåller även räkning på insamlade lasarettsmedel 1863-1866.
 +
|-
 +
| 4187239
 +
|Ängsö församling
 +
|C Födelse-och dopböcker
 +
|5, 1838-1862
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187239
 +
|Ängsö församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|5, 1835-1862
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187240
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1842-1854
 +
|1842-1853 (1854).
 +
|-
 +
| 4187240
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1820-1874
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187241
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1840-1851
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187241
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1852-1863
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187242
 +
|Björksta församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1840-1866
 +
|Innehåller även dagsverkslängd 1840-1849.
 +
|-
 +
| 4187242
 +
|Björksta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1836-1874
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187242
 +
|Björksta församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|4, 1831-1866
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187243
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1843-1853
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187243
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1853-1861
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187244
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1853-1862
 +
|Med ortregister och husbondelängd i vol:s början. Häri även längd över soldater 1861 och folkmängdsuppgifter 1854, 1861.
 +
|-
 +
| 4187244
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1843-1852
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187245
 +
|Bro församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1832-1884
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187245
 +
|Bro församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1821-1874
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187246
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1850-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187246
 +
|Fläckebo församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1836-1860
 +
|Innehåller även: Kommunionlängd 1862-1865.
 +
|-
 +
| 4187246
 +
|Fläckebo församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|3, 1841-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187246
 +
|Fläckebo församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|4, 1814-1860
 +
|Brandskadad. Konserverad 1957.
 +
|-
 +
| 4187247
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10 a, 1845-1855
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187247
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10 b, 1845-1855
 +
|Med ortregister. Bruken
 +
|-
 +
| 4187247
 +
|Gunnilbo församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1835-1850
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187247
 +
|Gunnilbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1824-1871
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187247
 +
|Gunnilbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|7, 1841-1858
 +
|Duplett. Innehåller även vigselbok (duplett) och likbok (duplett) 1841-1858.
 +
|-
 +
| 4187248
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1839-1850
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187249
 +
|Harakers församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1833-1863
 +
|Inflyttningslängd 1833-1860 och utflyttningslängd 1833-1863.
 +
|-
 +
| 4187249
 +
|Harakers församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1841-1859
 +
|Duplett. Innehåller även duplett av vigsel- och dödbok 1841-1859.
 +
|-
 +
| 4187249
 +
|Harakers församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|3, 1837-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187249
 +
|Harakers församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|5, 1830-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187250
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1841-1846
 +
|1841-1845 (1846).
 +
|-
 +
| 4187250
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1846-1851
 +
|1846-1850 (1851).
 +
|-
 +
| 4187250
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1851-1855
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187250
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1856-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187250
 +
|Harbo församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1840-1861
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187250
 +
|Harbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4 a, 1846-1861
 +
|Omfattar Västmanlandsdelen.
 +
|-
 +
| 4187250
 +
|Harbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4 b, 1846-1861
 +
|Omfattar Uppsaladelen.
 +
|-
 +
| 4187250
 +
|Harbo församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1 a, 1846-1861
 +
|1846-1860 (1861). Omfattar Västmanlandsdelen.
 +
|-
 +
| 4187250
 +
|Harbo församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1 b, 1846-1860
 +
|Omfattar Uppsaladelen.
 +
|-
 +
| 4187251
 +
|Heds församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1846-1855
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över sexmän 1846-1855.
 +
|-
 +
| 4187251
 +
|Heds församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1856-1865
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187251
 +
|Heds församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1852-1862
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187251
 +
|Heds församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|8, 1852-1861
 +
|Innehåller även avlösningslängd 1852-1861.
 +
|-
 +
| 4187251
 +
|Heds församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|4, 1851-1861
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187251
 +
|Heds församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|7, 1856-1861
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187252
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|10 a, 1846-1855
 +
|Rotarna 1-13 m m. Med personregister.
 +
|-
 +
| 4187252
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|10 b, 1846-1855
 +
|Södra och Norra Torprotarna. Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187253
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|11 b, 1855-1865
 +
|Rotarna 9-13 och södra och norra Torprotarna.
 +
|-
 +
| 4187253
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|11aa, 1855-1865
 +
|Rotarna 1-5.
 +
|-
 +
| 4187253
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|11ab, 1855-1865
 +
|Rotarna 5-8.
 +
|-
 +
| 4187254
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|11 b, 1855-1865
 +
|Rotarna 9-13 och södra och norra Torprotarna.
 +
|-
 +
| 4187254
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|11ca, 1855-1865
 +
|Uppslag 1-300. Hyresbok.
 +
|-
 +
| 4187254
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|11cb, 1855-1865
 +
|Uppslag 301-593. Hyresbok.
 +
|-
 +
| 4187255
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|12 a, 1866-1871
 +
|Tändsticksfabriken, Järnvägsstation, Torprotarna, Arboga gjuteri. (T.B.)
 +
|-
 +
| 4187255
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|12 b, 1866-1871
 +
|Uppslag 1-241. Hyresboken (H.B.).
 +
|-
 +
| 4187256
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|12 c, 1866-1871
 +
|Uppslag 242-510. Hyresboken (H.B.).
 +
|-
 +
| 4187257
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|12 d, 1866-1871
 +
|Uppslag 1-326. Norra gårdsboken (G.B.).
 +
|-
 +
| 4187257
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|12 e, 1866-1871
 +
|Uppslag 327-505. Södra gårdsboken (G.B.).
 +
|-
 +
| 4187257|
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|12 g, 1866-
 +
|1866-? Duplett. Ej avslutad.
 +
|-
 +
| 4187258
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|13 a, 1872-1876
 +
|Uppslag 1-337. Norra gårdsboken.
 +
|-
 +
| 4187258
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|13 b, 1872-1876
 +
|Uppslag 338-538. Södra gårdboken.
 +
|-
 +
| 4187258
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|13 c, 1872-1876
 +
|Uppslag 1-240 och 1-66. Torp och gjuteriboken.
 +
|-
 +
| 4187259
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|13 d, 1872-1876
 +
|Uppslag 1-258. Hyresbok.
 +
|-
 +
| 4187259
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|13 e, 1872-1876
 +
|Uppslag 260-528. Hyresbok.
 +
|-
 +
| 4187259
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|14 a, 1877-1881
 +
|Uppslag 1-198. Västra kvarteret.
 +
|-
 +
| 4187260
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|14 b, 1877-1881
 +
|Uppslag 200-378. Östra kvarteret.
 +
|-
 +
| 4187260
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|14 c, 1877-1881
 +
|Uppslag 380-575. Södra kvarteret.
 +
|-
 +
| 4187260
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|14 d, 1877-1881
 +
|Uppslag 1-220 och 1-69. Torp och gjuteriboken.
 +
|-
 +
| 4187261
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|15 a, 1881-1885
 +
|Uppslag 1-177. Västra kvarteret.
 +
|-
 +
| 4187261
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|15 b, 1881-1885
 +
|Uppslag 200-380. Östra kvarteret.
