Difference between revisions of "FamilySearch Digital Image Collection for Gävleborg, Sweden"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(14 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 35: Line 35:
 
! Remarks
 
! Remarks
 
|-
 
|-
| 4261700
+
| 4261700  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|20, 1861-1866
+
| 20, 1861-1866  
|Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
+
| Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
 
|-
 
|-
| 4261701
+
| 4261701  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|21, 1866-1870
+
| 21, 1866-1870  
|Inb. Husförshörslängd Lev. 22/1972
+
| Inb. Husförshörslängd Lev. 22/1972
 
|-
 
|-
| 4261701
+
| 4261701  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|22, 1868-1870
+
| 22, 1868-1870  
|Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
+
| Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
 
|-
 
|-
| 4261702
+
| 4261702  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|23, 1871-1873
+
| 23, 1871-1873  
|Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
+
| Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
 
|-
 
|-
| 4261712
+
| 4261712  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1700-1730
+
| 1, 1700-1730  
|Omfattar två längder: den ena upplagd omkr. 1700, den andra upplagd 1730.
+
| Omfattar två längder: den ena upplagd omkr. 1700, den andra upplagd 1730.
 
|-
 
|-
| 4261712
+
| 4261712  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1738-1748
+
| 2, 1738-1748  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261712
+
| 4261712  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1745-1757
+
| 3, 1745-1757  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261712
+
| 4261712  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1749-1758
+
| 4, 1749-1758  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261712
+
| 4261712  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1765-1772
+
| 6, 1765-1772  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261712
+
| 4261712  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1773-1780
+
| 7, 1773-1780  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261712
+
| 4261712  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1781-1788
+
| 8, 1781-1788  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261713
+
| 4261713  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1789-1798
+
| 9, 1789-1798  
|Inneh även: Anteckningar om kyrkotukten (undersökningar m.m.) 1790-1794.
+
| Inneh även: Anteckningar om kyrkotukten (undersökningar m.m.) 1790-1794.
 
|-
 
|-
| 4261713
+
| 4261713  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 a, 1799-1808
+
| 10 a, 1799-1808  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261713
+
| 4261713  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 b, 1799-1808
+
| 10 b, 1799-1808  
|Inneh även: Uppgifter om hopsamlade lasarettsmedel 1808.
+
| Inneh även: Uppgifter om hopsamlade lasarettsmedel 1808.
|
 
| 4261713
 
|Forsa församling
 
|A I Husförhörslängder
 
|11 a, 1808-1818
 
|<br>
 
 
|-
 
|-
| 4261713
+
| 4261713  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| AI Husförhörslängder  
|11 b, 1808-1818
+
| 11a, 1808-1818  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261714
+
| 4261713
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 a, 1819-1830
+
| 11 b, 1808-1818
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261714
+
| 4261714
|Forsa församling
+
| Forsa församling
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder
|12 b, 1819-1830
+
| 12 a, 1819-1830
|<br>
+
| <br>
 +
|-
 +
| 4261714  
 +
| Forsa församling  
 +
| A I Husförhörslängder  
 +
| 12 b, 1819-1830  
 +
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261714
+
| 4261714  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 a, 1831-1840
+
| 13 a, 1831-1840  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261714
+
| 4261714  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 b, 1831-1840
+
| 13 b, 1831-1840  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261715
+
| 4261715  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|B In- och utflyttningsböcker
+
| B In- och utflyttningsböcker  
|1, 1826-1846
+
| 1, 1826-1846  
|Inneh: Inflyttningsbok 1826-1846 25/2. Utflyttningsbok 1826-1846 30/6.
+
| Inneh: Inflyttningsbok 1826-1846 25/2. Utflyttningsbok 1826-1846 30/6.
 
|-
 
|-
| 4261715
+
| 4261715  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1693-1738
+
| 1, 1693-1738  
|Defekt i början. Inneh även Vigselbok 1693-1737. Död- och begravningsbok 1693-1739 28/1. Defekt 1695 och 1696. Saknas 1/1 1722-10/3 1723.
+
| Defekt i början. Inneh även Vigselbok 1693-1737. Död- och begravningsbok 1693-1739 28/1. Defekt 1695 och 1696. Saknas 1/1 1722-10/3 1723.
 
|-
 
|-
| 4261715
+
| 4261715  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1737-1774
+
| 2, 1737-1774  
|Inneh även: Död- och begravningsbok 1737 1/5-1774 24/4.
+
| Inneh även: Död- och begravningsbok 1737 1/5-1774 24/4.
 
|-
 
|-
| 4261715
+
| 4261715  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1774-1833
+
| 3, 1774-1833  
|Inneh även: Död- och begravningsbok 1774-1831.
+
| Inneh även: Död- och begravningsbok 1774-1831.
 
|-
 
|-
| 4261716
+
| 4261716  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|D I Konfirmationsböcker
+
| D I Konfirmationsböcker  
|1, 1784-1856
+
| 1, 1784-1856  
|Längder saknas 1849-1852.
+
| Längder saknas 1849-1852.
 
|-
 
|-
| 4261716
+
| 4261716  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1741-1764
+
| 1, 1741-1764  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261716
+
| 4261716  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1737-1816.45454545455
+
| 1, 1737-1816.45454545455  
|Fr.o.m. 1803 även lysningsbok
+
| Fr.o.m. 1803 även lysningsbok
 
|-
 
|-
| 4261717
+
| 4261717  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|24, 1871-1875
+
| 24, 1871-1875  
|Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
+
| Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
 
|-
 
|-
| 4261718
+
| 4261718  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|25 a, 1876-1880
+
| 25 a, 1876-1880  
|Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
+
| Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
 
|-
 
|-
| 4261718
+
| 4261718  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|25 b, 1876-1880
+
| 25 b, 1876-1880  
|Inb. Husförhörslängd Lev 22/1972
+
| Inb. Husförhörslängd Lev 22/1972
 
|-
 
|-
| 4261719
+
| 4261719  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|26 a, 1881-1885
+
| 26 a, 1881-1885  
|Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
+
| Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
 
|-
 
|-
| 4261719
+
| 4261719  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|26 b, 1881-1885
+
| 26 b, 1881-1885  
|Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
+
| Inb. Husförhörslängd Lev. 22/1972
 
|-
 
|-
| 4261720
+
| 4261720  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|27 a, 1886-1890
+
| 27 a, 1886-1890  
|Inb. Husförhörslängd Lev. 17/1973
+
| Inb. Husförhörslängd Lev. 17/1973
 
|-
 
|-
| 4261720
+
| 4261720  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|27 b, 1886-1890
+
| 27 b, 1886-1890  
|Inb. Husförhörslängd Lev. 17/1973
+
| Inb. Husförhörslängd Lev. 17/1973
 
|-
 
|-
| 4261721
+
| 4261721  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|28 a, 1891-1896
+
| 28 a, 1891-1896  
|Inb. Husförhörslängd Lev. 17/1973 Inneh. även: Lysningshandlingar 1896-1897 Attest om frigivning från fängelse 1896.
+
| Inb. Husförhörslängd Lev. 17/1973 Inneh. även: Lysningshandlingar 1896-1897 Attest om frigivning från fängelse 1896.
 
|-
 
|-
| 4261721
+
| 4261721  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|28 b, 1891-1896
+
| 28 b, 1891-1896  
|Inb. Husförhörslängd Lev. 17/1973 Serien avslutad
+
| Inb. Husförhörslängd Lev. 17/1973 Serien avslutad
 
|-
 
|-
| 4261734
+
| 4261734  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 a, 1840-1846
+
| 14 a, 1840-1846  
|Lev. 81/1951
+
| Lev. 81/1951
 
|-
 
|-
| 4261734
+
| 4261734  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 b, 1840-1846
+
| 14 b, 1840-1846  
|(1839) 1840-1846 Lev. 81/1951
+
| (1839) 1840-1846 Lev. 81/1951
 
|-
 
|-
| 4261734
+
| 4261734  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 a, 1847-1850
+
| 15 a, 1847-1850  
|Lev. 81/1951
+
| Lev. 81/1951
 
|-
 
|-
| 4261734
+
| 4261734  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 b, 1847-1850
+
| 15 b, 1847-1850  
|Lev. 81/1951
+
| Lev. 81/1951
 
|-
 
|-
| 4261735
+
| 4261735  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 a, 1851-1855
+
| 16 a, 1851-1855  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261735
+
| 4261735  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 b, 1851-1855
+
| 16 b, 1851-1855  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261735
+
| 4261735  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 a, 1856-1860
+
| 17 a, 1856-1860  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261735
+
| 4261735  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 b, 1856-1860
+
| 17 b, 1856-1860  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261736
+
| 4261736  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1831-1851
+
| 4, 1831-1851  
|Lev. 81/1951 Inneh även: Död- och begravningsbok 1832-1851.
+
| Lev. 81/1951 Inneh även: Död- och begravningsbok 1832-1851.
 
|-
 
|-
| 4261736
+
| 4261736  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|7, 1852-1864
+
| 7, 1852-1864  
|Lev. 27/1963 Inneh även: Död- och begravningsbok (med personalia) 1852-1 febr 1858.
+
| Lev. 27/1963 Inneh även: Död- och begravningsbok (med personalia) 1852-1 febr 1858.
 
|-
 
|-
| 4261737
+
| 4261737  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1739-1754
+
| 1, 1739-1754  
|Inneh även: Längder över nattvardsungdom 1751-1754 m m.
+
| Inneh även: Längder över nattvardsungdom 1751-1754 m m.
 
|-
 
|-
| 4261737
+
| 4261737  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1754-1764
+
| 2, 1754-1764  
|Inneh även: Längder över nattvardsungdom 1756-1765. Längder över sexmän och byvakter 1755-1763 m m.
+
| Inneh även: Längder över nattvardsungdom 1756-1765. Längder över sexmän och byvakter 1755-1763 m m.
 
|-
 
|-
| 4261737
+
| 4261737  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1765-1774
+
| 3, 1765-1774  
|Inneh även: Längder över sexmän och byvakter 1765-1774.
+
| Inneh även: Längder över sexmän och byvakter 1765-1774.
 
|-
 
|-
| 4261737
+
| 4261737  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1775-1787|Inneh även: Längder över nattvardsgäster 1780-1787. Längder över sexmän och byvakter 1775-1786 m m.
+
| 4, 1775-1787  
 +
| Inneh även: Längder över nattvardsgäster 1780-1787. Längder över sexmän och byvakter 1775-1786 m m.
 
|-
 
|-
| 4261737
+
| 4261737  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1788-1800
+
| 5, 1788-1800  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261737
+
| 4261737  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1801-1808
+
| 6, 1801-1808  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4261743
+
| 4261743  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I a Register till husförhörslängderna
+
| A I a Register till husförhörslängderna  
|1, 1795-1825
+
| 1, 1795-1825  
|Upprättat 1894-1896
+
| Upprättat 1894-1896
 
|-
 
|-
| 4261744
+
| 4261744  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1783-1789
+
| 1, 1783-1789  
|Omf. kv. II
+
| Omf. kv. II
 
|-
 
|-
| 4261744
+
| 4261744  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2 a, 1789-1796
+
| 2 a, 1789-1796  
|Omf. kv. III
+
| Omf. kv. III
 
|-
 
|-
| 4261744
+
| 4261744  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2 b, 1789-1794
+
| 2 b, 1789-1794  
|Omf. kv. IV
+
| Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4261744
+
| 4261744  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 a, 1795-1802
+
| 3 a, 1795-1802  
|Omf. kv. I, 14-19 rotarna (västra delen)
+
| Omf. kv. I, 14-19 rotarna (västra delen)
 
|-
 
|-
| 4261744
+
| 4261744  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 b, 1795-1802
+
| 3 b, 1795-1802  
|Omf. kv. II
+
| Omf. kv. II
 
|-
 
|-
| 4261744
+
| 4261744  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 c, 1795-1802
+
| 3 c, 1795-1802  
|Omf. kv. III
+
| Omf. kv. III
 
|-
 
|-
| 4261744
+
| 4261744  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 d, 1795-1802
+
| 3 d, 1795-1802  
|Omf. kv. IV
+
| Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4261745
+
| 4261745  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 a, 1802-1806
+
| 4 a, 1802-1806  
|Omf. kv. I, 1-14 rotarna (östra delen) 14 roten = Södermalm
+
| Omf. kv. I, 1-14 rotarna (östra delen) 14 roten = Södermalm
 
|-
 
|-
| 4261745
+
| 4261745  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 b, 1802-1806
+
| 4 b, 1802-1806  
|Omf. kv. I, 15-20 rotarna (västra delen)
+
| Omf. kv. I, 15-20 rotarna (västra delen)
 
|-
 
|-
| 4261745
+
| 4261745  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 c, 1802-1806
+
| 4 c, 1802-1806  
|Omf. kv II
+
| Omf. kv II
 
|-
 
|-
| 4261745
+
| 4261745  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 d, 1802-1806
+
| 4 d, 1802-1806  
|Omf. kv. III Rote 7 = Strömsbro Rote 8 = Hemlingby Rote 9 = Sätra samt Nynäs
+
| Omf. kv. III Rote 7 = Strömsbro Rote 8 = Hemlingby Rote 9 = Sätra samt Nynäs
 
|-
 
|-
| 4261745
+
| 4261745  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 e, 1802-180
+
| 4 e, 1802-1806
6|Omf. kv. IV
+
| Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4261746
+
| 4261746  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 a, 1806-1811
+
| 5 a, 1806-1811  
|Omf. kv. I, 1-14 rotarna (östra delen) 14 roten är Södermalm
+
| Omf. kv. I, 1-14 rotarna (östra delen) 14 roten är Södermalm
 
|-
 
|-
| 4261746
+
| 4261746  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 b, 1806-1811
+
| 5 b, 1806-1811  
|Omf. kv. I, 15-20 rotarna (västra delen)
+
| Omf. kv. I, 15-20 rotarna (västra delen)
 
|-
 
|-
| 4261746
+
| 4261746  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 c, 1806-1811
+
| 5 c, 1806-1811  
|Omf. kv. II
+
| Omf. kv. II
 
|-
 
|-
| 4261746
+
| 4261746  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 d, 1806-1811
+
| 5 d, 1806-1811  
|Omf. kv. III Rote 7 = Strömsbro Rote 8 = Hemlingby ote 9 = Sätra samt Nynäs
+
| Omf. kv. III Rote 7 = Strömsbro Rote 8 = Hemlingby ote 9 = Sätra samt Nynäs
 
|-
 
|-
| 4261746
+
| 4261746  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 e, 1806-1811
+
| 5 e, 1806-1811  
|Omf. kv. IV
+
| Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4261747
+
| 4261747  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 a, 1811-1815
+
| 6 a, 1811-1815  
|Omf. kv. I, 1-14 rotarna (östra delen)
+
| Omf. kv. I, 1-14 rotarna (östra delen)
 
|-
 
|-
| 4261747
+
| 4261747  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 b, 1811-1815
+
| 6 b, 1811-1815  
|Omf. kv. I, 15-20 rotarna (västra delen)
+
| Omf. kv. I, 15-20 rotarna (västra delen)
 
|-
 
|-
| 4261747
+
| 4261747  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 c, 1811-1815
+
| 6 c, 1811-1815  
|Omf. kv. II
+
| Omf. kv. II
 
|-
 
|-
| 4261747
+
| 4261747  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 d, 1811-1815
+
| 6 d, 1811-1815  
|Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
+
| Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
 
|-
 
|-
| 4261747
+
| 4261747  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 e, 1811-1815|Omf. kv. IV
+
| 7 e, 1816-1820
 +
| Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4261748
+
| 4261748  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 a, 1816-1820
+
| 7 a, 1816-1820  
|Omf. kv. I, 1-15 rotarna (östra delen)
+
| Omf. kv. I, 1-15 rotarna (östra delen)
 
|-
 
|-
| 4261748
+
| 4261748  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 b, 1816-1820
+
| 7 b, 1816-1820  
|Omf. kv. I, 16-21 rotarna (västra delen)
+
| Omf. kv. I, 16-21 rotarna (västra delen)
 
|-
 
|-
| 4261748
+
| 4261748  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 c, 1816-1820
+
| 7 c, 1816-1820  
|Omf. kv. II
+
| Omf. kv. II
 
|-
 
|-
| 4261748
+
| 4261748  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 d, 1816-1820
+
| 7 d, 1816-1820  
|Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
+
| Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
 
|-
 
|-
| 4261748
+
| 4261748  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 e, 1816-1820
+
| 7 e, 1816-1820  
|Omf. kv. IV
+
| Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4261749
+
| 4261749  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 a, 1821-1825
+
| 8 a, 1821-1825  
|Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
+
| Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
 
|-
 
|-
| 4261749
+
| 4261749  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 b, 1821-1825
+
| 8 b, 1821-1825  
|Omf. kv. I, 14-22 rotarna (västra delen)
+
| Omf. kv. I, 14-22 rotarna (västra delen)
 
|-
 
|-
| 4261749
+
| 4261749  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 c, 1821-1825
+
| 8 c, 1821-1825  
|Omf. kv. II
+
| Omf. kv. II
 
|-
 
|-
| 4261749
+
| 4261749  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 d, 1821-1825
+
| 8 d, 1821-1825  
|Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
+
| Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
 
|-
 
|-
| 4261749
+
| 4261749  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 e, 1821-1825
+
| 8 e, 1821-1825  
|Omf. kv. IV
+
| Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4261750
+
| 4261750  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 a, 1861-1870
+
| 18 a, 1861-1870  
|Med enstaka anteckningar för 1871.
+
| Med enstaka anteckningar för 1871.
 
|-
 
|-
| 4261750
+
| 4261750  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 b, 1861-187
+
| 18 b, 1861-187  
|Med enstaka anteckningar för 1871.
+
| Med enstaka anteckningar för 1871.
 
|-
 
|-
| 4261751
+
| 4261751  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|19 a, 1871-1880
+
| 19 a, 1871-1880  
|Lev. 16/1872
+
| Lev. 16/1872
 
|-
 
|-
| 4261751
+
| 4261751  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|19 b, 1871-1880
+
| 19 b, 1871-1880  
|Lev. 16/1972
+
| Lev. 16/1972
 
|-
 
|-
| 4261752
+
| 4261752  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 a, 1891-1895 (1896)
+
| 21 a, 1891-1895 (1896)  
|Lev. 16/1972
+
| Lev. 16/1972
 
|-
 
|-
| 4261752
+
| 4261752  
|Forsa församling
+
| Forsa församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 b, 1891-1895 (1896)
+
| 21 b, 1891-1895 (1896)  
|Lev. 16/1972
+
| Lev. 16/1972
 
|-
 
|-
| 4262125
+
| 4262125  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1678-1716
+
| 1, 1678-1716  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262125
+
| 4262125  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1718-1748
+
| 2, 1718-1748  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262125
+
| 4262125  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 a, 1750-1761
+
| 3 a, 1750-1761  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262125
+
| 4262125  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 b, 1750-1761
+
| 3 b, 1750-1761  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262126
+
| 4262126  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 a, 1762-1786 (1788)
+
| 4 a, 1762-1786 (1788)  
|Defekt i början och slutet. Byn Runemo saknas.
+
| Defekt i början och slutet. Byn Runemo saknas.
 
|-
 
|-
| 4262126
+
| 4262126  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 b, 1762-1786 (1788)
+
| 4 b, 1762-1786 (1788)  
|Defekt i början och slutet.
+
| Defekt i början och slutet.
 
|-
 
|-
| 4262127
+
| 4262127  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 a, 1787-1793 (1794)
+
| 5 a, 1787-1793 (1794)  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262127
+
| 4262127  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 b, 1787-1793 (1794)
+
| 5 b, 1787-1793 (1794)  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262128
+
| 4262128  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 a, 1794-1801
+
| 6 a, 1794-1801  
|Strödda anteckningar även från åren 1802-1810.
+
| Strödda anteckningar även från åren 1802-1810.
 
|-
 
|-
| 4262128
+
| 4262128  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 b, 1794-1801
+
| 6 b, 1794-1801  
|Strödda anteckningar även från åren 1802-1810.
+
| Strödda anteckningar även från åren 1802-1810.
 
|-
 
|-
| 4262129
+
| 4262129  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 a, 1803-1810
+
| 7 a, 1803-1810  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262129
+
| 4262129  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 b, 1803-1810
+
| 7 b, 1803-1810  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262130
+
| 4262130  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 a, 1811-1817 (1820)
+
| 8 a, 1811-1817 (1820)  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262130
+
| 4262130  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 b, 1811-1817 (1820)
+
| 8 b, 1811-1817 (1820)  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262131
+
| 4262131  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 a, 1818-1824 (1825)
+
| 9 a, 1818-1824 (1825)  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262131
+
| 4262131  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 b, 1818-1824 (1825)
+
| 9 b, 1818-1824 (1825)  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262132
+
| 4262132  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 a, 1825-1830
+
| 10 a, 1825-1830  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262132
+
| 4262132  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 b, 1825-1830
+
| 10 b, 1825-1830  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262132
+
| 4262132  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 a, 1831-1835
+
| 11 a, 1831-1835  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262132
+
| 4262132  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 b, 1831-1835
+
| 11 b, 1831-1835  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262133
+
| 4262133  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 a, 1836-1840 (1841)
+
| 12 a, 1836-1840 (1841)  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262133
+
| 4262133  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 b, 1836-1840 (1841)
+
| 12 b, 1836-1840 (1841)  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262133
+
| 4262133  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 c, 1836-1845
+
| 12 c, 1836-1845  
|Omfattar två längder: 1) 1836-1842 2) 1843-1845 Upptar Getryggen, Gäddviksbo, Storslåttern, Svabensverk.
+
| Omfattar två längder: 1) 1836-1842 2) 1843-1845 Upptar Getryggen, Gäddviksbo, Storslåttern, Svabensverk.
 
|-
 
|-
| 4262134
+
| 4262134  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|1, 1753-1839 (1840)
+
| 1, 1753-1839 (1840)  
|Inflyttningslängd saknas 1770-1775. Utflyttningslängd saknas 1770-1774.
+
| Inflyttningslängd saknas 1770-1775. Utflyttningslängd saknas 1770-1774.
 
|-
 
|-
| 4262134
+
| 4262134  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|1, 1678-1721
+
| 1, 1678-1721  
|Antagligen avskrift av en nu försvunnen bok samt av följande bok. Inneh. även: Död- och begravningsbok 1688-1717 (saknas: aug 1709 - maj 1710; okt 1712 - maj 1717).
+
| Antagligen avskrift av en nu försvunnen bok samt av följande bok. Inneh. även: Död- och begravningsbok 1688-1717 (saknas: aug 1709 - maj 1710; okt 1712 - maj 1717).
 
|-
 
|-
| 4262134
+
| 4262134  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|2, 1688-1711
+
| 2, 1688-1711  
|1688-1711 28/5 Inneh. även: Vigselbok 1705-1706? (defekt). Död- och begravningsbok 1688-1702 30/11.
+
| 1688-1711 28/5 Inneh. även: Vigselbok 1705-1706? (defekt). Död- och begravningsbok 1688-1702 30/11.
 
|-
 
|-
| 4262135
+
| 4262135  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|3, 1722-1749
+
| 3, 1722-1749  
|Inneh. även: Kyrkokassans huvudbok 1678-1690 (1691)
+
| Inneh. även: Kyrkokassans huvudbok 1678-1690 (1691)
 
|-
 
|-
| 4262135
+
| 4262135  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|4, 1750-1806
+
| 4, 1750-1806  
|Inneh. även: Vigselbok 1749 1/5 - 1806. Död- och begravningsbok 1749 1/5 - 1806.
+
| Inneh. även: Vigselbok 1749 1/5 - 1806. Död- och begravningsbok 1749 1/5 - 1806.
 
|-
 
|-
| 4262136
+
| 4262136  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|5, 1807-1850
+
| 5, 1807-1850  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262138
+
| 4262138  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|D I Konfirmationslängder
+
| D I Konfirmationslängder  
|1, 1750-1865
+
| 1, 1750-1865  
|1838-1843 saknas.
+
| 1838-1843 saknas.
 
|-
 
|-
| 4262138
+
| 4262138  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1751-1758
+
| 1, 1751-1758  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262138
+
| 4262138  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1769-1788
+
| 2, 1769-1788  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262139
+
| 4262139  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|3, 1789-1806
+
| 3, 1789-1806  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262139
+
| 4262139  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|4, 1807-1827
+
| 4, 1807-1827  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262140
+
| 4262140  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1807-1860
+
| 1, 1807-1860  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262140
+
| 4262140  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1807-1851 (1852)
+
| 1, 1807-1851 (1852)  
|Lev. 64/1974
+
| Lev. 64/1974
 
|-
 
|-
| 4262140
+
| 4262140  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|N II Inventarie- och arkivförteckningar
+
| N II Inventarie- och arkivförteckningar  
|1, 1679-1870
+
| 1, 1679-1870  
|Inventarie- och memorialbok
+
| Inventarie- och memorialbok
 
|-
 
|-
| 4262140
+
| 4262140  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|P I Övriga handlingar
+
| P I Övriga handlingar  
|4, 1812-1837
+
| 4, 1812-1837  
|Kapsel Spr år Inneh. bl a Ett dopbevis 1812 Utdrag ur sockenstämmoprotokoll 1833
+
| Kapsel Spr år Inneh. bl a Ett dopbevis 1812 Utdrag ur sockenstämmoprotokoll 1833
 
|-
 
|-
| 4262140
+
| 4262140  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|P I Övriga handlingar
+
| P I Övriga handlingar  
|10, odat-
+
| 10, odat-  
|Pärmfyllnad. (till kyrkbok 1688-1711)
+
| Pärmfyllnad. (till kyrkbok 1688-1711)
 
|-
 
|-
| 4262140
+
| 4262140  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1843-1857
+
| 1, 1843-1857  
|Volymen delad i tre upplägg 1843-1847, 1848-1852, 1853-1857.
+
| Volymen delad i tre upplägg 1843-1847, 1848-1852, 1853-1857.
 
