Östra Ed Parish, Kalmar, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 17:23, 20 April 2012 by Helene23 (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.) 

Place Names

u.n.u. (utan namn under) followed by a place name means, that there were Backstugor in the named area.

Askö Lilla, Askö Stora Nr 1 - 2, Askötorp, Averum Skettegård, Averum Frälsegård,

Backstuga utan namn under Kaggebo

                                               Lilla kalvö

                                               Torrö Lotsgård

                                               Västerum Rusthåll

                                               Ytterby

                                                Åslevik

Beateberg, Beateberg Stora, Bergemåla,

Berget under Averum Skattegård

                                    Frälsegård

                       Långrådna Norrgård,

Betesdalen, Björklund, Björnhällen, Blankebo, Branten, Bredal, Brevik, Brännemåla Rusthåll,

Båtmanstorp Nr 6 Örbäcken under Gloo Rusthåll

                      Nr 20 Veländebotorp under Veländebo

                      Nr 27 Källan under Långrådna Hellerögård

                      Nr 28 Ekdalen under Långrådna Norrgård

                      Nr 28 Mon under Långrådna Norrgård

                      Nr 30 Sjösveden under Brevk

Bäckeviken Nr 1 - 2,

C SE K,

Draget,

Ekdalen, Ekudden, Ekön,

Fiskeläget Flatvarp

                 Hamnö

                 Skeppsgården

                 Tränsö

                 Ängbacken,

Flatvarp Fiskeläge, Frälsegården Averum,

Gloo Rusthåll, Glädjen, Grindstugan, Gålemåla, Gästgivaregården Långrådna

Hagaborg, Hagen, Hamnö Fiskeläge, Hellerögården Långrådna, Hermansö, Herrvik, Holmen, Hornsätter, Horsö, Humlevik, Hällen, Härstad, Hästsundet, Hökdalen,

Jonsberg, Jungfruskär, Jungfrusund, Järnemåla,

Kaggebo, Kalvö Stora, Kalvö Lilla, Karlsberg, Kastorp, Klockarehemmet, Klubbsved, Klumpen, Kolmsö, Komministerbostället Ramsdal, Koppemåla, Kråktorpet, Kråkvikenäs, Kråkvik Säteri, Kullen, Kvarnstugan, Kvarntorpet, Källan, Källdalen, Källsveden, Källvik, Kärr,

Licknevarp,

Livgrenadjärtorp Nr 63  Östantorp under Västerum Rusthåll

                           Nr 64 Naglegata under Brännemåla Rusthåll,

Lotsgården Torrö, Lundsborg,

Långrådna Gästgivaregård

                   Nästagård

                   Hellerögård

                   Norrgård

Lövudden,

Mjödö, Mon, Målsveden, Mörktorpet,

Naglegata, Norrgården Långrådna, Notholmen, Nybygget, Nässveden, Nästagården Långrådna,

Ollondalen, Oxdalen, Petterslund,

Q Se K,

Ramsdal Nr 1 Komministerboställe,

                Nr 2 Skattegård

Ropudden, Rosendalen,

Rusthållet Brännemåla

                  Gloo

                  Västerum

Salkärr, Sanden, Sandvarp, Sandviken, Siegbanborg, Sjöstugan, Sjösveden, Skattegården Averum, Skattegården Ramsdal,

Skeppsgården, Skeppsgården Fiskeläge, Skeppsgården Nya, Skillered, Skogen, Skrutviken, Slättkärr, Snickartorp, Sockenstugan, Sondered, Stenkvistborg, Stensveden, Stocktorp, Storkvarn, Storkvarn Tullkvarn, Strängenäs under Averum ägor, Strängenäs under Långrådna Hellerögård, Strömsudden,

Stuga utan namn under Kråkvik Säteri

                                       Licknevarp

                                       Långrådna Gästgivaregård

                                       Långrådna Nästagård

                                       Stora Kalvö

                                       Stora Askö

                                       Vindö Säteri

                                       Västerum Rusthåll

                                        Åslevik

Stuvtorpet, Svederna under Vindö Säteri, Svederna under Västerum Rusthåll, Svinnebäck, Sågen, Säteriet Kråkvik, Säteriet Vindö,

Tallskär, Talltorpet, Tomåla, Torpa, Torrö Lotsgård, Trässö Fiskeläge, Tullkvarnen Storkvarn, Tullkvarnen Ålötterna,

Udden under Kråkvik Säteri, Udden under Västerm Rusthåll, Udden Nrra, Ugglebo,

Veländsbo Nr 1 - 3, Veländebonäs, Veländebotorp, Vindö säteri, Västerum Rusthåll, Västralund,

Ytterby,

Åkroken, Ålötterna Tullkvarn, Ånäset, Åslevik,

Ämtmaren, Ängbacken Fiskeläge,

Östra Ed Sockenstuga, Örbäcken under Gloo Rusthåll, Örbäcken under Kaggebo, Östantorp, Österhag, Övertorp.To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Ortnamnsregister, Östra Ed, Husförhörslängd 1847-1856