Difference between revisions of "Arboga Landsförsamling Parish, Västmanland, Sweden Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Added place names)
m
Line 24: Line 24:
 
=== Place Names  ===
 
=== Place Names  ===
  
Dahlstorp,<br>  
+
Dahlstorp,<br> Elleholms Bruk, Elleholms gård, Elleholms ägor,Emaus,<br> Fallet, Fredshammars gård,<br> Gabrielstorp, Garpströms bruk, Godby, Godby ägor, Grindberga, Grönberga, Grönberga Kvarn, Gårdhammar, Gäddegård, Gärdselbacken,<br> Hallarö Mellan, Hallarö Västra, Hallarö ägor, Hallarö Östra, Hallvardsbäcken, Hampfors, Hamre, Hamre ägor, Hospitals ägor, Hult, Husartorpet, Höjens kvarn,<br> Jäder bruks gesäller, Jäder bruks Mästare, Jäder by, Jäder by ägor, Jäder gård, Jäder gårds ägor, <br> Kavelstens gård, Kavenstens gårds ägor, Klockaregården, Kobetet, Kolbäck, Kvarnen Grönberga, Kvarnen Höjen, Kvarnen Näst,<br> Lustigslätt, <br> Mariadal, Mellan Hallarö, Måla,<br> Norra Vidby, Nybygget, Nytorp, Näsby by, Näsby by ägor, Näset, Nästkvarn,<br> Porssgården, Porssgårds ägor, Prästgården,<br> Rosendal, Rudmanstorp,<br> Skogstorp, Skräddartorp, Snarhem, Stacktorp, Stentorp, Stortofta, Stortofta ägor, Storängstorp, Strömnäs, Södra Vidby, Sörhammar,<br> Toftatorp, Toftsjötorp, Torpängen, <br> Vidby Norra, Vidby Södra, Vidby ägor, Vinbäcken, Västerby, Västerby ägor, Västra Hallarö,<br> Ås, Ås ägor,<br> Ängtorp,<br> österby, Österby ägor, Östra Hallarö,  
Elleholms Bruk, Elleholms gård, Elleholms ägor,Emaus,<br>  
 
Fallet, Fredshammars gård,<br>  
 
Gabrielstorp, Garpströms bruk, Godby, Godby ägor, Grindberga, Grönberga, Grönberga Kvarn, Gårdhammar, Gäddegård, Gärdselbacken,<br>  
 
Hallarö Mellan, Hallarö Västra, Hallarö ägor, Hallarö Östra, Hallvardsbäcken, Hampfors, Hamre, Hamre ägor, Hospitals ägor, Hult, Husartorpet, Höjens kvarn,<br>  
 
Jäder bruks gesäller, Jäder bruks Mästare, Jäder by, Jäder by ägor, Jäder gård, Jäder gårds ägor, <br>  
 
Kavelstens gård, Kavenstens gårds ägor, Klockaregården, Kobetet, Kolbäck, Kvarnen Grönberga, Kvarnen Höjen, Kvarnen Näst,<br>  
 
Lustigslätt, <br>  
 
Mariadal, Mellan Hallarö, Måla,<br>
 
Norra Vidby, Nybygget, Nytorp, Näsby by, Näsby by ägor, Näset, Nästkvarn,<br>  
 
Porssgården, Porssgårds ägor, Prästgården,<br>  
 
Rosendal, Rudmanstorp,<br>  
 
Skogstorp, Skräddartorp, Snarhem, Stacktorp, Stentorp, Stortofta, Stortofta ägor, Storängstorp, Strömnäs, Södra Vidby, Sörhammar,<br>  
 
Toftatorp, Toftsjötorp, Torpängen, <br>  
 
Vidby Norra, Vidby Södra, Vidby ägor, Vinbäcken, Västerby, Västerby ägor, Västra Hallarö,<br>  
 
Ås, Ås ägor,<br>
 
Ängtorp,<br>  
 
österby, Österby ägor, Östra Hallarö,
 
  
 
<br>  
 
<br>  
Line 83: Line 66:
 
=== References  ===
 
=== References  ===
  
Arboga Landsförsamling, Husförhörslängd 1835-1845, Ortregister
+
Arboga Landsförsamling, Husförhörslängd 1835-1845, Ortregister  
  
