Difference between revisions of "FamilySearch Digital Image Collection for Västerbotten, Sweden"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 36: Line 36:
 
! scope="col" | Volume and Year  
 
! scope="col" | Volume and Year  
 
! scope="col" | Remarks
 
! scope="col" | Remarks
|-
+
|-
|4289368
+
| 4289368  
|Åsele församling A I:1, 1772-1780
+
| Åsele församling A I:1, 1772-1780  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1772-1780
+
| 1, 1772-1780  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4289368
+
| 4289368  
|Åsele församling A I:2, 1781-1802
+
| Åsele församling A I:2, 1781-1802  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1781-1802
+
| 2, 1781-1802  
|"Förhörsbok<br>Enstaka ant 1778-1780, 1803-1812<br>Häri ""Någre enfaldige Frågor...förestälte wid Communion- förhör..."" odat"
+
| "Förhörsbok<br>Enstaka ant 1778-1780, 1803-1812<br>Häri ""Någre enfaldige Frågor...förestälte wid Communion- förhör..."" odat"
|-
+
|-
|4289368
+
| 4289368  
|Åsele församling A I:3, 1803-1853
+
| Åsele församling A I:3, 1803-1853  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1803-1853
+
| 3, 1803-1853  
|Förhörsbok 1803-1815, 1817-1853 (spridda år) Särskilda<br>listor över lapska kommunikanter 1831 26/12-1842 30/1 (i slutet av bandet)<br>Inneh även:<br>Dopant 1829 dec, 1832 jan-feb Vigselant 1832 mars-april<br>Ant om dödsfall 1832 15/3
+
| Förhörsbok 1803-1815, 1817-1853 (spridda år) Särskilda<br>listor över lapska kommunikanter 1831 26/12-1842 30/1 (i slutet av bandet)<br>Inneh även:<br>Dopant 1829 dec, 1832 jan-feb Vigselant 1832 mars-april<br>Ant om dödsfall 1832 15/3
|-
+
|-
|4289369
+
| 4289369  
|Åsele församling A I:4, 1815-1825
+
| Åsele församling A I:4, 1815-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1815-1825
+
| 4, 1815-1825  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4289369
+
| 4289369  
|Åsele församling A I:5, 1826-1835
+
| Åsele församling A I:5, 1826-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1826-1835
+
| 5, 1826-1835  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
|-
+
|-
|4289369
+
| 4289369  
|Åsele församling A I:6, 1835-1845
+
| Åsele församling A I:6, 1835-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1835-1845
+
| 6, 1835-1845  
|Förhörsbok<br>Lev 35/1951
+
| Förhörsbok<br>Lev 35/1951
 +
|-
 +
| 4289370
 +
| Åsele församling C:1, 1710-1748
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1710-1748
 +
| 1710 17/6-1748<br>Fragment omfattande pag 209-364<br>Register se N:1<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1701-1707, 1710 4/12- 1748<br>Begravningsbok 1711-1748
 +
|-
 +
| 4289370
 +
| Åsele församling C:3, 1800-1847
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 3, 1800-1847
 +
| Dop i Fatmomakke kapell under särskild rubrik<br>1802-1803
 +
|-
 +
| 4289370
 +
| Åsele församling D II:1, 1791-1802
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 1, 1791-1802
 +
| För den svenska allmogen. I slutet av boken upplägg<br>för bortavarande pigor och drängar
 +
|-
 +
| 4289370
 +
| Åsele församling D II:2, 1791-1811
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 2, 1791-1811
 +
| För lappallmogen. I slutet av boken upplägg för löst<br>folk av svenskar och lappar samt för norska lappar
 +
|-
 +
| 4289370
 +
| Åsele församling E I:1, 1800-1861
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1800-1861
 +
| 1800 1/5-1861<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1800-1862
 +
|-
 +
| 4289371
 +
| Åsele församling L I a:1, 1648-1695
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka
 +
| 1, 1648-1695
 +
| 1648--1695-04-30. Inb.<br>Kyrkoräkenskaper.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1758--1801-05-01.
 +
|-
 +
| 4289371
 +
| Åsele församling L I a:2, 1700-1764
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka
 +
| 2, 1700-1764
 +
| Inb. (i kapsel).<br>Kyrkoräkenskaper.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1744-1757. Inventariefört. för kyrkan 1648-1737.<br>Series pastorum 1648-1811.
 +
|-
 +
| 4289371
 +
| Åsele församling L I a:3, 1765-1829
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka
 +
| 3, 1765-1829
 +
| 1765-05-01--1829-04-30. Inb.<br>Kyrkoräkenskaper.
 +
|-
 +
| 4289371
 +
| Åsele församling L I b:1, 1742-1808
 +
| L I b Räkenskaper för kyrka
 +
| 1, 1742-1808
 +
| 1742-1764, 1808.<br>Verifikationer.<br>Inneh. även:<br>Verif. för fattigkassan.
 +
|-
 +
| 4289372
 +
| Åsele församling A I:7, 1845-1854
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7, 1845-1854
 +
| Lev 44/1964<br>Var vid lev sammanbunden med<br>A I:8
 +
|-
 +
| 4289372
 +
| Åsele församling A I:8, 1855-1861
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8, 1855-1861
 +
| Lev 44/1964<br>Var vid lev sammanbunden med<br>A I:7
 +
|-
 +
| 4289372
 +
| Åsele församling C:4, 1848-1861
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 4, 1848-1861
 +
| Lev 44/1964
 +
|-
 +
| 4289373
 +
| Bjurholms församling A I:1, 1819-1826
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 1, 1819-1826
 +
| Förhörs- och kommunionbok
 +
|-
 +
| 4289373
 +
| Bjurholms församling A I:2, 1827-1833 (1834)
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 2, 1827-1833 (1834)
 +
| Förhörs- och kommunionbok<br>Innehåller även:<br>förteckning för mantalsskrivning u.å
 +
|-
 +
| 4289373
 +
| Bjurholms församling A I:3, 1834-1840
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 3, 1834-1840
 +
| Förhörs- och kommunionbok
 +
|-
 +
| 4289373
 +
| Bjurholms församling C:1, 1809-1835
 +
| C Födelse- och dopbok
 +
| 1, 1809-1835
 +
| Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1809-1830 20/4<br>Död- och begravningsbok 1809-1830 18/4
 +
|-
 +
| 4289373
 +
| Bjurholms församling C:2, 1830-1848
 +
| C Födelse- och dopbok
 +
| 2, 1830-1848
 +
| Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1830-1840
 +
|-
 +
| 4289373
 +
| Bjurholms församling L I a:1, 1805-1890
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka
 +
| 1, 1805-1890
 +
| Inb<br>1805-09-15--1890<br>Anm.:<br>Till 1862-05-01 efter räkenskapsår<br>Fr o m 1863 efter kalenderår<br>Inneh. även:<br>Fattigkassans räkenskaper<br>1810-05-01--1850-05-01
 +
|-
 +
| 4289374
 +
| Bjurholms församling A I:4, 1841-1848
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 4, 1841-1848
 +
| Lev 7/1952<br>Förhörs- och kommunionbok Anm: innehåller spridda anteckningar även senare
 +
|-
 +
| 4289374
 +
| Bjurholms församling A I:5, 1849-1854
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 5, 1849-1854
 +
| Lev 31/1962<br>Anm: innehåller spridda anteck- ningar även senare Förhörs- och kommunionbok
 +
|-
 +
| 4289375
 +
| Bjurholms församling A I:6a, 1855-1864
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 6a, 1855-1864
 +
| Lev 31/1962<br>Skrift- och kommunionbok
 +
|-
 +
| 4289375
 +
| Bjurholms församling A I:6b, 1855-1864
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 6b, 1855-1864
 +
| Lev 31/1962<br>Skrift- och kommunionbok
 +
|-
 +
| 4289375
 +
| Bjurholms församling B:1, 1847-1878
 +
| B In- och utflyttningslängd
 +
| 1, 1847-1878
 +
| Lev 5/1972
 +
|-
 +
| 4289375
 +
| Bjurholms församling C:3, 1849-1861
 +
| C Födelse- och dopbok
 +
| 3, 1849-1861
 +
| Lev 31/1962<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1849-1861
 +
|-
 +
| 4289376
 +
| Burträsks församling A I:1, 1710-1726
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1710-1726
 +
| Förhörsbok<br>Utgöres av två längder.<br>Födelseår ej angivna.<br>I bokens mitt program för catechismiförhör 1709-1719 samt register över byarna.<br>Volymen ombunden 1965. Pärmfyllnanden från det äldre bandet, se J:4.
 +
|-
 +
| 4289376
 +
| Burträsks församling A I:2, 1727-1750 (1770)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1727-1750 (1770)
 +
| Förhörsbok<br>1727-omkr 1750 (1770).<br>G. signum AI:4.<br>Oregelbundna anteckningar om dödsfall t.o.m. 1770.<br>Särskild längd över vallhjon 1731-1745.<br>Innehåller även:<br>Konfirmationslängder 1742-1743, 1746-1752.
 +
|-
 +
| 4289376
 +
| Burträsks församling A I:3, 1744-1768 (1790)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1744-1768 (1790)
 +
| "Förhörsbok<br>För byarna finns anteckningar om nyfödda t.o.m. 1757, för<br>""soldatesken"" t.o.m. 1768 <br>dödsfalls- o.a. uppgifter oregelbunet tillskrivna t.o.m.1790.<br>Från sida 99 r. prot. över catechismiförhör 1755, 1763, 1764, 1767.<br>Innehåller även:<br>Födelse- och dopant. 1762 okt-nov.<br>Konfirmationslängd 1763.<br>Uppgift om vid lysning uppburna medel 1762 23/10."
 +
|-
 +
| 4289376
 +
| Burträsks församling A I:4 a, 1750-1768 (1828)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4 a, 1750-1768 (1828)
 +
| omkr 1750-1768 (1828).<br>Förhörsbok fol 1 - 81<br>
 +
|-
 +
| 4289377
 +
| Burträsks församling A I:5, 1780-1810 (1812)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5, 1780-1810 (1812)
 +
| omkr 1780-1810 (1812).<br>Förhörsbok<br>Defekt, flera blad borta.
 +
|-
 +
| 4289377
 +
| Burträsks församling A I:6, 1811-1816
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6, 1811-1816
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4289743
 +
| Burträsks församling A I:7a, 1816-1825
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7a, 1816-1825
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4289743
 +
| Burträsks församling A I:7b, 1816-1825
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7b, 1816-1825
 +
| Förhörsbok<br>Innehåller även:<br>In- och utflyttningsl. 1816-1818.
 +
|-
 +
| 4289744
 +
| Burträsks församling A I:8a, 1825-1835
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8a, 1825-1835
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4289744
 +
| Burträsks församling A I:8b, 1825-1835
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8b, 1825-1835
 +
| Förhörsbok<br>Innehåller även:<br>Förteckning på sexmän, kyrkoråds-<br>ledamöter, nämndemän och godemän u.å.
 +
|-
 +
| 4289745
 +
| Burträsks församling B:1, 1821-1847
 +
| B In- och utflyttningslängder
 +
| 1, 1821-1847
 +
| "Inflyttning 1/5 1821 - 4/7 1846 <br>Utflyttning 1/5 1821 - 22/11 1846"
 +
|-
 +
| 4289745
 +
| Burträsks församling C:1, 1740-1759
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1740-1759
 +
| Före 1747 endast födelse- eller dopbok.<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1740-1774<br>Dödbok 1740-1770.
 +
|-
 +
| 4289745
 +
| Burträsks församling C:2, 1760-1788
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1760-1788
 +
| Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1771-1784<br>Förteckning på dem som undergått kyrkoplikt och enskilt skrifter-<br>mål 1784-1795.
 +
|-
 +
| 4289745
 +
| Burträsks församling C:3, 1789-1813
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 3, 1789-1813
 +
| Innehåller även:<br>Vigselbok 1789-1812<br>Död- och begravningsbok 1789-1812.
 +
|-
 +
| 4289745
 +
| Burträsks församling C:4, 1813-1837
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 4, 1813-1837
 +
|
 +
|-
 +
| 4289746
 +
| Burträsks församling D II:1, 1731-1740
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 1, 1731-1740
 +
| Kommunionbok
 +
|-
 +
| 4289746
 +
| Burträsks församling D II:2, 1740-1750 (1756)
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 2, 1740-1750 (1756)
 +
| Kommunionbok<br>För kompaniet 1744-1756.
 +
|-
 +
| 4289746
 +
| Burträsks församling D II:3, 1750-1765
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 3, 1750-1765
 +
| Kommunionbok
 +
|-
 +
| 4289746
 +
| Burträsks församling D II:4, 1769-1786
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 4, 1769-1786
 +
| Kommunionbok<br>Sid 1-104 saknas i början av volymen. Två av bladen har åter-<br>funnits som pärmfyllnad i en predikosamling förvarad i Skellefteå museum.<br>Se L III:10<br>Innehåller även:<br>In- och utflyttningslängd 1786-1795.
 +
|-
 +
| 4289746
 +
| Burträsks församling D II:5, 1787-1801
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 5, 1787-1801
 +
| Kommunionbok<br>Å sista bladet notiser om catechismiförhör m m 1788-1793.
 +
|-
 +
| 4289746
 +
| Burträsks församling D II:6, 1802-1810
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 6, 1802-1810
 +
| Kommunionbok
 +
|-
 +
| 4289746
 +
| Burträsks församling E I:1, 1775-1788
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1775-1788
 +
| Vigselbok<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1784-1788.
 +
|-
 +
| 4289746
 +
| Burträsks församling E I:2, 1813-1843
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 2, 1813-1843
 +
| Vigselbok<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1813-1843.
 +
|-
 +
| 4289747
 +
| Burträsks församling L I a:1, 1630-1685
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker
 +
| 1, 1630-1685
 +
| Avser tiden (1630)1631-1685<br>Kyrkoräkenskapsbok<br>Inneh. även:<br>Notis om ärkebiskop Paulinus<br>visitationsresa genom övre<br>Norrland 1642.
 +
|-
 +
| 4289747
 +
| Burträsks församling L I a:2, 1685-1722
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker
 +
| 2, 1685-1722
 +
| Kyrkoräkenskapsbok<br>Anm,: I slutet notis om uttaxerat bidrag till ny bibelöversättning.
 +
|-
 +
| 4289747
 +
| Burträsks församling L I a:3, 1723-1775
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker
 +
| 3, 1723-1775
 +
| Kyrkoräkenskapsbok<br>Inneh. även:<br>Uppgift om kyrkorådsledamöter<br>1772 Kyrkoinventarium 1730<br>med tillägg 1739 och u.å., 1768 (två avskrifter), 1782 och 1796.
 +
|-
 +
| 4289747
 +
| Burträsks församling L I a:4, 1775-1813
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker
 +
| 4, 1775-1813
 +
| Kyrkoräkenskaper<br>Inneh. även:<br>Kyrkoinventarium 1821 16/7<br>Insaml. lasarettsmedel<br>1796-1813<br>Insaml. kollekter 1796-1808.
 +
|-
 +
| 4289747
 +
| Burträsks församling L I b:1, 1813-1844
 +
| L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialier.
 +
| 1, 1813-1844
 +
| Inb.<br>Special
 +
|-
 +
| 4289747
 +
| Burträsks församling L I a:5, 1813-1856
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker
 +
| 5, 1813-1856
 +
| Huvudbok<br>Inneh. även:<br>Skuldbok 1813-1816.
 +
|-
 +
| 4289748
 +
| Burträsks församling A I:9a, 1836-1846
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9a, 1836-1846
 +
| Förhörsbok<br>Lev 95/1951
 +
|-
 +
| 4289748
 +
| Burträsks församling A I:9b, 1836-1846
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9b, 1836-1846
 +
| Förhörsbok<br>Lev 95/1951
 +
|-
 +
| 4289749
 +
| Burträsks församling A I:10a, 1846-1856
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10a, 1846-1856
 +
| Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1847-1856.
 +
|-
 +
| 4289749
 +
| Burträsks församling A I:10b, 1846-1856
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10b, 1846-1856
 +
| Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1847-1856.
 +
|-
 +
| 4289750
 +
| Burträsks församling A I:11a, 1857-1862
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11a, 1857-1862
 +
| Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
 +
|-
 +
| 4289750
 +
| Burträsks församling A I:11b, 1857-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11b, 1857-1863
 +
| Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
 +
|-
 +
| 4289750
 +
| Burträsks församling A I:11c, 1857-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11c, 1857-1863
 +
| Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
 +
|-
 +
| 4289750
 +
| Burträsks församling A I:11d, 1857-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11d, 1857-1863
 +
| Lev 40/1962<br>Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
 +
|-
 +
| 4289751
 +
| Burträsks församling B:2, 1851-1858
 +
| B In- och utflyttningslängder
 +
| 2, 1851-1858
 +
| Lev 40/1962
 +
|-
 +
| 4289751
 +
| Burträsks församling B:3, 1858-1894
 +
| B In- och utflyttningslängder
 +
| 3, 1858-1894
 +
| Lev 86/1972
 +
|-
 +
| 4289751
 +
| Burträsks församling C:5, 1838-1852
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 5, 1838-1852
 +
| Lev 95/1951
 +
|-
 +
| 4289751
 +
| Burträsks församling C:6, 1852-1862
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 6, 1852-1862
 +
| Lev 40/1962<br>Lista över dödfödda 1854.
 +
|-
 +
| 4289751
 +
| Burträsks församling E I:3, 1844-1862
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 3, 1844-1862
 +
| Lev 40/1962<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1844-1862.
 +
|-
 +
| 4289752
 +
| Bygdeå församling A I:1, 1639-1752
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1639-1752
 +
| "Katekismilängd.<br>ANM: upptar barn och ungdom endast i början av volymen vuxna.<br>INNEHÅLLER ÄVEN: längder över nattvardsungdom 1744-1748 (?), 1751<br>(defekta)."
 +
|-
 +
| 4289752
 +
| Bygdeå församling A I:2, 1746-1762
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1746-1762
 +
| "Anm: häri ingår husförhörs- protokoll för ""moderkyrkan<br>och kapellet"" 1752-1762.<br>Innehåller även:<br>Längder över nattvardsungdom 1752-1762 (bland husförhörs- protokoll).<br>Förteckn över ordning vid hus- förhör, efter rotar, byar och åboer fr o m<br>1752.<br>Kommunionlängd för Robertsfors bruk 1759-1762.<br>Förteckning på valda kyrkoråds- medlemmar 1763.<br>Minnesbok över sockenstämmobe- slut 1751-1758.<br>Kyrkorådsprotokoll 1752-1753."
 +
|-
 +
| 4289752
 +
| Bygdeå församling A I:3, 1762-
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1762-
 +
| Anm 1: upplagd med personernas namn och födelseår, men ej<br>tagen i bruk.<br>Anm 2: defekt genom utrivna blad.
 +
|-
 +
| 4289752
 +
| Bygdeå församling A I:4, 1771-1778 (1794)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1771-1778 (1794)
 +
| Anm: defekt, vissa omkastningar genom<br>felbindning.<br>Innehåller även:<br>Längd över nattvardsungdom 1775-1783 (def.)
 +
|-
 +
| 4289753
 +
| Bygdeå församling A I:5 a, 1784-1797
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5 a, 1784-1797
 +
| Avser jordbruksbefolkningen.
 +
|-
 +
| 4289753
 +
| Bygdeå församling A I:5 b, 1784-1797
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5 b, 1784-1797
 +
| Avser övrig befolkning.
 +
|-
 +
| 4289753
 +
| Bygdeå församling A I:6, 1797-1807
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6, 1797-1807
 +
|
 +
|-
 +
| 4289753
 +
| Bygdeå församling A I:7 a, 1808-1818
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7 a, 1808-1818
 +
| Avser norra församlingsdelen.
 +
|-
 +
| 4289753
 +
| Bygdeå församling A I:7 b, 1808-1818
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7 b, 1808-1818
 +
| Avser södra församlingsdelen.
 +
|-
 +
| 4289754
 +
| Bygdeå församling A I:8, 1818-1826
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8, 1818-1826
 +
| Särskild längd för Robertsfors bruk 1824-1826.
 +
|-
 +
| 4289754
 +
| Bygdeå församling A I:9, 1826-1833
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9, 1826-1833
 +
| Defekt.<br>Anm: Särskild längd för Roberts- fors bruk.
 +
|-
 +
| 4289755
 +
| Bygdeå församling A I:10 a, 1833-1838
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10 a, 1833-1838
 +
|
 +
|-
 +
| 4289755
 +
| Bygdeå församling A I:10 b, 1833-1838
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10 b, 1833-1838
 +
|
 +
|-
 +
| 4289755
 +
| Bygdeå församling A I:11 a, 1839-1845
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11 a, 1839-1845
 +
| Lev 47/1951
 +
|-
 +
| 4289755
 +
| Bygdeå församling A I:11 b, 1839-1845
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11 b, 1839-1845
 +
| Lev 47/1951
 +
|-
 +
| 4289756
 +
| Bygdeå församling A I:12 a, 1846-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12 a, 1846-1852
 +
| Lev 47/1951
 +
|-
 +
| 4289756
 +
| Bygdeå församling A I:12 b, 1846-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12 b, 1846-1852
 +
| Lev 47/1951
 +
|-
 +
| 4289757
 +
| Bygdeå församling B:1, 1826-1837
 +
| B Flyttningslängder
 +
| 1, 1826-1837
 +
| In- och utflyttningslängd.<br>Anm: häri ingår inflyttnings- längd för Robertsfors 1828 och<br>utflyttningslängd 1828 och 1831.<br>Innehåller även:<br>Ref ell avskr av biskops- visitationsprotokoll 1655-1764.<br>Arkivförteckning 1751.<br>Syneförrättning över präst- bordets åker och äng 1638.
 +
|-
 +
| 4289757
 +
| Bygdeå församling C:1, 1724-1791
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1724-1791
 +
| 1724 20/2 - 1791 2/10<br>Anm: för Nysätra kapellförsaml endast 1724-1743.
 +
|-
 +
| 4289757
 +
| Bygdeå församling C:2, 1745-1780
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1745-1780
 +
| 1745 8/5 - 1780<br>Anm: berör endast Bygdeå och Robertsfors.<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1745 29/5 - 1780 1/10<br>Död- o begravn.bok 1745 27/5-1780<br>Avlösningslängd 1762-1798.
 +
|-
 +
| 4289757
 +
| Bygdeå församling C:3, 1781-1829
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 3, 1781-1829
 +
| 1781 - 1829 15/5<br>Anm: defekt<br>Innehåller även: Lysnings- och vigselbok 1781-1829<br>Död- o begravn.bok 1781-1829
 +
|-
 +
| 4289758
 +
| Bygdeå församling C:4, 1829-1860
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 4, 1829-1860
 +
| Innehåller även: Lysnings- och vigselbok 1829-1864<br>Död- o begravningsbok 1829-1864<br>Lev 47/1951
 +
|-
 +
| 4289758
 +
| Bygdeå församling D II:1, 1726-1753
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 1, 1726-1753
 +
| Anm: lucka 1737-1739
 +
|-
 +
| 4289758
 +
| Bygdeå församling H II:1, 1804-1882
 +
| H II Bilagor till flyttningslängder
 +
| 1, 1804-1882
 +
| Flyttningsbetyg
 +
|-
 +
| 4289759
 +
| Bygdeå församling L I:1, 1756-1892
 +
| L I Räkenskaper för kyrka
 +
| 1, 1756-1892
 +
| "Kyrkoräkenskaper Anm: Strödda<br>handl. som avse:<br>Arbeten å Bygdeå kyrka 1756-1760 Pastoralieinkomster 1759 kyrkobygget i<br>Sävar 1810-1818 Ink.-o. utgiftsspecial 1820-1822 Prästtionde 1854-1870<br>Längd avseende lösningspriser för<br>""Norra socken""(t. organisten?)<br>1860,1862,1864,1866.<br>Uppbörd och redov. av prästlöner 1880-1881<br>Verifikat till kyrkokassan 1889,<br>1890,1892."
 +
|-
 +
| 4289759
 +
| Bygdeå församling L I:2, 1759-1832
 +
| L I Räkenskaper för kyrka
 +
| 2, 1759-1832
 +
| Kyrkoräkenskaper Inneh. även:<br>Handl. rör. prästrättigheter<br>1612-1765<br>Handl. rör. Nysätra kapellförsamling och dess utbryt-<br>ning ur Bygdeå 1642-1821<br>Series pastorum 1500-tal.-1841 Kungl. autografer 1870-1933
 +
|-
 +
| 4289759
 +
| Bygdeå församling L I:3, 1771-1804
 +
| L I Räkenskaper för kyrka
 +
| 3, 1771-1804
 +
| "Kyrkoräkenskaper<br>Anm.: Vol. defekt i slutet. Inneh. även räkensk. för: Fattigvård 1771-1804<br>Kollekt 1771-1804<br>""Hospitalet å landet"" 1771-1775<br>Nya ljuskronan 1773-1798<br>Nya orgelverket 1800-1804"
 +
|-
 +
| 4289760
 +
| Bygdeå församling L I:4, 1805-1822
 +
| L I Räkenskaper för kyrka
 +
| 4, 1805-1822
 +
| Kyrkoräkenskaper Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1805-1853 Räk.<br>för nya ljuskronan 1808-1816
 +
|-
 +
| 4289760
 +
| Bygdeå församling L I:5, 1837-1860
 +
| L I Räkenskaper för kyrka
 +
| 5, 1837-1860
 +
| Kyrkojournaler<br>Anm.: Avse huvuds. frivilliga avgifter till kyrkan vid förrättningar.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1837-1860<br>Kollekträkenskaper 1837-1860<br>Räk. över lasarettsmedel 1837-1860
 +
|-
 +
| 4289760
 +
| Bygdeå församling L I:6, 1841-1859
 +
| L I Räkenskaper för kyrka
 +
| 6, 1841-1859
 +
| 1841-1843, 1847-1849, 1851-1859<br>Uppbördslängder över insamlade<br>vinpenningar m.m.<br>Inneh. även:<br>Uppbördsräkn. för kollekt och<br>stamboksmedel 1841-1859
 +
|-
 +
| 4289761
 +
| Bygdeå församling L I:7, 1849-1871
 +
| L I Räkenskaper för kyrka
 +
| 7, 1849-1871
 +
| Uppbördslängder för pastoralier<br>Uppbördslängder för insamlade<br>vinpenningar m.m.<br>Inneh. även:<br>Uppbördsräkn. för håv- och stamboksmedel 1860-1876
 +
|-
 +
| 4289761
 +
| Bygdeå församling L I:8, 1860-1876
 +
| L I Räkenskaper för kyrka
 +
| 8, 1860-1876
 +
| 1860-1861, 1863-1867, 1871-1876<br>Uppbördslängder för pastoralier<br>Uppbördslängder för insamlade<br>vinpenningar m.m.<br>Inneh. även:<br>Uppbördsräkn. för håv- och stamboksmedel 1860-1876
 +
|-
 +
| 4289761
 +
| Bygdeå församling L I:9, 1860-1877
 +
| L I Räkenskaper för kyrka
 +
| 9, 1860-1877
 +
| Kyrkojournaler Anm.: Huvudsakl.<br>frivill. avgifter vid förrättningar<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1860-1877<br>Kollekträkenskaper 1860-1877<br>Räk. för lasarettsmedel 1860-1866
 +
|-
 +
| 4289762
 +
| Bygdeå församling A I:13 a, 1852-1862
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13 a, 1852-1862
 +
| Lev 34/1962
 +
|-
 +
| 4289762
 +
| Bygdeå församling A I:13 b, 1852-1862
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13 b, 1852-1862
 +
| Lev 34/1962
 +
|-
 +
| 4289762
 +
| Bygdeå församling B:2, 1839-1888 (1889)
 +
| B Flyttningslängder
 +
| 2, 1839-1888 (1889)
 +
| In- och utflyttning.<br>Lev 47/1974
 +
|-
 +
| 4289763
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:1, 1846-1853
 +
| A I Husförhörsböcker
 +
| 1, 1846-1853
 +
| Lev. 29/1953<br>Inneh. även:<br>In- och utflyttningslängd 1846-1853<br>Uppgifter om nattvardsbarn från Ytterstfors och från Skellefteå moderförsamling 1846-1854<br>
 +
|-
 +
| 4289763
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:2, 1854-1861
 +
| A I Husförhörsböcker
 +
| 2, 1854-1861
 +
| "Lev. 12/1962<br>Innehåhåller två längder 1854-1859 samt 1860-1861<br>"
 +
|-
 +
| 4289763
 +
| Skellefteå landsförsamling C:1, 1838-1862.33333333333
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1838-1862.33333333333
 +
| Lev. 29/1953
 +
|-
 +
| 4289763
 +
| Skellefteå landsförsamling F:1, 1838-1860
 +
| F Död- och begravningsböcker
 +
| 1, 1838-1860
 +
| Lev. 29/1953<br>Inneh. även:<br>In- och utflyttningsbok 1854-1860<br>Inventarieförteckning för Byske kyrka 1877 med tillägg t.o.m. 1898
 +
|-
 +
| 4289764
 +
| Dorotea församling A I:1, 1798-1826
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1798-1826
 +
| Förhörsbok<br>Längder 1798-omkr 1821, omkr 1815-1826
 +
|-
 +
| 4289764
 +
| Dorotea församling A I:2, 1827-1838
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1827-1838
 +
| Förhörsbok<br>Inneh även:<br>Series pastorum (fragment å pag 2)
 +
|-
 +
| 4289764
 +
| Dorotea församling C:1, 1796-1837
 +
| C Födelse och dopböcker
 +
| 1, 1796-1837
 +
|
 +
|-
 +
| 4289764
 +
| Dorotea församling E I:1, 1798-1865
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1798-1865
 +
| 1798-1829 endast vigselbok<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1796-1865
 +
|-
 +
| 4289765
 +
| Dorotea församling A I:3, 1854-1862
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1854-1862
 +
| Förhörsbok omkr 1854-1862<br>Lev 49/1962
 +
|-
 +
| 4289765
 +
| Dorotea församling B I:1, 1841-1894
 +
| B I Inflyttningslängder
 +
| 1, 1841-1894
 +
| Lev 180/1972<br>Omfattar även Risbäck<br>Inneh även:<br>Utflyttningslängd 1841-1894
 +
|-
 +
| 4289765
 +
| Dorotea församling C:2, 1838-1888
 +
| C Födelse och dopböcker
 +
| 2, 1838-1888
 +
| Lev 180/1972<br>Omfattar även Risbäck
 +
|-
 +
| 4289766
 +
| Vindelns församling A I:1, 1794-1814
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1794-1814
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4289767
 +
| Vindelns församling A I:2, 1815-1824
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1815-1824
 +
| Förhörsbok<br>Innehåller även:<br>Förteckning på flickor som vunnit på k. nummerlotteriet<br>1819-1825.
 +
|-
 +
| 4289767
 +
| Vindelns församling A I:3, 1825-1835
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1825-1835
 +
| Förhörsbok<br>Anm. Enstaka anteckningar t.o.m.<br>1841
 +
|-
 +
| 4289767
 +
| Vindelns församling A I:4, 1836-1842
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1836-1842
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4289767
 +
| Vindelns församling A I:5a, 1843-1847
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5a, 1843-1847
 +
| Förhörsbok<br>Lev 48/1952
 +
|-
 +
| 4289768
 +
| Vindelns församling A I:5b, 1843-1847
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5b, 1843-1847
 +
| Förhörsbok<br>Lev 48/1952
 +
|-
 +
| 4289768
 +
| Vindelns församling A I:6a, 1848-1857
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6a, 1848-1857
 +
| Förhörsbok<br>Lev 23/1953
 +
|-
 +
| 4289768
 +
| Vindelns församling A I:6b, 1848-1857
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6b, 1848-1857
 +
| Förhörsbok<br>Lev 23/1953
 +
|-
 +
| 4289768
 +
| Vindelns församling A I:7a, 1858-1860
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7a, 1858-1860
 +
| Lev 66/1962
 +
|-
 +
| 4289768
 +
| Vindelns församling A I:7b, 1858-1860
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7b, 1858-1860
 +
| Lev 66/1962
 +
|-
 +
| 4289768
 +
| Vindelns församling B:1, 1822-1856
 +
| B In- och utflyttningslängder
 +
| 1, 1822-1856
 +
| Anm.:<br>Inflyttningar 1822-1856-07-05<br>Utflyttningar 1822-1856-07-14
 +
|-
 +
| 4289768
 +
| Vindelns församling C:1, 1770-1800
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1770-1800
 +
| Anm: Genom utrivna blad saknas helt eller delvis<br>uppgift för<br>åren 1771, 1775-1776, 1792-1795.<br>Särskild längd över födda och döpta lappbarn 1772-1789.<br>Innehåller även:<br>Dödbok 1825 20/1 - 22/12,<br>1826 26/1 - 1/5<br>Konsistorii cirkulär (avskr) 1800.
 +
|-
 +
| 4289769
 +
| Vindelns församling C:2, 1800-1830
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1800-1830
 +
| 1800 3/7 - 1830.<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1801-1830<br>Död- och begravningsbok 1800 1/7 - 1830 (1812-1830 end. dödbok).
 +
|-
 +
| 4289769
 +
| Vindelns församling C:3, 1831-1850
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 3, 1831-1850
 +
| Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1831-1847<br>Död- och begravningsbok 1831 -<br>1847 24/1 (före 1842 endast dödbok).
 +
|-
 +
| 4289769
 +
| Vindelns församling C:4, 1851-1869
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 4, 1851-1869
 +
| Lev 49/1963<br>Opaginerad
 +
|-
 +
| 4289769
 +
| Vindelns församling E I:1, 1847-1861
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1847-1861
 +
| Lev 66/1962<br>Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok<br>1847-1861
 +
|-
 +
| 4289769
 +
| Vindelns församling F:1, 1789-1800
 +
| F Död- och begravningsböcker
 +
| 1, 1789-1800
 +
| Lev 48/1952
 +
|-
 +
| 4289770
 +
| Fredrika församling A I:1, 1800-1820
 +
| A I Förhörsböcker
 +
| 1, 1800-1820
 +
| Förhörsbok.<br>Anm.1: Utgöres av 2 längder.<br>Anm.2: Lappallmoge upptages särskilt.<br>Anm.3: Även ref. av förordn. rör. husförhör, gästabud, kyrkoturer,<br>prästbevis m.m.<br>Inneh. även:<br>Uppgifter över antal vaccinerade 1812-1822.
 +
|-
 +
| 4289770
 +
| Fredrika församling A I:2, 1821-1842
 +
| A I Förhörsböcker
 +
| 2, 1821-1842
 +
| Förhörsbok.<br>Anm.1: Utgöres av 2 längder. Anm.2: Endast svensk befolkn. upptages.<br>Inneh. även:<br>Anteckningar om byarnas ålder och röketal.
 +
|-
 +
| 4289770
 +
| Fredrika församling C:1, 1800-1844
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1800-1844
 +
| 1800--1844-03-12.<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1800-1844.
 +
|-
 +
| 4289770
 +
| Fredrika församling H II:1, 1797-1820
 +
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
 +
| 1, 1797-1820
 +
| Bunt. Flyttningsattester.<br>Lev. 51/1952.
 +
|-
 +
| 4289770
 +
| Holmöns församling A I:1, 1820-1829(1830)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1820-1829(1830)
 +
|
 +
|-
 +
| 4289770
 +
| Holmöns församling A I:2, 1830-1849(1850)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1830-1849(1850)
 +
|
 +
|-
 +
| 4289770
 +
| Holmöns församling C:1, 1820-1828
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1820-1828
 +
| 1820 6/9-1828 11/4<br>Ant för 1828 överstrukna<br>Defekt genom utrivet blad<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1820-1828<br>Död- och begravningsbok 1820-1828<br>Kyrkoräkenskaper 1820-1827
 +
|-
 +
| 4289770
 +
| Holmöns församling C:2, 1831-1864
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1831-1864
 +
| 1831 9/6-1864 12/4<br>Inneh även:<br>Fragment av död- och begrav- ningsbok 1859 14/12-1861
 +
|-
 +
| 4289770
 +
| Holmöns församling L I a:1, 1820-1880
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka
 +
| 1, 1820-1880
 +
| Inb Kyrkans räkenskaper Lev<br>91/1975 Inneh. även: Fattigkassans räkenskaper 1836-<br>1879
 +
|-
 +
| 4289770
 +
| Holmöns församling L I a:2, 1828-1830
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka
 +
| 2, 1828-1830
 +
| Kapsel Inkomstbok
 +
|-
 +
| 4289770
 +
| Holmöns församling L I a:3, 1837-1881
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka
 +
| 3, 1837-1881
 +
| Kapsel Kladdräkenskaper
 +
|-
 +
| 4289770
 +
| Holmöns församling A I:3, 1850-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1850-1863
 +
| Lev 69/1962<br>Består av två längder: 1850-1856, 1857-1863
 +
|-
 +
| 4289770
 +
| Holmöns församling E I:1, 1831-1863
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1831-1863
 +
| Vigselbok<br>Lev 49/1953<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1831-1859
 +
|-
 +
| 4289771
 +
| Fredrika församling A I:3, 1843-1852
 +
| A I Förhörsböcker
 +
| 3, 1843-1852
 +
| Inb. Förhörsbok.<br>Lev. 51/1952.<br>Anm.: Fol. 41 och 42 saknas.
 +
|-
 +
| 4289771
 +
| Fredrika församling A I:4, 1853-1862
 +
| A I Förhörsböcker
 +
| 4, 1853-1862
 +
| Inb. Förhörsbok.<br>Lev. 51/1952.
 +
|-
 +
| 4289771
 +
| Fredrika församling B:1, 1846-1861
 +
| B In- och utflyttningslängder
 +
| 1, 1846-1861
 +
| Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
| 4289771
 +
| Fredrika församling B:2, 1846-1861
 +
| B In- och utflyttningslängder
 +
| 2, 1846-1861
 +
| Utflyttningslängd.<br>Häri även uppgifter om folkmängden 1854-1859 samt en P.M. ang. rekvisition av nya ministerialböcker 1860.<br>Lev. 48/1962.
 +
|-
 +
| 4289771
 +
| Fredrika församling C:2, 1844-1862
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1844-1862
 +
| Lev. 51/1952.<br>Inneh. även:<br>Kyrkoräkenskaper 1877-1887. Skolräkenskaper 1877-1887.
 +
|-
 +
| 4289771
 +
| Fredrika församling E I:1, 1844-1861
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1844-1861
 +
| Lev. 48/1962.
 +
|-
 +
| 4289771
 +
| Fredrika församling F:1, 1800-1861
 +
| F Död- och begravningsböcker
 +
| 1, 1800-1861
 +
| (personaliebok).<br>Lev. 51/1952.<br>Pag. 1-2 Herdaminne över sex prästmän i församl. 1798 - omkr. 1915.<br>Inneh. även:<br>Kladd till kyrko- och fattigräkenskaper 1863-1892.
 +
|-
 +
| 4289772
 +
| Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling A I:1, 1842-1855
 +
| A I Förhörsböcker.
 +
| 1, 1842-1855
 +
| Består av två längder, en för åren 1842-1848, en för<br>åren 1849-1848, vilken senare är något defekt.
 +
|-
 +
| 4289772
 +
| Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling A I:2, 1856-1861
 +
| A I Förhörsböcker.
 +
| 2, 1856-1861
 +
| Serien avslutad
 +
|-
 +
| 4289772
 +
| Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling C:1, 1816-1861
 +
| C Födelse- och dopböcker.
 +
| 1, 1816-1861
 +
| "1816-1861 4/4.<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1817-1860 <br>död- och begravningsbok 1816-1861 22/3."
 +
|-
 +
| 4289772
 +
| Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling C:2, 1840-1861
 +
| C Födelse- och dopböcker.
 +
| 2, 1840-1861
 +
| "1840(maj)-1861(april). ""Rapport"" över födelser,<br>vigslar och dödsfall. Notiserna upptages rent kronologiskt.<br>Serien avslutad"
 +
|-
 +
| 4292090
 +
| Bjurholms församling A I:7a, 1865-1874
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 7a, 1865-1874
 +
| Lev 5/1972<br>Med folkmängdsuppgifter 1865-1873
 +
|-
 +
| 4292090
 +
| Bjurholms församling A I:7b, 1865-1874 (1875)
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 7b, 1865-1874 (1875)
 +
| Lev 5/1972
 +
|-
 +
| 4292091
 +
| Bjurholms församling A I:8a, 1875-
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 8a, 1875-
 +
| Lev 5/1972<br>Husförhörs- och kommunionbokFol 1-236
 +
|-
 +
| 4292091
 +
| Bjurholms församling A I:8b, 1875-
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 8b, 1875-
 +
| Lev 5/1972<br>Husförhörs- och kommunionbokFol 237-345
 +
|-
 +
| 4292091
 +
| Bjurholms församling A I:8c, 1875-
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 8c, 1875-
 +
| Lev 5/1972<br>Husförhörs- och kommunionbokFol 346-457
 +
|-
 +
| 4292092
 +
| Bjurholms församling A I:9a, 1876-1886
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 9a, 1876-1886
 +
| Lev 5/1972<br>Husförhörs- och kommunionbokFol 1-309
 +
|-
 +
| 4292092
 +
| Bjurholms församling A I:9b, 1876-1886
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 9b, 1876-1886
 +
| Lev 5/1972<br>Husförhörs- och kommunionbokFol 310-608<br>Anm: med befolkningsstatistiskauppgifter 1815-1855 i volymens början
 +
|-
 +
| 4292093
 +
| Bjurholms församling A I:10a, 1887-1896
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 10a, 1887-1896
 +
| Lev 5/1972<br>Fol 1-383<br>Inneh även:<br>förteckning över döv-stumma och blinda personer, ute-slutna från nattvarden, barnhus-barn, personer som ej begåttnattvarden, innehavare av kommu-nala m.fl befattningar 1887-1896.
 +
|-
 +
| 4292093
 +
| Bjurholms församling A I:10b, 1887-1896
 +
| A I Husförhörslängd
 +
| 10b, 1887-1896
 +
| Lev 5/1972<br>Fol 1-383 Anm: med angivande av husförhörs-rotar i början av volymenSerien avslutad
 +
|-
 +
| 4292094
 +
| Bygdeå församling A I:14 a, 1863-1873
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14 a, 1863-1873
 +
| Lev 4/1974
 +
|-
 +
| 4292094
 +
| Bygdeå församling A I:14 b, 1863-1873
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14 b, 1863-1873
 +
| Lev 4/1974
 +
|-
 +
| 4292095
 +
| Bygdeå församling A I:15 a, 1874-1884
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15 a, 1874-1884
 +
| Lev 47/1974<br>Innehåller även:<br>Förteckning över obefintliga 1874-1884.
 +
|-
 +
| 4292095
 +
| Bygdeå församling A I:15 b, 1874-1884
