Difference between revisions of "FamilySearch Digital Image Collection for Uppsala, Sweden"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
m
Line 25: Line 25:
 
Also, some collections have had records added to them since they were filmed. Because of this, the description in the Volume and Year and Remarks columns may indicate that records are available beyond the time when they were filmed. In these cases you should contact the national or regional archive to determine accessibility.  
 
Also, some collections have had records added to them since they were filmed. Because of this, the description in the Volume and Year and Remarks columns may indicate that records are available beyond the time when they were filmed. In these cases you should contact the national or regional archive to determine accessibility.  
  
=== Table ===
+
=== Table ===
 +
{| class="wikitable sortable" width="99%"
 +
|-
 +
! scope="col" | DGS Number
 +
! scope="col" | Name of Parish
 +
! scope="col" | Record Type
 +
! scope="col" | Volume and Year
 +
! scope="col" | Remarks
 +
|-
 +
|4000154
 +
|Tillinge församling C:1, 1613-1681
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1613-1681
 +
|"Lucka 1648-1659. Innehåller även vigselbok 1613-1681, dödbok 1660-1681, födelse- och dopbok för Svinnegarn 1613-1647,  vigselbok för Svinnegarn 1613-1647, sockenstämmans protokoll 1614-1679, kyrkoräkenskaper 1613-1662, ""Mantaal wthi Tillinge och Swijngarn"" 1613,  ärkebiskopsvisitationsprotokoll 1637,  kyrkoinventarier 1631, 1660,  prästgårdsinventarier 1659, 1660, syn i prästgården 1660 och anteckningar om byggnad i kyrkan 1631-1641."
 +
|-
 +
|4000154
 +
|Tillinge församling C:2, 1681-1706
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1681-1706
 +
|Innehåller även vigselbok 1681-1712, dödbok 1687-1706 och anteckningar om märkliga händelser 1680-1712.
 +
|-
 +
|4000154
 +
|Tillinge församling C:3, 1707-1742
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1707-1742
 +
|Innehåller även dödbok 1707-1718, 1724-1743.
 +
|-
 +
|4000154
 +
|Tillinge församling C:4, 1746-1781
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1746-1781
 +
|
 +
|-
 +
|4000154
 +
|Tillinge församling C:5, 1782-1820
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1782-1820
 +
|Innehåller även vigselbok 1782-1820,  dödbok 1782-1820 och visitationsprotokoll och inventeringar 1790-1828.
 +
|-
 +
|4000154
 +
|Tillinge församling C:6, 1821-1837
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1821-1837
 +
|"Innehåller även lysnings- och vigselbok 1821-1837 och död- och begravningsbok 1821-1837."
 +
|-
 +
|4000154
 +
|Tillinge församling E I:1, 1746-1781
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1746-1781
 +
|
 +
|-
 +
|4000154
 +
|Tillinge församling F:1, 1746-1781
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1746-1781
 +
|
 +
|-
 +
|4000154
 +
|Tillinge församling J I:1, 1712-1742
 +
|J I Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda
 +
|1, 1712-1742
 +
|"Innehåller även in- och utflyttningslängd 1713-1739, födelse- och dopbok 1743-1746, vigselbok 1713-1746, dödbok 1743-1746, bänklängd 1694 (1739) och ""Sällsynta händelser"" 1713-1741."
 +
|-
 +
|4000155
 +
|Uppsala domkyrka C a:1, 1693-1706
 +
|C a Födelse- och dopböcker, huvudserie
 +
|1, 1693-1706
 +
|
 +
|-
 +
|4000155
 +
|Uppsala domkyrka C a:2, 1705-1719
 +
|C a Födelse- och dopböcker, huvudserie
 +
|2, 1705-1719
 +
|
 +
|-
 +
|4000155
 +
|Uppsala domkyrka C a:3, 1720-1735
 +
|C a Födelse- och dopböcker, huvudserie
 +
|3, 1720-1735
 +
|
 +
|-
 +
|4000155
 +
|Uppsala domkyrka C a:4, 1736-1765
 +
|C a Födelse- och dopböcker, huvudserie
 +
|4, 1736-1765
 +
|
 +
|-
 +
|4000155
 +
|Uppsala domkyrka C a:5, 1766-1812
 +
|C a Födelse- och dopböcker, huvudserie
 +
|5, 1766-1812
 +
|
 +
|-
 +
|4000155
 +
|Uppsala domkyrka C a:6, 1813-1854
 +
|C a Födelse- och dopböcker, huvudserie
 +
|6, 1813-1854
 +
|
 +
|-
 +
|4000156
 +
|Västlands församling C:1, 1688-1733
 +
|C Födelse- och dopböcker.
 +
|1, 1688-1733
 +
|"1688--1733-09-27.  Innehåller även:  1) ""1725 åhrs lista på förhörda personer"" (omfattar blott invånare i Valla by) 1725  2) Vigselbok (gäller även Tolfta åtm. åren 1727-1735) 1710-1735  3) Dödbok juni 1726.  4) Dödbok för Tolfta juli 1726  5) Anteckningar om masugnarnas gång 1729-1735."
 +
|-
 +
|4000156
 +
|Västlands församling C:2, 1733-1771
 +
|C Födelse- och dopböcker.
 +
|2, 1733-1771
 +
|"1733-10-13--1771.  Innehåller även:  1) Inflyttningslängd 1759-1761, 1763-1765  2) Utflyttningslängd (gäller åtm. 1742-1843 även Tolfta) 1742-1745, 1753, 1759-1766  3) Konfirmationslängd 1760  4) Vigselbok (gäller även Tolfta) 1733-1771  5) Anteckningar om morgongåvor och avvittringar 1734-1746  6) Anteckningar om masugnarnas gång 1735-1772."
 +
|-
 +
|4000156
 +
|Västlands församling C:3, 1772-1802
 +
|C Födelse- och dopböcker.
 +
|3, 1772-1802
 +
|"Innehåller även:  1) Vigselbok (gäller t.o.m. 1800 även Tolfta) 1772-1802  2) Dödbok 1783-1802  3) Anteckningar om masugnarnas gång 1773-1827."
 +
|-
 +
|4000156
 +
|Västlands församling C:4, 1803-1837
 +
|C Födelse- och dopböcker.
 +
|4, 1803-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4000156
 +
|Västlands församling E I:1, 1803-1860
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1803-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4000156
 +
|Västlands församling F:1, 1803-1860
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1803-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4000156
 +
|Västlands församling L I a:1, 1707-1748
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1707-1748
 +
|(1707-1709) 1712-1748. Kyrkokassans special. För åren 1707-1709 blott ett sammandrag. Innehåller även kyrkoinventarium 1732, anteckningar om reparationer i kyrkan 1703-1717 (s.41 f.), anteckningar om ryska härjningarna 1719 (s. 55ff).
 +
|-
 +
|4000156
 +
|Västlands församling L I a:2, 1748-1754
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|2, 1748-1754
 +
|Kyrkokassans special. Innehåller även Tolfta kyrkokassas special 1650-1711. Kyrkoinventarier 1719, 1753. Tolfta kyrkas inventarium 1713.
 +
|-
 +
|4141399
 +
|Alunda församling A I:1, 1752-1764
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1752-1764
 +
|"Med ortregister. Innehåller även längder över utflyttat tjänstefolk 1765-1771, 1773-1775 och uppbördslängd över ""Åhrliga Påskepenningar af Alunda Sockns Ordinaira Soldater"" 1753-1766."
 +
|-
 +
|4141399
 +
|Alunda församling A I:2, 1772-1778
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1772-1778
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141400
 +
|Åkerby församling A I:1, 1696-1737
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1696-1737
 +
|"Med ortregister. Innehållsförteckning fördelad  på två upplägg: 1) Fol. 14-30: 1696-1700 2) Fol. 116-130:1723-1737. Innehåller även:  1) Födelse- och dopbok 1696-1747  (enbart dopbok t o m 1711)  2) Kommunionlängder 1694-1696, 1703, 1701-1730, 1726-1728, 1730-1736  3) Vigselbok 1698-1783  4) Död- och begravningsbok 1696-1783 (enbart begravningsbok t.o.m. 1721)  5) Anteckning om charta sigillata-revision i Åkerby och Jumkil för tiden 1776-1783 verkställd 1783."
 +
|-
 +
|4141400
 +
|Åkerby församling A I:2, 1737-1764
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1737-1764
 +
|"Med ortregister. Innehåller även:  1) Inflyttningslängd 1741, 1745-1750  2) Utflyttningslängd 1741-1751, 1771  3) Kommunionlängd 1755-1764  4) Sockenstämmans protokoll 1776-1781  5) Protokoll vid ekonomisk prostinventering i Åkerby och Jumkil 1802, 1805, 1806  6) Åkerby kyrkas inventarium 1788, 1802  7) Sockenstämmans protokoll för Jumkil 1778-1780  8) Längd över Jumkils sockenbors sammanskott till inköp av ett väggur 1780  9) Jumkils kyrkas inventarium 1802 (med tillägg -1818)."
 +
|-
 +
|4141400
 +
|Åkerby församling A I:3, 1765-1771
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1765-1771
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141400
 +
|Åkerby församling A I:4, 1772-1778
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1772-1778
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141400
 +
|Åkerby församling A I:5, 1779-1799
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1779-1799
 +
|Med ortregister. Fördelad på tre upplägg (uppslag 1-53) 1779-1785, (uppslag  54-106) 1786-1792 och (uppslag 107-143) 1793-1799.
 +
|-
 +
|4141400
 +
|Åkerby församling A I:6, 1800-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1800-1820
 +
|Med ortregister. Fördelad på tre upplägg:  1800-1806 (uppslag 4-70),  1807-1813 (uppslag 71-110) och  1813-1820 (uppslag 112-145).
 +
|-
 +
|4141400
 +
|Åkerby församling A I:7, 1820-1835
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1820-1835
 +
|Med ortregister. Fördelad på två upplägg:  1820-1826 (uppslag 2-46) och 1827-1835 (uppslag 47-91).
 +
|-
 +
|4141400
 +
|Åkerby församling A I:8, 1836-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1836-1840
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1839-1843 och avlösningslängd 1836-1845.
 +
|-
 +
|4141400
 +
|Åkerby församling A I:9, 1841-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1841-1845
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom i Åkerby och Jumkil 1844-1845, 1847.
 +
|-
 +
|4141400
 +
|Åkerby församling A I:10, 1846-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1846-1850
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141401
 +
|Åkerby församling A I:11, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1851-1855
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över fattighjon 1855, protokoll vid förhör med oeniga makar (koncept) 1855, tjänstgöringsbetyg för folkskoleläraren Anders Hjorth 1854 och intyg om vården av ett barnhusbarn i Jumkils socken 1853.
 +
|-
 +
|4141401
 +
|Åkerby församling A I:12, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1856-1860
 +
|Innehåller även uppgifter om folkskoletillståndet i Åkerby 1856-1857, 1859 och intyg om en begravning i Jumkil 1856.
 +
|-
 +
|4141401
 +
|Åkerby församling C:1, 1748-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1748-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141401
 +
|Åkerby församling E I:1, 1776-1860
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1776-1860
 +
|Särskilt register i volymen. Vigselboken för åren 1776- september 1783 utgör avskrift ur A I:1. Enbart vigselbok t.o.m. 1802. Anteckningar saknas 1814-1817. Innehåller även lysnings- och vigselbok för Jumkil 1838-1861, död- och begravningsbok 1776-1861, kyrkorådets protokoll för Jumkil 30/10 1831 och anteckning om charta sigillatarevision i Åkerby och Jumkil 1783.
 +
|-
 +
|4141401
 +
|Åkerby församling L I a:1, 1627-1746
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1627-1746
 +
|Räkenskaper 1627-1746, skuldboksanteckningar 1730-1734. Innehåller även kyrkans inventarium 1627, prästgårdens inventarium 1627, inventeringsprotokoll 1643,  anteckningar om prästgårdens ägor m.m. 1627(?)-1656, förteckning över nybyggnader och förbättringar i prästgården 1627-1689,  anteckningar om gåvor till kyrkan 1682-1738, förteckning på förbättringar i Åkerby och Jumkils kyrkor 1725-1783, Jumkils kyrkoräkenskaper 1627-1649, Jumkils kyrkas inventarium 1627 (tillägg -1681) och protokoll vid inventering i Jumkils kyrka 1644.
 +
|-
 +
|4141401
 +
|Åkerby församling L I a:2, 1747-1801
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|2, 1747-1801
 +
|Räkenskaper. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1820-1860, längd över nattvardsungdom 1820-1833,  kyrkorådets protokoll 1825, 1826, fattigkassans huvudräkning 1788-1801 och protokoll vid ekonomisk prostvisitation 1786.
 +
|-
 +
|4141401
 +
|Åkerby församling N I:1, 1657-1764
 +
|N I Visitationsprotokoll
 +
|1, 1657-1764
 +
|Med register i volymen. Protokoll vid ärkebiskopsvisitation i Åkerby och Jumkil 1712. Protokoll vid prostvisitation i Åkerby och Jumkil 1657-1764. Innehåller även dopbok (Åkerby) 1679-1696,  vigselbok (Åkerby) 1687-1695,  begravningsbok (Åkerby) 1688-1696, sockenstämmans protokoll 1674-1739, skuldboksanteckningar 1700-1710, 1715, längder över fattigutdelning 1699-1703, syneinstrument angående prästgården 1673, 1682, 1698, förteckning å pastors omkostnader för nybyggnader i prästgården 1699-1702, 1723, dopbok (Jumkil) 1692-1694, vigselbok (Jumkil) 1691-1695, begravningsbok (Jumkil) 1691-1694 och sockenstämmans protokoll (för Jumkil) 1674-1739.
 +
|-
 +
|4141402
 +
|Ålands församling A I:1, 1738-1754
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1738-1754
 +
|
 +
|-
 +
|4141402
 +
|Ålands församling A I:2, 1755-1764
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1755-1764
 +
|
 +
|-
 +
|4141402
 +
|Ålands församling A I:3, 1765-1779
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1765-1779
 +
|
 +
|-
 +
|4141402
 +
|Ålands församling A I:4, 1780-1794
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1780-1794
 +
|En del av data för nattvardsgång i kolumnen för 1780 gäller i själva verket 1781.
 +
|-
 +
|4141402
 +
|Ålands församling A I:5, 1794-1814
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1794-1814
 +
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1814.
 +
|-
 +
|4141402
 +
|Ålands församling A I:6, 1814-1826
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1814-1826
 +
|Med ortregister. Innehåller även flyttningslängd 1811-1816 och längd över nattvardsbarn 1816, 1818.
 +
|-
 +
|4141403
 +
|Ålands församling A I:7, 1826-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1826-1840
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141403
 +
|Ålands församling A I:8, 1841-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1841-1850
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141403
 +
|Ålands församling C:1, 1685-1757
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1685-1757
 +
|1744-1748 saknas. Innehåller även vigselbok 1685-1757 och dödbok 1685-1757.
 +
|-
 +
|4141403
 +
|Ålands församling C:2, 1758-1857
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1758-1857
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1759-1856, död- och begravningsbok 1758-1856 och  in- och utflyttningslängd 1829-1832.
 +
|-
 +
|4141404
 +
|Ålands församling A I:9, 1851-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1851-1860
 +
|Med ortregister till lägg a) 1851-1855 i volymens början,  b) 1856-1860 i volymens slut.  Innehåller även folkmängdsuppgifter 1856-1860 och  längd över annorstädes skrivna kommunikanter 1856-1860.
 +
|-
 +
|4141404
 +
|Ålands församling C:4, 1857-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1857-1861
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1857-1861och död- och begravningsbok 1857-1861.
 +
|-
 +
|4141405
 +
|Åkerby församling A I:13, 1861-1867
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1861-1867
 +
|Med ortregister. Fördelad på två upplägg:  1861-1865 (uppslag 1-104), 1866-1867 (ny paginering 1-50).  Med husförhörsturlistor 1862-1868. Innehåller även uppgifter om folkmängd 1860-1865, förteckning över sexmän och sockennämnd 1861, längd över nattvardsungdom 1867.
 +
|-
 +
|4141405
 +
|Åkerby församling A I:14, 1868-1872
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1868-1872
 +
|Med förteckningar över soldater, dragoner och gratialister, förteckning över personer med okänd vistelseort och husförhörsturlistor 1869-1874. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1870 och uppgifter om folkmängd 1871.
 +
|-
 +
|4141405
 +
|Åkerby församling A I:15, 1873-1877
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1873-1877
 +
|Innehåller även förteckning över personer med okänd vistelseort. Förteckning över vid husförhör upptagna kollekter. 
 +
|-
 +
|4141405
 +
|Åkerby församling A I:16, 1878-1887
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1878-1887
 +
|Innehåller även förteckning över vid husförhör upptagna kollekter. 
 +
|-
 +
|4141405
 +
|Åkerby församling A I:17, 1888-1893
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1888-1893
 +
|      Serien avslutad.  Se vidare serie A II a.
 +
|-
 +
|4141406
 +
|Ålands församling A I:10, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1861-1865
 +
|Innehåller även folkmängdsuppgifter 1861-1865 och  längd över annorstädes skrivna  kommunikanter 1861-1865.
 +
|-
 +
|4141406
 +
|Ålands församling A I:11, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1866-1870
 +
|Innehåller även förteckning över personer vilka utflyttat utan att uttaga betyg 1869.
 +
|-
 +
|4141406
 +
|Ålands församling A I:12, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1871-1875
 +
|Innehåller även förteckning över personer vilka utflyttat utan att uttaga betyg 1871-1875.
 +
|-
 +
|4141406
 +
|Ålands församling A I:13, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1876-1880
 +
|Innehåller även förteckning över personer vilka utflyttat utan att uttaga betyg 1876-1880.
 +
|-
 +
|4141406
 +
|Ålands församling A I:14, 1881-1886
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1881-1886
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141406
 +
|Ålands församling A I:15, 1886-1891
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1886-1891
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141406
 +
|Ålands församling A I:16, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1891-1895
 +
|Med ortregister.      Serien avslutad.  Se vidare serien A II a.
 +
|-
 +
|4141411
 +
|Alunda församling A I:3, 1779-1785
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1779-1785
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141411
 +
|Alunda församling A I:4, 1786-1792
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1786-1792
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141411
 +
|Alunda församling A I:5a, 1793-1799
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5a, 1793-1799
 +
|Med ortregister. Lång och Löddby åttingar.
 +
|-
 +
|4141411
 +
|Alunda församling A I:5b, 1793-1799
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5b, 1793-1799
 +
|Med ortregister. Lövsta och Garbo åttingar.
 +
|-
 +
|4141412
 +
|Alunda församling A I:6a, 1800-1806
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6a, 1800-1806
 +
|Med ort- och soldatregister. Lång och Löddby åttingar.
 +
|-
 +
|4141412
 +
|Alunda församling A I:6b, 1800-1806
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6b, 1800-1806
 +
|Med ort- och soldatregister. Lövsta och Garbo åttingar.
 +
|-
 +
|4141412
 +
|Alunda församling A I:7a, 1807-1814
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7a, 1807-1814
 +
|Med ortregister. Lång och Löddby åttingar.
 +
|-
 +
|4141412
 +
|Alunda församling A I:7b, 1807-1814
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7b, 1807-1814
 +
|Med ortregister. Lövsta och Garbo åttingar.
 +
|-
 +
|4141413
 +
|Alunda församling A I:8a, 1814-1821
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8a, 1814-1821
 +
|Med ortregister. Lång och Löddby åttingar.
 +
|-
 +
|4141413
 +
|Alunda församling A I:8b, 1814-1821
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8b, 1814-1821
 +
|Med ortregister. Lövsta och Garbo åttingar.
 +
|-
 +
|4141413
 +
|Alunda församling A I:9, 1821-1827
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1821-1827
 +
|Med ort- och soldatregister.
 +
|-
 +
|4141414
 +
|Alunda församling A I:10, 1828-1834
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1828-1834
 +
|Med ortregister och register över soldater och hantverkare. I två fall har uppgifterna om husförhör och nattvardsgång fördelats mellan den ursprungliga högersidan av uppslaget (fol. 298r, resp. 344r) med anteckningar för åren 1828-1832 och första sidan av ett därförut senare insatt blad (fol. 297 ½, resp. 343 ½), anteckningar för åren 1833-1834.  Uppgifterna på den ursprungliga högersidan i årtalskolumnerna 1833-1834 gälla de dessa år nyinflyttade personer, som förtecknats på de nyinsatta bladen.  Innehåller även avlösningslängd 1789-1834, avkortningslängd över personer med minderåriga barn 1829-1831 och längd över avskedade soldater som njuta underhåll 1830-1832.
 +
|-
 +
|4141414
 +
|Alunda församling A I:11, 1835-1839
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1835-1839
 +
|Med ortregister och register över soldater och hantverkare. Flerstädes har uppgifterna om husförhör och nattvardsgång fördelats mellan den ursprungliga högersidan (med anteckningar för åren 1835-1837) och första sidan av ett därförut senare insatt ark, numrerat 25 ½, 53 ½ etc (med anteckningar för åren 1837-1839). På innersidorna av dessa nyinsatta ark har i ett par fall (fol. 334 ½ och fol. 396 ½) förtecknats 1837-1838 inflyttade personer med tillhörande uppgifter om husförhör och nattvardsgång. Innehåller även avlösningslängd 1835-1840.