|-
 
|-
| 4262141
+
| 4262141  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 a, 1841-1845 (1846)
+
| 13 a, 1841-1845 (1846)  
|Lev. 69/1951
+
| Lev. 69/1951
 
|-
 
|-
| 4262141
+
| 4262141  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 b, 1841-1845 (1846)
+
| 13 b, 1841-1845 (1846)  
|Lev. 69/1951
+
| Lev. 69/1951
 
|-
 
|-
| 4262141
+
| 4262141  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 a, 1846-1850
+
| 14 a, 1846-1850  
|Lev. 69/1951
+
| Lev. 69/1951
 
|-
 
|-
| 4262141
+
| 4262141  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 b, 1846-1850
+
| 14 b, 1846-1850  
|Lev. 69/1951
+
| Lev. 69/1951
 
|-
 
|-
| 4262142
+
| 4262142  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 c, 1846-1850
+
| 14 c, 1846-1850  
|Lev. 69/1951
+
| Lev. 69/1951
 
|-
 
|-
| 4262142
+
| 4262142  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 a, 1851-1855
+
| 15 a, 1851-1855  
|Lev. 64/1962
+
| Lev. 64/1962
 
|-
 
|-
| 4262142
+
| 4262142  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 b, 1851-1855
+
| 15 b, 1851-1855  
|Lev. 64/1962
+
| Lev. 64/1962
 
|-
 
|-
| 4262142
+
| 4262142  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 c, 1851-1855
+
| 15 c, 1851-1855  
|Lev. 64/1962 Upptar Getryggen, Glittern, Gäddviksbo, Storslåttern, Svabensverk.
+
| Lev. 64/1962 Upptar Getryggen, Glittern, Gäddviksbo, Storslåttern, Svabensverk.
 
|-
 
|-
| 4262143
+
| 4262143  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 a, 1856-1860
+
| 16 a, 1856-1860  
|Lev. 64/1962 Register över utanvidsfolk i Alfta (1856-1860), topografiskt ordnat se H:   1.
+
| Lev. 64/1962 Register över utanvidsfolk i Alfta (1856-1860), topografiskt ordnat se H: 1.
 
|-
 
|-
| 4262143
+
| 4262143  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 b, 1856-1860
+
| 16 b, 1856-1860  
|Lev. 64/1962
+
| Lev. 64/1962
 
|-
 
|-
| 4262143
+
| 4262143  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 c, 1856-1860
+
| 16 c, 1856-1860  
|Lev. 64/1962 Upptar Furumo, Getryggen, Glittern, Gäddviksbo, Storslåtterne och   Svabensverk.
+
| Lev. 64/1962 Upptar Furumo, Getryggen, Glittern, Gäddviksbo, Storslåtterne och Svabensverk.
 
|-
 
|-
| 4262143
+
| 4262143  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|2, 1840-1861
+
| 2, 1840-1861  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262143
+
| 4262143  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|6, 1851-1861
+
| 6, 1851-1861  
|Lev. 64/1962
+
| Lev. 64/1962
 
|-
 
|-
| 4262143
+
| 4262143  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|2, 1852-1860 (1861
+
| 2, 1852-1860 (1861)
)|Lev. 66/1974
+
| Lev. 66/1974
 
|-
 
|-
| 4262144
+
| 4262144  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 a, 1861-1865
+
| 17 a, 1861-1865  
|Lev. 60/1969
+
| Lev. 60/1969
 
|-
 
|-
| 4262144
+
| 4262144  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 b, 1861-1865
+
| 17 b, 1861-1865  
|Lev. 60/1969
+
| Lev. 60/1969
 
|-
 
|-
| 4262144
+
| 4262144  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 c, 1861-1865
+
| 17 c, 1861-1865  
|Lev. 60/1969 Med personregister, se H I: 1.
+
| Lev. 60/1969 Med personregister, se H I: 1.
 
|-
 
|-
| 4262145
+
| 4262145  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|19 a, 1866-1870
+
| 19 a, 1866-1870  
|Lev. 60/1969 Med personregister över utanvidsfolket, se H I: 1.
+
| Lev. 60/1969 Med personregister över utanvidsfolket, se H I: 1.
 
|-
 
|-
| 4262145
+
| 4262145  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|19 b, 1866-1870
+
| 19 b, 1866-1870  
|Lev. 60/1969
+
| Lev. 60/1969
 
|-
 
|-
| 4262145
+
| 4262145  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|19 c, 1866-1870
+
| 19 c, 1866-1870  
|Lev. 60/1969 Med personregister, se H I: 1.
+
| Lev. 60/1969 Med personregister, se H I: 1.
 
|-
 
|-
| 4262233
+
| 4262233  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1797-1803
+
| 1, 1797-1803  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262233
+
| 4262233  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1804-1811
+
| 2, 1804-1811  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262233
+
| 4262233  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1812-1817
+
| 3, 1812-1817  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262233
+
| 4262233  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1818-1829
+
| 4, 1818-1829  
|Enstaka anteckning 1830
+
| Enstaka anteckning 1830
 
|-
 
|-
| 4262233
+
| 4262233  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1830-1835
+
| 5, 1830-1835  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262233
+
| 4262233  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1836-1841
+
| 6, 1836-1841  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262234
+
| 4262234  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1799-1833
+
| 1, 1799-1833  
|Inflyttningslängd 1809-1812. Utflyttningslängd 1810-1812 saknas. Inneh. även: Vigselbok 1799-1803 Lysnings- och vigselbok 1804-1860
+
| Inflyttningslängd 1809-1812. Utflyttningslängd 1810-1812 saknas. Inneh. även: Vigselbok 1799-1803 Lysnings- och vigselbok 1804-1860
 
|-
 
|-
| 4262234
+
| 4262234  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1798-1861
+
| 1, 1798-1861  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262234
+
| 4262234  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1798-1861
+
| 1, 1798-1861  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262234
+
| 4262234  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|2, 1802-1870
+
| 2, 1802-1870  
|Inb. Special Lev. 2/1973
+
| Inb. Special Lev. 2/1973
 
|-
 
|-
| 4262234
+
| 4262234  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|L II a Räkenskaper för skola
+
| L II a Räkenskaper för skola  
|1, 1858-1894
+
| 1, 1858-1894  
|Kapsel. Räkenskaper Lev. 2/1973 Anm.: 5 häften avseende   huvudräkenskaper, skolhusbyggnad o. reparationer   Inneh. även: Summarisk folkmängdsredogörelse 1860-1894   Kungörelser ang. befolknings- statistik 1927, 1929 Skuldbok för kyrkokassan 1824-1834   Skuldsedlar för kyrkokassan 1906-1907   Klockkassans räkenskaper 1844-1872 Kollektbok 1865-1874   Bibelkassans räkenskaper 1865-1875 Missionsmedlens räkenskaper 1859-1874.
+
| Kapsel. Räkenskaper Lev. 2/1973 Anm.: 5 häften avseende huvudräkenskaper, skolhusbyggnad o. reparationer Inneh. även: Summarisk folkmängdsredogörelse 1860-1894 Kungörelser ang. befolknings- statistik 1927, 1929 Skuldbok för kyrkokassan 1824-1834 Skuldsedlar för kyrkokassan 1906-1907 Klockkassans räkenskaper 1844-1872 Kollektbok 1865-1874 Bibelkassans räkenskaper 1865-1875 Missionsmedlens räkenskaper 1859-1874.
 
|-
 
|-
| 4262235
+
| 4262235  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1842-1848
+
| 7, 1842-1848  
|Lev. 62/1953
+
| Lev. 62/1953
 
|-
 
|-
| 4262235
+
| 4262235  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1849-1855
+
| 8, 1849-1855  
|Lev. 38/1964
+
| Lev. 38/1964
 
|-
 
|-
| 4262235
+
| 4262235  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1856-1861
+
| 9, 1856-1861  
|Lev. 38/1964
+
| Lev. 38/1964
 
|-
 
|-
| 4262235
+
| 4262235  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|2, 1834-1860
+
| 2, 1834-1860  
|Lev. 62/1953
+
| Lev. 62/1953
 
|-
 
|-
| 4262236
+
| 4262236  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 a, 1871-1875
+
| 20 a, 1871-1875  
|Lev. 66/1974
+
| Lev. 66/1974
 
|-
 
|-
| 4262236
+
| 4262236  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 b, 1871-1875
+
| 20 b, 1871-1875  
|Lev. 66/1974 Inneh även: Förteckning över obefintliga 1871-1875.
+
| Lev. 66/1974 Inneh även: Förteckning över obefintliga 1871-1875.
 
|-
 
|-
| 4262237
+
| 4262237  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 a, 1876-1880
+
| 21 a, 1876-1880  
|Lev. 66/1974
+
| Lev. 66/1974
 
|-
 
|-
| 4262237
+
| 4262237  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 b, 1876-1880
+
| 21 b, 1876-1880  
|Lev. 66/1974 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1876-1880.
+
| Lev. 66/1974 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1876-1880.
 
|-
 
|-
| 4262238
+
| 4262238  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22 a, 1881-1882 (1883)
+
| 22 a, 1881-1882 (1883)  
|Lev. 66/1974
+
| Lev. 66/1974
 
|-
 
|-
| 4262238
+
| 4262238  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22 b, 1881-1885
+
| 22 b, 1881-1885  
|Lev. 66/1974 Inneh även: Förteckning över obefintliga 1881-1885.
+
| Lev. 66/1974 Inneh även: Förteckning över obefintliga 1881-1885.
 
|-
 
|-
| 4262239
+
| 4262239  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23, 1883-1885
+
| 23, 1883-1885  
|Lev. 66/1974
+
| Lev. 66/1974
 
|-
 
|-
| 4262239
+
| 4262239  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|24 a, 1886-1890
+
| 24 a, 1886-1890  
|Lev. 66/1974
+
| Lev. 66/1974
 
|-
 
|-
| 4262240
+
| 4262240  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|24 b, 1886-1890
+
| 24 b, 1886-1890  
|Lev. 66/1974 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1886-1890.
+
| Lev. 66/1974 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1886-1890.
 
|-
 
|-
| 4262240
+
| 4262240  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|25 a, 1891-1895
+
| 25 a, 1891-1895  
|Lev. 66/1974
+
| Lev. 66/1974
 
|-
 
|-
| 4262241
+
| 4262241  
|Alfta församling
+
| Alfta församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|25 b, 1891-1895
+
| 25 b, 1891-1895  
|Lev. 66/1974 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1891-1895.
+
| Lev. 66/1974 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1891-1895.
 
|-
 
|-
| 4262242
+
| 4262242  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1861-1865
+
| 10, 1861-1865  
|Lev. 38/1964
+
| Lev. 38/1964
 
|-
 
|-
| 4262242
+
| 4262242  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1866-1870
+
| 11, 1866-1870  
|Lev. 200/1972
+
| Lev. 200/1972
 
|-
 
|-
| 4262242
+
| 4262242  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1871-1875
+
| 12, 1871-1875  
|Lev. 200/1972
+
| Lev. 200/1972
 
|-
 
|-
| 4262669
+
| 4262669  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 a, 1783-1790 (1791)
+
| 4 a, 1783-1790 (1791)  
|Anm.: Omfattar även finnförsamlingen och Annefors bruk
+
| Anm.: Omfattar även finnförsamlingen och Annefors bruk
 
|-
 
|-
| 4262669
+
| 4262669  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 b, 1783-1790 (1791)
+
| 4 b, 1783-1790 (1791)  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262669
+
| 4262669  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1788-1790
+
| 5, 1788-1790  
|Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk
+
| Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk
 
|-
 
|-
| 4262669
+
| 4262669  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 a, 1791-1798
+
| 6 a, 1791-1798  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262669
+
| 4262669  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 b, 1791-1798
+
| 6 b, 1791-1798  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262670
+
| 4262670  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1807-1816
+
| 9, 1807-1816  
|Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk
+
| Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk
 
|-
 
|-
| 4262670
+
| 4262670  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 a, 1813-1818
+
| 10 a, 1813-1818  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262670
+
| 4262670  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 b, 1813-1818
+
| 10 b, 1813-1818  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262670
+
| 4262670  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1816-1823
+
| 11, 1816-1823  
|Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk
+
| Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk
 
|-
 
|-
| 4262671
+
| 4262671  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 a, 1819-1825
+
| 12 a, 1819-1825  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262671
+
| 4262671  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 b, 1819-1825
+
| 12 b, 1819-1825  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262671
+
| 4262671  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13, 1824-1830
+
| 13, 1824-1830  
|Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk
+
| Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk
 
|-
 
|-
| 4262672
+
| 4262672  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 a, 1831-1835
+
| 15 a, 1831-1835  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262672
+
| 4262672  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 b, 1831-1835
+
| 15 b, 1831-1835  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262672
+
| 4262672  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 c, 1831-1835 (1836)
+
| 15 c, 1831-1835 (1836)  
|Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors   bruk
+
| Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk
 
|-
 
|-
| 4262673
+
| 4262673  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13, 1876-1880
+
| 13, 1876-1880  
|Lev. 200/1972
+
| Lev. 200/1972
 
|-
 
|-
| 4262673
+
| 4262673  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14, 1881-1885
+
| 14, 1881-1885  
|Lev. 200/1972
+
| Lev. 200/1972
 
|-
 
|-
| 4262674
+
| 4262674  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15, 1886-1890
+
| 15, 1886-1890  
|Lev. 200/1972
+
| Lev. 200/1972
 
|-
 
|-
| 4262674
+
| 4262674  
|Åmots församling
+
| Åmots församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16, 1891-1895
+
| 16, 1891-1895  
|Lev. 58/1973 Serien avslutad
+
| Lev. 58/1973 Serien avslutad
 
|-
 
|-
| 4262704
+
| 4262704  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1752-1766 (1779)
+
| 1, 1752-1766 (1779)  
|Inneh. även: Kommunionlängder 1747-1752. Konfirmationslängder 1756-1761,1764-1773,1791-1805. Längder å dödfödda 1767,1769,1774.
+
| Inneh. även: Kommunionlängder 1747-1752. Konfirmationslängder 1756-1761,1764-1773,1791-1805. Längder å dödfödda 1767,1769,1774.
 
|-
 
|-
| 4262704
+
| 4262704  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1768-1777
+
| 2, 1768-1777  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262704
+
| 4262704  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1777-1783
+
| 3, 1777-1783  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262705
+
| 4262705  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1784-1794
+
| 4, 1784-1794  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262705
+
| 4262705  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1794-1802
+
| 5, 1794-1802  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262706
+
| 4262706  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6a, 1802-1807 (1808)
+
| 6a, 1802-1807 (1808)  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262706
+
| 4262706  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6b, 1802-1807 (1808)
+
| 6b, 1802-1807 (1808)  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262706
+
| 4262706  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7a, 1807-1817
+
| 7a, 1807-1817  
|Inneh. även: Längd å byvaktare 1812-1817.
+
| Inneh. även: Längd å byvaktare 1812-1817.
 
|-
 
|-
| 4262706
+
| 4262706  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7b, 1807-1817
+
| 7b, 1807-1817  
|Inneh. även: Längd å byvaktare 1812-1816.
+
| Inneh. även: Längd å byvaktare 1812-1816.
 
|-
 
|-
| 4262706
+
| 4262706  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8a, 1817-1824
+
| 8a, 1817-1824  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262706
+
| 4262706  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8b, 1817-1824
+
| 8b, 1817-1824  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262707
+
| 4262707  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9a, 1824-1830
+
| 9a, 1824-1830  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262707
+
| 4262707  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9b, 1824-1830
+
| 9b, 1824-1830  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262707
+
| 4262707  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10a, 1830-1835
+
| 10a, 1830-1835  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262707
+
| 4262707  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10b, 1830-1835
+
| 10b, 1830-1835  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262707
+
| 4262707  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1835-1839
+
| 11, 1835-1839  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262708
+
| 4262708  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1806-1860
+
| 1, 1806-1860  
|In- och utflyttningslängder Anm.: Innehåller utflyttningslängd för 1806, 1811-1860.För 1826 endast antalet   inflyttade. Flyttningslängd 1806-1860. Inneh. även: Fattigräkenskaper 1791-1801.
+
| In- och utflyttningslängder Anm.: Innehåller utflyttningslängd för 1806, 1811-1860.För 1826 endast antalet inflyttade. Flyttningslängd 1806-1860. Inneh. även: Fattigräkenskaper 1791-1801.
 
|-
 
|-
| 4262708
+
| 4262708  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1688-1727
+
| 1, 1688-1727  
|Inneh. även: Förteckning å dödfödda barn 1769-1803 Inflyttn.-längd 1713-1715, 1745-1805 Utflyttn.-längd 1713-1715, 1745-1797, 1801-1805 Vigselbok 1714-1734 Död- och begravningsbok 1714-1715 Kyrkoräkenskaper 1684-1694 Visitationsprotokoll 1690-1774 (även för Undersvik) Inventarium över Arbrå kyrka och prästgård samt prästbordet i Undersvik 1684 Tillägg till inventarium för Arbrå 1690, 1700, 1700-1706 Inventarium för Arbrå kyrka och prästgård 1713 (tillägg 1732, 1739, 1742) Inventarium för Undersviks prästbord 1713 Inventarium för Arbrå och Undersviks prästgårdar 1717 Tillägg till inventarium för Undersviks kyrka 1739 Inventarium för Arbrå och Undersviks kyrkor 1745 Berättelse av kkh P.P. Aurivillius om hans tillträde till ämbetet och   avgång därifrån 1715
+
| Inneh. även: Förteckning å dödfödda barn 1769-1803 Inflyttn.-längd 1713-1715, 1745-1805 Utflyttn.-längd 1713-1715, 1745-1797, 1801-1805 Vigselbok 1714-1734 Död- och begravningsbok 1714-1715 Kyrkoräkenskaper 1684-1694 Visitationsprotokoll 1690-1774 (även för Undersvik) Inventarium över Arbrå kyrka och prästgård samt prästbordet i Undersvik 1684 Tillägg till inventarium för Arbrå 1690, 1700, 1700-1706 Inventarium för Arbrå kyrka och prästgård 1713 (tillägg 1732, 1739, 1742) Inventarium för Undersviks prästbord 1713 Inventarium för Arbrå och Undersviks prästgårdar 1717 Tillägg till inventarium för Undersviks kyrka 1739 Inventarium för Arbrå och Undersviks kyrkor 1745 Berättelse av kkh P.P. Aurivillius om hans tillträde till ämbetet och avgång därifrån 1715
 
|-
 
|-
| 4262708
+
| 4262708  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1728-1787
+
| 2, 1728-1787  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262708
+
| 4262708  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3a, 1788-1861
+
| 3a, 1788-1861  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262709
+
| 4262709  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|E Lysnings- och vigselböcker
+
| E Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1734-1825
+
| 1, 1734-1825  
|Inneh. även: Död- och begravningsbok 1745-1805
+
| Inneh. även: Död- och begravningsbok 1745-1805
 
|-
 
|-
| 4262709
+
| 4262709  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|E Lysnings- och vigselböcker
+
| E Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1826-1861
+
| 2, 1826-1861  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262709
+
| 4262709  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1804-1861
+
| 1, 1804-1861  
|Inb.
+
| Inb.
 
|-
 
|-
| 4262710
+
| 4262710  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1840-1845
+
| 12, 1840-1845  
|Lev. 23/1952 Anm.: Isteby. Se Undersvik A I 1845-1849.
+
| Lev. 23/1952 Anm.: Isteby. Se Undersvik A I 1845-1849.
 
|-
 
|-
| 4262710
+
| 4262710  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13a, 1846-1850
+
| 13a, 1846-1850  
|Lev. 23/1952
+
| Lev. 23/1952
 
|-
 
|-
| 4262710
+
| 4262710  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13b, 1846-1850
+
| 13b, 1846-1850  
|Lev. 23/1952
+
| Lev. 23/1952
 
|-
 
|-
| 4262710
+
| 4262710  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14a, 1851-1855
+
| 14a, 1851-1855  
|Lev. 28/1962
+
| Lev. 28/1962
 
|-
 
|-
| 4262711
+
| 4262711  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 a, 1836-1840
+
| 16 a, 1836-1840  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262711
+
| 4262711  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 b, 1836-1840
+
| 16 b, 1836-1840  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262711
+
| 4262711  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 c, 1836-1840
+
| 16 c, 1836-1840  
|Lev 34/1949. Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk.
+
| Lev 34/1949. Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk.
 
|-
 
|-
| 4262711
+
| 4262711  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 c, 1841-1845
+
| 17 c, 1841-1845  
|Lev 42/1949 Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk Blad 1 saknas
+
| Lev 42/1949 Anm.: Omfattar finnförsamlingen och Annefors bruk Blad 1 saknas
 
|-
 
|-
| 4262711
+
| 4262711  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1783-1805
+
| 1, 1783-1805  
|In- och utflyttningslängd. Inneh. även: Konfirmationsbok 1783-1802.
+
| In- och utflyttningslängd. Inneh. även: Konfirmationsbok 1783-1802.
 
|-
 
|-
| 4262711
+
| 4262711  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|2, 1805-1825
+
| 2, 1805-1825  
|Inflyttningslängd. Inneh. även: Utflyttningslängd 1806.
+
| Inflyttningslängd. Inneh. även: Utflyttningslängd 1806.
 
|-
 
|-
| 4262712
+
| 4262712  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1846-1850
+
| 2, 1846-1850  
|Lev 69/1953.   Häri även husförhörslängd rörande Katrineberg 1846-1849.
+
| Lev 69/1953. Häri även husförhörslängd rörande Katrineberg 1846-1849.
 
|-
 
|-
| 4262712
+
| 4262712  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1849-1860
+
| 5, 1849-1860  
|Lev. 112/1972 Utdrag ur Hanebo husförhörslängd. Volymen delad i två upplägg: 1849-1853 och 1856-1860. 1854 och 1855 saknas.
+
| Lev. 112/1972 Utdrag ur Hanebo husförhörslängd. Volymen delad i två upplägg: 1849-1853 och 1856-1860. 1854 och 1855 saknas.
 
|-
 
|-
| 4262712
+
| 4262712  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1851-1855
+
| 6, 1851-1855  
|Lev. 14/1957 Omfattar även Annefors samt delar av Bollnäs församling.
+
| Lev. 14/1957 Omfattar även Annefors samt delar av Bollnäs församling.
 
|-
 
|-
| 4262712
+
| 4262712  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1855-1860
+
| 3, 1855-1860  
|Lev 14/1962.
+
| Lev 14/1962.
 
|-
 
|-
| 4262712
+
| 4262712  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 c, 1856-1861
+
| 20 c, 1856-1861  
|Lev 14/1962 Anm.: Omfattar Annefors och Katrineberg
+
| Lev 14/1962 Anm.: Omfattar Annefors och Katrineberg
 
|-
 
|-
| 4262712
+
| 4262712  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1843-1861
+
| 1, 1843-1861  
|Lev. 16/1952. 1843 3/4 - 1861 28/12. Häri även Död- och begravningsbok 1843 20/10 - 1861 24/12.
+
| Lev. 16/1952. 1843 3/4 - 1861 28/12. Häri även Död- och begravningsbok 1843 20/10 - 1861 24/12.
 
|-
 
|-
| 4262712
+
| 4262712  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1849-1850
+
| 4, 1849-1850  
|Lev. 16/1953 Utdrag ur Bollnäs förhörsbok.
+
| Lev. 16/1953 Utdrag ur Bollnäs förhörsbok.
 
|-
 
|-
| 4262713
+
| 4262713  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1861-1869
+
| 4, 1861-1869  
|Lev 111/1972. 1861-1869 (1870).   Med folkmängdsuppgifter 1863, 1864.
+
| Lev 111/1972. 1861-1869 (1870). Med folkmängdsuppgifter 1863, 1864.
 
|-
 
|-
| 4262713
+
| 4262713  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1870-1880
+
| 5, 1870-1880  
|Lev 77/1977.   Volymen delad i två delar, 1870-1874, 1875-1880.   Häri även böcker över obefintliga (A III) 1870-1850; folkmängdsuppgifter (G II), 1870.
+
| Lev 77/1977. Volymen delad i två delar, 1870-1874, 1875-1880. Häri även böcker över obefintliga (A III) 1870-1850; folkmängdsuppgifter (G II), 1870.
 
|-
 
|-
| 4262713
+
| 4262713  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1881-1890
+
| 6, 1881-1890  
|Lev 77/1977.   Volymen delad i två delar, 1881-1885, 1886-1890.   Häri även böcker över obefintliga (A III) 1881-1890.
+
| Lev 77/1977. Volymen delad i två delar, 1881-1885, 1886-1890. Häri även böcker över obefintliga (A III) 1881-1890.
 
