Difference between revisions of "FamilySearch Digital Image Collection for Västerbotten, Sweden"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 36: Line 36:
 
! scope="col" | Volume and Year  
 
! scope="col" | Volume and Year  
 
! scope="col" | Remarks
 
! scope="col" | Remarks
|-
+
|-
|4289368
+
| 4289368  
|Åsele församling A I:1, 1772-1780
+
| Åsele församling A I:1, 1772-1780  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1772-1780
+
| 1, 1772-1780  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4289368
+
| 4289368  
|Åsele församling A I:2, 1781-1802
+
| Åsele församling A I:2, 1781-1802  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1781-1802
+
| 2, 1781-1802  
|"Förhörsbok<br>Enstaka ant 1778-1780, 1803-1812<br>Häri ""Någre enfaldige Frågor...förestälte wid Communion- förhör..."" odat"
+
| "Förhörsbok<br>Enstaka ant 1778-1780, 1803-1812<br>Häri ""Någre enfaldige Frågor...förestälte wid Communion- förhör..."" odat"
|-
+
|-
|4289368
+
| 4289368  
|Åsele församling A I:3, 1803-1853
+
| Åsele församling A I:3, 1803-1853  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1803-1853
+
| 3, 1803-1853  
|Förhörsbok 1803-1815, 1817-1853 (spridda år) Särskilda<br>listor över lapska kommunikanter 1831 26/12-1842 30/1 (i slutet av bandet)<br>Inneh även:<br>Dopant 1829 dec, 1832 jan-feb Vigselant 1832 mars-april<br>Ant om dödsfall 1832 15/3
+
| Förhörsbok 1803-1815, 1817-1853 (spridda år) Särskilda<br>listor över lapska kommunikanter 1831 26/12-1842 30/1 (i slutet av bandet)<br>Inneh även:<br>Dopant 1829 dec, 1832 jan-feb Vigselant 1832 mars-april<br>Ant om dödsfall 1832 15/3
|-
+
|-
|4289369
+
| 4289369  
|Åsele församling A I:4, 1815-1825
+
| Åsele församling A I:4, 1815-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1815-1825
+
| 4, 1815-1825  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4289369
+
| 4289369  
|Åsele församling A I:5, 1826-1835
+
| Åsele församling A I:5, 1826-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1826-1835
+
| 5, 1826-1835  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4289369
+
| 4289369  
|Åsele församling A I:6, 1835-1845
+
| Åsele församling A I:6, 1835-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1835-1845
+
| 6, 1835-1845  
|Förhörsbok<br>Lev 35/1951
+
| Förhörsbok<br>Lev 35/1951
|-
+
|-
|4289370
+
| 4289370  
|Åsele församling C:1, 1710-1748
+
| Åsele församling C:1, 1710-1748  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1710-1748
+
| 1, 1710-1748  
|1710 17/6-1748<br>Fragment omfattande pag 209-364<br>Register se N:1<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1701-1707, 1710 4/12- 1748<br>Begravningsbok 1711-1748
+
| 1710 17/6-1748<br>Fragment omfattande pag 209-364<br>Register se N:1<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1701-1707, 1710 4/12- 1748<br>Begravningsbok 1711-1748
|-
+
|-
|4289370
+
| 4289370  
|Åsele församling C:3, 1800-1847
+
| Åsele församling C:3, 1800-1847  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1800-1847
+
| 3, 1800-1847  
|Dop i Fatmomakke kapell under särskild rubrik<br>1802-1803
+
| Dop i Fatmomakke kapell under särskild rubrik<br>1802-1803
|-
+
|-
|4289370
+
| 4289370  
|Åsele församling D II:1, 1791-1802
+
| Åsele församling D II:1, 1791-1802  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1791-1802
+
| 1, 1791-1802  
|För den svenska allmogen. I slutet av boken upplägg<br>för bortavarande pigor och drängar
+
| För den svenska allmogen. I slutet av boken upplägg<br>för bortavarande pigor och drängar
|-
+
|-
|4289370
+
| 4289370  
|Åsele församling D II:2, 1791-1811
+
| Åsele församling D II:2, 1791-1811  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1791-1811
+
| 2, 1791-1811  
|För lappallmogen. I slutet av boken upplägg för löst<br>folk av svenskar och lappar samt för norska lappar
+
| För lappallmogen. I slutet av boken upplägg för löst<br>folk av svenskar och lappar samt för norska lappar
|-
+
|-
|4289370
+
| 4289370  
|Åsele församling E I:1, 1800-1861
+
| Åsele församling E I:1, 1800-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1800-1861
+
| 1, 1800-1861  
|1800 1/5-1861<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1800-1862
+
| 1800 1/5-1861<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1800-1862
|-
+
|-
|4289371
+
| 4289371  
|Åsele församling L I a:1, 1648-1695
+
| Åsele församling L I a:1, 1648-1695  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|1, 1648-1695
+
| 1, 1648-1695  
|1648--1695-04-30. Inb.<br>Kyrkoräkenskaper.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1758--1801-05-01.
+
| 1648--1695-04-30. Inb.<br>Kyrkoräkenskaper.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1758--1801-05-01.
|-
+
|-
|4289371
+
| 4289371  
|Åsele församling L I a:2, 1700-1764
+
| Åsele församling L I a:2, 1700-1764  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|2, 1700-1764
+
| 2, 1700-1764  
|Inb. (i kapsel).<br>Kyrkoräkenskaper.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1744-1757. Inventariefört. för kyrkan 1648-1737.<br>Series pastorum 1648-1811.
+
| Inb. (i kapsel).<br>Kyrkoräkenskaper.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1744-1757. Inventariefört. för kyrkan 1648-1737.<br>Series pastorum 1648-1811.
|-
+
|-
|4289371
+
| 4289371  
|Åsele församling L I a:3, 1765-1829
+
| Åsele församling L I a:3, 1765-1829  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|3, 1765-1829
+
| 3, 1765-1829  
|1765-05-01--1829-04-30. Inb.<br>Kyrkoräkenskaper.
+
| 1765-05-01--1829-04-30. Inb.<br>Kyrkoräkenskaper.
|-
+
|-
|4289371
+
| 4289371  
|Åsele församling L I b:1, 1742-1808
+
| Åsele församling L I b:1, 1742-1808  
|L I b Räkenskaper för kyrka
+
| L I b Räkenskaper för kyrka  
|1, 1742-1808
+
| 1, 1742-1808  
|1742-1764, 1808.<br>Verifikationer.<br>Inneh. även:<br>Verif. för fattigkassan.
+
| 1742-1764, 1808.<br>Verifikationer.<br>Inneh. även:<br>Verif. för fattigkassan.
|-
+
|-
|4289372
+
| 4289372  
|Åsele församling A I:7, 1845-1854
+
| Åsele församling A I:7, 1845-1854  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1845-1854
+
| 7, 1845-1854  
|Lev 44/1964<br>Var vid lev sammanbunden med<br>A I:8
+
| Lev 44/1964<br>Var vid lev sammanbunden med<br>A I:8
|-
+
|-
|4289372
+
| 4289372  
|Åsele församling A I:8, 1855-1861
+
| Åsele församling A I:8, 1855-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1855-1861
+
| 8, 1855-1861  
|Lev 44/1964<br>Var vid lev sammanbunden med<br>A I:7
+
| Lev 44/1964<br>Var vid lev sammanbunden med<br>A I:7
|-
+
|-
|4289372
+
| 4289372  
|Åsele församling C:4, 1848-1861
+
| Åsele församling C:4, 1848-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1848-1861
+
| 4, 1848-1861  
|Lev 44/1964
+
| Lev 44/1964
|-
+
|-
|4289373
+
| 4289373  
|Bjurholms församling A I:1, 1819-1826
+
| Bjurholms församling A I:1, 1819-1826  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|1, 1819-1826
+
| 1, 1819-1826  
|Förhörs- och kommunionbok
+
| Förhörs- och kommunionbok
|-
+
|-
|4289373
+
| 4289373  
|Bjurholms församling A I:2, 1827-1833 (1834)
+
| Bjurholms församling A I:2, 1827-1833 (1834)  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|2, 1827-1833 (1834)
+
| 2, 1827-1833 (1834)  
|Förhörs- och kommunionbok<br>Innehåller även:<br>förteckning för mantalsskrivning u.å
+
| Förhörs- och kommunionbok<br>Innehåller även:<br>förteckning för mantalsskrivning u.å
|-
+
|-
|4289373
+
| 4289373  
|Bjurholms församling A I:3, 1834-1840
+
| Bjurholms församling A I:3, 1834-1840  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|3, 1834-1840
+
| 3, 1834-1840  
|Förhörs- och kommunionbok
+
| Förhörs- och kommunionbok
|-
+
|-
|4289373
+
| 4289373  
|Bjurholms församling C:1, 1809-1835
+
| Bjurholms församling C:1, 1809-1835  
|C Födelse- och dopbok
+
| C Födelse- och dopbok  
|1, 1809-1835
+
| 1, 1809-1835  
|Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1809-1830 20/4<br>Död- och begravningsbok 1809-1830 18/4
+
| Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1809-1830 20/4<br>Död- och begravningsbok 1809-1830 18/4
|-
+
|-
|4289373
+
| 4289373  
|Bjurholms församling C:2, 1830-1848
+
| Bjurholms församling C:2, 1830-1848  
|C Födelse- och dopbok
+
| C Födelse- och dopbok  
|2, 1830-1848
+
| 2, 1830-1848  
|Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1830-1840
+
| Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1830-1840
|-
+
|-
|4289373
+
| 4289373  
|Bjurholms församling L I a:1, 1805-1890
+
| Bjurholms församling L I a:1, 1805-1890  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|1, 1805-1890
+
| 1, 1805-1890  
|Inb<br>1805-09-15--1890<br>Anm.:<br>Till 1862-05-01 efter räkenskapsår<br>Fr o m 1863 efter kalenderår<br>Inneh. även:<br>Fattigkassans räkenskaper<br>1810-05-01--1850-05-01
+
| Inb<br>1805-09-15--1890<br>Anm.:<br>Till 1862-05-01 efter räkenskapsår<br>Fr o m 1863 efter kalenderår<br>Inneh. även:<br>Fattigkassans räkenskaper<br>1810-05-01--1850-05-01
|-
+
|-
|4289374
+
| 4289374  
|Bjurholms församling A I:4, 1841-1848
+
| Bjurholms församling A I:4, 1841-1848  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|4, 1841-1848
+
| 4, 1841-1848  
|Lev 7/1952<br>Förhörs- och kommunionbok Anm: innehåller spridda anteckningar även senare
+
| Lev 7/1952<br>Förhörs- och kommunionbok Anm: innehåller spridda anteckningar även senare
|-
+
|-
|4289374
+
| 4289374  
|Bjurholms församling A I:5, 1849-1854
+
| Bjurholms församling A I:5, 1849-1854  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|5, 1849-1854
+
| 5, 1849-1854  
|Lev 31/1962<br>Anm: innehåller spridda anteck- ningar även senare Förhörs- och kommunionbok
+
| Lev 31/1962<br>Anm: innehåller spridda anteck- ningar även senare Förhörs- och kommunionbok
|-
+
|-
|4289375
+
| 4289375  
|Bjurholms församling A I:6a, 1855-1864
+
| Bjurholms församling A I:6a, 1855-1864  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|6a, 1855-1864
+
| 6a, 1855-1864  
|Lev 31/1962<br>Skrift- och kommunionbok
+
| Lev 31/1962<br>Skrift- och kommunionbok
|-
+
|-
|4289375
+
| 4289375  
|Bjurholms församling A I:6b, 1855-1864
+
| Bjurholms församling A I:6b, 1855-1864  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|6b, 1855-1864
+
| 6b, 1855-1864  
|Lev 31/1962<br>Skrift- och kommunionbok
+
| Lev 31/1962<br>Skrift- och kommunionbok
|-
+
|-
|4289375
+
| 4289375  
|Bjurholms församling B:1, 1847-1878
+
| Bjurholms församling B:1, 1847-1878  
|B In- och utflyttningslängd
+
| B In- och utflyttningslängd  
|1, 1847-1878
+
| 1, 1847-1878  
|Lev 5/1972
+
| Lev 5/1972
|-
+
|-
|4289375
+
| 4289375  
|Bjurholms församling C:3, 1849-1861
+
| Bjurholms församling C:3, 1849-1861  
|C Födelse- och dopbok
+
| C Födelse- och dopbok  
|3, 1849-1861
+
| 3, 1849-1861  
|Lev 31/1962<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1849-1861
+
| Lev 31/1962<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1849-1861
|-
+
|-
|4289376
+
| 4289376  
|Burträsks församling A I:1, 1710-1726
+
| Burträsks församling A I:1, 1710-1726  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1710-1726
+
| 1, 1710-1726  
|Förhörsbok<br>Utgöres av två längder.<br>Födelseår ej angivna.<br>I bokens mitt program för catechismiförhör 1709-1719 samt register över byarna.<br>Volymen ombunden 1965. Pärmfyllnanden från det äldre bandet, se J:4.
+
| Förhörsbok<br>Utgöres av två längder.<br>Födelseår ej angivna.<br>I bokens mitt program för catechismiförhör 1709-1719 samt register över byarna.<br>Volymen ombunden 1965. Pärmfyllnanden från det äldre bandet, se J:4.
|-
+
|-
|4289376
+
| 4289376  
|Burträsks församling A I:2, 1727-1750 (1770)
+
| Burträsks församling A I:2, 1727-1750 (1770)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1727-1750 (1770)
+
| 2, 1727-1750 (1770)  
|Förhörsbok<br>1727-omkr 1750 (1770).<br>G. signum AI:4.<br>Oregelbundna anteckningar om dödsfall t.o.m. 1770.<br>Särskild längd över vallhjon 1731-1745.<br>Innehåller även:<br>Konfirmationslängder 1742-1743, 1746-1752.
+
| Förhörsbok<br>1727-omkr 1750 (1770).<br>G. signum AI:4.<br>Oregelbundna anteckningar om dödsfall t.o.m. 1770.<br>Särskild längd över vallhjon 1731-1745.<br>Innehåller även:<br>Konfirmationslängder 1742-1743, 1746-1752.
|-
+
|-
|4289376
+
| 4289376  
|Burträsks församling A I:3, 1744-1768 (1790)
+
| Burträsks församling A I:3, 1744-1768 (1790)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1744-1768 (1790)
+
| 3, 1744-1768 (1790)  
|"Förhörsbok<br>För byarna finns anteckningar om nyfödda t.o.m. 1757, för<br>""soldatesken"" t.o.m. 1768 <br>dödsfalls- o.a. uppgifter oregelbunet tillskrivna t.o.m.1790.<br>Från sida 99 r. prot. över catechismiförhör 1755, 1763, 1764, 1767.<br>Innehåller även:<br>Födelse- och dopant. 1762 okt-nov.<br>Konfirmationslängd 1763.<br>Uppgift om vid lysning uppburna medel 1762 23/10."
+
| "Förhörsbok<br>För byarna finns anteckningar om nyfödda t.o.m. 1757, för<br>""soldatesken"" t.o.m. 1768 <br>dödsfalls- o.a. uppgifter oregelbunet tillskrivna t.o.m.1790.<br>Från sida 99 r. prot. över catechismiförhör 1755, 1763, 1764, 1767.<br>Innehåller även:<br>Födelse- och dopant. 1762 okt-nov.<br>Konfirmationslängd 1763.<br>Uppgift om vid lysning uppburna medel 1762 23/10."
|-
+
|-
|4289376
+
| 4289376  
|Burträsks församling A I:4 a, 1750-1768 (1828)
+
| Burträsks församling A I:4 a, 1750-1768 (1828)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 a, 1750-1768 (1828)
+
| 4 a, 1750-1768 (1828)  
|omkr 1750-1768 (1828).<br>Förhörsbok fol 1 - 81<br>
+
| omkr 1750-1768 (1828).<br>Förhörsbok fol 1 - 81<br>
|-
+
|-
|4289377
+
| 4289377  
|Burträsks församling A I:5, 1780-1810 (1812)
+
| Burträsks församling A I:5, 1780-1810 (1812)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1780-1810 (1812)
+
| 5, 1780-1810 (1812)  
|omkr 1780-1810 (1812).<br>Förhörsbok<br>Defekt, flera blad borta.
+
| omkr 1780-1810 (1812).<br>Förhörsbok<br>Defekt, flera blad borta.
|-
+
|-
|4289377
+
| 4289377  
|Burträsks församling A I:6, 1811-1816
+
| Burträsks församling A I:6, 1811-1816  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1811-1816
+
| 6, 1811-1816  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4289743
+
| 4289743  
|Burträsks församling A I:7a, 1816-1825
+
| Burträsks församling A I:7a, 1816-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7a, 1816-1825
+
| 7a, 1816-1825  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4289743
+
| 4289743  
|Burträsks församling A I:7b, 1816-1825
+
| Burträsks församling A I:7b, 1816-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7b, 1816-1825
+
| 7b, 1816-1825  
|Förhörsbok<br>Innehåller även:<br>In- och utflyttningsl. 1816-1818.
+
| Förhörsbok<br>Innehåller även:<br>In- och utflyttningsl. 1816-1818.
|-
+
|-
|4289744
+
| 4289744  
|Burträsks församling A I:8a, 1825-1835
+
| Burträsks församling A I:8a, 1825-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8a, 1825-1835
+
| 8a, 1825-1835  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4289744
+
| 4289744  
|Burträsks församling A I:8b, 1825-1835
+
| Burträsks församling A I:8b, 1825-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8b, 1825-1835
+
| 8b, 1825-1835  
|Förhörsbok<br>Innehåller även:<br>Förteckning på sexmän, kyrkoråds-<br>ledamöter, nämndemän och godemän u.å.
+
| Förhörsbok<br>Innehåller även:<br>Förteckning på sexmän, kyrkoråds-<br>ledamöter, nämndemän och godemän u.å.
|-
+
|-
|4289745
+
| 4289745  
|Burträsks församling B:1, 1821-1847
+
| Burträsks församling B:1, 1821-1847  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1821-1847
+
| 1, 1821-1847  
|"Inflyttning 1/5 1821 - 4/7 1846 <br>Utflyttning 1/5 1821 - 22/11 1846"
+
| "Inflyttning 1/5 1821 - 4/7 1846 <br>Utflyttning 1/5 1821 - 22/11 1846"
|-
+
|-
|4289745
+
| 4289745  
|Burträsks församling C:1, 1740-1759
+
| Burträsks församling C:1, 1740-1759  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1740-1759
+
| 1, 1740-1759  
|Före 1747 endast födelse- eller dopbok.<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1740-1774<br>Dödbok 1740-1770.
+
| Före 1747 endast födelse- eller dopbok.<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1740-1774<br>Dödbok 1740-1770.
|-
+
|-
|4289745
+
| 4289745  
|Burträsks församling C:2, 1760-1788
+
| Burträsks församling C:2, 1760-1788  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1760-1788
+
| 2, 1760-1788  
|Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1771-1784<br>Förteckning på dem som undergått kyrkoplikt och enskilt skrifter-<br>mål 1784-1795.
+
| Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1771-1784<br>Förteckning på dem som undergått kyrkoplikt och enskilt skrifter-<br>mål 1784-1795.
|-
+
|-
|4289745
+
| 4289745  
|Burträsks församling C:3, 1789-1813
+
| Burträsks församling C:3, 1789-1813  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1789-1813
+
| 3, 1789-1813  
|Innehåller även:<br>Vigselbok 1789-1812<br>Död- och begravningsbok 1789-1812.
+
| Innehåller även:<br>Vigselbok 1789-1812<br>Död- och begravningsbok 1789-1812.
|-
+
|-
|4289745
+
| 4289745  
|Burträsks församling C:4, 1813-1837
+
| Burträsks församling C:4, 1813-1837  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1813-1837
+
| 4, 1813-1837  
|
+
|  
|-
+
|-
|4289746
+
| 4289746  
|Burträsks församling D II:1, 1731-1740
+
| Burträsks församling D II:1, 1731-1740  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1731-1740
+
| 1, 1731-1740  
|Kommunionbok
+
| Kommunionbok
|-
+
|-
|4289746
+
| 4289746  
|Burträsks församling D II:2, 1740-1750 (1756)
+
| Burträsks församling D II:2, 1740-1750 (1756)  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1740-1750 (1756)
+
| 2, 1740-1750 (1756)  
|Kommunionbok<br>För kompaniet 1744-1756.
+
| Kommunionbok<br>För kompaniet 1744-1756.
|-
+
|-
|4289746
+
| 4289746  
|Burträsks församling D II:3, 1750-1765
+
| Burträsks församling D II:3, 1750-1765  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|3, 1750-1765
+
| 3, 1750-1765  
|Kommunionbok
+
| Kommunionbok
|-
+
|-
|4289746
+
| 4289746  
|Burträsks församling D II:4, 1769-1786
+
| Burträsks församling D II:4, 1769-1786  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|4, 1769-1786
+
| 4, 1769-1786  
|Kommunionbok<br>Sid 1-104 saknas i början av volymen. Två av bladen har åter-<br>funnits som pärmfyllnad i en predikosamling förvarad i Skellefteå museum.<br>Se L III:10<br>Innehåller även:<br>In- och utflyttningslängd 1786-1795.
+
| Kommunionbok<br>Sid 1-104 saknas i början av volymen. Två av bladen har åter-<br>funnits som pärmfyllnad i en predikosamling förvarad i Skellefteå museum.<br>Se L III:10<br>Innehåller även:<br>In- och utflyttningslängd 1786-1795.
|-
+
|-
|4289746
+
| 4289746  
|Burträsks församling D II:5, 1787-1801
+
| Burträsks församling D II:5, 1787-1801  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|5, 1787-1801
+
| 5, 1787-1801  
|Kommunionbok<br>Å sista bladet notiser om catechismiförhör m m 1788-1793.
+
| Kommunionbok<br>Å sista bladet notiser om catechismiförhör m m 1788-1793.
|-
+
|-
|4289746
+
| 4289746  
|Burträsks församling D II:6, 1802-1810
+
| Burträsks församling D II:6, 1802-1810  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|6, 1802-1810
+
| 6, 1802-1810  
|Kommunionbok
+
| Kommunionbok
|-
+
|-
|4289746
+
| 4289746  
|Burträsks församling E I:1, 1775-1788
+
| Burträsks församling E I:1, 1775-1788  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1775-1788
+
| 1, 1775-1788  
|Vigselbok<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1784-1788.
+
| Vigselbok<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1784-1788.
|-
+
|-
|4289746
+
| 4289746  
|Burträsks församling E I:2, 1813-1843
+
| Burträsks församling E I:2, 1813-1843  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1813-1843
+
| 2, 1813-1843  
|Vigselbok<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1813-1843.
+
| Vigselbok<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1813-1843.
|-
+
|-
|4289747
+
| 4289747  
|Burträsks församling L I a:1, 1630-1685
+
| Burträsks församling L I a:1, 1630-1685  
|L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker
+
| L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker  
|1, 1630-1685
+
| 1, 1630-1685  
|Avser tiden (1630)1631-1685<br>Kyrkoräkenskapsbok<br>Inneh. även:<br>Notis om ärkebiskop Paulinus<br>visitationsresa genom övre<br>Norrland 1642.
+
| Avser tiden (1630)1631-1685<br>Kyrkoräkenskapsbok<br>Inneh. även:<br>Notis om ärkebiskop Paulinus<br>visitationsresa genom övre<br>Norrland 1642.
|-
+
|-
|4289747
+
| 4289747  
|Burträsks församling L I a:2, 1685-1722
+
| Burträsks församling L I a:2, 1685-1722  
|L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker
+
| L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker  
|2, 1685-1722
+
| 2, 1685-1722  
|Kyrkoräkenskapsbok<br>Anm,: I slutet notis om uttaxerat bidrag till ny bibelöversättning.
+
| Kyrkoräkenskapsbok<br>Anm,: I slutet notis om uttaxerat bidrag till ny bibelöversättning.
|-
+
|-
|4289747
+
| 4289747  
|Burträsks församling L I a:3, 1723-1775
+
| Burträsks församling L I a:3, 1723-1775  
|L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker
+
| L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker  
|3, 1723-1775
+
| 3, 1723-1775  
|Kyrkoräkenskapsbok<br>Inneh. även:<br>Uppgift om kyrkorådsledamöter<br>1772 Kyrkoinventarium 1730<br>med tillägg 1739 och u.å., 1768 (två avskrifter), 1782 och 1796.
+
| Kyrkoräkenskapsbok<br>Inneh. även:<br>Uppgift om kyrkorådsledamöter<br>1772 Kyrkoinventarium 1730<br>med tillägg 1739 och u.å., 1768 (två avskrifter), 1782 och 1796.
|-
+
|-
|4289747
+
| 4289747  
|Burträsks församling L I a:4, 1775-1813
+
| Burträsks församling L I a:4, 1775-1813  
|L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker
+
| L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker  
|4, 1775-1813
+
| 4, 1775-1813  
|Kyrkoräkenskaper<br>Inneh. även:<br>Kyrkoinventarium 1821 16/7<br>Insaml. lasarettsmedel<br>1796-1813<br>Insaml. kollekter 1796-1808.
+
| Kyrkoräkenskaper<br>Inneh. även:<br>Kyrkoinventarium 1821 16/7<br>Insaml. lasarettsmedel<br>1796-1813<br>Insaml. kollekter 1796-1808.
|-
+
|-
|4289747
+
| 4289747  
|Burträsks församling L I b:1, 1813-1844
+
| Burträsks församling L I b:1, 1813-1844  
|L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialier.
+
| L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialier.  
|1, 1813-1844
+
| 1, 1813-1844  
|Inb.<br>Special
+
| Inb.<br>Special
|-
+
|-
|4289747
+
| 4289747  
|Burträsks församling L I a:5, 1813-1856
+
| Burträsks församling L I a:5, 1813-1856  
|L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker
+
| L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker  
|5, 1813-1856
+
| 5, 1813-1856  
|Huvudbok<br>Inneh. även:<br>Skuldbok 1813-1816.
+
| Huvudbok<br>Inneh. även:<br>Skuldbok 1813-1816.
|-
+
|-
|4289748
+
| 4289748  
|Burträsks församling A I:9a, 1836-1846
+
| Burträsks församling A I:9a, 1836-1846  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9a, 1836-1846
+
| 9a, 1836-1846  
|Förhörsbok<br>Lev 95/1951
+
| Förhörsbok<br>Lev 95/1951
|-
+
|-
|4289748
+
| 4289748  
|Burträsks församling A I:9b, 1836-1846
+
| Burträsks församling A I:9b, 1836-1846  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9b, 1836-1846
+
| 9b, 1836-1846  
|Förhörsbok<br>Lev 95/1951
+
| Förhörsbok<br>Lev 95/1951
|-
+
|-
|4289749
+
| 4289749  
|Burträsks församling A I:10a, 1846-1856
+
| Burträsks församling A I:10a, 1846-1856  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10a, 1846-1856
+
| 10a, 1846-1856  
|Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1847-1856.
+
| Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1847-1856.
|-
+
|-
|4289749
+
| 4289749  
|Burträsks församling A I:10b, 1846-1856
+
| Burträsks församling A I:10b, 1846-1856  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10b, 1846-1856
+
| 10b, 1846-1856  
|Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1847-1856.
+
| Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1847-1856.
|-
+
|-
|4289750
+
| 4289750  
|Burträsks församling A I:11a, 1857-1862
+
| Burträsks församling A I:11a, 1857-1862  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11a, 1857-1862
+
| 11a, 1857-1862  
|Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
+
| Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
|-
+
|-
|4289750
+
| 4289750  
|Burträsks församling A I:11b, 1857-1863
+
| Burträsks församling A I:11b, 1857-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11b, 1857-1863
+
| 11b, 1857-1863  
|Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
+
| Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
|-
+
|-
|4289750
+
| 4289750  
|Burträsks församling A I:11c, 1857-1863
+
| Burträsks församling A I:11c, 1857-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11c, 1857-1863
+
| 11c, 1857-1863  
|Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
+
| Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
|-
+
|-
|4289750
+
| 4289750  
|Burträsks församling A I:11d, 1857-1863
+
| Burträsks församling A I:11d, 1857-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11d, 1857-1863
+
| 11d, 1857-1863  
|Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
+
| Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
|-
+
|-
|4289751
+
| 4289751  
|Burträsks församling B:2, 1851-1858
+
| Burträsks församling B:2, 1851-1858  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|2, 1851-1858
+
| 2, 1851-1858  
|Lev 40/1962
+
| Lev 40/1962
|-
+
|-
|4289751
+
| 4289751  
|Burträsks församling B:3, 1858-1894
+
| Burträsks församling B:3, 1858-1894  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|3, 1858-1894
+
| 3, 1858-1894  
|Lev 86/1972
+
| Lev 86/1972
|-
+
|-
|4289751
+
| 4289751  
|Burträsks församling C:5, 1838-1852
+
| Burträsks församling C:5, 1838-1852  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1838-1852
+
| 5, 1838-1852  
|Lev 95/1951
+
| Lev 95/1951
|-
+
|-
|4289751
+
| 4289751  
|Burträsks församling C:6, 1852-1862
+
| Burträsks församling C:6, 1852-1862  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|6, 1852-1862
+
| 6, 1852-1862  
|Lev 40/1962<br>Lista över dödfödda 1854.
+
| Lev 40/1962<br>Lista över dödfödda 1854.
|-
+
|-
|4289751
+
| 4289751  
|Burträsks församling E I:3, 1844-1862
+
| Burträsks församling E I:3, 1844-1862  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|3, 1844-1862
+
| 3, 1844-1862  
|Lev 40/1962<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1844-1862.
+
| Lev 40/1962<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1844-1862.
|-
+
|-
|4289752
+
| 4289752  
|Bygdeå församling A I:1, 1639-1752
+
| Bygdeå församling A I:1, 1639-1752  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1639-1752
+
| 1, 1639-1752  
|"Katekismilängd.<br>ANM: upptar barn och ungdom endast i början av volymen vuxna.<br>INNEHÅLLER ÄVEN: längder över nattvardsungdom 1744-1748 (?), 1751<br>(defekta)."
+
| "Katekismilängd.<br>ANM: upptar barn och ungdom endast i början av volymen vuxna.<br>INNEHÅLLER ÄVEN: längder över nattvardsungdom 1744-1748 (?), 1751<br>(defekta)."
|-
+
|-
|4289752
+
| 4289752  
|Bygdeå församling A I:2, 1746-1762
+
| Bygdeå församling A I:2, 1746-1762  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1746-1762
+
| 2, 1746-1762  
|"Anm: häri ingår husförhörs- protokoll för ""moderkyrkan<br>och kapellet"" 1752-1762.<br>Innehåller även:<br>Längder över nattvardsungdom 1752-1762 (bland husförhörs- protokoll).<br>Förteckn över ordning vid hus- förhör, efter rotar, byar och åboer fr o m<br>1752.<br>Kommunionlängd för Robertsfors bruk 1759-1762.<br>Förteckning på valda kyrkoråds- medlemmar 1763.<br>Minnesbok över sockenstämmobe- slut 1751-1758.<br>Kyrkorådsprotokoll 1752-1753."
+
| "Anm: häri ingår husförhörs- protokoll för ""moderkyrkan<br>och kapellet"" 1752-1762.<br>Innehåller även:<br>Längder över nattvardsungdom 1752-1762 (bland husförhörs- protokoll).<br>Förteckn över ordning vid hus- förhör, efter rotar, byar och åboer fr o m<br>1752.<br>Kommunionlängd för Robertsfors bruk 1759-1762.<br>Förteckning på valda kyrkoråds- medlemmar 1763.<br>Minnesbok över sockenstämmobe- slut 1751-1758.<br>Kyrkorådsprotokoll 1752-1753."
|-
+
|-
|4289752
+
| 4289752  
|Bygdeå församling A I:3, 1762-
+
| Bygdeå församling A I:3, 1762-  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1762-
+
| 3, 1762-  
|Anm 1: upplagd med personernas namn och födelseår, men ej<br>tagen i bruk.<br>Anm 2: defekt genom utrivna blad.
