Austrian Poland (Galicia), Austro-Hungarian Empire Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 08:30, 3 January 2012 by Matines (talk | contribs) (Zmiana nagłówka)

Jump to: navigation, search
News & Events
(Your News)
Topics

Key topics to get started:

Other topics:

Did You Know?
(Your Info)

(Description/Introduction to Locality)

Back to Poland Page


Wprowadzenie do zagadnienia zaboru austriackiego na terenie Polski

 • Okres czasu pod panowaniem zaborcy to lata 1782 - 1918.
 • Proboszczowie parafii otrzymali tytuł urzędowych rejestratorów.
 • Od 1784 roku każdy z wytworzonych dokumentów zyskał status prawny. Wyznania nie prowadziły osobnych rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów. Rejestry sporządzane były w języku łacińskim. Każda z wiosek z tej samej parafii posiadała swoje księgi. Kopie ksiąg parafialnych sporządzane były na koniec każdego roku i przekazywane władzom cywilnym. Luteranie mieli prawo do zachowania swoich rejestrów - zwykle w języku niemieckim.
 • Od roku 1787, kiedy było zawierane małżeństwo mieszane ze względu na wyznawaną religię zapisy musiały być dokonane w obu zaangażowanych parafiach.
 • Od 1789 tworzą się gminy żydowskie i prowadzenie ksiąg rejestrowych powierzono księżom katolickim.
 • W 1891 roku był finalny okres tworzenia gmin żydowskich. Wpisy dokonywane były w jzyku polskim i niemieckim a nagłówki pojawiły się w języku hebrajskim lub jidysz.
 • W 1907 roku nastąpiły główne zmiany w formie tabelarycznej. Dodatkowe dane były dodanie ostatniej kolumnie - "uwagi".
 • Gdzie obecnie możemy odnaleźć potrzebne dane: W miejscach, gdzie zapisy były pierwotnie przechowywane, w odpowiednich Urzędach Stanu Cywilnego (zwykle nie starszych zapisów niż 100 lat dla Polski i 80 lat z byłych republik radzieckich), a starszych materiałów:  w Archiwum Państwowym, w archiwach kościelnych; w Archiwum Zabużańskim, Archiwum Głównym Akt Dawnych, w Urzędzie Stanu Cywilnego(Warszawa-Śródmieście).

Jurisdictions

Narzędzia do prowadzenia poszukiwań

Helpful information for researching Germans in Galicia can be found at Galizien German Descendants website. Click Researching our Galizien Germans link on the left to learn about research. Then click Records and Archives dealing with Galizien Germans link for information about available records including Family History Library microfilm numbers.

To learn more about the Galician catholic records see the article Catholic Vital Records of Galicia/Halychynaby Matthew R. Bielawa.

Help Wanted

In order to make this wiki a better research tool, we need your help! Many tasks need to be done. You can help by:


Did you know?

The Austrian Crownland of Galizien (Galicia) is called Halychyna in Ukrainian and Halicz in Polish. The area of Galicia refers to the region that came to Poland during the first partition in 1772. Two years later, Empress Maria Theresa issued a settlement patent to encourage immigration to the sparsely settled region. Her successor Emperor Joseph II issued a second patent in 1781 and added a Toleranzpatent promising religious toleration for Protestants. Germans from the Palatinate (Pfalz), Wurttemberg, and Bohemia responded, as did Poles, Czechs, Slovaks, and others. Galicia was annexed to Poland in 1918. In 1939, it was divided between the Provisional Government of Warsaw and Ukraine, a division drawn with the modern geographical boundaries of Poland and Ukraine.

Galicia reaches north from the Carpathian Mountains across the Sarmatian Plain. It stretches from the Biala River, a tributary of the Weichsel, in the west to the Zbrucz, a tributary of the Dniester, in the east.

This area had a large Ukrainian population in the eastern section and a Polish population on the western side which was often refered to as Little Poland. Some of the localities in Austrian Poland are Tarnow, Rzezow and Nowy Sącz.

German Colonies in Galicia

 • Evangelical Pfälzer
 • Evangelicals from Wüttemberg
 • Mennonite Pfälzer
 • Bohemian Catholics

Subsequent Migrations

 • within Austro-Hungarian Empire
 • to Russia and Romania
 • to the Western Hemisphere
 • war dislocations

(Additional Heading)

(Your text or images here, or use the table below:)

 • (Your Bullet)
 • (Your Bullet)
 • (Your Bullet)
 • (Your Bullet)
 • (Your Bullet)
 • (Your Bullet)