English to Danish Genealogical Words beginning with D

From FamilySearch Wiki
Revision as of 15:40, 3 October 2011 by Laraleepn (talk | contribs) (cat)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Back to Denmark Page

English Danish
dairymaid malkepige
dairymaid mejerske
dairyman mejerist
danish dansk
date dato
date, given datum (Latin)
daughter datter
daughter’s daughter datterdatter
daughter’s son dattersøn
daughter-in-law svigerdatter
daughters døtre
day dies (diei) (Latin)
day of death dødsdag
day work dagleje
day worker daglejer
day, days dag, dage
day, holiday feria (Latin)
dead livløs
dead, deceased død
deaf døv
deaf and dumb døvstum
dealer forhandler
deanery provsti
deans wife provstinde
death abscessus (Latin)
death dødsfald
death (of) mortis (Latin)
death (the) døden
debtors prison gældsfængsel
decade aarti
decapitated halshugget
deceased afdød
deceased (with) med afdøde
deceased, blessed salig
deceased, died døde
December December
deed (property) skøde
deferment (passed by) fripas
Denmark Danmark
dentist tandlæge
departed afgangne
descendancy chart stamtavle
descendant efterkommer
describe beskrive
deserted rømt
desolate, waste øde
destitute lud fattig
died (he) defunctus est (Latin)
died (who) ved døden er afgået
diocese bispedømme
diocese stift
diphtheria difteritis
disease sygdom
dissolution of marriage or partnership opløsning
distiller of spirits brændevinsbrænder
distribution deling
ditto, the same ditto
divorce skilsmisse
divorced fraskilt
divorced skilt
doctor, deputy doctor læge
doorkeeper, porter portner
double page folio
dragoon, member of a military unit composed of heavily armed mounted troops. dragon
dropsy vattersot
drowned druknet
drunkard dranker
drunken fordrukken
dumb (can’t speak) stum
dyer farver
dysentery blodgang
dysentery dysenteri