Cardiganshire Parishes

From FamilySearch Wiki
Revision as of 23:31, 7 January 2013 by Brissonbankscv (talk | contribs) (added parish link in table)

Jump to: navigation, search

Parishes in Cardiganshire

Aber-porth Faenor (Lower) Llanfihangel-y-Creuddyn
Aberaeron Faenor (Upper) Llanfihangel-y-Creuddyn (Upper)
Aberayron Ferwig Llanfihangel-y-Creuddyn Isaf
Aberteifi Garth and Ystrad Llanfihangel-y-Creuddyn Uchaf
Aberystwyth Gartheli Llanfihangel-y-Croyddin (Lower)
Adpar/Atpar Goginan Llangeitho
Bangor Gogoean Llangoedmawr
Bangor Teifi Gogoyan Llangoedmor
Bethania Gorwydd Llangorwen
Bettws-Evan Gwnnws Llangrannog
Bettws-Jeuvan Gwnnws (Lower) Llangrwyddon
Bettws-Lleucu Gwnnws Isaf Llangwyryfon
Betws Bledrws Gwnnws Uchaf Llangybi
Betws Ifan Gwynfil Llangynello
Betws Keycy Gwynionydd Llangyvelin
Blaen-porth Henfynyw Llanilar
Blaenannerch Henllan Llanina
Blaenpennal Henllan deifi Llanio
Borth Henllys Llanllwchaearn
Bron-gwyn Isaf-yn-y-dre Llanllwchaiarn
Broncastellan Issayndre Llanllŷr
Brongwyn Kellan Llannarth
Bryngwyn Kilie-Ayron Llannerch Aeron
Capel Cynon Kilkennin Llanpenal
Capel Tygwydd Lampeter Llanrhystud
Capel-Bangor Landyssil Llanrhystud Anhuniog
Cardigan Llan-Y-Gwyryfon Llanrhystud Mefenydd
Cardigan-St. Mary Llan-non Llanrhystyd Haminiog
Caron-is-clawdd Llanafan Llanrhystyd Mefenydd
Caron-uwch-clawdd Llanarth
Llansaintffraid
Ceinewydd Llanbadarn Fawr
Llansanffraid
Cellan Llanbadarn Odwyn
Llanwenog
Ceulan a Maes-mawr Llanbadarn Trefeglwys Llanwnnen
Cilcennin Llanbadarn-Fach
Llanwnnws
Cilgwyn Llanbadarn-y-Creuddyn
Llanychaearn
Cilian-Aeron Llanbedr Pont Steffan
Llanychaiarn
Ciliau Aeron Llancynfelin
Llechryd
Cilie-Aeron Llanddeiniol Lledrod
Clarach Llanddewi Aber-arth Lledrod Isaf
Cribyn Llanddewibrefi
Lledrod Uchaf
Cwm-cou Llandeiniol
Llwyncelyn
Cwmcoy Llandisilio-Gogo Lower Vainor
Cwmrheidol Llandissiliogogo Melindwr
Cwmystwyth Llandyfrïog
Moel-y-Mwnt
Cydblwyf Llandygwydd Mount
Cyfoethybrenin Llandysiliogogo
Mynt
Cynnill Mawr Llandysul
Nancwnlle
Cynnull Mawr Llanerchayron
Nantcwnlle
Dihewid Llanfair Treflygen New Quay
Dihewyd Llanfair Trelygen Parsel Canol
Doethïe Camddwr
Llanfairorllwyn Parsel Isaf-yn-y-dre
Doethïe Pysgotwr Llanfihangel Genau'r-glyn Parsel Uchaf-yn-y-dre
Dothie Camddwr Llanfihangel Ystrad Pen-cae/Pencae
Dothie Piscottwr Llanfihangel-Castell-Gwalter
Penbryn
Eglwys-Newydd Llanfihangel-Geneur-Glynn
Penrhiw
Eglwys-fach Llanfihangel-Lledrod Penuwch
Eglwysbach Llanfihangel-Lledrod Penycae
Elerch Llanfihangel-Y-Croyddin
Ponterwyd