Sannidal (Sannikedal) Parish, Telemark, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Guide to Sannidal, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Sannidal (Sannikedal) Parish
Jurisdictions
Stift/Bispedømme/
Diocese
add here
Prosti add here
Len 1599-1660 Bratsberg
Amt 1689-1919 1660-1919: Bratsberg
Fylke 1919-Present Telemark
Region add here
Prestegjeld Sannikdal
Kommune add here
Skifteretten add here
Tinglag Sannikdal
Fogderi Bamle
Sorenskriveri Kragerø
Skipreide add hereChurch Records[edit | edit source]

  • Sannidal clerical district contains parish registers from Sannidal (Sannikedal) parish. It belonged to Bamble clerical district until 1738 and Kragerø clerical district from 1739 to 1868. Included Skåtøy parish until 1877, when Skåtøy became its own clerical district.


Census Records[edit | edit source]

  • 1664-1666 Clerical Census: This census was taken by the local parish priests. It covered Bamble clerical district, including Sannidal parish, Kragerø parish, and Langesund parish. It is on microfilm at the Family History Library in Salt Lake City. Scanned images are online at Digitalarkivet (Digital Archives).


  • 1664-1666 Civil Census: This census was taken by the local civil authorities. It covered Sannikedal (Sannidal) clerical district. It is on microfilm at the Family History Library in Salt Lake City. Scanned images are online at Digitalarkivet (Digital Archives).


  • 1762: A special 1762 census for Sannidal clerical district exists and used to be available in a searchable database online at Digitalarkivet (Digital Archives), but was removed when the website was changed. When they re-add it a link will be provided here.


  • 1782: A special 1782 census for Sannidal clerical district exists and used to be available in a searchable database online at Digitalarkivet (Digital Archives), but was removed when the website was changed. When they re-add it a link will be provided here.


  • 1900: The 1900 census for Sannidal clerical district is on microfilm at the Family History Library in Salt Lake City. Also available in a searchable database online at Digitalarkivet (Digital Archives).


  • 1910: The 1910 census for Sannidal clerical district is available in a searchable database online at Digitalarkivet (Digital Archives).


Court Records[edit | edit source]

Land Records[edit | edit source]

Farm Books[edit | edit source]

Sannidal og Skåtøy bygdebok: 3 volumes are available at the Family History Library: FHL film 1124504 Item 4 and 1124505 Item 1 & 2; book 948.27/S7 D2s

Farm Names[edit | edit source]

23 Aaneviken 27 Aarø 29 Aasen 26 Aatangen 33 Aspeflaten 5 Auraaen med Stidalen og Bukkøen

35 Barland 23 Blankenberg 18 Braatevandsdalen 30 Brattø 34 Brekken 15 Brynemoen 6 Buaasdalen 9 Bufjeld 28 Bureidet

3 Dal 17 Dalbraaten 34 Dobbe 9 Dobbedalen

36 Eidet 17 Eikehaugen

30 Falkenberg 5 Farsjø nordre 17 Folemyren 6 Fossen 11 Fossen 30 Frøvik

11 Gjerde 23 Grønaasen

9 Haukholt 15 Hegland 12 Hegna 28 Helle 21 Holt øde 13 Holtene 7 Huldalen 8 Hullerøen 16 Humlestad 17 Høimyr

29 Kammerfoss 22 Kil 35 Knipen 23 Kolviken 1 Kurdøla

29 Lagmandsteksten 7 Landsværk 26 Leirviken 37 Leivatn 30 Lien 31 Lindum 18 Linkjerndalen 19 Lislau 20 Lofthaug 18 Lona 2 Lundereid 18 Lønne

23 Menstad 17 Mo 5 Moen 33 Mørland

4 Nesland

22 Oksebaasen

17 Ramsaasen 23 Refshalen 23 Rinde 26 Rydningen

4 Sagen 18 Sagen 35 Sagen 31 Sandaaker 33 Skarvang 30 Smørvik 25 Solum 29 Steinene 28 Strand 23 Støen 18 Sundbø 4 Svenum 12 Sæteren 29 Sølebugten 31 Sørdalen