 +
|-
 +
|4141414
 +
|Alunda församling B:1, 1821-1839
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1821-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4141415
 +
|Alunda församling C:1, 1679-1712
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1679-1712
 +
|Luckor 1707-12-11 - 1708-03-29 samt 1711-11-10 - 1712-08-31. Innehåller även vigselbok 1685-1693, dödbok 1694-1695, summariska siffror över antalet vigda par 1698 och 1701 och summariska siffror över antalet döda 1679-1693, 1698 och 1701.
 +
|-
 +
|4141415
 +
|Alunda församling C:2, 1713-1732
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1713-1732
 +
|Lucka 1728-01-28--04-26. Partiet maj-oktober 1732 har överkorsats och införts i volym C:3, vilken dock är defekt i denna del. Innehåller även vigselbok 1716-1731 och dödbok 1720-1727, 1729 - 1732-06-04.
 +
|-
 +
|4141415
 +
|Alunda församling C:3, 1732-1778
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1732-1778
 +
|Första bladet, som innehållit uppgifter för maj-oktober 1732 om dopdag, barns och föräldrars namn mm, saknas men ersättes till större delen av det överkorsade partiet i volym C:2, uppslagsfol. 113-114. Lucka även 1735-10-12 - 1736-01-05(?). Innehåller (fol. 165-166) en särskild längd över dödfödda barn 1775-1778 och barn som påträffats döda i sängen 1775-1777.
 +
|-
 +
|4141415
 +
|Alunda församling C:4, 1779-1825
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1779-1825
 +
|Volymen finns även kopierad i två delar: 4 a 1779-1799,  4 b 1800-1825.
 +
|-
 +
|4141415
 +
|Alunda församling C:6, 1833-1858
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1833-1858
 +
|Duplett. 1833 - 1858-08-12. Innehåller även kyrkostämmoprotokoll 1863.
 +
|-
 +
|4141415
 +
|Alunda församling E I:1, 1766-1847
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1766-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4141415
 +
|Alunda församling F:1, 1766-1847
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1766-1847
 +
|Fr o m 1766-05-01.
 +
|-
 +
|4141421
 +
|Alunda församling A I:12, 1839-1844
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1839-1844
 +
|Med ortregister och register över soldater och hantverkare. Innehåller även avlösningslängd 1841-1844.
 +
|-
 +
|4141421
 +
|Alunda församling A I:13a, 1845-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13a, 1845-1850
 +
|Med ort- och soldatregister. Löddby och Lövsta åttingar.
 +
|-
 +
|4141421
 +
|Alunda församling A I:13b, 1845-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13b, 1845-1850
 +
|Med ortregister. Lång och Garbo åttingar. Innehåller även avlösningslängd 1845-1850.
 +
|-
 +
|4141422
 +
|Alunda församling A I:14a, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14a, 1851-1855
 +
|Med ortregister och register över barnhusbarn. Soldatregister Löddby och Lövsta åttingar.
 +
|-
 +
|4141422
 +
|Alunda församling A I:14b, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14b, 1851-1855
 +
|Med ortregister och register över barnhusbarn. Lång och Garbo åttingar. Innehåller även avlösningslängd 1851-1854.
 +
|-
 +
|4141422
 +
|Alunda församling A I:15a, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15a, 1856-1860
 +
|Med ortregister och register över barnhusbarn. Löddby och Lövsta åttingar.
 +
|-
 +
|4141423
 +
|Alunda församling A I:15b, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15b, 1856-1860
 +
|Med ortregister och register över barnhusbarn. Lång och Garbo åttingar.
 +
|-
 +
|4141423
 +
|Alunda församling B:2, 1840-1860
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1840-1860
 +
|Inflyttningslängd. Innehåller även statistisk tablå över antalet inflyttade 1840-1860.
 +
|-
 +
|4141423
 +
|Alunda församling B:3, 1840-1861
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1840-1861
 +
|Utflyttningslängd. Innehåller även statistisk tablå över antalet utflyttade 1840-1855.
 +
|-
 +
|4141423
 +
|Alunda församling C:5, 1826-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1826-1861
 +
|1826-1860 (1861). Volymen finns även kopierad i två delar: 5 a 1826-1842, 5 b 1843-1861.
 +
|-
 +
|4141423
 +
|Alunda församling E I:2, 1848-1861
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1848-1861
 +
|Innehåller även statistisk tablå över antalet vigda par 1848-1860.
 +
|-
 +
|4141423
 +
|Alunda församling F:2, 1848-1861
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1848-1861
 +
|Innehåller även statistisk tablå över antalet döda 1848-1860.
 +
|-
 +
|4141424
 +
|Alunda församling A I:16, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1861-1865
 +
|Med ortregister. Löddby och Lövsta åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
 +
|-
 +
|4141424
 +
|Alunda församling A I:17, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1861-1865
 +
|Med ortregister. Lång och Garbo åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
 +
|-
 +
|4141425
 +
|Alunda församling A I:18, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1866-1870
 +
|Med ortregister. Löddby och Lövsta åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
 +
|-
 +
|4141425
 +
|Alunda församling A I:19, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1866-1870
 +
|Med ortregister. Lång och Garbo åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
 +
|-
 +
|4141426
 +
|Alunda församling A I:20, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1871-1875
 +
|Med ortregister. Löddby och Lövsta åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
 +
|-
 +
|4141426
 +
|Alunda församling A I:21, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21, 1871-1875
 +
|Med ortregister. Lång och Garbo åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
 +
|-
 +
|4141427
 +
|Alunda församling A I:22, 1876-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|22, 1876-1885
 +
|Med ortregister. Löddby och Lövsta åttingar.
 +
|-
 +
|4141427
 +
|Alunda församling A I:23, 1876-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|23, 1876-1885
 +
|Med ortregister. Lång coh Garbo åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.
 +
|-
 +
|4141430
 +
|Älvkarleby församling A I:1, 1736-1744
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1736-1744
 +
|Innehåller även förteckning på skolungdom (=konfirmationslängd) 1750-1758.
 +
|-
 +
|4141430
 +
|Älvkarleby församling A I:2, 1745-1762
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1745-1762
 +
|
 +
|-
 +
|4141430
 +
|Älvkarleby församling A I:3, 1768-1773
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1768-1773
 +
|
 +
|-
 +
|4141430
 +
|Älvkarleby församling A I:4, 1774-1785
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1774-1785
 +
|
 +
|-
 +
|4141430
 +
|Älvkarleby församling A I:5, 1785-1793
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1785-1793
 +
|
 +
|-
 +
|4141431
 +
|Älvkarleby församling A I:6, 1794-1801
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1794-1801
 +
|
 +
|-
 +
|4141431
 +
|Älvkarleby församling A I:7, 1802-1809
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1802-1809
 +
|
 +
|-
 +
|4141431
 +
|Älvkarleby församling A I:8, 1810-1819
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1810-1819
 +
|
 +
|-
 +
|4141431
 +
|Älvkarleby församling A I:9, 1818-1824
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1818-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4141432
 +
|Älvkarleby församling B:1, 1824-1839
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1824-1839
 +
|Inflyttningslängd 1824--1839-06-15.  Utflyttningslängd 1824--1838-10-22.
 +
|-
 +
|4141432
 +
|Älvkarleby församling C:1, 1730-1759
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1730-1759
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1730-1752,  död- och begravningsbok 1730-1750, fragment av pålysningsbok 1811.
 +
|-
 +
|4141432
 +
|Älvkarleby församling C:2, 1760-1801
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1760-1801
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1760-1799, död- och begravningsbok 1760--1809.
 +
|-
 +
|4141432
 +
|Älvkarleby församling C:3, 1801-1840
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1801-1840
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1800-1822.
 +
|-
 +
|4141432
 +
|Älvkarleby församling C:5, 1841-1858
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1841-1858
 +
|Duplett.
 +
|-
 +
|4141432
 +
|Älvkarleby församling F:1, 1809-1840
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1809-1840
 +
|Innehåller även visitationsprotokoll 1816, 1823, 1827, 1839, 1849, 1861, 1875, 1885, inventeringsprotokoll 1824, 1832, 1833, 1864, 1867, 1882, kyrkoinventarier  1827, 1839, 1849, 1864, 1867, 1875, 1882, protokoll vid inventering av minnesmärken i kyrkan 1829, kyrkoherde- och komministerlängder (1641-1833) upprättade 1827 och 1839.
 +
|-
 +
|4141432
 +
|Älvkarleby församling L I a:1, 1630-1680
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka, församling och pastorat
 +
|1, 1630-1680
 +
|"Kyrkoräkenskaper. Innehåller även konfirmationslängd 1767, kyrkoinventarier 1638, 1655 och 1678, latinska anteckningar å första bladet: ""De ecclesia älfkarleby"" m.m. odaterat (omkring 1630-1680). Bänklängd 1672."
 +
|-
 +
|4141432
 +
|Älvkarleby församling L I a:2, 1683-1735
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka, församling och pastorat
 +
|2, 1683-1735
 +
|Kyrkoräkenskaper. Innehåller även konfirmationslängd 1773, kommunionlängd 1772-1773, protokoll vid ekonomisk prostvisitation 1710, prostvisitationsprotokoll 1721, 1725 och 1728, kyrkoinventarier 1699, 1709, 1735 och 1742,  inventerinsprotokoll 1742, förteckning över kyrkans böcker 1709 (tillägg 1735, 1742).
 +
|-
 +
|4141433
 +
|Älvkarleby församling A I:10, 1824-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1824-1831
 +
|Ortregister.
 +
|-
 +
|4141433
 +
|Älvkarleby församling A I:11, 1831-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1831-1836
 +
|Ortregister.
 +
|-
 +
|4141433
 +
|Älvkarleby församling A I:12, 1836-1837
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1836-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4141434
 +
|Älvkarleby församling A I:13, 1836-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1836-1840
 +
|Enstaka uppgifter från 1841.
 +
|-
 +
|4141435
 +
|Alunda församling A I:24, 1886-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|24, 1886-1895
 +
|Med ortregister. Löddby och Lövsta åttingar.
 +
|-
 +
|4141435
 +
|Alunda församling A I:25, 1886-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|25, 1886-1895
 +
|Med ortregister. Lång och Garbo åttingar. Med förteckning över personer med okänd vistelseort.    Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 +
|-
 +
|4141436
 +
|Älvkarleby församling A I:14, 1841-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1841-1845
 +
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1845.
 +
|-
 +
|4141437
 +
|Älvkarleby församling A I:15, 1846-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1846-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4141443
 +
|Älvkarleby församling A I:16, 1851-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1851-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141443
 +
|Älvkarleby församling B:2, 1839-1860
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1839-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141443
 +
|Älvkarleby församling C:6, 1841-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1841-1861
 +
|Innehåller även special över influtna lasarettsmedel 1841-1861.
 +
|-
 +
|4141443
 +
|Älvkarleby församling E I:1, 1823-1860
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1823-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141443
 +
|Älvkarleby församling F:2, 1841-1861
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1841-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141444
 +
|Älvkarleby församling A I:17, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1861-1865
 +
|
 +
|-
 +
|4141445
 +
|Älvkarleby församling A I:18 a, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18 a, 1866-1870
 +
|
 +
|-
 +
|4141446
 +
|Älvkarleby församling A I:19, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1871-1875
 +
|
 +
|-
 +
|4141447
 +
|Älvkarleby församling A I:20, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1876-1880
 +
|
 +
|-
 +
|4141448
 +
|Älvkarleby församling A I:21, 1876-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21, 1876-1885
 +
|Skutskär.
 +
|-
 +
|4141449
 +
|Älvkarleby församling A I:22, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|22, 1881-1885
 +
|
 +
|-
 +
|4141450
 +
|Älvkarleby församling A I:23 ba, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|23 ba, 1886-1890
 +
|
 +
|-
 +
|4141450
 +
|Älvkarleby församling A I:23 bb, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|23 bb, 1886-1890
 +
|
 +
|-
 +
|4141455
 +
|Ärentuna församling A I:1, 1770-1785
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1770-1785
 +
|För åren 1773-1785, se även A I:2.
 +
|-
 +
|4141455
 +
|Ärentuna församling A I:2, 1772-1785
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1772-1785
 +
|Jfr A I:1.
 +
|-
 +
|4141455
 +
|Ärentuna församling A I:3, 1786-1792
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1786-1792
 +
|
 +
|-
 +
|4141455
 +
|Ärentuna församling A I:4, 1793-1799
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1793-1799
 +
|
 +
|-
 +
|4141455
 +
|Ärentuna församling A I:5, 1800-1806
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1800-1806
 +
|Innehåller även inflyttningslängd 1806 och utflyttningslängd 1806-1807.
 +
|-
 +
|4141455
 +
|Ärentuna församling A I:6, 1807-1810
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1807-1810
 +
|Innehåller även födelse- och dopbok 1831-1842.
 +
|-
 +
|4141455
 +
|Ärentuna församling A I:7, 1811-1817
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1811-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4141455
 +
|Ärentuna församling A I:8, 1818-1824
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1818-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4141456
 +
|Ärentuna församling A I:9, 1825-1841
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1825-1841
 +
|Åren 1832-1836 ingår i A I:10.
 +
|-
 +
|4141456
 +
|Ärentuna församling A I:10, 1832-1841
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1832-1841
 +
|Åren 1838-1840 ingår i A I:9.
 +
|-
 +
|4141456
 +
|Ärentuna församling A I:11, 1842-1847
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1842-1847
 +
|Med dragon- och soldatregister.
 +
|-
 +
|4141456
 +
|Ärentuna församling A I:12, 1847-1851
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1847-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4141457
 +
|Ärentuna församling A I:13, 1852-1857
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1852-1857
 +
|Innehåller även uppgifter om till bibelkassan insamlade medel 1853-1856.
 +
|-
 +
|4141457
 +
|Ärentuna församling A I:14, 1857-1861
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1857-1861
 +
|Innehåller även uppgifter om till bibelkassan insamlade medel 1858-1861.
 +
|-
 +
|4141458
 +
|Ärentuna församling B:1, 1808-1821
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1808-1821
 +
|Utflyttningslängder omfattar även del av år 1822.
 +
|-
 +
|4141458
 +
|Ärentuna församling B:2, 1822-1861
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1822-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141458
 +
|Ärentuna församling C:1, 1714-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1714-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141458
 +
|Ärentuna församling C:2, 1842-1869
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1842-1869
 +
|Duplett.
 +
|-
 +
|4141458
 +
|Ärentuna församling E I:1, 1714-1861
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1714-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141458
 +
|Ärentuna församling F:1, 1714-1861
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1714-1861
 +
|Åren 1760-1762 saknas. Innehåller även vigselbok 1744-1746.
 +
|-
 +
|4141458
 +
|Ärentuna församling L I a:2, 1656-1719
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|2, 1656-1719
 +
|Innehåller även prostvisitationsprotokoll 1656, 1658, 1708. Kyrkoinventarier 1656-1707. Prästgårdsinventarier 1656, 1675, 1696. Bänkdelning 1693. Husesynsprotokoll 1675, 1685. Handlingar angående prästbordet 1671-1693. Anteckningar om reparationer i prästgården 1675-1705. Plan över Sätra ängar, odaterat (slutet av 1600- talet).
 +
|-
 +
|4141458
 +
|Ärentuna församling L I a:1, 1604-1673
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1604-1673
 +
|1637-1646 saknas. Innehåller även Ministerialbok 1685-1713. Skrivelser från ärkebiskopen 1717. Sockenstämmans protokoll 1687. Prostvistationsprotokoll 1644, 1646, 1650, 1656, och 1658.  Kyrkoinventarier 1638, 1641,1656. Prästgårdsinventarier 1641,1656. Husesynsprotokoll 1649, 1652, 1656. Bänkdelningar 1650, 1687. Anteckningar om kyrko- och prästgårdsreparationer 1660-1672, 1714-1716. Anteckningar om medeltida inskrifter 1677, 1686. Johan III:s brev på Skellesta till prästbordet 1581. Riksrådets dito 1619. Intyg om klockarejorden 1601.
 +
|-
 +
|4141459
 +
|Älvkarleby församling A I:23 a, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|23 a, 1886-1890
 +
|Skutskär.
 +
|-
 +
|4141460
 +
|Älvkarleby församling A I:24 a, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|24 a, 1891-1895
 +
|
 +
|-
 +
|4141461
 +
|Älvkarleby församling A I:24 b, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|24 b, 1891-1895
 +
|
 +
|-
 +
|4141462
 +
|Älvkarleby församling A I:24 c, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|24 c, 1891-1895
 +
|Skutskär.    Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 +
|-
 +
|4141507
 +
|Bälinge församling A I:1, 1685-1698
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1685-1698
 +
|I tre delar: 1685(?)-1688(?), 1688(?)-1696 och  1696-1698. Dessutom special- längder för ryttare, soldater, inhyses-, allmose- och tjänste- folk 1686-1696.
 +
|-
 +
|4141507
 +
|Bälinge församling A I:2, 1727-1733
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1727-1733
 +
|Husförhörslängden över ryttare och soldater går till 1735.
 +
|-
 +
|4141507
 +
|Bälinge församling A I:3, 1734-1740
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1734-1740
 +
|Uppslag 1-135.
 +
|-
 +
|4141507
 +
|Bälinge församling A I:4 a, 1765-1771
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4 a, 1765-1771
 +
|Uppslag 1-68.
 +
|-
 +
|4141507
 +
|Bälinge församling A I:4 b, 1765-1771
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4 b, 1765-1771
 +
|Med ortregister. Uppslag 69-132.
 +
|-
 +
|4141507
 +
|Bälinge församling A I:5 a, 1772-1778
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5 a, 1772-1778
 +
|Med ortregister. Uppslag 1-90.
 +
|-
 +
|4141507
 +
|Bälinge församling A I:5 b, 1772-1778
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5 b, 1772-1778
 +
|Uppslag 91-186.
 +
|-
 +
|4141507
 +
|Bälinge församling A I:6 a, 1779-1785
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6 a, 1779-1785
 +
|
 +
|-
 +
|4141507
 +
|Bälinge församling A I:6 b, 1779-1785
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6 b, 1779-1785
 +
|
 +
|-
 +
|4141508
 +
|Bälinge församling A I:7 b, 1786-1792
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7 b, 1786-1792
 +
|
 +
|-
 +
|4141508
 +
|Bälinge församling A I:7 a, 1786-1792
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7 a, 1786-1792
 +
|
 +
|-
 +
|4141508
 +
|Bälinge församling A I:8 a, 1793-1799
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8 a, 1793-1799
 +
|Uppslag 1-324.
 +
|-
 +
|4141508
 +
|Bälinge församling A I:8 b, 1793-1799
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8 b, 1793-1799
 +
|Uppslag 1-324.
 +
|-
 +
|4141508
 +
|Bälinge församling A I:9 a, 1800-1806
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9 a, 1800-1806
 +
|Uppslag 1-333.
 +
|-
 +
|4141508
 +
|Bälinge församling A I:9 b, 1800-1806
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9 b, 1800-1806
 +
|Uppslag 1-333.
 +
|-
 +
|4141509
 +
|Bälinge församling A I:10, 1807-1813
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1807-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4141509
 +
|Bälinge församling A I:11, 1814-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1814-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4141510
 +
|Bälinge församling A I:12 a, 1821-1827
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12 a, 1821-1827
 +
|Uppslag 1-181.
 +
|-
 +
|4141510
 +
|Bälinge församling A I:12 b, 1821-1827
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12 b, 1821-1827
 +
|Uppslag 182-385.
 +
|-
 +
|4141510
 +
|Bälinge församling A I:13 a, 1828-1832
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13 a, 1828-1832
 +
|Med ortregister. Uppslag 1-180.
 +
|-
 +
|4141510
 +
|Bälinge församling A I:13 b, 1828-1832
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13 b, 1828-1832
 +
|Uppslag 181-397.
 +
|-
 +
|4141511
 +
|Bälinge församling A I:14, 1833-1838
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1833-1838
 +
|Med ortregister i volymens slut.
 +
|-
 +
|4141511
 +
|Bälinge församling A I:15, 1838-1843
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1838-1843
 +
|Med ortregister i volymens början och slut.
 +
|-
 +
|4141513
 +
|Bälinge församling B:1, 1806-1819
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1806-1819
 +
|Omfattar inflyttningslängd 1806-1814 och 1816 samt utflyttningslängd 1806-1814, 1816-1819-09-29.
 +
|-
 +
|4141513
 +
|Bälinge församling B:2, 1819-1840
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1819-1840
 +
|1819 års utflyttningslängd är t o m notisen för den 29 sept. avskriven efter volym B:1.
 +
|-
 +
|4141513
 +
|Bälinge församling C:1, 1683-1712
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1683-1712
 +
|Innehåller även vigselbok 1683-1712, dödbok 1683-1712, sockenstämmans protokoll 1683, kyrkans räkenskaper 1683-1712, kyrkans inventarium 1683, anteckningar om inventariets ökning 1684-1695(?) och lista på bidragsgivare till den mindre klockans omgjutning odat.
