Difference between revisions of "Ljung Parish, Östergötland, Sweden Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Added place names)
Line 20: Line 20:
 
=== Place Names  ===
 
=== Place Names  ===
  
Alelund,
+
Alelund, Anderstorp, Anderstorp Lilla,<br> Backebo, Backen, Bergsäter, Bjärka, Björklund, Blikstorp (Blixtorp), Blommedal, Bommarbo, Bommen, Branten, Brohemmet, Bromshus, Brotorp, Brunnsgården Vågerstad, Brunnstorp, Brunnstugan, Brännerna, Bullerstorp, Bullorp, Bäcketorp, Bäckhem, Bäckstugan under Norrby, Bäckstugan under Ragnorp, Bäcksund, Bänorp Augment, Börstorp, Börstorp Lilla,<br> Dalhem, Diket, Djupsjö, Djupsjöhult, Djupsjöhult Lilla, Duvebo,<br> Ekholmen Släta, Ekhybbeln Släta, Eklund, Elgstugan (Älgstugan), Enebacken,<br> Fabriken Råby, Fallbron, Fallet under Bänorp, Fallet under Perstorp, Fallhagen, Fattigstugan, Fiskarehemmet Lilla, Fiskarehemmet Stora, Flistorp, Fröknegården Säby, Fågelsången,<br> Gammalstorp, Gamalstorp Lilla, Gilleberga (Gillerberget), Gottorp, Gottorpstugan, Grenadjärtorp Nr 52 utan namn under Ragnorp, Grenadjärtorp Nr 53 utan namn under Klasbäck Grenadjärtorp Nr 54 utan namn under Perstorp, Grenadjärtorp Nr 55 utan namn under Bullorp, Grenadjärtorp Nr 56 utan namn under Blikstorp, Grenadjärtorp Nr 57 utan namn under Norrby, Grenadjärtorp Nr 58 utan namn under Gilleberga, Grenadjärtorp Nr 59 utan namn under Lilla Högåsa, Grenadjärtorp Nr 60utan namn under Råby Frälsegård, Grenadjärtorp Nr 61 utan namn under Vågerstad Slottsgård, Grenadjärtorp Nr62 utan namn under Vågerstad Västergård, Grenadjärtorp Nr 63 utan namn under Släta, Grenadjärtorp Nr 123 utan namn under Säby Rusthåll, Grenadjärtorp Nr 124 utan namn under Sjöbacka, Grenadjärtorp Nr 125 utan namn under Åsmedstorp, Grinden, Grindstugan Södra, Grindstugan Västra, Grindstugan Östra, Grindstugan under Sjöbacka, Gråhallen, Grönkullen (Grönkulla), Gunnarsberg, Gunnarsdal, Gunnarstorp, Gustavstorp, Gölfallet, Göta Kanals område,<br> Hagelund, Hagen, Haget, Haglyckan, Hilstermom Kronoskogvaktareboställe, Hjälmsäter, Håkviken, Härdsskälet, Hässelberget, Hägåsa Lilla, Högåsa Stora Nergård, Högåsa Stora Storgård, Hönshuset,<br> Jakobsberg, Jakobslund, Jonsbo, Jonstorp, Jordkulan,<br> Karlstorp Karlstorp Lilla och Stora, Karstorp, Kilen, Klasbäck, Klockarebyggningen Förra, Klänkorp, Knåpet, Kohagen, Kronfallet, Kronoskogvaktarebostället