|-
 
|-
| 4262716
+
| 4262716  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14b, 1851-1855
+
| 14b, 1851-1855  
|Lev. 28/1962
+
| Lev. 28/1962
 
|-
 
|-
| 4262716
+
| 4262716  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15a, 1856-1860
+
| 15a, 1856-1860  
|Lev. 28/1962
+
| Lev. 28/1962
 
|-
 
|-
| 4262716
+
| 4262716  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15b, 1856-1860
+
| 15b, 1856-1860  
|Lev. 28/1962
+
| Lev. 28/1962
 
|-
 
|-
| 4262717
+
| 4262717  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1708-1732
+
| 1, 1708-1732  
|1708-1732(1735) För 1733-1735 summariska anteckningar
+
| 1708-1732(1735) För 1733-1735 summariska anteckningar
 
|-
 
|-
| 4262717
+
| 4262717  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1736-1746
+
| 2, 1736-1746  
|Inneh. även: Sockenstämmoprotokoll m m 1747-1810
+
| Inneh. även: Sockenstämmoprotokoll m m 1747-1810
 
|-
 
|-
| 4262717
+
| 4262717  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1747-1764
+
| 3, 1747-1764  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262717
+
| 4262717  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1765-1771
+
| 4, 1765-1771  
|Även anteckningar efter 1771
+
| Även anteckningar efter 1771
 
|-
 
|-
| 4262717
+
| 4262717  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1772-1779
+
| 5, 1772-1779  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262717
+
| 4262717  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1780-1787
+
| 6, 1780-1787  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262717
+
| 4262717  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1787-1794
+
| 7, 1787-1794  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262718
+
| 4262718  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1795-1808
+
| 8, 1795-1808  
|Inneh. även: Konfirmationsbok 1803-1808
+
| Inneh. även: Konfirmationsbok 1803-1808
 
|-
 
|-
| 4262718
+
| 4262718  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1809-1814
+
| 9, 1809-1814  
|Inneh. även: Flyttningsbok 1809-1812; utflyttningsbok 1812 saknas
+
| Inneh. även: Flyttningsbok 1809-1812; utflyttningsbok 1812 saknas
 
|-
 
|-
| 4262718
+
| 4262718  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1814-1818
+
| 10, 1814-1818  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262718
+
| 4262718  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1819-1824
+
| 11, 1819-1824  
|Enstaka anteckningar efter 1825
+
| Enstaka anteckningar efter 1825
 
|-
 
|-
| 4262719
+
| 4262719  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 a, 1825-1836
+
| 12 a, 1825-1836  
|Omfattar husförhörslängd 1825-1830 uppslag 1-109 samt 1831-1836 uppslag 108-213
+
| Omfattar husförhörslängd 1825-1830 uppslag 1-109 samt 1831-1836 uppslag 108-213
 
|-
 
|-
| 4262719
+
| 4262719  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 b, 1825-1836
+
| 12 b, 1825-1836  
|Omfattar husförhörslängd 1825-1830 uppslag 110-226 samt 1831-1836 uppslag 2-107
+
| Omfattar husförhörslängd 1825-1830 uppslag 110-226 samt 1831-1836 uppslag 2-107
 
|-
 
|-
| 4262719
+
| 4262719  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 a, 1837-1846
+
| 13 a, 1837-1846  
|Omfattar husförhörslängd 1837-1841 uppslag 2-107 samt 1842-1846 uppslag 1-125
+
| Omfattar husförhörslängd 1837-1841 uppslag 2-107 samt 1842-1846 uppslag 1-125
 
|-
 
|-
| 4262719
+
| 4262719  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 b, 1837-1846
+
| 13 b, 1837-1846  
|Omfattar husförhörslängd 1837-1841 uppslag 110-217 samt 1842-1846 uppslag 130-270
+
| Omfattar husförhörslängd 1837-1841 uppslag 110-217 samt 1842-1846 uppslag 130-270
 
|-
 
|-
| 4262720
+
| 4262720  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 a, 1847-1856
+
| 14 a, 1847-1856  
|Lev. 20/1964 Omfattar husförhörslängd 1847-1851 uppslag 1-131 samt 1852-1856 uppslag 1-131
+
| Lev. 20/1964 Omfattar husförhörslängd 1847-1851 uppslag 1-131 samt 1852-1856 uppslag 1-131
 
|-
 
|-
| 4262720
+
| 4262720  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 b, 1847-1856
+
| 14 b, 1847-1856  
|Lev. 20/1964 Omfattar husförhörslängd 1847-1851 uppslag 132-226 samt 1852-1856 uppslag 132-259
+
| Lev. 20/1964 Omfattar husförhörslängd 1847-1851 uppslag 132-226 samt 1852-1856 uppslag 132-259
 
|-
 
|-
| 4262721
+
| 4262721  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 a, 1857-1866
+
| 15 a, 1857-1866  
|Lev. 20/1964 Omfattar husförhörslängd 1857-1861 uppslag 1-113 samt 1862-1866 uppslag 1-166
+
| Lev. 20/1964 Omfattar husförhörslängd 1857-1861 uppslag 1-113 samt 1862-1866 uppslag 1-166
 
|-
 
|-
| 4262721
+
| 4262721  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 b, 1857-1866
+
| 15 b, 1857-1866  
|Lev. 20/1964 Omfattar husförhörslängd 1857-1861 uppslag 113b-248 samt 1862-1866 uppslag 167-307 Inneh. även: Avlösningslängd 1855-1861
+
| Lev. 20/1964 Omfattar husförhörslängd 1857-1861 uppslag 113b-248 samt 1862-1866 uppslag 167-307 Inneh. även: Avlösningslängd 1855-1861
 
|-
 
|-
| 4262721
+
| 4262721  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1840-1894
+
| 1, 1840-1894  
|Lev. 14/1972
+
| Lev. 14/1972
 
|-
 
|-
| 4262726
+
| 4262726  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1704-1764
+
| 1, 1704-1764  
|Åren 1738-1739 saknas Inneh. även: Vigselbok 1734-1764 Död- och begravningsbok 1734-1764 Avlösningslängder 1735-1763 Series pastorum 1500-tal.-1813
+
| Åren 1738-1739 saknas Inneh. även: Vigselbok 1734-1764 Död- och begravningsbok 1734-1764 Avlösningslängder 1735-1763 Series pastorum 1500-tal.-1813
 
|-
 
|-
| 4262726
+
| 4262726  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1765-1793
+
| 2, 1765-1793  
|Inbunden i bunt Inneh. även: Vigselbok 1765-1794 Död- och begravningsbok 1765-1799 Avlösningslängder 1767-1781
+
| Inbunden i bunt Inneh. även: Vigselbok 1765-1794 Död- och begravningsbok 1765-1799 Avlösningslängder 1767-1781
 
|-
 
|-
| 4262726
+
| 4262726  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1794-1825
+
| 3, 1794-1825  
|Inneh. även: Flyttningslängder 1821-1839 Lysnings- och vigselbok 1795-1861 Död- och begravningsbok 1800-1825
+
| Inneh. även: Flyttningslängder 1821-1839 Lysnings- och vigselbok 1795-1861 Död- och begravningsbok 1800-1825
 
|-
 
|-
| 4262726
+
| 4262726  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|D I Konfirmationsböcker
+
| D I Konfirmationsböcker  
|1, 1747-1764
+
| 1, 1747-1764  
|1765-1775 saknas
+
| 1765-1775 saknas
 
|-
 
|-
| 4262726
+
| 4262726  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|D I Konfirmationsböcker
+
| D I Konfirmationsböcker  
|2, 1776-1791
+
| 2, 1776-1791  
|Häften i kapsel; 1792-1802 saknas
+
| Häften i kapsel; 1792-1802 saknas
 
|-
 
|-
| 4262726
+
| 4262726  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1826-1861
+
| 4, 1826-1861  
|Lev. 78/1951
+
| Lev. 78/1951
 
|-
 
|-
| 4262726
+
| 4262726  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1826-1861
+
| 1, 1826-1861  
|Lev. 78/1951
+
| Lev. 78/1951
 
|-
 
|-
| 4262727
+
| 4262727  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1693-1699
+
| 1, 1693-1699  
|1700-1706 saknas.
+
| 1700-1706 saknas.
 
|-
 
|-
| 4262727
+
| 4262727  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1707-1721
+
| 2, 1707-1721  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262727
+
| 4262727  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1722-1740
+
| 3, 1722-1740  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262727
+
| 4262727  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1741-1765
+
| 4, 1741-1765  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262727
+
| 4262727  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1766-1794
+
| 5, 1766-1794  
|Inneh även: Längder över nattvardsungdom 1768-1800.
+
| Inneh även: Längder över nattvardsungdom 1768-1800.
 
|-
 
|-
| 4262727
+
| 4262727  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1795-1810
+
| 6, 1795-1810  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262727
+
| 4262727  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1811-1816
+
| 7, 1811-1816  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262728
+
| 4262728  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 a, 1867-1870
+
| 16 a, 1867-1870  
|Lev. 14/1972
+
| Lev. 14/1972
 
|-
 
|-
| 4262728
+
| 4262728  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 b, 1867-1870
+
| 16 b, 1867-1870  
|Lev. 14/1972
+
| Lev. 14/1972
 
|-
 
|-
| 4262728
+
| 4262728  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17, 1871-1875
+
| 17, 1871-1875  
|Lev. 14/1972
+
| Lev. 14/1972
 
|-
 
|-
| 4262728
+
| 4262728  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18, 1876-1880
+
| 18, 1876-1880  
|Lev. 14/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1876-1880
+
| Lev. 14/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1876-1880
 
|-
 
|-
| 4262729
+
| 4262729  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|19 a, 1881-1885
+
| 19 a, 1881-1885  
|Lev. 14/1972
+
| Lev. 14/1972
 
|-
 
|-
| 4262729
+
| 4262729  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|19 b, 1881-1885
+
| 19 b, 1881-1885  
|Lev. 14/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1881-1885
+
| Lev. 14/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1881-1885
 
|-
 
|-
| 4262729
+
| 4262729  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 a, 1886-1890
+
| 20 a, 1886-1890  
|Lev. 14/1972 Inneh. även: Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1886-1891 Husförhörsförteckningar 1886-1890 Förteckning över icke konfirmerade personer äldre än 20 år 1886-1890 Förteckning över dövstumma och blinda 1886-1890 Förteckning över svagsinta och sinnessjuka 1886-1890 Kyrko- och skolrådsledamöter 1883-1894 Förteckning över förvaltare av de under församlingen stående kassorna   1886-1890 Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1886-1890
+
| Lev. 14/1972 Inneh. även: Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1886-1891 Husförhörsförteckningar 1886-1890 Förteckning över icke konfirmerade personer äldre än 20 år 1886-1890 Förteckning över dövstumma och blinda 1886-1890 Förteckning över svagsinta och sinnessjuka 1886-1890 Kyrko- och skolrådsledamöter 1883-1894 Förteckning över förvaltare av de under församlingen stående kassorna 1886-1890 Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1886-1890
 
|-
 
|-
| 4262730
+
| 4262730  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 b, 1886-1890
+
| 20 b, 1886-1890  
|Lev. 14/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1886-1890
+
| Lev. 14/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1886-1890
 
|-
 
|-
| 4262730
+
| 4262730  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 a, 1891-1895
+
| 21 a, 1891-1895  
|Lev. 14/1972 Inneh. även: Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1891-1895 Husförhörsförteckningar 1891-1894 Förteckning över icke konfirmerade personer äldre än 20 år 1891-1895 Förteckning över dövstumma och blinda 1891-1895 Förteckning över svagsinta och sinnessjuka 1891-1895 Kyrko- och skolrådsledamöter 1891-1898 Förteckning över förvaltare av de under församlingen stående kassorna 1891-1895 Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1891-1895
+
| Lev. 14/1972 Inneh. även: Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1891-1895 Husförhörsförteckningar 1891-1894 Förteckning över icke konfirmerade personer äldre än 20 år 1891-1895 Förteckning över dövstumma och blinda 1891-1895 Förteckning över svagsinta och sinnessjuka 1891-1895 Kyrko- och skolrådsledamöter 1891-1898 Förteckning över förvaltare av de under församlingen stående kassorna 1891-1895 Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1891-1895
 
|-
 
|-
| 4262730
+
| 4262730  
|Årsunda församling
+
| Årsunda församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 b, 1891-1895
+
| 21 b, 1891-1895  
|Lev. 14/1972 Inneh. även: Husförhörsförteckningar 1891-1894 Förteckning över obefintliga 1891-1895
+
| Lev. 14/1972 Inneh. även: Husförhörsförteckningar 1891-1894 Förteckning över obefintliga 1891-1895
 
|-
 
|-
| 4262731
+
| 4262731  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16a, 1861-1865
+
| 16a, 1861-1865  
|Lev. 186/1972
+
| Lev. 186/1972
 
|-
 
|-
| 4262731
+
| 4262731  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16b, 1861-1865
+
| 16b, 1861-1865  
|Lev. 186/1972
+
| Lev. 186/1972
 
|-
 
|-
| 4262731
+
| 4262731  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17a, 1866-1871
+
| 17a, 1866-1871  
|Lev. 186/1972
+
| Lev. 186/1972
 
|-
 
|-
| 4262731
+
| 4262731  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17b, 1866-1871
+
| 17b, 1866-1871  
|Lev. 186/1972
+
| Lev. 186/1972
 
|-
 
|-
| 4262732
+
| 4262732  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18a, 1871-1876
+
| 18a, 1871-1876  
|Lev. 186/1972
+
| Lev. 186/1972
 
|-
 
|-
| 4262732
+
| 4262732  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18b, 1871-1876
+
| 18b, 1871-1876  
|Lev. 186/1972
+
| Lev. 186/1972
 
|-
 
|-
| 4262732
+
| 4262732  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|19a, 1877-1880
+
| 19a, 1877-1880  
|Lev. 96/1973
+
| Lev. 96/1973
 
|-
 
|-
| 4262733
+
| 4262733  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|19b, 1877-1880
+
| 19b, 1877-1880  
|Lev. 96/1973
+
| Lev. 96/1973
 
|-
 
|-
| 4262733
+
| 4262733  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20a, 1880-1885
+
| 20a, 1880-1885  
|Lev. 96/1973 Inneh. även: Längd över soldater Förteckning över personer utan stadig hemvist Förteckning över obefintliga.
+
| Lev. 96/1973 Inneh. även: Längd över soldater Förteckning över personer utan stadig hemvist Förteckning över obefintliga.
 
|-
 
|-
| 4262733
+
| 4262733  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20b, 1880-1885
+
| 20b, 1880-1885  
|Lev. 96/1973 Inneh. även: Förteckning över personer utan stadig hemvist Förteckning över obefintliga.
+
| Lev. 96/1973 Inneh. även: Förteckning över personer utan stadig hemvist Förteckning över obefintliga.
 
|-
 
|-
| 4262735
+
| 4262735  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21a, 1885-1889
+
| 21a, 1885-1889  
|Lev. 83/1974 Inneh.även: Förteckning över kyrko- och skolrådsledamöter 1880-1884. Förteckning över förvaltare av kyrko- och skolkassorna u. å.
+
| Lev. 83/1974 Inneh.även: Förteckning över kyrko- och skolrådsledamöter 1880-1884. Förteckning över förvaltare av kyrko- och skolkassorna u. å.
 
|-
 
|-
| 4262735
+
| 4262735  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21b, 1885-1889
+
| 21b, 1885-1889  
|Lev. 83/1974 Inneh. även: Förteckning över kyrko- och skolrådsledamöter 1887. Mantalsskrivnings- ochfolkmängdsuppgifter 1885-1886.
+
| Lev. 83/1974 Inneh. även: Förteckning över kyrko- och skolrådsledamöter 1887. Mantalsskrivnings- ochfolkmängdsuppgifter 1885-1886.
 
|-
 
|-
| 4262736
+
| 4262736  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22a, 1890-1894
+
| 22a, 1890-1894  
|Lev. 83/1974
+
| Lev. 83/1974
 
|-
 
|-
| 4262736
+
| 4262736  
|Arbrå församling
+
| Arbrå församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22b, 1890-1894
+
| 22b, 1890-1894  
|Lev. 83/1974
+
| Lev. 83/1974
 
|-
 
|-
| 4262743
+
| 4262743  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1817-1824
+
| 8, 1817-1824  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262743
+
| 4262743  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1825-1830
+
| 9, 1825-1830  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262743
+
| 4262743  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1831-1838
+
| 10, 1831-1838  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262744
+
| 4262744  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1728-1799
+
| 1, 1728-1799  
|1760-1759 saknas. Infl. 1728-1759; utfl. 1728-1759, 1777-1799. Inneh även: Inkomster för kyrkan (vinpenningar) 1753-1761. Utgifter för fattigvård 1753-1801.
+
| 1760-1759 saknas. Infl. 1728-1759; utfl. 1728-1759, 1777-1799. Inneh även: Inkomster för kyrkan (vinpenningar) 1753-1761. Utgifter för fattigvård 1753-1801.
 
|-
 
|-
| 4262744
+
| 4262744  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1682-1706
+
| 1, 1682-1706  
|Endast födelsebok 1682-1687. Notskrift från omslaget - se pergamentbrevsaml. Inneh även: Vigselbok 1688-1705. Död- och begravningsbok 1688-1706.   Kopia av skriv. Till domkap. i Uppsala, odat.
+
| Endast födelsebok 1682-1687. Notskrift från omslaget - se pergamentbrevsaml. Inneh även: Vigselbok 1688-1705. Död- och begravningsbok 1688-1706. Kopia av skriv. Till domkap. i Uppsala, odat.
 
|-
 
|-
| 4262744
+
| 4262744  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1707-1752
+
| 2, 1707-1752  
|Särskild förteckn. på dödfödda och begravda 1730-1800. Inneh även: Vigselbok 1706-1752.   Död- och begravningsbok 1707-1758. Inventarieförteckningar 1707-1758. Uppgifter ang. kyrka och kyrkogård samt prästbordet. Series pastorum 1481-1864. Märkliga händelser 1709-1752.
+
| Särskild förteckn. på dödfödda och begravda 1730-1800. Inneh även: Vigselbok 1706-1752. Död- och begravningsbok 1707-1758. Inventarieförteckningar 1707-1758. Uppgifter ang. kyrka och kyrkogård samt prästbordet. Series pastorum 1481-1864. Märkliga händelser 1709-1752.
 
|-
 
|-
| 4262744
+
| 4262744  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1753-1836
+
| 3, 1753-1836  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262744
+
| 4262744  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1753-1860
+
| 1, 1753-1860  
|1753-1804 endast vigselbok.
+
| 1753-1804 endast vigselbok.
 
|-
 
|-
| 4262745
+
| 4262745  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialer
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialer  
|1, 1628-1669
+
| 1, 1628-1669  
|Kapsel Anm.:   Huvudsakligen förteckning över gåvor etc., Inkomster 1628-1669   Utgifter 1648-1669   Inneh. även: Syner och värderingar ang prästgård m m 1628-1655
+
| Kapsel Anm.: Huvudsakligen förteckning över gåvor etc., Inkomster 1628-1669 Utgifter 1648-1669 Inneh. även: Syner och värderingar ang prästgård m m 1628-1655
 
|-
 
|-
| 4262745
+
| 4262745  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker  
|1, 1648-1742
+
| 1, 1648-1742  
|Kapsel Anm.:   Ofullständig Enstaka notiser 1757-1758.   Inneh. även: Huvudräkning för fattigvård 1718-1742 Visitationsprotokoll 1688-1706 Syner ang prästgårdar 1620, 1682
+
| Kapsel Anm.: Ofullständig Enstaka notiser 1757-1758. Inneh. även: Huvudräkning för fattigvård 1718-1742 Visitationsprotokoll 1688-1706 Syner ang prästgårdar 1620, 1682
 
|-
 
|-
| 4262745
+
| 4262745  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialer
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialer  
|2, 1710-1753
+
| 2, 1710-1753  
|Kapsel Inneh. även: Sockenstämmans protokoll 1710-1760 Utdrag av inkomna skrivelser 1712-1716 Specialräkenskaper för fattigvård 1710-1741 Specialräkenskaper för kollekt 1710-1742
+
| Kapsel Inneh. även: Sockenstämmans protokoll 1710-1760 Utdrag av inkomna skrivelser 1712-1716 Specialräkenskaper för fattigvård 1710-1741 Specialräkenskaper för kollekt 1710-1742
 
|-
 
|-
| 4262745
+
| 4262745  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker  
|2, 1741-1802
+
| 2, 1741-1802  
|Kapsel Anm.:   Inkomster 1743-1802,   utgifter 1741-1802   Inneh. även: Special för kyrkokassan 1741-1802 Räkenskaper för fattigvård 1741-1802
+
| Kapsel Anm.: Inkomster 1743-1802, utgifter 1741-1802 Inneh. även: Special för kyrkokassan 1741-1802 Räkenskaper för fattigvård 1741-1802
 
|-
 
|-
| 4262745
+
| 4262745  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialer
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialer  
|3, 1751-1779
+
| 3, 1751-1779  
|Kapsel Strödda räkenskaper
+
| Kapsel Strödda räkenskaper
 
|-
 
|-
| 4262745
+
| 4262745  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialer
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialer  
|4, 1778-1801
+
| 4, 1778-1801  
|Kapsel 1778--1801-04   Special över inkomster   Inneh. även: Specialräkenskaper för fattigvård, inkomster 1778-1801.
+
| Kapsel 1778--1801-04 Special över inkomster Inneh. även: Specialräkenskaper för fattigvård, inkomster 1778-1801.
 
|-
 
|-
| 4262745
+
| 4262745  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialer
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialer  
|6, 1814-1841
+
| 6, 1814-1841  
|Kapsel Anm.1: Lucka 1835-1836. Anm.2: Upptage inkomster 1815-1841, utgifter 1814-1841.   Inneh. även: Specialräkenskaper för fattigvård 1814-1841 Specialräkenskaper för kollekt 1818-1841 Specialräkenskaper för lassarettsmedel 1818-1841
+
| Kapsel Anm.1: Lucka 1835-1836. Anm.2: Upptage inkomster 1815-1841, utgifter 1814-1841. Inneh. även: Specialräkenskaper för fattigvård 1814-1841 Specialräkenskaper för kollekt 1818-1841 Specialräkenskaper för lassarettsmedel 1818-1841
 
|-
 
|-
| 4262745
+
| 4262745  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1753-1860
+
| 1, 1753-1860  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262745
+
| 4262745  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|L V Övriga räkenskaper
+
| L V Övriga räkenskaper  
|2, 1754-1818
+
| 2, 1754-1818  
|Inb Specialräkenskaper för lasarettsmedel
+
| Inb Specialräkenskaper för lasarettsmedel
 
|-
 
|-
| 4262746
+
| 4262746  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1836-1845
+
| 11, 1836-1845  
|Lev. 54/1951
+
| Lev. 54/1951
 
|-
 
|-
| 4262746
+
| 4262746  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1846-1854
+
| 12, 1846-1854  
|Lev. 54/1951
+
| Lev. 54/1951
 
|-
 
|-
| 4262746
+
| 4262746  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 a, 1855-1860
+
| 13 a, 1855-1860  
|Lev. 29/1962 1855-1860 (1862). Register för a-b.
+
| Lev. 29/1962 1855-1860 (1862). Register för a-b.
 
|-
 
|-
| 4262746
+
| 4262746  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 b, 1855-1860
+
| 13 b, 1855-1860  
|Lev. 29/1962 1855-1860 (1862). Register se a.
+
| Lev. 29/1962 1855-1860 (1862). Register se a.
 
|-
 
|-
| 4262747
+
| 4262747  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|2, 1816-187
+
| 2, 1816-187  
|Lev. 54/1951
+
| Lev. 54/1951
 
|-
 
|-
| 4262747
+
| 4262747  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1833-1860
+
| 4, 1833-1860  
|Lev. 54/1951 Dubblettdopbok.
+
| Lev. 54/1951 Dubblettdopbok.
 
|-
 
|-
| 4262747
+
| 4262747  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1837-1861
+
| 5, 1837-1861  
|Lev. 54/1951 1837-1861 3/2
+
| Lev. 54/1951 1837-1861 3/2
 
|-
 
|-
| 4262748
+
| 4262748  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1697-1724
+
| 1, 1697-1724  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262748
+
| 4262748  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1730, 1746-1749
+
| 2, 1730, 1746-1749  
|Defekt i början.
+
| Defekt i början.
 
|-
 
|-
| 4262748
+
| 4262748  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1750-1759
+
| 3, 1750-1759  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262748
+
| 4262748  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1779-1793
+
| 4, 1779-1793  
|Defekt i slutet.
+
| Defekt i slutet.
 
|-
 
|-
| 4262748
+
| 4262748  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5a, 1800-1810
+
| 5a, 1800-1810  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262748
+
| 4262748  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5b, 1800-1810
+
| 5b, 1800-1810  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262778
+
| 4262778  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6a, 1808-1812
+
| 6a, 1808-1812  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262778
+
| 4262778  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6b, 1808-1812
+
| 6b, 1808-1812  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262778
+
| 4262778  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7a, 1813-1818 (1819)
+
| 7a, 1813-1818 (1819)  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262778
+
| 4262778  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7b, 1813-1818 (1819)
+
| 7b, 1813-1818 (1819)  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262778
+
| 4262778  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7c, 1813-1818 (1819)
+
| 7c, 1813-1818 (1819)  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262779
+
| 4262779  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8a, 1819-1827
+
| 8a, 1819-1827  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262779
+
| 4262779  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8b, 1819-1827
+
| 8b, 1819-1827  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262779
+
| 4262779  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8c, 1819-1827
+
| 8c, 1819-1827  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262779
+
| 4262779  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9a, 1828-1832
+
| 9a, 1828-1832  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262779
+
| 4262779  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9b, 1828-1832
+
| 9b, 1828-1832  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262780
+
| 4262780  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1833-1838
+
| 10, 1833-1838  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262781
+
| 4262781  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1813-1839
+
| 1, 1813-1839  
|Inflyttningslängd synes vara blott sporadiskt förd. I utflyttningslängd saknas 1818. För 1819 endast obetydliga anteckningar.
+
| Inflyttningslängd synes vara blott sporadiskt förd. I utflyttningslängd saknas 1818. För 1819 endast obetydliga anteckningar.
 
|-
 
|-
| 4262781
+
| 4262781  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1716-1754
+
| 1, 1716-1754  
|Inneh även: In- och utflyttningslängd 1716-1754. Vigselbok 1716-1754.   Död- och begravningsbok 1716-1754. Anteckningar uppå ond och god bedrift samt vad sällsamt och underligt sig tilldragit 1716-1744.
+
| Inneh även: In- och utflyttningslängd 1716-1754. Vigselbok 1716-1754. Död- och begravningsbok 1716-1754. Anteckningar uppå ond och god bedrift samt vad sällsamt och underligt sig tilldragit 1716-1744.
 