 +
|-
 +
|4141513
 +
|Bälinge församling C:2, 1712-1753
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1712-1753
 +
|Saknas för år 1745. 1712 års födelse-, dop-, lysnings-, vigsel-, död- och begravningsbok är avskriven efter C:1. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1713-1728, 1731-1733, lysnings- och vigselbok 1712-1741, 1746-1754,  död- och begravningsbok 1712-1744, 1746-1754, sockenstämmans protokoll 1712-1739, 1755-1777, kyrkokassans räkenskaper 1712-1748(49), fattigkassans räkenskaper 1716-1748(49), kassainventering 1754,  prostvisitationsprotokoll 1712-1714, kyrkans inventarium 1704 med tillökning till 1757, prästgårdens inventarium 1710,  inskriptioner på klockorna och sällsamma händelser och olycksfall 1715-1738.
 +
|-
 +
|4141514
 +
|Bälinge församling C:3, 1755-1839
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1755-1839
 +
|Defekt i början. Gäller  fr.o.m. 1755-08-07.
 +
|-
 +
|4141514
 +
|Bälinge församling E I:1, 1755-1854
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1755-1854
 +
|Vigselanteckningar för 1822-1828 och dödsanteckningar för 1823-1828 är renskrift av  E I:2. Innehåller även död- och begravningsbok 1755-1854.
 +
|-
 +
|4141515
 +
|Bälinge församling A I:16, 1843-1848
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1843-1848
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141515
 +
|Bälinge församling A I:17, 1848-1853
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1848-1853
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1846- 1852.
 +
|-
 +
|4141516
 +
|Bälinge församling A I:18, 1853-1856
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1853-1856
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141516
 +
|Bälinge församling C:4, 1834-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1834-1860
 +
|Duplett.
 +
|-
 +
|4141517
 +
|Bälinge församling A I:19 a, 1857-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19 a, 1857-1860
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141517
 +
|Bälinge församling A I:19 b, 1857-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19 b, 1857-1860
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141517
 +
|Bälinge församling A I:20, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1861-1865
 +
|Med förteckning över förhörsrotar och turlista för husförhör.
 +
|-
 +
|4141519
 +
|Bälinge församling A I:21, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21, 1866-1870
 +
|Med ortregister, förteckning över förhörsrotar och turlista för husförhör.
 +
|-
 +
|4141520
 +
|Bälinge församling A I:22, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|22, 1871-1875
 +
|
 +
|-
 +
|4141520
 +
|Bälinge församling A I:23, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|23, 1876-1880
 +
|
 +
|-
 +
|4141521
 +
|Bälinge församling A I:24, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|24, 1881-1885
 +
|
 +
|-
 +
|4141521
 +
|Bälinge församling A I:25, 1886-1892
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|25, 1886-1892
 +
|
 +
|-
 +
|4141522
 +
|Arnö församling A I:13, 1876-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1876-1885
 +
|
 +
|-
 +
|4141522
 +
|Arnö församling A I:14, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1886-1890
 +
|
 +
|-
 +
|4141522
 +
|Arnö församling A I:15, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1891-1895
 +
|Serien avslutad.
 +
|-
 +
|4141523
 +
|Ärentuna församling A I:15, 1861-1867
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1861-1867
 +
|
 +
|-
 +
|4141523
 +
|Ärentuna församling A I:16, 1868-1872
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1868-1872
 +
|
 +
|-
 +
|4141523
 +
|Ärentuna församling A I:17, 1873-1878
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1873-1878
 +
|
 +
|-
 +
|4141523
 +
|Ärentuna församling A I:18, 1879-1886
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1879-1886
 +
|
 +
|-
 +
|4141524
 +
|Ärentuna församling A I:19, 1887-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1887-1890
 +
|
 +
|-
 +
|4141524
 +
|Ärentuna församling A I:20, 1891-1894
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1891-1894
 +
|      Serien avslutad. Se vidare serien A II.
 +
|-
 +
|4141528
 +
|Balingsta församling A I:1, 1715-1747
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1715-1747
 +
|Skadad. Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141528
 +
|Balingsta församling A I:2, 1746-1765
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1746-1765
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141528
 +
|Balingsta församling A I:3, 1765-1772
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1765-1772
 +
|Med ortregister. (Skadad).
 +
|-
 +
|4141528
 +
|Balingsta församling A I:4, 1773-1779
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1773-1779
 +
|Med ortregister. (Skadad).
 +
|-
 +
|4141528
 +
|Balingsta församling A I:5, 1780-1786
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1780-1786
 +
|Med ortregister. Innehåller även ordning för tingspredikningarna i Hagunda härad 1779-1793.
 +
|-
 +
|4141529
 +
|Balingsta församling A I:6, 1787-1793
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1787-1793
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141529
 +
|Balingsta församling A I:7, 1794-1808
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1794-1808
 +
|Med ortregister. Delad i två upplägg,  uppslag 1-112 för åren 1794-1800 och  uppslag 113-223 för åren 1801-1808.
 +
|-
 +
|4141529
 +
|Balingsta församling A I:8, 1809-1815
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1809-1815
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141529
 +
|Balingsta församling A I:9, 1816-1822
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1816-1822
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141529
 +
|Balingsta församling A I:10, 1823-1829
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1823-1829
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141529
 +
|Balingsta församling A I:11, 1830-1834
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1830-1834
 +
|Med ortregister. Innehåller även: Avlösningslängd 1830.
 +
|-
 +
|4141529
 +
|Balingsta församling A I:12, 1835-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1835-1840
 +
|Med ortregister. Innehåller även: Avlösningslängd 1835-1840.
 +
|-
 +
|4141530
 +
|Balingsta församling A I:13, 1841-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1841-1845
 +
|Med ortregister. Innehåller även: Avlösningslängd 1841-1845.
 +
|-
 +
|4141530
 +
|Balingsta församling A I:14, 1846-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1846-1850
 +
|Med ortregister. Innehåller även:  1) Förteckning på nattvardsungdomen 1846-1850  2) Avlösningslängd 1846-1850
 +
|-
 +
|4141530
 +
|Balingsta församling A I:15, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1851-1855
 +
|Med ortregister. Innehåller även förteckning på nattvardsungdomen 1851-1855 och avlösningslängd 1851-1855
 +
|-
 +
|4141530
 +
|Balingsta församling A I:16, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1856-1860
 +
|Med ortregister. Innehåller även förteckning på nattvardsungdomen 1856-1858, anteckning om sexmän 1859 samt längd över nattvardsgäster utom församlingen 1859-1860.
 +
|-
 +
|4141530
 +
|Balingsta församling A I:17, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1861-1865
 +
|Med ortregister. Innehåller även (på sista ärmen) förteckning på nattvardsgäster utom församlingen 1861-1864, samt (i början) anteckning om sexmän 1861, 1862, 1864 och om sockennämnd och fattigvårdsstyrelse 1861-1862.
 +
|-
 +
|4141531
 +
|Balingsta församling C:1, 1698-1740
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1698-1740
 +
|1698-1722 endast dopbok. Innehåller även  vigselbok 1698-1740 och begravningsbok 1698-1740
 +
|-
 +
|4141531
 +
|Balingsta församling C:2, 1741-1779
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1741-1779
 +
|Innehåller även vigselbok 1741-1779, död- och begravningsbok 1741-1779 (företrädesvis endast begravningsbok 1741-1749, endast dödbok 1750-1767, både död- och begravningsbok fr.o.m. 1768
 +
|-
 +
|4141531
 +
|Balingsta församling B:1, 1829-1858
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1829-1858
 +
|1 band och 12 ark i kapsel.
 +
|-
 +
|4141531
 +
|Balingsta församling B:2, 1859-1861
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1859-1861
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4141531
 +
|Balingsta församling B:3, 1861-1881
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1861-1881
 +
|Kuvert.
 +
|-
 +
|4141535
 +
|Balingsta församling C:3, 1780-1858
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1780-1858
 +
|
 +
|-
 +
|4141535
 +
|Balingsta församling C:5, 1859-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1859-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141536
 +
|Balingsta församling E I:1, 1780-1861
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1780-1861
 +
|1780-1790 företrädesvis vigselbok. Innehåller även: Skolrådsprotokoll 1865-02-19.
 +
|-
 +
|4141536
 +
|Balingsta församling F:1, 1780-1859
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1780-1859
 +
|
 +
|-
 +
|4141536
 +
|Balingsta församling F:2, 1859-1861
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1859-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141537
 +
|Arnö församling A I:1, 1752-1761
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1752-1761
 +
|
 +
|-
 +
|4141537
 +
|Arnö församling A I:2, 1765-1771
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1765-1771
 +
|Defekt.
 +
|-
 +
|4141537
 +
|Arnö församling A I:3, 1780-1788
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1780-1788
 +
|Defekt och mycket skadad.
 +
|-
 +
|4141537
 +
|Arnö församling A I:4, 1789-1795
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1789-1795
 +
|Innehåller även:  Längd över nattvardsungdom 1790,  1792-1793.
 +
|-
 +
|4141537
 +
|Arnö församling A I:5, 1796-1814
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1796-1814
 +
|Innehåller även:  Längd över nattvardsungdom 1807,  1809-1814.
 +
|-
 +
|4141537
 +
|Arnö församling A I:6, 1815-1817
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1815-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4141537
 +
|Arnö församling A I:7, 1818-1824
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1818-1824
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141537
 +
|Arnö församling A I:8, 1825-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1825-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4141538
 +
|Arnö församling A I:9, 1831-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1831-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4141538
 +
|Arnö församling A I:10, 1851-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1851-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141538
 +
|Arnö församling A I:11, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1861-1865
 +
|
 +
|-
 +
|4141538
 +
|Arnö församling A I:12, 1866-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1866-1875
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141538
 +
|Arnö församling B:1, 1861-1879
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1861-1879
 +
|
 +
|-
 +
|4141538
 +
|Arnö församling C:1, 1638-1730
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1638-1730
 +
|"Saknas för åren 1652, 1655-1656, 1674-1675, 1678-1682, 1688-1711.  Innehåller även:  1) Inflyttningslängd ?-1718  2) Vigselbok 1637-1730 (1648-1657, 1674-1682, 1686-1711 saknas)  3) Dödbok 1638-1663  4) Avskrifter av brev 1605, 1610, 1613-1615, 1698-1699, 1712-1714  5) Kursbok 1715-1730  6) Sockenstämmoprotokoll 1723-1727, 1741  7) Kyrkans inkomst- och utgiftsspecial 1637-1647  8) Kyrkans inkomstspecial 1648-1658, 1662-1671, 1675-1683  9)Kyrkans utgiftsspecial 1648-1657, 1662-1671, 1675-1683  10) Kyrkans inkomsthuvudbok 1683-1684, 1689-1699, 1709-1712  11) Kyrkans utgiftsspecial 1687-1699, 1709-1712  12) Inventarium, odat  13) Anteckningar om föräringar vill till kyrkan, odat  14) Anteckningar om reparationer på kyrkan, bekostade av Johan Skytte 1640, 1643, 1647  15) Avskrift av synodalprotokoll 1728."
 +
|-
 +
|4141538
 +
|Arnö församling C:2, 1730-1790
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1730-1790
 +
|"År 1752 saknas.  Innehåller även:  1) Vigselbok 1730-1789  2) Dödbok 1730-1789 (1752 defekt)  3) In- och utflyttningslängd 1730-1733, 1736, 1741-1751  4) Sockenstämmoprotokoll 1737, 1741-1748  5) Examinationslängd 1741-1745."
 +
|-
 +
|4141538
 +
|Arnö församling C:3, 1790-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1790-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141538
 +
|Arnö församling C:5, 1861-1878
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1861-1878
 +
|
 +
|-
 +
|4141538
 +
|Arnö församling E I:1, 1790-1861
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1790-1861
 +
|Innehåller även död- och begravningsbok 1790-1861.
 +
|-
 +
|4141539
 +
|Balingsta församling A I:18, 1866-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1866-1875
 +
|Två upplägg: 1866-1870 uppslag 1-73,  1871-1875  uppslag 1-82. Med förteckning över nattvardsbarn 1872, 1874.
 +
|-
 +
|4141539
 +
|Balingsta församling A I:19, 1876-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1876-1885
 +
|
 +
|-
 +
|4141539
 +
|Balingsta församling A I:20, 1886-1900
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1886-1900
 +
|"""Qvarstående obefintliga"" uppslag 134.    Serien avslutad. Se vidare  serien A II a."
 +
|-
 +
|4141544
 +
|Biskopskulla församling A I:1, 1688-1724
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1688-1724
 +
|Enbart katekismilängd 1688. Lucka 1689-1691 och 1723. 10 upplägg, de flesta omfattande 4-5 år.
 +
|-
 +
|4141544
 +
|Biskopskulla församling A I:2, 1724-1777
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1724-1777
 +
|Lucka 1727-1739. 17 upplägg.
 +
|-
 +
|4141544
 +
|Biskopskulla församling A I:3, 1778-1790
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1778-1790
 +
|Två upplägg: 1778-1784 och 1785-1790.
 +
|-
 +
|4141544
 +
|Biskopskulla församling A I:4, 1800-1813
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1800-1813
 +
|Två upplägg: 1800-1806 och 1807-1813. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1806.
 +
|-
 +
|4141545
 +
|Biskopskulla församling A I:5, 1814-1826
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1814-1826
 +
|Två upplägg: 1814-1820 och 1821-1826.
 +
|-
 +
|4141545
 +
|Biskopskulla församling A I:6, 1826-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1826-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4141546
 +
|Biskopskulla församling A I:7, 1832-1839
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1832-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4141546
 +
|Biskopskulla församling A I:8, 1840-1846
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1840-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4141546
 +
|Biskopskulla församling A I:9, 1847-1851
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1847-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4141546
 +
|Biskopskulla församling A I:10, 1852-1856
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1852-1856
 +
|
 +
|-
 +
|4141546
 +
|Biskopskulla församling A I:11, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141547
 +
|Biskopskulla församling B:1, 1842-1860
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1842-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141547
 +
|Biskopskulla församling C:1, 1688-1722
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1722
 +
|1688-1689 fragment. Luckor 1689-01-09--1691-06-03 och 1692-08-01--1695-11-04. Innehåller även vigselbok och död- och begravningsbok 1690-1721.
 +
|-
 +
|4141547
 +
|Biskopskulla församling C:2, 1722-1800
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1722-1800
 +
|Luckor 1740-06-03--1740-10-06 och 1740-12-27--1741-03-31. Innehåller även vigselbok 1722-1800, död och begravningsbok 1722-1799 och  avskrifter av skrivelser från myndigheter avseende åren 1741-1755.
 +
|-
 +
|4141547
 +
|Biskopskulla församling C:3, 1801-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1801-1861
 +
|Innehåller även  vigselbok och dödbok 1801-17/11 1861.
 +
|-
 +
|4141547
 +
|Biskopskulla församling D II:1, 1742-1776
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1742-1776
 +
|Innehåller även längder över nattvardsungdom 1769, 1770.
 +
|-
 +
|4141547
 +
|Biskopskulla församling L I a:1, 1644-1764
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1644-1764
 +
|Saknas för åren 1651-1660 och första halvåret 1727. Kreditsidan för år 1650 saknas.  Huvudräkning 1644-1650, 1661-1764.  Special över penningbidrag till kyrkans reparation 1676.  Special över penningbidrag till ny predikstol 1685.  Skuldbok 1657-1665.  Skuldboksanteckningar 1730-1764 (ingå i huvudräkningen).  Räkning vid revidering av kyrkoräkenskaperna 1694-1723, upprättad 1724.  Innehåller även fattigkassans räkenskaper 1676-1686, 1694-1726, 1744-1764, (för 1744-1764 i kolumner av kyrkoräkensakaperna), special över fattigutdelning 1749-1766, kyrkans inventarieförteckning 1644 (med tillägg 1650 och 1696), protokoll vid inventering av kyrkan 1744, 1763 (för 1763 i 2 ex), prästgårdens inventarieförteckning 1644, prostvisitationsprotokoll 1664, 1665, anteckning om gåvor till kyrkan 1667, 1670, 1759 och odat., anteckning om inköp av kyrkklockor 1726 och anteckningar om förbättringar i prästgården odat. (1672?). 
 +
|-
 +
|4141548
 +
|Björklinge församling A I:1, 1686-
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1686-
 +
|"Upplagd 1686. Husförhörslängd, ""Exercitium catecheticum"" daterade anteckningar till 1713."
 +
|-
 +
|4141548
 +
|Björklinge församling A I:2, 1731-1744
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1731-1744
 +
|Gäller åren 1731-1736, 1744. Innehåller även kommunionlängd 1747-1748.
 +
|-
 +
|4141549
 +
|Björklinge församling A I:3, 1765-1772
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1765-1772
 +
|Innehåller även förteckning över utflyttade c:a 1730-1770 och längd över nattvardsungdom 1766-1770.
 +
|-
 +
|4141549
 +
|Björklinge församling A I:4, 1772-1780
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1772-1780
 +
|Innehåller även förteckning över utflyttade 1773-1799 och  längd över nattvardsungdom 1773-1779.
 +
|-
 +
|4141549
 +
|Björklinge församling A I:5, 1780-1786
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1780-1786
 +
|Innehåller även förteckning över utflyttade 1780-1785 och längd över nattvardsungdom 1780-1786.
 +
|-
 +
|4141549
 +
|Björklinge församling A I:6, 1786-1793
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1786-1793
 +
|Innehåller även förteckning över utflyttade 1787-1792 och skriftebarn 1787-1793.
 +
|-
 +
|4141549
 +
|Björklinge församling A I:7, 1794-1799
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1794-1799
 +
|Innehåller även förteckning över utflyttade 1798-1800 längd över skriftebarn 1799.
 +
|-
 +
|4141549
 +
|Björklinge församling A I:8, 1800-1806
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1800-1806
 +
|
 +
|-
 +
|4141550
 +
|Björklinge församling A I:9a, 1807-1814
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9a, 1807-1814
 +
|Norra delen.
 +
|-
 +
|4141550
 +
|Björklinge församling A I:9b, 1807-1814
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9b, 1807-1814
 +
|Södra delen.
 +
|-
 +
|4141550
 +
|Björklinge församling A I:10a, 1814-1821
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10a, 1814-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4141550
 +
|Björklinge församling A I:10b, 1814-1821
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10b, 1814-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4141550
 +
|Björklinge församling A I:11, 1821-1827
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1821-1827
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141551
 +
|Björklinge församling A I:12, 1828-1838
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1828-1838
 +
|Består av två upplägg,  1) 1828-1832, fol. 1-180.  2) 1833-1838, fol. 1-139.
 +
|-
 +
|4141551
 +
|Björklinge församling A I:13, 1839-1843
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1839-1843
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141552
 +
|Björklinge församling C:1, 1671-1797
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1671-1797
 +
|Jfr. L I a:1 och E I:1.
 +
|-
 +
|4141552
 +
|Björklinge församling C:2, 1798-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1798-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141552
 +
|Björklinge församling E I:1, 1670-1720
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1670-1720
 +
|Kapsel, innehåller även dopbok 1671-1722 och dödbok 1670-1720.
 +
|-
 +
|4141552
 +
|Björklinge församling L I a:1, 1625-1670
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1625-1670
 +
|Kyrkoräkenskaper. Innehåller även:  1) In- och utflyttningslängd 1720-1744.  2) Födelse- och dopbok 1723-1740.  3) Lysnings- och vigselbok 1720-1750.  4) Död- och begravningsbok 1720-1750.  5) Riksrådsresolution 1633.  6) Visitationer och inventeringar 1641-1670.  7) Prästgårdssyner 1625, 1642.  8) Föräringar till kyrkan 1627, 1738-1741.  9) Bänkindelningslängd 1652, 1660-1662.
 +
|-
 +
|4141552
 +
|Björklinge församling L I a:2, 1671-1696
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|2, 1671-1696
 +
|Innehåller även:  1) Lysnings- och vigselbok 1754-1772.  2) Sockenstämmoprotokoll 1670-1772.  3) Inventarieförteckningar 1675,1689, 1696 och 1720.  4) Handlingar rörande kaplansbordet 1695.  5) Död- och begravningsbok 1754-1772.
 +
|-
 +
|4141552
 +
|Björklinge församling L I a:6, 1786-1794
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|6, 1786-1794
 +
|Special.
 +
|-
 +
|4141552
 +
|Björklinge församling L I a:9, 1801-1840
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|9, 1801-1840
 +
|Special.
 +
|-
 +
|4141554
 +
|Boglösa församling A I:1, 1750-1767
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1750-1767
 +
|
 +
|-
 +
|4141554
 +
|Boglösa församling A I:2, 1768-1775
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1768-1775
 +
|
 +
|-
 +
|4141554
 +
|Boglösa församling A I:3, 1775-1782
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1775-1782
 +
|
 +
|-
 +
|4141554
 +
|Boglösa församling A I:4, 1782-1788
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1782-1788
 +
|
 +
|-
 +
|4141554
 +
|Boglösa församling A I:5, 1798-1803
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1798-1803
 +
|2 upplägg: uppslag 1-165 åren 1789-1795, uppslag. 166-249 åren 1797-1803.