 
Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Arboga Landsförsamling Församling." <u>Nationell ArkivDatabas</u> (NAD). April 2012 http://www.nad.riksarkivet.se/  
 
Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Arboga Landsförsamling Församling." <u>Nationell ArkivDatabas</u> (NAD). April 2012 http://www.nad.riksarkivet.se/  
 +
 +
{{H-langs|en=Arboga_Landsförsamling_parish,_Sweden|sv=Arboga_Landsförsamling}}
  
 
[[Category:Parishes_in_Västmanland_County,_Sweden]]
 
[[Category:Parishes_in_Västmanland_County,_Sweden]]

Revision as of 12:33, 26 November 2013

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Arboga Landsförsamling Parish, Västmanland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Västerås
Pastorat -1946 Arboga stads- and Landsförsamlingar and Säterbo, 1947-1974 Arboga stads- and landsförsamlingar, 1975- Arboga stads- and Landsförsamlingar Medåker och Götlunda
Län 1634- Västmanland
Landskap Västmanland
Härad Åkerbo
Tingslag -1906 Åkerbo härad, 1906-1928 Västmanlands västra domsaga, 1929-1970 Åkerbo and Skinnskatteberg
Domsaga -1718 Siende, Tuhundra och Åkerbo, 1719-1795 Siende, Tuhundra, Åkerbo and Snevringe, 1796-1857 Åkerbo, 1858-1970 Västmanlands västra, 1971- Köping
Fögderi 1720-1946 Kungsör, 1946- Köping
Länsmansdistrikt -1883 Åkerbo härads första, 1883-1892 Kungsörs fögderis fjärde, 1892-1917 Arboga
Kronofogdedistrikt 1965- Köping
Kommun 1863-1951 Arboga landskommun, 1952-1970 Medåker, 1971- Arboga
Militär indelning Lif-Regementets Husar-Corps: Lif-Sqvadron, Fellingsbro Kompani
Vestmanlands Regemente: Kungsörs Kompani
Nya Ordin. Soldat-Roteringen
Extra Soldat-Roteringen
Västmanlands Regemente:
Kungsörs kompani
-1791 Livregementet Till Häst:
Fellingsbro kompani
1791-1834 Livregements (Brigadens Lätta Dragon-) Husarkår:
Arboga skvadron
1834- Livregements (Brigadens Lätta Dragon-): Livskvadronen
FamilySearch I.D. 6428205
NAD Ref Code SE/ULA/10020


Place Names

Dahlstorp,
Elleholms Bruk, Elleholms gård, Elleholms ägor,Emaus,
Fallet, Fredshammars gård,
Gabrielstorp, Garpströms bruk, Godby, Godby ägor, Grindberga, Grönberga, Grönberga Kvarn, Gårdhammar, Gäddegård, Gärdselbacken,
Hallarö Mellan, Hallarö Västra, Hallarö ägor, Hallarö Östra, Hallvardsbäcken, Hampfors, Hamre, Hamre ägor, Hospitals ägor, Hult, Husartorpet, Höjens kvarn,
Jäder bruks gesäller, Jäder bruks Mästare, Jäder by, Jäder by ägor, Jäder gård, Jäder gårds ägor,
Kavelstens gård, Kavenstens gårds ägor, Klockaregården, Kobetet, Kolbäck, Kvarnen Grönberga, Kvarnen Höjen, Kvarnen Näst,
Lustigslätt,
Mariadal, Mellan Hallarö, Måla,
Norra Vidby, Nybygget, Nytorp, Näsby by, Näsby by ägor, Näset, Nästkvarn,
Porssgården, Porssgårds ägor, Prästgården,
Rosendal, Rudmanstorp,
Skogstorp, Skräddartorp, Snarhem, Stacktorp, Stentorp, Stortofta, Stortofta ägor, Storängstorp, Strömnäs, Södra Vidby, Sörhammar,
Toftatorp, Toftsjötorp, Torpängen,
Vidby Norra, Vidby Södra, Vidby ägor, Vinbäcken, Västerby, Västerby ägor, Västra Hallarö,
Ås, Ås ägor,
Ängtorp,
österby, Österby ägor, Östra Hallarö,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Arboga Landsförsamling, Husförhörslängd 1835-1845, Ortregister

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Arboga Landsförsamling Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). April 2012 http://www.nad.riksarkivet.se/