Difference between revisions of "FamilySearch Digital Image Collection for Malmöhus, Sweden"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Back to Sweden FamilySearch started indexing Swedish church records in 2009. Initial indexing efforts are focused on birth, marriage, and death records. Eventually, the pro...")
 
Line 25: Line 25:
 
Also, some collections have had records added to them since they were filmed.&nbsp; Because of this, the description in the '''Volume and Year''' and '''Remarks '''columns may indicate that records are available beyond the time when they were filmed.&nbsp; In these cases you should contact the national or regional archive to determine accessibility.<br>  
 
Also, some collections have had records added to them since they were filmed.&nbsp; Because of this, the description in the '''Volume and Year''' and '''Remarks '''columns may indicate that records are available beyond the time when they were filmed.&nbsp; In these cases you should contact the national or regional archive to determine accessibility.<br>  
  
 +
<br>
  
 
=== Table  ===
 
=== Table  ===
Line 35: Line 36:
 
! scope="col" | Volume and Year  
 
! scope="col" | Volume and Year  
 
! scope="col" | Remarks
 
! scope="col" | Remarks
 +
|-
 +
|4033921
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|10, 1879-1887
 +
|
 +
|-
 +
|4033922
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|11, 1888-1894
 +
|
 +
|-
 +
|4033923
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|12, 1895-1899
 +
|
 +
|-
 +
|4033924
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|7, 1880-1894
 +
|1880-01-01--1894-12-12.
 +
|-
 +
|4033924
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|8, 1895-1904
 +
|
 +
|-
 +
|4033925
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|11, 1861-1870
 +
|814 uppslag.
 +
|-
 +
|4033926
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|12, 1871-1875
 +
|715 uppslag.
 +
|-
 +
|4033927
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|13, 1876-1877
 +
|438 uppslag.
 +
|-
 +
|4033928
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|14, 1878-1880
 +
|T o m 1880-08-17. 581 uppslag.
 +
|-
 +
|4033929
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|16, 1883-1885
 +
|443 uppslag.
 +
|-
 +
|4033930
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|15a, 1880-1881
 +
|Fr o m 1880-08-17. 299 uppslag.
 +
|-
 +
|4033930
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|15b, 1882-
 +
|Uppslag 300-557.
 +
|-
 +
|4033931
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|17, 1886-1889
 +
|405 uppslag.
 +
|-
 +
|4033932
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|18, 1890-1894
 +
|416 uppslag.
 +
|-
 +
|4033933
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|19, 1895-1898
 +
|250 uppslag.
 +
|-
 +
|4033933
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|20, 1899-1901
 +
|206 uppslag.
 +
|-
 +
|4033934
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker. Huvudserien
 +
|5, 1862-1872
 +
|220 uppslag + sid 221.
 +
|-
 +
|4033934
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker. Huvudserien
 +
|6, 1873-1876
 +
|Uppslag 222-449. Tidigare sammanbunden med föregående volym.
 +
|-
 +
|4033934
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|E II Lysnings- och vigselböcker. Koncept
 +
|1, 1869-1894
 +
|Inbunden. Utgöres av vigselbok. Lysningarna endast numrerade.
 +
|-
 +
|4033935
 +
|Mosaiska/Judiska församlingen i Malmö
 +
|A I Församlingsböcker
 +
|1, 1879-1894
 +
|
 +
|-
 +
|4033935
 +
|Mosaiska/Judiska församlingen i Malmö
 +
|C I Födelseböcker
 +
|1, 1876-1894
 +
|Lucka 1877.<br>1876 års anteckningar införda<br>på fol 36.
 +
|-
 +
|4033935
 +
|Mosaiska/Judiska församlingen i Malmö
 +
|E I Vigselböcker
 +
|1, 1878-1894
 +
|
 +
|-
 +
|4033935
 +
|Mosaiska/Judiska församlingen i Malmö
 +
|F I Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1876-1895
 +
|År 1876-1877 återfinns på<br>ss 31 och 33.
 +
|-
 +
|4033935
 +
|Malmö hospitalsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1888-1894
 +
|"Lucka 1889-1893. Häri även vigselbok 1891 död- och begravningsbok 1872-1894 husförhörslängd 1874-1890 (1893) samt kommunionlängd 1878-1879."
 +
|-
 +
|4033936
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|21, 1902-1904
 +
|210 uppslag.
 +
|-
 +
|4033936
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|9, 1900-1904
 +
|Ej numrerad.
 +
|-
 +
|4033938
 +
|Malmö Sankt Pauli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
 +
|1, 1884-1886
 +
|Sist i volymen tillägg till 1884 års födelse- och dopbok.
 +
|-
 +
|4058148
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|3, 1746-1766
 +
|Introduktionsanteckningar för samma år.
 +
|-
 +
|4058148
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|4, 1767-1792
 +
|Introduktionsanteckningar för samma år.
 +
|-
 +
|4058151
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|8, 1861-1870
 +
|
 +
|-
 +
|4058151
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|9, 1871-1878
 +
|
 +
|-
 +
|4058152
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1698-1739
 +
|1698-05-01--1739-07-13.
 +
|-
 +
|4058152
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1739-1791
 +
|1739-05-06--1791-06-26. Lucka 1744-04-09--1763-07-21.
 +
|-
 +
|4058152
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|3, 1780-1847
 +
|T o m 1847-01-06.
 +
|-
 +
|4058152
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|4, 1847-1863
 +
|T o m 1863-07-05.
 +
|-
 +
|4058152
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|5, 1851-1865
 +
|1851-02--1865-02.
 +
|-
 +
|4058152
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|6, 1861-1880
 +
|T o m 1880-07-25.
 +
|-
 +
|4058153
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1709
 +
|1688-08-01--1709-12-12. 268 sid. Häri även berättelse av kyrkoherde S Rummel rörande tyska kyrkans invigning 1693-10-01 (sid 5-7) (O I), lysnings- och vigselböcker 1689-1730 (E I) samt död- och begravningsböcker 1688-1738 (F I).
 +
|-
 +
|4058153
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1709-1738
 +
|1709-12-16--1738-10-21. 230 sid. Med anteckningar om kyrkoboken och kyrkobokföringen 1709 (sid 1). Med pastor Ph A Trendelenburg förda anteckningar över av honom förrättade dop, vigslar och begravningar 1749-10-01--1773-03-08 (sid 203-230). Häri även lysnings- och vigselböcker 1749-1773 (E I) samt död- och begravningsböcker 1749-1773 (F I).
 +
|-
 +
|4058153
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1742-1746
 +
|Uppslag 1-9 och 11-21. Med Oxies och Bjärshögs församlingars födelse- vigsel- och dödböcker. Volymen betecknad Malmö Caroli, Oxie och Bjäreshögs församlingars kyrkobok 1742-1769, volym 1. Den utgjorde före ombindningen 1939, lösa, sedan gammalt folierade blad, inlagda i kyrkoboken 1742-1769 (se nedan). Häri även anteckningar om begravningar 1745 (uppslag 11 v).
 +
|-
 +
|4058154
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1745-1769
 +
|124 uppslag. Med Oxies och Bjärshögs församlingars födelse-, vigsel- och dödböcker. Volymen betecknad Malmö Caroli, Oxie och Bjäreshögs kyrkobok 1742-1769, volym 2. Häri även lysnings- och vigselböcker 1747-1768 (E I) samt död- och begravningsböcker 1747-1768 (F I).
 +
|-
 +
|4058154
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C II Födelse- och dopböcker. Avskrift- och konceptserie
 +
|1, 1740-1813
 +
|137 sidor. Födelsebok. Avskrift verkställd i enlighet med Lunds domkapitels memorial den 23 juni 1813. Med anteckning från år 1814 om födelseboken och om Caroli kyrkoböcker (sid 1).
 +
|-
 +
|4058154
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1768-1797
 +
|1768-04-11--1797-09-28. 421 sid. Häri även lysnings- och vigselböcker (E I) samt död- och begravningsböcker (F I) samma år.
 +
|-
 +
|4058154
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1797-1805
 +
|Fr o m 1797-10-01. 166 sid. Häri även lysnings- och vigselböcker (E I) samt död- och begravningsböcker (F I ) samma år.
 +
|-
 +
|4058154
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|7, 1806-1813
 +
|299 sid. Häri även lysnings- och vigselböcker (E I), död- och begravningsböcker (F I) samma år samt förteckning över lik begravda på Caroli kyrkogård (F I).
 +
|-
 +
|4058154
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|8, 1813-1853
 +
|T o m 1853-05.
 +
|-
 +
|4093709
 +
|Hedeskoga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1794-1811
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4093709
 +
|Hedeskoga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1826-1831
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4093709
 +
|Hedeskoga församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1822-1850
 +
|Bunt. Rödmärkt. Inflyttade.
 +
|-
 +
|4093709
 +
|Hedeskoga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1748
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4093709
 +
|Hedeskoga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1749-1855
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4093709
 +
|Hedeskoga församling
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1749-1862
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4093717
 +
|Hörby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1773-1831
 +
|Med alfabetiskt register över födda, vigda och döda.
 +
|-
 +
|4093717
 +
|Hörby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1831-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4093717
 +
|Hörby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1801-1812
 +
|Endast en attest 1805.
 +
|-
 +
|4093717
 +
|Hörby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1813-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4093718
 +
|Höörs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1858-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4093718
 +
|Höörs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1853-1865
 +
|Lucka i inflyttningslängden 1859-1862
 +
|-
 +
|4093718
 +
|Höörs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1795-1844
 +
|
 +
|-
 +
|4093718
 +
|Höörs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1845-1864
 +
|
 +
|-
 +
|4093719
 +
|Holmby församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1761
 +
|1689-1695, 1722-1728 endast dopbok. 1729-1738 omväxlande endast födelsebok och endast dopbok. Lucka 1707-12-08 - 1712-05-11.
 +
|-
 +
|4093719
 +
|Holmby församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1761-1839
 +
|Fr.o.m. 1761-02-10 t.o.m. 1839-06-11.
 +
|-
 +
|4093719
 +
|Holmby församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1839-1853
 +
|Lucka 1840-01-01 - 1840-03-29.
 +
|-
 +
|4093719
 +
|Holmby församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1854-1863
 +
|T.o.m. 1863-03-21.
 +
|-
 +
|4093721
 +
|Lackalänga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1852-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4093721
 +
|Lackalänga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1857-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4093721
 +
|Lackalänga församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1851-1860
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4093721
 +
|Lackalänga församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1682-1750
 +
|Fuktskadad. 1682-1709 endast dopbok.