+
| Anm 1: upplagd med personernas namn och födelseår, men ej<br>tagen i bruk.<br>Anm 2: defekt genom utrivna blad.
|-
+
|-
|4289752
+
| 4289752  
|Bygdeå församling A I:4, 1771-1778 (1794)
+
| Bygdeå församling A I:4, 1771-1778 (1794)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1771-1778 (1794)
+
| 4, 1771-1778 (1794)  
|Anm: defekt, vissa omkastningar genom<br>felbindning.<br>Innehåller även:<br>Längd över nattvardsungdom 1775-1783 (def.)
+
| Anm: defekt, vissa omkastningar genom<br>felbindning.<br>Innehåller även:<br>Längd över nattvardsungdom 1775-1783 (def.)
|-
+
|-
|4289753
+
| 4289753  
|Bygdeå församling A I:5 a, 1784-1797
+
| Bygdeå församling A I:5 a, 1784-1797  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 a, 1784-1797
+
| 5 a, 1784-1797  
|Avser jordbruksbefolkningen.
+
| Avser jordbruksbefolkningen.
|-
+
|-
|4289753
+
| 4289753  
|Bygdeå församling A I:5 b, 1784-1797
+
| Bygdeå församling A I:5 b, 1784-1797  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 b, 1784-1797
+
| 5 b, 1784-1797  
|Avser övrig befolkning.
+
| Avser övrig befolkning.
|-
+
|-
|4289753
+
| 4289753  
|Bygdeå församling A I:6, 1797-1807
+
| Bygdeå församling A I:6, 1797-1807  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1797-1807
+
| 6, 1797-1807  
|
+
|  
|-
+
|-
|4289753
+
| 4289753  
|Bygdeå församling A I:7 a, 1808-1818
+
| Bygdeå församling A I:7 a, 1808-1818  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 a, 1808-1818
+
| 7 a, 1808-1818  
|Avser norra församlingsdelen.
+
| Avser norra församlingsdelen.
|-
+
|-
|4289753
+
| 4289753  
|Bygdeå församling A I:7 b, 1808-1818
+
| Bygdeå församling A I:7 b, 1808-1818  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 b, 1808-1818
+
| 7 b, 1808-1818  
|Avser södra församlingsdelen.
+
| Avser södra församlingsdelen.
|-
+
|-
|4289754
+
| 4289754  
|Bygdeå församling A I:8, 1818-1826
+
| Bygdeå församling A I:8, 1818-1826  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1818-1826
+
| 8, 1818-1826  
|Särskild längd för Robertsfors bruk 1824-1826.
+
| Särskild längd för Robertsfors bruk 1824-1826.
|-
+
|-
|4289754
+
| 4289754  
|Bygdeå församling A I:9, 1826-1833
+
| Bygdeå församling A I:9, 1826-1833  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1826-1833
+
| 9, 1826-1833  
|Defekt.<br>Anm: Särskild längd för Roberts- fors bruk.
+
| Defekt.<br>Anm: Särskild längd för Roberts- fors bruk.
|-
+
|-
|4289755
+
| 4289755  
|Bygdeå församling A I:10 a, 1833-1838
+
| Bygdeå församling A I:10 a, 1833-1838  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 a, 1833-1838
+
| 10 a, 1833-1838  
|
+
|  
|-
+
|-
|4289755
+
| 4289755  
|Bygdeå församling A I:10 b, 1833-1838
+
| Bygdeå församling A I:10 b, 1833-1838  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 b, 1833-1838
+
| 10 b, 1833-1838  
|
+
|  
|-
+
|-
|4289755
+
| 4289755  
|Bygdeå församling A I:11 a, 1839-1845
+
| Bygdeå församling A I:11 a, 1839-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 a, 1839-1845
+
| 11 a, 1839-1845  
|Lev 47/1951
+
| Lev 47/1951
|-
+
|-
|4289755
+
| 4289755  
|Bygdeå församling A I:11 b, 1839-1845
+
| Bygdeå församling A I:11 b, 1839-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 b, 1839-1845
+
| 11 b, 1839-1845  
|Lev 47/1951
+
| Lev 47/1951
|-
+
|-
|4289756
+
| 4289756  
|Bygdeå församling A I:12 a, 1846-1852
+
| Bygdeå församling A I:12 a, 1846-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 a, 1846-1852
+
| 12 a, 1846-1852  
|Lev 47/1951
+
| Lev 47/1951
|-
+
|-
|4289756
+
| 4289756  
|Bygdeå församling A I:12 b, 1846-1852
+
| Bygdeå församling A I:12 b, 1846-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 b, 1846-1852
+
| 12 b, 1846-1852  
|Lev 47/1951
+
| Lev 47/1951
|-
+
|-
|4289757
+
| 4289757  
|Bygdeå församling B:1, 1826-1837
+
| Bygdeå församling B:1, 1826-1837  
|B Flyttningslängder
+
| B Flyttningslängder  
|1, 1826-1837
+
| 1, 1826-1837  
|In- och utflyttningslängd.<br>Anm: häri ingår inflyttnings- längd för Robertsfors 1828 och<br>utflyttningslängd 1828 och 1831.<br>Innehåller även:<br>Ref ell avskr av biskops- visitationsprotokoll 1655-1764.<br>Arkivförteckning 1751.<br>Syneförrättning över präst- bordets åker och äng 1638.
+
| In- och utflyttningslängd.<br>Anm: häri ingår inflyttnings- längd för Robertsfors 1828 och<br>utflyttningslängd 1828 och 1831.<br>Innehåller även:<br>Ref ell avskr av biskops- visitationsprotokoll 1655-1764.<br>Arkivförteckning 1751.<br>Syneförrättning över präst- bordets åker och äng 1638.
|-
+
|-
|4289757
+
| 4289757  
|Bygdeå församling C:1, 1724-1791
+
| Bygdeå församling C:1, 1724-1791  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1724-1791
+
| 1, 1724-1791  
|1724 20/2 - 1791 2/10<br>Anm: för Nysätra kapellförsaml endast 1724-1743.
+
| 1724 20/2 - 1791 2/10<br>Anm: för Nysätra kapellförsaml endast 1724-1743.
|-
+
|-
|4289757
+
| 4289757  
|Bygdeå församling C:2, 1745-1780
+
| Bygdeå församling C:2, 1745-1780  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1745-1780
+
| 2, 1745-1780  
|1745 8/5 - 1780<br>Anm: berör endast Bygdeå och Robertsfors.<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1745 29/5 - 1780 1/10<br>Död- o begravn.bok 1745 27/5-1780<br>Avlösningslängd 1762-1798.
+
| 1745 8/5 - 1780<br>Anm: berör endast Bygdeå och Robertsfors.<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1745 29/5 - 1780 1/10<br>Död- o begravn.bok 1745 27/5-1780<br>Avlösningslängd 1762-1798.
|-
+
|-
|4289757
+
| 4289757  
|Bygdeå församling C:3, 1781-1829
+
| Bygdeå församling C:3, 1781-1829  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1781-1829
+
| 3, 1781-1829  
|1781 - 1829 15/5<br>Anm: defekt<br>Innehåller även: Lysnings- och vigselbok 1781-1829<br>Död- o begravn.bok 1781-1829
+
| 1781 - 1829 15/5<br>Anm: defekt<br>Innehåller även: Lysnings- och vigselbok 1781-1829<br>Död- o begravn.bok 1781-1829
|-
+
|-
|4289758
+
| 4289758  
|Bygdeå församling C:4, 1829-1860
+
| Bygdeå församling C:4, 1829-1860  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1829-1860
+
| 4, 1829-1860  
|Innehåller även: Lysnings- och vigselbok 1829-1864<br>Död- o begravningsbok 1829-1864<br>Lev 47/1951
+
| Innehåller även: Lysnings- och vigselbok 1829-1864<br>Död- o begravningsbok 1829-1864<br>Lev 47/1951
|-
+
|-
|4289758
+
| 4289758  
|Bygdeå församling D II:1, 1726-1753
+
| Bygdeå församling D II:1, 1726-1753  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1726-1753
+
| 1, 1726-1753  
|Anm: lucka 1737-1739
+
| Anm: lucka 1737-1739
|-
+
|-
|4289758
+
| 4289758  
|Bygdeå församling H II:1, 1804-1882
+
| Bygdeå församling H II:1, 1804-1882  
|H II Bilagor till flyttningslängder
+
| H II Bilagor till flyttningslängder  
|1, 1804-1882
+
| 1, 1804-1882  
|Flyttningsbetyg
+
| Flyttningsbetyg
|-
+
|-
|4289759
+
| 4289759  
|Bygdeå församling L I:1, 1756-1892
+
| Bygdeå församling L I:1, 1756-1892  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|1, 1756-1892
+
| 1, 1756-1892  
|"Kyrkoräkenskaper Anm: Strödda<br>handl. som avse:<br>Arbeten å Bygdeå kyrka 1756-1760 Pastoralieinkomster 1759 kyrkobygget i<br>Sävar 1810-1818 Ink.-o. utgiftsspecial 1820-1822 Prästtionde 1854-1870<br>Längd avseende lösningspriser för<br>""Norra socken""(t. organisten?)<br>1860,1862,1864,1866.<br>Uppbörd och redov. av prästlöner 1880-1881<br>Verifikat till kyrkokassan 1889,<br>1890,1892."
+
| "Kyrkoräkenskaper Anm: Strödda<br>handl. som avse:<br>Arbeten å Bygdeå kyrka 1756-1760 Pastoralieinkomster 1759 kyrkobygget i<br>Sävar 1810-1818 Ink.-o. utgiftsspecial 1820-1822 Prästtionde 1854-1870<br>Längd avseende lösningspriser för<br>""Norra socken""(t. organisten?)<br>1860,1862,1864,1866.<br>Uppbörd och redov. av prästlöner 1880-1881<br>Verifikat till kyrkokassan 1889,<br>1890,1892."
|-
+
|-
|4289759
+
| 4289759  
|Bygdeå församling L I:2, 1759-1832
+
| Bygdeå församling L I:2, 1759-1832  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|2, 1759-1832
+
| 2, 1759-1832  
|Kyrkoräkenskaper Inneh. även:<br>Handl. rör. prästrättigheter<br>1612-1765<br>Handl. rör. Nysätra kapellförsamling och dess utbryt-<br>ning ur Bygdeå 1642-1821<br>Series pastorum 1500-tal.-1841 Kungl. autografer 1870-1933
+
| Kyrkoräkenskaper Inneh. även:<br>Handl. rör. prästrättigheter<br>1612-1765<br>Handl. rör. Nysätra kapellförsamling och dess utbryt-<br>ning ur Bygdeå 1642-1821<br>Series pastorum 1500-tal.-1841 Kungl. autografer 1870-1933
|-
+
|-
|4289759
+
| 4289759  
|Bygdeå församling L I:3, 1771-1804
+
| Bygdeå församling L I:3, 1771-1804  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|3, 1771-1804
+
| 3, 1771-1804  
|"Kyrkoräkenskaper<br>Anm.: Vol. defekt i slutet. Inneh. även räkensk. för: Fattigvård 1771-1804<br>Kollekt 1771-1804<br>""Hospitalet å landet"" 1771-1775<br>Nya ljuskronan 1773-1798<br>Nya orgelverket 1800-1804"
+
| "Kyrkoräkenskaper<br>Anm.: Vol. defekt i slutet. Inneh. även räkensk. för: Fattigvård 1771-1804<br>Kollekt 1771-1804<br>""Hospitalet å landet"" 1771-1775<br>Nya ljuskronan 1773-1798<br>Nya orgelverket 1800-1804"
|-
+
|-
|4289760
+
| 4289760  
|Bygdeå församling L I:4, 1805-1822
+
| Bygdeå församling L I:4, 1805-1822  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|4, 1805-1822
+
| 4, 1805-1822  
|Kyrkoräkenskaper Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1805-1853 Räk.<br>för nya ljuskronan 1808-1816
+
| Kyrkoräkenskaper Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1805-1853 Räk.<br>för nya ljuskronan 1808-1816
|-
+
|-
|4289760
+
| 4289760  
|Bygdeå församling L I:5, 1837-1860
+
| Bygdeå församling L I:5, 1837-1860  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|5, 1837-1860
+
| 5, 1837-1860  
|Kyrkojournaler<br>Anm.: Avse huvuds. frivilliga avgifter till kyrkan vid förrättningar.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1837-1860<br>Kollekträkenskaper 1837-1860<br>Räk. över lasarettsmedel 1837-1860
+
| Kyrkojournaler<br>Anm.: Avse huvuds. frivilliga avgifter till kyrkan vid förrättningar.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1837-1860<br>Kollekträkenskaper 1837-1860<br>Räk. över lasarettsmedel 1837-1860
|-
+
|-
|4289760
+
| 4289760  
|Bygdeå församling L I:6, 1841-1859
+
| Bygdeå församling L I:6, 1841-1859  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|6, 1841-1859
+
| 6, 1841-1859  
|1841-1843, 1847-1849, 1851-1859<br>Uppbördslängder över insamlade<br>vinpenningar m.m.<br>Inneh. även:<br>Uppbördsräkn. för kollekt och<br>stamboksmedel 1841-1859
+
| 1841-1843, 1847-1849, 1851-1859<br>Uppbördslängder över insamlade<br>vinpenningar m.m.<br>Inneh. även:<br>Uppbördsräkn. för kollekt och<br>stamboksmedel 1841-1859
|-
+
|-
|4289761
+
| 4289761  
|Bygdeå församling L I:7, 1849-1871
+
| Bygdeå församling L I:7, 1849-1871  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|7, 1849-1871
+
| 7, 1849-1871  
|Uppbördslängder för pastoralier<br>Uppbördslängder för insamlade<br>vinpenningar m.m.<br>Inneh. även:<br>Uppbördsräkn. för håv- och stamboksmedel 1860-1876
+
| Uppbördslängder för pastoralier<br>Uppbördslängder för insamlade<br>vinpenningar m.m.<br>Inneh. även:<br>Uppbördsräkn. för håv- och stamboksmedel 1860-1876
|-
+
|-
|4289761
+
| 4289761  
|Bygdeå församling L I:8, 1860-1876
+
| Bygdeå församling L I:8, 1860-1876  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|8, 1860-1876
+
| 8, 1860-1876  
|1860-1861, 1863-1867, 1871-1876<br>Uppbördslängder för pastoralier<br>Uppbördslängder för insamlade<br>vinpenningar m.m.<br>Inneh. även:<br>Uppbördsräkn. för håv- och stamboksmedel 1860-1876
+
| 1860-1861, 1863-1867, 1871-1876<br>Uppbördslängder för pastoralier<br>Uppbördslängder för insamlade<br>vinpenningar m.m.<br>Inneh. även:<br>Uppbördsräkn. för håv- och stamboksmedel 1860-1876
|-
+
|-
|4289761
+
| 4289761  
|Bygdeå församling L I:9, 1860-1877
+
| Bygdeå församling L I:9, 1860-1877  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|9, 1860-1877
+
| 9, 1860-1877  
|Kyrkojournaler Anm.: Huvudsakl.<br>frivill. avgifter vid förrättningar<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1860-1877<br>Kollekträkenskaper 1860-1877<br>Räk. för lasarettsmedel 1860-1866
+
| Kyrkojournaler Anm.: Huvudsakl.<br>frivill. avgifter vid förrättningar<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1860-1877<br>Kollekträkenskaper 1860-1877<br>Räk. för lasarettsmedel 1860-1866
|-
+
|-
|4289762
+
| 4289762  
|Bygdeå församling A I:13 a, 1852-1862
+
| Bygdeå församling A I:13 a, 1852-1862  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 a, 1852-1862
+
| 13 a, 1852-1862  
|Lev 34/1962
+
| Lev 34/1962
|-
+
|-
|4289762
+
| 4289762  
|Bygdeå församling A I:13 b, 1852-1862
+
| Bygdeå församling A I:13 b, 1852-1862  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 b, 1852-1862
+
| 13 b, 1852-1862  
|Lev 34/1962
+
| Lev 34/1962
|-
+
|-
|4289762
+
| 4289762  
|Bygdeå församling B:2, 1839-1888 (1889)
+
| Bygdeå församling B:2, 1839-1888 (1889)  
|B Flyttningslängder
+
| B Flyttningslängder  
|2, 1839-1888 (1889)
+
| 2, 1839-1888 (1889)  
|In- och utflyttning.<br>Lev 47/1974
+
| In- och utflyttning.<br>Lev 47/1974
|-
+
|-
|4289763
+
| 4289763  
|Skellefteå landsförsamling A I:1, 1846-1853
+
| Skellefteå landsförsamling A I:1, 1846-1853  
|A I Husförhörsböcker
+
| A I Husförhörsböcker  
|1, 1846-1853
+
| 1, 1846-1853  
|Lev. 29/1953<br>Inneh. även:<br>In- och utflyttningslängd 1846-1853<br>Uppgifter om nattvardsbarn från Ytterstfors och från Skellefteå moderförsamling 1846-1854<br>
+
| Lev. 29/1953<br>Inneh. även:<br>In- och utflyttningslängd 1846-1853<br>Uppgifter om nattvardsbarn från Ytterstfors och från Skellefteå moderförsamling 1846-1854<br>
|-
+
|-
|4289763
+
| 4289763  
|Skellefteå landsförsamling A I:2, 1854-1861
+
| Skellefteå landsförsamling A I:2, 1854-1861  
|A I Husförhörsböcker
+
| A I Husförhörsböcker  
|2, 1854-1861
+
| 2, 1854-1861  
|"Lev. 12/1962<br>Innehåhåller två längder 1854-1859 samt 1860-1861<br>"
+
| "Lev. 12/1962<br>Innehåhåller två längder 1854-1859 samt 1860-1861<br>"
|-
+
|-
|4289763
+
| 4289763  
|Skellefteå landsförsamling C:1, 1838-1862.33333333333
+
| Skellefteå landsförsamling C:1, 1838-1862.33333333333  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1838-1862.33333333333
+
| 1, 1838-1862.33333333333  
|Lev. 29/1953
+
| Lev. 29/1953
|-
+
|-
|4289763
+
| 4289763  
|Skellefteå landsförsamling F:1, 1838-1860
+
| Skellefteå landsförsamling F:1, 1838-1860  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1838-1860
+
| 1, 1838-1860  
|Lev. 29/1953<br>Inneh. även:<br>In- och utflyttningsbok 1854-1860<br>Inventarieförteckning för Byske kyrka 1877 med tillägg t.o.m. 1898
+
| Lev. 29/1953<br>Inneh. även:<br>In- och utflyttningsbok 1854-1860<br>Inventarieförteckning för Byske kyrka 1877 med tillägg t.o.m. 1898
|-
+
|-
|4289764
+
| 4289764  
|Dorotea församling A I:1, 1798-1826
+
| Dorotea församling A I:1, 1798-1826  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1798-1826
+
| 1, 1798-1826  
|Förhörsbok<br>Längder 1798-omkr 1821, omkr 1815-1826
+
| Förhörsbok<br>Längder 1798-omkr 1821, omkr 1815-1826
|-
+
|-
|4289764
+
| 4289764  
|Dorotea församling A I:2, 1827-1838
+
| Dorotea församling A I:2, 1827-1838  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1827-1838
+
| 2, 1827-1838  
|Förhörsbok<br>Inneh även:<br>Series pastorum (fragment å pag 2)
+
| Förhörsbok<br>Inneh även:<br>Series pastorum (fragment å pag 2)
|-
+
|-
|4289764
+
| 4289764  
|Dorotea församling C:1, 1796-1837
+
| Dorotea församling C:1, 1796-1837  
|C Födelse och dopböcker
+
| C Födelse och dopböcker  
|1, 1796-1837
+
| 1, 1796-1837  
|
+
|  
|-
+
|-
|4289764
+
| 4289764  
|Dorotea församling E I:1, 1798-1865
+
| Dorotea församling E I:1, 1798-1865  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1798-1865
+
| 1, 1798-1865  
|1798-1829 endast vigselbok<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1796-1865
+
| 1798-1829 endast vigselbok<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1796-1865
|-
+
|-
|4289765
+
| 4289765  
|Dorotea församling A I:3, 1854-1862
+
| Dorotea församling A I:3, 1854-1862  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1854-1862
+
| 3, 1854-1862  
|Förhörsbok omkr 1854-1862<br>Lev 49/1962
+
| Förhörsbok omkr 1854-1862<br>Lev 49/1962
|-
+
|-
|4289765
+
| 4289765  
|Dorotea församling B I:1, 1841-1894
+
| Dorotea församling B I:1, 1841-1894  
|B I Inflyttningslängder
+
| B I Inflyttningslängder  
|1, 1841-1894
+
| 1, 1841-1894  
|Lev 180/1972<br>Omfattar även Risbäck<br>Inneh även:<br>Utflyttningslängd 1841-1894
+
| Lev 180/1972<br>Omfattar även Risbäck<br>Inneh även:<br>Utflyttningslängd 1841-1894
|-
+
|-
|4289765
+
| 4289765  
|Dorotea församling C:2, 1838-1888
+
| Dorotea församling C:2, 1838-1888  
|C Födelse och dopböcker
+
| C Födelse och dopböcker  
|2, 1838-1888
+
| 2, 1838-1888  
|Lev 180/1972<br>Omfattar även Risbäck
+
| Lev 180/1972<br>Omfattar även Risbäck
|-
+
|-
|4289766
+
| 4289766  
|Vindelns församling A I:1, 1794-1814
+
| Vindelns församling A I:1, 1794-1814  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1794-1814
+
| 1, 1794-1814  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4289767
+
| 4289767  
|Vindelns församling A I:2, 1815-1824
+
| Vindelns församling A I:2, 1815-1824  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1815-1824
+
| 2, 1815-1824  
|Förhörsbok<br>Innehåller även:<br>Förteckning på flickor som vunnit på k. nummerlotteriet<br>1819-1825.
+
| Förhörsbok<br>Innehåller även:<br>Förteckning på flickor som vunnit på k. nummerlotteriet<br>1819-1825.
|-
+
|-
|4289767
+
| 4289767  
|Vindelns församling A I:3, 1825-1835
+
| Vindelns församling A I:3, 1825-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1825-1835
+
| 3, 1825-1835  
|Förhörsbok<br>Anm. Enstaka anteckningar t.o.m.<br>1841
+
| Förhörsbok<br>Anm. Enstaka anteckningar t.o.m.<br>1841
|-
+
|-
|4289767
+
| 4289767  
|Vindelns församling A I:4, 1836-1842
+
| Vindelns församling A I:4, 1836-1842  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1836-1842
+
| 4, 1836-1842  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4289767
+
| 4289767  
|Vindelns församling A I:5a, 1843-1847
+
| Vindelns församling A I:5a, 1843-1847  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5a, 1843-1847
+
| 5a, 1843-1847  
|Förhörsbok<br>Lev 48/1952
+
| Förhörsbok<br>Lev 48/1952
|-
+
|-
|4289768
+
| 4289768  
|Vindelns församling A I:5b, 1843-1847
+
| Vindelns församling A I:5b, 1843-1847  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5b, 1843-1847
+
| 5b, 1843-1847  
|Förhörsbok<br>Lev 48/1952
+
| Förhörsbok<br>Lev 48/1952
|-
+
|-
|4289768
+
| 4289768  
|Vindelns församling A I:6a, 1848-1857
+
| Vindelns församling A I:6a, 1848-1857  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6a, 1848-1857
+
| 6a, 1848-1857  
|Förhörsbok<br>Lev 23/1953
+
| Förhörsbok<br>Lev 23/1953
|-
+
|-
|4289768
+
| 4289768  
|Vindelns församling A I:6b, 1848-1857
+
| Vindelns församling A I:6b, 1848-1857  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6b, 1848-1857
+
| 6b, 1848-1857  
|Förhörsbok<br>Lev 23/1953
+
| Förhörsbok<br>Lev 23/1953
|-
+
|-
|4289768
+
| 4289768  
|Vindelns församling A I:7a, 1858-1860
+
| Vindelns församling A I:7a, 1858-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7a, 1858-1860
+
| 7a, 1858-1860  
|Lev 66/1962
+
| Lev 66/1962
|-
+
|-
|4289768
+
| 4289768  
|Vindelns församling A I:7b, 1858-1860
+
| Vindelns församling A I:7b, 1858-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7b, 1858-1860
+
| 7b, 1858-1860  
|Lev 66/1962
+
| Lev 66/1962
|-
+
|-
|4289768
+
| 4289768  
|Vindelns församling B:1, 1822-1856
+
| Vindelns församling B:1, 1822-1856  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1822-1856
+
| 1, 1822-1856  
|Anm.:<br>Inflyttningar 1822-1856-07-05<br>Utflyttningar 1822-1856-07-14
+
| Anm.:<br>Inflyttningar 1822-1856-07-05<br>Utflyttningar 1822-1856-07-14
|-
+
|-
|4289768
+
| 4289768  
|Vindelns församling C:1, 1770-1800
+
| Vindelns församling C:1, 1770-1800  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1770-1800
+
| 1, 1770-1800  
|Anm: Genom utrivna blad saknas helt eller delvis<br>uppgift för<br>åren 1771, 1775-1776, 1792-1795.<br>Särskild längd över födda och döpta lappbarn 1772-1789.<br>Innehåller även:<br>Dödbok 1825 20/1 - 22/12,<br>1826 26/1 - 1/5<br>Konsistorii cirkulär (avskr) 1800.
+
| Anm: Genom utrivna blad saknas helt eller delvis<br>uppgift för<br>åren 1771, 1775-1776, 1792-1795.<br>Särskild längd över födda och döpta lappbarn 1772-1789.<br>Innehåller även:<br>Dödbok 1825 20/1 - 22/12,<br>1826 26/1 - 1/5<br>Konsistorii cirkulär (avskr) 1800.
|-
+
|-
|4289769
+
| 4289769  
|Vindelns församling C:2, 1800-1830
+
| Vindelns församling C:2, 1800-1830  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1800-1830
+
| 2, 1800-1830  
|1800 3/7 - 1830.<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1801-1830<br>Död- och begravningsbok 1800 1/7 - 1830 (1812-1830 end. dödbok).
+
| 1800 3/7 - 1830.<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1801-1830<br>Död- och begravningsbok 1800 1/7 - 1830 (1812-1830 end. dödbok).
|-
+
|-
|4289769
+
| 4289769  
|Vindelns församling C:3, 1831-1850
+
| Vindelns församling C:3, 1831-1850  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1831-1850
+
| 3, 1831-1850  
|Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1831-1847<br>Död- och begravningsbok 1831 -<br>1847 24/1 (före 1842 endast dödbok).
+
| Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1831-1847<br>Död- och begravningsbok 1831 -<br>1847 24/1 (före 1842 endast dödbok).
|-
+
|-
|4289769
+
| 4289769  
|Vindelns församling C:4, 1851-1869
+
| Vindelns församling C:4, 1851-1869  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1851-1869
+
| 4, 1851-1869  
|Lev 49/1963<br>Opaginerad
+
| Lev 49/1963<br>Opaginerad
|-
+
|-
|4289769
+
| 4289769  
|Vindelns församling E I:1, 1847-1861
+
| Vindelns församling E I:1, 1847-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1847-1861
+
| 1, 1847-1861  
|Lev 66/1962<br>Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok<br>1847-1861
+
| Lev 66/1962<br>Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok<br>1847-1861
|-
+
|-
|4289769
+
| 4289769  
|Vindelns församling F:1, 1789-1800
+
| Vindelns församling F:1, 1789-1800  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1789-1800
+
| 1, 1789-1800  
|Lev 48/1952
+
| Lev 48/1952
|-
+
|-
|4289770
+
| 4289770  
|Fredrika församling A I:1, 1800-1820
+
| Fredrika församling A I:1, 1800-1820  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|1, 1800-1820
+
| 1, 1800-1820  
|Förhörsbok.<br>Anm.1: Utgöres av 2 längder.<br>Anm.2: Lappallmoge upptages särskilt.<br>Anm.3: Även ref. av förordn. rör. husförhör, gästabud, kyrkoturer,<br>prästbevis m.m.<br>Inneh. även:<br>Uppgifter över antal vaccinerade 1812-1822.
+
| Förhörsbok.<br>Anm.1: Utgöres av 2 längder.<br>Anm.2: Lappallmoge upptages särskilt.<br>Anm.3: Även ref. av förordn. rör. husförhör, gästabud, kyrkoturer,<br>prästbevis m.m.<br>Inneh. även:<br>Uppgifter över antal vaccinerade 1812-1822.
|-
+
|-
|4289770
+
| 4289770  
|Fredrika församling A I:2, 1821-1842
+
| Fredrika församling A I:2, 1821-1842  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|2, 1821-1842
+
| 2, 1821-1842  
|Förhörsbok.<br>Anm.1: Utgöres av 2 längder. Anm.2: Endast svensk befolkn. upptages.<br>Inneh. även:<br>Anteckningar om byarnas ålder och röketal.
+
| Förhörsbok.<br>Anm.1: Utgöres av 2 längder. Anm.2: Endast svensk befolkn. upptages.<br>Inneh. även:<br>Anteckningar om byarnas ålder och röketal.
|-
+
|-
|4289770
+
| 4289770  
|Fredrika församling C:1, 1800-1844
+
| Fredrika församling C:1, 1800-1844  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1800-1844
+
| 1, 1800-1844  
|1800--1844-03-12.<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1800-1844.
+
| 1800--1844-03-12.<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1800-1844.
|-
+
|-
|4289770
+
| 4289770  
|Fredrika församling H II:1, 1797-1820
+
| Fredrika församling H II:1, 1797-1820  
|H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
+
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder  
|1, 1797-1820
+
| 1, 1797-1820  
|Bunt. Flyttningsattester.<br>Lev. 51/1952.
+
| Bunt. Flyttningsattester.<br>Lev. 51/1952.
|-
+
|-
|4289770
+
| 4289770  
|Holmöns församling A I:1, 1820-1829(1830)
+
| Holmöns församling A I:1, 1820-1829(1830)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1820-1829(1830)
+
| 1, 1820-1829(1830)  
|
+
|  
|-
+
|-
|4289770
+
| 4289770  
|Holmöns församling A I:2, 1830-1849(1850)
+
| Holmöns församling A I:2, 1830-1849(1850)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1830-1849(1850)
+
| 2, 1830-1849(1850)  
|
+
|  
|-
+
|-
|4289770
+
| 4289770  
|Holmöns församling C:1, 1820-1828
+
| Holmöns församling C:1, 1820-1828  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1820-1828
+
| 1, 1820-1828  
|1820 6/9-1828 11/4<br>Ant för 1828 överstrukna<br>Defekt genom utrivet blad<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1820-1828<br>Död- och begravningsbok 1820-1828<br>Kyrkoräkenskaper 1820-1827
+
| 1820 6/9-1828 11/4<br>Ant för 1828 överstrukna<br>Defekt genom utrivet blad<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1820-1828<br>Död- och begravningsbok 1820-1828<br>Kyrkoräkenskaper 1820-1827
|-
+
|-
|4289770
+
| 4289770  
|Holmöns församling C:2, 1831-1864
+
| Holmöns församling C:2, 1831-1864  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1831-1864
+
| 2, 1831-1864  
|1831 9/6-1864 12/4<br>Inneh även:<br>Fragment av död- och begrav- ningsbok 1859 14/12-1861
+
| 1831 9/6-1864 12/4<br>Inneh även:<br>Fragment av död- och begrav- ningsbok 1859 14/12-1861
|-
+
|-
|4289770
+
| 4289770  
|Holmöns församling L I a:1, 1820-1880
+
| Holmöns församling L I a:1, 1820-1880  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|1, 1820-1880
+
| 1, 1820-1880  
|Inb Kyrkans räkenskaper Lev<br>91/1975 Inneh. även: Fattigkassans räkenskaper 1836-<br>1879
+
| Inb Kyrkans räkenskaper Lev<br>91/1975 Inneh. även: Fattigkassans räkenskaper 1836-<br>1879
|-
+
|-
|4289770
+
| 4289770  
|Holmöns församling L I a:2, 1828-1830
+
| Holmöns församling L I a:2, 1828-1830  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|2, 1828-1830
+
| 2, 1828-1830  
|Kapsel Inkomstbok
+
| Kapsel Inkomstbok
|-
+
|-
|4289770
+
| 4289770  
|Holmöns församling L I a:3, 1837-1881
+
| Holmöns församling L I a:3, 1837-1881  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|3, 1837-1881
+
| 3, 1837-1881  
|Kapsel Kladdräkenskaper
+
| Kapsel Kladdräkenskaper
|-
+
|-
|4289770
+
| 4289770  
|Holmöns församling A I:3, 1850-1863
+
| Holmöns församling A I:3, 1850-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1850-1863
+
| 3, 1850-1863  
|Lev 69/1962<br>Består av två längder: 1850-1856, 1857-1863
+
| Lev 69/1962<br>Består av två längder: 1850-1856, 1857-1863
|-
+
|-
|4289770
+
| 4289770  
|Holmöns församling E I:1, 1831-1863
+
| Holmöns församling E I:1, 1831-1863  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1831-1863
+
| 1, 1831-1863  
|Vigselbok<br>Lev 49/1953<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1831-1859
+
| Vigselbok<br>Lev 49/1953<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1831-1859
|-
+
|-
|4289771
+
| 4289771  
|Fredrika församling A I:3, 1843-1852
+
| Fredrika församling A I:3, 1843-1852  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|3, 1843-1852
+
| 3, 1843-1852  
|Inb. Förhörsbok.<br>Lev. 51/1952.<br>Anm.: Fol. 41 och 42 saknas.