|-
 
|-
| 4262781
+
| 4262781  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1755-1792
+
| 2, 1755-1792  
|Inneh även: Vigselbok 1755-1792. Död- och begravningsbok 1755-1792. Series pastorum 1675-1851.
+
| Inneh även: Vigselbok 1755-1792. Död- och begravningsbok 1755-1792. Series pastorum 1675-1851.
 
|-
 
|-
| 4262781
+
| 4262781  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1793-1840
+
| 3, 1793-1840  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262782
+
| 4262782  
|Hassela församling
+
| Hassela församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1779-1797
+
| 1, 1779-1797  
|Inneh även: Kommunionbok 1826-1828. Kommunionbok för vissa gårdar i Bjuråker (Sniptorp, Oxåsen, Linderås, Furuberg, Elgåsen, Moräng) 1826-1828.
+
| Inneh även: Kommunionbok 1826-1828. Kommunionbok för vissa gårdar i Bjuråker (Sniptorp, Oxåsen, Linderås, Furuberg, Elgåsen, Moräng) 1826-1828.
 
|-
 
|-
| 4262782
+
| 4262782  
|Hassela församling
+
| Hassela församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1797-1804
+
| 2, 1797-1804  
|Innh. även: Husförhörslängd för vissa gårdar i Bergsjö och Bjuråker 1851-1857
+
| Innh. även: Husförhörslängd för vissa gårdar i Bergsjö och Bjuråker 1851-1857
 
|-
 
|-
| 4262782
+
| 4262782  
|Hassela församling
+
| Hassela församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1805-1818
+
| 3, 1805-1818  
|Inneh. även: Husförhörslängd för vissa gårdar i Bergsjö och Bjuråker 1841-1851
+
| Inneh. även: Husförhörslängd för vissa gårdar i Bergsjö och Bjuråker 1841-1851
 
|-
 
|-
| 4262782
+
| 4262782  
|Hassela församling
+
| Hassela församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1819-1829
+
| 4, 1819-1829  
|Inneh även: Husförhörslängd för vissa gårdar i Torp, Bergsjö och Bjuråker 1826-1843.
+
| Inneh även: Husförhörslängd för vissa gårdar i Torp, Bergsjö och Bjuråker 1826-1843.
 
|-
 
|-
| 4262782
+
| 4262782  
|Hassela församling
+
| Hassela församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1830-1839
+
| 5, 1830-1839  
|Inneh även: Husförhörslängd för vissa gårdar i Bergsjö och Bjuråker 1836-1843.
+
| Inneh även: Husförhörslängd för vissa gårdar i Bergsjö och Bjuråker 1836-1843.
 
|-
 
|-
| 4262783
+
| 4262783  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 a, 1862-1871
+
| 14 a, 1862-1871  
|Lev. 204/1972.
+
| Lev. 204/1972.
 
|-
 
|-
| 4262783
+
| 4262783  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 b, 1862-1871
+
| 14 b, 1862-1871  
|Lev. 204/1972
+
| Lev. 204/1972
 
|-
 
|-
| 4262784
+
| 4262784  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 a, 1872-1876
+
| 15 a, 1872-1876  
|Lev. 57/1974
+
| Lev. 57/1974
 
|-
 
|-
| 4262784
+
| 4262784  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 b, 1872-1876
+
| 15 b, 1872-1876  
|Lev. 57/1974
+
| Lev. 57/1974
 
|-
 
|-
| 4262785
+
| 4262785  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 a, 1877-1886
+
| 16 a, 1877-1886  
|Lev. 57/1974
+
| Lev. 57/1974
 
|-
 
|-
| 4262785
+
| 4262785  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 b, 1877-1886
+
| 16 b, 1877-1886  
|Lev. 57/1974
+
| Lev. 57/1974
 
|-
 
|-
| 4262786
+
| 4262786  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 a, 1887-1892
+
| 17 a, 1887-1892  
|Lev. 57/1974
+
| Lev. 57/1974
 
|-
 
|-
| 4262786
+
| 4262786  
|Bergsjö församling
+
| Bergsjö församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 b, 1887-1892
+
| 17 b, 1887-1892  
|Lev. 57/1974
+
| Lev. 57/1974
 
|-
 
|-
| 4262787
+
| 4262787  
|Hassela församling
+
| Hassela församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1862-1871
+
| 8, 1862-1871  
|Lev 11/1972 Inneh även: Förteckning över obefintliga 1862-1871 till Bergsjö, Bjuråker och Ljusdal   hörande kommunikanter 1862-1869
+
| Lev 11/1972 Inneh även: Förteckning över obefintliga 1862-1871 till Bergsjö, Bjuråker och Ljusdal hörande kommunikanter 1862-1869
 
|-
 
|-
| 4262787
+
| 4262787  
|Hassela församling
+
| Hassela församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1872-1877
+
| 9, 1872-1877  
|Lev 11/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1872-1877
+
| Lev 11/1972 Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1872-1877
 
|-
 
|-
| 4262792
+
| 4262792  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1758-1785
+
| 1, 1758-1785  
|Omfattar två längder. Defekter.
+
| Omfattar två längder. Defekter.
 
|-
 
|-
| 4262792
+
| 4262792  
|Bjuråkers församlin
+
| Bjuråkers församling
g|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1824-1832
+
| 2, 1824-1832  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262792
+
| 4262792  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1793-1863
+
| 1, 1793-1863  
|1804-1807; 1818-1861. Se Norrbo E:1.
+
| 1804-1807; 1818-1861. Se Norrbo E:1.
 
|-
 
|-
| 4262792
+
| 4262792  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1793-1840
+
| 1, 1793-1840  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262793
+
| 4262793  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11a, 1839-1845
+
| 11a, 1839-1845  
|Lev. 53/1952
+
| Lev. 53/1952
 
|-
 
|-
| 4262793
+
| 4262793  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11b, 1839-1845
+
| 11b, 1839-1845  
|Lev. 53/1952
+
| Lev. 53/1952
 
|-
 
|-
| 4262794
+
| 4262794  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12a, 1846-1857
+
| 12a, 1846-1857  
|Lev. 15/1962
+
| Lev. 15/1962
 
|-
 
|-
| 4262794
+
| 4262794  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12b, 1846-1857
+
| 12b, 1846-1857  
|Lev. 15/1962
+
| Lev. 15/1962
 
|-
 
|-
| 4262795
+
| 4262795  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13a, 1858-1863
+
| 13a, 1858-1863  
|Lev. 15/1962
+
| Lev. 15/1962
 
|-
 
|-
| 4262795
+
| 4262795  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13b, 1858-1863
+
| 13b, 1858-1863  
|Lev. 15/1962
+
| Lev. 15/1962
 
|-
 
|-
| 4262795
+
| 4262795  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|2, 1840-1889 (1890)
+
| 2, 1840-1889 (1890)  
|Lev. 97/1972
+
| Lev. 97/1972
 
|-
 
|-
| 4262796
+
| 4262796  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1841-1871
+
| 5, 1841-1871  
|Lev. 53/1952
+
| Lev. 53/1952
 
|-
 
|-
| 4262796
+
| 4262796  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|2, 1841-1871
+
| 2, 1841-1871  
|Lev. 15/1962
+
| Lev. 15/1962
 
|-
 
|-
| 4262797
+
| 4262797  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1738-1759
+
| 1, 1738-1759  
|Inneh. även: Inflyttningslängd 1743-1759 Utflyttningslängd 1741-1754, 1759 Konfirmationslängd 1738-1759
+
| Inneh. även: Inflyttningslängd 1743-1759 Utflyttningslängd 1741-1754, 1759 Konfirmationslängd 1738-1759
 
|-
 
|-
| 4262831
+
| 4262831  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2 a, 1760-1775
+
| 2 a, 1760-1775  
|Anm.:   Omfattar även finnförsamlingen
+
| Anm.: Omfattar även finnförsamlingen
 
|-
 
|-
| 4262831
+
| 4262831  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2 b, 1760-1775
+
| 2 b, 1760-1775  
|Inneh. även: Inflyttningslängd 1760-1772 Utflyttningslängd 1760-1773 Konfirmationslängd 1760-1775
+
| Inneh. även: Inflyttningslängd 1760-1772 Utflyttningslängd 1760-1773 Konfirmationslängd 1760-1775
 
|-
 
|-
| 4262831
+
| 4262831  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 a, 1777-1782
+
| 3 a, 1777-1782  
|Anm.: Omfattar även finnförsamlingen
+
| Anm.: Omfattar även finnförsamlingen
 
|-
 
|-
| 4262831
+
| 4262831  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 b, 1777-1782 (1791)
+
| 3 b, 1777-1782 (1791)  
|Inneh. även: Inflyttningslängd 1779-1782 Utflyttningslängd 1779-1783 Konfirmationslängd 1776-1777, 1779-1782
+
| Inneh. även: Inflyttningslängd 1779-1782 Utflyttningslängd 1779-1783 Konfirmationslängd 1776-1777, 1779-1782
 
|-
 
|-
| 4262832
+
| 4262832  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 a, 1798-1804
+
| 7 a, 1798-1804  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262832
+
| 4262832  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 b, 1798-1804
+
| 7 b, 1798-1804  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262832
+
| 4262832  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 a, 1805-1812 (13)
+
| 8 a, 1805-1812 (13)  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262832
+
| 4262832  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 b, 1805-1812 (13)
+
| 8 b, 1805-1812 (13)  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262833
+
| 4262833  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 a, 1826-1830
+
| 14 a, 1826-1830  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262833
+
| 4262833  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 b, 1826-1830
+
| 14 b, 1826-1830  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262834
+
| 4262834  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1698-1733
+
| 1, 1698-1733  
|Luckor 1698 31/8-1699 30/4, 1703 6/1-1704 22/2, 1719   14/6-1720 6/3 samt resten av 1720.
+
| Luckor 1698 31/8-1699 30/4, 1703 6/1-1704 22/2, 1719 14/6-1720 6/3 samt resten av 1720.
 
|-
 
|-
| 4262834
+
| 4262834  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1734-1769
+
| 2, 1734-1769  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262834
+
| 4262834  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1770-1790
+
| 3, 1770-1790  
|Lucka dec. 1776-dec. 1777.
+
| Lucka dec. 1776-dec. 1777.
 
|-
 
|-
| 4262834
+
| 4262834  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1791-1826
+
| 4, 1791-1826  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262834
+
| 4262834  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|6, 1837-1861
+
| 6, 1837-1861  
|(Lev.18/1950; Återlev. 1953) Lev. 23/1962. Inneh. även: Special för fattigkassan 1/5 1794-30/4 1801.
+
| (Lev.18/1950; Återlev. 1953) Lev. 23/1962. Inneh. även: Special för fattigkassan 1/5 1794-30/4 1801.
 
|-
 
|-
| 4262835
+
| 4262835  
|Norrbo församling
+
| Norrbo församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1691-1717
+
| 1, 1691-1717  
|Ett flertal luckor.
+
| Ett flertal luckor.
 
|-
 
|-
| 4262835
+
| 4262835  
|Norrbo församling
+
| Norrbo församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1739-1752
+
| 2, 1739-1752  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262835
+
| 4262835  
|Norrbo församling
+
| Norrbo församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|3, 1809-1835
+
| 3, 1809-1835  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262835
+
| 4262835  
|Norrbo församling
+
| Norrbo församling  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1803-1861
+
| 1, 1803-1861  
|Inneh även: Fattigräkenskaper 1755-1801. Lysnings- och vigselbok för Bjuråker 1804-1807, 1818-1861.
+
| Inneh även: Fattigräkenskaper 1755-1801. Lysnings- och vigselbok för Bjuråker 1804-1807, 1818-1861.
 
|-
 
|-
| 4262835
+
| 4262835  
|Norrbo församling
+
| Norrbo församling  
|H I a Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
+
| H I a Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken  
|1, 1779-1863
+
| 1, 1779-1863  
|Inneh. även: Bilagor till födelse- och dopbok 1877, 1779-1863 Komplement till konfirmationslängden 1869, 1891 Komplement till husförhörslängden, februari 1770 Bilaga till kommunionslängden 1860
+
| Inneh. även: Bilagor till födelse- och dopbok 1877, 1779-1863 Komplement till konfirmationslängden 1869, 1891 Komplement till husförhörslängden, februari 1770 Bilaga till kommunionslängden 1860
 
|-
 
|-
| 4262836
+
| 4262836  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14a, 1864-1870 (1871)
+
| 14a, 1864-1870 (1871)  
|Lev. 97/1972Inneh även:Förteckning över barn för vilka uppfostringshjälp erhålles från Serafimerorden u.å. (1860-talet).Förteckning över dömda 1866.Förteckning över nattvardsgäster 1867, 1868.
+
| Lev. 97/1972Inneh även:Förteckning över barn för vilka uppfostringshjälp erhålles från Serafimerorden u.å. (1860-talet).Förteckning över dömda 1866.Förteckning över nattvardsgäster 1867, 1868.
 
|-
 
|-
| 4262836
+
| 4262836  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14b, 1864-1870
+
| 14b, 1864-1870  
|Lev. 97/1972
+
| Lev. 97/1972
 
|-
 
|-
| 4262837
+
| 4262837  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15a, 1871-1876 (1877)
+
| 15a, 1871-1876 (1877)  
|Lev. 97/1972
+
| Lev. 97/1972
 
|-
 
|-
| 4262837
+
| 4262837  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15b, 1871-1876 (1877)
+
| 15b, 1871-1876 (1877)  
|Med folkmängdsuppgifter 1870, 1871.
+
| Med folkmängdsuppgifter 1870, 1871.
 
|-
 
|-
| 4262838
+
| 4262838  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16a, 1877-1881
+
| 16a, 1877-1881  
|Lev. 97/1972
+
| Lev. 97/1972
 
|-
 
|-
| 4262839
+
| 4262839  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16b, 1877-1885
+
| 16b, 1877-1885  
|Lev. 97/1972Volymen utgöres av två hopbundna längder och med följande dubbelfoliering: längd 1877-1881 å fol. 483-571, längd 1881-1885 å fol. 326-623. Inneh även:Husförhörslängd 1881-1885 del II Förteckning över obefintliga 1881-1 885 fol. 616.Förteckning över baptister samt blinda och döva 1880-talet fol. 622-623.
+
| Lev. 97/1972Volymen utgöres av två hopbundna längder och med följande dubbelfoliering: längd 1877-1881 å fol. 483-571, längd 1881-1885 å fol. 326-623. Inneh även:Husförhörslängd 1881-1885 del II Förteckning över obefintliga 1881-1 885 fol. 616.Förteckning över baptister samt blinda och döva 1880-talet fol. 622-623.
 
|-
 
|-
| 4262839
+
| 4262839  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17, 1881-1885
+
| 17, 1881-1885  
|Lev. 97/1972Fol 193-199 saknas.
+
| Lev. 97/1972Fol 193-199 saknas.
 
|-
 
|-
| 4262840
+
| 4262840  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18a, 1886-1895 (1896)
+
| 18a, 1886-1895 (1896)  
|Lev. 97/1972
+
| Lev. 97/1972
 
|-
 
|-
| 4262840
+
| 4262840  
|Bjuråkers församling
+
| Bjuråkers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18b, 1886-1895
+
| 18b, 1886-1895  
|Lev. 97/1972Inneh även:Förteckning över obefintliga 1886-1896.
+
| Lev. 97/1972Inneh även:Förteckning över obefintliga 1886-1896.
 
|-
 
|-
| 4262870
+
| 4262870  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|D I Konfirmationsböcker
+
| D I Konfirmationsböcker  
|1, 1803-1841
+
| 1, 1803-1841  
|-1842
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262870
+
| 4262870  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1765-1832
+
| 1, 1765-1832  
|-1833
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262870
+
| 4262870  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1795-1861
+
| 1, 1795-1861  
|För 1808-1809 särskild längd för dem som stupat i fält.
+
| För 1808-1809 särskild längd för dem som stupat i fält.
 
|-
 
|-
| 4262870
+
| 4262870  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884)
+
| H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884)  
|2, 1744-1778
+
| 2, 1744-1778  
|Flyttningsattester
+
| Flyttningsattester
 
|-
 
|-
| 4262871
+
| 4262871  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884)
+
| H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884)  
|3, 1791-1863
+
| 3, 1791-1863  
|Strödda lösa bilagor
+
| Strödda lösa bilagor
 
|-
 
|-
| 4262871
+
| 4262871  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884)
+
| H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884)  
|4, 1800-1806
+
| 4, 1800-1806  
|Flyttningsattester
+
| Flyttningsattester
 
|-
 
|-
| 4262871
+
| 4262871  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884)
+
| H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884)  
|5, 1836-1838
+
| 5, 1836-1838  
|Lev. 1941 Flyttningsattester
+
| Lev. 1941 Flyttningsattester
 
|-
 
|-
| 4262871
+
| 4262871  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884)
+
| H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884)  
|6, 1840-1849
+
| 6, 1840-1849  
|Lev. 14/1951 Lysningshandlingar
+
| Lev. 14/1951 Lysningshandlingar
 
|-
 
|-
| 4262871
+
| 4262871  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884)
+
| H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884)  
|7, 1843-1847
+
| 7, 1843-1847  
|Lev. 14/1951 Flyttningsattester
+
| Lev. 14/1951 Flyttningsattester
 
|-
 
|-
| 4262871
+
| 4262871  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884)
+
| H I Bilagor till kyrkobokföringen (1735-1884)  
|8, 1845-1849
+
| 8, 1845-1849  
|Lev. 14/1951 Tillståndsbevis att emigrera
+
| Lev. 14/1951 Tillståndsbevis att emigrera
 
|-
 
|-
| 4262872
+
| 4262872  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper  
|1, 1670-1703
+
| 1, 1670-1703  
|Inb i kapsel Anm.. Räkenskaperna omfattar förutom special 1670-1703; Räkning mellan präst och kyrkvär- dar 1675-1688, 1690-1695, Kyrkvinsräkning 1672-1675, 1682-1686 Räkning för mässhake 1672-1673 Föräringar till fattiga av brudgummar och andra 1675-1690 Föräringar till stora klockanns omgjutning 1689 Frivilliga gåvor till kyrkan 1696 Frivilliga gåvor till fattiga 1696   Inneh. även: Visitationsprotokoll 1690, 1699, 1701, 1704 Avskrifter av handlingar ang prästbolet och dess fiske, fä- bodar m m 1377-1728 Prästgårdsinventarium 1696 Kyrkans invigningsbrev (avskrift) 1468 Anteckning om kyrkans brand 1590, 1711
+
| Inb i kapsel Anm.. Räkenskaperna omfattar förutom special 1670-1703; Räkning mellan präst och kyrkvär- dar 1675-1688, 1690-1695, Kyrkvinsräkning 1672-1675, 1682-1686 Räkning för mässhake 1672-1673 Föräringar till fattiga av brudgummar och andra 1675-1690 Föräringar till stora klockanns omgjutning 1689 Frivilliga gåvor till kyrkan 1696 Frivilliga gåvor till fattiga 1696 Inneh. även: Visitationsprotokoll 1690, 1699, 1701, 1704 Avskrifter av handlingar ang prästbolet och dess fiske, fä- bodar m m 1377-1728 Prästgårdsinventarium 1696 Kyrkans invigningsbrev (avskrift) 1468 Anteckning om kyrkans brand 1590, 1711
 
|-
 
|-
| 4262872
+
| 4262872  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|1, 1704-1795
+
| 1, 1704-1795  
|Inb i kapsel Inneh. även: Visitationsprotokoll 1712, 1752, 1768, 1795 Inventarieförteckningar 1712,   1713 med tillägg till 1724,1766, 1795, 1803, 1805, 1810 Avskrifter av skrivelser ang   pension 1757, 1767 ang socken- magsin 1768 Undersökning efter inbrott i sak- ristian 1810
+
| Inb i kapsel Inneh. även: Visitationsprotokoll 1712, 1752, 1768, 1795 Inventarieförteckningar 1712, 1713 med tillägg till 1724,1766, 1795, 1803, 1805, 1810 Avskrifter av skrivelser ang pension 1757, 1767 ang socken- magsin 1768 Undersökning efter inbrott i sak- ristian 1810
 
|-
 
|-
| 4262872
+
| 4262872  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper  
|2, 1714-1743
+
| 2, 1714-1743  
|Inb i kapsel Avser tiden 1714-05-01--1743-04-30 Kladd
+
| Inb i kapsel Avser tiden 1714-05-01--1743-04-30 Kladd
 
|-
 
|-
| 4262872
+
| 4262872  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper  
|3, 1743-1770
+
| 3, 1743-1770  
|Inb i kapsel Avser tiden 1743-05-01--1770-04-30 Kladd
+
| Inb i kapsel Avser tiden 1743-05-01--1770-04-30 Kladd
 
|-
 
|-
| 4262873
+
| 4262873  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper  
|4, 1770-1791
+
| 4, 1770-1791  
|Inb i kapsel Avser tiden 1770-05-01--1791-04-30 Kladd
+
| Inb i kapsel Avser tiden 1770-05-01--1791-04-30 Kladd
 
|-
 
|-
| 4262873
+
| 4262873  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper  
|5, 1791-1844
+
| 5, 1791-1844  
|Inb i kapsel Avser tiden 1791-05-01--1801-04-30, 1837-05-01--1844-04-30   Inneh. även: Kladdräkenskaper för fattigmedel, lasarettsmedel och kollekter samma år
+
| Inb i kapsel Avser tiden 1791-05-01--1801-04-30, 1837-05-01--1844-04-30 Inneh. även: Kladdräkenskaper för fattigmedel, lasarettsmedel och kollekter samma år
 
|-
 
|-
| 4262873
+
| 4262873  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|2, 1795-1801
+
| 2, 1795-1801  
|Inb Inneh. även: Skuldbok 1804-1805 Visitationsprotokoll 1813, 1850, 1857, 1864, 1878 (även omfattande Annefors och Katrineberg) Inventarieförteckningar 1822, 1825, 1827, 1829, 1836, 1840, 1850, 1864, 1866, 1867, 1868, 1870 (även Annefors och Katrine- berg kapell) Avskrifter av skrivelser ang an- läggande av kapell vid Annefors bruk 1838, ang underhåll av grav 1840, ang upplåtande av hälften av stomhemmanet Finnfara till komministerboställe 1837 Series pastorum 1741-1840 Series comministrorum 1739-1834
+
| Inb Inneh. även: Skuldbok 1804-1805 Visitationsprotokoll 1813, 1850, 1857, 1864, 1878 (även omfattande Annefors och Katrineberg) Inventarieförteckningar 1822, 1825, 1827, 1829, 1836, 1840, 1850, 1864, 1866, 1867, 1868, 1870 (även Annefors och Katrine- berg kapell) Avskrifter av skrivelser ang an- läggande av kapell vid Annefors bruk 1838, ang underhåll av grav 1840, ang upplåtande av hälften av stomhemmanet Finnfara till komministerboställe 1837 Series pastorum 1741-1840 Series comministrorum 1739-1834
 
|-
 
|-
| 4262873
+
| 4262873  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|L I b Räkens
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper  
kaper för kyrka, specialräkenskaper
+
| 6, 1801-1835  
|6, 1801-1835|Kapsel Avser tiden 1801-05-01--1835-04-30 Kladd Inneh. även: Kladdräkenskaper för fattigkassan 1801-05-01--1835-04-30 och för lasarettsmedel 1801-05-01-- -1805-04-30
+
| Kapsel Avser tiden 1801-05-01--1835-04-30 Kladd Inneh. även: Kladdräkenskaper för fattigkassan 1801-05-01--1835-04-30 och för lasarettsmedel 1801-05-01-- -1805-04-30
 
|-
 
|-
| 4262874
+
| 4262874  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|3, 1801-1876
+
| 3, 1801-1876  
|Inb Inneh. även: Fattigkassans huvudräkning 1801-05-01--1847-11-01
+
| Inb Inneh. även: Fattigkassans huvudräkning 1801-05-01--1847-11-01
 
|-
 
|-
| 4262874
+
| 4262874  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|4, 1877-1883
+
| 4, 1877-1883  
|Ficka
+
| Ficka
 
|-
 
|-
| 4262874
+
| 4262874  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|L I c Räkenskaper för kyrka, skuldböcker
+
| L I c Räkenskaper för kyrka, skuldböcker  
|1, 1789-1832
+
| 1, 1789-1832  
|Inb lev 18/1950 Inneh. även: Fattigkassans skuldbok 1802-1832
+
| Inb lev 18/1950 Inneh. även: Fattigkassans skuldbok 1802-1832
 
|-
 
|-
| 4262874
+
| 4262874  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|L I c Räkenskaper för kyrka, skuldböcker
+
| L I c Räkenskaper för kyrka, skuldböcker  
|2, 1829-1833
+
| 2, 1829-1833  
|Inb Lev 18/1950 Inneh. även: Fattigkassans skuldbok 1829-1834
+
| Inb Lev 18/1950 Inneh. även: Fattigkassans skuldbok 1829-1834
 
|-
 
|-
| 4262874
+
| 4262874  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|L I c Räkenskaper för kyrka, skuldböcker
+
| L I c Räkenskaper för kyrka, skuldböcker  
|3, 1832-1850
+
| 3, 1832-1850  
|Inb Lev 18/1950 Inneh. även: Fattigkassans skuldbok 1832-1847
+
| Inb Lev 18/1950 Inneh. även: Fattigkassans skuldbok 1832-1847
 
|-
 
|-
| 4262874
+
| 4262874  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper  
|9, 183118321843-
+
| 9, 183118321843-  
|Ficka Spridda räkenskapshandlingar utan datum Lev 18/1950 och 93/1951
+
| Ficka Spridda räkenskapshandlingar utan datum Lev 18/1950 och 93/1951
 
|-
 
|-
| 4262875
+
| 4262875  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 a, 1841-1845
+
| 17 a, 1841-1845  
|Lev 93/1951
+
| Lev 93/1951
 
|-
 
|-
| 4262875
+
| 4262875  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 b, 1841-1845
+
| 17 b, 1841-1845  
|Lev 93/1951
+
| Lev 93/1951
 
|-
 
|-
| 4262892
+
| 4262892  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 a, 1846-1850
+
| 18 a, 1846-1850  
|Lev 93/1951
+
| Lev 93/1951
 
|-
 
|-
| 4262892
+
| 4262892  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 b, 1846-1850
+
| 18 b, 1846-1850  
|Lev 93/1951
+
| Lev 93/1951
 
|-
 
|-
| 4262893
+
| 4262893  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|19 a, 1851-1855
+
| 19 a, 1851-1855  
|Lev 23/1962 Se även Katrineberg A I: 5
+
| Lev 23/1962 Se även Katrineberg A I: 5
 
|-
 
|-
| 4262893
+
| 4262893  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|19 b, 1851-1855
+
| 19 b, 1851-1855  
|Lev 23/1962
+
| Lev 23/1962
 
|-
 
|-
| 4262894
+
| 4262894  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 a, 1856-1860 (1861)
+
| 20 a, 1856-1860 (1861)  
|Lev 23/1962
+
| Lev 23/1962
 
|-
 
|-
| 4262894
+
| 4262894  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 b, 1856-1860 (1861)
+
| 20 b, 1856-1860 (1861)  
|Lev 23/1962
+
| Lev 23/1962
 
|-
 
|-
| 4262895
+
| 4262895  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|3, 1840-1860
+
| 3, 1840-1860  
|In- och utflyttningslängd. Lev. 93/1951.
+
| In- och utflyttningslängd. Lev. 93/1951.
 
