Difference between revisions of "FamilySearch Digital Image Collection for Norrbotten, Sweden"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 36: Line 36:
 
! scope="col" | Volume and Year  
 
! scope="col" | Volume and Year  
 
! scope="col" | Remarks
 
! scope="col" | Remarks
|-
+
|-
|4296689
+
| 4296689  
|Arjeplogs församling A I:1, 1740-1772
+
| Arjeplogs församling A I:1, 1740-1772  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1740-1772
+
| 1, 1740-1772  
|Ett dödsår 1727 och ett 1739.
+
| Ett dödsår 1727 och ett 1739.
|-
+
|-
|4296689
+
| 4296689  
|Arjeplogs församling A I:2, 1772-1826
+
| Arjeplogs församling A I:2, 1772-1826  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1772-1826
+
| 2, 1772-1826  
|1804-1825, se även D II:2.<br>Med ortsregister.<br>Med separat personregister i exp.
+
| 1804-1825, se även D II:2.<br>Med ortsregister.<br>Med separat personregister i exp.
|-
+
|-
|4296689
+
| 4296689  
|Arjeplogs församling C:1, 1719-1790
+
| Arjeplogs församling C:1, 1719-1790  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1719-1790
+
| 1, 1719-1790  
|(1719--1790-01).<br>Kyrkobok endast för Silbojokk -1735, därefter även för Arjeplog.<br>Första uppslagen födelse- och dopbok för kyrkoherden Johan Laestadius d.y:s barn 1734-1755.<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1731--1796-01.<br>Död- och begravningsbok 1730-1795.<br>Förteckning över personer som undergått kyrkoplikt eller avlösning 1743-1823.
+
| (1719--1790-01).<br>Kyrkobok endast för Silbojokk -1735, därefter även för Arjeplog.<br>Första uppslagen födelse- och dopbok för kyrkoherden Johan Laestadius d.y:s barn 1734-1755.<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1731--1796-01.<br>Död- och begravningsbok 1730-1795.<br>Förteckning över personer som undergått kyrkoplikt eller avlösning 1743-1823.
|-
+
|-
|4296689
+
| 4296689  
|Arjeplogs församling C:2, 1720-1735
+
| Arjeplogs församling C:2, 1720-1735  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1720-1735
+
| 2, 1720-1735  
|Kyrkobok endast för Arjeplog 1720--1755-03.<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1730-1735.<br>Död- och begravningsbok 1724-1736.<br>Kyrkoräkenskaper 1719-1811.<br>Pålysningar 1767-1774.
+
| Kyrkobok endast för Arjeplog 1720--1755-03.<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1730-1735.<br>Död- och begravningsbok 1724-1736.<br>Kyrkoräkenskaper 1719-1811.<br>Pålysningar 1767-1774.
|-
+
|-
|4296690
+
| 4296690  
|Arjeplogs församling D II:1, 1774-1803
+
| Arjeplogs församling D II:1, 1774-1803  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1774-1803
+
| 1, 1774-1803  
|Inneh. även:<br>Förteckning å utdelade lappska böcker 1747-1803.<br>Förteckning å utdelade premier för undervisning 1778-1798.<br>Förteckning över duk- och pungpenningar m.m. 1770-1803.<br>Förteckning över kollekter till konsistoriet och Piteå skolbyggnad 1777-1803.
+
| Inneh. även:<br>Förteckning å utdelade lappska böcker 1747-1803.<br>Förteckning å utdelade premier för undervisning 1778-1798.<br>Förteckning över duk- och pungpenningar m.m. 1770-1803.<br>Förteckning över kollekter till konsistoriet och Piteå skolbyggnad 1777-1803.
|-
+
|-
|4296690
+
| 4296690  
|Arjeplogs församling D II:2, 1804-1825
+
| Arjeplogs församling D II:2, 1804-1825  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1804-1825
+
| 2, 1804-1825  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296690
+
| 4296690  
|Arjeplogs församling H III:1, 1735-1918
+
| Arjeplogs församling H III:1, 1735-1918  
|H III Bilagor till födelse- och dopboken
+
| H III Bilagor till födelse- och dopboken  
|1, 1735-1918
+
| 1, 1735-1918  
|1735-1787, 1875-1918<br>Lev 74/1972<br>Dopsedlar m m<br>Lucka 1876, 1880, 1883<br>Inneh. bl.a:<br>Utdrag ur födelse- och dopbok<br>Dopsedlar vid nöddop<br>(och dödsfall)<br>Legalisationsbevis<br>För 1918 månadsuppgifter från barnmorska
+
| 1735-1787, 1875-1918<br>Lev 74/1972<br>Dopsedlar m m<br>Lucka 1876, 1880, 1883<br>Inneh. bl.a:<br>Utdrag ur födelse- och dopbok<br>Dopsedlar vid nöddop<br>(och dödsfall)<br>Legalisationsbevis<br>För 1918 månadsuppgifter från barnmorska
|-
+
|-
|4296690
+
| 4296690  
|Arjeplogs församling L I a:1, 1642-1719
+
| Arjeplogs församling L I a:1, 1642-1719  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|1, 1642-1719
+
| 1, 1642-1719  
|"Häri även Gåvo- och inventarieförteckningar 1641-1750 <br>Series pastorum för Silbojokk 1640-1730 <br>Series pastorum för Arjeplog 1641-1876"
+
| "Häri även Gåvo- och inventarieförteckningar 1641-1750 <br>Series pastorum för Silbojokk 1640-1730 <br>Series pastorum för Arjeplog 1641-1876"
|-
+
|-
|4296690
+
| 4296690  
|Arjeplogs församling L I a:2, 1731-1844
+
| Arjeplogs församling L I a:2, 1731-1844  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|2, 1731-1844
+
| 2, 1731-1844  
|Kapsel<br>Kvittenser till kyrkokassan
+
| Kapsel<br>Kvittenser till kyrkokassan
|-
+
|-
|4296690
+
| 4296690  
|Arjeplogs församling L I a:3, 1805-1826
+
| Arjeplogs församling L I a:3, 1805-1826  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|3, 1805-1826
+
| 3, 1805-1826  
|Ficka<br>Häri även räkenskaper för fattigvård 1805-1826
+
| Ficka<br>Häri även räkenskaper för fattigvård 1805-1826
|-
+
|-
|4296690
+
| 4296690  
|Arjeplogs församling L I a:5, 1870-1884
+
| Arjeplogs församling L I a:5, 1870-1884  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|5, 1870-1884
+
| 5, 1870-1884  
|Ficka
+
| Ficka
|-
+
|-
|4296691
+
| 4296691  
|Arjeplogs församling A I:3, 1855-1864
+
| Arjeplogs församling A I:3, 1855-1864  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1855-1864
+
| 3, 1855-1864  
|Lev. 33/1962.<br>Med uppgifter från 1865 och 1938.<br>Med separat personregister i exp.
+
| Lev. 33/1962.<br>Med uppgifter från 1865 och 1938.<br>Med separat personregister i exp.
|-
+
|-
|4296692
+
| 4296692  
|Arvidsjaurs församling A I:1, 1744-1774
+
| Arvidsjaurs församling A I:1, 1744-1774  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|1, 1744-1774
+
| 1, 1744-1774  
|Skilda förhörs- och kommunionlängder.
+
| Skilda förhörs- och kommunionlängder.
|-
+
|-
|4296692
+
| 4296692  
|Arvidsjaurs församling A I:2, 1772-1802
+
| Arvidsjaurs församling A I:2, 1772-1802  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|2, 1772-1802
+
| 2, 1772-1802  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296692
+
| 4296692  
|Arvidsjaurs församling A I:3, 1803-1813
+
| Arvidsjaurs församling A I:3, 1803-1813  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|3, 1803-1813
+
| 3, 1803-1813  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296693
+
| 4296693  
|Arvidsjaurs församling A I:4, 1813-1823
+
| Arvidsjaurs församling A I:4, 1813-1823  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|4, 1813-1823
+
| 4, 1813-1823  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296693
+
| 4296693  
|Arvidsjaurs församling A I:5, 1823-1833
+
| Arvidsjaurs församling A I:5, 1823-1833  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|5, 1823-1833
+
| 5, 1823-1833  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296693
+
| 4296693  
|Arvidsjaurs församling A I:6, 1834-1845
+
| Arvidsjaurs församling A I:6, 1834-1845  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|6, 1834-1845
+
| 6, 1834-1845  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296694
+
| 4296694  
|Arvidsjaurs församling C:1, 1719-1772
+
| Arvidsjaurs församling C:1, 1719-1772  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1719-1772
+
| 1, 1719-1772  
|Endast dopbok 1719-1730.<br>Slutet av boken saknas (sid. 665-677).<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1720-1772<br>Död-<br>och begravningsbok 1732-1772<br>Kyrkoräkenskaper 1719-1772.
+
| Endast dopbok 1719-1730.<br>Slutet av boken saknas (sid. 665-677).<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1720-1772<br>Död-<br>och begravningsbok 1732-1772<br>Kyrkoräkenskaper 1719-1772.
|-
+
|-
|4296694
+
| 4296694  
|Arvidsjaurs församling C:2, 1773-1848
+
| Arvidsjaurs församling C:2, 1773-1848  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1773-1848
+
| 2, 1773-1848  
|Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1773-1848<br>Död- och begravningsbok 1773-1815, 1832-1848<br>Kyrkoräkenskaper 1773-1812.
+
| Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1773-1848<br>Död- och begravningsbok 1773-1815, 1832-1848<br>Kyrkoräkenskaper 1773-1812.
|-
+
|-
|4296694
+
| 4296694  
|Arvidsjaurs församling D I:1, 1832-1845
+
| Arvidsjaurs församling D I:1, 1832-1845  
|D I Konfirmationsböcker
+
| D I Konfirmationsböcker  
|1, 1832-1845
+
| 1, 1832-1845  
|1832-1833, 1835, 1841-1845.<br>Konfirmationslistor.<br>Lev. 21/1955.
+
| 1832-1833, 1835, 1841-1845.<br>Konfirmationslistor.<br>Lev. 21/1955.
|-
+
|-
|4296694
+
| 4296694  
|Arvidsjaurs församling D II:1, 1775-1803
+
| Arvidsjaurs församling D II:1, 1775-1803  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1775-1803
+
| 1, 1775-1803  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296694
+
| 4296694  
|Arvidsjaurs församling H I:1, 1768-1873
+
| Arvidsjaurs församling H I:1, 1768-1873  
|H I Bilagor till kyrkobokföringen
+
| H I Bilagor till kyrkobokföringen  
|1, 1768-1873
+
| 1, 1768-1873  
|Strödda bilagor.<br>Däribland schematisk karta över förhörsrotarna.
+
| Strödda bilagor.<br>Däribland schematisk karta över förhörsrotarna.
|-
+
|-
|4296694
+
| 4296694  
|Arvidsjaurs församling L I a:1, 1654-1719
+
| Arvidsjaurs församling L I a:1, 1654-1719  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|1, 1654-1719
+
| 1, 1654-1719  
|"Film GH 444 Nr 7/1955<br>Inneh. även:<br>Strödda dopanteckningar 1654-1702<br>Inventarieförteckningar 1649-1779<br>Series pastorum 1640-1889"
+
| "Film GH 444 Nr 7/1955<br>Inneh. även:<br>Strödda dopanteckningar 1654-1702<br>Inventarieförteckningar 1649-1779<br>Series pastorum 1640-1889"
|-
+
|-
|4296694
+
| 4296694  
|Arvidsjaurs församling L I a:2, 1812-1888
+
| Arvidsjaurs församling L I a:2, 1812-1888  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|2, 1812-1888
+
| 2, 1812-1888  
|"Film GH 444 7/1955<br>Skuld- och<br>huvudbok<br>Skuldboken 1814-1883."
+
| "Film GH 444 7/1955<br>Skuld- och<br>huvudbok<br>Skuldboken 1814-1883."
|-
+
|-
|4296694
+
| 4296694  
|Arvidsjaurs församling L I a:3, 1812-1875
+
| Arvidsjaurs församling L I a:3, 1812-1875  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|3, 1812-1875
+
| 3, 1812-1875  
|Special
+
| Special
|-
+
|-
|4296695
+
| 4296695  
|Arvidsjaurs församling A I:7, 1846-1851
+
| Arvidsjaurs församling A I:7, 1846-1851  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|7, 1846-1851
+
| 7, 1846-1851  
|Lev. 47/1952.
+
| Lev. 47/1952.
|-
+
|-
|4296695
+
| 4296695  
|Arvidsjaurs församling A I:8, 1853-1863
+
| Arvidsjaurs församling A I:8, 1853-1863  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|8, 1853-1863
+
| 8, 1853-1863  
|Lev. 37/1962.
+
| Lev. 37/1962.
|-
+
|-
|4296695
+
| 4296695  
|Arvidsjaurs församling C:3, 1849-1891
+
| Arvidsjaurs församling C:3, 1849-1891  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1849-1891
+
| 3, 1849-1891  
|Inb.<br>Lev. 173/1972.
+
| Inb.<br>Lev. 173/1972.
|-
+
|-
|4296696
+
| 4296696  
|Älvsby församling A I:1, 1809-1817
+
| Älvsby församling A I:1, 1809-1817  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1809-1817
+
| 1, 1809-1817  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296696
+
| 4296696  
|Älvsby församling A I:2, 1818-1830
+
| Älvsby församling A I:2, 1818-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1818-1830
+
| 2, 1818-1830  
|För 1830 mycket ofullständiga anteckningar
+
| För 1830 mycket ofullständiga anteckningar
|-
+
|-
|4296696
+
| 4296696  
|Älvsby församling A I:3, 1830-1839
+
| Älvsby församling A I:3, 1830-1839  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1830-1839
+
| 3, 1830-1839  
|Defekt<br>Innehåller även:<br>In- och utflyttningslängder 1833-1836 (fragment av utflyttningslängd<br>1839)<br>Ett löst blad (del av register och fol. 1) levererad till landsarkivet i april 2011. Bladet är inte skannat eller mikrofilmat.
+
| Defekt<br>Innehåller även:<br>In- och utflyttningslängder 1833-1836 (fragment av utflyttningslängd<br>1839)<br>Ett löst blad (del av register och fol. 1) levererad till landsarkivet i april 2011. Bladet är inte skannat eller mikrofilmat.
|-
+
|-
|4296697
+
| 4296697  
|Älvsby församling A I:4, 1840-1851
+
| Älvsby församling A I:4, 1840-1851  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1840-1851
+
| 4, 1840-1851  
|Lev. 72/1951<br>Defekt
+
| Lev. 72/1951<br>Defekt
|-
+
|-
|4296697
+
| 4296697  
|Älvsby församling B I:1, 1837-1861
+
| Älvsby församling B I:1, 1837-1861  
|B I Inflyttningslängder
+
| B I Inflyttningslängder  
|1, 1837-1861
+
| 1, 1837-1861  
|Lev. 72/1951<br>Häfte<br>1861 ofullständig<br>Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1837-1860
+
| Lev. 72/1951<br>Häfte<br>1861 ofullständig<br>Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1837-1860
|-
+
|-
|4296697
+
| 4296697  
|Älvsby församling C:1, 1833-1861
+
| Älvsby församling C:1, 1833-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1833-1861
+
| 1, 1833-1861  
|1833-1861 mars<br>Lev. 72/1951
+
| 1833-1861 mars<br>Lev. 72/1951
|-
+
|-
|4296698
+
| 4296698  
|Älvsby församling A I:5, 1851-1861
+
| Älvsby församling A I:5, 1851-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1851-1861
+
| 5, 1851-1861  
|Lev. 72/1951
+
| Lev. 72/1951
|-
+
|-
|4296698
+
| 4296698  
|Älvsby församling E I:1, 1809-1861
+
| Älvsby församling E I:1, 1809-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1809-1861
+
| 1, 1809-1861  
|Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1808-1860
+
| Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1808-1860
|-
+
|-
|4296699
+
| 4296699  
|Gällivare församling A I:1, 1776-1822
+
| Gällivare församling A I:1, 1776-1822  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1776-1822
+
| 1, 1776-1822  
|Omf. två längder 1776-1803, 1804-1822.
+
| Omf. två längder 1776-1803, 1804-1822.
|-
+
|-
|4296699
+
| 4296699  
|Gällivare församling A I:2, 1823-1838
+
| Gällivare församling A I:2, 1823-1838  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1823-1838
+
| 2, 1823-1838  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296699
+
| 4296699  
|Gällivare församling C I:1, 1759-1768
+
| Gällivare församling C I:1, 1759-1768  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|1, 1759-1768
+
| 1, 1759-1768  
|Defekt i början<br>Inneh. även:<br>Förhörsbok 1758-1767<br>Vigselbok 1742-1776(1777)<br>Död- och begravningsbok 1744-1764<br>Förteckning över de byar hos vilka kateketen Per Jänberg lärt ungdomen i<br>bok 1751-1762.
+
| Defekt i början<br>Inneh. även:<br>Förhörsbok 1758-1767<br>Vigselbok 1742-1776(1777)<br>Död- och begravningsbok 1744-1764<br>Förteckning över de byar hos vilka kateketen Per Jänberg lärt ungdomen i<br>bok 1751-1762.
|-
+
|-
|4296699
+
| 4296699  
|Gällivare församling C I:2, 1775-1827
+
| Gällivare församling C I:2, 1775-1827  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|2, 1775-1827
+
| 2, 1775-1827  
|Lucka 1798-04-11--1802-09-17<br>Några uppg. fr 1774<br>Inneh. även:<br>Kommunionbok 1776-1822<br>Vigselbok 1778-1827<br>Död- och begravningsbok 1775-1819
+
| Lucka 1798-04-11--1802-09-17<br>Några uppg. fr 1774<br>Inneh. även:<br>Kommunionbok 1776-1822<br>Vigselbok 1778-1827<br>Död- och begravningsbok 1775-1819
|-
+
|-
|4296699
+
| 4296699  
|Gällivare församling C I:3, 1830-1834
+
| Gällivare församling C I:3, 1830-1834  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|3, 1830-1834
+
| 3, 1830-1834  
|Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1830-1834.<br>Död- och begravningsbok 1830-1834.<br>Skrivelse till Kungl. Maj:t ang. folkskola.<br>Fattigkassans special 1854-1858.
+
| Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1830-1834.<br>Död- och begravningsbok 1830-1834.<br>Skrivelse till Kungl. Maj:t ang. folkskola.<br>Fattigkassans special 1854-1858.
|-
+
|-
|4296700
+
| 4296700  
|Gällivare församling A I:3, 1839-1845
+
| Gällivare församling A I:3, 1839-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1839-1845
+
| 3, 1839-1845  
|Lev. 5/1953.<br>Delvis använd som kladd vid avfattande av ämbetsskrivelser m.m.
+
| Lev. 5/1953.<br>Delvis använd som kladd vid avfattande av ämbetsskrivelser m.m.
|-
+
|-
|4296700
+
| 4296700  
|Gällivare församling A I:4, 1846-1854
+
| Gällivare församling A I:4, 1846-1854  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1846-1854
+
| 4, 1846-1854  
|Lev. 5/1953
+
| Lev. 5/1953
|-
+
|-
|4296700
+
| 4296700  
|Gällivare församling A I:5a, 1855-1864
+
| Gällivare församling A I:5a, 1855-1864  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5a, 1855-1864
+
| 5a, 1855-1864  
|Lev. 40/1973
+
| Lev. 40/1973
|-
+
|-
|4296700
+
| 4296700  
|Gällivare församling A I:5b, 1855-1864
+
| Gällivare församling A I:5b, 1855-1864  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5b, 1855-1864
+
| 5b, 1855-1864  
|Lev. 40/1973.<br>Inneh. även:<br>Kommunionlängd 1877-1881.
+
| Lev. 40/1973.<br>Inneh. även:<br>Kommunionlängd 1877-1881.
|-
+
|-
|4296701
+
| 4296701  
|Gällivare församling C I:3, 1830-1834
+
| Gällivare församling C I:3, 1830-1834  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|3, 1830-1834
+
| 3, 1830-1834  
|Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1830-1834.<br>Död- och begravningsbok 1830-1834.<br>Skrivelse till Kungl. Maj:t ang. folkskola.<br>Fattigkassans special 1854-1858.
+
| Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1830-1834.<br>Död- och begravningsbok 1830-1834.<br>Skrivelse till Kungl. Maj:t ang. folkskola.<br>Fattigkassans special 1854-1858.
|-
+
|-
|4296701
+
| 4296701  
|Gällivare församling C I:4, 1846-1859
+
| Gällivare församling C I:4, 1846-1859  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|4, 1846-1859
+
| 4, 1846-1859  
|Lev. 71/1962<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1846-1860 april<br>Död- och begravningsbok 1846-1859
+
| Lev. 71/1962<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1846-1860 april<br>Död- och begravningsbok 1846-1859
|-
+
|-
|4296701
+
| 4296701  
|Gällivare församling C I:5, 1859-1861
+
| Gällivare församling C I:5, 1859-1861  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|5, 1859-1861
+
| 5, 1859-1861  
|Maj 1859-1861 sept<br>Lev. 71/1962<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1860 sept-1861<br>Död- och begravningsbok 1860-1862 febr
+
| Maj 1859-1861 sept<br>Lev. 71/1962<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1860 sept-1861<br>Död- och begravningsbok 1860-1862 febr
|-
+
|-
|4296702
+
| 4296702  
|Hietaniemi församling A I:1, 1783-1801
+
| Hietaniemi församling A I:1, 1783-1801  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1783-1801
+
| 1, 1783-1801  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296702
+
| 4296702  
|Hietaniemi församling A I:2, 1801-1814
+
| Hietaniemi församling A I:2, 1801-1814  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1801-1814
+
| 2, 1801-1814  
|Innehåller även:<br>Förteckning över in- och utflyttade 1806<br>Anteckning angående konfirmationsläsning 1806
+
| Innehåller även:<br>Förteckning över in- och utflyttade 1806<br>Anteckning angående konfirmationsläsning 1806
|-
+
|-
|4296702
+
| 4296702  
|Hietaniemi församling A I:3, 1814-1826
+
| Hietaniemi församling A I:3, 1814-1826  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1814-1826
+
| 3, 1814-1826  
|På sista bladet register över svenska invånare
+
| På sista bladet register över svenska invånare
|-
+
|-
|4296702
+
| 4296702  
|Hietaniemi församling A I:4, 1827-1840
+
| Hietaniemi församling A I:4, 1827-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1827-1840
+
| 4, 1827-1840  
|1827-1838(1840)<br>Något defekt
+
| 1827-1838(1840)<br>Något defekt
|-
+
|-
|4296703
+
| 4296703  
|Hietaniemi församling C:1, 1721-1778
+
| Hietaniemi församling C:1, 1721-1778  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1721-1778
+
| 1, 1721-1778  
|Innehåller även:<br>Förhörsbok 1741-1746<br>Död- och begravningsbok 1733-1803
+
| Innehåller även:<br>Förhörsbok 1741-1746<br>Död- och begravningsbok 1733-1803
|-
+
|-
|4296703
+
| 4296703  
|Hietaniemi församling C:2, 1779-1830
+
| Hietaniemi församling C:2, 1779-1830  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1779-1830
+
| 2, 1779-1830  
|"1813-1820 särskild uppställning för ""ryska sidan""<br>Innehåller även:<br>Längder för nattvardsungdom 1800-1835"
+
| "1813-1820 särskild uppställning för ""ryska sidan""<br>Innehåller även:<br>Längder för nattvardsungdom 1800-1835"
|-
+
|-
|4296703
+
| 4296703  
|Hietaniemi församling D II:2, 1786-1822
+
| Hietaniemi församling D II:2, 1786-1822  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1786-1822
+
| 2, 1786-1822  
|"1786-1812 (1822)<br>Utgörs av 2 längder på sista sidan strödda kommunion- anteckningar t o m 1822<br>I volymens början förteckning över utlämnade katekeser och abc-böcker"
+
| "1786-1812 (1822)<br>Utgörs av 2 längder på sista sidan strödda kommunion- anteckningar t o m 1822<br>I volymens början förteckning över utlämnade katekeser och abc-böcker"
|-
+
|-
|4296703
+
| 4296703  
|Hietaniemi församling D II:1, 1736-1778
+
| Hietaniemi församling D II:1, 1736-1778  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1736-1778
+
| 1, 1736-1778  
|Utgörs av 5 längder<br>Innehåller även:<br>Förteckning över insamlade lasarettsmedel 1788-1837<br>Räkenskaper för kollekt 1788-1837
+
| Utgörs av 5 längder<br>Innehåller även:<br>Förteckning över insamlade lasarettsmedel 1788-1837<br>Räkenskaper för kollekt 1788-1837
|-
+
|-
|4296703
+
| 4296703  
|Hietaniemi församling E I:1, 1804-1861
+
| Hietaniemi församling E I:1, 1804-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1804-1861
+
| 1, 1804-1861  
|Vigselbok<br>Förteckning över lysningssedlar 1805-1855 ingår<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1804-1861
+
| Vigselbok<br>Förteckning över lysningssedlar 1805-1855 ingår<br>Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1804-1861
|-
+
|-
|4296704
+
| 4296704  
|Hietaniemi församling A I:5 a, 1838-1847
+
| Hietaniemi församling A I:5 a, 1838-1847  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 a, 1838-1847
+
| 5 a, 1838-1847  
|Lev. 17/1952
+
| Lev. 17/1952
|-
+
|-
|4296704
+
| 4296704  
|Hietaniemi församling A I:5 b, 1837-1847
+
| Hietaniemi församling A I:5 b, 1837-1847  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 b, 1837-1847
+
| 5 b, 1837-1847  
|Lev. 17/1952<br>Avser tjänstefolk
+
| Lev. 17/1952<br>Avser tjänstefolk
|-
+
|-
|4296704
+
| 4296704  
|Hietaniemi församling A I:6, 1848-1858
+
| Hietaniemi församling A I:6, 1848-1858  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1848-1858
+
| 6, 1848-1858  
|Lev. 17/1952
+
| Lev. 17/1952
|-
+
|-
|4296704
+
| 4296704  
|Hietaniemi församling A I:7, 1859-1868
+
| Hietaniemi församling A I:7, 1859-1868  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1859-1868
+
| 7, 1859-1868  
|Lev. 59/1972
+
| Lev. 59/1972
|-
+
|-
|4296704
+
| 4296704  
|Hietaniemi församling C:3, 1831-1861
+
| Hietaniemi församling C:3, 1831-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1831-1861
+
| 3, 1831-1861  
|Lev. 17/1952<br>Innehåller även:<br>Konfirmationsbok 1872-1892
+
| Lev. 17/1952<br>Innehåller även:<br>Konfirmationsbok 1872-1892
|-
+
|-
|4296705
+
| 4296705  
|Jokkmokks församling A I:1, 1758-1780
+
| Jokkmokks församling A I:1, 1758-1780  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1758-1780
+
| 1, 1758-1780  
|Luckor fol. 48-114, 122-124, 127-133
+
| Luckor fol. 48-114, 122-124, 127-133
|-
+
|-
|4296705
+
| 4296705  
|Jokkmokks församling A I:2, 1782-1828
+
| Jokkmokks församling A I:2, 1782-1828  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1782-1828
+
| 2, 1782-1828  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296705
+
| 4296705  
|Jokkmokks församling A I:3, 1815-1825
+
| Jokkmokks församling A I:3, 1815-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1815-1825
+
| 3, 1815-1825  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296705
+
| 4296705  
|Jokkmokks församling A I:4, 1826-1839
+
| Jokkmokks församling A I:4, 1826-1839  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1826-1839
+
| 4, 1826-1839  
|Anteckningar till 1845
+
| Anteckningar till 1845
|-
+
|-
|4296706
+
| 4296706  
|Jokkmokks församling C:1, 1701-1736
+
| Jokkmokks församling C:1, 1701-1736  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1701-1736
+
| 1, 1701-1736  
|Lucka 1712-1713<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1701-1735<br>Begravningsbok 1701-1736
+
| Lucka 1712-1713<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1701-1735<br>Begravningsbok 1701-1736
|-
+
|-
|4296706
+
| 4296706  
|Jokkmokks församling C:2, 1736-1776
+
| Jokkmokks församling C:2, 1736-1776  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1736-1776
+
| 2, 1736-1776  
|Inneh. även:<br>Vigselbok 1736-1776 i kapsel
+
| Inneh. även:<br>Vigselbok 1736-1776 i kapsel
|-
+
|-
|4296706
+
| 4296706  
|Jokkmokks församling C:3, 1776-1814
+
| Jokkmokks församling C:3, 1776-1814  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1776-1814
+
| 3, 1776-1814  
|Inneh. även:<br>Lysnings- och vigsel 1776-1782<br>Död- och begravningsbok 1776-1782
+
| Inneh. även:<br>Lysnings- och vigsel 1776-1782<br>Död- och begravningsbok 1776-1782
|-
+
|-
|4296706
+
| 4296706  
|Jokkmokks församling C:4, 1815-1848
+
| Jokkmokks församling C:4, 1815-1848  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1815-1848
+
| 4, 1815-1848  
|Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1815-1854
+
| Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1815-1854
|-
+
|-
|4296707
+
| 4296707  
|Jokkmokks församling D II:1, 1781-1801
+
| Jokkmokks församling D II:1, 1781-1801  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1781-1801
+
| 1, 1781-1801  
|Kapslad
+
| Kapslad
|-
+
|-
|4296707
+
| 4296707  
|Jokkmokks församling E I:1, 1783-1814
+
| Jokkmokks församling E I:1, 1783-1814  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1783-1814
+
| 1, 1783-1814  
|Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok 1783-1867
+
| Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok 1783-1867
|-
+
|-
|4296707
+
| 4296707  
|Jokkmokks församling H I:1, 1743-1817
+
| Jokkmokks församling H I:1, 1743-1817  
|H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
+
| H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken  
|1, 1743-1817
+
| 1, 1743-1817  
|1 Ficka<br>Strödda bilagor till kyrkobokföringen
+
| 1 Ficka<br>Strödda bilagor till kyrkobokföringen
|-
+
|-
|4296707
+
| 4296707  
|Jokkmokks församling L I b:1, 1746-1843
+
| Jokkmokks församling L I b:1, 1746-1843  
|L I b Specialräkenskaper för kyrka
+
| L I b Specialräkenskaper för kyrka  
|1, 1746-1843
+
| 1, 1746-1843  
|1746-1836 (1843) Inb.<br>Special<br>1837-1843 överkorsade<br>Inneh. även:<br>Inventarieförteckning 1698-1829
+
| 1746-1836 (1843) Inb.<br>Special<br>1837-1843 överkorsade<br>Inneh. även:<br>Inventarieförteckning 1698-1829
|-
+
|-
|4296707
+
| 4296707  
|Jokkmokks församling L I d:1, 1760-1834
+
| Jokkmokks församling L I d:1, 1760-1834  
|L I d Verifikationer till kyrkoräkenskaperna
+
| L I d Verifikationer till kyrkoräkenskaperna  
|1, 1760-1834
+
| 1, 1760-1834  
|Bunt
+
| Bunt
|-
+
|-
|4296708
+
| 4296708  
|Jokkmokks församling A I:5, 1839-1846
+
| Jokkmokks församling A I:5, 1839-1846  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1839-1846
+
| 5, 1839-1846  
|1839-1844(1846)<br>Bok för Jokkmokks och Kvikkjokks församlingar<br>Lev. 68/1951<br>I slutet av boken ant. om anmälningar till skolgång
+
| 1839-1844(1846)<br>Bok för Jokkmokks och Kvikkjokks församlingar<br>Lev. 68/1951<br>I slutet av boken ant. om anmälningar till skolgång
|-
+
|-
|4296708
+
| 4296708  
|Jokkmokks församling A I:6, 1845-1854
+
| Jokkmokks församling A I:6, 1845-1854  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1845-1854
+
| 6, 1845-1854  
|Lev. 6/1951<br>Häri register över lapparna inom pastoratet. Utsocknes tjänstefolk förda<br>separat i slutet av boken
+
| Lev. 6/1951<br>Häri register över lapparna inom pastoratet. Utsocknes tjänstefolk förda<br>separat i slutet av boken
|-
+
|-
|4296708
+
| 4296708  
|Jokkmokks församling A I:7, 1856-1867
+
| Jokkmokks församling A I:7, 1856-1867  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1856-1867
+
| 7, 1856-1867  
|Lev. 108/1972
+
| Lev. 108/1972
|-
+
|-
|4296708
+
| 4296708  
|Jokkmokks församling C:5, 1849-1867
+
| Jokkmokks församling C:5, 1849-1867  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1849-1867
+
| 5, 1849-1867  
|Lev. 19/1963
+
| Lev. 19/1963
|-
+
|-
|4296708
+
| 4296708  
|Jokkmokks församling E I:2, 1855-1867
+
| Jokkmokks församling E I:2, 1855-1867  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1855-1867
+
| 2, 1855-1867  
|Lev. 108/1972
+
| Lev. 108/1972
|-
+
|-
|4296709
+
| 4296709  
|Jukkasjärvi församling A I:1, 1763-1794
+
| Jukkasjärvi församling A I:1, 1763-1794  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1763-1794
+
| 1, 1763-1794  
|"Luckor (enl gamla pag.) s. 54-55, 58-59, 62-63 slutet<br>saknas."
+
| "Luckor (enl gamla pag.) s. 54-55, 58-59, 62-63 slutet<br>saknas."
|-
+
|-
|4296709
+
| 4296709  
|Jukkasjärvi församling A I:2, 1795-1827
+
| Jukkasjärvi församling A I:2, 1795-1827  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1795-1827
+
| 2, 1795-1827  
|Enstaka tidigare uppgifter.
+
| Enstaka tidigare uppgifter.
|-
+
|-
|4296709
+
| 4296709  
|Jukkasjärvi församling A I:3, 1828-1840
+
| Jukkasjärvi församling A I:3, 1828-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1828-1840
+
| 3, 1828-1840  
|Lev. 1946
+
| Lev. 1946
|-
+
|-
|4296709
+
| 4296709  
|Jukkasjärvi församling C:3, 1792-1842
+
| Jukkasjärvi församling C:3, 1792-1842  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1792-1842
+
| 3, 1792-1842  
|Inbundna<br>Lev. 1939<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1792-1850.<br>Död- och begravningsbok 1792-1850.
+
| Inbundna<br>Lev. 1939<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1792-1850.<br>Död- och begravningsbok 1792-1850.
|-
+
|-
|4296710
+
| 4296710  
|Jukkasjärvi församling A I:4, 1841-1851
+
| Jukkasjärvi församling A I:4, 1841-1851  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1841-1851
+
| 4, 1841-1851  
|"1841-1849 (51)<br>Lev. 103/1952<br>Anm.: Innehållsförteckning och personregister i volymen.<br>Innehåller även:<br>Konfirmationslängd 1850 <br>Förteckning över nattvardsgäster 1844-1850 <br>Förslag till friplatser vid 1851 års lappbarnsskola <br>Series pastorum 1774-1832 <br>Om tillkomsten av kyrkan i Vittangi 1846 <br>Bestämmelser om pastors tjänstgöring i Jukkasjärvi gamla kyrka u å <br>Pastor Lindstedts förklaringar till domkapitlet över religionsvården m m i<br>församlingen 1852 (koncept)."
+
| "1841-1849 (51)<br>Lev. 103/1952<br>Anm.: Innehållsförteckning och personregister i volymen.<br>Innehåller även:<br>Konfirmationslängd 1850 <br>Förteckning över nattvardsgäster 1844-1850 <br>Förslag till friplatser vid 1851 års lappbarnsskola <br>Series pastorum 1774-1832 <br>Om tillkomsten av kyrkan i Vittangi 1846 <br>Bestämmelser om pastors tjänstgöring i Jukkasjärvi gamla kyrka u å <br>Pastor Lindstedts förklaringar till domkapitlet över religionsvården m m i<br>församlingen 1852 (koncept)."
|-
+
|-
|4296710
+
| 4296710  
|Jukkasjärvi församling A I:5, 1851-1860
+
| Jukkasjärvi församling A I:5, 1851-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1851-1860
+
| 5, 1851-1860  
|Lev. 17/1963.<br>Med anteckningar för åren 1861 och 1862.<br>Volymen defekt och år 1914 kompletterad.
+
| Lev. 17/1963.<br>Med anteckningar för åren 1861 och 1862.<br>Volymen defekt och år 1914 kompletterad.
|-
+
|-
|4296710
+
| 4296710  
|Jukkasjärvi församling C:2, 1719-1751
+
| Jukkasjärvi församling C:2, 1719-1751  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1719-1751
+
| 2, 1719-1751  
|"Inbundna.<br>1719-12-23--1751.<br>Lev. 103/1952.<br>Luckor omkastningar i bladföljden innehållsregister i volymen.<br>Innehåller även:<br>Catech.-längd för Svappavaara gruvlag 1783-1793.<br>Kommunionlängd för D:o 1774-1807. Vigselbok 1720--1751-05-22.<br>Begravningsbok 1719-1742."
+
| "Inbundna.<br>1719-12-23--1751.<br>Lev. 103/1952.<br>Luckor omkastningar i bladföljden innehållsregister i volymen.<br>Innehåller även:<br>Catech.-längd för Svappavaara gruvlag 1783-1793.<br>Kommunionlängd för D:o 1774-1807. Vigselbok 1720--1751-05-22.<br>Begravningsbok 1719-1742."
|-
+
|-
|4296710
+
| 4296710  
|Jukkasjärvi församling C:4, 1842-1850
+
| Jukkasjärvi församling C:4, 1842-1850  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1842-1850
+
| 4, 1842-1850  
|Inbundna.<br>Lev. 103/1952.<br>Inneh. även:<br>Kyrkoräkenskaper 1783-1850. Fattigvårdsräkenskaper 1844-1850.<br>Uppställningar över dagsverksersättningar vid kyrkoreparationer<br>1785-1786.
+
| Inbundna.<br>Lev. 103/1952.<br>Inneh. även:<br>Kyrkoräkenskaper 1783-1850. Fattigvårdsräkenskaper 1844-1850.<br>Uppställningar över dagsverksersättningar vid kyrkoreparationer<br>1785-1786.
|-
+
|-
|4296710
+
| 4296710  
|Jukkasjärvi församling C:5, 1850-1861
+
| Jukkasjärvi församling C:5, 1850-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1850-1861
+
| 5, 1850-1861  
|1850-12-29--1861-04-14.<br>Lev. 17/1963<br>Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1851-1860. Död- och begravningsbok<br>1851--1861-01-20.<br>Testamentspenningar 1866.Lasarettsmedel 1864-1866.
+
| 1850-12-29--1861-04-14.<br>Lev. 17/1963<br>Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1851-1860. Död- och begravningsbok<br>1851--1861-01-20.<br>Testamentspenningar 1866.Lasarettsmedel 1864-1866.
|-
+
|-
|4296711
+
| 4296711  
|Karesuando församling A I:1, 1816-1825
+
| Karesuando församling A I:1, 1816-1825  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|1, 1816-1825
+
| 1, 1816-1825  
|"Luckor fr. 1-3v,29h-31v,123,126 komplettering till<br>början och 29h-31v av kyrkoherde E Bohlin.<br>Boken fylld av anteckningar av L.L.Laestadius, se register i bandet samt<br>Bohlin, Norrbotten 1938. Se även Brännström Olaus: Laestadius och hans<br>gärning./Biogr. Enskilda personer)."
+
| "Luckor fr. 1-3v,29h-31v,123,126 komplettering till<br>början och 29h-31v av kyrkoherde E Bohlin.<br>Boken fylld av anteckningar av L.L.Laestadius, se register i bandet samt<br>Bohlin, Norrbotten 1938. Se även Brännström Olaus: Laestadius och hans<br>gärning./Biogr. Enskilda personer)."
|-
+
|-
|4296711
+
| 4296711  
|Karesuando församling A I:2, 1826-1837
+
| Karesuando församling A I:2, 1826-1837  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|2, 1826-1837
+
| 2, 1826-1837  
|Anteckningar av Laestadius som i A I:1.
+
| Anteckningar av Laestadius som i A I:1.
|-
+
|-
|4296711
+
| 4296711  
|Karesuando församling A I:3, 1837-1852
+
| Karesuando församling A I:3, 1837-1852  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|3, 1837-1852
+
| 3, 1837-1852  
|"Lev. 48/1953.<br>Särskilda längder över Kautokeinolappar resp. över ""ryska undersåtar"", som<br>efter kristendomsförhör admitterats till nattvarden åren 1837-1850.<br>Inneh. även:<br>Längd över nattvardsgäster från andra församlingar, svenska och angränsande<br>utändska, 1848-1874 förteckning över omyndiga lappflickan Ella Blinds till<br>förmyndaren överlämnade egendom, 1844 ett inbördes testamente,<br>1850."
+
| "Lev. 48/1953.<br>Särskilda längder över Kautokeinolappar resp. över ""ryska undersåtar"", som<br>efter kristendomsförhör admitterats till nattvarden åren 1837-1850.<br>Inneh. även:<br>Längd över nattvardsgäster från andra församlingar, svenska och angränsande<br>utändska, 1848-1874 förteckning över omyndiga lappflickan Ella Blinds till<br>förmyndaren överlämnade egendom, 1844 ett inbördes testamente,<br>1850."
|-
+
|-
|4296711
+
| 4296711  
|Karesuando församling A I:4, 1852-1865
+
| Karesuando församling A I:4, 1852-1865  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|4, 1852-1865
+
| 4, 1852-1865  
|Lev. 20/1963.<br>Med personregister och enstaka anteckningar från 1872, 1876 och 1891 (fol.<br>37).
+
| Lev. 20/1963.<br>Med personregister och enstaka anteckningar från 1872, 1876 och 1891 (fol.<br>37).
|-
+
|-
|4296711
+
| 4296711  
|Karesuando församling C:1, 1813-1874
+
