To request editing rights on the Wiki, click here.

Växjö Landsförsamlingen Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


History[edit | edit source]

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Växjö Landsförsamlingen Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names [edit | edit source]

Araby, Gummesgård, Sjögård, Södergård, # 1 Bastanäs, # 2 Ryttaretorpet, # 3 Smedtorpet, # 4 Stora Vredet, # 5 Lilla Vredet, # 6 Grönadal, # 7 Olovstorpet, # 8 Ljungadal, # 9 Hammardal, # 10 Fiskaretorpet- Sjöudden, # 11 Nydala, # 12 Hallen, # 13 Fagerhult, # 14 Nybygget, Arnagården Skir, Aspelund,

Backagården Telestad, Backstugan ; Holstorp Östergård- Hov Börjesgård- Telestad Broddagård- Postgård- Skräddaregård, Bastanäs Araby # 1, Biskopsgården Östrabo, Björ-Käng, Björneke, Bondegården Hov- Telestad, Broddagården Telestad, Brändeudde, Växjö Hospitalsgård # 10, Börjesgården Hov,

Dalbogården Hov, Danzig Växjö Östergård # 26, Dockan Växjö Östergård # 22, Domkyrkojorden Växjö,Domkyrkobkomministerbostället Hov Dalbogård, 

Ekelund, Ekelyckan, Enebacken, Engalund (Ängalund), Evedal Kronoberg # 10,

Fagerhult Araby # 13, Fagraholm, Fagrahult, Fiskaretorpet Araby # 10, Fjäll Norra Kronoberg # 8- Stora Kronoberg # 7, Fägrabäck, Fällorna Kronoberg # 10, Företång,  

Garvaregården Växjö, Gathuset (Gatehus) Telestad Östergård, Grindstugan, Grönadal Araby # 6, Grönkulle Växjö Hospitalgård # 11, Gustavsborg, Gymnatisken Östrabo,

Hagalund Holstorp Västergård- Telestad Skräddaregård- Växjö Hospitalsgård # 7, Hagen, Hagtorpet (Hagetorp) Hov Västergård- Telestad Herrgård, Hallaren Växjö Östergård # 20, Hallen Holstorp Östergård, Hambug Växjö Östergård # 25, Harakullen Växjö Östergård # 32, Herrgården Telestad, Holstorp; Södergård- Västergård- Västergård # 36 Västratorp, Åslegård, Östergård, Hospitalsgården ; Växjö, # 1 Klemenstorp-  # 2-6, # 7 Hagalund-  # 8, # 9 Kristinelund-  # 10 Brändeudde-  # 11 Grönkulle, Hov;  Bondegård- Börjesgård- Norrgård- Västergård- Ödegård- Hultet Lilla Kronoberg # 4, Hultet Stora Kronoberg # 3, Högstorp Norra- Södra # 1-2,

Jakobsdal Växjö Östergård # 29, Johannishus,

Kampen Utjord, Karlslund, Klemstorp Växjö Hospitalsgård # 1, Knuts(a)gården Telestad, Kristinelund Hov Ödegård- Växjö Hospitalsgård # 9, Kronoberg Kungsgård ; # 1 Stora Smäcken, # 2 Lilla Smäcken, # 3 Stora Hultet, # 4 Lilla Hultet, # 5 Stora Pene, # 6 Lilla Pene, # 7 Stora Fjällen, # 8 Lilla Fjällen, # 9 Norra Fjäll, # 10 Evedal, # 10 Fällorna, # 11 Nydala, # 12 Skräddaretorpet, # 13 Stora Nybygget, # 14 Lilla Storbygget, # 15 Trädgårdstorpet, # 16 Lugnet, Kullagården Skir, Kungsgården Kronoberg, Kvinnebro Växjö Östergård # 21- Östrabo, Kvinnelid, Källedal, Källekull Hov Bondegård- Skir Norrgård, Kärnan,

Lidhem, Liljeholm(en), Lillaryd, Lillgården Skir, Ljungholm, Lugnet Kronoberg # 16, Lybeck Växjö Östergård # 28, Lyckan Hov Västergård- Skir Norrgård, Långstorp Skir Kullagård- Norrgård,