|-
 
|-
| 4262895
+
| 4262895  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1827-1861
+
| 5, 1827-1861  
|Lev. 33/1953.
+
| Lev. 33/1953.
 
|-
 
|-
| 4262895
+
| 4262895  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1833-1861
+
| 2, 1833-1861  
|Lev. 93/1951.
+
| Lev. 93/1951.
 
|-
 
|-
| 4262896
+
| 4262896  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 a, 1861-1865
+
| 21 a, 1861-1865  
|Lev 110/1972  
+
| Lev 110/1972  
Södra delen
+
Södra delen  
 +
 
 
|-
 
|-
| 4262896
+
| 4262896  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 b, 1861-1865
+
| 21 b, 1861-1865  
|Lev 110/1972 Norra delen
+
| Lev 110/1972 Norra delen
 
|-
 
|-
| 4262897
+
| 4262897  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22 a, 1866-1870
+
| 22 a, 1866-1870  
|Lev 110/1972 Södra delen
+
| Lev 110/1972 Södra delen
 
|-
 
|-
| 4262897
+
| 4262897  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22 b, 1866-1870
+
| 22 b, 1866-1870  
|Lev 110/1972 Norra delen
+
| Lev 110/1972 Norra delen
 
|-
 
|-
| 4262898
+
| 4262898  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 a, 1871-1875
+
| 23 a, 1871-1875  
|Lev 110/1972 Södra delen
+
| Lev 110/1972 Södra delen
 
|-
 
|-
| 4262898
+
| 4262898  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 b, 1871-1875
+
| 23 b, 1871-1875  
|Lev 110/1972 Södra delen
+
| Lev 110/1972 Södra delen
 
|-
 
|-
| 4262898
+
| 4262898  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 c, 1871-1875
+
| 23 c, 1871-1875  
|Lev 110/1972 Norra delen
+
| Lev 110/1972 Norra delen
 
|-
 
|-
| 4262898
+
| 4262898  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 d, 1871-1875
+
| 23 d, 1871-1875  
|Lev 110/1972 Norra delen
+
| Lev 110/1972 Norra delen
 
|-
 
|-
| 4262899
+
| 4262899  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|24 a, 1876-1880
+
| 24 a, 1876-1880  
|Lev 76/1977 Södra delen A
+
| Lev 76/1977 Södra delen A
 
|-
 
|-
| 4262899
+
| 4262899  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|24 b, 1876-1880
+
| 24 b, 1876-1880  
|Lev 76/1977 Södra delen B
+
| Lev 76/1977 Södra delen B
 
|-
 
|-
| 4262899
+
| 4262899  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|24 c, 1876-1880
+
| 24 c, 1876-1880  
|Lev 76/1977 Norra delen A
+
| Lev 76/1977 Norra delen A
 
|-
 
|-
| 4262900
+
| 4262900  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|24 d, 1876-1880
+
| 24 d, 1876-1880  
|Lev 76/1977 Norra delen B
+
| Lev 76/1977 Norra delen B
 
|-
 
|-
| 4262901
+
| 4262901  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|25 a, 1881-1885
+
| 25 a, 1881-1885  
|Lev 76/1977 Södra delen A
+
| Lev 76/1977 Södra delen A
 
|-
 
|-
| 4262901
+
| 4262901  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|25 b, 1881-1885
+
| 25 b, 1881-1885  
|Lev 76/1977 Södra delen B
+
| Lev 76/1977 Södra delen B
 
|-
 
|-
| 4262901
+
| 4262901  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|25 c, 1881-1885
+
| 25 c, 1881-1885  
|Lev 76/1977 Norra delen A
+
| Lev 76/1977 Norra delen A
 
|-
 
|-
| 4262955
+
| 4262955  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1673-1705
+
| 1, 1673-1705  
|Defekt i början
+
| Defekt i början
 
|-
 
|-
| 4262955
+
| 4262955  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1695-1720
+
| 2, 1695-1720  
|Innehåller även: Begravningsbok 1688--1702-11-30
+
| Innehåller även: Begravningsbok 1688--1702-11-30
 
|-
 
|-
| 4262955
+
| 4262955  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1766-1771
+
| 3, 1766-1771  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262955
+
| 4262955  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1775-1784
+
| 4, 1775-1784  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262955
+
| 4262955  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 a, 1787-1794
+
| 5 a, 1787-1794  
|För 1787 endast ofullständiga uppgifter
+
| För 1787 endast ofullständiga uppgifter
 
|-
 
|-
| 4262956
+
| 4262956  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 b, 1787-1794
+
| 5 b, 1787-1794  
|För 1787 endast ofullständiga uppgifter
+
| För 1787 endast ofullständiga uppgifter
 
|-
 
|-
| 4262956
+
| 4262956  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 a, 1795-1801
+
| 6 a, 1795-1801  
|En del anteckningar om förhör även 1802
+
| En del anteckningar om förhör även 1802
 
|-
 
|-
| 4262956
+
| 4262956  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 b, 1795-1801
+
| 6 b, 1795-1801  
|En del anteckningar om förhör även 1802
+
| En del anteckningar om förhör även 1802
 
|-
 
|-
| 4262956
+
| 4262956  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 a, 1802-1809
+
| 7 a, 1802-1809  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262956
+
| 4262956  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 b, 1802-1809
+
| 7 b, 1802-1809  
|Även förteckning över vargeringskarlar
+
| Även förteckning över vargeringskarlar
 
|-
 
|-
| 4262957
+
| 4262957  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 a, 1809-1815
+
| 8 a, 1809-1815  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262957
+
| 4262957  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 b, 1809-1815
+
| 8 b, 1809-1815  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262957
+
| 4262957  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 a, 1816-1823
+
| 9 a, 1816-1823  
|Innehåller även: Referat (fragment) av socken-stämmoprotokoll angående intäkter till kyrkan uå, m m
+
| Innehåller även: Referat (fragment) av socken-stämmoprotokoll angående intäkter till kyrkan uå, m m
 
|-
 
|-
| 4262957
+
| 4262957  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 b, 1816-1823
+
| 9 b, 1816-1823  
|Även flera anteckningar för 1824 Innehåller även: Anteckningar rörande biblar
+
| Även flera anteckningar för 1824 Innehåller även: Anteckningar rörande biblar
 
|-
 
|-
| 4262957
+
| 4262957  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 a, 1824-1829
+
| 10 a, 1824-1829  
|Innehåller även: Instruktion för tillvägagångs-sättet vid husförhör 1824
+
| Innehåller även: Instruktion för tillvägagångs-sättet vid husförhör 1824
 
|-
 
|-
| 4262957
+
| 4262957  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 b, 1824-1829
+
| 10 b, 1824-1829  
|Diverse korta anteckningar på sista bladen
+
| Diverse korta anteckningar på sista bladen
 
|-
 
|-
| 4262958
+
| 4262958  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 a, 1830-1835
+
| 11 a, 1830-1835  
|Soldatlängd 1830-1834, för 1835 ofullständiga anteckningar, undantagsvis förhör
+
| Soldatlängd 1830-1834, för 1835 ofullständiga anteckningar, undantagsvis förhör
 
|-
 
|-
| 4262958
+
| 4262958  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 b, 1830-1835
+
| 11 b, 1830-1835  
|Soldatlängd 1830-1834
+
| Soldatlängd 1830-1834
 
|-
 
|-
| 4262959
+
| 4262959  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 a, 1835-1843
+
| 12 a, 1835-1843  
|Uppgifter för 1843 ofullständiga
+
| Uppgifter för 1843 ofullständiga
 
|-
 
|-
| 4262959
+
| 4262959  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 b, 1835-1843
+
| 12 b, 1835-1843  
|Uppgifter för 1843 ofullständiga
+
| Uppgifter för 1843 ofullständiga
 
|-
 
|-
| 4262960
+
| 4262960  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1682-1734
+
| 1, 1682-1734  
|Före 1717-05-01 endast dopbok Lucka 1726-02-24 --05-01
+
| Före 1717-05-01 endast dopbok Lucka 1726-02-24 --05-01
 
|-
 
|-
| 4262960
+
| 4262960  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1734-1790
+
| 2, 1734-1790  
|Defekt i början; luckor 1736-06-27 - 1737-03-03, 1741-10-04 - 1742-04-29 Innehåller även: Vigselbok 1734-1790 Död- och begravningsbok 1734-1790
+
| Defekt i början; luckor 1736-06-27 - 1737-03-03, 1741-10-04 - 1742-04-29 Innehåller även: Vigselbok 1734-1790 Död- och begravningsbok 1734-1790
 
|-
 
|-
| 4262960
+
| 4262960  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1791-1828
+
| 3, 1791-1828  
|Innehåller även: Lysnings- och vigselbok 1791-1828 Död- och begravningsbok 1791-1819
+
| Innehåller även: Lysnings- och vigselbok 1791-1828 Död- och begravningsbok 1791-1819
 
|-
 
|-
| 4262960
+
| 4262960  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1829-1861
+
| 4, 1829-1861  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4262960
+
| 4262960  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1833-1904
+
| 5, 1833-1904  
|Duplettbok
+
| Duplettbok
 
|-
 
|-
| 4264756
+
| 4264756  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|D I Konfirmationsböcker
+
| D I Konfirmationsböcker  
|1, 1834-1839
+
| 1, 1834-1839  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264756
+
| 4264756  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1721-1732
+
| 1, 1721-1732  
|Början saknas, troligen även defekt i slutet
+
| Början saknas, troligen även defekt i slutet
 
|-
 
|-
| 4264756
+
| 4264756  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1778-1793
+
| 2, 1778-1793  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264757
+
| 4264757  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|3, 1793-1807
+
| 3, 1793-1807  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264757
+
| 4264757  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|4, 1807-1822
+
| 4, 1807-1822  
|Innehåller även bl a: PM om enskild skrift 1820-1821
+
| Innehåller även bl a: PM om enskild skrift 1820-1821
 
|-
 
|-
| 4264757
+
| 4264757  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|5, 1822-1832
+
| 5, 1822-1832  
|Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1812-1814, 1825-1838 Förteckning över personer som med villkor av pastors bifall få gå till nattvard Föreskrifter om tillträde till nattvard
+
| Innehåller även: Längder över nattvardsungdom 1812-1814, 1825-1838 Förteckning över personer som med villkor av pastors bifall få gå till nattvard Föreskrifter om tillträde till nattvard
 
|-
 
|-
| 4264757
+
| 4264757  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|6, 1836-1841
+
| 6, 1836-1841  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264758
+
| 4264758  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|1, 1643-1669
+
| 1, 1643-1669  
|Inb Anm.: Huvudbok 1643-1652 Special 1653-1669 Inneh. även: Organisträkning 1662-1670 Fattigräkenskaper 1653-1663 Inventarieförteckning u å Handlingar ang kyrka 1653-1670 Handlingar ang prästbordet 1474-1685
+
| Inb Anm.: Huvudbok 1643-1652 Special 1653-1669 Inneh. även: Organisträkning 1662-1670 Fattigräkenskaper 1653-1663 Inventarieförteckning u å Handlingar ang kyrka 1653-1670 Handlingar ang prästbordet 1474-1685
 
|-
 
|-
| 4264758
+
| 4264758  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|2, 1653-1712
+
| 2, 1653-1712  
|Inb Anm.: Endast huvudbok Inneh. även: Utlåningsbok 1844-1883 Fattigräkenskaper 1661, 1668-1717 (huvudbok) Skrivelser 1454 (kopia), 1654-1682 Inventarieförteckning och hand- lingar 1653, 1665, 1673, 1682 Handlingar ang kyrka 1653-1670 Prästboställshandlingar 1653-1686
+
| Inb Anm.: Endast huvudbok Inneh. även: Utlåningsbok 1844-1883 Fattigräkenskaper 1661, 1668-1717 (huvudbok) Skrivelser 1454 (kopia), 1654-1682 Inventarieförteckning och hand- lingar 1653, 1665, 1673, 1682 Handlingar ang kyrka 1653-1670 Prästboställshandlingar 1653-1686
 
|-
 
|-
| 4264758
+
| 4264758  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|3, 1717-1734
+
| 3, 1717-1734  
|Kapsel Inneh. även: Fattigräkenskaper 1717-1734
+
| Kapsel Inneh. även: Fattigräkenskaper 1717-1734
 
|-
 
|-
| 4264758
+
| 4264758  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|4, 1734-1762
+
| 4, 1734-1762  
|Kapsel Inneh. även: Fattigräkenskaper 1734-1762
+
| Kapsel Inneh. även: Fattigräkenskaper 1734-1762
 
|-
 
|-
| 4264758
+
| 4264758  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper  
|5, 1762-1802
+
| 5, 1762-1802  
|Kapsel Anm. 1: Utgöres av huvudbok och inkomstspecial Anm. 2:   Specialen avser endast 1762-1775   Inneh. även: Huvudbok och inkomstspecial över fattigmedel 1762-1775 Lista å utdelade fattigmedel 1821 Pålysningsbok 1819-1824   Förteckning över rekvirenter av nya psalmboken 1821
+
| Kapsel Anm. 1: Utgöres av huvudbok och inkomstspecial Anm. 2: Specialen avser endast 1762-1775 Inneh. även: Huvudbok och inkomstspecial över fattigmedel 1762-1775 Lista å utdelade fattigmedel 1821 Pålysningsbok 1819-1824 Förteckning över rekvirenter av nya psalmboken 1821
 
|-
 
|-
| 4264758
+
| 4264758  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|L I b Räkenskaper för kyrkan, specialier
+
| L I b Räkenskaper för kyrkan, specialier  
|1, 1776-1802
+
| 1, 1776-1802  
|Kapsel Anm.: Tidigare L I: 6 Inneh. även: Fattigräkenskaper 1776-1802
+
| Kapsel Anm.: Tidigare L I: 6 Inneh. även: Fattigräkenskaper 1776-1802
 
|-
 
|-
| 4264759
+
| 4264759  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|25 d, 1881-1885
+
| 25 d, 1881-1885  
|Lev 76/1977 Norra delen B
+
| Lev 76/1977 Norra delen B
 
|-
 
|-
| 4264759
+
| 4264759  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|25 e, 1881-1885
+
| 25 e, 1881-1885  
|Lev 76/1977 Norra delen C
+
| Lev 76/1977 Norra delen C
 
|-
 
|-
| 4264760
+
| 4264760  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|26 a, 1886-1890
+
| 26 a, 1886-1890  
|Lev 76/1977 Södra delen A
+
| Lev 76/1977 Södra delen A
 
|-
 
|-
| 4264760
+
| 4264760  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|26 b, 1886-1890
+
| 26 b, 1886-1890  
|Lev 76/1977 Södra delen B
+
| Lev 76/1977 Södra delen B
 
|-
 
|-
| 4264761
+
| 4264761  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|26 c, 1886-1890
+
| 26 c, 1886-1890  
|Lev 76/1977 Norra delen A
+
| Lev 76/1977 Norra delen A
 
|-
 
|-
| 4264762
+
| 4264762  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|26 d, 1886-1890
+
| 26 d, 1886-1890  
|Lev 76/1977 Norra delen B
+
| Lev 76/1977 Norra delen B
 
|-
 
|-
| 4264762
+
| 4264762  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|26 e, 1886-1890
+
| 26 e, 1886-1890  
|Lev 76/1977 Norra delen C
+
| Lev 76/1977 Norra delen C
 
|-
 
|-
| 4264763
+
| 4264763  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|27 a, 1891-1895
+
| 27 a, 1891-1895  
|Lev 76/1977 Södra delen A
+
| Lev 76/1977 Södra delen A
 
|-
 
|-
| 4264763
+
| 4264763  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|27 b, 1891-1895
+
| 27 b, 1891-1895  
|Lev 76/1977 Södra delen B
+
| Lev 76/1977 Södra delen B
 
|-
 
|-
| 4264764
+
| 4264764  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|27 c, 1891-1895
+
| 27 c, 1891-1895  
|Volym 27 c: 1 Lev 76/1977 Fol 1 - 315 Norra delen
+
| Volym 27 c: 1 Lev 76/1977 Fol 1 - 315 Norra delen
 
|-
 
|-
| 4264764
+
| 4264764  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|27c:1, 1891-1895
+
| 27c:1, 1891-1895  
|Volym 27 c: 2 Lev 76/1977 Fol 316 - 650. Norra delen A
+
| Volym 27 c: 2 Lev 76/1977 Fol 316 - 650. Norra delen A
 
|-
 
|-
| 4264765
+
| 4264765  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|27 d, 1891-1895
+
| 27 d, 1891-1895  
|Lev 76/1977 Norra delen B
+
| Lev 76/1977 Norra delen B
 
|-
 
|-
| 4264765
+
| 4264765  
|Bollnäs församling
+
| Bollnäs församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|27 e, 1891-1895
+
| 27 e, 1891-1895  
|Lev 76/1977 Norra delen
+
| Lev 76/1977 Norra delen
 
|-
 
|-
| 4264769
+
| 4264769  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1712-1750
+
| 1, 1712-1750  
|Innehåller 1-årslängder, 1724 och 1726 års saknas
+
| Innehåller 1-årslängder, 1724 och 1726 års saknas
 
|-
 
|-
| 4264769
+
| 4264769  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2 a, 1751-1768
+
| 2 a, 1751-1768  
|Innehåller 1-årslängder, 1752, 1758, 1759, 1762, 1766 års saknas
+
| Innehåller 1-årslängder, 1752, 1758, 1759, 1762, 1766 års saknas
 
|-
 
|-
| 4264769
+
| 4264769  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2 b, 1769-1788
+
| 2 b, 1769-1788  
|Innehåller 1-årslängder, 1771(?), 1773, 1779, 1782-1783, 1785-1786 års saknas Inneh. även: Konfirmationsbok 1770-1780
+
| Innehåller 1-årslängder, 1771(?), 1773, 1779, 1782-1783, 1785-1786 års saknas Inneh. även: Konfirmationsbok 1770-1780
 
|-
 
|-
| 4264770
+
| 4264770  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 a, 1823-1829
+
| 7 a, 1823-1829  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264770
+
| 4264770  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 b, 1823-1829
+
| 7 b, 1823-1829  
|Inneh. även: Förteckning över ynglingar i församlingen som vid 1829 års början ingå i nationalbeväringen
+
| Inneh. även: Förteckning över ynglingar i församlingen som vid 1829 års början ingå i nationalbeväringen
 
|-
 
|-
| 4264770
+
| 4264770  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 a, 1830-1835
+
| 8 a, 1830-1835  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264770
+
| 4264770  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 b, 1830-1835
+
| 8 b, 1830-1835  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264770
+
| 4264770  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 a, 1835-1840
+
| 9 a, 1835-1840  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264770
+
| 4264770  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 b, 1835-1840
+
| 9 b, 1835-1840  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264771
+
| 4264771  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1812-1837
+
| 1, 1812-1837  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264771
+
| 4264771  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|2, 1838-1861
+
| 2, 1838-1861  
|Lev. 55/1972 Inneh. även: Kommunionbok 1866-1870
+
| Lev. 55/1972 Inneh. även: Kommunionbok 1866-1870
 
|-
 
|-
| 4264771
+
| 4264771  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1688-1710
+
| 1, 1688-1710  
|1688 16/12-1710 15/4 Defekt i början Inneh. även: Födelse- och dopbok för Njutånger 1698-1710 Vigselbok 1691-1698 Begravningsbok 1688 17/3-1701, 1707, 1709 För 1695-97, 1707, 1709 endast ett fåtal anteckningar Begravningsbok för Njutånger 1698-1699 1/5, 1703 Förteckning över kyrkovärdar, sexmän och byvaktare 1692 8/5
+
| 1688 16/12-1710 15/4 Defekt i början Inneh. även: Födelse- och dopbok för Njutånger 1698-1710 Vigselbok 1691-1698 Begravningsbok 1688 17/3-1701, 1707, 1709 För 1695-97, 1707, 1709 endast ett fåtal anteckningar Begravningsbok för Njutånger 1698-1699 1/5, 1703 Förteckning över kyrkovärdar, sexmän och byvaktare 1692 8/5
 
|-
 
|-
| 4264771
+
| 4264771  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1710-1755
+
| 2, 1710-1755  
|Inneh. även: In- och utflyttningslängder 1710-1755 Vigselbok 1710-1755 Död- och begravningsbok 1710-1755 Luckor: 1713 sept-1715 febr, 1716 före 30/9, från 1718 5/6 till 1719 29/4 Referat av sockenstämmobeslut 1710-1755 Vad sällsamt etc 1721 (ryssarnas härjningar), 1723, 1727   (skadedjur)
+
| Inneh. även: In- och utflyttningslängder 1710-1755 Vigselbok 1710-1755 Död- och begravningsbok 1710-1755 Luckor: 1713 sept-1715 febr, 1716 före 30/9, från 1718 5/6 till 1719 29/4 Referat av sockenstämmobeslut 1710-1755 Vad sällsamt etc 1721 (ryssarnas härjningar), 1723, 1727 (skadedjur)
 
|-
 
|-
| 4264771
+
| 4264771  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1756-1800
+
| 3, 1756-1800  
|Inneh. även: In- och utflyttningslängder 1756-1789 Lysnings- och vigselbok 1756-1800 Död- och begravningsbok 1756-1800 Längd över personer, som undergått kyrkoplikt 1770-1799 Förteckning över kyrkovärdar, sexmän, korvaktare m fl uppsyningsmän för kyrkan, byvaktare 1771?, 1774 Sockenstämmoreferat och protokoll 1756-1800 Vad sällsamt etc 1769, 1771 (vaccinationsprotokoll), 1793 Protokoll över rättsliga undersökningar 1779-1785 "Attester till dem som med gårdsavel farit att dem förbyta eller försälja"   1777-1785 Protokoll vid undersökning å riksarkivet av vissa Enångers församlings   kyrkoböcker 1921 7/9 med RA:s sigill, hopfäst med 2 handl av 1928:   Protokoll över rättskemisk undersökning av bläcket (23 mars) och brev till   kyrkoherden i Enånger (11 april)
+
| Inneh. även: In- och utflyttningslängder 1756-1789 Lysnings- och vigselbok 1756-1800 Död- och begravningsbok 1756-1800 Längd över personer, som undergått kyrkoplikt 1770-1799 Förteckning över kyrkovärdar, sexmän, korvaktare m fl uppsyningsmän för kyrkan, byvaktare 1771?, 1774 Sockenstämmoreferat och protokoll 1756-1800 Vad sällsamt etc 1769, 1771 (vaccinationsprotokoll), 1793 Protokoll över rättsliga undersökningar 1779-1785 "Attester till dem som med gårdsavel farit att dem förbyta eller försälja" 1777-1785 Protokoll vid undersökning å riksarkivet av vissa Enångers församlings kyrkoböcker 1921 7/9 med RA:s sigill, hopfäst med 2 handl av 1928: Protokoll över rättskemisk undersökning av bläcket (23 mars) och brev till kyrkoherden i Enånger (11 april)
 
|-
 
|-
| 4264771
+
| 4264771  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1801-1862
+
| 4, 1801-1862  
|1801-1862 1/1
+
| 1801-1862 1/1
 
|-
 
|-
| 4264772
+
| 4264772  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 a, 1843-1848
+
| 13 a, 1843-1848  
|Lev. 75/1951
+
| Lev. 75/1951
 
|-
 
|-
| 4264772
+
| 4264772  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 b, 1843-1848
+
| 13 b, 1843-1848  
|Lev. 75/1951
+
| Lev. 75/1951
 
|-
 
|-
| 4264773
+
| 4264773  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 a, 1849-1857
+
| 14 a, 1849-1857  
|1849-1857 (1858) Lev. 75/1951
+
| 1849-1857 (1858) Lev. 75/1951
 