| Karesuando församling C:1, 1813-1874  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1813-1874
+
| 1, 1813-1874  
|Lev. 48/1953.<br>Inneh. även:<br>Vigsel- resp. dödbok för åren 1813-1874.
+
| Lev. 48/1953.<br>Inneh. även:<br>Vigsel- resp. dödbok för åren 1813-1874.
|-
+
|-
|4296711
+
| 4296711  
|Karesuando församling C:2, 1875-1894
+
| Karesuando församling C:2, 1875-1894  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1875-1894
+
| 2, 1875-1894  
|1875-1894 (1895).<br>Lev. 45/1972.<br>Anteckningar t.o.m. april 1895.<br>Inneh. även:<br>In- o. utflyttningslängd 1855-1895.
+
| 1875-1894 (1895).<br>Lev. 45/1972.<br>Anteckningar t.o.m. april 1895.<br>Inneh. även:<br>In- o. utflyttningslängd 1855-1895.
|-
+
|-
|4296712
+
| 4296712  
|Karl Gustavs församling A I:1, 1784-1820
+
| Karl Gustavs församling A I:1, 1784-1820  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1784-1820
+
| 1, 1784-1820  
|Gäller även området för nuv. Karunki församl. i<br>Finland<br>I slutet av vol. några anteckningar vid 1818 års<br>fattigrotefördelning
+
| Gäller även området för nuv. Karunki församl. i<br>Finland<br>I slutet av vol. några anteckningar vid 1818 års<br>fattigrotefördelning
|-
+
|-
|4296712
+
| 4296712  
|Karl Gustavs församling A I:2, 1818-1828
+
| Karl Gustavs församling A I:2, 1818-1828  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1818-1828
+
| 2, 1818-1828  
|Häri register över inhyseshjon och<br>backstugesittare
+
| Häri register över inhyseshjon och<br>backstugesittare
|-
+
|-
|4296712
+
| 4296712  
|Karl Gustavs församling A I:3, 1828-1838
+
| Karl Gustavs församling A I:3, 1828-1838  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1828-1838
+
| 3, 1828-1838  
|Inneh. även:<br>Förteckn. över flyttningsattester u.å. (1833 o. 1834)
+
| Inneh. även:<br>Förteckn. över flyttningsattester u.å. (1833 o. 1834)
|-
+
|-
|4296713
+
| 4296713  
|Karl Gustavs församling B:1, 1835-1836
+
| Karl Gustavs församling B:1, 1835-1836  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1835-1836
+
| 1, 1835-1836  
|Lev. 79/1951<br>1835 - 1836 28/1
+
| Lev. 79/1951<br>1835 - 1836 28/1
|-
+
|-
|4296713
+
| 4296713  
|Karl Gustavs församling C:1, 1793-1825
+
| Karl Gustavs församling C:1, 1793-1825  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1793-1825
+
| 1, 1793-1825  
|1793 - 1825 13/3<br>Omfattar även den finska församlingsdelen (nuv. Karunki) t o m<br>1820
+
| 1793 - 1825 13/3<br>Omfattar även den finska församlingsdelen (nuv. Karunki) t o m<br>1820
|-
+
|-
|4296713
+
| 4296713  
|Karl Gustavs församling D II:1, 1798-1802
+
| Karl Gustavs församling D II:1, 1798-1802  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1798-1802
+
| 1, 1798-1802  
|"Inbunden (i omslag) 1798 - 1802 (03)<br>Defekt.<br>Särskild längd för tjänstefolk<br>Innehåller även:<br>Anteckningar om kyrkans inkomster 1807-1808, och dess utgifter 1803-1808 <br>anteckningar om stamboksmedel och kollekter 1803-1806 förteckning över uppburna tionden av fisk 1804 pastors privata räkenskaper och anteckningar rörande sitt jordbruk, över<br>utgiven sockenspannmål m m 1803-1809."
+
| "Inbunden (i omslag) 1798 - 1802 (03)<br>Defekt.<br>Särskild längd för tjänstefolk<br>Innehåller även:<br>Anteckningar om kyrkans inkomster 1807-1808, och dess utgifter 1803-1808 <br>anteckningar om stamboksmedel och kollekter 1803-1806 förteckning över uppburna tionden av fisk 1804 pastors privata räkenskaper och anteckningar rörande sitt jordbruk, över<br>utgiven sockenspannmål m m 1803-1809."
|-
+
|-
|4296713
+
| 4296713  
|Karl Gustavs församling D II:2, 1803-1816
+
| Karl Gustavs församling D II:2, 1803-1816  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1803-1816
+
| 2, 1803-1816  
|Består av två längder, 1803-1807 och<br>1811-1816
+
| Består av två längder, 1803-1807 och<br>1811-1816
|-
+
|-
|4296714
+
| 4296714  
|Karl Gustavs församling E I:1, 1798-1809
+
| Karl Gustavs församling E I:1, 1798-1809  
|E I Lysning- och vigselböcker
+
| E I Lysning- och vigselböcker  
|1, 1798-1809
+
| 1, 1798-1809  
|"Kapsel<br>1798 - 1809 8/1<br>Defekt utgör del av ett förut större band<br>Gäller även området för nuvarande finska Karunki"
+
| "Kapsel<br>1798 - 1809 8/1<br>Defekt utgör del av ett förut större band<br>Gäller även området för nuvarande finska Karunki"
|-
+
|-
|4296714
+
| 4296714  
|Karl Gustavs församling E I:2, 1817-1857
+
| Karl Gustavs församling E I:2, 1817-1857  
|E I Lysning- och vigselböcker
+
| E I Lysning- och vigselböcker  
|2, 1817-1857
+
| 2, 1817-1857  
|Innehåller även:<br>Räkenskaper för fattigvård 1784-1806 och<br>för influtna lasarettsmedel 1784-1806
+
| Innehåller även:<br>Räkenskaper för fattigvård 1784-1806 och<br>för influtna lasarettsmedel 1784-1806
|-
+
|-
|4296714
+
| 4296714  
|Karl Gustavs församling F:1, 1762-1817
+
| Karl Gustavs församling F:1, 1762-1817  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1762-1817
+
| 1, 1762-1817  
|1762 - 20/7 1817<br>Gäller även området för nuvarande finska Karungi<br>Innehåller även:<br>Avlösningslängd 1789-1817
+
| 1762 - 20/7 1817<br>Gäller även området för nuvarande finska Karungi<br>Innehåller även:<br>Avlösningslängd 1789-1817
|-
+
|-
|4296714
+
| 4296714  
|Karl Gustavs församling L I a:1, 1784-1831
+
| Karl Gustavs församling L I a:1, 1784-1831  
|L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudböcker
+
| L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudböcker  
|1, 1784-1831
+
| 1, 1784-1831  
|Innehåller även:<br>Kyrkoinventarium 1784-05-04 med tillägg t o m 1831.
+
| Innehåller även:<br>Kyrkoinventarium 1784-05-04 med tillägg t o m 1831.
|-
+
|-
|4296715
+
| 4296715  
|Karl Gustavs församling A I:4, 1839-1848
+
| Karl Gustavs församling A I:4, 1839-1848  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1839-1848
+
| 4, 1839-1848  
|Lev. 79/1951<br>Inneh. förteckn. över gratialister
+
| Lev. 79/1951<br>Inneh. förteckn. över gratialister
|-
+
|-
|4296715
+
| 4296715  
|Karl Gustavs församling A I:5, 1849-1858
+
| Karl Gustavs församling A I:5, 1849-1858  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1849-1858
+
| 5, 1849-1858  
|Lev. 86/1962<br>Inneh. förteckn. övergratialister<br>I slutet av vol. anteckningar om för brott dömda personer 1843-1857
+
| Lev. 86/1962<br>Inneh. förteckn. övergratialister<br>I slutet av vol. anteckningar om för brott dömda personer 1843-1857
|-
+
|-
|4296715
+
| 4296715  
|Karl Gustavs församling A I:6, 1859-1866
+
| Karl Gustavs församling A I:6, 1859-1866  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1859-1866
+
| 6, 1859-1866  
|Lev. 99/1972<br>Med register över backstugu- o. inhysesfolk
+
| Lev. 99/1972<br>Med register över backstugu- o. inhysesfolk
|-
+
|-
|4296716
+
| 4296716  
|Karl Gustavs församling B:2, 1846-1850
+
| Karl Gustavs församling B:2, 1846-1850  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|2, 1846-1850
+
| 2, 1846-1850  
|Lev. 79/1951<br>1846 29/4 - 1850
+
| Lev. 79/1951<br>1846 29/4 - 1850
|-
+
|-
|4296716
+
| 4296716  
|Karl Gustavs församling C:2, 1825-1861
+
| Karl Gustavs församling C:2, 1825-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1825-1861
+
| 2, 1825-1861  
|Lev. 79/1951<br>1825 - 1861 1/3
+
| Lev. 79/1951<br>1825 - 1861 1/3
|-
+
|-
|4296716
+
| 4296716  
|Karl Gustavs församling E I:2, 1817-1857
+
| Karl Gustavs församling E I:2, 1817-1857  
|E I Lysning- och vigselböcker
+
| E I Lysning- och vigselböcker  
|2, 1817-1857
+
| 2, 1817-1857  
|Innehåller även:<br>Räkenskaper för fattigvård 1784-1806 och<br>för influtna lasarettsmedel 1784-1806
+
| Innehåller även:<br>Räkenskaper för fattigvård 1784-1806 och<br>för influtna lasarettsmedel 1784-1806
|-
+
|-
|4296716
+
| 4296716  
|Karl Gustavs församling E I:4, 1858-1861
+
| Karl Gustavs församling E I:4, 1858-1861  
|E I Lysning- och vigselböcker
+
| E I Lysning- och vigselböcker  
|4, 1858-1861
+
| 4, 1858-1861  
|Lev. 86/1962<br>1858 - 24/2 1861<br>Innehåller även:<br>Anteckningar om präster i Karl Gustavs församling 1761-1900 och Series Pastorum 1782-1873
+
| Lev. 86/1962<br>1858 - 24/2 1861<br>Innehåller även:<br>Anteckningar om präster i Karl Gustavs församling 1761-1900 och Series Pastorum 1782-1873
|-
+
|-
|4296716
+
| 4296716  
|Karl Gustavs församling D I:1, 1822-1894
+
| Karl Gustavs församling D I:1, 1822-1894  
|D I Konfirmationsböcker
+
| D I Konfirmationsböcker  
|1, 1822-1894
+
| 1, 1822-1894  
|Lev. 43/1953<br>År 1857 saknas<br>Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok 1817-1860
+
| Lev. 43/1953<br>År 1857 saknas<br>Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok 1817-1860
|-
+
|-
|4296717
+
| 4296717  
|Jokkmokks församling A I:1, 1781-1828
+
| Jokkmokks församling A I:1, 1781-1828  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1781-1828
+
| 1, 1781-1828  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296717
+
| 4296717  
|Jokkmokks församling A I:2, 1821-1841
+
| Jokkmokks församling A I:2, 1821-1841  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1821-1841
+
| 2, 1821-1841  
|Inneh. även:<br>Längd över nattvardsgäster 1847-1849
+
| Inneh. även:<br>Längd över nattvardsgäster 1847-1849
|-
+
|-
|4296717
+
| 4296717  
|Jokkmokks församling C:1, 1784-1849
+
| Jokkmokks församling C:1, 1784-1849  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1784-1849
+
| 1, 1784-1849  
|Inneh. även:<br>Kyrko- och fattigräkenskaper 1812-1839
+
| Inneh. även:<br>Kyrko- och fattigräkenskaper 1812-1839
|-
+
|-
|4296717
+
| 4296717  
|Jokkmokks församling L I:1, 1784-1798
+
| Jokkmokks församling L I:1, 1784-1798  
|L I Räkenskaper för kyrka.
+
| L I Räkenskaper för kyrka.  
|1, 1784-1798
+
| 1, 1784-1798  
|Inb.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1784-1798.
+
| Inb.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1784-1798.
|-
+
|-
|4296717
+
| 4296717  
|Jokkmokks församling A I:3, 1841-1863
+
| Jokkmokks församling A I:3, 1841-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1841-1863
+
| 3, 1841-1863  
|Lev. 19/1963<br>Inneh. även:<br>Anteckningar om HKH kronprins Carls besök i Kvikkjokk 15-16 aug 1858 samt<br>Herman Milbergs besök 7 juli 1850
+
| Lev. 19/1963<br>Inneh. även:<br>Anteckningar om HKH kronprins Carls besök i Kvikkjokk 15-16 aug 1858 samt<br>Herman Milbergs besök 7 juli 1850
|-
+
|-
|4296717
+
| 4296717  
|Jokkmokks församling C:2, 1850-1897
+
| Jokkmokks församling C:2, 1850-1897  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1850-1897
+
| 2, 1850-1897  
|1850-1878, 1880-1897<br>Lev. 115/1972<br>År 1875 se Jokkmokk C: 6
+
| 1850-1878, 1880-1897<br>Lev. 115/1972<br>År 1875 se Jokkmokk C: 6
|-
+
|-
|4296717
+
| 4296717  
|Jokkmokks församling F:1, 1784-1897
+
| Jokkmokks församling F:1, 1784-1897  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1784-1897
+
| 1, 1784-1897  
|1784--1897-04-16<br>Lev. 68/1951 (fr. p.ä. i Jokkmokk)<br>Uppgifter om begr. saknas 1877 nov - 1879 mars<br>Häri ant. om försålda lappska böcker<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1784-1894<br>Förteckn. å kollekter 1818-1839
+
| 1784--1897-04-16<br>Lev. 68/1951 (fr. p.ä. i Jokkmokk)<br>Uppgifter om begr. saknas 1877 nov - 1879 mars<br>Häri ant. om försålda lappska böcker<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1784-1894<br>Förteckn. å kollekter 1818-1839
|-
+
|-
|4296718
+
| 4296718  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:1, 1736-1777
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:1, 1736-1777  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1736-1777
+
| 1, 1736-1777  
|"Defekt består av tre längder. Inneh:<br>personregister."
+
| "Defekt består av tre längder. Inneh:<br>personregister."
|-
+
|-
|4296718
+
| 4296718  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:2, 1778-1800
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:2, 1778-1800  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1778-1800
+
| 2, 1778-1800  
|"Defekt enbart förhörslängd. Inneh:<br>personregister."
+
| "Defekt enbart förhörslängd. Inneh:<br>personregister."
|-
+
|-
|4296718
+
| 4296718  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:3, 1801-1818
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:3, 1801-1818  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1801-1818
+
| 3, 1801-1818  
|Inneh: personregister, även i exp.
+
| Inneh: personregister, även i exp.
|-
+
|-
|4296718
+
| 4296718  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:4, 1819-1827
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:4, 1819-1827  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1819-1827
+
| 4, 1819-1827  
|Utom längd efter gårdsnummer finns en alfabetisk<br>uppställning efter personnamn samt alfab. längd över tjänstefolk.<br>Med personregister i exp.
+
| Utom längd efter gårdsnummer finns en alfabetisk<br>uppställning efter personnamn samt alfab. längd över tjänstefolk.<br>Med personregister i exp.
|-
+
|-
|4296719
+
| 4296719  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:5, 1828-1833
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:5, 1828-1833  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1828-1833
+
| 5, 1828-1833  
|Med personregister i exp.
+
| Med personregister i exp.
|-
+
|-
|4296719
+
| 4296719  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:6, 1834-1842
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:6, 1834-1842  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1834-1842
+
| 6, 1834-1842  
|Har personregister (ej för hustrur och<br>barn).
+
| Har personregister (ej för hustrur och<br>barn).
|-
+
|-
|4296719
+
| 4296719  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:7, 1843-1852
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:7, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1843-1852
+
| 7, 1843-1852  
|Utom längd efter gårdsnummer finns alfabetisk<br>uppställning efter personnamn.<br>Inneh: personregister.<br>Inneh. även:<br>Series comministrorum 1660-1857.
+
| Utom längd efter gårdsnummer finns alfabetisk<br>uppställning efter personnamn.<br>Inneh: personregister.<br>Inneh. även:<br>Series comministrorum 1660-1857.
|-
+
|-
|4296720
+
| 4296720  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:8, 1853-1862
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:8, 1853-1862  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1853-1862
+
| 8, 1853-1862  
|Lika som för A I:7.
+
| Lika som för A I:7.
|-
+
|-
|4296720
+
| 4296720  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:9, 1863-1869
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:9, 1863-1869  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1863-1869
+
| 9, 1863-1869  
|Lika som för A I:7.
+
| Lika som för A I:7.
|-
+
|-
|4296721
+
| 4296721  
|Luleå domkyrkoförsamling B I:1, 1834-1860
+
| Luleå domkyrkoförsamling B I:1, 1834-1860  
|B I Inflyttningslängder
+
| B I Inflyttningslängder  
|1, 1834-1860
+
| 1, 1834-1860  
|Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1834-1860
+
| Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1834-1860
|-
+
|-
|4296721
+
| 4296721  
|Luleå domkyrkoförsamling B I:2, 1861-1879
+
| Luleå domkyrkoförsamling B I:2, 1861-1879  
|B I Inflyttningslängder
+
| B I Inflyttningslängder  
|2, 1861-1879
+
| 2, 1861-1879  
|1861-1878(79)<br>Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1861-1878
+
| 1861-1878(79)<br>Innehåller även:<br>Utflyttningslängd 1861-1878
|-
+
|-
|4296722
+
| 4296722  
|Luleå domkyrkoförsamling C:1, 1689-1737
+
| Luleå domkyrkoförsamling C:1, 1689-1737  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1689-1737
+
| 1, 1689-1737  
|1689 12/10-1737<br>Fram till september 1706 enbart dopbok<br>Upplagd 1687 men första bladet bortrivet, i övrigt luckor 19/2-13/9 1691,<br>10/12 1693-1697<br>Innehåller även (i kolumnsystem):<br>Vigselbok 1709-1737<br>Död- och begravningsbok 1690-1737
+
| 1689 12/10-1737<br>Fram till september 1706 enbart dopbok<br>Upplagd 1687 men första bladet bortrivet, i övrigt luckor 19/2-13/9 1691,<br>10/12 1693-1697<br>Innehåller även (i kolumnsystem):<br>Vigselbok 1709-1737<br>Död- och begravningsbok 1690-1737
|-
+
|-
|4296722
+
| 4296722  
|Luleå domkyrkoförsamling C:2, 1738-1780
+
| Luleå domkyrkoförsamling C:2, 1738-1780  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1738-1780
+
| 2, 1738-1780  
|Häri en notis om Luleå stads brand 1762 24/5<br>Innehåller även (i kolumnsystem): Vigselbok 1738-1780<br>Död- och begravningsbok 1738-1780
+
| Häri en notis om Luleå stads brand 1762 24/5<br>Innehåller även (i kolumnsystem): Vigselbok 1738-1780<br>Död- och begravningsbok 1738-1780
|-
+
|-
|4296722
+
| 4296722  
|Luleå domkyrkoförsamling C:3, 1781-1809
+
| Luleå domkyrkoförsamling C:3, 1781-1809  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1781-1809
+
| 3, 1781-1809  
|Innehåller även i (kolumnsystem): Vigselbok 1781-1814<br>Död- och begravningsbok 1781-1809
+
| Innehåller även i (kolumnsystem): Vigselbok 1781-1814<br>Död- och begravningsbok 1781-1809
|-
+
|-
|4296722
+
| 4296722  
|Luleå domkyrkoförsamling C:4, 1810-1833
+
| Luleå domkyrkoförsamling C:4, 1810-1833  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1810-1833
+
| 4, 1810-1833  
|Innehåller även:<br>Vigselbok 1815-1833<br>Död- och begravningsbok 1810-1833
+
| Innehåller även:<br>Vigselbok 1815-1833<br>Död- och begravningsbok 1810-1833
|-
+
|-
|4296722
+
| 4296722  
|Luleå domkyrkoförsamling C:5, 1834-1861
+
| Luleå domkyrkoförsamling C:5, 1834-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1834-1861
+
| 5, 1834-1861  
|1834-1860(61)<br>Delvis lucka sept.-dec. 1836 på grund av defekt blad<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1834-1860<br>Död- och begravningsbok 1834-1860(61)
+
| 1834-1860(61)<br>Delvis lucka sept.-dec. 1836 på grund av defekt blad<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1834-1860<br>Död- och begravningsbok 1834-1860(61)
|-
+
|-
|4296722
+
| 4296722  
|Luleå domkyrkoförsamling D I:1, 1875-1894
+
| Luleå domkyrkoförsamling D I:1, 1875-1894  
|D I Konfirmationsböcker
+
| D I Konfirmationsböcker  
|1, 1875-1894
+
| 1, 1875-1894  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296722
+
| 4296722  
|Luleå domkyrkoförsamling D II:1, 1786-1801
+
| Luleå domkyrkoförsamling D II:1, 1786-1801  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1786-1801
+
| 1, 1786-1801  
|Utgöres av två längder, vardera med alfabetisk<br>uppställning över tjänstefolk
+
| Utgöres av två längder, vardera med alfabetisk<br>uppställning över tjänstefolk
|-
+
|-
|4296722
+
| 4296722  
|Luleå domkyrkoförsamling E I:1, 1861-1888
+
| Luleå domkyrkoförsamling E I:1, 1861-1888  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1861-1888
+
| 1, 1861-1888  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296722
+
| 4296722  
|Luleå domkyrkoförsamling F:1, 1861-1876
+
| Luleå domkyrkoförsamling F:1, 1861-1876  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1861-1876
+
| 1, 1861-1876  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296722
+
| 4296722  
|Luleå domkyrkoförsamling F:2, 1877-1894
+
| Luleå domkyrkoförsamling F:2, 1877-1894  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|2, 1877-1894
+
| 2, 1877-1894  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296723
+
| 4296723  
|Nederkalix församling A I:1, 1732-1738
+
| Nederkalix församling A I:1, 1732-1738  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1732-1738
+
| 1, 1732-1738  
|Häfte i kapsel<br>Upplagd t o m 1740
+
| Häfte i kapsel<br>Upplagd t o m 1740
|-
+
|-
|4296723
+
| 4296723  
|Nederkalix församling A I:2, 1770-1805
+
| Nederkalix församling A I:2, 1770-1805  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1770-1805
+
| 2, 1770-1805  
|Defekt
+
| Defekt
|-
+
|-
|4296724
+
| 4296724  
|Nederkalix församling A I:3 a, 1805-1816
+
| Nederkalix församling A I:3 a, 1805-1816  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 a, 1805-1816
+
| 3 a, 1805-1816  
|Inneh. även:<br>Räkenskaper över insamling för orgelverk
+
| Inneh. även:<br>Räkenskaper över insamling för orgelverk
|-
+
|-
|4296724
+
| 4296724  
|Nederkalix församling A I:3 b, 1805-1816
+
| Nederkalix församling A I:3 b, 1805-1816  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 b, 1805-1816
+
| 3 b, 1805-1816  
|Ett brevkoncept rör. döva och dumba i församlingen<br>inklistrat i början i längden<br>Inneh. även:<br>Insaml. för orgelverk, forts. från A I: 3 a
+
| Ett brevkoncept rör. döva och dumba i församlingen<br>inklistrat i början i längden<br>Inneh. även:<br>Insaml. för orgelverk, forts. från A I: 3 a
|-
+
|-
|4296725
+
| 4296725  
|Karesuando församling P:1, 1720-1923
+
| Karesuando församling P:1, 1720-1923  
|P Övriga handlingar
+
| P Övriga handlingar  
|1, 1720-1923
+
| 1, 1720-1923  
|Inb.<br>Se mikrokort S 2507 (7).<br>Aug Ljungs familjeregister. Copy-flowkopia av original i kyrkoarkivet.<br>Se även film 1/1969.
+
| Inb.<br>Se mikrokort S 2507 (7).<br>Aug Ljungs familjeregister. Copy-flowkopia av original i kyrkoarkivet.<br>Se även film 1/1969.
|-
+
|-
|4296726
+
| 4296726  
|Nederkalix församling A I:4 a, 1817-1828
+
| Nederkalix församling A I:4 a, 1817-1828  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 a, 1817-1828
+
| 4 a, 1817-1828  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296726
+
| 4296726  
|Nederkalix församling A I:4 b, 1817-1828
+
| Nederkalix församling A I:4 b, 1817-1828  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 b, 1817-1828
+
| 4 b, 1817-1828  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296727
+
| 4296727  
|Nederkalix församling A I:5 a, 1829-1838
+
| Nederkalix församling A I:5 a, 1829-1838  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 a, 1829-1838
+
| 5 a, 1829-1838  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296727
+
| 4296727  
|Nederkalix församling A I:5 b, 1829-1838
+
| Nederkalix församling A I:5 b, 1829-1838  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 b, 1829-1838
+
| 5 b, 1829-1838  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296727
+
| 4296727  
|Nederkalix församling A I:5 c, 1829-1838
+
| Nederkalix församling A I:5 c, 1829-1838  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 c, 1829-1838
+
| 5 c, 1829-1838  
|
+
|  
|-
+
|-
|4296727
+
| 4296727  
|Nederkalix församling A I:5 d, 1829-1838
+
| Nederkalix församling A I:5 d, 1829-1838  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 d, 1829-1838
+
| 5 d, 1829-1838  
|Inneh. även:<br>In- och utflyttningslängd 1834-1845
+
| Inneh. även:<br>In- och utflyttningslängd 1834-1845
|-
+
|-
|4296729
+
| 4296729  
|Nederkalix församling C I:3, 1761-1816
+
| Nederkalix församling C I:3, 1761-1816  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|3, 1761-1816
+
| 3, 1761-1816  
|Inneh. även:<br>Vigselbok 1761-1816<br>Död- och begravningsbok 1761-1816
+
| Inneh. även:<br>Vigselbok 1761-1816<br>Död- och begravningsbok 1761-1816
|-
+
|-
|4296729
+
| 4296729  
|Nederkalix församling C I:4, 1817-1840
+
| Nederkalix församling C I:4, 1817-1840  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|4, 1817-1840
+
| 4, 1817-1840  
|Inneh. även:<br>Vigselbok 1817-1840<br>Död- och begravningsbok 1817-1844
+
| Inneh. även:<br>Vigselbok 1817-1840<br>Död- och begravningsbok 1817-1844
|-
+
|-
|4296730
+
| 4296730  
|Nederkalix församling D II:1, 1742-1770
+
| Nederkalix församling D II:1, 1742-1770  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1742-1770
+
| 1, 1742-1770  
|Består av två längder
+
| Består av två längder
|-
+
|-
|4296730
+
| 4296730  
|Nederkalix församling D II:2, 1771-1792
+
| Nederkalix församling D II:2, 1771-1792  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1771-1792
+
| 2, 1771-1792  
|Består av 3 längder, varav 2 (1771-1778 och 1779-1785)<br>jämsides löpande
+
| Består av 3 längder, varav 2 (1771-1778 och 1779-1785)<br>jämsides löpande
|-
+
|-
|4296730
+
| 4296730  
|Nederkalix församling D II:3, 1793-1810
+
| Nederkalix församling D II:3, 1793-1810  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|3, 1793-1810
+
| 3, 1793-1810  
|"Består av två jämnsides löpande längder defekt i<br>slutet"
+
| "Består av två jämnsides löpande längder defekt i<br>slutet"
|-
+
|-
|4296730
+
| 4296730  
|Nederkalix församling D II:4, 1811-1824
+
| Nederkalix församling D II:4, 1811-1824  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|4, 1811-1824
+
| 4, 1811-1824  
|Utgöres av 2 jämnsides löpande längder
+
| Utgöres av 2 jämnsides löpande längder
|-
+
|-
|4296731
+
| 4296731  
|Nederkalix församling L I a:1, 1656-1715
+
| Nederkalix församling L I a:1, 1656-1715  
|L I a Räkenskaper för kyrka.
+
| L I a Räkenskaper för kyrka.  
|1, 1656-1715
+
| 1, 1656-1715  
|"Inbunden.<br>1656-06-24--1715-05-14<br>Utgöres av inkomst- och utgiftsbok. För 1714-1715 enbart inkomstbok.<br>1703-1713 avskrift av verif. för varje år. I slutet av vol. räkning över<br>vinpenningar 1656-1688.<br>Å de fyra sista bladen kladdräkenskaper 1701-1713.<br>Inneh. Även:<br>Kollektbok 1656-1688<br>Inventarium för kyrkan 1649 med tillägg 1656 och 1701 1704<br>D:o för prästbolet 1656.<br>Visitationsprot. 1701, 1705.<br>Längd över husdelning 1685."
+
| "Inbunden.<br>1656-06-24--1715-05-14<br>Utgöres av inkomst- och utgiftsbok. För 1714-1715 enbart inkomstbok.<br>1703-1713 avskrift av verif. för varje år. I slutet av vol. räkning över<br>vinpenningar 1656-1688.<br>Å de fyra sista bladen kladdräkenskaper 1701-1713.<br>Inneh. Även:<br>Kollektbok 1656-1688<br>Inventarium för kyrkan 1649 med tillägg 1656 och 1701 1704<br>D:o för prästbolet 1656.<br>Visitationsprot. 1701, 1705.<br>Längd över husdelning 1685."
|-
+
|-
|4296731
+
| 4296731  
|Nederkalix församling L I a:2, 1715-1753
+
| Nederkalix församling L I a:2, 1715-1753  
|L I a Räkenskaper för kyrka.
+
| L I a Räkenskaper för kyrka.  
|2, 1715-1753
+
| 2, 1715-1753  
|Inbunden.<br>1715-05-01--1753<br>Inkomst- och utgiftsbok.<br>Inneh. även:<br>Visitationsprotokoll 1722, 1726, 1730, 1741, 1749, 1764.<br>Inventarieförteckn. 1710, 1716<br>(tillägg 1725-36), 1739, 1761<br>(tillägg odat.)
+
| Inbunden.<br>1715-05-01--1753<br>Inkomst- och utgiftsbok.<br>Inneh. även:<br>Visitationsprotokoll 1722, 1726, 1730, 1741, 1749, 1764.<br>Inventarieförteckn. 1710, 1716<br>(tillägg 1725-36), 1739, 1761<br>(tillägg odat.)
|-
+
|-
|4296732
+
| 4296732  
|Nederkalix församling A I:6 a, 1839-1848
+
| Nederkalix församling A I:6 a, 1839-1848  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 a, 1839-1848
+
| 6 a, 1839-1848  
|Lev. 11/1953<br>Inneh. även:<br>Kladdräkenskaper för kommunion och kollekt 1866, 1883
+
| Lev. 11/1953<br>Inneh. även:<br>Kladdräkenskaper för kommunion och kollekt 1866, 1883
|-
+
|-
|4296732
+
| 4296732  
|Nederkalix församling A I:6 b, 1839-1848
+
| Nederkalix församling A I:6 b, 1839-1848  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 b, 1839-1848
+
| 6 b, 1839-1848  
|Lev. 11/1953<br>Inneh. även:<br>Kladdräkenskaper för kommunion och kollekter 1869, 1871-1873, 1878,<br>1879
+
| Lev. 11/1953<br>Inneh. även:<br>Kladdräkenskaper för kommunion och kollekter 1869, 1871-1873, 1878,<br>1879
|-
+
|-
|4296732
+
| 4296732  
|Nederkalix församling A I:6 c, 1839-1848
+
| Nederkalix församling A I:6 c, 1839-1848  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 c, 1839-1848
+
| 6 c, 1839-1848  
|Lev. 11/1953<br>Inneh. även:<br>Kladdräkenskaper för kommunion och kollekter 1864, 1867, 1875-1876,<br>1880-1883
+
| Lev. 11/1953<br>Inneh. även:<br>Kladdräkenskaper för kommunion och kollekter 1864, 1867, 1875-1876,<br>1880-1883
|-
+
|-
|4296733
+
| 4296733  
|Nederkalix församling A I:7 a, 1849-1859
+
| Nederkalix församling A I:7 a, 1849-1859  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 a, 1849-1859
+
| 7 a, 1849-1859  
|Lev. 74/1963<br>Uppslag 1-253<br>Defekt i slutet av volymen
+
| Lev. 74/1963<br>Uppslag 1-253<br>Defekt i slutet av volymen
|-
+
|-
|4296733
+
| 4296733  
|Nederkalix församling A I:7 b, 1849-1859
+
| Nederkalix församling A I:7 b, 1849-1859  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 b, 1849-1859
+
| 7 b, 1849-1859  
|Lev. 74/1963<br>Uppslags 255-509 + (blyertsfolierade) 510-512<br>Med ortsregister
+
| Lev. 74/1963<br>Uppslags 255-509 + (blyertsfolierade) 510-512<br>Med ortsregister
|-
+
|-
|4296733
+
| 4296733  
|Nederkalix församling A I:7 c, 1849-1859
+
| Nederkalix församling A I:7 c, 1849-1859  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 c, 1849-1859
+
| 7 c, 1849-1859  
|Lev. 74/1963<br>Uppslag 510-765<br>Med ortsregister
+
| Lev. 74/1963<br>Uppslag 510-765<br>Med ortsregister
|-
+
|-
|4296734
+
| 4296734  
|Nederkalix församling A I:8 a, 1859-1868
+
| Nederkalix församling A I:8 a, 1859-1868  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 a, 1859-1868
+
| 8 a, 1859-1868  
|Lev. 73/1974<br>Uppslag 1-301<br>Inneh. även:<br>Förteckningar över folkmängden, uppsyningsmännen i byarna, barn vilka av<br>föräldrarna förvägrats dopbekräftelse, beväringsmän 1860-1862 samt diverse<br>kladdförteckningar
+
| Lev. 73/1974<br>Uppslag 1-301<br>Inneh. även:<br>Förteckningar över folkmängden, uppsyningsmännen i byarna, barn vilka av<br>föräldrarna förvägrats dopbekräftelse, beväringsmän 1860-1862 samt diverse<br>kladdförteckningar
|-
+
|-
|4296735
+
| 4296735  
|Nederkalix församling A I:8 b, 1859-1868
+
| Nederkalix församling A I:8 b, 1859-1868  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 b, 1859-1868
+
| 8 b, 1859-1868  
|Lev. 73/1974<br>Uppslag 303-604<br>Inneh: samma typ av förteckningar som i vol. A I: 8 a
+
| Lev. 73/1974<br>Uppslag 303-604<br>Inneh: samma typ av förteckningar som i vol. A I: 8 a
|-
+
|-
|4296735
+
| 4296735  
|Nederkalix församling A I:8 c, 1859-1868
+
| Nederkalix församling A I:8 c, 1859-1868  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 c, 1859-1868
+
| 8 c, 1859-1868  
|Lev. 73/1974<br>Uppslag 606-894<br>Inneh. samma typ av förteckningar som i A I: 8 a
+
| Lev. 73/1974<br>Uppslag 606-894<br>Inneh. samma typ av förteckningar som i A I: 8 a
|-
+
|-
|4296736
+
| 4296736  
|Nederkalix församling B:1, 1827-1833
+
| Nederkalix församling B:1, 1827-1833  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1827-1833
+
| 1, 1827-1833  
|Lev. 92/1975<br>Inneh. även:<br>Förteckning över soldater<br>1840-1847 spridda år
+
| Lev. 92/1975<br>Inneh. även:<br>Förteckning över soldater<br>1840-1847 spridda år
|-
+
|-
|4296736
+
| 4296736  
|Nederkalix församling B:2, 1846-1880
+
| Nederkalix församling B:2, 1846-1880  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|2, 1846-1880
+
| 2, 1846-1880  
|Lev. 92/1975<br>Inflyttningslängd 1846-1879
+
| Lev. 92/1975<br>Inflyttningslängd 1846-1879
|-
+
|-
|4296736
+
| 4296736  
|Nederkalix församling C I:6, 1841-1860
+
| Nederkalix församling C I:6, 1841-1860  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|6, 1841-1860
+
| 6, 1841-1860  
|Lev. 74/1963<br>vol. maskinfolierad<br>Med överkorsade födelse och dopanteckningar 2/1 - 15/5 1861
+
| Lev. 74/1963<br>vol. maskinfolierad<br>Med överkorsade födelse och dopanteckningar 2/1 - 15/5 1861
|-
+
|-
|4296736
+
| 4296736  
|Nederkalix församling E I:1, 1842-1861
+
| Nederkalix församling E I:1, 1842-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1842-1861
+
| 1, 1842-1861  
|"1842 - 5/3 1861<br>Lev. 74/1963<br>Inneh. även:<br>Anteckningar vid husförhör 1861-1885<br>Kladdräkenskaper för kyrka 1873-1883<br>Längd över uppburna missionsmedel 1879-1884<br>Anteckningar till bibeltexter, u.å. ""Satser predikade af Laestadianer"",<br>u.å."
+
| "1842 - 5/3 1861<br>Lev. 74/1963<br>Inneh. även:<br>Anteckningar vid husförhör 1861-1885<br>Kladdräkenskaper för kyrka 1873-1883<br>Längd över uppburna missionsmedel 1879-1884<br>Anteckningar till bibeltexter, u.å. ""Satser predikade af Laestadianer"",<br>u.å."
|-
+
|-
|4296736
+
| 4296736  
|Nederkalix församling F:1, 1845-1861
+
| Nederkalix församling F:1, 1845-1861  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1845-1861
+
| 1, 1845-1861  
|"Lev. 83/1968<br>Inneh. även:<br>Uppgift på skolbarnens undervisning 1864 <br>Matrikel över barn underhållna av fattigvårdsstyrelsen 1869 <br>Visitationsprotokoll 1855-1886 <br>Förteckning över gravbrev å enskilda gravplatser 1870-1894 <br>Avskrifter av Kungl. brev 1817<br>(om kyrkostugor) och 1868 (om-<br>ny begravningsplats) <br>Förteckning å torplägenheter under Nederkalix prästbord,<br>upprättad o. 1875 <br>Förteckning över viktigare händelser inom socknen<br>(inrättningar inom socknen) 1880-1881 <br>Uppgifter om märkligare kommunalstämmor 1869-1877 <br>Avskrifter av handlingar rör.<br>äganderätten till kyrkovallen i<br>Nederkalix 1877-1881 <br>Avskrift av skogshushållningsplan<br>för kyrkoherdebostället 1877 <br>Avskrift av Abraham Hülphers beskrivning över Nederkalix <br>Tal och verser vid ryssgravens<br>invigning den 6/10 1883 av kontraktprosten Wiklund"
+
| "Lev. 83/1968<br>Inneh. även:<br>Uppgift på skolbarnens undervisning 1864 <br>Matrikel över barn underhållna av fattigvårdsstyrelsen 1869 <br>Visitationsprotokoll 1855-1886 <br>Förteckning över gravbrev å enskilda gravplatser 1870-1894 <br>Avskrifter av Kungl. brev 1817<br>(om kyrkostugor) och 1868 (om-<br>ny begravningsplats) <br>Förteckning å torplägenheter under Nederkalix prästbord,<br>upprättad o. 1875 <br>Förteckning över viktigare händelser inom socknen<br>(inrättningar inom socknen) 1880-1881 <br>Uppgifter om märkligare kommunalstämmor 1869-1877 <br>Avskrifter av handlingar rör.<br>äganderätten till kyrkovallen i<br>Nederkalix 1877-1881 <br>Avskrift av skogshushållningsplan<br>för kyrkoherdebostället 1877 <br>Avskrift av Abraham Hülphers beskrivning över Nederkalix <br>Tal och verser vid ryssgravens<br>invigning den 6/10 1883 av kontraktprosten Wiklund"
|-
+
|-
|4296737
+
| 4296737  
|Nedertorneå-Haparanda församling A I:1, 1836-1845
+
| Nedertorneå-Haparanda församling A I:1, 1836-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1836-1845
+
| 1, 1836-1845  
|Lev. 19/1953
+
| Lev. 19/1953
|-
+
|-
|4296737
+
| 4296737  
|Nedertorneå-Haparanda församling A I:2, 1856-1866
+
| Nedertorneå-Haparanda församling A I:2, 1856-1866  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1856-1866
+
| 2, 1856-1866  
|Lev. 84/1962
+
| Lev. 84/1962
|-
+
|-
|4296739
+
| 4296739  
|Gällivare församling P V:1, 1742-1894
+
| Gällivare församling P V:1, 1742-1894  
|P V Avskrifter av kyrkböcker
+
| P V Avskrifter av kyrkböcker  
|1, 1742-1894
+
| 1, 1742-1894  
|August Ljungs familjeregister
+
| August Ljungs familjeregister
|-
+
|-
|4296740
+
| 4296740  
|Korpilombolo församling A I:1, 1856-1860
+
| Korpilombolo församling A I:1, 1856-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1856-1860
+
| 1, 1856-1860  
|Lev. 4/1963
+
| Lev. 4/1963
|-
+
|-
|4296740
+
| 4296740  
|Korpilombolo församling A I:2, 1860-1866
+
| Korpilombolo församling A I:2, 1860-1866  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1860-1866
+
| 2, 1860-1866  
|Lev. 97/1973.<br>Inneh. även:<br>Förteckning över dömda och straffade 1851-1863 spr år.
+
| Lev. 97/1973.<br>Inneh. även:<br>Förteckning över dömda och straffade 1851-1863 spr år.
|-
+
|-
|4296740
+
| 4296740  
|Korpilombolo församling A I:3, 1865-1875
+
| Korpilombolo församling A I:3, 1865-1875  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1865-1875
+
| 3, 1865-1875  
|1865-1874(1875).<br>Lev 97/1973
+
| 1865-1874(1875).<br>Lev 97/1973
|-
+
|-
|4296740
+
| 4296740  
|Korpilombolo församling A I:4, 1875-1885
+
| Korpilombolo församling A I:4, 1875-1885  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1875-1885
+
| 4, 1875-1885  
|1875-1884(1885).<br>Lev 97/1973.<br>Inneh. även: Befolkningsstatistiska uppgifter 1880.<br>Förteckning över obefintliga 1880.
+
| 1875-1884(1885).<br>Lev 97/1973.<br>Inneh. även: Befolkningsstatistiska uppgifter 1880.<br>Förteckning över obefintliga 1880.
|-
+
|-
|4296740
+
| 4296740  
|Korpilombolo församling A I:5, 1885-1894
+
| Korpilombolo församling A I:5, 1885-1894  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1885-1894
+
| 5, 1885-1894  
|Lev 97/1973.<br>Inneh. även:<br>Förteckning över personer dömda för brott 1889,1890,1893.<br>Förteckning över obefintliga 1890.<br>Befolkningsstatistiska uppgifter 1890.<br>Series pastorum 1618-1879.<br>Serien avslutad
+
| Lev 97/1973.<br>Inneh. även:<br>Förteckning över personer dömda för brott 1889,1890,1893.<br>Förteckning över obefintliga 1890.<br>Befolkningsstatistiska uppgifter 1890.<br>Series pastorum 1618-1879.<br>Serien avslutad
|-
+
|-
|4296741
+
| 4296741  
|Arvidsjaurs församling A I:9, 1863-1874
+
