Difference between revisions of "Øvre Rendal, Hedmark, Norway Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 23: Line 23:
 
=== Farm Names  ===
 
=== Farm Names  ===
  
17 Asphaugen, Bakken, Bekkeng, Bekketun, Bergar, 13 Berge, 1 Berget, 3 Berge øvre, Bergheim, Bergli, Berglund, Berg-Sta, Bergtun, 17 Berset, 23 Bjøntegaard, 23 Bjøntegaard nordre, Bjørgum, Bjørkely, 29 Bolstad, 38 Brekken, Brenninga, Broegga, 13 Broen, 48 Broen, Broen-Berge, 21 Bursledet, 31 Burstuen, 72 Buviken, Bårteigen, 47 Dalen, 63 Drevsjømoen, Eldjord, 31 Elvaal, 31 Elvaal nedre, 31 Elvaal søndre, 31 Elvaal øvre, Elverhøy, Endeli, Engset, 13 Enkesædet, Eriksegga, Feldtdalsteigen, 31 Fellingen, 48 Finstad, 48 Finstad ytre, 48 Finstad øvre, 35 Fonnaas, Fossmoen, Fredheim, Furubo, Furuli, Furuly, 68 Fæmundsenden, 66 Fæmundsundet, 69 Fæmundsvolden, 67 Galten, Gammellia, 22 Gammelstuen, 48 Gjesvommen, 47 Gjota, Glomstad, Glomvang, 65 Gløtvola, Granlund, Granly, Granum, 3 Granviken, 46 Grindflekken, Groven, Grøndal, Grøtegga, Grøtestua, 2 Grøting, Gullmoen, 7 Haarset, 1 Hanestad, Hanestadstua, 22 Hangaard, 22 Hangaard nordre, Hansbua, 17 Haugen, 25 Haugen, 71 Haugen, Heggelund, 36 Helstad, Herskjestøa, 28 Hogset, Holmbunesset, 16 Høie nordre, Høyeegga, Høystad, Håkenstad, Hårset, Hårseteie, Hårsetstubaken, Ingvaldsletta, 13 Jordet, Jordet-Berge, Karlsrommet, Kirkestua, Kivatun, Kivbrakka, Kivmoen, Klokkergården, Korsvold, Kotterud, Kringsjå, Kristenstrøa, 13 Kvarskroken, Kvernbekkmoen, 30 Kvernhusmoen, 23 Kverningneset, 50 Kvislen, 5 Langletet, Lilleenget, 13 Lillestuen, 41 Lillestuen, Lyngen,13 Løkken, Løkken-Berge, 41 Løvhaugen, 48 Maana, Martimnius, Meldrum,40 Midskogen, Midtli, Midtun, Midt-Høye, 46 Millehaugen, 12 Missjøhaugen, 31 Moen, 49 Moen, 17 Myrberget, Myra, 48 Myre, Myrheim, 21 Møm, Nedre Hanestad, Nedre Havn, 42 Neksjølien, Nilsrøsa, 41 Nordistuen, Nordre Grøtting, Nordre Hårset, 25 Nordset, Nybakk, 25 Nygaarden, Nymoen, 17 Nystuen, 46 Nystuen, Nystu-Berge, Nysveen, 48 Nytrøen, 46 Oppistuen, 17 Opstuen, 22 Opstuen, 14 Rendalens Præstegaard, Reinli, Rognstad, 43 Rommenstad, 42 Rugsveen, Rødbekk, Rønningen, Sersjanttrøa, Skarpsno, Skattebo, Skjæret, Skogheim, Skogholt, Skogli, Skogly, Skogstad, Skovly, 31 Skrædderstuen, 21 Sletten, Smedstua, Snippen, Solgløtt (Trøtun), Solhaug, Solheim, Stenrud, 41 Storlægda, Storstu-Berge (Lillstu), Storstubakken,  Strandvold, Sundvang, 13 Sveen, 17 Sveen, Svingen, Svingstad, Solset, Steinborg, Syringa, 70 Sømaaen, Søndre Bergersveen, Søndre Grasbekken, Søndre Grøtting, Søndre Høye, Søndre Hårset, 13 Sørberget, Sørbergli,  64 Sørgjota, Sørli, Tegnstad, Thune, Trollheimen, Tronsli, 31 Trøen, Tua, Tyritun, 31 Tyslebroen, 31 Tyslemoen, 31 Tyslosen, Tyvbrakka, 46 Unset nedre, 46 Unset nordre, 41 Unset søndre, Urli, Urseth, 46 Utistuen, 17 Utstuen, 39 Vakkerrøsten, 24 Vardenær, Velstu-Berge, Vestby, Vestheim, Vestli, Visyn, Vivelstad,  Øieng, Østre Sørberget, Øverli, Øvre Hanestad, Øvre Havn, Øvre Stenrud,  Årvold,
+