Hilstermon, Krutbruket, Kulan, Kvarnen Råby, Kvarnsjö (Kvarsjön), Kyrkoherdebostället Rågårda, Källtorpet, Kärret Utjord, Kärrfallet,<br> Landstorp, Larstorp, Lilla Anderstorp, Lilla Börstorp, Lilla Djupsjöhult, Lilla Fiskarehemmet, Lilla Gammalstorp, Lilla Högåsa, Lilla Karlstorp, Lilla Perstorp, Lilla Skarpåsen, Lilla Torget, Lillbränna, Lillebo, Livgrenadjärtorp (see grenadjärtorp), Ljung Marmorbrott, Ljung Sätesgård, Ljung Sätesgård Såg, Ljungstorp, Ljungstugan, Lugnet, Lyckhemmet, Lövingsberg,<br> Magdesjö, Magdesjölund, Magdesjötorp, Marmorbrottet Ljung, Mon, Mossebo, Myrstugan, Målaretorpet, Mörstorp,<br> Nergården Stora Högåsa, Normstorp, Norrbacka Skogvaktareboställe, Norrby, Norrbyhult, Nybygget under Gunnarstorp, Nybygget under Hilstermon, Nybygget under Klänkorp, Nybygget under Säby Frälsegård, Nybygget under Älgshult, Nyhagen, Nystugan under Bänorp, Nystugan under Säby Frälsegård, Nytorp, Nyängen,<br> Perstorp, Perstorp Lilla, Postgården Släta, Prästtomta Augment,<br> Ragnorp, Roteringstorpet, Roteringstorpet Nya, Råberget, Råby Fabrik, Råby Frälsegård, Råby Kvarn, Råby Skattegård, Rågårda Kyrkoherdeboställe, Rättarehemmet,<br> Sandbäcken, Sandstorp, Sandviken, Sibborp, Sjöbacka, Sjöhagen, Sjölund, Skallorp, Skarpåsen, Skarpåsen Lilla, Skogelund, Skogsstugan, Skogstorp, Skogvaktarebostället Norrbacka Slottsgården Vågerstad, Släta Ekholmen, Släta Ekhybbeln, Släta Postgård, Slätmon, Slätmotorp, Smedshem, Sockenstugan, Sofielund, Stagstorp (Staxtorp), Stensorp, Stora Fiskarehemmet, Stora Karlstorp Stubborp, Stugan utan namn under Djupsjö, Stugan utan namn under Råby, Stugan utan namn under Sjöbacka, Svartkärret, Svarttorp, Svarvaretorpet, Svenstorp, Sågen under Djupsjö, Sågen Ljung Sätesgård, Säby Frälsegård, Säby Fröknegård, Säby Rusthåll, Säby Tomtegård, Säby Åsen, Sätterstorp,<br> Tomtegården Säby, Torget, Torget Lilla, Torparehagen, Transäer, Trasten, Tuppebo,<br> Ugglebo, Uppsala, Uvberget,<br> Vaktstugan, Vallbomstorpet, Vinkhem, Viphagen, Voxtorp, Vågerstad Brunnsgård, Vågerstad Skattegård, Vågerstad Slottsgård, Vågerstad Storgård, Vågerstad Västergård, Välnäs, Västerbäck,<br> Åsen Säby, Åsmedstorp,<br> Älgshult, Älgstugan (Elgstugan), Ängstugan under Bänorp, Ängstugan under Magdesjö, Ängstugan under Åsmedsorp, <br> Ölyckan, Öna, Örberget, Örmon,  
Anderstorp,
 
