Blacksta Parish, Södermanland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 19:59, 19 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Parish I.D. info)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Blacksta Parish, Södermanland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Strängnäs
Pastorat -1919 Blacksta and Vadsbro, 1920-1961 Vadsbro and Blacksta, 1962-1976 Årdala, Forssa, Vadsbro and Blacksta, 1977- Bettna, Årdala, Forssa, Vadsbro and Blacksta
Län 1634- Södermanland
Landskap Södermanland
Härad Oppunda
Tingslag -1947 Oppunda härad, 1948-1970 Oppunda and Villåttinge domsaga
Domsaga -1878 Kungadömet, 1879-1970 Oppunda and Villåttinge, 1971- Katrineholm
Fögderi 1720-1885 Andra, 1886-1917 Vingåker, 1918-1946 Oppunda, 1946-1966 Flen, 1967- Katrineholm
Länsmansdistrikt -1877 Oppunda härads mellersta, 1878-1917 Oppunda härads östra
Kronofogdedistrikt 1965- Katrineholm
Kommun 1863-1951 Blacksta, 1952-1970 Bettna, 1971- Flen
Militär indelning Södermanlands Regemente: Nyköpings Kompani, Extra Soldat-Roteringen Södermanlands Regemente: Nyköpings kompani
FamilySearch I.D. 2057135
NAD Ref Code SE/ULA/10123


Place Names

Bjudby, Blackstaby, Blacksta torp, Djupvik, Edinburg, Ekensberg, Eknäs, Ektorp, Erikslund, Fattighuset, Fredrikslund, Fridhem, Frimodigtorp, Fyrby mellangård, Fyrby nystuga, Fyrby soldatstuga, Fyrby västergård, Fyrby östergård, Gatstugan, Grindstugan, Gryt, Gryts soldattorp, Gustafsborg, Haga, Hagalund, Hagstugan, Halstorp, Hovby, Jonstorp, Klockaregården, Kolartorp, Kulsta, Kulsta frälse, Landbacken, Lilla Nytorp, Lillberg, Lissabon, Loka, Londn, Lorentsberg, Lybeck, Nilsbol (Nilsbord), Nystuga, Nytorp (Lilla), Nytorp (Stora), Näsby, Näsby soldattorp, Olstorp, Perrtorp, Perstorp, Pettersburg, Plastorp, Rom, Skirstugan, Skogatorp, Skräddartorp, Skönvik, Sköreseltorp, Stavhälla, Stenstorp (Västra), Stenstorp (Östra), Stora Nytorp, Storberg, Tallsäter, Transtugan, Trekanten, Trinkesta, Udden, Vinterstugan, Visjötorp, Västra Stenstorp, Ängtorp, Ängtorps grindstuga, Östra Stenstorp

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Riksarkivet. "Blacksta Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). January 2011 http://www.nad.ra.se/

Blacksta församling husförhörslängd 1841-1850, Ortregister.