Stockholm: Södra bataljonsförsamlingen

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

Even called Överstelöjtnantens bataljon.

Jan. 1, 1694 Broke from Hovförsamlingen.

Aug. 22, 1790 Combined with Livbataljonsförsamlingen.

  • Parishes Created From
Stockholm: Södra bataljonsförsamlingen
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Stockholms Överståthållarskap July 29, 1634 - 1967, Stockholm City merged with Stockholm County 1967
Landskap Uppland
Härad add here
Tingslag not applicable
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

The original records associated to this parish are preserved with the Stockholm City Archives. See their website at: Stockholms stadsarkiv

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Sveriges Församlingar genom Tiderna, Skatteförvaltningen Riksskatteverket, Graphic Systems AB. Göteborg 1989. See Sveriges Församlingar genom Tiderna