6 Tangen 21 Tangen 37 Teigen 9 Tisjø 8 Torjerød 22 Torsdal 10 Tveitereid 14 Tyvand

12 Vaasjø 24 Vasstøl

32 Ødefjeld 35 Ødegaarden 17 Øvrebø

Sannidal og Skåtøy:

Arøy:  Arøy, Kalvetangen, Vesterstrand, Brøndaker, Fjellheim, Homlevik

Bråtøy:  Bråtoy, Bråtøymyr, Arntsholmen, Brattfjell, Dypsundholmen, Flatberg, Granholmen, Høyvarde, Nordstrand, Solly, Solodden, Solheim, Tangvik, Vestheim, Korset, Orkjærr

Bærøy: Bærøy, Bærøytangen, Dalgård, Leirdalen, Muffetangen, Nessund, Norheim, Norli, Rønningen, Saltskjærholmen, Sauøya, Sylvskar, Videberg, Bredbukten, Bærøyholmen

Bærøy: Kirkeberg, Nessundholmen, Skiensund, Solli, Sollidholmen

Børtøy:  Børtøy, Bakke, Bjerketangen, Blankkjenn, Holter, Kjærret, Kjerringholmen, Lindstad, Nordjordet, Skarbomyr, Skiensund, Skotbekken, Skotmyr, Sollid, Sæterheien, Tangen, Dorankjærr, Fjella, Granholttangen, Granholtet, Hallen, Haugen, Høimyr, Orebukten, Skarbodalen, Solstrand, Solvik, Spiketangen, Sætertangen, Vintereidet

Fossing:  Fossing, Barmen (Tangen), Barmsøya, Bjelkevik, Braaten, Dyvik, Eidet, Eikehaugen, Halsen, Kjærra, Kaasa, Løvstad, Laakasken, Mørkevik, Skippervik, Soppekilen, Stavnes, Valsund, Eikeli, Fjelheim, Fjordgløtt, Lindheim, Salteidet, Sauholmen, Solbakken, Solglitt, Solheim, Tranberg, Hasseleidet, Tangen, Skuteverven

Furuholmen:  Furuholmen, Berg, Borgen, Braaten, Dalen, Fjeldaas, Furuly, Holter, Kleiva, Lien, Lindstad, Lundereid, Lund, Lønne, Nordal, Nordhalle, Norheim, Nordnes, Norli, Næss, Rosland, Skjøberg, Sneaas, Solberg, Solfeld, Stenersbo, Strand, Sørdal, Sørstrand, Tangen, Tisland, Uberg, Varden, Vestli, Veibø, Vinje

Gofjell:  Gofjell, Brøløs, Baann, Lia, Lien, Myrland, Oterhei, Svarttjerndalen, Rullemyr, Brataas, Braaten, Gofjelltangen, Fjellbu, Lyngfjell, Rønning, Skogly, Strandbakken

Helle:  Helle, Bakken, Brakka, Bratli, Bukta, Ekelund, Ekeberg, Eikeli, Fredheim, Granknæhøyda, Haugland, Hellemyra, Hellevang, Kikut, Melberg, Solhaug, Solbakken, Solstad, Vreen

Jomfruland:  Jomfruland, Hagane, Ldkstad, Norgaard, Saltstein, Saltverksmyren, Øytangen, Sollid, Tårnbakken, Trekanten

Kalstad:  Kalstad, Dalane, Frydensborg, Kalstadhaugen, Rørvik, Bergland, Birkelund, Bjerkelund, Braaten, Lille-Braaten, Bratten, Bratli, Byholt, Dalgren, Eikhaug, Fjeldet, Fjellhelm, Fjellbo, Fredly, Frøland,

Frydenlund, Furuholt, Furulund, Futegården,Granholt, Granli, Grøndalen, Grønli, Hauge, Haugstrand, Hjemly, Holte, Kalberg, Knatten, Kveldsro, Lerberg, Lien, Ljosdal, Lona, Lyngberg, Lyngaas, Lønholt,

