English to Swedish Genealogical Words beginning with M

From FamilySearch Wiki
Revision as of 12:02, 20 October 2011 by Cottrells (talk | contribs) (Text replace - 'Sweden Portal Page' to 'Sweden')

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

English Swedish
machinist, engineer maskinist
maid, maiden, servant girl piga
maiden name flicknamn
maidservant, milkmaid deja
malaria feberfrossa
malaria frossa
man, male karl
man, male, husband man, mankjön
manorial estate herrgård
map karta
March mars
market, fair marknad
marriage gifte
marriage äktenskap
marriage applicants kontrahenterna
marriage book vigselbok
marriage ceremony giftermål
marriage ceremony vigsel
marriage record vigsellängd
married gift
married vigd, vigda, vigde
married elsewhere bortgift
mason murare
master mästare
mate, on ship styrman
maternal aunt moster
maternal grandfather morfar
maternal grandmother mormor
maternal uncle morbror
May maj
mayor borgmästare
measles mässling
meat cutter, butcher slaktare
member medlem
merchant handelsman
merchant köpman
merchant marine kofferdi
merchant marine coopvaerdi
midnight midnatt
midwife barnmorska
midwife jordegumma
military militär
military service värnplikt
mill kvarn
miller mjölnare
mine gruva
miner bergsman
mining district bergslag
minister präst
minor omyndig
minute minut
Miss demoiselle
Miss fröken
Miss mamsell
Miss, maiden, virgin jungfru
miss, missing sakna(s)
Monday måndag
month månad
morning morgon
morning gift, dowry morgongåva
morning, forenoon förmiddag
mother moder, mor
mother-in-law svärmor
move flytta
moved avgått
moving in certificate inflyttningsbetyg
moving in register inflyttningslängd
moving out utflyttning
moving out certificates utflyttningsbetyg
moving out register utflyttningslängd
Mr. herr
Mrs. fru
mumps påssjuka
murdered mördad

References

FamilySearch. Genealogical Word List, Swedish. Family History Department, Salt Lake City, 1997