Ålem Parish, Kalmar, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 17:20, 20 April 2012 by Helene23 (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Ålem Parish, Kalmar, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kalmar
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

u.n.u. (utan namn under) followed by a place name means, that there were Backstugor in the named area.

Anneberg,

Backstuga u n u Njutmeåla

                           Skeppnetorp

Bjelkan, Bjälkan, Blackemåla, Blomstermåla Nr 1 - 4, Boda Nr 1 - 2, Bremers Utjord, Brotorp Nr 1 - 3, Brotorp Mjölkvarn, Brunsmåla, Bränshult, Buggemåla, Bäckebo, Norra Nr 1 - 3, Bäckebo Södra Nr 1 - 4, Bäcketorp,

C Se K,

Duveström,

Eknehammar, Elviken, Espedal,

Flinketorpet, Flinsmåla,

Gatan, Gissemåla, Gnutskulla, Grana, Granshult, Gransmåla, Grindtorp, Grönlund, Gubbemåla, Gunnarmåla Nr 1 - 4, Gäddenäs, Gäddenäs Lilla, Gäddenäsvik, Gästgivaregården Ålem,

Haraldsmåla Nr 1 - 3, Hedersrum Prästgård, Hedingsmåla Nr 1 - 3, Hundhult, Hundsmåla Nr 1 - 2, Häggemåla Nr 1 - 2, Högsätet,

Idhult, Ingemåla Nr 1 - 3,

Johannisdal, Juthagen,

Kaggetorp Nr 1 - 4, Karlsberg, Karlsfors, Kläppetorp, Knutskulla, Knutsmåla, Kommisinterbostället Ålem, Korpemåla, Korset Lilla, Korset Stora, Kvarntorpet, Källan, Källan Lilla, Källskrogen, Köpingen Patsholm,

Land, Linnersmåla, Lundholm, Lövö Nr 1 - 4,

Mjölkvarnen Brotorp,

Njutemåla Nr 1 - 4, Nybygget under Idhult, Nyebo Nr 1 - 5, Nymåla Nr 1 - 3, Nyhagen, Nymålen, Nytorpet under Hedersrum, Nytorpet under Sandbäckshult, Nävra,

Orresten,

Patsholm Köping, Posthemmanet Århult, Prutan, Prästgården Hedersrum,

Ramsås Nr 1 - 3, Rosendal, Rosenholm, Rumpekulla, Rumskulla, Rya, Råset, Råsnäs, Rävemåla, Rödagrind, Rössmåla,

Sandbäckshult nr 1 - 2, Sandrum Lilla, Sandrum Stora, Sandslätt, Sandtorp, Sjöboda, Sjöfällan, Sjömåla under Blomstermåla, Sjömåla under Årshult, Skarvö, Skeppnetorp  Nr 1 -  2, Skinnaremåla, Skolgården Ålem, Skälleryd Nr 1 - 4, Skällsberg, Slät Lilla, Snickaretorpet, Solberga Nr 1 - 4, Stensberg, Stommen, Strömsrum Nr 2 Säteri, Sundtorp, Sågkvarnstorpet, Säteriet Strömsrum, Sätersdal, Söderbygget,

Tillingenabben, Timmersabben, Torget, Torpet Södra, Torsrum, Trasket, Tålebo Nr 1 - 9, Tälleborg,

Ulriksdal, Utjorden Bremera,

Vitemåla,

Olem Nr 1 - 4, Ålem Nr 5 Skolgård, Ålem Nr 6 - 7, Ålem Nr 8 Kommisnisterboställe, Ålem Nr 9, Ålem    Nr 9 Gästgivaregård, Ålviken, Århult Nr 1 - 9, Århulg Nr 10 Posthemman, Århult Nr 11, Åslemåla Nr 1 - 3, Åslätt,

Älviken, Äspedal,

Ödebo Nr 1 - 4.


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Ortnamnsregister, Ålem, Husförhörslängd 1856-1860