Parishes of Historic Caernarfonshire

From FamilySearch Wiki
Revision as of 11:07, 27 February 2013 by Bromaelor (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Wales

Parishes

Here is a list of historic parishes of Caernarfonshire. Click on a parish name for more information.


 • Llanbedrycennin
 • Llanllyfni
 • Prenteg
 • Llanberis
 • Llannor
 • Pwllheli
 • Llanddeiniolen
 • Llanrhychwyn
 • Rhiw
 • Llandegwning
 • Llanrug
 • Rhiw with Llanfaelrhys
 • Llandinorwig
 • Llanrwst
 • Rhos-fawr
 • Llandudno
 • Llanwnda
 • Rhosgadfan
 • Llandudno cum Eglwys Rhos
 • Llanystumdwy
 • Rhoslan
 • Llandudwen
 • Llechwedd
 • Rhostryfan
 • Llandwrog
 • Llysfaen
 • Ro-wen
 • Llandygwnning

 • Maenan
 • Tal-y-bont
 • Llandygái
 • Mellteyrn
 • Tal-y-sarn
 •  Llanengan
 • Meyllteyrn
 • Talsarn
 • Llanfaelrhys
 • Moel Tryfan
 • Talysarn
 •  Llanfagladen
 • Moeltryfan
 • Tanysgafell
 • Llanfaglan
 • Morfa Nefyn
 • The Abbey
 • Llanfair-is-gaer
 • Nebo
 • Tre-garth
 • Llanfairfechan
 • Nefyn
 • Treflys
 • Llanfihangel Bachellaeth
 • Pant Glas
 • Trefriw
 • Llanfihangel-in-Rug
 • Pen-rhos
 • Tregarth
 • Llanfihangel-y-Pennant
 • Penisa'r-waun
 •  Tudweiliog
 • Llanfihangel Rug
 • Penllech
 • Tynygroes
 • Llangelynin
 • Penmachno
 • Waunfawr
 • Llangelynnin
 • Penmorfa
 • Ynyscynhaearn
 • Llangwnnadl
 • Pentir
 • Llangybi
 • Pentre'rfelin
 • Llangystennin
 • Penygroes
 • Llangïan
 • Pistyll
 • Llanhairn
 • Porthdynllaen

 • Llaniestyn
 • Porthmadog
 •  


 • Llanllechid