| Arvidsjaurs församling A I:9, 1863-1874  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|9, 1863-1874
+
| 9, 1863-1874  
|Lev. 1/1972.
+
| Lev. 1/1972.
|-
+
|-
|4296741
+
| 4296741  
|Arvidsjaurs församling A I:10, 1875-1884
+
| Arvidsjaurs församling A I:10, 1875-1884  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|10, 1875-1884
+
| 10, 1875-1884  
|Lev. 173/1972.
+
| Lev. 173/1972.
|-
+
|-
|4296742
+
| 4296742  
|Arvidsjaurs församling A I:11a, 1885-1887
+
| Arvidsjaurs församling A I:11a, 1885-1887  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|11a, 1885-1887
+
| 11a, 1885-1887  
|Lev. 173/1972.
+
| Lev. 173/1972.
|-
+
|-
|4296742
+
| 4296742  
|Arvidsjaurs församling A I:11b, 1885-1887
+
| Arvidsjaurs församling A I:11b, 1885-1887  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|11b, 1885-1887
+
| 11b, 1885-1887  
|Lev. 173/1972.
+
| Lev. 173/1972.
|-
+
|-
|4296743
+
| 4296743  
|Älvsby församling A I:6, 1862-1873
+
| Älvsby församling A I:6, 1862-1873  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1862-1873
+
| 6, 1862-1873  
|Lev. 3/1973
+
| Lev. 3/1973
|-
+
|-
|4296743
+
| 4296743  
|Älvsby församling A I:7, 1874-1883
+
| Älvsby församling A I:7, 1874-1883  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1874-1883
+
| 7, 1874-1883  
|Lev. 3/1973
+
| Lev. 3/1973
|-
+
|-
|4296744
+
| 4296744  
|Älvsby församling A I:8 a, 1884-1893
+
| Älvsby församling A I:8 a, 1884-1893  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 a, 1884-1893
+
| 8 a, 1884-1893  
|Lev. 3/1973
+
| Lev. 3/1973
|-
+
|-
|4296744
+
| 4296744  
|Älvsby församling A I:8 b, 1884-1893
+
| Älvsby församling A I:8 b, 1884-1893  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 b, 1884-1893
+
| 8 b, 1884-1893  
|Lev. 3/1973
+
| Lev. 3/1973
|-
+
|-
|4296744
+
| 4296744  
|Älvsby församling A I:8 c, 1884-1893
+
| Älvsby församling A I:8 c, 1884-1893  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 c, 1884-1893
+
| 8 c, 1884-1893  
|Lev. 3/1973
+
| Lev. 3/1973
|-
+
|-
|4296745
+
| 4296745  
|Gällivare församling A I:6, 1865-1876
+
| Gällivare församling A I:6, 1865-1876  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1865-1876
+
| 6, 1865-1876  
|Lev. 80/1973.<br>Spridda anteckningar t.o.m. 1892.<br>Inneh. även:<br>Handlingar rör vaccination 1871-1877.
+
| Lev. 80/1973.<br>Spridda anteckningar t.o.m. 1892.<br>Inneh. även:<br>Handlingar rör vaccination 1871-1877.
|-
+
|-
|4296746
+
| 4296746  
|Gällivare församling A I:7, 1869-1890
+
| Gällivare församling A I:7, 1869-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1869-1890
+
| 7, 1869-1890  
|Lev. 80/1973.<br>Avser nomader.<br>Inneh. även:<br>Folkmängdsuppgifter 1876-1880. Handling rör vaccination 1869-1884.
+
| Lev. 80/1973.<br>Avser nomader.<br>Inneh. även:<br>Folkmängdsuppgifter 1876-1880. Handling rör vaccination 1869-1884.
|-
+
|-
|4296746
+
| 4296746  
|Gällivare församling A I:8, 1877-1890
+
| Gällivare församling A I:8, 1877-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1877-1890
+
| 8, 1877-1890  
|Lev. 80/1973.<br>Spridda anteckningar t.o.m. 1894.
+
| Lev. 80/1973.<br>Spridda anteckningar t.o.m. 1894.
|-
+
|-
|4296747
+
| 4296747  
|Gällivare församling A I:9a, 1890-1895
+
| Gällivare församling A I:9a, 1890-1895  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9a, 1890-1895
+
| 9a, 1890-1895  
|Lev 48/1979.
+
| Lev 48/1979.
|-
+
|-
|4296747
+
| 4296747  
|Gällivare församling A I:9b, 1890-1895
+
| Gällivare församling A I:9b, 1890-1895  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9b, 1890-1895
+
| 9b, 1890-1895  
|Lev 48/1979.<br>Inneh även:<br>Folkmängdsuppgifter 1890, 1892, 1893.
+
| Lev 48/1979.<br>Inneh även:<br>Folkmängdsuppgifter 1890, 1892, 1893.
|-
+
|-
|4296747
+
| 4296747  
|Gällivare församling A I:9c, 1890-1895
+
| Gällivare församling A I:9c, 1890-1895  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9c, 1890-1895
+
| 9c, 1890-1895  
|Lev 48/1979.
+
| Lev 48/1979.
|-
+
|-
|4296749
+
| 4296749  
|Hietaniemi församling A I:8, 1869-1879
+
| Hietaniemi församling A I:8, 1869-1879  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1869-1879
+
| 8, 1869-1879  
|Häri anteckning om inskription i Hietaniemis mindre kyrkklocka<br>Lev. 59/1972
+
| Häri anteckning om inskription i Hietaniemis mindre kyrkklocka<br>Lev. 59/1972
|-
+
|-
|4296750
+
| 4296750  
|Hietaniemi församling A I:9, 1880-1890
+
| Hietaniemi församling A I:9, 1880-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1880-1890
+
| 9, 1880-1890  
|Lev. 52/1976
+
| Lev. 52/1976
|-
+
|-
|4296750
+
| 4296750  
|Hietaniemi församling A I:10, 1891-1895
+
| Hietaniemi församling A I:10, 1891-1895  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1891-1895
+
| 10, 1891-1895  
|Lev. 52/1976<br>Med byaregister samt person- register till Armasjärvi<br>Innehåller även:<br>Längd över obefintliga 1892-1901<br>Förteckning över nattvardsgångar 1892-1895<br>Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1892-1895<br>Förteckning över kyrko- och skolråd 1891-1895<br>Förteckning över för brott straffade boende i Hietaniemi 1891-1895<br>Anteckningar angående kyrkans orgel 1893-1945<br>Serien avslutad
+
| Lev. 52/1976<br>Med byaregister samt person- register till Armasjärvi<br>Innehåller även:<br>Längd över obefintliga 1892-1901<br>Förteckning över nattvardsgångar 1892-1895<br>Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1892-1895<br>Förteckning över kyrko- och skolråd 1891-1895<br>Förteckning över för brott straffade boende i Hietaniemi 1891-1895<br>Anteckningar angående kyrkans orgel 1893-1945<br>Serien avslutad
|-
+
|-
|4296751
+
| 4296751  
|Jokkmokks församling A I:9, 1868-1877
+
| Jokkmokks församling A I:9, 1868-1877  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1868-1877
+
| 9, 1868-1877  
|Lev. 108/1972<br>Sidorna 234-259 omkastade<br>Inneh. även:<br>Bok över obefintliga 1868-1877
+
| Lev. 108/1972<br>Sidorna 234-259 omkastade<br>Inneh. även:<br>Bok över obefintliga 1868-1877
|-
+
|-
|4296751
+
| 4296751  
|Jokkmokks församling A I:8, 1866-
+
| Jokkmokks församling A I:8, 1866-  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1866-
+
| 8, 1866-  
|Lev. 108/1972<br>Upplagd men ej förd
+
| Lev. 108/1972<br>Upplagd men ej förd
|-
+
|-
|4296752
+
| 4296752  
|Jokkmokks församling A I:10 a, 1878-1889
+
| Jokkmokks församling A I:10 a, 1878-1889  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 a, 1878-1889
+
| 10 a, 1878-1889  
|Lev. 108/1972
+
| Lev. 108/1972
|-
+
|-
|4296752
+
| 4296752  
|Jokkmokks församling A I:10 b, 1878-1889
+
| Jokkmokks församling A I:10 b, 1878-1889  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 b, 1878-1889
+
| 10 b, 1878-1889  
|Lev. 108/1972<br>Inneh. även:<br>Bok över obefintliga 1878-1889
+
| Lev. 108/1972<br>Inneh. även:<br>Bok över obefintliga 1878-1889
|-
+
|-
|4296753
+
| 4296753  
|Jokkmokks församling A I:11 a, 1890-1897
+
| Jokkmokks församling A I:11 a, 1890-1897  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 a, 1890-1897
+
| 11 a, 1890-1897  
|Lev. 108/1972
+
| Lev. 108/1972
|-
+
|-
|4296753
+
| 4296753  
|Jokkmokks församling A I:11 b, 1890-1897
+
| Jokkmokks församling A I:11 b, 1890-1897  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 b, 1890-1897
+
| 11 b, 1890-1897  
|Lev. 108/1972<br>Serien avslutad
+
| Lev. 108/1972<br>Serien avslutad
|-
+
|-
|4296754
+
| 4296754  
|Jokkmokks församling A I:4, 1864-1878
+
| Jokkmokks församling A I:4, 1864-1878  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1864-1878
+
| 4, 1864-1878  
|Lev. 115/1972<br>Inneh. även:<br>Uppgift om in- och utflyttade 1867-1878<br>Uppgift om antal män o. kvinnor vid 1860-1870-talet<br>Uppgift om vilka, som gratis erhållit lappska böcker 31 okt. 1866<br>Anteckningar om kommunionmedel 1867-1878
+
| Lev. 115/1972<br>Inneh. även:<br>Uppgift om in- och utflyttade 1867-1878<br>Uppgift om antal män o. kvinnor vid 1860-1870-talet<br>Uppgift om vilka, som gratis erhållit lappska böcker 31 okt. 1866<br>Anteckningar om kommunionmedel 1867-1878
|-
+
|-
|4296754
+
| 4296754  
|Jokkmokks församling A I:5, 1880-1897
+
| Jokkmokks församling A I:5, 1880-1897  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1880-1897
+
| 5, 1880-1897  
|Lev. 115/1972<br>Serien avslutad
+
| Lev. 115/1972<br>Serien avslutad
|-
+
|-
|4296755
+
| 4296755  
|Karl Gustavs församling A I:7, 1866-1875
+
| Karl Gustavs församling A I:7, 1866-1875  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1866-1875
+
| 7, 1866-1875  
|Lev. 99/1972<br>Inneh. även:<br>Förteckning över dömda personer 1872
+
| Lev. 99/1972<br>Inneh. även:<br>Förteckning över dömda personer 1872
|-
+
|-
|4296755
+
| 4296755  
|Karl Gustavs församling A I:8, 1876-1885
+
| Karl Gustavs församling A I:8, 1876-1885  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1876-1885
+
| 8, 1876-1885  
|Lev. 99/1972<br>Inneh. även:<br>Förteckning över dömda personer 1875-1885
+
| Lev. 99/1972<br>Inneh. även:<br>Förteckning över dömda personer 1875-1885
|-
+
|-
|4296756
+
| 4296756  
|Karl Gustavs församling A I:9, 1886-1895
+
| Karl Gustavs församling A I:9, 1886-1895  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1886-1895
+
| 9, 1886-1895  
|Lev. 99/1972<br>Inneh. även:<br>Förteckning över dömda personer 1887-1892<br>Serien avslutad
+
| Lev. 99/1972<br>Inneh. även:<br>Förteckning över dömda personer 1887-1892<br>Serien avslutad
|-
+
|-
|4296757
+
| 4296757  
|Jukkasjärvi församling A I:6, 1861-1870
+
| Jukkasjärvi församling A I:6, 1861-1870  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1861-1870
+
| 6, 1861-1870  
|Lev. 8/1972.
+
| Lev. 8/1972.
|-
+
|-
|4296757
+
| 4296757  
|Jukkasjärvi församling A I:7, 1871-1880
+
| Jukkasjärvi församling A I:7, 1871-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1871-1880
+
| 7, 1871-1880  
|Lev. 1/1973.
+
| Lev. 1/1973.
|-
+
|-
|4296757
+
| 4296757  
|Jukkasjärvi församling A I:8, 1881-1890
+
| Jukkasjärvi församling A I:8, 1881-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1881-1890
+
| 8, 1881-1890  
|Lev. 1/1973.<br>Innehåller även: Bok över obefintliga 1881-1890.
+
| Lev. 1/1973.<br>Innehåller även: Bok över obefintliga 1881-1890.
|-
+
|-
|4296758
+
| 4296758  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:12b, 1874-1877
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:12b, 1874-1877  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12b, 1874-1877
+
| 12b, 1874-1877  
|Lev. 65/1972.<br>Personregister.
+
| Lev. 65/1972.<br>Personregister.
|-
+
|-
|4296758
+
| 4296758  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:13b, 1878-1880
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:13b, 1878-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13b, 1878-1880
+
| 13b, 1878-1880  
|Lev. 65/1972.<br>Personregister.
+
| Lev. 65/1972.<br>Personregister.
|-
+
|-
|4296758
+
| 4296758  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:14d, 1881-1885
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:14d, 1881-1885  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14d, 1881-1885
+
| 14d, 1881-1885  
|Lev. 65/1972.<br>Personregister.
+
| Lev. 65/1972.<br>Personregister.
|-
+
|-
|4296758
+
| 4296758  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:15c, 1888-1892
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:15c, 1888-1892  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15c, 1888-1892
+
| 15c, 1888-1892  
|Lev. 65/1972.<br>Personregister.
+
| Lev. 65/1972.<br>Personregister.
|-
+
|-
|4296758
+
| 4296758  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:16e, 1893-1895
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:16e, 1893-1895  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16e, 1893-1895
+
| 16e, 1893-1895  
|Lev. 65/1972.<br>Personregister.<br>Serien avslutad
+
| Lev. 65/1972.<br>Personregister.<br>Serien avslutad
|-
+
|-
|4296759
+
| 4296759  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:11, 1869-1874
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:11, 1869-1874  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1869-1874
+
| 11, 1869-1874  
|Lev. 65/1972.<br>Inneh: personregister.
+
| Lev. 65/1972.<br>Inneh: personregister.
|-
+
|-
|4296759
+
| 4296759  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:12a, 1874-1877
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:12a, 1874-1877  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12a, 1874-1877
+
| 12a, 1874-1877  
|Lev. 65/1972.<br>Inneh: personregister.
+
| Lev. 65/1972.<br>Inneh: personregister.
|-
+
|-
|4296760
+
| 4296760  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:13a, 1878-1880
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:13a, 1878-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13a, 1878-1880
+
| 13a, 1878-1880  
|Lev. 65/1972.<br>Inneh: personregister.
+
| Lev. 65/1972.<br>Inneh: personregister.
|-
+
|-
|4296761
+
| 4296761  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:14a, 1881-1885
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:14a, 1881-1885  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14a, 1881-1885
+
| 14a, 1881-1885  
|Lev. 65/1972.
+
| Lev. 65/1972.
|-
+
|-
|4296761
+
| 4296761  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:14b, 1881-1885
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:14b, 1881-1885  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14b, 1881-1885
+
| 14b, 1881-1885  
|Lev. 65/1972.
+
| Lev. 65/1972.
|-
+
|-
|4296761
+
| 4296761  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:14c, 1881-1891
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:14c, 1881-1891  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14c, 1881-1891
+
| 14c, 1881-1891  
|Lev. 65/1972.
+
| Lev. 65/1972.
|-
+
|-
|4296762
+
| 4296762  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:15a, 1886-1892
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:15a, 1886-1892  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15a, 1886-1892
+
| 15a, 1886-1892  
|Lev. 65/1972.<br>Inneh: personregister.
+
| Lev. 65/1972.<br>Inneh: personregister.
|-
+
|-
|4296762
+
| 4296762  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:15b, 1886-1892
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:15b, 1886-1892  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15b, 1886-1892
+
| 15b, 1886-1892  
|Lev. 65/1972.
+
| Lev. 65/1972.
|-
+
|-
|4296763
+
| 4296763  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:15d, 1891-1892
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:15d, 1891-1892  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15d, 1891-1892
+
| 15d, 1891-1892  
|Lev. 65/1972. Supplement till husförhörslängderna<br>1886-1892.
+
| Lev. 65/1972. Supplement till husförhörslängderna<br>1886-1892.
|-
+
|-
|4296763
+
| 4296763  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:16a, 1893-1895
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:16a, 1893-1895  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16a, 1893-1895
+
| 16a, 1893-1895  
|Lev. 65/1972.
+
| Lev. 65/1972.
|-
+
|-
|4296764
+
| 4296764  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:16b, 1893-1895
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:16b, 1893-1895  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16b, 1893-1895
+
| 16b, 1893-1895  
|Lev. 65/1972.
+
| Lev. 65/1972.
|-
+
|-
|4296764
+
| 4296764  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:16c, 1893-1895
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:16c, 1893-1895  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16c, 1893-1895
+
| 16c, 1893-1895  
|Lev. 65/1972.
+
| Lev. 65/1972.
|-
+
|-
|4296764
+
| 4296764  
|Luleå domkyrkoförsamling A I:16d, 1893-1895
+
| Luleå domkyrkoförsamling A I:16d, 1893-1895  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16d, 1893-1895
+
| 16d, 1893-1895  
|Lev. 65/1972.
+
| Lev. 65/1972.
|-
+
|-
|4296766
+
| 4296766  
|Jokkmokks församling K I:1, 1812-1849
+
| Jokkmokks församling K I:1, 1812-1849  
|K I Sockenstämmoprotokoll
+
| K I Sockenstämmoprotokoll  
|1, 1812-1849
+
| 1, 1812-1849  
|Inb.<br>Inneh. även:<br>Strödda kyrkorådsprotokoll<br>1830-1846<br>Strödda<br>fattigvårdsstyrelseprotokoll<br>och handlingar 1838-1849
+
| Inb.<br>Inneh. även:<br>Strödda kyrkorådsprotokoll<br>1830-1846<br>Strödda<br>fattigvårdsstyrelseprotokoll<br>och handlingar 1838-1849
|-
+
|-
|4296766
+
| 4296766  
|Jokkmokks församling K IV c:2, 1735-1759
+
| Jokkmokks församling K IV c:2, 1735-1759  
|K IV c Skolrådshandlingar
+
| K IV c Skolrådshandlingar  
|2, 1735-1759
+
| 2, 1735-1759  
|Inb.<br>Jokkmokks lappskola
+
| Inb.<br>Jokkmokks lappskola
|-
+
|-
|4296766
+
| 4296766  
|Jokkmokks församling K IV b:1, 1732-1873
+
| Jokkmokks församling K IV b:1, 1732-1873  
|K IV b Förteckningar över skolpliktiga barn
+
| K IV b Förteckningar över skolpliktiga barn  
|1, 1732-1873
+
| 1, 1732-1873  
|Inb.<br>Skolmatrikel<br>Matrikeln har utgivits i scriptumnr. 9, red Egil Johansson
+
| Inb.<br>Skolmatrikel<br>Matrikeln har utgivits i scriptumnr. 9, red Egil Johansson
|-
+
|-
|4296766
+
| 4296766  
|Jokkmokks församling K IV c:3, 1760-1830
+
| Jokkmokks församling K IV c:3, 1760-1830  
|K IV c Skolrådshandlingar
+
| K IV c Skolrådshandlingar  
|3, 1760-1830
+
| 3, 1760-1830  
|Inb.<br>Jokkmokks lappskola
+
| Inb.<br>Jokkmokks lappskola
|-
+
|-
|4296766
+
| 4296766  
|Övertorneå församling K I:6, 1845-1850 Odat
+
| Övertorneå församling K I:6, 1845-1850 Odat  
|K I Sockenstämmoprotokoll.
+
| K I Sockenstämmoprotokoll.  
|6, 1845-1850 Odat
+
| 6, 1845-1850 Odat  
|Sockenstämmohandlingar 1845-1850, odat.<br>Kapsel.
+
| Sockenstämmohandlingar 1845-1850, odat.<br>Kapsel.
|-
+
|-
|4296766
+
| 4296766  
|Övertorneå församling H II a:2, 1833-1850
+
| Övertorneå församling H II a:2, 1833-1850  
|H II a Bilagor till flyttningslängder
+
| H II a Bilagor till flyttningslängder  
|2, 1833-1850
+
| 2, 1833-1850  
|Strödda bilagor.<br>Kapsel.
+
| Strödda bilagor.<br>Kapsel.
|-
+
|-
|4296766
+
| 4296766  
|Övertorneå församling P:1, 1710-1885
+
| Övertorneå församling P:1, 1710-1885  
|P Övriga handlingar
+
| P Övriga handlingar  
|1, 1710-1885
+
| 1, 1710-1885  
|"Inb.<br>Uppbördslängder för sockenmedel m.m. 1710-1804, 1885.<br>Bundna utan kronol. ordning.<br>Inneh. bl.a.:<br>Uppbördsbok för sockeninbördesutskylder 1780-1785, 1795-1799.<br>Röklängd 1795.<br>Tingsprot. i utdrag 1710-1794.<br>KB:s res. och utslag 1780, 1787, 1803.<br>Dagbok av komm.-lantmät. 1787-1789 (rör. Burträsk 1789-1792, 1803-1804<br>(rör. Övertorneå)).<br>Protokoll över auktion å lösdriverska 1885-06-22."
+
| "Inb.<br>Uppbördslängder för sockenmedel m.m. 1710-1804, 1885.<br>Bundna utan kronol. ordning.<br>Inneh. bl.a.:<br>Uppbördsbok för sockeninbördesutskylder 1780-1785, 1795-1799.<br>Röklängd 1795.<br>Tingsprot. i utdrag 1710-1794.<br>KB:s res. och utslag 1780, 1787, 1803.<br>Dagbok av komm.-lantmät. 1787-1789 (rör. Burträsk 1789-1792, 1803-1804<br>(rör. Övertorneå)).<br>Protokoll över auktion å lösdriverska 1885-06-22."
|-
+
|-
|4297612
+
| 4297612  
|Nederluleå församling A I:1a, 1708-
+
| Nederluleå församling A I:1a, 1708-  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1a, 1708-
+
| 1a, 1708-  
|"Upplagd 1708.<br>Åldersuppgifter, dödsdata o.dyl. saknas <br>uppg. om kommunion fr.o.m. 1707 <br>anteckningar avseende husförhör t.o.m. 1738."
+
| "Upplagd 1708.<br>Åldersuppgifter, dödsdata o.dyl. saknas <br>uppg. om kommunion fr.o.m. 1707 <br>anteckningar avseende husförhör t.o.m. 1738."
|-
+
|-
|4297612
+
| 4297612  
|Nederluleå församling A I:1b, 1708-
+
| Nederluleå församling A I:1b, 1708-  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1b, 1708-
+
| 1b, 1708-  
|"Upplagd 1708.<br>(titel: ""Skriftebok för Luhla Bondförsambling"").<br>Lika som för vol. 1 a.<br>Inneh. även:<br>Fattigvårdshandl. (2 inklistr. blad) 1842, 1857 <br>Ant. om influtna låneräntor m.m. 1798, 1799."
+
| "Upplagd 1708.<br>(titel: ""Skriftebok för Luhla Bondförsambling"").<br>Lika som för vol. 1 a.<br>Inneh. även:<br>Fattigvårdshandl. (2 inklistr. blad) 1842, 1857 <br>Ant. om influtna låneräntor m.m. 1798, 1799."
|-
+
|-
|4297612
+
| 4297612  
|Nederluleå församling A I:2a, 1732-1739
+
| Nederluleå församling A I:2a, 1732-1739  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2a, 1732-1739
+
| 2a, 1732-1739  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297612
+
| 4297612  
|Nederluleå församling A I:2b, 1732-1739
+
| Nederluleå församling A I:2b, 1732-1739  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2b, 1732-1739
+
| 2b, 1732-1739  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297612
+
| 4297612  
|Nederluleå församling A I:2c, 1732-1739
+
| Nederluleå församling A I:2c, 1732-1739  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2c, 1732-1739
+
| 2c, 1732-1739  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297613
+
| 4297613  
|Nederluleå församling A I:3a, 1740-1748
+
| Nederluleå församling A I:3a, 1740-1748  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3a, 1740-1748
+
| 3a, 1740-1748  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297613
+
| 4297613  
|Nederluleå församling A I:3b, 1740-1748
+
| Nederluleå församling A I:3b, 1740-1748  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3b, 1740-1748
+
| 3b, 1740-1748  
|"Tredje delen av förhörsbok 1740-47, avseende ""norrfjär- dingen"", saknas."
+
| "Tredje delen av förhörsbok 1740-47, avseende ""norrfjär- dingen"", saknas."
|-
+
|-
|4297613
+
| 4297613  
|Nederluleå församling A I:4a, 1749-1764
+
| Nederluleå församling A I:4a, 1749-1764  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4a, 1749-1764
+
| 4a, 1749-1764  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297613
+
| 4297613  
|Nederluleå församling A I:4b, 1749-1764
+
| Nederluleå församling A I:4b, 1749-1764  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4b, 1749-1764
+
| 4b, 1749-1764  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297613
+
| 4297613  
|Nederluleå församling A I:4c, 1749-1764
+
| Nederluleå församling A I:4c, 1749-1764  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4c, 1749-1764
+
| 4c, 1749-1764  
|"Förhörsbok 1765-1775 saknas <br>obs. kommunionlängd för samma tid, D II:1."
+
| "Förhörsbok 1765-1775 saknas <br>obs. kommunionlängd för samma tid, D II:1."
|-
+
|-
|4297614
+
| 4297614  
|Nederluleå församling A I:5a, 1776-1805
+
| Nederluleå församling A I:5a, 1776-1805  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5a, 1776-1805
+
| 5a, 1776-1805  
|Inga ant. om kommunion.
+
| Inga ant. om kommunion.
|-
+
|-
|4297614
+
| 4297614  
|Nederluleå församling A I:5b, 1776-1805
+
| Nederluleå församling A I:5b, 1776-1805  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5b, 1776-1805
+
| 5b, 1776-1805  
|Inga ant. om kommunion.
+
| Inga ant. om kommunion.
|-
+
|-
|4297614
+
| 4297614  
|Nederluleå församling A I:5c, 1776-1805
+
| Nederluleå församling A I:5c, 1776-1805  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5c, 1776-1805
+
| 5c, 1776-1805  
|Inga ant. om kommunion.
+
| Inga ant. om kommunion.
|-
+
|-
|4297615
+
| 4297615  
|Nederluleå församling A I:6a, 1806-1820
+
| Nederluleå församling A I:6a, 1806-1820  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6a, 1806-1820
+
| 6a, 1806-1820  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297616
+
| 4297616  
|Nederluleå församling A I:6b, 1806-1820
+
| Nederluleå församling A I:6b, 1806-1820  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6b, 1806-1820
+
| 6b, 1806-1820  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297616
+
| 4297616  
|Nederluleå församling A I:6c, 1806-1820
+
| Nederluleå församling A I:6c, 1806-1820  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6c, 1806-1820
+
| 6c, 1806-1820  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297617
+
| 4297617  
|Nederluleå församling A I:7a, 1821-1831
+
| Nederluleå församling A I:7a, 1821-1831  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7a, 1821-1831
+
| 7a, 1821-1831  
|Första bladet saknas.
+
| Första bladet saknas.
|-
+
|-
|4297617
+
| 4297617  
|Nederluleå församling A I:7b, 1821-1831
+
| Nederluleå församling A I:7b, 1821-1831  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7b, 1821-1831
+
| 7b, 1821-1831  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297618
+
| 4297618  
|Nederluleå församling A I:7c, 1821-1831
+
| Nederluleå församling A I:7c, 1821-1831  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7c, 1821-1831
+
| 7c, 1821-1831  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297618
+
| 4297618  
|Nederluleå församling A I:7d, 1821-1831
+
| Nederluleå församling A I:7d, 1821-1831  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7d, 1821-1831
+
| 7d, 1821-1831  
|Inneh. även:<br>Tabell över livkompaniets rotar inom Luleå, med namnförändringar 1700-1820.<br>Dito för Råneå socken.
+
| Inneh. även:<br>Tabell över livkompaniets rotar inom Luleå, med namnförändringar 1700-1820.<br>Dito för Råneå socken.
|-
+
|-
|4297619
+
| 4297619  
|Nederluleå församling A I:8a, 1832-1842
+
| Nederluleå församling A I:8a, 1832-1842  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8a, 1832-1842
+
| 8a, 1832-1842  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297620
+
| 4297620  
|Nederluleå församling A I:8b, 1832-1842
+
| Nederluleå församling A I:8b, 1832-1842  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8b, 1832-1842
+
| 8b, 1832-1842  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297620
+
| 4297620  
|Nederluleå församling A I:8c, 1832-1842
+
| Nederluleå församling A I:8c, 1832-1842  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8c, 1832-1842
+
| 8c, 1832-1842  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297621
+
| 4297621  
|Nederluleå församling A I:9a, 1843-1852
+
| Nederluleå församling A I:9a, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9a, 1843-1852
+
| 9a, 1843-1852  
|Lev. 50/1951
+
| Lev. 50/1951
|-
+
|-
|4297621
+
| 4297621  
|Nederluleå församling A I:9b, 1843-1852
+
| Nederluleå församling A I:9b, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9b, 1843-1852
+
| 9b, 1843-1852  
|Lev. 50/1951
+
| Lev. 50/1951
|-
+
|-
|4297622
+
| 4297622  
|Nederluleå församling A I:9c, 1843-1852
+
| Nederluleå församling A I:9c, 1843-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9c, 1843-1852
+
| 9c, 1843-1852  
|Lev. 50/1951
+
| Lev. 50/1951
|-
+
|-
|4297623
+
| 4297623  
|Nederluleå församling B I:1, 1802-1824
+
| Nederluleå församling B I:1, 1802-1824  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|1, 1802-1824
+
| 1, 1802-1824  
|"Flyttningsdata 1811-1821.<br>Luckor.<br>Inflyttningar 1802-10-01--1806, 1811 (2 ant.), 1816-10-01--1822,<br>1824 <br>utflyttningar 1802-10-01--1805, 1816-10-01--1822, 1824.<br>Inneh. även:<br>""Särskilda anteckn."" (om upplästa kungörelser) 1873-1874."
+
| "Flyttningsdata 1811-1821.<br>Luckor.<br>Inflyttningar 1802-10-01--1806, 1811 (2 ant.), 1816-10-01--1822,<br>1824 <br>utflyttningar 1802-10-01--1805, 1816-10-01--1822, 1824.<br>Inneh. även:<br>""Särskilda anteckn."" (om upplästa kungörelser) 1873-1874."
|-
+
|-
|4297623
+
| 4297623  
|Nederluleå församling B I:2, 1815-1828
+
| Nederluleå församling B I:2, 1815-1828  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|2, 1815-1828
+
| 2, 1815-1828  
|"(1815)1822-1828.<br>Upplagd 1822 <br>inflyttningar fr o m 1815, utflyttningar fr o m 1822.<br>Inneh. alfabetiskt register över utsocknes tjänstefolk, med hänvisn. till attestnummer eller pag. i förhörsbok (A I:8a-c).<br>Inneh. även:<br>Fört. över folk i Skatamark, Hundsjö, Brobyn o Vibbyn avseende plikt att deltaga i ett arbete uå"
+
| "(1815)1822-1828.<br>Upplagd 1822 <br>inflyttningar fr o m 1815, utflyttningar fr o m 1822.<br>Inneh. alfabetiskt register över utsocknes tjänstefolk, med hänvisn. till attestnummer eller pag. i förhörsbok (A I:8a-c).<br>Inneh. även:<br>Fört. över folk i Skatamark, Hundsjö, Brobyn o Vibbyn avseende plikt att deltaga i ett arbete uå"
|-
+
|-
|4297623
+
| 4297623  
|Nederluleå församling B I:3, 1828-1861
+
| Nederluleå församling B I:3, 1828-1861  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|3, 1828-1861
+
| 3, 1828-1861  
|Lev. 50/1951.<br>Alfabetiskt uppställd.
+
| Lev. 50/1951.<br>Alfabetiskt uppställd.
|-
+
|-
|4297624
+
| 4297624  
|Nederluleå församling C:1, 1696-1725
+
| Nederluleå församling C:1, 1696-1725  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1696-1725
+
| 1, 1696-1725  
|Smärre defekter (textbortfall).<br>Inneh. även, i kolumnsystem:<br>Vigselbok 1706 aug.- 1725.<br>Död- och begravningsbok<br>1706 aug.- 1725.
+
| Smärre defekter (textbortfall).<br>Inneh. även, i kolumnsystem:<br>Vigselbok 1706 aug.- 1725.<br>Död- och begravningsbok<br>1706 aug.- 1725.
|-
+
|-
|4297624
+
| 4297624  
|Nederluleå församling C:2, 1726-1742
+
| Nederluleå församling C:2, 1726-1742  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1726-1742
+
| 2, 1726-1742  
|Inneh. även, i kolumnsystem:<br>Vigselbok 1726-1742<br>Död- och begravningsbok 1726-1742 (i slutet uppg. om avrättade m.m.<br>1732-1760).
+
| Inneh. även, i kolumnsystem:<br>Vigselbok 1726-1742<br>Död- och begravningsbok 1726-1742 (i slutet uppg. om avrättade m.m.<br>1732-1760).
|-
+
|-
|4297624
+
| 4297624  
|Nederluleå församling C:3, 1743-1764
+
| Nederluleå församling C:3, 1743-1764  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1743-1764
+
| 3, 1743-1764  
|Inneh. även, i kolumnsystem:<br>Vigselbok 1743-1764<br>Död- och begravningsbok 1743-1764.
+
| Inneh. även, i kolumnsystem:<br>Vigselbok 1743-1764<br>Död- och begravningsbok 1743-1764.
|-
+
|-
|4297625
+
| 4297625  
|Nederluleå församling C:4, 1765-1800
+
| Nederluleå församling C:4, 1765-1800  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1765-1800
+
| 4, 1765-1800  
|1765-1800-04-30.
+
| 1765-1800-04-30.
|-
+
|-
|4297626
+
| 4297626  
|Nederluleå församling C:5, 1800-1822
+
| Nederluleå församling C:5, 1800-1822  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1800-1822
+
| 5, 1800-1822  
|1800-05-01--1822-05-02.
+
| 1800-05-01--1822-05-02.
|-
+
|-
|4297626
+
| 4297626  
|Nederluleå församling C:6, 1822-1843
+
| Nederluleå församling C:6, 1822-1843  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|6, 1822-1843
+
| 6, 1822-1843  
|1822-05-01--1843.
+
| 1822-05-01--1843.
|-
+
|-
|4297627
+
| 4297627  
|Nederluleå församling E I:1, 1765-1820
+
| Nederluleå församling E I:1, 1765-1820  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1765-1820
+
| 1, 1765-1820  
|"Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok 1765-1823<br>Förteckning å för ""grova lustar<br>och missgärningar straffade"" 1765-1780."
+
| "Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok 1765-1823<br>Förteckning å för ""grova lustar<br>och missgärningar straffade"" 1765-1780."
|-
+
|-
|4297627
+
| 4297627  
|Nederluleå församling E I:2, 1821-1861
+
| Nederluleå församling E I:2, 1821-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1821-1861
+
| 2, 1821-1861  
|1821--1861-04.<br>Lev. 50/1951.
+
| 1821--1861-04.<br>Lev. 50/1951.
|-
+
|-
|4297628
+
| 4297628  
|Nederluleå församling D I:1, 1846-1850
+
| Nederluleå församling D I:1, 1846-1850  
|D I Konfirmationsböcker
+
| D I Konfirmationsböcker  
|1, 1846-1850
+
| 1, 1846-1850  
|Lev. 50/1951.<br>Häfte
+
| Lev. 50/1951.<br>Häfte
|-
+
|-
|4297628
+
| 4297628  
|Nederluleå församling D II:1a, 1765-1780
+
| Nederluleå församling D II:1a, 1765-1780  
|D II Kommunionböcker
+
| D II Kommunionböcker  
|1a, 1765-1780
+
| 1a, 1765-1780  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297628
+
| 4297628  
|Nederluleå församling D II:1b, 1765-1780
+
| Nederluleå församling D II:1b, 1765-1780  
|D II Kommunionböcker
+
| D II Kommunionböcker  
|1b, 1765-1780
+
| 1b, 1765-1780  
|1781-1805 saknas.
+
| 1781-1805 saknas.
|-
+
|-
|4297629
+
| 4297629  
|Nederluleå församling D II:2, 1821-1832
+
| Nederluleå församling D II:2, 1821-1832  
|D II Kommunionböcker
+
| D II Kommunionböcker  
|2, 1821-1832
+
| 2, 1821-1832  
|I slutet av vol. Register över numrerade gårdar i<br>Gamla staden.
+
| I slutet av vol. Register över numrerade gårdar i<br>Gamla staden.
|-
+
|-
|4297629
+
| 4297629  
|Nederluleå församling D II:3a, 1832-1848
+
| Nederluleå församling D II:3a, 1832-1848  
|D II Kommunionböcker
+
| D II Kommunionböcker  
|3a, 1832-1848
+
| 3a, 1832-1848  
|Lev. 50/1951.
+
| Lev. 50/1951.
|-
+
|-
|4297629
+
| 4297629  
|Nederluleå församling D II:3b, 1832-1848
+
| Nederluleå församling D II:3b, 1832-1848  
|D II Kommunionböcker
+
| D II Kommunionböcker  
|3b, 1832-1848
+
| 3b, 1832-1848  
|Lev. 50/1951.
+
| Lev. 50/1951.
|-
+
|-
|4297630
+
| 4297630  
|Nederluleå församling F:1, 1824-1861
+
| Nederluleå församling F:1, 1824-1861  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1824-1861
+
| 1, 1824-1861  
|1824--1861-01-31.<br>Lev. 50/1951.<br>1824 end. dödsdata.
+
| 1824--1861-01-31.<br>Lev. 50/1951.<br>1824 end. dödsdata.
|-
+
|-
|4297630
+
| 4297630  
|Nederluleå församling H II:1, 1798-1841
+
| Nederluleå församling H II:1, 1798-1841  
|H II Bilagor till flyttningslängder
+
| H II Bilagor till flyttningslängder  
|1, 1798-1841
+
| 1, 1798-1841  
|Omfattar åren 1798, 1803-1828, 1835-1841.<br>Inneh. även:<br>Spridda bilagor till förhörs- och församlingsböcker u å. 1838, 1860.<br>Spridda bilagor till konfirmations- och kommunionlängder 1774-1775, 1845.<br>Spridda bilagor till död- o begravningsböcker u å, 1859, 1888.<br>Spridda handlingar utplockade ur husförhörslängderna u å 1845-1870.
+
| Omfattar åren 1798, 1803-1828, 1835-1841.<br>Inneh. även:<br>Spridda bilagor till förhörs- och församlingsböcker u å. 1838, 1860.<br>Spridda bilagor till konfirmations- och kommunionlängder 1774-1775, 1845.<br>Spridda bilagor till död- o begravningsböcker u å, 1859, 1888.<br>Spridda handlingar utplockade ur husförhörslängderna u å 1845-1870.
|-
+
|-
|4297630
+
| 4297630  
|Nederluleå församling H II:2, 1841-1843
+
| Nederluleå församling H II:2, 1841-1843  
|H II Bilagor till flyttningslängder
+
| H II Bilagor till flyttningslängder  
|2, 1841-1843
+
| 2, 1841-1843  
|Lev. 36/1968.
+
| Lev. 36/1968.
|-
+
|-
|4297630
+
| 4297630  
|Nederluleå församling H II:3, 1844-1845
+
| Nederluleå församling H II:3, 1844-1845  
|H II Bilagor till flyttningslängder
+
| H II Bilagor till flyttningslängder  
|3, 1844-1845
+
| 3, 1844-1845  
|Lev. 36/1968.
+
| Lev. 36/1968.
|-
+
|-
|4297631
+
| 4297631  
|Nederluleå församling A I:10a, 1854-1863
+
| Nederluleå församling A I:10a, 1854-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10a, 1854-1863
+
| 10a, 1854-1863  
|Lev. 69/1963
+
| Lev. 69/1963
|-
+
|-
|4297631
+
| 4297631  
|Nederluleå församling A I:10b, 1854-1863
+
| Nederluleå församling A I:10b, 1854-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10b, 1854-1863
+
| 10b, 1854-1863  
|Lev. 69/1963<br>Uppslag 63 defekt
+
| Lev. 69/1963<br>Uppslag 63 defekt
|-
+
|-
|4297877
+
| 4297877  
|Nederluleå församling A I:10c, 1854-1863
+
| Nederluleå församling A I:10c, 1854-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10c, 1854-1863
+
| 10c, 1854-1863  
|Lev. 69/1963
+
| Lev. 69/1963
|-
+
|-
|4297877
+
| 4297877  
|Nederluleå församling C:7, 1844-1860
+
| Nederluleå församling C:7, 1844-1860  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|7, 1844-1860
+
| 7, 1844-1860  
|Lev. 95/1952.
+
| Lev. 95/1952.
|-
+
|-
|4297878
+
| 4297878  
|Nedertorneå-Haparanda församling A I:1, 1818-1825
+
| Nedertorneå-Haparanda församling A I:1, 1818-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1818-1825
+
| 1, 1818-1825  
|"Egentliga längden 1819-1825 tjänstefolk upptas i alfabetisk ordning 1818-1825 i slutet av boken, med kolumner för in- och<br>utflyttning samt dödsfalls- anteckningar<br>Personregister i slutet av vol."
+
| "Egentliga längden 1819-1825 tjänstefolk upptas i alfabetisk ordning 1818-1825 i slutet av boken, med kolumner för in- och<br>utflyttning samt dödsfalls- anteckningar<br>Personregister i slutet av vol."
|-
+
|-
|4297878
+
| 4297878  
|Nedertorneå-Haparanda församling A I:2, 1825-1835
+
| Nedertorneå-Haparanda församling A I:2, 1825-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1825-1835
+
| 2, 1825-1835  
|Personregister i slutet av vol.
+
| Personregister i slutet av vol.
|-
+
|-
|4297878
+
| 4297878  
|Nedertorneå-Haparanda församling C:1, 1814-1823
+
| Nedertorneå-Haparanda församling C:1, 1814-1823  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1814-1823
+
| 1, 1814-1823  
|Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1814-1823<br>Död- och begravningsbok 1814-1823
+
| Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1814-1823<br>Död- och begravningsbok 1814-1823
|-
+
|-
|4297878
+
| 4297878  
|Nedertorneå-Haparanda församling C:2, 1824-1843
+
| Nedertorneå-Haparanda församling C:2, 1824-1843  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1824-1843
+
| 2, 1824-1843  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297879
+
| 4297879  
|Nedertorneå-Haparanda församling A I:3, 1836-1846
+
| Nedertorneå-Haparanda församling A I:3, 1836-1846  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1836-1846
+
| 3, 1836-1846  
|Lev. 19/1953<br>Personregister i slutet av vol.
+
| Lev. 19/1953<br>Personregister i slutet av vol.
|-
+
|-
|4297879
+
| 4297879  
|Nedertorneå-Haparanda församling A I:4, 1847-1855
+
| Nedertorneå-Haparanda församling A I:4, 1847-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1847-1855
+
| 4, 1847-1855  
|Lev. 19/1953<br>Personregister i slutet av vol.
+
| Lev. 19/1953<br>Personregister i slutet av vol.
|-
+
|-
|4297880
+
| 4297880  
|Nedertorneå-Haparanda församling A I:5, 1856-1865
+
| Nedertorneå-Haparanda församling A I:5, 1856-1865  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1856-1865
+
| 5, 1856-1865  
|Lev. 84/1962<br>Alfabetiskt register över backstugusittare och inhysingar<br>Inneh. även:<br>Haparanda by
+
| Lev. 84/1962<br>Alfabetiskt register över backstugusittare och inhysingar<br>Inneh. även:<br>Haparanda by
|-
+
|-
|4297880
+
| 4297880  
|Nedertorneå-Haparanda församling C:3, 1844-1861
+
| Nedertorneå-Haparanda församling C:3, 1844-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1844-1861
+
| 3, 1844-1861  
|1844 - 1861 juni<br>Lev. 84/1962<br>Inneh. även:<br>Särskild födelse- och dopbok för Haparanda 1851-1861 22/6
+
| 1844 - 1861 juni<br>Lev. 84/1962<br>Inneh. även:<br>Särskild födelse- och dopbok för Haparanda 1851-1861 22/6
|-
+
|-
|4297880
+
| 4297880  
|Nedertorneå-Haparanda församling E I:1, 1823-1849
+
| Nedertorneå-Haparanda församling E I:1, 1823-1849  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1823-1849
+
| 1, 1823-1849  
|1823 14/9 - 1849<br>Lev. 36/1953<br>Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok 1824-1861
+
| 1823 14/9 - 1849<br>Lev. 36/1953<br>Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok 1824-1861
|-
+
|-
|4297880
+
| 4297880  
|Nedertorneå-Haparanda församling E I:2, 1850-1861
+
| Nedertorneå-Haparanda församling E I:2, 1850-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1850-1861
+
| 2, 1850-1861  
|Lev. 84/1962<br>Omfattar särskild bok för Haparanda 1851 okt - 1861 maj
+
| Lev. 84/1962<br>Omfattar särskild bok för Haparanda 1851 okt - 1861 maj
|-
+
|-
|4297881
+
| 4297881  
|Överkalix församling A I a:5, 1825-1834
+
| Överkalix församling A I a:5, 1825-1834  
|A I a Förhörsböcker
+
| A I a Förhörsböcker  
|5, 1825-1834
+
| 5, 1825-1834  
|Häri påbörjad in- och utflyttningslängd 1829-1830.<br>Lev. 1937.
+
| Häri påbörjad in- och utflyttningslängd 1829-1830.<br>Lev. 1937.
|-
+
|-
|4297881
+
| 4297881  
|Överkalix församling A I a:6, 1835-1845
+
| Överkalix församling A I a:6, 1835-1845  
|A I a Förhörsböcker
+
| A I a Förhörsböcker  
|6, 1835-1845
+
| 6, 1835-1845  
|"Lev. 1943.<br>I slutet separata längder över lappar och ""utsocknes""."
+
| "Lev. 1943.<br>I slutet separata längder över lappar och ""utsocknes""."
|-
+
|-
|4297881
+
| 4297881  
|Överkalix församling A I b:1, 1772-1807
+
| Överkalix församling A I b:1, 1772-1807  
|A I b Husförhörsprotokoll
+
| A I b Husförhörsprotokoll  
|1, 1772-1807
+
| 1, 1772-1807  
|Inbunden.<br>Serien avslutad
+
| Inbunden.<br>Serien avslutad
|-
+
|-
|4297882
+
| 4297882  
|Överkalix församling C:1, 1691-1700
+
| Överkalix församling C:1, 1691-1700  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1691-1700
+
| 1, 1691-1700  
|Kapsel.<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1689-1699.<br>Begravningsbok 1689-1699.<br>Anteckningar om kyrkans restfordringar 1706-1707.
+
| Kapsel.<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1689-1699.<br>Begravningsbok 1689-1699.<br>Anteckningar om kyrkans restfordringar 1706-1707.
|-
+
|-
|4297882
+
| 4297882  
|Överkalix församling C:2, 1709-1774
+
| Överkalix församling C:2, 1709-1774  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1709-1774
+
| 2, 1709-1774  
|1709-06-06 -- 1774.<br>Före 1724 enbart dopbok.<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1710-1792.<br>Begravningsbok 1709-1792.<br>Avlösningslängd 1727-1791.
+
| 1709-06-06 -- 1774.<br>Före 1724 enbart dopbok.<br>Innehåller även:<br>Vigselbok 1710-1792.<br>Begravningsbok 1709-1792.<br>Avlösningslängd 1727-1791.
|-
+
|-
|4297882
+
| 4297882  
|Överkalix församling C:3, 1775-1825
+
| Överkalix församling C:3, 1775-1825  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1775-1825
+
| 3, 1775-1825  
|I kapsel.<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1793-1825.<br>Död- och begravningsbok 1793-1825.
+
| I kapsel.<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1793-1825.<br>Död- och begravningsbok 1793-1825.
|-
+
|-
|4297882
+
| 4297882  
|Överkalix församling C:4, 1826-1844
+
| Överkalix församling C:4, 1826-1844  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1826-1844
+
| 4, 1826-1844  
|Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1826-1847.<br>Död- och begravningsbok 1826-1847.
+
| Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1826-1847.<br>Död- och begravningsbok 1826-1847.
|-
+
|-
|4297883
+
| 4297883  
|Överkalix församling D II:1, 1755-1814
+
| Överkalix församling D II:1, 1755-1814  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1755-1814
+
| 1, 1755-1814  
|Kommunionbok.<br>7 längder.
+
| Kommunionbok.<br>7 längder.
|-
+
|-
|4297883
+
| 4297883  
|Överkalix församling L I a:1, 1640-1699
+
| Överkalix församling L I a:1, 1640-1699  
|L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper  
|1, 1640-1699
+
| 1, 1640-1699  
|"1640-1683,(99).<br>Lev 51/1953.<br>Innehållsförteckning i volymens början.<br>Särskild räkning över vinpengar 1650-1681samt anteckningar om kyrkans utestående fordringar:<br>Innehåller även:<br>Räkning å pungpenningar 1650-1680 förhörslängder 1693, 1697-1699 skriftbok 1698-1699 kyrkoinventarium (fragment), odat <br>uppgifter å ägor skänkta till Överkalix<br>prästbol 1639 och å jord som ""långt tillförne"" varit given prästbolet (fragment) odat resolution på klander över jorddonationer till prästbolet, 1642 (avskrift) förbindelser av socknemännen att på egen bekostnad bygga prästgård (avskrift) odat samt Series pastorum och anteckningar om kyrkan (fragment) 1630-1644.<br>"
+
| "1640-1683,(99).<br>Lev 51/1953.<br>Innehållsförteckning i volymens början.<br>Särskild räkning över vinpengar 1650-1681samt anteckningar om kyrkans utestående fordringar:<br>Innehåller även:<br>Räkning å pungpenningar 1650-1680 förhörslängder 1693, 1697-1699 skriftbok 1698-1699 kyrkoinventarium (fragment), odat <br>uppgifter å ägor skänkta till Överkalix<br>prästbol 1639 och å jord som ""långt tillförne"" varit given prästbolet (fragment) odat resolution på klander över jorddonationer till prästbolet, 1642 (avskrift) förbindelser av socknemännen att på egen bekostnad bygga prästgård (avskrift) odat samt Series pastorum och anteckningar om kyrkan (fragment) 1630-1644.<br>"
|-
+
|-
|4297884
+
| 4297884  
|Överkalix församling L I a:2, 1683-1754
+
| Överkalix församling L I a:2, 1683-1754  
|L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper  
|2, 1683-1754
+
| 2, 1683-1754  
|"1683-04-22--1754. Defekt genom utrivna blad:<br>Innehållsförteckning i volymen.<br>Innehåller även:<br>Fattigräkenskaper 1710-1754 kollekträkenskaper 1710-1730 inventarieförteckningar för gamla kyrkan, som nedbrann 1690 och för nya kyrkan 1699-1730 med tillägg t o m<br>1754 samt Series pastorum och anteckningar om kyrkan 1630-1729."
+
| "1683-04-22--1754. Defekt genom utrivna blad:<br>Innehållsförteckning i volymen.<br>Innehåller även:<br>Fattigräkenskaper 1710-1754 kollekträkenskaper 1710-1730 inventarieförteckningar för gamla kyrkan, som nedbrann 1690 och för nya kyrkan 1699-1730 med tillägg t o m<br>1754 samt Series pastorum och anteckningar om kyrkan 1630-1729."
|-
+
|-
|4297884
+
| 4297884  
|Överkalix församling L I a:3, 1755-1806
+
| Överkalix församling L I a:3, 1755-1806  
|L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper  
|3, 1755-1806
+
| 3, 1755-1806  
|"Defekt (del av 1756 saknas):<br>Innehållsförteckning i volymen.<br>Innehåller även:<br>Fattigräkenskaper 1755-1806 förteckning över kollekter 1755-1804 inventarium för kyrkan 1762 inventarium för prästbordet 1711-03-27 Series pastorum och anteckningar om kyrkan 1630-1850."
+
| "Defekt (del av 1756 saknas):<br>Innehållsförteckning i volymen.<br>Innehåller även:<br>Fattigräkenskaper 1755-1806 förteckning över kollekter 1755-1804 inventarium för kyrkan 1762 inventarium för prästbordet 1711-03-27 Series pastorum och anteckningar om kyrkan 1630-1850."
|-
+
|-
|4297884
+
| 4297884  
|Överkalix församling L I a:4, 1806-1827
+
| Överkalix församling L I a:4, 1806-1827  
|L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper  
|4, 1806-1827
+
| 4, 1806-1827  
|1806-05-01--1827-05-01.<br>Innehåller även:<br>Fattigräkenskaper 1806-1827.
+
| 1806-05-01--1827-05-01.<br>Innehåller även:<br>Fattigräkenskaper 1806-1827.
|-
+
|-
|4297884
+
| 4297884  
|Överkalix församling L I a:6, 1827-1848
+
| Överkalix församling L I a:6, 1827-1848  
|L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper  
|6, 1827-1848
+
| 6, 1827-1848  
|1827-05-01--1848-05-01.<br>Inbunden i kapsel.<br>Innehåller även:<br>Fattigräkenskaper 1827-1848.<br>Fattigräkenskaper 1836-1846.
+
| 1827-05-01--1848-05-01.<br>Inbunden i kapsel.<br>Innehåller även:<br>Fattigräkenskaper 1827-1848.<br>Fattigräkenskaper 1836-1846.
|-
+
|-
|4297884
+
| 4297884  
|Överkalix församling L I a:5, 1813-1834
+
| Överkalix församling L I a:5, 1813-1834  
|L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper  
|5, 1813-1834
+
| 5, 1813-1834  
|1813-05-01--1834-05-01.<br>Häfte i kapsel.<br>Ej summerad.<br>Innehåller även:<br>Kladd över fattigmedel 1813-1834.
+
| 1813-05-01--1834-05-01.<br>Häfte i kapsel.<br>Ej summerad.<br>Innehåller även:<br>Kladd över fattigmedel 1813-1834.
|-
+
|-
|4297885
+
| 4297885  
|Överkalix församling A I a:7, 1845-1852
+
| Överkalix församling A I a:7, 1845-1852  
|A I a Förhörsböcker
+
| A I a Förhörsböcker  
|7, 1845-1852
+
| 7, 1845-1852  
|"Lev. 83/1952.<br>I slutet separata längder över lappar och ""utsocknes""."
+
| "Lev. 83/1952.<br>I slutet separata längder över lappar och ""utsocknes""."
|-
+
|-
|4297885
+
| 4297885  
|Överkalix församling A I a:8, 1853-1860
+
| Överkalix församling A I a:8, 1853-1860  
|A I a Förhörsböcker
+
| A I a Förhörsböcker  
|8, 1853-1860
+
| 8, 1853-1860  
|"Lev. 71/1953.<br>I slutet separata längder över lappar och ""utsocknes""."
+
| "Lev. 71/1953.<br>I slutet separata längder över lappar och ""utsocknes""."
|-
+
|-
|4297885
+
| 4297885  
|Överkalix församling B:1, 1851-1862
+
| Överkalix församling B:1, 1851-1862  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1851-1862
+
| 1, 1851-1862  
|Lev. 71/1953.<br>Innehåller även:<br>Prostvisitationsprotokoll 1861.
+
| Lev. 71/1953.<br>Innehåller även:<br>Prostvisitationsprotokoll 1861.
|-
+
|-
|4297885
+
| 4297885  
|Överkalix församling C:5, 1845-1863
+
| Överkalix församling C:5, 1845-1863  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1845-1863
+
| 5, 1845-1863  
|1845 -- 1863-01-13. Lev. 71/1953.<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1848--1863-02-02.<br>Död- och begravningsbok 1848--1865-01-03.
+
| 1845 -- 1863-01-13. Lev. 71/1953.<br>Innehåller även:<br>Lysnings- och vigselbok 1848--1863-02-02.<br>Död- och begravningsbok 1848--1865-01-03.
|-
+
|-
|4297886
+
| 4297886  
|Övertorneå församling A I a:1, 1781-1801
+
| Övertorneå församling A I a:1, 1781-1801  
|A I a Husförhörslängder.
+
| A I a Husförhörslängder.  
|1, 1781-1801
+
| 1, 1781-1801  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297886
+
| 4297886  
|Övertorneå församling A I a:2a, 1807-1819
+
| Övertorneå församling A I a:2a, 1807-1819  
|A I a Husförhörslängder.
+
| A I a Husförhörslängder.  
|2a, 1807-1819
+
| 2a, 1807-1819  
|"Luckan 1802-1806 överbryggad genom ant. om dödsfall<br>o. flyttningar enstaka anteckningar 1820."
+
| "Luckan 1802-1806 överbryggad genom ant. om dödsfall<br>o. flyttningar enstaka anteckningar 1820."
|-
+
|-
|4297886
+
| 4297886  
|Övertorneå församling A I a:2b, 1807-1819
+
| Övertorneå församling A I a:2b, 1807-1819  
|A I a Husförhörslängder.
+
| A I a Husförhörslängder.  
|2b, 1807-1819
+
| 2b, 1807-1819  
|"Luckan 1802-1806 överbryggad genom ant. om dödsfall<br>o. flyttningar enstaka anteckningar 1820.<br>Inneh. även:<br>Längd över brudar intagna barnaföderskor 1805-05-05--1812-04-26."
+
| "Luckan 1802-1806 överbryggad genom ant. om dödsfall<br>o. flyttningar enstaka anteckningar 1820.<br>Inneh. även:<br>Längd över brudar intagna barnaföderskor 1805-05-05--1812-04-26."
|-
+
|-
|4297886
+
| 4297886  
|Övertorneå församling A I a:3, 1819-1830
+
| Övertorneå församling A I a:3, 1819-1830  
|A I a Husförhörslängder.
+
| A I a Husförhörslängder.  
|3, 1819-1830
+
| 3, 1819-1830  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297887
+
| 4297887  
|Övertorneå församling A I a:4, 1830-1842
+
| Övertorneå församling A I a:4, 1830-1842  
|A I a Husförhörslängder.
+
| A I a Husförhörslängder.  
|4, 1830-1842
+
| 4, 1830-1842  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297887
+
| 4297887  
|Övertorneå församling A I b:1, 1810-1854
+
| Övertorneå församling A I b:1, 1810-1854  
|A I b Förhörsprotokoll.
+
| A I b Förhörsprotokoll.  
|1, 1810-1854
+
| 1, 1810-1854  
|"Inb.<br>Bundna utan ordning register i vol.<br>Prot. saknas 1812-1814, 1823-1825, 1830-1840.<br>Gälla även Hietaniemi 1810-1849 (spr. år) och Pajala 1810-1845. Platser i<br>nuv. Junosuando och Tärendö förek. sporadiskt 1815-1842, i Korpilombolo<br>1810-1854 samt i till Ryssland avträtt område t.o.m. 1820.<br>Inneh. även bl.a.:<br>Utdrag ur förhörs- o. komm.-bok betr. vissa byar i Övertorneå 1844.<br>Konfirmationslängder 1798-1805, 1832-1835.<br>Stat. uppg. om nattvardsbarn i Hietaniemi 1841-1845.<br>Sockenst.-prot. för Hietaniemi 1826-01-07 (utdrag).<br>Uppbördslängder för pastorstionden i Pajala 1835-1839.<br>Uppbördslängder för vinpengar, påskmål m.m. i Övertorneå 1837-1849, odat.<br>Uppbördslängder för vinpengar, påskmål m.m. i Hietaniemi 1837-1838,<br>1846-1849.<br>Uppbördslängder för vinpengar, påskmål m.m. i Pajala 1837-1841.<br>Uppbördslängder för vinpengar, påskmål m.m. i Korpilombolo 1838-1849.<br>Uppbördslängder för stamboksmedel 1838-1849.<br>K. brev i avskr. ang. dispos. av pastoralier fr. Pajala efter utbrytn.<br>1843-05-06."
+
| "Inb.<br>Bundna utan ordning register i vol.<br>Prot. saknas 1812-1814, 1823-1825, 1830-1840.<br>Gälla även Hietaniemi 1810-1849 (spr. år) och Pajala 1810-1845. Platser i<br>nuv. Junosuando och Tärendö förek. sporadiskt 1815-1842, i Korpilombolo<br>1810-1854 samt i till Ryssland avträtt område t.o.m. 1820.<br>Inneh. även bl.a.:<br>Utdrag ur förhörs- o. komm.-bok betr. vissa byar i Övertorneå 1844.<br>Konfirmationslängder 1798-1805, 1832-1835.<br>Stat. uppg. om nattvardsbarn i Hietaniemi 1841-1845.<br>Sockenst.-prot. för Hietaniemi 1826-01-07 (utdrag).<br>Uppbördslängder för pastorstionden i Pajala 1835-1839.<br>Uppbördslängder för vinpengar, påskmål m.m. i Övertorneå 1837-1849, odat.<br>Uppbördslängder för vinpengar, påskmål m.m. i Hietaniemi 1837-1838,<br>1846-1849.<br>Uppbördslängder för vinpengar, påskmål m.m. i Pajala 1837-1841.<br>Uppbördslängder för vinpengar, påskmål m.m. i Korpilombolo 1838-1849.<br>Uppbördslängder för stamboksmedel 1838-1849.<br>K. brev i avskr. ang. dispos. av pastoralier fr. Pajala efter utbrytn.<br>1843-05-06."
|-
+
|-
|4297888
+
| 4297888  
|Övertorneå församling C:1, 1718-1801
+
| Övertorneå församling C:1, 1718-1801  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1718-1801
+
| 1, 1718-1801  
|Lucka sept. 1723-10--1725.<br>Omfattar 1718-1723 även Kengis bruk, Pajala, Junosuando och Tärendö,<br>1722-1801 Korpilombolo, i övrigt även församlingens forna finska område,<br>därav Muonioniska t.o.m. 1767.<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1726-1783.<br>Död- och begravningsbok 1737-1801.
+
| Lucka sept. 1723-10--1725.<br>Omfattar 1718-1723 även Kengis bruk, Pajala, Junosuando och Tärendö,<br>1722-1801 Korpilombolo, i övrigt även församlingens forna finska område,<br>därav Muonioniska t.o.m. 1767.<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1726-1783.<br>Död- och begravningsbok 1737-1801.
|-
+
|-
|4297888
+
| 4297888  
|Övertorneå församling C:2, 1802-1818
+
| Övertorneå församling C:2, 1802-1818  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1802-1818
+
| 2, 1802-1818  
|"Gäller även Korpilombolo och finska området ( längden<br>uppdelad i ""svensk andel"" och ""rysk andel"" fr.o.m. 1810).<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1802-1818.<br>Död- och begravningsbok 1802-1818."
+
| "Gäller även Korpilombolo och finska området ( längden<br>uppdelad i ""svensk andel"" och ""rysk andel"" fr.o.m. 1810).<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1802-1818.<br>Död- och begravningsbok 1802-1818."
|-
+
|-
|4297888
+
| 4297888  
|Övertorneå församling C:3, 1819-1845
+
| Övertorneå församling C:3, 1819-1845  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1819-1845
+
| 3, 1819-1845  
|"Omfattar område i nuv. Korpilombolo och t.o.m. 1820-10<br>även finska området (under rubr. ""ryska barn"").<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1819-1865.<br>Död- och begravningsbok 1819-1854.<br>Series pastorum 1618-1894."
+
| "Omfattar område i nuv. Korpilombolo och t.o.m. 1820-10<br>även finska området (under rubr. ""ryska barn"").<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1819-1865.<br>Död- och begravningsbok 1819-1854.<br>Series pastorum 1618-1894."
|-
+
|-
|4297889
+
| 4297889  
|Övertorneå församling L I a:2, 1777-1808
+
| Övertorneå församling L I a:2, 1777-1808  
|L I a Huvudräkenskaper för kyrkan
+
| L I a Huvudräkenskaper för kyrkan  
|2, 1777-1808
+
| 2, 1777-1808  
|"1777--1808-05-01.<br>Defekta innefatta hela pastoratet (t.o.m. 1800) utom Hietaniemi.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1777-1808.<br>Gävle stads stambok vid moderkyrkan och Hietaniemi 1778-1780.<br>Kollektbok 1788-1809 (luckor).<br>Influtna lasaretts- o. kollektmedel 1777, 1779-1781.<br>Influtna subsidiemedel 1777-1788.<br>Installationsprotokoll med inventarie- och arkivförteckning 1788-07-14.<br>Prostvisitationsprotokoll 1793-12-01."
+
| "1777--1808-05-01.<br>Defekta innefatta hela pastoratet (t.o.m. 1800) utom Hietaniemi.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1777-1808.<br>Gävle stads stambok vid moderkyrkan och Hietaniemi 1778-1780.<br>Kollektbok 1788-1809 (luckor).<br>Influtna lasaretts- o. kollektmedel 1777, 1779-1781.<br>Influtna subsidiemedel 1777-1788.<br>Installationsprotokoll med inventarie- och arkivförteckning 1788-07-14.<br>Prostvisitationsprotokoll 1793-12-01."
|-
+
|-
|4297889
+
| 4297889  
|Övertorneå församling L I a:3, 1808-1824
+
| Övertorneå församling L I a:3, 1808-1824  
|L I a Huvudräkenskaper för kyrkan
+
| L I a Huvudräkenskaper för kyrkan  
|3, 1808-1824
+
| 3, 1808-1824  
|Kyrkoräkenskaper för Övertorneå församling<br>1808-05-01--1824-05-01.<br>Till Ryssland avträdd del av ÖT upptages t.o.m. 1820.
+
| Kyrkoräkenskaper för Övertorneå församling<br>1808-05-01--1824-05-01.<br>Till Ryssland avträdd del av ÖT upptages t.o.m. 1820.
|-
+
|-
|4297890
+
| 4297890  
|Övertorneå församling A I a:5, 1842-1852
+
| Övertorneå församling A I a:5, 1842-1852  
|A I a Husförhörslängder.
+
| A I a Husförhörslängder.  
|5, 1842-1852
+
| 5, 1842-1852  
|1842-1851(1852).<br>Lev. 115/1952.
+
| 1842-1851(1852).<br>Lev. 115/1952.
|-
+
|-
|4297891
+
| 4297891  
|Övertorneå församling A I a:6, 1852-1863
+
| Övertorneå församling A I a:6, 1852-1863  
|A I a Husförhörslängder.
+
| A I a Husförhörslängder.  
|6, 1852-1863
+
| 6, 1852-1863  
|Lev. 75/1972.<br>Inneh. även:<br>Frejdenotiser i slutet av vol.
+
| Lev. 75/1972.<br>Inneh. även:<br>Frejdenotiser i slutet av vol.
|-
+
|-
|4297891
+
| 4297891  
|Övertorneå församling C:4, 1846-1870
+
| Övertorneå församling C:4, 1846-1870  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1846-1870
+
| 4, 1846-1870  
|Lev. 75/1972.<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1866-1870
+
| Lev. 75/1972.<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok 1866-1870
|-
+
|-
|4297891
+
| 4297891  
|Övertorneå församling F:1, 1855-1870
+
| Övertorneå församling F:1, 1855-1870  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1855-1870
+
| 1, 1855-1870  
|Inb.<br>Lev. 75/1972.<br>Inneh.även:<br>In-och utflyttningslängd 1868-1870
+
| Inb.<br>Lev. 75/1972.<br>Inneh.även:<br>In-och utflyttningslängd 1868-1870
|-
+
|-
|4297892
+
| 4297892  
|Överluleå församling A I:1 a, 1831-1840
+
| Överluleå församling A I:1 a, 1831-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1 a, 1831-1840
+
| 1 a, 1831-1840  
|Gäller även Edefors församlings område
+
| Gäller även Edefors församlings område
|-
+
|-
|4297892
+
| 4297892  
|Överluleå församling A I:1 b, 1831-1840
+
| Överluleå församling A I:1 b, 1831-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1 b, 1831-1840
+
| 1 b, 1831-1840  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297892
+
| 4297892  
|Överluleå församling A I:2 a, 1841-1848
+
| Överluleå församling A I:2 a, 1841-1848  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2 a, 1841-1848
+
| 2 a, 1841-1848  
|Lev. 85/1951<br>Gäller även Edefors församlings område
+
| Lev. 85/1951<br>Gäller även Edefors församlings område
|-
+
|-
|4297892
+
| 4297892  
|Överluleå församling A I:2 b, 1841-1848
+
| Överluleå församling A I:2 b, 1841-1848  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2 b, 1841-1848
+
| 2 b, 1841-1848  
|Lev. 85/1951
+
| Lev. 85/1951
|-
+
|-
|4297893
+
| 4297893  
|Överluleå församling A I:2 c, 1841-1848
+
| Överluleå församling A I:2 c, 1841-1848  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2 c, 1841-1848
+
| 2 c, 1841-1848  
|Lev. 85/1951<br>Inneh. även:<br>In- och utflyttningsbok 1840-1865
+
| Lev. 85/1951<br>Inneh. även:<br>In- och utflyttningsbok 1840-1865
|-
+
|-
|4297893
+
| 4297893  
|Överluleå församling A I:3 a, 1849-1858
+
| Överluleå församling A I:3 a, 1849-1858  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 a, 1849-1858
+
| 3 a, 1849-1858  
|Lev. 11/1959<br>Gäller även Edefors församlings område
+
| Lev. 11/1959<br>Gäller även Edefors församlings område
|-
+
|-
|4297893
+
| 4297893  
|Överluleå församling A I:3 b, 1849-1858
+
| Överluleå församling A I:3 b, 1849-1858  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 b, 1849-1858
+
| 3 b, 1849-1858  
|Lev. 11/1959
+
| Lev. 11/1959
|-
+
|-
|4297893
+
| 4297893  
|Överluleå församling A I:3 c, 1849-1858
+
| Överluleå församling A I:3 c, 1849-1858  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 c, 1849-1858
+
| 3 c, 1849-1858  
|Lev. 11/1959
+
| Lev. 11/1959
|-
+
|-
|4297894
+
| 4297894  
|Överluleå församling A I:4 a, 1859-1863
+
| Överluleå församling A I:4 a, 1859-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 a, 1859-1863
+
| 4 a, 1859-1863  
|Lev. 41/1964
+
| Lev. 41/1964
|-
+
|-
|4297894
+
| 4297894  
|Överluleå församling A I:4 b, 1859-1863
+
| Överluleå församling A I:4 b, 1859-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 b, 1859-1863
+
| 4 b, 1859-1863  
|Lev. 41/1964
+
| Lev. 41/1964
|-
+
|-
|4297894
+
| 4297894  
|Överluleå församling A I:4 c, 1859-1863
+
| Överluleå församling A I:4 c, 1859-1863  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 c, 1859-1863
+
| 4 c, 1859-1863  
|Lev. 41/1964
+
| Lev. 41/1964
|-
+
|-
|4297895
+
| 4297895  
|Överluleå församling C:1, 1831-1855
+
| Överluleå församling C:1, 1831-1855  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1831-1855
+
| 1, 1831-1855  
|Lev. 85/1951
+
| Lev. 85/1951
|-
+
|-
|4297895
+
| 4297895  
|Överluleå församling C:2, 1856-1865
+
| Överluleå församling C:2, 1856-1865  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1856-1865
+
| 2, 1856-1865  
|Lev. 43/1972
+
| Lev. 43/1972
|-
+
|-
|4297895
+
| 4297895  
|Överluleå församling E I:1, 1831-1866
+
| Överluleå församling E I:1, 1831-1866  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1831-1866
+
| 1, 1831-1866  
|1831-1865 (66)<br>Lev. 85/1951<br>Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok 1831-1865
+
| 1831-1865 (66)<br>Lev. 85/1951<br>Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok 1831-1865
|-
+
|-
|4297896
+
| 4297896  
|Pajala församling A I:1, 1764-1772
+
| Pajala församling A I:1, 1764-1772  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|1, 1764-1772
+
| 1, 1764-1772  
|Inneh. även:<br>Kommunionlängder 1764-1808.
+
| Inneh. även:<br>Kommunionlängder 1764-1808.
|-
+
|-
|4297896
+
| 4297896  
|Pajala församling A I:2, 1772-1802
+
| Pajala församling A I:2, 1772-1802  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|2, 1772-1802
+
| 2, 1772-1802  
|"Blad nr. 77-80, 147-194, 197-189 saknas.<br>Å sid. 2 anteckn. om ""tullförsnillningsmedel 1852"".<br>Skannad."
+
| "Blad nr. 77-80, 147-194, 197-189 saknas.<br>Å sid. 2 anteckn. om ""tullförsnillningsmedel 1852"".<br>Skannad."
|-
+
|-
|4297897
+
| 4297897  
|Pajala församling A I:3, 1806-1818
+
| Pajala församling A I:3, 1806-1818  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|3, 1806-1818
+
| 3, 1806-1818  
|(1806), 1807-1818.<br>Anteckn. om födelser, dödsfall m.m. fr.o.m. 1800.<br>Blad felplacerade vid bindningen.<br>Inneh. även:<br>Kladdräkensk. för fattigvård 1860.
+
| (1806), 1807-1818.<br>Anteckn. om födelser, dödsfall m.m. fr.o.m. 1800.<br>Blad felplacerade vid bindningen.<br>Inneh. även:<br>Kladdräkensk. för fattigvård 1860.
|-
+
|-
|4297897
+
| 4297897  
|Pajala församling A I:4, 1819-1828
+
| Pajala församling A I:4, 1819-1828  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|4, 1819-1828
+
| 4, 1819-1828  
|Defekt i början och slutet.<br>Inneh. även:<br>Kladdräkensk. för fattigvård 1850-1860 (klotter i större delen av<br>vol.)
+
| Defekt i början och slutet.<br>Inneh. även:<br>Kladdräkensk. för fattigvård 1850-1860 (klotter i större delen av<br>vol.)
|-
+
|-
|4297897
+
| 4297897  
|Pajala församling A I:5, 1828-1841
+
| Pajala församling A I:5, 1828-1841  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|5, 1828-1841
+
| 5, 1828-1841  
|1828-1837, (1841).<br>Defekt.<br>I slutet längder för tjänstefolk 1838-1839.
+
| 1828-1837, (1841).<br>Defekt.<br>I slutet längder för tjänstefolk 1838-1839.
|-
+
|-
|4297898
+
| 4297898  
|Pajala församling C:1, 1743-1763
+
| Pajala församling C:1, 1743-1763  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1743-1763
+
| 1, 1743-1763  
|"1743-11-01 - 1763-01-10.<br>Lucka 1749-1751 flera defekter efter 1756-08-08 strödda uppgifter.<br>Pajala kapellförs. förek. under rubr. ""finska församlingen"" o. omfattar<br>området för nuv. Pajala, Junosuando och Tärendö (1743-1756) samt områden i<br>nuv. Finland.<br>Inneh. även:<br>Födelse- och dopbok för Kengis bruksförs. 1744-1748 (under rubriken<br>""svenska församlingen"", avseende Kengis bruk, Junosuando och Tornefors<br>masugnar).<br>Kommunionlängder 1731-1757.<br>Vigselbok 1728-1758.<br>Död- och begravningsbok 1728-1747."
+
| "1743-11-01 - 1763-01-10.<br>Lucka 1749-1751 flera defekter efter 1756-08-08 strödda uppgifter.<br>Pajala kapellförs. förek. under rubr. ""finska församlingen"" o. omfattar<br>området för nuv. Pajala, Junosuando och Tärendö (1743-1756) samt områden i<br>nuv. Finland.<br>Inneh. även:<br>Födelse- och dopbok för Kengis bruksförs. 1744-1748 (under rubriken<br>""svenska församlingen"", avseende Kengis bruk, Junosuando och Tornefors<br>masugnar).<br>Kommunionlängder 1731-1757.<br>Vigselbok 1728-1758.<br>Död- och begravningsbok 1728-1747."
|-
+
|-
|4297898
+
| 4297898  
|Pajala församling C:2, 1761-1776
+
| Pajala församling C:2, 1761-1776  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1761-1776
+
| 2, 1761-1776  
|1761-11-09 -- 1776.<br>Avser enbart Kengis bruksförsamling (Kengis o. Svansteins bruk, Junosuando<br>och Tornefors masugnar, samt Svappavaara kopparverk).<br>Inneh. bl.a. även:<br>Förhörslängd för Kangis bruksförsamling 1761-1776.<br>Kommunionlängder för Kengis bruksförsamling 1761-1780.<br>Vigselbok för Kengis bruksförsamling 1762-1776.<br>Död- och begravningsbok för dito 1762-1775.<br>Förteckn. å bruksfolk, u.å.
+
| 1761-11-09 -- 1776.<br>Avser enbart Kengis bruksförsamling (Kengis o. Svansteins bruk, Junosuando<br>och Tornefors masugnar, samt Svappavaara kopparverk).<br>Inneh. bl.a. även:<br>Förhörslängd för Kangis bruksförsamling 1761-1776.<br>Kommunionlängder för Kengis bruksförsamling 1761-1780.<br>Vigselbok för Kengis bruksförsamling 1762-1776.<br>Död- och begravningsbok för dito 1762-1775.<br>Förteckn. å bruksfolk, u.å.
|-
+
|-
|4297898
+
| 4297898  
|Pajala församling C:3, 1767-1831
+
| Pajala församling C:3, 1767-1831  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1767-1831
+
| 3, 1767-1831  
|1767-03-27 -- 1831-04-07.<br>Flera defekter.<br>En längd med kolumner för födde, vigde o. döde t.o.m. 1781, därefter<br>särskilda längder.<br>Församlingens finska område upptages t.o.m. 1820 omfattar i övrigt även<br>området för Junosuando, Tärendö och Muonionalusta senare avskilda<br>församlingar.<br>Inneh. även:<br>Födelse- och dopbok för Kengis bruksförsamling (samma omf. som i vol. C: 2)<br>1776-1830.<br>Vigselbok 1768-1781.<br>Död- och begravningsbok 1767-1814, 1825-1831.
+
| 1767-03-27 -- 1831-04-07.<br>Flera defekter.<br>En längd med kolumner för födde, vigde o. döde t.o.m. 1781, därefter<br>särskilda längder.<br>Församlingens finska område upptages t.o.m. 1820 omfattar i övrigt även<br>området för Junosuando, Tärendö och Muonionalusta senare avskilda<br>församlingar.<br>Inneh. även:<br>Födelse- och dopbok för Kengis bruksförsamling (samma omf. som i vol. C: 2)<br>1776-1830.<br>Vigselbok 1768-1781.<br>Död- och begravningsbok 1767-1814, 1825-1831.
|-
+
|-
|4297898
+
| 4297898  
|Pajala församling L I:1, 1764-1805
+
| Pajala församling L I:1, 1764-1805  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|1, 1764-1805
+
| 1, 1764-1805  
|"1764-05-01 - 1805-01-28.<br>En del blad omkastade 1765 års räkenskaper defekta.<br>Beröra även nuv. finska församl.<br>Kolari, Kittilä, Muonioniska, Turtola, Enontekiäinen och Tervola samt<br>svenska församl.Tärendö, Junosuando, Vittangi, Jukkasjärvi, Korpilombolo,<br>Muonionalusta och Kengis bruksförs.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1764-1805.<br>Kollektböcker 1781-1816, 1821.<br>Inventarieförteckning 1788.<br>Notis om kyrkans brand 1787."
+
| "1764-05-01 - 1805-01-28.<br>En del blad omkastade 1765 års räkenskaper defekta.<br>Beröra även nuv. finska församl.<br>Kolari, Kittilä, Muonioniska, Turtola, Enontekiäinen och Tervola samt<br>svenska församl.Tärendö, Junosuando, Vittangi, Jukkasjärvi, Korpilombolo,<br>Muonionalusta och Kengis bruksförs.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1764-1805.<br>Kollektböcker 1781-1816, 1821.<br>Inventarieförteckning 1788.<br>Notis om kyrkans brand 1787."
|-
+
|-
|4297898
+
| 4297898  
|Pajala församling L I:2, 1805-1821
+
| Pajala församling L I:2, 1805-1821  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|2, 1805-1821
+
| 2, 1805-1821  
|1805-01-28 - 1821-07-14.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1805-1822.
+
| 1805-01-28 - 1821-07-14.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1805-1822.
|-
+
|-
|4297898
+
| 4297898  
|Pajala församling L I:3, 1822-1843
+
| Pajala församling L I:3, 1822-1843  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|3, 1822-1843
+
| 3, 1822-1843  
|1822-07-14 - 1843-05-14.
+
| 1822-07-14 - 1843-05-14.
|-
+
|-
|4297898
+
| 4297898  
|Pajala församling L I:4, 1843-1846
+
| Pajala församling L I:4, 1843-1846  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|4, 1843-1846
+
| 4, 1843-1846  
|1843-05-01 - 1846-05-13.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1822-1846.<br>Uppbördslängd för vinpengar, påskmål etc. 1837-1841.<br>Se Övertorneå A I b:1.
+
| 1843-05-01 - 1846-05-13.<br>Inneh. även:<br>Fattigräkenskaper 1822-1846.<br>Uppbördslängd för vinpengar, påskmål etc. 1837-1841.<br>Se Övertorneå A I b:1.
|-
+
|-
|4297899
+
| 4297899  
|Piteå stadsförsamling A I:1a, 1812-1822
+
| Piteå stadsförsamling A I:1a, 1812-1822  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1a, 1812-1822
+
| 1a, 1812-1822  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297899
+
| 4297899  
|Piteå stadsförsamling A I:2a, 1823-1831
+
| Piteå stadsförsamling A I:2a, 1823-1831  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2a, 1823-1831
+
| 2a, 1823-1831  
|Inb.
+
| Inb.
|-
+
|-
|4297900
+
| 4297900  
|Piteå stadsförsamling A I:3a, 1832-1841
+
| Piteå stadsförsamling A I:3a, 1832-1841  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3a, 1832-1841
+
| 3a, 1832-1841  
|Inb.<br>Häri uppgift om antal in- o. utflyttade 1832-1834 samt en uppställning över<br>kvarter, indelning i förhörsläg o. tider för deras inlysning till<br>husförhör.
+
| Inb.<br>Häri uppgift om antal in- o. utflyttade 1832-1834 samt en uppställning över<br>kvarter, indelning i förhörsläg o. tider för deras inlysning till<br>husförhör.
|-
+
|-
|4297901
+
| 4297901  
|Piteå stadsförsamling A I:4a, 1842-1851
+
| Piteå stadsförsamling A I:4a, 1842-1851  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4a, 1842-1851
+
| 4a, 1842-1851  
|Inb. Lev. 61/1952.
+
| Inb. Lev. 61/1952.
|-
+
|-
|4297901
+
| 4297901  
|Piteå stadsförsamling A I:5a, 1852-1861
+
| Piteå stadsförsamling A I:5a, 1852-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5a, 1852-1861
+
| 5a, 1852-1861  
|Inb. Lev. 3/1964.<br>Med person- samt kvartersregister.
+
| Inb. Lev. 3/1964.<br>Med person- samt kvartersregister.
|-
+
|-
|4297901
+
| 4297901  
|Piteå stadsförsamling A I:5b, 1852-1861
+
| Piteå stadsförsamling A I:5b, 1852-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5b, 1852-1861
+
| 5b, 1852-1861  
|Inb. Lev. 3/1964.
+
| Inb. Lev. 3/1964.
|-
+
|-
|4297902
+
| 4297902  
|Piteå stadsförsamling C:1, 1703-1806
+
| Piteå stadsförsamling C:1, 1703-1806  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1703-1806
+
| 1, 1703-1806  
|1703-06-24--1806.<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1703-1806.<br>Dödbok 1703-1806.<br>Luckor. Se personreg. i pärm,exp.
+
| 1703-06-24--1806.<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1703-1806.<br>Dödbok 1703-1806.<br>Luckor. Se personreg. i pärm,exp.
|-
+
|-
|4297902
+
| 4297902  
|Piteå stadsförsamling C:2, 1823-1841
+
| Piteå stadsförsamling C:2, 1823-1841  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1823-1841
+
| 2, 1823-1841  
|1842 års födelse-, vigsel- och dödböcker påbörjade men<br>överstrukna.<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1823-1841.<br>Dödbok 1823-1841.
+
| 1842 års födelse-, vigsel- och dödböcker påbörjade men<br>överstrukna.<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1823-1841.<br>Dödbok 1823-1841.
|-
+
|-
|4297902
+
| 4297902  
|Piteå stadsförsamling B:1, 1842-1859
+
| Piteå stadsförsamling B:1, 1842-1859  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1842-1859
+
| 1, 1842-1859  
|Lev. 3/1964
+
| Lev. 3/1964
|-
+
|-
|4297902
+
| 4297902  
|Piteå stadsförsamling C:3, 1842-1861
+
| Piteå stadsförsamling C:3, 1842-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1842-1861
+
| 3, 1842-1861  
|1842--1861-03-01. Lev. 3/1964.
+
| 1842--1861-03-01. Lev. 3/1964.
|-
+
|-
|4297902
+
| 4297902  
|Piteå stadsförsamling K I:1, 1739-1842
+
| Piteå stadsförsamling K I:1, 1739-1842  
|K I Sockenstämmoprotokoll.
+
| K I Sockenstämmoprotokoll.  
|1, 1739-1842
+
| 1, 1739-1842  
|Lev. 43/ 1967.<br>Lucka 1768-1832.<br>Inneh. även:<br>Kyrkorådsprotokoll 1742-1766 spr. år,<br>Prostetingsprotokoll 1728-1759 spr. år,<br>Visitationsprotokoll 1753-1758,<br>1754-1755 ang. inköp av orgelverk av orgelbyggaren i Stockholm Gren av Stråle,<br>Äktenskapslysningar 1836-1860.
+