+
| Inb. Förhörsbok.<br>Lev. 51/1952.<br>Anm.: Fol. 41 och 42 saknas.
|-
+
|-
|4289771
+
| 4289771  
|Fredrika församling A I:4, 1853-1862
+
| Fredrika församling A I:4, 1853-1862  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|4, 1853-1862
+
| 4, 1853-1862  
|Inb. Förhörsbok.<br>Lev. 51/1952.
+
| Inb. Förhörsbok.<br>Lev. 51/1952.
|-
+
|-
|4289771
+
| 4289771  
|Fredrika församling B:1, 1846-1861
+
| Fredrika församling B:1, 1846-1861  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1846-1861
+
| 1, 1846-1861  
|Inflyttningslängd.
+
| Inflyttningslängd.
|-
+
|-
|4289771
+
| 4289771  
|Fredrika församling B:2, 1846-1861
+
| Fredrika församling B:2, 1846-1861  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|2, 1846-1861
+
| 2, 1846-1861  
|Utflyttningslängd.<br>Häri även uppgifter om folkmängden 1854-1859 samt en P.M. ang. rekvisition av nya ministerialböcker 1860.<br>Lev. 48/1962.
+
| Utflyttningslängd.<br>Häri även uppgifter om folkmängden 1854-1859 samt en P.M. ang. rekvisition av nya ministerialböcker 1860.<br>Lev. 48/1962.
|-
+
|-
|4289771
+
| 4289771  
|Fredrika församling C:2, 1844-1862
+
| Fredrika församling C:2, 1844-1862  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1844-1862
+
| 2, 1844-1862  
|Lev. 51/1952.<br>Inneh. även:<br>Kyrkoräkenskaper 1877-1887. Skolräkenskaper 1877-1887.
+
| Lev. 51/1952.<br>Inneh. även:<br>Kyrkoräkenskaper 1877-1887. Skolräkenskaper 1877-1887.
|-
+
|-
|4289771
+
| 4289771  
|Fredrika församling E I:1, 1844-1861
+
| Fredrika församling E I:1, 1844-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1844-1861
+
| 1, 1844-1861  
|Lev. 48/1962.
+
| Lev. 48/1962.
|-
+
|-
|4289771
+
| 4289771  
|Fredrika församling F:1, 1800-1861
+
| Fredrika församling F:1, 1800-1861  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1800-1861
+
| 1, 1800-1861  
|(personaliebok).<br>Lev. 51/1952.<br>Pag. 1-2 Herdaminne över sex prästmän i församl. 1798 - omkr. 1915.<br>Inneh. även:<br>Kladd till kyrko- och fattigräkenskaper 1863-1892.
+
| (personaliebok).<br>Lev. 51/1952.<br>Pag. 1-2 Herdaminne över sex prästmän i församl. 1798 - omkr. 1915.<br>Inneh. även:<br>Kladd till kyrko- och fattigräkenskaper 1863-1892.
|-
+
|-
|4289772
+
| 4289772  
|Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling A I:1, 1842-1855
+
| Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling A I:1, 1842-1855  
|A I Förhörsböcker.
+
| A I Förhörsböcker.  
|1, 1842-1855
+
| 1, 1842-1855  
|Består av två längder, en för åren 1842-1848, en för<br>åren 1849-1848, vilken senare är något defekt.
+
| Består av två längder, en för åren 1842-1848, en för<br>åren 1849-1848, vilken senare är något defekt.
|-
+
|-
|4289772
+
| 4289772  
|Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling A I:2, 1856-1861
+
| Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling A I:2, 1856-1861  
|A I Förhörsböcker.
+
| A I Förhörsböcker.  
|2, 1856-1861
+
| 2, 1856-1861  
|Serien avslutad
+
| Serien avslutad
|-
+
|-
|4289772
+
| 4289772  
|Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling C:1, 1816-1861
+
| Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling C:1, 1816-1861  
|C Födelse- och dopböcker.
+
| C Födelse- och dopböcker.  
|1, 1816-1861
+
| 1, 1816-1861  
|"1816-1861 4/4.<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1817-1860 <br>död- och begravningsbok 1816-1861 22/3."
+
| "1816-1861 4/4.<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1817-1860 <br>död- och begravningsbok 1816-1861 22/3."
|-
+
|-
|4289772
+
| 4289772  
|Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling C:2, 1840-1861
+
| Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling C:2, 1840-1861  
|C Födelse- och dopböcker.
+
| C Födelse- och dopböcker.  
|2, 1840-1861
+
| 2, 1840-1861  
|"1840(maj)-1861(april). ""Rapport"" över födelser,<br>vigslar och dödsfall. Notiserna upptages rent kronologiskt.<br>Serien avslutad"
+
| "1840(maj)-1861(april). ""Rapport"" över födelser,<br>vigslar och dödsfall. Notiserna upptages rent kronologiskt.<br>Serien avslutad"
|-
+
|-
|4292090
+
| 4292090  
|Bjurholms församling A I:7a, 1865-1874
+
| Bjurholms församling A I:7a, 1865-1874  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|7a, 1865-1874
+
| 7a, 1865-1874  
|Lev 5/1972<br>Med folkmängdsuppgifter 1865-1873
+
| Lev 5/1972<br>Med folkmängdsuppgifter 1865-1873
|-
+
|-
|4292090
+
| 4292090  
|Bjurholms församling A I:7b, 1865-1874 (1875)
+
| Bjurholms församling A I:7b, 1865-1874 (1875)  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|7b, 1865-1874 (1875)
+
| 7b, 1865-1874 (1875)  
|Lev 5/1972
+
| Lev 5/1972
|-
+
|-
|4292091
+
| 4292091  
|Bjurholms församling A I:8a, 1875-
+
| Bjurholms församling A I:8a, 1875-  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|8a, 1875-
+
| 8a, 1875-  
|Lev 5/1972<br>Husförhörs- och kommunionbokFol 1-236
+
| Lev 5/1972<br>Husförhörs- och kommunionbokFol 1-236
|-
+
|-
|4292091
+
| 4292091  
|Bjurholms församling A I:8b, 1875-
+
| Bjurholms församling A I:8b, 1875-  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|8b, 1875-
+
| 8b, 1875-  
|Lev 5/1972<br>Husförhörs- och kommunionbokFol 237-345
+
| Lev 5/1972<br>Husförhörs- och kommunionbokFol 237-345
|-
+
|-
|4292091
+
| 4292091  
|Bjurholms församling A I:8c, 1875-
+
| Bjurholms församling A I:8c, 1875-  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|8c, 1875-
+
| 8c, 1875-  
|Lev 5/1972<br>Husförhörs- och kommunionbokFol 346-457
+
| Lev 5/1972<br>Husförhörs- och kommunionbokFol 346-457
|-
+
|-
|4292092
+
| 4292092  
|Bjurholms församling A I:9a, 1876-1886
+
| Bjurholms församling A I:9a, 1876-1886  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|9a, 1876-1886
+
| 9a, 1876-1886  
|Lev 5/1972<br>Husförhörs- och kommunionbokFol 1-309
+
| Lev 5/1972<br>Husförhörs- och kommunionbokFol 1-309
|-
+
|-
|4292092
+
| 4292092  
|Bjurholms församling A I:9b, 1876-1886
+
| Bjurholms församling A I:9b, 1876-1886  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|9b, 1876-1886
+
| 9b, 1876-1886  
|Lev 5/1972<br>Husförhörs- och kommunionbokFol 310-608<br>Anm: med befolkningsstatistiskauppgifter 1815-1855 i volymens början
+
| Lev 5/1972<br>Husförhörs- och kommunionbokFol 310-608<br>Anm: med befolkningsstatistiskauppgifter 1815-1855 i volymens början
|-
+
|-
|4292093
+
| 4292093  
|Bjurholms församling A I:10a, 1887-1896
+
| Bjurholms församling A I:10a, 1887-1896  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|10a, 1887-1896
+
| 10a, 1887-1896  
|Lev 5/1972<br>Fol 1-383<br>Inneh även:<br>förteckning över döv-stumma och blinda personer, ute-slutna från nattvarden, barnhus-barn, personer som ej begåttnattvarden, innehavare av kommu-nala m.fl befattningar 1887-1896.
+
| Lev 5/1972<br>Fol 1-383<br>Inneh även:<br>förteckning över döv-stumma och blinda personer, ute-slutna från nattvarden, barnhus-barn, personer som ej begåttnattvarden, innehavare av kommu-nala m.fl befattningar 1887-1896.
|-
+
|-
|4292093
+
| 4292093  
|Bjurholms församling A I:10b, 1887-1896
+
| Bjurholms församling A I:10b, 1887-1896  
|A I Husförhörslängd
+
| A I Husförhörslängd  
|10b, 1887-1896
+
| 10b, 1887-1896  
|Lev 5/1972<br>Fol 1-383 Anm: med angivande av husförhörs-rotar i början av volymenSerien avslutad
+
| Lev 5/1972<br>Fol 1-383 Anm: med angivande av husförhörs-rotar i början av volymenSerien avslutad
|-
+
|-
|4292094
+
| 4292094  
|Bygdeå församling A I:14 a, 1863-1873
+
| Bygdeå församling A I:14 a, 1863-1873  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 a, 1863-1873
+
| 14 a, 1863-1873  
|Lev 4/1974
+
| Lev 4/1974
|-
+
|-
|4292094
+
| 4292094  
|Bygdeå församling A I:14 b, 1863-1873
+
| Bygdeå församling A I:14 b, 1863-1873  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 b, 1863-1873
+
| 14 b, 1863-1873  
|Lev 4/1974
+
| Lev 4/1974
|-
+
|-
|4292095
+
| 4292095  
|Bygdeå församling A I:15 a, 1874-1884
+
| Bygdeå församling A I:15 a, 1874-1884  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 a, 1874-1884
+
| 15 a, 1874-1884  
|Lev 47/1974<br>Innehåller även:<br>Förteckning över obefintliga 1874-1884.
+
| Lev 47/1974<br>Innehåller även:<br>Förteckning över obefintliga 1874-1884.
|-
+
|-
|4292095
+
| 4292095  
|Bygdeå församling A I:15 b, 1874-1884
+
| Bygdeå församling A I:15 b, 1874-1884  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 b, 1874-1884
+
| 15 b, 1874-1884  
|Lev 47/1974
+
| Lev 47/1974
|-
+
|-
|4292095
+
| 4292095  
|Bygdeå församling A I:15 c, 1874-1884
+
| Bygdeå församling A I:15 c, 1874-1884  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 c, 1874-1884
+
| 15 c, 1874-1884  
|Lev 47/1974
+
| Lev 47/1974
|-
+
|-
|4292096
+
| 4292096  
|Bygdeå församling A I:15 d, 1874-1884
+
| Bygdeå församling A I:15 d, 1874-1884  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 d, 1874-1884
+
| 15 d, 1874-1884  
|Lev 47/1974
+
| Lev 47/1974
|-
+
|-
|4292096
+
| 4292096  
|Bygdeå församling A I:16 a, 1885-1894 (1895)
+
| Bygdeå församling A I:16 a, 1885-1894 (1895)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 a, 1885-1894 (1895)
+
| 16 a, 1885-1894 (1895)  
|Lev 47/1974<br>Innehåller även:<br>Förteckning över sinnessjuka 1885-1894.
+
| Lev 47/1974<br>Innehåller även:<br>Förteckning över sinnessjuka 1885-1894.
|-
+
|-
|4292097
+
| 4292097  
|Bygdeå församling A I:16 b, 1885-1894 (1895)
+
| Bygdeå församling A I:16 b, 1885-1894 (1895)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 b, 1885-1894 (1895)
+
| 16 b, 1885-1894 (1895)  
|Lev 47/1974<br>Innehåller även:<br>Förteckning över sinnessjuka 1885-1894.<br>Serien avslutad
+
| Lev 47/1974<br>Innehåller även:<br>Förteckning över sinnessjuka 1885-1894.<br>Serien avslutad
|-
+
|-
|4292098
+
| 4292098  
|Dorotea församling A I:4, 1863-1873(1875)
+
| Dorotea församling A I:4, 1863-1873(1875)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1863-1873(1875)
+
| 4, 1863-1873(1875)  
|Lev 180/1972
+
| Lev 180/1972
|-
+
|-
|4292098
+
| 4292098  
|Dorotea församling A I:5, 1875-1884
+
| Dorotea församling A I:5, 1875-1884  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1875-1884
+
| 5, 1875-1884  
|Lev 180/1972<br>Omfattar även Risbäck
+
| Lev 180/1972<br>Omfattar även Risbäck
|-
+
|-
|4292098
+
| 4292098  
|Dorotea församling A I:6, 1885-1894
+
| Dorotea församling A I:6, 1885-1894  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1885-1894
+
| 6, 1885-1894  
|Lev 180/1972<br>Omfattar även Risbäck<br>Separat husförhörslängd finns för Risbäck 1883-1905. Se Risbäck AI:1 Serien avslutad
+
| Lev 180/1972<br>Omfattar även Risbäck<br>Separat husförhörslängd finns för Risbäck 1883-1905. Se Risbäck AI:1 Serien avslutad
|-
+
|-
|4292099
+
| 4292099  
|Åsele församling A I:9, 1862-1869
+
| Åsele församling A I:9, 1862-1869  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1862-1869
+
| 9, 1862-1869  
|Lev 56/1969
+
| Lev 56/1969
|-
+
|-
|4292099
+
| 4292099  
|Åsele församling A I:10, 1870-1879
+
| Åsele församling A I:10, 1870-1879  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1870-1879
+
| 10, 1870-1879  
|Lev 132/1973
+
| Lev 132/1973
|-
+
|-
|4292100
+
| 4292100  
|Åsele församling A I:11a, 1880-1891
+
| Åsele församling A I:11a, 1880-1891  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11a, 1880-1891
+
| 11a, 1880-1891  
|Lev 132/1973<br>Fol 1-357<br>Inneh även:<br>Fört över nattvardsgångar 1885-1891<br>Folkmängden 1884
+
| Lev 132/1973<br>Fol 1-357<br>Inneh även:<br>Fört över nattvardsgångar 1885-1891<br>Folkmängden 1884
|-
+
|-
|4292100
+
| 4292100  
|Åsele församling A I:11b, 1880-1891
+
| Åsele församling A I:11b, 1880-1891  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11b, 1880-1891
+
| 11b, 1880-1891  
|Lev 132/1973<br>Fol 358-572<br>Inneh även:<br>Lista över obefintliga
+
| Lev 132/1973<br>Fol 358-572<br>Inneh även:<br>Lista över obefintliga
|-
+
|-
|4292101
+
| 4292101  
|Burträsks församling A I:12a, 1863-1872
+
| Burträsks församling A I:12a, 1863-1872  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12a, 1863-1872
+
| 12a, 1863-1872  
|Lev 86/1972
+
| Lev 86/1972
|-
+
|-
|4292101
+
| 4292101  
|Burträsks församling A I:12b, 1863-1872
+
| Burträsks församling A I:12b, 1863-1872  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12b, 1863-1872
+
| 12b, 1863-1872  
|Lev 86/1972
+
| Lev 86/1972
|-
+
|-
|4292102
+
| 4292102  
|Burträsks församling A I:12c, 1863-1872
+
| Burträsks församling A I:12c, 1863-1872  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12c, 1863-1872
+
| 12c, 1863-1872  
|Lev 86/1972
+
| Lev 86/1972
|-
+
|-
|4292102
+
| 4292102  
|Burträsks församling A I:12d, 1863-1872
+
| Burträsks församling A I:12d, 1863-1872  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12d, 1863-1872
+
| 12d, 1863-1872  
|Lev 86/1972
+
| Lev 86/1972
|-
+
|-
|4292102
+
| 4292102  
|Burträsks församling A I:13a, 1873-1880 (1881)
+
| Burträsks församling A I:13a, 1873-1880 (1881)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13a, 1873-1880 (1881)
+
| 13a, 1873-1880 (1881)  
|Lev 86/1972
+
| Lev 86/1972
|-
+
|-
|4292103
+
| 4292103  
|Burträsks församling A I:13b, 1873-1880 (1881)
+
| Burträsks församling A I:13b, 1873-1880 (1881)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13b, 1873-1880 (1881)
+
| 13b, 1873-1880 (1881)  
|Lev 86/1972
+
| Lev 86/1972
|-
+
|-
|4292103
+
| 4292103  
|Burträsks församling A I:13c, 1873-1880 (1881)
+
| Burträsks församling A I:13c, 1873-1880 (1881)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13c, 1873-1880 (1881)
+
| 13c, 1873-1880 (1881)  
|Lev 86/1972
+
| Lev 86/1972
|-
+
|-
|4292103
+
| 4292103  
|Burträsks församling A I:13d, 1873-1880 (1881)
+
| Burträsks församling A I:13d, 1873-1880 (1881)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13d, 1873-1880 (1881)
+
| 13d, 1873-1880 (1881)  
|Lev 86/1972
+
| Lev 86/1972
|-
+
|-
|4292104
+
| 4292104  
|Burträsks församling A I:14a, 1881-1891 (1892)
+
| Burträsks församling A I:14a, 1881-1891 (1892)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14a, 1881-1891 (1892)
+
| 14a, 1881-1891 (1892)  
|Lev 86/1972
+
| Lev 86/1972
|-
+
|-
|4292104
+
| 4292104  
|Burträsks församling A I:14b, 1881-1891 (1892)
+
| Burträsks församling A I:14b, 1881-1891 (1892)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14b, 1881-1891 (1892)
+
| 14b, 1881-1891 (1892)  
|Lev 86/1972
+
| Lev 86/1972
|-
+
|-
|4292105
+
| 4292105  
|Burträsks församling A I:14c, 1881-1891 (1892)
+
| Burträsks församling A I:14c, 1881-1891 (1892)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14c, 1881-1891 (1892)
+
| 14c, 1881-1891 (1892)  
|Lev 86/1972
+
| Lev 86/1972
|-
+
|-
|4292105
+
| 4292105  
|Burträsks församling A I:14d, 1881-1891 (1892)
+
| Burträsks församling A I:14d, 1881-1891 (1892)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14d, 1881-1891 (1892)
+
| 14d, 1881-1891 (1892)  
|Lev 86/1972
+
| Lev 86/1972
|-
+
|-
|4292106
+
| 4292106  
|Vindelns församling A I:8a, 1861-1865
+
| Vindelns församling A I:8a, 1861-1865  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8a, 1861-1865
+
| 8a, 1861-1865  
|Lev 67/1972
+
| Lev 67/1972
|-
+
|-
|4292106
+
| 4292106  
|Vindelns församling A I:8b, 1861-1865
+
| Vindelns församling A I:8b, 1861-1865  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8b, 1861-1865
+
| 8b, 1861-1865  
|Lev 67/1972
+
| Lev 67/1972
|-
+
|-
|4292107
+
| 4292107  
|Vindelns församling A I:9a, 1866-1876
+
| Vindelns församling A I:9a, 1866-1876  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9a, 1866-1876
+
| 9a, 1866-1876  
|Lev 27/1973
+
| Lev 27/1973
|-
+
|-
|4292107
+
| 4292107  
|Vindelns församling A I:9b, 1866-1876
+
| Vindelns församling A I:9b, 1866-1876  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9b, 1866-1876
+
| 9b, 1866-1876  
|Lev 27/1973
+
| Lev 27/1973
|-
+
|-
|4292107
+
| 4292107  
|Vindelns församling A I:9c, 1866-1876
+
| Vindelns församling A I:9c, 1866-1876  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9c, 1866-1876
+
| 9c, 1866-1876  
|Lev 27/1973<br>Innehåller även:<br>Register över obefintliga<br>1860-1876
+
| Lev 27/1973<br>Innehåller även:<br>Register över obefintliga<br>1860-1876
|-
+
|-
|4292108
+
| 4292108  
|Vindelns församling A I:10a, 1877-1889
+
| Vindelns församling A I:10a, 1877-1889  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10a, 1877-1889
+
| 10a, 1877-1889  
|Lev 27/1973
+
| Lev 27/1973
|-
+
|-
|4292108
+
| 4292108  
|Vindelns församling A I:10b, 1877-1889
+
| Vindelns församling A I:10b, 1877-1889  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10b, 1877-1889
+
| 10b, 1877-1889  
|Lev 27/1973<br>Innehåller även:<br>Register över obefintliga<br>1877-1891
+
| Lev 27/1973<br>Innehåller även:<br>Register över obefintliga<br>1877-1891
|-
+
|-
|4292109
+
| 4292109  
|Vindelns församling A I:10c, 1877-1889
+
| Vindelns församling A I:10c, 1877-1889  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10c, 1877-1889
+
| 10c, 1877-1889  
|Lev 27/1973<br>Inb i kapsel<br>Innehåller även:<br>Register över sinnessjuka<br>1877-1889 (först i vol).<br>Register över obefintliga<br>1877-1889.
+
| Lev 27/1973<br>Inb i kapsel<br>Innehåller även:<br>Register över sinnessjuka<br>1877-1889 (först i vol).<br>Register över obefintliga<br>1877-1889.
|-
+
|-
|4292110
+
| 4292110  
|Byske församling A I:1a, 1871-1880
+
| Byske församling A I:1a, 1871-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1a, 1871-1880
+
| 1a, 1871-1880  
|Lev 107/1975<br>Upplagd 1871 för Skellefteå landsförsamlings norra del omfattande bl a<br>Ytterstfors upphörda kapellförsamling. Överförd till Byske i samband med<br>församlingens tillkomst 1875.<br>Se: Avskrift i Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv<br>(A I:12a)
+
| Lev 107/1975<br>Upplagd 1871 för Skellefteå landsförsamlings norra del omfattande bl a<br>Ytterstfors upphörda kapellförsamling. Överförd till Byske i samband med<br>församlingens tillkomst 1875.<br>Se: Avskrift i Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv<br>(A I:12a)
|-
+
|-
|4292110
+
| 4292110  
|Byske församling A I:1b, 1871-1880
+
| Byske församling A I:1b, 1871-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1b, 1871-1880
+
| 1b, 1871-1880  
|Lev 107/1975<br>Upplagd 1871 för Skellefteå landsförsamlings norra del omfattande bl a<br>Ytterstfors upphörda kapellförsamling. Överförd till Byske i samband med<br>församlingens tillkomst 1875<br>Se: Avskrift i Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv<br>(A I:12a)
+
| Lev 107/1975<br>Upplagd 1871 för Skellefteå landsförsamlings norra del omfattande bl a<br>Ytterstfors upphörda kapellförsamling. Överförd till Byske i samband med<br>församlingens tillkomst 1875<br>Se: Avskrift i Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv<br>(A I:12a)
|-
+
|-
|4292111
+
| 4292111  
|Byske församling A I:2a, 1881-1891
+
| Byske församling A I:2a, 1881-1891  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2a, 1881-1891
+
| 2a, 1881-1891  
|Lev 107/1975
+
| Lev 107/1975
|-
+
|-
|4292111
+
| 4292111  
|Byske församling A I:2b, 1881-1891
+
| Byske församling A I:2b, 1881-1891  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2b, 1881-1891
+
| 2b, 1881-1891  
|Lev 107/1975
+
| Lev 107/1975
|-
+
|-
|4292111
+
| 4292111  
|Skellefteå landsförsamling A I:3, 1861-1870
+
| Skellefteå landsförsamling A I:3, 1861-1870  
|A I Husförhörsböcker
+
| A I Husförhörsböcker  
|3, 1861-1870
+
| 3, 1861-1870  
|Lev. 12/1963
+
| Lev. 12/1963
|-
+
|-
|4292112
+
| 4292112  
|Jörns församling A I:1, 1834-1841
+
| Jörns församling A I:1, 1834-1841  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1834-1841
+
| 1, 1834-1841  
|Lev. 80/1962
+
| Lev. 80/1962
|-
+
|-
|4292112
+
| 4292112  
|Jörns församling A I:2, 1842-1852
+
| Jörns församling A I:2, 1842-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1842-1852
+
| 2, 1842-1852  
|Lev. 80/1962<br>Anm. 1:<br>Omfattar två längder: 1842-1848, 1849-1851(1852).<br>Anm. 2:<br>År 1852 omfattar enstaka anteckningar.
+
| Lev. 80/1962<br>Anm. 1:<br>Omfattar två längder: 1842-1848, 1849-1851(1852).<br>Anm. 2:<br>År 1852 omfattar enstaka anteckningar.
|-
+
|-
|4292112
+
| 4292112  
|Jörns församling A I:3, 1852-1861
+
| Jörns församling A I:3, 1852-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1852-1861
+
| 3, 1852-1861  
|Lev. 80/1962
+
| Lev. 80/1962
|-
+
|-
|4292112
+
| 4292112  
|Jörns församling B:1, 1856-1894
+
| Jörns församling B:1, 1856-1894  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1856-1894
+
| 1, 1856-1894  
|In- och utflyttningslängd<br>Lev 48/1975<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1869-1870<br>Lysnings- och vigselbok 1872
+
| In- och utflyttningslängd<br>Lev 48/1975<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1869-1870<br>Lysnings- och vigselbok 1872
|-
+
|-
|4292112
+
| 4292112  
|Jörns församling C:1, 1849-1879
+
| Jörns församling C:1, 1849-1879  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1849-1879
+
| 1, 1849-1879  
|Födelse- och dopbok<br>Lev 179/1972
+
| Födelse- och dopbok<br>Lev 179/1972
|-
+
|-
|4292112
+
| 4292112  
|Jörns församling F:1, 1855-1894
+
| Jörns församling F:1, 1855-1894  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1855-1894
+
| 1, 1855-1894  
|Lev 48/1975
+
| Lev 48/1975
|-
+
|-
|4292113
+
| 4292113  
|Lycksele församling A I:1, 1742-1759
+
| Lycksele församling A I:1, 1742-1759  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1742-1759
+
| 1, 1742-1759  
|Förhörsbok<br>Två längder: 1742-1752, 1747-1759
+
| Förhörsbok<br>Två längder: 1742-1752, 1747-1759
|-
+
|-
|4292113
+
| 4292113  
|Lycksele församling A I:2, 1759-1769
+
| Lycksele församling A I:2, 1759-1769  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1759-1769
+
| 2, 1759-1769  
|Förhörsbok<br>Strödda ant efter 1769
+
| Förhörsbok<br>Strödda ant efter 1769
|-
+
|-
|4292113
+
| 4292113  
|Lycksele församling A I:3, 1767-1789
+
| Lycksele församling A I:3, 1767-1789  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1767-1789
+
| 3, 1767-1789  
|Förhörsbok<br>Avser lappallmogen<br>Två längder: 1767-1779, 1780-1789 (med särsk längd över norska lappar),<br>inneh strödda ant efter 1789<br>Bandet enl blyertsant bildat av lösa lägg ur vol 1788-1809
+
| Förhörsbok<br>Avser lappallmogen<br>Två längder: 1767-1779, 1780-1789 (med särsk längd över norska lappar),<br>inneh strödda ant efter 1789<br>Bandet enl blyertsant bildat av lösa lägg ur vol 1788-1809
|-
+
|-
|4292113
+
| 4292113  
|Lycksele församling A I:4, 1788-1809
+
| Lycksele församling A I:4, 1788-1809  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1788-1809
+
| 4, 1788-1809  
|Förhörsbok<br>Ant från periodens början och slut ofullständiga?
