Valbo - Ryr Parish, Älvsborg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Valbo - Ryr parish, Sweden)
Jump to: navigation, search
Sweden
Älvsborg County
Valbo - Ryr Parish


History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Valbo - Ryr Parish, Älvsborg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift -1968 Karlstads stift; 1968- Göteborgs stift
Pastorat add here
Län Älvsborg
Landskap Dalsland
Härad Valbo härad
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names:

Alemyren, Alsbo

Backa, Backstugugården, Berget, Bergkasen under Soterud, Bergkasen under Strömsäter, Björndalen, Blåsupp, Borghagen, Bråtemyr, Bönerud Lilla, Bönerud Stora

Dalen under Ryr, Dalen under Värhult, Dalkasen

Ellnebacka

Fagerhult, Fagerskog, Falkenberg, Fiolerud, Flatebyn

Giljan, Gjutegatan, Griniåsen, Gärmunderud, Gönäs

Hagen, Harkerud, Hasslehagen, Hasslekasen, Hattefjäll, Hjälmekasen, Hjälmeliden, Holan, Holmen, Horsemaden, Hultet, Hultet under Tuvan, Hyttan, Hyttebacken, Hästkasen, Högebro, Högstorp

Intakan, Inatakan under Lerryr Södra, Inatakan under Smedserud

Jägaretorpet

Kasen, Kasen under Backa, Kasen under Nya, Kasen under Torkelsrud, Kaserna under Holmen, Kaserna under Muberg, Kaserna under Vägsäter, Kattersbogen, Kavelkasen, Kikerud, Kilane Norra, Kilane Södra, Kleven, Klovene, Klypan, Klypemon, Knatthällan, Krappsäter, Kulten, Kvarnbacken, Kvarnen, Kvarnholan, Kyrkerud, Kölnekullen

Lerryr Norra, Lerryr Södra, Liljenbergsfors, Liljenbergsfors Tegelbruk, Lindalen, Linjekasen, Linjen, Lunden, Långkasen (erna), Lövskogen

Mjövattnet, Moarna, Modalen, Mon, Mossen, Muberg, Myrhagen, Myskehagen

Nya Kasen, Nybygget under Holmen, Nybygget under Kilane Norra, Nybygget under Smedserud, Nytorp, Näset

Orremyren

Parken under Högstorp, Parken under Kilane Norra, Pylsemyren, Pålhuset, Pòlsemyren

Ryr, Ryr Lilla, Ryr Såg, Rödklev, Rölanda, Römerud, Rörviken

Solvermyren, Silveråsen, Sivik, Sjökas, Skogen Lilla, Skogen Stora, Skogsberg, Skymtebergsmon, Skälebräcka, Slätthult, Smedberg, Smedbyggningen, Smedserud, Snippestad, Sollid, Sotehagen, Sotekasen, Soterud, Stenby, Stenkasen, Stenkasen under Tåkan Stora, Stola, Strömmen under Högstorp, Strömmen under Strömsäter, Strömsäter, Sugmyren, Svarvstolen, Sågbacken, Söttorp

Tegelbruket, Torkelsrud, Torrud, Tosterud, Tryckhult, Trången, Trästickeln, Trätängen, Turud, Tuvan, Tuvan Östra, Tåkan Lilla, Tåkan Stora, Tången (ane) under Backa, Tången (ane) under Lerryr Norra

Uvehagen, Uverud

Valberg, Vintermyr, Vågsäter, Vågsäter Kvarn, Vågsäter Såg, Våla, Vårhult

Åkervik, Åserud

Älgerud, Ängbråten, Ängen under Vågsäter, Ängen under Vågsäter, Ängen under Värhult, Änghagen under Hattefjäll, Änghagen under Tuvan, Änkelsrud

Ögården


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

Census Records

Church Records

Online Database Church Records

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records

Click Sweden, Älvsborg Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Sweden, Älvsborg" and then select your parish.

Military Records

Related Sources

{{{link}}}Ask the Community Button New Version.jpg

Help Reading Swedish Records

Help Reading Old Handwriting

Help With Research Objectives and Strategies

Sweden Research Strategies

References:

Valbo-Ryr Husförhörslängd 1826-1831 Ortregister