 +
|-
 +
|4093721
 +
|Lackalänga församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1764-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4093721
 +
|Lackalänga församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1830-1861
 +
|T.o.m. 1861-09-01.
 +
|-
 +
|4093722
 +
|Stävie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1830-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4093722
 +
|Stävie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1847-1861
 +
|Inflyttningslängd 1847-1850. Utflyttningslängd 1847--1861-09-21.
 +
|-
 +
|4093722
 +
|Stävie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1851-1861
 +
|Inflyttningslängd. T.o.m. 1861-07-28.
 +
|-
 +
|4093722
 +
|Stävie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1682-1750
 +
|Fuktskadad. 1682-1710 endast dopbok. Löper från 1682-08-06--1750-09-13.
 +
|-
 +
|4093722
 +
|Stävie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1764-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4093722
 +
|Stävie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1830-1861
 +
|T.o.m. 1861-09-27.
 +
|-
 +
|4093723
 +
|Södervidinge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1682-1736
 +
|1682-1724 endast dopbok, år 1717 ofullständig.
 +
|-
 +
|4093723
 +
|Södervidinge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1737-1759
 +
|
 +
|-
 +
|4093723
 +
|Södervidinge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1760-1802
 +
|
 +
|-
 +
|4093723
 +
|Södervidinge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1803-1828
 +
|
 +
|-
 +
|4093723
 +
|Södervidinge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1829-1866
 +
|
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1814-1822
 +
|Inflyttade.
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1822-1826
 +
|Inflyttade.
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|4, 1827-1837
 +
|Inflyttade.
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|6, 1837-1850
 +
|Inflyttade.
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1808-1827
 +
|Utflyttade. 1823 ofullständigt.
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|5, 1828-1835
 +
|Utflyttade.
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|7, 1841-1852
 +
|Omfattar åren 1841, 1845-1852.
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1677-1711
 +
|Dopbok för äkta barn med spridda födelsenotiser 1677-1698. Födelse- och dopbok för äkta barn 1699-1709. Dito för oäkta barn 1677, 1680-1711.
 +
|-
 +
|4093725
 +
|Ystads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1709-1747
 +
|Födelse- och dopbok för äkta barn 1709-1747 samt dito för oäkta barn 1711-1747.
 +
|-
 +
|4093725
 +
|Ystads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1748-1768
 +
|Äkta barn.
 +
|-
 +
|4093725
 +
|Ystads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1769-1789
 +
|Äkta barn.
 +
|-
 +
|4093725
 +
|Ystads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|7, 1790-1810
 +
|Äkta barn.
 +
|-
 +
|4093725
 +
|Ystads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|8, 1811-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4093726
 +
|Ystads Sankt Petri församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1748
 +
|År 1730 endast en födelsenotis. Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4093726
 +
|Ystads Sankt Petri församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1749-1771
 +
|Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4093726
 +
|Ystads Sankt Petri församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1772-1810
 +
|Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4093726
 +
|Ystads Sankt Petri församling
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1782-1847
 +
|Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4093726
 +
|Ystads Sankt Petri församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1799-1860
 +
|Duplett.
 +
|-
 +
|4093726
 +
|Ystads Sankt Petri församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1811-1847
 +
|Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4093727
 +
|Ystads garnisonsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1852-1868
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4093727
 +
|Ystads garnisonsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1828-1830
 +
|Inb. Förteckning över härvarande Garnizon. Innehåller även mantalslängder 1832-1837, 1840-1841, 1845-1859, 1864, 1866, 1870.
 +
|-
 +
|4093727
 +
|Ystads garnisonsförsamling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1852-1882
 +
|Inbunden. Utflyttade 1852-1882, inflyttade 1871-1882.
 +
|-
 +
|4093727
 +
|Ystads garnisonsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1852-1882
 +
|Inbunden. Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4093727
 +
|Ystads garnisonsförsamling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1852-1882
 +
|Inbunden. Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4093727
 +
|Ystads garnisonsförsamling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1818-1869
 +
|Inbunden. Spridda år.
 +
|-
 +
|4093781
 +
|Höganäs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1885-1893
 +
|
 +
|-
 +
|4093781
 +
|Höganäs församling
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|1, 1854-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4093781
 +
|Höganäs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien
 +
|1, 1854-1861
 +
|Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4499937
 +
|Lövestads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1856-1861
 +
|Del I. Med personregister.
 +
|-
 +
|4499937
 +
|Lövestads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1856-1861
 +
|Del II. Med personregister.
 +
|-
 +
|4499937
 +
|Lövestads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1835-1861
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4499937
 +
|Lövestads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1835-1854
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4499937
 +
|Lövestads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1854-1861
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4499937
 +
|Lövestads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1709-1758
 +
|Endast dopbok t.o.m. 1718.
 +
|-
 +
|4499938
 +
|Lövestads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1759-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4499938
 +
|Lövestads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1709-1859
 +
|Duplett. Lucka 1797-1837. Med en annotation för 1860. Tiden 1709-1797 i senare avskrift.
 +
|-
 +
|4499939
 +
|Röddinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1844-1856
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4499939
 +
|Röddinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1848-1855
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4499939
 +
|Röddinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1856-1863
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4499939
 +
|Röddinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1833-1860
 +
|Bunt. Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4499939
 +
|Röddinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1833-1853
 +
|Bunt. Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4499940
 +
|Röddinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1821-1830
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4499940
 +
|Röddinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1831-1838
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4499944
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1820-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4499944
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1823-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4499944
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1830-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4499944
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1834-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4499944
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1839-1844
 +
|
 +
|-
 +
|4499945
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1844-1849
 +
|
 +
|-
 +
|4499945
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1849-1854
 +
|
 +
|-
 +
|4499945
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1854-1859
 +
|
 +
|-
 +
|4499946
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1859-1863
 +
|
 +
|-
 +
|4499946
 +
|Södra Rörums församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1689-1809
 +
|Luckor 1722-1748, 1757, 1759-1761, 1764, 1766-1802.
 +
|-
 +
|4499946
 +
|Södra Rörums församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1795-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4499946
 +
|Södra Rörums församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1843-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4499946
 +
|Södra Rörums församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1835-1848
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4499947
 +
|Södra Rörums församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1835-1848
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4499947
 +
|Södra Rörums församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1849-1862
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4499947
 +
|Södra Rörums församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1808-1855
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4499948
 +
|Lövestads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|4, 1862-1888
 +
|
 +
|-
 +
|4499948
 +
|Lövestads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|5, 1889-1896
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1818-
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1818-1822
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1822-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1826-1831
 +
|Fuktskadad.
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1836-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1841-1846
 +
|Fuktskadad.
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1846-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1851-1856
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1856-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4513148
 +
|Arrie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1817-1836
 +
|Häftad. Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513148
 +
|Arrie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1857-1871
 +
|
 +
|-
 +
|4513148
 +
|Arrie församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1816
 +
|
 +
|-
 +
|4513148
 +
|Arrie församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1817-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4513148
 +
|Arrie församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster
 +
|1, 1810-1835
 +
|Kapsel. Starkt fuktskadad. Lucka 1812-1832.
 +
|-
 +
|4513149
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1775-1785
 +
|<br>Lucka 1776-1780.
 +
|-
 +
|4513149
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1786-1790
 +
|
 +
|-
 +
|4513149
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1791-1795
 +
|
 +
|-
 +
|4513149
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1796-1800
 +
|
 +
|-
 +
|4513149
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1801-1805
 +
|
 +
|-
 +
|4513150
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|6, 1805-1810
 +
|<br>Fuktskadade.
 +
|-
 +
|4513150
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|7, 1811-1815
 +
|<br>Delvis fuktskadade.
 +
|-
 +
|4513150
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|8, 1816-1820
 +
|<br>Delvis fuktskadade.
 +
|-
 +
|4513150
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|9, 1821-1826
 +
|<br>Delvis fuktskadade.
 +
|-
 +
|4513151
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|11, 1826-1836
 +
|<br>Luckor 1827-1829, 1832-1834.
 +
|-
 +
|4513151
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|10, 1826-1829
 +
|<br>Starkt fuktskadade.
 +
|-
 +
|4513151
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|12, 1832-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4513152
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|13, 1842-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4513152
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|14, 1846-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4513152
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|15, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4513152
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|16, 1856-1864
 +
|
 +
|-
 +
|4513152
 +
|Arrie församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1721-1772
 +
|Inb.<br>Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513152
 +
|Arrie församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1773-1815
 +
|Inb.<br>Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513153
 +
|Anderslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1819
 +
|
 +
|-
 +
|4513153
 +
|Anderslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1820-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4513153
 +
|Anderslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1827-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4513153
 +
|Anderslövs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1757-1854
 +
|
 +
|-
 +
|4513154
 +
|Anderslövs församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|1, 1662-1719
 +
|
 +
|-
 +
|4513154
 +
|Anderslövs församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|2, 1720-1767
 +
|
 +
|-
 +
|4513154
 +
|Anderslövs församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|3, 1768-1832
 +
|
 +
|-
 +
|4513155
 +
|Äspö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1818-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4513155
 +
|Äspö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1823-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4513155
 +
|Äspö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1829-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4513155
 +
|Äspö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1847-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4513155
 +
|Äspö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1850-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4513155
 +
|Äspö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1855-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4513156
 +
|Äspö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1860-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4513156
 +
|Äspö församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1830-1862
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513156
 +
|Äspö församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1830-1862
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513156
 +
|Äspö församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1677-1752
 +
|
 +
|-
 +
|4513156
 +
|Äspö församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1752-1800
 +
|
 +
|-
 +
|4513156
 +
|Äspö församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1801-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4513157
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1808-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4513157
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1814-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4513157
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1808-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4513157
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1814-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4513157
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|3, 1818-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4513157
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|4, 1822-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4513158
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|4, 1822-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4513158
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|5, 1826-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4513158
 +
|Äspö församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1778-1829
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513159
 +
|Äspinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1819-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4513159
 +
|Äspinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1821-1823
 +
|Med ortsregister.
 +
|-
 +
|4513159
 +
|Äspinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1824-1826
 +
|Med ortsregister.
 +
|-
 +
|4513159
 +
|Äspinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1834-1837
 +
|Med ortsregister.