+
| Förhörsbok<br>Ant från periodens början och slut ofullständiga?
|-
+
|-
|4292113
+
| 4292113  
|Lycksele församling A I:5, 1790-1824
+
| Lycksele församling A I:5, 1790-1824  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1790-1824
+
| 5, 1790-1824  
|Förhörsbok<br>Avser lappallmogen<br>Två längder: 1790-omkr 1800, 1815-1824. Ant från sistnämnda periods början<br>och slut syns ofullständiga, ant efter 1824 förekommer<br>Omkr 1800-1814 saknas
+
| Förhörsbok<br>Avser lappallmogen<br>Två längder: 1790-omkr 1800, 1815-1824. Ant från sistnämnda periods början<br>och slut syns ofullständiga, ant efter 1824 förekommer<br>Omkr 1800-1814 saknas
|-
+
|-
|4292114
+
| 4292114  
|Lycksele församling A I:6, 1810-1817
+
| Lycksele församling A I:6, 1810-1817  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1810-1817
+
| 6, 1810-1817  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292114
+
| 4292114  
|Lycksele församling A I:7, 1817-1828
+
| Lycksele församling A I:7, 1817-1828  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1817-1828
+
| 7, 1817-1828  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292114
+
| 4292114  
|Lycksele församling A I:8a, 1829-1838
+
| Lycksele församling A I:8a, 1829-1838  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8a, 1829-1838
+
| 8a, 1829-1838  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292114
+
| 4292114  
|Lycksele församling A I:9, 1839-1845
+
| Lycksele församling A I:9, 1839-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1839-1845
+
| 9, 1839-1845  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292115
+
| 4292115  
|Lycksele församling A I:10a, 1846-1855
+
| Lycksele församling A I:10a, 1846-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10a, 1846-1855
+
| 10a, 1846-1855  
|Förhörsbok<br>Lev 14/1953
+
| Förhörsbok<br>Lev 14/1953
|-
+
|-
|4292115
+
| 4292115  
|Lycksele församling A I:10b, 1846-1855
+
| Lycksele församling A I:10b, 1846-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10b, 1846-1855
+
| 10b, 1846-1855  
|"Förhörsbok<br>Lev 14/1953<br>Särskilda längder över ""lappska allmogen"" i Stensele och Sorsele"
+
| "Förhörsbok<br>Lev 14/1953<br>Särskilda längder över ""lappska allmogen"" i Stensele och Sorsele"
|-
+
|-
|4292116
+
| 4292116  
|Lycksele församling B I:1, 1834-1842
+
| Lycksele församling B I:1, 1834-1842  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|1, 1834-1842
+
| 1, 1834-1842  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292116
+
| 4292116  
|Lycksele församling C:1, 1702-1777
+
| Lycksele församling C:1, 1702-1777  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1702-1777
+
| 1, 1702-1777  
|"Före 1767 endast dopbok<br>År 1711 ingen ant ej defekt <br>för tidigare år torde boken vara rekonstruktion<br>Särsk för Sorsele och Tärna 1777<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1704-1776<br>Lysnings- och vigselbok 1777-1780<br>Begravningsbok 1714-1776<br>Död- och begravningsbok 1777-1780"
+
| "Före 1767 endast dopbok<br>År 1711 ingen ant ej defekt <br>för tidigare år torde boken vara rekonstruktion<br>Särsk för Sorsele och Tärna 1777<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1704-1776<br>Lysnings- och vigselbok 1777-1780<br>Begravningsbok 1714-1776<br>Död- och begravningsbok 1777-1780"
|-
+
|-
|4292116
+
| 4292116  
|Lycksele församling C:2, 1778-1813
+
| Lycksele församling C:2, 1778-1813  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1778-1813
+
| 2, 1778-1813  
|Slutar i okt (Obs en omkastn av blad 113-118)<br>Särsk för Sorsele 1709-1801
+
| Slutar i okt (Obs en omkastn av blad 113-118)<br>Särsk för Sorsele 1709-1801
|-
+
|-
|4292116
+
| 4292116  
|Lycksele församling C:3, 1813-1831
+
| Lycksele församling C:3, 1813-1831  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1813-1831
+
| 3, 1813-1831  
|Börjar 1813 okt
+
| Börjar 1813 okt
|-
+
|-
|4292117
+
| 4292117  
|Lycksele församling A I:11, 1856-1866
+
| Lycksele församling A I:11, 1856-1866  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1856-1866
+
| 11, 1856-1866  
|Förhörsbok<br>Lev 21/1971
+
| Förhörsbok<br>Lev 21/1971
|-
+
|-
|4292117
+
| 4292117  
|Lycksele församling B I:2, 1857-1882
+
| Lycksele församling B I:2, 1857-1882  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|2, 1857-1882
+
| 2, 1857-1882  
|Lev 40/1976<br>Vol felpaginerad, fol 21 fortsätter på fol 43
+
| Lev 40/1976<br>Vol felpaginerad, fol 21 fortsätter på fol 43
|-
+
|-
|4292117
+
| 4292117  
|Lycksele församling C:4, 1832-1862
+
| Lycksele församling C:4, 1832-1862  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1832-1862
+
| 4, 1832-1862  
|Lev 14/1953
+
| Lev 14/1953
|-
+
|-
|4292118
+
| 4292118  
|Lycksele församling F:1, 1778-1831
+
| Lycksele församling F:1, 1778-1831  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1778-1831
+
| 1, 1778-1831  
|Före 1790 endast dödbok<br>Inneh utdrag ur Sorsele (lysnings- och) vigselbok 1709-1801 och död- (och<br>begravn) bok 1709-1801<br>Inneh även:<br>Lysnings- och vigselbok 1778-1831
+
| Före 1790 endast dödbok<br>Inneh utdrag ur Sorsele (lysnings- och) vigselbok 1709-1801 och död- (och<br>begravn) bok 1709-1801<br>Inneh även:<br>Lysnings- och vigselbok 1778-1831
|-
+
|-
|4292118
+
| 4292118  
|Lycksele församling H I a:1:1, 1800-tal
+
| Lycksele församling H I a:1:1, 1800-tal  
|H I a Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker
+
| H I a Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker  
|1:1, 1800-tal
+
| 1:1, 1800-tal  
|Arkivkartong<br>Strödda bilagor<br>Äldre lev, Lev 40/1976<br>Inneh även:<br>Fört över kommunikanter 1896 (Lev 40/1976)<br>Spridda räkenskapshandlingar 1846-1867 (Lev 51/1964)<br>Verifikationer 1942 (Lev 40/1976)<br>Reversal från Riksarkivet 1954 (Lev 40/1976)
+
| Arkivkartong<br>Strödda bilagor<br>Äldre lev, Lev 40/1976<br>Inneh även:<br>Fört över kommunikanter 1896 (Lev 40/1976)<br>Spridda räkenskapshandlingar 1846-1867 (Lev 51/1964)<br>Verifikationer 1942 (Lev 40/1976)<br>Reversal från Riksarkivet 1954 (Lev 40/1976)
|-
+
|-
|4292118
+
| 4292118  
|Lycksele församling H II a:1, 1811-1839
+
| Lycksele församling H II a:1, 1811-1839  
|H II a Bilagor till flyttningslängderna
+
| H II a Bilagor till flyttningslängderna  
|1, 1811-1839
+
| 1, 1811-1839  
|Strödda prästbevis av skiftande karaktär<br>förekommer
+
| Strödda prästbevis av skiftande karaktär<br>förekommer
|-
+
|-
|4292119
+
| 4292119  
|Lycksele församling E I:1, 1832-1876
+
| Lycksele församling E I:1, 1832-1876  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1832-1876
+
| 1, 1832-1876  
|Lev 51/1964
+
| Lev 51/1964
|-
+
|-
|4292119
+
| 4292119  
|Lycksele församling F:2, 1832-1872
+
| Lycksele församling F:2, 1832-1872  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|2, 1832-1872
+
| 2, 1832-1872  
|1832-1872 28/1<br>Lev 51/1964
+
| 1832-1872 28/1<br>Lev 51/1964
|-
+
|-
|4292120
+
| 4292120  
|Lövångers församling A I:1, 1705-1711
+
| Lövångers församling A I:1, 1705-1711  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1705-1711
+
| 1, 1705-1711  
|Anm 1: Utgörs av tre längder<br>Anm 2: Några omkastningar i<br>bladföljden men rätt<br>paginerad
+
| Anm 1: Utgörs av tre längder<br>Anm 2: Några omkastningar i<br>bladföljden men rätt<br>paginerad
|-
+
|-
|4292120
+
| 4292120  
|Lövångers församling A I:2, 1712-1729 (1728)
+
| Lövångers församling A I:2, 1712-1729 (1728)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1712-1729 (1728)
+
| 2, 1712-1729 (1728)  
|"Anm 1: Enstaka anteckningar om<br>kommunion 1730, 1733<br>Anm 2: Utgöres av 4 längder å<br>fol 156 v fört över vall-<br>pojkar som förhörts 1728<br>3/8"
+
| "Anm 1: Enstaka anteckningar om<br>kommunion 1730, 1733<br>Anm 2: Utgöres av 4 längder å<br>fol 156 v fört över vall-<br>pojkar som förhörts 1728<br>3/8"
|-
+
|-
|4292120
+
| 4292120  
|Lövångers församling A I:3, 1761-1780 (1781)
+
| Lövångers församling A I:3, 1761-1780 (1781)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1761-1780 (1781)
+
| 3, 1761-1780 (1781)  
|"Anm: Tre längder defekt i början<br>Innehåller även:<br>Folkmängdsuppgift 1776-1777."
+
| "Anm: Tre längder defekt i början<br>Innehåller även:<br>Folkmängdsuppgift 1776-1777."
|-
+
|-
|4292121
+
| 4292121  
|Lövångers församling A I:4, 1778-1804
+
| Lövångers församling A I:4, 1778-1804  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1778-1804
+
| 4, 1778-1804  
|"Anm: Består av två längder med<br>särskild paginering defekt<br>i början."
+
| "Anm: Består av två längder med<br>särskild paginering defekt<br>i början."
|-
+
|-
|4292121
+
| 4292121  
|Lövångers församling A I:5, 1805-1815
+
| Lövångers församling A I:5, 1805-1815  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1805-1815
+
| 5, 1805-1815  
|Anm: Några omkastningar i blad-<br>följden men pagineringen<br>riktig
+
| Anm: Några omkastningar i blad-<br>följden men pagineringen<br>riktig
|-
+
|-
|4292121
+
| 4292121  
|Lövångers församling A I:6, 1816-1825 (1826)
+
| Lövångers församling A I:6, 1816-1825 (1826)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1816-1825 (1826)
+
| 6, 1816-1825 (1826)  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292122
+
| 4292122  
|Lövångers församling A I:7, 1826-1835
+
| Lövångers församling A I:7, 1826-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1826-1835
+
| 7, 1826-1835  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292122
+
| 4292122  
|Lövångers församling A I:8 a, 1836-1841
+
| Lövångers församling A I:8 a, 1836-1841  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 a, 1836-1841
+
| 8 a, 1836-1841  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292122
+
| 4292122  
|Lövångers församling A I:8 b, 1836-1841
+
| Lövångers församling A I:8 b, 1836-1841  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 b, 1836-1841
+
| 8 b, 1836-1841  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292123
+
| 4292123  
|Lövångers församling A I:9 a, 1842-1846
+
| Lövångers församling A I:9 a, 1842-1846  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 a, 1842-1846
+
| 9 a, 1842-1846  
|Lev 28/1952
+
| Lev 28/1952
|-
+
|-
|4292123
+
| 4292123  
|Lövångers församling A I:9 b, 1842-1846
+
| Lövångers församling A I:9 b, 1842-1846  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 b, 1842-1846
+
| 9 b, 1842-1846  
|Lev 28/1952
+
| Lev 28/1952
|-
+
|-
|4292124
+
| 4292124  
|Lövångers församling A I:10 a, 1847-1855
+
| Lövångers församling A I:10 a, 1847-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 a, 1847-1855
+
| 10 a, 1847-1855  
|Lev 28/1952
+
| Lev 28/1952
|-
+
|-
|4292124
+
| 4292124  
|Lövångers församling A I:10 b, 1847-1855
+
| Lövångers församling A I:10 b, 1847-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 b, 1847-1855
+
| 10 b, 1847-1855  
|Lev 28/1952
+
| Lev 28/1952
|-
+
|-
|4292125
+
| 4292125  
|Lövångers församling A I:11 a, 1856-1863
+
| Lövångers församling A I:11 a, 1856-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 a, 1856-1863
+
| 11 a, 1856-1863  
|Lev 28/1952
+
| Lev 28/1952
|-
+
|-
|4292125
+
| 4292125  
|Lövångers församling A I:11 b, 1856-1863
+
| Lövångers församling A I:11 b, 1856-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 b, 1856-1863
+
| 11 b, 1856-1863  
|Lev 28/1952
+
| Lev 28/1952
|-
+
|-
|4292126
+
| 4292126  
|Lövångers församling C:1, 1691-1724
+
| Lövångers församling C:1, 1691-1724  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1691-1724
+
| 1, 1691-1724  
|Dopbok 1691 1/5 - 1724 17/9<br>Anm 1: Trol defekt på slutet<br>Anm 2: Fr o m dec 1723 även<br>födelsebok<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1697-1723<br>Begravningsbok 1697-1723<br>Visitationsprotokoll 1697, 1705 1722<br>Fragment av kyrkoräkenskaper omkring 1650-omkring 1700.
+
| Dopbok 1691 1/5 - 1724 17/9<br>Anm 1: Trol defekt på slutet<br>Anm 2: Fr o m dec 1723 även<br>födelsebok<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1697-1723<br>Begravningsbok 1697-1723<br>Visitationsprotokoll 1697, 1705 1722<br>Fragment av kyrkoräkenskaper omkring 1650-omkring 1700.
|-
+
|-
|4292126
+
| 4292126  
|Lövångers församling C:2, 1725-1733
+
| Lövångers församling C:2, 1725-1733  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1725-1733
+
| 2, 1725-1733  
|Anm: Defekt i början<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1724-1725, 1730-1740<br>Död- och begravningsbok 1724-1740<br>Kyrkoräkenskaper 1724-1731<br>Kollekträkenskaper 1724-1725
+
| Anm: Defekt i början<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1724-1725, 1730-1740<br>Död- och begravningsbok 1724-1740<br>Kyrkoräkenskaper 1724-1731<br>Kollekträkenskaper 1724-1725
|-
+
|-
|4292126
+
| 4292126  
|Lövångers församling C:3, 1734-1790
+
| Lövångers församling C:3, 1734-1790  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1734-1790
+
| 3, 1734-1790  
|T o m 22/7 1790<br>Anm: Defekt lucka 1789 dec -<br>1790 maj)
+
| T o m 22/7 1790<br>Anm: Defekt lucka 1789 dec -<br>1790 maj)
|-
+
|-
|4292126
+
| 4292126  
|Lövångers församling C:4, 1791-1828
+
| Lövångers församling C:4, 1791-1828  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1791-1828
+
| 4, 1791-1828  
|Fr o m 6/10 1791<br>Anm: Defekt (lucka 1792 7/6 -<br>1793 11/1)
+
| Fr o m 6/10 1791<br>Anm: Defekt (lucka 1792 7/6 -<br>1793 11/1)
|-
+
|-
|4292127
+
| 4292127  
|Lövångers församling D II:1, 1780-1795
+
| Lövångers församling D II:1, 1780-1795  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1780-1795
+
| 1, 1780-1795  
|Anm 1: Defekt i volymens början<br>Anm 2: Består av två längder,<br>innehåller även biogr data<br>o<br>1775-1785
+
| Anm 1: Defekt i volymens början<br>Anm 2: Består av två längder,<br>innehåller även biogr data<br>o<br>1775-1785
|-
+
|-
|4292127
+
| 4292127  
|Lövångers församling D II:2, 1796-1805
+
| Lövångers församling D II:2, 1796-1805  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1796-1805
+
| 2, 1796-1805  
|Anm: Innehåller även biogr data<br>1786-1796<br>Innehåller även:<br>Fattigkassans räkenskaper 1811-1844
+
| Anm: Innehåller även biogr data<br>1786-1796<br>Innehåller även:<br>Fattigkassans räkenskaper 1811-1844
|-
+
|-
|4292127
+
| 4292127  
|Lövångers församling E I:1, 1741-1828
+
| Lövångers församling E I:1, 1741-1828  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1741-1828
+
| 1, 1741-1828  
|Anm: T o m mars 1791 endast<br>vigselbok<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1741-1828
+
| Anm: T o m mars 1791 endast<br>vigselbok<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1741-1828
|-
+
|-
|4292128
+
| 4292128  
|Lövångers församling C:5, 1829-1861
+
| Lövångers församling C:5, 1829-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1829-1861
+
| 5, 1829-1861  
|Lev 28/1952<br>T o m 1861 11/3.
+
| Lev 28/1952<br>T o m 1861 11/3.
|-
+
|-
|4292128
+
| 4292128  
|Lövångers församling E I:2, 1829-1894
+
| Lövångers församling E I:2, 1829-1894  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1829-1894
+
| 2, 1829-1894  
|Lev 28/1952
+
| Lev 28/1952
|-
+
|-
|4292128
+
| 4292128  
|Lövångers församling F:1, 1829-1894
+
| Lövångers församling F:1, 1829-1894  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1829-1894
+
| 1, 1829-1894  
|Lev 28/1952
+
| Lev 28/1952
|-
+
|-
|4292129
+
| 4292129  
|Nordmalings församling A I:1, 1704-1729
+
| Nordmalings församling A I:1, 1704-1729  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1704-1729
+
| 1, 1704-1729  
|Förhörsbok 3 längder (1704-1708, 1711-1718, 1723)<br>Ant om födelseår 1723-1729<br>Inneh även:<br>Kommunionprotokoll 1718-1734 2/2
+
| Förhörsbok 3 längder (1704-1708, 1711-1718, 1723)<br>Ant om födelseår 1723-1729<br>Inneh även:<br>Kommunionprotokoll 1718-1734 2/2
|-
+
|-
|4292129
+
| 4292129  
|Nordmalings församling A I:2, 1734-1756
+
| Nordmalings församling A I:2, 1734-1756  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1734-1756
+
| 2, 1734-1756  
|"Förhörsbok 2 längder (1734-1745, 1747-1756) 1746<br>saknas<br>Inneh även:<br>Kommunionlängd 1757-1762"
+
| "Förhörsbok 2 längder (1734-1745, 1747-1756) 1746<br>saknas<br>Inneh även:<br>Kommunionlängd 1757-1762"
|-
+
|-
|4292129
+
| 4292129  
|Nordmalings församling A I:3, 1775-1784
+
| Nordmalings församling A I:3, 1775-1784  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1775-1784
+
| 3, 1775-1784  
|Förhörsbok Defekt
+
| Förhörsbok Defekt
|-
+
|-
|4292130
+
| 4292130  
|Nordmalings församling A I:4, 1785-1794
+
| Nordmalings församling A I:4, 1785-1794  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1785-1794
+
| 4, 1785-1794  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292130
+
| 4292130  
|Nordmalings församling A I:5, 1795-1805
+
| Nordmalings församling A I:5, 1795-1805  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1795-1805
+
| 5, 1795-1805  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292131
+
| 4292131  
|Nordmalings församling A I:6, 1795-1825
+
| Nordmalings församling A I:6, 1795-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1795-1825
+
| 6, 1795-1825  
|Förhörsbok 3 längder (1795-1805, 1806-1816, 1816-1825)<br>Upptar endast samma byar som<br>vol 4
+
| Förhörsbok 3 längder (1795-1805, 1806-1816, 1816-1825)<br>Upptar endast samma byar som<br>vol 4
|-
+
|-
|4292131
+
| 4292131  
|Nordmalings församling A I:7, 1806-1816
+
| Nordmalings församling A I:7, 1806-1816  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1806-1816
+
| 7, 1806-1816  
|Förhörsbok Även annot om antal åboer i vissa byar<br>1642-1696, antal vaccinerade barn 1805-1813, utdrag av legostadga 15/5<br>1805
+
| Förhörsbok Även annot om antal åboer i vissa byar<br>1642-1696, antal vaccinerade barn 1805-1813, utdrag av legostadga 15/5<br>1805
|-
+
|-
|4292181
+
| 4292181  
|Lövångers församling A I:12 a, 1864-1871
+
| Lövångers församling A I:12 a, 1864-1871  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 a, 1864-1871
+
| 12 a, 1864-1871  
|Lev 201/1972
+
| Lev 201/1972
|-
+
|-
|4292181
+
| 4292181  
|Lövångers församling A I:12 b, 1864-1871
+
| Lövångers församling A I:12 b, 1864-1871  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 b, 1864-1871
+
| 12 b, 1864-1871  
|Lev 201/1972<br>Innehåller även: Förteckning över obefintliga
+
| Lev 201/1972<br>Innehåller även: Förteckning över obefintliga
|-
+
|-
|4292182
+
| 4292182  
|Lövångers församling A I:13 a, 1872-1881
+
| Lövångers församling A I:13 a, 1872-1881  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 a, 1872-1881
+
| 13 a, 1872-1881  
|Lev 108/1975
+
| Lev 108/1975
|-
+
|-
|4292182
+
| 4292182  
|Lövångers församling A I:13 b, 1872-1881
+
| Lövångers församling A I:13 b, 1872-1881  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 b, 1872-1881
+
| 13 b, 1872-1881  
|Lev 108/1975<br>Innehåller även: Förteckning över obefintliga
+
| Lev 108/1975<br>Innehåller även: Förteckning över obefintliga
|-
+
|-
|4292183
+
| 4292183  
|Lövångers församling A I:14 a, 1882-1892
+
| Lövångers församling A I:14 a, 1882-1892  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 a, 1882-1892
+
| 14 a, 1882-1892  
|Lev 108/1975
+
| Lev 108/1975
|-
+
|-
|4292183
+
| 4292183  
|Lövångers församling A I:14 b, 1882-1892
+
| Lövångers församling A I:14 b, 1882-1892  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 b, 1882-1892
+
| 14 b, 1882-1892  
|Lev 108/1975
+
| Lev 108/1975
|-
+
|-
|4292184
+
| 4292184  
|Jörns församling A I:4, 1862-1871
+
| Jörns församling A I:4, 1862-1871  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1862-1871
+
| 4, 1862-1871  
|Lev. 179/1972
+
| Lev. 179/1972
|-
+
|-
|4292184
+
| 4292184  
|Jörns församling A I:5, 1872-1881
+
| Jörns församling A I:5, 1872-1881  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1872-1881
+
| 5, 1872-1881  
|Lev. 48/1975<br>Inneh. även:<br>Förteckning över personer med okänd vistelseort 1872-1881
+
| Lev. 48/1975<br>Inneh. även:<br>Förteckning över personer med okänd vistelseort 1872-1881
|-
+
|-
|4292184
+
| 4292184  
|Jörns församling A I:6, 1882-1891
+
| Jörns församling A I:6, 1882-1891  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1882-1891
+
| 6, 1882-1891  
|Lev, 48/1975<br>Inneh. även:<br>Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1882-1892-01-05.<br>Förteckning över skoluppsynings- män 1879-1887<br>Förteckning över kyrko- och skolrådets ledamöter 1881-1890<br>Förteckning över personer med okänd vistelseort 1882-1891
+
| Lev, 48/1975<br>Inneh. även:<br>Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1882-1892-01-05.<br>Förteckning över skoluppsynings- män 1879-1887<br>Förteckning över kyrko- och skolrådets ledamöter 1881-1890<br>Förteckning över personer med okänd vistelseort 1882-1891
|-
+
|-
|4292185
+
| 4292185  
|Fredrika församling A I:5, 1863-1873
+
| Fredrika församling A I:5, 1863-1873  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|5, 1863-1873
+
| 5, 1863-1873  
|Inb. Husförhörslängd.<br>Lev. 78/1972.
+
| Inb. Husförhörslängd.<br>Lev. 78/1972.
|-
+
|-
|4292185
+
| 4292185  
|Fredrika församling A I:6, 1874-1883
+
| Fredrika församling A I:6, 1874-1883  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|6, 1874-1883
+
| 6, 1874-1883  
|Inb. Husförhörslängd.<br>Lev. 78/1972.
+
| Inb. Husförhörslängd.<br>Lev. 78/1972.
|-
+
|-
|4292185
+
| 4292185  
|Fredrika församling A I:7, 1884-1894
+
| Fredrika församling A I:7, 1884-1894  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|7, 1884-1894
+
| 7, 1884-1894  
|Inb. Husförhörslängd.<br>Lev. 78/1972.<br>Inneh. även:<br>Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1884-1893. Mantalsskrivnings- o.<br>folkmängdsuppgifter 1884-1894.
+
| Inb. Husförhörslängd.<br>Lev. 78/1972.<br>Inneh. även:<br>Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1884-1893. Mantalsskrivnings- o.<br>folkmängdsuppgifter 1884-1894.
|-
+
|-
|4292186
+
| 4292186  
|Lycksele församling A I:12a, 1867-1876
+
| Lycksele församling A I:12a, 1867-1876  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12a, 1867-1876
+
| 12a, 1867-1876  
|Lev 40/1976
+
| Lev 40/1976
|-
+
|-
|4292186
+
| 4292186  
|Lycksele församling A I:12b, 1867-1876
+
| Lycksele församling A I:12b, 1867-1876  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12b, 1867-1876
+
| 12b, 1867-1876  
|Lev 40/1976<br>Inneh även:<br>Fört över personer med okänd vistelseort
+
| Lev 40/1976<br>Inneh även:<br>Fört över personer med okänd vistelseort
|-
+
|-
|4292187
+
| 4292187  
|Lycksele församling A I:13a, 1877-1889
+
| Lycksele församling A I:13a, 1877-1889  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13a, 1877-1889
+
| 13a, 1877-1889  
|Lev 40/1976
+
| Lev 40/1976
|-
+
|-
|4292187
+
| 4292187  
|Lycksele församling A I:13b, 1877-1889
+
| Lycksele församling A I:13b, 1877-1889  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13b, 1877-1889
+
| 13b, 1877-1889  
|Lev 40/1976<br>Inneh även:<br>Fört över personer med okänd vistelseort
+
| Lev 40/1976<br>Inneh även:<br>Fört över personer med okänd vistelseort
|-
+
|-
|4292188
+
| 4292188  
|Holmöns församling A I:4, 1864-1883
+
| Holmöns församling A I:4, 1864-1883  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1864-1883
+
| 4, 1864-1883  
|Lev 91/1975<br>Två längder: 1864-1873, 1874-1883
+
| Lev 91/1975<br>Två längder: 1864-1873, 1874-1883
|-
+
|-
|4292188
+
| 4292188  
|Holmöns församling A I:5, 1884-1895
+
| Holmöns församling A I:5, 1884-1895  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1884-1895
+
| 5, 1884-1895  
|Lev 91/1975<br>Två längder: 1884-1893, 1894-1895<br>Serien avslutad
+
| Lev 91/1975<br>Två längder: 1884-1893, 1894-1895<br>Serien avslutad
|-
+
|-
|4292189
+
| 4292189  
|Holmsunds församling A I:1, 1863-1873
+
| Holmsunds församling A I:1, 1863-1873  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1863-1873
+
| 1, 1863-1873  
|Lev 21/1974<br>Med personregister
+
| Lev 21/1974<br>Med personregister
|-
+
|-
|4292189
+
| 4292189  
|Holmsunds församling A I:2, 1873-1882
+
| Holmsunds församling A I:2, 1873-1882  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1873-1882
+
| 2, 1873-1882  
|Lev 21/1974
+
| Lev 21/1974
|-
+
|-
|4292189
+
| 4292189  
|Holmsunds församling A I:3, 1883-1892
+
| Holmsunds församling A I:3, 1883-1892  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1883-1892
+
| 3, 1883-1892  
|Lev 21/1974
+
| Lev 21/1974
|-
+
|-
|4292190
+
| 4292190  
|Malå församling A I:1, 1862-1871
+
| Malå församling A I:1, 1862-1871  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1862-1871
+
| 1, 1862-1871  
|Lev. 26/1972
+
| Lev. 26/1972
|-
+
|-
|4292190
+
| 4292190  
|Malå församling A I:2, 1872-1881
+
| Malå församling A I:2, 1872-1881  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1872-1881
+
| 2, 1872-1881  
|Lev. 90/1972
+
| Lev. 90/1972
|-
+
|-
|4292190
+
| 4292190  
|Malå församling A I:3, 1882-1891
+
| Malå församling A I:3, 1882-1891  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1882-1891
+
| 3, 1882-1891  
|Lev. 90/1972
+
| Lev. 90/1972
|-
+
|-
|4292191
+
| 4292191  
|Nordmalings församling A I:8a, 1816-1825
+
| Nordmalings församling A I:8a, 1816-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8a, 1816-1825
+
| 8a, 1816-1825  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292191
+
| 4292191  
|Nordmalings församling A I:8b, 1816-1825
+
| Nordmalings församling A I:8b, 1816-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8b, 1816-1825
+
| 8b, 1816-1825  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292192
+
| 4292192  
|Nordmalings församling A I:9a, 1826-1835
+
| Nordmalings församling A I:9a, 1826-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9a, 1826-1835
+
| 9a, 1826-1835  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292192
+
| 4292192  
|Nordmalings församling A I:9b, 1826-1835
+
| Nordmalings församling A I:9b, 1826-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9b, 1826-1835
+
| 9b, 1826-1835  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292193
+
| 4292193  
|Nordmalings församling A I:10a, 1836-1842
+
| Nordmalings församling A I:10a, 1836-1842  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10a, 1836-1842
+
| 10a, 1836-1842  
|Förhörsbok<br>Lev 52/1951
+
| Förhörsbok<br>Lev 52/1951
|-
+
|-
|4292193
+
| 4292193  
|Nordmalings församling A I:10b, 1836-1842
+
| Nordmalings församling A I:10b, 1836-1842  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10b, 1836-1842
+
| 10b, 1836-1842  
|Förhörsbok<br>Lev 52/1951
+
| Förhörsbok<br>Lev 52/1951
|-
+
|-
|4292193
+
| 4292193  
|Nordmalings församling A I:10c, 1836-1842
+
| Nordmalings församling A I:10c, 1836-1842  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10c, 1836-1842
+
| 10c, 1836-1842  
|Förhörsbok<br>Lev 52/1951<br>Omfattar prästbordet och folk vid järnbruk och sågverk
+
| Förhörsbok<br>Lev 52/1951<br>Omfattar prästbordet och folk vid järnbruk och sågverk
|-
+
|-
|4292194
+
| 4292194  
|Nordmalings församling A I:11a, 1843-1852
+
| Nordmalings församling A I:11a, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11a, 1843-1852
+
| 11a, 1843-1852  
|Förhörsbok<br>Lev 84/1951
+
| Förhörsbok<br>Lev 84/1951
|-
+
|-
|4292194
+
| 4292194  
|Nordmalings församling A I:11b, 1843-1852
+
| Nordmalings församling A I:11b, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11b, 1843-1852
+
| 11b, 1843-1852  
|Förhörsbok<br>Lev 84/1951
+
| Förhörsbok<br>Lev 84/1951
|-
+
|-
|4292194
+
| 4292194  
|Nordmalings församling A I:11c, 1845-1854
+
| Nordmalings församling A I:11c, 1845-1854  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11c, 1845-1854
+
| 11c, 1845-1854  
|Förhörsbok<br>Lev 84/1951<br>Omfattar prästbordet och folk vid järnbruk och sågverk (byvis)
+
| Förhörsbok<br>Lev 84/1951<br>Omfattar prästbordet och folk vid järnbruk och sågverk (byvis)
|-
+
|-
|4292194
+
| 4292194  
|Nordmalings församling A I:12a, 1855-1864
+
| Nordmalings församling A I:12a, 1855-1864  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12a, 1855-1864
+
| 12a, 1855-1864  
|Lev 19/1962<br>Omfattar prästbordet och folk vid bruken
+
| Lev 19/1962<br>Omfattar prästbordet och folk vid bruken
|-
+
|-
|4292195
+
| 4292195  
|Nordmalings församling A I:12b, 1853-1863
+
| Nordmalings församling A I:12b, 1853-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12b, 1853-1863
+
| 12b, 1853-1863  
|Lev 19/1962
+
| Lev 19/1962
|-
+
|-
|4292195
+
| 4292195  
|Nordmalings församling A I:12c, 1853-1863
+
| Nordmalings församling A I:12c, 1853-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12c, 1853-1863
+
| 12c, 1853-1863  
|Lev 19/1962
+
| Lev 19/1962
|-
+
|-
|4292196
+
| 4292196  
|Nordmalings församling C:1, 1701-1745
+
| Nordmalings församling C:1, 1701-1745  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1701-1745
+
| 1, 1701-1745  
|1701 23/3-1745 28/4<br>Före 1728 endast dopbok<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1730 8/11-1745<br>Död- och begravningsbok 1701 4/11-1749
+
| 1701 23/3-1745 28/4<br>Före 1728 endast dopbok<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1730 8/11-1745<br>Död- och begravningsbok 1701 4/11-1749
|-
+
|-
|4292196
+
| 4292196  
|Nordmalings församling C:2, 1745-1788
+
| Nordmalings församling C:2, 1745-1788  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1745-1788
+
| 2, 1745-1788  
|1745 7/5-1788<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1746-1788
+
| 1745 7/5-1788<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1746-1788
|-
+
|-
|4292196
+
| 4292196  
|Nordmalings församling C:3, 1789-1809
+
| Nordmalings församling C:3, 1789-1809  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1789-1809
+
| 3, 1789-1809  
|Inneh även:<br>Vigselbok 1789-1809
+
| Inneh även:<br>Vigselbok 1789-1809
|-
+
|-
|4292196
+
| 4292196  
|Nordmalings församling C:4, 1810-1826
+
| Nordmalings församling C:4, 1810-1826  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1810-1826
+
| 4, 1810-1826  
|Inneh även:<br>Lysnings- och vigselbok 1810-1826
+
| Inneh även:<br>Lysnings- och vigselbok 1810-1826
|-
+
|-
|4292197
+
| 4292197  
|Nordmalings församling D II:1, 1763-1794
+
| Nordmalings församling D II:1, 1763-1794  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1763-1794
+
| 1, 1763-1794  
|"3 längder lucka 1775-1784<br>Sista längden, 1785-1794, är även förhörslängd"
+
| "3 längder lucka 1775-1784<br>Sista längden, 1785-1794, är även förhörslängd"
|-
+
|-
|4292197
+
| 4292197  
|Nordmalings församling F:1, 1750-1817
+
| Nordmalings församling F:1, 1750-1817  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1750-1817
+
| 1, 1750-1817  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292197
+
| 4292197  
|Nordmalings församling L I a:1, 1691-1748
+
| Nordmalings församling L I a:1, 1691-1748  
|L I a Räkenskaper för kyrka (huvudräkenskaper)
+
| L I a Räkenskaper för kyrka (huvudräkenskaper)  
|1, 1691-1748
+
| 1, 1691-1748  
|"Gäller tiden 1691-05-17 -<br>1691-08-23, 1710-05-01 -<br>1748-05-01<br>Kyrkoräkenskaper<br>Anm.: 1691 endast inkomsträkning 1710-1714 ink.- och utgiftsbok<br>samt summ. räkn. 1734-1738 skuldbok.<br>Inneh. även:<br>Kollekträkenskaper 1710- 1748<br>Kyrkoinventarium 1691 med tillägg<br>1730-1748.<br>Antikviteter i Mordmalings kyrka 1749"
+
| "Gäller tiden 1691-05-17 -<br>1691-08-23, 1710-05-01 -<br>1748-05-01<br>Kyrkoräkenskaper<br>Anm.: 1691 endast inkomsträkning 1710-1714 ink.- och utgiftsbok<br>samt summ. räkn. 1734-1738 skuldbok.<br>Inneh. även:<br>Kollekträkenskaper 1710- 1748<br>Kyrkoinventarium 1691 med tillägg<br>1730-1748.<br>Antikviteter i Mordmalings kyrka 1749"
|-
+
|-
|4292197
+
| 4292197  
|Nordmalings församling L I d:1, 1712-1731
+
| Nordmalings församling L I d:1, 1712-1731  
|L I d Räkenskaper för kyrka, verifikationer
+
| L I d Räkenskaper för kyrka, verifikationer  
|1, 1712-1731
+
| 1, 1712-1731  
|Gäller åren 1712, 1731<br>Kvittenser<br>Inneh. även:<br>Attest om kommunion 1757
+
| Gäller åren 1712, 1731<br>Kvittenser<br>Inneh. även:<br>Attest om kommunion 1757
|-
+
|-
|4292197
+
| 4292197  
|Nordmalings församling L I a:2, 1749-1805
+
| Nordmalings församling L I a:2, 1749-1805  
|L I a Räkenskaper för kyrka (huvudräkenskaper)
+
| L I a Räkenskaper för kyrka (huvudräkenskaper)  
|2, 1749-1805
+
| 2, 1749-1805  
|Gäller tiden 1749-05-01 -<br>1805-05-01 Kyrkoräkenskaper<br>Inneh. även:<br>Kollekträkenskaper 1749-1805
+
| Gäller tiden 1749-05-01 -<br>1805-05-01 Kyrkoräkenskaper<br>Inneh. även:<br>Kollekträkenskaper 1749-1805
|-
+
|-
|4292198
+
| 4292198  
|Nordmalings församling B I:1, 1845-1861
+
| Nordmalings församling B I:1, 1845-1861  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|1, 1845-1861
+
| 1, 1845-1861  
|Häfte<br>Lev 19/1962
+
| Häfte<br>Lev 19/1962
|-
+
|-
|4292198
+
| 4292198  
|Nordmalings församling C:5, 1827-1859
+
| Nordmalings församling C:5, 1827-1859  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1827-1859
+
| 5, 1827-1859  
|Lev 84/1951
+
| Lev 84/1951
|-
+
|-
|4292198
+
| 4292198  
|Nordmalings församling C:6, 1860-1878
+
| Nordmalings församling C:6, 1860-1878  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|6, 1860-1878
+
| 6, 1860-1878  
|Lev 8/1975
+
| Lev 8/1975
|-
+
|-
|4292198
+
| 4292198  
|Nordmalings församling E I:1, 1827-1865
+
| Nordmalings församling E I:1, 1827-1865  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1827-1865
+
| 1, 1827-1865  
|Lev 84/1951
+
| Lev 84/1951
|-
+
|-
|4292198
+
| 4292198  
|Nordmalings församling F:2, 1818-1882
+
| Nordmalings församling F:2, 1818-1882  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|2, 1818-1882
+
| 2, 1818-1882  
|Lev 84/1951
+
| Lev 84/1951
|-
+
|-
|4292477
+
| 4292477  
|Norsjö församling A I:1, 1811-1817
+
| Norsjö församling A I:1, 1811-1817  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1811-1817
+
| 1, 1811-1817  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292477
+
| 4292477  
|Norsjö församling A I:2, 1831-1837
+
| Norsjö församling A I:2, 1831-1837  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1831-1837
+
| 2, 1831-1837  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292477
+
| 4292477  
|Norsjö församling A I:3, 1837-1842
+
| Norsjö församling A I:3, 1837-1842  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1837-1842
+
| 3, 1837-1842  
|Några få uppgifter 1843<br>Inneh även:<br>Sockenstämmoprotokoll 14/2 1841, 27/9 1941 (?)
