Adair

From FamilySearch Wiki
Revision as of 17:12, 15 May 2009 by DiltsGD (talk | contribs) (move geodis)

Jump to: navigation, search

Adair may refer to:

A County

A Municipality

  • Adair, Shoshone, Idaho
  • Adair, McDonough, Illinois
  • Adair, Adair, Iowa
  • Adair, Guthrie, Iowa
  • Adair, St. Clair, Michigan
  • Adair, Carroll, Mississippi
  • Adair Township, Camden, Missouri
  • Adair, Mayes, Oklahoma
  • Adair Village, Benton, Oregon
  • Adair, Madison, Tennessee