Anderstorp Lilla,<br>
 
Backebo,
 
Backen,
 
Bergsäter,
 
Bjärka,
 
Björklund,
 
Blikstorp (Blixtorp),
 
Blommedal,
 
Bommarbo,
 
Bommen,
 
Branten,
 
Brohemmet,
 
Bromshus,
 
Brotorp,
 
Brunnsgården Vågerstad,
 
Brunnstorp,
 
Brunnstugan,
 
Brännerna,
 
Bullerstorp,
 
Bullorp,
 
Bäcketorp,
 
Bäckhem,
 
Bäckstugan under Norrby,
 
Bäckstugan under Ragnorp,
 
Bäcksund,
 
Bänorp Augment,
 
Börstorp,
 
Börstorp Lilla,<br>
 
Dalhem,  
 
Diket,
 
Djupsjö,
 
Djupsjöhult,
 
Djupsjöhult Lilla,
 
Duvebo,<br>
 
Ekholmen Släta,
 
Ekhybbeln Släta,
 
Eklund,
 
Elgstugan (Älgstugan),
 
Enebacken,<br>
 
Fabriken Råby,
 
Fallbron,
 
Fallet under Bänorp,
 
Fallet under Perstorp,
 
Fallhagen,
 
Fattigstugan,
 
Fiskarehemmet Lilla,
 
Fiskarehemmet Stora,
 
Flistorp,
 
Fröknegården Säby,
 
Fågelsången,<br>
 
Gammalstorp,
 
Gamalstorp Lilla,
 
Gilleberga (Gillerberget),
 
Gottorp,
 
Gottorpstugan,
 
Grenadjärtorp Nr 52 utan namn under Ragnorp,
 
Grenadjärtorp Nr 53 utan namn under Klasbäck
 
Grenadjärtorp Nr 54 utan namn under Perstorp,
 
Grenadjärtorp Nr 55 utan namn under Bullorp,
 
Grenadjärtorp Nr 56 utan namn under Blikstorp,
 
Grenadjärtorp Nr 57 utan namn under Norrby,
 
Grenadjärtorp Nr 58 utan namn under Gilleberga,
 
Grenadjärtorp Nr 59 utan namn under Lilla Högåsa,
 
Grenadjärtorp Nr 60utan namn under Råby Frälsegård,
 
Grenadjärtorp Nr 61 utan namn under Vågerstad Slottsgård,
 
Grenadjärtorp Nr62 utan namn under Vågerstad Västergård,
 
Grenadjärtorp Nr 63 utan namn under Släta,
 
Grenadjärtorp Nr 123 utan namn under Säby Rusthåll,
 
Grenadjärtorp Nr 124 utan namn under Sjöbacka,
 
Grenadjärtorp Nr 125 utan namn under Åsmedstorp,  
 
Grinden,
 
Grindstugan Södra,
 
Grindstugan Västra,
 
Grindstugan Östra,
 
Grindstugan under Sjöbacka,
 
Gråhallen,
 
Grönkullen (Grönkulla),
 
Gunnarsberg,
 
Gunnarsdal,
 
Gunnarstorp,
 
Gustavstorp,
 
Gölfallet,
 
Göta Kanals område,<br>
 
Hagelund,
 
Hagen,
 
Haget,
 
Haglyckan,
 
Hilstermom Kronoskogvaktareboställe,
 
Hjälmsäter,
 
Håkviken,
 
Härdsskälet,
 
Hässelberget,
 
Hägåsa Lilla,
 
Högåsa Stora Nergård,
 
Högåsa Stora Storgård,
 
Hönshuset,<br>
 
Jakobsberg,
 
Jakobslund,
 
Jonsbo,
 
Jonstorp,
 
Jordkulan,<br>
 
Karlstorp
 
Karlstorp Lilla och Stora,
 
Karstorp,
 
Kilen,
 
Klasbäck,
 
Klockarebyggningen Förra,
 
Klänkorp,
 
Knåpet,
 
Kohagen,
 
Kronfallet,
 
Kronoskogvaktarebostället Hilstermon,
 
Krutbruket,
 
Kulan,
 
Kvarnen Råby,
 
Kvarnsjö (Kvarsjön),
 
Kyrkoherdebostället Rågårda,
 
Källtorpet,
 
Kärret Utjord,
 
Kärrfallet,<br>
 
Landstorp,
 
Larstorp,
 
Lilla Anderstorp,
 
Lilla Börstorp,  
 
Lilla Djupsjöhult,
 
Lilla Fiskarehemmet,
 