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15 b, 1874-1884
 +
| Lev 47/1974
 +
|-
 +
| 4292095
 +
| Bygdeå församling A I:15 c, 1874-1884
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15 c, 1874-1884
 +
| Lev 47/1974
 +
|-
 +
| 4292096
 +
| Bygdeå församling A I:15 d, 1874-1884
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15 d, 1874-1884
 +
| Lev 47/1974
 +
|-
 +
| 4292096
 +
| Bygdeå församling A I:16 a, 1885-1894 (1895)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 16 a, 1885-1894 (1895)
 +
| Lev 47/1974<br>Innehåller även:<br>Förteckning över sinnessjuka 1885-1894.
 +
|-
 +
| 4292097
 +
| Bygdeå församling A I:16 b, 1885-1894 (1895)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 16 b, 1885-1894 (1895)
 +
| Lev 47/1974<br>Innehåller även:<br>Förteckning över sinnessjuka 1885-1894.<br>Serien avslutad
 +
|-
 +
| 4292098
 +
| Dorotea församling A I:4, 1863-1873(1875)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1863-1873(1875)
 +
| Lev 180/1972
 +
|-
 +
| 4292098
 +
| Dorotea församling A I:5, 1875-1884
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5, 1875-1884
 +
| Lev 180/1972<br>Omfattar även Risbäck
 +
|-
 +
| 4292098
 +
| Dorotea församling A I:6, 1885-1894
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6, 1885-1894
 +
| Lev 180/1972<br>Omfattar även Risbäck<br>Separat husförhörslängd finns för Risbäck 1883-1905. Se Risbäck AI:1 Serien avslutad
 +
|-
 +
| 4292099
 +
| Åsele församling A I:9, 1862-1869
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9, 1862-1869
 +
| Lev 56/1969
 +
|-
 +
| 4292099
 +
| Åsele församling A I:10, 1870-1879
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10, 1870-1879
 +
| Lev 132/1973
 +
|-
 +
| 4292100
 +
| Åsele församling A I:11a, 1880-1891
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11a, 1880-1891
 +
| Lev 132/1973<br>Fol 1-357<br>Inneh även:<br>Fört över nattvardsgångar 1885-1891<br>Folkmängden 1884
 +
|-
 +
| 4292100
 +
| Åsele församling A I:11b, 1880-1891
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11b, 1880-1891
 +
| Lev 132/1973<br>Fol 358-572<br>Inneh även:<br>Lista över obefintliga
 +
|-
 +
| 4292101
 +
| Burträsks församling A I:12a, 1863-1872
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12a, 1863-1872
 +
| Lev 86/1972
 +
|-
 +
| 4292101
 +
| Burträsks församling A I:12b, 1863-1872
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12b, 1863-1872
 +
| Lev 86/1972
 +
|-
 +
| 4292102
 +
| Burträsks församling A I:12c, 1863-1872
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12c, 1863-1872
 +
| Lev 86/1972
 +
|-
 +
| 4292102
 +
| Burträsks församling A I:12d, 1863-1872
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12d, 1863-1872
 +
| Lev 86/1972
 +
|-
 +
| 4292102
 +
| Burträsks församling A I:13a, 1873-1880 (1881)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13a, 1873-1880 (1881)
 +
| Lev 86/1972
 +
|-
 +
| 4292103
 +
| Burträsks församling A I:13b, 1873-1880 (1881)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13b, 1873-1880 (1881)
 +
| Lev 86/1972
 +
|-
 +
| 4292103
 +
| Burträsks församling A I:13c, 1873-1880 (1881)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13c, 1873-1880 (1881)
 +
| Lev 86/1972
 +
|-
 +
| 4292103
 +
| Burträsks församling A I:13d, 1873-1880 (1881)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13d, 1873-1880 (1881)
 +
| Lev 86/1972
 +
|-
 +
| 4292104
 +
| Burträsks församling A I:14a, 1881-1891 (1892)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14a, 1881-1891 (1892)
 +
| Lev 86/1972
 +
|-
 +
| 4292104
 +
| Burträsks församling A I:14b, 1881-1891 (1892)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14b, 1881-1891 (1892)
 +
| Lev 86/1972
 +
|-
 +
| 4292105
 +
| Burträsks församling A I:14c, 1881-1891 (1892)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14c, 1881-1891 (1892)
 +
| Lev 86/1972
 +
|-
 +
| 4292105
 +
| Burträsks församling A I:14d, 1881-1891 (1892)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14d, 1881-1891 (1892)
 +
| Lev 86/1972
 +
|-
 +
| 4292106
 +
| Vindelns församling A I:8a, 1861-1865
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8a, 1861-1865
 +
| Lev 67/1972
 +
|-
 +
| 4292106
 +
| Vindelns församling A I:8b, 1861-1865
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8b, 1861-1865
 +
| Lev 67/1972
 +
|-
 +
| 4292107
 +
| Vindelns församling A I:9a, 1866-1876
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9a, 1866-1876
 +
| Lev 27/1973
 +
|-
 +
| 4292107
 +
| Vindelns församling A I:9b, 1866-1876
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9b, 1866-1876
 +
| Lev 27/1973
 +
|-
 +
| 4292107
 +
| Vindelns församling A I:9c, 1866-1876
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9c, 1866-1876
 +
| Lev 27/1973<br>Innehåller även:<br>Register över obefintliga<br>1860-1876
 +
|-
 +
| 4292108
 +
| Vindelns församling A I:10a, 1877-1889
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10a, 1877-1889
 +
| Lev 27/1973
 +
|-
 +
| 4292108
 +
| Vindelns församling A I:10b, 1877-1889
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10b, 1877-1889
 +
| Lev 27/1973<br>Innehåller även:<br>Register över obefintliga<br>1877-1891
 +
|-
 +
| 4292109
 +
| Vindelns församling A I:10c, 1877-1889
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10c, 1877-1889
 +
| Lev 27/1973<br>Inb i kapsel<br>Innehåller även:<br>Register över sinnessjuka<br>1877-1889 (först i vol).<br>Register över obefintliga<br>1877-1889.
 +
|-
 +
| 4292110
 +
| Byske församling A I:1a, 1871-1880
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1a, 1871-1880
 +
| Lev 107/1975<br>Upplagd 1871 för Skellefteå landsförsamlings norra del omfattande bl a<br>Ytterstfors upphörda kapellförsamling. Överförd till Byske i samband med<br>församlingens tillkomst 1875.<br>Se: Avskrift i Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv<br>(A I:12a)
 +
|-
 +
| 4292110
 +
| Byske församling A I:1b, 1871-1880
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1b, 1871-1880
 +
| Lev 107/1975<br>Upplagd 1871 för Skellefteå landsförsamlings norra del omfattande bl a<br>Ytterstfors upphörda kapellförsamling. Överförd till Byske i samband med<br>församlingens tillkomst 1875<br>Se: Avskrift i Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv<br>(A I:12a)
 +
|-
 +
| 4292111
 +
| Byske församling A I:2a, 1881-1891
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2a, 1881-1891
 +
| Lev 107/1975
 +
|-
 +
| 4292111
 +
| Byske församling A I:2b, 1881-1891
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2b, 1881-1891
 +
| Lev 107/1975
 +
|-
 +
| 4292111
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:3, 1861-1870
 +
| A I Husförhörsböcker
 +
| 3, 1861-1870
 +
| Lev. 12/1963
 +
|-
 +
| 4292112
 +
| Jörns församling A I:1, 1834-1841
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1834-1841
 +
| Lev. 80/1962
 +
|-
 +
| 4292112
 +
| Jörns församling A I:2, 1842-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1842-1852
 +
| Lev. 80/1962<br>Anm. 1:<br>Omfattar två längder: 1842-1848, 1849-1851(1852).<br>Anm. 2:<br>År 1852 omfattar enstaka anteckningar.
 +
|-
 +
| 4292112
 +
| Jörns församling A I:3, 1852-1861
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1852-1861
 +
| Lev. 80/1962
 +
|-
 +
| 4292112
 +
| Jörns församling B:1, 1856-1894
 +
| B In- och utflyttningslängder
 +
| 1, 1856-1894
 +
| In- och utflyttningslängd<br>Lev 48/1975<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1869-1870<br>Lysnings- och vigselbok 1872
 +
|-
 +
| 4292112
 +
| Jörns församling C:1, 1849-1879
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1849-1879
 +
| Födelse- och dopbok<br>Lev 179/1972
 +
|-
 +
| 4292112
 +
| Jörns församling F:1, 1855-1894
 +
| F Död- och begravningsböcker
 +
| 1, 1855-1894
 +
| Lev 48/1975
 +
|-
 +
| 4292113
 +
| Lycksele församling A I:1, 1742-1759
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1742-1759
 +
| Förhörsbok<br>Två längder: 1742-1752, 1747-1759
 +
|-
 +
| 4292113
 +
| Lycksele församling A I:2, 1759-1769
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1759-1769
 +
| Förhörsbok<br>Strödda ant efter 1769
 +
|-
 +
| 4292113
 +
| Lycksele församling A I:3, 1767-1789
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1767-1789
 +
| Förhörsbok<br>Avser lappallmogen<br>Två längder: 1767-1779, 1780-1789 (med särsk längd över norska lappar),<br>inneh strödda ant efter 1789<br>Bandet enl blyertsant bildat av lösa lägg ur vol 1788-1809
 +
|-
 +
| 4292113
 +
| Lycksele församling A I:4, 1788-1809
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1788-1809
 +
| Förhörsbok<br>Ant från periodens början och slut ofullständiga?
 +
|-
 +
| 4292113
 +
| Lycksele församling A I:5, 1790-1824
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5, 1790-1824
 +
| Förhörsbok<br>Avser lappallmogen<br>Två längder: 1790-omkr 1800, 1815-1824. Ant från sistnämnda periods början<br>och slut syns ofullständiga, ant efter 1824 förekommer<br>Omkr 1800-1814 saknas
 +
|-
 +
| 4292114
 +
| Lycksele församling A I:6, 1810-1817
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6, 1810-1817
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292114
 +
| Lycksele församling A I:7, 1817-1828
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7, 1817-1828
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292114
 +
| Lycksele församling A I:8a, 1829-1838
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8a, 1829-1838
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292114
 +
| Lycksele församling A I:9, 1839-1845
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9, 1839-1845
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292115
 +
| Lycksele församling A I:10a, 1846-1855
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10a, 1846-1855
 +
| Förhörsbok<br>Lev 14/1953
 +
|-
 +
| 4292115
 +
| Lycksele församling A I:10b, 1846-1855
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10b, 1846-1855
 +
| "Förhörsbok<br>Lev 14/1953<br>Särskilda längder över ""lappska allmogen"" i Stensele och Sorsele"
 +
|-
 +
| 4292116
 +
| Lycksele församling B I:1, 1834-1842
 +
| B I In- och utflyttningslängder
 +
| 1, 1834-1842
 +
|
 +
|-
 +
| 4292116
 +
| Lycksele församling C:1, 1702-1777
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1702-1777
 +
| "Före 1767 endast dopbok<br>År 1711 ingen ant ej defekt <br>för tidigare år torde boken vara rekonstruktion<br>Särsk för Sorsele och Tärna 1777<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1704-1776<br>Lysnings- och vigselbok 1777-1780<br>Begravningsbok 1714-1776<br>Död- och begravningsbok 1777-1780"
 +
|-
 +
| 4292116
 +
| Lycksele församling C:2, 1778-1813
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1778-1813
 +
| Slutar i okt (Obs en omkastn av blad 113-118)<br>Särsk för Sorsele 1709-1801
 +
|-
 +
| 4292116
 +
| Lycksele församling C:3, 1813-1831
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 3, 1813-1831
 +
| Börjar 1813 okt
 +
|-
 +
| 4292117
 +
| Lycksele församling A I:11, 1856-1866
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11, 1856-1866
 +
| Förhörsbok<br>Lev 21/1971
 +
|-
 +
| 4292117
 +
| Lycksele församling B I:2, 1857-1882
 +
| B I In- och utflyttningslängder
 +
| 2, 1857-1882
 +
| Lev 40/1976<br>Vol felpaginerad, fol 21 fortsätter på fol 43
 +
|-
 +
| 4292117
 +
| Lycksele församling C:4, 1832-1862
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 4, 1832-1862
 +
| Lev 14/1953
 +
|-
 +
| 4292118
 +
| Lycksele församling F:1, 1778-1831
 +
| F Död- och begravningsböcker
 +
| 1, 1778-1831
 +
| Före 1790 endast dödbok<br>Inneh utdrag ur Sorsele (lysnings- och) vigselbok 1709-1801 och död- (och<br>begravn) bok 1709-1801<br>Inneh även:<br>Lysnings- och vigselbok 1778-1831
 +
|-
 +
| 4292118
 +
| Lycksele församling H I a:1:1, 1800-tal
 +
| H I a Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker
 +
| 1:1, 1800-tal
 +
| Arkivkartong<br>Strödda bilagor<br>Äldre lev, Lev 40/1976<br>Inneh även:<br>Fört över kommunikanter 1896 (Lev 40/1976)<br>Spridda räkenskapshandlingar 1846-1867 (Lev 51/1964)<br>Verifikationer 1942 (Lev 40/1976)<br>Reversal från Riksarkivet 1954 (Lev 40/1976)
 +
|-
 +
| 4292118
 +
| Lycksele församling H II a:1, 1811-1839
 +
| H II a Bilagor till flyttningslängderna
 +
| 1, 1811-1839
 +
| Strödda prästbevis av skiftande karaktär<br>förekommer
 +
|-
 +
| 4292119
 +
| Lycksele församling E I:1, 1832-1876
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1832-1876
 +
| Lev 51/1964
 +
|-
 +
| 4292119
 +
| Lycksele församling F:2, 1832-1872
 +
| F Död- och begravningsböcker
 +
| 2, 1832-1872
 +
| 1832-1872 28/1<br>Lev 51/1964
 +
|-
 +
| 4292120
 +
| Lövångers församling A I:1, 1705-1711
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1705-1711
 +
| Anm 1: Utgörs av tre längder<br>Anm 2: Några omkastningar i<br>bladföljden men rätt<br>paginerad
 +
|-
 +
| 4292120
 +
| Lövångers församling A I:2, 1712-1729 (1728)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1712-1729 (1728)
 +
| "Anm 1: Enstaka anteckningar om<br>kommunion 1730, 1733<br>Anm 2: Utgöres av 4 längder å<br>fol 156 v fört över vall-<br>pojkar som förhörts 1728<br>3/8"
 +
|-
 +
| 4292120
 +
| Lövångers församling A I:3, 1761-1780 (1781)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1761-1780 (1781)
 +
| "Anm: Tre längder defekt i början<br>Innehåller även:<br>Folkmängdsuppgift 1776-1777."
 +
|-
 +
| 4292121
 +
| Lövångers församling A I:4, 1778-1804
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1778-1804
 +
| "Anm: Består av två längder med<br>särskild paginering defekt<br>i början."
 +
|-
 +
| 4292121
 +
| Lövångers församling A I:5, 1805-1815
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5, 1805-1815
 +
| Anm: Några omkastningar i blad-<br>följden men pagineringen<br>riktig
 +
|-
 +
| 4292121
 +
| Lövångers församling A I:6, 1816-1825 (1826)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6, 1816-1825 (1826)
 +
|
 +
|-
 +
| 4292122
 +
| Lövångers församling A I:7, 1826-1835
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7, 1826-1835
 +
|
 +
|-
 +
| 4292122
 +
| Lövångers församling A I:8 a, 1836-1841
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8 a, 1836-1841
 +
|
 +
|-
 +
| 4292122
 +
| Lövångers församling A I:8 b, 1836-1841
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8 b, 1836-1841
 +
|
 +
|-
 +
| 4292123
 +
| Lövångers församling A I:9 a, 1842-1846
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9 a, 1842-1846
 +
| Lev 28/1952
 +
|-
 +
| 4292123
 +
| Lövångers församling A I:9 b, 1842-1846
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9 b, 1842-1846
 +
| Lev 28/1952
 +
|-
 +
| 4292124
 +
| Lövångers församling A I:10 a, 1847-1855
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10 a, 1847-1855
 +
| Lev 28/1952
 +
|-
 +
| 4292124
 +
| Lövångers församling A I:10 b, 1847-1855
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10 b, 1847-1855
 +
| Lev 28/1952
 +
|-
 +
| 4292125
 +
| Lövångers församling A I:11 a, 1856-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11 a, 1856-1863
 +
| Lev 28/1952
 +
|-
 +
| 4292125
 +
| Lövångers församling A I:11 b, 1856-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11 b, 1856-1863
 +
| Lev 28/1952
 +
|-
 +
| 4292126
 +
| Lövångers församling C:1, 1691-1724
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1691-1724
 +
| Dopbok 1691 1/5 - 1724 17/9<br>Anm 1: Trol defekt på slutet<br>Anm 2: Fr o m dec 1723 även<br>födelsebok<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1697-1723<br>Begravningsbok 1697-1723<br>Visitationsprotokoll 1697, 1705 1722<br>Fragment av kyrkoräkenskaper omkring 1650-omkring 1700.
 +
|-
 +
| 4292126
 +
| Lövångers församling C:2, 1725-1733
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1725-1733
 +
| Anm: Defekt i början<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1724-1725, 1730-1740<br>Död- och begravningsbok 1724-1740<br>Kyrkoräkenskaper 1724-1731<br>Kollekträkenskaper 1724-1725
 +
|-
 +
| 4292126
 +
| Lövångers församling C:3, 1734-1790
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 3, 1734-1790
 +
| T o m 22/7 1790<br>Anm: Defekt lucka 1789 dec -<br>1790 maj)
 +
|-
 +
| 4292126
 +
| Lövångers församling C:4, 1791-1828
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 4, 1791-1828
 +
| Fr o m 6/10 1791<br>Anm: Defekt (lucka 1792 7/6 -<br>1793 11/1)
 +
|-
 +
| 4292127
 +
| Lövångers församling D II:1, 1780-1795
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 1, 1780-1795
 +
| Anm 1: Defekt i volymens början<br>Anm 2: Består av två längder,<br>innehåller även biogr data<br>o<br>1775-1785
 +
|-
 +
| 4292127
 +
| Lövångers församling D II:2, 1796-1805
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 2, 1796-1805
 +
| Anm: Innehåller även biogr data<br>1786-1796<br>Innehåller även:<br>Fattigkassans räkenskaper 1811-1844
 +
|-
 +
| 4292127
 +
| Lövångers församling E I:1, 1741-1828
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1741-1828
 +
| Anm: T o m mars 1791 endast<br>vigselbok<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1741-1828
 +
|-
 +
| 4292128
 +
| Lövångers församling C:5, 1829-1861
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 5, 1829-1861
 +
| Lev 28/1952<br>T o m 1861 11/3.
 +
|-
 +
| 4292128
 +
| Lövångers församling E I:2, 1829-1894
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 2, 1829-1894
 +
| Lev 28/1952
 +
|-
 +
| 4292128
 +
| Lövångers församling F:1, 1829-1894
 +
| F Död- och begravningsböcker
 +
| 1, 1829-1894
 +
| Lev 28/1952
 +
|-
 +
| 4292129
 +
| Nordmalings församling A I:1, 1704-1729
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1704-1729
 +
| Förhörsbok 3 längder (1704-1708, 1711-1718, 1723)<br>Ant om födelseår 1723-1729<br>Inneh även:<br>Kommunionprotokoll 1718-1734 2/2
 +
|-
 +
| 4292129
 +
| Nordmalings församling A I:2, 1734-1756
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1734-1756
 +
| "Förhörsbok 2 längder (1734-1745, 1747-1756) 1746<br>saknas<br>Inneh även:<br>Kommunionlängd 1757-1762"
 +
|-
 +
| 4292129
 +
| Nordmalings församling A I:3, 1775-1784
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1775-1784
 +
| Förhörsbok Defekt
 +
|-
 +
| 4292130
 +
| Nordmalings församling A I:4, 1785-1794
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1785-1794
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292130
 +
| Nordmalings församling A I:5, 1795-1805
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5, 1795-1805
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292131
 +
| Nordmalings församling A I:6, 1795-1825
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6, 1795-1825
 +
| Förhörsbok 3 längder (1795-1805, 1806-1816, 1816-1825)<br>Upptar endast samma byar som<br>vol 4
 +
|-
 +
| 4292131
 +
| Nordmalings församling A I:7, 1806-1816
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7, 1806-1816
 +
| Förhörsbok Även annot om antal åboer i vissa byar<br>1642-1696, antal vaccinerade barn 1805-1813, utdrag av legostadga 15/5<br>1805
 +
|-
 +
| 4292181
 +
| Lövångers församling A I:12 a, 1864-1871
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12 a, 1864-1871
 +
| Lev 201/1972
 +
|-
 +
| 4292181
 +
| Lövångers församling A I:12 b, 1864-1871
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12 b, 1864-1871
 +
| Lev 201/1972<br>Innehåller även: Förteckning över obefintliga
 +
|-
 +
| 4292182
 +
| Lövångers församling A I:13 a, 1872-1881
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13 a, 1872-1881
 +
| Lev 108/1975
 +
|-
 +
| 4292182
 +
| Lövångers församling A I:13 b, 1872-1881
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13 b, 1872-1881
 +
| Lev 108/1975<br>Innehåller även: Förteckning över obefintliga
 +
|-
 +
| 4292183
 +
| Lövångers församling A I:14 a, 1882-1892
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14 a, 1882-1892
 +
| Lev 108/1975
 +
|-
 +
| 4292183
 +
| Lövångers församling A I:14 b, 1882-1892
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14 b, 1882-1892
 +
| Lev 108/1975
 +
|-
 +
| 4292184
 +
| Jörns församling A I:4, 1862-1871
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1862-1871
 +
| Lev. 179/1972
 +
|-
 +
| 4292184
 +
| Jörns församling A I:5, 1872-1881
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5, 1872-1881
 +
| Lev. 48/1975<br>Inneh. även:<br>Förteckning över personer med okänd vistelseort 1872-1881
 +
|-
 +
| 4292184
 +
| Jörns församling A I:6, 1882-1891
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6, 1882-1891
 +
| Lev, 48/1975<br>Inneh. även:<br>Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1882-1892-01-05.<br>Förteckning över skoluppsynings- män 1879-1887<br>Förteckning över kyrko- och skolrådets ledamöter 1881-1890<br>Förteckning över personer med okänd vistelseort 1882-1891
 +
|-
 +
| 4292185
 +
| Fredrika församling A I:5, 1863-1873
 +
| A I Förhörsböcker
 +
| 5, 1863-1873
 +
| Inb. Husförhörslängd.<br>Lev. 78/1972.
 +
|-
 +
| 4292185
 +
| Fredrika församling A I:6, 1874-1883
 +
| A I Förhörsböcker
 +
| 6, 1874-1883
 +
| Inb. Husförhörslängd.<br>Lev. 78/1972.
 +
|-
 +
| 4292185
 +
| Fredrika församling A I:7, 1884-1894
 +
| A I Förhörsböcker
 +
| 7, 1884-1894
 +
| Inb. Husförhörslängd.<br>Lev. 78/1972.<br>Inneh. även:<br>Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1884-1893. Mantalsskrivnings- o.<br>folkmängdsuppgifter 1884-1894.
 +
|-
 +
| 4292186
 +
| Lycksele församling A I:12a, 1867-1876
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12a, 1867-1876
 +
| Lev 40/1976
 +
|-
 +
| 4292186
 +
| Lycksele församling A I:12b, 1867-1876
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12b, 1867-1876
 +
| Lev 40/1976<br>Inneh även:<br>Fört över personer med okänd vistelseort
 +
|-
 +
| 4292187
 +
| Lycksele församling A I:13a, 1877-1889
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13a, 1877-1889
 +
| Lev 40/1976
 +
|-
 +
| 4292187
 +
| Lycksele församling A I:13b, 1877-1889
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13b, 1877-1889
 +
| Lev 40/1976<br>Inneh även:<br>Fört över personer med okänd vistelseort
 +
|-
 +
| 4292188
 +
| Holmöns församling A I:4, 1864-1883
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1864-1883
 +
| Lev 91/1975<br>Två längder: 1864-1873, 1874-1883
 +
|-
 +
| 4292188
 +
| Holmöns församling A I:5, 1884-1895
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5, 1884-1895
 +
| Lev 91/1975<br>Två längder: 1884-1893, 1894-1895<br>Serien avslutad
 +
|-
 +
| 4292189
 +
| Holmsunds församling A I:1, 1863-1873
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1863-1873
 +
| Lev 21/1974<br>Med personregister
 +
|-
 +
| 4292189
 +
| Holmsunds församling A I:2, 1873-1882
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1873-1882
 +
| Lev 21/1974
 +
|-
 +
| 4292189
 +
| Holmsunds församling A I:3, 1883-1892
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1883-1892
 +
| Lev 21/1974
 +
|-
 +
| 4292190
 +
| Malå församling A I:1, 1862-1871
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1862-1871
 +
| Lev. 26/1972
 +
|-
 +
| 4292190
 +
| Malå församling A I:2, 1872-1881
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1872-1881
 +
| Lev. 90/1972
 +
|-
 +
| 4292190
 +
| Malå församling A I:3, 1882-1891
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1882-1891
 +
| Lev. 90/1972
 +
|-
 +
| 4292191
 +
| Nordmalings församling A I:8a, 1816-1825
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8a, 1816-1825
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292191
 +
| Nordmalings församling A I:8b, 1816-1825
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8b, 1816-1825
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292192
 +
| Nordmalings församling A I:9a, 1826-1835
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9a, 1826-1835
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292192
 +
| Nordmalings församling A I:9b, 1826-1835
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9b, 1826-1835
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292193
 +
| Nordmalings församling A I:10a, 1836-1842
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10a, 1836-1842
 +
| Förhörsbok<br>Lev 52/1951
 +
|-
 +
| 4292193
 +
| Nordmalings församling A I:10b, 1836-1842
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10b, 1836-1842
 +
| Förhörsbok<br>Lev 52/1951
 +
|-
 +
| 4292193
 +
| Nordmalings församling A I:10c, 1836-1842
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10c, 1836-1842
 +
| Förhörsbok<br>Lev 52/1951<br>Omfattar prästbordet och folk vid järnbruk och sågverk
 +
|-
 +
| 4292194
 +
| Nordmalings församling A I:11a, 1843-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11a, 1843-1852
 +
| Förhörsbok<br>Lev 84/1951
 +
|-
 +
| 4292194
 +
| Nordmalings församling A I:11b, 1843-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11b, 1843-1852
 +
| Förhörsbok<br>Lev 84/1951
 +
|-
 +
| 4292194
 +
| Nordmalings församling A I:11c, 1845-1854
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11c, 1845-1854
 +
| Förhörsbok<br>Lev 84/1951<br>Omfattar prästbordet och folk vid järnbruk och sågverk (byvis)
 +
|-
 +
| 4292194
 +
| Nordmalings församling A I:12a, 1855-1864
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12a, 1855-1864
 +
| Lev 19/1962<br>Omfattar prästbordet och folk vid bruken
 +
|-
 +
| 4292195
 +
| Nordmalings församling A I:12b, 1853-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12b, 1853-1863
 +
| Lev 19/1962
 +
|-
 +
| 4292195
 +
| Nordmalings församling A I:12c, 1853-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12c, 1853-1863
 +
| Lev 19/1962
 +
|-
 +
| 4292196
 +
| Nordmalings församling C:1, 1701-1745
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1701-1745
 +
| 1701 23/3-1745 28/4<br>Före 1728 endast dopbok<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1730 8/11-1745<br>Död- och begravningsbok 1701 4/11-1749
 +
|-
 +
| 4292196
 +
| Nordmalings församling C:2, 1745-1788
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1745-1788
 +
| 1745 7/5-1788<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1746-1788
 +
|-
 +
| 4292196
 +
| Nordmalings församling C:3, 1789-1809
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 3, 1789-1809
 +
| Inneh även:<br>Vigselbok 1789-1809
 +
|-
 +
| 4292196
 +
| Nordmalings församling C:4, 1810-1826
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 4, 1810-1826
 +
| Inneh även:<br>Lysnings- och vigselbok 1810-1826
 +
|-
 +
| 4292197
 +
| Nordmalings församling D II:1, 1763-1794
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 1, 1763-1794
 +
| "3 längder lucka 1775-1784<br>Sista längden, 1785-1794, är även förhörslängd"
 +
|-
 +
| 4292197
 +
| Nordmalings församling F:1, 1750-1817
 +
| F Död- och begravningsböcker
 +
| 1, 1750-1817
 +
|
 +
|-
 +
| 4292197
 +
| Nordmalings församling L I a:1, 1691-1748
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka (huvudräkenskaper)
 +
| 1, 1691-1748
 +
| "Gäller tiden 1691-05-17 -<br>1691-08-23, 1710-05-01 -<br>1748-05-01<br>Kyrkoräkenskaper<br>Anm.: 1691 endast inkomsträkning 1710-1714 ink.- och utgiftsbok<br>samt summ. räkn. 1734-1738 skuldbok.<br>Inneh. även:<br>Kollekträkenskaper 1710- 1748<br>Kyrkoinventarium 1691 med tillägg<br>1730-1748.<br>Antikviteter i Mordmalings kyrka 1749"
 +
|-
 +
| 4292197
 +
| Nordmalings församling L I d:1, 1712-1731
 +
| L I d Räkenskaper för kyrka, verifikationer
 +
| 1, 1712-1731
 +
| Gäller åren 1712, 1731<br>Kvittenser<br>Inneh. även:<br>Attest om kommunion 1757
 +
|-
 +
| 4292197
 +
| Nordmalings församling L I a:2, 1749-1805
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka (huvudräkenskaper)
 +
| 2, 1749-1805
 +
| Gäller tiden 1749-05-01 -<br>1805-05-01 Kyrkoräkenskaper<br>Inneh. även:<br>Kollekträkenskaper 1749-1805
 +
|-
 +
| 4292198
 +
| Nordmalings församling B I:1, 1845-1861
 +
| B I In- och utflyttningslängder
 +
| 1, 1845-1861
 +
| Häfte<br>Lev 19/1962
 +
|-
 +
| 4292198
 +
| Nordmalings församling C:5, 1827-1859
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 5, 1827-1859
 +
| Lev 84/1951
 +
|-
 +
| 4292198
 +
| Nordmalings församling C:6, 1860-1878
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 6, 1860-1878
 +
| Lev 8/1975
 +
|-
 +
| 4292198
 +
| Nordmalings församling E I:1, 1827-1865
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1827-1865
 +
| Lev 84/1951
 +
|-
 +
| 4292198
 +
| Nordmalings församling F:2, 1818-1882
 +
| F Död- och begravningsböcker
 +
| 2, 1818-1882
 +
| Lev 84/1951
 +
|-
 +
| 4292477
 +
| Norsjö församling A I:1, 1811-1817
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1811-1817
 +
|
 +
|-
 +
| 4292477
 +
| Norsjö församling A I:2, 1831-1837
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1831-1837
 +
|
 +
|-
 +
| 4292477
 +
| Norsjö församling A I:3, 1837-1842
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1837-1842
 +
| Några få uppgifter 1843<br>Inneh även:<br>Sockenstämmoprotokoll 14/2 1841, 27/9 1941 (?)
 +
|-
 +
| 4292477
 +
| Norsjö församling C:1, 1811-1834
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1811-1834
 +
|
 +
|-
 +
| 4292477
 +
| Norsjö församling E I:1, 1811-1848
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1811-1848
 +
| Även för Jörn
 +
|-
 +
| 4292477
 +
| Norsjö församling F:1, 1811-1859
 +
| F Död- och begravningsböcker
 +
| 1, 1811-1859
 +
| Lucka 1823 23/6-1831 9/10
 +
|-
 +
| 4292478
 +
| Norsjö församling A I:4, 1843-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1843-1852
 +
| Lev 73/1951
 +
|-
 +
| 4292478
 +
| Norsjö församling A I:5, 1853-1861
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5, 1853-1861
 +
| Lev 50/1963
 +
|-
 +
| 4292479
 +
| Norsjö församling B:1, 1842-1891
 +
| B In- och utflyttningslängder
 +
| 1, 1842-1891
 +
| 1842-1891(1892)<br>Lev 85/1975<br>Omfattar även Jörns församling 1842-1848
 +
|-
 +
| 4292479
 +
| Norsjö församling C:2, 1835-1852
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1835-1852
 +
| Lev 73/1951<br>Även för Jörn
 +
|-
 +
| 4292479
 +
| Norsjö församling C:3, 1853-1878
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 3, 1853-1878
 +
| Lev 85/1975
 +
|-
 +
| 4292479
 +
| Norsjö församling E I:2, 1849-1891
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 2, 1849-1891
 +
| 1849-1891(1892)<br>Lev 85/1975
 +
|-
 +
| 4292479
 +
| Norsjö församling F:2, 1860-1891
 +
| F Död- och begravningsböcker
 +
| 2, 1860-1891
 +
| 1860-1891(1892)<br>Lev 85/1975
 +
|-
 +
| 4292480
 +
| Nysätra församling A I:1, 1720-1775(1778)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1720-1775(1778)
 +
| "Förhörsbok<br>Tre längder: l ""över strecket"" 1720-tal-1750,<br>l ""under strecket"" 1769-1775(78), sist i boken 1751-1754(56)"
 +
|-
 +
| 4292480
 +
| Nysätra församling A I:2, 1776-1780(1781)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1776-1780(1781)
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292480
 +
| Nysätra församling A I:3, 1780-tal-1805
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1780-tal-1805
 +
| Förhörsbok Enstaka ant för 1806
 +
|-
 +
| 4292480
 +
| Nysätra församling A I:4, 1806-1813(1814)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1806-1813(1814)
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292480
 +
| Nysätra församling A I:5, 1814-1824
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5, 1814-1824
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292481
 +
| Nysätra församling A I:6a, 1825-1835
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6a, 1825-1835
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292481
 +
| Nysätra församling A I:6b, 1825-1835
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6b, 1825-1835
 +
| Förhörsbok<br>Inneh även:<br>Längd över beväringsynglingar ställda på tillväxt eller kasserade<br>1826-1831, 1833-1835
 +
|-
 +
| 4292481
 +
| Nysätra församling A I:7a, 1836-1841
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7a, 1836-1841
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292481
 +
| Nysätra församling A I:7b, 1836-1841
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7b, 1836-1841
 +
| Förhörsbok
 +
|-
 +
| 4292482
 +
| Nysätra församling A I:8b, 1842-1851
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8b, 1842-1851
 +
| Förhörsbok<br>Lev 87/1951<br>Östra församlingsdelen
 +
|-
 +
| 4292482
 +
| Nysätra församling A I:8a, 1842-1851
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8a, 1842-1851
 +
| Förhörsbok<br>Lev 87/1951<br>Västra församlingsdelen
 +
|-
 +
| 4292483
 +
| Nysätra församling C:1, 1688-1723
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1688-1723
 +
| Dopbok<br>Register i volymen<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1688-1723 Begravningsbok 1688-1723 Kyrkoräkenskaper 1654-1723<br>Räkenskaper för fattigkassan och allmogekassan 1688-1714<br>Utgivna kollekter 1688-1721 Kyrkoinventarium 1649 med tillägg 1659-1708<br>Prästgårdsinventarium 1654 Visitationsprotokoll 1688-1751 Bänklängder 1686,<br>1688(?), 1709 Korta ant om sockenstämma, sällsamma händelser och årsväxten<br>1688
 +
|-
 +
| 4292483
 +
| Nysätra församling C:2, 1724-1745
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1724-1745
 +
| Före 1734 endast dopbok<br>Inneh även:<br>Fört över vigda 1724-1745<br>Fört över döda 1724-1745 Kyrkoräkenskaper 1724-1776 Kollekträkenskaper<br>1746-1750 Inventarium 1725 8/9
 +
|-
 +
| 4292483
 +
| Nysätra församling C:3, 1746-1790
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 3, 1746-1790
 +
| Lucka 1788 25/8-1789 27/2<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1746-1790<br>Död- och begravningsbok 1746-1790
 +
|-
 +
| 4292483
 +
| Nysätra församling C:4, 1790-1835
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 4, 1790-1835
 +
| Ant å sista bladet om födda och döpta 1829, 1833<br>(flyttat från AI:7)<br>Inneh även:<br>Lysnings- och vigselbok 1790-1835 Död- och begravningsbok 1790-1835
 +
|-
 +
| 4292483
 +
| Nysätra församling D II:1, 1782-1810
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 1, 1782-1810
 +
| Kommunionbok<br>Består av fyra längder
 +
|-
 +
| 4292483
 +
| Nysätra församling H I:1, 1818-1890-tal
 +
| H I Bilagor till församlingsboken
 +
| 1, 1818-1890-tal
 +
| Strödda bilagor 1818-1835, 1890-tal
 +
|-
 +
| 4292484
 +
| Nysätra församling A I:9a, 1852-1861
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9a, 1852-1861
 +
| Förhörsbok<br>Lev 55/1963<br>Med enstaka ant för 1862 samt ortsregister, jämväl till vol 9b
 +
|-
 +
| 4292484
 +
| Nysätra församling A I:9b, 1852-1861
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9b, 1852-1861
 +
| Förhörsbok<br>Lev 55/1963<br>Med enstaka ant för 1862<br>Inneh även:<br>Längd över kommunala förtroendemän u å (1851-)
 +
|-
 +
| 4292484
 +
| Nysätra församling B:1, 1851-1861
 +
| B In- och utflyttningslängder
 +
| 1, 1851-1861
 +
| Lev 55/1963
 +
|-
 +
| 4292484
 +
| Nysätra församling C:5, 1836-1861
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 5, 1836-1861
 +
| Lev 87/1951<br>Med fört på barn tillhörande andra församlingar men döpta i Nysätra tiden<br>11/8 1837-22/1 1850
 +
|-
 +
| 4292484
 +
| Nysätra församling E I:1, 1836-1861
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1836-1861
 +
| Lev 87/1951<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1836-1861
 +
|-
 +
| 4292485
 +
| Örträsks församling A I:1, 1849-1859
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1849-1859
 +
| Lev 86/1964
 +
|-
 +
| 4292485
 +
| Örträsks församling A I:2, 1860-1879
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1860-1879
 +
| Lev 7/1972<br>Anm: Två längder 1860-1869, 1870-1879.
 +
|-
 +
| 4292485
 +
| Örträsks församling C:1, 1850-1894
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1850-1894
 +
| Lev 7/1972
 +
|-
 +
| 4292485
 +
| Örträsks församling E I:1, 1850-1894
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1850-1894
 +
| Lev 7/1972<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1850-1894.
 +
|-
 +
| 4292486
 +
| Robertsfors församling A I:1, 1815-1828
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1815-1828
 +
| Enstaka anteckningar för 1834.<br>Defekt i början av volymen.
 +
|-
 +
| 4292486
 +
| Robertsfors församling A I:2, 1828-1845
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1828-1845
 +
|
 +
|-
 +
| 4292486
 +
| Robertsfors församling C:1, 1799-1834
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1799-1834
 +
| 1799 6/5 - 1834 6/7. Anm: lucka 1827 dec. - 1829 febr.<br>Innehåller även:<br>Inflyttningslängd 1829-1833<br>Utflyttningslängd 1829-1834<br>Lysnings- och vigselbok 1799-1834<br>Död- och begravningsbok 1799-1834<br>17/6 (lucka 1827 2/10-1829 10/3)<br>Längd över kyrkotagna 1829-1834<br>Kyrkoräkenskap 1830, 1833-1834
 +
|-
 +
| 4292486
 +
| Robertsfors församling C:2, 1828-1848
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1828-1848
 +
| "Innehåller även <br>Lysnings- och vigselbok 1828-1851<br>Död- och begravningsbok 1828-1851"
 +
|-
 +
| 4292487
 +
| Robertsfors församling A I:3, 1845-1853
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1845-1853
 +
| Lev 60/1952
 +
|-
 +
| 4292487
 +
| Robertsfors församling A I:4, 1846-1851
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1846-1851
 +
| Lev 60/1952
 +
|-
 +
| 4292487
 +
| Robertsfors församling A I:5, 1854-1864
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5, 1854-1864
 +
| Lev 48/1974<br>Med personregister.
 +
|-
 +
| 4292487
 +
| Robertsfors församling C:3, 1852-1880
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 3, 1852-1880
 +
| Lev 48/1974<br>Innehåller även förteckning över nykterhetsledamöter 1855.
 +
|-
 +
| 4292487
 +
| Robertsfors församling E I:1, 1852-1880
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1852-1880
 +
