Difference between revisions of "Cardiganshire Parishes"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Linked parishes with parish pages)
(matched pages and parishes)
Line 63: Line 63:
 
| Tal-y-bont
 
| Tal-y-bont
 
|-
 
|-
| [[Betws_Bledrws,_Cardiganshire|Betws Bledrws]]
+
| [[Betws Bledrws, Cardiganshire|Betws Bledrws]]  
 
| Gwnnws Uchaf  
 
| Gwnnws Uchaf  
 
| Llangybi <br>  
 
| Llangybi <br>  
Line 108: Line 108:
 
| Troedyraur <br>
 
| Troedyraur <br>
 
|-
 
|-
| Brongwyn  
+
| [[Brongwyn,_Cardiganshire|Brongwyn]]
 
| Kellan  
 
| Kellan  
 
| Llannarth <br>  
 
| Llannarth <br>  
 
| Tyr-y-Mynech <br>
 
| Tyr-y-Mynech <br>
 
|-
 
|-
| Bryngwyn  
+
| [[Bryngwyn,_Cardiganshire|Bryngwyn]]
 
| Kilie-Ayron  
 
| Kilie-Ayron  
 
| Llannerch Aeron <br>  
 
| Llannerch Aeron <br>  
 
| Uchaf-yn-dre <br>
 
| Uchaf-yn-dre <br>
 
|-
 
|-
| Capel Cynon  
+
| [[Capel_Cynon,_Cardiganshire|Capel Cynon]]
 
| Kilkennin  
 
| Kilkennin  
 
| Llanpenal <br>  
 
| Llanpenal <br>  
 
| Uchayndre <br>
 
| Uchayndre <br>
 
|-
 
|-
| Capel Tygwydd  
+
| [[Capel_Tygwydd,_Cardiganshire|Capel Tygwydd]]
 
| Lampeter  
 
| Lampeter  
 
| Llanrhystud <br>  
 
| Llanrhystud <br>  
 
| Upper Gwnnws
 
| Upper Gwnnws
 
|-
 
|-
| Capel-Bangor  
+
| [[Capel-Bangor,_Cardiganshire|Capel-Bangor]]
 
| Landyssil  
 
| Landyssil  
 
| Llanrhystud Anhuniog <br>  
 
| Llanrhystud Anhuniog <br>  
Line 138: Line 138:
 
| Verwick
 
| Verwick
 
|-
 
|-
| Cardigan-St. Mary  
+
| [[Cardigan-St._Mary,_Cardiganshire|Cardigan-St. Mary]]
 
| Llan-non  
 
| Llan-non  
 
| Llanrhystyd Haminiog<br>  
 
| Llanrhystyd Haminiog<br>  
 
| Wern
 
| Wern
 
|-
 
|-
| Caron-is-clawdd  
+
| [[Caron-is-clawdd,_Cardiganshire|Caron-is-clawdd]]
 
| Llanafan  
 
| Llanafan  
 
| Llanrhystyd Mefenydd  
 
| Llanrhystyd Mefenydd  
 
| Ysbyty Cynfyn
 
| Ysbyty Cynfyn
 
|-
 
|-
| Caron-uwch-clawdd  
+
| [[Caron-uwch-clawdd,_Cardiganshire|Caron-uwch-clawdd]]
 
| Llanarth <br>  
 
| Llanarth <br>  
 
| Llansaintffraid  
 
| Llansaintffraid  
 
| Ysbyty Ystradmeurig
 
| Ysbyty Ystradmeurig
 
|-
 
|-
| Ceinewydd  
+
| [[Ceinewydd,_Cardiganshire|Ceinewydd]]
 
| Llanbadarn Fawr <br>  
 
| Llanbadarn Fawr <br>  
 
| Llansanffraid  
 
| Llansanffraid  
Line 163: Line 163:
 
| Yspitty-Ystwith
 
| Yspitty-Ystwith
 
|-
 
|-
| Ceulan a Maes-mawr  
+
| [[Ceulan_a_Maes-mawr,_Cardiganshire|Ceulan a Maes-mawr]]
 
| Llanbadarn Trefeglwys  
 
| Llanbadarn Trefeglwys  
 
| Llanwnnen  
 
| Llanwnnen  
 
| Yspytty Ystradmeurig <br>
 
| Yspytty Ystradmeurig <br>
 
|-
 
|-
| Cilcennin  
+
| [[Cilcennin,_Cardiganshire|Cilcennin]]
 
| Llanbadarn-Fach <br>  
 
| Llanbadarn-Fach <br>  
 
| Llanwnnws  
 
| Llanwnnws  
 
| Yspytty-Cynfyn <br>
 
| Yspytty-Cynfyn <br>
 
|-
 
|-
| Cilgwyn  
+
| [[Cilgwyn,_Cardiganshire|Cilgwyn]]
 
| Llanbadarn-y-Creuddyn <br>  
 
| Llanbadarn-y-Creuddyn <br>  
 
| Llanychaearn  
 
| Llanychaearn  
 
| Yspytty-Ystrad-Meiric <br>
 
| Yspytty-Ystrad-Meiric <br>
 
|-
 
|-
| Cilian-Aeron  
+
| [[Cilian-Aeron,_Cardiganshire|Cilian-Aeron]]
 