Anders "Pi" stuen, Andershaugen, Aspeli, Aspelund, 17 Asphaugen, Bakken, Bekkeng, Bekkelund, Bekketun, Bergar, 13 Berge, 1 Berget, 3 Berge øvre, Bergheim, Bergli, Berglund, Bergsetbakken, Bergsetberget, Bergsethaugen, Bergset-Nystuen, Bergsetsveen, Berg-Sta, Bergtun, 17 Berset, Birkisetr, 23 Bjøntegaard, 23 Bjøntegaard nordre, Bjørgum, Bjørkely, 29 Bolstad, Brakka, 38 Brekken, Brenninga, Broegga, 13 Broen, 48 Broen, Broen-Berge, 21 Bursledet, 31 Burstuen, 72 Buviken, Bårteigen, 47 Dalen, Dalheim, 63 Drevsjømoen, Eikaberg, Einebu, Eldjord, Elgmoen, 31 Elvaal, 31 Elvaal nedre, 31 Elvaal søndre, 31 Elvaal øvre, Elverhøy, Endeli, Engset, 13 Enkesædet, Eriksegga, Evensutrøa, Feldtdalsteigen, 31 Fellingen, Fjelly, 48 Finstad, 48 Finstad ytre, 48 Finstad øvre, 35 Fonnaas, Fossmoen, Fredheim, Fredly, Furubo, Furuli, Furulund, Furuly, 68 Fæmundsenden, 66 Fæmundsundet, 69 Fæmundsvolden, 67 Galten, Gammellia, 22 Gammelstuen, 48 Gjesvommen, 47 Gjota, Glomstad, Glomvang, 65 Gløtvola, Granli, Granlund, Granly, Granum, 3 Granviken, 46 Grindflekken, Groven, Grøndal, Grøtegga, Grøtestua, 2 Grøting, Gullmoen, 7 Haarset, 1Halsteinstrøa,  Hanehaugen, Hanestad, Hanestadstua, 22 Hangaard, 22 Hangaard nordre, Hansbua, 17 Haugen, 25 Haugen, 71 Haugen, Haugstad, Heimen, Heggelund, 36 Helstad, Herskjestøa, 28 Hogset, Holen eng, Holmbunesset, 16 Høie nordre, Høyeegga, Høystad, Håkenstad, Hårset, Hårseteie, Hårsetstubaken, Ingvaldsletta, Jens Smed-plassen, 13 Jordet, Jordet-Berge, Karlsrommet, Kirkestua, Kivatun, Kivbrakka, Kivmoen, Kjølstad, Klokkergården, Koietrøa, Korsvold, Kotterud, Kringsjå, Kristenstrøa, 13 Kvarskroken, Kvernbekken, Kvernbekklund, Kvernbekkmoen, 30 Kvernhusmoen, 23 Kverningneset, 50 Kvislen, 5 Langletet, Lauvseth, Lilleberget, Lilleenget, 13 Lillestuen, 41 Lillestuen, Lyngen,13 Løkken, Løkken-Berge, 41 Løvhaugen, 48 Maana, Martinius, Meldrum,40 Midskogen, Midtli, Midtun, Midt-Høye, 46 Millehaugen, Minne, 12 Missjøhaugen, 31 Moen, 49 Moen, Myrbergbakken, 17 Myrberget, Myra, 48 Myre, Myrheim, Myrvang, Myrvold, 21 Møm, Nedre Hanestad, Nedre Havn, 42 Neksjølien, Nilsrøsa, 41 Nordistuen, Nordre Grøtting, Nordre Hårset, 25 Nordset, Nybakk, Nyberg, 2 Nyen, 5 Nygaarden, Nymoen, Nysted, 17 Nystuen, 46 Nystuen, Nystu-Berge, Nystu-Mømb, Nysveen, 48 Nytrøen, Nyvang, Olderøbakken, 46 Oppistuen, 17 Opstuen, 22 Opstuen, Perstrøa (Bergum), 14 Rendalens Præstegaard, Reinli, Rognstad, 43 Rommenstad, 4Rotbekksveen, 2 Rugsveen, Rødbekk, Rønningen, Sagsveen, Sersjanttrøa, Siristua, Sjulhushagen, Skarpsno, Skattebo, Skjæret, Skogheim, Skogholt, Skogli, Skogly, Skogstad, Skovly, 31 Skrædderstuen, 21 Sletten, Smedberget, Smedstua, Snippen, Solbakken, Solgløtt (Trøtun), Solhaug, Solheim, Solli, Solstad, Stenrud, 41 Storlægda, Storstu-Berge (Lillstu), Storstubakken,  Strandvold, Sundvang, 13 Sveen, 17 Sveen, Svehaug, Sveheim, Svestad, Sveum, Svingen, Svingstad, Solset, Steinborg, Syringa, 70 Sømaaen, Søndre Bergersveen, Søndre Grasbekken, Søndre Grøtting, Søndre Høye, Søndre Hårset, Søndre Olderbakken, 13 Sørberget, Sørbergli,  64 Sørgjota, Sørli, Søstu-Mømb, Tegnstad, Thune, Trollheimen,  Thorsheim, Tronsli, 31 Trøen, Tua, Tuft, Tunheim, Tuve, Tyritun, 31 Tyslebroen, 31 Tyslemoen, 31 Tyslosen, Tyvbrakka, 46 Unset nedre, 46 Unset nordre, 41 Unset søndre, Urli, Urseth, Ustu-Bergset, Ustu-Mømb, 46 Utistuen, 17 Utstuen, 39 Vakkerrøsten, Vangen, 24 Vardenær, Velstu-Berge, Vestby, Vesterheim, Vestheim, Vestli, Visyn, Vivelstad,  Øieng, Østre Sørberget, Øverheim, Øverli, Øvre Hanestad, Øvre Havn, Øvre Stenrud,  Årvold,
  