| Lev. 43/ 1967.<br>Lucka 1768-1832.<br>Inneh. även:<br>Kyrkorådsprotokoll 1742-1766 spr. år,<br>Prostetingsprotokoll 1728-1759 spr. år,<br>Visitationsprotokoll 1753-1758,<br>1754-1755 ang. inköp av orgelverk av orgelbyggaren i Stockholm Gren av Stråle,<br>Äktenskapslysningar 1836-1860.
|-
+
|-
|4297902
+
| 4297902  
|Piteå stadsförsamling F:1, 1842-1861
+
| Piteå stadsförsamling F:1, 1842-1861  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1842-1861
+
| 1, 1842-1861  
|1842--1861-07-09. Lev. 3/1964.<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok<br>1842--1871-05-21.
+
| 1842--1861-07-09. Lev. 3/1964.<br>Inneh. även:<br>Lysnings- och vigselbok<br>1842--1871-05-21.
|-
+
|-
|4297903
+
| 4297903  
|Piteå landsförsamling A I:1, 1720-1749
+
| Piteå landsförsamling A I:1, 1720-1749  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|1, 1720-1749
+
| 1, 1720-1749  
|"Med särskilda längder för soldater och över barn, som ""begynt läsa uti bok"".<br>Häri även Förhörsbok för stadsförsamlingen."
+
| "Med särskilda längder för soldater och över barn, som ""begynt läsa uti bok"".<br>Häri även Förhörsbok för stadsförsamlingen."
|-
+
|-
|4297903
+
| 4297903  
|Piteå landsförsamling A I:2, 1750-1770
+
| Piteå landsförsamling A I:2, 1750-1770  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|2, 1750-1770
+
| 2, 1750-1770  
|Med särskilda längder för lapphushåll och för soldater.
+
| Med särskilda längder för lapphushåll och för soldater.
|-
+
|-
|4297904
+
| 4297904  
|Piteå landsförsamling A I:3a, 1789-1817
+
| Piteå landsförsamling A I:3a, 1789-1817  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|3a, 1789-1817
+
| 3a, 1789-1817  
|För Långviks glasbruk t.o.m. 1817.<br>Med särskild längd för lappfolk.
+
| För Långviks glasbruk t.o.m. 1817.<br>Med särskild längd för lappfolk.
|-
+
|-
|4297904
+
| 4297904  
|Piteå landsförsamling A I:3b, 1789-1806
+
| Piteå landsförsamling A I:3b, 1789-1806  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|3b, 1789-1806
+
| 3b, 1789-1806  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297905
+
| 4297905  
|Piteå landsförsamling A I:3c, 1789-1806
+
| Piteå landsförsamling A I:3c, 1789-1806  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|3c, 1789-1806
+
| 3c, 1789-1806  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297905
+
| 4297905  
|Piteå landsförsamling A I:3d, 1789-1806
+
| Piteå landsförsamling A I:3d, 1789-1806  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|3d, 1789-1806
+
| 3d, 1789-1806  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297905
+
| 4297905  
|Piteå landsförsamling A I:3e, 1789-1806
+
| Piteå landsförsamling A I:3e, 1789-1806  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|3e, 1789-1806
+
| 3e, 1789-1806  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297915
+
| 4297915  
|Överkalix församling A I a:1, 1730-1754
+
| Överkalix församling A I a:1, 1730-1754  
|A I a Förhörsböcker
+
| A I a Förhörsböcker  
|1, 1730-1754
+
| 1, 1730-1754  
|Består av tre längder.<br>Innehåller även:<br>Visitationsprotokoll 1730-01-25, 1749-02-19.
+
| Består av tre längder.<br>Innehåller även:<br>Visitationsprotokoll 1730-01-25, 1749-02-19.
|-
+
|-
|4297915
+
| 4297915  
|Överkalix församling A I a:2, 1749-1790
+
| Överkalix församling A I a:2, 1749-1790  
|A I a Förhörsböcker
+
| A I a Förhörsböcker  
|2, 1749-1790
+
| 2, 1749-1790  
|1749-1784 (1790).<br>4 längder.<br>Innehåller även:<br>Konfirmationslängd 1748 och förteckning på de fattigaste av allmogens ogifta döttrar 1773.
+
| 1749-1784 (1790).<br>4 längder.<br>Innehåller även:<br>Konfirmationslängd 1748 och förteckning på de fattigaste av allmogens ogifta döttrar 1773.
|-
+
|-
|4297915
+
| 4297915  
|Överkalix församling A I a:3, 1772-1814
+
| Överkalix församling A I a:3, 1772-1814  
|A I a Förhörsböcker
+
| A I a Förhörsböcker  
|3, 1772-1814
+
| 3, 1772-1814  
|"2 längder anteckningar om dödsfall från 1769."
+
| "2 längder anteckningar om dödsfall från 1769."
|-
+
|-
|4297915
+
| 4297915  
|Överkalix församling A I a:4, 1814-1825
+
| Överkalix församling A I a:4, 1814-1825  
|A I a Förhörsböcker
+
| A I a Förhörsböcker  
|4, 1814-1825
+
| 4, 1814-1825  
|1814-1824 (1825).
+
| 1814-1824 (1825).
|-
+
|-
|4297916
+
| 4297916  
|Piteå landsförsamling A I:4a, 1807-1817
+
| Piteå landsförsamling A I:4a, 1807-1817  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|4a, 1807-1817
+
| 4a, 1807-1817  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297916
+
| 4297916  
|Piteå landsförsamling A I:4b, 1807-1817
+
| Piteå landsförsamling A I:4b, 1807-1817  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|4b, 1807-1817
+
| 4b, 1807-1817  
|Med anteckningar angående bänkrum.
+
| Med anteckningar angående bänkrum.
|-
+
|-
|4297917
+
| 4297917  
|Piteå landsförsamling A I:4c, 1807-1817
+
| Piteå landsförsamling A I:4c, 1807-1817  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|4c, 1807-1817
+
| 4c, 1807-1817  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297917
+
| 4297917  
|Piteå landsförsamling A I:4d, 1807-1817
+
| Piteå landsförsamling A I:4d, 1807-1817  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|4d, 1807-1817
+
| 4d, 1807-1817  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297917
+
| 4297917  
|Piteå landsförsamling A I:4e, 1807-1817
+
| Piteå landsförsamling A I:4e, 1807-1817  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|4e, 1807-1817
+
| 4e, 1807-1817  
|Med anteckningar angående bänkrum.
+
| Med anteckningar angående bänkrum.
|-
+
|-
|4297918
+
| 4297918  
|Piteå landsförsamling A I:5a, 1817-1825
+
| Piteå landsförsamling A I:5a, 1817-1825  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|5a, 1817-1825
+
| 5a, 1817-1825  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297918
+
| 4297918  
|Piteå landsförsamling A I:5b, 1817-1825
+
| Piteå landsförsamling A I:5b, 1817-1825  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|5b, 1817-1825
+
| 5b, 1817-1825  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297919
+
| 4297919  
|Piteå landsförsamling A I:5c, 1817-1825
+
| Piteå landsförsamling A I:5c, 1817-1825  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|5c, 1817-1825
+
| 5c, 1817-1825  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297919
+
| 4297919  
|Piteå landsförsamling A I:5d, 1817-1825
+
| Piteå landsförsamling A I:5d, 1817-1825  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|5d, 1817-1825
+
| 5d, 1817-1825  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297919
+
| 4297919  
|Piteå landsförsamling A I:5e, 1817-1825
+
| Piteå landsförsamling A I:5e, 1817-1825  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|5e, 1817-1825
+
| 5e, 1817-1825  
|Med särskild längd för lappallmogen.
+
| Med särskild längd för lappallmogen.
|-
+
|-
|4297920
+
| 4297920  
|Piteå landsförsamling A I:6a, 1826-1833
+
| Piteå landsförsamling A I:6a, 1826-1833  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|6a, 1826-1833
+
| 6a, 1826-1833  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297921
+
| 4297921  
|Piteå landsförsamling A I:6b, 1826-1833
+
| Piteå landsförsamling A I:6b, 1826-1833  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|6b, 1826-1833
+
| 6b, 1826-1833  
|Med särskild längd för lappallmogen.
+
| Med särskild längd för lappallmogen.
|-
+
|-
|4297922
+
| 4297922  
|Piteå landsförsamling A I:7a, 1835-1843
+
| Piteå landsförsamling A I:7a, 1835-1843  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|7a, 1835-1843
+
| 7a, 1835-1843  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297923
+
| 4297923  
|Piteå landsförsamling A I:8a, 1844-1853
+
| Piteå landsförsamling A I:8a, 1844-1853  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|8a, 1844-1853
+
| 8a, 1844-1853  
|Leverans 55/1951.
+
| Leverans 55/1951.
|-
+
|-
|4297924
+
| 4297924  
|Piteå landsförsamling A I:8b, 1844-1853
+
| Piteå landsförsamling A I:8b, 1844-1853  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|8b, 1844-1853
+
| 8b, 1844-1853  
|Leverans 55/1951.
+
| Leverans 55/1951.
|-
+
|-
|4297925
+
| 4297925  
|Piteå landsförsamling A I:7b, 1835-1843
+
| Piteå landsförsamling A I:7b, 1835-1843  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|7b, 1835-1843
+
| 7b, 1835-1843  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297926
+
| 4297926  
|Piteå landsförsamling A I:7c, 1835-1843
+
| Piteå landsförsamling A I:7c, 1835-1843  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|7c, 1835-1843
+
| 7c, 1835-1843  
|Med särskild längd för lappallmogen.
+
| Med särskild längd för lappallmogen.
|-
+
|-
|4297927
+
| 4297927  
|Piteå landsförsamling A I:8c, 1844-1853
+
| Piteå landsförsamling A I:8c, 1844-1853  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|8c, 1844-1853
+
| 8c, 1844-1853  
|Leverans 55/1951.
+
| Leverans 55/1951.
|-
+
|-
|4297928
+
| 4297928  
|Piteå landsförsamling A I:8d, 1844-1853
+
| Piteå landsförsamling A I:8d, 1844-1853  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|8d, 1844-1853
+
| 8d, 1844-1853  
|Leverans 55/1951.
+
| Leverans 55/1951.
|-
+
|-
|4297929
+
| 4297929  
|Piteå landsförsamling B:1, 1833-1860
+
| Piteå landsförsamling B:1, 1833-1860  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1833-1860
+
| 1, 1833-1860  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297929
+
| 4297929  
|Piteå landsförsamling C I:1, 1658-1713
+
| Piteå landsförsamling C I:1, 1658-1713  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|1, 1658-1713
+
| 1, 1658-1713  
|"1658-04-14--1688-11-21 endast dopbok,<br>1688-11-22--1695-04-29 endast födelsebok. För tiden 1697-10-24--1713 framgår inte av anteckningar om datum betecknar födelse- eller dopdag.<br>Häri även Vigselbok 1686-05-24--1695 Död- och begravningsbok 1656-05-10--1696-02-23."
+
| "1658-04-14--1688-11-21 endast dopbok,<br>1688-11-22--1695-04-29 endast födelsebok. För tiden 1697-10-24--1713 framgår inte av anteckningar om datum betecknar födelse- eller dopdag.<br>Häri även Vigselbok 1686-05-24--1695 Död- och begravningsbok 1656-05-10--1696-02-23."
|-
+
|-
|4297929
+
| 4297929  
|Piteå landsförsamling C I:2, 1714-1756
+
| Piteå landsförsamling C I:2, 1714-1756  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|2, 1714-1756
+
| 2, 1714-1756  
|1714-1728 endast dopbok.
+
| 1714-1728 endast dopbok.
|-
+
|-
|4297929
+
| 4297929  
|Piteå landsförsamling C I:3, 1757-1763
+
| Piteå landsförsamling C I:3, 1757-1763  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|3, 1757-1763
+
| 3, 1757-1763  
|Innehåller även:<br>Vigselbok 1757-1763 och<br>Dödbok 1757-1763.
+
| Innehåller även:<br>Vigselbok 1757-1763 och<br>Dödbok 1757-1763.
|-
+
|-
|4297929
+
| 4297929  
|Piteå landsförsamling C I:4, 1764-1782
+
| Piteå landsförsamling C I:4, 1764-1782  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|4, 1764-1782
+
| 4, 1764-1782  
|Häri även Vigselbok 1764-1782 och<br>Dödbok 1764-1782.
+
| Häri även Vigselbok 1764-1782 och<br>Dödbok 1764-1782.
|-
+
|-
|4297930
+
| 4297930  
|Piteå landsförsamling C I:5, 1783-1793
+
| Piteå landsförsamling C I:5, 1783-1793  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|5, 1783-1793
+
| 5, 1783-1793  
|Innehåller även:<br>Dödbok 1783-1793.
+
| Innehåller även:<br>Dödbok 1783-1793.
|-
+
|-
|4297930
+
| 4297930  
|Piteå landsförsamling C I:6, 1794-1803
+
| Piteå landsförsamling C I:6, 1794-1803  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|6, 1794-1803
+
| 6, 1794-1803  
|Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1794-1807.
+
| Innehåller även:<br>Död- och begravningsbok 1794-1807.
|-
+
|-
|4297930
+
| 4297930  
|Piteå landsförsamling C I:7, 1804-1815
+
| Piteå landsförsamling C I:7, 1804-1815  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|7, 1804-1815
+
| 7, 1804-1815  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297930
+
| 4297930  
|Piteå landsförsamling C I:8, 1816-1825
+
| Piteå landsförsamling C I:8, 1816-1825  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|8, 1816-1825
+
| 8, 1816-1825  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297931
+
| 4297931  
|Piteå landsförsamling C I:9, 1826-1836
+
| Piteå landsförsamling C I:9, 1826-1836  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|9, 1826-1836
+
| 9, 1826-1836  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297931
+
| 4297931  
|Piteå landsförsamling C I:10, 1833-1839
+
| Piteå landsförsamling C I:10, 1833-1839  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|10, 1833-1839
+
| 10, 1833-1839  
|1839-07-06. Duplett.
+
| 1839-07-06. Duplett.
|-
+
|-
|4297931
+
| 4297931  
|Piteå landsförsamling C I:11, 1837-1851
+
| Piteå landsförsamling C I:11, 1837-1851  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|11, 1837-1851
+
| 11, 1837-1851  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297932
+
| 4297932  
|Piteå landsförsamling E I:1, 1727-1756
+
| Piteå landsförsamling E I:1, 1727-1756  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1727-1756
+
| 1, 1727-1756  
|"Häri även Dödbok 1727-1756 Bänkdelningslängder 1723-1770."
+
| "Häri även Dödbok 1727-1756 Bänkdelningslängder 1723-1770."
|-
+
|-
|4297932
+
| 4297932  
|Piteå landsförsamling E I:2, 1783-1805
+
| Piteå landsförsamling E I:2, 1783-1805  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1783-1805
+
| 2, 1783-1805  
|1783-1799 endast vigselbok.
+
| 1783-1799 endast vigselbok.
|-
+
|-
|4297932
+
| 4297932  
|Piteå landsförsamling E I:3, 1806-1830
+
| Piteå landsförsamling E I:3, 1806-1830  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|3, 1806-1830
+
| 3, 1806-1830  
|"Lucka 1819--1826-10-07.<br>Det förlorade partiet har rekonstruerats i pastorsämbetet.<br>Häri även Död- och begravningsbok 1825 fol. 80-82 Bänkdelningslängd 1831."
+
| "Lucka 1819--1826-10-07.<br>Det förlorade partiet har rekonstruerats i pastorsämbetet.<br>Häri även Död- och begravningsbok 1825 fol. 80-82 Bänkdelningslängd 1831."
|-
+
|-
|4297932
+
| 4297932  
|Piteå landsförsamling E I:4, 1831-1854
+
| Piteå landsförsamling E I:4, 1831-1854  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|4, 1831-1854
+
| 4, 1831-1854  
|Häri även Död- och begravningsbok 1831-1854.<br>Leverans 55/1951.
+
| Häri även Död- och begravningsbok 1831-1854.<br>Leverans 55/1951.
|-
+
|-
|4297933
+
| 4297933  
|Piteå landsförsamling D II:1, 1734-1739
+
| Piteå landsförsamling D II:1, 1734-1739  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1734-1739
+
| 1, 1734-1739  
|Med särskild längd för soldater.
+
| Med särskild längd för soldater.
|-
+
|-
|4297933
+
| 4297933  
|Piteå landsförsamling D II:2, 1782-1790
+
| Piteå landsförsamling D II:2, 1782-1790  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1782-1790
+
| 2, 1782-1790  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297933
+
| 4297933  
|Piteå landsförsamling D II:3, 1799-1813
+
| Piteå landsförsamling D II:3, 1799-1813  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|3, 1799-1813
+
| 3, 1799-1813  
|Med särskild längd för lappar.
+
| Med särskild längd för lappar.
|-
+
|-
|4297933
+
| 4297933  
|Piteå landsförsamling F:1, 1808-1819
+
| Piteå landsförsamling F:1, 1808-1819  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1808-1819
+
| 1, 1808-1819  
|1808--1819-05-15.<br>Häri även Kyrkoräkenskaper 1832-05-01--1862-04-30. Redovisning för inköp och utdelning av Nya testamenten 1836-1849.
+
| 1808--1819-05-15.<br>Häri även Kyrkoräkenskaper 1832-05-01--1862-04-30. Redovisning för inköp och utdelning av Nya testamenten 1836-1849.
|-
+
|-
|4297933
+
| 4297933  
|Piteå landsförsamling F:2, 1826-1831
+
| Piteå landsförsamling F:2, 1826-1831  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|2, 1826-1831
+
| 2, 1826-1831  
|1826-09-23--1831-04-24.<br>Häri även Lysnings- och vigselbok 1826-1831. Dublett.
+
| 1826-09-23--1831-04-24.<br>Häri även Lysnings- och vigselbok 1826-1831. Dublett.
|-
+
|-
|4297934
+
| 4297934  
|Piteå landsförsamling H I:1, 1717-1749
+
| Piteå landsförsamling H I:1, 1717-1749  
|H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken.
+
| H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken.  
|1, 1717-1749
+
| 1, 1717-1749  
|Kapsel. Med personregister i exp.<br>Inneh. även: Inventarieförteckningar vilka registrerats i<br>bouppteckningsregistret.
+
| Kapsel. Med personregister i exp.<br>Inneh. även: Inventarieförteckningar vilka registrerats i<br>bouppteckningsregistret.
|-
+
|-
|4297934
+
| 4297934  
|Piteå landsförsamling H I:2, 1779-1914
+
| Piteå landsförsamling H I:2, 1779-1914  
|H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken.
+
| H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken.  
|2, 1779-1914
+
| 2, 1779-1914  
|Kapsel.<br>Inneh. även:<br>Strödda handlingar i fascikelomslag,<br>inkomna med lev. 35/1964.
+
| Kapsel.<br>Inneh. även:<br>Strödda handlingar i fascikelomslag,<br>inkomna med lev. 35/1964.
|-
+
|-
|4297935
+
| 4297935  
|Piteå landsförsamling L I a:1, 1629-1659
+
| Piteå landsförsamling L I a:1, 1629-1659  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|1, 1629-1659
+
| 1, 1629-1659  
|Häri även begravningsbok 1650-05-25--1656, protokoll vid prostting 1650-1652, inventarieförteckning för kyrkan 1642, inventarieförteckning för prästgården 1649.
+
| Häri även begravningsbok 1650-05-25--1656, protokoll vid prostting 1650-1652, inventarieförteckning för kyrkan 1642, inventarieförteckning för prästgården 1649.
|-
+
|-
|4297935
+
| 4297935  
|Piteå landsförsamling L I a:2, 1659-1715
+
| Piteå landsförsamling L I a:2, 1659-1715  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|2, 1659-1715
+
| 2, 1659-1715  
|Häri även inventarieförteckning 1695, förteckning över gåvor till kyrkan 1740.
+
| Häri även inventarieförteckning 1695, förteckning över gåvor till kyrkan 1740.
|-
+
|-
|4297935
+
| 4297935  
|Piteå landsförsamling L I a:3, 1716-1755
+
| Piteå landsförsamling L I a:3, 1716-1755  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|3, 1716-1755
+
| 3, 1716-1755  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297936
+
| 4297936  
|Piteå landsförsamling L I a:4, 1756-1784
+
| Piteå landsförsamling L I a:4, 1756-1784  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|4, 1756-1784
+
| 4, 1756-1784  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297936
+
| 4297936  
|Piteå landsförsamling L I a:5, 1785-1806
+
| Piteå landsförsamling L I a:5, 1785-1806  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|5, 1785-1806
+
| 5, 1785-1806  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297936
+
| 4297936  
|Piteå landsförsamling L I a:6, 1807-1832
+
| Piteå landsförsamling L I a:6, 1807-1832  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|6, 1807-1832
+
| 6, 1807-1832  
|1807--1832-04-30.<br>Häri även fattigräkenskaper 1826-1832.
+
| 1807--1832-04-30.<br>Häri även fattigräkenskaper 1826-1832.
|-
+
|-
|4297937
+
| 4297937  
|Piteå landsförsamling A I:9a, 1854-1861
+
| Piteå landsförsamling A I:9a, 1854-1861  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|9a, 1854-1861
+
| 9a, 1854-1861  
|Inbunden.<br>Leverans 35/1964.<br>Med register till vol. 9 a-e och enstaka anteckningar för 1862.
+
| Inbunden.<br>Leverans 35/1964.<br>Med register till vol. 9 a-e och enstaka anteckningar för 1862.
|-
+
|-
|4297937
+
| 4297937  
|Piteå landsförsamling A I:9b, 1854-1861
+
| Piteå landsförsamling A I:9b, 1854-1861  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|9b, 1854-1861
+
| 9b, 1854-1861  
|Inbunden.<br>Leverans 35/1964.<br>Med enstaka anteckningar för 1862.
+
| Inbunden.<br>Leverans 35/1964.<br>Med enstaka anteckningar för 1862.
|-
+
|-
|4297938
+
| 4297938  
|Piteå landsförsamling A I:9c, 1854-1861
+
| Piteå landsförsamling A I:9c, 1854-1861  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|9c, 1854-1861
+
| 9c, 1854-1861  
|Inbunden.<br>Leverans 35/1964.
+
| Inbunden.<br>Leverans 35/1964.
|-
+
|-
|4297938
+
| 4297938  
|Piteå landsförsamling A I:9d, 1854-1861
+
| Piteå landsförsamling A I:9d, 1854-1861  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|9d, 1854-1861
+
| 9d, 1854-1861  
|Inbunden.<br>Leverans 35/1964. Med enstaka anteckningar för 1862.
+
| Inbunden.<br>Leverans 35/1964. Med enstaka anteckningar för 1862.
|-
+
|-
|4297938
+
| 4297938  
|Piteå landsförsamling A I:9e, 1854-1861
+
| Piteå landsförsamling A I:9e, 1854-1861  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|9e, 1854-1861
+
| 9e, 1854-1861  
|Inbunden.<br>Leverans 35/1964.<br>Med enstaka anteckningar för 1862.
+
| Inbunden.<br>Leverans 35/1964.<br>Med enstaka anteckningar för 1862.
|-
+
|-
|4297938
+
| 4297938  
|Piteå landsförsamling C I:12, 1852-1860
+
| Piteå landsförsamling C I:12, 1852-1860  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|12, 1852-1860
+
| 12, 1852-1860  
|
+
|  
|-
+
|-
|4297938
+
| 4297938  
|Piteå landsförsamling E I:5, 1855-1860
+
| Piteå landsförsamling E I:5, 1855-1860  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|5, 1855-1860
+
| 5, 1855-1860  
|Leverans 35/1964.<br>Häri även Död- och begravningsbok 1855-1860 (a tergo).
+
| Leverans 35/1964.<br>Häri även Död- och begravningsbok 1855-1860 (a tergo).
|-
+
|-
|4297939
+
| 4297939  
|Pajala församling P:1, 1838-1884
+
| Pajala församling P:1, 1838-1884  
|P Övriga handlingar
+
| P Övriga handlingar  
|1, 1838-1884
+
| 1, 1838-1884  
|"Inb. Se mikrokort 62289 (9).<br>(Lev. 14/1955).<br>""Pajala familjeregister""<br>Inneh.: Sammanställningar på grundval av mantalslängder och - efter 1860 -<br>Stat. Centralbyråns nominativa utdrag från Pajala."
+
| "Inb. Se mikrokort 62289 (9).<br>(Lev. 14/1955).<br>""Pajala familjeregister""<br>Inneh.: Sammanställningar på grundval av mantalslängder och - efter 1860 -<br>Stat. Centralbyråns nominativa utdrag från Pajala."
|-
+
|-
|4297940
+
| 4297940  
|Nederkalix församling A I:9 a, 1869-1878
+
| Nederkalix församling A I:9 a, 1869-1878  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 a, 1869-1878
+
| 9 a, 1869-1878  
|Lev. 92/1975<br>Inneh. även:<br>Befolkningsstatistik 1865<br>Förteckning över icke döpta 1862-1870
+
| Lev. 92/1975<br>Inneh. även:<br>Befolkningsstatistik 1865<br>Förteckning över icke döpta 1862-1870
|-
+
|-
|4297940
+
| 4297940  
|Nederkalix församling A I:9 b, 1869-1878
+
| Nederkalix församling A I:9 b, 1869-1878  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 b, 1869-1878
+
| 9 b, 1869-1878  
|Lev. 92/1975
+
| Lev. 92/1975
|-
+
|-
|4297940
+
| 4297940  
|Nederkalix församling A I:9 c, 1869-1878
+
| Nederkalix församling A I:9 c, 1869-1878  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 c, 1869-1878
+
| 9 c, 1869-1878  
|Lev. 92/1975<br>Inneh. även:<br>Befolkningsstatistik 1869
+
| Lev. 92/1975<br>Inneh. även:<br>Befolkningsstatistik 1869
|-
+
|-
|4297941
+
| 4297941  
|Nederkalix församling A I:9 d, 1869-1878
+
| Nederkalix församling A I:9 d, 1869-1878  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 d, 1869-1878
+
| 9 d, 1869-1878  
|Lev. 92/1975<br>Inneh. även:<br>Förteckning över avsöndringar 1867-1876
+
| Lev. 92/1975<br>Inneh. även:<br>Förteckning över avsöndringar 1867-1876
|-
+
|-
|4297941
+
| 4297941  
|Nederkalix församling A I:10 a, 1879-1890
+
| Nederkalix församling A I:10 a, 1879-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 a, 1879-1890
+
| 10 a, 1879-1890  
|Lev. 92/1975<br>Inneh. även:<br>Befolkningsstatistik 1880<br>Förteckning över värnpliktiga som ej vapenövats 1887<br>Förteckning över icke döpta 1871-1894<br>Avlösningslängd 1860-1889
+
| Lev. 92/1975<br>Inneh. även:<br>Befolkningsstatistik 1880<br>Förteckning över värnpliktiga som ej vapenövats 1887<br>Förteckning över icke döpta 1871-1894<br>Avlösningslängd 1860-1889
|-
+
|-
|4297941
+
| 4297941  
|Nederkalix församling A I:10 b, 1879-1890
+
| Nederkalix församling A I:10 b, 1879-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 b, 1879-1890
+
| 10 b, 1879-1890  
|Lev. 92/1975
+
| Lev. 92/1975
|-
+
|-
|4297942
+
| 4297942  
|Nederkalix församling A I:10 c, 1879-1890
+
| Nederkalix församling A I:10 c, 1879-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 c, 1879-1890
+
| 10 c, 1879-1890  
|Lev. 92/1975
+
| Lev. 92/1975
|-
+
|-
|4297942
+
| 4297942  
|Nederkalix församling A I:10 d, 1879-1890
+
| Nederkalix församling A I:10 d, 1879-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 d, 1879-1890
+
| 10 d, 1879-1890  
|Lev. 92/1975
+
| Lev. 92/1975
|-
+
|-
|4297942
+
| 4297942  
|Nederkalix församling A I:10 e, 1878-1890
+
| Nederkalix församling A I:10 e, 1878-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 e, 1878-1890
+
| 10 e, 1878-1890  
|Lev. 92/1975<br>Inneh. även:<br>Längd över obefintliga 1879-1890
+
| Lev. 92/1975<br>Inneh. även:<br>Längd över obefintliga 1879-1890
|-
+
|-
|4297942
+
| 4297942  
|Nederkalix församling A I:10 f, 1879-1890
+
| Nederkalix församling A I:10 f, 1879-1890  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 f, 1879-1890
+
| 10 f, 1879-1890  
|Lev. 92/1975
+
| Lev. 92/1975
|-
+
|-
|4297943
+
| 4297943  
|Nederluleå församling A I:11a, 1864-1874
+
| Nederluleå församling A I:11a, 1864-1874  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11a, 1864-1874
+
| 11a, 1864-1874  
|1864-1873 (1874)<br>Lev. 24/1972
+
| 1864-1873 (1874)<br>Lev. 24/1972
|-
+
|-
|4297943
+
| 4297943  
|Nederluleå församling A I:11b, 1864-1874
+
| Nederluleå församling A I:11b, 1864-1874  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11b, 1864-1874
+
| 11b, 1864-1874  
|1864-1873 (1874)<br>Lev. 24/1972
+
| 1864-1873 (1874)<br>Lev. 24/1972
|-
+
|-
|4297944
+
| 4297944  
|Nederluleå församling A I:11c, 1864-1874
+
| Nederluleå församling A I:11c, 1864-1874  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11c, 1864-1874
+
| 11c, 1864-1874  
|1864-1873 (1874)<br>Lev. 24/1972
+
| 1864-1873 (1874)<br>Lev. 24/1972
|-
+
|-
|4297944
+
| 4297944  
|Nederluleå församling A I:11d, 1864-1874
+
| Nederluleå församling A I:11d, 1864-1874  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11d, 1864-1874
+
| 11d, 1864-1874  
|1864-1873 (1874)<br>Lev. 24/1972<br>Inneh. även:<br>Förteckning över obefintliga
+
| 1864-1873 (1874)<br>Lev. 24/1972<br>Inneh. även:<br>Förteckning över obefintliga
|-
+
|-
|4297944
+
| 4297944  
|Nederluleå församling A I:12a, 1874-1884
+
| Nederluleå församling A I:12a, 1874-1884  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12a, 1874-1884
+
| 12a, 1874-1884  
|Lev. 24/1972
+
| Lev. 24/1972
|-
+
|-
|4298121
+
| 4298121  
|Nederluleå församling A I:12b, 1874-1884
+
| Nederluleå församling A I:12b, 1874-1884  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12b, 1874-1884
+
| 12b, 1874-1884  
|Lev. 24/1972
+
| Lev. 24/1972
|-
+
|-
|4298121
+
| 4298121  
|Nederluleå församling A I:12c, 1874-1884
+
| Nederluleå församling A I:12c, 1874-1884  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12c, 1874-1884
+
| 12c, 1874-1884  
|Lev. 24/1972
+
| Lev. 24/1972
|-
+
|-
|4298122
+
| 4298122  
|Nederluleå församling A I:12d, 1874-1884
+
| Nederluleå församling A I:12d, 1874-1884  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12d, 1874-1884
+
| 12d, 1874-1884  
|Lev. 24/1972<br>Inneh. även:<br>Förteckning över obefintliga
+
| Lev. 24/1972<br>Inneh. även:<br>Förteckning över obefintliga
|-
+
|-
|4298123
+
| 4298123  
|Nederluleå församling A I:13a, 1885-1894
+
| Nederluleå församling A I:13a, 1885-1894  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13a, 1885-1894
+
| 13a, 1885-1894  
|"Lev. 24/1972<br>Innehåller även:<br>Förteckning över dövstumma o. blinda 1885-1894 <br>Mantalsskrivnings- o. folkmängdsuppgifter 1892-1893."
+
| "Lev. 24/1972<br>Innehåller även:<br>Förteckning över dövstumma o. blinda 1885-1894 <br>Mantalsskrivnings- o. folkmängdsuppgifter 1892-1893."
|-
+
|-
|4298123
+
| 4298123  
|Nederluleå församling A I:13b, 1885-1894
+
| Nederluleå församling A I:13b, 1885-1894  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13b, 1885-1894
+
| 13b, 1885-1894  
|Lev. 24/1972
+
| Lev. 24/1972
|-
+
|-
|4298124
+
| 4298124  
|Nederluleå församling A I:13c, 1885-1894
+
| Nederluleå församling A I:13c, 1885-1894  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13c, 1885-1894
+
| 13c, 1885-1894  
|Lev. 24/1972<br>Inneh. även:<br>Series pastorum 1706-1830.
+
| Lev. 24/1972<br>Inneh. även:<br>Series pastorum 1706-1830.
|-
+
|-
|4298124
+
| 4298124  
|Nederluleå församling A I:13d, 1885-1894
+
| Nederluleå församling A I:13d, 1885-1894  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13d, 1885-1894
+
| 13d, 1885-1894  
|Lev. 24/1972<br>Inneh. även:<br>Series pastorum 1832-1898.
+
| Lev. 24/1972<br>Inneh. även:<br>Series pastorum 1832-1898.
|-
+
|-
|4298125
+
| 4298125  
|Nederluleå församling A I:13e, 1885-1894
+
| Nederluleå församling A I:13e, 1885-1894  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13e, 1885-1894
+
| 13e, 1885-1894  
|Lev. 24/1972<br>Inneh. även:<br>Förteckning över obefintliga<br>Serien avslutad
+
| Lev. 24/1972<br>Inneh. även:<br>Förteckning över obefintliga<br>Serien avslutad
|-
+
|-
|4298126
+
| 4298126  
|Nedertorneå-Haparanda församling A I:6, 1866-1876
+
| Nedertorneå-Haparanda församling A I:6, 1866-1876  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1866-1876
+
| 6, 1866-1876  
|Lev. 37/1974
+
| Lev. 37/1974
|-
+
|-
|4298127
+
| 4298127  
|Nedertorneå-Haparanda församling A I:7, 1877-1886
+
| Nedertorneå-Haparanda församling A I:7, 1877-1886  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1877-1886
+
| 7, 1877-1886  
|Lev. 37/1974<br>Med personregister i slutet av vol.
+
| Lev. 37/1974<br>Med personregister i slutet av vol.
|-
+
|-
|4298127
+
| 4298127  
|Nedertorneå-Haparanda församling A I:8, 1887-1896
+
| Nedertorneå-Haparanda församling A I:8, 1887-1896  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1887-1896
+
| 8, 1887-1896  
|"Lev. 37/1974<br>Inneh. även:<br>Förteckning över nattvardsgångar 1892-1894 <br>Kyrko- och skolrådsledamöter 1887-1896 <br>Mantalsskrivnings- och folk- mängdsuppgifter 1893 <br>Utdrag ur födelseboken 1891-1895 <br>Anteckningar om präster och prästval.<br>Serien avslutad"
+
| "Lev. 37/1974<br>Inneh. även:<br>Förteckning över nattvardsgångar 1892-1894 <br>Kyrko- och skolrådsledamöter 1887-1896 <br>Mantalsskrivnings- och folk- mängdsuppgifter 1893 <br>Utdrag ur födelseboken 1891-1895 <br>Anteckningar om präster och prästval.<br>Serien avslutad"
|-
+
|-
|4298128
+
| 4298128  
|Överkalix församling A I a:9 a, 1861-1870
+
| Överkalix församling A I a:9 a, 1861-1870  
|A I a Förhörsböcker
+
| A I a Förhörsböcker  
|9 a, 1861-1870
+
| 9 a, 1861-1870  
|Lev. 77/1972.
+
| Lev. 77/1972.
|-
+
|-
|4298128
+
| 4298128  
|Överkalix församling A I a:9 b, 1861-1870
+
| Överkalix församling A I a:9 b, 1861-1870  
|A I a Förhörsböcker
+
| A I a Förhörsböcker  
|9 b, 1861-1870
+
| 9 b, 1861-1870  
|Lev. 77/1972.<br>I slutet separata längder över lappar, lösa inhysingar, gratialister och utsocknes nattvardsgäster.
+
| Lev. 77/1972.<br>I slutet separata längder över lappar, lösa inhysingar, gratialister och utsocknes nattvardsgäster.
|-
+
|-
|4298129
+
| 4298129  
|Överkalix församling A I a:10 a, 1871-1880
+
| Överkalix församling A I a:10 a, 1871-1880  
|A I a Förhörsböcker
+
| A I a Förhörsböcker  
|10 a, 1871-1880
+
| 10 a, 1871-1880  
|Lev. 57/1976.<br>Separat längd över inhysesfolk.
+
| Lev. 57/1976.<br>Separat längd över inhysesfolk.
|-
+
|-
|4298129
+
| 4298129  
|Överkalix församling A I a:10 b, 1871-1880
+
| Överkalix församling A I a:10 b, 1871-1880  
|A I a Förhörsböcker
+
| A I a Förhörsböcker  
|10 b, 1871-1880
+
| 10 b, 1871-1880  
|Lev. 57/1976.<br>Separat längd över inhysesfolk.
+
| Lev. 57/1976.<br>Separat längd över inhysesfolk.
|-
+
|-
|4298130
+
| 4298130  
|Överkalix församling A I a:11 a, 1881-1890
+
| Överkalix församling A I a:11 a, 1881-1890  
|A I a Förhörsböcker
+
| A I a Förhörsböcker  
|11 a, 1881-1890
+
| 11 a, 1881-1890  
|Lev. 57/1976.<br>Separat längd över inhysesfolk.
+
| Lev. 57/1976.<br>Separat längd över inhysesfolk.
|-
+
|-
|4298130
+
| 4298130  
|Överkalix församling A I a:11 b, 1881-1890
+
| Överkalix församling A I a:11 b, 1881-1890  
|A I a Förhörsböcker
+
| A I a Förhörsböcker  
|11 b, 1881-1890
+
| 11 b, 1881-1890  
|Lev. 57/1976.<br>Separat längd över inhysesfolk samt förteckning över lappar.<br>Innehåller även:<br>Längd över obefintliga.
+
| Lev. 57/1976.<br>Separat längd över inhysesfolk samt förteckning över lappar.<br>Innehåller även:<br>Längd över obefintliga.
|-
+
|-
|4298131
+
| 4298131  
|Överluleå församling A I:5 a, 1863-1874
+
| Överluleå församling A I:5 a, 1863-1874  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 a, 1863-1874
+
| 5 a, 1863-1874  
|1863-1872(74)<br>Lev. 43/1972
+
| 1863-1872(74)<br>Lev. 43/1972
|-
+
|-
|4298131
+
| 4298131  
|Överluleå församling A I:5 b, 1863-1874
+
| Överluleå församling A I:5 b, 1863-1874  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 b, 1863-1874
+
| 5 b, 1863-1874  
|1863-1872(74)<br>Lev. 43/1972
+
| 1863-1872(74)<br>Lev. 43/1972
|-
+
|-
|4298132
+
| 4298132  
|Överluleå församling A I:5 c, 1863-1873
+
| Överluleå församling A I:5 c, 1863-1873  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 c, 1863-1873
+
| 5 c, 1863-1873  
|Lev. 43/1972
+
| Lev. 43/1972
|-
+
|-
|4298132
+
| 4298132  
|Överluleå församling A I:6 a, 1874-1884
+
| Överluleå församling A I:6 a, 1874-1884  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 a, 1874-1884
+
| 6 a, 1874-1884  
|1874-1883(84)<br>Lev. 43/1972
+
| 1874-1883(84)<br>Lev. 43/1972
|-
+
|-
|4298133
+
| 4298133  
|Överluleå församling A I:6 b, 1874-1884
+
| Överluleå församling A I:6 b, 1874-1884  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 b, 1874-1884
+
| 6 b, 1874-1884  
|1874-1883(84)<br>Lev. 43/1972
+
| 1874-1883(84)<br>Lev. 43/1972
|-
+
|-
|4298134
+
| 4298134  
|Överluleå församling A I:6 c, 1874-1884
+
| Överluleå församling A I:6 c, 1874-1884  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 c, 1874-1884
+
| 6 c, 1874-1884  
|1874-1883(84)<br>Lev. 43/1972
+
| 1874-1883(84)<br>Lev. 43/1972
|-
+
|-
|4298134
+
| 4298134  
|Överluleå församling A I:7 a, 1884-1893
+
| Överluleå församling A I:7 a, 1884-1893  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 a, 1884-1893
+
| 7 a, 1884-1893  
|Lev. 43/1972<br>Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1885-1892
+
| Lev. 43/1972<br>Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1885-1892
|-
+
|-
|4298135
+
| 4298135  
|Överluleå församling A I:7 b, 1884-1893
+
| Överluleå församling A I:7 b, 1884-1893  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 b, 1884-1893
+
| 7 b, 1884-1893  
|Lev. 43/1972<br>Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1884-1890
+
| Lev. 43/1972<br>Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1884-1890
|-
+
|-
|4298136
+
| 4298136  
|Överluleå församling A I:7 c, 1884-1893
+
| Överluleå församling A I:7 c, 1884-1893  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 c, 1884-1893
+
| 7 c, 1884-1893  
|Lev. 43/1972
+
| Lev. 43/1972
|-
+
|-
|4298137
+
| 4298137  
|Pajala församling P:1, 1838-1884
+
| Pajala församling P:1, 1838-1884  
|P Övriga handlingar
+
| P Övriga handlingar  
|1, 1838-1884
+
| 1, 1838-1884  
|"Inb. Se mikrokort 62289 (9).<br>(Lev. 14/1955).<br>""Pajala familjeregister""<br>Inneh.: Sammanställningar på grundval av mantalslängder och - efter 1860 -<br>Stat. Centralbyråns nominativa utdrag från Pajala."
+
| "Inb. Se mikrokort 62289 (9).<br>(Lev. 14/1955).<br>""Pajala familjeregister""<br>Inneh.: Sammanställningar på grundval av mantalslängder och - efter 1860 -<br>Stat. Centralbyråns nominativa utdrag från Pajala."
|-
+
|-
|4298137
+
| 4298137  
|Pajala församling A I:6, 1885-1890
+
| Pajala församling A I:6, 1885-1890  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|6, 1885-1890
+
| 6, 1885-1890  
|Husförhörslängd.<br>Lev. 15/1978.<br>I slutet av vol. förteckning över nomader, tjänstehjon m.m., inhyses m.fl.,<br>särskild förteckning över finska undersåtar, backstugu-, inhyses- o.<br>fattighjon.
+
| Husförhörslängd.<br>Lev. 15/1978.<br>I slutet av vol. förteckning över nomader, tjänstehjon m.m., inhyses m.fl.,<br>särskild förteckning över finska undersåtar, backstugu-, inhyses- o.<br>fattighjon.
|-
+
|-
|4298138
+
| 4298138  
|Pajala församling A I:7 a, 1890-1894
+
| Pajala församling A I:7 a, 1890-1894  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|7 a, 1890-1894
+
| 7 a, 1890-1894  
|Husförhörslängd.<br>Lev. 15/1978.
+
| Husförhörslängd.<br>Lev. 15/1978.
|-
+
|-
|4298138
+
| 4298138  
|Pajala församling A I:7 b, 1890-1894
+
| Pajala församling A I:7 b, 1890-1894  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|7 b, 1890-1894