Løvdal, Løvheim, Marlenlyst, Moldfjeld, Nordhallen, Nordskog, Nygaard, Nylia, Rindal, Sjøli, Skibodden, Skaar, Skjoldhaug, Skoglund, Solgløtt, Solbakken, Steinvik, Strand, Stranna, Stranden, Stenberg,

Solberg, Solstua, Sten, Solheia, Solhagen, Strømsund, Solstad, Solvang, Solvik, Svenum, Tolnes, Vervlund, Värly

Rørviksia:  Austli, Bergly, Bremmes, Dagheim, Eiktun, Fjeldli, Grønli, Havsjå, Kitut, Kokken (Bellevue), Korslund, Lindvika, Oakhill, Rekevika, Roheim, Solaas, Solhaug, Solsund, Solheim, Steinli, Tangen, Venås

Kirkeholmene: Kirkeholmene, Askheim, Bergli, Bratsberg, Breidablikk, Fredhelm, Furulund, Haugen, Holmstad, Kokkejordet, Kornaker, Krokstad, Nordstrand, Strandbo, Stlli, Kirkeholmen, Morholmen, Solstrand

Langøy:  Langøy, Bjelvik, Bjerkhue, Brønholmen, Bærmyra, Braaten, Eikelund, Furuholmen, Garnvik, Granli, Holmen, Høimyr,Isnestangen, Kjørebund, Langøy, Langårdsund, Malmtangen, Norjordet, Nygaard,

Oksekastet, Risøy, Rønningen, Skauen, Svaneflekken, Ødegaarden, Nystad, Nøttebakken, Solbakken, Solhaug

Levang:  Levang, Fiane, Bjørkkjærr, Bruntangen, Braaten, Donavold, Ekerene, Einarsholmen, Ellingsvik, Fiane, Finsbudalen, Furumyr, Gjernesmyr, Hellemyr, Kjendal, Kolstangen, Korsmyr, Kvihaugen, Langmyr,

Levangsdalen, Liland, Nybu, Nygaard, Rødal, Rønningen, Stangnes, Thorsdal, Vedal, Vinterkjærr, Ødegaarden, Ørsvik, Bergstad, Fjellbo, Haugen, Myrene, Solvik, Steinbo, Veibø

Lovisenberg og Valberg: Lovisenberg, Berg, Bergsvik, Langetangen, Roland, Slotvik, Valberg, Ødegaarden, Bergan, Brattli, Fagerheim, Fjellstad, Nedre Fjeldstad, Hvitskjær, Klil, Kronborg, Langetangverven, Lund,

Smiebakken, Solheim, Vervaker, Verven, Werven, Bergsmyr, Filestad, Håkonsplass, Lie, Solheim, Stein, Sørli, Sørstrand

Myra og Stabbestad:  Myra, Bakke, Bekkevik, Bjelkevik, Bjørnemyr, Braaten, Gullbergmyr, Hasseldal, Hatteberg, Lindhagen, Løvdalen, Myren, Myren (Fjeldheim), Myrstrand, Nordskog, Rognli, Skjørvik,

Slaataas, Stabbestad, Stabbestadmyren, Storkjærr, Storemyr, Aasen, Bergdal, Braaten, Dalfjell, Eklund, Fjella, Fjeldstad, Fjordgløtt, Fredly, Granholt, Granlyl, Gunnulfsåsen, Haugen, Hjemly, Hvitsten, Klevene,

Kvernene, Lia, Bjelkevik, Nytomt, Rosvik, Sandvik, Solhaug, Solvang, Stabbelia, Stabbestad, Strømtangen, Aasheim

Oterøy:  Oterøy, Buholmen, Gjeitholmen, Oterøytangen, Røsholmen, Slaatholmen, Studsholmen,Bukten, Fjellheim, Gjeitholmen, Kreierholmen, Lille Slaatholmen, Oreholmen, Lille Røsholmen, S. Stotangen, Østre Studsholmen, Øyvang

Portør:  Portør, Bergli, Bratli, Fjellvik, Fjordglimt, Korsundholmen, Kringsjå, Odden, Sjøbo, Solglimt, Solheim, Utsikten, Øveraas

Rauane:  Rauane,Fjeldet, Flatodden, Havglimt, Liland, Nordbo, Rauaneholmen, Tomer Øybo

