Ödeby Parish, Örebro, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 20:28, 12 June 2012 by LarsonW (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Ödeby Parish, Örebro, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Örebro
Landskap Närke
Härad Glanshammar
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here
FamilySearch I.D. 6373278
NAD Ref Code SE/ULA/11796


Place Names

Arnholdsberg,
Baggetorp, Bengtstorp, Berg, Bjurshäll, Björklund, Bäcketorp (Bäck),
Dunderbacken,
Ericsberg (Öjehorn),
Fiskartorp,
Gäddeviken,
Holmen, Hjansjö, Hjelmarshäll, Hästhagen, Högtorp,
Jostorp,
Karsjön, Klockaregården, Kohlartorp, Kustorp, Käggelborg, Käggelholm, Kärboda,
Löten,
Möra,
Opphammar,
Prästgården,
Raboda, Ringaby gård, Ringaby Qvarn, Ringstorp, Rom,
Skansen, Sonnarboda, Sticklinge, Strömstorp, Sundby,
Tallbacken, Tegeltorp,
Wenan, Wäringsbrukan,
Öjehorn (Ericsberg),To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Ödeby, Husförhörslängd 1841-45, Ortregister