 +
|-
 +
| 4187262
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|15 c, 1881-1885
 +
|Uppslag 381-601. Södra kvarteret.
 +
|-
 +
| 4187262
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|15 d, 1881-1885
 +
|Uppslag 1-255 och 1-68. Torp och gjuteriboken.
 +
|-
 +
| 4187263
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|16 a, 1886-1893
 +
|Västra kvarteret.
 +
|-
 +
| 4187263
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|16 b, 1886-1893
 +
|Östra kvarteret.
 +
|-
 +
| 4187264
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|16 c, 1886-1893
 +
|Södra kvarteret.
 +
|-
 +
| 4187264
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|16 d, 1886-1893
 +
|Norra skogen och gjuteribok.
 +
|-
 +
| 4187265
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|16 d, 1886-1893
 +
Norra skogen och gjuteribok.
 +
|-
 +
| 4187265
 +
|Arboga stadsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|16 e, 1886-1893
 +
|Södra skogen, järnvägsstationen, glasbruket.
 +
|-
 +
| 4187266
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1866-1876
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187267
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1876-1886
 +
|Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1876-1886.
 +
|-
 +
| 4187367
 +
|Malma församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1742-1772
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187367
 +
|Malma församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1773-1774
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187367
 +
|Malma församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1775-1795
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187367
 +
|Malma församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1795-1805
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187367
 +
|Malma församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1805-1814
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187368
 +
|Malma församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1815-1824
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187368
 +
|Malma församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1825-1834
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187368
 +
|Malma församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1835-1844
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187369
 +
|Malma församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1656-1721
 +
|Innehåller även vigselbok och dödbok 1656-1721.
 +
|-
 +
| 4187369
 +
|Malma församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1722-1754
 +
|Innehåller även vigselbok och dödbok 1722-1754.
 +
|-
 +
| 4187369
 +
|Malma församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1755-1774
 +
|Innehåller även vigselbok och dödbok 1755-1774.
 +
|-
 +
| 418736
 +
|Malma församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1775-1828
 +
|Innehåller även vigselbok och dödbok 1775-1837.
 +
|-
 +
| 4187369
 +
|Malma församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1841-1859
 +
|Duplett. Innehåller även dupletter av vigselboken 1841-1867 och dödboken 1841-1859.
 +
|-
 +
| 4187370
 +
|Malma församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1708-1722
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187370
 +
|Malma församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1708-1748
 +
|En del år saknas.
 +
|-
 +
| 4187370
 +
|Malma församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|3, 1740-1752
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187370
 +
|Malma församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|4, 1770-1774
 +
|Saknas för åren 1753-1769 och 1782-1871.
 +
|-
 +
| 4187371
 +
|Himmeta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1671-1696
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187371
 +
|Himmeta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1697-1729
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187371
 +
|Himmeta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1730-1746
 +
|1747-1751 saknas.
 +
|-
 +
| 4187371
 +
|Himmeta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1752-1774
 +
|Består av tre upplägg: 1752-, 1763-, 1773-1774. Upplägget 1773-1774 omfattar endast östra delen av församlingen.
 +
|-
 +
| 4187372
 +
|Himmeta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1773-1774
 +
|Husförhörskladd. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1861-1870.
 +
|-
 +
| 4187372
 +
|Himmeta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1775-1794
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187372
 +
|Himmeta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1795-1814
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187372
 +
|Himmeta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1815-1823
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187373
 +
|Himmeta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1824-1833
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187373
 +
|Himmeta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1834-1849
 +
|Med ortregister. Består av två upplägg paginerade var för sig 1834-1843, (uppslag 1-318) och 1844-1849, (uppslag 1-313). Innehåller även förteckning på fattiga och till dem utdelade fattigmedel, 1839-1840.
 +
|-
 +
| 4187373
 +
|Himmeta församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1839-1861
 +
|T o m maj 1861.
 +
|-
 +
| 4187374
 +
|Himmeta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1718-1738
 +
|Innehåller även vigselbok 1722-1741 och dödbok 1722-1738.
 +
|-
 +
| 4187374
 +
|Himmeta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1739-1774
 +
|Innehåller även vigselbok 1742-1774 och dödbok 1739-1774.
 +
|-
 +
| 4187374
 +
|Himmeta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1775-1821
 +
|Innehåller även vigselbok 1775-1849 och dödbok 1775-1821.
 +
|-
 +
| 4187374
 +
|Himmeta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1822-1861
 +
|T o m 1861-02-05. Innehåller även död- och begravningsbok 1822-1853.
 +
|-
 +
| 4187374
 +
|Himmeta församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1636-1779
 +
|Utgifts- och inkomstbok.  Kyrkans huvudräkning 1752- -1779-05-01.    Innehåller även inventarium ecclesiae 1642- -1735-12-21 och i slutet några kopior av gamla brev rörande kyrkans klocka av 1538, rörande en pålagad sölfskatt av 1579-06-07, angående kyrkans vin- och byggnadssäd av 1572-11-26, angående "konfirmation" därav av 1645-05-10, domar angående "prästgårdens ägor och synegångar" av 1645-10-24, 1664-10-14, 1665-01-24, 1670-10-12, 1680-09-23, angående ett öresland till kapellansbordet i Himmeta av 1642-09-26. pastores himmetaensium 1512--1798-03-18, series comministrorum himmetaensium 1660-1780, rörande något slags reparation å kyrkan av 1654 och kyrkobänkarnas fördelning mellan de olika hemmanen i socken.
 +
|-
 +
| 4187375
 +
|Hubbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1750-1764
 +
|Katekisationslängd.
 +
|-
 +
| 4187375
 +
|Hubbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1764-1775
 +
|Katekisationslängd.
 +
|-
 +
| 4187375
 +
|Hubbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1775-1785
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187375
 +
|Hubbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1785-1812
 +
|1796-1809 saknas.
 +
|-
 +
| 4187375
 +
|Hubbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1795-1811
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187376
 +
|Hubbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1833-1845
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187376
 +
|Hubbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1812-1822
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187376
 +
|Hubbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1823-1832
 +
|Innehåller även inflyttningslängd 1824-1825 och 1833-1844 samt utflyttningslängd 1824-1825 och 1832-1834.
 +
|-
 +
| 4187376
 +
|Hubbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1826-1829
 +
|Förhörsbok för Alvesta och Fränhammars rotar.
 +
|-
 +
| 4187377
 +
|Hubbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1697-1749
 +
|Innehåller även vigselbok 1700-1760, död- och begravningsbok 1696-1762 samt anteckningar om sockenstämmor 1697-1702 och förteckning över upplästa kungörelser och inkomna brev 1697-1722 (med enstaka anteckningar om kollekt, kyrkoplikt m.m.)
 +
|-
 +
| 4187377
 +
|Hubbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1750-1774
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1761-1774 och död- och begravningsbok 1763-1774.
 +
|-
 +
| 4187377
 +
|Hubbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1775-1830
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187377
 +
|Hubbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1831-1861
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187377
 +
|Hubbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1842-1889
 +
|Duplett. Avser ej åren 1860-1885.