| Lev 48/1974<br>Innehåller även:<br>Död- o begravn.bok 1852-1880<br>Inflyttningslängd 1858-1880 (lucka 1860-1861)<br>Utflyttningslängd 1852-1880 (lucka 1855-1857)<br>Längd över kyrkotagna 1852-1872.
 +
|-
 +
| 4292488
 +
| Sorsele församling A I:1, 1778-1790
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1778-1790
 +
| Några anteckningar före och efter angivna<br>gränsdata.
 +
|-
 +
| 4292488
 +
| Sorsele församling A I:2, 1790-1817
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1790-1817
 +
|
 +
|-
 +
| 4292488
 +
| Sorsele församling A I:3, 1817-1828
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1817-1828
 +
| Inneh även:<br>In- och utflyttningslängd 1823-1826.
 +
|-
 +
| 4292488
 +
| Sorsele församling A I:4, 1830-1840
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1830-1840
 +
| Inneh. även:<br>Inflyttade pigor och drängar 1830-1840.
 +
|-
 +
| 4292488
 +
| Sorsele församling A I:5, 1840-1846
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5, 1840-1846
 +
| Har tidigare varit bunden samman med A I: 6 a.<br>Inneh även:<br>Inflyttade pigor och drängar 1831-1846.
 +
|-
 +
| 4292488
 +
| Sorsele församling A I:6a, 1847-1853
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6a, 1847-1853
 +
| Har tidigare varit bunden samman med A I: 5.
 +
|-
 +
| 4292488
 +
| Sorsele församling A I:6b, 1847-1853
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6b, 1847-1853
 +
| Lev. 57/1951.
 +
|-
 +
| 4292489
 +
| Sorsele församling C:1, 1762-1813
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1762-1813
 +
| 1762 7/4-1813 7/12.<br>Inneh även:<br>Vigselbok 1762-1815.<br>Död- och begravningsbok 1762-1817.<br>Series pastorum o. 1690-1818.
 +
|-
 +
| 4292489
 +
| Sorsele församling C:2, 1814-1843
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1814-1843
 +
|
 +
|-
 +
| 4292489
 +
| Sorsele församling E I:1, 1816-1866
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1816-1866
 +
| 1816-1866 4/2.<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1816-1865 8/9.
 +
|-
 +
| 4292489
 +
| Sorsele församling H:1, 1832-1892 odat
 +
| H Bilagor till kyrkobokföringen
 +
| 1, 1832-1892 odat
 +
| Inneh. även:<br>Revisionsberättelser 1865<br>Undervisningsstatistik 1878<br>Verifikationer till kyrkokassan<br>1861-1862
 +
|-
 +
| 4292489
 +
| Sorsele församling L I:1, 1759-1824
 +
| L I Räkenskaper för kyrkan
 +
| 1, 1759-1824
 +
| Räkenskaper för kyrkokassan<br>Inneh. även:<br>Räkenskaper för fattigkassan 1783-1797, 1803-1824<br>Räkenskaper för Tärna kapell 1789-1822<br>Räkenskaper för kommmunionkassan<br>1822-1824<br>Inventariförteckning 1767-1811
 +
|-
 +
| 4292489
 +
| Sorsele församling L I:2, 1827-1847
 +
| L I Räkenskaper för kyrkan
 +
| 2, 1827-1847
 +
| Räkenskaper för kyrkokassan
 +
|-
 +
| 4292490
 +
| Sorsele församling A I:7, 1854-1866
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7, 1854-1866
 +
| Lev. 27/1964.<br>Indelad i två avdelningar, paginerade 1-235 och 1-140, omfattande resp<br>1854-1863, resp 1864-1866 (endast svenska allmogen).
 +
|-
 +
| 4292490
 +
| Sorsele församling C:3, 1844-1865
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 3, 1844-1865
 +
| Lev. 27/1964.
 +
|-
 +
| 4292491
 +
| Stensele församling A I:1, 1817-1826
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1817-1826
 +
| Enstaka uppgifter 1827 och senare.
 +
|-
 +
| 4292491
 +
| Stensele församling A I:2, 1827-1836
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1827-1836
 +
| Enstaka senare uppgifter.
 +
|-
 +
| 4292491
 +
| Stensele församling C:1, 1816-1862
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1816-1862
 +
|
 +
|-
 +
| 4292491
 +
| Stensele församling H:1, 1817-1865
 +
| H Bilagor till kyrkobokföringen
 +
| 1, 1817-1865
 +
| Kapsel<br>1817, 1819-1960, 1865<br>Kyrkobokshandlingar<br>Huvudsaklingen flyttningsattester
 +
|-
 +
| 4292492
 +
| Stensele församling A I:3, 1837-1844
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1837-1844
 +
| Lev. 3/1952.
 +
|-
 +
| 4292492
 +
| Stensele församling A I:4, 1845-1854
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1845-1854
 +
| Lev. 3/1952.
 +
|-
 +
| 4292492
 +
| Stensele församling A I:5, 1855-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5, 1855-1863
 +
| Lev. 16/1964.
 +
|-
 +
| 4292492
 +
| Stensele församling E I:1, 1816-1862
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1816-1862
 +
| Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok 1816-1865.
 +
|-
 +
| 4292493
 +
| Sävars församling A I:1, 1823-1830
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1823-1830
 +
|
 +
|-
 +
| 4292493
 +
| Sävars församling A I:2, 1831-1836
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1831-1836
 +
|
 +
|-
 +
| 4292493
 +
| Sävars församling C:1, 1823-1837
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1823-1837
 +
| Anm. 1828 23/4 - 1834 12/4 endast anteckningar om<br>födelser.<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1823-1837<br>Död- och begravningsbok 1823-1837
 +
|-
 +
| 4292494
 +
| Sävars församling A I:3, 1836-1844
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1836-1844
 +
| Lev 44/1952
 +
|-
 +
| 4292494
 +
| Sävars församling A I:4a, 1845-1854
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4a, 1845-1854
 +
| Lev 44/1952
 +
|-
 +
| 4292494
 +
| Sävars församling A I:4b, 1845-1854
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4b, 1845-1854
 +
| Lev 44/1952
 +
|-
 +
| 4292494
 +
| Sävars församling A I:5a, 1855-1864
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5a, 1855-1864
 +
| Lev 48/1964
 +
|-
 +
| 4292495
 +
| Sävars församling A I:5b, 1855-1864
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5b, 1855-1864
 +
| Lev 48/1964
 +
|-
 +
| 4292495
 +
| Sävars församling A I:5c, 1855-1864
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5c, 1855-1864
 +
| Lev 48/1964
 +
|-
 +
| 4292495
 +
| Sävars församling B:1, 1827-1865
 +
| B In- och utflyttningslängder
 +
| 1, 1827-1865
 +
| "Lev 44/1952<br>Anm. Inflyttningsboken börjar<br>1827 15/6 lucka (defekt) för delar av åren 1843 och 1844 <br>utflyttningsboken börjar 1827, oktober"
 +
|-
 +
| 4292495
 +
| Sävars församling C:2, 1837-1860
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1837-1860
 +
| Lev 44/1952<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1838-1860<br>(1861)<br>Död- och begravningsbok 1838-1860
 +
|-
 +
| 4292496
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:1, 1724-
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1724-
 +
| Kopia
 +
|-
 +
| 4292496
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:2a, 1720-1770
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2a, 1720-1770
 +
| Kopia.<br>Fol. 1-180.
 +
|-
 +
| 4292496
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:2b, 1720-1770
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2b, 1720-1770
 +
| Kopia.<br>Fol. 181-409.
 +
|-
 +
| 4292682
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:3a, 1771-1801
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3a, 1771-1801
 +
|
 +
|-
 +
| 4292682
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:3b, 1771-1801
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3b, 1771-1801
 +
|
 +
|-
 +
| 4292683
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:4a, 1802-1808
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4a, 1802-1808
 +
| Kopia
 +
|-
 +
| 4292683
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:4b, 1802-1808
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4b, 1802-1808
 +
| Kopia
 +
|-
 +
| 4292684
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:4c, 1802-1813
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4c, 1802-1813
 +
| 1802-1808, (1809-1813).<br>Kopia
 +
|-
 +
| 4292684
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:4d, 1802-1808
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4d, 1802-1808
 +
| Kopia
 +
|-
 +
| 4292685
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:5a, 1810-1818
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5a, 1810-1818
 +
| Kopia i 2 delar
 +
|-
 +
| 4292685
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:5b, 1810-1818
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5b, 1810-1818
 +
| Kopia i 2 delar
 +
|-
 +
| 4292686
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:5c, 1810-1818
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5c, 1810-1818
 +
| Kopia i 2 delar
 +
|-
 +
| 4292686
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:5d, 1810-1818
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5d, 1810-1818
 +
| Kopia i 2 delar
 +
|-
 +
| 4292687
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:6a, 1818-1825
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6a, 1818-1825
 +
| 1818-1824, (1825)<br>Kopierad<br>Flyttningsanteckningar t.o.m. 1926
 +
|-
 +
| 4292687
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:6b, 1818-1826
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6b, 1818-1826
 +
| Del 1:2<br>Kopierad
 +
|-
 +
| 4292688
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:6c, 1818-1826
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6c, 1818-1826
 +
| Del 2:1.<br>Kopierad.
 +
|-
 +
| 4292688
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:6d, 1818-1826
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6d, 1818-1826
 +
| Del 2:2.<br>Kopierad.
 +
|-
 +
| 4292688
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:6e, 1818-1826
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6e, 1818-1826
 +
| Del 3.<br>Kopierad.<br>Register till A I:6 se A I:10 1.
 +
|-
 +
| 4292689
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:7a, 1826-1836
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7a, 1826-1836
 +
| Del 1:1.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
 +
|-
 +
| 4292689
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:7b, 1826-1836
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7b, 1826-1836
 +
| Del 1:2.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
 +
|-
 +
| 4292689
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:7c, 1826-1836
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7c, 1826-1836
 +
| Del 2:1.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
 +
|-
 +
| 4292690
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:7d, 1826-1836
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7d, 1826-1836
 +
| Del 2:2.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
 +
|-
 +
| 4292690
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:7e, 1826-1836
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7e, 1826-1836
 +
| Del 3:1.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
 +
|-
 +
| 4292690
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:7f, 1826-1836
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7f, 1826-1836
 +
| Del 3:2.<br>Kopia.<br>Personregister i exp.
 +
|-
 +
| 4292690
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:7g, 1826-1836
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7g, 1826-1836
 +
| Del 4.<br>Kopia.<br>Register till A I:7, se A I:10 1.<br>Särskild uppställning för lappfolk.<br>Personregister i exp.
 +
|-
 +
| 4292691
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:8a, 1836-1843
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8a, 1836-1843
 +
| "Kopierad.<br>Del 1:1.<br>Defekt omfattar nuvarande Byske."
 +
|-
 +
| 4292691
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:8b, 1836-1843
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8b, 1836-1843
 +
| Kopierad.<br>Del 1:2.
 +
|-
 +
| 4292691
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:8c, 1836-1843
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8c, 1836-1843
 +
| Kopierad.<br>Del 2:1.
 +
|-
 +
| 4292692
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:8d, 1836-1843
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8d, 1836-1843
 +
| Kopierad.<br>Del 2:2.
 +
|-
 +
| 4292692
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:8e, 1836-1843
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8e, 1836-1843
 +
| Kopierad.<br>Del 3:1.
 +
|-
 +
| 4292693
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:8f, 1836-1843
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8f, 1836-1843
 +
| Kopierad.<br>Del 3:2.
 +
|-
 +
| 4292693
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:8g, 1836-1843
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8g, 1836-1843
 +
| Kopierad.<br>Del 4.
 +
|-
 +
| 4292693
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:8h, 1836-1843
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8h, 1836-1843
 +
| Kopierad.<br>Del 5.<br>Särskild uppställning för lappfolk.
 +
|-
 +
| 4292694
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:9a, 1843-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9a, 1843-1852
 +
| Kopierad.<br>Del 1:1.<br>Fol. 1-161.<br>Lev. 58/1952.
 +
|-
 +
| 4292694
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:9b, 1843-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9b, 1843-1852
 +
| Kopierad.<br>Del 1:2.<br>Fol. 162-370.<br>Lev. 58/1952.
 +
|-
 +
| 4292695
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:9c, 1843-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9c, 1843-1852
 +
| Kopierad.<br>Del 2:1.<br>Fol. 1-134.<br>Lev. 58/1952.
 +
|-
 +
| 4292695
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:9d, 1843-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9d, 1843-1852
 +
| Kopierad.<br>Del 2:2.<br>Fol. 135-364.<br>Lev. 58/1952.
 +
|-
 +
| 4292695
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:9e, 1843-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9e, 1843-1852
 +
| Kopierad.<br>Del 3:1.<br>Fol. 1-188.<br>Lev. 58/1952.
 +
|-
 +
| 4292695
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:9f, 1843-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9f, 1843-1852
 +
| Kopierad.<br>Del 3:2.<br>Fol. 189-364.<br>Lev. 58/1952.
 +
|-
 +
| 4292696
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:9g, 1843-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9g, 1843-1852
 +
| Kopierad.<br>Del 4:1.<br>Fol. 1-189.<br>Lev. 58/1952.
 +
|-
 +
| 4292696
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:9h, 1843-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9h, 1843-1852
 +
| Kopierad.<br>Del 4:2.<br>Fol. 190-369.<br>Lev. 58/1952.
 +
|-
 +
| 4292696
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:9j, 1843-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9j, 1843-1852
 +
| Kopierad.<br>Del 5:1.<br>Fol. 1-160.<br>Lev. 58/1952.
 +
|-
 +
| 4292696
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:9k, 1843-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9k, 1843-1852
 +
| Kopierad.<br>Del 5:2.<br>Fol. 161-363.<br>Lev. 58/1952.<br>Särskild uppställning för lappfolk.<br>Husförhörslängd 1846-1852 för Skellefteå stad, med äldre beteckning vol. 6,<br>förstörd vid arkivbrand 1901.
 +
|-
 +
| 4292697
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:10a, 1853-1862
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10a, 1853-1862
 +
| Kopierad.<br>Del 1:1.<br>Fol. 1-212.<br>Lev. 20/1960.
 +
|-
 +
| 4292697
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:10b, 1853-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10b, 1853-1863
 +
| Kopierad.<br>Del 1:2.<br>Fol. 213-399.<br>Lev. 20/1960.
 +
|-
 +
| 4292697
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:10c, 1853-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10c, 1853-1863
 +
| Kopierad.<br>Del 2:1.<br>Fol. 1-216.<br>Lev. 20/1960.
 +
|-
 +
| 4292697
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:10d, 1853-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10d, 1853-1863
 +
| Kopierad.<br>Del 2:2.<br>Fol. 217-394.<br>Lev. 20/1960.
 +
|-
 +
| 4292698
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:10e, 1853-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10e, 1853-1863
 +
| Kopierad.<br>Del 3:1.<br>Fol. 1-196.<br>Lev. 20/1960.
 +
|-
 +
| 4292698
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:10f, 1853-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10f, 1853-1863
 +
| Kopierad.<br>Del 3:2.<br>Fol. 197-403.<br>Lev. 20/1960.
 +
|-
 +
| 4292698
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:10g, 1853-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10g, 1853-1863
 +
| Kopierad.<br>Del 4:1.<br>Fol. 1-199.<br>Lev. 20/1960.
 +
|-
 +
| 4292699
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:10h, 1853-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10h, 1853-1863
 +
| Kopierad.<br>Del 4:2.<br>Fol. 200-399.<br>Lev. 20/1960.
 +
|-
 +
| 4292699
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:10j, 1853-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10j, 1853-1863
 +
| Kopierad.<br>Del 5:1.<br>Fol. 1-181.<br>Lev. 20/1960.
 +
|-
 +
| 4292699
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:10k, 1853-1863
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10k, 1853-1863
 +
| Kopierad.<br>Del 5:2.<br>Fol. 182-388.<br>Lev. 20/1960.<br>Inneh. även:<br>Husförhörslängd 1853-1862 för Skellefteå stad.<br>Personreg. i exp.
 +
|-
 +
| 4292700
 +
| Skellefteå landsförsamling B I:1, 1831-1837
 +
| B I In- och utflyttningslängder
 +
| 1, 1831-1837
 +
| "In- och utflyttningsbok<br>Anm: Brandskadad luckor åren<br>1831, 1832, 1834, 1835"
 +
|-
 +
| 4292700
 +
| Skellefteå landsförsamling C:1, 1699-1729
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1699-1729
 +
| Anm 1: Defekter 1700-1705 genom<br>saknade blad<br>Anm 2: Endast undantagsvis<br>anteckn. om födelser 1699-<br>1723 juni<br>Anm 3: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 4: Kopia
 +
|-
 +
| 4292700
 +
| Skellefteå landsförsamling C:2, 1730-1742
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1730-1742
 +
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
 +
|-
 +
| 4292700
 +
| Skellefteå landsförsamling C:3, 1743-1757
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 3, 1743-1757
 +
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
 +
|-
 +
| 4292700
 +
| Skellefteå landsförsamling C:4 a, 1758-1765
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 4 a, 1758-1765
 +
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
 +
|-
 +
| 4292700
 +
| Skellefteå landsförsamling C:4 b, 1766-1778
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 4 b, 1766-1778
 +
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
 +
|-
 +
| 4292701
 +
| Skellefteå landsförsamling C:5, 1779-1788
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 5, 1779-1788
 +
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
 +
|-
 +
| 4292701
 +
| Skellefteå landsförsamling C:6, 1789-1802
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 6, 1789-1802
 +
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Kopia
 +
|-
 +
| 4292701
 +
| Skellefteå landsförsamling C:7 a, 1803-1810
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 7 a, 1803-1810
 +
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Bladens rätta ordning del-<br>vis osäker<br>Anm 3: Kopia
 +
|-
 +
| 4292701
 +
| Skellefteå landsförsamling C:7 b, 1811-1817
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 7 b, 1811-1817
 +
| Anm 1: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Anm 2: Bladens rätta ordning del-<br>vis osäker<br>Anm 3: Kopia
 +
|-
 +
| 4292702
 +
| Skellefteå landsförsamling C:8, 1818-1830
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 8, 1818-1830
 +
| Anm 1: Kopia i 2 delar<br>Anm 2: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.
 +
|-
 +
| 4292702
 +
| Skellefteå landsförsamling C:9, 1831-1847
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 9, 1831-1847
 +
| Anm 1: Kopia i 2 delar<br>Anm 2: Rekonstruerad födelsebok<br>i maskinutskrift i exp.<br>Innehåller även: Födelse- och dopbok för Skellefteå stad 1846-1847
 +
|-
 +
| 4292703
 +
| Skellefteå landsförsamling B I:2 b, 1838-1879
 +
| B I In- och utflyttningslängder
 +
| 2 b, 1838-1879
 +
| In- och utflyttningslbok<br>Lev 33/1964<br>Anm: Brandskadad
 +
|-
 +
| 4292703
 +
| Skellefteå landsförsamling C:11, 1848-1859
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 11, 1848-1859
 +
| Anm: Rekonstruerad födelsebok i<br>maskinutskrift i exp.<br>Innehåller även: Födelse- ochdopbok för Skellefteå stad 1848-1859
 +
|-
 +
| 4292703
 +
| Skellefteå landsförsamling C:12, 1860-1870
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 12, 1860-1870
 +
| Innehåller även: Födelse- och dopbok för Skellefteå<br>stad 1860-1863<br>Lev 87/1964
 +
|-
 +
| 4292703
 +
| Skellefteå landsförsamling E I:2, 1850-1874
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 2, 1850-1874
 +
| Anm 1: Brandskadad<br>Anm 2: Avskrift och rekonstruktion av bortbrända notiser 1850-1859, se Avskriftssamlingen, vol 76<br>Anm 3: Kopierad<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok för Skellefteå stad 1850-1862<br>
 +
|-
 +
| 4292704
 +
| Skellefteå landsförsamling D II:1, 1730-1750
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 1, 1730-1750
 +
| Anm 1: Kopierad<br>Anm 2: Brandskadad
 +
|-
 +
| 4292704
 +
| Skellefteå landsförsamling D II:2, 1753-1770
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 2, 1753-1770
 +
| Anm 1: Kopierad<br>Anm 2: Brandskadad
 +
|-
 +
| 4292704
 +
| Skellefteå landsförsamling D II:3, 1771-1788
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 3, 1771-1788
 +
| Anm 1: Kopierad<br>Anm 2: Brandskadad<br>Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1783, 1787
 +
|-
 +
| 4292705
 +
| Skellefteå landsförsamling D II:4, 1793-1801
 +
| D II Kommunionlängder
 +
| 4, 1793-1801
 +
| Anm 1: Kopierad<br>Anm 2: Brandskadad<br>Serien avslutad
 +
|-
 +
| 4292705
 +
| Skellefteå landsförsamling E I:1, 1800-1849
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1800-1849
 +
| Fr o m 1/5 1800<br>Anm 1: 1800-1804 endast vigselbok<br>Anm 2: Brandskadad<br>Anm 3: Avskrift och rekonstruktion av bortbrända notiser, se Avskriftssamlingen, vol 76<br>Anm 4: Kopierad<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok för Skellefteå stad 1846-1849<br>Lysnings- och vigselbok för Ytterstfors 1838-1848
 +
|-
 +
| 4292705
 +
| Skellefteå landsförsamling F:1, 1815-1865
 +
| F Död- och begravningsböcker
 +
| 1, 1815-1865
 +
| "Anm 1: Lucka 1822-1830<br>Anm 2: Brandskadad<br>Anm 3: Å sista bladet förteckning<br>över ""begravna i stillhet""<br>1815-1821<br>Anm 4: Maskinavskrift, se Av-<br>skriftssamling, vol 85<br>Anm 5: Kopierad<br>Innehåller även: Död- och begrav-<br>ningsbok för Skellefteå stad 1846-1862"
 +
|-
 +
| 4292706
 +
| Tärna församling A I:1, 1854-1874
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1854-1874
 +
| Lev. 48/1976.
 +
|-
 +
| 4292706
 +
| Tärna församling B I:1, 1858-1865
 +
| B I In- och utflyttningslängder
 +
| 1, 1858-1865
 +
| Lev. 48/1976.
 +
|-
 +
| 4292706
 +
| Tärna församling C:1, 1853-1865
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1853-1865
 +
| Lev. 48/1976.<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1854 30/4 - 1965.<br>Kommunalstämmoprotokoll 2/7 1876.
 +
|-
 +
| 4292707
 +
| Umeå stadsförsamling A I:1, 1737-1756
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1737-1756
 +
| "Personregister i vol A I:2<br>Födelseår endast fr o m 1749<br>Särskilda uppställningar för:<br>""tjänstefolk"" (=ämbets- och<br>tjänstemän) 1745-1748 fr s 201 <br>utsocknes folk i alfabetisk<br>ordning efter förnamn 1737-1744 <br>inflyttade drängar och pigor 12<br>o 21 maj 1756 i slutet examens-<br>schema 1740.<br>Innehåller även:<br>Förteckning över nattvardsungdom<br>1751-1757"
 +
|-
 +
| 4292707
 +
| Umeå stadsförsamling A I:2, 1737-1843
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1737-1843
 +
| Personregister (8 häften avseende A I:1,3-9
 +
|-
 +
| 4292708
 +
| Umeå stadsförsamling A I:3, 1757-1772
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1757-1772
 +
| Personregister i vol A I:2<br>Examensschema 1757-1772 för<br>husförhörsrotarna 1-4 i slutet<br>av volymen<br>Innehåller även:<br>Förteckning över nattvardsungdom 1757-1772
 +
|-
 +
| 4292708
 +
| Umeå stadsförsamling A I:4, 1773-1790
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1773-1790
 +
| "Två längder defekt<br>Personregister i vol A I:2<br>(avser endast längden 1782-1789)<br>I vol ingår personregister S-Ö<br>för längd 1773-1781 uppställ-<br>ning för regale bränneristaten<br>1782-1790 examensschema<br>1773-1775.<br>Innehåller även:<br>Förteckning över nattvardsungdom<br>1773-1788"
 +
|-
 +
| 4292709
 +
| Umeå stadsförsamling A I:5, 1790-1807
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5, 1790-1807
 +
| "Två längder personregister för<br>vardera längden i A I:2<br>Särskild längd för hyres- och<br>flyttningsfolk 1799-1807 samt<br>för utom staden boende 1799-1807 <br>i slutet examensschema 1792-1802 för rotarna 1-4<br>Innehåller även:<br>Konfirmationslängder 1792-1807"
 +
|-
 +
| 4292709
 +
| Umeå stadsförsamling A I:6, 1808-1817
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6, 1808-1817
 +
| Personregister i vol A I:2
 +
|-
 +
| 4292709
 +
| Umeå stadsförsamling A I:7, 1818-1827
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7, 1818-1827
 +
| "Gårdsregister i volymens början <br>personregister i vol A I:2"
 +
|-
 +
| 4292710
 +
| Umeå stadsförsamling A I:8, 1828-1837
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8, 1828-1837
 +
| "Gårdsregister i slutet av vol <br>peresonregister i vol A I:2"
 +
|-
 +
| 4292710
 +
| Umeå stadsförsamling A I:9, 1837-1844
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9, 1837-1844
 +
| "I början av vol register över dem som inte äger hus<br>eller tomt i slutet gårdsregister och<br>""ny nummerordning på hus och<br>tomter"" uppgjord 1842 person-<br>register i vol A I:2"
 +
|-
 +
| 4292710
 +
| Umeå stadsförsamling A I:10b, 1843-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10b, 1843-1852
 +
| Personregister till A I:10a
 +
|-
 +
| 4292710
 +
| Umeå stadsförsamling A I:10a, 1843-1852
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10a, 1843-1852
 +
| Lev. 38/1951
 +
|-
 +
| 4292711
 +
| Umeå stadsförsamling B I:1, 1813-1852
 +
| B I Inflyttningslängder
 +
| 1, 1813-1852
 +
| Inflyttade 1835-1852 30/6<br>Utflyttade 1813-1820,<br>1835-1852 29/6<br>Lucka 1/1-23/9 1814
 +
|-
 +
| 4292711
 +
| Umeå stadsförsamling C:1, 1725-1780
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1725-1780
 +
| Fr o m 1725 24/10<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1726-1781<br>Död- och begravningsbok<br>1725 17/10 - 1781<br>Avskrift av kungl brev 8/2 1764<br>Avskrift av två skrivelser från<br>konsistoriet, odat., 1765<br>Förteckning över böcker till-<br>hörande Umeå stads kyrka u å<br>Series pastorum /1649/-1868<br>Märkvärdigheter ang staden och<br>händelserna däruti 1622-1894
 +
|-
 +
| 4292711
 +
| Umeå stadsförsamling C:2, 1781-1812
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1781-1812
 +
| Innehåller även:<br>Vigselbok 1782-1812 4/10<br>Död- och begravningsbok 1782-1820<br>Avlösningslängd 1783-1806
 +
|-
 +
| 4292711
 +
| Umeå stadsförsamling C:3, 1813-1851
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 3, 1813-1851
 +
| Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1813-1851<br>Död- och begravningsbok 1821-1851
 +
|-
 +
| 4292711
 +
| Umeå stadsförsamling H I:1, 1768-1892-
 +
| H I Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker
 +
| 1, 1768-1892-
 +
|
 +
|-
 +
| 4292712
 +
| Umeå stadsförsamling A I:11a, 1853-1859
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11a, 1853-1859
 +
| Lev. 59/1963
 +
|-
 +
| 4292712
 +
| Umeå stadsförsamling A I:11b, 1853-1859
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11b, 1853-1859
 +
| Lev. 59/1963<br>Med alfabetiskt personregister<br>till A I:11a-b<br>Innehåller även:<br>Protokollsutdrag beträffande<br>avgifter vid begravning: för<br>klockor, bårkläde mm 1796
 +
|-
 +
| 4292712
 +
| Umeå stadsförsamling A I:12a, 1860-1866
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12a, 1860-1866
 +
| Lev. 39/1972<br>Med ofullständigt personregister
 +
|-
 +
| 4292713
 +
| Umeå stadsförsamling A I:12b, 1860-1866
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12b, 1860-1866
 +
| Lev. 39/1972<br>Med ofullständigt personregister<br>Omfattar även personer från Anumark som begagnat kyrkorätt i Umeå stad<br>1860-1864
 +
|-
 +
| 4292713
 +
| Umeå stadsförsamling B I:2, 1852-1860
 +
| B I Inflyttningslängder
 +
| 2, 1852-1860
 +
| Lev. 59/1963<br>Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1852-1860
 +
|-
 +
| 4292713
 +
| Umeå stadsförsamling C:4, 1852-1861
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 4, 1852-1861
 +
| Lev. 61/1963<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1852-1874<br>Död- och begravningsbok 1852-1860<br>Förteckning över kyrkotagningar<br>o enskilda kommunioner 1861-1865
 +
|-
 +
| 4292714
 +
| Umeå landsförsamling A I:1, 1722-1731
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1722-1731
 +
| Defekt genom utrivet blad
 +
|-
 +
| 4292714
 +
| Umeå landsförsamling A I:2, 1722-1820
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1722-1820
 +
| "Avser Umeå kompani samt lappar<br>(längder över lappar 1723-1729, 1738-1744, 1747, 1768-1777).<br>Defekt 1732-1735, 1745-1756 saknas.<br>Inneh. även:<br>Längd över drängar och pigor med angivande av in- och utflyttning 1811-1820<br>Uppgifter om dukpengar 1768-1777"
 +
|-
 +
| 4292715
 +
| Umeå landsförsamling A I:3, 1732-1736
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1732-1736
 +
| Defekt i volymens början
 +
|-
 +
| 4292715
 +
| Umeå landsförsamling A I:4, 1736-1741
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1736-1741
 +
|
 +
|-
 +
| 4292716
 +
| Umeå landsförsamling A I:5, 1742-1751
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5, 1742-1751
 +
|
 +
|-
 +
| 4292716
 +
| Umeå landsförsamling A I:6, 1757-1767
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6, 1757-1767
 +
| Defekt i volymens början
 +
|-
 +
| 4292716
 +
| Umeå landsförsamling A I:7, 1768-1777
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7, 1768-1777
 +
| Flera defekter
 +
|-
 +
| 4292717
 +
| Umeå landsförsamling A I:8, 1778-1786
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8, 1778-1786
 +
| Defekt<br>I slutet längder för Hörnefors bruk och för lappar
 +
|-
 +
| 4292717
 +
| Umeå landsförsamling A I:9, 1787-1798
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9, 1787-1798
 +
| "Omkastning i början genom inbindning defekter<br>Inneh. även:<br>Förteckning på uppsyningsmän 1792<br>Förteckning på kommunionpengar från olika byar 1788-1798<br>Debiteringslängder på olika byar och bönder 1798, u.å."
 +
|-
 +
| 4292718
 +
| Umeå landsförsamling A I:10a, 1799-1810
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10a, 1799-1810
 +
| Fol 1-330<br>Inneh. även:<br>Uppgifter om kommunionpengar 1799-1803
 +
|-
 +
| 4292718
 +
| Umeå landsförsamling A I:10b, 1799-1810
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10b, 1799-1810
 +
| Fol 331-631
 +
|-
 +
| 4292719
 +
| Umeå landsförsamling A I:11a, 1811-1820
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11a, 1811-1820
 +
| Fol 1-384
 +
|-
 +
| 4292719
 +
| Umeå landsförsamling A I:11b, 1811-1820
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11b, 1811-1820
 +
| Fol 385-765
 +
|-
 +
| 4292719
 +
| Umeå landsförsamling A I:11c, 1811-1820
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11c, 1811-1820
 +
| Fol 766-1147
 +
|-
 +
| 4292720
 +
| Umeå landsförsamling A I:12a, 1821-1828
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12a, 1821-1828
 +
| Fol 1-319
 +
|-
 +
| 4292720
 +
| Umeå landsförsamling A I:12b, 1821-1828
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12b, 1821-1828
 +
| Fol 320-575
 +
|-
 +
| 4292721
 +
| Umeå landsförsamling A I:12c, 1821-1828
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12c, 1821-1828
 +
| Fol 576-1055
 +
|-
 +
| 4292722
 +
| Umeå landsförsamling A I:12d, 1821-1828
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12d, 1821-1828
 +
| Fol 1056-1535
 +
|-
 +
| 4292723
 +
| Umeå landsförsamling A I:13a, 1829-1834
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13a, 1829-1834
 +
| Fol 1-440
 +
|-
 +
| 4292724
 +
| Umeå landsförsamling A I:13b, 1829-1834
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13b, 1829-1834
 +
| Fol 441-881
 +
|-
 +
| 4292724
 +
| Umeå landsförsamling A I:13c, 1829-1834
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13c, 1829-1834
 +
| Fol 882-1322
 +
|-
 +
| 4292725
 +
| Umeå landsförsamling A I:14a, 1834-1840
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14a, 1834-1840
 +
| Fol 1-483
 +
|-
 +
| 4292726
 +
| Umeå landsförsamling A I:14b, 1834-1840
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14b, 1834-1840
 +
| Fol 484-1062
 +
|-
 +
| 4292726
 +
| Umeå landsförsamling A I:14c, 1834-1840
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14c, 1834-1840
 +
| Fol 1065-1547
 +
|-
 +
| 4292727
 +
| Umeå landsförsamling B I:1, 1812-1827
 +
| B I Inflyttningslängder
 +
| 1, 1812-1827
 +
| Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1812-1827
 +
|-
 +
| 4292727
 +
| Umeå landsförsamling B I:2, 1828-1852
 +
| B I Inflyttningslängder
 +
| 2, 1828-1852
 +
| Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1828-1852
 +
|-
 +
| 4292727
 +
| Umeå landsförsamling B I:3, 1836-1845
 +
| B I Inflyttningslängder
 +
| 3, 1836-1845
 +
| Utlysningslängder, 2 häften i kapsel
 +
|-
 +
| 4292728
 +
| Umeå landsförsamling C:1, 1721-1735
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1721-1735
 +
| T o m 1722 19/8 endast dopbok<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1721-1736<br>Begravningsbok 1721-1735
 +
|-
 +
| 4292728
 +
| Umeå landsförsamling C:2, 1736-1756
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1736-1756
 +
| 1736-1756 26/6. Defekt.<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1736-1754<br>Död- och begravningsbok 1736-1753
 +
|-
 +
| 4292728
 +
| Umeå landsförsamling C:3, 1756-1782
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 3, 1756-1782
 +
| 1756 11/5-1782. Defekt.<br>Register i volymen.<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1756-1782<br>Död- och begravningsbok 1756-1783<br>Dopsedlar u å, 1756-1758
 +
|-
 +
| 4292728
 +
| Umeå landsförsamling C:4, 1783-1797
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 4, 1783-1797
 +
| 1783-1797 30/4<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1783-1808
 +
|-
 +
| 4292729
 +
| Umeå landsförsamling C:5, 1797-1816
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 5, 1797-1816
 +
| 1797 10/5-1816
 +
|-
 +
| 4292729
 +
| Umeå landsförsamling C:6, 1817-1836
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 6, 1817-1836
 +
|
 +
|-
 +
| 4292730
 +
| Umeå landsförsamling D I:1, 1844-1870
 +
| D I Konfirmationsböcker
 +
| 1, 1844-1870
 +
| Längder över nattvardsungdom<br>1844-1850, 1861-1870<br>Häri även en tabellarisk upp-<br>ställning över antalet natt-<br>vardsbarn 1841-1845<br>Kapsel
 +
|-
 +
| 4292730
 +
| Umeå landsförsamling E I:1, 1786-1807
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1786-1807
 +
| Före 1797 endast vigselbok
 +
|-
 +
| 4292730
 +
| Umeå landsförsamling E I:2, 1807-1826
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 2, 1807-1826
 +
|
 +
|-
 +
| 4292730
 +
| Umeå landsförsamling F:1, 1808-1857
 +
| F Död- och begravningsböcker
 +
| 1, 1808-1857
 +
|
 +
|-
 +
| 4292731
 +
| Umeå landsförsamling H II:1, 1735-1815
 +
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
 +
| 1, 1735-1815
 +
| Häfte Flyttningsattester
 +
|-
 +
| 4292731
 +
| Umeå landsförsamling H II:2, 1816-1820
 +
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
 +
| 2, 1816-1820
 +
| Häfte Flyttningsattester
 +
|-
 +
| 4292789
 +
| Umeå landsförsamling H II:3, 1821-1825
 +
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
 +
| 3, 1821-1825
 +
| Häfte Flyttningsattester
 +
|-
 +
| 4292789
 +
| Umeå landsförsamling H II:4, 1826-1830
 +
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
 +
| 4, 1826-1830
 +
| Häfte Flyttningsattester
 +
|-
 +
| 4292790
 +
| Umeå landsförsamling H II:5, 1831-1835
 +
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
 +
| 5, 1831-1835
 +
| Häfte Flyttningsattester
 +
|-
 +
| 4292791
 +
| Umeå landsförsamling H II:6, 1836-1840
 +
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
 +
| 6, 1836-1840
 +
| Häfte Flyttningsattester
 +
|-
 +
| 4292791
 +
| Umeå landsförsamling H II:7, 1841-1844
 +
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
 +
| 7, 1841-1844
 +
| Häft Flyttningsattester
 +
|-
 +
| 4292792
 +
| Umeå landsförsamling H II:8, 1845-1849
 +
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
 +
| 8, 1845-1849
 +
| Häfte Flyttningsattester
 +
|-
 +
| 4292793
 +
| Umeå landsförsamling H II:9, 1850-1853
 +
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
 +
| 9, 1850-1853
 +
| Häfte Flyttningsattester
 +
|-
 +
| 4292794
 +
| Umeå landsförsamling H II:10, 1854-1857
 +
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
 +
| 10, 1854-1857
 +
| Häfte Flyttningsattester
 +
|-
 +
| 4292794
 +
| Umeå landsförsamling H II:11, 1858-1861
 +
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
 +
| 11, 1858-1861
 +
| Häfte Flyttningsattester
 +
|-
 +
| 4292795
 +
| Umeå landsförsamling H II:12, 1862-1866
 +
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
 +
| 12, 1862-1866
 +
| Häfte Flyttningsattester
 +
|-
 +
| 4292796
 +
| Umeå landsförsamling H II:13, 1867-1871
 +
| H II Bilagor till in- och utflyttningslängder
 +
| 13, 1867-1871
 +
| Häfte Flyttningsattester
 +
|-
 +
| 4292797
 +
| Umeå landsförsamling L I a:1, 1619-1695
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker
 +
| 1, 1619-1695
 +