+
| 7 b, 1890-1894  
|Husförhörslängd.<br>Lev. 15/1978.<br>Serien avslutad
+
| Husförhörslängd.<br>Lev. 15/1978.<br>Serien avslutad
|-
+
|-
|4298139
+
| 4298139  
|Övertorneå församling A I a:7, 1864-1873
+
| Övertorneå församling A I a:7, 1864-1873  
|A I a Husförhörslängder.
+
| A I a Husförhörslängder.  
|7, 1864-1873
+
| 7, 1864-1873  
|Lev. 75/1972.<br>Inneh. även:<br>Frejdenotiser i slutet av vol.
+
| Lev. 75/1972.<br>Inneh. även:<br>Frejdenotiser i slutet av vol.
|-
+
|-
|4298139
+
| 4298139  
|Övertorneå församling A I a:8, 1874-1883
+
| Övertorneå församling A I a:8, 1874-1883  
|A I a Husförhörslängder.
+
| A I a Husförhörslängder.  
|8, 1874-1883
+
| 8, 1874-1883  
|Lev. 75/1972.<br>Inneh. även:<br>Frejdenotiser i slutet av vol.
+
| Lev. 75/1972.<br>Inneh. även:<br>Frejdenotiser i slutet av vol.
|-
+
|-
|4298140
+
| 4298140  
|Nederkalix församling K I:1, 1726-1752
+
| Nederkalix församling K I:1, 1726-1752  
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar.
+
| K I Sockenstämmans protokoll och handlingar.  
|1, 1726-1752
+
| 1, 1726-1752  
|Inb.<br>Lev. 56/1964<br>Inneh. även:<br>Utdrag av protokoll vid Nederkalix tingslags häradsrätt<br>1755-03-25 och 1758-10-18.
+
| Inb.<br>Lev. 56/1964<br>Inneh. även:<br>Utdrag av protokoll vid Nederkalix tingslags häradsrätt<br>1755-03-25 och 1758-10-18.
|-
+
|-
|4298140
+
| 4298140  
|Nederkalix församling K I:2, 1817-1827
+
| Nederkalix församling K I:2, 1817-1827  
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar.
+
| K I Sockenstämmans protokoll och handlingar.  
|2, 1817-1827
+
| 2, 1817-1827  
|Lev. 19/1964<br>Vol. kapslad<br>Inneh. även:<br>Fattigkommitténs prot. 1825-12-31<br>Förteckning över fattigrotar och fattiga 1826.
+
| Lev. 19/1964<br>Vol. kapslad<br>Inneh. även:<br>Fattigkommitténs prot. 1825-12-31<br>Förteckning över fattigrotar och fattiga 1826.
|-
+
|-
|4298140
+
| 4298140  
|Nederkalix församling K I:3, 1827-1834
+
| Nederkalix församling K I:3, 1827-1834  
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar.
+
| K I Sockenstämmans protokoll och handlingar.  
|3, 1827-1834
+
| 3, 1827-1834  
|Lev. 19/1964<br>Vol. kapslad<br>Inneh. även:<br>Fattigkommitténs prot. 1827-1834<br>Spannmålsfördelningsdeputerades<br>prot. 1832-12-08
+
| Lev. 19/1964<br>Vol. kapslad<br>Inneh. även:<br>Fattigkommitténs prot. 1827-1834<br>Spannmålsfördelningsdeputerades<br>prot. 1832-12-08
|-
+
|-
|4298140
+
| 4298140  
|Nederkalix församling K I:4, 1834-1844
+
| Nederkalix församling K I:4, 1834-1844  
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar.
+
| K I Sockenstämmans protokoll och handlingar.  
|4, 1834-1844
+
| 4, 1834-1844  
|Lev. 19/1964<br>Vol. kapslad<br>Inneh. även:<br>Fattigvårdsdeputerades prot.<br>1836-11-26.<br>Magasinsdelägarnes prot. 1835-1844.<br>Prot. vid sammanträden med rotehållarne 1841-05-09 o.-<br>1842-04-17.<br>Prot. vid sammanträde med fiskelägenhetsarrendatorerna<br>1842-05-01.
+
| Lev. 19/1964<br>Vol. kapslad<br>Inneh. även:<br>Fattigvårdsdeputerades prot.<br>1836-11-26.<br>Magasinsdelägarnes prot. 1835-1844.<br>Prot. vid sammanträden med rotehållarne 1841-05-09 o.-<br>1842-04-17.<br>Prot. vid sammanträde med fiskelägenhetsarrendatorerna<br>1842-05-01.
|-
+
|-
|4298140
+
| 4298140  
|Nederkalix församling K I:5, 1844-1851
+
| Nederkalix församling K I:5, 1844-1851  
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar.
+
| K I Sockenstämmans protokoll och handlingar.  
|5, 1844-1851
+
| 5, 1844-1851  
|Lev. 19/1964<br>Vol. kapslad<br>Inneh. även:<br>Magasinsdelägarnes prot. 1845-1851.<br>Prot. vid sammanträde med rotehållarne 1849-05-20.<br>Prot. vid lärareval 1849-09-16.
+
| Lev. 19/1964<br>Vol. kapslad<br>Inneh. även:<br>Magasinsdelägarnes prot. 1845-1851.<br>Prot. vid sammanträde med rotehållarne 1849-05-20.<br>Prot. vid lärareval 1849-09-16.
|-
+
|-
|4298140
+
| 4298140  
|Nederkalix församling K I:6, 1851-1862
+
| Nederkalix församling K I:6, 1851-1862  
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar.
+
| K I Sockenstämmans protokoll och handlingar.  
|6, 1851-1862
+
| 6, 1851-1862  
|Lev. 19/1964<br>Vol. kapslad.<br>Inneh. även:<br>Magasinsdelägarnes prot. 1851-1853, 1857.<br>Brandstodsbolagsdelägarnes<br>prot. 1854-04-02.<br>Prot. vid sammanträden med rotehållarne 1854-04-30 o. -<br>1858-03-21.
+
| Lev. 19/1964<br>Vol. kapslad.<br>Inneh. även:<br>Magasinsdelägarnes prot. 1851-1853, 1857.<br>Brandstodsbolagsdelägarnes<br>prot. 1854-04-02.<br>Prot. vid sammanträden med rotehållarne 1854-04-30 o. -<br>1858-03-21.
|-
+
|-
|4298141
+
| 4298141  
|Övertorneå församling N:1, 1768-1778
+
| Övertorneå församling N:1, 1768-1778  
|N Visitationshandlingar, inventarieförteckningar
+
| N Visitationshandlingar, inventarieförteckningar  
|1, 1768-1778
+
| 1, 1768-1778  
|Inb. Visitationsprotokoll.<br>Lev. 115/1952.<br>Gälla Hietaniemi 1768, Pajala 1775,1778 och hela pastoratet 1776.<br>Inneh. även:<br>Avskrift av jordebok av år 1749.
+
| Inb. Visitationsprotokoll.<br>Lev. 115/1952.<br>Gälla Hietaniemi 1768, Pajala 1775,1778 och hela pastoratet 1776.<br>Inneh. även:<br>Avskrift av jordebok av år 1749.
|-
+
|-
|4298141
+
| 4298141  
|Övertorneå församling G I:3, 1830-1859
+
| Övertorneå församling G I:3, 1830-1859  
|G I Befolkningsstatistiska tabeller
+
| G I Befolkningsstatistiska tabeller  
|3, 1830-1859
+
| 3, 1830-1859  
|Bunt.<br>Gälla dels församlingen, dels pastoratet,vari upptages ÖT, Hietaniemi samt<br>t.o.m. 1844 Pajala.
+
| Bunt.<br>Gälla dels församlingen, dels pastoratet,vari upptages ÖT, Hietaniemi samt<br>t.o.m. 1844 Pajala.
|-
+
|-
|4298141
+
| 4298141  
|Övertorneå församling G I:2, 1773-1829
+
| Övertorneå församling G I:2, 1773-1829  
|G I Befolkningsstatistiska tabeller
+
| G I Befolkningsstatistiska tabeller  
|2, 1773-1829
+
| 2, 1773-1829  
|Bunt.<br>Häri nat.- och mort. tabeller fr. 1773 för Övertorneå förs. och fr. 1788<br>för pastoratet (Ö.T.,Hietaniemi, Pajala samt t.o.m. 1811 Muonioniska) samt<br>folkmängdstab. från 1775 vart 5:te år. En nat- och mort. tab. enbart för<br>Pajala 1801.
+
| Bunt.<br>Häri nat.- och mort. tabeller fr. 1773 för Övertorneå förs. och fr. 1788<br>för pastoratet (Ö.T.,Hietaniemi, Pajala samt t.o.m. 1811 Muonioniska) samt<br>folkmängdstab. från 1775 vart 5:te år. En nat- och mort. tab. enbart för<br>Pajala 1801.
|-
+
|-
|4298142
+
| 4298142  
|Övertorneå församling H V:1, 1751-1793
+
| Övertorneå församling H V:1, 1751-1793  
|H V Bilagor till lysnings- och vigselböcker
+
| H V Bilagor till lysnings- och vigselböcker  
|1, 1751-1793
+
| 1, 1751-1793  
|Lysningshandlingar.<br>Kapsel.<br>Lev. 3/1958.
+
| Lysningshandlingar.<br>Kapsel.<br>Lev. 3/1958.
|-
+
|-
|4298142
+
| 4298142  
|Övertorneå församling H V:2, 1787-1859
+
| Övertorneå församling H V:2, 1787-1859  
|H V Bilagor till lysnings- och vigselböcker
+
| H V Bilagor till lysnings- och vigselböcker  
|2, 1787-1859
+
| 2, 1787-1859  
|Lysningsattester.<br>Spr. år.<br>Kapsel.<br>Lev. 75/1972.
+
| Lysningsattester.<br>Spr. år.<br>Kapsel.<br>Lev. 75/1972.
|-
+
|-
|4298142
+
| 4298142  
|Övertorneå församling H II a:1, 1829-1864
+
| Övertorneå församling H II a:1, 1829-1864  
|H II a Bilagor till flyttningslängder
+
| H II a Bilagor till flyttningslängder  
|1, 1829-1864
+
| 1, 1829-1864  
|Flyttningsattester. Kapsel.<br>Lev. 75/1972.
+
| Flyttningsattester. Kapsel.<br>Lev. 75/1972.
|-
+
|-
|4298142
+
| 4298142  
|Övertorneå församling H II a:3, 1865-1872
+
| Övertorneå församling H II a:3, 1865-1872  
|H II a Bilagor till flyttningslängder
+
| H II a Bilagor till flyttningslängder  
|3, 1865-1872
+
| 3, 1865-1872  
|Flyttningsattester. Kapsel.<br>Lev. 75/1972.
+
| Flyttningsattester. Kapsel.<br>Lev. 75/1972.
|-
+
|-
|4298142
+
| 4298142  
|Övertorneå församling H II a:4, 1873-1887
+
| Övertorneå församling H II a:4, 1873-1887  
|H II a Bilagor till flyttningslängder
+
| H II a Bilagor till flyttningslängder  
|4, 1873-1887
+
| 4, 1873-1887  
|Flyttningsattester. Kapsel.<br>Lev. 75/1972.
+
| Flyttningsattester. Kapsel.<br>Lev. 75/1972.
|-
+
|-
|4298142
+
| 4298142  
|Övertorneå församling H II a:5, 1888-1899
+
| Övertorneå församling H II a:5, 1888-1899  
|H II a Bilagor till flyttningslängder
+
| H II a Bilagor till flyttningslängder  
|5, 1888-1899
+
| 5, 1888-1899  
|Flyttningsattester. Kapsel.<br>Lev. 75/1972.
+
| Flyttningsattester. Kapsel.<br>Lev. 75/1972.
|-
+
|-
|4298142
+
| 4298142  
|Övertorneå församling J:1, 1612-1827
+
| Övertorneå församling J:1, 1612-1827  
|J Skrivelser
+
| J Skrivelser  
|1, 1612-1827
+
| 1, 1612-1827  
|"Inb. Huvudsakl. avskrifter, numrerade, utan<br>kronologisk ordn register i volymens början.<br>Nr 10, 17, 18, 53-59 saknas.<br>Häri bl.a.:<br>Brev och resol. fr. K. Maj:t i avskr. 1612-1782, orig. 1765-03-06.<br>Brev och resol från KB 1755-1792.<br>Brev och resol. från konsistorium 1764-1827.<br>Inneh. även:<br>Sockenstämmoprotokoll 1772.<br>Fört. å dokument om laxfiske 1612-1773.<br>Tingsprot. i utdrag, längder och syneprot. rör. laxfisken, råskillnader<br>m.m. 1732-1787.<br>Allm. kungörelser fr. KB 1748 1764-1788."
+
| "Inb. Huvudsakl. avskrifter, numrerade, utan<br>kronologisk ordn register i volymens början.<br>Nr 10, 17, 18, 53-59 saknas.<br>Häri bl.a.:<br>Brev och resol. fr. K. Maj:t i avskr. 1612-1782, orig. 1765-03-06.<br>Brev och resol från KB 1755-1792.<br>Brev och resol. från konsistorium 1764-1827.<br>Inneh. även:<br>Sockenstämmoprotokoll 1772.<br>Fört. å dokument om laxfiske 1612-1773.<br>Tingsprot. i utdrag, längder och syneprot. rör. laxfisken, råskillnader<br>m.m. 1732-1787.<br>Allm. kungörelser fr. KB 1748 1764-1788."
|-
+
|-
|4301597
+
| 4301597  
|Råneå församling A I a:1, 1693-1719
+
| Råneå församling A I a:1, 1693-1719  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|1, 1693-1719
+
| 1, 1693-1719  
|"Utgöres av katekismilängder något defekt"
+
| "Utgöres av katekismilängder något defekt"
|-
+
|-
|4301597
+
| 4301597  
|Råneå församling A I a:2, 1730-1745
+
| Råneå församling A I a:2, 1730-1745  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|2, 1730-1745
+
| 2, 1730-1745  
|"Defekt i vol. början i förhörslängden lucka 1741-1744<br>Anteckningar om kommunion även 1746 och 1747<br>Födelse- och andra data saknas"
+
| "Defekt i vol. början i förhörslängden lucka 1741-1744<br>Anteckningar om kommunion även 1746 och 1747<br>Födelse- och andra data saknas"
|-
+
|-
|4301597
+
| 4301597  
|Råneå församling A I a:3, 1745-1766
+
| Råneå församling A I a:3, 1745-1766  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|3, 1745-1766
+
| 3, 1745-1766  
|"Består av tre längder utan födelseårtal<br>Inneh. även:<br>""Prästerskapets överenskommelse med samtliga församlingar i Västerbotten""<br>1681"
+
| "Består av tre längder utan födelseårtal<br>Inneh. även:<br>""Prästerskapets överenskommelse med samtliga församlingar i Västerbotten""<br>1681"
|-
+
|-
|4301598
+
| 4301598  
|Råneå församling A I a:4, 1770-1807
+
| Råneå församling A I a:4, 1770-1807  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|4, 1770-1807
+
| 4, 1770-1807  
|"1770-1798 (1807)<br>Efter pag. 256 i A I: 4 följer pag. 257 i<br>A I: 5 pag. 257-278 i slutet av<br>A I: 4 avser tiden 1800-1807 och pag. 246-256 tiden 1770-1805<br>Volymen fel inbunden<br>Inneh. även:<br>Längder över konfirmationsungdom 1781-1798, 1801-1807."
+
| "1770-1798 (1807)<br>Efter pag. 256 i A I: 4 följer pag. 257 i<br>A I: 5 pag. 257-278 i slutet av<br>A I: 4 avser tiden 1800-1807 och pag. 246-256 tiden 1770-1805<br>Volymen fel inbunden<br>Inneh. även:<br>Längder över konfirmationsungdom 1781-1798, 1801-1807."
|-
+
|-
|4301598
+
| 4301598  
|Råneå församling A I a:5, 1800-1815
+
| Råneå församling A I a:5, 1800-1815  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|5, 1800-1815
+
| 5, 1800-1815  
|1800-1814 (1815)<br>Boken består av två längder:<br>sid 256-384, sid 1-198<br>Pag. 257-382 utgör forts.från<br>A I: 4 men sträcker sig till 1814, pag. 157-198 torde vara en rekonstr. o.<br>forts. i tid o. rum av A I: 4 pag. 157-178
+
| 1800-1814 (1815)<br>Boken består av två längder:<br>sid 256-384, sid 1-198<br>Pag. 257-382 utgör forts.från<br>A I: 4 men sträcker sig till 1814, pag. 157-198 torde vara en rekonstr. o.<br>forts. i tid o. rum av A I: 4 pag. 157-178
|-
+
|-
|4301598
+
| 4301598  
|Råneå församling A I a:6, 1816-1827
+
| Råneå församling A I a:6, 1816-1827  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|6, 1816-1827
+
| 6, 1816-1827  
|
+
|  
|-
+
|-
|4301599
+
| 4301599  
|Råneå församling A I a:7 a, 1827-1837
+
| Råneå församling A I a:7 a, 1827-1837  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|7 a, 1827-1837
+
| 7 a, 1827-1837  
|
+
|  
|-
+
|-
|4301599
+
| 4301599  
|Råneå församling A I a:7 b, 1827-1837
+
| Råneå församling A I a:7 b, 1827-1837  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|7 b, 1827-1837
+
| 7 b, 1827-1837  
|Inneh. även:<br>Förteckning över kyrkotagna 1833-1834<br>Längd över utflyttade u.å.
+
| Inneh. även:<br>Förteckning över kyrkotagna 1833-1834<br>Längd över utflyttade u.å.
|-
+
|-
|4301600
+
| 4301600  
|Råneå församling A I a:8 a, 1838-1848
+
| Råneå församling A I a:8 a, 1838-1848  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|8 a, 1838-1848
+
| 8 a, 1838-1848  
|Lev. 43/1952
+
| Lev. 43/1952
|-
+
|-
|4301600
+
| 4301600  
|Råneå församling A I a:8 b, 1838-1848
+
| Råneå församling A I a:8 b, 1838-1848  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|8 b, 1838-1848
+
| 8 b, 1838-1848  
|Lev. 43/1952
+
| Lev. 43/1952
|-
+
|-
|4301601
+
| 4301601  
|Råneå församling A I a:9 a, 1849-1859
+
| Råneå församling A I a:9 a, 1849-1859  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|9 a, 1849-1859
+
| 9 a, 1849-1859  
|Lev. 9/1964
+
| Lev. 9/1964
|-
+
|-
|4301602
+
| 4301602  
|Råneå församling A I a:9 b, 1849-1859
+
| Råneå församling A I a:9 b, 1849-1859  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|9 b, 1849-1859
+
| 9 b, 1849-1859  
|Lev. 9/1964
+
| Lev. 9/1964
|-
+
|-
|4301602
+
| 4301602  
|Råneå församling A I a:9 c, 1849-1859
+
| Råneå församling A I a:9 c, 1849-1859  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|9 c, 1849-1859
+
| 9 c, 1849-1859  
|Lev. 9/1964
+
| Lev. 9/1964
|-
+
|-
|4301603
+
| 4301603  
|Råneå församling A I a:10 a, 1859-1869
+
| Råneå församling A I a:10 a, 1859-1869  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|10 a, 1859-1869
+
| 10 a, 1859-1869  
|Lev. 58/1975<br>Delad i två volymer, I och II
+
| Lev. 58/1975<br>Delad i två volymer, I och II
|-
+
|-
|4301604
+
| 4301604  
|Råneå församling A I a:10 b, 1859-1869
+
| Råneå församling A I a:10 b, 1859-1869  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|10 b, 1859-1869
+
| 10 b, 1859-1869  
|Lev. 58/1975
+
| Lev. 58/1975
|-
+
|-
|4301604
+
| 4301604  
|Råneå församling A I a:10 c, 1859-1869
+
| Råneå församling A I a:10 c, 1859-1869  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|10 c, 1859-1869
+
| 10 c, 1859-1869  
|Lev. 58/1975
+
| Lev. 58/1975
|-
+
|-
|4301605
+
| 4301605  
|Råneå församling C:1, 1693-1733
+
| Råneå församling C:1, 1693-1733  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1693-1733
+
| 1, 1693-1733  
|"1693 2/7 - 1733<br>Lucka 1714 15/12 - 1715 11/7 genom bortrivet blad blad borta även i<br>volymens början och slut<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1693-1747"
+
| "1693 2/7 - 1733<br>Lucka 1714 15/12 - 1715 11/7 genom bortrivet blad blad borta även i<br>volymens början och slut<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1693-1747"
|-
+
|-
|4301605
+
| 4301605  
|Råneå församling C:2, 1734-1767
+
| Råneå församling C:2, 1734-1767  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1734-1767
+
| 2, 1734-1767  
|
+
|  
|-
+
|-
|4301605
+
| 4301605  
|Råneå församling C:3, 1768-1795
+
| Råneå församling C:3, 1768-1795  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1768-1795
+
| 3, 1768-1795  
|Lucka 1770 27/2 - 15/5<br>(blad borta)<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1768-1795<br>Död- och begravningsbok 1768-1795
+
| Lucka 1770 27/2 - 15/5<br>(blad borta)<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1768-1795<br>Död- och begravningsbok 1768-1795
|-
+
|-
|4301605
+
| 4301605  
|Råneå församling C:4, 1796-1819
+
| Råneå församling C:4, 1796-1819  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1796-1819
+
| 4, 1796-1819  
|1796 - 1819 24/1<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1796-1819<br>Död- och begravningsbok 1796-1819
+
| 1796 - 1819 24/1<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1796-1819<br>Död- och begravningsbok 1796-1819
|-
+
|-
|4301605
+
| 4301605  
|Råneå församling C:5, 1819-1837
+
| Råneå församling C:5, 1819-1837  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1819-1837
+
| 5, 1819-1837  
|1819 - 1837 29/4<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1819-1838<br>Död- och begravningsbok 1819-1837
+
| 1819 - 1837 29/4<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1819-1838<br>Död- och begravningsbok 1819-1837
|-
+
|-
|4301606
+
| 4301606  
|Råneå församling D II:1, 1768-1789
+
| Råneå församling D II:1, 1768-1789  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1768-1789
+
| 1, 1768-1789  
|Består av två längder
+
| Består av två längder
|-
+
|-
|4301606
+
| 4301606  
|Råneå församling D II:2, 1790-1816
+
| Råneå församling D II:2, 1790-1816  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1790-1816
+
| 2, 1790-1816  
|Består av två längder
+
| Består av två längder
|-
+
|-
|4301606
+
| 4301606  
|Råneå församling E I:1, 1749-1767
+
| Råneå församling E I:1, 1749-1767  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1749-1767
+
| 1, 1749-1767  
|Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok 1749-1767
+
| Inneh. även:<br>Död- och begravningsbok 1749-1767
|-
+
|-
|4301606
+
| 4301606  
|Råneå församling F:1, 1693-1752
+
| Råneå församling F:1, 1693-1752  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1693-1752
+
| 1, 1693-1752  
|1693 1/5 - 1748 (1750, 1752)
+
| 1693 1/5 - 1748 (1750, 1752)
|-
+
|-
|4301607
+
| 4301607  
|Råneå församling B:1, 1835-1848
+
| Råneå församling B:1, 1835-1848  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1835-1848
+
| 1, 1835-1848  
|Lev. 43/1952
+
| Lev. 43/1952
|-
+
|-
|4301607
+
| 4301607  
|Råneå församling B:2, 1849-1888
+
| Råneå församling B:2, 1849-1888  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|2, 1849-1888
+
| 2, 1849-1888  
|Lev. 58/1975
+
| Lev. 58/1975
|-
+
|-
|4301607
+
| 4301607  
|Råneå församling C:6, 1837-1869
+
| Råneå församling C:6, 1837-1869  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|6, 1837-1869
+
| 6, 1837-1869  
|1837 14/11 - 1869<br>Lev. 9/1964<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1838-1852 (fr o m 1847 1/5 även lysningsbok)<br>Död- och begravningsbok<br>1838-1869
+
| 1837 14/11 - 1869<br>Lev. 9/1964<br>Inneh. även:<br>Vigselbok 1838-1852 (fr o m 1847 1/5 även lysningsbok)<br>Död- och begravningsbok<br>1838-1869
|-
+
|-
|4301607
+
| 4301607  
|Råneå församling E I:2, 1853-1861
+
| Råneå församling E I:2, 1853-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1853-1861
+
| 2, 1853-1861  
|1853 - 4/8 1861<br>Lev. 9/1964<br>Inneh. även:<br>Anteckningar vid husförhör 1863-1865<br>Visitations- och inventeringsprotokoll m m 1852-1886
+
| 1853 - 4/8 1861<br>Lev. 9/1964<br>Inneh. även:<br>Anteckningar vid husförhör 1863-1865<br>Visitations- och inventeringsprotokoll m m 1852-1886
|-
+
|-
|4301612
+
| 4301612  
|Piteå landsförsamling A I:10a, 1862-1870
+
| Piteå landsförsamling A I:10a, 1862-1870  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|10a, 1862-1870
+
| 10a, 1862-1870  
|Inbunden.<br>Leverans 27/1972.<br>Fol. 1-300.<br>Med enstaka anteckningar för 1861.
+
| Inbunden.<br>Leverans 27/1972.<br>Fol. 1-300.<br>Med enstaka anteckningar för 1861.
|-
+
|-
|4301612
+
| 4301612  
|Piteå landsförsamling A I:10b, 1862-1870
+
| Piteå landsförsamling A I:10b, 1862-1870  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|10b, 1862-1870
+
| 10b, 1862-1870  
|Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol. 301-588.<br>Med enstaka anteckningar för 1861.
+
| Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol. 301-588.<br>Med enstaka anteckningar för 1861.
|-
+
|-
|4301613
+
| 4301613  
|Piteå landsförsamling A I:10c, 1862-1870
+
| Piteå landsförsamling A I:10c, 1862-1870  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|10c, 1862-1870
+
| 10c, 1862-1870  
|Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol. 589-868.<br>Med enstaka anteckningar för 1861.
+
| Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol. 589-868.<br>Med enstaka anteckningar för 1861.
|-
+
|-
|4301613
+
| 4301613  
|Piteå landsförsamling A I:10d, 1862-1870
+
| Piteå landsförsamling A I:10d, 1862-1870  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|10d, 1862-1870
+
| 10d, 1862-1870  
|Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol. 869-1185.<br>Med enstaka anteckningar för 1861.
+
| Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol. 869-1185.<br>Med enstaka anteckningar för 1861.
|-
+
|-
|4301613
+
| 4301613  
|Piteå landsförsamling A I:10e, 1862-1870
+
| Piteå landsförsamling A I:10e, 1862-1870  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|10e, 1862-1870
+
| 10e, 1862-1870  
|Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol. 1186-1470.<br>Med enstaka anteckningar för 1861.
+
| Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol. 1186-1470.<br>Med enstaka anteckningar för 1861.
|-
+
|-
|4301614
+
| 4301614  
|Piteå landsförsamling A I:10f, 1862-1870
+
| Piteå landsförsamling A I:10f, 1862-1870  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|10f, 1862-1870
+
| 10f, 1862-1870  
|Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol. 1471-1628.<br>Med enstaka anteckningar för 1861.
+
| Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol. 1471-1628.<br>Med enstaka anteckningar för 1861.
|-
+
|-
|4301614
+
| 4301614  
|Piteå landsförsamling A I:11a, 1871-1879
+
| Piteå landsförsamling A I:11a, 1871-1879  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|11a, 1871-1879
+
| 11a, 1871-1879  
|Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol.1-280
+
| Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol.1-280
|-
+
|-
|4301615
+
| 4301615  
|Piteå landsförsamling A I:11b, 1871-1879
+
| Piteå landsförsamling A I:11b, 1871-1879  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|11b, 1871-1879
+
| 11b, 1871-1879  
|Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol. 281-520.
+
| Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol. 281-520.
|-
+
|-
|4301615
+
| 4301615  
|Piteå landsförsamling A I:11c, 1871-1879
+
| Piteå landsförsamling A I:11c, 1871-1879  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|11c, 1871-1879
+
| 11c, 1871-1879  
|Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol.521-815.
+
| Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol.521-815.
|-
+
|-
|4301616
+
| 4301616  
|Piteå landsförsamling A I:11d, 1871-1879
+
| Piteå landsförsamling A I:11d, 1871-1879  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|11d, 1871-1879
+
| 11d, 1871-1879  
|Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol.817-1087.
+
| Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol.817-1087.
|-
+
|-
|4301616
+
| 4301616  
|Piteå landsförsamling A I:11e, 1871-1879
+
| Piteå landsförsamling A I:11e, 1871-1879  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|11e, 1871-1879
+
| 11e, 1871-1879  
|Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol.1089-1367.
+
| Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol.1089-1367.
|-
+
|-
|4301616
+
| 4301616  
|Piteå landsförsamling A I:11f, 1871-1879
+
| Piteå landsförsamling A I:11f, 1871-1879  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|11f, 1871-1879
+
| 11f, 1871-1879  
|Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol.1369-1528.
+
| Inbunden.<br>Leverans 27/1972<br>Fol.1369-1528.
|-
+
|-
|4301617
+
| 4301617  
|Piteå landsförsamling A I:12a, 1880-1891
+
| Piteå landsförsamling A I:12a, 1880-1891  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|12a, 1880-1891
+
| 12a, 1880-1891  
|Inbunden.<br>Leverans 56/1976.<br>Fol. 1-456.<br>Häri även Förteckning över nattvardsgångar.
+
| Inbunden.<br>Leverans 56/1976.<br>Fol. 1-456.<br>Häri även Förteckning över nattvardsgångar.
|-
+
|-
|4301618
+
| 4301618  
|Piteå landsförsamling A I:12b, 1880-1891
+
| Piteå landsförsamling A I:12b, 1880-1891  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|12b, 1880-1891
+
| 12b, 1880-1891  
|Inbunden.<br>Leverans 56/1976.<br>Fol.457-912.
+
| Inbunden.<br>Leverans 56/1976.<br>Fol.457-912.
|-
+
|-
|4301619
+
| 4301619  
|Piteå landsförsamling A I:12c, 1880-1891
+
| Piteå landsförsamling A I:12c, 1880-1891  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|12c, 1880-1891
+
| 12c, 1880-1891  
|Inbunden.<br>Leverans 56/1976.<br>Fol. 913-1320.
+
| Inbunden.<br>Leverans 56/1976.<br>Fol. 913-1320.
|-
+
|-
|4301619
+
| 4301619  
|Piteå landsförsamling A I:12d, 1880-1891
+
| Piteå landsförsamling A I:12d, 1880-1891  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|12d, 1880-1891
+
| 12d, 1880-1891  
|Inbunden.<br>Leverans 56/1976.<br>Fol.1321-1688.
+
| Inbunden.<br>Leverans 56/1976.<br>Fol.1321-1688.
|-
+
|-
|4301620
+
| 4301620  
|Piteå landsförsamling A I:12e, 1880-1891
+
| Piteå landsförsamling A I:12e, 1880-1891  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|12e, 1880-1891
+
| 12e, 1880-1891  
|Inbunden.<br>Leverans 56/1976.<br>Fol.1689-2152.
+
| Inbunden.<br>Leverans 56/1976.<br>Fol.1689-2152.
|-
+
|-
|4301620
+
| 4301620  
|Piteå landsförsamling A I:12f, 1880-1891
+
| Piteå landsförsamling A I:12f, 1880-1891  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|12f, 1880-1891
+
| 12f, 1880-1891  
|Inbunden.<br>Leverans 56/1976.<br>Fol.2153-2355.<br>Häri även längd över obefintliga.
+
| Inbunden.<br>Leverans 56/1976.<br>Fol.2153-2355.<br>Häri även längd över obefintliga.
|-
+
|-
|4301621
+
| 4301621  
|Piteå stadsförsamling A I:6a, 1861-1871
+
| Piteå stadsförsamling A I:6a, 1861-1871  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6a, 1861-1871
+
| 6a, 1861-1871  
|Inb. Lev. 13/1972.
+
| Inb. Lev. 13/1972.
|-
+
|-
|4301621
+
| 4301621  
|Piteå stadsförsamling A I:6b, 1861-1871
+
| Piteå stadsförsamling A I:6b, 1861-1871  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6b, 1861-1871
+
| 6b, 1861-1871  
|Inb. Lev. 13/1972.
+
| Inb. Lev. 13/1972.
|-
+
|-
|4301622
+
| 4301622  
|Piteå stadsförsamling A I:7a, 1872-1881
+
| Piteå stadsförsamling A I:7a, 1872-1881  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7a, 1872-1881
+
| 7a, 1872-1881  
|Inb. Lev. 13/1972.
+
| Inb. Lev. 13/1972.
|-
+
|-
|4301622
+
| 4301622  
|Piteå stadsförsamling A I:7b, 1872-1881
+
| Piteå stadsförsamling A I:7b, 1872-1881  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7b, 1872-1881
+
| 7b, 1872-1881  
|Inb. Lev. 13/1972.
+
| Inb. Lev. 13/1972.
|-
+
|-
|4301623
+
| 4301623  
|Piteå stadsförsamling A I:8a, 1882-1892
+
| Piteå stadsförsamling A I:8a, 1882-1892  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8a, 1882-1892
+
| 8a, 1882-1892  
|1882-1891(1892). Inb. Lev. 13/1972.<br>Inneh. även:<br>Mantalsskrivnings- o. folkmängdsuppgifter 1889-1891.<br>Register över gårdsägare o. husfäder m.m., pag. 1-650 i A I:8a,<br>9b.
+
| 1882-1891(1892). Inb. Lev. 13/1972.<br>Inneh. även:<br>Mantalsskrivnings- o. folkmängdsuppgifter 1889-1891.<br>Register över gårdsägare o. husfäder m.m., pag. 1-650 i A I:8a,<br>9b.
|-
+
|-
|4301623
+
| 4301623  
|Piteå stadsförsamling A I:8b, 1882-1892
+
| Piteå stadsförsamling A I:8b, 1882-1892  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8b, 1882-1892
+
| 8b, 1882-1892  
|1882-1891(1892). Inb. Lev. 13/1972.<br>Inneh. även:<br>Förteckning över obefintliga.
+
| 1882-1891(1892). Inb. Lev. 13/1972.<br>Inneh. även:<br>Förteckning över obefintliga.
|-
+
|-
|4301624
+
| 4301624  
|Tärendö församling A I:1, 1882-1891
+
| Tärendö församling A I:1, 1882-1891  
|A I Husförhörslängder.
+
| A I Husförhörslängder.  
|1, 1882-1891
+
| 1, 1882-1891  
|Lev. 53/1987.<br>Kopia av register se L I d:1.
+
| Lev. 53/1987.<br>Kopia av register se L I d:1.
|-
+
|-
|4301624
+
| 4301624  
|Tärendö församling A I:2, 1892-1896
+
| Tärendö församling A I:2, 1892-1896  
|A I Husförhörslängder.
+
| A I Husförhörslängder.  
|2, 1892-1896
+
| 2, 1892-1896  
|Lev. 53/1987.
+
| Lev. 53/1987.
|-
+
|-
|4301625
+
| 4301625  
|Råneå församling A I a:11 a, 1870-1879
+
| Råneå församling A I a:11 a, 1870-1879  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|11 a, 1870-1879
+
| 11 a, 1870-1879  
|Lev. 58/1975
+
| Lev. 58/1975
|-
+
|-
|4301625
+
| 4301625  
|Råneå församling A I a:11 b, 1870-1879
+
| Råneå församling A I a:11 b, 1870-1879  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|11 b, 1870-1879
+
| 11 b, 1870-1879  
|Lev. 58/1975
+
| Lev. 58/1975
|-
+
|-
|4301625
+
| 4301625  
|Råneå församling A I a:11 c, 1870-1879
+
| Råneå församling A I a:11 c, 1870-1879  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|11 c, 1870-1879
+
| 11 c, 1870-1879  
|Lev. 58/1975<br>Register över husbönder
+
| Lev. 58/1975<br>Register över husbönder
|-
+
|-
|4301625
+
| 4301625  
|Råneå församling A I a:11 d, 1870-1879
+
| Råneå församling A I a:11 d, 1870-1879  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|11 d, 1870-1879
+
| 11 d, 1870-1879  
|Lev. 58/1975<br>Inneh. även:<br>Uppgift om folkmängden 1877-1878
+
| Lev. 58/1975<br>Inneh. även:<br>Uppgift om folkmängden 1877-1878
|-
+
|-
|4301626
+
| 4301626  
|Råneå församling A I a:12 a, 1880-1889
+
| Råneå församling A I a:12 a, 1880-1889  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|12 a, 1880-1889
+
| 12 a, 1880-1889  
|Lev. 58/1975<br>Längd över hemmansägare
+
| Lev. 58/1975<br>Längd över hemmansägare
|-
+
|-
|4301626
+
| 4301626  
|Råneå församling A I a:12 b, 1880-1889
+
| Råneå församling A I a:12 b, 1880-1889  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|12 b, 1880-1889
+
| 12 b, 1880-1889  
|Lev. 58/1975<br>Längd över hemmansägare och hushåll
+
| Lev. 58/1975<br>Längd över hemmansägare och hushåll
|-
+
|-
|4301627
+
| 4301627  
|Råneå församling A I a:12 c, 1880-1889
+
| Råneå församling A I a:12 c, 1880-1889  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|12 c, 1880-1889
+
| 12 c, 1880-1889  
|Lev. 58/1975
+
| Lev. 58/1975
|-
+
|-
|4301627
+
| 4301627  
|Råneå församling A I a:12 d, 1880-1889
+
| Råneå församling A I a:12 d, 1880-1889  
|A I a Husförhörslängder
+
| A I a Husförhörslängder  
|12 d, 1880-1889
+
| 12 d, 1880-1889  
|Lev. 58/1975<br>Inneh. även:<br>Längd över obefintliga
+
| Lev. 58/1975<br>Inneh. även:<br>Längd över obefintliga
|-
+
|-
|4443225
+
| 4443225  
|Arjeplogs församling A I:4, 1865-1881
+
| Arjeplogs församling A I:4, 1865-1881  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1865-1881
+
| 4, 1865-1881  
|Lev. 74/1972.
+
| Lev. 74/1972.
|-
+
|-
|4443225
+
| 4443225  
|Arjeplogs församling A I:5, 1882-1891
+
| Arjeplogs församling A I:5, 1882-1891  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1882-1891
+
| 5, 1882-1891  
|Lev. 74/1972.
+
| Lev. 74/1972.
|-
+
|-
|4443225
+
| 4443225  
|Silbojokks församling C:1, 1717-1730
+
| Silbojokks församling C:1, 1717-1730  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1717-1730
+
| 1, 1717-1730  
|Leverans 35/1957.<br>Konceptanteckningar förda i slutet av 1599 (1608) års kyrkohandbok, tryckt i Stockholm 1637. Boken levererad från pastorsämbetet i Kvikkjokk.<br>En blyertsanteckning vars år etc. ej kunnat fastställas.<br>1729 saknas.<br>För de år som sammanfalla med Arjeplog C: 1 finnas 1719-1728 de flesta i sistnämnda bok upptagna notiser. För 1730 endast 2 notiser, den ena i Arjeplog C: 1 förd under 1728.<br>En, odaterad, notis i Silbojokk C: 1 synes ej vara införd i Arjeplog C: 1. Några avvikelser beträffande namn (särskilt på faddrar) och tid (jämför ovan) mellan de båda böckerna förekomma.<br>Innehåller även:<br>Kommunionlängdsfragment 1719.<br>Strödda tacksägelseanteckningar utan årsangivelse.<br>Tiondelängdsfragment utan årsangivelse.<br>Tiondelängdsfragment 1719 (Silbojokk och Arjeplog).<br>Olika slags anteckningar på svenska och lappska.<br>
+
| Leverans 35/1957.<br>Konceptanteckningar förda i slutet av 1599 (1608) års kyrkohandbok, tryckt i Stockholm 1637. Boken levererad från pastorsämbetet i Kvikkjokk.<br>En blyertsanteckning vars år etc. ej kunnat fastställas.<br>1729 saknas.<br>För de år som sammanfalla med Arjeplog C: 1 finnas 1719-1728 de flesta i sistnämnda bok upptagna notiser. För 1730 endast 2 notiser, den ena i Arjeplog C: 1 förd under 1728.<br>En, odaterad, notis i Silbojokk C: 1 synes ej vara införd i Arjeplog C: 1. Några avvikelser beträffande namn (särskilt på faddrar) och tid (jämför ovan) mellan de båda böckerna förekomma.<br>Innehåller även:<br>Kommunionlängdsfragment 1719.<br>Strödda tacksägelseanteckningar utan årsangivelse.<br>Tiondelängdsfragment utan årsangivelse.<br>Tiondelängdsfragment 1719 (Silbojokk och Arjeplog).<br>Olika slags anteckningar på svenska och lappska.<br>
|-
+
|-
|4443412
+
| 4443412  
|Övertorneå församling A I a:9a, 1884-1893
+
| Övertorneå församling A I a:9a, 1884-1893  
|A I a Husförhörslängder.
+
| A I a Husförhörslängder.  
|9a, 1884-1893
+
| 9a, 1884-1893  
|Lev. 75/1972.<br>Inneh. även:<br>Anteckningar om väderlek 1879-1893.<br>Frejdenotiser i slutet av vol.
+
| Lev. 75/1972.<br>Inneh. även:<br>Anteckningar om väderlek 1879-1893.<br>Frejdenotiser i slutet av vol.
|-
+
|-
|4443412
+
| 4443412  
|Övertorneå församling A I a:9b, 1884-1893
+
| Övertorneå församling A I a:9b, 1884-1893  
|A I a Husförhörslängder.
+
| A I a Husförhörslängder.  
|9b, 1884-1893
+
| 9b, 1884-1893  
|Lev. 75/1972.<br>Inneh. även:<br>Förteckning över nattvardsgångar 1885-1893.<br>Notiser om inbrott i kyrkan 1887.Frejdenotiser i slutet av vol.<br>Obs: Volymen felpaginerad sid 337-357.
+
| Lev. 75/1972.<br>Inneh. även:<br>Förteckning över nattvardsgångar 1885-1893.<br>Notiser om inbrott i kyrkan 1887.Frejdenotiser i slutet av vol.<br>Obs: Volymen felpaginerad sid 337-357.
|-
+
|-
|4443412
+
| 4443412  
|Övertorneå församling L I a:1, 1646-1718
+
| Övertorneå församling L I a:1, 1646-1718  
|L I a Huvudräkenskaper för kyrkan
+
| L I a Huvudräkenskaper för kyrkan  
|1, 1646-1718
+
| 1, 1646-1718  
|Lev. 39/1956.<br>Inneh. även:<br>Kyrkoräkenskaper för Hietaniemi 1646-1660.<br>Biskopsvisitationsprotokoll för Övertorneå och Hietaniemi 1654<br>(inventarium), 1701, 1705, 1730, 1741, 1749, 1764.<br>Inventarieförteckningar 1654 (även för Hietaniemi), 1677, 1683 (för<br>Hietaniemi), 1688-1720.<br>Prästgårdsinventarium 1693?, 1713 (möjligen 1683).<br>Förteckning å kyrkans egendom som rövats av fienden i januari<br>1717.
+
| Lev. 39/1956.<br>Inneh. även:<br>Kyrkoräkenskaper för Hietaniemi 1646-1660.<br>Biskopsvisitationsprotokoll för Övertorneå och Hietaniemi 1654<br>(inventarium), 1701, 1705, 1730, 1741, 1749, 1764.<br>Inventarieförteckningar 1654 (även för Hietaniemi), 1677, 1683 (för<br>Hietaniemi), 1688-1720.<br>Prästgårdsinventarium 1693?, 1713 (möjligen 1683).<br>Förteckning å kyrkans egendom som rövats av fienden i januari<br>1717.
|-
+
|-
|4443413
+
| 4443413  
|Karesuando församling A I:5, 1866-1875
+
| Karesuando församling A I:5, 1866-1875  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|5, 1866-1875
+
| 5, 1866-1875  
|Lev. 45/1972.
+
| Lev. 45/1972.
|-
+
|-
|4443413
+
| 4443413  
|Karesuando församling A I:6, 1876-1885
+
| Karesuando församling A I:6, 1876-1885  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|6, 1876-1885
+
| 6, 1876-1885  
|Lev. 45/1972.<br>Inneh. även:<br>Straffjournal 1876-1885.
+
| Lev. 45/1972.<br>Inneh. även:<br>Straffjournal 1876-1885.
|-
+
|-
|4443413
+
| 4443413  
|Karesuando församling A I:7, 1886-1895
+
| Karesuando församling A I:7, 1886-1895  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|7, 1886-1895
+
| 7, 1886-1895  
|Lev. 45/1872.<br>Inneh. även:<br>Bok över obefintliga 1886-1895.<br>Längd över allmänna nattvardsgångar 1886-1896.<br>Mantalskrivnings- o. folkmängdsuppgifter 1885-1894.<br>Straffjournal 1886-1895.<br>Serien avslutad
+
| Lev. 45/1872.<br>Inneh. även:<br>Bok över obefintliga 1886-1895.<br>Längd över allmänna nattvardsgångar 1886-1896.<br>Mantalskrivnings- o. folkmängdsuppgifter 1885-1894.<br>Straffjournal 1886-1895.<br>Serien avslutad
 