 +
|-
 +
|4141555
 +
|Boglösa församling A I:6, 1803-1809
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1803-1809
 +
|
 +
|-
 +
|4141555
 +
|Boglösa församling A I:7, 1810-1816
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1810-1816
 +
|
 +
|-
 +
|4141555
 +
|Boglösa församling A I:8, 1817-1824
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1817-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4141555
 +
|Boglösa församling A I:9, 1824-1828
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1824-1828
 +
|
 +
|-
 +
|4141555
 +
|Boglösa församling A I:10, 1828-1833
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1828-1833
 +
|
 +
|-
 +
|4141555
 +
|Boglösa församling A I:11, 1833-1843
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1833-1843
 +
|
 +
|-
 +
|4141556
 +
|Boglösa församling A I:12, 1843-1852
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1843-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4141556
 +
|Boglösa församling A I:13, 1853-1857
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1853-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4141556
 +
|Boglösa församling A I:14, 1858-1861
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1858-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141557
 +
|Boglösa församling C:1, 1688-1744
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1744
 +
|Innehåller även vigselbok 1688-1697, 1706-1710, 1713-1744  (saknas för mellanliggande år), dödbok 1713-1744 och avlösningslängd 1743.
 +
|-
 +
|4141557
 +
|Boglösa församling C:2, 1745-1777
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1745-1777
 +
|Dopboken i två upplägg: uppslag 1-47, 1745-1762, uppslag 57-128, 1762-1777. Innehåller även vigselbok 1745-1776, dödbok 1745-1776 (1777) och avlösningslängd 1747, 1749.
 +
|-
 +
|4141557
 +
|Boglösa församling C:3, 1777-1808
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1777-1808
 +
|Dopboken i två upplägg: uppslag. 23-79 åren 1777-1795 och uppslag 142-176 åren 1796-1808. Innehåller även vigselbok 1777-1808 och dödbok 1777-1808 (1809).
 +
|-
 +
|4141557
 +
|Boglösa församling C:4, 1809-1847
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1809-1847
 +
|Innehåller även vigselbok 1809-1846 och dödbok 1809-1846 (1847).
 +
|-
 +
|4141557
 +
|Boglösa församling C:5, 1833-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1833-1861
 +
|Duplett. Innehåller även vigselbok 1854-05-01--1861 (duplett) och dödbok 1854-05-01--1861 (duplett).
 +
|-
 +
|4141558
 +
|Boglösa församling L I a:1, 1646-1730
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1646-1730
 +
|Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1615-1633, 1669-1670, prostvisitationsprotokoll 1628, kyrkoinventarier 1607, 1616, 1633, (1648-1649), (1670).
 +
|-
 +
|4141561
 +
|Björklinge församling A I:14, 1844-1848
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1844-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4141561
 +
|Björklinge församling A I:15, 1849-1854
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1849-1854
 +
|
 +
|-
 +
|4141561
 +
|Björklinge församling A I:16, 1855-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1855-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141562
 +
|Björklinge församling A I:17, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1861-1865
 +
|
 +
|-
 +
|4141562
 +
|Björklinge församling A I:18, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1866-1870
 +
|
 +
|-
 +
|4141563
 +
|Björklinge församling A I:19, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1871-1875
 +
|Innehåller även bok över obefintliga.
 +
|-
 +
|4141563
 +
|Björklinge församling A I:20, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1876-1880
 +
|Innehåller även bok över obefintliga.
 +
|-
 +
|4141564
 +
|Biskopskulla församling A I:12, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1861-1865
 +
|
 +
|-
 +
|4141564
 +
|Biskopskulla församling A I:13, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1866-1870
 +
|
 +
|-
 +
|4141564
 +
|Biskopskulla församling A I:14, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1871-1875
 +
|Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1875.
 +
|-
 +
|4141564
 +
|Biskopskulla församling A I:15, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1876-1880
 +
|
 +
|-
 +
|4141565
 +
|Biskopskulla församling A I:16, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1881-1885
 +
|
 +
|-
 +
|4141565
 +
|Biskopskulla församling A I:17, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1886-1890
 +
|
 +
|-
 +
|4141565
 +
|Biskopskulla församling A I:18, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1891-1895
 +
|  Serien avslutad. Se vidare serien A II.
 +
|-
 +
|4141566
 +
|Börje församling A I:1, 1726-1736
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1726-1736
 +
|
 +
|-
 +
|4141566
 +
|Börje församling A I:2, 1747-1767
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1747-1767
 +
|Innehåller även husförhörsförteckning 1756-1767, längd över nattvardsgäster 1826-1832, uflyttningslängd 1752-1767 (68) och konfirmationslängd 1754-1776.
 +
|-
 +
|4141566
 +
|Börje församling A I:3, 1768-1805
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1768-1805
 +
|Innehåller även utflyttningslängd 1768-1807 (08) och inflyttningslängd 1806.
 +
|-
 +
|4141566
 +
|Börje församling A I:4, 1806-1819
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1806-1819
 +
|Innehåller även inflyttningslängd 1807-1809, 1834-1838 och utflyttningslängd 1808(?)-1809, 1834-1838. 
 +
|-
 +
|4141567
 +
|Börje församling A I:5 a, 1820-1834
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5 a, 1820-1834
 +
|Med ortregister. Volymen delad i två upplägg:  1820-1825 (26) och ofullständigt förd 1826-1829, 1834.  Anm.: I volymens senare del var några blad inlagda, som samlats till A I:5 b.
 +
|-
 +
|4141567
 +
|Börje församling A I:5 b, 1826-1834
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5 b, 1826-1834
 +
|Innehåller lösa blad, som upplagts för en ej känd volym men senare förts i samband med senare delen av A I:5 b
 +
|-
 +
|4141567
 +
|Börje församling A I:6, 1835-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1835-1840
 +
|Med dragon- och soldatregister. Innehåller även längd över konfirmander 1835-1840, avlösningslängder 1835-1837,  1836-1839 och längd över lösdrivare 1836.
 +
|-
 +
|4141568
 +
|Börje församling D II:1, 1729-1752
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1729-1752
 +
|Längd över nattvardsgäster.
 +
|-
 +
|4141568
 +
|Börje församling D II:2, 1838-1849
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1838-1849
 +
|
 +
|-
 +
|4141568
 +
|Börje församling D II:3, 1849-1868
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|3, 1849-1868
 +
|
 +
|-
 +
|4141568
 +
|Börje församling L I a:1, 1642-1819
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1642-1819
 +
|Huvudräkning 1642-1707. Kyrkokassans kladd 1803-1819. Kyrkokassans skuldbok 1642-1670. Innehåller även fattigkassans kladd 1803-1819.
 +
|-
 +
|4141569
 +
|Börje församling C:1, 1656-1662
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1656-1662
 +
|Omfattar åren 1656-1657, 1659-1660, 1662. Innehåller även dödbok 1656-1657, 1660 och kyrkoräkenskaper 1656-1662.
 +
|-
 +
|4141569
 +
|Börje församling C:2, 1662-1711
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1662-1711
 +
|Innehåller även dödbok 1662-1712,  vigselbok 1662-1712,  kyrkoräkenskaper 1662-1686 och  längd över fattiga 1670-1692 (?).
 +
|-
 +
|4141569
 +
|Börje församling C:3, 1708-1728
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1708-1728
 +
|Innehåller även  vigselbok 1708-1715,  dödbok 1708-1716,  räkning för invalidfonden (för beväringsmän från socknen) 1813-1820.
 +
|-
 +
|4141569
 +
|Börje församling C:4, 1729-1776
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1729-1776
 +
|Innehåller även  vigselbok 1729-1776 och dödbok 1729-1776.
 +
|-
 +
|4141569
 +
|Börje församling C:5, 1777-1871
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1777-1871
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1777-1803 och död- och begravningsbok 1777-1803.
 +
|-
 +
|4141570
 +
|Börje församling A I:7, 1841-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1841-1845
 +
|Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1841-1845 och förteckning på dragoner och soldater.
 +
|-
 +
|4141570
 +
|Börje församling A I:8, 1846-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1846-1850
 +
|Med ortregister. Innehåller även konfirmationsbok 1846-1850 och förteckning på dragoner och soldater.
 +
|-
 +
|4141571
 +
|Börje församling A I:9, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1851-1855
 +
|Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1851-1855 och längd över bibelrekvirenter 1851.
 +
|-
 +
|4141571
 +
|Börje församling A I:10, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1856-1860
 +
|Med ort-, dragon- och soldatregister.
 +
|-
 +
|4141571
 +
|Börje församling E I:1, 1804-1875
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1804-1875
 +
|
 +
|-
 +
|4141571
 +
|Börje församling F:1, 1804-1876
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1804-1876
 +
|
 +
|-
 +
|4141572
 +
|Björklinge församling A I:21, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21, 1881-1885
 +
|Innehåller även bok över obefintliga.
 +
|-
 +
|4141572
 +
|Björklinge församling A I:22, 1886-1894
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|22, 1886-1894
 +
|Innehåller även bok över obefintliga.      Serien avslutad.  Se vidare serien A II.
 +
|-
 +
|4141573
 +
|Börje församling A I:11, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1861-1865
 +
|Med ortregister och förteckningar över soldater, dragoner och läsrotar.
 +
|-
 +
|4141573
 +
|Börje församling A I:12, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1866-1870
 +
|Med ort-, dragon och soldatregister. Innehåller även nattvardsungdom 1864-1869.
 +
|-
 +
|4141573
 +
|Börje församling A I:13, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1871-1875
 +
|Med ortregister. Innehåller även nattvardsungdom 1871-1875.
 +
|-
 +
|4141573
 +
|Börje församling A I:14, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1876-1880
 +
|Med ortregister. Innehåller även nattvardsungdom 1876-1880 och insamling till bibel- och bibliotekskassan vid förhören.
 +
|-
 +
|4141574
 +
|Boglösa församling A I:15, 1861-1866
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1861-1866
 +
|
 +
|-
 +
|4141574
 +
|Boglösa församling A I:16, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1866-1870
 +
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1869-1870.
 +
|-
 +
|4141574
 +
|Boglösa församling A I:17, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1871-1875
 +
|
 +
|-
 +
|4141575
 +
|Boglösa församling A I:18, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1876-1880
 +
|
 +
|-
 +
|4141575
 +
|Boglösa församling A I:19, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1881-1885
 +
|
 +
|-
 +
|4141575
 +
|Boglösa församling A I:20, 1886-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1886-1895
 +
|  Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 +
|-
 +
|4141577
 +
|Breds församling A I:1, 1745-1764
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1745-1764
 +
|Skadad. Innehåller även inventarium 1802.
 +
|-
 +
|4141577
 +
|Breds församling A I:2, 1765-1772
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1765-1772
 +
|
 +
|-
 +
|4141577
 +
|Breds församling A I:3, 1773-1780
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1773-1780
 +
|
 +
|-
 +
|4141577
 +
|Breds församling A I:4, 1782-1788
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1782-1788
 +
|
 +
|-
 +
|4141577
 +
|Breds församling A I:5, 1789-1798
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1789-1798
 +
|
 +
|-
 +
|4141577
 +
|Breds församling A I:6, 1799-1803
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1799-1803
 +
|
 +
|-
 +
|4141577
 +
|Breds församling A I:7, 1804-1810
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1804-1810
 +
|
 +
|-
 +
|4141577
 +
|Breds församling A I:8, 1811-1815
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1811-1815
 +
|
 +
|-
 +
|4141577
 +
|Breds församling A I:9, 1815-1821
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1815-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4141578
 +
|Breds församling A I:10, 1821-1826
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1821-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4141578
 +
|Breds församling A I:11, 1827-1835
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1827-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4141578
 +
|Breds församling A I:12, 1836-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1836-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4141578
 +
|Breds församling A I:13, 1841-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1841-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4141578
 +
|Breds församling A I:14, 1846-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1846-1850
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141578
 +
|Breds församling A I:15, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4141578
 +
|Breds församling A I:16, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1856-1860
 +
|Med register över rotarna.
 +
|-
 +
|4141578
 +
|Breds församling B:1, 1842-1860
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1842-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141579
 +
|Breds församling D II:1, 1814-1826
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1814-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4141579
 +
|Breds församling D II:2, 1827-1851
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1827-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4141579
 +
|Breds församling D II:3, 1853-1889
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|3, 1853-1889
 +
|
 +
|-
 +
|4141579
 +
|Breds församling E I:1, 1791-1861
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1791-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141579
 +
|Breds församling L I a:1, 1618-1683
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1618-1683
 +
|"Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1627-1652, kyrkoinventarier 1615-1652, biskopsvisitationsprotokoll 1686, anteckningar om arbeten på kyrkan 1618-1631, bänklängd, odat. (1600-talet), anteckningar om gåvor till kyrkan 1618-1654, donationsbrev å Backa samt handlingar med anledning därav 1649-1655, ""Märklig händelse"" 1672,  Kungl. Maj:ts resolution i tvist om två vretar donerade till Breds kyrka 1651-10-11."
 +
|-
 +
|4141579
 +
|Breds församling L I a:2, 1699-1710
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|2, 1699-1710
 +
|Innehåller även räkenskaper för fattigvård 1699-1710, inventarieförteckningar 1699, 1713, särskild förteckning å tillökning i kyrkans inventarier genom gåvor och köp 1701-1708.
 +
|-
 +
|4141580
 +
|Breds församling C:1, 1711-1735
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1711-1735
 +
|Innehåller även vigselbok 1711-1730 och dödbok 1711-1724(1725).
 +
|-
 +
|4141580
 +
|Breds församling C:2, 1733-1763
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1733-1763
 +
|Innehåller även vigselbok 1733-1763 och  dödbok 1736-1763.
 +
|-
 +
|4141580
 +
|Breds församling C:3, 1764-1790
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1764-1790
 +
|Innehåller även vigselbok 1764-1790 och dödbok 1764-1790.
 +
|-
 +
|4141580
 +
|Breds församling C:4, 1791-1830
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1791-1830
 +
|Innehåller även dödbok 1791-1830(1831).
 +
|-
 +
|4141580
 +
|Breds församling C:5, 1831-1856
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1831-1856
 +
|Innehåller även dödbok 1831-1856.
 +
|-
 +
|4141580
 +
|Breds församling C:7, 1857-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|7, 1857-1861
 +
|Innehåller även dödbok 1857-1861.
 +
|-
 +
|4141581
 +
|Bro församling A I:1, 1757-1763
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1757-1763
 +
|
 +
|-
 +
|4141581
 +
|Bro församling A I:2, 1765-1776
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1765-1776
 +
|
 +
|-
 +
|4141581
 +
|Bro församling A I:3, 1777-1793
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1777-1793
 +
|I tre delar: 1777-1783, 1784-1790 och 1791-1793.
 +
|-
 +
|4141581
 +
|Bro församling A I:4, 1794-1807
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1794-1807
 +
|I tre delar: 1794-1800, 1801-1807 och 1806-1807. För de hemman som icke återfinns i delarna 2-3, finns anteckningar införda nederst på bladen i del 3.
 +
|-
 +
|4141581
 +
|Bro församling A I:5, 1808-1814
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1808-1814
 +
|
 +
|-
 +
|4141581
 +
|Bro församling A I:6, 1815-1821
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1815-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4141582
 +
|Bro församling A I:7, 1822-1834
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1822-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4141582
 +
|Bro församling A I:8, 1835-1839
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1835-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4141582
 +
|Bro församling A I:9, 1840-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1840-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4141582
 +
|Bro församling A I:10, 1846-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1846-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4141582
 +
|Bro församling A I:11, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4141583
 +
|Bro församling A I:12, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141583
 +
|Bro församling A I:13, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1861-1865
 +
|
 +
|-
 +
|4141583
 +
|Bro församling A I:14, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1866-1870
 +
|
 +
|-
 +
|4141583
 +
|Bro församling A I:15, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1871-1875
 +
|
 +
|-
 +
|4141583
 +
|Bro församling A I:16, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1876-1880
 +
|
 +
|-
 +
|4141584
 +
|Bro församling D II:1, 1872-1884
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1872-1884
 +
|
 +
|-
 +
|4141584
 +
|Bro församling B:2 a, 1859-1872
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2 a, 1859-1872
 +
|
 +
|-
 +
|4141584
 +
|Bro församling C I:1, 1669-1729
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1669-1729
 +
|Omfattar åren 1669-1672, 1693-1729.
 +
|-
 +
|4141584
 +
|Bro församling C I:1 ½, 1730-1759
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1 ½, 1730-1759
 +
|Gammal paginering och gammalt register (i volymens början). Pag. 253/254 samt de två sista bladen bortskurna.
 +
|-
 +
|4141584
 +
|Bro församling C I:2, 1761-1793
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1761-1793
 +
|
 +
|-
 +
|4141584
 +
|Bro församling C I:3, 1794-1840
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1794-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4141584
 +
|Bro församling C I:4, 1841-1861
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1841-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141584
 +
|Bro församling C I:6, 1860-1879
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1860-1879
 +
|
 +
|-
 +
|4141584
 +
|Bro församling D I:1, 1886-1892
 +
|D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 +
|1, 1886-1892
 +
|
 +
|-
 +
|4141584
 +
|Bro församling E I:1, 1821-1861
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1821-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141584
 +
|Bro församling F I:1, 1761-1840
 +
|F I Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1761-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4141584
 +
|Bro församling L I:1, 1669-1729
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1669-1729
 +
|Räkenskaper. Band.
 +
|-
 +
|4141585
 +
|Breds församling A I:17, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1861-1865
 +
|
 +
|-
 +
|4141585
 +
|Breds församling A I:18, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1866-1870
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141585
 +
|Breds församling A I:19, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1871-1875
 +
|
 +
|-
 +
|4141585
 +
|Breds församling A I:20, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1876-1880
 +
|
 +
|-
 +
|4141586
 +
|Breds församling A I:21, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21, 1881-1885
 +
|
 +
|-
 +
|4141586
 +
|Breds församling A I:22, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|22, 1886-1890
 +
|
 +
|-
 +
|4141586
 +
|Breds församling A I:23, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|23, 1891-1895
 +
|
 +
|-
 +
|4141587
 +
|Börje församling A I:15, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1881-1885
 +
|Med ortregister. Innehåller även nattvardsungdom 1881-1885, kyrko- och skolrådsledamöter 1878-1886 och insamling till bibel- och bibliotekskassan.
 +
|-
 +
|4141587
 +
|Börje församling A I:16, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1886-1890
 +
|Med ortregister. Innehåller även konfirmationsbarn 1886-1890.
 +
|-
 +
|4141587
 +
|Börje församling A I:17, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1891-1895
 +
|Med ortregister. Innehåller även konfirmationsbarn 1891-1894.
 +
|-
 +
|4141588
 +
|Bro församling A I:17, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1881-1885
 +
|
 +
|-
 +
|4141588
 +
|Bro församling A I:18, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1886-1890
 +
|
 +
|-
 +
|4141588
 +
|Bro församling A I:19, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1891-1895
 +
|
 +
|-
 +
|4141589
 +
|Dalby församling A I:1, 1696-1743
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1696-1743
 +
|Fördelad i fem upplägg:  åren 1696-1706, 1707-1717,  1718-1728, 1728-1735 (36), och 1737-1743.  Innehåller även räkningar för fattigmedel 1722-1733 och insamlade kollektmedel 1721-1731.
 +
|-
 +
|4141589
 +
|Dalby församling A I:2, 1744-1774
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1744-1774
 +
|Fördelad i tre upplägg:  åren 1744-1755, 1756-1765 och 1766-1774.
 +
|-
 +
|4141589
 +
|Dalby församling A I:3, 1782-1801
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1782-1801
 +
|Fol. 2-4 i första upplägget saknas. Fördelad i två upplägg:  åren 1782-1788 samt genom omskrivning 1789-1794 på fol. 1-124,  åren 1795-1801 på fol. 1-64.
 +
|-
 +
|4141590
 +
|Dalby församling A I:4, 1802-1815
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1802-1815
 +
|
 +
|-
 +
|4141590
 +
|Dalby församling A I:5, 1816-1829
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1816-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4141590
 +
|Dalby församling A I:6, 1828-1839
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1828-1839
 +
|Fördelad i två upplägg:  åren 1828-1832 (33) och 1833-1837 (39).
 +
|-
 +
|4141590
 +
|Dalby församling A I:7, 1840-1847
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1840-1847
 +
|Fördelad i två upplägg: åren 1840-1844 och 1845-1847.
 +
|-
 +
|4141591
 +
|Dalby församling A I:8, 1848-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1848-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4141591
 +
|Dalby församling A I:9, 1851-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1851-1860
 +
|Fördelad i fyra upplägg: åren 1851-1852 (53), 1853-1855 (56), 1855-1859  och året 1860.