| "Kyrkoräkenskaper<br>(""Umå sockns Kiörkiobook"")<br>Anm.: Register i volymen.<br>Inneh. även:<br>Sockenstämmobeslut 1617-1633<br>Förteckning över kyrkoinventarier<br>1619, 1647 och 1663<br>Förteckning över prästgårdsinventarier 1619,1635 med tillägg 1647, 1663<br>Berättelse om Umeå prästbords forna laxfiske u.å.<br>Series pastorum 1510-1863<br>Prosten N. Grubbs autobiografi,<br>u.å."
 +
|-
 +
| 4292797
 +
| Umeå landsförsamling L I c:1, 1735-1821
 +
| L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer
 +
| 1, 1735-1821
 +
| Verifikat till kyrkoräkenskaper<br>Anm.: strödda handlingar t.o.m.<br>1812, därefter för varje år<br>Inneh. även:<br>Verifikat betr. kollekt-, lasaretts- och hospitalsmedel m.m<br>1735-1775<br>Verifikat för stamboks- och fattigvårdsmedel 1813-1821.
 +
|-
 +
| 4292797
 +
| Umeå landsförsamling L I b:1, 1772-1789
 +
| L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer
 +
| 1, 1772-1789
 +
| 1772-1789(90)<br>Kyrkoräkenskaper<br>Anm.: Utgöres av fortlöpande inkomsst räkning 1772-1789<br>samt specialer<br>Inneh. även:<br>Räkningar över uppburna fattigmedel 1772-1789(1790).<br>Insamlingar och gåvor till orgelverk, klockor och till lasarettet 1772-1789(1790)
 +
|-
 +
| 4292797
 +
| Umeå landsförsamling L I a:2, 1776-1880
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker
 +
| 2, 1776-1880
 +
| 1776-05-01--1880<br>Inkomst- och utgiftsbok för kyrkan<br>Anm.: Fr o m 1864 för kalenderår
 +
|-
 +
| 4292797
 +
| Umeå landsförsamling L I b:2, 1789-1812
 +
| L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer
 +
| 2, 1789-1812
 +
| Inkomstbok för kyrkan<br>Inneh. även:<br>Inkomst- och utgiftsräkning för fattigkassan 1789-1859 (t.o.m. 1812 endast specialer)<br>Räkenskaper betr brukspatron<br>O.R. Meullers gåva till fattigv.-inrättningen 1840-1859<br>Räkning över skomakare Nohrströms stbhs donation till fattiga barns undervisning 1858-1859. Räkning å uppburna lasarettsmedel<br>1789-1812.
 +
|-
 +
| 4292798
 +
| Umeå landsförsamling L I b:3, 1811-1837
 +
| L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer
 +
| 3, 1811-1837
 +
| Inkomstbok för kyrkan<br>Inneh. även:<br>Förteckning på barn som åtnjuta uppfostringshjälp 1831, 1834<br>Inkomsträkning å fattigmedel 1811-1837<br>Inkomsträkning å Lasarettsmedel 1811-1837.
 +
|-
 +
| 4292798
 +
| Umeå landsförsamling L I c:2, 1821-1844
 +
| L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer
 +
| 2, 1821-1844
 +
| Verifikat till kyrkoräkenskaper<br>Anm.1: Häri även räkenskaper o.<br>verifikat för kyrkoreparationen 1843.<br>Anm.2: Lucka 1827-1830.
 +
|-
 +
| 4292798
 +
| Umeå landsförsamling H V:1, 1813-1818
 +
| H V Bilagor till lysnings- och vigselboken
 +
| 1, 1813-1818
 +
| Kapsel<br>Räkenskaper för vid lysningar uppburna medel
 +
|-
 +
| 4292798
 +
| Umeå landsförsamling H V:2, 1831-1849
 +
| H V Bilagor till lysnings- och vigselboken
 +
| 2, 1831-1849
 +
| Kapsel<br>Lysningshandlingar, spridda år
 +
|-
 +
| 4292798
 +
| Umeå landsförsamling L I b:4, 1837-1861
 +
| L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer
 +
| 4, 1837-1861
 +
| Inkomstbok för kyrka<br>Inneh. även:<br>Räkenskaper över influtna avgifter till de fattiga 1837-1861<br>Räkenskaper över avgifter till lasarettet 1837-1861.
 +
|-
 +
| 4292799
 +
| Umeå landsförsamling L I c:3, 1845-1864
 +
| L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer
 +
| 3, 1845-1864
 +
| Verifikat till kyrkoräkenskaper
 +
|-
 +
| 4292800
 +
| Umeå landsförsamling L I b:5, 1861-1872
 +
| L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer
 +
| 5, 1861-1872
 +
| Journal över avgifter till kyrkan<br>Anm.: 1871 saknas.<br>Inneh. även:<br>Journal över avg. till fattiga 1861-1872<br>Journal över avg. till lasarettet<br>1861-1866.
 +
|-
 +
| 4292800
 +
| Umeå landsförsamling H V:7, 1860-1870
 +
| H V Bilagor till lysnings- och vigselboken
 +
| 7, 1860-1870
 +
| Kapsel<br>Lysningshandlingar
 +
|-
 +
| 4292800
 +
| Umeå landsförsamling H V:4, 1850-1859
 +
| H V Bilagor till lysnings- och vigselboken
 +
| 4, 1850-1859
 +
| Kapsel<br>Lysningshandlingar
 +
|-
 +
| 4292800
 +
| Umeå landsförsamling L I b:6, 1861-1872
 +
| L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer
 +
| 6, 1861-1872
 +
| Ficka<br>Uppbörd av påskmål, vinpengar och<br>stamboksmedel
 +
|-
 +
| 4292801
 +
| Umeå landsförsamling L I c:4, 1865-1871
 +
| L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer
 +
| 4, 1865-1871
 +
| Verifikat till kyrkoräkenskaper<br>Anm.: Häri även reversalkonton för kyrkans utlånte medel<br>1860-1870<br>Redovisninsräkn. 1870<br>Revisionsberättelser 1869-1871.
 +
|-
 +
| 4292802
 +
| Umeå landsförsamling A I:15a, 1841-1847
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15a, 1841-1847
 +
| Fol 1-259
 +
|-
 +
| 4292802
 +
| Umeå landsförsamling A I:15b, 1841-1847
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15b, 1841-1847
 +
| Fol 260-499
 +
|-
 +
| 4292803
 +
| Umeå landsförsamling A I:15c, 1841-1847
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15c, 1841-1847
 +
| Fol 508-721
 +
|-
 +
| 4292803
 +
| Umeå landsförsamling A I:15d, 1841-1847
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15d, 1841-1847
 +
| Fol 722-941
 +
|-
 +
| 4292803
 +
| Umeå landsförsamling A I:15e, 1841-1847
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15e, 1841-1847
 +
| Fol 943-1195
 +
|-
 +
| 4292803
 +
| Umeå landsförsamling A I:15f, 1841-1847
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15f, 1841-1847
 +
| Fol 1196-1538
 +
|-
 +
| 4292804
 +
| Umeå landsförsamling A I:16a, 1848-1854
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 16a, 1848-1854
 +
| Fol 1-229
 +
|-
 +
| 4292804
 +
| Umeå landsförsamling A I:16b, 1848-1854
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 16b, 1848-1854
 +
| Fol 230-465
 +
|-
 +
| 4292804
 +
| Umeå landsförsamling A I:16c, 1848-1854
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 16c, 1848-1854
 +
| Fol 467-728
 +
|-
 +
| 4292804
 +
| Umeå landsförsamling A I:16d, 1848-1854
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 16d, 1848-1854
 +
| Fol 729-973
 +
|-
 +
| 4292806
 +
| Umeå landsförsamling A I:17a, 1855-1861
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 17a, 1855-1861
 +
| Fol 1-477
 +
|-
 +
| 4292806
 +
| Umeå landsförsamling A I:17b1, 1855-1861
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 17b1, 1855-1861
 +
| Fol 478-713
 +
|-
 +
| 4292806
 +
| Umeå landsförsamling A I:17b2, 1855-1861
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 17b2, 1855-1861
 +
| Fol 714-1051
 +
|-
 +
| 4292807
 +
| Umeå landsförsamling A I:17c, 1855-1861
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 17c, 1855-1861
 +
| Fol 1052-1363
 +
|-
 +
| 4292807
 +
| Umeå landsförsamling A I:17d, 1855-1861
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 17d, 1855-1861
 +
| Fol 1364-1706
 +
|-
 +
| 4292808
 +
| Umeå landsförsamling B I:4, 1853-1864
 +
| B I Inflyttningslängder
 +
| 4, 1853-1864
 +
| Lev. 59/1964<br>Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1853-1864
 +
|-
 +
| 4292808
 +
| Umeå landsförsamling C:7, 1837-1854
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 7, 1837-1854
 +
| 1837-1854 10/5<br>Lev. 55/1953
 +
|-
 +
| 4292808
 +
| Umeå landsförsamling C:8, 1854-1861
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 8, 1854-1861
 +
| 1854 2/6-1861 3/2<br>Lev. 59/1964
 +
|-
 +
| 4292808
 +
| Umeå landsförsamling E I:3, 1827-1855
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 3, 1827-1855
 +
| Lev. 55/1953
 +
|-
 +
| 4292808
 +
| Umeå landsförsamling E I:4, 1856-1861
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 4, 1856-1861
 +
| Lev. 59/1964
 +
|-
 +
| 4292808
 +
| Umeå landsförsamling F:2, 1858-1860
 +
| F Död- och begravningsböcker
 +
| 2, 1858-1860
 +
| Lev. 59/1964
 +
|-
 +
| 4292809
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:11a, 1862-1870
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11a, 1862-1870
 +
| Del 1:1.<br>Fol. 1-166.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292809
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:11b, 1862-1870
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11b, 1862-1870
 +
| Del 1:2.<br>Fol. 167-395.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292809
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:11c, 1862-1870
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11c, 1862-1870
 +
| Del 2:1.<br>Fol. 1-216.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292810
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:11d, 1862-1870
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11d, 1862-1870
 +
| Del 2:2.<br>Fol. 217-393.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292810
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:11e, 1862-1870
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11e, 1862-1870
 +
| Del 3:1.<br>Fol. 1-197.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292810
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:11f, 1862-1870
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11f, 1862-1870
 +
| Del 3:2.<br>Fol. 198-397.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292810
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:11g, 1862-1870
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11g, 1862-1870
 +
| Del 4:1.<br>Fol. 1-234.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292811
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:11h, 1862-1870
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11h, 1862-1870
 +
| Del 4:2.<br>Fol. 235-400.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292811
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:11j, 1862-1870
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11j, 1862-1870
 +
| Del 5:1.<br>Fol. 1-152.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292811
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:11k, 1862-1870
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11k, 1862-1870
 +
| Del 5:2.<br>Fol. 153-397.<br>Lev. 41/1974.<br>Inneh. även:<br>Husförhörslängd för Skellefteå stad 1862-1870.<br>Personreg. i exp.
 +
|-
 +
| 4292812
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:12a, 1871-1880
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12a, 1871-1880
 +
| Del 1.<br>Fol. 1-385.<br>Lev. 41/1974.<br>Avskrift. Originalboken, se Byske A I:1a, b.
 +
|-
 +
| 4292812
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:12b, 1871-1880
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12b, 1871-1880
 +
| Del 2:1.<br>Fol. 1-194.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292812
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:12c, 1871-1880
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12c, 1871-1880
 +
| Del 2:2.<br>Fol. 195-362.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292813
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:12d, 1871-1880
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12d, 1871-1880
 +
| Del 3:1.<br>Fol. 1-168.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292813
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:12e, 1871-1880
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12e, 1871-1880
 +
| Del 3:2.<br>Fol. 169-393.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292813
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:12f, 1871-1880
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12f, 1871-1880
 +
| Del 4:1.<br>Fol. 1-202.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292814
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:12g, 1871-1880
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12g, 1871-1880
 +
| Del 4:2.<br>Fol. 203-418.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292814
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:12h, 1871-1880
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12h, 1871-1880
 +
| Del 5:1.<br>Fol. 1-258.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292814
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:12j, 1871-1880
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12j, 1871-1880
 +
| Del 5:2.<br>Fol. 259-417.<br>Lev. 41/1974.<br>Innehåller även:<br>Husförhörslängd för Skellefteå stad 1871-1880, samt<br>Obefintliga personer.
 +
|-
 +
| 4292815
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:13a, 1881-1890
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13a, 1881-1890
 +
| Del 1:1.<br>Fol. 1-228.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292815
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:13b, 1881-1890
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13b, 1881-1890
 +
| Del 1:2.<br>Fol. 229-423.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292815
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:13c, 1881-1890
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13c, 1881-1890
 +
| Del 2:1.<br>Fol. 1-226.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292816
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:13d, 1881-1890
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13d, 1881-1890
 +
| Del 2:2.<br>Fol. 227-485.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292816
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:13e, 1881-1890
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13e, 1881-1890
 +
| Del 3:1.<br>Fol. 1-124.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292816
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:13f, 1881-1890
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13f, 1881-1890
 +
| Del 3:2.<br>Fol. 125-323.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292816
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:13g, 1881-1890
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13g, 1881-1890
 +
| Del 4:1.<br>Fol. 1-174.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292817
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:13h, 1881-1890
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13h, 1881-1890
 +
| Del 4:2.<br>Fol. 175-328.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292817
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:13j, 1881-1890
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13j, 1881-1890
 +
| Del 5:1.<br>Fol. 1-234.<br>Lev. 41/1974.
 +
|-
 +
| 4292817
 +
| Skellefteå landsförsamling A I:13k, 1881-1890
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13k, 1881-1890
 +
| Del 5:2.<br>Fol. 235-434.<br>Lev. 41/1974.<br>Inneh. även:<br>Husförhörslängd för Skellefteå stad 1881-1890, samt<br>Obefintliga personer.
 +
|-
 +
| 4292818
 +
| Örträsks församling A I:3, 1880-1889
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1880-1889
 +
| Lev 7/1972<br>Innehåller även:<br>Anteckningar om obefintliga<br>1880-1889.
 +
|-
 +
| 4292818
 +
| Örträsks församling A I:4, 1890-1894
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1890-1894
 +
| Lev 7/1972<br>Serien avslutad
 +
|-
 +
| 4292819
 +
| Nysätra församling A I:10a, 1862-1873
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10a, 1862-1873
 +
| Lev 51/1974<br>Inneh även:<br>Fört över nattvardsgångar<br>Fört över gratialister
 +
|-
 +
| 4292819
 +
| Nysätra församling A I:10b, 1862-1873
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10b, 1862-1873
 +
| Lev 51/1974<br>Inneh även:<br>Fört över nattvardsgångar<br>Fört över gratialister
 +
|-
 +
| 4292820
 +
| Nysätra församling A I:11a, 1874-1883
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11a, 1874-1883
 +
| Lev 51/1974<br>Inneh även:<br>Fört över nattvardsgäster<br>Fört över gratialister
 +
|-
 +
| 4292820
 +
| Nysätra församling A I:11b, 1874-1883
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11b, 1874-1883
 +
| Lev 51/1974<br>Inneh även:<br>Fört över obefintliga 1884<br>Fört över nattvardsgångar<br>Fört över gratialister
 +
|-
 +
| 4292821
 +
| Nysätra församling A I:12a, 1884-1894 febr
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12a, 1884-1894 febr
 +
| Lev 51/1974<br>Nummer 1-273.<br>Inneh även:<br>Fört över nattvardsgångar
 +
|-
 +
| 4292821
 +
| Nysätra församling A I:12b, 1884-1894 febr
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12b, 1884-1894 febr
 +
| Lev 51/1974<br>Nummer 273-532.<br>Inneh även:<br>Fört över obefintliga
 +
|-
 +
| 4292822
 +
| Norsjö församling A I:6, 1862-1871
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6, 1862-1871
 +
| Lev 25/1972
 +
|-
 +
| 4292822
 +
| Norsjö församling A I:7, 1872-1881
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7, 1872-1881
 +
| Lev 85/1975
 +
|-
 +
| 4292823
 +
| Norsjö församling A I:8, 1882-1891
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8, 1882-1891
 +
| Lev 85/1975<br>Inneh även:<br>Fört över allmänna nattvards- gångar 1882-1891<br>Fört över kyrkorådets ledamöter omkr 1868-1890<br>Fört över skoltillsyningsmän omkr 1886-1890<br>Mantalsskrivnings- och folk- mängdsuppgifter 1882-1890 (avser även<br>Jörn)
 +
|-
 +
| 4292824
 +
| Nordmalings församling A I:13a, 1863-1872
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13a, 1863-1872
 +
| Lev 150/1972
 +
|-
 +
| 4292824
 +
| Nordmalings församling A I:13b, 1863-1872
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13b, 1863-1872
 +
| Lev 150/1972
 +
|-
 +
| 4292824
 +
| Nordmalings församling A I:13c, 1863-1872
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13c, 1863-1872
 +
| Lev 150/1972
 +
|-
 +
| 4292825
 +
| Nordmalings församling A I:14a, 1873-1880
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14a, 1873-1880
 +
| Lev 8/1975
 +
|-
 +
| 4292825
 +
| Nordmalings församling A I:14b, 1873-1880
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14b, 1873-1880
 +
| Lev 8/1975
 +
|-
 +
| 4292825
 +
| Nordmalings församling A I:14c, 1873-1880
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14c, 1873-1880
 +
| Lev 8/1975
 +
|-
 +
| 4292826
 +
| Nordmalings församling A I:15a, 1880-1890
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15a, 1880-1890
 +
| Lev 8/1975
 +
|-
 +
| 4292826
 +
| Nordmalings församling A I:15b, 1880-1890
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15b, 1880-1890
 +
| Lev 8/1975
 +
|-
 +
| 4292826
 +
| Nordmalings församling A I:15c, 1880-1890
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15c, 1880-1890
 +
| Lev 8/1975
 +
|-
 +
| 4292827
 +
| Tärna församling A I:2, 1875-1880
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1875-1880
 +
| Lev. 48/1976.
 +
|-
 +
| 4292827
 +
| Tärna församling A I:3, 1881-1889
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1881-1889
 +
| Lev. 48/1976.
 +
|-
 +
| 4292828
 +
| Sorsele församling A I:9, 1866-1875
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9, 1866-1875
 +
| Lev. 25/1979.<br>Avser endast svenska allmogen.
 +
|-
 +
| 4292828
 +
| Sorsele församling A I:11, 1876-1885
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 11, 1876-1885
 +
| Lev. 25/1979.<br>Avser endast svenska allmogen.
 +
|-
 +
| 4292829
 +
| Sorsele församling A I:12, 1886-1895
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 12, 1886-1895
 +
| Lev. 25/1979.<br>Avser endast svenska allmogen.
 +
|-
 +
| 4292829
 +
| Sorsele församling A I:8, 1864-1873
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8, 1864-1873
 +
| Lev. 25/1979.
 +
|-
 +
| 4292829
 +
| Sorsele församling A I:10, 1874-1885
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10, 1874-1885
 +
| Lev. 25/1979.
 +
|-
 +
| 4292829
 +
| Sorsele församling A I:13, 1886-1895
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13, 1886-1895
 +
| Lev. 25/1979.<br>Ammarnäs kapell.<br>Serien avslutad
 +
|-
 +
| 4292830
 +
| Stensele församling A I:6 a, 1864-1873
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6 a, 1864-1873
 +
| Lev. 7/1973.
 +
|-
 +
| 4292830
 +
| Stensele församling A I:6 b, 1864-1873
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6 b, 1864-1873
 +
| Lev. 7/1973.
 +
|-
 +
| 4292830
 +
| Stensele församling A I:7, 1873-1882
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7, 1873-1882
 +
| Lev. 7/1973.
 +
|-
 +
| 4292831
 +
| Stensele församling A I:8 b, 1883-1889
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8 b, 1883-1889
 +
| Lev. 7/1973.<br>Omfattar hantverkare, löntagare, backsittare, inhyses, fattighjon och lösa<br>personer.
 +
|-
 +
| 4292831
 +
| Stensele församling A I:8 a, 1883-1892
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8 a, 1883-1892
 +
| Lev. 7/1973.<br>Inneh även:<br>Förteckning över obefintliga u.å. Förteckning över kyrko- och<br>skolrådsledamöter 1880-1886 spridda år. Mantalsskrivnings- och<br>folkmängdsuppgifter 1884-1892.
 +
|-
 +
| 4292832
 +
| Sävars församling A I:6a, 1865-1874
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6a, 1865-1874
 +
| Lev 116/1972
 +
|-
 +
| 4292832
 +
| Sävars församling A I:6b, 1865-1874
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6b, 1865-1874
 +
| Lev 116/1972
 +
|-
 +
| 4292833
 +
| Sävars församling A I:7a, 1875-1884
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7a, 1875-1884
 +
| Lev 116/1972
 +
|-
 +
| 4292833
 +
| Sävars församling A I:7b, 1875-1884
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7b, 1875-1884
 +
| Lev 116/1972
 +
|-
 +
| 4292834
 +
| Sävars församling A I:8a, 1884-1893
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8a, 1884-1893
 +
| Lev 116/1972
 +
|-
 +
| 4292834
 +
| Sävars församling A I:8b, 1884-1893
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8b, 1884-1893
 +
| Lev 116/1972
 +
|-
 +
| 4292835
 +
| Robertsfors församling A I:6, 1865-1875
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6, 1865-1875
 +
| Lev 48/1974<br>Med personregister
 +
|-
 +
| 4292835
 +
| Robertsfors församling A I:7, 1876-1886
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7, 1876-1886
 +
| Lev 48/1974<br>Med personregister. Innehåller även förteckning över sinnes- sjuka<br>1876-1886.
 +
|-
 +
| 4296455
 +
| Vilhelmina församling A I a:1, 1780-1792
 +
| A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen
 +
| 1, 1780-1792
 +
| Omfattar åren 1780-1781 hela Åsele församling, fortsätter därefter endast för Volgsjö kapellförsamling<br>Innehåller även:<br>Förhörsbok för lappar<br>Födelse- och dopbok för Volgsjö 1786-1789<br>D:o för Fatmomakke 1789, 1790, 1796<br>Notis om folkmängd i Vilhelmina 18455
 +
|-
 +
| 4296455
 +
| Vilhelmina församling A I a:2, 1804-1820
 +
| A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen
 +
| 2, 1804-1820
 +
| "Två längder 1804-1815, 1815-1820"
 +
|-
 +
| 4296455
 +
| Vilhelmina församling A I a:3, 1820-1830
 +
| A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen
 +
| 3, 1820-1830
 +
| Innehåller även:<br>In- och utflyttningslängd 1829-1830
 +
|-
 +
| 4296455
 +
| Vilhelmina församling A I a:4, 1830-1839
 +
| A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen
 +
| 4, 1830-1839
 +
| Innehåller även:<br>In- och utflyttningslängd 1830-1836
 +
|-
 +
| 4296455
 +
| Vilhelmina församling A I b:1, 1815-1828
 +
| A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen
 +
| 1, 1815-1828
 +
|
 +
|-
 +
| 4296455
 +
| Vilhelmina församling A I b:2, 1829-1843
 +
| A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen
 +
| 2, 1829-1843
 +
|
 +
|-
 +
| 4296456
 +
| Vilhelmina församling A I a:5, 1840-1846
 +
| A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen
 +
| 5, 1840-1846
 +
| Lev 9/1953
 +
|-
 +
| 4296457
 +
| Vilhelmina församling A I a:6, 1847-1856
 +
| A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen
 +
| 6, 1847-1856
 +
| Lev 145/1964
 +
|-
 +
| 4296457
 +
| Vilhelmina församling A I a:7a, 1857-1866
 +
| A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen
 +
| 7a, 1857-1866
 +
| Lev 62/1972
 +
|-
 +
| 4296457
 +
| Vilhelmina församling A I a:7b, 1857-1866
 +
| A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen
 +
| 7b, 1857-1866
 +
| Lev 62/1972
 +
|-
 +
| 4296457
 +
| Vilhelmina församling A I b:3, 1843-1851
 +
| A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen
 +
| 3, 1843-1851
 +
| Lev 9/1953
 +
|-
 +
| 4296457
 +
| Vilhelmina församling A I b:4, 1852-1863
 +
| A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen
 +
| 4, 1852-1863
 +
| Lev 145/1964
 +
|-
 +
| 4296458
 +
| Vilhelmina församling C:1, 1786-1825
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1786-1825
 +
| Vissa år fr o m 1807 redovisas döpta i Fatmomakke kapell särskilt<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1790-1825
 +
|-
 +
| 4296458
 +
| Vilhelmina församling C:2, 1826-1846
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1826-1846
 +
|
 +
|-
 +
| 4296458
 +
| Vilhelmina församling H I:1, 1811-1967
 +
| H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
 +
| 1, 1811-1967
 +
| Innehåller bl a tidigare H:1 Strödda bilagor till kyrkobok- föringen 1822-1844 (äldreleverans)<br>Innehåller även:<br>Bilagor till död- och begravningsboken (Tacksägelser 1840-talet)
 +
|-
 +
| 4296458
 +
| Vilhelmina församling L I a:1, 1785-1821
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka
 +
| 1, 1785-1821
 +
| Kyrkoräkenskaper<br>Kapsel<br>1785 maj-1792 maj, 1793 maj-1821 maj<br>Anm.:<br>Två häften
 +
|-
 +
| 4296458
 +
| Vilhelmina församling C:3, 1847-1861
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 3, 1847-1861
 +
| Lev 145/1964
 +
|-
 +
| 4296458
 +
| Vilhelmina församling E I:1, 1814-1861
 +
| E I Lysnings- och vigselböcker
 +
| 1, 1814-1861
 +
| Lev 9/1953<br>Vigseldata saknas vanligen 1814-1827<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1826-1861
 +
|-
 +
| 4296459
 +
| Vännäs församling A I:1, 1825-1826
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 1, 1825-1826
 +
| "Innehåller även:<br>""Interims Kyrko Bok"" (förhörslängd)&nbsp;?-1833 för vissa byar och nybyggen, som hade kyrkorätt i Vännäs"
 +
|-
 +
| 4296459
 +
| Vännäs församling A I:2, 1827-1833
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 2, 1827-1833
 +
|
 +
|-
 +
| 4296459
 +
| Vännäs församling A I:3, 1834-1840
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 3, 1834-1840
 +
|
 +
|-
 +
| 4296459
 +
| Vännäs församling A I:4, 1837-1847
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 4, 1837-1847
 +
| "Består av 2 längder (-1842 och 1843-) den förra komplettering till AI:3, den senare till AI:5"
 +
|-
 +
| 4296459
 +
| Vännäs församling C:1, 1829-1843
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 1, 1829-1843
 +
| Inneh även:<br>Lysnings- och vigselbok 1829-1843<br>Död- och begravningsbok 1829-1843
 +
|-
 +
| 4296459
 +
| Vännäs församling H II:1, 1822-1844 spr år
 +
| H II Bilagor till in- och utflyttninglängden
 +
| 1, 1822-1844 spr år
 +
| Flyttningsattester<br>Lev 26/1979
 +
|-
 +
| 4296459
 +
| Vännäs församling D I:1, 1826-1853
 +
| D I Konfirmationsböcker
 +
| 1, 1826-1853
 +
| Lev 1943
 +
|-
 +
| 4296460
 +
| Vännäs församling A I:5, 1841-1847
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 5, 1841-1847
 +
| Lev. 66/1953
 +
|-
 +
| 4296460
 +
| Vännäs församling A I:6a, 1848-1854
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6a, 1848-1854
 +
| Lev. 52/1964
 +
|-
 +
| 4296460
 +
| Vännäs församling A I:6b, 1848-1854
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 6b, 1848-1854
 +
| Lev. 52/1964
 +
|-
 +
| 4296461
 +
| Vännäs församling A I:7, 1855-1861
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 7, 1855-1861
 +
| Lev. 52/1964
 +
|-
 +
| 4296461
 +
| Vännäs församling K III a:1, 1824-1860
 +
| K III a Kyrkorådsprotokoll och handlingar
 +
| 1, 1824-1860
 +
| Kapsel Protokoll och handlingar Lev. 66/1953<br>Anm.: Protokollen omfatta 1826-1860 och handlingarna 1824-1860, spr år.
 +
|-
 +
| 4296461
 +
| Vännäs församling C:2, 1844-1861
 +
| C Födelse- och dopböcker
 +
| 2, 1844-1861
 +
| Lev 52/1964
 +
|-
 +
| 4296461
 +
| Vännäs församling E I:1, 1844-1861
 +
| E I Lysning- och vigselböcker
 +
| 1, 1844-1861
 +
| Lev 66/1953<br>Inneh även:<br>Död- och begravningsbok 1844-1861
 +
|-
 +
| 4296462
 +
| Vännäs församling A I:8a, 1862-1872
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8a, 1862-1872
 +
| Lev. 76/1972
 +
|-
 +
| 4296462
 +
| Vännäs församling A I:8b, 1862-1872
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 8b, 1862-1872
 +
| Lev. 76/1972<br>Innehåller även:<br>Folkmängdsuppgifter 1865-1871
 +
|-
 +
| 4296462
 +
| Vännäs församling A I:9a, 1873-1883
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9a, 1873-1883
 +
| Lev. 76/1972<br>Innehåller även:<br>Folkmängdsuppgifter 1872-1883
 +
|-
 +
| 4296463
 +
| Vännäs församling A I:9b, 1873-1883
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 9b, 1873-1883
 +
| Lev. 76/1972<br>Innehåller även:<br>Bok över obefintliga 1873-1883
 +
|-
 +
| 4296463
 +
| Vännäs församling A I:10a, 1884-1893
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10a, 1884-1893
 +
| Lev. 76/1972<br>Innehåller även:<br>Folkmängdsuppgifter 1860-1892<br>Förteckning över kyrko- och skolråds- ledamöter 1877-1887<br>Förteckning över dövstumma, sinnessjuka, epileptiker och blinda 1884-1893
 +
|-
 +
| 4296464
 +
| Vännäs församling A I:10b, 1884-1893
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 10b, 1884-1893
 +
| Lev. 76/1972<br>Innehåller även:<br>Förteckning över fältjägare och korpraler 1884-1893<br>Förteckning över sinnessjuka, dövstumma, blinda och epileptiker 1884-1893<br>Bok över obefintliga 1884-1893
 +
|-
 +
| 4296465
 +
| Umeå stadsförsamling A I:13a, 1867-1876
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13a, 1867-1876
 +
| Lev. 39/1972<br>Med ofullständigt personregister
 +
|-
 +
| 4296465
 +
| Umeå stadsförsamling A I:13b, 1867-1876
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 13b, 1867-1876
 +
| Lev. 39/1972<br>Med ofullständigt personregister<br>Innehåller även:<br>Förteckning över obefintliga<br>1872-1876
 +
|-
 +
| 4296466
 +
| Umeå stadsförsamling A I:14a, 1877-1887
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14a, 1877-1887
 +
| Lev. 39/1972<br>Med ofullständigt personregister<br>Med kvartersregister<br>Innehåller även:<br>Förteckning över värnpliktiga
 +
|-
 +
| 4296466
 +
| Umeå stadsförsamling A I:14b, 1877-1887
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 14b, 1877-1887
 +
| Lev. 39/1972<br>Med ofullständigt personregister<br>Med kvartersregister<br>Innehåller även:<br>Förteckning över obefintliga<br>1877-1887
 +
|-
 +
| 4296467
 +
| Umeå stadsförsamling A I:15a, 1888-1893
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15a, 1888-1893
 +
| Lev. 39/1972<br>Med kvartersregister<br>Innehåller även:<br>Förteckning över nattvardsgångar<br>1888-1893<br>Förteckning över dövstumma och blinda 1888-1893<br>Förteckning över kyrko- och<br>skolråd 1888-1895<br>Mantalsskrivningsstatistik<br>1888-1893
 +
|-
 +
| 4296467
 +
| Umeå stadsförsamling A I:15b, 1888-1893
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15b, 1888-1893
 +
| Lev. 39/1972<br>Med kvartersregister<br>Innehåller även:<br>Förteckning över nattvardsgångar<br>1888-1892<br>Förteckning över dövstumma och<br>blinda 1888-1893
 +
|-
 +
| 4296467
 +
| Umeå stadsförsamling A I:15c, 1888-1893
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 15c, 1888-1893
 +
| Lev. 39/1972<br>Med kvartersregister<br>Innehåller även:<br>Förteckning över obefintliga 1888-1893<br>Förteckning över nattvardsgångar 1888-1893<br>Förteckning över dövstumma och<br>blinda 1888-1890
 +
|-
 +
| 4296468
 +
| Vilhelmina församling A I a:8a, 1867-1876
 +
| A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen
 +
| 8a, 1867-1876
 +
| Lev 62/1972
 +
|-
 +
| 4296468
 +
| Vilhelmina församling A I a:8b, 1867-1876
 +
| A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen
 +
| 8b, 1867-1876
 +
| Lev 62/1972
 +
|-
 +
| 4296469
 +
| Vilhelmina församling A I a:9a, 1877-1886
 +
| A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen
 +
| 9a, 1877-1886
 +
| Lev 13/1975
 +
|-
 +
| 4296469
 +
| Vilhelmina församling A I a:9b, 1877-1886
 +
| A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen
 +
| 9b, 1877-1886
 +
| Lev 13/1975<br>Innehåller även:<br>Längd över boställslösa samt obefintliga
 +
|-
 +
| 4296470
 +
| Vilhelmina församling A I a:10a, 1886-1895
 +
| A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen
 +
| 10a, 1886-1895
 +
| Lev 13/1975<br>Innehåller även:<br>Förteckning över kyrko- och skolråd 1886-1898<br>Mantals- och folkmängdsuppgifter 1886-1895<br>Beskrivning av invigningen av Fatmomakke lappkapell 1886
 +
|-
 +
| 4296470
 +
| Vilhelmina församling A I a:10b, 1886-1895
 +
| A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen
 +
| 10b, 1886-1895
 +
| Lev 13/1975<br>Innehåller även:<br>Förteckning över personer utan bestämd hemvist, hantverkare samt obefintliga<br>Frejdlista<br>Serien avslutad
 +
|-
 +
| 4296471
 +
| Vilhelmina församling A I b:5, 1864-1875
 +
| A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen
 +
| 5, 1864-1875
 +
| Lev 62/1972<br>Innehåller även:<br>Husförshörslängd för den svenska befolkningen 1868-1875
 +
|-
 +
| 4296471
 +
| Vilhelmina församling A I b:6, 1875-1884
 +
| A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen
 +
| 6, 1875-1884
 +
| Lev 13/1975
 +
|-
 +
| 4296471
 +
| Vilhelmina församling A I b:7, 1885-1894
 +
| A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen
 +
| 7, 1885-1894
 +
| Lev 13/1975<br>Mantals- och folkmängdsuppgifter 1885-1890<br>Förteckning över personer utan bestämd hemvist<br>Frejdlista<br>Serien avslutad
 +
|-
 +
| 4296472
 +
| Umeå landsförsamling A I:18a, 1862-1868
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 18a, 1862-1868
 +
| Fol 1-227
 +
|-
 +
| 4296472
 +
| Umeå landsförsamling A I:18b, 1862-1868
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 18b, 1862-1868
 +
| Fol 227-504
 +
|-
 +
| 4296473
 +
| Umeå landsförsamling A I:18c, 1862-1868
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 18c, 1862-1868
 +
| Fol 505-758
 +
|-
 +
| 4296473
 +
| Umeå landsförsamling A I:18d, 1862-1868
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 18d, 1862-1868
 +
| Fol 759-1042
 +
|-
 +
| 4296474
 +
| Umeå landsförsamling A I:18e, 1862-1868
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 18e, 1862-1868
 +
| Fol 1060-1436
 +
|-
 +
| 4296474
 +
| Umeå landsförsamling A I:18f, 1862-1868
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 18f, 1862-1868
 +
| Fol 1437-1796
 +
|-
 +
| 4296475
 +
| Umeå landsförsamling A I:19a, 1869-1875
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 19a, 1869-1875
 +
| Fol 1-539
 +
|-
 +
| 4296476
 +
| Umeå landsförsamling A I:19b, 1869-1875
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 19b, 1869-1875
 +
| Fol 549-1052
 +
|-
 +
| 4296477
 +
| Umeå landsförsamling A I:19c, 1869-1875
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 19c, 1869-1875
 +
| Fol 1062-1450
 +
|-
 +
| 4296477
 +
| Umeå landsförsamling A I:19d, 1869-1875
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 19d, 1869-1875
 +
| Fol 1458-1850
 +
|-
 +
| 4296478
 +
| Umeå landsförsamling A I:20a, 1876-1885
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 20a, 1876-1885
 +
| Fol 1-609
 +
|-
 +
| 4296479
 +
| Umeå landsförsamling A I:20b, 1876-1885
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 20b, 1876-1885
 +
| Fol 699-1262
 +
|-
 +
| 4296480
 +
| Umeå landsförsamling A I:20c, 1876-1885
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 20c, 1876-1885
 +
| Fol 1393-1795
 +
|-
 +
| 4296480
 +
| Umeå landsförsamling A I:20d, 1876-1885
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 20d, 1876-1885
 +
| Fol 2089-2441
 +
|-
 +
| 4296481
 +
| Umeå landsförsamling A I:21a, 1886-1895
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 21a, 1886-1895
 +
| Fol 1-425
 +
|-
 +
| 4296481
 +
| Umeå landsförsamling A I:21b, 1886-1895
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 21b, 1886-1895
 +
| Fol 426-854
 +
|-
 +
| 4296482
 +
| Umeå landsförsamling A I:21c, 1886-1895
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 21c, 1886-1895
 +
| Fol 855-1246
 +
|-
 +
| 4296482
 +
| Umeå landsförsamling A I:21d, 1886-1895
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 21d, 1886-1895
 +
| Fol 1234-1660
 +
|-
 +
| 4296483
 +
| Umeå landsförsamling A I:21e, 1886-1895
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 21e, 1886-1895
 +
| Fol 1661-2087
 +
|-
 +
| 4296483
 +
| Umeå landsförsamling A I:21f, 1886-1895
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 21f, 1886-1895
 +
| Fol 2088-2517<br>Serien avslutad
 +
|-
 +
| 4296766
 +
| Åsele församling K IV c:2, 1732-1819
 +
| K IV c Skolrådshandlingar
 +
| 2, 1732-1819
 +
| Matrikel över lärare och lärjungar vid Åsele<br>lappskola.<br>Anm.1: Matrikeln upprättad av Olof Hedenstedt 1749-11-22.<br>Anm.2: Häri (på försättsbladet):<br>Fört. på de dokumenter och skrifter, som hörer vid skolan, samt:<br>Förteckning på skolebordets<br>tillhörige fastigheter (odat.)
 +
|-
 +
| 4289371
 +
| Åsele församling L I a:4, 1817-1832
 +
| L I a Räkenskaper för kyrka
 +
| 4, 1817-1832
 +
| 1817-05-01--1832-04-30. 12<br>häften i bunt. Kassajournaler. Lev. 42/1954 och tidigare.<br>Anm.1: Luckor 1818/19, 1820/21<br>och 1824/25.<br>Anm.2: Inventeringsinstrument för kyrkokassan 1826 se K I: 1.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper s.å. Lasarettsräkenskaper s.å. Kollekträkenskaper s.å.
 +
|-
 +
| 4289375
 +
| Bjurholms församling F:1, 1830-1861
 +
| F Död- och begravningsbok
 +
| 1, 1830-1861
 +
| Lev 7/1952
 +
|-
 +
| 4292805
 +
| Umeå landsförsamling A I:16e, 1848-1854
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 16e, 1848-1854
 +
| Fol 972-1240
 +
|-
 +
| 4292805
 +
| Umeå landsförsamling A I:16f, 1848-1854
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 16f, 1848-1854
 +
| Fol 1241-1555
 +
|-
 +
| 4292805
 +
| Umeå landsförsamling A I:16g, 1848-1854 (1861)
 +
| A I Husförhörslängder
 +
| 16g, 1848-1854 (1861)
 +
| För personer utan beständig vistelseort samt försvarslösa
 