 +
|-
 +
| 4187377
 +
|Hubbo församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1731-1749
 +
|Volymen saknades vid inventering 2007.
 +
|-
 +
| 4187377
 +
|Hubbo församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1775-1852
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187377
 +
|Hubbo församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1775-1830
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187377
 +
|Hubbo församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1831-1861
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187377
 +
|Hubbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1643-1728
 +
|Huvudbok 1650-1659, special 1643-1649 och 1660-1728.  Innehåller även anteckning om sockenstämma 1645-11-02, fattigkassans special 1716-1728, kollekträkenskaper 1679-1728 och kyrkoinventarium 1650-05-01.
 +
|-
 +
| 4187378
 +
|Huddunge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1770-1777
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187378
 +
|Huddunge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1794-1800
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187378
 +
|Huddunge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1801-1809
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187378
 +
|Huddunge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1810-1817
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187378
 +
|Huddunge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1818-1825
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187379
 +
|Huddunge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1825-1830
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187379
 +
|Huddunge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1831-1840
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187379
 +
|Huddunge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1795-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187380
 +
|Huddunge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1714
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1688-1715, död- och begravningsbok 1688-1714, kyrkoräkenskaper 1686-1714, visitationer 1686-1714 och inventarium m.m.
 +
|-
 +
| 4187380
 +
|Huddunge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1714-1762
 +
|Innehåller även flyttningslängd 1714-1765, lysnings- och vigselbok 1751-1770, död- och begravningsbok 1714-1803, kopiebok 1712-1732 och visitationsakter 1711-1725 m.m.
 +
|-
 +
| 4187380
 +
|Huddunge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1763-1861
 +
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1775-1872. De tre första bladen i dopboken äro omskrivna /omkring 1860?/. Originalen till dessa blad äro numera försvunna.  Volymen har omkring 1860 ombundits och tillökats /det blåaktiga papperet/.
 +
|-
 +
| 4187380
 +
|Huddunge församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1771-1861
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187380
 +
|Huddunge församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1592-1685
 +
|Innehåller även kyrkans och prästgårdens inventarium 1589 och 1665, anteckningar om Kolbo utgjord 1638 och 1738, husesyn vid Prästgården 1613, bänkdelning 1665 och avskrift av synodalprotokoller 1648 m.m.
 +
|-
 +
| 4187380
 +
|Huddunge församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|2, 1715-1800
 +
|Innehåller även kyrkans inventarium, visitationsprotokoll 1722, 1780 och fattigvårdsräkenskaper 1795-1800.
 +
|-
 +
| 4187381
 +
|Irsta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1656-1673
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187381
 +
|Irsta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1731-1758
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187381
 +
|Irsta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1758-1768
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187381
 +
|Irsta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1769-1775
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187381
 +
|Irsta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5 a, 1775-1785
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187382
 +
|Irsta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1826-1835
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187382
 +
|Irsta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1836-1845
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187382
 +
|Irsta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1806-1815
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187382
 +
|Irsta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1816-1825
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187383
 +
|Irsta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1684-1738
 +
|Innehåller även dödbok 1705.
 +
|-
 +
| 4187383
 +
|Irsta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1739-1766
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187383
 +
|Irsta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1766-1774
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187383
 +
|Irsta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1775-1818
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187383
 +
|Irsta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1819-1850
 +
|T o m 1850-06-22.
 +
|-
 +
| 4187383
 +
|Irsta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1842-1856
 +
|Duplett. Innehåller även dupletter av vigselbok och dödbok för samma tid.
 +
|-
 +
| 4187383
 +
|Irsta församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1718-1774
 +
|Innehåller även död- och begravningsbok 1718-1774.
 +
|-
 +
| 4187383
 +
|Irsta församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1775-1841
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187383
 +
|Irsta församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1775-1809
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187383
 +
|Irsta församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1810-1837
 +
|T o m 1837-03-16.
 +
|-
 +
| 4187383
 +
|Irsta församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1619-1650
 +
|Innehåller även födelse- och dopbok 1626-1683, vigselbok 1621-1696, dödbok 1621-1670, bänkdelningslängd 1644, anteckningar om förbättringar på kyrkan och prästgården m.m. odat. (1650?) och anteckningar om gåvor till kyrkan 1622.
 +
|-
 +
| 4187383
 +
|Irsta församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|3, 1672-1744
 +
|Specialräkning. Innehåller även inventarium 1653 m.m..
 +
|-
 +
| 4187384
 +
|Karbennings församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1731-1753
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187384
 +
|Karbennings församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1749-1754
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187384
 +
|Karbennings församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1755-1765
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187384
 +
|Karbennings församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1766-1779
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187384
 +
|Karbennings församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1775-1785
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187384
 +
|Karbennings församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1786-1795
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187385
 +
|Karbennings församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1828-1839
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187385
 +
|Karbennings församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1840-1846
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187385
 +
|Karbennings församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1796-1805
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187385
 +
|Karbennings församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1806-1816
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187385
 +
|Karbennings församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1817-1827
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187386
 +
|Karbennings församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1820-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187386
 +
|Karbennings församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1690-1735
 +
|Innehåller även vigselbok och dödbok för samma år.
 +
|-
 +
| 4187386
 +
|Karbennings församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1736-1772
 +
|Innehåller även vigselbok 1736-1771 och dödbok 1736-1764.
 +
|-
 +
| 4187386
 +
|Karbennings församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1772-1808
 +
|Innehåller även vigselbok 1772-1805.
 +
|-
 +
| 4187386
 +
|Karbennings församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1809-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187386
 +
|Karbennings församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1806-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187387
 +
|Karbennings församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1694-1754
 +
|Personalier.
 +
|-
 +
| 4187387
 +
|Karbennings församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1755-1774
 +
|Personaliebok.
 +
|-
 +
| 4187387
 +
|Karbennings församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1775-1832
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187387
 +
|Karbennings församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|4, 1833-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187388
 +
|Kila församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1663-1682
 +
|Gäller 1663?-1682. Tidigast synes längden vara upplagd år 1663.
 +
|-
 +
| 4187388
 +
|Kila församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1703-1725
 +
|Innehåller även flyttningslängder 1703-1718(1719), defekta i slutet.
 +
|-
 +
| 4187388
 +
|Kila församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1756-1775
 +
|Gäller 1756-1768(75). Innehåller även flyttningslängder för "Tjänsterhjon" 1756-1777 och längder över nattvardsungdom 1756-1767.
 +
|-
 +
| 4187388
 +
|Kila församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1775-1792
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187388
 +
|Kila församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1775-1792
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187388
 +
|Kila församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1793-1802
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187389
 +
|Kila församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1811-1816
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187389
 +
|Kila församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1817-1826
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187389
 +
|Kila församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1793-1802
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187389
 +
|Kila församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1803-1810
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187389
 +
|Kila församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1803-1810
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187390
 +
|Kila församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1827-1836
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187390
 +
|Kila församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1837-1846
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187390
 +
|Kila församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1821-1873
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
| 4187390
 +
|Kila församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1821-1842
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
| 4187390
 +
|Kila församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1843-1873
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
| 4187391
 +
|Kila församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1695-1731
 +
|Innehåller även vigselbok 1695-1761.