 
=== Probate Records  ===
 
=== Probate Records  ===

Revision as of 19:29, 5 March 2013

Norway > Hedmark County > Øvre Rendal

Church Records

See Rendal

Census Records

See Rendal for earlier census records

Court Records

Land Records

Farm Books

Farm Names

Anders "Pi" stuen, Andershaugen, Aspeli, Aspelund, 17 Asphaugen, Bakken, Bekkeng, Bekkelund, Bekketun, Bergar, 13 Berge, 1 Berget, 3 Berge øvre, Bergheim, Bergli, Berglund, Bergsetbakken, Bergsetberget, Bergsethaugen, Bergset-Nystuen, Bergsetsveen, Berg-Sta, Bergtun, 17 Berset, Birkisetr, 23 Bjøntegaard, 23 Bjøntegaard nordre, Bjørgum, Bjørkely, 29 Bolstad, Brakka, 38 Brekken, Brenninga, Broegga, 13 Broen, 48 Broen, Broen-Berge, 21 Bursledet, 31 Burstuen, 72 Buviken, Bårteigen, 47 Dalen, Dalheim, 63 Drevsjømoen, Eikaberg, Einebu, Eldjord, Elgmoen, 31 Elvaal, 31 Elvaal nedre, 31 Elvaal søndre, 31 Elvaal øvre, Elverhøy, Endeli, Engset, 13 Enkesædet, Eriksegga, Evensutrøa, Feldtdalsteigen, 31 Fellingen, Fjelly, 48 Finstad, 48 Finstad ytre, 48 Finstad øvre, 35 Fonnaas, Fossmoen, Fredheim, Fredly, Furubo, Furuli, Furulund, Furuly, 68 Fæmundsenden, 66 Fæmundsundet, 69 Fæmundsvolden, 67 Galten, Gammellia, 22 Gammelstuen, 48 Gjesvommen, 47 Gjota, Glomstad, Glomvang, 65 Gløtvola, Granli, Granlund, Granly, Granum, 3 Granviken, 46 Grindflekken, Groven, Grøndal, Grøtegga, Grøtestua, 2 Grøting, Gullmoen, 7 Haarset, 1Halsteinstrøa,  Hanehaugen, Hanestad, Hanestadstua, 22 Hangaard, 22 Hangaard nordre, Hansbua, 17 Haugen, 25 Haugen, 71 Haugen, Haugstad, Heimen, Heggelund, 36 Helstad, Herskjestøa, 28 Hogset, Holen eng, Holmbunesset, 16 Høie nordre, Høyeegga, Høystad, Håkenstad, Hårset, Hårseteie, Hårsetstubaken, Ingvaldsletta, Jens Smed-plassen, 13 Jordet, Jordet-Berge, Karlsrommet, Kirkestua, Kivatun, Kivbrakka, Kivmoen, Kjølstad, Klokkergården, Koietrøa, Korsvold, Kotterud, Kringsjå, Kristenstrøa, 13 Kvarskroken, Kvernbekken, Kvernbekklund, Kvernbekkmoen, 30 Kvernhusmoen, 23 Kverningneset, 50 Kvislen, 5 Langletet, Lauvseth, Lilleberget, Lilleenget, 13 Lillestuen, 41 Lillestuen, Lyngen,13 Løkken, Løkken-Berge, 41 Løvhaugen, 48 Maana, Martinius, Meldrum,40 