Bankeryd Parish, Jönköping, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 22:03, 26 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Filled in Jurisdiction box and parish ID numbers)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Bankeryd Parish, Jönköping, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Växjö
Pastorat -1918 Järstorp and Bankeryd, 1918-1959 Bankeryd and Järstorp, 1959- Bankeryd
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad Tveta
Tingslag -1890 Tveta, 1891-1970 Tveta, Vista, Mo
Domsaga 1971- Jönköpings tingsrätt
Fögderi 1720-1945 Tveta, Vista and Mo, 1946- Jönköping
Kommun 1863-1970 Bankeryd, 1971 Jönköping
Militär indelning Smålands Grenadier-Bataljon
Jönköpings Kompani
Jönköpings Regemente
Lif-Kompaniet
Extra Soldat-Roteringen
NAD Ref Code SE/VALA/00024


Place Names

Algutsryd, Altona, Anderstorp, Aneberg, Attarp Säteri

 Backen Mellangård, Backen Västergård, Backstugan u Stora Svinhaga, Bankeryd Fattigstuga,  Bankeryd Stom, Bankeryd Östergård, Bergastugan, Berget, Berghem, Bod, Bommen, Bosaryd, Broby, Bruket Klerebo,  Bäckaryd, Bäckastugan

Domnaryd Norrgård, Domnaryd Södergård, Dungen, Duvekullen, Dylyckan

 Ekedal, Ekelund, Ekeryd, Espåsen u Attarp Säteri, Espåsen u Prinseryd

Fattigstugan Bankeryd,  Flasarp, Flaskebo, Flötteryd, Fröjden, Frökenborg, Fåfängan u Backen Mellangård, Fällorna, Förelund

Granberg, Granbäck, Granen, Granshult Lillegård, Granshult Mellangård, Granshult Västergård, Granshult Östergård, Grindstugan, Gäransberg

Hagen, Horstorp, Hulebo Kvarn, Häggeberg (Heggeberg), Hästhagen, Hörnet u Stibberyd, Hörnet u Tokeryd, Hörnet u Tornaryd

Klerebo, Klerebo Bruk, Kleven, Kolaryd, Krabberyd, Kroken u Attarp Säteri, Kroken u Månseryd, Källarp, Källeberg

Labbarp, Ledstugan u Algutsryd, Ledstugan u Bankeryd Östergård, Lid, Lillegården Granshult, Lillåsen, Lottebo, Lugnet, Lunden, Läsäng

Madbacken u Backen  Mellangård,  Madbacken u Backen Västergård, Millhem, Mo(e)n u Backen Östergård, Mohemmet u Algutsryd, Mohemmet u Horstorp, Mon u Algutsryd, Mon u Attarp Säteri, Mosebacke, Mostugan u Bankeryd Östergård, Målskog, Månseryd

Nordlyckan, Norrgården Domnaryd, Norrängen, Nyarp, Nybygget u Algutsryd, Nybygget Lilla u Algutsryd, Nybygget u Månseryd, Nybygget Trånghalla, Nydala, Nyhemmet

Oset, Oxhagen

Pershov, Piltorp, Prinseryd (Prinzeryd), Prinseryd Lilla

Ransberg, Rickarp ( Rukarp), Rödjorna u Granshult Mellangård, Rödjorna u Månseryd

Sand, Sandhemmet, Sandlid, Sjöstugan, Sjöåkra, Sjöåkra Lilla, Sjöåsen, Skantsen, Skinnkärr ( Skinnkjerr), Skirebo, Skogen, Skogslund u Bosaryd, Skogslund u Målskog, Slätten, Smedstorp

Soldattorp # 128 Svartrödjorna u Algutsryd, #130 Lid u Bod, #131 Slätten u Granshult Mellangård, #132 Källarp u Granshult Västergård, #134 Piltorp u Horstorp, #136 u Häggeberg u Labbarp, # 137 Skogslund u Målskog, Stibberyd, Stommen Bankeryd, Stubben, Stubbhagen, Stuga u Bosaryd, Stuga u Målskog, Svartröjdorna, Svinhaga Lilla, Svinhaga Stora, Sörhagen, Sörängen

Tokeryd, Tornaryd, Torp, Torstorp, Trånghalla, Tröka, Tubbarp

Västanå, Västergården Backen, Västergården Granhult, Västerås Lilla och Stora

Åkershult, Åtorp, Äspåsen (Espåsen) u Attarp Säteri, Äspåsen u Prinseryd, Östergården Bankeryd, Östergården Granshult.

Yrkesutövare med flera;

Adelsperson, direktör, Dragon, Ekonomidirektör, Fabriksidkare, Fabrikör, Faktor, Faktorismedsgesäll, Faktorismedsmästare, Faktorismedålderman, Förare, Grenadjär, Handlande, Hovmarskalk, Hushållerska, Häradssnickare, Inspektor, Kanslist, Klockare, Kommissarie, Kontrollör, Kyrkvaktare, Löjtnant, Major, Marskalk, Mjölnare, Nämdeman, Prostinna, Rustmästare, Rättare, Sergeant, Skollärare, Skolmästare, Skräddare, Skräddarläring, Snickare, Snickaregesäll, Sockenskräddare, Soldat, Soldatänka, Studerande, Underlöjtnant, Ålderman, Överste, Överstelöjtnant, Socknens slut.
To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "NN Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). June 2012 http://www.nad.riksarkivet.se/

Bankeryd parish, Husförhörslängd 1842-1849 AI;6, Ort register.