+
| Några få uppgifter 1843<br>Inneh även:<br>Sockenstämmoprotokoll 14/2 1841, 27/9 1941 (?)
|-
+
|-
|4292477
+
| 4292477  
|Norsjö församling C:1, 1811-1834
+
| Norsjö församling C:1, 1811-1834  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1811-1834
+
| 1, 1811-1834  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292477
+
| 4292477  
|Norsjö församling E I:1, 1811-1848
+
| Norsjö församling E I:1, 1811-1848  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1811-1848
+
| 1, 1811-1848  
|Även för Jörn
+
| Även för Jörn
|-
+
|-
|4292477
+
| 4292477  
|Norsjö församling F:1, 1811-1859
+
| Norsjö församling F:1, 1811-1859  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1811-1859
+
| 1, 1811-1859  
|Lucka 1823 23/6-1831 9/10
+
| Lucka 1823 23/6-1831 9/10
|-
+
|-
|4292478
+
| 4292478  
|Norsjö församling A I:4, 1843-1852
+
| Norsjö församling A I:4, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1843-1852
+
| 4, 1843-1852  
|Lev 73/1951
+
| Lev 73/1951
|-
+
|-
|4292478
+
| 4292478  
|Norsjö församling A I:5, 1853-1861
+
| Norsjö församling A I:5, 1853-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1853-1861
+
| 5, 1853-1861  
|Lev 50/1963
+
| Lev 50/1963
|-
+
|-
|4292479
+
| 4292479  
|Norsjö församling B:1, 1842-1891
+
| Norsjö församling B:1, 1842-1891  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1842-1891
+
| 1, 1842-1891  
|1842-1891(1892)<br>Lev 85/1975<br>Omfattar även Jörns församling 1842-1848
+
| 1842-1891(1892)<br>Lev 85/1975<br>Omfattar även Jörns församling 1842-1848
|-
+
|-
|4292479
+
| 4292479  
|Norsjö församling C:2, 1835-1852
+
| Norsjö församling C:2, 1835-1852  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1835-1852
+
| 2, 1835-1852  
|Lev 73/1951<br>Även för Jörn
+
| Lev 73/1951<br>Även för Jörn
|-
+
|-
|4292479
+
| 4292479  
|Norsjö församling C:3, 1853-1878
+
| Norsjö församling C:3, 1853-1878  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1853-1878
+
| 3, 1853-1878  
|Lev 85/1975
+
| Lev 85/1975
|-
+
|-
|4292479
+
| 4292479  
|Norsjö församling E I:2, 1849-1891
+
| Norsjö församling E I:2, 1849-1891  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1849-1891
+
| 2, 1849-1891  
|1849-1891(1892)<br>Lev 85/1975
+
| 1849-1891(1892)<br>Lev 85/1975
|-
+
|-
|4292479
+
| 4292479  
|Norsjö församling F:2, 1860-1891
+
| Norsjö församling F:2, 1860-1891  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|2, 1860-1891
+
| 2, 1860-1891  
|1860-1891(1892)<br>Lev 85/1975
+
| 1860-1891(1892)<br>Lev 85/1975
|-
+
|-
|4292480
+
| 4292480  
|Nysätra församling A I:1, 1720-1775(1778)
+
| Nysätra församling A I:1, 1720-1775(1778)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1720-1775(1778)
+
| 1, 1720-1775(1778)  
|"Förhörsbok<br>Tre längder: l ""över strecket"" 1720-tal-1750,<br>l ""under strecket"" 1769-1775(78), sist i boken 1751-1754(56)"
+
| "Förhörsbok<br>Tre längder: l ""över strecket"" 1720-tal-1750,<br>l ""under strecket"" 1769-1775(78), sist i boken 1751-1754(56)"
|-
+
|-
|4292480
+
| 4292480  
|Nysätra församling A I:2, 1776-1780(1781)
+
| Nysätra församling A I:2, 1776-1780(1781)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1776-1780(1781)
+
| 2, 1776-1780(1781)  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292480
+
| 4292480  
|Nysätra församling A I:3, 1780-tal-1805
+
| Nysätra församling A I:3, 1780-tal-1805  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1780-tal-1805
+
| 3, 1780-tal-1805  
|Förhörsbok Enstaka ant för 1806
+
| Förhörsbok Enstaka ant för 1806
|-
+
|-
|4292480
+
| 4292480  
|Nysätra församling A I:4, 1806-1813(1814)
+
| Nysätra församling A I:4, 1806-1813(1814)  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1806-1813(1814)
+
| 4, 1806-1813(1814)  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292480
+
| 4292480  
|Nysätra församling A I:5, 1814-1824
+
| Nysätra församling A I:5, 1814-1824  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1814-1824
+
| 5, 1814-1824  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292481
+
| 4292481  
|Nysätra församling A I:6a, 1825-1835
+
| Nysätra församling A I:6a, 1825-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6a, 1825-1835
+
| 6a, 1825-1835  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292481
+
| 4292481  
|Nysätra församling A I:6b, 1825-1835
+
| Nysätra församling A I:6b, 1825-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6b, 1825-1835
+
| 6b, 1825-1835  
|Förhörsbok<br>Inneh även:<br>Längd över beväringsynglingar ställda på tillväxt eller kasserade<br>1826-1831, 1833-1835
+
| Förhörsbok<br>Inneh även:<br>Längd över beväringsynglingar ställda på tillväxt eller kasserade<br>1826-1831, 1833-1835
|-
+
|-
|4292481
+
| 4292481  
|Nysätra församling A I:7a, 1836-1841
+
| Nysätra församling A I:7a, 1836-1841  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7a, 1836-1841
+
| 7a, 1836-1841  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292481
+
| 4292481  
|Nysätra församling A I:7b, 1836-1841
+
| Nysätra församling A I:7b, 1836-1841  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7b, 1836-1841
+
| 7b, 1836-1841  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4292482
+
| 4292482  
|Nysätra församling A I:8b, 1842-1851
+
| Nysätra församling A I:8b, 1842-1851  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8b, 1842-1851
+
| 8b, 1842-1851  
|Förhörsbok<br>Lev 87/1951<br>Östra församlingsdelen
+
| Förhörsbok<br>Lev 87/1951<br>Östra församlingsdelen
|-
+
|-
|4292482
+
| 4292482  
|Nysätra församling A I:8a, 1842-1851
+
| Nysätra församling A I:8a, 1842-1851  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8a, 1842-1851
+
| 8a, 1842-1851  
|Förhörsbok<br>Lev 87/1951<br>Västra församlingsdelen
+
| Förhörsbok<br>Lev 87/1951<br>Västra församlingsdelen
|-
+
|-
|4292483
+
| 4292483  
|Nysätra församling C:1, 1688-1723
+
| Nysätra församling C:1, 1688-1723  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1688-1723
+
| 1, 1688-1723  
|Dopbok<br>Register i volymen<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1688-1723 Begravningsbok 1688-1723 Kyrkoräkenskaper 1654-1723<br>Räkenskaper för fattigkassan och allmogekassan 1688-1714<br>Utgivna kollekter 1688-1721 Kyrkoinventarium 1649 med tillägg 1659-1708<br>Prästgårdsinventarium 1654 Visitationsprotokoll 1688-1751 Bänklängder 1686,<br>1688(?), 1709 Korta ant om sockenstämma, sällsamma händelser och årsväxten<br>1688
+
| Dopbok<br>Register i volymen<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1688-1723 Begravningsbok 1688-1723 Kyrkoräkenskaper 1654-1723<br>Räkenskaper för fattigkassan och allmogekassan 1688-1714<br>Utgivna kollekter 1688-1721 Kyrkoinventarium 1649 med tillägg 1659-1708<br>Prästgårdsinventarium 1654 Visitationsprotokoll 1688-1751 Bänklängder 1686,<br>1688(?), 1709 Korta ant om sockenstämma, sällsamma händelser och årsväxten<br>1688
|-
+
|-
|4292483
+
| 4292483  
|Nysätra församling C:2, 1724-1745
+
| Nysätra församling C:2, 1724-1745  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1724-1745
+
| 2, 1724-1745  
|Före 1734 endast dopbok<br>Inneh även:<br>Fört över vigda 1724-1745<br>Fört över döda 1724-1745 Kyrkoräkenskaper 1724-1776 Kollekträkenskaper<br>1746-1750 Inventarium 1725 8/9
+
| Före 1734 endast dopbok<br>Inneh även:<br>Fört över vigda 1724-1745<br>Fört över döda 1724-1745 Kyrkoräkenskaper 1724-1776 Kollekträkenskaper<br>1746-1750 Inventarium 1725 8/9
|-
+
|-
|4292483
+
| 4292483  
|Nysätra församling C:3, 1746-1790
+
| Nysätra församling C:3, 1746-1790  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1746-1790
+
| 3, 1746-1790  
|Lucka 1788 25/8-1789 27/2<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1746-1790<br>Död- och begravningsbok 1746-1790
+
| Lucka 1788 25/8-1789 27/2<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1746-1790<br>Död- och begravningsbok 1746-1790
|-
+
|-
|4292483
+
| 4292483  
|Nysätra församling C:4, 1790-1835
+
| Nysätra församling C:4, 1790-1835  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1790-1835
+
| 4, 1790-1835  
|Ant å sista bladet om födda och döpta 1829, 1833<br>(flyttat från AI:7)<br>Inneh även:<br>Lysnings- och vigselbok 1790-1835 Död- och begravningsbok 1790-1835
+
| Ant å sista bladet om födda och döpta 1829, 1833<br>(flyttat från AI:7)<br>Inneh även:<br>Lysnings- och vigselbok 1790-1835 Död- och begravningsbok 1790-1835
|-
+
|-
|4292483
+
| 4292483  
|Nysätra församling D II:1, 1782-1810
+
| Nysätra församling D II:1, 1782-1810  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1782-1810
+
| 1, 1782-1810  
|Kommunionbok<br>Består av fyra längder
+
| Kommunionbok<br>Består av fyra längder
|-
+
|-
|4292483
+
| 4292483  
|Nysätra församling H I:1, 1818-1890-tal
+
| Nysätra församling H I:1, 1818-1890-tal  
|H I Bilagor till församlingsboken
+
| H I Bilagor till församlingsboken  
|1, 1818-1890-tal
+
| 1, 1818-1890-tal  
|Strödda bilagor 1818-1835, 1890-tal
+
| Strödda bilagor 1818-1835, 1890-tal
|-
+
|-
|4292484
+
| 4292484  
|Nysätra församling A I:9a, 1852-1861
+
| Nysätra församling A I:9a, 1852-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9a, 1852-1861
+
| 9a, 1852-1861  
|Förhörsbok<br>Lev 55/1963<br>Med enstaka ant för 1862 samt ortsregister, jämväl till vol 9b
+
| Förhörsbok<br>Lev 55/1963<br>Med enstaka ant för 1862 samt ortsregister, jämväl till vol 9b
|-
+
|-
|4292484
+
| 4292484  
|Nysätra församling A I:9b, 1852-1861
+
| Nysätra församling A I:9b, 1852-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9b, 1852-1861
+
| 9b, 1852-1861  
|Förhörsbok<br>Lev 55/1963<br>Med enstaka ant för 1862<br>Inneh även:<br>Längd över kommunala förtroendemän u å (1851-)
+
| Förhörsbok<br>Lev 55/1963<br>Med enstaka ant för 1862<br>Inneh även:<br>Längd över kommunala förtroendemän u å (1851-)
|-
+
|-
|4292484
+
| 4292484  
|Nysätra församling B:1, 1851-1861
+
| Nysätra församling B:1, 1851-1861  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1851-1861
+
| 1, 1851-1861  
|Lev 55/1963
+
| Lev 55/1963
|-
+
|-
|4292484
+
| 4292484  
|Nysätra församling C:5, 1836-1861
+
| Nysätra församling C:5, 1836-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1836-1861
+
| 5, 1836-1861  
|Lev 87/1951<br>Med fört på barn tillhörande andra församlingar men döpta i Nysätra tiden<br>11/8 1837-22/1 1850
+
| Lev 87/1951<br>Med fört på barn tillhörande andra församlingar men döpta i Nysätra tiden<br>11/8 1837-22/1 1850
|-
+
|-
|4292484
+
| 4292484  
|Nysätra församling E I:1, 1836-1861
+
| Nysätra församling E I:1, 1836-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1836-1861
+
| 1, 1836-1861  
|Lev 87/1951<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1836-1861
+
| Lev 87/1951<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1836-1861
|-
+
|-
|4292485
+
| 4292485  
|Örträsks församling A I:1, 1849-1859
+
| Örträsks församling A I:1, 1849-1859  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1849-1859
+
| 1, 1849-1859  
|Lev 86/1964
+
| Lev 86/1964
|-
+
|-
|4292485
+
| 4292485  
|Örträsks församling A I:2, 1860-1879
+
| Örträsks församling A I:2, 1860-1879  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1860-1879
+
| 2, 1860-1879  
|Lev 7/1972<br>Anm: Två längder 1860-1869, 1870-1879.
+
| Lev 7/1972<br>Anm: Två längder 1860-1869, 1870-1879.
|-
+
|-
|4292485
+
| 4292485  
|Örträsks församling C:1, 1850-1894
+
| Örträsks församling C:1, 1850-1894  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1850-1894
+
| 1, 1850-1894  
|Lev 7/1972
+
| Lev 7/1972
|-
+
|-
|4292485
+
| 4292485  
|Örträsks församling E I:1, 1850-1894
+
| Örträsks församling E I:1, 1850-1894  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1850-1894
+
| 1, 1850-1894  
|Lev 7/1972<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1850-1894.
+
| Lev 7/1972<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1850-1894.
|-
+
|-
|4292486
+
| 4292486  
|Robertsfors församling A I:1, 1815-1828
+
| Robertsfors församling A I:1, 1815-1828  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1815-1828
+
| 1, 1815-1828  
|Enstaka anteckningar för 1834.<br>Defekt i början av volymen.
+
| Enstaka anteckningar för 1834.<br>Defekt i början av volymen.
|-
+
|-
|4292486
+
| 4292486  
|Robertsfors församling A I:2, 1828-1845
+
| Robertsfors församling A I:2, 1828-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1828-1845
+
| 2, 1828-1845  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292486
+
| 4292486  
|Robertsfors församling C:1, 1799-1834
+
| Robertsfors församling C:1, 1799-1834  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1799-1834
+
| 1, 1799-1834  
|1799 6/5 - 1834 6/7. Anm: lucka 1827 dec. - 1829 febr.<br>Innehåller även:<br>Inflyttningslängd 1829-1833<br>Utflyttningslängd 1829-1834<br>Lysnings- och vigselbok 1799-1834<br>Död- och begravningsbok 1799-1834<br>17/6 (lucka 1827 2/10-1829 10/3)<br>Längd över kyrkotagna 1829-1834<br>Kyrkoräkenskap 1830, 1833-1834
+
| 1799 6/5 - 1834 6/7. Anm: lucka 1827 dec. - 1829 febr.<br>Innehåller även:<br>Inflyttningslängd 1829-1833<br>Utflyttningslängd 1829-1834<br>Lysnings- och vigselbok 1799-1834<br>Död- och begravningsbok 1799-1834<br>17/6 (lucka 1827 2/10-1829 10/3)<br>Längd över kyrkotagna 1829-1834<br>Kyrkoräkenskap 1830, 1833-1834
|-
+
|-
|4292486
+
| 4292486  
|Robertsfors församling C:2, 1828-1848
+
| Robertsfors församling C:2, 1828-1848  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1828-1848
+
| 2, 1828-1848  
|"Innehåller även <br>Lysnings- och vigselbok 1828-1851<br>Död- och begravningsbok 1828-1851"
+
| "Innehåller även <br>Lysnings- och vigselbok 1828-1851<br>Död- och begravningsbok 1828-1851"
|-
+
|-
|4292487
+
| 4292487  
|Robertsfors församling A I:3, 1845-1853
+
| Robertsfors församling A I:3, 1845-1853  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1845-1853
+
| 3, 1845-1853  
|Lev 60/1952
+
| Lev 60/1952
|-
+
|-
|4292487
+
| 4292487  
|Robertsfors församling A I:4, 1846-1851
+
| Robertsfors församling A I:4, 1846-1851  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1846-1851
+
| 4, 1846-1851  
|Lev 60/1952
+
| Lev 60/1952
|-
+
|-
|4292487
+
| 4292487  
|Robertsfors församling A I:5, 1854-1864
+
| Robertsfors församling A I:5, 1854-1864  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1854-1864
+
| 5, 1854-1864  
|Lev 48/1974<br>Med personregister.
+
| Lev 48/1974<br>Med personregister.
|-
+
|-
|4292487
+
| 4292487  
|Robertsfors församling C:3, 1852-1880
+
| Robertsfors församling C:3, 1852-1880  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1852-1880
+
| 3, 1852-1880  
|Lev 48/1974<br>Innehåller även förteckning över nykterhetsledamöter 1855.
+
| Lev 48/1974<br>Innehåller även förteckning över nykterhetsledamöter 1855.
|-
+
|-
|4292487
+
| 4292487  
|Robertsfors församling E I:1, 1852-1880
+
| Robertsfors församling E I:1, 1852-1880  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1852-1880
+
| 1, 1852-1880  
|Lev 48/1974<br>Innehåller även:<br>Död- o begravn.bok 1852-1880<br>Inflyttningslängd 1858-1880 (lucka 1860-1861)<br>Utflyttningslängd 1852-1880 (lucka 1855-1857)<br>Längd över kyrkotagna 1852-1872.
+
| Lev 48/1974<br>Innehåller även:<br>Död- o begravn.bok 1852-1880<br>Inflyttningslängd 1858-1880 (lucka 1860-1861)<br>Utflyttningslängd 1852-1880 (lucka 1855-1857)<br>Längd över kyrkotagna 1852-1872.
|-
+
|-
|4292488
+
| 4292488  
|Sorsele församling A I:1, 1778-1790
+
| Sorsele församling A I:1, 1778-1790  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1778-1790
+
| 1, 1778-1790  
|Några anteckningar före och efter angivna<br>gränsdata.
+
| Några anteckningar före och efter angivna<br>gränsdata.
|-
+
|-
|4292488
+
| 4292488  
|Sorsele församling A I:2, 1790-1817
+
| Sorsele församling A I:2, 1790-1817  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1790-1817
+
| 2, 1790-1817  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292488
+
| 4292488  
|Sorsele församling A I:3, 1817-1828
+
| Sorsele församling A I:3, 1817-1828  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1817-1828
+
| 3, 1817-1828  
|Inneh även:<br>In- och utflyttningslängd 1823-1826.
+
| Inneh även:<br>In- och utflyttningslängd 1823-1826.
|-
+
|-
|4292488
+
| 4292488  
|Sorsele församling A I:4, 1830-1840
+
| Sorsele församling A I:4, 1830-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1830-1840
+
| 4, 1830-1840  
|Inneh. även:<br>Inflyttade pigor och drängar 1830-1840.
+
| Inneh. även:<br>Inflyttade pigor och drängar 1830-1840.
|-
+
|-
|4292488
+
| 4292488  
|Sorsele församling A I:5, 1840-1846
+
| Sorsele församling A I:5, 1840-1846  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1840-1846
+
| 5, 1840-1846  
|Har tidigare varit bunden samman med A I: 6 a.<br>Inneh även:<br>Inflyttade pigor och drängar 1831-1846.
+
| Har tidigare varit bunden samman med A I: 6 a.<br>Inneh även:<br>Inflyttade pigor och drängar 1831-1846.
|-
+
|-
|4292488
+
| 4292488  
|Sorsele församling A I:6a, 1847-1853
+
| Sorsele församling A I:6a, 1847-1853  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6a, 1847-1853
+
| 6a, 1847-1853  
|Har tidigare varit bunden samman med A I: 5.
+
| Har tidigare varit bunden samman med A I: 5.
|-
+
|-
|4292488
+
| 4292488  
|Sorsele församling A I:6b, 1847-1853
+
| Sorsele församling A I:6b, 1847-1853  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6b, 1847-1853
+
| 6b, 1847-1853  
|Lev. 57/1951.
+
| Lev. 57/1951.
|-
+
|-
|4292489
+
| 4292489  
|Sorsele församling C:1, 1762-1813
+
| Sorsele församling C:1, 1762-1813  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1762-1813
+
| 1, 1762-1813  
|1762 7/4-1813 7/12.<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1762-1815.<br>Död- och begravningsbok 1762-1817.<br>Series pastorum o. 1690-1818.
+
| 1762 7/4-1813 7/12.<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1762-1815.<br>Död- och begravningsbok 1762-1817.<br>Series pastorum o. 1690-1818.
|-
+
|-
|4292489
+
| 4292489  
|Sorsele församling C:2, 1814-1843
+
| Sorsele församling C:2, 1814-1843  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1814-1843
+
| 2, 1814-1843  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292489
+
| 4292489  
|Sorsele församling E I:1, 1816-1866
+
| Sorsele församling E I:1, 1816-1866  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1816-1866
+
| 1, 1816-1866  
|1816-1866 4/2.<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1816-1865 8/9.
+
| 1816-1866 4/2.<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1816-1865 8/9.
|-
+
|-
|4292489
+
| 4292489  
|Sorsele församling H:1, 1832-1892 odat
+
| Sorsele församling H:1, 1832-1892 odat  
|H Bilagor till kyrkobokföringen
+
| H Bilagor till kyrkobokföringen  
|1, 1832-1892 odat
+
| 1, 1832-1892 odat  
|Inneh. även:<br>Revisionsberättelser 1865<br>Undervisningsstatistik 1878<br>Verifikationer till kyrkokassan<br>1861-1862
+
| Inneh. även:<br>Revisionsberättelser 1865<br>Undervisningsstatistik 1878<br>Verifikationer till kyrkokassan<br>1861-1862
|-
+
|-
|4292489
+
| 4292489  
|Sorsele församling L I:1, 1759-1824
+
| Sorsele församling L I:1, 1759-1824  
|L I Räkenskaper för kyrkan
+
| L I Räkenskaper för kyrkan  
|1, 1759-1824
+
| 1, 1759-1824  
|Räkenskaper för kyrkokassan<br>Inneh. även:<br>Räkenskaper för fattigkassan 1783-1797, 1803-1824<br>Räkenskaper för Tärna kapell 1789-1822<br>Räkenskaper för kommmunionkassan<br>1822-1824<br>Inventariförteckning 1767-1811
+
| Räkenskaper för kyrkokassan<br>Inneh. även:<br>Räkenskaper för fattigkassan 1783-1797, 1803-1824<br>Räkenskaper för Tärna kapell 1789-1822<br>Räkenskaper för kommmunionkassan<br>1822-1824<br>Inventariförteckning 1767-1811
|-
+
|-
|4292489
+
| 4292489  
|Sorsele församling L I:2, 1827-1847
+
| Sorsele församling L I:2, 1827-1847  
|L I Räkenskaper för kyrkan
+
| L I Räkenskaper för kyrkan  
|2, 1827-1847
+
| 2, 1827-1847  
|Räkenskaper för kyrkokassan
+
| Räkenskaper för kyrkokassan
|-
+
|-
|4292490
+
| 4292490  
|Sorsele församling A I:7, 1854-1866
+
| Sorsele församling A I:7, 1854-1866  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1854-1866
+
| 7, 1854-1866  
|Lev. 27/1964.<br>Indelad i två avdelningar, paginerade 1-235 och 1-140, omfattande resp<br>1854-1863, resp 1864-1866 (endast svenska allmogen).
+
| Lev. 27/1964.<br>Indelad i två avdelningar, paginerade 1-235 och 1-140, omfattande resp<br>1854-1863, resp 1864-1866 (endast svenska allmogen).
|-
+
|-
|4292490
+
| 4292490  
|Sorsele församling C:3, 1844-1865
+
| Sorsele församling C:3, 1844-1865  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1844-1865
+
| 3, 1844-1865  
|Lev. 27/1964.
+
| Lev. 27/1964.
|-
+
|-
|4292491
+
| 4292491  
|Stensele församling A I:1, 1817-1826
+
| Stensele församling A I:1, 1817-1826  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1817-1826
+
| 1, 1817-1826  
|Enstaka uppgifter 1827 och senare.
+
| Enstaka uppgifter 1827 och senare.
|-
+
|-
|4292491
+
| 4292491  
|Stensele församling A I:2, 1827-1836
+
| Stensele församling A I:2, 1827-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1827-1836
+
| 2, 1827-1836  
|Enstaka senare uppgifter.
+
| Enstaka senare uppgifter.
|-
+
|-
|4292491
+
| 4292491  
|Stensele församling C:1, 1816-1862
+
| Stensele församling C:1, 1816-1862  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1816-1862
+
| 1, 1816-1862  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292491
+
| 4292491  
|Stensele församling H:1, 1817-1865
+
| Stensele församling H:1, 1817-1865  
|H Bilagor till kyrkobokföringen
+
| H Bilagor till kyrkobokföringen  
|1, 1817-1865
+
| 1, 1817-1865  
|Kapsel<br>1817, 1819-1960, 1865<br>Kyrkobokshandlingar<br>Huvudsaklingen flyttningsattester
+
| Kapsel<br>1817, 1819-1960, 1865<br>Kyrkobokshandlingar<br>Huvudsaklingen flyttningsattester
|-
+
|-
|4292492
+
| 4292492  
|Stensele församling A I:3, 1837-1844
+
| Stensele församling A I:3, 1837-1844  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1837-1844
+
| 3, 1837-1844  
|Lev. 3/1952.
+
| Lev. 3/1952.
|-
+
|-
|4292492
+
| 4292492  
|Stensele församling A I:4, 1845-1854
+
| Stensele församling A I:4, 1845-1854  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1845-1854
+
| 4, 1845-1854  
|Lev. 3/1952.
+
| Lev. 3/1952.
|-
+
|-
|4292492
+
| 4292492  
|Stensele församling A I:5, 1855-1863
+
| Stensele församling A I:5, 1855-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1855-1863
+
| 5, 1855-1863  
|Lev. 16/1964.
+
| Lev. 16/1964.
|-
+
|-
|4292492
+
| 4292492  
|Stensele församling E I:1, 1816-1862
+
| Stensele församling E I:1, 1816-1862  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1816-1862
+
| 1, 1816-1862  
|Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok 1816-1865.