|}
 
|}
  
Line 82: Line 4,486:
 
<br><br>  
 
<br><br>  
  
[[Category FamilySearch Indexing]]  
+
[[Category:FamilySearch Indexing]]  
  
 
[[Category:Sweden]]
 
[[Category:Sweden]]

Revision as of 19:54, 19 December 2012

Back to Sweden

FamilySearch started indexing Swedish church records in 2009. Initial indexing efforts are focused on birth, marriage, and death records. Eventually, the project will index moving records, some confirmations, and household examinations. Access to the indexed data is available through https://www.familysearch.org/.

Here is a table that lists all the parishes in Västerbotten County with:

  • the associated digital genealogical society (DGS) numbers
  • Name of parish
  • Volume and Years
  • Remarks from the national archives that offers some detail into the content of the record. These remarks are in Swedish, but most of the words are key genealogical terms.

The columns can be sorted by clicking on the little box by the title of each column. Place lists can be found on the actual parish pages.

If you would like to participate to index the Swedish records see: http://www.familysearch.org/eng/indexing/frameset_indexing.asp

Things To Be Aware Of

Most of the microfilming done by the Genealogical Society of Utah in Sweden took place in the 1950s.  Since that time some volumes have been renumbered or reclassified by the archives.  As a result, the information you may see on the microfilming titleboard may not exactly match the description in the table below. 

Also, some collections have had records added to them since they were filmed.  Because of this, the description in the Volume and Year and Remarks columns may indicate that records are available beyond the time when they were filmed.  In these cases you should contact the national or regional archive to determine accessibility.