 +
|-
 +
|4141591
 +
|Dalby församling A I:10, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1861-1865
 +
|
 +
|-
 +
|4141591
 +
|Dalby församling B:1, 1858-1860
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1858-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141591
 +
|Dalby församling B:2, 1861-1879
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1861-1879
 +
|
 +
|-
 +
|4141591
 +
|Dalby församling C:1, 1782-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1782-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141591
 +
|Dalby församling E I:1, 1782-1861
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1782-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141591
 +
|Dalby församling F:1, 1782-1861
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1782-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141591
 +
|Dalby församling L I a:1, 1712-1788
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1712-1788
 +
|Räkningar. Innehåller även inventarieförteckningar 1721, 1733.
 +
|-
 +
|4141592
 +
|Danmarks församling A I:1, 1704-1721
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1704-1721
 +
|
 +
|-
 +
|4141592
 +
|Danmarks församling A I:2, 1721-1736
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1721-1736
 +
|
 +
|-
 +
|4141592
 +
|Danmarks församling A I:3, 1737-1754
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1737-1754
 +
|
 +
|-
 +
|4141593
 +
|Danmarks församling A I:4, 1754-1772
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1754-1772
 +
|Innehåller även längder över utdelade fattigmedel 1755-1758, 1761-1773, förteckning på dem som lära barn läsa och fått låna ett ex. av M. Gråbergs katekes 1763-1772, anteckningar om utlämnade kommunionböcker, katekeser och psalmböcker 1763. Husförhörslängd 1773 saknas.
 +
|-
 +
|4141593
 +
|Danmarks församling A I:5, 1774-1780
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1774-1780
 +
|Innehåller även längd över utdelade fattigmedel 1774-1783 och anteckningar om undergången kyrkoplikt 1774.
 +
|-
 +
|4141593
 +
|Danmarks församling A I:6, 1780-1788
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1780-1788
 +
|
 +
|-
 +
|4141593
 +
|Danmarks församling A I:7, 1789-1795
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1789-1795
 +
|Innehåller även längder över nattvardsungdom 1789, 1791.
 +
|-
 +
|4141593
 +
|Danmarks församling A I:8, 1796-1802
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1796-1802
 +
|
 +
|-
 +
|4141594
 +
|Västeråkers församling C:4, 1840-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1840-1861
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1841-1858, död- och begravningsbok 1840-1861,  längder över nattvardsungdom 1872-1894, kyrkostämmoprotokoll (även för Dalby) 1886-1916, samt  kyrko- och skolrådsprotokoll 1889-1897 (varav ett gemensamt med Dalby 1889).
 +
|-
 +
|4141595
 +
|Dalby församling A I:11, 1866-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1866-1880
 +
|
 +
|-
 +
|4141595
 +
|Dalby församling A I:12, 1881-1894
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1881-1894
 +
|    Serien avslutad.  Se vidare serien A II a.
 +
|-
 +
|4141596
 +
|Danmarks församling A I:9, 1803-1809
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1803-1809
 +
|
 +
|-
 +
|4141596
 +
|Danmarks församling A I:10, 1810-1816
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1810-1816
 +
|
 +
|-
 +
|4141596
 +
|Danmarks församling A I:11, 1817-1823
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1817-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4141596
 +
|Danmarks församling A I:12, 1824-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1824-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4141597
 +
|Danmarks församling A I:13, 1831-1835
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1831-1835
 +
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1833-1835 och avlösningslängd 1833-1835.
 +
|-
 +
|4141597
 +
|Danmarks församling A I:14, 1836-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1836-1840
 +
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1840, avlösningslängd 1836-1840, längd över föräldralösa barn,  som underhållas av fattigkassan, odat. (1836-1840), längd över personer, som äro uteslutna från nattvarden, odat.  (1836-1840), längd över personer som icke äro lediga till äktenskap, odat. (1836-1840).
 +
|-
 +
|4141597
 +
|Danmarks församling A I:15 a, 1841-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15 a, 1841-1845
 +
|Uppslag 136 b-238. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1841-1845,  avlösningslängd 1842-1845, längd över föräldralösa barn, som underhållas av fattigkassan, odat. (1841-1845), längd över personer, som äro  uteslutna från nattvarden, odat. (1841-1845), längd över personer, som icke äro lediga till äktenskap, odat. 1841-1845.
 +
|-
 +
|4141597
 +
|Danmarks församling A I:15 b, 1841-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15 b, 1841-1845
 +
|Uppsl. 1-136 a.
 +
|-
 +
|4141597
 +
|Danmarks församling A I:16 a, 1846-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16 a, 1846-1850
 +
|Uppslag 124-239. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1846-1849,  avlösningslängd 1846, längd över föräldralösa barn, som underhållas av fattigkassan, odat. (1846-1850), längd över personer, som äro uteslutna från nattvarden, odat. (1846-1850), längd över personer, som icke äro lediga för äktenskap, odat. (1846-1850).
 +
|-
 +
|4141597
 +
|Danmarks församling A I:16 b, 1846-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16 b, 1846-1850
 +
|Uppslag 1-123.
 +
|-
 +
|4141598
 +
|Danmarks församling A I:17 a, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17 a, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4141598
 +
|Danmarks församling A I:17 b, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17 b, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4141598
 +
|Danmarks församling A I:18 a, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18 a, 1856-1860
 +
|Innehåller även längder över nattvardsugndom 1859-1860.
 +
|-
 +
|4141598
 +
|Danmarks församling A I:18 b, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18 b, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141598
 +
|Danmarks församling A I:19, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1861-1865
 +
|Innehåller även konfirmationslängd 1861-1865.
 +
|-
 +
|4141599
 +
|Danmarks församling A I:20 a, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20 a, 1866-1870
 +
|Innehåller även konfirmationslängd 1866-1868.
 +
|-
 +
|4141599
 +
|Danmarks församling A I:20 b, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20 b, 1866-1870
 +
|Innehåller även konfirmationslängd 1866-1868.
 +
|-
 +
|4141599
 +
|Danmarks församling A I:21, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21, 1871-1875
 +
|
 +
|-
 +
|4141600
 +
|Danmarks församling B:1, 1780-1835
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1780-1835
 +
|Inflyttningslängd 1780-1786, 1816-1835. Utflyttningslängd 1780-1786, 1788, 1816-1835.
 +
|-
 +
|4141600
 +
|Danmarks församling B:2, 1836-1860
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1836-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141600
 +
|Danmarks församling B:3, 1861-1889
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|3, 1861-1889
 +
|
 +
|-
 +
|4141600
 +
|Danmarks församling C:1, 1690-1754
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1690-1754
 +
|Paginering och uppställning, se särkild förteckning i volymen. Har 1690-1691 och 1706-1712 företrädesvis förts endast som dopbok. En lucka föreligger för tiden 8(13) sept.-31 dec. 1751.  Innehåller även vigselbok okt. 1701-juni 1754, död- och begravningsbok (1690-1691 och 1706-1711 företrädesvis endast förd som begravningsbok) 1690- 1754, avlösningsbok (längd) 1745-1777.
 +
|-
 +
|4141600
 +
|Danmarks församling C:2, 1755-1828
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1755-1828
 +
|
 +
|-
 +
|4141601
 +
|Danmarks församling C:3, 1829-1848
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1829-1848
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1829-1848 och död- och begravningsbok 1829-1848.
 +
|-
 +
|4141601
 +
|Danmarks församling C:5, 1849-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1849-1861
 +
|Innehåller även lysning- och vigselbok 1849-1861 och död- och begravningsbok 1849-1861.
 +
|-
 +
|4141601
 +
|Danmarks församling C:6, 1861-1877
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1861-1877
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok samt dödbok samma år.
 +
|-
 +
|4141601
 +
|Danmarks församling D II:1, 1737-1739
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1737-1739
 +
|Anteckningar för år 1738 saknas.
 +
|-
 +
|4141601
 +
|Danmarks församling D II:2, 1781-1790
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1781-1790
 +
|Boken är upplagd att omfatta åren 1781-1790. Emellertid förekommer anteckningar för år 1789 endast sparsamt och för år 1790 icke alls.
 +
|-
 +
|4141601
 +
|Danmarks församling D II:3, 1858-1869
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|3, 1858-1869
 +
|Innehåller även förteckningar över nattvardsgäster 27 febr. 1870.
 +
|-
 +
|4141601
 +
|Danmarks församling E I:1, 1754-1824
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1754-1824
 +
|Börjar den 29 sept./20 okt. 1754. Innehåller även förteckningar över utfärdade lysningssedlar 1825-1828.
 +
|-
 +
|4141601
 +
|Danmarks församling F:1, 1755-1828
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1755-1828
 +
|
 +
|-
 +
|4141602
 +
|Danmarks församling A I:22, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|22, 1876-1880
 +
|
 +
|-
 +
|4141602
 +
|Danmarks församling A I:23, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|23, 1881-1885
 +
|
 +
|-
 +
|4141603
 +
|Danmarks församling A I:24, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|24, 1886-1890
 +
|
 +
|-
 +
|4141603
 +
|Danmarks församling A I:25, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|25, 1891-1895
 +
|
 +
|-
 +
|4141609
 +
|Dannemora församling A I:12, 1843-1848
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1843-1848
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141609
 +
|Dannemora församling C:5, 1835-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1835-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141609
 +
|Dannemora församling E I:1, 1835-1861
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1835-1861
 +
|Innehåller även död- och begravningsbok 1835-1861.
 +
|-
 +
|4141610
 +
|Dannemora församling A I:13, 1849-1853
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1849-1853
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141610
 +
|Dannemora församling A I:14, 1854-1858
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1854-1858
 +
|
 +
|-
 +
|4141610
 +
|Dannemora församling A I:15, 1859-1863
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1859-1863
 +
|
 +
|-
 +
|4141611
 +
|Dannemora församling A I:16, 1864-1868
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1864-1868
 +
|
 +
|-
 +
|4141611
 +
|Dannemora församling A I:17, 1869-1874
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1869-1874
 +
|
 +
|-
 +
|4141611
 +
|Dannemora församling A I:18, 1875-1879
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1875-1879
 +
|
 +
|-
 +
|4141612
 +
|Dannemora församling A I:19, 1880-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1880-1885
 +
|
 +
|-
 +
|4141612
 +
|Dannemora församling A I:20, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1886-1890
 +
|
 +
|-
 +
|4141613
 +
|Dannemora församling A I:1, 1686-1694
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1686-1694
 +
|Med ortregister. Innehåller även inkomstspecial 1711-1723, kursbok 1723-1744, prostvisitationsprotokoll 1721-1813, biskopsvisitationsprotokoll 1742, 1781, kyrkoinventarier 1733, 1767, 1777, 1781, 1785, märkliga händelser etc. 1696-1727 och sockenstämmans protokoll 1780.
 +
|-
 +
|4141613
 +
|Dannemora församling A I:2, 1747-1765
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1747-1765
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141613
 +
|Dannemora församling A I:3, 1765-1778
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1765-1778
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141613
 +
|Dannemora församling A I:4, 1779-1790
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1779-1790
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141613
 +
|Dannemora församling A I:5, 1791-1797
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1791-1797
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141613
 +
|Dannemora församling A I:6, 1798-1804
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1798-1804
 +
|Med ortregister. Blad nr 157 saknas.
 +
|-
 +
|4141614
 +
|Dannemora församling A I:7, 1805-1811
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1805-1811
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141614
 +
|Dannemora församling A I:8, 1812-1818
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1812-1818
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardungdom 1814-1818.
 +
|-
 +
|4141614
 +
|Dannemora församling A I:9, 1819-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1819-1825
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1819.
 +
|-
 +
|4141614
 +
|Dannemora församling A I:10, 1826-1835
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1826-1835
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141614
 +
|Dannemora församling A I:11, 1836-1843
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1836-1843
 +
|Med ortregister. Gäller 1836-1842(43).
 +
|-
 +
|4141614
 +
|Dannemora församling B:1, 1823-
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1823-
 +
|Utflyttningslängd. Endast ett blad.
 +
|-
 +
|4141615
 +
|Dannemora församling C:1, 1694-1747
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1694-1747
 +
|Innehåller även vigselbok 1694-1746(47), 1718-1719 endast ett par antecknat, och dödbok 1710-1746(47).
 +
|-
 +
|4141615
 +
|Dannemora församling C:2, 1747-1784
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1747-1784
 +
|Innehåller även vigselbok 1747-1784 och dödbok 1747-1784.
 +
|-
 +
|4141615
 +
|Dannemora församling C:3, 1785-1834
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1785-1834
 +
|Innehåller även vigselbok 1785-1834 och dödbok 1785-1834.
 +
|-
 +
|4141615
 +
|Dannemora församling C:4, 1833-1858
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1833-1858
 +
|Duplett. Innehåller även inkomstkladd för  kyrko-, skol- och fattigkassorna 1867-1878.
 +
|-
 +
|4141615
 +
|Dannemora församling L I a:1, 1650-1700
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1650-1700
 +
|Innehåller även series pastorum 1593-1820,  1462-1888, kyrkoinventarier 1619, 1665, 1685, 1691, prästgårdsinventarier 1619, 1694, anteckningar om gåvor till kyrkan 1650, 1685-1697, 1742,  1767,  husesyneprotokoll 1662, 1665, 1668, 1685, 1694, anteckningar om reparation i kyrkan 1726-1731, protokoll vid ärkebiskopsvisitation 1691, prostvisitationsprotokoll 1704, 1706, 1713, ärkebiskopsbrev 1712 och anteckningar om förbättring på prästgård 1695-1708.
 +
|-
 +
|4141632
 +
|Ekeby församling A I:1, 1783-1789
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1783-1789
 +
|
 +
|-
 +
|4141632
 +
|Ekeby församling A I:2, 1797-1810
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1797-1810
 +
|
 +
|-
 +
|4141632
 +
|Ekeby församling A I:3, 1811-1815
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1811-1815
 +
|
 +
|-
 +
|4141632
 +
|Ekeby församling A I:4, 1816-1822
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1816-1822
 +
|
 +
|-
 +
|4141632
 +
|Ekeby församling A I:5, 1823-1829
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1823-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4141632
 +
|Ekeby församling A I:6, 1830-1834
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1830-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4141633
 +
|Ekeby församling A I:7, 1835-1839
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1835-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4141633
 +
|Ekeby församling A I:8, 1840-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1840-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4141633
 +
|Ekeby församling A I:9, 1846-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1846-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4141633
 +
|Ekeby församling A I:10, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4141633
 +
|Ekeby församling A I:11, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141634
 +
|Ekeby församling C:1, 1743-1757
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1743-1757
 +
|T.o.m 1757-07-31.  Mycket skadad och defekt. På grund av bortfall av sannolikt ett blad mellan nuvarande fol. 8 och fol. 9 saknas anteckningar fr.o.m. slutet av september 1746 och t.o.m. mitten av juni 1747.
 +
|-
 +
|4141634
 +
|Ekeby församling C:2, 1770-1831
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1770-1831
 +
|"Skadad och defekt. I volymens början saknas minst ett blad, varför för större delen av år 1770 endast sidan med faddrarnas namn föreligger.  Innehåller även:  1) Vigselbok 1770-1831 (saknas för 1804 och större delen av år 1805)    2) Dödbok 1770-1831 (saknas 1785-1792)."
 +
|-
 +
|4141634
 +
|Ekeby församling C:3, 1832-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1832-1861
 +
|"Innehåller även:  1) Vigselbok 1832-1861  2) Dödbok 1832-1861."
 +
|-
 +
|4141634
 +
|Ekeby församling L I a:1, 1715-1753
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1715-1753
 +
|Innehåller även prästgårdens inventarium 1710, kyrkans inventarium 1717, husesynsprotokoll 1717, visitationsprotokoll 1717, 1725, 1728, anteckningar om förbättringar å kyrka och prästgård 1717-1744, sockenstämmans protokoll 1751, 1783 och odat., utflyttningslängd 1768-1772, skolmästarfondens räkenskaper  1768-1773 och längd över fattigutdelning, odat.
 +
|-
 +
|4141634
 +
|Ekeby församling L I a:3, 1754-1810
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|3, 1754-1810
 +
|Special.
 +
|-
 +
|4141635
 +
|Dannemora församling A I:21, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21, 1891-1895
 +
|
 +
|-
 +
|4141656
 +
|Enköpings församling A I:1, 1743-1755
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1743-1755
 +
|Omfattningen i tiden har bestämts på grundval av anteckningar om utflyttningar och dödsfall, inflyttningar och födelser.
 +
|-
 +
|4141656
 +
|Enköpings församling A I:2, 1755-1767
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1755-1767
 +
|Se anm. vid A I:1.
 +
|-
 +
|4141656
 +
|Enköpings församling A I:3, 1768-1774
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1768-1774
 +
|
 +
|-
 +
|4141656
 +
|Enköpings församling A I:4, 1775-1781
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1775-1781
 +
|
 +
|-
 +
|4141656
 +
|Enköpings församling A I:5, 1782-1788
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1782-1788
 +
|
 +
|-
 +
|4141657
 +
|Enköpings församling A I:6, 1789-1795
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1789-1795
 +
|
 +
|-
 +
|4141657
 +
|Enköpings församling A I:7 a, 1796-1802
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7 a, 1796-1802
 +
|1796-1802 (1803). Fol. delvis. Bladen delvis borta eller multnade. Vid konservering år 1909 i R.A. har slutet av volymen, där bladen till mer än halva sin storlek äro bortmultnade, lämnats obehandlad.
 +
|-
 +
|4141657
 +
|Enköpings församling A I:8, 1803-1809
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1803-1809
 +
|
 +
|-
 +
|4141658
 +
|Enköpings församling A I:9, 1810-1817
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1810-1817
 +
|1810-1816 (1817).
 +
|-
 +
|4141658
 +
|Enköpings församling A I:10, 1817-1824
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1817-1824
 +
|1817-1823 (1824).
 +
|-
 +
|4141658
 +
|Enköpings församling A I:11, 1824-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1824-1831
 +
|1824-1830 (1831?). Med personregister.
 +
|-
 +
|4141659
 +
|Enköpings församling A I:12, 1831-1838
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1831-1838
 +
|Med personregister.
 +
|-
 +
|4141659
 +
|Enköpings församling A I:13, 1838-1842
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1838-1842
 +
|(1838) 1839-1842. Med personregister. Från år 1838 föreligga endast ett par anteckningar.
 +
|-
 +
|4141659
 +
|Enköpings församling A I:14, 1843-1851
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1843-1851
 +
|1843-1847 (1851). Med personregister.
 +
|-
 +
|4141660
 +
|Enköpings församling A I:15, 1848-1853
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1848-1853
 +
|1848-1852 (1853). Med personregister.
 +
|-
 +
|4141660
 +
|Enköpings församling A I:16, 1853-1858
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1853-1858
 +
|1853-1857 (1858). Med personregister. Innehåller även konfirmationslängd 1857.
 +
|-
 +
|4141660
 +
|Enköpings församling A I:17, 1857-1862
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1857-1862
 +
|1857-1861 (1862). Med personregister. Innehåller även konfirmationslängd 1858-1861.
 +
|-
 +
|4141661
 +
|Enköpings församling B I:1, 1835-1860
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|1, 1835-1860
 +
|Innehåller även utflyttningslängder samma år.  1840-1841 saknas, samt saknas eller är ofullständig 1844-1845.
 +
|-
 +
|4141661
 +
|Enköpings församling C:1, 1663-1676
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1663-1676
 +
|Födelsebok. Innehåller även vigselbok för staden 1663-1685,1695 (saknas för mellanliggande år), dödbok för staden 1679-1686, 1691-1705 (saknas för mellanliggande år), födelsebok för Vårfrukyrka 1663-1704 (saknas 1678, 1681) och vigselbok för Vårfrukyrka 1663-1679, 1695.
 +
|-
 +
|4141661
 +
|Enköpings församling C:2, 1668-1710
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1668-1710
 +
|Utgör en renskrift av dopboken (jfr C 1).  Vol. är defekt i slutet varjämte sid. 135-136 saknas på sin plats. Bladet har i stället vid konservering i R.A. insatts i slutet jämte två blad ur orginaldopboken 1684-1685.
 +
|-
 +
|4141661
 +
|Enköpings församling C:3, 1726-1763
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1726-1763
 +
|Ett blad för 1733 till större delen utrivet. Blott en anteckning för 1726, ingen för 1727. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1728-1749, fagment av dödbok 1763.
 +
|-
 +
|4141661
 +
|Enköpings församling C:4, 1728-1773
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1728-1773
 +
|Utgör till större delen en renskrift av C 3.  Innehåller även lysnings- och vigselbok 1728-1773, död- och begravningsbok 1728-1773.
 +
|-
 +
|4141661
 +
|Enköpings församling C:5, 1774-1839
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1774-1839
 +
|Födelsebok. Innehåller även dödbok 1774-1839.
 +
|-
 +
|4141662
 +
|Ekeby församling A I:12, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1861-1865
 +
|Med ortregister. Innehåller även:  Längd över nattvardsungdom 1865.
 +
|-
 +
|4141662
 +
|Ekeby församling A I:13, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1866-1870
 +
|Med ortregister. Innehåller även:  Längd över nattvardsungdom 1865-1870.