 +
|-
 +
| 4187391
 +
|Kila församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1732-1770
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187391
 +
|Kila församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1771-1774
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 418739
 +
|Kila församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1775-1835
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187391
 +
|Kila församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1836-1873
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187392
 +
|Kila församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1726-1751
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187392
 +
|Kila församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1770-1775
 +
|Innehåller även predikoturer 1811-1817.
 +
|-
 +
| 4187392
 +
|Kila församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1762-1774
 +
|Innehåller även: Till okänd ort avflyttade 1865-1872.
 +
|-
 +
| 4187392
 +
|Kila församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1775-1819
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187392
 +
|Kila församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|3, 1820-1873
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187393
 +
|Kila församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1702-1722
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187393
 +
|Kila församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1722-1755
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187393
 +
|Kila församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1756-1770
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 418739
 +
|Kila församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|4, 1771-1774
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187393
 +
|Kila församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|5, 1775-1810
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187394
 +
|Kila församling
 +
|F a Personalier
 +
|1, 1801-1815
 +
|Personaliebok.  Innehåller även inkomstspecialer för kyrkokassan, fattigkassan, kollekträkenskaper och lasarettsmedel 1821-1846, fol 1-100 (a tergo), kyrkokassans kvittensbok 1846-1851, fol 101-102 (a tergo), fattigkassans kvittensbok 1846-1851, fol 49-51, anteckningar om upplästa kungörelser 1851-1862, fol 51-56, förteckning över nedlagda rovdjur 1855-1861, fol 103-106 (a tergo).
 +
|-
 +
| 4187394
 +
|Kila församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|6, 1810-1851
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187394
 +
|Kila församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|8, 1851-1874
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187394
 +
|Kila församling
 +
|J I Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrele, domkapitel, andra myndigheter och enskilda"
 +
|3, 1729-1738
 +
|Copiebok. Innehåller även special på alla inkomster till kyrkan, förteckning över kommunikanter 1740-1747, förteckning över husförhör och in- och utflyttade1751-1755, examinationslängder över nattvardsungdom 1751-1755. 
 +
|-
 +
| 4187394
 +
|Kila församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1678-1722
 +
|Special m m. Innehåller även födelsebok och vigselbok 1678-1694.
 +
|-
 +
| 4187395
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1 a, 1724-1734
 +
|I två upplägg: 1724-1727 och 1732-1734 (defekt). 1728-1731 saknas.
 +
|-
 +
| 4187395
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1 b, 1750-1766
 +
|I två upplägg: C:a 1750-1756/57/ (defekt) och 1756-1766.
 +
|-
 +
| 4187395
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1762-1767
 +
|Proveniens okänd. Har tidigare ingått i större volym. Innehåller husförhörslängd för Trångfors bruk m.m.
 +
|-
 +
| 4187395
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1766-1774
 +
|Innehåller även utflyttningslängd 1767-1783.
 +
|-
 +
| 4187395
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1775-1779
 +
|Något defekt i början (uppslag 1-2, 7-8 saknas).
 +
|-
 +
| 4187395
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1779-1785
 +
|Uppslag 1 saknas.
 +
|-
 +
| 4187396
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1785-1794
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187396
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1795-1801
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187396
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1801-1811
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187397
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1818-1823
 +
|Med ortregister. Uppslag 272 anträffades i A I:8 och hitfördes vid nu skedd omordning.
 +
|-
 +
| 418739
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1812-1818
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187398
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1823-1832
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187398
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1833-1841
 +
|1833-1840 (41). Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187399
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1841-1851
 +
|1841-1850 (51). Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187399
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 a, 1851-1860
 +
|Uppslag 1-251. Ortregister, se 14 b.
 +
|-
 +
| 4187399
 +
|Kolbäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 b, 1851-1860
 +
|Uppslag 252-501. Med ortregister för 14 a och 14 b.
 +
|-
 +
| 4187400
 +
|Kolbäcks församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1748-1862
 +
|Omfattar åren 1748-1759, 1775-1786, 1792-1862.  Samlingsband innehållande spillror av flera volymer.
 +
|-
 +
| 4187400
 +
|Kolbäcks församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1688-1770
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187400
 +
|Kolbäcks församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1771-1797
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187401
 +
|Kolbäcks församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1798-1825
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187401
 +
|Kolbäcks församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|4, 1825-1856
 +
|1825-1855 (56).
 +
|-
 +
| 4187401
 +
|Kolbäcks församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1627-1690
 +
|Kyrkoräkenskaper. Innehåller även bänklängder 1605 och 1654, kyrkoinventarium 1660, anteckningar om gåvor till kyrkan 1636-1653, anteckningar om reparationer å kyrkan 1629-1653, 1751-1785, berättelse om åsknedslag och eldsvåda i kyrkan 1785, prästgårdsinventarium 1655, anteckningar om förbättringar och reparationer å prästgården 1627-1785 (strödda år, eldsvåda 1669).
 +
|-
 +
| 4187401
 +
|Kolbäcks församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|2, 1688-1701
 +
|Specialräkning. Utgör ett fragment av räkenskapsbok. Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1688-1691.
 +
|-
 +
| 4187402
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1661-1668
 +
|Innehåller även räkenskaper 1637-1665.
 +
|-
 +
| 4187402
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1669-1685
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187402
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1685-1695
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187402
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1695-1709
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187402
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1710-1731
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187402
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1732-1745
 +
|Innehåller även flyttningslängder 1738-1745 och längder över  nattvardsungdom 1738-1746.
 +
|-
 +
| 4187403
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10 a, 1786-1795
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187403
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10 b, 1786-1795
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187403
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1746-1755
 +
|Innehåller även flyttningslängder 1749(47)-1793, längder över nattvardsungdom 1747-1761 och diarium 1778-1780.
 +
|-
 +
| 4187403
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1758-1774
 +
|Innehåller även flyttningslängder 1794-1812.
 +
|-
 +
| 4187403
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9 a, 1775-1785
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187403
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9 b, 1775-1785
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187404
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11 a, 1796-1804
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187404
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11 b, 1796-1804
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187404
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12 a, 1805-1814
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187404
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12 b, 1805-1814
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187404
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1815-1824
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187405
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 a, 1825-1834
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187405
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 b, 1825-1834
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187405
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15 a, 1835-1845
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187405
 +
|Kumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15 b, 1835-1845
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187405
 +
|Kumla församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1815-1871
 +
|Inflyttningslängd 1815-1860 och utflyttningslängd 1815-1871.
 +
|-
 +
| 4187406
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21 a, 1886-1896
 +
|Med ortregister. Norra delen. Innehåller även boköver obefintliga 1876-1896.