 +
|-
 +
|4513161
 +
|Äspinge församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1791-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4513161
 +
|Äspinge församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1822-1836
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4513161
 +
|Äspinge församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|3, 1837-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4513162
 +
|Äspinge församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1680-1778
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513163
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1791-1795
 +
|
 +
|-
 +
|4513163
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1796-1799
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4513163
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1800-1806
 +
|
 +
|-
 +
|4513163
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1807-
 +
|
 +
|-
 +
|4513163
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1808-1811
 +
|
 +
|-
 +
|4513163
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1811-1812
 +
|
 +
|-
 +
|4513164
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1813-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4513164
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1818-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4513164
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1823-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4513164
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1827-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4513164
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1831-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4513165
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1836-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4513165
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1842-1849
 +
|
 +
|-
 +
|4513165
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1850-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4513165
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1855-1858
 +
|
 +
|-
 +
|4513166
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1858-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4513166
 +
|Asmundtorps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1812-1823
 +
|Inflyttningslängd 1814 - 1816, 1819 - 1823. Utflyttningslängd 1812 - 1817, 1819 - 1823.
 +
|-
 +
|4513166
 +
|Asmundtorps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1826-1857
 +
|Inflyttningslängden slutar 1856.
 +
|-
 +
|4513166
 +
|Asmundtorps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1857-1869
 +
|Utflyttningslängd från 1858.
 +
|-
 +
|4513167
 +
|Asmundtorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1736-1783
 +
|Dopbok.
 +
|-
 +
|4513167
 +
|Asmundtorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1780-1812
 +
|
 +
|-
 +
|4513167
 +
|Asmundtorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1814-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4513167
 +
|Asmundtorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1838-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4513167
 +
|Asmundtorps församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1838-1840
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4513167
 +
|Asmundtorps församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|3, 1848-1860
 +
|Duplettvigselbok.
 +
|-
 +
|4513168
 +
|Asmundtorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1813-1821
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513168
 +
|Asmundtorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1822-1825
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513169
 +
|Asmundtorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1826-1830
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513169
 +
|Asmundtorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1831-1837
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513170
 +
|Asmundtorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1838-1843
 +
|Inb.<br>Med enstaka attester 1835 och 1837.
 +
|-
 +
|4513170
 +
|Asmundtorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|6, 1844-1849
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513171
 +
|Asmundtorps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1662-1718
 +
|Inb.<br>Huvudräkenskaper. Lucka 1675-81.
 +
|-
 +
|4513171
 +
|Asmundtorps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1719-1774
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513171
 +
|Asmundtorps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1775-1826
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513173
 +
|Asks församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1857-1861
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513173
 +
|Asks församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1857-1862
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513173
 +
|Asks församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1820-1842
 +
|Häfte.
 +
|-
 +
|4513173
 +
|Asks församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1843-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4513173
 +
|Asks församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1806-1848
 +
|Arkivbox. Längder 1806, 1810, 1813-1815, 1817, 1820-1829, 1837-1848.
 +
|-
 +
|4513174
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1810-1822
 +
|
 +
|-
 +
|4513174
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1823-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4513174
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1812-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4513174
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1817-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4513174
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1827-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4513174
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4513174
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4513175
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1841-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4513175
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1846-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4513175
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4513175
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1856-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4513175
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1858-1865
 +
|
 +
|-
 +
|4513176
 +
|Annelövs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1831-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4513176
 +
|Annelövs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1829-1866
 +
|
 +
|-
 +
|4513176
 +
|Annelövs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1693-1708
 +
|Bunt. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513176
 +
|Annelövs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1715-1791
 +
|Inbunden. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513176
 +
|Annelövs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1792-1877
 +
|Inbunden. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513177
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1820
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513177
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1820-1824
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513177
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1824-1830
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513178
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1830-1837
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513178
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1837-1846
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513179
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1845-1850
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513179
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1851-1856
 +
|Inb. Häri även anteckningar om husförhörshållande 1854-1855.
 +
|-
 +
|4513180
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1856-1861
 +
|Inb. Häri även anteckningar om husförhörs hållande 1857-1868.
 +
|-
 +
|4513180
 +
|Allerums församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1819-1832
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513180
 +
|Allerums församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1832-1847
 +
|Inbunden. Inflyttningslängd för 1832 saknas.<br>Inflyttningslängden för 1847 slutar 1847-04-23.<br>Åren 1832-1833 skadade.
 +
|-
 +
|4513180
 +
|Allerums församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1847-1862
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513181
 +
|Allerums församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1690-1749
 +
|Inb. Dopbok 1695-1729 samt 1743-1749.<br>Häri även förteckning på bötfällda 1708, samt förteckning på klockare 1691-1855.
 +
|-
 +
|4513181
 +
|Allerums församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1750-1799
 +
|Inb.<br>Lucka 1750-12-26--1751-04-27. Häri även förteckning på pastorer 1591-1788, samt anteckningar om märkliga händelser 1768-1785.
 +
|-
 +
|4513181
 +
|Allerums församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1800-1836
 +
|Inb. Häri även förteckning på pastorer 1591-1832.
 +
|-
 +
|4513182
 +
|Allerums församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1837-1857
 +
|Inb. Häri även förteckning på pastorer 1591-1869. Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4513182
 +
|Allerums församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1858-1862
 +
|Inb. Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4513182
 +
|Allerums församling
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1830-1842
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513182
 +
|Allerums församling
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1842-1857
 +
|Inb. Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4513182
 +
|Allerums församling
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|3, 1857-1873
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513182
 +
|Allerums församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1858-1862
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513183
 +
|Allerums församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1819-1828
 +
|
 +
|-
 +
|4513183
 +
|Allerums församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1829-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4513184
 +
|Bunkeflo församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1771-1790
 +
|Inbunden. Kommunionslängd 1771-1777 samt kombinerad husförhörs- kommunionlängd 1789-1790 för Bunkeflo och<br>Hyllie. Häri även kommunionlängd för Hyllie 1771-1776.
 +
|-
 +
|4513184
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1801-1813
 +
|Kombinerad husförhörs- och kommunionlängd.
 +
|-
 +
|4513184
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1813-1818
 +
|Endast en anteckning 1818.
 +
|-
 +
|4513184
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1817-1822
 +
|Sist i vol. alfabetiskt förnamnsregister.
 +
|-
 +
|4513184
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1822-1826
 +
|Enstaka anteckningar 1826.
 +
|-
 +
|4513184
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1825-1833
 +
|Enstaka anteckningar 1831 och 1833, inga 1832.
 +
|-
 +
|4513185
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1830-1836
 +
|Enstaka anteckningar 1836. Sist i vol. förteckning över lokaler för husförhör 1830-1834.
 +
|-
 +
|4513185
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1835-1841
 +
|Enstaka anteckningar 1835 och 1840-1841. Häri även för Hyllie 1835-1844.
 +
|-
 +
|4513185
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1838-1856
 +
|Enstaka anteckningar 1838, 1847 och 1856, inga anteckningar 1845-1846 och 1848-1855.<br>Häri även för Hyllie 1839-1850. Främst i vol. uppgifter om folkmängden i Bunkeflo och Hyllie 1841-1843 samt topografiskt register.
 +
|-
 +
|4513185
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1843-1849
 +
|Enstaka anteckningar 1843-1844. Häri även för Hyllie 1844-1852. Främst i vol. uppgifter om folkmängden i Bunkeflo och Hyllie 1844-1848. Sist i vol. topografiskt register.
 +
|-
 +
|4513185
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1849-1865
 +
|Enstaka anteckningar 1855-1858 och 1865, inga anteckningar 1859-1864. Häri även för Hyllie 1849-1855. Häri även anteckningar om nattvardsgångarna 1849-12-23--1854-10-22. Uppslag 216 med uppgifter om kommunikanter ej skrivna inom pastoratet. Sist i vol. topografiskt register samt uppgifter om antalet kommuni- kanter och datum för nattvardsgångarna 1849-12-23--1854-10-22.
 +
|-
 +
|4513185
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1854-1861
 +
|Enstaka anteckningar 1854. Häri även för Hyllie 1854-1863. Främst i vol. uppgifter om folkmängden i Bunkeflo och Hyllie 1855 och 1860 samt topografiskt register. Sist i vol. datum för mantalsskrivningarna 1855-1861.
 +
|-
 +
|4513186
 +
|Bunkeflo församling
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|1, 1815-1836
 +
|Häri även utflyttningslängd 1815-1837 samt in- och utflyttningslängd för Hyllie 1815-1837.
 +
|-
 +
|4513186
 +
|Bunkeflo församling
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|2, 1837-1849
 +
|Häri även utflyttningslängd 1837-1861 samt inflyttningslängd 1837-1849 och utflyttningslängd 1837-1861 för Hyllie.
 +
|-
 +
|4513187
 +
|Bunkeflo församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
 +
|1, 1768-1814
 +
|Häri även lysnings- och vigselbok<br>samt död och begravningsbok samma<br>år. Främst i vol. Series Pastorum 1512-1862.
 +
|-
 +
|4513187
 +
|Bunkeflo församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
 +
|2, 1814-1854
 +
|
 +
|-
 +
|4513187
 +
|Bunkeflo församling
 +
|C II Födelse- och dopböcker, dublettserien
 +
|1, 1768-1860
 +
|Kartong. 2 band: 1768-1860, upplagd 1845 samt 1814-1837.
 +
|-
 +
|4513187
 +
|Bunkeflo församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1814-1861
 +
|Häri även död- och begravningsbok samma år.
 +
|-
 +
|4513187
 +
|Bunkeflo församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1815-1862
 +
|Endast lysningsbok.<br>Häri även för Hyllie samma år.
 +
|-
 +
|4513188
 +
|Bunkeflo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängder
 +
|1, 1813-1816
 +
|1 band. Häri även för Hyllie samma år.
 +
|-
 +
|4513188
 +
|Bunkeflo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängder
 +
|2, 1817-1828
 +
|"4 band: 1817-1819 1820-1822 1823-1825 och 1826-1828. Häri även för Hyllie samma år."
 +
|-
 +
|4513202
 +
|Stora Herrestads församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1852-1899
 +
|Lysningsbok.
 +
|-
 +
|4513203
 +
|Raus församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1861-1883
 +
|
 +
|-
 +
|4513203
 +
|Raus församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1884-1894
 +
|
 +
|-
 +
|4513203
 +
|Remmarlövs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1861-1894
 +
|
 +
|-
 +
|4513354
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|5, 1821-1830
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4513355
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|6, 1831-1840
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4513356
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|7, 1841-1850
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4513357
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|7, 1841-1850
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4513358
 +
|Snårestads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1739
 +
|
 +
|-
 +
|4513358
 +
|Snårestads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1732-1780
 +
|Med särskild längd över oäkta barn 1743-80.
