Swedish Genealogical Words beginning with Ä

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Back to Sweden

Swedish English
äga own
ägare owner
ägor land, property
äkta legitimate
äktenskap marriage
äldre older, elder
äldste oldest, eldest, elder
ämbete office
änka widow
änkeman, änkling widower
ännu yet, still
är are, is, am
ärlig honest
ätt family

References

FamilySearch. Genealogical Word List, Swedish. Family History Department, Salt Lake City, 1997