Astrup Parish, Hjørring, Denmark Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 18:58, 19 November 2012 by DAVIDSONND (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Denmark > Hjørring > Astrup

History

(Write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Add here
Jurisdictions
Stift (diocese) Add here
Pastorat (chapelry) Add here
Amt (county) 1662 - 1793 Aastrup
Amt (county) 1794 - 1970 Hjørring
Herred (district) Vennebjerg
Kommune (municipality) Add here
1788 – 1793 Lægd number 8
1794 – 1869 Lægd number 8
Gods (estate) Add here


Place Names

Alken Høj, Askhøj, Astrup,

Bakkely, Bavnehøj, Billekær Bæk, Birkholm Mose, Bitteby, Bjesing Bakke, Bjørnsbølle, Bolhus, Bolskov, Bolskovhus, Borrisholt, Borup Mose, Borupgaard, Bredmose, Brokhøj, Brokhøjhus, Brudehøj, Brændmose, Brændmosehus, Burholt, Bæklund, Bøgeholtsminde, Bøgelund, Bøgelygaard, Bøgholt, Bøgsted, Bøgsted Hovedgaard, Bøgsted Mark, Bøgsted Plantage, Bøgsted Skov,

Christianshaab, Christiansminde,

Draghøj, Dragsmose, Dragsmosegaard, Dragsmosehus , Dronningbjerge,

Egebakke, Egebakkegaard, Egebjerg, Egebjerggaard, Elnashøj, Engdrupgaard, Enggaarden, Engholt,

Frederiksminde, Fuglegaarde,

Galgebakke, Gedshedehus, Godthaab, Grevehøjgaard, Grimmeshave, Grue, Grøndalhus, Grønhøj, Grønhøjgaard,

Havegaard, Helmenshuse, Hjortmose, Holtmosegaard, Hundbjerg, Hundehøj, Hvims, Hvims Hedehus, Hving, Hving Mølle, Hving Møllegaard, Hyldely, Højen, Højmark, Højvang,

Iverslyst,

Kalstrup, Katrineholm, Kildalsgaard, Kirkebakke, Kirkehøjhus, Kirkemosehus, Kirkeskov, Kjeldsbakke, Klastrup, Klastrupgaard, Klovhøj, Komose, Korslund, Kragekær Bæk, Kratskovgaard, Kringelhøj, Kringelhøjgaard, Kuskgaard, Kærbjerghus, Kærhus, Kølhøjgaard, Kølhøjhus,

Langagergaard, Langagerhus, Langbakke, Langhøj, Langhøjgaard, Lerbækgaard, Lille Bøgsted, Lille Rye, Lille Solbjerg, Lille Østergaard, Lilleskovhus, Louisendal, Lykkehøj, Lykkehøjhus, Lyngmosehus,

Madum Hoved, Madumgaard, Marielund, Meldgaard, Milmose, Milmosegaard, Molbjerggaard, Mosegaard, Mulbjerg, Munkhave, Mølgaard, Møllebæk, Mølleenghus, Møllelund, Mølskov, Mølskovhus,

Nibe Høj, Nymarkgaard, Nyvang, Nørhede, Nørkærgaard, Nørkærhus, Nørre Sønderskovgaard, Nørreaas, Nørskov,

Ovehøj,

Paradis, Putten,

Ranhøj, Ravnsbjerg, Risborg, Rishøj, Rold Høj, Rudested, Ruthus, Rye, Ryemark, Rytterkrat,

Sandager, Sandbækhus, Skelhøj, Skelmose, Skipperhøj, Skovbo, Skovsgaard, Skrædderholt, Skærping, Solbjerg, Solbjerggaard, Solvang, Sparrevogn, Stensgaard, Store Rye, Svibakke, Søbakkehus, Søndergaard, Sønderhede, Sønderskov, Sønderskovgaard, Sønderaas, Søvejgaard,

Teglhøj, Teklaborg, Thomasmosehus, Tinghøjgaard, Tirup Mark, Tistedgaard, Torne, Tornegaard, Trindhøj, Trodsmosegaard, Troldhøje, Taagaard,

Vadet, Vandkær, Vejen, Vejenhus, Vester Skovhus, Vestergaard, Vestervang, Vilhelminelund, Visborg Høj, Vissegaard, Volhøj,

Ørnehuset, Øster Tirup, Østergaard

To see what kind of place it is you will need a Danish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Census Records


  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


  • Probate Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

- Krabsen & Medici. "Krabsens Stednavnebase." <http://www.krabsen.dk/stednavnebase/>, Dec 2011.

- Trap, J. P., ed. Kongeriget Danmark, 4th ed. Vol. 5, Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg og Randers Amter. København: G. E. C. Gads Forlag, 1901.