|-
 
|-
| 4264773
+
| 4264773  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 b, 1849-1857
+
| 14 b, 1849-1857  
|1849-1857 (1858) Lev. 75/1951
+
| 1849-1857 (1858) Lev. 75/1951
 
|-
 
|-
| 4264774
+
| 4264774  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 a, 1867-1874
+
| 15 a, 1867-1874  
|Lev. 64/1972
+
| Lev. 64/1972
 
|-
 
|-
| 4264774
+
| 4264774  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 b, 1867-1874
+
| 15 b, 1867-1874  
|Lev. 64/1972
+
| Lev. 64/1972
 
|-
 
|-
| 4264775
+
| 4264775  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 a, 1875-1882
+
| 16 a, 1875-1882  
|Lev. 122/1972
+
| Lev. 122/1972
 
|-
 
|-
| 4264775
+
| 4264775  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 b, 1875-1882
+
| 16 b, 1875-1882  
|Lev. 122/1972
+
| Lev. 122/1972
 
|-
 
|-
| 4264776
+
| 4264776  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 a, 1883-1892
+
| 17 a, 1883-1892  
|Lev. 122/1972
+
| Lev. 122/1972
 
|-
 
|-
| 4264777
+
| 4264777  
|Delsbo församling
+
| Delsbo församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 b, 1883-1892
+
| 17 b, 1883-1892  
|Lev. 122/1972
+
| Lev. 122/1972
 
|-
 
|-
| 4264797
+
| 4264797  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|D I Konfirmationsböcker
+
| D I Konfirmationsböcker  
|1, 1807-1897
+
| 1, 1807-1897  
|Lev. 55/1972 1808, 1814 saknas
+
| Lev. 55/1972 1808, 1814 saknas
 
|-
 
|-
| 4264797
+
| 4264797  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1761-1783
+
| 1, 1761-1783  
|Innehåller 2 längder: 1761-1776 och 1777-1783
+
| Innehåller 2 längder: 1761-1776 och 1777-1783
 
|-
 
|-
| 4264797
+
| 4264797  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1784-1789
+
| 2, 1784-1789  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264797
+
| 4264797  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|3, 1845-1866
+
| 3, 1845-1866  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264797
+
| 4264797  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1801-1861
+
| 1, 1801-1861  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264798
+
| 4264798  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper.
+
| L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper.  
|1, 1622-1667
+
| 1, 1622-1667  
|1622-1667 (68). Inb i kapsel. Kyrkoräkenskaper. Inneh även: Kyrkotunneräkning 1628-1644 Skrivelser i kopia ang d:o 1644   Hospitalspenningeräkning 1636-1653.   Förteckning över döda 1641. Inventarieförteckning 1655, 1659. Längd över givare av nya kyrkoklockan 1663.   Bänklängder 1660, u å.   Handlingar ang kyrkliga boställen 1628-1629, 1639, 1662
+
| 1622-1667 (68). Inb i kapsel. Kyrkoräkenskaper. Inneh även: Kyrkotunneräkning 1628-1644 Skrivelser i kopia ang d:o 1644 Hospitalspenningeräkning 1636-1653. Förteckning över döda 1641. Inventarieförteckning 1655, 1659. Längd över givare av nya kyrkoklockan 1663. Bänklängder 1660, u å. Handlingar ang kyrkliga boställen 1628-1629, 1639, 1662
 
|-
 
|-
| 4264798
+
| 4264798  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper.
+
| L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper.  
|2, 1659-1797
+
| 2, 1659-1797  
|Inb. Kyrkoräkenskaper. Inneh även: Visitationsprotokoll 1690, 1694, 1696, 1698, 1699, 1701, 1706, 1708, 1710, 1713, 1715 (avse även Njutånger) samt inven- tarieförteckningar och handlingar 1959, 1670, 1691, 1696, 1711, 1712, 1717
+
| Inb. Kyrkoräkenskaper. Inneh även: Visitationsprotokoll 1690, 1694, 1696, 1698, 1699, 1701, 1706, 1708, 1710, 1713, 1715 (avse även Njutånger) samt inven- tarieförteckningar och handlingar 1959, 1670, 1691, 1696, 1711, 1712, 1717
 
|-
 
|-
| 4264798
+
| 4264798  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper
+
| L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper  
|1, 1706-1727
+
| 1, 1706-1727  
|Inb. Specialräkenskaper
+
| Inb. Specialräkenskaper
 
|-
 
|-
| 4264798
+
| 4264798  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper
+
| L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper  
|2, 1710-1782
+
| 2, 1710-1782  
|Inb. Specialräkenskaper. Inneh även: Räkning över avskickade kollekter 1710-1722
+
| Inb. Specialräkenskaper. Inneh även: Räkning över avskickade kollekter 1710-1722
 
|-
 
|-
| 4264798
+
| 4264798  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper
+
| L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper  
|3, 1766-1799
+
| 3, 1766-1799  
|Inb. Specialräkenskaper.   Anm: Inneh inkomstbok 1766-1788. Utgiftbok 1766-1799.   Inneh även: Räkning över insamlade kollekter 1766-1769
+
| Inb. Specialräkenskaper. Anm: Inneh inkomstbok 1766-1788. Utgiftbok 1766-1799. Inneh även: Räkning över insamlade kollekter 1766-1769
 
|-
 
|-
| 4264798
+
| 4264798  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper
+
| L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper  
|4, 1782-1802
+
| 4, 1782-1802  
|Inb. Specialräkenskaper.   Inneh även: Skuldbok 1802-1857
+
| Inb. Specialräkenskaper. Inneh även: Skuldbok 1802-1857
 
|-
 
|-
| 4264799
+
| 4264799  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper
+
| L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper  
|5, 1795-1839
+
| 5, 1795-1839  
|Inb. Specialräkenskaper. Inneh även: Räkning över utlån ur kyrkokassan 1827-1833
+
| Inb. Specialräkenskaper. Inneh även: Räkning över utlån ur kyrkokassan 1827-1833
 
|-
 
|-
| 4264799
+
| 4264799  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper
+
| L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper  
|6, 1802-1854
+
| 6, 1802-1854  
|Inb. Specialräkenskaper
+
| Inb. Specialräkenskaper
 
|-
 
|-
| 4264799
+
| 4264799  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper.
+
| L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper.  
|3, 1802-1895
+
| 3, 1802-1895  
|Inb. Huvudräkenskaper. Lev 55/1972 Inneh även: Fattigkassans huvudräkning 1802-1848   Altartavlefondens huvudräkning 1894-1896. Kyrkobyggnadskassans huvudräkning 1879
+
| Inb. Huvudräkenskaper. Lev 55/1972 Inneh även: Fattigkassans huvudräkning 1802-1848 Altartavlefondens huvudräkning 1894-1896. Kyrkobyggnadskassans huvudräkning 1879
 
|-
 
|-
| 4264799
+
| 4264799  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper
+
| L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper  
|7, 1817-1839
+
| 7, 1817-1839  
|Inb. Skuldbok
+
| Inb. Skuldbok
 
|-
 
|-
| 4264799
+
| 4264799  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper
+
| L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper  
|9, 1854-1896
+
| 9, 1854-1896  
|Inb i kapsel. Specialräkenskaper. Lev 55/1972.   Inneh även: Altartavlefondens räkenskaper 1894-1897
+
| Inb i kapsel. Specialräkenskaper. Lev 55/1972. Inneh även: Altartavlefondens räkenskaper 1894-1897
 
|-
 
|-
| 4264799
+
| 4264799  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper
+
| L I b Räkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper  
|8, 1839-1876
+
| 8, 1839-1876  
|Inb. Kladd.   Lev 55/1972
+
| Inb. Kladd. Lev 55/1972
 
|-
 
|-
| 4264800
+
| 4264800  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 a, 1840-1844
+
| 10 a, 1840-1844  
|Lev. 45/1951 Inneh. även: Förteckningar över byvaktare 1844 samt över medlemmar i nykterhetsförening 1841 1/2
+
| Lev. 45/1951 Inneh. även: Förteckningar över byvaktare 1844 samt över medlemmar i nykterhetsförening 1841 1/2
 
|-
 
|-
| 4264800
+
| 4264800  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 b, 1840-1844
+
| 10 b, 1840-1844  
|Lev. 45/1951
+
| Lev. 45/1951
 
|-
 
|-
| 4264800
+
| 4264800  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1845-1849
+
| 11, 1845-1849  
|Lev. 45/1951 Inneh. även: Förteckning över kyrkorådets ledamöter samt över byvaktare hösten 1847-1848
+
| Lev. 45/1951 Inneh. även: Förteckning över kyrkorådets ledamöter samt över byvaktare hösten 1847-1848
 
|-
 
|-
| 4264801
+
| 4264801  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1850-1860
+
| 12, 1850-1860  
|Lev. 47/1962 Häri även förteckning över byvaktare 1855-1859
+
| Lev. 47/1962 Häri även förteckning över byvaktare 1855-1859
 
|-
 
|-
| 4264801
+
| 4264801  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1801-1861
+
| 1, 1801-1861  
|Inneh. även: Kommunionlängd 1871 5/3
+
| Inneh. även: Kommunionlängd 1871 5/3
 
|-
 
|-
| 4264802
+
| 4264802  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|1, 1721-1736
+
| 1, 1721-1736  
|1721-1735 (1736)Förhörsbok
+
| 1721-1735 (1736)Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264802
+
| 4264802  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|2, 1736-1755
+
| 2, 1736-1755  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264802
+
| 4264802  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|3, 1744-1763
+
| 3, 1744-1763  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264802
+
| 4264802  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|4, 1764-1765
+
| 4, 1764-1765  
|1764-1765 (?) Förhörsbok
+
| 1764-1765 (?) Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264802
+
| 4264802  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|5 a, 1766-1774
+
| 5 a, 1766-1774  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264802
+
| 4264802  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|5 b, 1775-1780
+
| 5 b, 1775-1780  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264803
+
| 4264803  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|6 a, 1781-1795
+
| 6 a, 1781-1795  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264803
+
| 4264803  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|6 b, 1781-1795
+
| 6 b, 1781-1795  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264803
+
| 4264803  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|7 a, 1795-1807
+
| 7 a, 1795-1807  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264803
+
| 4264803  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|7 b, 1795-1807
+
| 7 b, 1795-1807  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264803
+
| 4264803  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|7 c, 1795-1807
+
| 7 c, 1795-1807  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264804
+
| 4264804  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|8, 1807-1812
+
| 8, 1807-1812  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264804
+
| 4264804  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|9 a, 1813-1819
+
| 9 a, 1813-1819  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264804
+
| 4264804  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|9 b, 1813-1819
+
| 9 b, 1813-1819  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264804
+
| 4264804  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|10 a, 1820-1827
+
| 10 a, 1820-1827  
|1820-1826 (1827) Förhörsbok
+
| 1820-1826 (1827) Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264804
+
| 4264804  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|10 b, 1820-1827
+
| 10 b, 1820-1827  
|Förhörsbok
+
| Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264805
+
| 4264805  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|11, 1827-1832
+
| 11, 1827-1832  
|1827-1831 (1832) Förhörsbok Inneh. även: Avlösningslängd 1827-1831
+
| 1827-1831 (1832) Förhörsbok Inneh. även: Avlösningslängd 1827-1831
 
|-
 
|-
| 4264805
+
| 4264805  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|12, 1832-1836
+
| 12, 1832-1836  
|Förhörsbok Inneh. även: Avlösningslängd 1832-1836
+
| Förhörsbok Inneh. även: Avlösningslängd 1832-1836
 
|-
 
|-
| 4264805
+
| 4264805  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|13, 1837-1841
+
| 13, 1837-1841  
|Förhörsbok Inneh. även: Avlösningslängd 1837-1841
+
| Förhörsbok Inneh. även: Avlösningslängd 1837-1841
 
|-
 
|-
| 4264805
+
| 4264805  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|14, 1842-1846
+
| 14, 1842-1846  
|Förhörsbok Inneh. även: Avlösningslängd 1842-1846
+
| Förhörsbok Inneh. även: Avlösningslängd 1842-1846
 
|-
 
|-
| 4264805
+
| 4264805  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|15, 1845-1857
+
| 15, 1845-1857  
|Förhörsbok Anm.: Kvartovolym, omfattande lillskogs och Risarvs rotar.
+
| Förhörsbok Anm.: Kvartovolym, omfattande lillskogs och Risarvs rotar.
 
|-
 
|-
| 4264806
+
| 4264806  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|16 a, 1847-1852
+
| 16 a, 1847-1852  
|1847-1851 (1852) Förhörsbok Inneh. även: Avlösningslängd 1847-1851
+
| 1847-1851 (1852) Förhörsbok Inneh. även: Avlösningslängd 1847-1851
 
|-
 
|-
| 4264806
+
| 4264806  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|16 b, 1847-1856
+
| 16 b, 1847-1856  
|1847-1851 (1856) Förhörsbok
+
| 1847-1851 (1856) Förhörsbok
 
|-
 
|-
| 4264806
+
| 4264806  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|17, 1859-1866
+
| 17, 1859-1866  
|Förhörsbok Anm.: Kvartovolym, omfattande Lillskogs och Risarvs rotar.
+
| Förhörsbok Anm.: Kvartovolym, omfattande Lillskogs och Risarvs rotar.
 
|-
 
|-
| 4264807
+
| 4264807  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1759-1860
+
| 1, 1759-1860  
|Gäller även Los 1759-1846. Omfattar inflyttningslängd 1763-1860 (lucka 1794-1796). Utflyttningslängd 1759-1860.
+
| Gäller även Los 1759-1846. Omfattar inflyttningslängd 1763-1860 (lucka 1794-1796). Utflyttningslängd 1759-1860.
 
|-
 
|-
| 4264807
+
| 4264807  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1680-1743
+
| 1, 1680-1743  
|1688-1731 är volymen upplagd efter byar o s v.
+
| 1688-1731 är volymen upplagd efter byar o s v.
 
|-
 
|-
| 4264807
+
| 4264807  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1729-1787
+
| 2, 1729-1787  
|Volymen är upplagd efter byar   o s v. Lucka 1779-1786.
+
| Volymen är upplagd efter byar o s v. Lucka 1779-1786.
 
|-
 
|-
| 4264807
+
| 4264807  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1779-1861
+
| 3, 1779-1861  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264807
+
| 4264807  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1833-1862
+
| 4, 1833-1862  
|Duplett
+
| Duplett
 
|-
 
|-
| 4264808
+
| 4264808  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1749-1754
+
| 1, 1749-1754  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264808
+
| 4264808  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1755-1765
+
| 2, 1755-1765  
|Gäller även Karsvall i Los.
+
| Gäller även Karsvall i Los.
 
|-
 
|-
| 4264808
+
| 4264808  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1711-1769
+
| 1, 1711-1769  
|Inneh. även: In- och utflyttningslängd 1722-1758. Död- och begravningsbok 1711-1752. Statistik över födde och döde 1721-1738.
+
| Inneh. även: In- och utflyttningslängd 1722-1758. Död- och begravningsbok 1711-1752. Statistik över födde och döde 1721-1738.
 
|-
 
|-
| 4264808
+
| 4264808  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1770-1861
+
| 2, 1770-1861  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264808
+
| 4264808  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1752-1806
+
| 1, 1752-1806  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264808
+
| 4264808  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|2, 1807-1861
+
| 2, 1807-1861  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264809
+
| 4264809  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|L I a Huvudräkenskaper för kyrkan
+
| L I a Huvudräkenskaper för kyrkan  
|1, 1623-1636
+
| 1, 1623-1636  
|Band i kapsel Kyrkoräkenskaper Inneh även: Kyrkoinventarium för Färila och Kårböle 1633 (?) Anteckning om fattigmedel 1632 (?)
+
| Band i kapsel Kyrkoräkenskaper Inneh även: Kyrkoinventarium för Färila och Kårböle 1633 (?) Anteckning om fattigmedel 1632 (?)
 
|-
 
|-
| 4264809
+
| 4264809  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|L I a Huvudräkenskaper för kyrkan
+
| L I a Huvudräkenskaper för kyrkan  
|2, 1652-1725
+
| 2, 1652-1725  
|Kyrkoräkenskaper Anm: Avser huvudräkenskaper 1652-1680 Specialräkenskaper 1692-1725 Inneh även: Födelse- och dopbok 1692-1703 Inventarium, odat Anteckningar om präster, avlidna m m
+
| Kyrkoräkenskaper Anm: Avser huvudräkenskaper 1652-1680 Specialräkenskaper 1692-1725 Inneh även: Födelse- och dopbok 1692-1703 Inventarium, odat Anteckningar om präster, avlidna m m
 
|-
 
|-
| 4264809
+
| 4264809  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|L I a Huvudräkenskaper för kyrkan
+
| L I a Huvudräkenskaper för kyrkan  
|3, 1680-1709
+
| 3, 1680-1709  
|Kapsel Kyrkoräkenskaper Inneh även: Visitationsprotokoll 1690-1732 Prästgårdsinventarium 1680 Kyrkoinventarium 1680-1722 Utdrag ur häradsrättsprotokoll 1759-03-31 ang Kårbölebornas medverkan i Färila kyrko- och prästgårdsbyggnad
+
| Kapsel Kyrkoräkenskaper Inneh även: Visitationsprotokoll 1690-1732 Prästgårdsinventarium 1680 Kyrkoinventarium 1680-1722 Utdrag ur häradsrättsprotokoll 1759-03-31 ang Kårbölebornas medverkan i Färila kyrko- och prästgårdsbyggnad
 
|-
 
|-
| 4264809
+
| 4264809  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|L I a Huvudräkenskaper för kyrkan
+
| L I a Huvudräkenskaper för kyrkan  
|4, 1709-1738
+
| 4, 1709-1738  
|Kapsel Kyrkoräkenskaper
+
| Kapsel Kyrkoräkenskaper
 
|-
 
|-
| 4264809
+
| 4264809  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|L I b Specialräkenskaper för kyrkan
+
| L I b Specialräkenskaper för kyrkan  
|1, 1725-1747
+
| 1, 1725-1747  
|Kapsel Specialräkenskaper Inneh även: Fattigräkenskaper 1725-1743 Special för Kårböle kapell 1725-1746
+
| Kapsel Specialräkenskaper Inneh även: Fattigräkenskaper 1725-1743 Special för Kårböle kapell 1725-1746
 
|-
 
|-
| 4264809
+
| 4264809  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|L I a Huvudräkenskaper för kyrkan
+
| L I a Huvudräkenskaper för kyrkan  
|6, 1738-1773
+
| 6, 1738-1773  
|Kapsel Kyrkoräkenskaper Inneh även: Avskrift av kungl brev 1612-11-11 Visitationsprotokoll 1739-1771 Kyrkoinventarium 1752, 1764 Series pastorum 1623-1742
+
| Kapsel Kyrkoräkenskaper Inneh även: Avskrift av kungl brev 1612-11-11 Visitationsprotokoll 1739-1771 Kyrkoinventarium 1752, 1764 Series pastorum 1623-1742
 
|-
 
|-
| 4264810
+
| 4264810  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|L I a Huvudräkenskaper för kyrkan
+
| L I a Huvudräkenskaper för kyrkan  
|7, 1773-1798
+
| 7, 1773-1798  
|Kapsel Kyrkoräkenskaper Inneh även: Vinsädslista 1781-1787 Avskrifter av kyrkans reverser 1788-1789 Visitationshandlingar 1781-1798 Inventarieförteckning 1795 (omfattar även Los kyrka) Berättelse om Färila nya kyrkas uppbyggande 1781-1782 Anteckning om kyrkans 100-års jubileum 1883
+
| Kapsel Kyrkoräkenskaper Inneh även: Vinsädslista 1781-1787 Avskrifter av kyrkans reverser 1788-1789 Visitationshandlingar 1781-1798 Inventarieförteckning 1795 (omfattar även Los kyrka) Berättelse om Färila nya kyrkas uppbyggande 1781-1782 Anteckning om kyrkans 100-års jubileum 1883
 
|-
 
|-
| 4264810
+
| 4264810  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|L I b Specialräkenskaper för kyrkan
+
| L I b Specialräkenskaper för kyrkan  
|2, 1798-1847
+
| 2, 1798-1847  
|Kapsel Kyrkoräkenskaper Anm: Avser specialräkenskaper 1798-1801 Kyrkokassans skuldbok 1801-1847 Fattigkassans skuldbok 1801-1847
+
| Kapsel Kyrkoräkenskaper Anm: Avser specialräkenskaper 1798-1801 Kyrkokassans skuldbok 1801-1847 Fattigkassans skuldbok 1801-1847
 
|-
 
|-
| 4264810
+
| 4264810  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|L I a Huvudräkenskaper för kyrkan
+
| L I a Huvudräkenskaper för kyrkan  
|8, 1801-1874
+
| 8, 1801-1874  
|Huvudbok Inneh även: Fattigkassans huvudbok 1801-1865
+
| Huvudbok Inneh även: Fattigkassans huvudbok 1801-1865
 
|-
 
|-
| 4264810
+
| 4264810  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|L I b Specialräkenskaper för kyrkan
+
| L I b Specialräkenskaper för kyrkan  
|3, 1801-1847
+
| 3, 1801-1847  
|Specialräkenskaper
+
| Specialräkenskaper
 
|-
 
|-
| 4264811
+
| 4264811  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|18, 1852-1856
+
| 18, 1852-1856  
|Förhörsbok Anm: Häri även förteckning över gratialister 1855 samt anmälan av Erik Olofsson Fayers död 1856. Inneh. även: Avlösningslängd 1855-1857.
+
| Förhörsbok Anm: Häri även förteckning över gratialister 1855 samt anmälan av Erik Olofsson Fayers död 1856. Inneh. även: Avlösningslängd 1855-1857.
 
|-
 
|-
| 4264811
+
| 4264811  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|19 a, 1855-1861
+
| 19 a, 1855-1861  
|Förhörsbok Anm. 1: Boken har huvudsakligen tjänstgjort som kommunionlängd. Anm. 2: Häri även förteckning över gratialister 1856-1862 samt över åtalade och dömda personer 1857-1861.
+
| Förhörsbok Anm. 1: Boken har huvudsakligen tjänstgjort som kommunionlängd. Anm. 2: Häri även förteckning över gratialister 1856-1862 samt över åtalade och dömda personer 1857-1861.
 
|-
 
|-
| 4264811
+
| 4264811  
|Färila församling
+
| Färila församling  
|A I Förhörsböcker
+
| A I Förhörsböcker  
|19 b, 1857-1865
+
| 19 b, 1857-1865  
|Förhörsbok Lev. 46/1962.
+
| Förhörsbok Lev. 46/1962.
 
|-
 
|-
| 4264879
+
| 4264879  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13, 1861-1870
+
| 13, 1861-1870  
|Lev. 55/1972
+
| Lev. 55/1972
 
|-
 
|-
| 4264880
+
| 4264880  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14, 1871-1879
+
| 14, 1871-1879  
|Inb i kapsel Lev. 55/1972 Personregister
+
| Inb i kapsel Lev. 55/1972 Personregister
 
|-
 
|-
| 4264881
+
| 4264881  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15, 1880-1885
+
| 15, 1880-1885  
|Lev. 55/1972 Personregister Inneh. även: På särskild lista ur mantalslängden avförda personer 1880-1890. Statistika uppgifter rör folkräkningen 1880. Förteckning över adelsmän inom församlingen. Uppgifter ang dövstumma, blinda och spetälska inom Enångers, Nianfors och Njutångers församlingar. Förteckning över beväringar 1881-1887.
+
| Lev. 55/1972 Personregister Inneh. även: På särskild lista ur mantalslängden avförda personer 1880-1890. Statistika uppgifter rör folkräkningen 1880. Förteckning över adelsmän inom församlingen. Uppgifter ang dövstumma, blinda och spetälska inom Enångers, Nianfors och Njutångers församlingar. Förteckning över beväringar 1881-1887.
 
