Almby Parish, Örebro, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 20:19, 11 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Parish I.D. info and Place names)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

After 1943 see Örebro city.

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Almby Parish, Örebro, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Strängnäs
Pastorat -1878 Örebro, Ånsta, Längbro and Almby 1879- Almby
Län 1631-1638 Närke-Värmland, 1639-1653 Örebro, 1654-1778 Närke-Värmland, 1779- Örebro
Landskap Närke
Härad Örebro
Tingslag -1903 Örebro härad, 1904-1942 Glanshammar and Örebro, 1943-1970 Örebro (under rådhusrätten)
Domsaga -1771 Norra Närke, 1772-1809 Örebro, Glanshammar and Fellingsbro, 1810-1942 Östernärke, 1943-1970 Örebro (under rådhusrätten), 1971- Örebro
Fögderi 1720-1917 Östernärke, 1918-1942 Örebro, 1943-1966 Örebro stad (under uppbördsväsendet), 1967- Örebro
Länsmansdistrikt -1871 Örebro härad, 1872-1917 Örebro härads östra
Kronofogdedistrikt 1965- Örebro
Kommun 1863-1942 Almby, 1926-1942 Almby, 1943-1970 Örebro stad, 1971- Örebro
Militär indelning Lif-Regementets Husar-Corps: Östra Nerikes Sqvadron, Örebro Kompani

Nerikes Regemente: Örebro Kompani, Nya Ordin. Soldat-Roteringen, Extra Soldat-Roteringen

-1791 Livregementet till Häst: Östernärke kompani, -1814 Närke-Värmlands Regemente: Livkompaniet, 1791-1796 Livregementsbrigadens Lätta Dragon-Kår: Örebro skvadron, 1796-1834 Livregements (Brigadens) Husarkår: Örebro skvadron, 1814- Narke Regemente: Örebro kompani, 1834- Livregementets Husarkår (Husarer): Östernärke skvadron
FamilySearch I.D. 6372082
NAD Ref Code SE/ULA/10006


Place Names

Albrekstorp, Almby, Almby Soldattorp, Almby Ägor, Almby Västergård, Almby Östergård,

Backa, Bondhagen, Brickan, Brickstorp, Bäcketorp,

Ekeberg, Ekeby, Ekeby Mellangård, Ekeby Norrgård, Ekeby Sörgård, Ekebytorp, Ekeby Ägor, Eskog (also Ässkogstorp),

Fallet, Fattigstugan,

Gatan, Gatutorp, Glashyttan, Grävlinge (Lilla), Grävlinge (Stora),

Hejan, Hjälmarsbergs Krog, Hjälmarbergs Säteri, Hårstorp, Hästhagen, Höga Mon,

Klockarstugan,

Lilla Grävlinge, Lövsäter,

Majtorp, Mark, Marks Husartorp, Marks Ägor, Midstenstorp, Mogetorp, Mon (Höga), Mossen, Myrhagstorp, Myrö,

Näsby, Näsby Factorigård, Näsby Husartorp, Näsby Lillgård, Näsby Mellangård, Näsby Norrgård, Näsby Smedsgård, Näsby Södergård, Näsby Ägor, Nybygget (Lilla), Nybygget (Stora), Nyängen,

Ormesta, Ormesta Frälsegård, Ormesta Mellangård, Ormesta Norrgård, Ormesta Storgård, Ormesta Södergård, Ormesta Ägor,

Prinstorp, Prästgården, Pålstorp,

Rosendalen, Rosenlund, Råsten,

Sandmon, Skogstorp, Skravelhyttan, Skräddarefallet, Slängen (Mark), Slängen (Ormesta), Stenstorp, Stora Grävlinge, Stora Nybygget, Sundby, Sundbytorp, Sundby Västergård, Sundby Ägor, Sundby Östergård, Sundstorp, Sättran, Sörby, Sörby Husartorp, Sörby Norrgård, Sörby Postgård, Sörby Storgård, Sörby Södergård, Sörby Ägor,

Tjurstenstorp, Trädkärret, Tröskartorp, Tybble Mellangård, Tybble Norrgård, Tybble Södergård, Tybble

Utjord, Tybble Ägor, Uggleboda, Utmarksstugan,

Ässkogen, Ässkogstorp (also Eskog),

Östantorp

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Riksarkivet. "Almby Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). February 2011 http://www.nad.ra.se/

Almby Husförhörslängd Ortregister 1821 - 1825