 +
|-
 +
|4513358
 +
|Snårestads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1780-1825
 +
|Kapsel. Med särskild längd över oäkta barn 1780-1824. Lucka: äkta födde 1780-1800.
 +
|-
 +
|4513358
 +
|Snårestads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1825-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4513359
 +
|Skårby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1782-1791
 +
|Omfattar åren 1782, 1786, 1788 och 1791.
 +
|-
 +
|4513359
 +
|Skårby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1749
 +
|
 +
|-
 +
|4513359
 +
|Skårby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1750-1775
 +
|
 +
|-
 +
|4513359
 +
|Skårby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1776-1824
 +
|Kapsel. Lucka 1806-1810. Register i Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS).
 +
|-
 +
|4513359
 +
|Skårby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1825-1862
 +
|Register i Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS).
 +
|-
 +
|4513359
 +
|Skårby församling
 +
|D II Kommunionlängder
 +
|1, 1750-1792
 +
|Omfattar åren 1750, 1766-1769, 1779, 1782-1783, 1786-1788, 1791-1792.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1819
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1819-1822
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1822-1826
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1826-1830
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1830-1836
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1836-1841
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1842-1848
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1848-1860
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1832-1853
 +
|Inbunden.<br>1850-53 endast utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1758-1861
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513361
 +
|Baldringe församling
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1758-1861
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513361
 +
|Baldringe församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster
 +
|1, 1797-1812
 +
|Kvarto.
 +
|-
 +
|4513361
 +
|Baldringe församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1696-1790
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513361
 +
|Baldringe församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1791-1838
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513362
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1799-1807
 +
|
 +
|-
 +
|4513362
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1813-1816
 +
|
 +
|-
 +
|4513362
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1820-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4513362
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1840-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4513362
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1846-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4513363
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1850-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4513363
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1853-1857
 +
|I.
 +
|-
 +
|4513363
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1853-1857
 +
|II. Ruuthsbo gård och underlydande hemman.
 +
|-
 +
|4513363
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1858-1863
 +
|
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1847-1860
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1847-1860
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1690-1746
 +
|Luckor 1723-12-01--1725-07-27, 1734-11-01--1735-05-08.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1746-1781
 +
|Kapsel. Börjar 1746-04-14.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1760-1839
 +
|Delvis av duplettkaraktär.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1782-1847
 +
|Delvis av duplettkaraktär.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1847-1860
 +
|Börjar 1847-10-17.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1746-1847
 +
|Börjar 1746-03-20.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1746-1847
 +
|Inbunden. Börjar 1746-03-22.
 +
|-
 +
|4513365
 +
|Bjäresjö församling
 +
|D II Kommunionlängder
 +
|1, 1748-1785
 +
|
 +
|-
 +
|4513365
 +
|Bjäresjö församling
 +
|D II Kommunionlängder
 +
|2, 1765-1817
 +
|Kapsel. Omfattar åren 1765-1785, 1814-1817.
 +
|-
 +
|4513365
 +
|Bjäresjö församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|1, 1776-1819
 +
|Attester 1776, 1810-1819.
 +
|-
 +
|4513365
 +
|Bjäresjö församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|2, 1820-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4513365
 +
|Bjäresjö församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|3, 1825-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4513366
 +
|Bjäresjö församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|4, 1831-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4513367
 +
|Bjäresjö församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|5, 1840-1860
 +
|Endast en attest 1847.<br>Luckor 1848 och 1857.
 +
|-
 +
|4513367
 +
|Bjäresjö församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1696-1769
 +
|
 +
|-
 +
|4513368
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1811-1825
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4513368
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1826-1830
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513368
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1830-1836
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513368
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1836-1840
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1841-1845
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1846-1851
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1688-1821
 +
|<br>Luckor 1714-1737, 1741, 1752, 1754-1789, 1791-1793, 1802-1805.<br>1806-1807 i inflyttningslängden och 1806-1808 i utflyttningslängden endast uppgifter om antalet in- och utflyttade.
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1829-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1838-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1754
 +
|1688, 1698-1751 endast dopbok. Lucka 1719-02-23--1720-01-24.
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1755-1806
 +
|
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1807-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4513370
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1836-1859
 +
|
 +
|-
 +
|4513370
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1833-1875
 +
|1833-04-29--1875. Duplett.
 +
|-
 +
|4513370
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1820-1826
 +
|Med två attester från 1810 och 1818.
 +
|-
 +
|4513370
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1827-1832
 +
|Lucka 1831.
 +
|-
 +
|4513370
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1680-1734
 +
|Inb.<br>Huvudräkenskaper.<br>Lucka 1733.
 +
|-
 +
|4513371
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1804-1818
 +
|Luckor 1806 och 1811. Gulmärkt.
 +
|-
 +
|4513371
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1815-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4513371
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1820-1825
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513371
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1825-1830
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513371
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1830-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4513371
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1835-1841
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513371
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1842-1845
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513372
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1846-1850
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513372
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1851-1856
 +
|Kapsel. Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513372
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1856-1860
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513372
 +
|Borlunda församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1845-1860
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513372
 +
|Borlunda församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1687-1755
 +
|Gulmärkt. Börjar 1687-11-27. Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513372
 +
|Borlunda församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1756-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4513372
 +
|Borlunda församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1798-1816
 +
|Kapsel. Gulmärkt. Även Skeglinge 1800-1816.
 +
|-
 +
|4513373
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1780-1799
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513373
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1800-1809
 +
|Delvis fuktskadade. Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513373
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1810-1814
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513374
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1815-1819
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513374
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1820-1824
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513374
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|6, 1825-1829
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513374
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|7, 1830-1837
 +
|Endast en attest för 1834. Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513374
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|8, 1838-1843
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513375
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|9, 1844-1849
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513375
 +
|Borlunda församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1662-1749
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513375
 +
|Borlunda församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1750-1852
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1812-
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1813-1816
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1816-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1817-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1818-1819
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1819-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1820-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1821-1822
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1822-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1823-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1824-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1825-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1826-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1827-1828
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1828-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1829-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1830-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1831-1832
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1832-1833
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1833-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21, 1834-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|22, 1835-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|23, 1836-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|24, 1837-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|25, 1838-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|26, 1839-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|27, 1840-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|28, 1841-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|29, 1842-1843
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|30, 1843-1844
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|31, 1844-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|32, 1845-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4514612
 +
|Bunkeflo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängder
 +
|3, 1829-1836
 +
|"4 band: 1829-1830 1831-1832 1833-1834 och 1835-1836. Häri även för Hyllie samma år."
 +
|-
 +
|4514612
 +
|Bunkeflo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängder
 +
|4, 1837-1844
 +
|"4 band: 1837-1838 1839-1840 1841-1842 och 1843-1844. Häri även för Hyllie samma år."
 +
|-
 +
|4514613
 +
|Bunkeflo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängder
 +
|4, 1837-1844
 +
|"4 band: 1837-1838 1839-1840 1841-1842 och 1843-1844. Häri även för Hyllie samma år."
 +
|-
 +
|4514614
 +
|Bunkeflo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängder
 +
|5, 1845-1852
 +
|"4 band: 1845-1846 1847-1848 1849-1850 och 1851-1852. Häri även för Hyllie samma år."
 +
|-
 +
|4514615
 +
|Bunkeflo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudserien
 +
|1, 1720-1811
 +
|"2 band i kartong: 1720-1770 1771-1811.<br>Häri även inventarieförteckningar 1729-1811, spridda år."
 +
|-
 +
|4514616
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1804-1810
 +
|
 +
|-
 +
|4514616
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1816-1828
 +
|Lucka 1820-24.
 +
|-
 +
|4514616
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1829-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4514616
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1831-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4514616
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1837-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4514617
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1842-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514617
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1849-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4514617
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1855-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514617
 +
|Bösarps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1827-1849
 +
|Inflyttningslängder 1827-28, 1831, 1835-48. Utflyttningslängder 1827-28, 1831, 1834-49.
 +
|-
 +
|4514618
 +
|Bösarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1734-1772
 +
|
 +
|-
 +
|4514618
 +
|Bösarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1773-1799
 +
|
 +
|-
 +
|4514618
 +
|Bösarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1800-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4514618
 +
|Bösarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1847-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514619
 +
|Bösarps församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1830-1869
 +
|Fr.o.m. 1862 endast lysningsbok.
 +
|-
 +
|4514619
 +
|Bösarps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1800-1819
 +
|Lucka 1805.
 +
|-
 +
|4514619
 +
|Bösarps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1820-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4514619
 +
|Bösarps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|3, 1827-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4514619
 +
|Bösarps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|4, 1830-1832
 +
|
 +
|-
 +
|4514620
 +
|Bösarps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|5, 1833-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4514620
 +
|Bösarps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|6, 1836-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4514620
 +
|Bösarps församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|1, 1723-1770
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514620
 +
|Bösarps församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|2, 1771-1831
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514621
 +
|Bonderups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1821-1826
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514621
 +
|Bonderups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1827-1833
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514621
 +
|Bonderups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1834-1837
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514622
 +
|Bonderups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1838-1850
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514622
 +
|Bonderups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1851-1858
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514622
 +
|Bonderups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1858-1865
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514623
 +
|Bonderups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1681-1797
 +
|Inb. Fuktskadad.<br>Börjar 1681-06-12.<br>Före 1747 endast dopbok.<br>Anteckningarna 1699, 1702,<br>1711-1720 ofullständiga.
 +
|-
 +
|4514623
 +
|Bonderups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1798-1861
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514623
 +
|Bonderups församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1748-1795
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514623
 +
|Bonderups församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1796-1838
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514624
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1787-1798
 +
|Innevånarelängd. Luckor 1789-1790, 1792.
 +
|-
 +
|4514624
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1815-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4514624
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1823-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4514624
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1827-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514624
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1829-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514624
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1831-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4514625
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1835-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514625
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1840-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4514625
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1846-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4514626
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4514626
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1856-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4514626
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1857-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514627
 +
|Borgeby församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1815-1856
 +
|Inflyttningslängd 1815-1817, 1821-1833, 1848-1856. Utflyttningslängd 1815-1834, 1848-1856.
 +
|-
 +
|4514627
 +
|Borgeby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1724-1771
 +
|
 +
|-
 +
|4514627
 +
|Borgeby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1772-1848
 +
|Slutar 1848-07-19.
 +
|-
 +
|4514627
 +
|Borgeby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1848-1861
 +
|Börjar 1848-03-24. Slutar 1861-09-04.