| Llanbedr Pont Steffan <br>  
 
| Llanbedr Pont Steffan <br>  
 
| Llanychaiarn  
 
| Llanychaiarn  
 
| Yspytty-Ystwyth <br>
 
| Yspytty-Ystwyth <br>
 
|-
 
|-
| Ciliau Aeron  
+
| [[Ciliau_Aeron,_Cardiganshire|Ciliau Aeron]]
 
| Llancynfelin <br>  
 
| Llancynfelin <br>  
 
| Llechryd  
 
| Llechryd  

Revision as of 23:51, 16 January 2013

Parishes in Cardiganshire

Aber-porth Faenor (Lower) Llanfihangel-y-Creuddyn Pontrhydfendigaid
Aberaeron Faenor (Upper) Llanfihangel-y-Creuddyn (Upper) Pontrhydvendigaid
Aberayron Ferwig Llanfihangel-y-Creuddyn Isaf Prysg and Carfan
Aberteifi Garth and Ystrad Llanfihangel-y-Creuddyn Uchaf Prysk and Carvan
Aberystwyth Gartheli Llanfihangel-y-Croyddin (Lower) Rhandir y Cilgwyn
Adpar/Atpar Goginan Llangeitho Rhosdhu
Bangor Gogoean Llangoedmawr Rhostïe
Bangor Teifi Gogoyan Llangoedmor Rhydlewis
Bethania Gorwydd Llangorwen Silian
Bettws-Evan Gwnnws Llangrannog Strata Florida
Bettws-Jeuvan Gwnnws (Lower) Llangrwyddon
Swyddffynnon
Bettws-Lleucu Gwnnws Isaf Llangwyryfon
Tal-y-bont
Betws Bledrws Gwnnws Uchaf Llangybi
Tirymynech
Betws Ifan Gwynfil Llangynello
Tre-main
Betws Keycy Gwynionydd Llangyvelin
Tredreyr
Blaen-porth Henfynyw Llanilar
Trefeirig
Blaenannerch Henllan Llanina
Trefeurig
Blaenpennal Henllan deifi Llanio
Trefilan
Borth Henllys Llanllwchaearn
Tregaron
Bron-gwyn Isaf-yn-y-dre Llanllwchaiarn
Tremain
Broncastellan Issayndre Llanllŷr
Troedyraur
Brongwyn Kellan Llannarth
Tyr-y-Mynech
Bryngwyn Kilie-Ayron Llannerch Aeron
Uchaf-yn-dre
Capel Cynon Kilkennin Llanpenal
Uchayndre
Capel Tygwydd Lampeter Llanrhystud
Upper Gwnnws
Capel-Bangor Landyssil Llanrhystud Anhuniog
Upper Vainor
Cardigan Llan-Y-Gwyryfon Llanrhystud Mefenydd
Verwick
Cardigan-St. Mary Llan-non Llanrhystyd Haminiog
Wern
Caron-is-clawdd Llanafan Llanrhystyd Mefenydd Ysbyty Cynfyn
Caron-uwch-clawdd Llanarth
Llansaintffraid Ysbyty Ystradmeurig
Ceinewydd Llanbadarn Fawr
Llansanffraid Ysbyty Ystwyth
Cellan Llanbadarn Odwyn
Llanwenog Yspitty-Ystwith
Ceulan a Maes-mawr Llanbadarn Trefeglwys Llanwnnen Yspytty Ystradmeurig
Cilcennin Llanbadarn-Fach
Llanwnnws Yspytty-Cynfyn
Cilgwyn Llanbadarn-y-Creuddyn
Llanychaearn Yspytty-Ystrad-Meiric
Cilian-Aeron Llanbedr Pont Steffan
Llanychaiarn Yspytty-Ystwyth
Ciliau Aeron Llancynfelin
Llechryd Ystrad Meurig
Cilie-Aeron Llanddeiniol Lledrod Ystrad-Meiric
Clarach Llanddewi Aber-arth Lledrod Isaf Ystrad-fflur
Cribyn Llanddewibrefi
Lledrod Uchaf
Cwm-cou Llandeiniol
Llwyncelyn
Cwmcoy Llandisilio-Gogo Lower Vainor
Cwmrheidol Llandissiliogogo Melindwr
Cwmystwyth Llandyfrïog
Moel-y-Mwnt
Cydblwyf Llandygwydd Mount
Cyfoethybrenin Llandysiliogogo
Mynt
Cynnill Mawr Llandysul
Nancwnlle
Cynnull Mawr Llanerchayron
Nantcwnlle
Dihewid Llanfair Treflygen New Quay
Dihewyd Llanfair Trelygen Parsel Canol
Doethïe Camddwr
Llanfairorllwyn Parsel Isaf-yn-y-dre
Doethïe Pysgotwr Llanfihangel Genau'r-glyn Parsel Uchaf-yn-y-dre
Dothie Camddwr Llanfihangel Ystrad Pen-cae/Pencae
Dothie Piscottwr Llanfihangel-Castell-Gwalter
Penbryn
Eglwys-Newydd Llanfihangel-Geneur-Glynn
Penrhiw
Eglwys-fach Llanfihangel-Lledrod Penuwch
Eglwysbach Llanfihangel-Lledrod Penycae
Elerch Llanfihangel-Y-Croyddin
Ponterwyd