Enåker Parish, Västmanland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 19:52, 6 June 2012 by LarsonW (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Enåker Parish, Västmanland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Uppsala ärkestift
Pastorat -1961 Västerlövsta and Enåker, 1962- Västerlövsta, Enåker and Huddunge
Län 1634-1640 Västmanland, 1641-1646 Sala, 1647- Västmanland
Landskap Västmanland
Härad Simtuna
Tingslag -1887 Simtuna härad, 1888-1970 Västmanlands södra domsaga
Domsaga -1970 Simtuna, Torstuna, Våla, Över- and Yttertjurbo, från 1850-talet benämnd Västmanlands östra, 1865- Västmanlands södra domsaga (Yttertjurbo) 1971- Sala
Fögderi 1720-1881 Salberg, 1881-1946 Salbergs-Väsby,1946- Sala
Länsmansdistrikt -1868 Västerlövsta and Enåker, 1868-1897 Huddunge, Västerlövsta and Enåker, 1898-1917 Heby (Salbergs-Väsby fögderis andra)
Kronofogdedistrikt 1965- Västerås
Kommun 1863-1951 Enåker, 1952-1970 Västerlövsta, 1971- Heby
Militär indelning Östra Västmanlands Kompani,
Vestmanlands Regemente:
Väsby Kompani
Livregements (Brigadens Lätta Infanteri-) Grenadjärkår: Östra västmanlands kompani, Västmanlands Regemente:
Majorens ( Väsby ) kompani
FamilySearch I.D. 6373593
NAD Ref Code SE/ULA/10217


Place Names

Andersbo,
Blomstersvedden, Blomsterängen, Bolandet,
Enåkers by, Enåkersby ägor, Erikslund,
Fattigstugan, Filipsbo,
Gallbo, Gravbron, Grindstugan,
Hagen, Hallersjö, Haneberg, Hedsvedden, Hornhällen, Hvenen,
Ingbo, Ingbo ägor,
Klasbo, Klockaregården, Kroksbo, Kroksbo ägor, Kvarnkärret, Kölfors,
Landberga, Luften, Lund, Lunds ägor, Löflund,
Malmö,
Nickelsbo, Nor Ekedal,
Olsbo, Olsbo ägor,
Persbo, Prästgården, Prästängen, Pålsbo,
Rosendal, Runhällen Stora, Rädmossa,
Saxen, Saxens ägor, Sinäs, Sjövastkärret, Skräddarbo, Skräddarbo ägor, Snickarberget, Stora Runhällen, Storjansbo (Sala socken), Sör Ekedal Sör Ekedals ägor,
Vise Verka, Vitbacken, Vädret, Västra Torpen,
Yttersävne ägor,
Österbo, Österbo ägorTo see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Enåker, Husförhörslängd 1836-1840, Ortregister