Lilla Gammalstorp,
 
Lilla Högåsa,
 
Lilla Karlstorp,
 
Lilla Perstorp,
 
Lilla Skarpåsen,
 
Lilla Torget,
 
Lillbränna,
 
Lillebo,
 
Livgrenadjärtorp (see grenadjärtorp),
 
Ljung Marmorbrott,
 
Ljung Sätesgård,
 
Ljung Sätesgård Såg,
 
Ljungstorp,
 
Ljungstugan,
 
Lugnet,
 
Lyckhemmet,
 
Lövingsberg,<br>
 
Magdesjö,
 
Magdesjölund,
 
Magdesjötorp,
 
Marmorbrottet Ljung,
 
Mon,
 
Mossebo,
 
Myrstugan,
 
Målaretorpet,
 
Mörstorp,
 
Nergården Stora Högåsa,
 
Normstorp,
 
Norrbacka Skogvaktareboställe,
 
Norrby,
 
Norrbyhult,
 
Nybygget under Gunnarstorp,
 
Nybygget under Hilstermon,
 
Nybygget under Klänkorp,
 
Nybygget under Säby Frälsegård,
 
Nybygget under Älgshult,
 
Nyhagen,
 
Nystugan under Bänorp,
 
Nystugan under Säby Frälsegård,
 
Nytorp,
 
Nyängen,<br>
 
Perstorp,
 
Perstorp Lilla,
 
Postgården Släta,
 
Prästtomta Augment,<br>
 
Ragnorp,
 
Roteringstorpet,
 
Roteringstorpet Nya,
 
Råberget,
 
Råby Fabrik,
 
Råby Frälsegård,
 
Råby Kvarn,
 
Råby Skattegård,
 
Rågårda Kyrkoherdeboställe,
 
Rättarehemmet,<br>
 
Sandbäcken,
 
Sandstorp,
 
Sandviken,
 
Sibborp,
 
Sjöbacka,
 
Sjöhagen,
 
Sjölund,
 
Skallorp,
 
Skarpåsen,
 
Skarpåsen Lilla,
 
Skogelund,
 
Skogsstugan,
 
Skogstorp,
 
Skogvaktarebostället Norrbacka
 
Slottsgården Vågerstad,
 
Släta Ekholmen,
 
Släta Ekhybbeln,
 
Släta Postgård,
 
Slätmon,
 
Slätmotorp,
 
Smedshem,
 
Sockenstugan,
 
Sofielund,
 
Stagstorp (Staxtorp),
 
Stensorp,
 
Stora Fiskarehemmet,
 
Stora Karlstorp
 
Stubborp,
 
Stugan utan namn under Djupsjö,
 
Stugan utan namn under Råby,
 
Stugan utan namn under Sjöbacka,
 
Svartkärret,
 
Svarttorp,
 
Svarvaretorpet,
 
Svenstorp,
 
Sågen under Djupsjö,
 
Sågen Ljung Sätesgård,
 
Säby Frälsegård,
 
Säby Fröknegård,
 
Säby Rusthåll,
 
Säby Tomtegård,
 
Säby Åsen,
 
Sätterstorp,<br>
 
Tomtegården Säby,
 
Torget,
 
Torget Lilla,
 
Torparehagen,
 
Transäer,
 
Trasten,
 
Tuppebo,<br>
 
Ugglebo,
 
Uppsala,
 
Uvberget,<br>
 
Vaktstugan,
 
Vallbomstorpet,
 
Vinkhem,
 
Viphagen,
 
Voxtorp,
 
Vågerstad Brunnsgård,
 
Vågerstad Skattegård,
 
Vågerstad Slottsgård,
 
Vågerstad Storgård,
 
Vågerstad Västergård,  
 
Välnäs,
 
Västerbäck,<br>
 
Åsen Säby,
 
Åsmedstorp,<br>
 
Älgshult,
 
Älgstugan (Elgstugan),
 
Ängstugan under Bänorp,
 
Ängstugan under Magdesjö,
 
Ängstugan under Åsmedsorp, <br>
 
Ölyckan,
 
Öna,
 
Örberget,
 
Örmon,
 
  
 
<br>  
 
<br>  
Line 320: Line 62:
 
=== References  ===
 
=== References  ===
  
Ljung, Husförhörslängd (AI:6) 1830-1840, Ortregister
+
Ljung, Husförhörslängd (AI:6) 1830-1840, Ortregister  
  
 
[[Category:Parishes_in_Östergötland_County,_Sweden]]
 
[[Category:Parishes_in_Östergötland_County,_Sweden]]