 +
|-
 +
|4514627
 +
|Borgeby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|1, 1821-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4514627
 +
|Borgeby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|2, 1830-1849
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514627
 +
|Borgeby församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1692-1859
 +
|Inb. Huvudräkenskaper. Luckor 1738, 1768-1810, 1816-1847.
 +
|-
 +
|4514628
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1792-1805
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514628
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1805-1813
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514628
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1813-1814
 +
|
 +
|-
 +
|4514628
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1813-1820
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514629
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1820-1829
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514629
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1829-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4514629
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1834-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514629
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1839-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514629
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1846-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4514629
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1852-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4514629
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1857-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4514630
 +
|Bjällerups församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1813-1828
 +
|För 1813 endast inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514630
 +
|Bjällerups församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1829-1861
 +
|Inflyttningslängd t.o.m. 1860. Endast 2 anteckningar i utflyttningslängden.
 +
|-
 +
|4514630
 +
|Bjällerups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1797
 +
|
 +
|-
 +
|4514630
 +
|Bjällerups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1798-1860
 +
|I volymens början beskrivning över den kristna församlingens allmänna tillstånd av Henrik Schartau.
 +
|-
 +
|4514630
 +
|Bjällerups församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|1, 1711-1761
 +
|
 +
|-
 +
|4514630
 +
|Bjällerups församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|2, 1762-1819
 +
|
 +
|-
 +
|4514631
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1784-1792
 +
|
 +
|-
 +
|4514631
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1803-1809
 +
|
 +
|-
 +
|4514631
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1810-1815
 +
|
 +
|-
 +
|4514631
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1816-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4514631
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1819-1821
 +
|Bunt om 2 häften.
 +
|-
 +
|4514631
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1822-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4514631
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1823-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4514632
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1829-1836
 +
|Omfattar Mölleberga samt Bara och Flängevads byar.
 +
|-
 +
|4514632
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1830-1836
 +
|Omfattar byarna Vinninge, Skammarp, Väby, Torup och Nygård.
 +
|-
 +
|4514632
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1836-1842
 +
|Omfattar Mölleberga samt Bara, Flängevads och Vinninge byar.
 +
|-
 +
|4514632
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1836-1842
 +
|Omfattar byarna Skammarp, Värby, Torup och Nygård.
 +
|-
 +
|4514632
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1842-1848
 +
|Omfattar Mölleberga samt Bara, Flängevads och Vinninge byar.
 +
|-
 +
|4514632
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1842-1848
 +
|Omfattar byarna Skammarp, Värby, Torup och Nygård.
 +
|-
 +
|4514633
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1848-1854
 +
|Omfattar Mölleberga samt Bara, Flängevads och Vinninge byar.
 +
|-
 +
|4514633
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1848-1854
 +
|Omfattar byarna Skammarp, Värby, Torup och Nygård.
 +
|-
 +
|4514633
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1854-1862
 +
|Omfattar Mölleberga samt Bara, Flängevads och Vinninge byar.
 +
|-
 +
|4514633
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1854-1862
 +
|Omfattar byarna Skammarp, Värby, Torup och Nygård.
 +
|-
 +
|4514633
 +
|Bara församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1822-1846
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514633
 +
|Bara församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1846-1861
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514634
 +
|Bara församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1719-1794
 +
|Anteckningarna börjar 1719-10-12.
 +
|-
 +
|4514634
 +
|Bara församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1795-1837
 +
|Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4514634
 +
|Bara församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1838-1861
 +
|Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4514634
 +
|Bara församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster
 +
|1, 1774-1795
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514635
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1783-1798
 +
|Lucka 1789-1790.
 +
|-
 +
|4514635
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1799-1808
 +
|
 +
|-
 +
|4514635
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1809-1818
 +
|Med en attest för år 1819.
 +
|-
 +
|4514636
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1809-1818
 +
|Med en attest för år 1819.
 +
|-
 +
|4514636
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1819-1826
 +
|Med en attest för år 1827.
 +
|-
 +
|4514636
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1827-1834
 +
|Med en attest för år 1815 och en för år 1819.
 +
|-
 +
|4514637
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1827-1834
 +
|Med en attest för år 1815 och en för år 1819.
 +
|-
 +
|4514637
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|6, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514637
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|7, 1841-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4514637
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|8, 1847-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4514638
 +
|Mölleberga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1720-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514638
 +
|Mölleberga församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1783-1814
 +
|
 +
|-
 +
|4514638
 +
|Mölleberga församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1815-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514639
 +
|Mölleberga församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1815-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514639
 +
|Mölleberga församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1831-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4514640
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1806-1808
 +
|
 +
|-
 +
|4514640
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1814-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4514640
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1819-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4514640
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1823-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4514640
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1825-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4514641
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1835-1843
 +
|
 +
|-
 +
|4514641
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1843-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4514641
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1851-1859
 +
|
 +
|-
 +
|4514641
 +
|Burlövs församling
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|1, 1818-1856
 +
|Lucka 1852.
 +
|-
 +
|4514642
 +
|Burlövs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1723
 +
|Endast dopbok.
 +
|-
 +
|4514642
 +
|Burlövs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1724-1775
 +
|Endast dopbok. T.o.m. 1775-03-19.
 +
|-
 +
|4514642
 +
|Burlövs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1775-1816
 +
|Fr.o.m. 1775-04-05.
 +
|-
 +
|4514642
 +
|Burlövs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1817-1859
 +
|
 +
|-
 +
|4514642
 +
|Burlövs församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1715-1776
 +
|Lucka 1719-1721, 1732, 1742.
 +
|-
 +
|4514642
 +
|Burlövs församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1777-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4514643
 +
|Burlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1804-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4514643
 +
|Burlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1814-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4514643
 +
|Burlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1818-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4514643
 +
|Burlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1821-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4514644
 +
|Burlövs församling
 +
|L I a Kyrkans räkenskaper
 +
|2, 1692-1738
 +
|
 +
|-
 +
|4514644
 +
|Burlövs församling
 +
|L I a Kyrkans räkenskaper
 +
|3, 1739-1794
 +
|
 +
|-
 +
|4514644
 +
|Burlövs församling
 +
|L I a Kyrkans räkenskaper
 +
|4, 1795-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1825-1830
 +
|Kapsel. Ofullständig i slutet.
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1830-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1841-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1841-1862
 +
|Inflyttningslängd endast till 1861. Utflyttningslängden lucka 1854.
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1735-1772
 +
|Lucka 1741-1742. Med anteckningar rörande<br>prästfamilj 1713-1741.
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1773-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1820-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1720-1772
 +
|Inb. Huvudräkenskaper. I början<br>anteckning om kyrkans årliga ränta och avskrift av skri-<br>velse till kyrkoinsp.
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1773-1848
 +
|Bunt. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1809-1812
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1813-1822
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1822-1827
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1827-1837
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1838-1846
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1847-1852
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1852-1857
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1857-1861
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514647
 +
|Bjärshögs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1809-1823
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514647
 +
|Bjärshögs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1823-1861
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514647
 +
|Bjärshögs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1796
 +
|Inbunden.<br>Luckor 1691-1692, 1700, 1705-07-31--1715-08-26, 1717.
 +
|-
 +
|4514647
 +
|Bjärshögs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1797-1861
 +
|Inbunden. Lucka 1854-1856.
 +
|-
 +
|4514647
 +
|Bjärshögs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1735-1787
 +
|Inbunden. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514647
 +
|Bjärshögs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1788-1879
 +
|
 +
|-
 +
|4514648
 +
|Börringe församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1778
 +
|Fr. o. m. 1689-11-16.
 +
|-
 +
|4514648
 +
|Börringe församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1558-1658
 +
|"Inb. ""Kyrkostol""."
 +
|-
 +
|4514648
 +
|Börringe församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1662-1722
 +
|Inb. Huvudräkenskaper. Lucka 1664-1679.
 +
|-
 +
|4514648
 +
|Börringe församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1723-1779
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514649
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4514649
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1818-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4514649
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1823-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4514649
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1827-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4514649
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4514650
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514650
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1840-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514650
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1845-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514650
 +
|Börringe församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1827-1862
 +
|Inflyttningslängd 1827-1860. Utflyttningslängd 1827-1862.
 +
|-
 +
|4514651
 +
|Lemmeströ församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1780-1781
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514651
 +
|Börringe församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1807-1854
 +
|
 +
|-
 +
|4514651
 +
|Lemmeströ församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1780-1781
 +
|Inb. Duplett.
 +
|-
 +
|4514652
 +
|Lemmeströ församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1779-1781
 +
|Bunt. Med två attester för 1778.
 +
|-
 +
|4514652
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1789-1796
 +
|
 +
|-
 +
|4514653
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1797-1802
 +
|
 +
|-
 +
|4514653
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1803-1809
 +
|
 +
|-
 +
|4514653
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1810-1815
 +
|
 +
|-
 +
|4514653
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1816-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4514654
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1816-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4514654
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|6, 1821-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4514654
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|7, 1826-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514655
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|8, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4514655
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|9, 1836-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514655
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|10, 1840-1843
 +
|
 +
|-
 +
|4514656
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|10, 1840-1843
 +
|
 +
|-
 +
|4514656
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|11, 1844-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4514656
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|12, 1848-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514657
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1804-1808
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514657
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1809-1812
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514657
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1812-1814
 +
|
 +
|-
 +
|4514657
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1814-1820
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4514657
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1820-1827
 +
|Kapsel. Med ortregister.
 +
|-
 +
|4514657
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1827-1831
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4514658
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1831-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4514658
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1837-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4514658
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1842-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514658
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1845-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514659
 +
|Balkåkra församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1746
 +
|Med särskild längd över oäkta barn 1691-1733.
 +
|-
 +
|4514659
 +
|Balkåkra församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1732-1779
 +
|Med särskild längd över oäkta barn 1748-1778.
 +
|-
 +
|4514659
 +
|Balkåkra församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1780-1824
 +
|Kapsel. Med särskild längd över oäkta barn.
 +
|-
 +
|4514659
 +
|Balkåkra församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1825-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4514660
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|1, 1789-1810
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514661
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|2, 1811-1814
 +
|
 +
|-
 +
|4514661
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|3, 1815-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4514661
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|4, 1818-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4514804
 +
|Blentarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1693-1737
 +
|
 +
|-
 +
|4514804
 +
|Blentarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1738-1775
 +
|
 +
|-
 +
|4514804
 +
|Blentarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1776-1816
 +
|
 +
|-
 +
|4514804
 +
|Blentarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1817-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514804
 +
|Sövde församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1813-1819
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4514805
 +
|Blentarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1800-1819
 +
|Lucka 1805.