+
| Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok 1816-1865.
|-
+
|-
|4292493
+
| 4292493  
|Sävars församling A I:1, 1823-1830
+
| Sävars församling A I:1, 1823-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1823-1830
+
| 1, 1823-1830  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292493
+
| 4292493  
|Sävars församling A I:2, 1831-1836
+
| Sävars församling A I:2, 1831-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1831-1836
+
| 2, 1831-1836  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292493
+
| 4292493  
|Sävars församling C:1, 1823-1837
+
| Sävars församling C:1, 1823-1837  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1823-1837
+
| 1, 1823-1837  
|Anm. 1828 23/4 - 1834 12/4 endast anteckningar om<br>födelser.<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1823-1837<br>Död- och begravningsbok 1823-1837
+
| Anm. 1828 23/4 - 1834 12/4 endast anteckningar om<br>födelser.<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1823-1837<br>Död- och begravningsbok 1823-1837
|-
+
|-
|4292494
+
| 4292494  
|Sävars församling A I:3, 1836-1844
+
| Sävars församling A I:3, 1836-1844  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1836-1844
+
| 3, 1836-1844  
|Lev 44/1952
+
| Lev 44/1952
|-
+
|-
|4292494
+
| 4292494  
|Sävars församling A I:4a, 1845-1854
+
| Sävars församling A I:4a, 1845-1854  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4a, 1845-1854
+
| 4a, 1845-1854  
|Lev 44/1952
+
| Lev 44/1952
|-
+
|-
|4292494
+
| 4292494  
|Sävars församling A I:4b, 1845-1854
+
| Sävars församling A I:4b, 1845-1854  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4b, 1845-1854
+
| 4b, 1845-1854  
|Lev 44/1952
+
| Lev 44/1952
|-
+
|-
|4292494
+
| 4292494  
|Sävars församling A I:5a, 1855-1864
+
| Sävars församling A I:5a, 1855-1864  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5a, 1855-1864
+
| 5a, 1855-1864  
|Lev 48/1964
+
| Lev 48/1964
|-
+
|-
|4292495
+
| 4292495  
|Sävars församling A I:5b, 1855-1864
+
| Sävars församling A I:5b, 1855-1864  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5b, 1855-1864
+
| 5b, 1855-1864  
|Lev 48/1964
+
| Lev 48/1964
|-
+
|-
|4292495
+
| 4292495  
|Sävars församling A I:5c, 1855-1864
+
| Sävars församling A I:5c, 1855-1864  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5c, 1855-1864
+
| 5c, 1855-1864  
|Lev 48/1964
+
| Lev 48/1964
|-
+
|-
|4292495
+
| 4292495  
|Sävars församling B:1, 1827-1865
+
| Sävars församling B:1, 1827-1865  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1827-1865
+
| 1, 1827-1865  
|"Lev 44/1952<br>Anm. Inflyttningsboken börjar<br>1827 15/6 lucka (defekt) för delar av åren 1843 och 1844 <br>utflyttningsboken börjar 1827, oktober"
+
| "Lev 44/1952<br>Anm. Inflyttningsboken börjar<br>1827 15/6 lucka (defekt) för delar av åren 1843 och 1844 <br>utflyttningsboken börjar 1827, oktober"
|-
+
|-
|4292495
+
| 4292495  
|Sävars församling C:2, 1837-1860
+
| Sävars församling C:2, 1837-1860  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1837-1860
+
| 2, 1837-1860  
|Lev 44/1952<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1838-1860<br>(1861)<br>Död- och begravningsbok 1838-1860
+
| Lev 44/1952<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1838-1860<br>(1861)<br>Död- och begravningsbok 1838-1860
|-
+
|-
|4292496
+
| 4292496  
|Skellefteå landsförsamling A I:1, 1724-
+
| Skellefteå landsförsamling A I:1, 1724-  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1724-
+
| 1, 1724-  
|Kopia
+
| Kopia
|-
+
|-
|4292496
+
| 4292496  
|Skellefteå landsförsamling A I:2a, 1720-1770
+
| Skellefteå landsförsamling A I:2a, 1720-1770  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2a, 1720-1770
+
| 2a, 1720-1770  
|Kopia.<br>Fol. 1-180.
+
| Kopia.<br>Fol. 1-180.
|-
+
|-
|4292496
+
| 4292496  
|Skellefteå landsförsamling A I:2b, 1720-1770
+
| Skellefteå landsförsamling A I:2b, 1720-1770  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2b, 1720-1770
+
| 2b, 1720-1770  
|Kopia.<br>Fol. 181-409.
+
| Kopia.<br>Fol. 181-409.
|-
+
|-
|4292682
+
| 4292682  
|Skellefteå landsförsamling A I:3a, 1771-1801
+
| Skellefteå landsförsamling A I:3a, 1771-1801  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3a, 1771-1801
+
| 3a, 1771-1801  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292682
+
| 4292682  
|Skellefteå landsförsamling A I:3b, 1771-1801
+
| Skellefteå landsförsamling A I:3b, 1771-1801  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3b, 1771-1801
+
| 3b, 1771-1801  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292683
+
| 4292683  
|Skellefteå landsförsamling A I:4a, 1802-1808
+
| Skellefteå landsförsamling A I:4a, 1802-1808  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4a, 1802-1808
+
| 4a, 1802-1808  
|Kopia
+
| Kopia
|-
+
|-
|4292683
+
| 4292683  
|Skellefteå landsförsamling A I:4b, 1802-1808
+
| Skellefteå landsförsamling A I:4b, 1802-1808  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4b, 1802-1808
+
| 4b, 1802-1808  
|Kopia
+
| Kopia
|-
+
|-
|4292684
+
| 4292684  
|Skellefteå landsförsamling A I:4c, 1802-1813
+
| Skellefteå landsförsamling A I:4c, 1802-1813  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4c, 1802-1813
+
| 4c, 1802-1813  
|1802-1808, (1809-1813).<br>Kopia
+
| 1802-1808, (1809-1813).<br>Kopia
|-
+
|-
|4292684
+
| 4292684  
|Skellefteå landsförsamling A I:4d, 1802-1808
+
| Skellefteå landsförsamling A I:4d, 1802-1808  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4d, 1802-1808
+
| 4d, 1802-1808  
|Kopia
+
| Kopia
|-
+
|-
|4292685
+
| 4292685  
|Skellefteå landsförsamling A I:5a, 1810-1818
+
| Skellefteå landsförsamling A I:5a, 1810-1818  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5a, 1810-1818
+
| 5a, 1810-1818  
|Kopia i 2 delar
+
| Kopia i 2 delar
|-
+
|-
|4292685
+
| 4292685  
|Skellefteå landsförsamling A I:5b, 1810-1818
+
| Skellefteå landsförsamling A I:5b, 1810-1818  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5b, 1810-1818
+
| 5b, 1810-1818  
|Kopia i 2 delar
+
| Kopia i 2 delar
|-
+
|-
|4292686
+
| 4292686  
|Skellefteå landsförsamling A I:5c, 1810-1818
+
| Skellefteå landsförsamling A I:5c, 1810-1818  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5c, 1810-1818
+
| 5c, 1810-1818  
|Kopia i 2 delar
+
| Kopia i 2 delar
|-
+
|-
|4292686
+
| 4292686  
|Skellefteå landsförsamling A I:5d, 1810-1818
+
| Skellefteå landsförsamling A I:5d, 1810-1818  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5d, 1810-1818
+
| 5d, 1810-1818  
|Kopia i 2 delar
+
| Kopia i 2 delar
|-
+
|-
|4292687
+
| 4292687  
|Skellefteå landsförsamling A I:6a, 1818-1825
+
| Skellefteå landsförsamling A I:6a, 1818-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6a, 1818-1825
+
| 6a, 1818-1825  
|1818-1824, (1825)<br>Kopierad<br>Flyttningsanteckningar t.o.m. 1926
+
| 1818-1824, (1825)<br>Kopierad<br>Flyttningsanteckningar t.o.m. 1926
|-
+
|-
|4292687
+
| 4292687  
|Skellefteå landsförsamling A I:6b, 1818-1826
+
| Skellefteå landsförsamling A I:6b, 1818-1826  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6b, 1818-1826
+
| 6b, 1818-1826  
|Del 1:2<br>Kopierad
+
| Del 1:2<br>Kopierad
|-
+
|-
|4292688
+
| 4292688  
|Skellefteå landsförsamling A I:6c, 1818-1826
+
| Skellefteå landsförsamling A I:6c, 1818-1826  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6c, 1818-1826
+
| 6c, 1818-1826  
|Del 2:1.<br>Kopierad.
+
| Del 2:1.<br>Kopierad.
|-
+
|-
|4292688
+
| 4292688  
|Skellefteå landsförsamling A I:6d, 1818-1826
+
| Skellefteå landsförsamling A I:6d, 1818-1826  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6d, 1818-1826
+
| 6d, 1818-1826  
|Del 2:2.<br>Kopierad.
+
| Del 2:2.<br>Kopierad.
|-
+
|-
|4292688
+
| 4292688  
|Skellefteå landsförsamling A I:6e, 1818-1826
+
| Skellefteå landsförsamling A I:6e, 1818-1826  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6e, 1818-1826
+
| 6e, 1818-1826  
|Del 3.<br>Kopierad.<br>Register till A I:6 se A I:10 1.
+
| Del 3.<br>Kopierad.<br>Register till A I:6 se A I:10 1.
|-
+
|-
|4292689
+
| 4292689  
|Skellefteå landsförsamling A I:7a, 1826-1836
+
| Skellefteå landsförsamling A I:7a, 1826-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7a, 1826-1836
+
| 7a, 1826-1836  
|Del 1:1.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
+
| Del 1:1.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
|-
+
|-
|4292689
+
| 4292689  
|Skellefteå landsförsamling A I:7b, 1826-1836
+
| Skellefteå landsförsamling A I:7b, 1826-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7b, 1826-1836
+
| 7b, 1826-1836  
|Del 1:2.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
+
| Del 1:2.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
|-
+
|-
|4292689
+
| 4292689  
|Skellefteå landsförsamling A I:7c, 1826-1836
+
| Skellefteå landsförsamling A I:7c, 1826-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7c, 1826-1836
+
| 7c, 1826-1836  
|Del 2:1.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
+
| Del 2:1.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
|-
+
|-
|4292690
+
| 4292690  
|Skellefteå landsförsamling A I:7d, 1826-1836
+
| Skellefteå landsförsamling A I:7d, 1826-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7d, 1826-1836
+
| 7d, 1826-1836  
|Del 2:2.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
+
| Del 2:2.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
|-
+
|-
|4292690
+
| 4292690  
|Skellefteå landsförsamling A I:7e, 1826-1836
+
| Skellefteå landsförsamling A I:7e, 1826-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7e, 1826-1836
+
| 7e, 1826-1836  
|Del 3:1.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
+
| Del 3:1.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
|-
+
|-
|4292690
+
| 4292690  
|Skellefteå landsförsamling A I:7f, 1826-1836
+
| Skellefteå landsförsamling A I:7f, 1826-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7f, 1826-1836
+
| 7f, 1826-1836  
|Del 3:2.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
+
| Del 3:2.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
|-
+
|-
|4292690
+
| 4292690  
|Skellefteå landsförsamling A I:7g, 1826-1836
+
| Skellefteå landsförsamling A I:7g, 1826-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7g, 1826-1836
+
| 7g, 1826-1836  
|Del 4.<br>Kopia.<br>Register till A I:7, se A I:10 1.<br>Särskild uppställning för lappfolk.<br>Personregister i exp.
+
| Del 4.<br>Kopia.<br>Register till A I:7, se A I:10 1.<br>Särskild uppställning för lappfolk.<br>Personregister i exp.
|-
+
|-
|4292691
+
| 4292691  
|Skellefteå landsförsamling A I:8a, 1836-1843
+
| Skellefteå landsförsamling A I:8a, 1836-1843  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8a, 1836-1843
+
| 8a, 1836-1843  
|"Kopierad.<br>Del 1:1.<br>Defekt omfattar nuvarande Byske."
+
| "Kopierad.<br>Del 1:1.<br>Defekt omfattar nuvarande Byske."
|-
+
|-
|4292691
+
| 4292691  
|Skellefteå landsförsamling A I:8b, 1836-1843
+
| Skellefteå landsförsamling A I:8b, 1836-1843  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8b, 1836-1843
+
| 8b, 1836-1843  
|Kopierad.<br>Del 1:2.
+
| Kopierad.<br>Del 1:2.
|-
+
|-
|4292691
+
| 4292691  
|Skellefteå landsförsamling A I:8c, 1836-1843
+
| Skellefteå landsförsamling A I:8c, 1836-1843  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8c, 1836-1843
+
| 8c, 1836-1843  
|Kopierad.<br>Del 2:1.
+
| Kopierad.<br>Del 2:1.
|-
+
|-
|4292692
+
| 4292692  
|Skellefteå landsförsamling A I:8d, 1836-1843
+
| Skellefteå landsförsamling A I:8d, 1836-1843  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8d, 1836-1843
+
| 8d, 1836-1843  
|Kopierad.<br>Del 2:2.
+
| Kopierad.<br>Del 2:2.
|-
+
|-
|4292692
+
| 4292692  
|Skellefteå landsförsamling A I:8e, 1836-1843
+
| Skellefteå landsförsamling A I:8e, 1836-1843  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8e, 1836-1843
+
| 8e, 1836-1843  
|Kopierad.<br>Del 3:1.
+
| Kopierad.<br>Del 3:1.
|-
+
|-
|4292693
+
| 4292693  
|Skellefteå landsförsamling A I:8f, 1836-1843
+
| Skellefteå landsförsamling A I:8f, 1836-1843  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8f, 1836-1843
+
| 8f, 1836-1843  
|Kopierad.<br>Del 3:2.
+
| Kopierad.<br>Del 3:2.
|-
+
|-
|4292693
+
| 4292693  
|Skellefteå landsförsamling A I:8g, 1836-1843
+
| Skellefteå landsförsamling A I:8g, 1836-1843  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8g, 1836-1843
+
| 8g, 1836-1843  
|Kopierad.<br>Del 4.
+
| Kopierad.<br>Del 4.
|-
+
|-
|4292693
+
| 4292693  
|Skellefteå landsförsamling A I:8h, 1836-1843
+
| Skellefteå landsförsamling A I:8h, 1836-1843  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8h, 1836-1843
+
| 8h, 1836-1843  
|Kopierad.<br>Del 5.<br>Särskild uppställning för lappfolk.
+
| Kopierad.<br>Del 5.<br>Särskild uppställning för lappfolk.
|-
+
|-
|4292694
+
| 4292694  
|Skellefteå landsförsamling A I:9a, 1843-1852
+
| Skellefteå landsförsamling A I:9a, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9a, 1843-1852
+
| 9a, 1843-1852  
|Kopierad.<br>Del 1:1.<br>Fol. 1-161.<br>Lev. 58/1952.
+
| Kopierad.<br>Del 1:1.<br>Fol. 1-161.<br>Lev. 58/1952.
|-
+
|-
|4292694
+
| 4292694  
|Skellefteå landsförsamling A I:9b, 1843-1852
+
| Skellefteå landsförsamling A I:9b, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9b, 1843-1852
+
| 9b, 1843-1852  
|Kopierad.<br>Del 1:2.<br>Fol. 162-370.<br>Lev. 58/1952.
+
| Kopierad.<br>Del 1:2.<br>Fol. 162-370.<br>Lev. 58/1952.
|-
+
|-
|4292695
+
| 4292695  
|Skellefteå landsförsamling A I:9c, 1843-1852
+
| Skellefteå landsförsamling A I:9c, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9c, 1843-1852
+
| 9c, 1843-1852  
|Kopierad.<br>Del 2:1.<br>Fol. 1-134.<br>Lev. 58/1952.
+
| Kopierad.<br>Del 2:1.<br>Fol. 1-134.<br>Lev. 58/1952.
|-
+
|-
|4292695
+
| 4292695  
|Skellefteå landsförsamling A I:9d, 1843-1852
+
| Skellefteå landsförsamling A I:9d, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9d, 1843-1852
+
| 9d, 1843-1852  
|Kopierad.<br>Del 2:2.<br>Fol. 135-364.<br>Lev. 58/1952.
+
| Kopierad.<br>Del 2:2.<br>Fol. 135-364.<br>Lev. 58/1952.
|-
+
|-
|4292695
+
| 4292695  
|Skellefteå landsförsamling A I:9e, 1843-1852
+
| Skellefteå landsförsamling A I:9e, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9e, 1843-1852
+
| 9e, 1843-1852  
|Kopierad.<br>Del 3:1.<br>Fol. 1-188.<br>Lev. 58/1952.
+
| Kopierad.<br>Del 3:1.<br>Fol. 1-188.<br>Lev. 58/1952.
|-
+
|-
|4292695
+
| 4292695  
|Skellefteå landsförsamling A I:9f, 1843-1852
+
| Skellefteå landsförsamling A I:9f, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9f, 1843-1852
+
| 9f, 1843-1852  
|Kopierad.<br>Del 3:2.<br>Fol. 189-364.<br>Lev. 58/1952.
+
| Kopierad.<br>Del 3:2.<br>Fol. 189-364.<br>Lev. 58/1952.
|-
+
|-
|4292696
+
| 4292696  
|Skellefteå landsförsamling A I:9g, 1843-1852
+
| Skellefteå landsförsamling A I:9g, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9g, 1843-1852
+
| 9g, 1843-1852  
|Kopierad.<br>Del 4:1.<br>Fol. 1-189.<br>Lev. 58/1952.
+
| Kopierad.<br>Del 4:1.<br>Fol. 1-189.<br>Lev. 58/1952.
|-
+
|-
|4292696
+
| 4292696  
|Skellefteå landsförsamling A I:9h, 1843-1852
+
| Skellefteå landsförsamling A I:9h, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9h, 1843-1852
+
| 9h, 1843-1852  
|Kopierad.<br>Del 4:2.<br>Fol. 190-369.<br>Lev. 58/1952.
+
| Kopierad.<br>Del 4:2.<br>Fol. 190-369.<br>Lev. 58/1952.
|-
+
|-
|4292696
+
| 4292696  
|Skellefteå landsförsamling A I:9j, 1843-1852
+
| Skellefteå landsförsamling A I:9j, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9j, 1843-1852
+
| 9j, 1843-1852  
|Kopierad.<br>Del 5:1.<br>Fol. 1-160.<br>Lev. 58/1952.
+
| Kopierad.<br>Del 5:1.<br>Fol. 1-160.<br>Lev. 58/1952.
|-
+
|-
|4292696
+
| 4292696  
|Skellefteå landsförsamling A I:9k, 1843-1852
+
| Skellefteå landsförsamling A I:9k, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9k, 1843-1852
+
| 9k, 1843-1852  
|Kopierad.<br>Del 5:2.<br>Fol. 161-363.<br>Lev. 58/1952.<br>Särskild uppställning för lappfolk.<br>Husförhörslängd 1846-1852 för Skellefteå stad, med äldre beteckning vol. 6,<br>förstörd vid arkivbrand 1901.
+
| Kopierad.<br>Del 5:2.<br>Fol. 161-363.<br>Lev. 58/1952.<br>Särskild uppställning för lappfolk.<br>Husförhörslängd 1846-1852 för Skellefteå stad, med äldre beteckning vol. 6,<br>förstörd vid arkivbrand 1901.
|-
+
|-
|4292697
+
| 4292697  
|Skellefteå landsförsamling A I:10a, 1853-1862
+
| Skellefteå landsförsamling A I:10a, 1853-1862  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10a, 1853-1862
+
| 10a, 1853-1862  
|Kopierad.<br>Del 1:1.<br>Fol. 1-212.<br>Lev. 20/1960.
+
| Kopierad.<br>Del 1:1.<br>Fol. 1-212.<br>Lev. 20/1960.
|-
+
|-
|4292697
+
| 4292697  
|Skellefteå landsförsamling A I:10b, 1853-1863
+
| Skellefteå landsförsamling A I:10b, 1853-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10b, 1853-1863
+
| 10b, 1853-1863  
|Kopierad.<br>Del 1:2.<br>Fol. 213-399.<br>Lev. 20/1960.
+
| Kopierad.<br>Del 1:2.<br>Fol. 213-399.<br>Lev. 20/1960.
|-
+
|-
|4292697
+
| 4292697  
|Skellefteå landsförsamling A I:10c, 1853-1863
+
| Skellefteå landsförsamling A I:10c, 1853-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10c, 1853-1863
+
| 10c, 1853-1863  
|Kopierad.<br>Del 2:1.<br>Fol. 1-216.<br>Lev. 20/1960.
+
| Kopierad.<br>Del 2:1.<br>Fol. 1-216.<br>Lev. 20/1960.
|-
+
|-
|4292697
+
| 4292697  
|Skellefteå landsförsamling A I:10d, 1853-1863
+
| Skellefteå landsförsamling A I:10d, 1853-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10d, 1853-1863
+
| 10d, 1853-1863  
|Kopierad.<br>Del 2:2.<br>Fol. 217-394.<br>Lev. 20/1960.
+
| Kopierad.<br>Del 2:2.<br>Fol. 217-394.<br>Lev. 20/1960.
|-
+
|-
|4292698
+
| 4292698  
|Skellefteå landsförsamling A I:10e, 1853-1863
+
| Skellefteå landsförsamling A I:10e, 1853-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10e, 1853-1863
+
| 10e, 1853-1863  
|Kopierad.<br>Del 3:1.<br>Fol. 1-196.<br>Lev. 20/1960.
+
| Kopierad.<br>Del 3:1.<br>Fol. 1-196.<br>Lev. 20/1960.
|-
+
|-
|4292698
+
| 4292698  
|Skellefteå landsförsamling A I:10f, 1853-1863
+
| Skellefteå landsförsamling A I:10f, 1853-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10f, 1853-1863
+
| 10f, 1853-1863  
|Kopierad.<br>Del 3:2.<br>Fol. 197-403.<br>Lev. 20/1960.
+
| Kopierad.<br>Del 3:2.<br>Fol. 197-403.<br>Lev. 20/1960.
|-
+
|-
|4292698
+
| 4292698  
|Skellefteå landsförsamling A I:10g, 1853-1863
+
| Skellefteå landsförsamling A I:10g, 1853-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10g, 1853-1863
+
| 10g, 1853-1863  
|Kopierad.<br>Del 4:1.<br>Fol. 1-199.<br>Lev. 20/1960.
+
| Kopierad.<br>Del 4:1.<br>Fol. 1-199.<br>Lev. 20/1960.
|-
+
|-
|4292699
+
| 4292699  
|Skellefteå landsförsamling A I:10h, 1853-1863
+
| Skellefteå landsförsamling A I:10h, 1853-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10h, 1853-1863
+
| 10h, 1853-1863  
|Kopierad.<br>Del 4:2.<br>Fol. 200-399.<br>Lev. 20/1960.
+
| Kopierad.<br>Del 4:2.<br>Fol. 200-399.<br>Lev. 20/1960.
|-
+
|-
|4292699
+
| 4292699  
|Skellefteå landsförsamling A I:10j, 1853-1863
+
| Skellefteå landsförsamling A I:10j, 1853-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10j, 1853-1863
+
| 10j, 1853-1863  
|Kopierad.<br>Del 5:1.<br>Fol. 1-181.<br>Lev. 20/1960.
+
| Kopierad.<br>Del 5:1.<br>Fol. 1-181.<br>Lev. 20/1960.
|-
+
|-
|4292699
+
| 4292699  
|Skellefteå landsförsamling A I:10k, 1853-1863
+
| Skellefteå landsförsamling A I:10k, 1853-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10k, 1853-1863
+
| 10k, 1853-1863  
|Kopierad.<br>Del 5:2.<br>Fol. 182-388.<br>Lev. 20/1960.<br>Inneh. även:<br>Husförhörslängd 1853-1862 för Skellefteå stad.<br>Personreg. i exp.
+
| Kopierad.<br>Del 5:2.<br>Fol. 182-388.<br>Lev. 20/1960.<br>Inneh. även:<br>Husförhörslängd 1853-1862 för Skellefteå stad.<br>Personreg. i exp.
|-
+
|-
|4292700
+
| 4292700  
|Skellefteå landsförsamling B I:1, 1831-1837
+
| Skellefteå landsförsamling B I:1, 1831-1837  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|1, 1831-1837
+
| 1, 1831-1837  
|"In- och utflyttningsbok<br>Anm: Brandskadad luckor åren<br>1831, 1832, 1834, 1835"
+
| "In- och utflyttningsbok<br>Anm: Brandskadad luckor åren<br>1831, 1832, 1834, 1835"
|-
+
|-
|4292700
+
| 4292700  
|Skellefteå landsförsamling C:1, 1699-1729
+
| Skellefteå landsförsamling C:1, 1699-1729  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1699-1729
+
| 1, 1699-1729  
|Anm 1: Defekter 1700-1705 genom<br>saknade blad<br>Anm 2: Endast undantagsvis<br>anteckn. om födelser 1699-<br>1723 juni<br>Anm 3: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 4: Kopia
+
| Anm 1: Defekter 1700-1705 genom<br>saknade blad<br>Anm 2: Endast undantagsvis<br>anteckn. om födelser 1699-<br>1723 juni<br>Anm 3: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 4: Kopia
|-
+
|-
|4292700
+
| 4292700  
|Skellefteå landsförsamling C:2, 1730-1742
+
| Skellefteå landsförsamling C:2, 1730-1742  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1730-1742
+
| 2, 1730-1742  
|Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
+
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
|-
+
|-
|4292700
+
| 4292700  
|Skellefteå landsförsamling C:3, 1743-1757
+
| Skellefteå landsförsamling C:3, 1743-1757  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1743-1757
+
| 3, 1743-1757  
|Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
+
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
|-
+
|-
|4292700
+
| 4292700  
|Skellefteå landsförsamling C:4 a, 1758-1765
+
| Skellefteå landsförsamling C:4 a, 1758-1765  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4 a, 1758-1765
+
| 4 a, 1758-1765  
|Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
+
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
|-
+
|-
|4292700
+
| 4292700  
|Skellefteå landsförsamling C:4 b, 1766-1778
+
| Skellefteå landsförsamling C:4 b, 1766-1778  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4 b, 1766-1778
+
| 4 b, 1766-1778  
|Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
+
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
|-
+
|-
|4292701
+
| 4292701  
|Skellefteå landsförsamling C:5, 1779-1788
+
| Skellefteå landsförsamling C:5, 1779-1788  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1779-1788
+
| 5, 1779-1788  
|Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
+
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
|-
+
|-
|4292701
+
| 4292701  
|Skellefteå landsförsamling C:6, 1789-1802
+
| Skellefteå landsförsamling C:6, 1789-1802  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|6, 1789-1802
+
| 6, 1789-1802  
|Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
+
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
|-
+
|-
|4292701
+
| 4292701  
|Skellefteå landsförsamling C:7 a, 1803-1810
+
| Skellefteå landsförsamling C:7 a, 1803-1810  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|7 a, 1803-1810
+
| 7 a, 1803-1810  
|Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Bladens rätta ordning del-<br>vis osäker<br>Anm 3: Kopia
+
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Bladens rätta ordning del-<br>vis osäker<br>Anm 3: Kopia
|-
+
|-
|4292701
+
| 4292701  
|Skellefteå landsförsamling C:7 b, 1811-1817
+
| Skellefteå landsförsamling C:7 b, 1811-1817  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|7 b, 1811-1817
+
| 7 b, 1811-1817  
|Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Bladens rätta ordning del-<br>vis osäker<br>Anm 3: Kopia
+
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Bladens rätta ordning del-<br>vis osäker<br>Anm 3: Kopia
|-
+
|-
|4292702
+
| 4292702  
|Skellefteå landsförsamling C:8, 1818-1830
+
| Skellefteå landsförsamling C:8, 1818-1830  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|8, 1818-1830
+
| 8, 1818-1830  
|Anm 1: Kopia i 2 delar<br>Anm 2: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.
+
| Anm 1: Kopia i 2 delar<br>Anm 2: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.
|-
+
|-
|4292702
+
| 4292702  
|Skellefteå landsförsamling C:9, 1831-1847
+
| Skellefteå landsförsamling C:9, 1831-1847  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|9, 1831-1847
+
| 9, 1831-1847  
|Anm 1: Kopia i 2 delar<br>Anm 2: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Innehåller även: Födelse- och dopbok för Skellefteå stad 1846-1847
+
| Anm 1: Kopia i 2 delar<br>Anm 2: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Innehåller även: Födelse- och dopbok för Skellefteå stad 1846-1847
|-
+
|-
|4292703
+
| 4292703  
|Skellefteå landsförsamling B I:2 b, 1838-1879
+
| Skellefteå landsförsamling B I:2 b, 1838-1879  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|2 b, 1838-1879
+
| 2 b, 1838-1879  
|In- och utflyttningslbok<br>Lev 33/1964<br>Anm: Brandskadad
+
| In- och utflyttningslbok<br>Lev 33/1964<br>Anm: Brandskadad
|-
+
|-
|4292703
+
| 4292703  
|Skellefteå landsförsamling C:11, 1848-1859
+
| Skellefteå landsförsamling C:11, 1848-1859  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|11, 1848-1859
+
| 11, 1848-1859  
|Anm: Rekonstruerad födelsebok i<br>maskinutskrift i exp.<br>Innehåller även: Födelse- ochdopbok för Skellefteå stad 1848-1859
+
| Anm: Rekonstruerad födelsebok i<br>maskinutskrift i exp.<br>Innehåller även: Födelse- ochdopbok för Skellefteå stad 1848-1859
|-
+
|-
|4292703
+
| 4292703  
|Skellefteå landsförsamling C:12, 1860-1870
+
| Skellefteå landsförsamling C:12, 1860-1870  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|12, 1860-1870
+
| 12, 1860-1870  
|Innehåller även: Födelse- och dopbok för Skellefteå<br>stad 1860-1863<br>Lev 87/1964
+
| Innehåller även: Födelse- och dopbok för Skellefteå<br>stad 1860-1863<br>Lev 87/1964
|-
+
|-
|4292703
+
| 4292703  
|Skellefteå landsförsamling E I:2, 1850-1874
+
| Skellefteå landsförsamling E I:2, 1850-1874  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1850-1874
+
| 2, 1850-1874  
|Anm 1: Brandskadad<br>Anm 2: Avskrift och rekonstruktion av bortbrända notiser 1850-1859, se Avskriftssamlingen, vol 76<br>Anm 3: Kopierad<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok för Skellefteå stad 1850-1862<br>
+
| Anm 1: Brandskadad<br>Anm 2: Avskrift och rekonstruktion av bortbrända notiser 1850-1859, se Avskriftssamlingen, vol 76<br>Anm 3: Kopierad<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok för Skellefteå stad 1850-1862<br>
|-
+
|-
|4292704
+
| 4292704  
|Skellefteå landsförsamling D II:1, 1730-1750
+
| Skellefteå landsförsamling D II:1, 1730-1750  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1730-1750
+
| 1, 1730-1750  
|Anm 1: Kopierad<br>Anm 2: Brandskadad
+
| Anm 1: Kopierad<br>Anm 2: Brandskadad
|-
+
|-
|4292704
+
| 4292704  
|Skellefteå landsförsamling D II:2, 1753-1770
+
| Skellefteå landsförsamling D II:2, 1753-1770  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1753-1770
+
| 2, 1753-1770  
|Anm 1: Kopierad<br>Anm 2: Brandskadad
+
| Anm 1: Kopierad<br>Anm 2: Brandskadad
|-
+
|-
|4292704
+
| 4292704  
|Skellefteå landsförsamling D II:3, 1771-1788
+
| Skellefteå landsförsamling D II:3, 1771-1788  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|3, 1771-1788
+
| 3, 1771-1788  
|Anm 1: Kopierad<br>Anm 2: Brandskadad<br>Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1783, 1787
+
| Anm 1: Kopierad<br>Anm 2: Brandskadad<br>Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1783, 1787
|-
+
|-
|4292705
+
| 4292705  
|Skellefteå landsförsamling D II:4, 1793-1801
+
| Skellefteå landsförsamling D II:4, 1793-1801  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|4, 1793-1801
+
| 4, 1793-1801  
|Anm 1: Kopierad<br>Anm 2: Brandskadad<br>Serien avslutad
+
| Anm 1: Kopierad<br>Anm 2: Brandskadad<br>Serien avslutad
|-
+
|-
|4292705
+
| 4292705  
|Skellefteå landsförsamling E I:1, 1800-1849
+
| Skellefteå landsförsamling E I:1, 1800-1849  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1800-1849
+
| 1, 1800-1849  
|Fr o m 1/5 1800<br>Anm 1: 1800-1804 endast vigselbok<br>Anm 2: Brandskadad<br>Anm 3: Avskrift och rekonstruktion av bortbrända notiser, se Avskriftssamlingen, vol 76<br>Anm 4: Kopierad<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok för Skellefteå stad 1846-1849<br>Lysnings- och vigselbok för Ytterstfors 1838-1848
+
| Fr o m 1/5 1800<br>Anm 1: 1800-1804 endast vigselbok<br>Anm 2: Brandskadad<br>Anm 3: Avskrift och rekonstruktion av bortbrända notiser, se Avskriftssamlingen, vol 76<br>Anm 4: Kopierad<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok för Skellefteå stad 1846-1849<br>Lysnings- och vigselbok för Ytterstfors 1838-1848
|-
+
|-
|4292705
+
| 4292705  
|Skellefteå landsförsamling F:1, 1815-1865
+
| Skellefteå landsförsamling F:1, 1815-1865  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1815-1865
+
| 1, 1815-1865  
|"Anm 1: Lucka 1822-1830<br>Anm 2: Brandskadad<br>Anm 3: Å sista bladet förteckning<br>över ""begravna i stillhet""<br>1815-1821<br>Anm 4: Maskinavskrift, se Av-<br>skriftssamling, vol 85<br>Anm 5: Kopierad<br>Innehåller även: Död- och begrav-<br>ningsbok för Skellefteå stad 1846-1862"
+
| "Anm 1: Lucka 1822-1830<br>Anm 2: Brandskadad<br>Anm 3: Å sista bladet förteckning<br>över ""begravna i stillhet""<br>1815-1821<br>Anm 4: Maskinavskrift, se Av-<br>skriftssamling, vol 85<br>Anm 5: Kopierad<br>Innehåller även: Död- och begrav-<br>ningsbok för Skellefteå stad 1846-1862"
|-
+
|-
|4292706
+
| 4292706  
|Tärna församling A I:1, 1854-1874
+
| Tärna församling A I:1, 1854-1874  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1854-1874
+
| 1, 1854-1874  
|Lev. 48/1976.