|}
 
|}
  
Line 3,496: Line 3,496:
 
<br><br>  
 
<br><br>  
  
[[Category FamilySearch Indexing]]  
+
[[Category:FamilySearch Indexing]]  
  
 
[[Category:Sweden]]
 
[[Category:Sweden]]

Revision as of 20:03, 19 December 2012

Back to Sweden

FamilySearch started indexing Swedish church records in 2009. Initial indexing efforts are focused on birth, marriage, and death records. Eventually, the project will index moving records, some confirmations, and household examinations. Access to the indexed data is available through https://www.familysearch.org/.

Here is a table that lists all the parishes in Norrbotten County with:

  • the associated digital genealogical society (DGS) numbers
  • Name of parish
  • Volume and Years
  • Remarks from the national archives that offers some detail into the content of the record. These remarks are in Swedish, but most of the words are key genealogical terms.

The columns can be sorted by clicking on the little box by the title of each column. Place lists can be found on the actual parish pages.

If you would like to participate to index the Swedish records see: http://www.familysearch.org/eng/indexing/frameset_indexing.asp

Things To Be Aware Of

Most of the microfilming done by the Genealogical Society of Utah in Sweden took place in the 1950s.  Since that time some volumes have been renumbered or reclassified by the archives.  As a result, the information you may see on the microfilming titleboard may not exactly match the description in the table below. 

Also, some collections have had records added to them since they were filmed.  Because of this, the description in the Volume and Year and Remarks columns may indicate that records are available beyond the time when they were filmed.  In these cases you should contact the national or regional archive to determine accessibility.