 +
|-
 +
|4514805
 +
|Blentarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1820-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4514805
 +
|Blentarps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1662-1762
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514805
 +
|Blentarps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1763-1823
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1810-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1818-1833
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1833-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1838-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1842-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1846-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1851-1856
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1856-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Ilstorps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1811-1838
 +
|Lucka 1822-32 (en utflyttnings-anteckning 1822).
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1839-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1783-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4514807
 +
|Björka församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1801-1820
 +
|Lucka 1802.<br>Åren 1801-05 enstaka attester.
 +
|-
 +
|4514807
 +
|Björka församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1821-1851
 +
|Lucka 1841-48.<br>År 1849 en och 1851 två attester.
 +
|-
 +
|4514807
 +
|Björka församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1782-1845
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514808
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1803-1810
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514808
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1812-1818
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514808
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1818-1828
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514808
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1828-1835
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514808
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1835-1843
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514809
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1843-1847
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514809
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1847-1850
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514809
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1851-1856
 +
|
 +
|-
 +
|4514809
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1856-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514809
 +
|Brandstads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1818-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514809
 +
|Brandstads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1851-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514810
 +
|Brandstads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1748
 +
|Till 1722 endast dopbok.
 +
|-
 +
|4514810
 +
|Brandstads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1749-1789
 +
|
 +
|-
 +
|4514810
 +
|Brandstads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1790-1843
 +
|T.o.m. 1843-04-17.
 +
|-
 +
|4514810
 +
|Brandstads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1843-1861
 +
|Fr.o.m. 1843-05-09.
 +
|-
 +
|4514810
 +
|Brandstads församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1778-1810
 +
|Luckor 1781-1782, 1787-1788, 1790-1791, 1795-1797.
 +
|-
 +
|4514812
 +
|Bosarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1831-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4514812
 +
|Bosarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1837-1841
 +
|Bunt. Bosarps by saknas.
 +
|-
 +
|4514812
 +
|Bosarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1842-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4514812
 +
|Bosarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1848-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4514812
 +
|Bosarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1853-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4514812
 +
|Bosarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514813
 +
|Bosarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1654-1703
 +
|Dopbok. Börjar 1654-11-19.<br>Luckor 1673-03-16--1676-05-15,<br>1682-06-14--1683-10-21,<br>1683-12-02--1684-07-20,<br>1685-06-17--1685,<br>1686-03-14--1690-07-20.
 +
|-
 +
|4514813
 +
|Bosarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1710-1748
 +
|Före 1734 endast dopbok.
 +
|-
 +
|4514813
 +
|Bosarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1749-1806
 +
|Slutar 1806-08-24.
 +
|-
 +
|4514813
 +
|Bosarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1806-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4514813
 +
|Bosarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1853-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514814
 +
|Bosarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|3, 1833-1850
 +
|Arkivkartong. Inflyttningsattester.
 +
|-
 +
|4514814
 +
|Bosarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|4, 1851-1860
 +
|Arkivkartong. Inflyttningsattester.
 +
|-
 +
|4514815
 +
|Bosarps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1683-1796
 +
|Inb.<br>Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514816
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1817-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4514816
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1825-1832
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514816
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1833-1837
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514816
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1838-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514816
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1840-1842
 +
|Med enstaka anteckningar 1846-48.
 +
|-
 +
|4514816
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1842-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514816
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1846-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4514817
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1849-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4514817
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1853-1858
 +
|
 +
|-
 +
|4514817
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1858-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514818
 +
|Billinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1813-1840
 +
|Inflyttningslängd 1813-1832, 1837-1840.<br>Utflyttningslängd 1837-40.
 +
|-
 +
|4514818
 +
|Billinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1838-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4514818
 +
|Billinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|4, 1852-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514818
 +
|Billinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1783-1832
 +
|Arkivkartong. Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514819
 +
|Billinge församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1646-1721
 +
|Arkivkartong. Anteckningarna börjar 1646-10-25. Luckor 1660-1661, 1663, 1676-1678 och 1680.
 +
|-
 +
|4514819
 +
|Billinge församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1722-1785
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514819
 +
|Billinge församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1786-1846
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514819
 +
|Billinge församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1847-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514819
 +
|Billinge församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1847-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514819
 +
|Billinge församling
 +
|F I Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1847-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514820
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|1, 1781-1793
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514820
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|2, 1794-1804
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514820
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|3, 1805-1810
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514820
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|4, 1811-1815
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514820
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|5, 1816-1820
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514821
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1787-1814
 +
|Lucka 1788-1794.
 +
|-
 +
|4514821
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1815-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4514821
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1824-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4514821
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514821
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1840-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514822
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1846-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514822
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4514822
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1855-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514823
 +
|Barsebäcks församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1648-1700
 +
|1648-1687 endast dopbok. T.o.m. 1700-04-11.
 +
|-
 +
|4514823
 +
|Barsebäcks församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1700-1806
 +
|
 +
|-
 +
|4514823
 +
|Barsebäcks församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1807-1861
 +
|Häfte.
 +
|-
 +
|4514824
 +
|Barsebäcks församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1825-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514824
 +
|Barsebäcks församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4514825
 +
|Billeberga församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1817-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514825
 +
|Billeberga församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1704-1779
 +
|Inbunden.<br>Luckor 1709-1714, 1716-1725, 1750-1773.
 +
|-
 +
|4514825
 +
|Billeberga församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1779-1859
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1830-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1837-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1845-1858
 +
|
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1858-1867
 +
|
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1703-1764
 +
|Inb. T.o.m. 1764-05-18.<br>Lucka 1759--1763-09-03.
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1780-1800
 +
|Inb. T.o.m. 1800-05-28.
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1800-1859
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1860-1865
 +
|Inb. T.o.m. 1865-05-14. Duplettbok.
 +
|-
 +
|4514827
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4514827
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1824-1830
 +
|Lucka 1826-1828.
 +
|-
 +
|4514827
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1831-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4514827
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514828
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1851-1854
 +
|
 +
|-
 +
|4514828
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1854-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514828
 +
|Brunnby församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1830-1845
 +
|Inflyttningslängd 1830-1834, utflyttningslängd 1830--1845-03-21.
 +
|-
 +
|4514828
 +
|Brunnby församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1852-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4514829
 +
|Brunnby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1747-1769
 +
|Börjar 1747-07-27.
 +
|-
 +
|4514829
 +
|Brunnby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1770-1803
 +
|Slutar 1803-02-23.
 +
|-
 +
|4514829
 +
|Brunnby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1803-1824
 +
|Börjar 1803-03-07.
 +
|-
 +
|4514830
 +
|Brunnby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1844-1847
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514830
 +
|Brunnby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|6, 1848-1850
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514830
 +
|Brunnby församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1665-1708
 +
|Bunt.<br>Huvudräkenskaper.<br>Lucka 1673-1679, 1665, 1672, 1708 ofullständig.
 +
|-
 +
|4514830
 +
|Brunnby församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1717-1779
 +
|Bunt.<br>Huvudräkenskaper.<br>Lucka 1725.<br>1717 ofullständig.
 +
|-
 +
|4514830
 +
|Brunnby församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1780-1839
 +
|Huvudräkenskaper.<br>Med anteckningar ur de äldre kyrkoräkenskaperna.
 +
|-
 +
|4514831
 +
|Bårslövs församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1837-1850
 +
|Alfabetiskt ordnade A-J, S-Å.
 +
|-
 +
|4514831
 +
|Bårslövs församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1837-1850
 +
|Alfabetiskt ordnade K-S.
 +
|-
 +
|4514831
 +
|Bårslövs församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1837-1850
 +
|Alfabetiskt ordnade A-J, S-Å.
 +
|-
 +
|4514832
 +
|Bårslövs församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1675-1786
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1805-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1813-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1820-1825
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1825-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1829-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1834-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1839-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1851-1859
 +
|
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1859-1863
 +
| Med längd över dömda vid Luggude häradsrätt 1859-63.
 +
|-
 +
|4514834
 +
|Bjuvs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1855-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514834
 +
|Bjuvs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1710-1802
 +
| Med anteckningar om av pastor meddelade admonitioner.
 +
|-
 +
|4514834
 +
|Bjuvs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1800-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4514834
 +
|Bjuvs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1847-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1805-1834
 +
|Med luckor.
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1817-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1821-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1825-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1840-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1847-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1833-1861
 +
|1833-1860(61).<br>Inflyttningslängd 1833-1849(50),<br>(lucka 1837-1840).<br>Utflyttningslängd 1833--1861-09-27 (lucka 1837).
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1850-1861
 +
|1850-1860(61).<br>Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1807
 +
|Luckor: 1695-1697, 1700--1720-06-13, 1753-01-28--1756-09-20.
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1808-1889
 +
|Födelseboken börjar först 1808-09-20.
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1838-1853
 +
|1838-1852(53), 1838-1840 endast lysningsbok.
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|3, 1853-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514839
 +
|Dalköpinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1790-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4514839
 +
|Dalköpinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1821-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4514840
 +
|Dalköpinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1828-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4514840
 +
|Dalköpinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514841
 +
|Dalköpinge församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1741-1793
 +
|
 +
|-
 +
|4514841
 +
|Dalköpinge församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1794-1878
 +
|
 +
|-
 +
|4514842
 +
|Dalby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1804-1821
 +
|Bunt. Lucka 1808.<br>I längden 1814-1821 saknas<br>fol. 84-115.
 +
|-
 +
|4514842
 +
|Dalby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1821-1828
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514842
 +
|Dalby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1828-1833
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514843
 +
|Dalby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1834-1837
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514843
 +
|Dalby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1849-1858
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514844
 +
|Dalby församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1858-1894
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514844
 +
|Dalby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1667-1751
 +
|Inb. Fuktskadad.<br>Börjar 1667-07-21.<br>Före 1747 endast dopbok.<br>Luckor 1668-04-12--1672-02-11 och<br>1714-10-24--1715-01-09.
 +
|-
 +
|4514844
 +
|Dalby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1752-1807
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514845
 +
|Dalby församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster
 +
|2, 1818-1841
 +
|Bunt. Omfattar åren 1818, 1821, 1823, 1827 och 1831-1841.
