Tuddal, Telemark, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Tuddal, Norway)
Jump to: navigation, search
Norway
Telemark County
Tuddal

Guide to Tuddal, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records

Church Records

See Hjartdal clerical district.

Census Records

See Hjartdal

Court Records

Land Records

Farm Books

Farm Names

114 Aakre 102 Aasdelen 107 Aasen 113 Bergstuen 116 Bondal nordre 115 Bondal søndre 115 Brekke 94 Briskeroen 97 Bøen 98 Deilden og Kultene 89 Espelien 92 Flugun 103 Gjuvstøl 97 Graskjønnaasen 100 Greivejord 93 Grotem 114 Gunnuvstølen og Løkjestølen 93 Hagen 84 Haugen 100 Haugen 88 Haugstøl nordre 94 Hovde nedre 89 Huset 99 Hvaale nordre 90 Kasin 110 Kasin 107 Kirkejorden 84 Kjeldalen 89 Kjøn 94 Kraakenes 96 Landsværk nordre 84 Lygndal 86 Lynnidalen 87 Løndingmarken 113 Maaraastøldalen 84 Moen 94 Moen 109 Nystøldalen 92 Oplande 84 Raundalen 111 Reisjaa nordre 89 Rinde 101 Rui nordre 90 Rui søndre 104 Saubø 95 Sjaaen 109 Sneaasen 104 Solem 108 Stuverud nordre 107 Stuverud søndre 84 Sønderland 85 Traaer 106 Tveiten 97 Veabæk 91 Venaas 112 Viken 89 Øiene 84 Øistøl og Osnes 105 Øverland

Hjartdal Nordbygda parish:

Togrenda og Ambjørndalen: Ambjørndalen, Vellufsin, Dale, To øvre, Øvre-To, Nord-To, Bollås, Bustadhus, To nedre, Myljom-To, Nedre-To, Levors-To, Nedre-To

Åbøgrenda og Gutehusgardane: Nedre-Åbø, Myljom-Åbø, Åbø øvre, Nord-Åbø, Sud-Åbø, Høgetveit, Gutehus, Nedre-Gutehus, Øvre-Gutehus

Flatlandgardane: Flatland nordre, Nord-Flatland, Myljom-Flatland, Nørdre Nord-Flatland, Hauganmoen, Bakkan, Sud-Flatland, Vestmoen

Hovlandgrenda: Hovland, Nord-Hovland, Sud-Hovland, Bratsberg, Groven, Egderud, Vestre Egderud

Særslandgrenda: Særsland nedre, Nedre-Særsland, Elverhøy, Myljom-Særslalnd, Sud-Særsland, Høymyr, Haugen, Øvre-Særsland

Rogrenda: Risvoll med Århus og Sisjord, Sud-Risvoll, Nord-Risvoll, Sisjord, Århus, Sud-Århus, Myljom-Århus, Nord-Århus, Hovdejord

Livøen: Prestegarden, Øvre Prestegarden, Nedre Prestegarden, Øygarden, Haraldstad, Nordbø, Nedre Nordbø, Øvre, Nordbø, Hagen, Finnsekre, Steinsrud, Midtbøen, Kåsa, Bekkhus

Håtveitgrenda: Øvre Håtveit, Nedre Håtveit, Nord-Håtveit, Sud-Håtveit

Gvålsgrenda: Gvåle nordre, Nord-Gvåle, Gvålsbakk, Gvåle søndre, Sud-Gvåle, Mjljom-Gvåle

Lofthus: Nord-Lofthus, Sud-Lofthus, Hykkejerud, Austre Hykkjerud, Jore, Nedre Jore

Mælandgrenda og Dysjågardane: Dysjå, Nord-Dysjå, Sud-Dysjå, Mæland nordre, Hauge-Mæland, Nord-Mæland, Marken, Sud-Marken, Haugen, Mæland søndre, Mælands-Moen, Myljom-Mæland, Sud-Mæland, Sud-Moen

Bergegardane og Aslaugberg: Aslaugberg, Sud-Aslaugberg, Nord-Aslaugberg, Hytta, Nord-Berge, Berge søndre, Myljom-Berge, Sud-Berge, Bergsluten

Hjardtdal Gvammen Parish

Øverbøgrenda: Øverbø, Nord-Øverbø, Nordigard, Myljomstugu, Sud-Øverbø, Uppistugu, Sudigard, Øverbø-Haugen, Tømmeråsdokka, Kasin

Haugangrenda og Rue: Haugan, Øvre-Haugan, Gjerjordet, Nedre-Haugan, Baksjult, Rue

Oppsalgrenda: Oppsal, Nord-Oppsal, Sud-Oppsal, Butsadhus, Karls-Oppsal, Sud-Karls-Oppsal, Karls-Oppsal, Nord-Karls-Oppsal, Fjellstugu, Stutthus, Nord-Stutthus

