Börstil Parish, Stockholm, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 17:08, 19 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Parish I.D. info)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Börstil Parish, Stockholm, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Uppsala ärkestift, 1989- Uppsala
Pastorat -1845 Börstil, Östhammar and Gräsö, 1846-1961 Börstil and Östhammar, 1962-1971 Börstil, Östhammar and Harg, 1972- Östhammar, Börstil, Harg, Valö and Forsmark
Län 1634-1639 Uppsala, 1640-1647 Stockholm, 1648-1651 Uppsala, 1652-1653 Stockholm, 1654-1714 Uppsala, 1715-1970 Stockholm, 1971- Uppsala
Landskap Uppland
Härad Frösåker
Tingslag -1947 Frösåkers tingslag, 1948-1970 Norra Roslags domsaga
Domsaga 1680-1689 Oland, Lövsta and Hållnäs, Dannemora, Frösåker, Väddö, Häverö, Närdinghundra, Bro and Vätö, 1689-1714 Oland, Lövsta och Hållnäs, Dannemora, Frösåker, Häverö, Närdinghundra, Sjuhundra, 1715-1776 Frösåker, Väddö and Häverö, Närdinghundra, Lyhundra, Sjuhundra, Frötuna och Länna, Bro and Vätö, 1777-1862 Frösåker, Väddö and Häverö, Bro, and Vätö, 1863-1869 Frösåker, Väddö and Häverö, Närdinghundra, 1870-1970 Norra Roslag, 1971-1980 Uppsala läns norra, 1980- Tierp
Fögderi 1720-1881 see Almunge, 1882-1966 Norra Roslag, 1967-1970 Norrtälje, 1971- Tierp
Kommun 1863-1951 Börstil, 1952-1956 Frösåker, 1957-1970 Östhammars stad, 1971- Östhammar
Militär indelning Norra Roslags Första Båtsmanskompani:
NAD Ref Code SE/ULA/10158


Place Names

Askön, Aspdahl, Aspö, Asjö,
Barkö, Barneberg, Brudgrind, Bystaden, Börstilsby,
Callerö,
Draknäs, Drängsön, Duderö,
Edh, Ekvret, Elfvidsjö,
Flugudahl,
Gamleby, Grindsund, Gråsätra,
Husbacka, Hästhagen,
Karö, Kjelmen, Kolbotten,
Ledsundet, Lillsveden, Lugnet, Långängen, Löfsveden,
Moen, Mörkret,
Nordansjö, Norrbacken, Norrskedrika, Norströmstorp, Nuttö Öfver ( Nuttö Upper), Nuttö Ytter ( Nuttö Outer), Nysveden,
Prestgården,
Rosendahl,
Simundö, Skogsängen, Skogsvaktartorpet, Smedstorp, Sneslinge, Sneslingeberg, Snäcksund, Stenbacken, Stenskär, Sunnansjö, Syltbo,
Tomten, Tvisten,
Wadet, Westerbacken, Wiksund,
Ågalma,
Öhrnäs, Österbacken, Österbo.


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Riksarkivet. "Börstil Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). July 2011 http://www.nad.ra.se/

Börstil parish, Husförhörslängd, 1846-1850, Ort register.