Table

DGS Number Name of Parish Record Type Volume and Year Remarks
4296689 Arjeplogs församling A I:1, 1740-1772 A I Husförhörslängder 1, 1740-1772 Ett dödsår 1727 och ett 1739.
4296689 Arjeplogs församling A I:2, 1772-1826 A I Husförhörslängder 2, 1772-1826 1804-1825, se även D II:2.
Med ortsregister.
Med separat personregister i exp.
4296689 Arjeplogs församling C:1, 1719-1790 C Födelse- och dopböcker 1, 1719-1790 (1719--1790-01).
Kyrkobok endast för Silbojokk -1735, därefter även för Arjeplog.
Första uppslagen födelse- och dopbok för kyrkoherden Johan Laestadius d.y:s barn 1734-1755.
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1731--1796-01.
Död- och begravningsbok 1730-1795.
Förteckning över personer som undergått kyrkoplikt eller avlösning 1743-1823.
4296689 Arjeplogs församling C:2, 1720-1735 C Födelse- och dopböcker 2, 1720-1735 Kyrkobok endast för Arjeplog 1720--1755-03.
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1730-1735.
Död- och begravningsbok 1724-1736.
Kyrkoräkenskaper 1719-1811.
Pålysningar 1767-1774.
4296690 Arjeplogs församling D II:1, 1774-1803 D II Kommunionlängder 1, 1774-1803 Inneh. även:
Förteckning å utdelade lappska böcker 1747-1803.
Förteckning å utdelade premier för undervisning 1778-1798.
Förteckning över duk- och pungpenningar m.m. 1770-1803.
Förteckning över kollekter till konsistoriet och Piteå skolbyggnad 1777-1803.
4296690 Arjeplogs församling D II:2, 1804-1825 D II Kommunionlängder 2, 1804-1825
4296690 Arjeplogs församling H III:1, 1735-1918 H III Bilagor till födelse- och dopboken 1, 1735-1918 1735-1787, 1875-1918
Lev 74/1972
Dopsedlar m m
Lucka 1876, 1880, 1883
Inneh. bl.a:
Utdrag ur födelse- och dopbok
Dopsedlar vid nöddop
(och dödsfall)
Legalisationsbevis
För 1918 månadsuppgifter från barnmorska
4296690 Arjeplogs församling L I a:1, 1642-1719 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1642-1719 "Häri även Gåvo- och inventarieförteckningar 1641-1750
Series pastorum för Silbojokk 1640-1730
Series pastorum för Arjeplog 1641-1876"
4296690 Arjeplogs församling L I a:2, 1731-1844 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1731-1844 Kapsel
Kvittenser till kyrkokassan
4296690 Arjeplogs församling L I a:3, 1805-1826 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 3, 1805-1826 Ficka
Häri även räkenskaper för fattigvård 1805-1826
4296690 Arjeplogs församling L I a:5, 1870-1884 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 5, 1870-1884 Ficka
4296691 Arjeplogs församling A I:3, 1855-1864 A I Husförhörslängder 3, 1855-1864 Lev. 33/1962.
Med uppgifter från 1865 och 1938.
Med separat personregister i exp.
4296692 Arvidsjaurs församling A I:1, 1744-1774 A I Förhörsböcker 1, 1744-1774 Skilda förhörs- och kommunionlängder.
4296692 Arvidsjaurs församling A I:2, 1772-1802 A I Förhörsböcker 2, 1772-1802
4296692 Arvidsjaurs församling A I:3, 1803-1813 A I Förhörsböcker 3, 1803-1813
4296693 Arvidsjaurs församling A I:4, 1813-1823 A I Förhörsböcker 4, 1813-1823
4296693 Arvidsjaurs församling A I:5, 1823-1833 A I Förhörsböcker 5, 1823-1833
4296693 Arvidsjaurs församling A I:6, 1834-1845 A I Förhörsböcker 6, 1834-1845
4296694 Arvidsjaurs församling C:1, 1719-1772 C Födelse- och dopböcker 1, 1719-1772 Endast dopbok 1719-1730.
Slutet av boken saknas (sid. 665-677).
Inneh. även:
Vigselbok 1720-1772
Död-
och begravningsbok 1732-1772
Kyrkoräkenskaper 1719-1772.
4296694 Arvidsjaurs församling C:2, 1773-1848 C Födelse- och dopböcker 2, 1773-1848 Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1773-1848
Död- och begravningsbok 1773-1815, 1832-1848
Kyrkoräkenskaper 1773-1812.
4296694 Arvidsjaurs församling D I:1, 1832-1845 D I Konfirmationsböcker 1, 1832-1845 1832-1833, 1835, 1841-1845.
Konfirmationslistor.
Lev. 21/1955.
4296694 Arvidsjaurs församling D II:1, 1775-1803 D II Kommunionlängder 1, 1775-1803
4296694 Arvidsjaurs församling H I:1, 1768-1873 H I Bilagor till kyrkobokföringen 1, 1768-1873 Strödda bilagor.
Däribland schematisk karta över förhörsrotarna.
4296694 Arvidsjaurs församling L I a:1, 1654-1719 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1654-1719 "Film GH 444 Nr 7/1955
Inneh. även:
Strödda dopanteckningar 1654-1702
Inventarieförteckningar 1649-1779
Series pastorum 1640-1889"
4296694 Arvidsjaurs församling L I a:2, 1812-1888 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1812-1888 "Film GH 444 7/1955
Skuld- och
huvudbok
Skuldboken 1814-1883."
4296694 Arvidsjaurs församling L I a:3, 1812-1875 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 3, 1812-1875 Special
4296695 Arvidsjaurs församling A I:7, 1846-1851 A I Förhörsböcker 7, 1846-1851 Lev. 47/1952.
4296695 Arvidsjaurs församling A I:8, 1853-1863 A I Förhörsböcker 8, 1853-1863 Lev. 37/1962.
4296695 Arvidsjaurs församling C:3, 1849-1891 C Födelse- och dopböcker 3, 1849-1891 Inb.
Lev. 173/1972.
4296696 Älvsby församling A I:1, 1809-1817 A I Husförhörslängder 1, 1809-1817
4296696 Älvsby församling A I:2, 1818-1830 A I Husförhörslängder 2, 1818-1830 För 1830 mycket ofullständiga anteckningar
4296696 Älvsby församling A I:3, 1830-1839 A I Husförhörslängder 3, 1830-1839 Defekt
Innehåller även:
In- och utflyttningslängder 1833-1836 (fragment av utflyttningslängd
1839)
Ett löst blad (del av register och fol. 1) levererad till landsarkivet i april 2011. Bladet är inte skannat eller mikrofilmat.
4296697 Älvsby församling A I:4, 1840-1851 A I Husförhörslängder 4, 1840-1851 Lev. 72/1951
Defekt
4296697 Älvsby församling B I:1, 1837-1861 B I Inflyttningslängder 1, 1837-1861 Lev. 72/1951
Häfte
1861 ofullständig
Innehåller även:
Utflyttningslängd 1837-1860
4296697 Älvsby församling C:1, 1833-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1833-1861 1833-1861 mars
Lev. 72/1951
4296698 Älvsby församling A I:5, 1851-1861 A I Husförhörslängder 5, 1851-1861 Lev. 72/1951
4296698 Älvsby församling E I:1, 1809-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1809-1861 Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1808-1860
4296699 Gällivare församling A I:1, 1776-1822 A I Husförhörslängder 1, 1776-1822 Omf. två längder 1776-1803, 1804-1822.
4296699 Gällivare församling A I:2, 1823-1838 A I Husförhörslängder 2, 1823-1838
4296699 Gällivare församling C I:1, 1759-1768 C I Födelse- och dopböcker 1, 1759-1768 Defekt i början
Inneh. även:
Förhörsbok 1758-1767
Vigselbok 1742-1776(1777)
Död- och begravningsbok 1744-1764
Förteckning över de byar hos vilka kateketen Per Jänberg lärt ungdomen i
bok 1751-1762.
4296699 Gällivare församling C I:2, 1775-1827 C I Födelse- och dopböcker 2, 1775-1827 Lucka 1798-04-11--1802-09-17
Några uppg. fr 1774
Inneh. även:
Kommunionbok 1776-1822
Vigselbok 1778-1827
Död- och begravningsbok 1775-1819
4296699 Gällivare församling C I:3, 1830-1834 C I Födelse- och dopböcker 3, 1830-1834 Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1830-1834.
Död- och begravningsbok 1830-1834.
Skrivelse till Kungl. Maj:t ang. folkskola.
Fattigkassans special 1854-1858.
4296700 Gällivare församling A I:3, 1839-1845 A I Husförhörslängder 3, 1839-1845 Lev. 5/1953.
Delvis använd som kladd vid avfattande av ämbetsskrivelser m.m.
4296700 Gällivare församling A I:4, 1846-1854 A I Husförhörslängder 4, 1846-1854 Lev. 5/1953
4296700 Gällivare församling A I:5a, 1855-1864 A I Husförhörslängder 5a, 1855-1864 Lev. 40/1973
4296700 Gällivare församling A I:5b, 1855-1864 A I Husförhörslängder 5b, 1855-1864 Lev. 40/1973.
Inneh. även:
Kommunionlängd 1877-1881.
4296701 Gällivare församling C I:3, 1830-1834 C I Födelse- och dopböcker 3, 1830-1834 Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1830-1834.
Död- och begravningsbok 1830-1834.
Skrivelse till Kungl. Maj:t ang. folkskola.
Fattigkassans special 1854-1858.
4296701 Gällivare församling C I:4, 1846-1859 C I Födelse- och dopböcker 4, 1846-1859 Lev. 71/1962
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1846-1860 april
Död- och begravningsbok 1846-1859
4296701 Gällivare församling C I:5, 1859-1861 C I Födelse- och dopböcker 5, 1859-1861 Maj 1859-1861 sept
Lev. 71/1962
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1860 sept-1861
Död- och begravningsbok 1860-1862 febr
4296702 Hietaniemi församling A I:1, 1783-1801 A I Husförhörslängder 1, 1783-1801
4296702 Hietaniemi församling A I:2, 1801-1814 A I Husförhörslängder 2, 1801-1814 Innehåller även:
Förteckning över in- och utflyttade 1806
Anteckning angående konfirmationsläsning 1806
4296702 Hietaniemi församling A I:3, 1814-1826 A I Husförhörslängder 3, 1814-1826 På sista bladet register över svenska invånare
4296702 Hietaniemi församling A I:4, 1827-1840 A I Husförhörslängder 4, 1827-1840 1827-1838(1840)
Något defekt
4296703 Hietaniemi församling C:1, 1721-1778 C Födelse- och dopböcker 1, 1721-1778 Innehåller även:
Förhörsbok 1741-1746
Död- och begravningsbok 1733-1803
4296703 Hietaniemi församling C:2, 1779-1830 C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1830 "1813-1820 särskild uppställning för ""ryska sidan""
Innehåller även:
Längder för nattvardsungdom 1800-1835"
4296703 Hietaniemi församling D II:2, 1786-1822 D II Kommunionlängder 2, 1786-1822 "1786-1812 (1822)
Utgörs av 2 längder på sista sidan strödda kommunion- anteckningar t o m 1822
I volymens början förteckning över utlämnade katekeser och abc-böcker"
4296703 Hietaniemi församling D II:1, 1736-1778 D II Kommunionlängder 1, 1736-1778 Utgörs av 5 längder
Innehåller även:
Förteckning över insamlade lasarettsmedel 1788-1837
Räkenskaper för kollekt 1788-1837
4296703 Hietaniemi församling E I:1, 1804-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1804-1861 Vigselbok
Förteckning över lysningssedlar 1805-1855 ingår
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1804-1861
4296704 Hietaniemi församling A I:5 a, 1838-1847 A I Husförhörslängder 5 a, 1838-1847 Lev. 17/1952
4296704 Hietaniemi församling A I:5 b, 1837-1847 A I Husförhörslängder 5 b, 1837-1847 Lev. 17/1952
Avser tjänstefolk
4296704 Hietaniemi församling A I:6, 1848-1858 A I Husförhörslängder 6, 1848-1858 Lev. 17/1952
4296704 Hietaniemi församling A I:7, 1859-1868 A I Husförhörslängder 7, 1859-1868 Lev. 59/1972
4296704 Hietaniemi församling C:3, 1831-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1831-1861 Lev. 17/1952
Innehåller även:
Konfirmationsbok 1872-1892
4296705 Jokkmokks församling A I:1, 1758-1780 A I Husförhörslängder 1, 1758-1780 Luckor fol. 48-114, 122-124, 127-133
4296705 Jokkmokks församling A I:2, 1782-1828 A I Husförhörslängder 2, 1782-1828
4296705 Jokkmokks församling A I:3, 1815-1825 A I Husförhörslängder 3, 1815-1825
4296705 Jokkmokks församling A I:4, 1826-1839 A I Husförhörslängder 4, 1826-1839 Anteckningar till 1845
4296706 Jokkmokks församling C:1, 1701-1736 C Födelse- och dopböcker 1, 1701-1736 Lucka 1712-1713
Inneh. även:
Vigselbok 1701-1735
Begravningsbok 1701-1736
4296706 Jokkmokks församling C:2, 1736-1776 C Födelse- och dopböcker 2, 1736-1776 Inneh. även:
Vigselbok 1736-1776 i kapsel
4296706 Jokkmokks församling C:3, 1776-1814 C Födelse- och dopböcker 3, 1776-1814 Inneh. även:
Lysnings- och vigsel 1776-1782
Död- och begravningsbok 1776-1782
4296706 Jokkmokks församling C:4, 1815-1848 C Födelse- och dopböcker 4, 1815-1848 Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1815-1854
4296707 Jokkmokks församling D II:1, 1781-1801 D II Kommunionlängder 1, 1781-1801 Kapslad
4296707 Jokkmokks församling E I:1, 1783-1814 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1783-1814 Inneh. även:
Död- och begravningsbok 1783-1867
4296707 Jokkmokks församling H I:1, 1743-1817 H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1743-1817 1 Ficka
Strödda bilagor till kyrkobokföringen
4296707 Jokkmokks församling L I b:1, 1746-1843 L I b Specialräkenskaper för kyrka 1, 1746-1843 1746-1836 (1843) Inb.
Special
1837-1843 överkorsade
Inneh. även:
Inventarieförteckning 1698-1829
4296707 Jokkmokks församling L I d:1, 1760-1834 L I d Verifikationer till kyrkoräkenskaperna 1, 1760-1834 Bunt
4296708 Jokkmokks församling A I:5, 1839-1846 A I Husförhörslängder 5, 1839-1846 1839-1844(1846)
Bok för Jokkmokks och Kvikkjokks församlingar
Lev. 68/1951
I slutet av boken ant. om anmälningar till skolgång
4296708 Jokkmokks församling A I:6, 1845-1854 A I Husförhörslängder 6, 1845-1854 Lev. 6/1951
Häri register över lapparna inom pastoratet. Utsocknes tjänstefolk förda
separat i slutet av boken
4296708 Jokkmokks församling A I:7, 1856-1867 A I Husförhörslängder 7, 1856-1867 Lev. 108/1972
4296708 Jokkmokks församling C:5, 1849-1867 C Födelse- och dopböcker 5, 1849-1867 Lev. 19/1963
4296708 Jokkmokks församling E I:2, 1855-1867 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1855-1867 Lev. 108/1972
4296709 Jukkasjärvi församling A I:1, 1763-1794 A I Husförhörslängder 1, 1763-1794 "Luckor (enl gamla pag.) s. 54-55, 58-59, 62-63 slutet
saknas."
4296709 Jukkasjärvi församling A I:2, 1795-1827 A I Husförhörslängder 2, 1795-1827 Enstaka tidigare uppgifter.
4296709 Jukkasjärvi församling A I:3, 1828-1840 A I Husförhörslängder 3, 1828-1840 Lev. 1946
4296709 Jukkasjärvi församling C:3, 1792-1842 C Födelse- och dopböcker 3, 1792-1842 Inbundna
Lev. 1939
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1792-1850.
Död- och begravningsbok 1792-1850.
4296710 Jukkasjärvi församling A I:4, 1841-1851 A I Husförhörslängder 4, 1841-1851 "1841-1849 (51)
Lev. 103/1952
Anm.: Innehållsförteckning och personregister i volymen.
Innehåller även:
Konfirmationslängd 1850
Förteckning över nattvardsgäster 1844-1850
Förslag till friplatser vid 1851 års lappbarnsskola
Series pastorum 1774-1832
Om tillkomsten av kyrkan i Vittangi 1846
Bestämmelser om pastors tjänstgöring i Jukkasjärvi gamla kyrka u å
Pastor Lindstedts förklaringar till domkapitlet över religionsvården m m i
församlingen 1852 (koncept)."
4296710 Jukkasjärvi församling A I:5, 1851-1860 A I Husförhörslängder 5, 1851-1860 Lev. 17/1963.
Med anteckningar för åren 1861 och 1862.
Volymen defekt och år 1914 kompletterad.
4296710 Jukkasjärvi församling C:2, 1719-1751 C Födelse- och dopböcker 2, 1719-1751 "Inbundna.
1719-12-23--1751.
Lev. 103/1952.
Luckor omkastningar i bladföljden innehållsregister i volymen.
Innehåller även:
Catech.-längd för Svappavaara gruvlag 1783-1793.
Kommunionlängd för D:o 1774-1807. Vigselbok 1720--1751-05-22.
Begravningsbok 1719-1742."
4296710 Jukkasjärvi församling C:4, 1842-1850 C Födelse- och dopböcker 4, 1842-1850 Inbundna.
Lev. 103/1952.
Inneh. även:
Kyrkoräkenskaper 1783-1850. Fattigvårdsräkenskaper 1844-1850.
Uppställningar över dagsverksersättningar vid kyrkoreparationer
1785-1786.
4296710 Jukkasjärvi församling C:5, 1850-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1850-1861 1850-12-29--1861-04-14.
Lev. 17/1963
Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1851-1860. Död- och begravningsbok
1851--1861-01-20.
Testamentspenningar 1866.Lasarettsmedel 1864-1866.
4296711 Karesuando församling A I:1, 1816-1825 A I Förhörsböcker 1, 1816-1825 "Luckor fr. 1-3v,29h-31v,123,126 komplettering till
början och 29h-31v av kyrkoherde E Bohlin.
Boken fylld av anteckningar av L.L.Laestadius, se register i bandet samt
Bohlin, Norrbotten 1938. Se även Brännström Olaus: Laestadius och hans
gärning./Biogr. Enskilda personer)."
4296711 Karesuando församling A I:2, 1826-1837 A I Förhörsböcker 2, 1826-1837 Anteckningar av Laestadius som i A I:1.
4296711 Karesuando församling A I:3, 1837-1852 A I Förhörsböcker 3, 1837-1852 "Lev. 48/1953.
Särskilda längder över Kautokeinolappar resp. över ""ryska undersåtar"", som
efter kristendomsförhör admitterats till nattvarden åren 1837-1850.
Inneh. även:
Längd över nattvardsgäster från andra församlingar, svenska och angränsande
utändska, 1848-1874 förteckning över omyndiga lappflickan Ella Blinds till
förmyndaren överlämnade egendom, 1844 ett inbördes testamente,
1850."
4296711 Karesuando församling A I:4, 1852-1865 A I Förhörsböcker 4, 1852-1865 Lev. 20/1963.
Med personregister och enstaka anteckningar från 1872, 1876 och 1891 (fol.
37).
4296711 Karesuando församling C:1, 1813-1874 C Födelse- och dopböcker 1, 1813-1874 Lev. 48/1953.
Inneh. även:
Vigsel- resp. dödbok för åren 1813-1874.
4296711 Karesuando församling C:2, 1875-1894 C Födelse- och dopböcker 2, 1875-1894 1875-1894 (1895).
Lev. 45/1972.
Anteckningar t.o.m. april 1895.
Inneh. även:
In- o. utflyttningslängd 1855-1895.
4296712 Karl Gustavs församling A I:1, 1784-1820 A I Husförhörslängder 1, 1784-1820 Gäller även området för nuv. Karunki församl. i
Finland
I slutet av vol. några anteckningar vid 1818 års
fattigrotefördelning
4296712 Karl Gustavs församling A I:2, 1818-1828 A I Husförhörslängder 2, 1818-1828 Häri register över inhyseshjon och
backstugesittare
4296712 Karl Gustavs församling A I:3, 1828-1838 A I Husförhörslängder 3, 1828-1838 Inneh. även:
Förteckn. över flyttningsattester u.å. (1833 o. 1834)
4296713 Karl Gustavs församling B:1, 1835-1836 B In- och utflyttningslängder 1, 1835-1836 Lev. 79/1951
1835 - 1836 28/1
4296713 Karl Gustavs församling C:1, 1793-1825 C Födelse- och dopböcker 1, 1793-1825 1793 - 1825 13/3
Omfattar även den finska församlingsdelen (nuv. Karunki) t o m
1820
4296713 Karl Gustavs församling D II:1, 1798-1802 D II Kommunionlängder 1, 1798-1802 "Inbunden (i omslag) 1798 - 1802 (03)
Defekt.
Särskild längd för tjänstefolk
Innehåller även:
Anteckningar om kyrkans inkomster 1807-1808, och dess utgifter 1803-1808
anteckningar om stamboksmedel och kollekter 1803-1806 förteckning över uppburna tionden av fisk 1804 pastors privata räkenskaper och anteckningar rörande sitt jordbruk, över
utgiven sockenspannmål m m 1803-1809."
4296713 Karl Gustavs församling D II:2, 1803-1816 D II Kommunionlängder 2, 1803-1816 Består av två längder, 1803-1807 och
1811-1816
4296714 Karl Gustavs församling E I:1, 1798-1809 E I Lysning- och vigselböcker 1, 1798-1809 "Kapsel
1798 - 1809 8/1
Defekt utgör del av ett förut större band
Gäller även området för nuvarande finska Karunki"
4296714 Karl Gustavs församling E I:2, 1817-1857 E I Lysning- och vigselböcker 2, 1817-1857 Innehåller även:
Räkenskaper för fattigvård 1784-1806 och
för influtna lasarettsmedel 1784-1806
4296714 Karl Gustavs församling F:1, 1762-1817 F Död- och begravningsböcker 1, 1762-1817 1762 - 20/7 1817
Gäller även området för nuvarande finska Karungi
Innehåller även:
Avlösningslängd 1789-1817
4296714 Karl Gustavs församling L I a:1, 1784-1831 L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudböcker 1, 1784-1831 Innehåller även:
Kyrkoinventarium 1784-05-04 med tillägg t o m 1831.
4296715 Karl Gustavs församling A I:4, 1839-1848 A I Husförhörslängder 4, 1839-1848 Lev. 79/1951
Inneh. förteckn. över gratialister
4296715 Karl Gustavs församling A I:5, 1849-1858 A I Husförhörslängder 5, 1849-1858 Lev. 86/1962
Inneh. förteckn. övergratialister
I slutet av vol. anteckningar om för brott dömda personer 1843-1857
4296715 Karl Gustavs församling A I:6, 1859-1866 A I Husförhörslängder 6, 1859-1866 Lev. 99/1972
Med register över backstugu- o. inhysesfolk
4296716 Karl Gustavs församling B:2, 1846-1850 B In- och utflyttningslängder 2, 1846-1850 Lev. 79/1951
1846 29/4 - 1850
4296716 Karl Gustavs församling C:2, 1825-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1825-1861 Lev. 79/1951
1825 - 1861 1/3
4296716 Karl Gustavs församling E I:2, 1817-1857 E I Lysning- och vigselböcker 2, 1817-1857 Innehåller även:
Räkenskaper för fattigvård 1784-1806 och
för influtna lasarettsmedel 1784-1806
4296716 Karl Gustavs församling E I:4, 1858-1861 E I Lysning- och vigselböcker 4, 1858-1861 Lev. 86/1962
1858 - 24/2 1861
Innehåller även:
Anteckningar om präster i Karl Gustavs församling 1761-1900 och Series Pastorum 1782-1873
4296716 Karl Gustavs församling D I:1, 1822-1894 D I Konfirmationsböcker 1, 1822-1894 Lev. 43/1953
År 1857 saknas
Inneh. även:
Död- och begravningsbok 1817-1860
4296717 Jokkmokks församling A I:1, 1781-1828 A I Husförhörslängder 1, 1781-1828
4296717 Jokkmokks församling A I:2, 1821-1841 A I Husförhörslängder 2, 1821-1841 Inneh. även:
Längd över nattvardsgäster 1847-1849
4296717 Jokkmokks församling C:1, 1784-1849 C Födelse- och dopböcker 1, 1784-1849 Inneh. även:
Kyrko- och fattigräkenskaper 1812-1839
4296717 Jokkmokks församling L I:1, 1784-1798 L I Räkenskaper för kyrka. 1, 1784-1798 Inb.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1784-1798.
4296717 Jokkmokks församling A I:3, 1841-1863 A I Husförhörslängder 3, 1841-1863 Lev. 19/1963
Inneh. även:
Anteckningar om HKH kronprins Carls besök i Kvikkjokk 15-16 aug 1858 samt
Herman Milbergs besök 7 juli 1850
4296717 Jokkmokks församling C:2, 1850-1897 C Födelse- och dopböcker 2, 1850-1897 1850-1878, 1880-1897
Lev. 115/1972
År 1875 se Jokkmokk C: 6
4296717 Jokkmokks församling F:1, 1784-1897 F Död- och begravningsböcker 1, 1784-1897 1784--1897-04-16
Lev. 68/1951 (fr. p.ä. i Jokkmokk)
Uppgifter om begr. saknas 1877 nov - 1879 mars
Häri ant. om försålda lappska böcker
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1784-1894
Förteckn. å kollekter 1818-1839
4296718 Luleå domkyrkoförsamling A I:1, 1736-1777 A I Husförhörslängder 1, 1736-1777 "Defekt består av tre längder. Inneh:
personregister."
4296718 Luleå domkyrkoförsamling A I:2, 1778-1800 A I Husförhörslängder 2, 1778-1800 "Defekt enbart förhörslängd. Inneh:
personregister."
4296718 Luleå domkyrkoförsamling A I:3, 1801-1818 A I Husförhörslängder 3, 1801-1818 Inneh: personregister, även i exp.
4296718 Luleå domkyrkoförsamling A I:4, 1819-1827 A I Husförhörslängder 4, 1819-1827 Utom längd efter gårdsnummer finns en alfabetisk
uppställning efter personnamn samt alfab. längd över tjänstefolk.
Med personregister i exp.
4296719 Luleå domkyrkoförsamling A I:5, 1828-1833 A I Husförhörslängder 5, 1828-1833 Med personregister i exp.
4296719 Luleå domkyrkoförsamling A I:6, 1834-1842 A I Husförhörslängder 6, 1834-1842 Har personregister (ej för hustrur och
barn).
4296719 Luleå domkyrkoförsamling A I:7, 1843-1852 A I Husförhörslängder 7, 1843-1852 Utom längd efter gårdsnummer finns alfabetisk
uppställning efter personnamn.
Inneh: personregister.
Inneh. även:
Series comministrorum 1660-1857.
4296720 Luleå domkyrkoförsamling A I:8, 1853-1862 A I Husförhörslängder 8, 1853-1862 Lika som för A I:7.
4296720 Luleå domkyrkoförsamling A I:9, 1863-1869 A I Husförhörslängder 9, 1863-1869 Lika som för A I:7.
4296721 Luleå domkyrkoförsamling B I:1, 1834-1860 B I Inflyttningslängder 1, 1834-1860 Innehåller även:
Utflyttningslängd 1834-1860
4296721 Luleå domkyrkoförsamling B I:2, 1861-1879 B I Inflyttningslängder 2, 1861-1879 1861-1878(79)
Innehåller även:
Utflyttningslängd 1861-1878
4296722 Luleå domkyrkoförsamling C:1, 1689-1737 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1737 1689 12/10-1737
Fram till september 1706 enbart dopbok
Upplagd 1687 men första bladet bortrivet, i övrigt luckor 19/2-13/9 1691,
10/12 1693-1697
Innehåller även (i kolumnsystem):
Vigselbok 1709-1737
Död- och begravningsbok 1690-1737
4296722 Luleå domkyrkoförsamling C:2, 1738-1780 C Födelse- och dopböcker 2, 1738-1780 Häri en notis om Luleå stads brand 1762 24/5
Innehåller även (i kolumnsystem): Vigselbok 1738-1780
Död- och begravningsbok 1738-1780
4296722 Luleå domkyrkoförsamling C:3, 1781-1809 C Födelse- och dopböcker 3, 1781-1809 Innehåller även i (kolumnsystem): Vigselbok 1781-1814
Död- och begravningsbok 1781-1809
4296722 Luleå domkyrkoförsamling C:4, 1810-1833 C Födelse- och dopböcker 4, 1810-1833 Innehåller även:
Vigselbok 1815-1833
Död- och begravningsbok 1810-1833
4296722 Luleå domkyrkoförsamling C:5, 1834-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1834-1861 1834-1860(61)
Delvis lucka sept.-dec. 1836 på grund av defekt blad
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1834-1860
Död- och begravningsbok 1834-1860(61)
4296722 Luleå domkyrkoförsamling D I:1, 1875-1894 D I Konfirmationsböcker 1, 1875-1894
4296722 Luleå domkyrkoförsamling D II:1, 1786-1801 D II Kommunionlängder 1, 1786-1801 Utgöres av två längder, vardera med alfabetisk
uppställning över tjänstefolk
4296722 Luleå domkyrkoförsamling E I:1, 1861-1888 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1861-1888
4296722 Luleå domkyrkoförsamling F:1, 1861-1876 F Död- och begravningsböcker 1, 1861-1876
4296722 Luleå domkyrkoförsamling F:2, 1877-1894 F Död- och begravningsböcker 2, 1877-1894
4296723 Nederkalix församling A I:1, 1732-1738 A I Husförhörslängder 1, 1732-1738 Häfte i kapsel
Upplagd t o m 1740
4296723 Nederkalix församling A I:2, 1770-1805 A I Husförhörslängder 2, 1770-1805 Defekt
4296724 Nederkalix församling A I:3 a, 1805-1816 A I Husförhörslängder 3 a, 1805-1816 Inneh. även:
Räkenskaper över insamling för orgelverk
4296724 Nederkalix församling A I:3 b, 1805-1816 A I Husförhörslängder 3 b, 1805-1816 Ett brevkoncept rör. döva och dumba i församlingen
inklistrat i början i längden
Inneh. även:
Insaml. för orgelverk, forts. från A I: 3 a
4296725 Karesuando församling P:1, 1720-1923 P Övriga handlingar 1, 1720-1923 Inb.
Se mikrokort S 2507 (7).
Aug Ljungs familjeregister. Copy-flowkopia av original i kyrkoarkivet.
Se även film 1/1969.
4296726 Nederkalix församling A I:4 a, 1817-1828 A I Husförhörslängder 4 a, 1817-1828
4296726 Nederkalix församling A I:4 b, 1817-1828 A I Husförhörslängder 4 b, 1817-1828
4296727 Nederkalix församling A I:5 a, 1829-1838 A I Husförhörslängder 5 a, 1829-1838
4296727 Nederkalix församling A I:5 b, 1829-1838 A I Husförhörslängder 5 b, 1829-1838
4296727 Nederkalix församling A I:5 c, 1829-1838 A I Husförhörslängder 5 c, 1829-1838
4296727 Nederkalix församling A I:5 d, 1829-1838 A I Husförhörslängder 5 d, 1829-1838 Inneh. även:
In- och utflyttningslängd 1834-1845
4296729 Nederkalix församling C I:3, 1761-1816 C I Födelse- och dopböcker 3, 1761-1816 Inneh. även:
Vigselbok 1761-1816
Död- och begravningsbok 1761-1816
4296729 Nederkalix församling C I:4, 1817-1840 C I Födelse- och dopböcker 4, 1817-1840 Inneh. även:
Vigselbok 1817-1840
Död- och begravningsbok 1817-1844
4296730 Nederkalix församling D II:1, 1742-1770 D II Kommunionlängder 1, 1742-1770 Består av två längder
4296730 Nederkalix församling D II:2, 1771-1792 D II Kommunionlängder 2, 1771-1792 Består av 3 längder, varav 2 (1771-1778 och 1779-1785)
jämsides löpande
4296730 Nederkalix församling D II:3, 1793-1810 D II Kommunionlängder 3, 1793-1810 "Består av två jämnsides löpande längder defekt i
slutet"
4296730 Nederkalix församling D II:4, 1811-1824 D II Kommunionlängder 4, 1811-1824 Utgöres av 2 jämnsides löpande längder
4296731 Nederkalix församling L I a:1, 1656-1715 L I a Räkenskaper för kyrka. 1, 1656-1715 "Inbunden.
1656-06-24--1715-05-14
Utgöres av inkomst- och utgiftsbok. För 1714-1715 enbart inkomstbok.
1703-1713 avskrift av verif. för varje år. I slutet av vol. räkning över
vinpenningar 1656-1688.
Å de fyra sista bladen kladdräkenskaper 1701-1713.
Inneh. Även:
Kollektbok 1656-1688
Inventarium för kyrkan 1649 med tillägg 1656 och 1701 1704
D:o för prästbolet 1656.
Visitationsprot. 1701, 1705.
Längd över husdelning 1685."
4296731 Nederkalix församling L I a:2, 1715-1753 L I a Räkenskaper för kyrka. 2, 1715-1753 Inbunden.
1715-05-01--1753
Inkomst- och utgiftsbok.
Inneh. även:
Visitationsprotokoll 1722, 1726, 1730, 1741, 1749, 1764.
Inventarieförteckn. 1710, 1716
(tillägg 1725-36), 1739, 1761
(tillägg odat.)
4296732 Nederkalix församling A I:6 a, 1839-1848 A I Husförhörslängder 6 a, 1839-1848 Lev. 11/1953
Inneh. även:
Kladdräkenskaper för kommunion och kollekt 1866, 1883
4296732 Nederkalix församling A I:6 b, 1839-1848 A I Husförhörslängder 6 b, 1839-1848 Lev. 11/1953
Inneh. även:
Kladdräkenskaper för kommunion och kollekter 1869, 1871-1873, 1878,
1879
4296732 Nederkalix församling A I:6 c, 1839-1848 A I Husförhörslängder 6 c, 1839-1848 Lev. 11/1953
Inneh. även:
Kladdräkenskaper för kommunion och kollekter 1864, 1867, 1875-1876,
1880-1883
4296733 Nederkalix församling A I:7 a, 1849-1859 A I Husförhörslängder 7 a, 1849-1859 Lev. 74/1963
Uppslag 1-253
Defekt i slutet av volymen
4296733 Nederkalix församling A I:7 b, 1849-1859 A I Husförhörslängder 7 b, 1849-1859 Lev. 74/1963
Uppslags 255-509 + (blyertsfolierade) 510-512
Med ortsregister
4296733 Nederkalix församling A I:7 c, 1849-1859 A I Husförhörslängder 7 c, 1849-1859 Lev. 74/1963
Uppslag 510-765
Med ortsregister
4296734 Nederkalix församling A I:8 a, 1859-1868 A I Husförhörslängder 8 a, 1859-1868 Lev. 73/1974
Uppslag 1-301
Inneh. även:
Förteckningar över folkmängden, uppsyningsmännen i byarna, barn vilka av
föräldrarna förvägrats dopbekräftelse, beväringsmän 1860-1862 samt diverse
kladdförteckningar
4296735 Nederkalix församling A I:8 b, 1859-1868 A I Husförhörslängder 8 b, 1859-1868 Lev. 73/1974
Uppslag 303-604
Inneh: samma typ av förteckningar som i vol. A I: 8 a
4296735 Nederkalix församling A I:8 c, 1859-1868 A I Husförhörslängder 8 c, 1859-1868 Lev. 73/1974
Uppslag 606-894
Inneh. samma typ av förteckningar som i A I: 8 a
4296736 Nederkalix församling B:1, 1827-1833 B In- och utflyttningslängder 1, 1827-1833 Lev. 92/1975
Inneh. även:
Förteckning över soldater
1840-1847 spridda år
4296736 Nederkalix församling B:2, 1846-1880 B In- och utflyttningslängder 2, 1846-1880 Lev. 92/1975
Inflyttningslängd 1846-1879
4296736 Nederkalix församling C I:6, 1841-1860 C I Födelse- och dopböcker 6, 1841-1860 Lev. 74/1963
vol. maskinfolierad
Med överkorsade födelse och dopanteckningar 2/1 - 15/5 1861
4296736 Nederkalix församling E I:1, 1842-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1842-1861 "1842 - 5/3 1861
Lev. 74/1963
Inneh. även:
Anteckningar vid husförhör 1861-1885
Kladdräkenskaper för kyrka 1873-1883
Längd över uppburna missionsmedel 1879-1884
Anteckningar till bibeltexter, u.å. ""Satser predikade af Laestadianer"",
u.å."
4296736 Nederkalix församling F:1, 1845-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1845-1861 "Lev. 83/1968
Inneh. även:
Uppgift på skolbarnens undervisning 1864
Matrikel över barn underhållna av fattigvårdsstyrelsen 1869
Visitationsprotokoll 1855-1886
Förteckning över gravbrev å enskilda gravplatser 1870-1894
Avskrifter av Kungl. brev 1817
(om kyrkostugor) och 1868 (om-
ny begravningsplats)
Förteckning å