Table

DGS Number Name of Parish Record Type Volume and Year Remarks
4289368 Åsele församling A I:1, 1772-1780 A I Husförhörslängder 1, 1772-1780 Förhörsbok
4289368 Åsele församling A I:2, 1781-1802 A I Husförhörslängder 2, 1781-1802 "Förhörsbok
Enstaka ant 1778-1780, 1803-1812
Häri ""Någre enfaldige Frågor...förestälte wid Communion- förhör..."" odat"
4289368 Åsele församling A I:3, 1803-1853 A I Husförhörslängder 3, 1803-1853 Förhörsbok 1803-1815, 1817-1853 (spridda år) Särskilda
listor över lapska kommunikanter 1831 26/12-1842 30/1 (i slutet av bandet)
Inneh även:
Dopant 1829 dec, 1832 jan-feb Vigselant 1832 mars-april
Ant om dödsfall 1832 15/3
4289369 Åsele församling A I:4, 1815-1825 A I Husförhörslängder 4, 1815-1825 Förhörsbok
4289369 Åsele församling A I:5, 1826-1835 A I Husförhörslängder 5, 1826-1835 Förhörsbok
4289369 Åsele församling A I:6, 1835-1845 A I Husförhörslängder 6, 1835-1845 Förhörsbok
Lev 35/1951
4289370 Åsele församling C:1, 1710-1748 C Födelse- och dopböcker 1, 1710-1748 1710 17/6-1748
Fragment omfattande pag 209-364
Register se N:1
Inneh även:
Vigselbok 1701-1707, 1710 4/12- 1748
Begravningsbok 1711-1748
4289370 Åsele församling C:3, 1800-1847 C Födelse- och dopböcker 3, 1800-1847 Dop i Fatmomakke kapell under särskild rubrik
1802-1803
4289370 Åsele församling D II:1, 1791-1802 D II Kommunionlängder 1, 1791-1802 För den svenska allmogen. I slutet av boken upplägg
för bortavarande pigor och drängar
4289370 Åsele församling D II:2, 1791-1811 D II Kommunionlängder 2, 1791-1811 För lappallmogen. I slutet av boken upplägg för löst
folk av svenskar och lappar samt för norska lappar
4289370 Åsele församling E I:1, 1800-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1800-1861 1800 1/5-1861
Inneh även:
Död- och begravningsbok 1800-1862
4289371 Åsele församling L I a:1, 1648-1695 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1648-1695 1648--1695-04-30. Inb.
Kyrkoräkenskaper.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1758--1801-05-01.
4289371 Åsele församling L I a:2, 1700-1764 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1700-1764 Inb. (i kapsel).
Kyrkoräkenskaper.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1744-1757. Inventariefört. för kyrkan 1648-1737.
Series pastorum 1648-1811.
4289371 Åsele församling L I a:3, 1765-1829 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1765-1829 1765-05-01--1829-04-30. Inb.
Kyrkoräkenskaper.
4289371 Åsele församling L I b:1, 1742-1808 L I b Räkenskaper för kyrka 1, 1742-1808 1742-1764, 1808.
Verifikationer.
Inneh. även:
Verif. för fattigkassan.
4289372 Åsele församling A I:7, 1845-1854 A I Husförhörslängder 7, 1845-1854 Lev 44/1964
Var vid lev sammanbunden med
A I:8
4289372 Åsele församling A I:8, 1855-1861 A I Husförhörslängder 8, 1855-1861 Lev 44/1964
Var vid lev sammanbunden med
A I:7
4289372 Åsele församling C:4, 1848-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1848-1861 Lev 44/1964
4289373 Bjurholms församling A I:1, 1819-1826 A I Husförhörslängd 1, 1819-1826 Förhörs- och kommunionbok
4289373 Bjurholms församling A I:2, 1827-1833 (1834) A I Husförhörslängd 2, 1827-1833 (1834) Förhörs- och kommunionbok
Innehåller även:
förteckning för mantalsskrivning u.å
4289373 Bjurholms församling A I:3, 1834-1840 A I Husförhörslängd 3, 1834-1840 Förhörs- och kommunionbok
4289373 Bjurholms församling C:1, 1809-1835 C Födelse- och dopbok 1, 1809-1835 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1809-1830 20/4
Död- och begravningsbok 1809-1830 18/4
4289373 Bjurholms församling C:2, 1830-1848 C Födelse- och dopbok 2, 1830-1848 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1830-1840
4289373 Bjurholms församling L I a:1, 1805-1890 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1805-1890 Inb
1805-09-15--1890
Anm.:
Till 1862-05-01 efter räkenskapsår
Fr o m 1863 efter kalenderår
Inneh. även:
Fattigkassans räkenskaper
1810-05-01--1850-05-01
4289374 Bjurholms församling A I:4, 1841-1848 A I Husförhörslängd 4, 1841-1848 Lev 7/1952
Förhörs- och kommunionbok Anm: innehåller spridda anteckningar även senare
4289374 Bjurholms församling A I:5, 1849-1854 A I Husförhörslängd 5, 1849-1854 Lev 31/1962
Anm: innehåller spridda anteck- ningar även senare Förhörs- och kommunionbok
4289375 Bjurholms församling A I:6a, 1855-1864 A I Husförhörslängd 6a, 1855-1864 Lev 31/1962
Skrift- och kommunionbok
4289375 Bjurholms församling A I:6b, 1855-1864 A I Husförhörslängd 6b, 1855-1864 Lev 31/1962
Skrift- och kommunionbok
4289375 Bjurholms församling B:1, 1847-1878 B In- och utflyttningslängd 1, 1847-1878 Lev 5/1972
4289375 Bjurholms församling C:3, 1849-1861 C Födelse- och dopbok 3, 1849-1861 Lev 31/1962
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1849-1861
4289376 Burträsks församling A I:1, 1710-1726 A I Husförhörslängder 1, 1710-1726 Förhörsbok
Utgöres av två längder.
Födelseår ej angivna.
I bokens mitt program för catechismiförhör 1709-1719 samt register över byarna.
Volymen ombunden 1965. Pärmfyllnanden från det äldre bandet, se J:4.
4289376 Burträsks församling A I:2, 1727-1750 (1770) A I Husförhörslängder 2, 1727-1750 (1770) Förhörsbok
1727-omkr 1750 (1770).
G. signum AI:4.
Oregelbundna anteckningar om dödsfall t.o.m. 1770.
Särskild längd över vallhjon 1731-1745.
Innehåller även:
Konfirmationslängder 1742-1743, 1746-1752.
4289376 Burträsks församling A I:3, 1744-1768 (1790) A I Husförhörslängder 3, 1744-1768 (1790) "Förhörsbok
För byarna finns anteckningar om nyfödda t.o.m. 1757, för
""soldatesken"" t.o.m. 1768
dödsfalls- o.a. uppgifter oregelbunet tillskrivna t.o.m.1790.
Från sida 99 r. prot. över catechismiförhör 1755, 1763, 1764, 1767.
Innehåller även:
Födelse- och dopant. 1762 okt-nov.
Konfirmationslängd 1763.
Uppgift om vid lysning uppburna medel 1762 23/10."
4289376 Burträsks församling A I:4 a, 1750-1768 (1828) A I Husförhörslängder 4 a, 1750-1768 (1828) omkr 1750-1768 (1828).
Förhörsbok fol 1 - 81
4289377 Burträsks församling A I:5, 1780-1810 (1812) A I Husförhörslängder 5, 1780-1810 (1812) omkr 1780-1810 (1812).
Förhörsbok
Defekt, flera blad borta.
4289377 Burträsks församling A I:6, 1811-1816 A I Husförhörslängder 6, 1811-1816 Förhörsbok
4289743 Burträsks församling A I:7a, 1816-1825 A I Husförhörslängder 7a, 1816-1825 Förhörsbok
4289743 Burträsks församling A I:7b, 1816-1825 A I Husförhörslängder 7b, 1816-1825 Förhörsbok
Innehåller även:
In- och utflyttningsl. 1816-1818.
4289744 Burträsks församling A I:8a, 1825-1835 A I Husförhörslängder 8a, 1825-1835 Förhörsbok
4289744 Burträsks församling A I:8b, 1825-1835 A I Husförhörslängder 8b, 1825-1835 Förhörsbok
Innehåller även:
Förteckning på sexmän, kyrkoråds-
ledamöter, nämndemän och godemän u.å.
4289745 Burträsks församling B:1, 1821-1847 B In- och utflyttningslängder 1, 1821-1847 "Inflyttning 1/5 1821 - 4/7 1846
Utflyttning 1/5 1821 - 22/11 1846"
4289745 Burträsks församling C:1, 1740-1759 C Födelse- och dopböcker 1, 1740-1759 Före 1747 endast födelse- eller dopbok.
Innehåller även:
Vigselbok 1740-1774
Dödbok 1740-1770.
4289745 Burträsks församling C:2, 1760-1788 C Födelse- och dopböcker 2, 1760-1788 Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1771-1784
Förteckning på dem som undergått kyrkoplikt och enskilt skrifter-
mål 1784-1795.
4289745 Burträsks församling C:3, 1789-1813 C Födelse- och dopböcker 3, 1789-1813 Innehåller även:
Vigselbok 1789-1812
Död- och begravningsbok 1789-1812.
4289745 Burträsks församling C:4, 1813-1837 C Födelse- och dopböcker 4, 1813-1837
4289746 Burträsks församling D II:1, 1731-1740 D II Kommunionlängder 1, 1731-1740 Kommunionbok
4289746 Burträsks församling D II:2, 1740-1750 (1756) D II Kommunionlängder 2, 1740-1750 (1756) Kommunionbok
För kompaniet 1744-1756.
4289746 Burträsks församling D II:3, 1750-1765 D II Kommunionlängder 3, 1750-1765 Kommunionbok
4289746 Burträsks församling D II:4, 1769-1786 D II Kommunionlängder 4, 1769-1786 Kommunionbok
Sid 1-104 saknas i början av volymen. Två av bladen har åter-
funnits som pärmfyllnad i en predikosamling förvarad i Skellefteå museum.
Se L III:10
Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1786-1795.
4289746 Burträsks församling D II:5, 1787-1801 D II Kommunionlängder 5, 1787-1801 Kommunionbok
Å sista bladet notiser om catechismiförhör m m 1788-1793.
4289746 Burträsks församling D II:6, 1802-1810 D II Kommunionlängder 6, 1802-1810 Kommunionbok
4289746 Burträsks församling E I:1, 1775-1788 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1775-1788 Vigselbok
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1784-1788.
4289746 Burträsks församling E I:2, 1813-1843 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1813-1843 Vigselbok
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1813-1843.
4289747 Burträsks församling L I a:1, 1630-1685 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker 1, 1630-1685 Avser tiden (1630)1631-1685
Kyrkoräkenskapsbok
Inneh. även:
Notis om ärkebiskop Paulinus
visitationsresa genom övre
Norrland 1642.
4289747 Burträsks församling L I a:2, 1685-1722 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker 2, 1685-1722 Kyrkoräkenskapsbok
Anm,: I slutet notis om uttaxerat bidrag till ny bibelöversättning.
4289747 Burträsks församling L I a:3, 1723-1775 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker 3, 1723-1775 Kyrkoräkenskapsbok
Inneh. även:
Uppgift om kyrkorådsledamöter
1772 Kyrkoinventarium 1730
med tillägg 1739 och u.å., 1768 (två avskrifter), 1782 och 1796.
4289747 Burträsks församling L I a:4, 1775-1813 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker 4, 1775-1813 Kyrkoräkenskaper
Inneh. även:
Kyrkoinventarium 1821 16/7
Insaml. lasarettsmedel
1796-1813
Insaml. kollekter 1796-1808.
4289747 Burträsks församling L I b:1, 1813-1844 L I b Räkenskaper för kyrkan. Specialier. 1, 1813-1844 Inb.
Special
4289747 Burträsks församling L I a:5, 1813-1856 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböker 5, 1813-1856 Huvudbok
Inneh. även:
Skuldbok 1813-1816.
4289748 Burträsks församling A I:9a, 1836-1846 A I Husförhörslängder 9a, 1836-1846 Förhörsbok
Lev 95/1951
4289748 Burträsks församling A I:9b, 1836-1846 A I Husförhörslängder 9b, 1836-1846 Förhörsbok
Lev 95/1951
4289749 Burträsks församling A I:10a, 1846-1856 A I Husförhörslängder 10a, 1846-1856 Lev 40/1962
Med förteckning över nattvarder 1847-1856.
4289749 Burträsks församling A I:10b, 1846-1856 A I Husförhörslängder 10b, 1846-1856 Lev 40/1962
Med förteckning över nattvarder 1847-1856.
4289750 Burträsks församling A I:11a, 1857-1862 A I Husförhörslängder 11a, 1857-1862 Lev 40/1962
Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
4289750 Burträsks församling A I:11b, 1857-1863 A I Husförhörslängder 11b, 1857-1863 Lev 40/1962
Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
4289750 Burträsks församling A I:11c, 1857-1863 A I Husförhörslängder 11c, 1857-1863 Lev 40/1962
Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
4289750 Burträsks församling A I:11d, 1857-1863 A I Husförhörslängder 11d, 1857-1863 Lev 40/1962
Med förteckning över nattvarder 1857-1858.
4289751 Burträsks församling B:2, 1851-1858 B In- och utflyttningslängder 2, 1851-1858 Lev 40/1962
4289751 Burträsks församling B:3, 1858-1894 B In- och utflyttningslängder 3, 1858-1894 Lev 86/1972
4289751 Burträsks församling C:5, 1838-1852 C Födelse- och dopböcker 5, 1838-1852 Lev 95/1951
4289751 Burträsks församling C:6, 1852-1862 C Födelse- och dopböcker 6, 1852-1862 Lev 40/1962
Lista över dödfödda 1854.
4289751 Burträsks församling E I:3, 1844-1862 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1844-1862 Lev 40/1962
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1844-1862.
4289752 Bygdeå församling A I:1, 1639-1752 A I Husförhörslängder 1, 1639-1752 "Katekismilängd.
ANM: upptar barn och ungdom endast i början av volymen vuxna.
INNEHÅLLER ÄVEN: längder över nattvardsungdom 1744-1748 (?), 1751
(defekta)."
4289752 Bygdeå församling A I:2, 1746-1762 A I Husförhörslängder 2, 1746-1762 "Anm: häri ingår husförhörs- protokoll för ""moderkyrkan
och kapellet"" 1752-1762.
Innehåller även:
Längder över nattvardsungdom 1752-1762 (bland husförhörs- protokoll).
Förteckn över ordning vid hus- förhör, efter rotar, byar och åboer fr o m
1752.
Kommunionlängd för Robertsfors bruk 1759-1762.
Förteckning på valda kyrkoråds- medlemmar 1763.
Minnesbok över sockenstämmobe- slut 1751-1758.
Kyrkorådsprotokoll 1752-1753."
4289752 Bygdeå församling A I:3, 1762- A I Husförhörslängder 3, 1762- Anm 1: upplagd med personernas namn och födelseår, men ej
tagen i bruk.
Anm 2: defekt genom utrivna blad.
4289752 Bygdeå församling A I:4, 1771-1778 (1794) A I Husförhörslängder 4, 1771-1778 (1794) Anm: defekt, vissa omkastningar genom
felbindning.
Innehåller även:
Längd över nattvardsungdom 1775-1783 (def.)
4289753 Bygdeå församling A I:5 a, 1784-1797 A I Husförhörslängder 5 a, 1784-1797 Avser jordbruksbefolkningen.
4289753 Bygdeå församling A I:5 b, 1784-1797 A I Husförhörslängder 5 b, 1784-1797 Avser övrig befolkning.
4289753 Bygdeå församling A I:6, 1797-1807 A I Husförhörslängder 6, 1797-1807
4289753 Bygdeå församling A I:7 a, 1808-1818 A I Husförhörslängder 7 a, 1808-1818 Avser norra församlingsdelen.
4289753 Bygdeå församling A I:7 b, 1808-1818 A I Husförhörslängder 7 b, 1808-1818 Avser södra församlingsdelen.
4289754 Bygdeå församling A I:8, 1818-1826 A I Husförhörslängder 8, 1818-1826 Särskild längd för Robertsfors bruk 1824-1826.
4289754 Bygdeå församling A I:9, 1826-1833 A I Husförhörslängder 9, 1826-1833 Defekt.
Anm: Särskild längd för Roberts- fors bruk.
4289755 Bygdeå församling A I:10 a, 1833-1838 A I Husförhörslängder 10 a, 1833-1838
4289755 Bygdeå församling A I:10 b, 1833-1838 A I Husförhörslängder 10 b, 1833-1838
4289755 Bygdeå församling A I:11 a, 1839-1845 A I Husförhörslängder 11 a, 1839-1845 Lev 47/1951
4289755 Bygdeå församling A I:11 b, 1839-1845 A I Husförhörslängder 11 b, 1839-1845 Lev 47/1951
4289756 Bygdeå församling A I:12 a, 1846-1852 A I Husförhörslängder 12 a, 1846-1852 Lev 47/1951
4289756 Bygdeå församling A I:12 b, 1846-1852 A I Husförhörslängder 12 b, 1846-1852 Lev 47/1951
4289757 Bygdeå församling B:1, 1826-1837 B Flyttningslängder 1, 1826-1837 In- och utflyttningslängd.
Anm: häri ingår inflyttnings- längd för Robertsfors 1828 och
utflyttningslängd 1828 och 1831.
Innehåller även:
Ref ell avskr av biskops- visitationsprotokoll 1655-1764.
Arkivförteckning 1751.
Syneförrättning över präst- bordets åker och äng 1638.
4289757 Bygdeå församling C:1, 1724-1791 C Födelse- och dopböcker 1, 1724-1791 1724 20/2 - 1791 2/10
Anm: för Nysätra kapellförsaml endast 1724-1743.
4289757 Bygdeå församling C:2, 1745-1780 C Födelse- och dopböcker 2, 1745-1780 1745 8/5 - 1780
Anm: berör endast Bygdeå och Robertsfors.
Innehåller även:
Vigselbok 1745 29/5 - 1780 1/10
Död- o begravn.bok 1745 27/5-1780
Avlösningslängd 1762-1798.
4289757 Bygdeå församling C:3, 1781-1829 C Födelse- och dopböcker 3, 1781-1829 1781 - 1829 15/5
Anm: defekt
Innehåller även: Lysnings- och vigselbok 1781-1829
Död- o begravn.bok 1781-1829
4289758 Bygdeå församling C:4, 1829-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1829-1860 Innehåller även: Lysnings- och vigselbok 1829-1864
Död- o begravningsbok 1829-1864
Lev 47/1951
4289758 Bygdeå församling D II:1, 1726-1753 D II Kommunionlängder 1, 1726-1753 Anm: lucka 1737-1739
4289758 Bygdeå församling H II:1, 1804-1882 H II Bilagor till flyttningslängder 1, 1804-1882 Flyttningsbetyg
4289759 Bygdeå församling L I:1, 1756-1892 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1756-1892 "Kyrkoräkenskaper Anm: Strödda
handl. som avse:
Arbeten å Bygdeå kyrka 1756-1760 Pastoralieinkomster 1759 kyrkobygget i
Sävar 1810-1818 Ink.-o. utgiftsspecial 1820-1822 Prästtionde 1854-1870
Längd avseende lösningspriser för
""Norra socken""(t. organisten?)
1860,1862,1864,1866.
Uppbörd och redov. av prästlöner 1880-1881
Verifikat till kyrkokassan 1889,
1890,1892."
4289759 Bygdeå församling L I:2, 1759-1832 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1759-1832 Kyrkoräkenskaper Inneh. även:
Handl. rör. prästrättigheter
1612-1765
Handl. rör. Nysätra kapellförsamling och dess utbryt-
ning ur Bygdeå 1642-1821
Series pastorum 1500-tal.-1841 Kungl. autografer 1870-1933
4289759 Bygdeå församling L I:3, 1771-1804 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1771-1804 "Kyrkoräkenskaper
Anm.: Vol. defekt i slutet. Inneh. även räkensk. för: Fattigvård 1771-1804
Kollekt 1771-1804
""Hospitalet å landet"" 1771-1775
Nya ljuskronan 1773-1798
Nya orgelverket 1800-1804"
4289760 Bygdeå församling L I:4, 1805-1822 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1805-1822 Kyrkoräkenskaper Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1805-1853 Räk.
för nya ljuskronan 1808-1816
4289760 Bygdeå församling L I:5, 1837-1860 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1837-1860 Kyrkojournaler
Anm.: Avse huvuds. frivilliga avgifter till kyrkan vid förrättningar.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1837-1860
Kollekträkenskaper 1837-1860
Räk. över lasarettsmedel 1837-1860
4289760 Bygdeå församling L I:6, 1841-1859 L I Räkenskaper för kyrka 6, 1841-1859 1841-1843, 1847-1849, 1851-1859
Uppbördslängder över insamlade
vinpenningar m.m.
Inneh. även:
Uppbördsräkn. för kollekt och
stamboksmedel 1841-1859
4289761 Bygdeå församling L I:7, 1849-1871 L I Räkenskaper för kyrka 7, 1849-1871 Uppbördslängder för pastoralier
Uppbördslängder för insamlade
vinpenningar m.m.
Inneh. även:
Uppbördsräkn. för håv- och stamboksmedel 1860-1876
4289761 Bygdeå församling L I:8, 1860-1876 L I Räkenskaper för kyrka 8, 1860-1876 1860-1861, 1863-1867, 1871-1876
Uppbördslängder för pastoralier
Uppbördslängder för insamlade
vinpenningar m.m.
Inneh. även:
Uppbördsräkn. för håv- och stamboksmedel 1860-1876
4289761 Bygdeå församling L I:9, 1860-1877 L I Räkenskaper för kyrka 9, 1860-1877 Kyrkojournaler Anm.: Huvudsakl.
frivill. avgifter vid förrättningar
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1860-1877
Kollekträkenskaper 1860-1877
Räk. för lasarettsmedel 1860-1866
4289762 Bygdeå församling A I:13 a, 1852-1862 A I Husförhörslängder 13 a, 1852-1862 Lev 34/1962
4289762 Bygdeå församling A I:13 b, 1852-1862 A I Husförhörslängder 13 b, 1852-1862 Lev 34/1962
4289762 Bygdeå församling B:2, 1839-1888 (1889) B Flyttningslängder 2, 1839-1888 (1889) In- och utflyttning.
Lev 47/1974
4289763 Skellefteå landsförsamling A I:1, 1846-1853 A I Husförhörsböcker 1, 1846-1853 Lev. 29/1953
Inneh. även:
In- och utflyttningslängd 1846-1853
Uppgifter om nattvardsbarn från Ytterstfors och från Skellefteå moderförsamling 1846-1854
4289763 Skellefteå landsförsamling A I:2, 1854-1861 A I Husförhörsböcker 2, 1854-1861 "Lev. 12/1962
Innehåhåller två längder 1854-1859 samt 1860-1861
"
4289763 Skellefteå landsförsamling C:1, 1838-1862.33333333333 C Födelse- och dopböcker 1, 1838-1862.33333333333 Lev. 29/1953
4289763 Skellefteå landsförsamling F:1, 1838-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1838-1860 Lev. 29/1953
Inneh. även:
In- och utflyttningsbok 1854-1860
Inventarieförteckning för Byske kyrka 1877 med tillägg t.o.m. 1898
4289764 Dorotea församling A I:1, 1798-1826 A I Husförhörslängder 1, 1798-1826 Förhörsbok
Längder 1798-omkr 1821, omkr 1815-1826
4289764 Dorotea församling A I:2, 1827-1838 A I Husförhörslängder 2, 1827-1838 Förhörsbok
Inneh även:
Series pastorum (fragment å pag 2)
4289764 Dorotea församling C:1, 1796-1837 C Födelse och dopböcker 1, 1796-1837
4289764 Dorotea församling E I:1, 1798-1865 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1798-1865 1798-1829 endast vigselbok
Inneh även:
Död- och begravningsbok 1796-1865
4289765 Dorotea församling A I:3, 1854-1862 A I Husförhörslängder 3, 1854-1862 Förhörsbok omkr 1854-1862
Lev 49/1962
4289765 Dorotea församling B I:1, 1841-1894 B I Inflyttningslängder 1, 1841-1894 Lev 180/1972
Omfattar även Risbäck
Inneh även:
Utflyttningslängd 1841-1894
4289765 Dorotea församling C:2, 1838-1888 C Födelse och dopböcker 2, 1838-1888 Lev 180/1972
Omfattar även Risbäck
4289766 Vindelns församling A I:1, 1794-1814 A I Husförhörslängder 1, 1794-1814 Förhörsbok
4289767 Vindelns församling A I:2, 1815-1824 A I Husförhörslängder 2, 1815-1824 Förhörsbok
Innehåller även:
Förteckning på flickor som vunnit på k. nummerlotteriet
1819-1825.
4289767 Vindelns församling A I:3, 1825-1835 A I Husförhörslängder 3, 1825-1835 Förhörsbok
Anm. Enstaka anteckningar t.o.m.
1841
4289767 Vindelns församling A I:4, 1836-1842 A I Husförhörslängder 4, 1836-1842 Förhörsbok
4289767 Vindelns församling A I:5a, 1843-1847 A I Husförhörslängder 5a, 1843-1847 Förhörsbok
Lev 48/1952
4289768 Vindelns församling A I:5b, 1843-1847 A I Husförhörslängder 5b, 1843-1847 Förhörsbok
Lev 48/1952
4289768 Vindelns församling A I:6a, 1848-1857 A I Husförhörslängder 6a, 1848-1857 Förhörsbok
Lev 23/1953
4289768 Vindelns församling A I:6b, 1848-1857 A I Husförhörslängder 6b, 1848-1857 Förhörsbok
Lev 23/1953
4289768 Vindelns församling A I:7a, 1858-1860 A I Husförhörslängder 7a, 1858-1860 Lev 66/1962
4289768 Vindelns församling A I:7b, 1858-1860 A I Husförhörslängder 7b, 1858-1860 Lev 66/1962
4289768 Vindelns församling B:1, 1822-1856 B In- och utflyttningslängder 1, 1822-1856 Anm.:
Inflyttningar 1822-1856-07-05
Utflyttningar 1822-1856-07-14
4289768 Vindelns församling C:1, 1770-1800 C Födelse- och dopböcker 1, 1770-1800 Anm: Genom utrivna blad saknas helt eller delvis
uppgift för
åren 1771, 1775-1776, 1792-1795.
Särskild längd över födda och döpta lappbarn 1772-1789.
Innehåller även:
Dödbok 1825 20/1 - 22/12,
1826 26/1 - 1/5
Konsistorii cirkulär (avskr) 1800.
4289769 Vindelns församling C:2, 1800-1830 C Födelse- och dopböcker 2, 1800-1830 1800 3/7 - 1830.
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1801-1830
Död- och begravningsbok 1800 1/7 - 1830 (1812-1830 end. dödbok).
4289769 Vindelns församling C:3, 1831-1850 C Födelse- och dopböcker 3, 1831-1850 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1831-1847
Död- och begravningsbok 1831 -
1847 24/1 (före 1842 endast dödbok).
4289769 Vindelns församling C:4, 1851-1869 C Födelse- och dopböcker 4, 1851-1869 Lev 49/1963
Opaginerad
4289769 Vindelns församling E I:1, 1847-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1847-1861 Lev 66/1962
Inneh. även:
Död- och begravningsbok
1847-1861
4289769 Vindelns församling F:1, 1789-1800 F Död- och begravningsböcker 1, 1789-1800 Lev 48/1952
4289770 Fredrika församling A I:1, 1800-1820 A I Förhörsböcker 1, 1800-1820 Förhörsbok.
Anm.1: Utgöres av 2 längder.
Anm.2: Lappallmoge upptages särskilt.
Anm.3: Även ref. av förordn. rör. husförhör, gästabud, kyrkoturer,
prästbevis m.m.
Inneh. även:
Uppgifter över antal vaccinerade 1812-1822.
4289770 Fredrika församling A I:2, 1821-1842 A I Förhörsböcker 2, 1821-1842 Förhörsbok.
Anm.1: Utgöres av 2 längder. Anm.2: Endast svensk befolkn. upptages.
Inneh. även:
Anteckningar om byarnas ålder och röketal.
4289770 Fredrika församling C:1, 1800-1844 C Födelse- och dopböcker 1, 1800-1844 1800--1844-03-12.
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1800-1844.
4289770 Fredrika församling H II:1, 1797-1820 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 1, 1797-1820 Bunt. Flyttningsattester.
Lev. 51/1952.
4289770 Holmöns församling A I:1, 1820-1829(1830) A I Husförhörslängder 1, 1820-1829(1830)
4289770 Holmöns församling A I:2, 1830-1849(1850) A I Husförhörslängder 2, 1830-1849(1850)
4289770 Holmöns församling C:1, 1820-1828 C Födelse- och dopböcker 1, 1820-1828 1820 6/9-1828 11/4
Ant för 1828 överstrukna
Defekt genom utrivet blad
Inneh även:
Vigselbok 1820-1828
Död- och begravningsbok 1820-1828
Kyrkoräkenskaper 1820-1827
4289770 Holmöns församling C:2, 1831-1864 C Födelse- och dopböcker 2, 1831-1864 1831 9/6-1864 12/4
Inneh även:
Fragment av död- och begrav- ningsbok 1859 14/12-1861
4289770 Holmöns församling L I a:1, 1820-1880 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1820-1880 Inb Kyrkans räkenskaper Lev
91/1975 Inneh. även: Fattigkassans räkenskaper 1836-
1879
4289770 Holmöns församling L I a:2, 1828-1830 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1828-1830 Kapsel Inkomstbok
4289770 Holmöns församling L I a:3, 1837-1881 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1837-1881 Kapsel Kladdräkenskaper
4289770 Holmöns församling A I:3, 1850-1863 A I Husförhörslängder 3, 1850-1863 Lev 69/1962
Består av två längder: 1850-1856, 1857-1863
4289770 Holmöns församling E I:1, 1831-1863 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1831-1863 Vigselbok
Lev 49/1953
Inneh även:
Död- och begravningsbok 1831-1859
4289771 Fredrika församling A I:3, 1843-1852 A I Förhörsböcker 3, 1843-1852 Inb. Förhörsbok.
Lev. 51/1952.
Anm.: Fol. 41 och 42 saknas.
4289771 Fredrika församling A I:4, 1853-1862 A I Förhörsböcker 4, 1853-1862 Inb. Förhörsbok.
Lev. 51/1952.
4289771 Fredrika församling B:1, 1846-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1846-1861 Inflyttningslängd.
4289771 Fredrika församling B:2, 1846-1861 B In- och utflyttningslängder 2, 1846-1861 Utflyttningslängd.
Häri även uppgifter om folkmängden 1854-1859 samt en P.M. ang. rekvisition av nya ministerialböcker 1860.
Lev. 48/1962.
4289771 Fredrika församling C:2, 1844-1862 C Födelse- och dopböcker 2, 1844-1862 Lev. 51/1952.
Inneh. även:
Kyrkoräkenskaper 1877-1887. Skolräkenskaper 1877-1887.
4289771 Fredrika församling E I:1, 1844-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1844-1861 Lev. 48/1962.
4289771 Fredrika församling F:1, 1800-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1800-1861 (personaliebok).
Lev. 51/1952.
Pag. 1-2 Herdaminne över sex prästmän i församl. 1798 - omkr. 1915.
Inneh. även:
Kladd till kyrko- och fattigräkenskaper 1863-1892.
4289772 Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling A I:1, 1842-1855 A I Förhörsböcker. 1, 1842-1855 Består av två längder, en för åren 1842-1848, en för
åren 1849-1848, vilken senare är något defekt.
4289772 Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling A I:2, 1856-1861 A I Förhörsböcker. 2, 1856-1861 Serien avslutad
4289772 Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling C:1, 1816-1861 C Födelse- och dopböcker. 1, 1816-1861 "1816-1861 4/4.
Inneh. även:
Vigselbok 1817-1860
död- och begravningsbok 1816-1861 22/3."
4289772 Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling C:2, 1840-1861 C Födelse- och dopböcker. 2, 1840-1861 "1840(maj)-1861(april). ""Rapport"" över födelser,
vigslar och dödsfall. Notiserna upptages rent kronologiskt.
Serien avslutad"
4292090 Bjurholms församling A I:7a, 1865-1874 A I Husförhörslängd 7a, 1865-1874 Lev 5/1972
Med folkmängdsuppgifter 1865-1873
4292090 Bjurholms församling A I:7b, 1865-1874 (1875) A I Husförhörslängd 7b, 1865-1874 (1875) Lev 5/1972
4292091 Bjurholms församling A I:8a, 1875- A I Husförhörslängd 8a, 1875- Lev 5/1972
Husförhörs- och kommunionbokFol 1-236
4292091 Bjurholms församling A I:8b, 1875- A I Husförhörslängd 8b, 1875- Lev 5/1972
Husförhörs- och kommunionbokFol 237-345
4292091 Bjurholms församling A I:8c, 1875- A I Husförhörslängd 8c, 1875- Lev 5/1972
Husförhörs- och kommunionbokFol 346-457
4292092 Bjurholms församling A I:9a, 1876-1886 A I Husförhörslängd 9a, 1876-1886 Lev 5/1972
Husförhörs- och kommunionbokFol 1-309
4292092 Bjurholms församling A I:9b, 1876-1886 A I Husförhörslängd 9b, 1876-1886 Lev 5/1972
Husförhörs- och kommunionbokFol 310-608
Anm: med befolkningsstatistiskauppgifter 1815-1855 i volymens början
4292093 Bjurholms församling A I:10a, 1887-1896 A I Husförhörslängd 10a, 1887-1896 Lev 5/1972
Fol 1-383
Inneh även:
förteckning över döv-stumma och blinda personer, ute-slutna från nattvarden, barnhus-barn, personer som ej begåttnattvarden, innehavare av kommu-nala m.fl befattningar 1887-1896.
4292093 Bjurholms församling A I:10b, 1887-1896 A I Husförhörslängd 10b, 1887-1896 Lev 5/1972
Fol 1-383 Anm: med angivande av husförhörs-rotar i början av volymenSerien avslutad
4292094 Bygdeå församling A I:14 a, 1863-1873 A I Husförhörslängder 14 a, 1863-1873 Lev 4/1974
4292094 Bygdeå församling A I:14 b, 1863-1873 A I Husförhörslängder 14 b, 1863-1873 Lev 4/1974
4292095 Bygdeå församling A I:15 a, 1874-1884 A I Husförhörslängder 15 a, 1874-1884 Lev 47/1974
Innehåller även:
Förteckning över obefintliga 1874-1884.
4292095 Bygdeå församling A I:15 b, 1874-1884 A I Husförhörslängder 15 b, 1874-1884 Lev 47/1974
4292095 Bygdeå församling A I:15 c, 1874-1884 A I Husförhörslängder 15 c, 1874-1884 Lev 47/1974
4292096 Bygdeå församling A I:15 d, 1874-1884 A I Husförhörslängder 15 d, 1874-1884 Lev 47/1974
4292096 Bygdeå församling A I:16 a, 1885-1894 (1895) A I Husförhörslängder 16 a, 1885-1894 (1895) Lev 47/1974
Innehåller även:
Förteckning över sinnessjuka 1885-1894.
4292097 Bygdeå församling A I:16 b, 1885-1894 (1895) A I Husförhörslängder 16 b, 1885-1894 (1895) Lev 47/1974
Innehåller även:
Förteckning över sinnessjuka 1885-1894.
Serien avslutad
4292098 Dorotea församling A I:4, 1863-1873(1875) A I Husförhörslängder 4, 1863-1873(1875) Lev 180/1972
4292098 Dorotea församling A I:5, 1875-1884 A I Husförhörslängder 5, 1875-1884 Lev 180/1972
Omfattar även Risbäck
4292098 Dorotea församling A I:6, 1885-1894 A I Husförhörslängder 6, 1885-1894 Lev 180/1972
Omfattar även Risbäck
Separat husförhörslängd finns för Risbäck 1883-1905. Se Risbäck AI:1 Serien avslutad
4292099 Åsele församling A I:9, 1862-1869 A I Husförhörslängder 9, 1862-1869 Lev 56/1969
4292099 Åsele församling A I:10, 1870-1879 A I Husförhörslängder 10, 1870-1879 Lev 132/1973
4292100 Åsele församling A I:11a, 1880-1891 A I Husförhörslängder 11a, 1880-1891 Lev 132/1973
Fol 1-357
Inneh även:
Fört över nattvardsgångar 1885-1891
Folkmängden 1884
4292100 Åsele församling A I:11b, 1880-1891 A I Husförhörslängder 11b, 1880-1891 Lev 132/1973
Fol 358-572
Inneh även:
Lista över obefintliga
4292101 Burträsks församling A I:12a, 1863-1872 A I Husförhörslängder 12a, 1863-1872 Lev 86/1972
4292101 Burträsks församling A I:12b, 1863-1872 A I Husförhörslängder 12b, 1863-1872 Lev 86/1972
4292102 Burträsks församling A I:12c, 1863-1872 A I Husförhörslängder 12c, 1863-1872 Lev 86/1972
4292102 Burträsks församling A I:12d, 1863-1872 A I Husförhörslängder 12d, 1863-1872 Lev 86/1972
4292102 Burträsks församling A I:13a, 1873-1880 (1881) A I Husförhörslängder 13a, 1873-1880 (1881) Lev 86/1972
4292103 Burträsks församling A I:13b, 1873-1880 (1881) A I Husförhörslängder 13b, 1873-1880 (1881) Lev 86/1972
4292103 Burträsks församling A I:13c, 1873-1880 (1881) A I Husförhörslängder 13c, 1873-1880 (1881) Lev 86/1972
4292103 Burträsks församling A I:13d, 1873-1880 (1881) A I Husförhörslängder 13d, 1873-1880 (1881) Lev 86/1972
4292104 Burträsks församling A I:14a, 1881-1891 (1892) A I Husförhörslängder 14a, 1881-1891 (1892) Lev 86/1972
4292104 Burträsks församling A I:14b, 1881-1891 (1892) A I Husförhörslängder 14b, 1881-1891 (1892) Lev 86/1972
4292105 Burträsks församling A I:14c, 1881-1891 (1892) A I Husförhörslängder 14c, 1881-1891 (1892) Lev 86/1972
4292105 Burträsks församling A I:14d, 1881-1891 (1892) A I Husförhörslängder 14d, 1881-1891 (1892) Lev 86/1972
4292106 Vindelns församling A I:8a, 1861-1865 A I Husförhörslängder 8a, 1861-1865 Lev 67/1972
4292106 Vindelns församling A I:8b, 1861-1865 A I Husförhörslängder 8b, 1861-1865 Lev 67/1972
4292107 Vindelns församling A I:9a, 1866-1876 A I Husförhörslängder 9a, 1866-1876 Lev 27/1973
4292107 Vindelns församling A I:9b, 1866-1876 A I Husförhörslängder 9b, 1866-1876 Lev 27/1973
4292107 Vindelns församling A I:9c, 1866-1876 A I Husförhörslängder 9c, 1866-1876 Lev 27/1973
Innehåller även:
Register över obefintliga
1860-1876
4292108 Vindelns församling A I:10a, 1877-1889 A I Husförhörslängder 10a, 1877-1889 Lev 27/1973
4292108 Vindelns församling A I:10b, 1877-1889 A I Husförhörslängder 10b, 1877-1889 Lev 27/1973
Innehåller även:
Register över obefintliga
1877-1891
4292109 Vindelns församling A I:10c, 1877-1889 A I Husförhörslängder 10c, 1877-1889 Lev 27/1973
Inb i kapsel
Innehåller även:
Register över sinnessjuka
1877-1889 (först i vol).
Register över obefintliga
1877-1889.
4292110 Byske församling A I:1a, 1871-1880 A I Husförhörslängder 1a, 1871-1880 Lev 107/1975
Upplagd 1871 för Skellefteå landsförsamlings norra del omfattande bl a
Ytterstfors upphörda kapellförsamling. Överförd till Byske i samband med
församlingens tillkomst 1875.
Se: Avskrift i Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv
(A I:12a)
4292110 Byske församling A I:1b, 1871-1880 A I Husförhörslängder 1b, 1871-1880 Lev 107/1975
Upplagd 1871 för Skellefteå landsförsamlings norra del omfattande bl a
Ytterstfors upphörda kapellförsamling. Överförd till Byske i samband med
församlingens tillkomst 1875
Se: Avskrift i Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv
(A I:12a)
4292111 Byske församling A I:2a, 1881-1891 A I Husförhörslängder 2a, 1881-1891 Lev 107/1975
4292111 Byske församling A I:2b, 1881-1891 A I Husförhörslängder 2b, 1881-1891 Lev 107/1975
4292111 Skellefteå landsförsamling A I:3, 1861-1870 A I Husförhörsböcker 3, 1861-1870 Lev. 12/1963
4292112 Jörns församling A I:1, 1834-1841 A I Husförhörslängder 1, 1834-1841 Lev. 80/1962
4292112 Jörns församling A I:2, 1842-1852 A I Husförhörslängder 2, 1842-1852 Lev. 80/1962
Anm. 1:
Omfattar två längder: 1842-1848, 1849-1851(1852).
Anm. 2:
År 1852 omfattar enstaka anteckningar.
4292112 Jörns församling A I:3, 1852-1861 A I Husförhörslängder 3, 1852-1861 Lev. 80/1962
4292112 Jörns församling B:1, 1856-1894 B In- och utflyttningslängder 1, 1856-1894 In- och utflyttningslängd
Lev 48/1975
Innehåller även:
Vigselbok 1869-1870
Lysnings- och vigselbok 1872
4292112 Jörns församling C:1, 1849-1879 C Födelse- och dopböcker 1, 1849-1879 Födelse- och dopbok
Lev 179/1972
4292112 Jörns församling F:1, 1855-1894 F Död- och begravningsböcker 1, 1855-1894 Lev 48/1975
4292113 Lycksele församling A I:1, 1742-1759 A I Husförhörslängder 1, 1742-1759 Förhörsbok
Två längder: 1742-1752, 1747-1759
4292113 Lycksele församling A I:2, 1759-1769 A I Husförhörslängder 2, 1759-1769 Förhörsbok
Strödda ant efter 1769
4292113 Lycksele församling A I:3, 1767-1789 A I Husförhörslängder 3, 1767-1789 Förhörsbok
Avser lappallmogen
Två längder: 1767-1779, 1780-1789 (med särsk längd över norska lappar),
inneh strödda ant efter 1789
Bandet enl blyertsant bildat av lösa lägg ur vol 1788-1809
4292113 Lycksele församling A I:4, 1788-1809 A I Husförhörslängder 4, 1788-1809 Förhörsbok
Ant från periodens början och slut ofullständiga?
4292113 Lycksele församling A I:5, 1790-1824 A I Husförhörslängder 5, 1790-1824 Förhörsbok
Avser lappallmogen
Två längder: 1790-omkr 1800, 1815-1824. Ant från sistnämnda periods början
och slut syns ofullständiga, ant efter 1824 förekommer
Omkr 1800-1814 saknas
4292114 Lycksele församling A I:6, 1810-1817 A I Husförhörslängder 6, 1810-1817 Förhörsbok
4292114 Lycksele församling A I:7, 1817-1828 A I Husförhörslängder 7, 1817-1828 Förhörsbok
4292114 Lycksele församling A I:8a, 1829-1838 A I Husförhörslängder 8a, 1829-1838 Förhörsbok
4292114 Lycksele församling A I:9, 1839-1845 A I Husförhörslängder 9, 1839-1845 Förhörsbok
4292115 Lycksele församling A I:10a, 1846-1855 A I Husförhörslängder 10a, 1846-1855 Förhörsbok
Lev 14/1953
4292115 Lycksele församling A I:10b, 1846-1855 A I Husförhörslängder 10b, 1846-1855 "Förhörsbok
Lev 14/1953
Särskilda längder över ""lappska allmogen"" i Stensele och Sorsele"
4292116 Lycksele församling B I:1, 1834-1842 B I In- och utflyttningslängder 1, 1834-1842
4292116 Lycksele församling C:1, 1702-1777 C Födelse- och dopböcker 1, 1702-1777 "Före 1767 endast dopbok
År 1711 ingen ant ej defekt
för tidigare år torde boken vara rekonstruktion
Särsk för Sorsele och Tärna 1777
Inneh även:
Vigselbok 1704-1776
Lysnings- och vigselbok 1777-1780
Begravningsbok 1714-1776
Död- och begravningsbok 1777-1780"
4292116 Lycksele församling C:2, 1778-1813 C Födelse- och dopböcker 2, 1778-1813 Slutar i okt (Obs en omkastn av blad 113-118)
Särsk för Sorsele 1709-1801
4292116 Lycksele församling C:3, 1813-1831 C Födelse- och dopböcker 3, 1813-1831 Börjar 1813 okt
4292117 Lycksele församling A I:11, 1856-1866 A I Husförhörslängder 11, 1856-1866 Förhörsbok
Lev 21/1971
4292117 Lycksele församling B I:2, 1857-1882 B I In- och utflyttningslängder 2, 1857-1882 Lev 40/1976
Vol felpaginerad, fol 21 fortsätter på fol 43
4292117 Lycksele församling C:4, 1832-1862 C Födelse- och dopböcker 4, 1832-1862 Lev 14/1953
4292118 Lycksele församling F:1, 1778-1831 F Död- och begravningsböcker 1, 1778-1831 Före 1790 endast dödbok
Inneh utdrag ur Sorsele (lysnings- och) vigselbok 1709-1801 och död- (och
begravn) bok 1709-1801
Inneh även:
Lysnings- och vigselbok 1778-1831
4292118 Lycksele församling H I a:1:1, 1800-tal H I a Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker 1:1, 1800-tal Arkivkartong
Strödda bilagor
Äldre lev, Lev 40/1976
Inneh även:
Fört över kommunikanter 1896 (Lev 40/1976)
Spridda räkenskapshandlingar 1846-1867 (Lev 51/1964)
Verifikationer 1942 (Lev 40/1976)
Reversal från Riksarkivet 1954 (Lev 40/1976)
4292118 Lycksele församling H II a:1, 1811-1839 H II a Bilagor till flyttningslängderna 1, 1811-1839 Strödda prästbevis av skiftande karaktär
förekommer