|-
 
|-
| 4264882
+
| 4264882  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 a, 1886-1894
+
| 16 a, 1886-1894  
|Lev. 55/1972
+
| Lev. 55/1972
 
|-
 
|-
| 4264882
+
| 4264882  
|Enångers församling
+
| Enångers församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 b, 1886-1894
+
| 16 b, 1886-1894  
|Lev. 55/1972 Personregister till A I: 16 a-b Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1880-1893. Statistiska uppgifter i samband med mantalsskrivningen 1889 Utdrag ur folkmängdstab. 1891 Förteckning över beväringar 1888-1893 Lista över landsstormsmän 1891 Förteckning över byvaktare 1891
+
| Lev. 55/1972 Personregister till A I: 16 a-b Inneh. även: Förteckning över obefintliga 1880-1893. Statistiska uppgifter i samband med mantalsskrivningen 1889 Utdrag ur folkmängdstab. 1891 Förteckning över beväringar 1888-1893 Lista över landsstormsmän 1891 Förteckning över byvaktare 1891
 
|-
 
|-
| 4264984
+
| 4264984  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 a, 1826-1830
+
| 9 a, 1826-1830  
|Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
+
| Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
 
|-
 
|-
| 4264984
+
| 4264984  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 b, 1826-1830
+
| 9 b, 1826-1830  
|Omf. kv. I, 14-22 rotarna (västra delen)
+
| Omf. kv. I, 14-22 rotarna (västra delen)
 
|-
 
|-
| 4264984
+
| 4264984  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 c, 1826-1830
+
| 9 c, 1826-1830  
|Omf. kv. II
+
| Omf. kv. II
 
|-
 
|-
| 4264984
+
| 4264984  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 d, 1826-1830
+
| 9 d, 1826-1830  
|Omf. kv III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
+
| Omf. kv III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
 
|-
 
|-
| 4264984
+
| 4264984  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 e, 1826-1830
+
| 9 e, 1826-1830  
|Omf. kv. IV (östra delen)
+
| Omf. kv. IV (östra delen)
 
|-
 
|-
| 4264985
+
| 4264985  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 a, 1831-1835
+
| 10 a, 1831-1835  
|Omf. kv I, 1-13 rotarna (östra delen)
+
| Omf. kv I, 1-13 rotarna (östra delen)
 
|-
 
|-
| 4264985
+
| 4264985  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 b, 1831-1835
+
| 10 b, 1831-1835  
|Omf. kv. I, 14-22 rotarna (västra delen)
+
| Omf. kv. I, 14-22 rotarna (västra delen)
 
|-
 
|-
| 4264986
+
| 4264986  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 c, 1831-1835
+
| 10 c, 1831-1835  
|Omf. kv. II
+
| Omf. kv. II
 
|-
 
|-
| 4264986
+
| 4264986  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 d, 1831-1835
+
| 10 d, 1831-1835  
|Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
+
| Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
 
|-
 
|-
| 4264986
+
| 4264986  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 e, 1831-1835
+
| 10 e, 1831-1835  
|Omf. kv. IV
+
| Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4264987
+
| 4264987  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 a, 1836-1840
+
| 11 a, 1836-1840  
|Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
+
| Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
 
|-
 
|-
| 4264987
+
| 4264987  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 b, 1836-1840
+
| 11 b, 1836-1840  
|Omf. kv. I, 14-22 rotarna (västra delen)
+
| Omf. kv. I, 14-22 rotarna (västra delen)
 
|-
 
|-
| 4264987
+
| 4264987  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 c, 1836-1840
+
| 11 c, 1836-1840  
|Omf. kv. II
+
| Omf. kv. II
 
|-
 
|-
| 4264987
+
| 4264987  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 d, 1836-1840
+
| 11 d, 1836-1840  
|Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
+
| Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra samt Nynäs Rote 9 = Strömsbro
 
|-
 
|-
| 4264988
+
| 4264988  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 e, 1836-1840
+
| 11 e, 1836-1840  
|Omf. kv. IV
+
| Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4264988
+
| 4264988  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|1, 1833-1835
+
| 1, 1833-1835  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4264988
+
| 4264988  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|2, 1836-1838
+
| 2, 1836-1838  
|1836-1838 13/10
+
| 1836-1838 13/10
 
|-
 
|-
| 4264988
+
| 4264988  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|3, 1838-1842
+
| 3, 1838-1842  
|1838 15/10-1842 12/11
+
| 1838 15/10-1842 12/11
 
|-
 
|-
| 4264989
+
| 4264989  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|1, 1695-1711
+
| 1, 1695-1711  
|Av anteckn. framgår ej, om datum betecknar födelse- eller dopdag Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1695-1711 Död- och begravningsbok 1695-1711 Avlösningslängd 1695-1702, 1704-1711
+
| Av anteckn. framgår ej, om datum betecknar födelse- eller dopdag Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1695-1711 Död- och begravningsbok 1695-1711 Avlösningslängd 1695-1702, 1704-1711
 
|-
 
|-
| 4264989
+
| 4264989  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|2, 1712-1725
+
| 2, 1712-1725  
|Av anteckn. framgår ej, om datum betecknar födelse- eller dopdag Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1712-1725 Död- och begravningsbok 1712-1725 Avlösningslängd 1712-1725
+
| Av anteckn. framgår ej, om datum betecknar födelse- eller dopdag Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1712-1725 Död- och begravningsbok 1712-1725 Avlösningslängd 1712-1725
 
|-
 
|-
| 4264990
+
| 4264990  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|3, 1726-1739
+
| 3, 1726-1739  
|Av anteckn. före år 1736 framgår ej , om datum   betecknar födelse- eller dopdag Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1726-1739 Död- och begravningsbok 1726-1739 Avlösningslängd 1726-1739
+
| Av anteckn. före år 1736 framgår ej , om datum betecknar födelse- eller dopdag Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1726-1739 Död- och begravningsbok 1726-1739 Avlösningslängd 1726-1739
 
|-
 
|-
| 4264990
+
| 4264990  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|4, 1740-1752
+
| 4, 1740-1752  
|Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1740-1752 Död- och begravningsbok 1740-1752 Avlösningslängd 1740-1742, 1744-1746, 1748-1751
+
| Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1740-1752 Död- och begravningsbok 1740-1752 Avlösningslängd 1740-1742, 1744-1746, 1748-1751
 
|-
 
|-
| 4264990
+
| 4264990  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|5, 1753-1769
+
| 5, 1753-1769  
|Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1753-1769 Död- och begravningsbok 1753-1769 Avlösningslängd 1753-1765, 1768-1769
+
| Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1753-1769 Död- och begravningsbok 1753-1769 Avlösningslängd 1753-1765, 1768-1769
 
|-
 
|-
| 4264991
+
| 4264991  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|6, 1770-1789
+
| 6, 1770-1789  
|Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1770-1789 Död- och begravningsbok 1770-1789 Förteckning över dem, som åtnjutit begravningshjälp ur fattigkassan 1787-1788
+
| Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1770-1789 Död- och begravningsbok 1770-1789 Förteckning över dem, som åtnjutit begravningshjälp ur fattigkassan 1787-1788
 
|-
 
|-
| 4264991
+
| 4264991  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|7, 1790-1800
+
| 7, 1790-1800  
|Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1790-1800 Död- och begravningsbok 1790-1800
+
| Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1790-1800 Död- och begravningsbok 1790-1800
 
|-
 
|-
| 4264992
+
| 4264992  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|8, 1801-1810
+
| 8, 1801-1810  
|Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1801-1810 Död- och begravningsbok 1801-1810
+
| Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1801-1810 Död- och begravningsbok 1801-1810
 
|-
 
|-
| 4264992
+
| 4264992  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|9, 1811-1821
+
| 9, 1811-1821  
|Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1811-1821 Död- och begravningsbok 1811-1821
+
| Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1811-1821 Död- och begravningsbok 1811-1821
 
|-
 
|-
| 4264992
+
| 4264992  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|10, 1822-1825
+
| 10, 1822-1825  
|Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1822-1825 Död- och begravningsbok 1822-1825
+
| Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1822-1825 Död- och begravningsbok 1822-1825
 
|-
 
|-
| 4264993
+
| 4264993  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|11, 1826-1830
+
| 11, 1826-1830  
|Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1826-1830 Död- och begravningsbok 1826-1830
+
| Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1826-1830 Död- och begravningsbok 1826-1830
 
|-
 
|-
| 4264993
+
| 4264993  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|12, 1831-1837
+
| 12, 1831-1837  
|Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1831-1837 Död- och begravningsbok 1831-1837
+
| Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1831-1837 Död- och begravningsbok 1831-1837
 
|-
 
|-
| 4264993
+
| 4264993  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|13, 1838-1845
+
| 13, 1838-1845  
|Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1838-1845 Död- och begravningsbok 1838-1845
+
| Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1838-1845 Död- och begravningsbok 1838-1845
 
|-
 
|-
| 5075973
+
| 5075973  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 c, 1861-1865
+
| 16 c, 1861-1865  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. II
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. II
 
|-
 
|-
| 5075973
+
| 5075973  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 d, 1861-1865
+
| 16 d, 1861-1865  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. III
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. III
 
|-
 
|-
| 4264997
+
| 4264997  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 e, 1861-1865
+
| 16 e, 1861-1865  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4264997
+
| 4264997  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 f, 1861-1865
+
| 16 f, 1861-1865  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. IV (Strömsbro)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. IV (Strömsbro)
 
|-
 
|-
| 4264998
+
| 4264998  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 a, 1866-1870
+
| 17 a, 1866-1870  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, Östra delen nr 0-218 samt 2:a   avdelningen
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, Östra delen nr 0-218 samt 2:a avdelningen
 
|-
 
|-
| 4264998
+
| 4264998  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 b, 1866-1870
+
| 17 b, 1866-1870  
|Lev. 44/1972 Omf kv. I, 1:a avdelningen, västra delen nr 222-326
+
| Lev. 44/1972 Omf kv. I, 1:a avdelningen, västra delen nr 222-326
 
|-
 
|-
| 4264998
+
| 4264998  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 c, 1866-1870
+
| 17 c, 1866-1870  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. II, nr 1-120
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. II, nr 1-120
 
|-
 
|-
| 4264999
+
| 4264999  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 d, 1866-1870
+
| 17 d, 1866-1870  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. II, nr 121-242
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. II, nr 121-242
 
|-
 
|-
| 4264999
+
| 4264999  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 e, 1866-1870
+
| 17 e, 1866-1870  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. III
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. III
 
|-
 
|-
| 4264999
+
| 4264999  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 f, 1866-1870
+
| 17 f, 1866-1870  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. IV, nr 1-160
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. IV, nr 1-160
 
|-
 
|-
| 4265000
+
| 4265000  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 g, 1866-1870
+
| 17 g, 1866-1870  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. IV, nr 161-282
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. IV, nr 161-282
 
|-
 
|-
| 4265000
+
| 4265000  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 h, 1866-1870
+
| 17 h, 1866-1870  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. V
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. V
 
|-
 
|-
| 4265000
+
| 4265000  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 i, 1866-1870
+
| 17 i, 1866-1870  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro)
 
|-
 
|-
| 4265001
+
| 4265001  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 c, 1871-1875
+
| 18 c, 1871-1875  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 2:a avdelningen
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 2:a avdelningen
 
|-
 
|-
| 4265001
+
| 4265001  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 a, 1871-1875
+
| 18 a, 1871-1875  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, östra delen nr 1-218
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, östra delen nr 1-218
 
|-
 
|-
| 4265001
+
| 4265001  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 b, 1871-1875
+
| 18 b, 1871-1875  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, västra delen nr 222-326
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, västra delen nr 222-326
 
|-
 
|-
| 4265002
+
| 4265002  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 d, 1871-1875
+
| 18 d, 1871-1875  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. II, nr 1-114; Gamla nr 75-80, 157-242
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. II, nr 1-114; Gamla nr 75-80, 157-242
 
|-
 
|-
| 4265002
+
| 4265002  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 f, 1871-1875|Lev. 44/1972 Omf. kv. III
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. III
 
|-
 
|-
| 4265002
+
| 4265002  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 e, 1871-1875
+
| 18 e, 1871-1875  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. II, nr 174-229
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. II, nr 174-229
 
|-
 
|-
| 4265003
+
| 4265003  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 g, 1871-1875
+
| 18 g, 1871-1875  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4265003
+
| 4265003  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 h, 1871-1875
+
| 18 h, 1871-1875  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. V
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. V
 
|-
 
|-
| 4265004
+
| 4265004  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 i, 1871-1875
+
| 18 i, 1871-1875  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro)
 
|-
 
|-
| 4265004
+
| 4265004  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 j, 1871-1875
+
| 18 j, 1871-1875  
|Lev. 44/1972 Omf. stadens baracker, provisoriska barnhuset, kajmursbaracken sam järnvägens baracker ("Barackboken") Betecknas i flyttningslängden som ("pag.--/B")
+
| Lev. 44/1972 Omf. stadens baracker, provisoriska barnhuset, kajmursbaracken sam järnvägens baracker ("Barackboken") Betecknas i flyttningslängden som ("pag.--/B")
 
|-
 
|-
| 4265004
+
| 4265004  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|19, 1869-1893
+
| 19, 1869-1893  
|Lev. 44/1972 Omf. Utom församlingen boende.
+
| Lev. 44/1972 Omf. Utom församlingen boende.
 
|-
 
|-
| 4265005
+
| 4265005  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 c, 1876-1880
+
| 20 c, 1876-1880  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 2:a avdelningen Inneh. även: Förteckning på barn i okända föräldrars namn
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 2:a avdelningen Inneh. även: Förteckning på barn i okända föräldrars namn
 
|-
 
|-
| 4265005
+
| 4265005  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 a, 1876-1880
+
| 20 a, 1876-1880  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, östra delen nr 0-218 jämte kv. I:s nyreglerade del (spr nr 24-85)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, östra delen nr 0-218 jämte kv. I:s nyreglerade del (spr nr 24-85)
 
|-
 
|-
| 4265006
+
| 4265006  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1818-1831
+
| 1, 1818-1831  
|1818 7/6-1831
+
| 1818 7/6-1831
 
|-
 
|-
| 4265007
+
| 4265007  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|2, 1832-1842
+
| 2, 1832-1842  
|
+
|  
 
|-
 
|-
| 4265007
+
| 4265007  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|H I a Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker
+
| H I a Bilagor till husförhörslängder och församlingsböcker  
|1, 1685-1706
+
| 1, 1685-1706  
|Strödda bilagor till kyrkobokföringen.
+
| Strödda bilagor till kyrkobokföringen.
 
|-
 
|-
| 4265008
+
| 4265008  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 a, 1841-1845
+
| 12 a, 1841-1845  
|Lev. 21/1952 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
+
| Lev. 21/1952 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
 
|-
 
|-
| 4265008
+
| 4265008  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 b, 1841-1845
+
| 12 b, 1841-1845  
|Lev. 21/1952 Omf. kv. I, 14-23 rotarna (västra delen)
+
| Lev. 21/1952 Omf. kv. I, 14-23 rotarna (västra delen)
 
|-
 
|-
| 4265008
+
| 4265008  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 c, 1841-1845
+
| 12 c, 1841-1845  
|Lev. 21/1952 Omf. kv. II
+
| Lev. 21/1952 Omf. kv. II
 
|-
 
|-
| 4265009
+
| 4265009  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 d, 1841-1845
+
| 12 d, 1841-1845  
|Lev. 21/1952 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra och Nynäs Rote 9 = Strömsbro
+
| Lev. 21/1952 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra och Nynäs Rote 9 = Strömsbro
 
|-
 
|-
| 4265009
+
| 4265009  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 e, 1841-1845
+
| 12 e, 1841-1845  
|Lev. 21/1952 Omf. kv. IV
+
| Lev. 21/1952 Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4265009
+
| 4265009  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 a, 1846-1850
+
| 13 a, 1846-1850  
|Lev. 21/1952 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
+
| Lev. 21/1952 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
 
|-
 
|-
| 4265009
+
| 4265009  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 b, 1846-1850
+
| 13 b, 1846-1850  
|Lev. 21/1952 Omf. kv. I, 14-23 rotarna (västra delen)
+
| Lev. 21/1952 Omf. kv. I, 14-23 rotarna (västra delen)
 
|-
 
|-
| 4265010
+
| 4265010  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 c, 1846-1850
+
| 13 c, 1846-1850  
|Lev. 21/1952 Omf. kv. II
+
| Lev. 21/1952 Omf. kv. II
 
|-
 
|-
| 4265010
+
| 4265010  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 d, 1846-1850
+
| 13 d, 1846-1850  
|Lev. 21/1952 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra och Nynäs Rote 9 = Strömsbro
+
| Lev. 21/1952 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra och Nynäs Rote 9 = Strömsbro
 
|-
 
|-
| 4265010
+
| 4265010  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 e, 1846-1850
+
| 13 e, 1846-1850  
|Lev. 21/1952 Omf. kv. IV
+
| Lev. 21/1952 Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4265011
+
| 4265011  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 a, 1851-1855
+
| 14 a, 1851-1855  
|Lev. 52/1962 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
+
| Lev. 52/1962 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
 
|-
 
|-
| 4265011
+
| 4265011  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 b, 1851-1855
+
| 14 b, 1851-1855  
|Lev. 52/1962 Omf. kv. I, 14-23 rotarna (västra delen)
+
| Lev. 52/1962 Omf. kv. I, 14-23 rotarna (västra delen)
 
|-
 
|-
| 4265011
+
| 4265011  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 c, 1851-1855
+
| 14 c, 1851-1855  
|Lev. 52/1962 Omf. kv. II, 1-14 rotarna
+
| Lev. 52/1962 Omf. kv. II, 1-14 rotarna
 
|-
 
|-
| 4265012
+
| 4265012  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 d, 1851-1855
+
| 14 d, 1851-1855  
|Lev. 52/1962 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra och Nynäs Rote 9 = Strömsbro
+
| Lev. 52/1962 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra och Nynäs Rote 9 = Strömsbro
 
|-
 
|-
| 4265012
+
| 4265012  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 e, 1851-1855
+
| 14 e, 1851-1855  
|Lev. 52/1962 Omf. kv. IV, 1-16 rotarna jämte Bonan. Lyckan, Gröndahl och Limön
+
| Lev. 52/1962 Omf. kv. IV, 1-16 rotarna jämte Bonan. Lyckan, Gröndahl och Limön
 
|-
 
|-
| 4265012
+
| 4265012  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 a, 1856-1860
+
| 15 a, 1856-1860  
|Lev. 52/1962 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
+
| Lev. 52/1962 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
 
|-
 
|-
| 4265012
+
| 4265012  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 b, 1856-1860
+
| 15 b, 1856-1860  
|Lev. 52/1962 Omf. kv. I, 14-23 rotarna (västra delen)
+
| Lev. 52/1962 Omf. kv. I, 14-23 rotarna (västra delen)
 
|-
 
|-
| 4265013
+
| 4265013  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 c, 1856-1860
+
| 15 c, 1856-1860  
|Lev. 52/1962 Omf. kv. II jämte Gustafsbro
+
| Lev. 52/1962 Omf. kv. II jämte Gustafsbro
 
|-
 
|-
| 4265013
+
| 4265013  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 d, 1856-1860
+
| 15 d, 1856-1860  
|Lev. 52/1962 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra och Nynäs Rote 9 = Strömsbro
+
| Lev. 52/1962 Omf. kv. III Rote 7 = Hemlingby Rote 8 = Sätra och Nynäs Rote 9 = Strömsbro
 
|-
 
|-
| 4265013
+
| 4265013  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 e, 1856-1860
+
| 15 e, 1856-1860  
|Lev. 52/1962 Omf. kv. IV, 1-15 rotarna jämte Fiskartorpet, Bönan, Engesberg, Nyvall, Lyckan, Gröndahl och Limö
+
| Lev. 52/1962 Omf. kv. IV, 1-15 rotarna jämte Fiskartorpet, Bönan, Engesberg, Nyvall, Lyckan, Gröndahl och Limö
 
|-
 
|-
| 4265013
+
| 4265013  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 f, 1856-1860
+
| 15 f, 1856-1860  
|Lev. 52/1962 Omf. kv. IV jämte Strömsbro, Sätra, Nynäs, Fredriksskans m m
+
| Lev. 52/1962 Omf. kv. IV jämte Strömsbro, Sätra, Nynäs, Fredriksskans m m
 
|-
 
|-
| 4265014
+
| 4265014  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|4, 1842-1852
+
| 4, 1842-1852  
|1842 12/11-1852 Lev. 21/1952
+
| 1842 12/11-1852 Lev. 21/1952
 
|-
 
|-
| 4265014
+
| 4265014  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|B I In- och utflyttningslängder
+
| B I In- och utflyttningslängder  
|5, 1853-1861
+
| 5, 1853-1861  
|Lev. 52/1962
+
| Lev. 52/1962
 
|-
 
|-
| 4265014
+
| 4265014  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|14, 1846-1850
+
| 14, 1846-1850  
|Lev. 21/1952 Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1846-1850 Död- och begravningsbok 1846-1850
+
| Lev. 21/1952 Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1846-1850 Död- och begravningsbok 1846-1850
 
|-
 
|-
| 4265014
+
| 4265014  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|15, 1851-1855
+
| 15, 1851-1855  
|Lev. 52/1962 Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1851-1855 Död- och begravningsbok 1851-1855
+
| Lev. 52/1962 Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1851-1855 Död- och begravningsbok 1851-1855
 
|-
 
|-
| 4265014
+
| 4265014  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|16, 1856-1859
+
| 16, 1856-1859  
|Lev. 52/1962 Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1856-1859 Död- och begravningsbok 1856-1859
+
| Lev. 52/1962 Se C II Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1856-1859 Död- och begravningsbok 1856-1859
 
|-
 
|-
| 4265014
+
| 4265014  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
+
| C I Födelse- och dopböcker, huvudserien  
|17, 1860-
+
| 17, 1860-  
|Lev. 52/1962 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1860 Död- och begravningsbok 1860
+
| Lev. 52/1962 Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1860 Död- och begravningsbok 1860
 
|-
 
|-
| 4265015
+
| 4265015  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 a, 1861-1865
+
| 16 a, 1861-1865  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1-13 rotarna (östra delen)
 
|-
 
|-
| 4265015
+
| 4265015  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16 b, 1861-1865
+
| 16 b, 1861-1865  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 14-23 rotarna (västra delen)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 14-23 rotarna (västra delen)
 
|-
 
|-
| 4265020
+
| 4265020  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 b, 1876-1880
+
| 20 b, 1876-1880  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, västra delen nr 222-326
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, västra delen nr 222-326
 
|-
 
|-
| 4265020
+
| 4265020  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 d, 1876-1880
+
| 20 d, 1876-1880  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 1:a avdelningen nr 1-111; gamla nummer spridda 75-231   1/2
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 1:a avdelningen nr 1-111; gamla nummer spridda 75-231 1/2
 
|-
 
|-
| 4265021
+
| 4265021  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 e, 1876-1880
+
| 20 e, 1876-1880  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 2:a avdelningen nr 174-229
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 2:a avdelningen nr 174-229
 
|-
 
|-
| 4265021
+
| 4265021  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 f, 1876-1880
+
| 20 f, 1876-1880  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. III
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. III
 
|-
 
|-
| 4265021
+
| 4265021  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 g, 1876-1880
+
| 20 g, 1876-1880  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4265022
+
| 4265022  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 h, 1876-1880
+
| 20 h, 1876-1880  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 1:a avdelningen nr 1-172 jämte kv. V:s nyreglerade del (spr nr 28-65)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 1:a avdelningen nr 1-172 jämte kv. V:s nyreglerade del (spr nr 28-65)
 
|-
 
|-
| 4265022
+
| 4265022  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 i, 1876-1880
+
| 20 i, 1876-1880  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 2:a avdelningen (spr vretnummer 85a - 309 1/2 jämte barack F, R, S, T, och U)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 2:a avdelningen (spr vretnummer 85a - 309 1/2 jämte barack F, R, S, T, och U)
 
|-
 
|-
| 4265022
+
| 4265022  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|20 j, 1876-1880
+
| 20 j, 1876-1880  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro)
 
|-
 
|-
| 4265023
+
| 4265023  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 c, 1881-1885
+
| 21 c, 1881-1885  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 2:a avdelningen Inneh. även: Förteckning på barn i okända föräldrars namn
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 2:a avdelningen Inneh. även: Förteckning på barn i okända föräldrars namn
 
|-
 
|-
| 4265023
+
| 4265023  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 a, 1881-1885
+
| 21 a, 1881-1885  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, östra delen nr 0-218 jämte Kv. I:s nyreglerade del (spr nr 24-97)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen, östra delen nr 0-218 jämte Kv. I:s nyreglerade del (spr nr 24-97)
 
|-
 
|-
| 4265024
+
| 4265024  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 b, 1881-1885
+
| 21 b, 1881-1885  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen västra delen nr 222-326
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen västra delen nr 222-326
 
|-
 
|-
| 4265024
+
| 4265024  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 d, 1881-1885
+
| 21 d, 1881-1885  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 1:a avdelningen nr 1-117; gamla nummer (spr) 74-231   1/2
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 1:a avdelningen nr 1-117; gamla nummer (spr) 74-231 1/2
 
|-
 
|-
| 4265024
+
| 4265024  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 e, 1881-1885
+
| 21 e, 1881-1885  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 2:a avdelningen nr 174-229
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 2:a avdelningen nr 174-229
 
|-
 
|-
| 4265025
+
| 4265025  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 f, 1881-1885
+
| 21 f, 1881-1885  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. III, 1:a avdelningen nr 1-103
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. III, 1:a avdelningen nr 1-103
 
|-
 
|-
| 4265025
+
| 4265025  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 g, 1881-1885
+
| 21 g, 1881-1885  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. III, 2:a avdelningen nr 104-168
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. III, 2:a avdelningen nr 104-168
 
|-
 
|-
| 4265025
+
| 4265025  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 h, 1881-1885
+
| 21 h, 1881-1885  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4265026
+
| 4265026  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 i, 1881-1885
+
| 21 i, 1881-1885  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 1:a avdelningen nr 2-172 jämte kv. V:s nyreglerade del (spr nr 1-163)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 1:a avdelningen nr 2-172 jämte kv. V:s nyreglerade del (spr nr 1-163)
 
|-
 
|-
| 4265026
+
| 4265026  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 j, 1881-1885
+
| 21 j, 1881-1885  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 2:a avdelningen (spr vretnummer 66-309) jämte barack F, R, S, T och U Försörjnings- och arbetsinrättningen samt fattiggårdspersonal + sjömanshemmet
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 2:a avdelningen (spr vretnummer 66-309) jämte barack F, R, S, T och U Försörjnings- och arbetsinrättningen samt fattiggårdspersonal + sjömanshemmet
 
|-
 
|-
| 4265026
+
| 4265026  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|21 k, 1881-1885
+
| 21 k, 1881-1885  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro)
 
|-
 
|-
| 4265027
+
| 4265027  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22 c, 1886-1890
+
| 22 c, 1886-1890  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 2:a avdelningen
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 2:a avdelningen
 
|-
 
|-
| 4265028
+
| 4265028  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22 a, 1886-1890
+
| 22 a, 1886-1890  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen östra delen nr 0-218a samt kv. I:s nyreglerade del (spr nr 24-90)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen östra delen nr 0-218a samt kv. I:s nyreglerade del (spr nr 24-90)
 
|-
 
|-
| 4265028
+
| 4265028  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22 b, 1886-1890
+
| 22 b, 1886-1890  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen västra delen nr 222-326
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen västra delen nr 222-326
 
|-
 
|-
| 4265029
+
| 4265029  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22 d, 1886-1890
+
| 22 d, 1886-1890  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 1:a avdelningen nr 3-118; gamla nummer (spr) 75-231   1/2
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 1:a avdelningen nr 3-118; gamla nummer (spr) 75-231 1/2
 
|-
 
|-
| 4265029
+
| 4265029  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22 e, 1886-1890
+
| 22 e, 1886-1890  
|Lev. 44/1972 Omf. kv, II, 2:a avdelningen nr 174-229 jämte vretnummer 53-60b
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv, II, 2:a avdelningen nr 174-229 jämte vretnummer 53-60b
 
|-
 
|-
| 4265030
+
| 4265030  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15, 1861-1870
+
| 15, 1861-1870  
|Lev. 76/1962
+
| Lev. 76/1962
 
|-
 
|-
| 4265031
+
| 4265031  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16, 1871-1875
+
| 16, 1871-1875  
|Lev. 73/1973 Inneh även: Förteckning över tjänstgörande båtsmän 1871-1875. Vid husförhör uppburna medel 1872.
+
| Lev. 73/1973 Inneh även: Förteckning över tjänstgörande båtsmän 1871-1875. Vid husförhör uppburna medel 1872.
 