 +
|-
 +
| 4187406
 +
|Dingtuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21 b, 1886-1896
 +
|Med ortregister. Södra delen.    Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 +
|-
 +
| 4187407
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1861-1865
 +
|Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1861-1865, avlösningslängd 1861-1863.
 +
|-
 +
| 4187407
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1866-1870
 +
|Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1866-1880.
 +
|-
 +
| 4187407
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1871-1875
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187407
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1876-1880
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187408
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1881-1885
 +
|Innehåller även längder över nattvardsungdom 1881-1885.
 +
|-
 +
| 4187408
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1886-1890
 +
|Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1886-1890.
 +
|-
 +
| 4187408
 +
|Altuna församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1891-1895
 +
|Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1891-1892.    Serien avslutad. Se vidare serien A II.
 +
|-
 +
| 4187409
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1861-1865
 +
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1862-1865.
 +
|-
 +
| 4187409
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1863-1866
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187409
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1866-1870
 +
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
 +
|-
 +
| 4187409
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1851-1860
 +
|I två upplägg, folierade var för sig: 1851-1855, 1856-1860.
 +
|-
 +
| 4187410
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1871-1875
 +
|Innehåller även förteckning över nattvardsungdom samma år.
 +
|-
 +
| 4187410
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1876-1880
 +
|Innehåller även förteckning över nattvardsungdom samma år.
 +
|-
 +
| 4187410
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1881-1885
 +
|Innehåller även bok över obefintliga.
 +
|-
 +
| 4187410
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1886-1890
 +
|Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga.
 +
|-
 +
| 4187411
 +
|Frösthults församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1891-1895
 +
|Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga.    Serien avslutad. Se vidare serien A II.
 +
|-
 +
| 4187412
 +
|Härnevi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1876-1880
 +
|Med ortregister och förteckning över nattvardsbarn.
 +
|-
 +
| 4187412
 +
|Härnevi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1861-1866
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1862-1865.
 +
|-
 +
| 4187412
 +
|Härnevi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1866-1870
 +
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1866-1870.
 +
|-
 +
| 4187412
 +
|Härnevi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1871-1875
 +
|Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsbarn.
 +
|-
 +
| 4187413
 +
|Härnevi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1881-1885
 +
|Med ortregister och förteckning över nattvardsbarn.
 +
|-
 +
| 4187413
 +
|Härnevi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1886-1890
 +
|Med ortregister och förteckning över nattvardsbarn.
 +
|-
 +
| 4187413
 +
|Härnevi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1891-1895
 +
|Med ortregister och förteckning över nattvardsbarn.    Serien avslutad. Se vidare serien A II.
 +
|-
 +
| 4187414
 +
|Bergs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1861-1877
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187414
 +
|Bergs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1878-1888
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187415
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1862-1870
 +
|Med ortregister. Med förteckning över kyrkoskrivna men ej mantalsskrivna och uppgifter om folkräkning s.å.
 +
|-
 +
| 4187415
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1871-1880
 +
|Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1871-1880.
 +
|-
 +
| 4187416
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13 a, 1881-1891
 +
|Uppslag 1-192. Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187416
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13 b, 1881-1891
 +
|Uppslag 193-447. Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1881-1891.
 +
|-
 +
| 4187417
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1881-1892
 +
|Innehåller även bok över obefintliga.
 +
|-
 +
| 4187418
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 a, 1865-1875
 +
|Uppslag 1-159. Med ortregister (gäller även för A I:14 b). Med förteckningar över grenadjärer, soldater och hantverkare.
 +
|-
 +
| 4187418
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 b, 1865-1875
 +
|Uppslag 160-294. Ortregister, se A I:14 a.
 +
|-
 +
| 4187418
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15 a, 1875-1883
 +
|Uppslag 1-153. Med ortregister (gäller även för A I:15 b). Innehåller även bok över obefintliga 1875-1883.
 +
|-
 +
| 4187418
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15 b, 1875-1883
 +
|Uppslag 154-294. Ortregister, se A I:15 a.
 +
|-
 +
| 4187419
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16 a, 1883-1890
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187419
 +
|Björksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16 b, 1883-1890
 +
|Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1883-1890.
 +
|-
 +
| 4187420
 +
|Ängsö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1855-1874
 +
|1855-1864, 1865-1874. Med ortregister. Uppslag 1-271 omfattar första tioårsperioden. Luckor vissa år i vissa rotar.
 +
|-
 +
| 4187420
 +
|Ängsö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1874-1892
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187421
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|18 a, 1846-1855
 +
|Med ortregister (även för A I a:18 b).
 +
|-
 +
| 4187421
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|18 b, 1846-1855
 +
|Ortregister, se A I:18 a.
 +
|-
 +
| 4187421
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|19 a, 1856-1866
 +
|Uppslag 1-272. Västra delen.  Ortregister, se A I:19 b.
 +
|-
 +
| 4187421
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|19 b, 1856-1866
 +
|Uppslag 273-600. Östra delen. Med ortregister (även till A I:19 a).
 +
|-
 +
| 4187422
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|20 a, 1867-1872
 +
|Uppslag 1-384. Västra delen. Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187422
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|20 b, 1867-1872
 +
|Uppslag 385-722. Östra delen. Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187423
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|21 a, 1873-1882
 +
|Uppslag 1-451. Västra delen. Med ortregister (även för A I:21 b). Personregister, se serien A I b.
 +
|-
 +
| 4187423
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|21 b, 1873-1882
 +
|Uppslag 452-763. östra delen. Ortregister, se A I:21 a. Personregister, se serien A I b.
 +
|-
 +
| 4187424
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|22 a, 1883-1893
 +
|Uppslag 1-230. Västra delen I. Med ortregister. Personregister, se serien A I:b.
 +
|-
 +
| 4187424
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|22 b, 1883-1893
 +
|Uppslag 231-369. Västra delen II. Med ortregister. Personregister, se serien A I b.
 +
|-
 +
| 4187424
 +
|Arboga landsförsamling
 +
|A I a Husförhörslängder
 +
|22 c, 1883-1893
 +
|Uppslag 371-630. Östra delen. Med ortregister. Personregister, se serien A I b.
 +
|-
 +
| 4187425
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1861-1865
 +
|Innehåller även förteckning över medel insamlade vid husförhör 1861-1866.
 +
|-
 +
| 4187425
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1866-1870
 +
|Innehåller även förteckning över medel insamlade vid husförhör för åren 1866-1870.
 +
|-
 +
| 4187425
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1871-1875
 +
|Med ortregister och förteckning över soldater och gratialister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
 +
|-
 +
| 4187426
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1876-1881
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187426
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1881-1885
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187427
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21, 1886-1890
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187427
 +
|Harbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|22, 1891-1895
 +
|Med ortregister. Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 +
|-
 +
| 4187428
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11 a, 1855-1866
 +
|Med ortregister. Bruken
 +
|-
 +
| 4187428
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11 b, 1855-1869
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187428
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1866-1879
 +
|Med personregister. Bruken
 +
|-
 +
| 4187429
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13 a, 1869-1879
 +
|Uppslag 1-192. Hemmanen I
 +
|-
 +
| 4187429
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13 b, 1869-1879
 +
|Uppslag 1-190. Hemmanen II
 +
|-
 +
| 4187429
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 a, 1880-1889
 +
|Uppslag 1-99.  Bruken
 +
|-
 +
| 4187429
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 b, 1880-1889
 +
|Uppslag 100-290.