4292119 Lycksele församling E I:1, 1832-1876 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1832-1876 Lev 51/1964
4292119 Lycksele församling F:2, 1832-1872 F Död- och begravningsböcker 2, 1832-1872 1832-1872 28/1
Lev 51/1964
4292120 Lövångers församling A I:1, 1705-1711 A I Husförhörslängder 1, 1705-1711 Anm 1: Utgörs av tre längder
Anm 2: Några omkastningar i
bladföljden men rätt
paginerad
4292120 Lövångers församling A I:2, 1712-1729 (1728) A I Husförhörslängder 2, 1712-1729 (1728) "Anm 1: Enstaka anteckningar om
kommunion 1730, 1733
Anm 2: Utgöres av 4 längder å
fol 156 v fört över vall-
pojkar som förhörts 1728
3/8"
4292120 Lövångers församling A I:3, 1761-1780 (1781) A I Husförhörslängder 3, 1761-1780 (1781) "Anm: Tre längder defekt i början
Innehåller även:
Folkmängdsuppgift 1776-1777."
4292121 Lövångers församling A I:4, 1778-1804 A I Husförhörslängder 4, 1778-1804 "Anm: Består av två längder med
särskild paginering defekt
i början."
4292121 Lövångers församling A I:5, 1805-1815 A I Husförhörslängder 5, 1805-1815 Anm: Några omkastningar i blad-
följden men pagineringen
riktig
4292121 Lövångers församling A I:6, 1816-1825 (1826) A I Husförhörslängder 6, 1816-1825 (1826)
4292122 Lövångers församling A I:7, 1826-1835 A I Husförhörslängder 7, 1826-1835
4292122 Lövångers församling A I:8 a, 1836-1841 A I Husförhörslängder 8 a, 1836-1841
4292122 Lövångers församling A I:8 b, 1836-1841 A I Husförhörslängder 8 b, 1836-1841
4292123 Lövångers församling A I:9 a, 1842-1846 A I Husförhörslängder 9 a, 1842-1846 Lev 28/1952
4292123 Lövångers församling A I:9 b, 1842-1846 A I Husförhörslängder 9 b, 1842-1846 Lev 28/1952
4292124 Lövångers församling A I:10 a, 1847-1855 A I Husförhörslängder 10 a, 1847-1855 Lev 28/1952
4292124 Lövångers församling A I:10 b, 1847-1855 A I Husförhörslängder 10 b, 1847-1855 Lev 28/1952
4292125 Lövångers församling A I:11 a, 1856-1863 A I Husförhörslängder 11 a, 1856-1863 Lev 28/1952
4292125 Lövångers församling A I:11 b, 1856-1863 A I Husförhörslängder 11 b, 1856-1863 Lev 28/1952
4292126 Lövångers församling C:1, 1691-1724 C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1724 Dopbok 1691 1/5 - 1724 17/9
Anm 1: Trol defekt på slutet
Anm 2: Fr o m dec 1723 även
födelsebok
Innehåller även:
Vigselbok 1697-1723
Begravningsbok 1697-1723
Visitationsprotokoll 1697, 1705 1722
Fragment av kyrkoräkenskaper omkring 1650-omkring 1700.
4292126 Lövångers församling C:2, 1725-1733 C Födelse- och dopböcker 2, 1725-1733 Anm: Defekt i början
Innehåller även:
Vigselbok 1724-1725, 1730-1740
Död- och begravningsbok 1724-1740
Kyrkoräkenskaper 1724-1731
Kollekträkenskaper 1724-1725
4292126 Lövångers församling C:3, 1734-1790 C Födelse- och dopböcker 3, 1734-1790 T o m 22/7 1790
Anm: Defekt lucka 1789 dec -
1790 maj)
4292126 Lövångers församling C:4, 1791-1828 C Födelse- och dopböcker 4, 1791-1828 Fr o m 6/10 1791
Anm: Defekt (lucka 1792 7/6 -
1793 11/1)
4292127 Lövångers församling D II:1, 1780-1795 D II Kommunionlängder 1, 1780-1795 Anm 1: Defekt i volymens början
Anm 2: Består av två längder,
innehåller även biogr data
o
1775-1785
4292127 Lövångers församling D II:2, 1796-1805 D II Kommunionlängder 2, 1796-1805 Anm: Innehåller även biogr data
1786-1796
Innehåller även:
Fattigkassans räkenskaper 1811-1844
4292127 Lövångers församling E I:1, 1741-1828 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1741-1828 Anm: T o m mars 1791 endast
vigselbok
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1741-1828
4292128 Lövångers församling C:5, 1829-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1829-1861 Lev 28/1952
T o m 1861 11/3.
4292128 Lövångers församling E I:2, 1829-1894 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1829-1894 Lev 28/1952
4292128 Lövångers församling F:1, 1829-1894 F Död- och begravningsböcker 1, 1829-1894 Lev 28/1952
4292129 Nordmalings församling A I:1, 1704-1729 A I Husförhörslängder 1, 1704-1729 Förhörsbok 3 längder (1704-1708, 1711-1718, 1723)
Ant om födelseår 1723-1729
Inneh även:
Kommunionprotokoll 1718-1734 2/2
4292129 Nordmalings församling A I:2, 1734-1756 A I Husförhörslängder 2, 1734-1756 "Förhörsbok 2 längder (1734-1745, 1747-1756) 1746
saknas
Inneh även:
Kommunionlängd 1757-1762"
4292129 Nordmalings församling A I:3, 1775-1784 A I Husförhörslängder 3, 1775-1784 Förhörsbok Defekt
4292130 Nordmalings församling A I:4, 1785-1794 A I Husförhörslängder 4, 1785-1794 Förhörsbok
4292130 Nordmalings församling A I:5, 1795-1805 A I Husförhörslängder 5, 1795-1805 Förhörsbok
4292131 Nordmalings församling A I:6, 1795-1825 A I Husförhörslängder 6, 1795-1825 Förhörsbok 3 längder (1795-1805, 1806-1816, 1816-1825)
Upptar endast samma byar som
vol 4
4292131 Nordmalings församling A I:7, 1806-1816 A I Husförhörslängder 7, 1806-1816 Förhörsbok Även annot om antal åboer i vissa byar
1642-1696, antal vaccinerade barn 1805-1813, utdrag av legostadga 15/5
1805
4292181 Lövångers församling A I:12 a, 1864-1871 A I Husförhörslängder 12 a, 1864-1871 Lev 201/1972
4292181 Lövångers församling A I:12 b, 1864-1871 A I Husförhörslängder 12 b, 1864-1871 Lev 201/1972
Innehåller även: Förteckning över obefintliga
4292182 Lövångers församling A I:13 a, 1872-1881 A I Husförhörslängder 13 a, 1872-1881 Lev 108/1975
4292182 Lövångers församling A I:13 b, 1872-1881 A I Husförhörslängder 13 b, 1872-1881 Lev 108/1975
Innehåller även: Förteckning över obefintliga
4292183 Lövångers församling A I:14 a, 1882-1892 A I Husförhörslängder 14 a, 1882-1892 Lev 108/1975
4292183 Lövångers församling A I:14 b, 1882-1892 A I Husförhörslängder 14 b, 1882-1892 Lev 108/1975
4292184 Jörns församling A I:4, 1862-1871 A I Husförhörslängder 4, 1862-1871 Lev. 179/1972
4292184 Jörns församling A I:5, 1872-1881 A I Husförhörslängder 5, 1872-1881 Lev. 48/1975
Inneh. även:
Förteckning över personer med okänd vistelseort 1872-1881
4292184 Jörns församling A I:6, 1882-1891 A I Husförhörslängder 6, 1882-1891 Lev, 48/1975
Inneh. även:
Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1882-1892-01-05.
Förteckning över skoluppsynings- män 1879-1887
Förteckning över kyrko- och skolrådets ledamöter 1881-1890
Förteckning över personer med okänd vistelseort 1882-1891
4292185 Fredrika församling A I:5, 1863-1873 A I Förhörsböcker 5, 1863-1873 Inb. Husförhörslängd.
Lev. 78/1972.
4292185 Fredrika församling A I:6, 1874-1883 A I Förhörsböcker 6, 1874-1883 Inb. Husförhörslängd.
Lev. 78/1972.
4292185 Fredrika församling A I:7, 1884-1894 A I Förhörsböcker 7, 1884-1894 Inb. Husförhörslängd.
Lev. 78/1972.
Inneh. även:
Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1884-1893. Mantalsskrivnings- o.
folkmängdsuppgifter 1884-1894.
4292186 Lycksele församling A I:12a, 1867-1876 A I Husförhörslängder 12a, 1867-1876 Lev 40/1976
4292186 Lycksele församling A I:12b, 1867-1876 A I Husförhörslängder 12b, 1867-1876 Lev 40/1976
Inneh även:
Fört över personer med okänd vistelseort
4292187 Lycksele församling A I:13a, 1877-1889 A I Husförhörslängder 13a, 1877-1889 Lev 40/1976
4292187 Lycksele församling A I:13b, 1877-1889 A I Husförhörslängder 13b, 1877-1889 Lev 40/1976
Inneh även:
Fört över personer med okänd vistelseort
4292188 Holmöns församling A I:4, 1864-1883 A I Husförhörslängder 4, 1864-1883 Lev 91/1975
Två längder: 1864-1873, 1874-1883
4292188 Holmöns församling A I:5, 1884-1895 A I Husförhörslängder 5, 1884-1895 Lev 91/1975
Två längder: 1884-1893, 1894-1895
Serien avslutad
4292189 Holmsunds församling A I:1, 1863-1873 A I Husförhörslängder 1, 1863-1873 Lev 21/1974
Med personregister
4292189 Holmsunds församling A I:2, 1873-1882 A I Husförhörslängder 2, 1873-1882 Lev 21/1974
4292189 Holmsunds församling A I:3, 1883-1892 A I Husförhörslängder 3, 1883-1892 Lev 21/1974
4292190 Malå församling A I:1, 1862-1871 A I Husförhörslängder 1, 1862-1871 Lev. 26/1972
4292190 Malå församling A I:2, 1872-1881 A I Husförhörslängder 2, 1872-1881 Lev. 90/1972
4292190 Malå församling A I:3, 1882-1891 A I Husförhörslängder 3, 1882-1891 Lev. 90/1972
4292191 Nordmalings församling A I:8a, 1816-1825 A I Husförhörslängder 8a, 1816-1825 Förhörsbok
4292191 Nordmalings församling A I:8b, 1816-1825 A I Husförhörslängder 8b, 1816-1825 Förhörsbok
4292192 Nordmalings församling A I:9a, 1826-1835 A I Husförhörslängder 9a, 1826-1835 Förhörsbok
4292192 Nordmalings församling A I:9b, 1826-1835 A I Husförhörslängder 9b, 1826-1835 Förhörsbok
4292193 Nordmalings församling A I:10a, 1836-1842 A I Husförhörslängder 10a, 1836-1842 Förhörsbok
Lev 52/1951
4292193 Nordmalings församling A I:10b, 1836-1842 A I Husförhörslängder 10b, 1836-1842 Förhörsbok
Lev 52/1951
4292193 Nordmalings församling A I:10c, 1836-1842 A I Husförhörslängder 10c, 1836-1842 Förhörsbok
Lev 52/1951
Omfattar prästbordet och folk vid järnbruk och sågverk
4292194 Nordmalings församling A I:11a, 1843-1852 A I Husförhörslängder 11a, 1843-1852 Förhörsbok
Lev 84/1951
4292194 Nordmalings församling A I:11b, 1843-1852 A I Husförhörslängder 11b, 1843-1852 Förhörsbok
Lev 84/1951
4292194 Nordmalings församling A I:11c, 1845-1854 A I Husförhörslängder 11c, 1845-1854 Förhörsbok
Lev 84/1951
Omfattar prästbordet och folk vid järnbruk och sågverk (byvis)
4292194 Nordmalings församling A I:12a, 1855-1864 A I Husförhörslängder 12a, 1855-1864 Lev 19/1962
Omfattar prästbordet och folk vid bruken
4292195 Nordmalings församling A I:12b, 1853-1863 A I Husförhörslängder 12b, 1853-1863 Lev 19/1962
4292195 Nordmalings församling A I:12c, 1853-1863 A I Husförhörslängder 12c, 1853-1863 Lev 19/1962
4292196 Nordmalings församling C:1, 1701-1745 C Födelse- och dopböcker 1, 1701-1745 1701 23/3-1745 28/4
Före 1728 endast dopbok
Inneh även:
Vigselbok 1730 8/11-1745
Död- och begravningsbok 1701 4/11-1749
4292196 Nordmalings församling C:2, 1745-1788 C Födelse- och dopböcker 2, 1745-1788 1745 7/5-1788
Inneh även:
Vigselbok 1746-1788
4292196 Nordmalings församling C:3, 1789-1809 C Födelse- och dopböcker 3, 1789-1809 Inneh även:
Vigselbok 1789-1809
4292196 Nordmalings församling C:4, 1810-1826 C Födelse- och dopböcker 4, 1810-1826 Inneh även:
Lysnings- och vigselbok 1810-1826
4292197 Nordmalings församling D II:1, 1763-1794 D II Kommunionlängder 1, 1763-1794 "3 längder lucka 1775-1784
Sista längden, 1785-1794, är även förhörslängd"
4292197 Nordmalings församling F:1, 1750-1817 F Död- och begravningsböcker 1, 1750-1817
4292197 Nordmalings församling L I a:1, 1691-1748 L I a Räkenskaper för kyrka (huvudräkenskaper) 1, 1691-1748 "Gäller tiden 1691-05-17 -
1691-08-23, 1710-05-01 -
1748-05-01
Kyrkoräkenskaper
Anm.: 1691 endast inkomsträkning 1710-1714 ink.- och utgiftsbok
samt summ. räkn. 1734-1738 skuldbok.
Inneh. även:
Kollekträkenskaper 1710- 1748
Kyrkoinventarium 1691 med tillägg
1730-1748.
Antikviteter i Mordmalings kyrka 1749"
4292197 Nordmalings församling L I d:1, 1712-1731 L I d Räkenskaper för kyrka, verifikationer 1, 1712-1731 Gäller åren 1712, 1731
Kvittenser
Inneh. även:
Attest om kommunion 1757
4292197 Nordmalings församling L I a:2, 1749-1805 L I a Räkenskaper för kyrka (huvudräkenskaper) 2, 1749-1805 Gäller tiden 1749-05-01 -
1805-05-01 Kyrkoräkenskaper
Inneh. även:
Kollekträkenskaper 1749-1805
4292198 Nordmalings församling B I:1, 1845-1861 B I In- och utflyttningslängder 1, 1845-1861 Häfte
Lev 19/1962
4292198 Nordmalings församling C:5, 1827-1859 C Födelse- och dopböcker 5, 1827-1859 Lev 84/1951
4292198 Nordmalings församling C:6, 1860-1878 C Födelse- och dopböcker 6, 1860-1878 Lev 8/1975
4292198 Nordmalings församling E I:1, 1827-1865 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1827-1865 Lev 84/1951
4292198 Nordmalings församling F:2, 1818-1882 F Död- och begravningsböcker 2, 1818-1882 Lev 84/1951
4292477 Norsjö församling A I:1, 1811-1817 A I Husförhörslängder 1, 1811-1817
4292477 Norsjö församling A I:2, 1831-1837 A I Husförhörslängder 2, 1831-1837
4292477 Norsjö församling A I:3, 1837-1842 A I Husförhörslängder 3, 1837-1842 Några få uppgifter 1843
Inneh även:
Sockenstämmoprotokoll 14/2 1841, 27/9 1941 (?)
4292477 Norsjö församling C:1, 1811-1834 C Födelse- och dopböcker 1, 1811-1834
4292477 Norsjö församling E I:1, 1811-1848 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1811-1848 Även för Jörn
4292477 Norsjö församling F:1, 1811-1859 F Död- och begravningsböcker 1, 1811-1859 Lucka 1823 23/6-1831 9/10
4292478 Norsjö församling A I:4, 1843-1852 A I Husförhörslängder 4, 1843-1852 Lev 73/1951
4292478 Norsjö församling A I:5, 1853-1861 A I Husförhörslängder 5, 1853-1861 Lev 50/1963
4292479 Norsjö församling B:1, 1842-1891 B In- och utflyttningslängder 1, 1842-1891 1842-1891(1892)
Lev 85/1975
Omfattar även Jörns församling 1842-1848
4292479 Norsjö församling C:2, 1835-1852 C Födelse- och dopböcker 2, 1835-1852 Lev 73/1951
Även för Jörn
4292479 Norsjö församling C:3, 1853-1878 C Födelse- och dopböcker 3, 1853-1878 Lev 85/1975
4292479 Norsjö församling E I:2, 1849-1891 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1849-1891 1849-1891(1892)
Lev 85/1975
4292479 Norsjö församling F:2, 1860-1891 F Död- och begravningsböcker 2, 1860-1891 1860-1891(1892)
Lev 85/1975
4292480 Nysätra församling A I:1, 1720-1775(1778) A I Husförhörslängder 1, 1720-1775(1778) "Förhörsbok
Tre längder: l ""över strecket"" 1720-tal-1750,
l ""under strecket"" 1769-1775(78), sist i boken 1751-1754(56)"
4292480 Nysätra församling A I:2, 1776-1780(1781) A I Husförhörslängder 2, 1776-1780(1781) Förhörsbok
4292480 Nysätra församling A I:3, 1780-tal-1805 A I Husförhörslängder 3, 1780-tal-1805 Förhörsbok Enstaka ant för 1806
4292480 Nysätra församling A I:4, 1806-1813(1814) A I Husförhörslängder 4, 1806-1813(1814) Förhörsbok
4292480 Nysätra församling A I:5, 1814-1824 A I Husförhörslängder 5, 1814-1824 Förhörsbok
4292481 Nysätra församling A I:6a, 1825-1835 A I Husförhörslängder 6a, 1825-1835 Förhörsbok
4292481 Nysätra församling A I:6b, 1825-1835 A I Husförhörslängder 6b, 1825-1835 Förhörsbok
Inneh även:
Längd över beväringsynglingar ställda på tillväxt eller kasserade
1826-1831, 1833-1835
4292481 Nysätra församling A I:7a, 1836-1841 A I Husförhörslängder 7a, 1836-1841 Förhörsbok
4292481 Nysätra församling A I:7b, 1836-1841 A I Husförhörslängder 7b, 1836-1841 Förhörsbok
4292482 Nysätra församling A I:8b, 1842-1851 A I Husförhörslängder 8b, 1842-1851 Förhörsbok
Lev 87/1951
Östra församlingsdelen
4292482 Nysätra församling A I:8a, 1842-1851 A I Husförhörslängder 8a, 1842-1851 Förhörsbok
Lev 87/1951
Västra församlingsdelen
4292483 Nysätra församling C:1, 1688-1723 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1723 Dopbok
Register i volymen
Inneh även:
Vigselbok 1688-1723 Begravningsbok 1688-1723 Kyrkoräkenskaper 1654-1723
Räkenskaper för fattigkassan och allmogekassan 1688-1714
Utgivna kollekter 1688-1721 Kyrkoinventarium 1649 med tillägg 1659-1708
Prästgårdsinventarium 1654 Visitationsprotokoll 1688-1751 Bänklängder 1686,
1688(?), 1709 Korta ant om sockenstämma, sällsamma händelser och årsväxten
1688
4292483 Nysätra församling C:2, 1724-1745 C Födelse- och dopböcker 2, 1724-1745 Före 1734 endast dopbok
Inneh även:
Fört över vigda 1724-1745
Fört över döda 1724-1745 Kyrkoräkenskaper 1724-1776 Kollekträkenskaper
1746-1750 Inventarium 1725 8/9
4292483 Nysätra församling C:3, 1746-1790 C Födelse- och dopböcker 3, 1746-1790 Lucka 1788 25/8-1789 27/2
Inneh även:
Vigselbok 1746-1790
Död- och begravningsbok 1746-1790
4292483 Nysätra församling C:4, 1790-1835 C Födelse- och dopböcker 4, 1790-1835 Ant å sista bladet om födda och döpta 1829, 1833
(flyttat från AI:7)
Inneh även:
Lysnings- och vigselbok 1790-1835 Död- och begravningsbok 1790-1835
4292483 Nysätra församling D II:1, 1782-1810 D II Kommunionlängder 1, 1782-1810 Kommunionbok
Består av fyra längder
4292483 Nysätra församling H I:1, 1818-1890-tal H I Bilagor till församlingsboken 1, 1818-1890-tal Strödda bilagor 1818-1835, 1890-tal
4292484 Nysätra församling A I:9a, 1852-1861 A I Husförhörslängder 9a, 1852-1861 Förhörsbok
Lev 55/1963
Med enstaka ant för 1862 samt ortsregister, jämväl till vol 9b
4292484 Nysätra församling A I:9b, 1852-1861 A I Husförhörslängder 9b, 1852-1861 Förhörsbok
Lev 55/1963
Med enstaka ant för 1862
Inneh även:
Längd över kommunala förtroendemän u å (1851-)
4292484 Nysätra församling B:1, 1851-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1851-1861 Lev 55/1963
4292484 Nysätra församling C:5, 1836-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1836-1861 Lev 87/1951
Med fört på barn tillhörande andra församlingar men döpta i Nysätra tiden
11/8 1837-22/1 1850
4292484 Nysätra församling E I:1, 1836-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1836-1861 Lev 87/1951
Inneh även:
Död- och begravningsbok 1836-1861
4292485 Örträsks församling A I:1, 1849-1859 A I Husförhörslängder 1, 1849-1859 Lev 86/1964
4292485 Örträsks församling A I:2, 1860-1879 A I Husförhörslängder 2, 1860-1879 Lev 7/1972
Anm: Två längder 1860-1869, 1870-1879.
4292485 Örträsks församling C:1, 1850-1894 C Födelse- och dopböcker 1, 1850-1894 Lev 7/1972
4292485 Örträsks församling E I:1, 1850-1894 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1850-1894 Lev 7/1972
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1850-1894.
4292486 Robertsfors församling A I:1, 1815-1828 A I Husförhörslängder 1, 1815-1828 Enstaka anteckningar för 1834.
Defekt i början av volymen.
4292486 Robertsfors församling A I:2, 1828-1845 A I Husförhörslängder 2, 1828-1845
4292486 Robertsfors församling C:1, 1799-1834 C Födelse- och dopböcker 1, 1799-1834 1799 6/5 - 1834 6/7. Anm: lucka 1827 dec. - 1829 febr.
Innehåller även:
Inflyttningslängd 1829-1833
Utflyttningslängd 1829-1834
Lysnings- och vigselbok 1799-1834
Död- och begravningsbok 1799-1834
17/6 (lucka 1827 2/10-1829 10/3)
Längd över kyrkotagna 1829-1834
Kyrkoräkenskap 1830, 1833-1834
4292486 Robertsfors församling C:2, 1828-1848 C Födelse- och dopböcker 2, 1828-1848 "Innehåller även
Lysnings- och vigselbok 1828-1851
Död- och begravningsbok 1828-1851"
4292487 Robertsfors församling A I:3, 1845-1853 A I Husförhörslängder 3, 1845-1853 Lev 60/1952
4292487 Robertsfors församling A I:4, 1846-1851 A I Husförhörslängder 4, 1846-1851 Lev 60/1952
4292487 Robertsfors församling A I:5, 1854-1864 A I Husförhörslängder 5, 1854-1864 Lev 48/1974
Med personregister.
4292487 Robertsfors församling C:3, 1852-1880 C Födelse- och dopböcker 3, 1852-1880 Lev 48/1974
Innehåller även förteckning över nykterhetsledamöter 1855.
4292487 Robertsfors församling E I:1, 1852-1880 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1852-1880 Lev 48/1974
Innehåller även:
Död- o begravn.bok 1852-1880
Inflyttningslängd 1858-1880 (lucka 1860-1861)
Utflyttningslängd 1852-1880 (lucka 1855-1857)
Längd över kyrkotagna 1852-1872.
4292488 Sorsele församling A I:1, 1778-1790 A I Husförhörslängder 1, 1778-1790 Några anteckningar före och efter angivna
gränsdata.
4292488 Sorsele församling A I:2, 1790-1817 A I Husförhörslängder 2, 1790-1817
4292488 Sorsele församling A I:3, 1817-1828 A I Husförhörslängder 3, 1817-1828 Inneh även:
In- och utflyttningslängd 1823-1826.
4292488 Sorsele församling A I:4, 1830-1840 A I Husförhörslängder 4, 1830-1840 Inneh. även:
Inflyttade pigor och drängar 1830-1840.
4292488 Sorsele församling A I:5, 1840-1846 A I Husförhörslängder 5, 1840-1846 Har tidigare varit bunden samman med A I: 6 a.
Inneh även:
Inflyttade pigor och drängar 1831-1846.
4292488 Sorsele församling A I:6a, 1847-1853 A I Husförhörslängder 6a, 1847-1853 Har tidigare varit bunden samman med A I: 5.
4292488 Sorsele församling A I:6b, 1847-1853 A I Husförhörslängder 6b, 1847-1853 Lev. 57/1951.
4292489 Sorsele församling C:1, 1762-1813 C Födelse- och dopböcker 1, 1762-1813 1762 7/4-1813 7/12.
Inneh även:
Vigselbok 1762-1815.
Död- och begravningsbok 1762-1817.
Series pastorum o. 1690-1818.
4292489 Sorsele församling C:2, 1814-1843 C Födelse- och dopböcker 2, 1814-1843
4292489 Sorsele församling E I:1, 1816-1866 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1816-1866 1816-1866 4/2.
Inneh även:
Död- och begravningsbok 1816-1865 8/9.
4292489 Sorsele församling H:1, 1832-1892 odat H Bilagor till kyrkobokföringen 1, 1832-1892 odat Inneh. även:
Revisionsberättelser 1865
Undervisningsstatistik 1878
Verifikationer till kyrkokassan
1861-1862
4292489 Sorsele församling L I:1, 1759-1824 L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1759-1824 Räkenskaper för kyrkokassan
Inneh. även:
Räkenskaper för fattigkassan 1783-1797, 1803-1824
Räkenskaper för Tärna kapell 1789-1822
Räkenskaper för kommmunionkassan
1822-1824
Inventariförteckning 1767-1811
4292489 Sorsele församling L I:2, 1827-1847 L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1827-1847 Räkenskaper för kyrkokassan
4292490 Sorsele församling A I:7, 1854-1866 A I Husförhörslängder 7, 1854-1866 Lev. 27/1964.
Indelad i två avdelningar, paginerade 1-235 och 1-140, omfattande resp
1854-1863, resp 1864-1866 (endast svenska allmogen).
4292490 Sorsele församling C:3, 1844-1865 C Födelse- och dopböcker 3, 1844-1865 Lev. 27/1964.
4292491 Stensele församling A I:1, 1817-1826 A I Husförhörslängder 1, 1817-1826 Enstaka uppgifter 1827 och senare.
4292491 Stensele församling A I:2, 1827-1836 A I Husförhörslängder 2, 1827-1836 Enstaka senare uppgifter.
4292491 Stensele församling C:1, 1816-1862 C Födelse- och dopböcker 1, 1816-1862
4292491 Stensele församling H:1, 1817-1865 H Bilagor till kyrkobokföringen 1, 1817-1865 Kapsel
1817, 1819-1960, 1865
Kyrkobokshandlingar
Huvudsaklingen flyttningsattester
4292492 Stensele församling A I:3, 1837-1844 A I Husförhörslängder 3, 1837-1844 Lev. 3/1952.
4292492 Stensele församling A I:4, 1845-1854 A I Husförhörslängder 4, 1845-1854 Lev. 3/1952.
4292492 Stensele församling A I:5, 1855-1863 A I Husförhörslängder 5, 1855-1863 Lev. 16/1964.
4292492 Stensele församling E I:1, 1816-1862 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1816-1862 Inneh. även:
Död- och begravningsbok 1816-1865.
4292493 Sävars församling A I:1, 1823-1830 A I Husförhörslängder 1, 1823-1830
4292493 Sävars församling A I:2, 1831-1836 A I Husförhörslängder 2, 1831-1836
4292493 Sävars församling C:1, 1823-1837 C Födelse- och dopböcker 1, 1823-1837 Anm. 1828 23/4 - 1834 12/4 endast anteckningar om
födelser.
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1823-1837
Död- och begravningsbok 1823-1837
4292494 Sävars församling A I:3, 1836-1844 A I Husförhörslängder 3, 1836-1844 Lev 44/1952
4292494 Sävars församling A I:4a, 1845-1854 A I Husförhörslängder 4a, 1845-1854 Lev 44/1952
4292494 Sävars församling A I:4b, 1845-1854 A I Husförhörslängder 4b, 1845-1854 Lev 44/1952
4292494 Sävars församling A I:5a, 1855-1864 A I Husförhörslängder 5a, 1855-1864 Lev 48/1964
4292495 Sävars församling A I:5b, 1855-1864 A I Husförhörslängder 5b, 1855-1864 Lev 48/1964
4292495 Sävars församling A I:5c, 1855-1864 A I Husförhörslängder 5c, 1855-1864 Lev 48/1964
4292495 Sävars församling B:1, 1827-1865 B In- och utflyttningslängder 1, 1827-1865 "Lev 44/1952
Anm. Inflyttningsboken börjar
1827 15/6 lucka (defekt) för delar av åren 1843 och 1844
utflyttningsboken börjar 1827, oktober"
4292495 Sävars församling C:2, 1837-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1837-1860 Lev 44/1952
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1838-1860
(1861)
Död- och begravningsbok 1838-1860
4292496 Skellefteå landsförsamling A I:1, 1724- A I Husförhörslängder 1, 1724- Kopia
4292496 Skellefteå landsförsamling A I:2a, 1720-1770 A I Husförhörslängder 2a, 1720-1770 Kopia.
Fol. 1-180.
4292496 Skellefteå landsförsamling A I:2b, 1720-1770 A I Husförhörslängder 2b, 1720-1770 Kopia.
Fol. 181-409.
4292682 Skellefteå landsförsamling A I:3a, 1771-1801 A I Husförhörslängder 3a, 1771-1801
4292682 Skellefteå landsförsamling A I:3b, 1771-1801 A I Husförhörslängder 3b, 1771-1801
4292683 Skellefteå landsförsamling A I:4a, 1802-1808 A I Husförhörslängder 4a, 1802-1808 Kopia
4292683 Skellefteå landsförsamling A I:4b, 1802-1808 A I Husförhörslängder 4b, 1802-1808 Kopia
4292684 Skellefteå landsförsamling A I:4c, 1802-1813 A I Husförhörslängder 4c, 1802-1813 1802-1808, (1809-1813).
Kopia
4292684 Skellefteå landsförsamling A I:4d, 1802-1808 A I Husförhörslängder 4d, 1802-1808 Kopia
4292685 Skellefteå landsförsamling A I:5a, 1810-1818 A I Husförhörslängder 5a, 1810-1818 Kopia i 2 delar
4292685 Skellefteå landsförsamling A I:5b, 1810-1818 A I Husförhörslängder 5b, 1810-1818 Kopia i 2 delar
4292686 Skellefteå landsförsamling A I:5c, 1810-1818 A I Husförhörslängder 5c, 1810-1818 Kopia i 2 delar
4292686 Skellefteå landsförsamling A I:5d, 1810-1818 A I Husförhörslängder 5d, 1810-1818 Kopia i 2 delar
4292687 Skellefteå landsförsamling A I:6a, 1818-1825 A I Husförhörslängder 6a, 1818-1825 1818-1824, (1825)
Kopierad
Flyttningsanteckningar t.o.m. 1926
4292687 Skellefteå landsförsamling A I:6b, 1818-1826 A I Husförhörslängder 6b, 1818-1826 Del 1:2
Kopierad
4292688 Skellefteå landsförsamling A I:6c, 1818-1826 A I Husförhörslängder 6c, 1818-1826 Del 2:1.
Kopierad.
4292688 Skellefteå landsförsamling A I:6d, 1818-1826 A I Husförhörslängder 6d, 1818-1826 Del 2:2.
Kopierad.
4292688 Skellefteå landsförsamling A I:6e, 1818-1826 A I Husförhörslängder 6e, 1818-1826 Del 3.
Kopierad.
Register till A I:6 se A I:10 1.
4292689 Skellefteå landsförsamling A I:7a, 1826-1836 A I Husförhörslängder 7a, 1826-1836 Del 1:1.
Kopia.
Personregister i exp.
4292689 Skellefteå landsförsamling A I:7b, 1826-1836 A I Husförhörslängder 7b, 1826-1836 Del 1:2.
Kopia.
Personregister i exp.
4292689 Skellefteå landsförsamling A I:7c, 1826-1836 A I Husförhörslängder 7c, 1826-1836 Del 2:1.
Kopia.
Personregister i exp.
4292690 Skellefteå landsförsamling A I:7d, 1826-1836 A I Husförhörslängder 7d, 1826-1836 Del 2:2.
Kopia.
Personregister i exp.
4292690 Skellefteå landsförsamling A I:7e, 1826-1836 A I Husförhörslängder 7e, 1826-1836 Del 3:1.
Kopia.
Personregister i exp.
4292690 Skellefteå landsförsamling A I:7f, 1826-1836 A I Husförhörslängder 7f, 1826-1836 Del 3:2.
Kopia.
Personregister i exp.
4292690 Skellefteå landsförsamling A I:7g, 1826-1836 A I Husförhörslängder 7g, 1826-1836 Del 4.
Kopia.
Register till A I:7, se A I:10 1.
Särskild uppställning för lappfolk.
Personregister i exp.
4292691 Skellefteå landsförsamling A I:8a, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8a, 1836-1843 "Kopierad.
Del 1:1.
Defekt omfattar nuvarande Byske."
4292691 Skellefteå landsförsamling A I:8b, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8b, 1836-1843 Kopierad.
Del 1:2.
4292691 Skellefteå landsförsamling A I:8c, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8c, 1836-1843 Kopierad.
Del 2:1.
4292692 Skellefteå landsförsamling A I:8d, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8d, 1836-1843 Kopierad.
Del 2:2.
4292692 Skellefteå landsförsamling A I:8e, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8e, 1836-1843 Kopierad.
Del 3:1.
4292693 Skellefteå landsförsamling A I:8f, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8f, 1836-1843 Kopierad.
Del 3:2.
4292693 Skellefteå landsförsamling A I:8g, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8g, 1836-1843 Kopierad.
Del 4.
4292693 Skellefteå landsförsamling A I:8h, 1836-1843 A I Husförhörslängder 8h, 1836-1843 Kopierad.
Del 5.
Särskild uppställning för lappfolk.
4292694 Skellefteå landsförsamling A I:9a, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9a, 1843-1852 Kopierad.
Del 1:1.
Fol. 1-161.
Lev. 58/1952.
4292694 Skellefteå landsförsamling A I:9b, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9b, 1843-1852 Kopierad.
Del 1:2.
Fol. 162-370.
Lev. 58/1952.
4292695 Skellefteå landsförsamling A I:9c, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9c, 1843-1852 Kopierad.
Del 2:1.
Fol. 1-134.
Lev. 58/1952.
4292695 Skellefteå landsförsamling A I:9d, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9d, 1843-1852 Kopierad.
Del 2:2.
Fol. 135-364.
Lev. 58/1952.
4292695 Skellefteå landsförsamling A I:9e, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9e, 1843-1852 Kopierad.
Del 3:1.
Fol. 1-188.
Lev. 58/1952.
4292695 Skellefteå landsförsamling A I:9f, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9f, 1843-1852 Kopierad.
Del 3:2.
Fol. 189-364.
Lev. 58/1952.
4292696 Skellefteå landsförsamling A I:9g, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9g, 1843-1852 Kopierad.
Del 4:1.
Fol. 1-189.
Lev. 58/1952.
4292696 Skellefteå landsförsamling A I:9h, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9h, 1843-1852 Kopierad.
Del 4:2.
Fol. 190-369.
Lev. 58/1952.
4292696 Skellefteå landsförsamling A I:9j, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9j, 1843-1852 Kopierad.
Del 5:1.
Fol. 1-160.
Lev. 58/1952.
4292696 Skellefteå landsförsamling A I:9k, 1843-1852 A I Husförhörslängder 9k, 1843-1852 Kopierad.
Del 5:2.
Fol. 161-363.
Lev. 58/1952.
Särskild uppställning för lappfolk.
Husförhörslängd 1846-1852 för Skellefteå stad, med äldre beteckning vol. 6,
förstörd vid arkivbrand 1901.
4292697 Skellefteå landsförsamling A I:10a, 1853-1862 A I Husförhörslängder 10a, 1853-1862 Kopierad.
Del 1:1.
Fol. 1-212.
Lev. 20/1960.
4292697 Skellefteå landsförsamling A I:10b, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10b, 1853-1863 Kopierad.
Del 1:2.
Fol. 213-399.
Lev. 20/1960.
4292697 Skellefteå landsförsamling A I:10c, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10c, 1853-1863 Kopierad.
Del 2:1.
Fol. 1-216.
Lev. 20/1960.
4292697 Skellefteå landsförsamling A I:10d, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10d, 1853-1863 Kopierad.
Del 2:2.
Fol. 217-394.
Lev. 20/1960.
4292698 Skellefteå landsförsamling A I:10e, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10e, 1853-1863 Kopierad.
Del 3:1.
Fol. 1-196.
Lev. 20/1960.
4292698 Skellefteå landsförsamling A I:10f, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10f, 1853-1863 Kopierad.
Del 3:2.
Fol. 197-403.
Lev. 20/1960.
4292698 Skellefteå landsförsamling A I:10g, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10g, 1853-1863 Kopierad.
Del 4:1.
Fol. 1-199.
Lev. 20/1960.
4292699 Skellefteå landsförsamling A I:10h, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10h, 1853-1863 Kopierad.
Del 4:2.
Fol. 200-399.
Lev. 20/1960.
4292699 Skellefteå landsförsamling A I:10j, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10j, 1853-1863 Kopierad.
Del 5:1.
Fol. 1-181.
Lev. 20/1960.
4292699 Skellefteå landsförsamling A I:10k, 1853-1863 A I Husförhörslängder 10k, 1853-1863 Kopierad.
Del 5:2.
Fol. 182-388.
Lev. 20/1960.
Inneh. även:
Husförhörslängd 1853-1862 för Skellefteå stad.
Personreg. i exp.
4292700 Skellefteå landsförsamling B I:1, 1831-1837 B I In- och utflyttningslängder 1, 1831-1837 "In- och utflyttningsbok
Anm: Brandskadad luckor åren
1831, 1832, 1834, 1835"
4292700 Skellefteå landsförsamling C:1, 1699-1729 C Födelse- och dopböcker 1, 1699-1729 Anm 1: Defekter 1700-1705 genom
saknade blad
Anm 2: Endast undantagsvis
anteckn. om födelser 1699-
1723 juni
Anm 3: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 4: Kopia
4292700 Skellefteå landsförsamling C:2, 1730-1742 C Födelse- och dopböcker 2, 1730-1742 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Kopia
4292700 Skellefteå landsförsamling C:3, 1743-1757 C Födelse- och dopböcker 3, 1743-1757 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Kopia
4292700 Skellefteå landsförsamling C:4 a, 1758-1765 C Födelse- och dopböcker 4 a, 1758-1765 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Kopia
4292700 Skellefteå landsförsamling C:4 b, 1766-1778 C Födelse- och dopböcker 4 b, 1766-1778 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Kopia
4292701 Skellefteå landsförsamling C:5, 1779-1788 C Födelse- och dopböcker 5, 1779-1788 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Kopia
4292701 Skellefteå landsförsamling C:6, 1789-1802 C Födelse- och dopböcker 6, 1789-1802 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Kopia
4292701 Skellefteå landsförsamling C:7 a, 1803-1810 C Födelse- och dopböcker 7 a, 1803-1810 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Bladens rätta ordning del-
vis osäker
Anm 3: Kopia
4292701 Skellefteå landsförsamling C:7 b, 1811-1817 C Födelse- och dopböcker 7 b, 1811-1817 Anm 1: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Anm 2: Bladens rätta ordning del-
vis osäker
Anm 3: Kopia
4292702 Skellefteå landsförsamling C:8, 1818-1830 C Födelse- och dopböcker 8, 1818-1830 Anm 1: Kopia i 2 delar
Anm 2: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
4292702 Skellefteå landsförsamling C:9, 1831-1847 C Födelse- och dopböcker 9, 1831-1847 Anm 1: Kopia i 2 delar
Anm 2: Rekonstruerad födelsebok
i maskinutskrift i exp.
Innehåller även: Födelse- och dopbok för Skellefteå stad 1846-1847
4292703 Skellefteå landsförsamling B I:2 b, 1838-1879 B I In- och utflyttningslängder 2 b, 1838-1879 In- och utflyttningslbok
Lev 33/1964
Anm: Brandskadad
4292703 Skellefteå landsförsamling C:11, 1848-1859 C Födelse- och dopböcker 11, 1848-1859 Anm: Rekonstruerad födelsebok i
maskinutskrift i exp.
Innehåller även: Födelse- ochdopbok för Skellefteå stad 1848-1859
4292703 Skellefteå landsförsamling C:12, 1860-1870 C Födelse- och dopböcker 12, 1860-1870 Innehåller även: Födelse- och dopbok för Skellefteå
stad 1860-1863
Lev 87/1964
4292703 Skellefteå landsförsamling E I:2, 1850-1874 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1850-1874 Anm 1: Brandskadad
Anm 2: Avskrift och rekonstruktion av bortbrända notiser 1850-1859, se Avskriftssamlingen, vol 76
Anm 3: Kopierad
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok för Skellefteå stad 1850-1862
4292704 Skellefteå landsförsamling D II:1, 1730-1750 D II Kommunionlängder 1, 1730-1750 Anm 1: Kopierad
Anm 2: Brandskadad
4292704 Skellefteå landsförsamling D II:2, 1753-1770 D II Kommunionlängder 2, 1753-1770 Anm 1: Kopierad
Anm 2: Brandskadad
4292704 Skellefteå landsförsamling D II:3, 1771-1788 D II Kommunionlängder 3, 1771-1788 Anm 1: Kopierad
Anm 2: Brandskadad
Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1783, 1787
4292705 Skellefteå landsförsamling D II:4, 1793-1801 D II Kommunionlängder 4, 1793-1801 Anm 1: Kopierad
Anm 2: Brandskadad
Serien avslutad
4292705 Skellefteå landsförsamling E I:1, 1800-1849 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1800-1849 Fr o m 1/5 1800
Anm 1: 1800-1804 endast vigselbok
Anm 2: Brandskadad
Anm 3: Avskrift och rekonstruktion av bortbrända notiser, se Avskriftssamlingen, vol 76
Anm 4: Kopierad
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok för Skellefteå stad 1846-1849
Lysnings- och vigselbok för Ytterstfors 1838-1848
4292705 Skellefteå landsförsamling F:1, 1815-1865 F Död- och begravningsböcker 1, 1815-1865 "Anm 1: Lucka 1822-1830
Anm 2: Brandskadad
Anm 3: Å sista bladet förteckning
över ""begravna i stillhet""
1815-1821
Anm 4: Maskinavskrift, se Av-
skriftssamling, vol 85
Anm 5: Kopierad
Innehåller även: Död- och begrav-
ningsbok för Skellefteå stad 1846-1862"
4292706 Tärna församling A I:1, 1854-1874 A I Husförhörslängder 1, 1854-1874 Lev. 48/1976.
4292706 Tärna församling B I:1, 1858-1865 B I In- och utflyttningslängder 1, 1858-1865 Lev. 48/1976.
4292706 Tärna församling C:1, 1853-1865 C Födelse- och dopböcker 1, 1853-1865 Lev. 48/1976.
Inneh även:
Död- och begravningsbok 1854 30/4 - 1965.
Kommunalstämmoprotokoll 2/7 1876.
4292707 Umeå stadsförsamling A I:1, 1737-1756 A I Husförhörslängder 1, 1737-1756 "Personregister i vol A I:2
Födelseår endast fr o m 1749
Särskilda uppställningar för:
""tjänstefolk"" (=ämbets- och
tjänstemän) 1745-1748 fr s 201
utsocknes folk i alfabetisk
ordning efter förnamn 1737-1744
inflyttade drängar och pigor 12
o 21 maj 1756 i slutet examens-
schema 1740.
Innehåller även:
Förteckning över nattvardsungdom
1751-1757"
4292707 Umeå stadsförsamling A I:2, 1737-1843 A I Husförhörslängder 2, 1737-1843 Personregister (8 häften avseende A I:1,3-9
4292708 Umeå stadsförsamling A I:3, 1757-1772 A I Husförhörslängder 3, 1757-1772 Personregister i vol A I:2
Examensschema 1757-1772 för
husförhörsrotarna 1-4 i slutet
av volymen
Innehåller även:
Förteckning över nattvardsungdom 1757-1772
4292708 Umeå stadsförsamling A I:4, 1773-1790 A I Husförhörslängder 4, 1773-1790 "Två längder defekt
Personregister i vol A I:2
(avser endast längden 1782-1789)
I vol ingår personregister S-Ö
för längd 1773-1781 uppställ-
ning för regale bränneristaten
1782-1790 examensschema
1773-1775.
Innehåller även:
Förteckning över nattvardsungdom
1773-1788"
4292709 Umeå stadsförsamling A I:5, 1790-1807 A I Husförhörslängder 5, 1790-1807 "Två längder personregister för
vardera längden i A I:2
Särskild längd för hyres- och
flyttningsfolk 1799-1807 samt
för utom staden boende 1799-1807
i slutet examensschema 1792-1802 för rotarna 1-4
Innehåller även:
Konfirmationslängder 1792-1807"
4292709 Umeå stadsförsamling A I:6, 1808-1817 A I Husförhörslängder 6, 1808-1817 Personregister i vol A I:2
4292709 Umeå stadsförsamling A I:7, 1818-1827 A I Husförhörslängder 7, 1818-1827 "Gårdsregister i volymens början
personregister i vol A I:2"
4292710 Umeå stadsförsamling A I:8, 1828-1837 A I Husförhörslängder 8, 1828-1837 "Gårdsregister i slutet av vol
peresonregister i vol A I:2"
4292710 Umeå stadsförsamling A I:9, 1837-1844 A I Husförhörslängder 9, 1837-1844 "I början av vol register över dem som inte äger hus
eller tomt i slutet gårdsregister och
""ny nummerordning på hus och