 +
|-
 +
|4141662
 +
|Ekeby församling A I:14, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1871-1875
 +
|
 +
|-
 +
|4141662
 +
|Ekeby församling A I:15, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1876-1880
 +
|
 +
|-
 +
|4141663
 +
|Ekeby församling A I:16, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1881-1885
 +
|
 +
|-
 +
|4141663
 +
|Ekeby församling A I:17, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1886-1890
 +
|
 +
|-
 +
|4141663
 +
|Ekeby församling A I:18, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1891-1895
 +
|Serien avslutad. Se vidare serien A II.
 +
|-
 +
|4141672
 +
|Enköpings församling C:6, 1840-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1840-1861
 +
|Innehåller även död- och begravningsbok 1840-1861.
 +
|-
 +
|4141672
 +
|Enköpings församling C:7, 1834-1857
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|7, 1834-1857
 +
|Duplett.
 +
|-
 +
|4141672
 +
|Enköpings församling D II:1, 1744-1755
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1744-1755
 +
|
 +
|-
 +
|4141672
 +
|Enköpings församling D II:2, 1756-1767
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1756-1767
 +
|
 +
|-
 +
|4141672
 +
|Enköpings församling E I:1, 1774-1860
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1774-1860
 +
|Innehåller även vigselbok för Vårfrukyrka 1774-1860.
 +
|-
 +
|4141672
 +
|Enköpings församling L I a:3, 1717-1785
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|3, 1717-1785
 +
|Räkenskaper 1717-1734, uppbördslängder över bänkhyra 1735-1746, 1745-1763 (1785?).
 +
|-
 +
|4141673
 +
|Enköpings församling A I:18 a, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18 a, 1861-1865
 +
|Uppslag 1-190. Med register över jord- och gårdsägare samt hyresgäster. Innehåller även konfirmationslängd 1862-1865.
 +
|-
 +
|4141673
 +
|Enköpings församling A I:18 b, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18 b, 1861-1865
 +
|Uppslag 191-415. Med register över jord- och gårdsägare samt hyresgäster. Innehåller även konfirmationslängd 1862-1865.
 +
|-
 +
|4141674
 +
|Enköpings församling A I:19, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1866-1870
 +
|Uppslag 1-236. Angående register, se A I:20.
 +
|-
 +
|4141674
 +
|Enköpings församling A I:20, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1866-1870
 +
|Uppslag 237-472. Med register över jord- och gårdsägare samt hyresgäster (gäller även för A 1:19.) Innehåller även konfirmationslängd 1866-1869.
 +
|-
 +
|4141675
 +
|Enköpings församling A I:21 a, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21 a, 1871-1875
 +
|Uppslag 1-200.
 +
|-
 +
|4141675
 +
|Enköpings församling A I:21 b, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21 b, 1871-1875
 +
|Uppslag 201-434.
 +
|-
 +
|4141676
 +
|Enköpings församling A I:22, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|22, 1876-1880
 +
|Uppslag 1-497.
 +
|-
 +
|4141676
 +
|Enköpings församling A I:23, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|23, 1876-1880
 +
|Uppslag 498-594. Med personregister.
 +
|-
 +
|4141677
 +
|Enköpings församling A I:24, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|24, 1881-1885
 +
|Uppslag 1-333. Med personregister.
 +
|-
 +
|4141677
 +
|Enköpings församling A I:25, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|25, 1881-1885
 +
|Uppslag 334-666. Med personregister.
 +
|-
 +
|4141677
 +
|Enköpings församling A I:26, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|26, 1881-1885
 +
|Uppslag 667-807.
 +
|-
 +
|4141678
 +
|Enköpings församling A I:27, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|27, 1886-1890
 +
|Uppslag 1-361. Med personregister.
 +
|-
 +
|4141679
 +
|Enköpings församling A I:28, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|28, 1886-1890
 +
|Uppslag 362-700 (783). Med personregister.
 +
|-
 +
|4141679
 +
|Enköpings församling A I:29, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|29, 1886-1890
 +
|Uppslag 784-871. Med personregister.
 +
|-
 +
|4141683
 +
|Enköpings-Näs församling A I:1, 1692-1715
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1692-1715
 +
|Innehåller även läselängd odaterad (c:a 1690-1715) /längd över läskunnighet m.m./.
 +
|-
 +
|4141683
 +
|Enköpings-Näs församling A I:2, 1716-1742
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1716-1742
 +
|
 +
|-
 +
|4141683
 +
|Enköpings-Näs församling A I:3, 1754-1772
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1754-1772
 +
|Innehåller även längd över förhör med skolbarn 1762-1774, längd över förhör med nattvardsbarn 1762-1764, inflyttningslängd 1763 och utflyttningslängd 1763-1774.
 +
|-
 +
|4141684
 +
|Enköpings-Näs församling A I:4, 1773-1796
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1773-1796
 +
|Innehåller även utflyttningslängd 1775, 1779, 1780, 1782-1788, 1790-1795.
 +
|-
 +
|4141684
 +
|Enköpings-Näs församling A I:5, 1797-1803
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1797-1803
 +
|
 +
|-
 +
|4141684
 +
|Enköpings-Näs församling A I:6, 1804-1810
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1804-1810
 +
|
 +
|-
 +
|4141685
 +
|Enköpings-Näs församling A I:7, 1811-1817
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1811-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4141685
 +
|Enköpings-Näs församling A I:8, 1817-1823
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1817-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4141685
 +
|Enköpings-Näs församling A I:9, 1824-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1824-1830
 +
|Innehåller även avlösningslängd 1829-1830.
 +
|-
 +
|4141685
 +
|Enköpings-Näs församling A I:10, 1831-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1831-1840
 +
|Innehåller även avlösningslängd 1831-1838.
 +
|-
 +
|4141686
 +
|Enköpings-Näs församling A I:11, 1841-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1841-1850
 +
|Innehåller även förteckning på personer som avflyttat utan att ta ut flyttningsbetyg, odaterad (1841-1850).
 +
|-
 +
|4141686
 +
|Enköpings-Näs församling A I:12, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4141686
 +
|Enköpings-Näs församling A I:13, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141687
 +
|Enköpings-Näs församling A I:14, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1861-1865
 +
|Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1861-1865.
 +
|-
 +
|4141687
 +
|Enköpings-Näs församling A I:15, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1866-1870
 +
|Innehåller även förteckning på personer som avflyttat utan att ta ut flyttningsbetyg 1865-1869 och förteckning över nattvardsungdom 1869-1870.
 +
|-
 +
|4141687
 +
|Enköpings-Näs församling A I:16, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1871-1875
 +
|Innehåller även förteckning på personer som avflyttat utan flyttningsbetyg 1869-1875 och förteckning över nattvardsungdom 1871-1875.
 +
|-
 +
|4141687
 +
|Enköpings-Näs församling B:1, 1836-1867
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1836-1867
 +
|
 +
|-
 +
|4141688
 +
|Enköpings-Näs församling L I a:1, 1622-1662
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1622-1662
 +
|Kyrkoräkenskaper. Register i början (uppgjort i landsarkivet).  Innehåller även dopbok 1662--1693-03-05, vigselbok 1663-1692, anteckningar om adliga dödsfall 1628, 1657,  referat av Kungl. Maj:ts patent 1555-06-20, odat. (1600-talet), kungliga brev i avskrift 1617 (2 st.), 1630, 1691, kungörelse om tacksägelse för intagandet av Grosswardein (1692), sockenstämmoprotokoll 1663, prostvisitationsprotokoll 1661,  protokoll vid husesyn i prästgården 1662, kyrkoinventarier 1622, 1661, prästgårdsinventarium 1622, anteckningar om kyrkoinventariets tillökning genom gåvor 1623-1656, anteckningar om märkliga händelser 1635-1689, anteckningar om patronatsrätt (1612), artiklar om horsbrott m.m. (1430) 1600-talet (avskrift), avhandling om morgongåva u.å. (1600-talet), Kalmar recess (1474), avskrift 1600-talet, böndagstexter 1685, anteckningar om viten och förlikningar (1600-talet).
 +
|-
 +
|4141688
 +
|Enköpings-Näs församling C:1, 1685-1720
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1685-1720
 +
|Dopbok t o m 1720-03-15. Innehåller även  vigselbok 1685-1748, dödbok 1685--1711-01-17, anteckningar om adliga dödsfall 1627-1845, Kung. Maj:ts och myndigheters skrivelser 1695-1707, sockenstämmans protokoll 1686-1710, 1741, kyrkoräkenskaper 1685-1711, ärkebiskopsvisitationsprotokoll 1695, 1746, 1790, prostvisitationsprotokoll 1685, 1700, 1702, 1704, 1705, 1746, husesynsprotokoll 1693, kyrkoinventarier 1691, 1746, inventeringsprotokoll (1693), 1753, anteckningar om gåvor till kyrkan 1624-1798, anteckningar om prästgården odat. (c:a 1685-1720), bänklängd, odat. (c:a 1685), series pastorum 1530-1824, c:a 1685-1824, anteckningar om klockarens ämbete, odat. (c:a 1685-1720), anteckningar om kyrkonämnden, odat. (c:a 1685-1720), anteckningar om kyrkovärdarna, odat. (c:a 1685-1720), anteckningar om socknens sätesgårdar och där boende familjer c:a 1685-1886, historiska och kyrkohistoriska anteckningar c:a 1685-1772, anteckningar om årsväxt och sällsamma händelser c:a 1685-1780, gåvobrev till inrättande av ett spannmålsmagasin åt de fattiga 1788. Med gammalt register å fol. 5.
 +
|-
 +
|4141688
 +
|Enköpings-Näs församling C:2, 1720-1738
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1720-1738
 +
|Dopbok t.o.m. 1738-11-26. Med register i början (uppgjort i landsarkivet). Innehåller även dödbok 1711-1739,  kyrkokassans huvudräkning 1712-1738 och prostvisitationsprotokoll 1713, 1715, 1718, 1720, 1725.
 +
|-
 +
|4141688
 +
|Enköpings-Näs församling C:3, 1738-1858
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1738-1858
 +
|Fr o m 1738-12-13. Duplett 1831-1858. Register i början (uppgjort i landsarkivet). Innehåller även vigselbok 1749-1830 och  dödbok 1740-1830.
 +
|-
 +
|4141688
 +
|Enköpings-Näs församling C:4, 1831-1868
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1831-1868
 +
|T o m 1868-04-17.
 +
|-
 +
|4141688
 +
|Enköpings-Näs församling E I:1, 1831-1868
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1831-1868
 +
|Vigselbok t.o.m. 1868-04-02.
 +
|-
 +
|4141688
 +
|Enköpings-Näs församling F:1, 1831-1868
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1831-1868
 +
|Dödbok t.o.m. 1868-04-26.
 +
|-
 +
|4141689
 +
|Enköpings församling A I:30, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|30, 1891-1895
 +
|Uppslag 1-325 (448). Med personregister.
 +
|-
 +
|4141690
 +
|Enköpings församling A I:31, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|31, 1891-1895
 +
|Uppslag 449-816. Med personregister.
 +
|-
 +
|4141690
 +
|Enköpings församling A I:32, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|32, 1891-1895
 +
|"Uppslag 817-979 samt ""Särskilda förteckningar"". Med personregister."
 +
|-
 +
|4141706
 +
|Enköpings-Näs församling D II:1, 1743-1768
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1743-1768
 +
|
 +
|-
 +
|4141706
 +
|Enköpings-Näs församling D II:2, 1769-1796
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1769-1796
 +
|
 +
|-
 +
|4141706
 +
|Enköpings-Näs församling D II:3, 1871-1885
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|3, 1871-1885
 +
|
 +
|-
 +
|4141707
 +
|Films församling A I:1, 1712-1723
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1712-1723
 +
|
 +
|-
 +
|4141707
 +
|Films församling A I:2, 1733-1758
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1733-1758
 +
|Med luckor.
 +
|-
 +
|4141707
 +
|Films församling A I:3, 1765-1783
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1765-1783
 +
|Saknas för år 1779. Husförhörslängden omfattar Österby bruk.
 +
|-
 +
|4141707
 +
|Films församling A I:4, 1765-1778
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1765-1778
 +
|Omfattar socknen utom Österby bruk.
 +
|-
 +
|4141707
 +
|Films församling A I:5, 1779-1785
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1779-1785
 +
|Omfattar socknen utom Österby bruk.
 +
|-
 +
|4141707
 +
|Films församling A I:6, 1786-1789
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1786-1789
 +
|Fr.o.m. 1786 finns Österby bruks husförhörslängder i Österby bruks församlings särskilda kyrkoarkiv.
 +
|-
 +
|4141707
 +
|Films församling A I:7, 1789-1793
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1789-1793
 +
|För år 1789 se även A I:6.
 +
|-
 +
|4141708
 +
|Films församling A I:8 a, 1794-1808
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8 a, 1794-1808
 +
|Volym a) uppslag 1-68, 1-66, volym b) uppslag 1-63, 1-68.  Vardera volymen är fördelad i två var för sig folierade upplägg, omfattande respektive åren 1794-1800 och 1801-1807(08).  Rotarna är inte konsekvent delade på de båda volymerna, en och samma rote är för samma tid ibland representerad i båda.
 +
|-
 +
|4141708
 +
|Films församling A I:8 b, 1794-1808
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8 b, 1794-1808
 +
|Se A I:8 a.
 +
|-
 +
|4141708
 +
|Films församling A I:9 a, 1809-1814
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9 a, 1809-1814
 +
|Med ortregister. Volym a) uppslag 1-95, volym b) uppslag 1-72. Rotarna är inte konsekvent delade mellan volymerna- en och samma rote är ibland representerad i båda.
 +
|-
 +
|4141708
 +
|Films församling A I:9 b, 1809-1814
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9 b, 1809-1814
 +
|Se A I:9 a.
 +
|-
 +
|4141708
 +
|Films församling A I:10 a, 1815-1824
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10 a, 1815-1824
 +
|Med ortregister. Volym a) uppslag 1-101, volym b) uppslag 1-74. Rotarna är inte konsekvent delade mellan volymerna, en och samma rote är ibland representerad i båda.
 +
|-
 +
|4141708
 +
|Films församling A I:10 b, 1815-1824
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10 b, 1815-1824
 +
|Se A I:10 a.
 +
|-
 +
|4141708
 +
|Films församling A I:11 a, 1825-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11 a, 1825-1831
 +
|Volym a) uppslag 1-71, volym b) uppslag 1-105. Rotarna är inte konsekvent delade mellan volymerna, vissa rotar är representerade i båda.
 +
|-
 +
|4141708
 +
|Films församling A I:11 b, 1825-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11 b, 1825-1831
 +
|Se A I:11 a
 +
|-
 +
|4141708
 +
|Films församling A I:12 a, 1832-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12 a, 1832-1836
 +
|Vardera volymen är försedd med ett personregister (endast gruv-folk?). Volym b) upptar endast gruvfolket.
 +
|-
 +
|4141708
 +
|Films församling A I:12 b, 1832-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12 b, 1832-1836
 +
|Se A I:12 a.
 +
|-
 +
|4141709
 +
|Films församling A I:13, 1837-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1837-1840
 +
|Med kombinerat ort- och personregister.
 +
|-
 +
|4141709
 +
|Films församling A I:14, 1841-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1841-1845
 +
|Med (defekt) personregister i volymens början och ortregister i dess slut.
 +
|-
 +
|4141709
 +
|Films församling A I:15, 1846-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1846-1850
 +
|Med personregister i volymens början och ortregister vid slutet.
 +
|-
 +
|4141709
 +
|Films församling A I:16, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4141709
 +
|Films församling A I:17, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141710
 +
|Films församling B:1, 1688-1700
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1688-1700
 +
|
 +
|-
 +
|4141710
 +
|Films församling C:1, 1684-1712
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1684-1712
 +
|1684 - 1712-05-11. Dopboken är defekt i början. Den bevarade delen synes omfatta tiden fr.o.m. 1684-06-08. Första nämnda årtal är 1685.  Innehåller även dödbok 1679 - 1712-05-11.
 +
|-
 +
|4141710
 +
|Films församling C:2, 1712-1732
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1712-1732
 +
|1712-05-04 - 1732. En födelseanteckning för Österby bruk även för 1733-02-16.  Innehåller även dödbok 1712-05-11 - 1731 och vigselbok 1712-1732.
 +
|-
 +
|4141710
 +
|Films församling C:3, 1733-1767
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1733-1767
 +
|
 +
|-
 +
|4141710
 +
|Films församling C:4, 1768-1841
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1768-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4141710
 +
|Films församling C:5, 1842-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1842-1861
 +
|Innehåller även död- och begravningsbok 1842-1867.
 +
|-
 +
|4141710
 +
|Films församling D II:1, 1753-1757
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1753-1757
 +
|
 +
|-
 +
|4141710
 +
|Films församling E I:1, 1733-1782
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1733-1782
 +
|
 +
|-
 +
|4141710
 +
|Films församling E I:2, 1783-1852
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1783-1852
 +
|Innehåller även död- och begravningsbok 1783-1841.
 +
|-
 +
|4141710
 +
|Films församling E I:3, 1848-1861
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|3, 1848-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141710
 +
|Films församling F:1, 1733-1782
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1733-1782
 +
|
 +
|-
 +
|4141711
 +
|Films församling B:2, 1845-1867
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1845-1867
 +
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1850.
 +
|-
 +
|4141712
 +
|Enköpings-Näs församling A I:17, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1876-1880
 +
|
 +
|-
 +
|4141712
 +
|Enköpings-Näs församling A I:18, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1881-1885
 +
|
 +
|-
 +
|4141712
 +
|Enköpings-Näs församling A I:19, 1886-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1886-1895
 +
|
 +
|-
 +
|4141713
 +
|Films församling A I:18, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1861-1865
 +
|Med förteckningar över sexmän 1861-1866.
 +
|-
 +
|4141713
 +
|Films församling A I:19, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1866-1870
 +
|Med ortregister och förteckningar över sexmän 1866-1868 och ordning för husförhören 1870-1871.
 +
|-
 +
|4141734
 +
|Fittja församling A I:1, 1786-1792
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1786-1792
 +
|
 +
|-
 +
|4141734
 +
|Fittja församling A I:2, 1793-1807
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1793-1807
 +
|2 upplägg, 1793-1799 och 1800-1806(7).
 +
|-
 +
|4141734
 +
|Fittja församling A I:3, 1807-1818
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1807-1818
 +
|2 upplägg, 1807-1812(13) och 1813-1818.
 +
|-
 +
|4141734
 +
|Fittja församling A I:4, 1819-1827
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1819-1827
 +
|2 upplägg, 1819-1825, 1825-1827.
 +
|-
 +
|4141734
 +
|Fittja församling A I:5, 1827-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1827-1831
 +
|Innehåller även avlösningslängd 1829-1831.
 +
|-
 +
|4141734
 +
|Fittja församling A I:6, 1832-1841
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1832-1841
 +
|2 upplägg, 1832-1835 och 1836-1841.  Innehåller även anteckningar om kollekter vid husförhör 1839 och 1841-1842 och förteckningar på fattighjon och anteckningar om deras underhåll 1831-1835.
 +
|-
 +
|4141735
 +
|Fittja församling A I:7, 1842-1849
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1842-1849
 +
|2 upplägg, 1842-1845 och 1846-1849.  Innehåller även anteckningar om kollekter vid husförhör 1842-1843 och 1846.
 +
|-
 +
|4141735
 +
|Fittja församling A I:8, 1849-1858
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1849-1858
 +
|2 upplägg, 1849-1854 och 1853-1858.
 +
|-
 +
|4141735
 +
|Fittja församling A I:9, 1859-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1859-1860
 +
|Innehåller även anteckningar om kollekter vid husförhör 1859-1861.
 +
|-
 +
|4141735
 +
|Fittja församling A I:10, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1861-1865
 +
|Innehåller även anteckningar om kollekter vid husförhör 1862-1865.
 +
|-
 +
|4141735
 +
|Fittja församling A I:11, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1866-1870
 +
|Med register över soldater och dragoner.  Innehåller även anteckningar om nattvardsbarn 1870 och anteckningar om ett meteoritfall 1869-01-01.
 +
|-
 +
|4141736
 +
|Fittja församling A I:12, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1871-1875
 +
|"Med  förteckning ""å socken skrivna"". Innehåller även längd över nattvardsungdom i Fittja och Hjälsta 1871-1875, husförhörslängd för Hjälsta 1871-1875."
 +
|-
 +
|4141736
 +
|Fittja församling A I:13, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1876-1880
 +
|Med ortregister till husförhörslängden.  Innehåller även längd över obefintliga, längd över nattvardsungdom i Fittja och Hjälsta 1876-1880 och husförhörslängd för Hjälsta 1876-1880.
 +
|-
 +
|4141736
 +
|Fittja församling B:1, 1831-1860
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1831-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141736
 +
|Fittja församling B:2, 1861-1894
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1861-1894
 +
|
 +
|-
 +
|4141737
 +
|Fittja församling C:1, 1688-1716
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1716
 +
|Innehåller även vigselbok 1688-1715,  död- och begravningsbok 1688-1713 (lucka 1706-1709, 1711-1712 och 1714-1717),  kyrkoräkenskaper 1688-1716,  fattigvårdsräkenskaper 1691-1716,  kollekträkenskaper 1691-1716.