Gjuvsgrenda: Megarden, Nord-Gjuv med Fossjordet, Fossjordet, Søndre Gjuv, Sud-Gjuv, Øvre-Gjuv, Myljom-Gjuv, Jordhuset

Åkregardane og Haugeberggardane: Åkre, Øvre-Åkre, Nedre-Åkre, Livro, Haugeberg, Nord-Haugeberg, Sud-Haugeberg

Bergslandgrenda: Bergsland, Nord-Bergsland, Øvre-Bergsland, Sud-Bergsland, Nedre-Bergsland, Hegna, Langåsdalen

Djupedalsgrenda, Haugengardane, Løksli og Åsen: Luten, Djupedal, Sud-Djupedal, Nord-Djupedal, Haugen, Sud-Haugen, Løksli, Stuvøy, Åsen

Gardane i Gvammen: Øvre Midtbøen, Midtbøen,Dalen, Myljom-Midtbøen, Nedre-Midtbøen, Kringlun, Funner, Nedre Funner, Øvre Funner, Øystulen, Skeie, Nord-Skeie, Sud-Skeie, Brennøymoen, Svålåstugu, Myrjord, Dølen, Train, Brennøyen, Nerisrud, Svarteberg

Sud-To, Strand, og gardane i Kalddalen: To, Sud-To, Strand, Tohaugen, Kalddal, Øvre Kalddal, Trettesykket, Sopanstand, Tute

Hjartsjøgardane, Uvås og Tveiten: Tveiten, Tveitstulen, Hjartsjø, Neshaug, Nord-Hjartsjø, Sud-Hjartsjø, Hjartsjølia, Nuten, Uvås, Uvås 56.9, Baklistulen, Haugen, Bergstul, Baklistulen 56.3

Nord-Lonar: Kåsa, Svarverud, Haugen, Tjønndalen, Høgkasin

Hjartdalsoga: Gard og ætt Tuddal band I:

Agerhus, Bakken, Bekkhus, Bergheim, Bergtjønn, Bergstugu, Bingen, Bismargarden, Bjørkhaug, Bjørklund, Bjørndalen, Bjåland, Bjårli, Bjår, Bondal, Bonskåse, Brekke, Brekkerunningen, Buverud, Bøen,

Dalarunningen, Dalen, Dalene, Deilden (Kultan), Dokkjordet,Eksli (Lia), Elvestad, Espeli, Espelia, Fjeldstul, Fjellheim, Fjellbu, Flugon, Flåten, Fossheim, Fossli, Furuberg, Gjuvstul, Gjuvstullia,

Gjuvå (Tussilgard), Granheim, Granli, Grastjønnåsen (Grasåsen), Greivjord, Grimsrud, Grotheim, Grønli, Gunleiksrud (Øygarden), Gvåle, Gyving, Hagaviken, Hagen, Haugen (Stuvrud), Haugen, Haugland, Haugli,

Haugro, Haukås, Hogstul, Holmen, Holtestul, Hovde, Høgstrud, Hønekleiv, Karlberg, Karstålet, Kasin, Kilen, Kjelldalen, Knutsgard, Krosshus, Kovekåsa, Kultan (Deilden), Kyrkejordet, Kåsa, Landsverk,

Landsverkkåsa, Langerud, Lia, Lilheim (Runningen), Lofthus, Lona, Lund, Lynidalen, Løngdal, Moen, Myrland, Myrvang, Myrvoll, Nordli, Nordmo, Nordskog, Nyheim, Nyland, Nymoen, Nyrunningen, Nystrand,

Nystudalen, Odden, Omdal, Osnes, Plassen (Bonskåse), Ramberg, Raundalen, Reisjå, Rinde, Rue, Ruekåsa, Runningen, Sandvoll, Saubø, Sinderkåsa, Sjoåsen, Skalkedalen, Skogen, Skogly, Skogstad,

Skotet, Sletta, Solberg, Solheim, Solset, Solstad, Solvang, Steinseth, Steinsrud, Stigen, Storekås, Stuvrud, Svisli, Sønderland, Tjønn, Tjønnehaugen, Toin, Torbjørnskåsa, Tråer, Tussilgard (Gjuvå), Tveiten,

Upplandet, Velta, Venehaug, Venås, Vestafe, Viken, Øverland, Øya, Øyen, Øyene,

Øygarden (Gunleiksrud), Øystul, Åfoss, Åkre, Åmot, Ånes, Åsdelen, Åsen
Probate Records

Nedre Telemark judicial district
*1667-1834 Family History Library
*1667-1834 Digitalarkivet

Øvre Telemark østfjelske judicial district
*1668-1866 Family History Library
*1668-1845 Digitalarkivet

Øvre Telemark deanery
*1753-1817 Family History Library
*1707-1747, 1753-1817 Digitalarkivet

Telemark and Bamble deanery
*1696-1806 Family History Library
*1696-1806 Digitalarkivet

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names