 +
|-
 +
|4514845
 +
|Dalby församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster
 +
|3, 1846-1858
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514845
 +
|Dalby församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster
 +
|4, 1859-1866
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514845
 +
|Dalby församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1748-1797
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514845
 +
|Dalby församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1798-1838
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514846
 +
|Dagstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514846
 +
|Dagstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1840-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514846
 +
|Dagstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1845-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514846
 +
|Dagstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4514846
 +
|Dagstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1855-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514846
 +
|Dagstorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1764-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4514846
 +
|Dagstorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1832-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514847
 +
|Dagstorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1802-1819
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514847
 +
|Dagstorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1820-1829
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514847
 +
|Dagstorps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1764-1845
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514848
 +
|Eskilstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1831-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514848
 +
|Eskilstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1840-1849
 +
|
 +
|-
 +
|4514848
 +
|Eskilstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1849-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514849
 +
|Eskilstorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1726-1806
 +
|Anteckningarna börjar 1726-08-04.
 +
|-
 +
|4514849
 +
|Eskilstorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1807-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4514849
 +
|Eskilstorps församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1777-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4514849
 +
|Eskilstorps församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1777-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4514849
 +
|Eskilstorps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1801-1832
 +
|Lucka 1821-24.
 +
|-
 +
|4514849
 +
|Eskilstorps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1845-1873
 +
|Luckor 1849-54, 1857-63.<br>Innehåller enstaka attester<br>1860-61.
 +
|-
 +
|4514849
 +
|Eskilstorps församling
 +
|L Räkenskaper
 +
|1, 1769-1839
 +
|Kyrkoräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514850
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1795-1803
 +
|
 +
|-
 +
|4514850
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1803-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4514850
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1813-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4514850
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1818-1822
 +
|
 +
|-
 +
|4514850
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1822-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4514850
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1826-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4514850
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1829-1832
 +
|
 +
|-
 +
|4514851
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1832-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4514851
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1835-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4514851
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1836-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4514851
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1847-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514851
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1850-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4514851
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1856-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514852
 +
|Everlövs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1809-1819
 +
|
 +
|-
 +
|4514852
 +
|Everlövs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1820-1850
 +
|Endast en anteckning i inflyttningslängden 1850-01-10.
 +
|-
 +
|4514852
 +
|Everlövs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1850-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514853
 +
|Everlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1797-1810
 +
|Luckor 1800, 1802.
 +
|-
 +
|4514853
 +
|Everlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1811-1814
 +
|
 +
|-
 +
|4514853
 +
|Everlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1815-1818
 +
|Delvis fuktskadad.
 +
|-
 +
|4514854
 +
|Everlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1815-1818
 +
|Delvis fuktskadad.
 +
|-
 +
|4514854
 +
|Everlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1819-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4514854
 +
|Everlövs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1662-1801
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514855
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1799-1824
 +
|Arkivkartong. Häfte 1799 för Fosie och Lockarp samt inb. vol. 1801-1823 med följande innehåll: Fosie 1801, Fosie och Lockarp 1803, Fosie 1806-1808, 1813-1820, 1820-1823. Kommunionlängd för Fosie och Lockarp 1807-1808. I längden för 1820-1823 även enstaka anteckningar för 1824 och vid Fosie nr 13 gatuhus en förteckning över till 1821 års skattskrivning hörande personer i Fosie. Dvs lucka i husförhörs längderna 1801-1802, 1804-1805, 1809-1812.
 +
|-
 +
|4514875
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|33, 1846-1849
 +
|
 +
|-
 +
|4514875
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|34, 1849-1854
 +
|
 +
|-
 +
|4514875
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|35, 1854-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514875
 +
|Blentarps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1833-1850
 +
|Lucka 1836-1846 i inflyttningslängden.
 +
|-
 +
|4514875
 +
|Blentarps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1850-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514876
 +
|Brandstads församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1778-1810
 +
|Luckor 1781-1782, 1787-1788, 1790-1791, 1795-1797.
 +
|-
 +
|4514876
 +
|Brandstads församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1811-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4514876
 +
|Brandstads församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1818-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514876
 +
|Brandstads församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1840-1851
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514876
 +
|Brandstads församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1663-1710
 +
|Arkivkartong. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514876
 +
|Brandstads församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1715-1765
 +
|Arkivkartong. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514876
 +
|Brandstads församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1771-1828
 +
|Inbunden. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514877
 +
|Bosarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|1, 1808-1819
 +
|Arkivkartong. Inflyttningsattester.
 +
|-
 +
|4514877
 +
|Bosarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|2, 1820-1832
 +
|Arkivkartong. Inflyttningsattester.
 +
|-
 +
|4514878
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1751-1781
 +
|Längder 1751, 1763, 1768-70, 1773, 1776-81 (1770, 1773 och 1779 års längder ofullständiga).
 +
|-
 +
|4514878
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1782-1783
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514878
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1783-1793
 +
|
 +
|-
 +
|4514878
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1793-1801
 +
|
 +
|-
 +
|4514878
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1811-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4514878
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1813-1818
 +
|Med kronologisk förteckning över församlingens medlemmar.
 +
|-
 +
|4514879
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|5, 1816-1820
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514879
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|6, 1821-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514879
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|7, 1831-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514880
 +
|Billinge församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|1, 1688-1765
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514880
 +
|Billinge församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|2, 1766-1916
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514880
 +
|Röstånga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1751-1780
 +
|Längder 1751, 1753-1754, 1767-1770, 1772, 1775-1778 och 1780 (1751, 1778 och 1780 års längder ofullständiga).
 +
|-
 +
|4514881
 +
|Barsebäcks församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1834-1849
 +
|Häft. Inflyttningslängd 1834-1849,<br>utflyttningslängd 1835-1849.
 +
|-
 +
|4514881
 +
|Barsebäcks församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1850-1861
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514881
 +
|Barsebäcks församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1796-1834
 +
|Häfte. Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514881
 +
|Barsebäcks församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|4, 1850-1861
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514881
 +
|Barsebäcks församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1791-1812
 +
|Luckor 1793-1795, 1800, 1804 och 1806.
 +
|-
 +
|4514881
 +
|Barsebäcks församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1813-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4514882
 +
|Billeberga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1814-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514882
 +
|Billeberga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1830-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4514883
 +
|Billeberga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1838-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514883
 +
|Billeberga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1845-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4514883
 +
|Billeberga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1857-1866
 +
|
 +
|-
 +
|4514883
 +
|Billeberga församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1811-1828
 +
|
 +
|-
 +
|4514883
 +
|Billeberga församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1829-1864
 +
|
 +
|-
 +
|4514884
 +
|Billeberga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1709-1758
 +
|Lucka 1715--1718-03-06.
 +
|-
 +
|4514884
 +
|Billeberga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1759-1779
 +
|Lucka 1761-02-03--1762-08-22.
 +
|-
 +
|4514884
 +
|Billeberga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1780-1799
 +
|
 +
|-
 +
|4514884
 +
|Billeberga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1800-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514884
 +
|Billeberga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1835-1864
 +
|
 +
|-
 +
|4514885
 +
|Billeberga församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1794-1816
 +
|Kapsel. Endast en attest för 1794 och två för 1795.
 +
|-
 +
|4514886
 +
|Tirups församling
 +
|"H II Bilagor till flyttningslängden
 +
Inflyttningsattester
 +
"
 +
|1, 1796-1833
 +
|
 
|-
 
|-
| REPLACE
+
|4514886
| THIS
+
|Tirups församling
| FIVE ROWS
+
|L I a Räkenskaper för kyrka
| WITH
+
|1, 1662-1709
| THE TABLE
+
|Kapsel. Luckor 1704, 1706.<br>Åren 1707-1709 defekta.
 +
|-
 +
|4514886
 +
|Tirups församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1779-1881
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514887
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1840-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514887
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1845-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4514888
 +
|Brunnby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1825-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514888
 +
|Brunnby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1840-1856
 +
|
 +
|-
 +
|4514888
 +
|Brunnby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|7, 1857-1862
 +
|1857-1861(62).<br>Slutar 1862-04-30.<br>Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4514888
 +
|Brunnby församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1830-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4514888
 +
|Brunnby församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1852-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514888
 +
|Brunnby församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1836-1862
 +
|Slutar 1862-05-04. Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4514888
 +
|Brunnby församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster
 +
|1, 1821-1836
 +
|Luckor 1823-1824, 1827-1830.
 +
|-
 +
|4514889
 +
|Brunnby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1820-1829
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4514889
 +
|Brunnby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1830-1835
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4514889
 +
|Brunnby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1836-1839
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514889
 +
|Brunnby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1840-1843
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514889
 +
|Brunnby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1844-1847
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514890
 +
|Bårslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1838-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4514890
 +
|Bårslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1841-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514890
 +
|Bårslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1846-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4514890
 +
|Bårslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1847-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514890
 +
|Bårslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1850-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4514891
 +
|Bårslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1853-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514891
 +
|Bårslövs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1840-1850
 +
|Utflyttningslängd saknas 1845.
 +
|-
 +
|4514891
 +
|Bårslövs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1851-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514891
 +
|Bårslövs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1832-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514892
 +
|Bonderups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1810-1821
 +
|Bunt.<br>I längden 1813-1821 saknas fol.<br>1-7, 43-51 samt slutet av<br>Ugglarps hus.
 +
|-
 +
|4514893
 +
|Everlövs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1768-1813
 +
|1768-1794 endast dopbok.
 +
|-
 +
|4514893
 +
|Everlövs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1814-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514893
 +
|Everlövs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1851-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1819
 +
|Svinarps by samt Alberta nr 1 saknas.
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1824-1829
 +
|Svinarps by saknas.
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1838-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1842-1846
 +
|Svinarps by saknas.
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1846-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1850-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1854-1858
 +
|
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1858-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514895
 +
|Esarps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1854-1860
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514895
 +
|Esarps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1854-1860
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514895
 +
|Esarps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1753-1814
 +
|Begynnelsedatum 1753-08-07.
 +
|-
 +
|4514895
 +
|Esarps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1815-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4514895
 +
|Esarps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1824-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514895
 +
|Esarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|1, 1829-1839
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514896
 +
|Esarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|2, 1840-1849
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514896
 +
|Esarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|3, 1850-1859
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514896
 +
|Esarps församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1670-1781
 +
|Huvudräkenskaper. Luckor 1672-79,<br>1711-15, 1717-25. Räkenskaperna<br>ofullständiga 1705-10, 1716,<br>1727-28 och 1781.