 +
|-
 +
|4141737
 +
|Fittja församling C:2, 1716-1749
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1716-1749
 +
|Innehåller även vigselbok 1716-1748,  död- och begravningsbok 1718-1849,  kyrkoräkenskaper 1717-1723,  fattigvårdsräkenskaper 1717-1737,  kollekträkenskaper 1716-1735.
 +
|-
 +
|4141737
 +
|Fittja församling C:3, 1749-1781
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1749-1781
 +
|Innehåller även vigselbok 1749-1781 och död- och begravningsbok 1749-1781.
 +
|-
 +
|4141737
 +
|Fittja församling C:4, 1782-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1782-1861
 +
|Innehåller även  vigselbok 1782-1802 och död- och begravningsbok 1782-1802.
 +
|-
 +
|4141737
 +
|Fittja församling C:5, 1832-1859
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1832-1859
 +
|Duplettbok.
 +
|-
 +
|4141737
 +
|Fittja församling C:6, 1862-1888
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1862-1888
 +
|
 +
|-
 +
|4141737
 +
|Fittja församling D I:1, 1844-1860
 +
|D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 +
|1, 1844-1860
 +
|Omfattar åren 1844, 1848 och 1860.
 +
|-
 +
|4141737
 +
|Fittja församling D II:1, 1738-1767
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1738-1767
 +
|
 +
|-
 +
|4141737
 +
|Fittja församling D II:2, 1768-1779
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1768-1779
 +
|
 +
|-
 +
|4141737
 +
|Fittja församling D II:3, 1815-1818
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|3, 1815-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4141737
 +
|Fittja församling E I:1, 1803-1861
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1803-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141737
 +
|Fittja församling E I:2, 1862-1894
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1862-1894
 +
|
 +
|-
 +
|4141737
 +
|Fittja församling F:1, 1803-1861
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1803-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141737
 +
|Fittja församling F:2, 1862-1894
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1862-1894
 +
|
 +
|-
 +
|4141737
 +
|Fittja församling L I a:1, 1634-1737
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1634-1737
 +
|Innehåller  även konung Johan III:s bekräftelse på överlåtelse  under skattefrihet av ängstegar till prästgården 1589 (kopia),  domkapitlets föreskrifter angående kyrkböckers förande 1712,  inventarieförteckningar 1634, 1659, 1681, 1684, 1688, 1695-1745 och 1722,  visitationer 1664 och 1665, husesyn 1659,  Cathrina Bielkes gåvobrev angående en vret  1642,  E. Emporagrius gåvobrev till kyrkan på en förgylld silverkanna 1651 samt brev av kyrkoherde Österman angående förmåner åt företrädarens änka 1682.
 +
|-
 +
|4141738
 +
|Fröslunda församling A I:1, 1692-1701
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1692-1701
 +
|Innehåller även födelse- och dopbok (fragment) 1688 och 1689.
 +
|-
 +
|4141738
 +
|Fröslunda församling A I:2, 1702-1742
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1702-1742
 +
|
 +
|-
 +
|4141738
 +
|Fröslunda församling A I:3, 1744-1768
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1744-1768
 +
|
 +
|-
 +
|4141738
 +
|Fröslunda församling A I:4, 1768-1793
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1768-1793
 +
|
 +
|-
 +
|4141738
 +
|Fröslunda församling A I:5, 1794-1814
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1794-1814
 +
|
 +
|-
 +
|4141738
 +
|Fröslunda församling A I:6, 1815-1841
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1815-1841
 +
|Uppdelad i fyra upplägg: 1815-1821 (22), 1822-1828 (29),  1829-1835 (36) och 1836-1841 (defekt).
 +
|-
 +
|4141739
 +
|Fröslunda församling C:1, 1743-1794
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1743-1794
 +
|Innehåller även konfirmationslängd 1774, vigselbok 1743-1794, död- och begravningsbok 1743-1794 och  besiktning av kyrkans åker i Enberga gärde (kyrkofallet) 1757-05-07.
 +
|-
 +
|4141739
 +
|Fröslunda församling C:2, 1795-1854
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1795-1854
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1795-1854 och död- och begravningsbok 1795-1854.
 +
|-
 +
|4141739
 +
|Fröslunda församling C:3, 1832-1858
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1832-1858
 +
|Duplett.
 +
|-
 +
|4141739
 +
|Fröslunda församling L I a:1, 1727-1816
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1727-1816
 +
|Huvudräkenskaper 1727-1800 med kassakladd 1803-1816. På grund av defekt i volymens slut saknas utgiftskladd 1803 - april 1805. Innehåller även fattigkassans huvudräkenskaper 1744-1800, fattigkassans kladd 1803-1816,  kyrkoinventarium 1744 och ärkebiskopsvisitationsprotokoll 1763.
 +
|-
 +
|4141740
 +
|Films församling A I:20, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1871-1875
 +
|
 +
|-
 +
|4141740
 +
|Films församling A I:21, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21, 1876-1880
 +
|
 +
|-
 +
|4141741
 +
|Films församling A I:22, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|22, 1881-1885
 +
|
 +
|-
 +
|4141741
 +
|Films församling A I:23, 1886-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|23, 1886-1895
 +
|  Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 +
|-
 +
|4141748
 +
|Funbo församling A I:1, 1713-1737
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1713-1737
 +
|Innehåller även avskrifter av konsistorii brev 1737-1752 och sockenstämmans protokoll 1737-1766.
 +
|-
 +
|4141748
 +
|Funbo församling A I:2, 1737-1748
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1737-1748
 +
|
 +
|-
 +
|4141748
 +
|Funbo församling A I:3, 1748-1757
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1748-1757
 +
|
 +
|-
 +
|4141748
 +
|Funbo församling A I:4, 1772-1784
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1772-1784
 +
|
 +
|-
 +
|4141748
 +
|Funbo församling A I:5, 1785-1801
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1785-1801
 +
|
 +
|-
 +
|4141748
 +
|Funbo församling A I:6, 1802-1809
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1802-1809
 +
|
 +
|-
 +
|4141749
 +
|Funbo församling A I:7, 1810-1816
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1810-1816
 +
|
 +
|-
 +
|4141749
 +
|Funbo församling A I:8, 1817-1823
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1817-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4141749
 +
|Funbo församling A I:9 a, 1824-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9 a, 1824-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4141749
 +
|Funbo församling A I:9 b, 1824-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9 b, 1824-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4141749
 +
|Funbo församling A I:10 a, 1831-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10 a, 1831-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4141749
 +
|Funbo församling A I:10 b, 1831-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10 b, 1831-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4141750
 +
|Funbo församling A I:11, 1837-1843
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1837-1843
 +
|
 +
|-
 +
|4141750
 +
|Funbo församling A I:12, 1844-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1844-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4141750
 +
|Funbo församling A I:13, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4141750
 +
|Funbo församling A I:14, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141750
 +
|Funbo församling B:1, 1806-1810
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1806-1810
 +
|
 +
|-
 +
|4141750
 +
|Funbo församling B:2, 1839-1860
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1839-1860
 +
|Innehåller även pålysningsbok angående utflyttade personer 1839-1860.
 +
|-
 +
|4141751
 +
|Funbo församling C:1, 1680-1727
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1680-1727
 +
|Födelse- och dopbok 1680-1727. Födelse- och dopbok (kladd, defekt i början och i övrigt ställvis) juli 1689 - sept. 1690.  Innehåller även vigselbok 1689-1727,  död- och begravningsbok 1688-1727 och  död- och begravningsbok 1690 (kladd).
 +
|-
 +
|4141751
 +
|Funbo församling C:2, 1727-1737
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1727-1737
 +
|Innehåller även vigselbok 1727-1736 och  begravningsbok 1727-1737.
 +
|-
 +
|4141751
 +
|Funbo församling C:3, 1737-1780
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1737-1780
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1737-1780 och död- och begravningsbok 1737-1780.
 +
|-
 +
|4141751
 +
|Funbo församling C:4, 1781-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1781-1861
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1781-1861, död- och begravningsbok 1781-1861 och series pastorum 1669-1894.
 +
|-
 +
|4141751
 +
|Funbo församling C:5, 1833-1871
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1833-1871
 +
|Duplett.
 +
|-
 +
|4141751
 +
|Funbo församling D I:1, 1851-
 +
|D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 +
|1, 1851-
 +
|Konfirmationslängd.
 +
|-
 +
|4141752
 +
|Funbo församling D II:2, 1790-1811
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1790-1811
 +
|
 +
|-
 +
|4141752
 +
|Funbo församling D II:1, 1736-1756
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1736-1756
 +
|
 +
|-
 +
|4141752
 +
|Funbo församling L I a:1, 1608-1671
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|1, 1608-1671
 +
|Kyrkoräkenskaper. Skuldbok 1617-1643. Innehåller även pungpenningar 1680-1705,  kyrkoinventarier 1608, (1644),  prästgårdsinventarier 1608, (1644) och anteckningar om byggnader i kyrkan och prästgården mm 1634-1713.
 +
|-
 +
|4141752
 +
|Funbo församling L I a:2, 1644-1706
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
 +
|2, 1644-1706
 +
|Kyrkoräkenskaper. Innehåller även kyrkoinventarier 1644, 1696, prostvisitationsprotokoll 1698, handlingar angående vederlaget 1626, 1681, husesyner 1644, 1674, 1680, anteckningar om byggnad i prästgården 1645, prästbordets inkomster (1696).
 +
|-
 +
|4141752
 +
|Funbo församling P IV:1, 1722-1871
 +
|P IV Övriga handlingar
 +
|1, 1722-1871
 +
|"Handlingar rörande frågan om Funbo är regalt eller konsistoriellt 1722-1765.  Brev till Kyrkoherde Ol Galle angående inlösning av sedlar och mynttecken m m 1723, 1724.  Handlingar rörande tillstånd till giftermål 1731.  Latinskt rekommendationsbrev från Uppsala katedralskolas rektor, Jac. Arrhenius 1734.  Anteckningar rörande kristendomsförhör i prästgården 1735-1737.  Personalier 1749, 1750.  Confessio peccatrorum (avskrift av medeltidshandskrift?).  Protokoll över lantmäteriförrättningar 1761-1796.  Kontrakt om salpetersjuderi 1805, 1822.  Brandsynsordning 1815.  K. B:s i Stockholms och Uppsala län utslag angående hemortsrätt 1817.  Handlingar angående vägar 1819-1841 och odat.  Handlingar rörande fattigvården 1819-1849.  Rasbo häradsrätts domboksutdrag angående sökt odlingstillstånd å häradets allmänning 1820.  Domkapitlets skrivelse angående passionspredikningar 1835.  Valhandlingar 1826-1839.  Skrivelser från häradsskrivaren i Uppsala läns 4:e fögderi 1862-1863.  Provnummer av tidningen ""Swerige och Amerika"" 25/7 1871."
 +
|-
 +
|4141753
 +
|Fröslunda församling A I:7, 1841-1852
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1841-1852
 +
|Uppdelad i två upplägg: 1841-1848 och 1848-1852.
 +
|-
 +
|4141753
 +
|Fröslunda församling A I:8, 1853-1857
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1853-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4141753
 +
|Fröslunda församling A I:9, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141753
 +
|Fröslunda församling C:4, 1855-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1855-1860
 +
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1855-1860,  lysnings- och vigselbok 1855-1860 och död- och begravningsbok 1855-1860.
 +
|-
 +
|4141754
 +
|Fröslunda församling A I:10, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1861-1865
 +
|
 +
|-
 +
|4141754
 +
|Fröslunda församling A I:11, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1866-1870
 +
|
 +
|-
 +
|4141754
 +
|Fröslunda församling A I:12, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1871-1875
 +
|"Innehåller även förteckning över nattvardsbarn 1871-1875 och förteckning över personer  ""med obestämd vistelseort""."
 +
|-
 +
|4141754
 +
|Fröslunda församling A I:13, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1876-1880
 +
|"Innehåller även förteckning över personer ""med obestämd vistelseort"" och  förteckning över nattvardsbarn 1877-1878."
 +
|-
 +
|4141755
 +
|Fröslunda församling A I:14, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1881-1885
 +
|"Innehåller även förteckning över personer ""med obestämd vistelseort""."
 +
|-
 +
|4141755
 +
|Fröslunda församling A I:15, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1886-1890
 +
|"Innehåller även förteckning över personer ""med obestämd vistelseort""."
 +
|-
 +
|4141755
 +
|Fröslunda församling A I:16, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1891-1895
 +
|"Innehåller även förteckning över personer ""med obestämd vistelseort"".        Serien avslutad. Se vidare serien A II a."
 +
|-
 +
|4141777
 +
|Gamla Uppsala församling G:1, 1684-
 +
|G Övriga längder
 +
|1, 1684-
 +
|Längd över församlingsborna.
 +
|-
 +
|4141777
 +
|Gamla Uppsala församling A I:1, 1708-1734
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1708-1734
 +
|1708-1729 (-1734).
 +
|-
 +
|4141777
 +
|Gamla Uppsala församling A I:2, 1734-1759
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1734-1759
 +
|
 +
|-
 +
|4141777
 +
|Gamla Uppsala församling A I:3, 1760-1774
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1760-1774
 +
|Innehåller även utflyttningslängd 1782.
 +
|-
 +
|4141777
 +
|Gamla Uppsala församling A I:4, 1775-1781
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1775-1781
 +
|
 +
|-
 +
|4141777
 +
|Gamla Uppsala församling A I:5, 1782-1787
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1782-1787
 +
|
 +
|-
 +
|4141777
 +
|Gamla Uppsala församling A I:6, 1787-1793
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1787-1793
 +
|
 +
|-
 +
|4141777
 +
|Gamla Uppsala församling A I:7, 1793-1799
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1793-1799
 +
|
 +
|-
 +
|4141778
 +
|Gamla Uppsala församling A I:8, 1799-1805
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1799-1805
 +
|
 +
|-
 +
|4141778
 +
|Gamla Uppsala församling A I:9, 1805-1811
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1805-1811
 +
|
 +
|-
 +
|4141778
 +
|Gamla Uppsala församling A I:10, 1812-1819
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1812-1819
 +
|
 +
|-
 +
|4141778
 +
|Gamla Uppsala församling A I:11, 1819-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1819-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4141778
 +
|Gamla Uppsala församling A I:12, 1826-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1826-1830
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141779
 +
|Gamla Uppsala församling A I:13, 1831-1835
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1831-1835
 +
|Med ort- och roteregister, dragon- och soldatregister.  Innehåller även in- och utflyttningslängd 1833,  förteckning på sockenbud 1833-1835,  avlösningslängd 1827-1834 och  uppgifter om insamlingar till bibelinköp åt nattvardsungdom 1833-1836.
 +
|-
 +
|4141779
 +
|Gamla Uppsala församling A I:14, 1836-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1836-1840
 +
|Med ort- och roteregister. Innehåller även avkortningslängd  1835-1838, avlösningslängd 1836-1840 och  uppgifter om insamlingar till bibelkassan 1837-1840.
 +
|-
 +
|4141779
 +
|Gamla Uppsala församling B:1, 1801-1861
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1801-1861
 +
|Lucka 1845-1847. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1803-1863.
 +
|-
 +
|4141779
 +
|Gamla Uppsala församling B:2, 1846-1847
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1846-1847
 +
|Längden går t o m april 1847.
 +
|-
 +
|4141780
 +
|Gamla Uppsala församling C:1, 1681-1696
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1681-1696
 +
|Endast åren 1681-1692 samt 1695-1696.  Innehåller även längd över kyrkogångshustrur för åren 1681-1692,  vigselbok 1681-1691 och dödbok 1681-1692.
 +
|-
 +
|4141780
 +
|Gamla Uppsala församling C:2, 1709-1752
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1709-1752
 +
|Innehåller även vigselbok 1709-1752,  död- och begravningsbok 1709-1752 och  avlösningslängd 1752.
 +
|-
 +
|4141780
 +
|Gamla Uppsala församling C:3, 1753-1804
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1753-1804
 +
|Innehåller även vigselbok 1753-1804 och  död- och begravningsbok 1753-1804.
 +
|-
 +
|4141780
 +
|Gamla Uppsala församling C:4, 1805-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1805-1861
 +
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1805-1861 och  död- och begravningsbok 1805-1861.
 +
|-
 +
|4141781
 +
|Gamla Uppsala församling D I:1, 1684-1688
 +
|D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 +
|1, 1684-1688
 +
|
 +
|-
 +
|4141781
 +
|Gamla Uppsala församling L I a:1, 1626-1681
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1626-1681
 +
|Innehåller även:  Inventarier 1626, 1647, 1674, 1678, 1681.  Anteckningar om gåvor till kyrkan 1668-1677.  Anteckningar om reparationer i prästgården (1647-1674).  Bänkdelning 1675.  Sockenstämmoprotokoll 1679-05-11.
 +
|-
 +
|4141781
 +
|Gamla Uppsala församling L I a:2, 1678-1680
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1678-1680
 +
|"Originalräkenskap. I avskrift införd i ""kyrkians bok"" (L I a:1) fol 157-162."
 +
|-
 +
|4141781
 +
|Gamla Uppsala församling L I a:4, 1681-1701
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|4, 1681-1701
 +
|Special.
 +
|-
 +
|4141781
 +
|Gamla Uppsala församling L I a:5, 1681-1750
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|5, 1681-1750
 +
|Endast åren 1681-1703, 1734-1750. Kladd (special).  En bunt av flera lägg, varav 4 tillsammans utgöra kladd i egentlig  mening 1681-1703, det 5:e special 1734-1750.  Gäller även fattigkassan 1681-1703, 1734-1750.
 +
|-
 +
|4141781
 +
|Gamla Uppsala församling L I a:6, 1709-1719
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|6, 1709-1719
 +
|Kassakladd. Innehåller även fattigkassans kladd 1709-1719.
 +
|-
 +
|4141782
 +
|Gamla Uppsala församling A I:15, 1841-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1841-1845
 +
|Med ortregister. Innehåller även avlösningslängd 1841-1846,  uppgifter om insamlingar till bibelkassan 1841-1845 och  anteckning om vaccinationen 1839-1842.
 +
|-
 +
|4141782
 +
|Gamla Uppsala församling A I:16, 1846-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1846-1850
 +
|Med ortregister. Innehåller även avlösningslängd 1848-1850 och uppgifter om insamlingar till bibelkassan 1850.
 +
|-
 +
|4141782
 +
|Gamla Uppsala församling A I:17, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1851-1855
 +
|Med  ortregister. Innehåller även avlösningslängd 1851-1855 och insamlingskladd för bibelkassan 1851-1855.
 +
|-
 +
|4141782
 +
|Gamla Uppsala församling A I:18, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1856-1860
 +
|Med ortregister. Innehåller även avlösningslängd 1855-1860 och insamlingskladd till  bibelkassan 1856-1860.
 +
|-
 +
|4141783
 +
|Funbo församling A I:15, 1861-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1861-1870
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141783
 +
|Funbo församling A I:16, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1871-1875
 +
|
 +
|-
 +
|4141783
 +
|Funbo församling A I:17, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1876-1880
 +
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1879-1880.
 +
|-
 +
|4141784
 +
|Funbo församling A I:18, 1881-1885
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1881-1885
 +
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1881-1884.
 +
|-
 +
|4141784
 +
|Funbo församling A I:19, 1886-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1886-1890
 +
|
 +
|-
 +
|4141784
 +
|Funbo församling A I:20, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1891-1895
 +
|
 +
|-
 +
|4141795
 +
|Giresta församling A I:1, 1721-1739
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1721-1739
 +
|Omfattar åren 1721-1730, 1734, 1738-1739. Defekt i början och slutet.
 +
|-
 +
|4141795
 +
|Giresta församling A I:2, 1751-1764
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1751-1764
 +
|2 upplägg: 1751-1755 och 1756-1764.
 +
|-
 +
|4141795
 +
|Giresta församling A I:3, 1765-1778
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1765-1778
 +
|2 upplägg: 1765-1771 och 1772-1778.
 +
|-
 +
|4141795
 +
|Giresta församling A I:4, 1778-1793
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1778-1793
 +
|2 upplägg: 1778-1784 och 1785-1793.
 +
|-
 +
|4141795
 +
|Giresta församling A I:5, 1794-1800
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1794-1800
 +
|
 +
|-
 +
|4141795
 +
|Giresta församling A I:6, 1829-1838
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1829-1838
 +
|2 upplägg: 1829-1833 och 1834-1838.  Innehåller även in- och utflyttningslängd 1829-1838 och längd över nattvardsungdom 1829-1833.
 +
|-
 +
|4141795
 +
|Giresta församling A I:7, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141796
 +
|Giresta församling B:1, 1849-1860
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1849-1860
 +
|Innehåller även inventarieförteckning för Giresta skola 1877-1895, förteckning över Giresta sockenbibliotek 1877-1893, inventarieförteckning för Gryta skola 1877-1879, förteckning över Gryta sockenbibliotek 1877-1879 och protokoll vid ekonomisk inventering 1896.
