Östuna Parish, Stockholm, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 21:47, 15 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Parish I.D. info)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Östuna Parish, Stockholm, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Uppsala ärkestift
Pastorat -1922 Lagga and Östuna, 1922-1961 Lagga, Östuna and Funbo, 1962-1971 Knivsta, Alsike, Lagga, Östuna and Vassunda. 1972- Knivsta, Alsike, Lagga, Östuna, Vassunda and Husby-Långhundra
Län 1634-1639 Uppsala, 1640-1647 Stockholm, 1648-1651 Uppsala, 1652-1653 Stockholm, 1654-1714 Uppsala, 1715-1970 Stockholm, 1971- Uppsala
Landskap Uppland
Härad Långhundra
Tingslag -1884 Långhundra härad, 1885-1970 Stockholms läns västra domsaga
Domsaga 1680-1843 see Husby-Långhundra, 1844-1970 Stockholms läns västra, 1971- Uppsala
Fögderi 1720-1881 see Alsike, 1882-1917 Stockholms läns västra 1918-1946 Mellersta Roslag
Länsmansdistrikt -1896 Långhundra härads västra, 1896-1917 Stockholms läns västra fögderis norra
Kronofogdedistrikt 1965-1970 Sollentuna, 1971- Uppsala
Kommun 1863-1951 Östuna, 1952-1970 Knivsta, 1971- Uppsala
Militär indelning Upplands Regemente
Hundra Härads kompani
-1791 Livregementet Till Häst
Livkompaniet
1791-1815 Livregementsbrigadens Kyrassiärkår
Livskvadronen
1815- Livregementets Dragonkår (Dragoner)
Livskvadronen
FamilySearch I.D. 2056843
NAD Ref Code SE/ULA/11831


Place Names

Baddet, Björkbacken, Björklund, Björktorp, Brunnby, Brunnby torp, Brunnby ägor,
Dalbo,
Eggeby Lilla, Eggebyholm, Ekstubben,
Fattigstugan, Framnäs, Försöket,
Glasboda, Glupen, Grindtorp,
Hammarby, Hammaren, Hammarhagen, Hammartorp, Häggdal Lilla, Hälleby torp, Hälleby ägor, Högen,
Igelbäck,
Klockaregården, Kroken, Kvallsta, Kvallsta ägor, Kvarntorp, Källtorp, Kölängen Lilla,
Lilla Eggeby, Lilla Häggdal, Lilla Kölängen, Lilla Tisslinge, Lilla Västerdal, Lugnet, Lund, Lunda, Lunda ägor, Långlunda, Lövlunda,
Myrtorp,
Nyboda,
Risberga, Risberga kvarnen, Rökhålet,
Sjönäs, Skarnbäck, Skräddarbo, Smällen, Stocksätra, Storhagen, Stortorp, Svartboda, Sänkbäck, Sättran, Söthålet,
Tallbacken, Tisslinge, Tisslinge Lilla, Tisslinge torp, Tjusen, Täby, Täby ägor,
Udden,
Vallby, Vallby torp, Vallby ägor, Valloxsäby,Valloxsäby ägor, Visingsbol, Väppeby, Västerdal, Västerdal Lilla, Yngland,
Åsbergby, Åsbergby ägor, Åsby, Åsby torp, Åsby ägor,
Örsvallen, Örsvallen ägor, Östhamra, Östhamra ägor, Östunaberg, Östunaberg ägor, Östunaby, 


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Östuna parish, Husförhörslängd 1841-1848, Ort register.

Riksarkivet. "Östuna" Nationell ArkivDatabas (NAD). January 2011 http://www.nad.ra.se/

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Östuna Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). May 2012 http://www.nad.riksarkivet.se/