 +
|-
 +
|4514896
 +
|Esarps församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1782-1830
 +
|Huvudräkenskaper. Räkenskaperna<br>ofullständiga 1809-10.
 +
|-
 +
|4514897
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1814-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4514897
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1821-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4514897
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1827-1833
 +
|
 +
|-
 +
|4514897
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1833-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514898
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1840-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4514898
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1846-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4514898
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1853-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515503
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1823-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4515503
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1830-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4515503
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1836-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4515503
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1842-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4515504
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1846-1851
 +
|Häri även förteckning över nattvardsungdom 1850-1851 för Fosie och Lockarp.
 +
|-
 +
|4515504
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1851-1856
 +
|Häri även förteckning över nattvardsungdom 1855 för Fosie och Lockarp.
 +
|-
 +
|4515504
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1856-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|D I Längder över nattvardsungdom, konfirmationsböcker
 +
|1, 1866-1894
 +
|Arkivkartong. Bunt för 1866-1886 omfattande Fosie och Lockarp, inb. vol. för 1887-1894 omfattande Fosie och Lockarp. I kartongen även lagd flyttningslängd för Fosie och Lockarp 1790-1793. Häfte, samt redogörelser för folkmängden 1860-1890.
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|1, 1821-1830
 +
|Häri även utflyttningslängd 1821-1849, B II.
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|2, 1849-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|B II Utflyttningslängder
 +
|1, 1849-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|1, 1688-1765
 +
|Häri även lysnings- och vigselbok 1688-1775, död- och begravningsbok 1688--1763-09-25 samt absolutionsanteckningar 1712-1769.
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|2, 1766-1826
 +
|Arkivkartong. Inb. vol. 1766--1826-04-23.<br>Häri även lysnings- och vigselbok 1776-1825, död- och begravningsbok 1764--1826-04-11 samt uppgifter om undergången kyrkoplikt 1811-1825.<br>Dubblettfödelsebok 1809-1860 lagd i kartongen.
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|3, 1826-1861
 +
|Häri även lysnings- och vigsel- bok samt död- och begravningsbok.
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|1, 1805-1843
 +
|10 band i arkivkartong: 1805-1810, 1815-1821. Endast enstaka attester 1805-1806 och 1815-1818. 1822-1831 endast Fosie. 3 band: 1822-1825 (endast 2 attester 1823), 1826-1829 och 1830-1831. 1822-1843 endast Lockarp.<br>5 band: 1822-1836 (lucka 1824, 1826-1828, 1830" 1 attest 1825 och 1829) 1831-1832 (1 attest 1831), 1830-1837 (lucka 1831-1836), 1838-1841 1842-1843."
 +
|-
 +
|4515506
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|1, 1805-1843
 +
|"10 band i arkivkartong: 1805-1810, 1815-1821. Endast enstaka attester 1805-1806 och 1815-1818. 1822-1831 endast Fosie. 3 band: 1822-1825 (endast 2 attester 1823), 1826-1829 och 1830-1831. 1822-1843 endast Lockarp.<br>5 band: 1822-1836 (lucka 1824, 1826-1828, 1830 1 attest 1825 och 1829) 1831-1832 (1 attest 1831), 1830-1837 (lucka 1831-1836), 1838-1841 1842-1843."
 +
|-
 +
|4515506
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|2, 1832-1843
 +
|10 band i arkivkartong: 1832-1836 endast Fosie. 4 band: 1832-1834 (lucka 1833), 1833, 1835 (häri ett fåtal för 1836), 1836. 1837-1843 endast Fosie. 6 band (ett per år utom 1838-1839 som bundits tills.).
 +
|-
 +
|4515507
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|2, 1832-1843
 +
|10 band i arkivkartong: 1832-1836 endast Fosie. 4 band: 1832-1834 (lucka 1833), 1833, 1835 (häri ett fåtal för 1836), 1836. 1837-1843 endast Fosie. 6 band (ett per år utom 1838-1839 som bundits tills.).
 +
|-
 +
|4515507
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|1, 1805-1843
 +
|"10 band i arkivkartong: 1805-1810, 1815-1821. Endast enstaka attester 1805-1806 och 1815-1818. 1822-1831 endast Fosie. 3 band: 1822-1825 (endast 2 attester 1823), 1826-1829 och 1830-1831. 1822-1843 endast Lockarp.<br>5 band: 1822-1836 (lucka 1824, 1826-1828, 1830 1 attest 1825 och 1829) 1831-1832 (1 attest 1831), 1830-1837 (lucka 1831-1836), 1838-1841 1842-1843."
 +
|-
 +
|4515507
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|3, 1844-1853
 +
|10 band i arkivkartong.
 +
|-
 +
|4515508
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|3, 1844-1853
 +
|10 band i arkivkartong.
 +
|-
 +
|4515508
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|4, 1854-1865
 +
|12 band i arkivkartong.
 +
|-
 +
|4515509
 +
|Fosie församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka. Församlingsräkenskaper
 +
|1, 1662-1843
 +
|"Arkivkartong. 2 band: 1662-1722 med inventarium över kyrkans byggning, mobilier och inkomster 1665 1776-1843."
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1789-1808
 +
|Fuktskadad. Luckor 1790, 1804.
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1816-1819
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1831-1833
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1832-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1838-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1841-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1845-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1848-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1853-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1858-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515511
 +
|Fuglie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1756-1800
 +
|
 +
|-
 +
|4515511
 +
|Fuglie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1801-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4515511
 +
|Fuglie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1847-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515511
 +
|Fuglie församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1786-1803
 +
|Bunt. Lucka 1787-1796.
 +
|-
 +
|4515511
 +
|Fuglie församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1754-1818
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4515512
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1816-1822
 +
|
 +
|-
 +
|4515512
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1822-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4515512
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1827-1832
 +
|
 +
|-
 +
|4515512
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1832-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4515512
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1836-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4515512
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1841-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4515513
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1846-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4515513
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1851-1856
 +
|
 +
|-
 +
|4515513
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4515514
 +
|Fru Alstads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1836-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4515514
 +
|Fru Alstads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1851-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515514
 +
|Fru Alstads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1763
 +
|
 +
|-
 +
|4515514
 +
|Fru Alstads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1764-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4515515
 +
|Fru Alstads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1836-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515515
 +
|Fru Alstads församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1662-1723
 +
|Inb. Lucka 1707. Åren 1663 och<br>1708 ofullständiga.
 +
|-
 +
|4515515
 +
|Fru Alstads församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1725-1775
 +
|Inb. Åren 1725, 1735, 1757, 1758, 1761 och 1775 ofullständiga.
 +
|-
 +
|4515515
 +
|Fru Alstads församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1779-1833
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4515516
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1805-1813
 +
|Lucka 1811.
 +
|-
 +
|4515516
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1813-1816
 +
|
 +
|-
 +
|4515516
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1816-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4515516
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1820-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4515517
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1826-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4515517
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4515517
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4515517
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1840-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4515517
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1848-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515518
 +
|Fjelie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1826-1844
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4515518
 +
|Fjelie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1826-1844
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4515518
 +
|Fjelie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1844-1861
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4515518
 +
|Fjelie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|4, 1844-1861
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4515518
 +
|Fjelie församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1696-1779
 +
| Lucka 1730-01-08 -- 1738-12-<br>27.
 +
|-
 +
|4515518
 +
|Fjelie församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1780-1844
 +
|
 +
|-
 +
|4515518
 +
|Fjelie församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1845-1861
 +
|Slutar 1861-07-28.
 +
|-
 +
|4515519
 +
|Fjelie församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1677-1783
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4515519
 +
|Fjelie församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1784-1900
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4515519
 +
|Flädie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1805-1809
 +
|Bunt. Lucka 1807.
 +
|-
 +
|4515519
 +
|Flädie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1809-1810
 +
|Bunt. Rödmärkt.
 +
|-
 +
|4515520
 +
|Flädie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4515520
 +
|Flädie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4515520
 +
|Flädie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1840-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4515520
 +
|Flädie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1848-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515521
 +
|Flädie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1826-1861
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4515521
 +
|Flädie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1826-1861
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4515521
 +
|Flädie församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1697-1780
 +
|Lucka 1730-08-20--1738. Slutar 1780-04-28.
 +
|-
 +
|4515521
 +
|Flädie församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1780-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515521
 +
|Flädie församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1662-1792
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4515521
 +
|Flädie församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1793-1845
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4515523
 +
|Fulltofta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1752-1779
 +
|
 +
|-
 +
|4515523
 +
|Fulltofta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1780-1859
 +
|
 +
|-
 +
|4515524
 +
|Fulltofta församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1777-1789
 +
|Med enstaka attester 1768 och 1776.
 +
|-
 +
|4515525
 +
|Fulltofta församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1791-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4515525
 +
|Fulltofta församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1819-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4515526
 +
|Fulltofta församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1830-1839
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4515526
 +
|Fulltofta församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1840-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4515527
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4515527
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1836-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4515527
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1839-1841
 +
|I. Omfattar Fränninge, Hårderup och Skumparp.
 +
|-
 +
|4515527
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1839-1841
 +
|II. Omfattar Starrarp, Bjälkhult och Vallarum.
 +
|-
 +
|4515527
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1841-1844
 +
|
 +
|-
 +
|4515528
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1844-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4515528
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1846-1850
 +
|I. Omfattar Fränninge och Hårderup.
 +
|-
 +
|4515528
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1846-1850
 +
|II. Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
 +
|-
 +
|4515528
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1850-1855
 +
|I. Omfattar Fränninge och Hårderup.
 +
|-
 +
|4515528
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1850-1855
 +
|II. Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
 +
|-
 +
|4515529
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1855-1859
 +
|I. Omfattar Fränninge och Hårderup.
 +
|-
 +
|4515529
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1855-1859
 +
|II. Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
 +
|-
 +
|4515529
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1859-1862
 +
|I. Omfattar Fränninge och Hårderup.
 +
|-
 +
|4515529
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1859-1862
 +
|II. Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
 +
|-
 +
|4515529
 +
|Fränninge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1838-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4515529
 +
|Fränninge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1846-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515530
 +
|Fränninge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1730-1783
 +
|
 +
|-
 +
|4515530
 +
|Fränninge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1784-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4515530
 +
|Fränninge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1830-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4515530
 +
|Fränninge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1847-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515531
 +
|Fränninge församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1827-1854
 +
|Lysnings- och vigselbok 1827-1837, lysningsbok 1827-1854<br>(med vigselanteckningar 1836-12-15--1846-04-12).
 +
|-
 +
|4515531
 +
|