tomter"" uppgjord 1842 person-
register i vol A I:2"
4292710 Umeå stadsförsamling A I:10b, 1843-1852 A I Husförhörslängder 10b, 1843-1852 Personregister till A I:10a
4292710 Umeå stadsförsamling A I:10a, 1843-1852 A I Husförhörslängder 10a, 1843-1852 Lev. 38/1951
4292711 Umeå stadsförsamling B I:1, 1813-1852 B I Inflyttningslängder 1, 1813-1852 Inflyttade 1835-1852 30/6
Utflyttade 1813-1820,
1835-1852 29/6
Lucka 1/1-23/9 1814
4292711 Umeå stadsförsamling C:1, 1725-1780 C Födelse- och dopböcker 1, 1725-1780 Fr o m 1725 24/10
Innehåller även:
Vigselbok 1726-1781
Död- och begravningsbok
1725 17/10 - 1781
Avskrift av kungl brev 8/2 1764
Avskrift av två skrivelser från
konsistoriet, odat., 1765
Förteckning över böcker till-
hörande Umeå stads kyrka u å
Series pastorum /1649/-1868
Märkvärdigheter ang staden och
händelserna däruti 1622-1894
4292711 Umeå stadsförsamling C:2, 1781-1812 C Födelse- och dopböcker 2, 1781-1812 Innehåller även:
Vigselbok 1782-1812 4/10
Död- och begravningsbok 1782-1820
Avlösningslängd 1783-1806
4292711 Umeå stadsförsamling C:3, 1813-1851 C Födelse- och dopböcker 3, 1813-1851 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1813-1851
Död- och begravningsbok 1821-1851
4292711 Umeå stadsförsamling H I:1, 1768-1892- H I Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker 1, 1768-1892-
4292712 Umeå stadsförsamling A I:11a, 1853-1859 A I Husförhörslängder 11a, 1853-1859 Lev. 59/1963
4292712 Umeå stadsförsamling A I:11b, 1853-1859 A I Husförhörslängder 11b, 1853-1859 Lev. 59/1963
Med alfabetiskt personregister
till A I:11a-b
Innehåller även:
Protokollsutdrag beträffande
avgifter vid begravning: för
klockor, bårkläde mm 1796
4292712 Umeå stadsförsamling A I:12a, 1860-1866 A I Husförhörslängder 12a, 1860-1866 Lev. 39/1972
Med ofullständigt personregister
4292713 Umeå stadsförsamling A I:12b, 1860-1866 A I Husförhörslängder 12b, 1860-1866 Lev. 39/1972
Med ofullständigt personregister
Omfattar även personer från Anumark som begagnat kyrkorätt i Umeå stad
1860-1864
4292713 Umeå stadsförsamling B I:2, 1852-1860 B I Inflyttningslängder 2, 1852-1860 Lev. 59/1963
Innehåller även:
Utflyttningslängd 1852-1860
4292713 Umeå stadsförsamling C:4, 1852-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1852-1861 Lev. 61/1963
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1852-1874
Död- och begravningsbok 1852-1860
Förteckning över kyrkotagningar
o enskilda kommunioner 1861-1865
4292714 Umeå landsförsamling A I:1, 1722-1731 A I Husförhörslängder 1, 1722-1731 Defekt genom utrivet blad
4292714 Umeå landsförsamling A I:2, 1722-1820 A I Husförhörslängder 2, 1722-1820 "Avser Umeå kompani samt lappar
(längder över lappar 1723-1729, 1738-1744, 1747, 1768-1777).
Defekt 1732-1735, 1745-1756 saknas.
Inneh. även:
Längd över drängar och pigor med angivande av in- och utflyttning 1811-1820
Uppgifter om dukpengar 1768-1777"
4292715 Umeå landsförsamling A I:3, 1732-1736 A I Husförhörslängder 3, 1732-1736 Defekt i volymens början
4292715 Umeå landsförsamling A I:4, 1736-1741 A I Husförhörslängder 4, 1736-1741
4292716 Umeå landsförsamling A I:5, 1742-1751 A I Husförhörslängder 5, 1742-1751
4292716 Umeå landsförsamling A I:6, 1757-1767 A I Husförhörslängder 6, 1757-1767 Defekt i volymens början
4292716 Umeå landsförsamling A I:7, 1768-1777 A I Husförhörslängder 7, 1768-1777 Flera defekter
4292717 Umeå landsförsamling A I:8, 1778-1786 A I Husförhörslängder 8, 1778-1786 Defekt
I slutet längder för Hörnefors bruk och för lappar
4292717 Umeå landsförsamling A I:9, 1787-1798 A I Husförhörslängder 9, 1787-1798 "Omkastning i början genom inbindning defekter
Inneh. även:
Förteckning på uppsyningsmän 1792
Förteckning på kommunionpengar från olika byar 1788-1798
Debiteringslängder på olika byar och bönder 1798, u.å."
4292718 Umeå landsförsamling A I:10a, 1799-1810 A I Husförhörslängder 10a, 1799-1810 Fol 1-330
Inneh. även:
Uppgifter om kommunionpengar 1799-1803
4292718 Umeå landsförsamling A I:10b, 1799-1810 A I Husförhörslängder 10b, 1799-1810 Fol 331-631
4292719 Umeå landsförsamling A I:11a, 1811-1820 A I Husförhörslängder 11a, 1811-1820 Fol 1-384
4292719 Umeå landsförsamling A I:11b, 1811-1820 A I Husförhörslängder 11b, 1811-1820 Fol 385-765
4292719 Umeå landsförsamling A I:11c, 1811-1820 A I Husförhörslängder 11c, 1811-1820 Fol 766-1147
4292720 Umeå landsförsamling A I:12a, 1821-1828 A I Husförhörslängder 12a, 1821-1828 Fol 1-319
4292720 Umeå landsförsamling A I:12b, 1821-1828 A I Husförhörslängder 12b, 1821-1828 Fol 320-575
4292721 Umeå landsförsamling A I:12c, 1821-1828 A I Husförhörslängder 12c, 1821-1828 Fol 576-1055
4292722 Umeå landsförsamling A I:12d, 1821-1828 A I Husförhörslängder 12d, 1821-1828 Fol 1056-1535
4292723 Umeå landsförsamling A I:13a, 1829-1834 A I Husförhörslängder 13a, 1829-1834 Fol 1-440
4292724 Umeå landsförsamling A I:13b, 1829-1834 A I Husförhörslängder 13b, 1829-1834 Fol 441-881
4292724 Umeå landsförsamling A I:13c, 1829-1834 A I Husförhörslängder 13c, 1829-1834 Fol 882-1322
4292725 Umeå landsförsamling A I:14a, 1834-1840 A I Husförhörslängder 14a, 1834-1840 Fol 1-483
4292726 Umeå landsförsamling A I:14b, 1834-1840 A I Husförhörslängder 14b, 1834-1840 Fol 484-1062
4292726 Umeå landsförsamling A I:14c, 1834-1840 A I Husförhörslängder 14c, 1834-1840 Fol 1065-1547
4292727 Umeå landsförsamling B I:1, 1812-1827 B I Inflyttningslängder 1, 1812-1827 Innehåller även:
Utflyttningslängd 1812-1827
4292727 Umeå landsförsamling B I:2, 1828-1852 B I Inflyttningslängder 2, 1828-1852 Innehåller även:
Utflyttningslängd 1828-1852
4292727 Umeå landsförsamling B I:3, 1836-1845 B I Inflyttningslängder 3, 1836-1845 Utlysningslängder, 2 häften i kapsel
4292728 Umeå landsförsamling C:1, 1721-1735 C Födelse- och dopböcker 1, 1721-1735 T o m 1722 19/8 endast dopbok
Innehåller även:
Vigselbok 1721-1736
Begravningsbok 1721-1735
4292728 Umeå landsförsamling C:2, 1736-1756 C Födelse- och dopböcker 2, 1736-1756 1736-1756 26/6. Defekt.
Innehåller även:
Vigselbok 1736-1754
Död- och begravningsbok 1736-1753
4292728 Umeå landsförsamling C:3, 1756-1782 C Födelse- och dopböcker 3, 1756-1782 1756 11/5-1782. Defekt.
Register i volymen.
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1756-1782
Död- och begravningsbok 1756-1783
Dopsedlar u å, 1756-1758
4292728 Umeå landsförsamling C:4, 1783-1797 C Födelse- och dopböcker 4, 1783-1797 1783-1797 30/4
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1783-1808
4292729 Umeå landsförsamling C:5, 1797-1816 C Födelse- och dopböcker 5, 1797-1816 1797 10/5-1816
4292729 Umeå landsförsamling C:6, 1817-1836 C Födelse- och dopböcker 6, 1817-1836
4292730 Umeå landsförsamling D I:1, 1844-1870 D I Konfirmationsböcker 1, 1844-1870 Längder över nattvardsungdom
1844-1850, 1861-1870
Häri även en tabellarisk upp-
ställning över antalet natt-
vardsbarn 1841-1845
Kapsel
4292730 Umeå landsförsamling E I:1, 1786-1807 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1786-1807 Före 1797 endast vigselbok
4292730 Umeå landsförsamling E I:2, 1807-1826 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1807-1826
4292730 Umeå landsförsamling F:1, 1808-1857 F Död- och begravningsböcker 1, 1808-1857
4292731 Umeå landsförsamling H II:1, 1735-1815 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 1, 1735-1815 Häfte Flyttningsattester
4292731 Umeå landsförsamling H II:2, 1816-1820 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 2, 1816-1820 Häfte Flyttningsattester
4292789 Umeå landsförsamling H II:3, 1821-1825 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 3, 1821-1825 Häfte Flyttningsattester
4292789 Umeå landsförsamling H II:4, 1826-1830 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 4, 1826-1830 Häfte Flyttningsattester
4292790 Umeå landsförsamling H II:5, 1831-1835 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 5, 1831-1835 Häfte Flyttningsattester
4292791 Umeå landsförsamling H II:6, 1836-1840 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 6, 1836-1840 Häfte Flyttningsattester
4292791 Umeå landsförsamling H II:7, 1841-1844 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 7, 1841-1844 Häft Flyttningsattester
4292792 Umeå landsförsamling H II:8, 1845-1849 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 8, 1845-1849 Häfte Flyttningsattester
4292793 Umeå landsförsamling H II:9, 1850-1853 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 9, 1850-1853 Häfte Flyttningsattester
4292794 Umeå landsförsamling H II:10, 1854-1857 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 10, 1854-1857 Häfte Flyttningsattester
4292794 Umeå landsförsamling H II:11, 1858-1861 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 11, 1858-1861 Häfte Flyttningsattester
4292795 Umeå landsförsamling H II:12, 1862-1866 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 12, 1862-1866 Häfte Flyttningsattester
4292796 Umeå landsförsamling H II:13, 1867-1871 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 13, 1867-1871 Häfte Flyttningsattester
4292797 Umeå landsförsamling L I a:1, 1619-1695 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 1, 1619-1695 "Kyrkoräkenskaper
(""Umå sockns Kiörkiobook"")
Anm.: Register i volymen.
Inneh. även:
Sockenstämmobeslut 1617-1633
Förteckning över kyrkoinventarier
1619, 1647 och 1663
Förteckning över prästgårdsinventarier 1619,1635 med tillägg 1647, 1663
Berättelse om Umeå prästbords forna laxfiske u.å.
Series pastorum 1510-1863
Prosten N. Grubbs autobiografi,
u.å."
4292797 Umeå landsförsamling L I c:1, 1735-1821 L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer 1, 1735-1821 Verifikat till kyrkoräkenskaper
Anm.: strödda handlingar t.o.m.
1812, därefter för varje år
Inneh. även:
Verifikat betr. kollekt-, lasaretts- och hospitalsmedel m.m
1735-1775
Verifikat för stamboks- och fattigvårdsmedel 1813-1821.
4292797 Umeå landsförsamling L I b:1, 1772-1789 L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer 1, 1772-1789 1772-1789(90)
Kyrkoräkenskaper
Anm.: Utgöres av fortlöpande inkomsst räkning 1772-1789
samt specialer
Inneh. även:
Räkningar över uppburna fattigmedel 1772-1789(1790).
Insamlingar och gåvor till orgelverk, klockor och till lasarettet 1772-1789(1790)
4292797 Umeå landsförsamling L I a:2, 1776-1880 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 2, 1776-1880 1776-05-01--1880
Inkomst- och utgiftsbok för kyrkan
Anm.: Fr o m 1864 för kalenderår
4292797 Umeå landsförsamling L I b:2, 1789-1812 L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer 2, 1789-1812 Inkomstbok för kyrkan
Inneh. även:
Inkomst- och utgiftsräkning för fattigkassan 1789-1859 (t.o.m. 1812 endast specialer)
Räkenskaper betr brukspatron
O.R. Meullers gåva till fattigv.-inrättningen 1840-1859
Räkning över skomakare Nohrströms stbhs donation till fattiga barns undervisning 1858-1859. Räkning å uppburna lasarettsmedel
1789-1812.
4292798 Umeå landsförsamling L I b:3, 1811-1837 L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer 3, 1811-1837 Inkomstbok för kyrkan
Inneh. även:
Förteckning på barn som åtnjuta uppfostringshjälp 1831, 1834
Inkomsträkning å fattigmedel 1811-1837
Inkomsträkning å Lasarettsmedel 1811-1837.
4292798 Umeå landsförsamling L I c:2, 1821-1844 L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer 2, 1821-1844 Verifikat till kyrkoräkenskaper
Anm.1: Häri även räkenskaper o.
verifikat för kyrkoreparationen 1843.
Anm.2: Lucka 1827-1830.
4292798 Umeå landsförsamling H V:1, 1813-1818 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1813-1818 Kapsel
Räkenskaper för vid lysningar uppburna medel
4292798 Umeå landsförsamling H V:2, 1831-1849 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 2, 1831-1849 Kapsel
Lysningshandlingar, spridda år
4292798 Umeå landsförsamling L I b:4, 1837-1861 L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer 4, 1837-1861 Inkomstbok för kyrka
Inneh. även:
Räkenskaper över influtna avgifter till de fattiga 1837-1861
Räkenskaper över avgifter till lasarettet 1837-1861.
4292799 Umeå landsförsamling L I c:3, 1845-1864 L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer 3, 1845-1864 Verifikat till kyrkoräkenskaper
4292800 Umeå landsförsamling L I b:5, 1861-1872 L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer 5, 1861-1872 Journal över avgifter till kyrkan
Anm.: 1871 saknas.
Inneh. även:
Journal över avg. till fattiga 1861-1872
Journal över avg. till lasarettet
1861-1866.
4292800 Umeå landsförsamling H V:7, 1860-1870 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 7, 1860-1870 Kapsel
Lysningshandlingar
4292800 Umeå landsförsamling H V:4, 1850-1859 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 4, 1850-1859 Kapsel
Lysningshandlingar
4292800 Umeå landsförsamling L I b:6, 1861-1872 L I b Räkenskapsböcker för kyrkan, specialer 6, 1861-1872 Ficka
Uppbörd av påskmål, vinpengar och
stamboksmedel
4292801 Umeå landsförsamling L I c:4, 1865-1871 L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer 4, 1865-1871 Verifikat till kyrkoräkenskaper
Anm.: Häri även reversalkonton för kyrkans utlånte medel
1860-1870
Redovisninsräkn. 1870
Revisionsberättelser 1869-1871.
4292802 Umeå landsförsamling A I:15a, 1841-1847 A I Husförhörslängder 15a, 1841-1847 Fol 1-259
4292802 Umeå landsförsamling A I:15b, 1841-1847 A I Husförhörslängder 15b, 1841-1847 Fol 260-499
4292803 Umeå landsförsamling A I:15c, 1841-1847 A I Husförhörslängder 15c, 1841-1847 Fol 508-721
4292803 Umeå landsförsamling A I:15d, 1841-1847 A I Husförhörslängder 15d, 1841-1847 Fol 722-941
4292803 Umeå landsförsamling A I:15e, 1841-1847 A I Husförhörslängder 15e, 1841-1847 Fol 943-1195
4292803 Umeå landsförsamling A I:15f, 1841-1847 A I Husförhörslängder 15f, 1841-1847 Fol 1196-1538
4292804 Umeå landsförsamling A I:16a, 1848-1854 A I Husförhörslängder 16a, 1848-1854 Fol 1-229
4292804 Umeå landsförsamling A I:16b, 1848-1854 A I Husförhörslängder 16b, 1848-1854 Fol 230-465
4292804 Umeå landsförsamling A I:16c, 1848-1854 A I Husförhörslängder 16c, 1848-1854 Fol 467-728
4292804 Umeå landsförsamling A I:16d, 1848-1854 A I Husförhörslängder 16d, 1848-1854 Fol 729-973
4292806 Umeå landsförsamling A I:17a, 1855-1861 A I Husförhörslängder 17a, 1855-1861 Fol 1-477
4292806 Umeå landsförsamling A I:17b1, 1855-1861 A I Husförhörslängder 17b1, 1855-1861 Fol 478-713
4292806 Umeå landsförsamling A I:17b2, 1855-1861 A I Husförhörslängder 17b2, 1855-1861 Fol 714-1051
4292807 Umeå landsförsamling A I:17c, 1855-1861 A I Husförhörslängder 17c, 1855-1861 Fol 1052-1363
4292807 Umeå landsförsamling A I:17d, 1855-1861 A I Husförhörslängder 17d, 1855-1861 Fol 1364-1706
4292808 Umeå landsförsamling B I:4, 1853-1864 B I Inflyttningslängder 4, 1853-1864 Lev. 59/1964
Innehåller även:
Utflyttningslängd 1853-1864
4292808 Umeå landsförsamling C:7, 1837-1854 C Födelse- och dopböcker 7, 1837-1854 1837-1854 10/5
Lev. 55/1953
4292808 Umeå landsförsamling C:8, 1854-1861 C Födelse- och dopböcker 8, 1854-1861 1854 2/6-1861 3/2
Lev. 59/1964
4292808 Umeå landsförsamling E I:3, 1827-1855 E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1827-1855 Lev. 55/1953
4292808 Umeå landsförsamling E I:4, 1856-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1856-1861 Lev. 59/1964
4292808 Umeå landsförsamling F:2, 1858-1860 F Död- och begravningsböcker 2, 1858-1860 Lev. 59/1964
4292809 Skellefteå landsförsamling A I:11a, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11a, 1862-1870 Del 1:1.
Fol. 1-166.
Lev. 41/1974.
4292809 Skellefteå landsförsamling A I:11b, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11b, 1862-1870 Del 1:2.
Fol. 167-395.
Lev. 41/1974.
4292809 Skellefteå landsförsamling A I:11c, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11c, 1862-1870 Del 2:1.
Fol. 1-216.
Lev. 41/1974.
4292810 Skellefteå landsförsamling A I:11d, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11d, 1862-1870 Del 2:2.
Fol. 217-393.
Lev. 41/1974.
4292810 Skellefteå landsförsamling A I:11e, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11e, 1862-1870 Del 3:1.
Fol. 1-197.
Lev. 41/1974.
4292810 Skellefteå landsförsamling A I:11f, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11f, 1862-1870 Del 3:2.
Fol. 198-397.
Lev. 41/1974.
4292810 Skellefteå landsförsamling A I:11g, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11g, 1862-1870 Del 4:1.
Fol. 1-234.
Lev. 41/1974.
4292811 Skellefteå landsförsamling A I:11h, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11h, 1862-1870 Del 4:2.
Fol. 235-400.
Lev. 41/1974.
4292811 Skellefteå landsförsamling A I:11j, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11j, 1862-1870 Del 5:1.
Fol. 1-152.
Lev. 41/1974.
4292811 Skellefteå landsförsamling A I:11k, 1862-1870 A I Husförhörslängder 11k, 1862-1870 Del 5:2.
Fol. 153-397.
Lev. 41/1974.
Inneh. även:
Husförhörslängd för Skellefteå stad 1862-1870.
Personreg. i exp.
4292812 Skellefteå landsförsamling A I:12a, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12a, 1871-1880 Del 1.
Fol. 1-385.
Lev. 41/1974.
Avskrift. Originalboken, se Byske A I:1a, b.
4292812 Skellefteå landsförsamling A I:12b, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12b, 1871-1880 Del 2:1.
Fol. 1-194.
Lev. 41/1974.
4292812 Skellefteå landsförsamling A I:12c, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12c, 1871-1880 Del 2:2.
Fol. 195-362.
Lev. 41/1974.
4292813 Skellefteå landsförsamling A I:12d, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12d, 1871-1880 Del 3:1.
Fol. 1-168.
Lev. 41/1974.
4292813 Skellefteå landsförsamling A I:12e, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12e, 1871-1880 Del 3:2.
Fol. 169-393.
Lev. 41/1974.
4292813 Skellefteå landsförsamling A I:12f, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12f, 1871-1880 Del 4:1.
Fol. 1-202.
Lev. 41/1974.
4292814 Skellefteå landsförsamling A I:12g, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12g, 1871-1880 Del 4:2.
Fol. 203-418.
Lev. 41/1974.
4292814 Skellefteå landsförsamling A I:12h, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12h, 1871-1880 Del 5:1.
Fol. 1-258.
Lev. 41/1974.
4292814 Skellefteå landsförsamling A I:12j, 1871-1880 A I Husförhörslängder 12j, 1871-1880 Del 5:2.
Fol. 259-417.
Lev. 41/1974.
Innehåller även:
Husförhörslängd för Skellefteå stad 1871-1880, samt
Obefintliga personer.
4292815 Skellefteå landsförsamling A I:13a, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13a, 1881-1890 Del 1:1.
Fol. 1-228.
Lev. 41/1974.
4292815 Skellefteå landsförsamling A I:13b, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13b, 1881-1890 Del 1:2.
Fol. 229-423.
Lev. 41/1974.
4292815 Skellefteå landsförsamling A I:13c, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13c, 1881-1890 Del 2:1.
Fol. 1-226.
Lev. 41/1974.
4292816 Skellefteå landsförsamling A I:13d, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13d, 1881-1890 Del 2:2.
Fol. 227-485.
Lev. 41/1974.
4292816 Skellefteå landsförsamling A I:13e, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13e, 1881-1890 Del 3:1.
Fol. 1-124.
Lev. 41/1974.
4292816 Skellefteå landsförsamling A I:13f, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13f, 1881-1890 Del 3:2.
Fol. 125-323.
Lev. 41/1974.
4292816 Skellefteå landsförsamling A I:13g, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13g, 1881-1890 Del 4:1.
Fol. 1-174.
Lev. 41/1974.
4292817 Skellefteå landsförsamling A I:13h, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13h, 1881-1890 Del 4:2.
Fol. 175-328.
Lev. 41/1974.
4292817 Skellefteå landsförsamling A I:13j, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13j, 1881-1890 Del 5:1.
Fol. 1-234.
Lev. 41/1974.
4292817 Skellefteå landsförsamling A I:13k, 1881-1890 A I Husförhörslängder 13k, 1881-1890 Del 5:2.
Fol. 235-434.
Lev. 41/1974.
Inneh. även:
Husförhörslängd för Skellefteå stad 1881-1890, samt
Obefintliga personer.
4292818 Örträsks församling A I:3, 1880-1889 A I Husförhörslängder 3, 1880-1889 Lev 7/1972
Innehåller även:
Anteckningar om obefintliga
1880-1889.
4292818 Örträsks församling A I:4, 1890-1894 A I Husförhörslängder 4, 1890-1894 Lev 7/1972
Serien avslutad
4292819 Nysätra församling A I:10a, 1862-1873 A I Husförhörslängder 10a, 1862-1873 Lev 51/1974
Inneh även:
Fört över nattvardsgångar
Fört över gratialister
4292819 Nysätra församling A I:10b, 1862-1873 A I Husförhörslängder 10b, 1862-1873 Lev 51/1974
Inneh även:
Fört över nattvardsgångar
Fört över gratialister
4292820 Nysätra församling A I:11a, 1874-1883 A I Husförhörslängder 11a, 1874-1883 Lev 51/1974
Inneh även:
Fört över nattvardsgäster
Fört över gratialister
4292820 Nysätra församling A I:11b, 1874-1883 A I Husförhörslängder 11b, 1874-1883 Lev 51/1974
Inneh även:
Fört över obefintliga 1884
Fört över nattvardsgångar
Fört över gratialister
4292821 Nysätra församling A I:12a, 1884-1894 febr A I Husförhörslängder 12a, 1884-1894 febr Lev 51/1974
Nummer 1-273.
Inneh även:
Fört över nattvardsgångar
4292821 Nysätra församling A I:12b, 1884-1894 febr A I Husförhörslängder 12b, 1884-1894 febr Lev 51/1974
Nummer 273-532.
Inneh även:
Fört över obefintliga
4292822 Norsjö församling A I:6, 1862-1871 A I Husförhörslängder 6, 1862-1871 Lev 25/1972
4292822 Norsjö församling A I:7, 1872-1881 A I Husförhörslängder 7, 1872-1881 Lev 85/1975
4292823 Norsjö församling A I:8, 1882-1891 A I Husförhörslängder 8, 1882-1891 Lev 85/1975
Inneh även:
Fört över allmänna nattvards- gångar 1882-1891
Fört över kyrkorådets ledamöter omkr 1868-1890
Fört över skoltillsyningsmän omkr 1886-1890
Mantalsskrivnings- och folk- mängdsuppgifter 1882-1890 (avser även
Jörn)
4292824 Nordmalings församling A I:13a, 1863-1872 A I Husförhörslängder 13a, 1863-1872 Lev 150/1972
4292824 Nordmalings församling A I:13b, 1863-1872 A I Husförhörslängder 13b, 1863-1872 Lev 150/1972
4292824 Nordmalings församling A I:13c, 1863-1872 A I Husförhörslängder 13c, 1863-1872 Lev 150/1972
4292825 Nordmalings församling A I:14a, 1873-1880 A I Husförhörslängder 14a, 1873-1880 Lev 8/1975
4292825 Nordmalings församling A I:14b, 1873-1880 A I Husförhörslängder 14b, 1873-1880 Lev 8/1975
4292825 Nordmalings församling A I:14c, 1873-1880 A I Husförhörslängder 14c, 1873-1880 Lev 8/1975
4292826 Nordmalings församling A I:15a, 1880-1890 A I Husförhörslängder 15a, 1880-1890 Lev 8/1975
4292826 Nordmalings församling A I:15b, 1880-1890 A I Husförhörslängder 15b, 1880-1890 Lev 8/1975
4292826 Nordmalings församling A I:15c, 1880-1890 A I Husförhörslängder 15c, 1880-1890 Lev 8/1975
4292827 Tärna församling A I:2, 1875-1880 A I Husförhörslängder 2, 1875-1880 Lev. 48/1976.
4292827 Tärna församling A I:3, 1881-1889 A I Husförhörslängder 3, 1881-1889 Lev. 48/1976.
4292828 Sorsele församling A I:9, 1866-1875 A I Husförhörslängder 9, 1866-1875 Lev. 25/1979.
Avser endast svenska allmogen.
4292828 Sorsele församling A I:11, 1876-1885 A I Husförhörslängder 11, 1876-1885 Lev. 25/1979.
Avser endast svenska allmogen.
4292829 Sorsele församling A I:12, 1886-1895 A I Husförhörslängder 12, 1886-1895 Lev. 25/1979.
Avser endast svenska allmogen.
4292829 Sorsele församling A I:8, 1864-1873 A I Husförhörslängder 8, 1864-1873 Lev. 25/1979.
4292829 Sorsele församling A I:10, 1874-1885 A I Husförhörslängder 10, 1874-1885 Lev. 25/1979.
4292829 Sorsele församling A I:13, 1886-1895 A I Husförhörslängder 13, 1886-1895 Lev. 25/1979.
Ammarnäs kapell.
Serien avslutad
4292830 Stensele församling A I:6 a, 1864-1873 A I Husförhörslängder 6 a, 1864-1873 Lev. 7/1973.
4292830 Stensele församling A I:6 b, 1864-1873 A I Husförhörslängder 6 b, 1864-1873 Lev. 7/1973.
4292830 Stensele församling A I:7, 1873-1882 A I Husförhörslängder 7, 1873-1882 Lev. 7/1973.
4292831 Stensele församling A I:8 b, 1883-1889 A I Husförhörslängder 8 b, 1883-1889 Lev. 7/1973.
Omfattar hantverkare, löntagare, backsittare, inhyses, fattighjon och lösa
personer.
4292831 Stensele församling A I:8 a, 1883-1892 A I Husförhörslängder 8 a, 1883-1892 Lev. 7/1973.
Inneh även:
Förteckning över obefintliga u.å. Förteckning över kyrko- och
skolrådsledamöter 1880-1886 spridda år. Mantalsskrivnings- och
folkmängdsuppgifter 1884-1892.
4292832 Sävars församling A I:6a, 1865-1874 A I Husförhörslängder 6a, 1865-1874 Lev 116/1972
4292832 Sävars församling A I:6b, 1865-1874 A I Husförhörslängder 6b, 1865-1874 Lev 116/1972
4292833 Sävars församling A I:7a, 1875-1884 A I Husförhörslängder 7a, 1875-1884 Lev 116/1972
4292833 Sävars församling A I:7b, 1875-1884 A I Husförhörslängder 7b, 1875-1884 Lev 116/1972
4292834 Sävars församling A I:8a, 1884-1893 A I Husförhörslängder 8a, 1884-1893 Lev 116/1972
4292834 Sävars församling A I:8b, 1884-1893 A I Husförhörslängder 8b, 1884-1893 Lev 116/1972
4292835 Robertsfors församling A I:6, 1865-1875 A I Husförhörslängder 6, 1865-1875 Lev 48/1974
Med personregister
4292835 Robertsfors församling A I:7, 1876-1886 A I Husförhörslängder 7, 1876-1886 Lev 48/1974
Med personregister. Innehåller även förteckning över sinnes- sjuka
1876-1886.
4296455 Vilhelmina församling A I a:1, 1780-1792 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 1, 1780-1792 Omfattar åren 1780-1781 hela Åsele församling, fortsätter därefter endast för Volgsjö kapellförsamling
Innehåller även:
Förhörsbok för lappar
Födelse- och dopbok för Volgsjö 1786-1789
D:o för Fatmomakke 1789, 1790, 1796
Notis om folkmängd i Vilhelmina 18455
4296455 Vilhelmina församling A I a:2, 1804-1820 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 2, 1804-1820 "Två längder 1804-1815, 1815-1820"
4296455 Vilhelmina församling A I a:3, 1820-1830 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 3, 1820-1830 Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1829-1830
4296455 Vilhelmina församling A I a:4, 1830-1839 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 4, 1830-1839 Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1830-1836
4296455 Vilhelmina församling A I b:1, 1815-1828 A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen 1, 1815-1828
4296455 Vilhelmina församling A I b:2, 1829-1843 A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen 2, 1829-1843
4296456 Vilhelmina församling A I a:5, 1840-1846 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 5, 1840-1846 Lev 9/1953
4296457 Vilhelmina församling A I a:6, 1847-1856 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 6, 1847-1856 Lev 145/1964
4296457 Vilhelmina församling A I a:7a, 1857-1866 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 7a, 1857-1866 Lev 62/1972
4296457 Vilhelmina församling A I a:7b, 1857-1866 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 7b, 1857-1866 Lev 62/1972
4296457 Vilhelmina församling A I b:3, 1843-1851 A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen 3, 1843-1851 Lev 9/1953
4296457 Vilhelmina församling A I b:4, 1852-1863 A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen 4, 1852-1863 Lev 145/1964
4296458 Vilhelmina församling C:1, 1786-1825 C Födelse- och dopböcker 1, 1786-1825 Vissa år fr o m 1807 redovisas döpta i Fatmomakke kapell särskilt
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1790-1825
4296458 Vilhelmina församling C:2, 1826-1846 C Födelse- och dopböcker 2, 1826-1846
4296458 Vilhelmina församling H I:1, 1811-1967 H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1811-1967 Innehåller bl a tidigare H:1 Strödda bilagor till kyrkobok- föringen 1822-1844 (äldreleverans)
Innehåller även:
Bilagor till död- och begravningsboken (Tacksägelser 1840-talet)
4296458 Vilhelmina församling L I a:1, 1785-1821 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1785-1821 Kyrkoräkenskaper
Kapsel
1785 maj-1792 maj, 1793 maj-1821 maj
Anm.:
Två häften
4296458 Vilhelmina församling C:3, 1847-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1847-1861 Lev 145/1964
4296458 Vilhelmina församling E I:1, 1814-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1814-1861 Lev 9/1953
Vigseldata saknas vanligen 1814-1827
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1826-1861
4296459 Vännäs församling A I:1, 1825-1826 A I Husförhörslängder 1, 1825-1826 "Innehåller även:
""Interims Kyrko Bok"" (förhörslängd) ?-1833 för vissa byar och nybyggen, som hade kyrkorätt i Vännäs"
4296459 Vännäs församling A I:2, 1827-1833 A I Husförhörslängder 2, 1827-1833
4296459 Vännäs församling A I:3, 1834-1840 A I Husförhörslängder 3, 1834-1840
4296459 Vännäs församling A I:4, 1837-1847 A I Husförhörslängder 4, 1837-1847 "Består av 2 längder (-1842 och 1843-) den förra komplettering till AI:3, den senare till AI:5"
4296459 Vännäs församling C:1, 1829-1843 C Födelse- och dopböcker 1, 1829-1843 Inneh även:
Lysnings- och vigselbok 1829-1843
Död- och begravningsbok 1829-1843
4296459 Vännäs församling H II:1, 1822-1844 spr år H II Bilagor till in- och utflyttninglängden 1, 1822-1844 spr år Flyttningsattester
Lev 26/1979
4296459 Vännäs församling D I:1, 1826-1853 D I Konfirmationsböcker 1, 1826-1853 Lev 1943
4296460 Vännäs församling A I:5, 1841-1847 A I Husförhörslängder 5, 1841-1847 Lev. 66/1953
4296460 Vännäs församling A I:6a, 1848-1854 A I Husförhörslängder 6a, 1848-1854 Lev. 52/1964
4296460 Vännäs församling A I:6b, 1848-1854 A I Husförhörslängder 6b, 1848-1854 Lev. 52/1964
4296461 Vännäs församling A I:7, 1855-1861 A I Husförhörslängder 7, 1855-1861 Lev. 52/1964
4296461 Vännäs församling K III a:1, 1824-1860 K III a Kyrkorådsprotokoll och handlingar 1, 1824-1860 Kapsel Protokoll och handlingar Lev. 66/1953
Anm.: Protokollen omfatta 1826-1860 och handlingarna 1824-1860, spr år.
4296461 Vännäs församling C:2, 1844-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1844-1861 Lev 52/1964
4296461 Vännäs församling E I:1, 1844-1861 E I Lysning- och vigselböcker 1, 1844-1861 Lev 66/1953
Inneh även:
Död- och begravningsbok 1844-1861
4296462 Vännäs församling A I:8a, 1862-1872 A I Husförhörslängder 8a, 1862-1872 Lev. 76/1972
4296462 Vännäs församling A I:8b, 1862-1872 A I Husförhörslängder 8b, 1862-1872 Lev. 76/1972
Innehåller även:
Folkmängdsuppgifter 1865-1871
4296462 Vännäs församling A I:9a, 1873-1883 A I Husförhörslängder 9a, 1873-1883 Lev. 76/1972
Innehåller även:
Folkmängdsuppgifter 1872-1883
4296463 Vännäs församling A I:9b, 1873-1883 A I Husförhörslängder 9b, 1873-1883 Lev. 76/1972
Innehåller även:
Bok över obefintliga 1873-1883
4296463 Vännäs församling A I:10a, 1884-1893 A I Husförhörslängder 10a, 1884-1893 Lev. 76/1972
Innehåller även:
Folkmängdsuppgifter 1860-1892
Förteckning över kyrko- och skolråds- ledamöter 1877-1887
Förteckning över dövstumma, sinnessjuka, epileptiker och blinda 1884-1893
4296464 Vännäs församling A I:10b, 1884-1893 A I Husförhörslängder 10b, 1884-1893 Lev. 76/1972
Innehåller även:
Förteckning över fältjägare och korpraler 1884-1893
Förteckning över sinnessjuka, dövstumma, blinda och epileptiker 1884-1893
Bok över obefintliga 1884-1893
4296465 Umeå stadsförsamling A I:13a, 1867-1876 A I Husförhörslängder 13a, 1867-1876 Lev. 39/1972
Med ofullständigt personregister
4296465 Umeå stadsförsamling A I:13b, 1867-1876 A I Husförhörslängder 13b, 1867-1876 Lev. 39/1972
Med ofullständigt personregister
Innehåller även:
Förteckning över obefintliga
1872-1876
4296466 Umeå stadsförsamling A I:14a, 1877-1887 A I Husförhörslängder 14a, 1877-1887 Lev. 39/1972
Med ofullständigt personregister
Med kvartersregister
Innehåller även:
Förteckning över värnpliktiga
4296466 Umeå stadsförsamling A I:14b, 1877-1887 A I Husförhörslängder 14b, 1877-1887 Lev. 39/1972
Med ofullständigt personregister
Med kvartersregister
Innehåller även:
Förteckning över obefintliga
1877-1887
4296467 Umeå stadsförsamling A I:15a, 1888-1893 A I Husförhörslängder 15a, 1888-1893 Lev. 39/1972
Med kvartersregister
Innehåller även:
Förteckning över nattvardsgångar
1888-1893
Förteckning över dövstumma och blinda 1888-1893
Förteckning över kyrko- och
skolråd 1888-1895
Mantalsskrivningsstatistik
1888-1893
4296467 Umeå stadsförsamling A I:15b, 1888-1893 A I Husförhörslängder 15b, 1888-1893 Lev. 39/1972
Med kvartersregister
Innehåller även:
Förteckning över nattvardsgångar
1888-1892
Förteckning över dövstumma och
blinda 1888-1893
4296467 Umeå stadsförsamling A I:15c, 1888-1893 A I Husförhörslängder 15c, 1888-1893 Lev. 39/1972
Med kvartersregister
Innehåller även:
Förteckning över obefintliga 1888-1893
Förteckning över nattvardsgångar 1888-1893
Förteckning över dövstumma och
blinda 1888-1890
4296468 Vilhelmina församling A I a:8a, 1867-1876 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 8a, 1867-1876 Lev 62/1972
4296468 Vilhelmina församling A I a:8b, 1867-1876 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 8b, 1867-1876 Lev 62/1972
4296469 Vilhelmina församling A I a:9a, 1877-1886 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 9a, 1877-1886 Lev 13/1975
4296469 Vilhelmina församling A I a:9b, 1877-1886 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 9b, 1877-1886 Lev 13/1975
Innehåller även:
Längd över boställslösa samt obefintliga
4296470 Vilhelmina församling A I a:10a, 1886-1895 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 10a, 1886-1895 Lev 13/1975
Innehåller även:
Förteckning över kyrko- och skolråd 1886-1898
Mantals- och folkmängdsuppgifter 1886-1895
Beskrivning av invigningen av Fatmomakke lappkapell 1886
4296470 Vilhelmina församling A I a:10b, 1886-1895 A I a Husförhörslängder för den svenska befolkningen 10b, 1886-1895 Lev 13/1975
Innehåller även:
Förteckning över personer utan bestämd hemvist, hantverkare samt obefintliga
Frejdlista
Serien avslutad
4296471 Vilhelmina församling A I b:5, 1864-1875 A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen 5, 1864-1875 Lev 62/1972
Innehåller även:
Husförshörslängd för den svenska befolkningen 1868-1875
4296471 Vilhelmina församling A I b:6, 1875-1884 A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen 6, 1875-1884 Lev 13/1975
4296471 Vilhelmina församling A I b:7, 1885-1894 A I b Husförhörslängder för lappbefolkningen 7, 1885-1894 Lev 13/1975
Mantals- och folkmängdsuppgifter 1885-1890
Förteckning över personer utan bestämd hemvist
Frejdlista
Serien avslutad
4296472 Umeå landsförsamling A I:18a, 1862-1868 A I Husförhörslängder 18a, 1862-1868 Fol 1-227
4296472 Umeå landsförsamling A I:18b, 1862-1868 A I Husförhörslängder 18b, 1862-1868 Fol 227-504
4296473 Umeå landsförsamling A I:18c, 1862-1868 A I Husförhörslängder 18c, 1862-1868 Fol 505-758
4296473 Umeå landsförsamling A I:18d, 1862-1868 A I Husförhörslängder 18d, 1862-1868 Fol 759-1042
4296474 Umeå landsförsamling A I:18e, 1862-1868 A I Husförhörslängder 18e, 1862-1868 Fol 1060-1436
4296474 Umeå landsförsamling A I:18f, 1862-1868 A I Husförhörslängder 18f, 1862-1868 Fol 1437-1796
4296475 Umeå landsförsamling A I:19a, 1869-1875 A I Husförhörslängder 19a, 1869-1875 Fol 1-539
4296476 Umeå landsförsamling A I:19b, 1869-1875 A I Husförhörslängder 19b, 1869-1875 Fol 549-1052
4296477 Umeå landsförsamling A I:19c, 1869-1875 A I Husförhörslängder 19c, 1869-1875 Fol 1062-1450
4296477 Umeå landsförsamling A I:19d, 1869-1875 A I Husförhörslängder 19d, 1869-1875 Fol 1458-1850
4296478 Umeå landsförsamling A I:20a, 1876-1885 A I Husförhörslängder 20a, 1876-1885 Fol 1-609
4296479 Umeå landsförsamling A I:20b, 1876-1885 A I Husförhörslängder 20b, 1876-1885 Fol 699-1262
4296480 Umeå landsförsamling A I:20c, 1876-1885 A I Husförhörslängder 20c, 1876-1885 Fol 1393-1795
4296480 Umeå landsförsamling A I:20d, 1876-1885 A I Husförhörslängder 20d, 1876-1885 Fol 2089-2441
4296481 Umeå landsförsamling A I:21a, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21a, 1886-1895 Fol 1-425
4296481 Umeå landsförsamling A I:21b, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21b, 1886-1895 Fol 426-854
4296482 Umeå landsförsamling A I:21c, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21c, 1886-1895 Fol 855-1246
4296482 Umeå landsförsamling A I:21d, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21d, 1886-1895 Fol 1234-1660
4296483 Umeå landsförsamling A I:21e, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21e, 1886-1895 Fol 1661-2087
4296483 Umeå landsförsamling A I:21f, 1886-1895 A I Husförhörslängder 21f, 1886-1895 Fol 2088-2517
Serien avslutad
4296766 Åsele församling K IV c:2, 1732-1819 K IV c Skolrådshandlingar 2, 1732-1819 Matrikel över lärare och lärjungar vid Åsele
lappskola.
Anm.1: Matrikeln upprättad av Olof Hedenstedt 1749-11-22.
Anm.2: Häri (på försättsbladet):
Fört. på de dokumenter och skrifter, som hörer vid skolan, samt:
Förteckning på skolebordets
tillhörige fastigheter (odat.)
4289371 Åsele församling L I a:4, 1817-1832 L I a Räkenskaper för kyrka 4, 1817-1832 1817-05-01--1832-04-30. 12
häften i bunt. Kassajournaler. Lev. 42/1954 och tidigare.
Anm.1: Luckor 1818/19, 1820/21
och 1824/25.
Anm.2: Inventeringsinstrument för kyrkokassan 1826 se K I: 1.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper s.å. Lasarettsräkenskaper s.å. Kollekträkenskaper s.å.
4289375 Bjurholms församling F:1, 1830-1861 F Död- och begravningsbok 1, 1830-1861 Lev 7/1952
4292805 Umeå landsförsamling A I:16e, 1848-1854 A I Husförhörslängder 16e, 1848-1854 Fol 972-1240
4292805 Umeå landsförsamling A I:16f, 1848-1854 A I Husförhörslängder 16f, 1848-1854 Fol 1241-1555
4292805 Umeå landsförsamling A I:16g, 1848-1854 (1861) A I Husförhörslängder 16g, 1848-1854 (1861) För personer utan beständig vistelseort samt försvarslösa

In other languages

This article is also available in other languages??, namely: