Difference between revisions of "Algutsboda Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Added place names)
Line 18: Line 18:
 
}}  
 
}}  
  
=== Place Names   ===
+
=== Place Names ===
  
Askaremåla, Askelund,  
+
Algutsboaö Hemingsgård,
 
+
Algutsboaö Södergård,
Backstuga&nbsp;; Askaremåla, Bodaskog, Deragård, Högaskog, Ingmundehult, Moshultamåla, Påvelsmåla, Tomeshult Södergård, Östra Stamphult,&nbsp; Bergalund, Bergholmen Fiskesjö Norrgård - Gummemåla - Skrämbohults Södergård, Björkedal, Björkelund, Björkholmen Eriksmåla&nbsp;-Grönadal, Blomhult, Blommestad, Bodaskog, Bredahult, Bäckalund Askaremåla, Bälshults Norrgård - Södergård,<br>Danskaremåla, Delkulla, Deragård, Deragårdsmåla, Drösskulle, Duvtorpet,  
+
Algutsboda Norrgård,
 
+
Algutsboda Södergård,
Ekelund Tomeshult Norrgård - Västra Stamphult, Ekholmen, Enkelund (Änkelund), Erikskulle, Eriksmåla, Erlandshult, Evelund,  
+
Algutstorp, Alingsås,
 
+
Alryda,
Fageräng, Fiskesjö Norrgård - Södergård, Fiskestad, Flyabo, Flyanäs Deragård -Fiskesjö Södergård - Tuvamålen, Foglasund, Fredriksholm, Fridhem,  
+
Anemåla,
 
+
Appelholm,
Gamlabo, Godalund, Greveshult, Gräntabrånen, Grönadal, Grönalund Gåsamåla, Grönkulla Grönadal, Grönkulle Moshult - Tomeshults Norrgård, Grönlund Tomeshults Norrgård, Grönslätt, Gröntuva, Grönås, Gummemåla, Gustavelund, Gyljemålen, Gårås, Gåsamåla,  
+
Askaremåla,
 
+
Askelund under Mattamåla Norrgård,
Helledal, Hjortalund, Holmen, Hultabeck, Huvudhultaö Östergård, Håknamåla, Hällan, Hällekulla, Hättebo, Högarås, Högaskog, Högelid, Högerås,  
+
Askelund,<br><br>
 
+
Backstuga Askaremåla,  
Ingaled, Ingan, Ingasjö, Ingmundehult,  
+
Backstuga Bodaskog,  
 
+
Backstuga Deragård,  
Jettingsberg, Jettingsdal, Johansberg, Johansdal Bälshults Norrgård - Tuvamålen - Ålgärdehult, Johanstorp, Jägerholm, Jörestad Eriksmåla - Tomeshults Norrgård, Jättingberg,  
+
Backstuga Högaskog,  
 
+
Backstuga Ingmundehult,  
Karlsbro, Karlsro Askaremåla, Karsahult, Kistehult, Knölen, Kopprakulla, Koppramåla, Kristinelund, Kulla Östra, Kvarnen Ålgerdehult, Kvarnholmen, Kvarnkulla, Kvarntorpet, Källebäck, Källehult, Källemåla, Källero, Källestad, Köping,  
+
Backstuga Moshultamåla,  
 
+
Backstuga Påvelsmåla,  
Ledigshult, Lerbäcksholm, Liljeholmen Askaremåla - Skrämbohults Södergård, Liljehult, Lillebro, Lillegrind, Lindeholm, Litensnöjd, Ljungviken, Lunnaholm, Lustigholm, Läboholm,<br>Marieholm, Missunnet, Momålens Lilla -Stora, Moshult, Moshultamåla, Målen, Månsamåla Västra- Östra, Märkeskulla, Mörkerås,  
+
Backstuga utan namn under Albutsboda Södergård,
 
+
Backstuga utan namn under Algutsboda Norrgård,
Norratorp, Nybygget&nbsp;; Askaremåla, Fiskesjö Norrgård, Moshult, Moshultamåla, Norra Stamphult, Skrämbohults Norrgård, Toksmåla, Tomeshults Södergård, Östra Stamphult, Nybygget Lilla- Stora, Nyelid, Nykulla, Nyodlingen Askaremåla, Nyodlingen&nbsp;; Deragård - Norra Stamphult - Tomeshults Norrgård - Västra Stamphult, Nytt Torp Balshults Norrgård, Nyäng, Näs Lilla, Nöjdansbo, Nöjdesta,  
+
Backstuga utan namn under Gisamåla,
 
+
Backstuga utan namn under Huvudhultakvarn,
Olofsdal, Orranäs, Paulskulle, Petersburg, Peterskulle, Påvelsmåla,  
+
Backstuga utan namn under Huvudhults Mellangård,
 
+
Backstuga utan namn under Ingelsmåla,
Rebecksdal, Rikelid, Rosenberg, Rosendal, Rosenkulla, Rosenlund, Rosenäng, Rydaholm,  
+
Backstuga utan namn under Kalvamo,
 
+
Backstuga utan namn under Spritsmåla,
Sjöanäs, Skeps-Rås, Skogskulla, Skogslund, Skolestad, Skrämbohults Norrgård - Södergård. Smeamålen, Smedjeström, Smidet, Sofielund Skrämbohults Norrgård - Tuvamålen,  
+
Backstuga utan namn under Sutaremåla,
 
+
Backstuga utan namn under Trollagärde,
Soldattorp&nbsp;; Hultabeck Skrämbohult Norrgård, #4 Ingmundehult, #10 Tomeshult Norrgård, #16 Västra Stamphult, #118 Bodaskog, # 130 Huvudhultaö Östergård, #137 Bälshults Norrgård, #138 Fiskesjö Södergård, #197 Torstamåla, Askaremåla, Fiskejö Norrgård, Greveshult, Högaskog, Moshult, Moshultamåla, Norra Stamphult, Tomeshults Södergård, Västra Månsamåla, Västra Stamphult, Yggersryd, Ålgerdehult, Östra Månsamåla,
+
Backstuga utan namn under Västra Borstetorp,
 
+
Backstuga utan namn under Västra Hellasjö Södergård,
Stamphults Norra -Västra - Östra, Stenskulle, Stolparne, Strömhall, Svenstorp Norra Stamphult - Tuvamålen, Sällehults Norra,
+
Backstuga utan namn under Åsgjöl,
 
+
Backstuga Östra Stamphult,
Tallelund Högaskog -Ingmundehult- Toksmåla, Tallkulla Tuvamålen-Östra Stamphult, Toksmåla, Tomeshult Norrgård -Södergård, Torp Gåsamålen- Skrömbohults Norrgård, Torrelid, Torstamåla, Trolleborg, Trångamålen, Trälleboholm, Tröttan, Tuelund, Tuvamålen, Tvisten,
+
Baggaboda,
 
+
Bastelund,
Ulriksdal,
+
Bergalund,  
 
+
Berget Östra,
Vervan, Vilan, Våtasten,
+
Bergholmen under Fiskesjö Norrgård,
 
+
Bergholmen under Gummemåla,
Yggersryd, Yttratorp,  
+
Bergholmen under Skrämbohults Södergård,  
 
+
Bergholmen,
Åkerskulla, Ålgärdehult, Ålgärdehults Kvarn,
+
Bessingen,
 
+
Bielund,
Ängabo, Ängaholm, Änkelund (Enkelund),
+
Björkedal,  
 
+
Björkehall,
Österhult, Österkulle,
+
Björkelund,
 
+
Björkholmen under Eriksmåla,
<br>
+
Björkholmen under Grönadal,  
 
+
Blomhult,  
<br>  
+
Blomkulle,
 
+
Blommestad,
<br>  
+
Blomrikan,
 
+
Bodaskog,  
<br>
+
Borstetorps Västra,
 
+
Borstetorps Östra,
<br>
+
Bredahult,  
 +
Broakulla,
 +
Brånahult,
 +
Brändetorp,
 +
Bäckadal,
 +
Bäckahall,
 +
Bäckalund under Askaremåla,  
 +
Bäckalund,
 +
Bälshults Norrgård,
 +
Bälshults Södergård,
 +
Danskaremåla,
 +
Bökelund,
 +
Bökevara,<br><br>
 +
Dampemåla Norrgård,
 +
Dampemåla Södra,
 +
Delkulla, Deragård,  
 +
Deragårdsmåla,  
 +
Drösskulle,  
 +
Duvemåla,
 +
Duvtorpet, <br><br>
 +
Ekeberg,
 +
Ekelund under Tomeshult Norrgård,
 +
Ekelund under Västra Stamphult,
 +
Ekholmen,
 +
Elinsholm,
 +
Enelund,
 +
Engabo (Ängabo),
 +
Engaholm (Ängaholm),
 +
Enholmen,
 +
Enkeberg (Änkeberg),
 +
Enkelund (Änkelund),  
 +
Erikskulle,  
 +
Eriksmåla,  
 +
Erlandshult,  
 +
Evelund,<br><br>
 +
Fageräng,
 +
Falestad under Ryggamo,
 +
Fallesta under Ålebergs Södergård,
 +
Fattigstugan,
 +
Fattigstugukammaren,
 +
Fieburgs Garveri,
 +
Fiskesjö Norrgård,
 +
Fiskesjö Södergård,  
 +
Fiskestad,  
 +
Fixelund,
 +
Floahall,
 +
Flyabo,  
 +
Flyahall,
 +
Flyalund,
 +
Flyanäs Deragård -Fiskesjö Södergård - Tuvamålen,  
 +
Flyckten,
 +
Flyholm,
 +
Flyttestad,
 +
Fläckahall,
 +
Fläcken,
 +
Foglasund,  
 +
Fredriksberg,
 +
Fredriksdal,
 +
Fredriksholm,  
 +
Fridenslund,
 +
Fridhem,  
 +
Förlångskvarn,<br><br>
 +
Gamlabo,  
 +
Garveriet Fieburg,
 +
Garveriet Gransholm,
 +
Getasjö,
 +
Getasjökvarn Kvarn,
 +
Getasjökvarn,
 +
Gisamåla,
 +
Gockatorp,
 +
Godalund,  
 +
Granbäcken,
 +
Gransholms Garveri,
 +
Gransjö,
 +
Greveshult,  
 +
Grimgärde,
 +
Grimmansmåla,
 +
Grimskulle,
 +
Grindshall,
 +
Grindslund,
 +
Gropahult,
 +
Groparyd,
 +
Grovamålen,
 +
Gräntabrånen,  
 +
Grönaberg,
 +
Grönadal,  
 +
Grönalund Gåsamåla,  
 +
Grönhall under Algutsboda Norrgård,
 +
Grönhall under Åsgöl,
 +
Grönkulla Grönadal,  
 +
Grönkulle Moshult - Tomeshults Norrgård,  
 +
Grönkulle,
 +
Grönlund Tomeshults Norrgård,
 +
Grönslätt,
 +
Gröntuva,  
 +
Grönås,
 +
Grönås,
 +
Grönö,
 +
Gudersmåla,
 +
Gummemåla,  
 +
Gustavelund,  
 +
Gustavsbo,
 +
Gyljemålen,  
 +
Gårås,  
 +
Gåsamåla,  
 +
Gäddebäcken,
 +
Gästgiveri under Hermanstorp,<br><br>
 +
Haddamåla,
 +
Havestad,
 +
Hellasjö Västra Mellangård,
 +
Hellasjö Västra Norrgård,
 +
Hellasjö Västra Södergård,
 +
Hellasjö Östra Västansjön,
 +
Hellasjö Östra Östansjön,
 +
Helledal,  
 +
Hemmingsgården Algutsboö,
 +
Hermanstorp,
 +
Hjortaholm,
 +
Hjortalund,  
 +
Hjortholmen,
 +
Holmen,
 +
Hultabeck,
 +
Hultsberg,
 +
Hultås,
 +
Humlebeck,
 +
Husartorp nr 10 utan namn under Selemåla,
 +
Husartorp nr 14 utan namn under Duvemåla,
 +
Husartorp nr 15 utan namn under Rasslebygd,
 +
Husartorp nr 16 utan namn under Krysseboda,
 +
Husartorp utan namn under Algutsboda Södergård,
 +
Husartorp utan namn under Getasjökvarn,
 +
Husartorp utan namn under Södra Dampemåla,
 +
Husartorp utan namn under Södra Åby,
 +
Husartorp utan namn under Virkesjö Storegård,
 +
Huvudhult Mellangård,
 +
Huvudhult Norrgård,
 +
Huvudhult Södergård,
 +
Huvudhultakvarn,
 +
Huvudhultaö Västergård,
 +
Huvudhultaö Östergård,  
 +
Håkanslund,
 +
Håknamåla,  
 +
Hägerhult,
 +
Hägerås Norrgård,
 +
Hägerås Södergård,
 +
Häggelund,
 +
Hällan,  
 +
Hällekulla,  
 +
Hällen,
 +
Hällestad,
 +
Hättebo,  
 +
Högaberg,
 +
Högahults Mellangård,
 +
Högahults Norrgård,
 +
Högahults Södergård,
 +
Högarås,  
 +
Högaskog,  
 +
Högelid,  
 +
Högerås,  
 +
Höglycke,
 +
Hörnehall,<br><br>
 +
Ingaberg,
 +
Ingaled,  
 +
Ingan,  
 +
Ingasjö,  
 +
Ingelsmåla,
 +
Ingmundehult,<br><br>
 +
Jakobsdal,
 +
Jettingsberg,  
 +
Jettingsdal,  
 +
Johansberg under Getasjö,
 +
Johansberg under Kärragärde,
 +
Johansberg under Östra Berget,
 +
Johansberg,
 +
Johansdal Bälshults Norrgård - Tuvamålen - Ålgärdehult,  
 +
Johansdal,
 +
Johanslund,
 +
Johanstorp,
 +
Johansås,
 +
Jordhyttan under Hermanstorp,
 +
Jordhyttan under Östra Borstetorp,
 +
Jägerholm,  
 +
Jättingberg,
 +
Jörestad Eriksmåla - Tomeshults Norrgård,<br><br>
 +
Kalvamo,
 +
Kanten,
 +
Kardalund,
 +
Karlsbro,  
 +
Karlsro Askaremåla,  
 +
Karlsro,
 +
Karsahult,  
 +
Kistehult,  
 +
Kleftekull,
 +
Kleftetorp,
 +
Klockehall,
 +
Knölen,  
 +
Kopprakulla,  
 +
Koppramåla,  
 +
Kristinedal,
 +
Kristinelund,
 +
Kronelund,
 +
Krysseboda,
 +
Kråkegårde,
 +
Kulla Östra,  
 +
Kullen Lilla,
 +
Kullersta,
 +
Kvarnamålen,
 +
Kvarnen under Broakulla,
 +
Kvarnen under Getasjökvarn,
 +
Kvarnen under Gransjö,
 +
Kvarnen Ålgerdehult,  
 +
Kvarnholmen,  
 +
Kvarnkulla,  
 +
Kvarntorpet,  
 +
Kvillingsberg under Hermanstorp,
 +
Kvillingsberg under Huvudhults Mellangård,
 +
Kvillingsdal,
 +
Källebeck,
 +
Källeberg,
 +
Källebro,
 +
Källebäck,  
 +
Källehall,
 +
Källehult,  
 +
Källekulla,
 +
Källekulle,
 +
Källemåla,
 +
Källero,  
 +
Källeryd,
 +
Källestad,  
 +
Kärragärde,
 +
Köping, <br><br>
 +
Led Nya,
 +
Ledigsholm,
 +
Ledigshult,  
 +
Ledigslund,
 +
Lerbäcksholm,  
 +
Liboholm,
 +
Lidahult,
 +
Lidahultsmåla,
 +
Lidesta,
 +
Liljedal,
 +
Liljeholmen Askaremåla - Skrämbohults Södergård,  
 +
Liljehult,  
 +
Liljelund,
 +
Liljenäs,
 +
Lilla Kullen,
 +
Lilla Sunehall,
 +
Lillebro,  
 +
Lillegrind,  
 +
Lindedal,
 +
Lindeholm,  
 +
Lindehult,
 +
Lindesberg,
 +
Lindö,
 +
Linnebeck under Hermanstorp,
 +
Linnebeck under Lindehult,
 +
Linneslätt,
 +
Liten,
 +
Litenslund under Huvudhults Norrgård,
 +
Litenslund under Vackamo,
 +
Litensnöjd,  
 +
Litensås,
 +
Ljungalund under Humlebeck,
 +
Ljungalund under Rörshult,
 +
Ljungkulla,
 +
Ljungviken,  
 +
Lunnaholm,  
 +
Lustigholm,  
 +
Lycke Södra,
 +
Långarås,
 +
Långlycke,
 +
Läboholm,
 +
Lövrikan,<br><br>
 +
Margretelund under Högahults Norrgård,
 +
Margretelund under Prästgården,
 +
Marieholm,
 +
Marieberg,
 +
Marielund under Getasjökvarn,
 +
Marielund under Källehult,
 +
Maskummeberg,
 +
Mattamåla Norrgård,
 +
Mattamåla Södergård,
 +
Merkulla,
 +
Missunnet,  
 +
Mjödahult,
 +
Mokulla,
 +
Momålens Lilla -Stora,  
 +
Moshult,  
 +
Moshultamåla,  
 +
Målen under Huvudhults södergård,
 +
Målen under Kleftetorp,
 +
Målen,
 +
Månsamåla Västra- Östra,  
 +
Mårshylta Norrgård,
 +
Mårshylta Södergård,
 +
Märkeskulla,  
 +
Mörkerås,<br><br>
 +
Nissa-Sten,
 +
Norratorp,  
 +
Norremåls,
 +
Nyaled,
 +
Nybygget Lilla- Stora,
 +
Nybygget under Bökevara,
 +
Nybygget under Grimmansmåla,
 +
Nybygget under Huvudhultakvarn,
 +
Nybygget under Kleftetorp,
 +
Nybygget under Lindehult,
 +
Nybygget under Långarås,
 +
Nybygget  under Askaremåla,  
 +
Nybygget  under Fiskesjö Norrgård,  
 +
Nybygget  under Moshult,  
 +
Nybygget  under Moshultamåla,  
 +
Nybygget  under Norra Stamphult,  
 +
Nybygget  under Skrämbohults Norrgård,  
 +
Nybygget  under Toksmåla,  
 +
Nybygget  under Tomeshults Södergård,  
 +
Nybygget  under Östra Stamphult,  
 +
Nyeborg,
 +
Nyelid,  
 +
Nyestad,
 +
Nykulla,  
 +
Nykulle,
 +
Nyodlingen under Askaremåla,  
 +
Nyodlingen under Bökevara,
 +
Nyodlingen under Huvudhults Norrgård,
 +
Nyodlingen under Kärragärde,
 +
Nyodlingen under Ålebergs Norrgård,
 +
Nyodlingen under Östra Hellasjö Västansjö,
 +
Nyodlingen under Deragård,
 +
Nyodlingen under Norra Stamphult,
 +
Nyodlingen under Norrgård,
 +
Nyodlingen under Tomeshults,
 +
Nyodlingen under Västra Stamphult,  
 +
Nytt Torp Balshults Norrgård,  
 +
Nyäng,
 +
Näs Lilla,  
 +
Nöjdansbo,  
 +
Nöjdansås,
 +
Nöjdesta,<br><br>
 +
Olofsdal,  
 +
Orranäs,<br><br>
 +
Palmslund,
 +
Paulskulle,  
 +
Persmåla,
 +
Petersburg,
 +
Petersdal,
 +
Peterskulle,  
 +
Pottamålen,
 +
Prästgården,
 +
Påvelsmåla,<br><br>
 +
Rasslebygd,
 +
Rebecksdal,  
 +
Rikelid,  
 +
Ringsholm,
 +
Roligsholm,
 +
Rosenberg,  
 +
Rosendal under Förlångskvarn,
 +
Rosendal under Getasjökvarn,
 +
Rosendal,  
 +
Rosenholm,
 +
Rosenkulla,
 +
Rosenlund,
 +
Rosenäng,  
 +
Rostock,
 +
Rydaholm,  
 +
Ryggamo,
 +
Räveberg,
 +
Rörshult,<br><br>
 +
Sandheden,
 +
Sandkulla,
 +
Sandåsen under Kalvamo,
 +
Sandåsen under Trollagärde,
 +
Selemåla,
 +
Sisselycke,
 +
Sjöalund,
 +
Sjöanäs,  
 +
Sjöbrånen,
 +
Sjöholmen,
 +
Sjöäng,
 +
Skeps-Rås,  
 +
Skiljegrind,
 +
Skogskulla,  
 +
Skogslund,  
 +
Skolestad,  
 +
Skrämbohults Norrgård Södergård,
 +
Slätsand,
 +
Smeamålen,  
 +
Smedjelund,
 +
Smedjeström,
 +
Smidet,  
 +
Snaggamåla,
 +
Sockenstugan under Algutsboda Prästgård,
 +
Sockenstugukammaren under Algutsboda prästgård,
 +
Sofielund under Skrämbohults Norrgård - Tuvamålen,  
 +
Soldattorp # 130 Huvudhultaö Östergård,  
 +
Soldattorp #10 Tomeshult Norrgård,  
 +
Soldattorp #118 Bodaskog,  
 +
Soldattorp #137 Bälshults Norrgård,  
 +
Soldattorp #138 Fiskesjö Södergård,  
 +
Soldattorp #16 Västra Stamphult,
 +
Soldattorp #197 Torstamåla,  
 +
Soldattorp #4 Ingmundehult,
 +
Soldattorp (see also Husartorp),
 +
Soldattorp nr 12 Maskummeberg,
 +
Soldattorp nr 120 utan namn under Huvudhultaö Västergård,
 +
Soldattorp nr 121 utan namn under Vackamo,
 +
Soldattorp nr 126 utan namn under Källehult,
 +
Soldattorp nr 128 utan namn under Ryggamo,
 +
Soldattorp nr 131 utan namn under Ålebergs Norrgård,
 +
Soldattorp nr 15 utan namn under Rörshult,
 +
Soldattorp nr 87 utan namn under Sutaremåla,
 +
Soldattorp nr 9 utan namn under Västra Hellasjö Mellangård,
 +
Soldattorp utan namn under Askaremåla,  
 +
Soldattorp utan namn under Baggaboda,
 +
Soldattorp utan namn under Bökevara,
 +
Soldattorp utan namn under Fiskejö Norrgård,  
 +
Soldattorp utan namn under Gransjö,
 +
Soldattorp utan namn under Greveshult, Högaskog,  
 +
Soldattorp utan namn under Hermanstorp,
 +
Soldattorp utan namn under Huvudhults Norrgård,
 +
Soldattorp utan namn under Hägerhult,
 +
Soldattorp utan namn under Kalvamo,
 +
Soldattorp utan namn under Lindehult Rostock,
 +
Soldattorp utan namn under Moshult, Moshultamåla,  
 +
Soldattorp utan namn under Norra Stamphult,  
 +
Soldattorp utan namn under Räveberg,
 +
Soldattorp utan namn under Spritsmåla,
 +
Soldattorp utan namn under Sutaremåla,
 +
Soldattorp utan namn under Tomeshults Södergård,  
 +
Soldattorp utan namn under Virkesjö Norrgård,
 +
Soldattorp utan namn under Västra Borstetorp,
 +
Soldattorp utan namn under Västra Hellasjö Norrgård,
 +
Soldattorp utan namn under Västra Hellasjö Södergård,
 +
Soldattorp utan namn under Västra Månsamåla,  
 +
Soldattorp utan namn under Västra Stamphult,  
 +
Soldattorp utan namn under Yggersryd,  
 +
Soldattorp utan namn under Ålebergs Norrgård,
 +
Soldattorp utan namn under Ålebergs Södergård,
 +
Soldattorp utan namn under Ålgerdehult,  
 +
Soldattorp utan namn under Östra Månsamåla,  
 +
Soldattorp Hultabeck Skrämbohult Norrgård,
 +
Spritsmåla,
 +
Stamphults Norra -Västra - Östra,  
 +
Steckaremåla,
 +
Stenkulla,
 +
Stenskulle,  
 +
Stolparne,  
 +
Strömhall,  
 +
Strömkulla,
 +
Strömshall,
 +
Stupan,
 +
Sundet,
 +
Sunehall Lilla,
 +
Sunehall,
 +
Sutarekulla,
 +
Sutaremåla,
 +
Svallet,
 +
Svaneberg,
 +
Svanholmen,
 +
Svenstorp Norra Stamphult - Tuvamålen,  
 +
Svenstorp under Haddamåla,
 +
Svenstorp under Rasslebygd,
 +
Sågen under hermanstorp,
 +
Sällehults Norra,  
 +
Söderlandsbråne,<br><br>
 +
Tallelund under Högaskog  
 +
Tallelund under Ingmundehult,
 +
Tallelund under Toksmåla,  
 +
Tallkulla under Tuvamålen,
 +
Tallkulla under Östra Stamphult,  
 +
Tallkulle,
 +
Toksmåla,  
 +
Tomeshult Norrgård -Södergård,  
 +
Tomeshult Södergård,
 +
Torp Gåsamålen,
 +
Torp Skrömbohults Norrgård,  
 +
Torrelid,  
 +
Torstamåla,  
 +
Trollagärde,
 +
Trolleborg,  
 +
Trångamålen,  
 +
Trälleboholm,  
 +
Trögelid,
 +
Tröttan,  
 +
Tuelund,
 +
Tuvamålen,  
 +
Tvisten,  
 +
Tångadal,
 +
Tångemåla,<br><br>
 +
Ubbemåla,
 +
Ulriksdal,<br><br>
 +
Vackamo,
 +
Vaktkulle,
 +
Vedlösan,
 +
Vervan,  
 +
Vilan,  
 +
Vilansnäs,
 +
Vinnesta,
 +
Vinningen,
 +
Virkesjö Norregård,
 +
Virkesjö Storegård,
 +
Virkesjö Södergård,
 +
Vitlockamålen,
 +
Våtasten,  
 +
Vägestad,
 +
Väntansjön Östra Hellasjö,<br><br>
 +
Yggersryd,  
 +
Yttratorp, <br><br>
 +
Åby Norrgård,
 +
Åby Södra,
 +
Åkerskulla,  
 +
Ålebergs Norrgård,
 +
Ålebergs Södergård,
 +
Ålgärdehult,  
 +
Ålgärdehults Kvarn,  
 +
Ångerstad,
 +
Åsgjöl,<br><br>
 +
Ängabo (Engabo),
 +
Ängabo,  
 +
Ängaholm (Engaholm),
 +
Ängaholm,
 +
Ängalund,
 +
Ängaro,
 +
Ängen,
 +
Änkeberg (Enkeberg),
 +
Änkelund (Enkelund), <br><br>
 +
Östansjön Östra Hellasjö,
 +
Österhult,
 +
Österkulle,
  
 
<br>  
 
<br>  
Line 82: Line 610:
 
*'''Surrounding Parishes'''
 
*'''Surrounding Parishes'''
  
<br>
+
<br>  
  
 
=== Collections  ===
 
=== Collections  ===
Line 116: Line 644:
 
=== References&nbsp;  ===
 
=== References&nbsp;  ===
  
Algutsboda Parish, 1839-1846 AI;12 Husförhörslängd. Ort register.
+
Algutsboda, Husförhörslängder (AI:11 and 12), 1839-1846, Ortregister
  
 
[[Category:Parishes_in_Kronoberg_County,_Sweden]]
 
[[Category:Parishes_in_Kronoberg_County,_Sweden]]

Revision as of 21:41, 17 April 2013

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Algutsboda Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Algutsboaö Hemingsgård, Algutsboaö Södergård, Algutsboda Norrgård, Algutsboda Södergård, Algutstorp, Alingsås, Alryda, Anemåla, Appelholm, Askaremåla, Askelund under Mattamåla Norrgård, Askelund,

Backstuga Askaremåla, Backstuga Bodaskog, Backstuga Deragård, Backstuga Högaskog, Backstuga Ingmundehult, Backstuga Moshultamåla, Backstuga Påvelsmåla, Backstuga utan namn under Albutsboda Södergård, Backstuga utan namn under Algutsboda Norrgård, Backstuga utan namn under Gisamåla, Backstuga utan namn under Huvudhultakvarn, Backstuga utan namn under Huvudhults Mellangård, Backstuga utan namn under Ingelsmåla, Backstuga utan namn under Kalvamo, Backstuga utan namn under Spritsmåla, Backstuga utan namn under Sutaremåla, Backstuga utan namn under Trollagärde, Backstuga utan namn under Västra Borstetorp, Backstuga utan namn under Västra Hellasjö Södergård, Backstuga utan namn under Åsgjöl, Backstuga Östra Stamphult, Baggaboda, Bastelund, Bergalund, Berget Östra, Bergholmen under Fiskesjö Norrgård, Bergholmen under Gummemåla, Bergholmen under Skrämbohults Södergård, Bergholmen, Bessingen, Bielund, Björkedal, Björkehall, Björkelund, Björkholmen under Eriksmåla, Björkholmen under Grönadal, Blomhult, Blomkulle, Blommestad, Blomrikan, Bodaskog, Borstetorps Västra, Borstetorps Östra, Bredahult, Broakulla, Brånahult, Brändetorp, Bäckadal, Bäckahall, Bäckalund under Askaremåla, Bäckalund, Bälshults Norrgård, Bälshults Södergård, Danskaremåla, Bökelund, Bökevara,

Dampemåla Norrgård, Dampemåla Södra, Delkulla, Deragård, Deragårdsmåla, Drösskulle, Duvemåla, Duvtorpet,

Ekeberg, Ekelund under Tomeshult Norrgård, Ekelund under Västra Stamphult, Ekholmen, Elinsholm, Enelund, Engabo (Ängabo), Engaholm (Ängaholm), Enholmen, Enkeberg (Änkeberg), Enkelund (Änkelund), Erikskulle, Eriksmåla, Erlandshult, Evelund,

Fageräng, Falestad under Ryggamo, Fallesta under Ålebergs Södergård, Fattigstugan, Fattigstugukammaren, Fieburgs Garveri, Fiskesjö Norrgård, Fiskesjö Södergård, Fiskestad, Fixelund, Floahall, Flyabo, Flyahall, Flyalund, Flyanäs Deragård -Fiskesjö Södergård - Tuvamålen, Flyckten, Flyholm, Flyttestad, Fläckahall, Fläcken, Foglasund, Fredriksberg, Fredriksdal, Fredriksholm, Fridenslund, Fridhem, Förlångskvarn,

Gamlabo, Garveriet Fieburg, Garveriet Gransholm, Getasjö, Getasjökvarn Kvarn, Getasjökvarn, Gisamåla, Gockatorp, Godalund, Granbäcken, Gransholms Garveri, Gransjö, Greveshult, Grimgärde, Grimmansmåla, Grimskulle, Grindshall, Grindslund, Gropahult, Groparyd, Grovamålen, Gräntabrånen, Grönaberg, Grönadal, Grönalund Gåsamåla, Grönhall under Algutsboda Norrgård, Grönhall under Åsgöl, Grönkulla Grönadal, Grönkulle Moshult - Tomeshults Norrgård, Grönkulle, Grönlund Tomeshults Norrgård, Grönslätt, Gröntuva, Grönås, Grönås, Grönö, Gudersmåla, Gummemåla, Gustavelund, Gustavsbo, Gyljemålen, Gårås, Gåsamåla, Gäddebäcken, Gästgiveri under Hermanstorp,

Haddamåla, Havestad, Hellasjö Västra Mellangård, Hellasjö Västra Norrgård, Hellasjö Västra Södergård, Hellasjö Östra Västansjön, Hellasjö Östra Östansjön, Helledal, Hemmingsgården Algutsboö, Hermanstorp, Hjortaholm, Hjortalund, Hjortholmen, Holmen, Hultabeck, Hultsberg, Hultås, Humlebeck, Husartorp nr 10 utan namn under Selemåla, Husartorp nr 14 utan namn under Duvemåla, Husartorp nr 15 utan namn under Rasslebygd, Husartorp nr 16 utan namn under Krysseboda, Husartorp utan namn under Algutsboda Södergård, Husartorp utan namn under Getasjökvarn, Husartorp utan namn under Södra Dampemåla, Husartorp utan namn under Södra Åby, Husartorp utan namn under Virkesjö Storegård, Huvudhult Mellangård, Huvudhult Norrgård, Huvudhult Södergård, Huvudhultakvarn, Huvudhultaö Västergård, Huvudhultaö Östergård, Håkanslund, Håknamåla, Hägerhult, Hägerås Norrgård, Hägerås Södergård, Häggelund, Hällan, Hällekulla, Hällen, Hällestad, Hättebo, Högaberg, Högahults Mellangård, Högahults Norrgård, Högahults Södergård, Högarås, Högaskog, Högelid, Högerås, Höglycke, Hörnehall,

Ingaberg, Ingaled, Ingan, Ingasjö, Ingelsmåla, Ingmundehult,

Jakobsdal, Jettingsberg, Jettingsdal, Johansberg under Getasjö, Johansberg under Kärragärde, Johansberg under Östra Berget, Johansberg, Johansdal Bälshults Norrgård - Tuvamålen - Ålgärdehult, Johansdal, Johanslund, Johanstorp, Johansås, Jordhyttan under Hermanstorp, Jordhyttan under Östra Borstetorp, Jägerholm, Jättingberg, Jörestad Eriksmåla - Tomeshults Norrgård,

Kalvamo, Kanten, Kardalund, Karlsbro, Karlsro Askaremåla, Karlsro, Karsahult, Kistehult, Kleftekull, Kleftetorp, Klockehall, Knölen, Kopprakulla, Koppramåla, Kristinedal, Kristinelund, Kronelund, Krysseboda, Kråkegårde, Kulla Östra, Kullen Lilla, Kullersta, Kvarnamålen, Kvarnen under Broakulla, Kvarnen under Getasjökvarn, Kvarnen under Gransjö, Kvarnen Ålgerdehult, Kvarnholmen, Kvarnkulla, Kvarntorpet, Kvillingsberg under Hermanstorp, Kvillingsberg under Huvudhults Mellangård, Kvillingsdal, Källebeck, Källeberg, Källebro, Källebäck, Källehall, Källehult, Källekulla, Källekulle, Källemåla, Källero, Källeryd, Källestad, Kärragärde, Köping,

Led Nya, Ledigsholm, Ledigshult, Ledigslund, Lerbäcksholm, Liboholm, Lidahult, Lidahultsmåla, Lidesta, Liljedal, Liljeholmen Askaremåla - Skrämbohults Södergård, Liljehult, Liljelund, Liljenäs, Lilla Kullen, Lilla Sunehall, Lillebro, Lillegrind, Lindedal, Lindeholm, Lindehult, Lindesberg, Lindö, Linnebeck under Hermanstorp, Linnebeck under Lindehult, Linneslätt, Liten, Litenslund under Huvudhults Norrgård, Litenslund under Vackamo, Litensnöjd, Litensås, Ljungalund under Humlebeck, Ljungalund under Rörshult, Ljungkulla, Ljungviken, Lunnaholm, Lustigholm, Lycke Södra, Långarås, Långlycke, Läboholm, Lövrikan,

Margretelund under Högahults Norrgård, Margretelund under Prästgården, Marieholm, Marieberg, Marielund under Getasjökvarn, Marielund under Källehult, Maskummeberg, Mattamåla Norrgård, Mattamåla Södergård, Merkulla, Missunnet, Mjödahult, Mokulla, Momålens Lilla -Stora, Moshult, Moshultamåla, Målen under Huvudhults södergård, Målen under Kleftetorp, Målen, Månsamåla Västra- Östra, Mårshylta Norrgård, Mårshylta Södergård, Märkeskulla, Mörkerås,

Nissa-Sten, Norratorp, Norremåls, Nyaled, Nybygget Lilla- Stora, Nybygget under Bökevara, Nybygget under Grimmansmåla, Nybygget under Huvudhultakvarn, Nybygget under Kleftetorp, Nybygget under Lindehult, Nybygget under Långarås, Nybygget under Askaremåla, Nybygget under Fiskesjö Norrgård, Nybygget under Moshult, Nybygget under Moshultamåla, Nybygget under Norra Stamphult, Nybygget under Skrämbohults Norrgård, Nybygget under Toksmåla, Nybygget under Tomeshults Södergård, Nybygget under Östra Stamphult, Nyeborg, Nyelid, Nyestad, Nykulla, Nykulle, Nyodlingen under Askaremåla, Nyodlingen under Bökevara, Nyodlingen under Huvudhults Norrgård, Nyodlingen under Kärragärde, Nyodlingen under Ålebergs Norrgård, Nyodlingen under Östra Hellasjö Västansjö, Nyodlingen under Deragård, Nyodlingen under Norra Stamphult, Nyodlingen under Norrgård, Nyodlingen under Tomeshults, Nyodlingen under Västra Stamphult, Nytt Torp Balshults Norrgård, Nyäng, Näs Lilla, Nöjdansbo, Nöjdansås, Nöjdesta,

Olofsdal, Orranäs,

Palmslund, Paulskulle, Persmåla, Petersburg, Petersdal, Peterskulle, Pottamålen, Prästgården, Påvelsmåla,

Rasslebygd, Rebecksdal, Rikelid, Ringsholm, Roligsholm, Rosenberg, Rosendal under Förlångskvarn, Rosendal under Getasjökvarn, Rosendal, Rosenholm, Rosenkulla, Rosenlund, Rosenäng, Rostock, Rydaholm, Ryggamo, Räveberg, Rörshult,

Sandheden, Sandkulla, Sandåsen under Kalvamo, Sandåsen under Trollagärde, Selemåla, Sisselycke, Sjöalund, Sjöanäs, Sjöbrånen, Sjöholmen, Sjöäng, Skeps-Rås, Skiljegrind, Skogskulla, Skogslund, Skolestad, Skrämbohults Norrgård – Södergård, Slätsand, Smeamålen, Smedjelund, Smedjeström, Smidet, Snaggamåla, Sockenstugan under Algutsboda Prästgård, Sockenstugukammaren under Algutsboda prästgård, Sofielund under Skrämbohults Norrgård - Tuvamålen, Soldattorp # 130 Huvudhultaö Östergård, Soldattorp #10 Tomeshult Norrgård, Soldattorp #118 Bodaskog, Soldattorp #137 Bälshults Norrgård, Soldattorp #138 Fiskesjö Södergård, Soldattorp #16 Västra Stamphult, Soldattorp #197 Torstamåla, Soldattorp #4 Ingmundehult, Soldattorp (see also Husartorp), Soldattorp nr 12 Maskummeberg, Soldattorp nr 120 utan namn under Huvudhultaö Västergård, Soldattorp nr 121 utan namn under Vackamo, Soldattorp nr 126 utan namn under Källehult, Soldattorp nr 128 utan namn under Ryggamo, Soldattorp nr 131 utan namn under Ålebergs Norrgård, Soldattorp nr 15 utan namn under Rörshult, Soldattorp nr 87 utan namn under Sutaremåla, Soldattorp nr 9 utan namn under Västra Hellasjö Mellangård, Soldattorp utan namn under Askaremåla, Soldattorp utan namn under Baggaboda, Soldattorp utan namn under Bökevara, Soldattorp utan namn under Fiskejö Norrgård, Soldattorp utan namn under Gransjö, Soldattorp utan namn under Greveshult, Högaskog, Soldattorp utan namn under Hermanstorp, Soldattorp utan namn under Huvudhults Norrgård, Soldattorp utan namn under Hägerhult, Soldattorp utan namn under Kalvamo, Soldattorp utan namn under Lindehult Rostock, Soldattorp utan namn under Moshult, Moshultamåla, Soldattorp utan namn under Norra Stamphult, Soldattorp utan namn under Räveberg, Soldattorp utan namn under Spritsmåla, Soldattorp utan namn under Sutaremåla, Soldattorp utan namn under Tomeshults Södergård, Soldattorp utan namn under Virkesjö Norrgård, Soldattorp utan namn under Västra Borstetorp, Soldattorp utan namn under Västra Hellasjö Norrgård, Soldattorp utan namn under Västra Hellasjö Södergård, Soldattorp utan namn under Västra Månsamåla, Soldattorp utan namn under Västra Stamphult, Soldattorp utan namn under Yggersryd, Soldattorp utan namn under Ålebergs Norrgård, Soldattorp utan namn under Ålebergs Södergård, Soldattorp utan namn under Ålgerdehult, Soldattorp utan namn under Östra Månsamåla, Soldattorp Hultabeck Skrämbohult Norrgård, Spritsmåla, Stamphults Norra -Västra - Östra, Steckaremåla, Stenkulla, Stenskulle, Stolparne, Strömhall, Strömkulla, Strömshall, Stupan, Sundet, Sunehall Lilla, Sunehall, Sutarekulla, Sutaremåla, Svallet, Svaneberg, Svanholmen, Svenstorp Norra Stamphult - Tuvamålen, Svenstorp under Haddamåla, Svenstorp under Rasslebygd, Sågen under hermanstorp, Sällehults Norra, Söderlandsbråne,

Tallelund under Högaskog Tallelund under Ingmundehult, Tallelund under Toksmåla, Tallkulla under Tuvamålen, Tallkulla under Östra Stamphult, Tallkulle, Toksmåla, Tomeshult Norrgård -Södergård, Tomeshult Södergård, Torp Gåsamålen, Torp Skrömbohults Norrgård, Torrelid, Torstamåla, Trollagärde, Trolleborg, Trångamålen, Trälleboholm, Trögelid, Tröttan, Tuelund, Tuvamålen, Tvisten, Tångadal, Tångemåla,

Ubbemåla, Ulriksdal,

Vackamo, Vaktkulle, Vedlösan, Vervan, Vilan, Vilansnäs, Vinnesta, Vinningen, Virkesjö Norregård, Virkesjö Storegård, Virkesjö Södergård, Vitlockamålen, Våtasten, Vägestad, Väntansjön Östra Hellasjö,

Yggersryd, Yttratorp,

Åby Norrgård, Åby Södra, Åkerskulla, Ålebergs Norrgård, Ålebergs Södergård, Ålgärdehult, Ålgärdehults Kvarn, Ångerstad, Åsgjöl,

Ängabo (Engabo), Ängabo, Ängaholm (Engaholm), Ängaholm, Ängalund, Ängaro, Ängen, Änkeberg (Enkeberg), Änkelund (Enkelund),

Östansjön Östra Hellasjö, Österhult, Österkulle,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References 

Algutsboda, Husförhörslängder (AI:11 and 12), 1839-1846, Ortregister