Blaker Parish, Akershus, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 20:13, 11 December 2012 by AndersonLH (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Norway > Akershus County > Blaker

Church Records

See Aurskog

Digitized church records at Digitalarkivet [Digital Archives]

Aurskog/Blaker:  1858-1926

Census Records

See Aurskog

Court Records

Land Records

Farm Books

The Family History Library has a farm book for Aurskog og Blaker.

It is a genealogy of the people and their farms in Aurskog and Blaker in Akershus county with a history of the area.

Farm Names

52 Aannerud, 53 Armoen, 60 Braaten, 68 Bunes, 67 Bøss, 78 Delerud, 71 Eid, 77 Ekresletten, 77 Engebraaten, 59 Fjeldet, 66 Fjuk, 75 Foss nordre, 77 Fossum nordre, 78 Fyen, 72 Graverdelen, 72 Haugli, 57 Hellaas, 65 Hellene, 73 Hellerud, 77 Hestebraaten, 54 Hogset, 73 Huseby lille, 52 Høgmoen, 60 Ingjer, 72 Ingjer, 58 Jødal lille, 55 Kamperud, 65 Kjølstad, 57 Klova, 72 Kroken, 81 Krokstad, 67 Kuland, 61 Kvevli lille, 51 Kville, 78 Laaland, 66 Linneberg, 65 Løkken, 68 Mjøluken, 64 Mo, 75 Moen, 80 Monsrud, 57 Mork vestre, 72 Myrmellem, 62 Nebbenes, 70 Nitteberg, 66 Nyhus, 77 Nylenda, 79 Olerud, 71 Sagbakken, 78 Sameia, 69 Sandnes, 52 Sandum, 63 Skukstad, 68 Slora, 67 Stagrum, 68 Staurhaugen, 56 Stensrud, 77 Stykket, 66 Svarthagen, 72 Svastad, 68 Sylta, 75 Sæteren, 68 Toreid, 74 Tronrud, 72 Tømte, 77 Veslengen, 66 Vesthagen, 72 Ødegaarden.

The following farm names are from Blaker parish.  Aurskog og Blaker bygdebok vol. 2. Garder og ætter i  Blaker starting on page 115 in the farm book.  Listed first by MAIN FARM;  then by sub-farms.

KVILLE:  Kville søndre.

ÅNNERUD:  Ånnerud søndre, Høimoen, Sandem, Sandbakken, Ånnerud nordre, Modum, Ånnerudstuen, Veiby.

HOGSET:  Husmo, Bjørnstad, Hogset søndre, Nyland, Nordli, Husmo, Berg søndre, Berg nordre, Holter.

MORK ØSTRE:  Bråten, Løvset, Lund, Dalbak, Mork mellom, Kjelsrud, Lia, Drammerud,  Soli, Sollien, Vårnæs, Hagen, Nedberg.

JØDAL LILLE:  Teigen, Holen, Åstad, Holtet, Skjønhaug.

JØDAL STORE:  Rundtom, Fjellet, Bråten, Ringstad, Kverne, Jødal store, Kauserud.

KVEVLI STORE:  Kvevli søndre, Lia og Sørli, Olstad, Granli, Nygård, Innleggen, Sletta, Ingjer, Bjerke, Hagen, Ingjer øvre, Kvevli nordre, Løkka, Myra.

KVEVLI LILLE:  Kvevli lille (mølle), Kvevli sag, Fossen, Sannerud.

NEBBENES: Lysnes, Nebbenesjordet.

SKUKSTAD:  Skukstad søndre, Myrvold, Grini, Skukstad østre, Ønserud, Skukstad vestre.

MO:  Bankhaug.

KJØLSTAD:  Snekkerud, Keisholtet, Ålia, Kjølstad søndre, Løkka, Tangen, Lillo.

FJUK:  Fjuk søndre, Skåningrud, Fjukholtet, Slorbak, Flaen, Fjuk søndre, Grindbakken, Haugen, Nylenna, Nybakk, Fjuk nordre, Skåningsrud nordre, Vestby, Smestad, Skarpnor, Nordli.

STAGRUM:  Stagrum nordre, Nyborg, Tomta, Stagrum østre, Øverby, Nordby, Engen, Stagrum vestre, Hyttebråten, Grasbråten, Smedsrud, Bøs, Haugebekk.

TOREID:  Toreid vestre og søndre, Kleiva, Toreid søndre, Toreid øvre, Aningrud, Granberg, Slora, slorbak, Åmodt, Sylta, Toreid store, Bakås, Svardal, Møllerhagen, solvang, Enerhagen, Kringsjå, Stenjordet, Mjøluken, Mjøluken søndre, Mjøluken nordre, Voldbråten, Østli, Staurhaugen norde, Sannerud, Staurhaugen søndre, Verkensbakken. 

NITTEBERG:  Dalbak, Haugen, .

EID:  Granli, Fossberg, Fossberg søndre, Inngjerdingen, fossbak, Eid vestre, Hagen søndre.

SVASTAD:  Svastad østre, Ingjer østre, Kroken søndre, Kroken nordre, Solheim, (Festningebakken), Langeland, Nybak, Berget eller Fjelltangen, Blaker skanse, Svastad vestre, Nordal, Lia, Engelund, Larsrud, Kleiva, Mærli, Myrmellom, Myrmellom nordre, Fjelltangen, Løkka, Langbråten.

HUSEBY LILLE:  Hellerud, Hellerud øvre, granly, Haugtun, Huseby lille.

HUSEBY STORE:  Tronsrud, Skogen, Lysaker, Høiås, Skovheim, Huseby søndre, Møllerbak, Hagen, Huseby sag, Huseby kvern.

FOSS NORDRE:  Fossmoen, Sætra, Foss, Tangen, Neset, Værhaug. 

FOSS SØNDRE:  Slora, Flytua, Foss sager, Haugen.

FOSSUM NORDRE:  Stykket, Furuset, Stykket nordre,

Probate Records

1680-1853: Records are found in Nedre Romerike judicial district.

1719-1807: Clerical probate records are found in Nedre Romerike deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names