To request editing rights on the Wiki, click here.

User:SvareJM/Sandbox/DK Estate Word List

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Record Categories, types and English translations.

Record Category
Overformynderiprotokoller [Guardianship] Guardianship
Arvefæstere [Copyholders] Land
Ansøgninger og bevillinger (License applications and permissions) Land
Brevbøger (Letter book) Land
Diverse dokumenter [Diverse documents] Land
Ejendomstrætter (Property disputes) Land
Fortegnelse over fæsterne [list of copyholders) Land
Fæstebreve [Copyhold letters] Land
Fæstekontrakter [Copyhold contrats] Land
Fæsteprotokol [Copyhold register] Land
Fæsteprotokoller [Copyhold registers] Land
Forpagtnings- og lejekontrakter samt koncepter (Tenant and hire contracts) Land
Hoved- eller kassebog [Main ledger] Land
Hovedbog for godset [Estate ledger] Land
Hovedbog over gårdens drift (Estate operations ledger) Land
Hoveriprotokoller [Villeinage records] Land
Jordebog [Land register] Land
Jordebøger [Land register] Land
Jordebogs regnskab [Property accounts] Land
Kvitteringshæfter for betalt landgilde [Receipts for paid taxes] Land
Lønningsprotokol [Salary ledger] Land
Magelægsskøde [Land exchange deed] Land
Matrikel [Tax list] Land
Overdragelsesdokumenter (Transfer documents) Land
Skøder [Deeds] Land
Syns- og taksationsforretninger (Assessment and taxation records) Land
Udskiftningsdokumenter (Replacement documents) Land
Accordbog (brugt som understottelsesprotokol) [Agreements (also includes assistance to the poor)] Occupations
Arbejdsjournal [Work record] Occupations
Forskudsbog [Advances] Occupations
Lønningsprotokol (angår fabriksarbejderne) [Salary ledger] Occupations
Alfabetisk register til skifteprotokollen [Alphabetical index] Probate
Register [Index] Probate
Registreringsprotokol [Registrations] Probate
skiftebreve [letters] Probate
skiftedesignationer [assignments] Probate
skiftedokumenter [documents] Probate
skifteekstrakte [extracts] Probate
skifteindberetninger [accounts] Probate
Skifteprotokoller [Probates] Probate
Hovedbog over kgl. skatter og landgilde (Tax ledger) Taxation
Lønningsbog (Payment book) Taxation
Regnskaber [Accounts] Taxation
Skattekvitteringsbog (Tax receipts) Taxation
Vital