+
| Lev. 48/1976.
|-
+
|-
|4292706
+
| 4292706  
|Tärna församling B I:1, 1858-1865
+
| Tärna församling B I:1, 1858-1865  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|1, 1858-1865
+
| 1, 1858-1865  
|Lev. 48/1976.
+
| Lev. 48/1976.
|-
+
|-
|4292706
+
| 4292706  
|Tärna församling C:1, 1853-1865
+
| Tärna församling C:1, 1853-1865  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1853-1865
+
| 1, 1853-1865  
|Lev. 48/1976.<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1854 30/4 - 1965.<br>Kommunalstämmoprotokoll 2/7 1876.
+
| Lev. 48/1976.<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1854 30/4 - 1965.<br>Kommunalstämmoprotokoll 2/7 1876.
|-
+
|-
|4292707
+
| 4292707  
|Umeå stadsförsamling A I:1, 1737-1756
+
| Umeå stadsförsamling A I:1, 1737-1756  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1737-1756
+
| 1, 1737-1756  
|"Personregister i vol A I:2<br>Födelseår endast fr o m 1749<br>Särskilda uppställningar för:<br>""tjänstefolk"" (=ämbets- och<br>tjänstemän) 1745-1748 fr s 201 <br>utsocknes folk i alfabetisk<br>ordning efter förnamn 1737-1744 <br>inflyttade drängar och pigor 12<br>o 21 maj 1756 i slutet examens-<br>schema 1740.<br>Innehåller även:<br>Förteckning över nattvardsungdom<br>1751-1757"
+
| "Personregister i vol A I:2<br>Födelseår endast fr o m 1749<br>Särskilda uppställningar för:<br>""tjänstefolk"" (=ämbets- och<br>tjänstemän) 1745-1748 fr s 201 <br>utsocknes folk i alfabetisk<br>ordning efter förnamn 1737-1744 <br>inflyttade drängar och pigor 12<br>o 21 maj 1756 i slutet examens-<br>schema 1740.<br>Innehåller även:<br>Förteckning över nattvardsungdom<br>1751-1757"
|-
+
|-
|4292707
+
| 4292707  
|Umeå stadsförsamling A I:2, 1737-1843
+
| Umeå stadsförsamling A I:2, 1737-1843  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1737-1843
+
| 2, 1737-1843  
|Personregister (8 häften avseende A I:1,3-9
+
| Personregister (8 häften avseende A I:1,3-9
|-
+
|-
|4292708
+
| 4292708  
|Umeå stadsförsamling A I:3, 1757-1772
+
| Umeå stadsförsamling A I:3, 1757-1772  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1757-1772
+
| 3, 1757-1772  
|Personregister i vol A I:2<br>Examensschema 1757-1772 för<br>husförhörsrotarna 1-4 i slutet<br>av volymen<br>Innehåller även:<br>Förteckning över nattvardsungdom 1757-1772
+
| Personregister i vol A I:2<br>Examensschema 1757-1772 för<br>husförhörsrotarna 1-4 i slutet<br>av volymen<br>Innehåller även:<br>Förteckning över nattvardsungdom 1757-1772
|-
+
|-
|4292708
+
| 4292708  
|Umeå stadsförsamling A I:4, 1773-1790
+
| Umeå stadsförsamling A I:4, 1773-1790  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1773-1790
+
| 4, 1773-1790  
|"Två längder defekt<br>Personregister i vol A I:2<br>(avser endast längden 1782-1789)<br>I vol ingår personregister S-Ö<br>för längd 1773-1781 uppställ-<br>ning för regale bränneristaten<br>1782-1790 examensschema<br>1773-1775.<br>Innehåller även:<br>Förteckning över nattvardsungdom<br>1773-1788"
+
| "Två längder defekt<br>Personregister i vol A I:2<br>(avser endast längden 1782-1789)<br>I vol ingår personregister S-Ö<br>för längd 1773-1781 uppställ-<br>ning för regale bränneristaten<br>1782-1790 examensschema<br>1773-1775.<br>Innehåller även:<br>Förteckning över nattvardsungdom<br>1773-1788"
|-
+
|-
|4292709
+
| 4292709  
|Umeå stadsförsamling A I:5, 1790-1807
+
| Umeå stadsförsamling A I:5, 1790-1807  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1790-1807
+
| 5, 1790-1807  
|"Två längder personregister för<br>vardera längden i A I:2<br>Särskild längd för hyres- och<br>flyttningsfolk 1799-1807 samt<br>för utom staden boende 1799-1807 <br>i slutet examensschema 1792-1802 för rotarna 1-4<br>Innehåller även:<br>Konfirmationslängder 1792-1807"
+
| "Två längder personregister för<br>vardera längden i A I:2<br>Särskild längd för hyres- och<br>flyttningsfolk 1799-1807 samt<br>för utom staden boende 1799-1807 <br>i slutet examensschema 1792-1802 för rotarna 1-4<br>Innehåller även:<br>Konfirmationslängder 1792-1807"
|-
+
|-
|4292709
+
| 4292709  
|Umeå stadsförsamling A I:6, 1808-1817
+
| Umeå stadsförsamling A I:6, 1808-1817  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1808-1817
+
| 6, 1808-1817  
|Personregister i vol A I:2
+
| Personregister i vol A I:2
|-
+
|-
|4292709
+
| 4292709  
|Umeå stadsförsamling A I:7, 1818-1827
+
| Umeå stadsförsamling A I:7, 1818-1827  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1818-1827
+
| 7, 1818-1827  
|"Gårdsregister i volymens början <br>personregister i vol A I:2"
+
| "Gårdsregister i volymens början <br>personregister i vol A I:2"
|-
+
|-
|4292710
+
| 4292710  
|Umeå stadsförsamling A I:8, 1828-1837
+
| Umeå stadsförsamling A I:8, 1828-1837  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1828-1837
+
| 8, 1828-1837  
|"Gårdsregister i slutet av vol <br>peresonregister i vol A I:2"
+
| "Gårdsregister i slutet av vol <br>peresonregister i vol A I:2"
|-
+
|-
|4292710
+
| 4292710  
|Umeå stadsförsamling A I:9, 1837-1844
+
| Umeå stadsförsamling A I:9, 1837-1844  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1837-1844
+
| 9, 1837-1844  
|"I början av vol register över dem som inte äger hus<br>eller tomt i slutet gårdsregister och<br>""ny nummerordning på hus och<br>tomter"" uppgjord 1842 person-<br>register i vol A I:2"
+
| "I början av vol register över dem som inte äger hus<br>eller tomt i slutet gårdsregister och<br>""ny nummerordning på hus och<br>tomter"" uppgjord 1842 person-<br>register i vol A I:2"
|-
+
|-
|4292710
+
| 4292710  
|Umeå stadsförsamling A I:10b, 1843-1852
+
| Umeå stadsförsamling A I:10b, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10b, 1843-1852
+
| 10b, 1843-1852  
|Personregister till A I:10a
+
| Personregister till A I:10a
|-
+
|-
|4292710
+
| 4292710  
|Umeå stadsförsamling A I:10a, 1843-1852
+
| Umeå stadsförsamling A I:10a, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10a, 1843-1852
+
| 10a, 1843-1852  
|Lev. 38/1951
+
| Lev. 38/1951
|-
+
|-
|4292711
+
| 4292711  
|Umeå stadsförsamling B I:1, 1813-1852
+
| Umeå stadsförsamling B I:1, 1813-1852  
|B I Inflyttningslängder
+
| B I Inflyttningslängder  
|1, 1813-1852
+
| 1, 1813-1852  
|Inflyttade 1835-1852 30/6<br>Utflyttade 1813-1820,<br>1835-1852 29/6<br>Lucka 1/1-23/9 1814
+
| Inflyttade 1835-1852 30/6<br>Utflyttade 1813-1820,<br>1835-1852 29/6<br>Lucka 1/1-23/9 1814
|-
+
|-
|4292711
+
| 4292711  
|Umeå stadsförsamling C:1, 1725-1780
+
| Umeå stadsförsamling C:1, 1725-1780  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1725-1780
+
| 1, 1725-1780  
|Fr o m 1725 24/10<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1726-1781<br>Död- och begravningsbok<br>1725 17/10 - 1781<br>Avskrift av kungl brev 8/2 1764<br>Avskrift av två skrivelser från<br>konsistoriet, odat., 1765<br>Förteckning över böcker till-<br>hörande Umeå stads kyrka u å<br>Series pastorum /1649/-1868<br>Märkvärdigheter ang staden och<br>händelserna däruti 1622-1894
+
| Fr o m 1725 24/10<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1726-1781<br>Död- och begravningsbok<br>1725 17/10 - 1781<br>Avskrift av kungl brev 8/2 1764<br>Avskrift av två skrivelser från<br>konsistoriet, odat., 1765<br>Förteckning över böcker till-<br>hörande Umeå stads kyrka u å<br>Series pastorum /1649/-1868<br>Märkvärdigheter ang staden och<br>händelserna däruti 1622-1894
|-
+
|-
|4292711
+
| 4292711  
|Umeå stadsförsamling C:2, 1781-1812
+
| Umeå stadsförsamling C:2, 1781-1812  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1781-1812
+
| 2, 1781-1812  
|Innehåller även:<br>Vigselbok 1782-1812 4/10<br>Död- och begravningsbok 1782-1820<br>Avlösningslängd 1783-1806
+
| Innehåller även:<br>Vigselbok 1782-1812 4/10<br>Död- och begravningsbok 1782-1820<br>Avlösningslängd 1783-1806
|-
+
|-
|4292711
+
| 4292711  
|Umeå stadsförsamling C:3, 1813-1851
+
| Umeå stadsförsamling C:3, 1813-1851  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1813-1851
+
| 3, 1813-1851  
|Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1813-1851<br>Död- och begravningsbok 1821-1851
+
| Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1813-1851<br>Död- och begravningsbok 1821-1851
|-
+
|-
|4292711
+
| 4292711  
|Umeå stadsförsamling H I:1, 1768-1892-
+
| Umeå stadsförsamling H I:1, 1768-1892-  
|H I Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker
+
| H I Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker  
|1, 1768-1892-
+
| 1, 1768-1892-  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292712
+
| 4292712  
|Umeå stadsförsamling A I:11a, 1853-1859
+
| Umeå stadsförsamling A I:11a, 1853-1859  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11a, 1853-1859
+
| 11a, 1853-1859  
|Lev. 59/1963
+
| Lev. 59/1963
|-
+
|-
|4292712
+
| 4292712  
|Umeå stadsförsamling A I:11b, 1853-1859
+
| Umeå stadsförsamling A I:11b, 1853-1859  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11b, 1853-1859
+
| 11b, 1853-1859  
|Lev. 59/1963<br>Med alfabetiskt personregister<br>till A I:11a-b<br>Innehåller även:<br>Protokollsutdrag beträffande<br>avgifter vid begravning: för<br>klockor, bårkläde mm 1796
+
| Lev. 59/1963<br>Med alfabetiskt personregister<br>till A I:11a-b<br>Innehåller även:<br>Protokollsutdrag beträffande<br>avgifter vid begravning: för<br>klockor, bårkläde mm 1796
|-
+
|-
|4292712
+
| 4292712  
|Umeå stadsförsamling A I:12a, 1860-1866
+
| Umeå stadsförsamling A I:12a, 1860-1866  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12a, 1860-1866
+
| 12a, 1860-1866  
|Lev. 39/1972<br>Med ofullständigt personregister
+
| Lev. 39/1972<br>Med ofullständigt personregister
|-
+
|-
|4292713
+
| 4292713  
|Umeå stadsförsamling A I:12b, 1860-1866
+
| Umeå stadsförsamling A I:12b, 1860-1866  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12b, 1860-1866
+
| 12b, 1860-1866  
|Lev. 39/1972<br>Med ofullständigt personregister<br>Omfattar även personer från Anumark som begagnat kyrkorätt i Umeå stad<br>1860-1864
+
| Lev. 39/1972<br>Med ofullständigt personregister<br>Omfattar även personer från Anumark som begagnat kyrkorätt i Umeå stad<br>1860-1864
|-
+
|-
|4292713
+
| 4292713  
|Umeå stadsförsamling B I:2, 1852-1860
+
| Umeå stadsförsamling B I:2, 1852-1860  
|B I Inflyttningslängder
+
| B I Inflyttningslängder  
|2, 1852-1860
+
| 2, 1852-1860  
|Lev. 59/1963<br>Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1852-1860
+
| Lev. 59/1963<br>Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1852-1860
|-
+
|-
|4292713
+
| 4292713  
|Umeå stadsförsamling C:4, 1852-1861
+
| Umeå stadsförsamling C:4, 1852-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1852-1861
+
| 4, 1852-1861  
|Lev. 61/1963<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1852-1874<br>Död- och begravningsbok 1852-1860<br>Förteckning över kyrkotagningar<br>o enskilda kommunioner 1861-1865
+
| Lev. 61/1963<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1852-1874<br>Död- och begravningsbok 1852-1860<br>Förteckning över kyrkotagningar<br>o enskilda kommunioner 1861-1865
|-
+
|-
|4292714
+
| 4292714  
|Umeå landsförsamling A I:1, 1722-1731
+
| Umeå landsförsamling A I:1, 1722-1731  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1722-1731
+
| 1, 1722-1731  
|Defekt genom utrivet blad
+
| Defekt genom utrivet blad
|-
+
|-
|4292714
+
| 4292714  
|Umeå landsförsamling A I:2, 1722-1820
+
| Umeå landsförsamling A I:2, 1722-1820  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1722-1820
+
| 2, 1722-1820  
|"Avser Umeå kompani samt lappar<br>(längder över lappar 1723-1729, 1738-1744, 1747, 1768-1777).<br>Defekt 1732-1735, 1745-1756 saknas.<br>Inneh. även:<br>Längd över drängar och pigor med angivande av in- och utflyttning 1811-1820<br>Uppgifter om dukpengar 1768-1777"
+
| "Avser Umeå kompani samt lappar<br>(längder över lappar 1723-1729, 1738-1744, 1747, 1768-1777).<br>Defekt 1732-1735, 1745-1756 saknas.<br>Inneh. även:<br>Längd över drängar och pigor med angivande av in- och utflyttning 1811-1820<br>Uppgifter om dukpengar 1768-1777"
|-
+
|-
|4292715
+
| 4292715  
|Umeå landsförsamling A I:3, 1732-1736
+
| Umeå landsförsamling A I:3, 1732-1736  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1732-1736
+
| 3, 1732-1736  
|Defekt i volymens början
+
| Defekt i volymens början
|-
+
|-
|4292715
+
| 4292715  
|Umeå landsförsamling A I:4, 1736-1741
+
| Umeå landsförsamling A I:4, 1736-1741  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1736-1741
+
| 4, 1736-1741  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292716
+
| 4292716  
|Umeå landsförsamling A I:5, 1742-1751
+
| Umeå landsförsamling A I:5, 1742-1751  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1742-1751
+
| 5, 1742-1751  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292716
+
| 4292716  
|Umeå landsförsamling A I:6, 1757-1767
+
| Umeå landsförsamling A I:6, 1757-1767  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1757-1767
+
| 6, 1757-1767  
|Defekt i volymens början
+
| Defekt i volymens början
|-
+
|-
|4292716
+
| 4292716  
|Umeå landsförsamling A I:7, 1768-1777
+
| Umeå landsförsamling A I:7, 1768-1777  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1768-1777
+
| 7, 1768-1777  
|Flera defekter
+
| Flera defekter
|-
+
|-
|4292717
+
| 4292717  
|Umeå landsförsamling A I:8, 1778-1786
+
| Umeå landsförsamling A I:8, 1778-1786  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1778-1786
+
| 8, 1778-1786  
|Defekt<br>I slutet längder för Hörnefors bruk och för lappar
+
| Defekt<br>I slutet längder för Hörnefors bruk och för lappar
|-
+
|-
|4292717
+
| 4292717  
|Umeå landsförsamling A I:9, 1787-1798
+
| Umeå landsförsamling A I:9, 1787-1798  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1787-1798
+
| 9, 1787-1798  
|"Omkastning i början genom inbindning defekter<br>Inneh. även:<br>Förteckning på uppsyningsmän 1792<br>Förteckning på kommunionpengar från olika byar 1788-1798<br>Debiteringslängder på olika byar och bönder 1798, u.å."
+
| "Omkastning i början genom inbindning defekter<br>Inneh. även:<br>Förteckning på uppsyningsmän 1792<br>Förteckning på kommunionpengar från olika byar 1788-1798<br>Debiteringslängder på olika byar och bönder 1798, u.å."
|-
+
|-
|4292718
+
| 4292718  
|Umeå landsförsamling A I:10a, 1799-1810
+
| Umeå landsförsamling A I:10a, 1799-1810  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10a, 1799-1810
+
| 10a, 1799-1810  
|Fol 1-330<br>Inneh. även:<br>Uppgifter om kommunionpengar 1799-1803
+
| Fol 1-330<br>Inneh. även:<br>Uppgifter om kommunionpengar 1799-1803
|-
+
|-
|4292718
+
| 4292718  
|Umeå landsförsamling A I:10b, 1799-1810
+
| Umeå landsförsamling A I:10b, 1799-1810  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10b, 1799-1810
+
| 10b, 1799-1810  
|Fol 331-631
+
| Fol 331-631
|-
+
|-
|4292719
+
| 4292719  
|Umeå landsförsamling A I:11a, 1811-1820
+
| Umeå landsförsamling A I:11a, 1811-1820  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11a, 1811-1820
+
| 11a, 1811-1820  
|Fol 1-384
+
| Fol 1-384
|-
+
|-
|4292719
+
| 4292719  
|Umeå landsförsamling A I:11b, 1811-1820
+
| Umeå landsförsamling A I:11b, 1811-1820  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11b, 1811-1820
+
| 11b, 1811-1820  
|Fol 385-765
+
| Fol 385-765
|-
+
|-
|4292719
+
| 4292719  
|Umeå landsförsamling A I:11c, 1811-1820
+
| Umeå landsförsamling A I:11c, 1811-1820  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11c, 1811-1820
+
| 11c, 1811-1820  
|Fol 766-1147
+
| Fol 766-1147
|-
+
|-
|4292720
+
| 4292720  
|Umeå landsförsamling A I:12a, 1821-1828
+
| Umeå landsförsamling A I:12a, 1821-1828  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12a, 1821-1828
+
| 12a, 1821-1828  
|Fol 1-319
+
| Fol 1-319
|-
+
|-
|4292720
+
| 4292720  
|Umeå landsförsamling A I:12b, 1821-1828
+
| Umeå landsförsamling A I:12b, 1821-1828  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12b, 1821-1828
+
| 12b, 1821-1828  
|Fol 320-575
+
| Fol 320-575
|-
+
|-
|4292721
+
| 4292721  
|Umeå landsförsamling A I:12c, 1821-1828
+
| Umeå landsförsamling A I:12c, 1821-1828  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12c, 1821-1828
+
| 12c, 1821-1828  
|Fol 576-1055
+
| Fol 576-1055
|-
+
|-
|4292722
+
| 4292722  
|Umeå landsförsamling A I:12d, 1821-1828
+
| Umeå landsförsamling A I:12d, 1821-1828  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12d, 1821-1828
+
| 12d, 1821-1828  
|Fol 1056-1535
+
| Fol 1056-1535
|-
+
|-
|4292723
+
| 4292723  
|Umeå landsförsamling A I:13a, 1829-1834
+
| Umeå landsförsamling A I:13a, 1829-1834  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13a, 1829-1834
+
| 13a, 1829-1834  
|Fol 1-440
+
| Fol 1-440
|-
+
|-
|4292724
+
| 4292724  
|Umeå landsförsamling A I:13b, 1829-1834
+
| Umeå landsförsamling A I:13b, 1829-1834  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13b, 1829-1834
+
| 13b, 1829-1834  
|Fol 441-881
+
| Fol 441-881
|-
+
|-
|4292724
+
| 4292724  
|Umeå landsförsamling A I:13c, 1829-1834
+
| Umeå landsförsamling A I:13c, 1829-1834  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13c, 1829-1834
+
| 13c, 1829-1834  
|Fol 882-1322
+
| Fol 882-1322
|-
+
|-
|4292725
+
| 4292725  
|Umeå landsförsamling A I:14a, 1834-1840
+
| Umeå landsförsamling A I:14a, 1834-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14a, 1834-1840
+
| 14a, 1834-1840  
|Fol 1-483
+
| Fol 1-483
|-
+
|-
|4292726
+
| 4292726  
|Umeå landsförsamling A I:14b, 1834-1840
+
| Umeå landsförsamling A I:14b, 1834-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14b, 1834-1840
+
| 14b, 1834-1840  
|Fol 484-1062
+
| Fol 484-1062
|-
+
|-
|4292726
+
| 4292726  
|Umeå landsförsamling A I:14c, 1834-1840
+
| Umeå landsförsamling A I:14c, 1834-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14c, 1834-1840
+
| 14c, 1834-1840  
|Fol 1065-1547
+
| Fol 1065-1547
|-
+
|-
|4292727
+
| 4292727  
|Umeå landsförsamling B I:1, 1812-1827
+
| Umeå landsförsamling B I:1, 1812-1827  
|B I Inflyttningslängder
+
| B I Inflyttningslängder  
|1, 1812-1827
+
| 1, 1812-1827  
|Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1812-1827
+
| Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1812-1827
|-
+
|-
|4292727
+
| 4292727  
|Umeå landsförsamling B I:2, 1828-1852
+
| Umeå landsförsamling B I:2, 1828-1852  
|B I Inflyttningslängder
+
| B I Inflyttningslängder  
|2, 1828-1852
+
| 2, 1828-1852  
|Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1828-1852
+
| Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1828-1852
|-
+
|-
|4292727
+
| 4292727  
|Umeå landsförsamling B I:3, 1836-1845
+
| Umeå landsförsamling B I:3, 1836-1845  
|B I Inflyttningslängder
+
| B I Inflyttningslängder  
|3, 1836-1845
+
| 3, 1836-1845  
|Utlysningslängder, 2 häften i kapsel
+
| Utlysningslängder, 2 häften i kapsel
|-
+
|-
|4292728
+
| 4292728  
|Umeå landsförsamling C:1, 1721-1735
+
| Umeå landsförsamling C:1, 1721-1735  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1721-1735
+
| 1, 1721-1735  
|T o m 1722 19/8 endast dopbok<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1721-1736<br>Begravningsbok 1721-1735
+
| T o m 1722 19/8 endast dopbok<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1721-1736<br>Begravningsbok 1721-1735
|-
+
|-
|4292728
+
| 4292728  
|Umeå landsförsamling C:2, 1736-1756
+
| Umeå landsförsamling C:2, 1736-1756  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1736-1756
+
| 2, 1736-1756  
|1736-1756 26/6. Defekt.<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1736-1754<br>Död- och begravningsbok 1736-1753
+
| 1736-1756 26/6. Defekt.<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1736-1754<br>Död- och begravningsbok 1736-1753
|-
+
|-
|4292728
+
| 4292728  
|Umeå landsförsamling C:3, 1756-1782
+
| Umeå landsförsamling C:3, 1756-1782  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1756-1782
+
| 3, 1756-1782  
|1756 11/5-1782. Defekt.<br>Register i volymen.<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1756-1782<br>Död- och begravningsbok 1756-1783<br>Dopsedlar u å, 1756-1758
+
| 1756 11/5-1782. Defekt.<br>Register i volymen.<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1756-1782<br>Död- och begravningsbok 1756-1783<br>Dopsedlar u å, 1756-1758
|-
+
|-
|4292728
+
| 4292728  
|Umeå landsförsamling C:4, 1783-1797
+
| Umeå landsförsamling C:4, 1783-1797  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1783-1797
+
| 4, 1783-1797  
|1783-1797 30/4<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1783-1808
+
| 1783-1797 30/4<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1783-1808
|-
+
|-
|4292729
+
| 4292729  
|Umeå landsförsamling C:5, 1797-1816
+
| Umeå landsförsamling C:5, 1797-1816  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1797-1816
+
| 5, 1797-1816  
|1797 10/5-1816
+
| 1797 10/5-1816
|-
+
|-
|4292729
+
| 4292729  
|Umeå landsförsamling C:6, 1817-1836
+
| Umeå landsförsamling C:6, 1817-1836  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|6, 1817-1836
+
| 6, 1817-1836  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292730
+
| 4292730  
|Umeå landsförsamling D I:1, 1844-1870
+
| Umeå landsförsamling D I:1, 1844-1870  
|D I Konfirmationsböcker
+
| D I Konfirmationsböcker  
|1, 1844-1870
+
| 1, 1844-1870  
|Längder över nattvardsungdom<br>1844-1850, 1861-1870<br>Häri även en tabellarisk upp-<br>ställning över antalet natt-<br>vardsbarn 1841-1845<br>Kapsel
+
| Längder över nattvardsungdom<br>1844-1850, 1861-1870<br>Häri även en tabellarisk upp-<br>ställning över antalet natt-<br>vardsbarn 1841-1845<br>Kapsel
|-
+
|-
|4292730
+
| 4292730  
|Umeå landsförsamling E I:1, 1786-1807
+
| Umeå landsförsamling E I:1, 1786-1807  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1786-1807
+
| 1, 1786-1807  
|Före 1797 endast vigselbok
+
| Före 1797 endast vigselbok
|-
+
|-
|4292730
+
| 4292730  
|Umeå landsförsamling E I:2, 1807-1826
+
| Umeå landsförsamling E I:2, 1807-1826  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1807-1826
+
| 2, 1807-1826  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292730
+
| 4292730  
|Umeå landsförsamling F:1, 1808-1857
+
| Umeå landsförsamling F:1, 1808-1857  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1808-1857
+
| 1, 1808-1857  
|
+
|  
|-
+
|-
|4292731
+
| 4292731  
|Umeå landsförsamling H II:1, 1735-1815
+
| Umeå landsförsamling H II:1, 1735-1815  
|H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
+
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder  
|1, 1735-1815
+
| 1, 1735-1815  
|Häfte Flyttningsattester
+
| Häfte Flyttningsattester
|-
+
|-
|4292731
+
| 4292731  
|Umeå landsförsamling H II:2, 1816-1820
+
| Umeå landsförsamling H II:2, 1816-1820  
|H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
+
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder  
|2, 1816-1820
+
| 2, 1816-1820  
|Häfte Flyttningsattester
+
| Häfte Flyttningsattester
|-
+
|-
|4292789
+
| 4292789  
|Umeå landsförsamling H II:3, 1821-1825
+
| Umeå landsförsamling H II:3, 1821-1825  
|H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
+
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder  
|3, 1821-1825
+
| 3, 1821-1825  
|Häfte Flyttningsattester
+
| Häfte Flyttningsattester
|-
+
|-
|4292789
+
| 4292789  
|Umeå landsförsamling H II:4, 1826-1830
+
| Umeå landsförsamling H II:4, 1826-1830  
|H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
+
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder  
|4, 1826-1830
+
| 4, 1826-1830  
|Häfte Flyttningsattester
+
| Häfte Flyttningsattester
|-
+
|-
|4292790
+
| 4292790  
|Umeå landsförsamling H II:5, 1831-1835
+
| Umeå landsförsamling H II:5, 1831-1835  
|H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
+
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder  
|5, 1831-1835
+
| 5, 1831-1835  
|Häfte Flyttningsattester
+
| Häfte Flyttningsattester
|-
+
|-
|4292791
+
| 4292791  
|Umeå landsförsamling H II:6, 1836-1840
+
| Umeå landsförsamling H II:6, 1836-1840  
|H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
+
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder  
|6, 1836-1840
+
| 6, 1836-1840  
|Häfte Flyttningsattester
+
| Häfte Flyttningsattester
|-
+
|-
|4292791
+
| 4292791  
|Umeå landsförsamling H II:7, 1841-1844
+
| Umeå landsförsamling H II:7, 1841-1844  
|H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
+
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder  
|7, 1841-1844
+
| 7, 1841-1844  
|Häft Flyttningsattester
+
| Häft Flyttningsattester
|-
+
|-
|4292792
+
| 4292792  
|Umeå landsförsamling H II:8, 1845-1849
+
| Umeå landsförsamling H II:8, 1845-1849  
|H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
+
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder  
|8, 1845-1849
+
| 8, 1845-1849  
|Häfte Flyttningsattester
+
| Häfte Flyttningsattester
|-
+
|-
|4292793
+
| 4292793  
|Umeå landsförsamling H II:9, 1850-1853
+
| Umeå landsförsamling H II:9, 1850-1853  
|H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
+
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder  
|9, 1850-1853
+
| 9, 1850-1853  
|Häfte Flyttningsattester
+
| Häfte Flyttningsattester
|-
+
|-
|4292794
+
| 4292794  
|Umeå landsförsamling H II:10, 1854-1857
+
| Umeå landsförsamling H II:10, 1854-1857  
|H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
+
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder  
|10, 1854-1857
+
| 10, 1854-1857  
|Häfte Flyttningsattester
+
| Häfte Flyttningsattester
|-
+
|-
|4292794
+
| 4292794  
|Umeå landsförsamling H II:11, 1858-1861
+
| Umeå landsförsamling H II:11, 1858-1861  
|H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
+
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder  
|11, 1858-1861
+
| 11, 1858-1861  
|Häfte Flyttningsattester
+
| Häfte Flyttningsattester
|-
+
|-
|4292795
+
| 4292795  
|Umeå landsförsamling H II:12, 1862-1866
+
| Umeå landsförsamling H II:12, 1862-1866  
|H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
+
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder  
|12, 1862-1866
+
| 12, 1862-1866  
|Häfte Flyttningsattester
+
| Häfte Flyttningsattester
|-
+
|-
|4292796
+
| 4292796  
|Umeå landsförsamling H II:13, 1867-1871
+
| Umeå landsförsamling H II:13, 1867-1871  
|H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
+
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder  
|13, 1867-1871
+
| 13, 1867-1871  
|Häfte Flyttningsattester
+
| Häfte Flyttningsattester
|-
+
|-
|4292797
+
| 4292797  
|Umeå landsförsamling L I a:1, 1619-1695
+
| Umeå landsförsamling L I a:1, 1619-1695  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker  
|1, 1619-1695
+
| 1, 1619-1695  
|"Kyrkoräkenskaper<br>(""Umå sockns Kiörkiobook"")<br>Anm.: Register i volymen.<br>Inneh. även:<br>Sockenstämmobeslut 1617-1633<br>Förteckning över kyrkoinventarier<br>1619, 1647 och 1663<br>Förteckning över prästgårdsinventarier 1619,1635 med tillägg 1647, 1663<br>Berättelse om Umeå prästbords forna laxfiske u.å.<br>Series pastorum 1510-1863<br>Prosten N. Grubbs autobiografi,<br>u.å."
+
| "Kyrkoräkenskaper<br>(""Umå sockns Kiörkiobook"")<br>Anm.: Register i volymen.<br>Inneh. även:<br>Sockenstämmobeslut 1617-1633<br>Förteckning över kyrkoinventarier<br>1619, 1647 och 1663<br>Förteckning över prästgårdsinventarier 1619,1635 med tillägg 1647, 1663<br>Berättelse om Umeå prästbords forna laxfiske u.å.<br>Series pastorum 1510-1863<br>Prosten N. Grubbs autobiografi,<br>u.å."
|-
+
|-
|4292797
+
| 4292797  
|Umeå landsförsamling L I c:1, 1735-1821
+
| Umeå landsförsamling L I c:1, 1735-1821  
|L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer
+
| L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer  
|1, 1735-1821
+
| 1, 1735-1821  
|Verifikat till kyrkoräkenskaper<br>Anm.: strödda handlingar t.o.m.<br>1812, därefter för varje år<br>Inneh. även:<br>Verifikat betr. kollekt-, lasaretts- och hospitalsmedel m.m<br>1735-1775<br>Verifikat för stamboks- och fattigvårdsmedel 1813-1821.