Malinlund Växjö Östergård # 30, Månsagården Telestad,

Norratorp, Norrgården Hov- Skir, Nyadal, Nybo, Nybygget; Hov Börjesgård- Skir Kullagård- Skir Södergård- Väzjö Östergård # 23- Lilla Kronoberg # 14- Lilla Skir Kullagård- Stora Kronoberg # 13- Stora Skir Kullagåd, Nydala Araby # 11- Kronoberg # 11, Nyhage Växjö Östergård # 35,

Olovstorpet Araby # 7, Pene Lilla Kronoberg # 6, Pene Stora Kronoberg # 5, Persgården Telestad, Petersburg, Postgården Telestad, Prästgården Skir,

Rom Holstorp Västergård- Telestad Skräddaregård, Romalyckan (Romarelyckan), Rosenlund, Ryd Lilla- Södra, Rydet, Ryttaretorp Telestad Herrgård- Växjö Östergård # 24, Rödaled, Röret,

Sandhålan, Sandvallen Växjö Östergård # 17, Sjöudden Skir Kullagård, Skans-en Skir Prästgård- Telestad Postgård, Skir ; Arnagård- Kullagård- Lillgård- Norrgård-Prästgård- Södergård, Skogslund, Skräddaregården Telestad, Skräddaretorpet Kronoberg # 12, Smedtorpet Araby # 13- Skir Arnagård. Växjö Östergård # 19, Smäcken Lilla Kronberg # 2- Stora Kronoberg # 1, Soldattorp ; Holstorp Västergård- Holstorp Östergård- Hov Bondegård-Hov Börjesgård- Skir Arnagård- Telestad Broddagård- Telestad Svensgård- Telestad Östegård, Stubbafällan, Svanholm, Svensgården Telestad, Svinavallen, Södergårdn Araby- Holstorp- Skir, Södrabol, Södragärde, Södraled, Södraryd, Södratorp ; Holstorp Södergård- Skir Lillgård,

Tångaberg,

Uppsala Växjö Östergård # 31, Utjorden Kampen,

Vallen, Videt, Vikaholm, Vredet Lilla Araby # 5- Stora Araby # 4, Vråen, Vällabro(ar), Välludden, Västratorp Holstorp Västergård # 36- Telestad Norrgård, Växjö Domkyrkojord- Garvaregård -

Östergård; # 1-16, # 17 Sandvallen- # 18- 18 1/2, Smedtorpet- Hallaren- Kvinnebro- Dockan- Nybygget, Ryttaretorpet- Hamburg- Danzig- Sandvik- Lybeck- Jakobsdal- Malinlund- Uppsala- Harakullen- Stora Åbo- Lilla Åbo- Nyhage,

Åbo Lilla Växjö Östergård # 34- Stora Växjö Östergård # 33, Åslegården Holstorp,

Ängelund (Engalund), Östergården Växjö  1-6 - # 17 Sandvallen- # 18, 181/2- # 19 Smedtorpet- # 20 Hallarne- # 21 Kvinnebro- # 22 Dockan- # Nybygget- # 24 Ryttaretorpet- # 25 Hamburg- # 26 Danzig- # 27 Sandvik- # 28 Lybeck- # 29 Jakobsdal- # 30 Malinlund- # 31 Uppsala- # 32 Harakullen- # 33 Stora Åbo- # 34 Lilla Åbo- # 35 Nyhage,

Östrabo Biskopsgård- Gymnastik,To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

Census Records[edit | edit source]

Church Records[edit | edit source]

Online Database Church Records[edit | edit source]

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden[edit | edit source]

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records[edit | edit source]

Click Sweden, Kronoberg Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be digitized. Check back occasionally to see if your records have become available. In the meantime, some of them might be available at a Family History Center near you.
Click on "Places within Sweden, Kronoberg and then select your parish.

Military Records[edit | edit source]

Related Sources[edit | edit source]

{{{link}}}Ask the Community Button New Version.jpg

Help Reading Swedish Records[edit | edit source]

Help Reading Old Handwriting[edit | edit source]

Help With Research Objectives and Strategies[edit | edit source]

Sweden Research Strategies

References [edit | edit source]

Växjö Landsförsamlingen Parish 1843-1847 AI;9, Husförhörslängd. Ort register.