Midskogen, Midtli, Midtun, Midt-Høye, 46 Millehaugen, Minne, 12 Missjøhaugen, 31 Moen, 49 Moen, Myrbergbakken, 17 Myrberget, Myra, 48 Myre, Myrheim, Myrvang, Myrvold, 21 Møm, Nedre Hanestad, Nedre Havn, 42 Neksjølien, Nilsrøsa, 41 Nordistuen, Nordre Grøtting, Nordre Hårset, 25 Nordset, Nybakk, Nyberg, 2 Nyen, 5 Nygaarden, Nymoen, Nysted, 17 Nystuen, 46 Nystuen, Nystu-Berge, Nystu-Mømb, Nysveen, 48 Nytrøen, Nyvang, Olderøbakken, 46 Oppistuen, 17 Opstuen, 22 Opstuen, Perstrøa (Bergum), 14 Rendalens Præstegaard, Reinli, Rognstad, 43 Rommenstad, 4Rotbekksveen, 2 Rugsveen, Rødbekk, Rønningen, Sagsveen, Sersjanttrøa, Siristua, Sjulhushagen, Skarpsno, Skattebo, Skjæret, Skogheim, Skogholt, Skogli, Skogly, Skogstad, Skovly, 31 Skrædderstuen, 21 Sletten, Smedberget, Smedstua, Snippen, Solbakken, Solgløtt (Trøtun), Solhaug, Solheim, Solli, Solstad, Stenrud, 41 Storlægda, Storstu-Berge (Lillstu), Storstubakken,  Strandvold, Sundvang, 13 Sveen, 17 Sveen, Svehaug, Sveheim, Svestad, Sveum, Svingen, Svingstad, Solset, Steinborg, Syringa, 70 Sømaaen, Søndre Bergersveen, Søndre Grasbekken, Søndre Grøtting, Søndre Høye, Søndre Hårset, Søndre Olderbakken, 13 Sørberget, Sørbergli,  64 Sørgjota, Sørli, Søstu-Mømb, Tegnstad, Thune, Trollheimen,  Thorsheim, Tronsli, 31 Trøen, Tua, Tuft, Tunheim, Tuve, Tyritun, 31 Tyslebroen, 31 Tyslemoen, 31 Tyslosen, Tyvbrakka, 46 Unset nedre, 46 Unset nordre, 41 Unset søndre, Urli, Urseth, Ustu-Bergset, Ustu-Mømb, 46 Utistuen, 17 Utstuen, 39 Vakkerrøsten, Vangen, 24 Vardenær, Velstu-Berge, Vestby, Vesterheim, Vestheim, Vestli, Visyn, Vivelstad,  Øieng, Østre Sørberget, Øverheim, Øverli, Øvre Hanestad, Øvre Havn, Øvre Stenrud,  Årvold,

Probate Records

1675-1744: Records are found in Solør og Østerdal judicial district.

1772-1823: Records are found in Østerdal judicial district.

1823-1846: Records are found in Nord-Østerdal judicial district.

1696-1779: Clerical probate records are found in Hedemarken og Østerdalen Deanery.

1761-1832: Clerical probate records are found in Østerdalen Deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

Øvre Rendal: Gardenes og slektenes historie