+
| Verifikat till kyrkoräkenskaper<br>Anm.: strödda handlingar t.o.m.<br>1812, därefter för varje år<br>Inneh. även:<br>Verifikat betr. kollekt-, lasaretts- och hospitalsmedel m.m<br>1735-1775<br>Verifikat för stamboks- och fattigvårdsmedel 1813-1821.
|-
+
|-
|4292797
+
| 4292797  
|Umeå landsförsamling L I b:1, 1772-1789
+
| Umeå landsförsamling L I b:1, 1772-1789  
|L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer
+
| L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer  
|1, 1772-1789
+
| 1, 1772-1789  
|1772-1789(90)<br>Kyrkoräkenskaper<br>Anm.: Utgöres av fortlöpande inkomsst räkning 1772-1789<br>samt specialer<br>Inneh. även:<br>Räkningar över uppburna fattigmedel 1772-1789(1790).<br>Insamlingar och gåvor till orgelverk, klockor och till lasarettet 1772-1789(1790)
+
| 1772-1789(90)<br>Kyrkoräkenskaper<br>Anm.: Utgöres av fortlöpande inkomsst räkning 1772-1789<br>samt specialer<br>Inneh. även:<br>Räkningar över uppburna fattigmedel 1772-1789(1790).<br>Insamlingar och gåvor till orgelverk, klockor och till lasarettet 1772-1789(1790)
|-
+
|-
|4292797
+
| 4292797  
|Umeå landsförsamling L I a:2, 1776-1880
+
| Umeå landsförsamling L I a:2, 1776-1880  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker  
|2, 1776-1880
+
| 2, 1776-1880  
|1776-05-01--1880<br>Inkomst- och utgiftsbok för kyrkan<br>Anm.: Fr o m 1864 för kalenderår
+
| 1776-05-01--1880<br>Inkomst- och utgiftsbok för kyrkan<br>Anm.: Fr o m 1864 för kalenderår
|-
+
|-
|4292797
+
| 4292797  
|Umeå landsförsamling L I b:2, 1789-1812
+
| Umeå landsförsamling L I b:2, 1789-1812  
|L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer
+
| L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer  
|2, 1789-1812
+
| 2, 1789-1812  
|Inkomstbok för kyrkan<br>Inneh. även:<br>Inkomst- och utgiftsräkning för fattigkassan 1789-1859 (t.o.m. 1812 endast specialer)<br>Räkenskaper betr brukspatron<br>O.R. Meullers gåva till fattigv.-inrättningen 1840-1859<br>Räkning över skomakare Nohrströms stbhs donation till fattiga barns undervisning 1858-1859. Räkning å uppburna lasarettsmedel<br>1789-1812.
+
| Inkomstbok för kyrkan<br>Inneh. även:<br>Inkomst- och utgiftsräkning för fattigkassan 1789-1859 (t.o.m. 1812 endast specialer)<br>Räkenskaper betr brukspatron<br>O.R. Meullers gåva till fattigv.-inrättningen 1840-1859<br>Räkning över skomakare Nohrströms stbhs donation till fattiga barns undervisning 1858-1859. Räkning å uppburna lasarettsmedel<br>1789-1812.
|-
+
|-
|4292798
+
| 4292798  
|Umeå landsförsamling L I b:3, 1811-1837
+
| Umeå landsförsamling L I b:3, 1811-1837  
|L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer
+
| L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer  
|3, 1811-1837
+
| 3, 1811-1837  
|Inkomstbok för kyrkan<br>Inneh. även:<br>Förteckning på barn som åtnjuta uppfostringshjälp 1831, 1834<br>Inkomsträkning å fattigmedel 1811-1837<br>Inkomsträkning å Lasarettsmedel 1811-1837.
+
| Inkomstbok för kyrkan<br>Inneh. även:<br>Förteckning på barn som åtnjuta uppfostringshjälp 1831, 1834<br>Inkomsträkning å fattigmedel 1811-1837<br>Inkomsträkning å Lasarettsmedel 1811-1837.
|-
+
|-
|4292798
+
| 4292798  
|Umeå landsförsamling L I c:2, 1821-1844
+
| Umeå landsförsamling L I c:2, 1821-1844  
|L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer
+
| L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer  
|2, 1821-1844
+
| 2, 1821-1844  
|Verifikat till kyrkoräkenskaper<br>Anm.1: Häri även räkenskaper o.<br>verifikat för kyrkoreparationen 1843.<br>Anm.2: Lucka 1827-1830.
+
| Verifikat till kyrkoräkenskaper<br>Anm.1: Häri även räkenskaper o.<br>verifikat för kyrkoreparationen 1843.<br>Anm.2: Lucka 1827-1830.
|-
+
|-
|4292798
+
| 4292798  
|Umeå landsförsamling H V:1, 1813-1818
+
| Umeå landsförsamling H V:1, 1813-1818  
|H V Bilagor till lysnings- och vigselboken
+
| H V Bilagor till lysnings- och vigselboken  
|1, 1813-1818
+
| 1, 1813-1818  
|Kapsel<br>Räkenskaper för vid lysningar uppburna medel
+
| Kapsel<br>Räkenskaper för vid lysningar uppburna medel
|-
+
|-
|4292798
+
| 4292798  
|Umeå landsförsamling H V:2, 1831-1849
+
| Umeå landsförsamling H V:2, 1831-1849  
|H V Bilagor till lysnings- och vigselboken
+
| H V Bilagor till lysnings- och vigselboken  
|2, 1831-1849
+
| 2, 1831-1849  
|Kapsel<br>Lysningshandlingar, spridda år
+
| Kapsel<br>Lysningshandlingar, spridda år
|-
+
|-
|4292798
+
| 4292798  
|Umeå landsförsamling L I b:4, 1837-1861
+
| Umeå landsförsamling L I b:4, 1837-1861  
|L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer
+
| L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer  
|4, 1837-1861
+
| 4, 1837-1861  
|Inkomstbok för kyrka<br>Inneh. även:<br>Räkenskaper över influtna avgifter till de fattiga 1837-1861<br>Räkenskaper över avgifter till lasarettet 1837-1861.
+
| Inkomstbok för kyrka<br>Inneh. även:<br>Räkenskaper över influtna avgifter till de fattiga 1837-1861<br>Räkenskaper över avgifter till lasarettet 1837-1861.
|-
+
|-
|4292799
+
| 4292799  
|Umeå landsförsamling L I c:3, 1845-1864
+
| Umeå landsförsamling L I c:3, 1845-1864  
|L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer
+
| L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer  
|3, 1845-1864
+
| 3, 1845-1864  
|Verifikat till kyrkoräkenskaper
+
| Verifikat till kyrkoräkenskaper
|-
+
|-
|4292800
+
| 4292800  
|Umeå landsförsamling L I b:5, 1861-1872
+
| Umeå landsförsamling L I b:5, 1861-1872  
|L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer
+
| L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer  
|5, 1861-1872
+
| 5, 1861-1872  
|Journal över avgifter till kyrkan<br>Anm.: 1871 saknas.<br>Inneh. även:<br>Journal över avg. till fattiga 1861-1872<br>Journal över avg. till lasarettet<br>1861-1866.
+
| Journal över avgifter till kyrkan<br>Anm.: 1871 saknas.<br>Inneh. även:<br>Journal över avg. till fattiga 1861-1872<br>Journal över avg. till lasarettet<br>1861-1866.
|-
+
|-
|4292800
+
| 4292800  
|Umeå landsförsamling H V:7, 1860-1870
+
| Umeå landsförsamling H V:7, 1860-1870  
|H V Bilagor till lysnings- och vigselboken
+
| H V Bilagor till lysnings- och vigselboken  
|7, 1860-1870
+
| 7, 1860-1870  
|Kapsel<br>Lysningshandlingar
+
| Kapsel<br>Lysningshandlingar
|-
+
|-
|4292800
+
| 4292800  
|Umeå landsförsamling H V:4, 1850-1859
+
| Umeå landsförsamling H V:4, 1850-1859  
|H V Bilagor till lysnings- och vigselboken
+
| H V Bilagor till lysnings- och vigselboken  
|4, 1850-1859
+
| 4, 1850-1859  
|Kapsel<br>Lysningshandlingar
+
| Kapsel<br>Lysningshandlingar
|-
+
|-
|4292800
+
| 4292800  
|Umeå landsförsamling L I b:6, 1861-1872
+
| Umeå landsförsamling L I b:6, 1861-1872  
|L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer
+
| L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer  
|6, 1861-1872
+
| 6, 1861-1872  
|Ficka<br>Uppbörd av påskmål, vinpengar och<br>stamboksmedel
+
| Ficka<br>Uppbörd av påskmål, vinpengar och<br>stamboksmedel
|-
+
|-
|4292801
+
| 4292801  
|Umeå landsförsamling L I c:4, 1865-1871
+
| Umeå landsförsamling L I c:4, 1865-1871  
|L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer
+
| L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer  
|4, 1865-1871
+
| 4, 1865-1871  
|Verifikat till kyrkoräkenskaper<br>Anm.: Häri även reversalkonton för kyrkans utlånte medel<br>1860-1870<br>Redovisninsräkn. 1870<br>Revisionsberättelser 1869-1871.
+
| Verifikat till kyrkoräkenskaper<br>Anm.: Häri även reversalkonton för kyrkans utlånte medel<br>1860-1870<br>Redovisninsräkn. 1870<br>Revisionsberättelser 1869-1871.
|-
+
|-
|4292802
+
| 4292802  
|Umeå landsförsamling A I:15a, 1841-1847
+
| Umeå landsförsamling A I:15a, 1841-1847  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15a, 1841-1847
+
| 15a, 1841-1847  
|Fol 1-259
+
| Fol 1-259
|-
+
|-
|4292802
+
| 4292802  
|Umeå landsförsamling A I:15b, 1841-1847
+
| Umeå landsförsamling A I:15b, 1841-1847  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15b, 1841-1847
+
| 15b, 1841-1847  
|Fol 260-499
+
| Fol 260-499
|-
+
|-
|4292803
+
| 4292803  
|Umeå landsförsamling A I:15c, 1841-1847
+
| Umeå landsförsamling A I:15c, 1841-1847  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15c, 1841-1847
+
| 15c, 1841-1847  
|Fol 508-721
+
| Fol 508-721
|-
+
|-
|4292803
+
| 4292803  
|Umeå landsförsamling A I:15d, 1841-1847
+
| Umeå landsförsamling A I:15d, 1841-1847  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15d, 1841-1847
+
| 15d, 1841-1847  
|Fol 722-941
+
| Fol 722-941
|-
+
|-
|4292803
+
| 4292803  
|Umeå landsförsamling A I:15e, 1841-1847
+
| Umeå landsförsamling A I:15e, 1841-1847  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15e, 1841-1847
+
| 15e, 1841-1847  
|Fol 943-1195
+
| Fol 943-1195
|-
+
|-
|4292803
+
| 4292803  
|Umeå landsförsamling A I:15f, 1841-1847
+
| Umeå landsförsamling A I:15f, 1841-1847  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15f, 1841-1847
+
| 15f, 1841-1847  
|Fol 1196-1538
+
| Fol 1196-1538
|-
+
|-
|4292804
+
| 4292804  
|Umeå landsförsamling A I:16a, 1848-1854
+
| Umeå landsförsamling A I:16a, 1848-1854  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16a, 1848-1854
+
| 16a, 1848-1854  
|Fol 1-229
+
| Fol 1-229
|-
+
|-
|4292804
+
| 4292804  
|Umeå landsförsamling A I:16b, 1848-1854
+
| Umeå landsförsamling A I:16b, 1848-1854  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16b, 1848-1854
+
| 16b, 1848-1854  
|Fol 230-465
+
| Fol 230-465
|-
+
|-
|4292804
+
| 4292804  
|Umeå landsförsamling A I:16c, 1848-1854
+
| Umeå landsförsamling A I:16c, 1848-1854  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16c, 1848-1854
+
| 16c, 1848-1854  
|Fol 467-728
+
| Fol 467-728
|-
+
|-
|4292804
+
| 4292804  
|Umeå landsförsamling A I:16d, 1848-1854
+
| Umeå landsförsamling A I:16d, 1848-1854  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16d, 1848-1854
+
| 16d, 1848-1854  
|Fol 729-973
+
| Fol 729-973
|-
+
|-
|4292806
+
| 4292806  
|Umeå landsförsamling A I:17a, 1855-1861
+
| Umeå landsförsamling A I:17a, 1855-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17a, 1855-1861
+
| 17a, 1855-1861  
|Fol 1-477
+
| Fol 1-477
|-
+
|-
|4292806
+
| 4292806  
|Umeå landsförsamling A I:17b1, 1855-1861
+
| Umeå landsförsamling A I:17b1, 1855-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17b1, 1855-1861
+
| 17b1, 1855-1861  
|Fol 478-713
+
| Fol 478-713
|-
+
|-
|4292806
+
| 4292806  
|Umeå landsförsamling A I:17b2, 1855-1861
+
| Umeå landsförsamling A I:17b2, 1855-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17b2, 1855-1861
+
| 17b2, 1855-1861  
|Fol 714-1051
+
| Fol 714-1051
|-
+
|-
|4292807
+
| 4292807  
|Umeå landsförsamling A I:17c, 1855-1861
+
| Umeå landsförsamling A I:17c, 1855-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17c, 1855-1861
+
| 17c, 1855-1861  
|Fol 1052-1363
+
| Fol 1052-1363
|-
+
|-
|4292807
+
| 4292807  
|Umeå landsförsamling A I:17d, 1855-1861
+
| Umeå landsförsamling A I:17d, 1855-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17d, 1855-1861
+
| 17d, 1855-1861  
|Fol 1364-1706
+
| Fol 1364-1706
|-
+
|-
|4292808
+
| 4292808  
|Umeå landsförsamling B I:4, 1853-1864
+
| Umeå landsförsamling B I:4, 1853-1864  
|B I Inflyttningslängder
+
| B I Inflyttningslängder  
|4, 1853-1864
+
| 4, 1853-1864  
|Lev. 59/1964<br>Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1853-1864
+
| Lev. 59/1964<br>Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1853-1864
|-
+
|-
|4292808
+
| 4292808  
|Umeå landsförsamling C:7, 1837-1854
+
| Umeå landsförsamling C:7, 1837-1854  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|7, 1837-1854
+
| 7, 1837-1854  
|1837-1854 10/5<br>Lev. 55/1953
+
| 1837-1854 10/5<br>Lev. 55/1953
|-
+
|-
|4292808
+
| 4292808  
|Umeå landsförsamling C:8, 1854-1861
+
| Umeå landsförsamling C:8, 1854-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|8, 1854-1861
+
| 8, 1854-1861  
|1854 2/6-1861 3/2<br>Lev. 59/1964
+
| 1854 2/6-1861 3/2<br>Lev. 59/1964
|-
+
|-
|4292808
+
| 4292808  
|Umeå landsförsamling E I:3, 1827-1855
+
| Umeå landsförsamling E I:3, 1827-1855  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|3, 1827-1855
+
| 3, 1827-1855  
|Lev. 55/1953
+
| Lev. 55/1953
|-
+
|-
|4292808
+
| 4292808  
|Umeå landsförsamling E I:4, 1856-1861
+
| Umeå landsförsamling E I:4, 1856-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|4, 1856-1861
+
| 4, 1856-1861  
|Lev. 59/1964
+
| Lev. 59/1964
|-
+
|-
|4292808
+
| 4292808  
|Umeå landsförsamling F:2, 1858-1860
+
| Umeå landsförsamling F:2, 1858-1860  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|2, 1858-1860
+
| 2, 1858-1860  
|Lev. 59/1964
+
| Lev. 59/1964
|-
+
|-
|4292809
+
| 4292809  
|Skellefteå landsförsamling A I:11a, 1862-1870
+
| Skellefteå landsförsamling A I:11a, 1862-1870  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11a, 1862-1870
+
| 11a, 1862-1870  
|Del 1:1.<br>Fol. 1-166.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 1:1.<br>Fol. 1-166.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292809
+
| 4292809  
|Skellefteå landsförsamling A I:11b, 1862-1870
+
| Skellefteå landsförsamling A I:11b, 1862-1870  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11b, 1862-1870
+
| 11b, 1862-1870  
|Del 1:2.<br>Fol. 167-395.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 1:2.<br>Fol. 167-395.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292809
+
| 4292809  
|Skellefteå landsförsamling A I:11c, 1862-1870
+
| Skellefteå landsförsamling A I:11c, 1862-1870  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11c, 1862-1870
+
| 11c, 1862-1870  
|Del 2:1.<br>Fol. 1-216.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 2:1.<br>Fol. 1-216.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292810
+
| 4292810  
|Skellefteå landsförsamling A I:11d, 1862-1870
+
| Skellefteå landsförsamling A I:11d, 1862-1870  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11d, 1862-1870
+
| 11d, 1862-1870  
|Del 2:2.<br>Fol. 217-393.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 2:2.<br>Fol. 217-393.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292810
+
| 4292810  
|Skellefteå landsförsamling A I:11e, 1862-1870
+
| Skellefteå landsförsamling A I:11e, 1862-1870  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11e, 1862-1870
+
| 11e, 1862-1870  
|Del 3:1.<br>Fol. 1-197.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 3:1.<br>Fol. 1-197.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292810
+
| 4292810  
|Skellefteå landsförsamling A I:11f, 1862-1870
+
| Skellefteå landsförsamling A I:11f, 1862-1870  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11f, 1862-1870
+
| 11f, 1862-1870  
|Del 3:2.<br>Fol. 198-397.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 3:2.<br>Fol. 198-397.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292810
+
| 4292810  
|Skellefteå landsförsamling A I:11g, 1862-1870
+
| Skellefteå landsförsamling A I:11g, 1862-1870  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11g, 1862-1870
+
| 11g, 1862-1870  
|Del 4:1.<br>Fol. 1-234.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 4:1.<br>Fol. 1-234.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292811
+
| 4292811  
|Skellefteå landsförsamling A I:11h, 1862-1870
+
| Skellefteå landsförsamling A I:11h, 1862-1870  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11h, 1862-1870
+
| 11h, 1862-1870  
|Del 4:2.<br>Fol. 235-400.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 4:2.<br>Fol. 235-400.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292811
+
| 4292811  
|Skellefteå landsförsamling A I:11j, 1862-1870
+
| Skellefteå landsförsamling A I:11j, 1862-1870  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11j, 1862-1870
+
| 11j, 1862-1870  
|Del 5:1.<br>Fol. 1-152.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 5:1.<br>Fol. 1-152.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292811
+
| 4292811  
|Skellefteå landsförsamling A I:11k, 1862-1870
+
| Skellefteå landsförsamling A I:11k, 1862-1870  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11k, 1862-1870
+
| 11k, 1862-1870  
|Del 5:2.<br>Fol. 153-397.<br>Lev. 41/1974.<br>Inneh. även:<br>Husförhörslängd för Skellefteå stad 1862-1870.<br>Personreg. i exp.
+
| Del 5:2.<br>Fol. 153-397.<br>Lev. 41/1974.<br>Inneh. även:<br>Husförhörslängd för Skellefteå stad 1862-1870.<br>Personreg. i exp.
|-
+
|-
|4292812
+
| 4292812  
|Skellefteå landsförsamling A I:12a, 1871-1880
+
| Skellefteå landsförsamling A I:12a, 1871-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12a, 1871-1880
+
| 12a, 1871-1880  
|Del 1.<br>Fol. 1-385.<br>Lev. 41/1974.<br>Avskrift. Originalboken, se Byske A I:1a, b.
+
| Del 1.<br>Fol. 1-385.<br>Lev. 41/1974.<br>Avskrift. Originalboken, se Byske A I:1a, b.
|-
+
|-
|4292812
+
| 4292812  
|Skellefteå landsförsamling A I:12b, 1871-1880
+
| Skellefteå landsförsamling A I:12b, 1871-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12b, 1871-1880
+
| 12b, 1871-1880  
|Del 2:1.<br>Fol. 1-194.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 2:1.<br>Fol. 1-194.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292812
+
| 4292812  
|Skellefteå landsförsamling A I:12c, 1871-1880
+
| Skellefteå landsförsamling A I:12c, 1871-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12c, 1871-1880
+
| 12c, 1871-1880  
|Del 2:2.<br>Fol. 195-362.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 2:2.<br>Fol. 195-362.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292813
+
| 4292813  
|Skellefteå landsförsamling A I:12d, 1871-1880
+
| Skellefteå landsförsamling A I:12d, 1871-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12d, 1871-1880
+
| 12d, 1871-1880  
|Del 3:1.<br>Fol. 1-168.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 3:1.<br>Fol. 1-168.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292813
+
| 4292813  
|Skellefteå landsförsamling A I:12e, 1871-1880
+
| Skellefteå landsförsamling A I:12e, 1871-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12e, 1871-1880
+
| 12e, 1871-1880  
|Del 3:2.<br>Fol. 169-393.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 3:2.<br>Fol. 169-393.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292813
+
| 4292813  
|Skellefteå landsförsamling A I:12f, 1871-1880
+
| Skellefteå landsförsamling A I:12f, 1871-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12f, 1871-1880
+
| 12f, 1871-1880  
|Del 4:1.<br>Fol. 1-202.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 4:1.<br>Fol. 1-202.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292814
+
| 4292814  
|Skellefteå landsförsamling A I:12g, 1871-1880
+
| Skellefteå landsförsamling A I:12g, 1871-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12g, 1871-1880
+
| 12g, 1871-1880  
|Del 4:2.<br>Fol. 203-418.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 4:2.<br>Fol. 203-418.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292814
+
| 4292814  
|Skellefteå landsförsamling A I:12h, 1871-1880
+
| Skellefteå landsförsamling A I:12h, 1871-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12h, 1871-1880
+
| 12h, 1871-1880  
|Del 5:1.<br>Fol. 1-258.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 5:1.<br>Fol. 1-258.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292814
+
| 4292814  
|Skellefteå landsförsamling A I:12j, 1871-1880
+
| Skellefteå landsförsamling A I:12j, 1871-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12j, 1871-1880
+
| 12j, 1871-1880  
|Del 5:2.<br>Fol. 259-417.<br>Lev. 41/1974.<br>Innehåller även:<br>Husförhörslängd för Skellefteå stad 1871-1880, samt<br>Obefintliga personer.
+
| Del 5:2.<br>Fol. 259-417.<br>Lev. 41/1974.<br>Innehåller även:<br>Husförhörslängd för Skellefteå stad 1871-1880, samt<br>Obefintliga personer.
|-
+
|-
|4292815
+
| 4292815  
|Skellefteå landsförsamling A I:13a, 1881-1890
+
| Skellefteå landsförsamling A I:13a, 1881-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13a, 1881-1890
+
| 13a, 1881-1890  
|Del 1:1.<br>Fol. 1-228.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 1:1.<br>Fol. 1-228.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292815
+
| 4292815  
|Skellefteå landsförsamling A I:13b, 1881-1890
+
| Skellefteå landsförsamling A I:13b, 1881-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13b, 1881-1890
+
| 13b, 1881-1890  
|Del 1:2.<br>Fol. 229-423.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 1:2.<br>Fol. 229-423.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292815
+
| 4292815  
|Skellefteå landsförsamling A I:13c, 1881-1890
+
| Skellefteå landsförsamling A I:13c, 1881-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13c, 1881-1890
+
| 13c, 1881-1890  
|Del 2:1.<br>Fol. 1-226.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 2:1.<br>Fol. 1-226.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292816
+
| 4292816  
|Skellefteå landsförsamling A I:13d, 1881-1890
+
| Skellefteå landsförsamling A I:13d, 1881-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13d, 1881-1890
+
| 13d, 1881-1890  
|Del 2:2.<br>Fol. 227-485.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 2:2.<br>Fol. 227-485.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292816
+
| 4292816  
|Skellefteå landsförsamling A I:13e, 1881-1890
+
| Skellefteå landsförsamling A I:13e, 1881-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13e, 1881-1890
+
| 13e, 1881-1890  
|Del 3:1.<br>Fol. 1-124.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 3:1.<br>Fol. 1-124.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292816
+
| 4292816  
|Skellefteå landsförsamling A I:13f, 1881-1890
+
| Skellefteå landsförsamling A I:13f, 1881-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13f, 1881-1890
+
| 13f, 1881-1890  
|Del 3:2.<br>Fol. 125-323.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 3:2.<br>Fol. 125-323.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292816
+
| 4292816  
|Skellefteå landsförsamling A I:13g, 1881-1890
+
| Skellefteå landsförsamling A I:13g, 1881-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13g, 1881-1890
+
| 13g, 1881-1890  
|Del 4:1.<br>Fol. 1-174.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 4:1.<br>Fol. 1-174.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292817
+
| 4292817  
|Skellefteå landsförsamling A I:13h, 1881-1890
+
| Skellefteå landsförsamling A I:13h, 1881-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13h, 1881-1890
+
| 13h, 1881-1890  
|Del 4:2.<br>Fol. 175-328.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 4:2.<br>Fol. 175-328.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292817
+
| 4292817  
|Skellefteå landsförsamling A I:13j, 1881-1890
+
| Skellefteå landsförsamling A I:13j, 1881-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13j, 1881-1890
+
| 13j, 1881-1890  
|Del 5:1.<br>Fol. 1-234.<br>Lev. 41/1974.
+
| Del 5:1.<br>Fol. 1-234.<br>Lev. 41/1974.
|-
+
|-
|4292817
+
| 4292817  
|Skellefteå landsförsamling A I:13k, 1881-1890
+
| Skellefteå landsförsamling A I:13k, 1881-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13k, 1881-1890
+
| 13k, 1881-1890  
|Del 5:2.<br>Fol. 235-434.<br>Lev. 41/1974.<br>Inneh. även:<br>Husförhörslängd för Skellefteå stad 1881-1890, samt<br>Obefintliga personer.
+
| Del 5:2.<br>Fol. 235-434.<br>Lev. 41/1974.<br>Inneh. även:<br>Husförhörslängd för Skellefteå stad 1881-1890, samt<br>Obefintliga personer.
|-
+
|-
|4292818
+
| 4292818  
|Örträsks församling A I:3, 1880-1889
+
| Örträsks församling A I:3, 1880-1889  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1880-1889
+
| 3, 1880-1889  
|Lev 7/1972<br>Innehåller även:<br>Anteckningar om obefintliga<br>1880-1889.
+
| Lev 7/1972<br>Innehåller även:<br>Anteckningar om obefintliga<br>1880-1889.
|-
+
|-
|4292818
+
| 4292818  
|Örträsks församling A I:4, 1890-1894
+
| Örträsks församling A I:4, 1890-1894  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1890-1894
+
| 4, 1890-1894  
|Lev 7/1972<br>Serien avslutad
+
| Lev 7/1972<br>Serien avslutad
|-
+
|-
|4292819
+
| 4292819  
|Nysätra församling A I:10a, 1862-1873
+
| Nysätra församling A I:10a, 1862-1873  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10a, 1862-1873
+
| 10a, 1862-1873  
|Lev 51/1974<br>Inneh även:<br>Fört över nattvardsgångar<br>Fört över gratialister
+
| Lev 51/1974<br>Inneh även:<br>Fört över nattvardsgångar<br>Fört över gratialister
|-
+
|-
|4292819
+
| 4292819  
|Nysätra församling A I:10b, 1862-1873
+
| Nysätra församling A I:10b, 1862-1873  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10b, 1862-1873
+
| 10b, 1862-1873  
|Lev 51/1974<br>Inneh även:<br>Fört över nattvardsgångar<br>Fört över gratialister
+
| Lev 51/1974<br>Inneh även:<br>Fört över nattvardsgångar<br>Fört över gratialister
|-
+
|-
|4292820
+
| 4292820  
|Nysätra församling A I:11a, 1874-1883
+
| Nysätra församling A I:11a, 1874-1883  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11a, 1874-1883
+
| 11a, 1874-1883  
|Lev 51/1974<br>Inneh även:<br>Fört över nattvardsgäster<br>Fört över gratialister
+
| Lev 51/1974<br>Inneh även:<br>Fört över nattvardsgäster<br>Fört över gratialister
|-
+
|-
|4292820
+
| 4292820  
|Nysätra församling A I:11b, 1874-1883
+
| Nysätra församling A I:11b, 1874-1883  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11b, 1874-1883
+
| 11b, 1874-1883  
|Lev 51/1974<br>Inneh även:<br>Fört över obefintliga 1884<br>Fört över nattvardsgångar<br>Fört över gratialister
+
| Lev 51/1974<br>Inneh även:<br>Fört över obefintliga 1884<br>Fört över nattvardsgångar<br>Fört över gratialister
|-
+
|-
|4292821
+
| 4292821  
|Nysätra församling A I:12a, 1884-1894 febr
+
| Nysätra församling A I:12a, 1884-1894 febr  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12a, 1884-1894 febr
+
| 12a, 1884-1894 febr  
|Lev 51/1974<br>Nummer 1-273.<br>Inneh även:<br>Fört över nattvardsgångar
+
| Lev 51/1974<br>Nummer 1-273.<br>Inneh även:<br>Fört över nattvardsgångar
|-
+
|-
|4292821
+
| 4292821  
|Nysätra församling A I:12b, 1884-1894 febr
+
| Nysätra församling A I:12b, 1884-1894 febr  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12b, 1884-1894 febr
+
| 12b, 1884-1894 febr  
|Lev 51/1974<br>Nummer 273-532.<br>Inneh även:<br>Fört över obefintliga
+
| Lev 51/1974<br>Nummer 273-532.<br>Inneh även:<br>Fört över obefintliga
|-
+
|-
|4292822
+
| 4292822  
|Norsjö församling A I:6, 1862-1871
+
| Norsjö församling A I:6, 1862-1871  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1862-1871
+
| 6, 1862-1871  
|Lev 25/1972
+
| Lev 25/1972
|-
+
|-
|4292822
+
| 4292822  
|Norsjö församling A I:7, 1872-1881
+
| Norsjö församling A I:7, 1872-1881  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1872-1881
+
| 7, 1872-1881  
|Lev 85/1975
+
| Lev 85/1975
|-
+
|-
|4292823
+
| 4292823  
|Norsjö församling A I:8, 1882-1891
+
| Norsjö församling A I:8, 1882-1891  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1882-1891
+
| 8, 1882-1891  
|Lev 85/1975<br>Inneh även:<br>Fört över allmänna nattvards- gångar 1882-1891<br>Fört över kyrkorådets ledamöter omkr 1868-1890<br>Fört över skoltillsyningsmän omkr 1886-1890<br>Mantalsskrivnings- och folk- mängdsuppgifter 1882-1890 (avser även<br>Jörn)
+
| Lev 85/1975<br>Inneh även:<br>Fört över allmänna nattvards- gångar 1882-1891<br>Fört över kyrkorådets ledamöter omkr 1868-1890<br>Fört över skoltillsyningsmän omkr 1886-1890<br>Mantalsskrivnings- och folk- mängdsuppgifter 1882-1890 (avser även<br>Jörn)
|-
+
|-
|4292824
+
| 4292824  
|Nordmalings församling A I:13a, 1863-1872
+
| Nordmalings församling A I:13a, 1863-1872  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13a, 1863-1872
+
| 13a, 1863-1872  
|Lev 150/1972
+
| Lev 150/1972
|-
+
|-
|4292824
+
| 4292824  
|Nordmalings församling A I:13b, 1863-1872
+
| Nordmalings församling A I:13b, 1863-1872  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13b, 1863-1872
+
| 13b, 1863-1872  
|Lev 150/1972
+
| Lev 150/1972
|-
+
|-
|4292824
+
| 4292824  
|Nordmalings församling A I:13c, 1863-1872
+
| Nordmalings församling A I:13c, 1863-1872  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13c, 1863-1872
+
| 13c, 1863-1872  
|Lev 150/1972