Revision as of 19:21, 8 April 2013

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Ljung Parish, Östergötland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Östergötland
Landskap Östergötland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Alelund, Anderstorp, Anderstorp Lilla,
Backebo, Backen, Bergsäter, Bjärka, Björklund, Blikstorp (Blixtorp), Blommedal, Bommarbo, Bommen, Branten, Brohemmet, Bromshus, Brotorp, Brunnsgården Vågerstad, Brunnstorp, Brunnstugan, Brännerna, Bullerstorp, Bullorp, Bäcketorp, Bäckhem, Bäckstugan under Norrby, Bäckstugan under Ragnorp, Bäcksund, Bänorp Augment, Börstorp, Börstorp Lilla,
Dalhem, Diket, Djupsjö, Djupsjöhult, Djupsjöhult Lilla, Duvebo,
Ekholmen Släta, Ekhybbeln Släta, Eklund, Elgstugan (Älgstugan), Enebacken,
Fabriken Råby, Fallbron, Fallet under Bänorp, Fallet under Perstorp, Fallhagen, Fattigstugan, Fiskarehemmet Lilla, Fiskarehemmet Stora, Flistorp, Fröknegården Säby, Fågelsången,
Gammalstorp, Gamalstorp Lilla, Gilleberga (Gillerberget), Gottorp, Gottorpstugan, Grenadjärtorp Nr 52 utan namn under Ragnorp, Grenadjärtorp Nr 53 utan namn under Klasbäck Grenadjärtorp Nr 54 utan namn under Perstorp, Grenadjärtorp Nr 55 utan namn under Bullorp, Grenadjärtorp Nr 56 utan namn under Blikstorp, Grenadjärtorp Nr 57 utan namn under Norrby, Grenadjärtorp Nr 58 utan namn under Gilleberga, Grenadjärtorp Nr 59 utan namn under Lilla Högåsa, Grenadjärtorp Nr 60utan namn under Råby Frälsegård, Grenadjärtorp Nr 61 utan namn under Vågerstad Slottsgård, Grenadjärtorp Nr62 utan namn under Vågerstad Västergård, Grenadjärtorp Nr 63 utan namn under Släta, Grenadjärtorp Nr 123 utan namn under Säby Rusthåll, Grenadjärtorp Nr 124 utan namn under Sjöbacka, Grenadjärtorp Nr 125 utan namn under Åsmedstorp, Grinden, Grindstugan Södra, Grindstugan Västra, Grindstugan Östra, Grindstugan under Sjöbacka, Gråhallen, Grönkullen (Grönkulla), Gunnarsberg, Gunnarsdal, Gunnarstorp, Gustavstorp, Gölfallet, Göta Kanals område,
Hagelund, Hagen, Haget, Haglyckan, Hilstermom Kronoskogvaktareboställe, Hjälmsäter, Håkviken, Härdsskälet, Hässelberget, Hägåsa Lilla, Högåsa Stora Nergård, Högåsa Stora Storgård, Hönshuset,
Jakobsberg, Jakobslund, Jonsbo, Jonstorp, Jordkulan,
Karlstorp Karlstorp Lilla och Stora, Karstorp, Kilen, Klasbäck, Klockarebyggningen Förra, Klänkorp, Knåpet, Kohagen, Kronfallet, Kronoskogvaktarebostället Hilstermon, Krutbruket, Kulan, Kvarnen Råby, Kvarnsjö (Kvarsjön), Kyrkoherdebostället Rågårda, Källtorpet, Kärret Utjord, Kärrfallet,
Landstorp, Larstorp, Lilla Anderstorp, Lilla Börstorp, Lilla Djupsjöhult, Lilla Fiskarehemmet, Lilla Gammalstorp, Lilla Högåsa, Lilla Karlstorp, Lilla Perstorp, Lilla Skarpåsen, Lilla Torget, Lillbränna, Lillebo, Livgrenadjärtorp (see grenadjärtorp), Ljung Marmorbrott, Ljung Sätesgård, Ljung Sätesgård Såg, Ljungstorp, Ljungstugan, Lugnet, Lyckhemmet, Lövingsberg,
Magdesjö, Magdesjölund, Magdesjötorp, Marmorbrottet Ljung, Mon, Mossebo, Myrstugan, Målaretorpet, Mörstorp,
Nergården Stora Högåsa, Normstorp, Norrbacka Skogvaktareboställe, Norrby, Norrbyhult, Nybygget under Gunnarstorp, Nybygget under Hilstermon, Nybygget under Klänkorp, Nybygget under Säby Frälsegård, Nybygget under Älgshult, Nyhagen, Nystugan under Bänorp, Nystugan under Säby Frälsegård, Nytorp, Nyängen,
Perstorp, Perstorp Lilla, Postgården Släta, Prästtomta Augment,
Ragnorp, Roteringstorpet, Roteringstorpet Nya, Råberget, Råby Fabrik, Råby Frälsegård, Råby Kvarn, Råby Skattegård, Rågårda Kyrkoherdeboställe, Rättarehemmet,
Sandbäcken, Sandstorp, Sandviken, Sibborp, Sjöbacka, Sjöhagen, Sjölund, Skallorp, Skarpåsen, Skarpåsen Lilla, Skogelund, Skogsstugan, Skogstorp, Skogvaktarebostället Norrbacka Slottsgården Vågerstad, Släta Ekholmen, Släta Ekhybbeln, Släta Postgård, Slätmon, Slätmotorp, Smedshem, Sockenstugan, Sofielund, Stagstorp (Staxtorp), Stensorp, Stora Fiskarehemmet, Stora Karlstorp Stubborp, Stugan utan namn under Djupsjö, Stugan utan namn under Råby, Stugan utan namn under Sjöbacka, Svartkärret, Svarttorp, Svarvaretorpet, Svenstorp, Sågen under Djupsjö, Sågen Ljung Sätesgård, Säby Frälsegård, Säby Fröknegård, Säby Rusthåll, Säby Tomtegård, Säby Åsen, Sätterstorp,
Tomtegården Säby, Torget, Torget Lilla, Torparehagen, Transäer, Trasten, Tuppebo,
Ugglebo, Uppsala, Uvberget,
Vaktstugan, Vallbomstorpet, Vinkhem, Viphagen, Voxtorp, Vågerstad Brunnsgård, Vågerstad Skattegård, Vågerstad Slottsgård, Vågerstad Storgård, Vågerstad Västergård, Välnäs, Västerbäck,
Åsen Säby, Åsmedstorp,
Älgshult, Älgstugan (Elgstugan), Ängstugan under Bänorp, Ängstugan under Magdesjö, Ängstugan under Åsmedsorp,
Ölyckan, Öna, Örberget, Örmon,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Ljung, Husförhörslängd (AI:6) 1830-1840, Ortregister