|-
 
|-
| 4265032
+
| 4265032  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22 f, 1886-1890
+
| 22 f, 1886-1890  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. III, 1:a avdelningen nr 1-103
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. III, 1:a avdelningen nr 1-103
 
|-
 
|-
| 4265032
+
| 4265032  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22 g, 1886-1890
+
| 22 g, 1886-1890  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. III, 2:a avdelningen nr 104-179
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. III, 2:a avdelningen nr 104-179
 
|-
 
|-
| 4265032
+
| 4265032  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22 h, 1886-1890
+
| 22 h, 1886-1890  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4265033
+
| 4265033  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22 i, 1886-1890
+
| 22 i, 1886-1890  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 1:a avdelningen nr 2-172 jämte kv. V:s nyreglerade del (spr nr 1-201)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 1:a avdelningen nr 2-172 jämte kv. V:s nyreglerade del (spr nr 1-201)
 
|-
 
|-
| 4265034
+
| 4265034  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22 j, 1886-1890
+
| 22 j, 1886-1890  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 2:a avdelningen (spr vretnr. 76-309) jämte Barack R, S, T och U Försörjnings- och arbetarinrättningen jämte fattiggårdsperonal
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 2:a avdelningen (spr vretnr. 76-309) jämte Barack R, S, T och U Försörjnings- och arbetarinrättningen jämte fattiggårdsperonal
 
|-
 
|-
| 4265034
+
| 4265034  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|22 k, 1886-1890
+
| 22 k, 1886-1890  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro)
 
|-
 
|-
| 4265035
+
| 4265035  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 c, 1891-1895
+
| 23 c, 1891-1895  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 2:a avdelningen
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 2:a avdelningen
 
|-
 
|-
| 4265035
+
| 4265035  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 d, 1891-1895
+
| 23 d, 1891-1895  
|Lev. 44/1972 Omf. supplement till kv. I, 2:a avdelningen jämte särskilt register över Atlas-området Benämnes i flyttningslängden I: 2 S
+
| Lev. 44/1972 Omf. supplement till kv. I, 2:a avdelningen jämte särskilt register över Atlas-området Benämnes i flyttningslängden I: 2 S
 
|-
 
|-
| 4265036
+
| 4265036  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 a, 1891-1895
+
| 23 a, 1891-1895  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen östra delen nr 0-218a jämte kv. I:s nyreglerade del (spr nr 9-94)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen östra delen nr 0-218a jämte kv. I:s nyreglerade del (spr nr 9-94)
 
|-
 
|-
| 4265036
+
| 4265036  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 b, 1891-1895
+
| 23 b, 1891-1895  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen västra delen nr 222-326
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. I, 1:a avdelningen västra delen nr 222-326
 
|-
 
|-
| 4265037
+
| 4265037  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 e, 1891-1895
+
| 23 e, 1891-1895  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 1:a avdelningen nr 1-118; gamla nummer (spr) 75-231   1/2
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 1:a avdelningen nr 1-118; gamla nummer (spr) 75-231 1/2
 
|-
 
|-
| 4265037
+
| 4265037  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 f, 1891-1895
+
| 23 f, 1891-1895  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 2:a avdelningen nr 174-229 jämte (spr) vretnr. 49-70
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. II, 2:a avdelningen nr 174-229 jämte (spr) vretnr. 49-70
 
|-
 
|-
| 4265038
+
| 4265038  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 g, 1891-1895
+
| 23 g, 1891-1895  
|Lev. 44/1972 Omf. kv, III, 1:a avdelningen nr 1-103
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv, III, 1:a avdelningen nr 1-103
 
|-
 
|-
| 4265038
+
| 4265038  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 h, 1891-1895
+
| 23 h, 1891-1895  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. III, 2:a avdelningen nr 104-183
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. III, 2:a avdelningen nr 104-183
 
|-
 
|-
| 4265039
+
| 4265039  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 i, 1891-1895
+
| 23 i, 1891-1895  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. IV
 
|-
 
|-
| 4265040
+
| 4265040  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 j, 1891-1895
+
| 23 j, 1891-1895  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. V, I:a avdelningen nr 1-172 jämte kv. V:s nyreglerade del (spr nr 1-202)
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. V, I:a avdelningen nr 1-172 jämte kv. V:s nyreglerade del (spr nr 1-202)
 
|-
 
|-
| 4265041
+
| 4265041  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 k, 1891-1895
+
| 23 k, 1891-1895  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 2:a avdelningen (vretnr 20 a - 23 b) jämte Barack R, S, T och U Försörjnings- och arbetsinrättning samt fattiggårdsperonal
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. V, 2:a avdelningen (vretnr 20 a - 23 b) jämte Barack R, S, T och U Försörjnings- och arbetsinrättning samt fattiggårdsperonal
 
|-
 
|-
| 4265041
+
| 4265041  
|Gävle Heliga Trefaldighets församling
+
| Gävle Heliga Trefaldighets församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|23 l, 1891-1895
+
| 23 l, 1891-1895  
|Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro) Serien avslutad
+
| Lev. 44/1972 Omf. kv. VI (Strömsbro) Serien avslutad
 
|-
 
|-
| 4265042
+
| 4265042  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 b, 1808-1824
+
| 7 b, 1808-1824  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265042
+
| 4265042  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 a, 1808-1824
+
| 7 a, 1808-1824  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265042
+
| 4265042  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 a, 1824-1829
+
| 8 a, 1824-1829  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265042
+
| 4265042  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 b, 1824-1829
+
| 8 b, 1824-1829  
|Enstaka uppgifter från 1830-tal.
+
| Enstaka uppgifter från 1830-tal.
 
|-
 
|-
| 4265043
+
| 4265043  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1830-1834
+
| 9, 1830-1834  
|Inneh även: Förteckningar å dem som undergått kyrkoplikt 1789-1834.
+
| Inneh även: Förteckningar å dem som undergått kyrkoplikt 1789-1834.
 
|-
 
|-
| 4265043
+
| 4265043  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1835-1840
+
| 10, 1835-1840  
|Inneh även: Förteckning å dem som undergått kyrkoplikt 1835, 1837. Förteckning å sexmän 1837-1841.
+
| Inneh även: Förteckning å dem som undergått kyrkoplikt 1835, 1837. Förteckning å sexmän 1837-1841.
 
|-
 
|-
| 4265043
+
| 4265043  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1841-1845
+
| 11, 1841-1845  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265044
+
| 4265044  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1785-1860
+
| 1, 1785-1860  
|Infl. 1786-1860 (1861), utfl. 1785-1860. Inneh även: Vissa förhörsboksuppgifter.
+
| Infl. 1786-1860 (1861), utfl. 1785-1860. Inneh även: Vissa förhörsboksuppgifter.
 
|-
 
|-
| 4265044
+
| 4265044  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1677-1735
+
| 1, 1677-1735  
|Inneh även: Vigselbok 1688-1734 (lucka 1727-28). Död- och begravningsbok 1688-1735.   Förteckning över kyrkogårdens gravar och planritning 1696. Märkliga händelser 1695-1716 m m.
+
| Inneh även: Vigselbok 1688-1734 (lucka 1727-28). Död- och begravningsbok 1688-1735. Förteckning över kyrkogårdens gravar och planritning 1696. Märkliga händelser 1695-1716 m m.
 
|-
 
|-
| 4265044
+
| 4265044  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1736-1758
+
| 2, 1736-1758  
|Inneh även: Vigselbok 1736-1754 (1755). Död- och begravningsbok 1736-1757. Märkliga händelser 1741-1742.
+
| Inneh även: Vigselbok 1736-1754 (1755). Död- och begravningsbok 1736-1757. Märkliga händelser 1741-1742.
 
|-
 
|-
| 4265044
+
| 4265044  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1757-1830
+
| 3, 1757-1830  
|Inneh även: Vigselbok 1757-1823 (defekt 1818).
+
| Inneh även: Vigselbok 1757-1823 (defekt 1818).
 
|-
 
|-
| 4265044
+
| 4265044  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1831-1861
+
| 4, 1831-1861  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265045
+
| 4265045  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|D I Konfirmationsböcker
+
| D I Konfirmationsböcker  
|1, 1784-1851
+
| 1, 1784-1851  
|1766-1783 saknas.
+
| 1766-1783 saknas.
 
|-
 
|-
| 4265045
+
| 4265045  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1824-1861
+
| 1, 1824-1861  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265045
+
| 4265045  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1757-1809
+
| 1, 1757-1809  
|Endast dödbok 1757-1786.
+
| Endast dödbok 1757-1786.
 
|-
 
|-
| 4265045
+
| 4265045  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|2, 1810-1861
+
| 2, 1810-1861  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265045
+
| 4265045  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
+
| H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken  
|1, 1770-1876
+
| 1, 1770-1876  
|Strödda bilagor till kyrkoböcker Kapsel
+
| Strödda bilagor till kyrkoböcker Kapsel
 
|-
 
|-
| 4265046
+
| 4265046  
|Gnarps församling|
+
|  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialier
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialier  
|1, 1693-1739
+
| 1, 1693-1739  
|Inb. Special Anm. Enstaka anteckn. för 1740-tal Innehåller även: Specialräkenskaper för kollekt 1693-1736 Förteckning på präster som i Gnarps kyrka sjungit sin första mässa 1693-1717
+
| Inb. Special Anm. Enstaka anteckn. för 1740-tal Innehåller även: Specialräkenskaper för kollekt 1693-1736 Förteckning på präster som i Gnarps kyrka sjungit sin första mässa 1693-1717
 
|-
 
|-
| 4265046
+
| 4265046  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker  
|1, 1706-1768
+
| 1, 1706-1768  
|Inb. Huvudräkenskaper Innehåller även: Visitationsprotokoll 1690-1761 Handlingar ang. installation 1717, 1750 Inventarieförteckningar u å, 1696-1760-tal (?) Huvudräkenskaper för fattigvård 1718-1787
+
| Inb. Huvudräkenskaper Innehåller även: Visitationsprotokoll 1690-1761 Handlingar ang. installation 1717, 1750 Inventarieförteckningar u å, 1696-1760-tal (?) Huvudräkenskaper för fattigvård 1718-1787
 
|-
 
|-
| 4265046
+
| 4265046  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialier
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialier  
|2, 1740-1756
+
| 2, 1740-1756  
|Inb. Special.   Innehåller även: Specialräkenskaper för fattigvård 1740-1756 Dito för kollekt 1740-1756
+
| Inb. Special. Innehåller även: Specialräkenskaper för fattigvård 1740-1756 Dito för kollekt 1740-1756
 
|-
 
|-
| 4265046
+
| 4265046  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialier
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialier  
|3, 1757-1787
+
| 3, 1757-1787  
|1757 - 1787-05-01. Inb. Special Innehåller även:   Specialräkenskaper för fattigvård 1769 - 1787-05-01
+
| 1757 - 1787-05-01. Inb. Special Innehåller även: Specialräkenskaper för fattigvård 1769 - 1787-05-01
 
|-
 
|-
| 4265046
+
| 4265046  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker  
|2, 1767-1787
+
| 2, 1767-1787  
|1767 - 1787-05-01. Inb. Huvudräkenskaper.   Innehåller även Visitationsprotokoll 1767-1828 Inventarie- och arkiv- förteckningar 1767-1828   Handlingar ang prästbordet (avskr. av k brev) 1685
+
| 1767 - 1787-05-01. Inb. Huvudräkenskaper. Innehåller även Visitationsprotokoll 1767-1828 Inventarie- och arkiv- förteckningar 1767-1828 Handlingar ang prästbordet (avskr. av k brev) 1685
 
|-
 
|-
| 4265046
+
| 4265046  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker  
|3, 1787-1849
+
| 3, 1787-1849  
|1787-05-01 - 1824-05-01 (1849-05-01) Inb. Huvudräkenskaper Anm: Särskild huvudräkning för orgelverket 1813 - 1849-05-01 samt special för d:o 1824-05-01 - 1849-05-01 Innehåller även:   Huvudräkenskaper för fattigvård   1787-05-01 - 1824-05-01
+
| 1787-05-01 - 1824-05-01 (1849-05-01) Inb. Huvudräkenskaper Anm: Särskild huvudräkning för orgelverket 1813 - 1849-05-01 samt special för d:o 1824-05-01 - 1849-05-01 Innehåller även: Huvudräkenskaper för fattigvård 1787-05-01 - 1824-05-01
 
|-
 
|-
| 4265046
+
| 4265046  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialier
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialier  
|4, 1787-1824
+
| 4, 1787-1824  
|1787-05-01 - 1824-05-01 Inb. Special Anm: Specialräkenskaper för orgelverket 1813-1824 Innehåller även:   Specialräkenskaper för fattigvård   1787-05-01 - 1824-05-01
+
| 1787-05-01 - 1824-05-01 Inb. Special Anm: Specialräkenskaper för orgelverket 1813-1824 Innehåller även: Specialräkenskaper för fattigvård 1787-05-01 - 1824-05-01
 
|-
 
|-
| 4265047
+
| 4265047  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|L I c Räkenskaper för kyrka, skuldböcker
+
| L I c Räkenskaper för kyrka, skuldböcker  
|1, 1801-1824
+
| 1, 1801-1824  
|Kapsel 1801-05-01 - 1824-05-01 Skuldbok Anm: Lucka 1802/03 - 1814/15 Särskilt för orgelverket 1815-1824   Innehåller även: Skuldbok för fattigkassan 1801-05-01 - 1824-05-01 (Lucka 1802/03 - 1811/12)
+
| Kapsel 1801-05-01 - 1824-05-01 Skuldbok Anm: Lucka 1802/03 - 1814/15 Särskilt för orgelverket 1815-1824 Innehåller även: Skuldbok för fattigkassan 1801-05-01 - 1824-05-01 (Lucka 1802/03 - 1811/12)
 
|-
 
|-
| 4265047
+
| 4265047  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialier
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialier  
|8, 1827-1846
+
| 8, 1827-1846  
|Inb. Kapsel 1827-05-01 - 1846-05-01   Special Innehåller även: Special för fattigkassan   1827-05-01 - 1846-05-01
+
| Inb. Kapsel 1827-05-01 - 1846-05-01 Special Innehåller även: Special för fattigkassan 1827-05-01 - 1846-05-01
 
|-
 
|-
| 4265047
+
| 4265047  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker  
|4, 1824-1899
+
| 4, 1824-1899  
|Inb. Huvudräkenskaper Innehåller även: Huvudräkenskaper för fattigkassan 1824-1847
+
| Inb. Huvudräkenskaper Innehåller även: Huvudräkenskaper för fattigkassan 1824-1847
 
|-
 
|-
| 4265047
+
| 4265047  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|L I b Räkenskaper för kyrka, specialier
+
| L I b Räkenskaper för kyrka, specialier  
|7, 1824-1864
+
| 7, 1824-1864  
|Inb. Specialräkenskaper Lev 10/1947
+
| Inb. Specialräkenskaper Lev 10/1947
 
|-
 
|-
| 4265048
+
| 4265048  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1846-1850
+
| 12, 1846-1850  
|Lev. 24/1953
+
| Lev. 24/1953
 
|-
 
|-
| 4265048
+
| 4265048  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13, 1851-1855
+
| 13, 1851-1855  
|Lev. 76/1962
+
| Lev. 76/1962
 
|-
 
|-
 
| 4265048  
 
| 4265048  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14, 1856-1860
+
| 14, 1856-1860  
|Lev. 76/1962
+
| Lev. 76/1962
 
|-
 
|-
| 4265073
+
| 4265073  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1765-1783
+
| 1, 1765-1783  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265073
+
| 4265073  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1784-1800
+
| 2, 1784-1800  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265073
+
| 4265073  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1800-1807
+
| 3, 1800-1807  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265073
+
| 4265073  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1808-1813
+
| 4, 1808-1813  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265073
+
| 4265073  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1814-1819
+
| 5, 1814-1819  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265074
+
| 4265074  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1820-1826
+
| 6, 1820-1826  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265074
+
| 4265074  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1827-1831
+
| 7, 1827-1831  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265074
+
| 4265074  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1832-1836
+
| 8, 1832-1836  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265074
+
| 4265074  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1837-1841
+
| 9, 1837-1841  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265075
+
| 4265075  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|B I Inflyttningslängder
+
| B I Inflyttningslängder  
|1, 1797-1833
+
| 1, 1797-1833  
|Inneh. även: utflyttningar 1787-1833
+
| Inneh. även: utflyttningar 1787-1833
 
|-
 
|-
| 4265075
+
| 4265075  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1688-1722
+
| 1, 1688-1722  
|Inneh. även: Vigselbok 1688-1722, defekt (1702-1704, 1708, 1711 saknas) Död- och begravningsbok 1688-1722 (1700-1701 maj saknas) Kyrkoräkenskaper 1686-1778 1/5 (1728 1/5-1729 saknas) Visitationsprotokoll 1690-1768 Inventarieförteckningar (delvis tills. med visit.-prot.) 1734, 1753-1754 Syneprotokoll 1697 Series pastorum (upplagd 1821) 1588-1856
+
| Inneh. även: Vigselbok 1688-1722, defekt (1702-1704, 1708, 1711 saknas) Död- och begravningsbok 1688-1722 (1700-1701 maj saknas) Kyrkoräkenskaper 1686-1778 1/5 (1728 1/5-1729 saknas) Visitationsprotokoll 1690-1768 Inventarieförteckningar (delvis tills. med visit.-prot.) 1734, 1753-1754 Syneprotokoll 1697 Series pastorum (upplagd 1821) 1588-1856
 
|-
 
|-
| 4265075
+
| 4265075  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1723-1799
+
| 2, 1723-1799  
|Defekt. 1732-1734 april saknas Inneh. även: Vigselbok 1734-1750 Lysningsbok 1750-1796 Lysnings- och vigselbok 1796-1799 Död- och begravningsbok 1734-1799, defekt; (1767-1768, 1781-1782 saknas; 1783 saknas några anteckningar)
+
| Defekt. 1732-1734 april saknas Inneh. även: Vigselbok 1734-1750 Lysningsbok 1750-1796 Lysnings- och vigselbok 1796-1799 Död- och begravningsbok 1734-1799, defekt; (1767-1768, 1781-1782 saknas; 1783 saknas några anteckningar)
 
|-
 
|-
| 4265075
+
| 4265075  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1800-1843
+
| 3, 1800-1843  
|Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1800-1842 Död- och begravningsbok 1800-1842
+
| Inneh. även: Lysnings- och vigselbok 1800-1842 Död- och begravningsbok 1800-1842
 
|-
 
|-
| 4265076
+
| 4265076  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|D I Konfirmationsböcker
+
| D I Konfirmationsböcker  
|1, 1796-1877
+
| 1, 1796-1877  
|Omfattar 1796-1808, 1812-1850, 1852-1877
+
| Omfattar 1796-1808, 1812-1850, 1852-1877
 
|-
 
|-
| 4265076
+
| 4265076  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|D II Kommunionlängder
+
| D II Kommunionlängder  
|1, 1834-1841
+
| 1, 1834-1841  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265076
+
| 4265076  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
+
| H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken  
|1, 1835-1843
+
| 1, 1835-1843  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265076
+
| 4265076  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|H II Bilagor till flyttningslängden
+
| H II Bilagor till flyttningslängden  
|1, 1780-1844
+
| 1, 1780-1844  
|Bilagor.
+
| Bilagor.
 
|-
 
|-
| 4265077
+
| 4265077  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|1, 1734-1784
+
| 1, 1734-1784  
|Inb. Kyrkoräkenskaper. special Anm.:   Är även skuldbok och tidvis huvudbok. Inneh. även: Fattigkassans räkenskaper 1734-1784. Kollektbok 1734-1784. Längd å byvaktare 1766.
+
| Inb. Kyrkoräkenskaper. special Anm.: Är även skuldbok och tidvis huvudbok. Inneh. även: Fattigkassans räkenskaper 1734-1784. Kollektbok 1734-1784. Längd å byvaktare 1766.
 
|-
 
|-
| 4265077
+
| 4265077  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|2, 1752-1788
+
| 2, 1752-1788  
|Kapsel. Kyrkoräkenskaper, kladd Anm.:   Omf. 1752-1762, 1780-1788. Inneh.även: Fattigkassans räkenskaper, kladd 1752-1762, 1780-1788.
+
| Kapsel. Kyrkoräkenskaper, kladd Anm.: Omf. 1752-1762, 1780-1788. Inneh.även: Fattigkassans räkenskaper, kladd 1752-1762, 1780-1788.
 
|-
 
|-
| 4265077
+
| 4265077  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|4, 1784-1853
+
| 4, 1784-1853  
|Kapsel. Kyrkoräkenskaper, special Anm.:   Omf. 1784-1801, 1848-1853. Inneh.även: Fattigkassans räkenskaper 1784-1801. Socken-och sockenvägbyggnadskassans räkenskaper 1848-1857.
+
| Kapsel. Kyrkoräkenskaper, special Anm.: Omf. 1784-1801, 1848-1853. Inneh.även: Fattigkassans räkenskaper 1784-1801. Socken-och sockenvägbyggnadskassans räkenskaper 1848-1857.
 
|-
 
|-
| 4265077
+
| 4265077  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|5, 1784-1801
+
| 5, 1784-1801  
|Inb. Kyrkoräkenskaper, huvudbok Inneh.även: Fattigkassans skuldbok 1822-1878.
+
| Inb. Kyrkoräkenskaper, huvudbok Inneh.även: Fattigkassans skuldbok 1822-1878.
 
|-
 
|-
| 4265077
+
| 4265077  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|L I Räkenskaper för kyrka
+
| L I Räkenskaper för kyrka  
|6, 1803-1826
+
| 6, 1803-1826  
|Kyrkoräkenskaper, kladd Inneh. även: Fattigkassans kladd 1802-1808.
+
| Kyrkoräkenskaper, kladd Inneh. även: Fattigkassans kladd 1802-1808.
 
|-
 
|-
| 4265078
+
| 4265078  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 a, 1842-1846
+
| 10 a, 1842-1846  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265078
+
| 4265078  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 b, 1842-1846
+
| 10 b, 1842-1846  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265078
+
| 4265078  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1847-1851
+
| 11, 1847-1851  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265079
+
| 4265079  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1852-1856
+
| 12, 1852-1856  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265079
+
| 4265079  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13, 1857-1862
+
| 13, 1857-1862  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265079
+
| 4265079  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|B I Inflyttningslängder
+
| B I Inflyttningslängder  
|2, 1834-1861
+
| 2, 1834-1861  
|Lev. 35/1953 In- och utflyttningsbok
+
| Lev. 35/1953 In- och utflyttningsbok
 
|-
 
|-
| 4265079
+
| 4265079  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1844-1861
+
| 5, 1844-1861  
|Lev. 53/1962 Inneh. även: Död- och begravningsbok 1844-1861 Lysnings- och vigselbok 1844-1861
+
| Lev. 53/1962 Inneh. även: Död- och begravningsbok 1844-1861 Lysnings- och vigselbok 1844-1861
 
|-
 
|-
| 4265080
+
| 4265080  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 a, 1862-1871
+
| 14 a, 1862-1871  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265080
+
| 4265080  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 b, 1862-1871
+
| 14 b, 1862-1871  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265080
+
| 4265080  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 a, 1871-1880
+
| 15 a, 1871-1880  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
| 4265080
+
| 4265080  
|Hälsingtuna församling
+
| Hälsingtuna församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15 b, 1871-1880
+
| 15 b, 1871-1880  
|Innehåller även: Förteckning över obefintliga 1871-1880
+
| Innehåller även: Förteckning över obefintliga 1871-1880
 
|-
 
|-
| 4265081
+
| 4265081  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 a, 1876-1885
+
| 17 a, 1876-1885  
|Lev. 73/1973
+
| Lev. 73/1973
 
|-
 
|-
| 4265081
+
| 4265081  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17 b, 1876-1885
+
| 17 b, 1876-1885  
|Lev. 73/1973 Inneh även: Förteckning över tjänstgörande båtsmän 1876-1885.
+
| Lev. 73/1973 Inneh även: Förteckning över tjänstgörande båtsmän 1876-1885.
 
|-
 
|-
| 4265082
+
| 4265082  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 a, 1886-1895
+
| 18 a, 1886-1895  
|Lev. 73/1973
+
| Lev. 73/1973
 
|-
 
|-
| 4265082
+
| 4265082  
|Gnarps församling
+
| Gnarps församling  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|18 b, 1886-1895
+
| 18 b, 1886-1895  
|Lev. 73/1973 Inneh även: Förteckning över båtsmän och landstormsmän födda 1857-1873.   Serien avslutad
+
| Lev. 73/1973 Inneh även: Förteckning över båtsmän och landstormsmän födda 1857-1873. Serien avslutad
 
|-