 +
|-
 +
|4141796
 +
|Giresta församling C:1, 1680-1712
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1680-1712
 +
|Innehåller även vigselbok 1680-1712,  dödbok 1680-1712,  kyrkoräkenskaper 1630-1708,  visitationsprotokoll 1665 och  sockenstämmans protokoll 1680-1681, 1688 och 1690.
 +
|-
 +
|4141796
 +
|Giresta församling C:2, 1690-1740
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1690-1740
 +
|Särskild längd över oäkta födda.  Innehåller även vigselbok 1690-1740 och dödbok 1734-1742.
 +
|-
 +
|4141796
 +
|Giresta församling C:3, 1741-1810
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1741-1810
 +
|Innehåller även vigselbok 1741-1810 och dödbok 1741-1810.
 +
|-
 +
|4141796
 +
|Giresta församling C:4, 1811-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1811-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141796
 +
|Giresta församling F:1, 1811-1861
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1811-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141796
 +
|Giresta församling L I a:1, 1630-1740
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1630-1740
 +
|Kyrkoräkenskaper. Innehåller även  Kungl. Maj:ts resolution på prästerskapets riksdagsbeslut 1678,  kyrkoinventarier 1630-(-61), 1740 (-1756),  syn på prästgården, odat. (1631 ?) och  anteckningar om ecklesiastik jord, odat. (1750-talet ?).
 +
|-
 +
|4141797
 +
|Giresta församling A I:8, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1876-1880
 +
|
 +
|-
 +
|4141797
 +
|Giresta församling A I:9, 1881-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1881-1890
 +
|Innehåller även förteckning över obefintliga.
 +
|-
 +
|4141797
 +
|Giresta församling A I:10, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1891-1895
 +
|Innehåller även längd över värnpliktiga och förteckning över obefintliga
 +
|-
 +
|4141798
 +
|Gamla Uppsala församling A I:19, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1861-1865
 +
|Med ortregister. Med uppgifter om folkmängd 1861. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1863-1892 och insamling till bibelkassan 1861-1865.
 +
|-
 +
|4141798
 +
|Gamla Uppsala församling A I:20, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1866-1870
 +
|Med ortregister. Med förteckningar över dragoner, soldater och gratialister och uppgifer rörande folkmängd.  Innehåller även insamling till bibliotekskassan 1866-1870.
 +
|-
 +
|4141799
 +
|Gamla Uppsala församling A I:21, 1871-1875
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21, 1871-1875
 +
|
 +
|-
 +
|4141799
 +
|Gamla Uppsala församling A I:22, 1876-1880
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|22, 1876-1880
 +
|
 +
|-
 +
|4141800
 +
|Gamla Uppsala församling A I:23, 1881-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|23, 1881-1890
 +
|
 +
|-
 +
|4141800
 +
|Gamla Uppsala församling A I:24, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|24, 1891-1895
 +
|Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 +
|-
 +
|4141878
 +
|Gryta församling A I:1, 1747-1762
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1747-1762
 +
|Defekt i slutet.
 +
|-
 +
|4141878
 +
|Gryta församling A I:2, 1765-1780
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1765-1780
 +
|2 upplägg, 1765-1771 uppslag 1-144, 1772-1780 uppslag 145-192.
 +
|-
 +
|4141878
 +
|Gryta församling A I:3, 1780-1786
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1780-1786
 +
|
 +
|-
 +
|4141878
 +
|Gryta församling A I:4, 1787-1793
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1787-1793
 +
|
 +
|-
 +
|4141878
 +
|Gryta församling A I:5, 1794-1800
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1794-1800
 +
|
 +
|-
 +
|4141878
 +
|Gryta församling A I:6, 1801-1807
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1801-1807
 +
|
 +
|-
 +
|4141879
 +
|Gryta församling A I:7, 1808-1814
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1808-1814
 +
|
 +
|-
 +
|4141879
 +
|Gryta församling A I:8, 1814-1821
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1814-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4141879
 +
|Gryta församling A I:9, 1822-1828
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1822-1828
 +
|
 +
|-
 +
|4141879
 +
|Gryta församling A I:10, 1829-1838
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1829-1838
 +
|2 upplägg. 1829-1833 uppslag 1-211, 1834-1838 uppslag 212-386.
 +
|-
 +
|4141880
 +
|Gryta församling A I:11, 1839-1843
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1839-1843
 +
|
 +
|-
 +
|4141880
 +
|Gryta församling A I:12, 1844-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1844-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4141880
 +
|Gryta församling A I:13, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4141880
 +
|Gryta församling A I:14, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141880
 +
|Gryta församling A I:15, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1861-1865
 +
|
 +
|-
 +
|4141881
 +
|Gryta församling A I:16, 1866-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1866-1870
 +
|
 +
|-
 +
|4141881
 +
|Gryta församling A I:17, 1871-1876
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1871-1876
 +
|
 +
|-
 +
|4141881
 +
|Gryta församling A I:18, 1877-1881
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1877-1881
 +
|Innehåller även förteckning över obefintliga.
 +
|-
 +
|4141881
 +
|Gryta församling B:1, 1854-1861
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1854-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141881
 +
|Gryta församling B:2, 1862-1895
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1862-1895
 +
|
 +
|-
 +
|4141882
 +
|Gryta församling C:1, 1773-1776
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1773-1776
 +
|Innehåller även vigselbok 1733-1773,  dödbok 1733-1773 och  förteckning över utom äktenskap födda barn 1744-1757.
 +
|-
 +
|4141882
 +
|Gryta församling C:2, 1776-1810
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1776-1810
 +
|Innehåller även vigselbok 1776-1810 och  dödbok 1776-1810.
 +
|-
 +
|4141882
 +
|Gryta församling C:3, 1811-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1811-1861
 +
|Innehåller även död- och begravningsbok 1852-1855.
 +
|-
 +
|4141882
 +
|Gryta församling E I:1, 1811-1861
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1811-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141882
 +
|Gryta församling E I:2, 1862-1889
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1862-1889
 +
|T o m 1889-11-01.
 +
|-
 +
|4141882
 +
|Gryta församling F:1, 1811-1851
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1811-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4141882
 +
|Gryta församling F:2, 1852-1861
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1852-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141882
 +
|Gryta församling F:3, 1862-1895
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|3, 1862-1895
 +
|
 +
|-
 +
|4141882
 +
|Gryta församling L I a:1, 1630-1755
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1630-1755
 +
|Kyrkoräkenskaper. Innehåller även  prostvisitationer 1656, 1664, 1669 och 1746 och  inventarieförteckningar 1656, 1677 och 1740.
 +
|-
 +
|4141883
 +
|Håbo-Tibble församling A I:1, 1752-1765
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1752-1765
 +
|Innehåller även längd över församlingens barn och deras kristendomskunskap 1758-1768.
 +
|-
 +
|4141883
 +
|Håbo-Tibble församling A I:2, 1763-
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1763-
 +
|
 +
|-
 +
|4141883
 +
|Håbo-Tibble församling A I:3, 1766-1787
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1766-1787
 +
|
 +
|-
 +
|4141883
 +
|Håbo-Tibble församling A I:4, 1788-1795
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1788-1795
 +
|
 +
|-
 +
|4141883
 +
|Håbo-Tibble församling A I:5, 1796-1802
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1796-1802
 +
|
 +
|-
 +
|4141883
 +
|Håbo-Tibble församling A I:6, 1803-1809
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1803-1809
 +
|
 +
|-
 +
|4141883
 +
|Håbo-Tibble församling A I:7, 1810-1817
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1810-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4141883
 +
|Håbo-Tibble församling A I:8, 1817-1824
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1817-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4141884
 +
|Håbo-Tibble församling A I:8, 1817-1824
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1817-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4141884
 +
|Håbo-Tibble församling A I:9, 1824-1833
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1824-1833
 +
|
 +
|-
 +
|4141884
 +
|Håbo-Tibble församling A I:10a, 1833-1838
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10a, 1833-1838
 +
|Med ortregister (även för A I: 10b). Kyrkoby och Jädra rotar samt en del av Skråmsta rote.
 +
|-
 +
|4141884
 +
|Håbo-Tibble församling A I:10b, 1833-1838
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10b, 1833-1838
 +
|Ortregister, se A I: 10a. Del av Skråmsta rote samt Vallby, Täljeby och Lövsta rotar.
 +
|-
 +
|4141884
 +
|Håbo-Tibble församling A I:11, 1838-1843
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1838-1843
 +
|Innehåller även avlösningslängd, odat. (1838-1843).
 +
|-
 +
|4141884
 +
|Håbo-Tibble församling A I:12, 1843-1848
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1843-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4141884
 +
|Håbo-Tibble församling B:1, 1819-1837
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1819-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4141885
 +
|Håbo-Tibble församling C I:2, 1705-1758
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1705-1758
 +
|
 +
|-
 +
|4141885
 +
|Håbo-Tibble församling C I:3, 1758-1821
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1758-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4141885
 +
|Håbo-Tibble församling C I:4, 1822-1862
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1822-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4141885
 +
|Håbo-Tibble församling D II:1, 1785-1790
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1785-1790
 +
|
 +
|-
 +
|4141885
 +
|Håbo-Tibble församling L I:1, 1674-1709
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1674-1709
 +
|Något defekt (se anteckningar å särskilt blad i volymens början).
 +
|-
 +
|4141886
 +
|Håbo-Tibble församling A I:13, 1849-1853
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1849-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4141886
 +
|Håbo-Tibble församling A I:14, 1854-1858
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1854-1858
 +
|
 +
|-
 +
|4141886
 +
|Håbo-Tibble församling A I:15, 1859-1864
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1859-1864
 +
|
 +
|-
 +
|4141886
 +
|Håbo-Tibble församling B:2, 1838-1842
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1838-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4141886
 +
|Håbo-Tibble församling B:3, 1843-1848
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1843-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4141886
 +
|Håbo-Tibble församling B:4, 1849-1860
 +
|B Flyttningslängder
 +
|4, 1849-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141886
 +
|Håbo-Tibble församling E I:1, 1852-1862
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1852-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4141887
 +
|Gryta församling A I:19, 1881-1890
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1881-1890
 +
|Innehåller även konfirmationsbok 1881-1890 och  förteckning över obefintliga.
 +
|-
 +
|4141887
 +
|Gryta församling A I:20, 1891-1895
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1891-1895
 +
|Innehåller även förteckning över obefintliga.    Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 +
|-
 +
|4141888
 +
|Håbo-Tibble församling A I:16, 1864-1868
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1864-1868
 +
|
 +
|-
 +
|4141888
 +
|Håbo-Tibble församling A I:17, 1869-1873
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1869-1873
 +
|
 +
|-
 +
|4141888
 +
|Håbo-Tibble församling A I:18, 1874-1878
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1874-1878
 +
|
 +
|-
 +
|4141888
 +
|Håbo-Tibble församling A I:19, 1879-1883
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1879-1883
 +
|
 +
|-
 +
|4141889
 +
|Håbo-Tibble församling A I:20, 1884-1893
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1884-1893
 +
|
 +
|-
 +
|4141892
 +
|Hacksta församling A I:1, 1738-1765
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1738-1765
 +
|
 +
|-
 +
|4141892
 +
|Hacksta församling A I:2, 1761-1768
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1761-1768
 +
|
 +
|-
 +
|4141892
 +
|Hacksta församling A I:3, 1771-1777
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1771-1777
 +
|
 +
|-
 +
|4141892
 +
|Hacksta församling A I:4, 1778-1784
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1778-1784
 +
|
 +
|-
 +
|4141892
 +
|Hacksta församling A I:5, 1784-1805
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1784-1805
 +
|
 +
|-
 +
|4141892
 +
|Hacksta församling A I:6, 1806-1817
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1806-1817
 +
|Med ortregister. Innehåller även utflyttningslängd 1809.
 +
|-
 +
|4141893
 +
|Hacksta församling A I:7, 1819-1832
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1819-1832
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141893
 +
|Hacksta församling A I:8, 1833-1838
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1833-1838
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4141893
 +
|Hacksta församling A I:9, 1838-1842
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1838-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4141893
 +
|Hacksta församling A I:10, 1843-1851
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1843-1851
 +
|Med ortregister till 1:a upplägget.  Fördelad på två upplägg: 1843-1847,  1848-1851.  Innehåller även längd på nattvardsungdom i Hacksta 1846-1850, längd på nattvardsungdom i Löt 1846-1850.
 +
|-
 +
|4141893
 +
|Hacksta församling A I:11, 1851-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1851-1860
 +
|Fördelad i två upplägg, 1851-1855 och 1856-1860.
 +
|-
 +
|4141893
 +
|Hacksta församling B:1, 1843-1860
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1843-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141894
 +
|Hacksta församling C:1, 1676-1771
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1676-1771
 +
|Innehåller även historiska anteckningar 1691-1711,  series pastorum m.m. 1500t-1700t,  vigselbok 1676-1771, dödbok 1676-1771,  visitationsprotokoll 1741-1762 och  sockenstämmoprotokoll 1691-1692 (96?), 1713-1719, 1732-1741.
 +
|-
 +
|4141894
 +
|Hacksta församling C:2, 1817-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1817-1861
 +
|Innehåller även vigselbok 1839-1860.
 +
|-
 +
|4141894
 +
|Hacksta församling D II:1, 1738-1762
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1738-1762
 +
|Kommunionbok.
 +
|-
 +
|4141894
 +
|Hacksta församling E I:1, 1772-1838
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1772-1838
 +
|Innehåller även dopbok 1772-1816 och  dödbok 1772-1816.
 +
|-
 +
|4141894
 +
|Hacksta församling F:1, 1817-1861
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1817-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141894
 +
|Hacksta församling L I a:1, 1611-1688
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1611-1688
 +
|Innehåller även kyrkoinventarier 1611, 1645, 1655, 1664,  kyrkans arkivförteckning 1731,  prästgårdsinventarier 1611, 1664 och  husesyner i prästgården 1611, 1664.
 +
|-
 +
|4141895
 +
|Hagby församling A I:1, 1767-1786
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1767-1786
 +
|"Med ortregister. Fördelad på 3 upplägg:  fol. 1-69: 1767-1773  fol. 71-126: 1774-1780  fol. 127-194: 1780-1786."
 +
|-
 +
|4141895
 +
|Hagby församling A I:2a, 1787-1807
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2a, 1787-1807
 +
|"Med ortregister. Fördelad på 3 upplägg: fol. 1-56: 1787-1793  fol. 57-114: 1794-1801 fol. 115-169: 1801-1807."
 +
|-
 +
|4141895
 +
|Hagby församling A I:2b, 1801-1816
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2b, 1801-1816
 +
|"Med ortregister. Fördelad på 3 upplägg: uppslag 170-204: 1801-1807, uppslag  206-289: 1808-1813 uppslag 290-327: 1813-1816.  Anmärkning: Volym A I:2 delades 1960 i samband med volymens konservering."
 +
|-
 +
|4141895
 +
|Hagby församling A I:3, 1817-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1817-1831
 +
|"Med ortregister. Delad i 3 upplägg  1817-1823 (uppslag 1-60), använt 1817-1821  1821-1827 (uppslag 61-127), använt 1821-1824  1824-1830 (uppslag 130-slut), använt 1824-1831."
 +
|-
 +
|4141896
 +
|Hagby församling A I:4, 1831-1835
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1831-1835
 +
|Med ortregister. Innerhåller även  avlösningslängd, odat. (1831-1835).
 +
|-
 +
|4141896
 +
|Hagby församling A I:5, 1836-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1836-1840
 +
|Med ortregister. Innehåller även inflyttningslängd 1838-jan. 1846, utflyttningslängd 1838-maj 1846 och  konfirmationslängd 1838-1840.
 +
|-
 +
|4141896
 +
|Hagby församling A I:6, 1841-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1841-1845
 +
|Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1841-1843.
 +
|-
 +
|4141896
 +
|Hagby församling A I:7, 1846-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1846-1850
 +
|Med ortregister.  Register över fattighjon, dragoner och soldater. Innehåller även in- och utflyttningslängder 1846-juli 1851,  konfirmationslängd 1846-1855 och avlösningslängd 1849.
 +
|-
 +
|4141896
 +
|Hagby församling A I:8, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1851-1855
 +
|Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängder 1851-1855, längd över fattiga 1852-1855 och längd över icke vaccinerade 1854-1855.
 +
|-
 +
|4141896
 +
|Hagby församling A I:9, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1856-1860
 +
|Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängder 1856-1860 och konfirmationslängd 1860.
 +
|-
 +
|4141897
 +
|Hagby församling C:1, 1682-1767
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1682-1767
 +
|T.o.m. april 1767. Innehåller även vigselbok 1682--1763-05-25 och död- och begravningsbok 1682--1762-09-05.
 +
|-
 +
|4141897
 +
|Hagby församling C:2, 1768-1786
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1768-1786
 +
|T.o.m. 1786-08-19. Defekt i slutet och även i övrigt ställvis. Innehåller även vigselbok 1768-1786 och dödbok 1768-1786.
 +
|-
 +
|4141897
 +
|Hagby församling C:3, 1787-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1787-1861
 +
|Pag. 1-650. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1787-1861 och död- och begravningsbok 1787-1861.
 +
|-
 +
|4141897
 +
|Hagby församling D II:1, 1737-1741
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1737-1741
 +
|Defekt. Starkt fuktskadad. Får ej utlånas.
 +
|-
 +
|4141898
 +
|Hållnäs församling A I:1, 1755-1780
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1755-1780
 +
|Vol. som är upplagd för tiden t.o.m. 1767, synes dock, av däri ingående anteckningar att döma, hava förts ännu 1780.
 +
|-
 +
|4141898
 +
|Hållnäs församling A I:2, 1782-1788
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1782-1788
 +
|
 +
|-
 +
|4141898
 +
|Hållnäs församling A I:3, 1789-1795
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1789-1795
 +
|
 +
|-
 +
|4141898
 +
|Hållnäs församling A I:4, 1796-1802
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1796-1802
 +
|
 +
|-
 +
|4141899
 +
|Hållnäs församling A I:5, 1803-1816
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1803-1816
 +
|Innehåller anteckningar för flera år efter 1816.
 +
|-
 +
|4141899
 +
|Hållnäs församling A I:6a, 1825-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6a, 1825-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4141899
 +
|Hållnäs församling A I:6b, 1825-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6b, 1825-1831
 +
|Vol. A I:6b omfattar delar av rotarna Ängskär, Julö och Vafd.
 +
|-
 +
|4141899
 +
|Hållnäs församling A I:7, 1832-1839
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1832-1839
 +
|Innehåller även: In- och utflyttningslängd 1832-1839.
 +
|-
 +
|4141900
 +
|Hållnäs församling A I:8, 1840-1844
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1840-1844
 +
|Innehåller även: In- och utflyttningslängd 1840-1844.
 +
|-
 +
|4141900
 +
|Hållnäs församling A I:9, 1845-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1845-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4141901
 +
|Häggeby församling A I:1, 1703-1724
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1703-1724
 +
|Lucka 1715, 1717-1723.
 +
|-
 +
|4141901
 +
|Häggeby församling A I:2, 1742-1744
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1742-1744
 +
|Innehåller även ett fragment av husförhörslängd för åren 1751 o. ff., gällande endast barnen.
 +
|-
 +
|4141901
 +
|Häggeby församling A I:3, 1765-1772
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1765-1772
 +
|
 +
|-
 +
|4141901
 +
|Häggeby församling A I:4, 1772-1781
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1772-1781
 +
|
 +
|-
 +
|4141901
 +
|Häggeby församling A I:5, 1781-1787
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1781-1787
 +
|
 +
|-
 +
|4141901
 +
|Häggeby församling A I:6, 1788-1794
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1788-1794
 +
|
 +
|-
 +
|4141901
 +
|Häggeby församling A I:7, 1796-1802
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1796-1802
 +
|
 +
|-
 +
|4141901
 +
|Häggeby församling A I:8, 1803-1809
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1803-1809
 +
|
 +
|-
 +
|4141901
 +
|Häggeby församling A I:9, 1810-1823
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1810-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4141902
 +
|Häggeby församling A I:10, 1824-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1824-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4141902
 +
|Häggeby församling A I:11, 1831-1835
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4141902
 +
|Häggeby församling A I:12, 1836-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1836-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4141902
 +
|Häggeby församling A I:13, 1841-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1841-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4141902
 +
|Häggeby församling A I:14, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4141902
 +
|Häggeby församling A I:15, 1861-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1861-1865
 +
|
 +
|-
 +
|4141902
 +
|Häggeby församling B:1, 1845-1860
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1845-1860
 +
|Defekt.
 +
|-
 +
|4141903
 +
|Häggeby församling C:1, 1728-1786
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1728-1786
 +
|Innehåller även dödbok 1766-1786.
 +
|-
 +
|4141903
 +
|Häggeby församling C:2, 1787-1852
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1787-1852
 +
|Innehåller även död- och begravningsbok 1787-1853.
 +
|-
 +
|4141903
 +
|Häggeby församling C:4, 1853-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1853-1861
 +
|Innehåller även dödbok 1853-1861.
 +
|-
 +
|4141903
 +
|Häggeby församling E I:1, 1765-1861
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1765-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4141903
 +
|Häggeby församling L I a:1, 1634-1708
 +