 +
|-
 +
| 4187429
 +
|Gunnilbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 c, 1880-1889
 +
|Uppslag 291-401. Hemmanen II
 +
|-
 +
| 4187430
 +
|Heds församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1866-1875
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187430
 +
|Heds församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1876-1883
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187431
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1855-1863
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187431
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1864-1873
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187432
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1874-1883
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187432
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 a, 1884-1894
 +
|Uppslag 1-190
 +
|-
 +
| 4187432
 +
|Västerås Badelunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 b, 1884-1894
 +
|Uppslag 191-383  Serien avslutad. Se vidare serien A II.
 +
|-
 +
| 4187433
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1861-1870
 +
|Innehåller även: Beväringsrulla för beväringsmötena 1861-1864.
 +
|-
 +
| 4187433
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1871-1873
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187434
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1874-1883
 +
|Uppslag 1-99. Med ortregister; även för A I:16.
 +
|-
 +
| 4187434
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1874-1883
 +
|Uppslag 100-228.
 +
|-
 +
| 4187434
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängde
 +
|17, 1874-1883
 +
|Uppslag 229-334. Med ortregister; även för A I:18.
 +
|-
 +
| 4187434
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1874-1883
 +
|Uppslag 345-447.
 +
|-
 +
| 4187435
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1884-1894
 +
|Uppslag 1-292. Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187435
 +
|Fläckebo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1884-1894
 +
|Uppslag 293-584. Med ortregister.  Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 +
|-
 +
| 4187436
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1861-1865
 +
|Med förteckning över beväringar 1861-1864.
 +
|-
 +
| 4187436
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1866-1870
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187436
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1871-1876
 +
|Med ortregister och (i löst lägg) personregister.
 +
|-
 +
| 4187437
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1876-1880
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4187437
 +
|Enåkers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1881-1890
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187438
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1850-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187438
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1861-1870
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187439
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1861-1870
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4187439
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 a, 1871-1881
 +
|Uppslag 1-219.
 +
|-
 +
| 4187439
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 b, 1871-1881
 +
|Uppslag 220-440.
 +
|-
 +
| 4187440
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15 a, 1881-1891
 +
|Uppslag 1-251.
 +
|-
 +
| 4187440
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15 b, 1881-1891
 +
|Uppslag 252-514. Innehåller även bok över obefintliga 1881-1891.
 +
|-
 +
| 4187440
 +
|Harakers församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1891-1901
 +
|Med ortregister. Innehåller även bok över obefintliga 1891-1901.    Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 +
|-
 +
| 4188233
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1862-1868
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4188233
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16 a, 1869-1880
 +
|Uppslag 1-191.
 +
|-
 +
| 4188233
 +
|Björskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16 b, 1869-1880
 +
|Uppslag 192-407.
 +
|-
 +
| 4188234
 +
|Irsta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5 b, 1775-1785
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188234
 +
|Irsta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6 a, 1786-1795
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188234
 +
|Irsta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6 b, 1786-1795
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188234
 +
|Irsta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1796-1805
 +
|Defekt i början och slutet.
 +
|-
 +
| 4188235
 +
|Kumla församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1654-1677
 +
|Innehåller även vigsel- och begravningsbok samma år.
 +
|-
 +
| 4188235
 +
|Kumla församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1680-1731
 +
|Innehåller även vigsel- och begravningsbok samma år, sockenstämmoprotokoll 1680 och  brev från myndigheter 1664-1701 m.m.
 +
|-
 +
| 4188235
 +
|Kumla församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1732-1747
 +
|Innehåller även vigsel- och begravningsbok samma år.
 +
|-
 +
| 4188235
 +
|Kumla församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1748-1756
 +
|Innehåller även vigselbok samma år, samt begravningsbok till 1753.
 +
|-
 +
| 4188235
 +
|Kumla församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1757-1799
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188235
 +
|Kumla församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1800-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188236
 +
|Kumla församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1741-1748
 +
|Innehåller även inflyttningslängd 1747-1748.
 +
|-
 +
| 4188236
 +
|Kumla församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1750-1776
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188236
 +
|Kumla församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1757-1823
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188236
 +
|Kumla församling
 +
|F I a Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1754-1773
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188236
 +
|Kumla församling
 +
|F I a Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1774-1822
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188237
 +
|Kumla församling
 +
|F I b Personalieböcker
 +
|1, 1774-1780
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188237
 +
|Kumla församling
 +
|F I b Personalieböcker
 +
|2, 1780-1801
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188237
 +
|Kumla församling
 +
|F I b Personalieböcker
 +
|3, 1801-1813
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188237
 +
|Kumla församling
 +
|F I b Personalieböcker
 +
|4, 1813-1823
 +
| Serien avslutad.
 +
|-
 +
| 4188238
 +
|Kung Karls församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1774-
 +
|Ofullständig. Orsaken okänd till att böckerna saknas 177?-1815.
 +
|-
 +
| 4188238
 +
|Kung Karls församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1816-1828
 +
|Hela församlingen inklusive Kungsör 1816-1823, för Kungsör 1822-1828. Defekt.
 +
|-
 +
| 4188238
 +
|Kung Karls församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1823-1831
 +
|Sockendelen
 +
|-
 +
| 4188238
 +
|Kung Karls församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1828-1838
 +
|Kungsör.
 +
|-
 +
| 4188238
 +
|Kung Karls församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1832-1837
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4188239
 +
|Kung Karls församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1736
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1691-1736 och  död- och begravningsbok 1684-1736.
 +
|-
 +
| 4188239
 +
|Kung Karls församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1764-1815
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1764-1805 och död- och begravningsbok 1764-1815.
 +
|-
 +
| 4188239
 +
|Kung Karls församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1816-1852
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188239
 +
|Kung Karls församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1805-1861
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188239
 +
|Kung Karls församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1816-1847
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188239
 +
|Kung Karls församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1644-1684
 +
|Innehåller även inventarieförteckningar 1644, 1682-04-13 samt åtskilliga anteckningar om kyrkans ekonomi.
 +
|-
 +
| 4188240
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1741-1774
 +
|Innehåller även kommunionlängd 1747-1750.
 +
|-
 +
| 4188240
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1775-1804
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4188240
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1806-1824
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4188240
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1825-1834
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188240
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1835-1844
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188240
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1845-1854
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188240
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1855-1864
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188240
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1824-1862
 +
|Inflyttningslängd till 1860 och utflyttningslängd till 1862.
 +
|-
 +
| 4188241
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1684-1748
 +
|Innehåller även vigselbok 1684-1769, dödbok 1684-1771, fattigvårdsräkenskaper 1748-1754.
 +
|-
 +
| 4188241
 +
|Kungs-Barkarö
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1748-1770
 +
|Innehåller även kommunionlängd 1738-1769.
 +
|-
 +
| 4188241
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1771-1774
 +
|Innehåller även kyrkoräkenskaper 1766-1814.
 +
|-
 +
| 4188241
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1771-1844
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188241
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1845-1862
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188241
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1771-1861
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188241
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1771-1844
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188241
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1845-1862
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188241
 +
|Kungs-Barkarö församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål
 +
|2, 1781-1812
 +
|Kollekt till lasarettet. Innehåller även vigselbok och personalier 1771-1774.
 +
|-
 +
| 4188242
 +
|Kungsåra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1693-1737
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188242
 +
|Kungsåra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1737-1774
 +
|Innehåller i slutet förteckning på nattvardsbarn 1758-1774 och förteckning på de absolverade 1764-03-31 - 1772-03-29.
 +
|-
 +
| 4188242
 +
|Kungsåra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1775-1805
 +
|Innehåller i slutet förteckning på nattvardsbarn 1775-1801 och på de absolverade 1775-1789.
 +
|-
 +
| 4188242
 +
|Kungsåra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1806-1815
 +
|Innehåller även förteckning på nattvardsbarn 1806-1814.
 +
|-
 +
| 4188243
 +
|Kungsåra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1816-1827
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188243
 +
|Kungsåra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1828-1837
 +
|Med ortregister samt register över grenadjärer, soldater och avskedade soldater.
 +
|-
 +
| 4188243
 +
|Kungsåra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1837-1846
 +
|Register över hemman samt över grenadjärer och soldater.  Innehåller även längd över straffade personer 1837-1839.
 +
|-
 +
| 4188243
 +
|Kungsåra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1847-1856
 +
|Med ortregister och register över grenadjären, soldater och gratialister.  Innehåller även folkmängdsuppgifter, odat., (c.1850).
 +
|-
 +
| 4188243
 +
|Kungsåra församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1813-1830
 +
|Förteckning på utflyttade. Spridda år.
 +
|-
 +
| 4188243
 +
|Kungsåra församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1836-1854
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188244
 +
|Kungsåra församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1628-1651
 +
|Innehåller även vigselbok 1627-1651, dödbok 1627-1650 samt kyrkoräkenskaper 1626-1648.
 +
|-
 +
| 4188244
 +
|Kungsåra församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1677-1700
 +
|Innehåller även vigselbok och dödbok 1677-1700, kyrkans special 1648-04-05--1675 med reversförteckning på kyrkans utlånta penningar 1677-12-28 vid specialvisitation, förteckning på gjorda förbättringar i prästgården 1651-1657 samt testamenten efter avlidna 1648-1675.
 +
|-
 +
| 4188244
 +
|Kungsåra församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1699-1729
 +
|Innehåller även vigselbok och dödbok för samma tid.
 +
|-
 +
| 4188244
 +
|Kungsåra församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1730-1753
 +
|Innehåller även vigselbok och dödbok för samma tid.
 +
|-
 +
| 4188244
 +
Kungsåra församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1754-1774
 +
|1754-03-06--1774. Innehåller även barnförhörsbok fr o m 1776, kommunionlängd 1738-1752, vigselbok och dödbok 1754-1774.
 +
|-
 +
| 4188245
 +
|Kungsåra församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1775-1835
 +
|Innehåller även vigselbok 1775-1861 och dödbok 1775-1824.
 +
|-
 +
| 4188245
 +
|Kungsåra församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|8, 1841-1863
 +
|Duplett. Innehåller även vigselbok (duplett) 1841-1857 och dödbok (d:o) 1841-1857.
 +
|-
 +
| 4188245
 +
|Kungsåra församling D
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1699-1737
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188245
 +
|Kungsåra församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|1, 1700-1811
 +
|Protokoll 1700--1811-06-23. Innehåller även (i slutet) in- och utflyttningslängd 1699-1725, kyrkorådets protokoll 1742--1806-11-02, i protokoll av 1764-06-29 en bänklängd, en promemoria om dalupproret 1743.
 +
|-
 +
| 4188246
 +
|Kärrbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1727-1750
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188246
 +
|Kärrbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1750-1761
 +
|Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1750.
 +
|-
 +
| 4188246
 +
|Kärrbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1761-1775
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4188246
 +
|Kärrbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1775-1785
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4188246
 +
|Kärrbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1785-1804
 +
|Med två ortregister. Volymen delad i två upplägg 1785-1794, 1795-1804.
 +
|-
 +
| 4188246
 +
|Kärrbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1805-1814
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188247
 +
|Kärrbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1845-1854
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4188247
 +
|Kärrbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1815-1827
 +
|Med ortregister. Volymen delad i två upplägg 1815-1818-1827.
 +
|-
 +
| 4188247
 +
|Kärrbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1827-1834
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4188247
 +
|Kärrbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1834-1844
 +
|Med ortregister. Volymen delad i två upplägg 1834-1843, 1844.
 +
|-
 +
| 4188248
 +
|Kärrbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1855-1864
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4188248
 +
|Kärrbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1865-1874
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd å från socknen bortvikne personer (1865) 1871-1874.
 +
|-
 +
| 4188248
 +
|Kärrbo församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1832-1876
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188249
 +
|Kärrbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1634-1719
 +
|Innehåller även vigselbok 1631-1719 och dödbok 1631-1659, 1705-1712.
 +
|-
 +
| 4188249
 +
|Kärrbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1719-1775
 +
|Innehåller även vigselbok 1719-1775 och dödbok 1719-1775.
 +
|-
 +
| 4188249
 +
|Kärrbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1776-1828
 +
|1776-1827 (1828)
 +
|-
 +
| 4188249
 +
|Kärrbo församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1828-1880
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188249
 +
|Kärrbo församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1776-1863
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188249
 +
|Kärrbo församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1776-1811
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188249
 +
|Kärrbo församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1811-1831
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188249
 +
|Kärrbo församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1832-1865
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188249
 +
|Kärrbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|2, 1658-1719
 +
|Special. Innehåller även visitationsprotokoll 1660 och kyrkobalksindelning.
 +
|-
 +
| 4188250
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, -1731
 +
|? -1729(31). Omfattar även landsförsamlingen. Innehåller även förteckning på nattvardsbarn 1731, 1738 för båda församlingarna.
 +
|-
 +
| 4188250
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1732-1738
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188250
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1737-
 +
|Innehåller även avskrifter av brev m m (1610) 1621-1681, kyrkoräkenskaper 1664-1695, avskrifter av donationsbrev och extrakt av ett testamente 1748.
 +
|-
 +
| 4188250
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1739-1746
 +
|1739-1746?
 +
|-
 +
| 4188250
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1739-1748
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188251
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10 a, 1775-1785
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188251
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1749-1758
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188251
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1752-1758
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188251
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1759-1765
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188251
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1766-1774
 +
|Omfattar även landsförsamlingen.
 +
|-
 +
| 4188252
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10 b, 1775-1785
 +
|Defekt.
 +
|-
 +
| 4188252
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11 a, 1786-1795
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188252
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11 b, 1786-1795
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188252
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12 a, 1796-1805
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188253
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12 b, 1796-1805
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188253
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13 a, 1806-1814
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188254
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 a, 1814-1821
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188254
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14 b, 1814-1821
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188254
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1822-1829
 +
|Personregister se A I:14 c.
 +
|-
 +
| 4188255
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1829-1838
 +
|Med personregister.
 +
|-
 +
| 4188255
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1838-1847
 +
|Med personregister. Enstaka anteckningar efter 1847.
 +
|-
 +
| 4188256
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1804-1808
 +
|Utflyttningslängd
 +
|-
 +
| 4188256
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1809-1825
 +
|Utflyttningslängd t o m juni 1825. Innehåller även utflyttningslängd samma tid för Köpings landsförsamling.
 +
|-
 +
| 4188256
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1816-1825
 +
|Inflyttningslängd. Innehåller även inflyttningslängd samma tid för Köpings landsförsamling.
 +
|-
 +
| 4188256
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|4, 1825-1842
 +
|Utflyttningslängd fr o m juli 1825. Innehåller även utflyttningslängd samma tid för Köpings landsförsamling.
 +
|-
 +
| 4188256
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|5, 1826-1842
 +
|Inflyttningslängd. Innehåller även inflyttningslängd samma tid för Köpings landsförsamling.
 +
|-
 +
| 4188256
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1712
 +
|Innehåller även födelse- och dopbok samma tid för Köpings landsförsamling. Med förteckning på avlösta 1688-1705.
 +
|-
 +
| 4188256
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1715-1734
 +
|Åren 1716 och 1722 saknas.  Innehåller även förteckning på oäkta barn 1717, 1724 och 1725, vigselbok och dödbok 1715-1734 (icke 1716 och 1722) samt förteckning på sokenbudsavlösta. Innehåller även födelse- och dopbok samma tid för landsförsamlingen.
 +
|-
 +
| 4188257
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1713-1774
 +
|Innehåller även längd över oäkta barn 1747-1774.
 +
|-
 +
| 4188257
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1775-1797
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188257
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1798-1829
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188257
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|7, 1842-1859
 +
|Duplett. Innehåller även dupletter av vigselbok och dödbok för samma tid.
 +
|-
 +
| 4188257
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1688-1774
 +
|Åren 1709-1734 saknas. Innehåller även lysnings- och vigselbok för Köpings landsförsamlingen 1688-1709, 1735-1768.
 +
|-
 +
| 4188257
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1775-1823
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok samma tid för Köpings landsförsamling.
 +
|-
 +
| 4188258
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1688-1708
 +
|Innehåller även död- och begravningsbok samma tid för Köpings landsförsamling.
 +
|-
 +
| 4188258
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1735-1773
 +
|Innehåller även död- och begravningsbok 1735-1767 för Köpings landsförsamling.
 +
|-
 +
| 4188258
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1775-1797
 +
|1774 saknas.
 +
|-
 +
| 4188258
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|4, 1798-1829
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188258
 +
|Köpings stadsförsamling
 +
|J Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda
 +
|4, 1612-1712
 +
|Kyrkobok. Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1685-1688, kyrkorådsprotokoll 1676-1713, kyrkoräkenskaper 1629-1643, avskrifter av Kungl. brev, inventarieförteckningar 1630-1647 och bänkdelningslängd 1641. Se även register i volymen. Omfattar även landsförsamlingen.
 +
|-
 +
| 4188259
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1 a, 1732-1738
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188259
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1 b, 1738-1748
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188259
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1739-1748
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188259
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1749-1758
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188259
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1752-1758
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188259
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1759-1765
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188260
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1814-1821
 +
|Personregister, se A I:9 b.
 +
|-
 +
| 4188260
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1786-1796
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188260
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1796-1805
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188260
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9 a, 1806-1813
 +
|Personregister, se A I:9 b.
 +
|-
 +
| 4188261
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1822-1829
 +
|Personregister, se A I:9 b.
 +
|-
 +
| 4188261
 +
|Köpings landsförsamlig
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1829-1838
 +
|Med ortregister. Enstaka anteckningar från 1863.
 +
|-
 +
| 4188261
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1838-1847
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4188262
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1713-1774
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188262
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1775-1797
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188262
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1798-1829
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188262
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1842-1859
 +
|Duplett. Innehåller även dupletter av vigselbok och dödbok för samma tid.
 +
|-
 +
| 4188262
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1750-1774
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188262
 +
|Köpings landsförsamling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1775-1797
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188262
 +
|Köpings landsförsamling
 +
Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1798-1829
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188263
 +
|Lillhärads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1835-1855
 +
|Innehåller även förteckning över fattighjon, grenadjärer, soldater och krigsmanshuset i Vadstena gratialister 1835.
 +
|-
 +
| 4188263
 +
|Lillhärads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1856-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188263
 +
|Lillhärads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1831-1860
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188263
 +
|Lillhärads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1703-1855
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188263
 +
|Lillhärads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1856-1861
 +
|Före oktober 1954 signerad C:2. Innehåller även konfirmationsbok 1840-1873.
 +
|-
 +
| 4188263
 +
|Lillhärads församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1703-1861
 +
|Anteckningar om lysningar börjar 1747. Innehåller även sockenstämmans protokoll 1763-10-10, jämte bänkdelningslängd.
 +
|-
 +
| 4188263
 +
|Lillhärads församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1826-1854
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188263
 +
|Lillhärads församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1841-1859
 +
|Duplett.
 +
|-
 +
| 4188264
 +
|Västerås Lundby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1670-1695
 +
|1673-1675, 1679, 1682-1684? saknas.
 +
|-
 +
| 4188264
 +
|Västerås Lundby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1697-1775
 +
|Innehåller även konfirmationslängd 1737-1776 samt in- och utflyttningslängd 1776-1788.
 +
|-
 +
| 4188264
 +
|Västerås Lundby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1775-1794
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188264
 +
|Västerås Lundby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1795-1814
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188265
 +
|Västerås Lundby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1815-1833
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188265
 +
|Västerås Lundby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1834-1843
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
| 4188265
 +
|Västerås Lundby församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1755-1775
 +
|Innehåller även förteckning över barn, som fått konfirmationsundervisning 1763-1775, samt förteckning över frånvaro från förhör 1756-1762.
 +
|-
 +
| 4188266
 +
|Västerås Lundby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1651-1760
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1651-1774.
 +
|-
 +
| 4188266
 +
|Västerås Lundby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1761-1775
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188266
 +
|Västerås Lundby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1775-1838
 +
|<br>
 +
|-
 +
| 4188266
 +
|Västerås Lundby församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1775-1838
 +
|1775-1837(38).
 +
|-
 +
| 4188266
 +
|Västerås Lundby församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1738-1775
 +
|1738-1774(75).
 +
|-