Skarbo:  Skarbo, Apalstø, Arnesta, Bergstad, Blomstadlia, Bratt, Brataas, Braaten, Bufjeld, Fjeld, Fjellvang, Fjellbakken, Fredheim, Hagen, Haugen, Hellesund, Klevland, Kullbund, Sunne, Mindrebø,

Skarbu, Skjørtjernbaann, Steinene, Solberg, Solstad, Solfjeld, Solhaug, Solvik, Slaavik, Slarve, Stensland, Tangen, Vadalen

Skatøyøya:  Skåtøy, Ødegården, Blomstad, Bråtane, Bråten, Burøy, Burøytangen, Buviken, Darefjeld, Dønnevigen, Dønvik, Eibraaten, Espevika, Fredheim, Fjordgløtt, Hesttagen, Helleseng,

Kirkesund, Korsundmarka, Nepeløkken, Osviken, Nyland, Postmyr, Rankilen, Rønningen, Saltbutangen, Skåtøy, Stavseng, Stenklev, Storemyr, Stoppedalen, Strandmyr, Vennevik, Vinterkjærr, Ødegården, Aas,

Aasvik, Breidablik, Bredli, Eikli, Eikilen, Fagerli, Fjella, Fredly, Fjellheim, Fuglø, Furuheim, Fjeldhøy, Granli, Haugland, Heistua, Hamre, Haugen, Jesper, Krikken, Krikkholmen, Kalvenes, Lille Braaten,

Nordre Skåtøyroa, Nyheim, Norli, Norvik, Osvikkjærr, Pumpeviktangen, Rognhaug, Solli, Solhaug, Skåtøyrotangen, Solvik, Sørli, Stenklev, Storemyr, Stoppedalen, Sandtorp, Tangen, Utsikten, Vattvik

Stråholmen:  Stråholmen, Solhaug, Midtbøen, Norheim, Nygård, Nyland, Sørstrand, Vestgård, Solheim

Støle og Haslund:  Støle og Haslund, Byttesmyr, Guramyr, Hagen, Hampemyr, Haslund, Hove, Kjærremyr, Langholmen, Langkjærr, Myrene, Staveng, Støle, Stranden, Strandmyr, Stølestranden, Tonstøl,

Ødegaarden, Øvre Stavseng, Solli, Byttesmyr

Tåtøy:  Tåtøy, Orebugten, Aftensol, Arnvik, Askelund, Austad, Bakken, Berg, Bjerka, Bratt, Breibukten, Breidablik, Eikehaugen, Eikeland, Fjeld, Fjeldy, Fjeldstad, Flatland, Fredheim, Fredtun, Hagen, Hefte,

Hegna, Holte, Holter, Kringsjaa, Kjellvik, Li, Lund, Lyngstøl, Løkken, Løvaasen, Manheimen, Marum, Midtbø, Nesland, Nordbø, Norberg, Norheim, Nygaard, Olstad, Ormebugten, Røed, Rønningen, Sagaas,

Sneaas, Solberg, Solfjeld, Solglimt, Solhaug, Solheim, Solhøgda,Sollid, Steinsund, Sten, Stensland, Stensrud, Strandli, Strand, Stranden, Støle, Sundbø, Sørli, Sørvik, Tveit, Vold, Øsland, Østby, Østli,

Aashaug, Aas, Aasland

Ørvik og Heibø:  Ørvik, Langevarp, Rosvik, Rydningen, Heibø, Heistad, Solberg, Solli, Leaaker, Solberg, Tangen

Østland og Lindtvedt:  Østland og Lindtvedt, Lund, Solberg, Almedalen, Dalen, Dorholt, Dyrendal, Haugen, Lindtveit, Ranberg, Rugset, Røberg, Solhaug, Sollid, Steinli, Stenberg, Strand, Sunde, Vestjordet, Østlid

Probate Records[edit | edit source]

Bamble judicial district
*1665-1869 Family History Library
*1665-1852 Digitalarkivet

Telemark and Bamble deanery
*1696-1806 Family History Library
*1696-1806 Digitalarkivet

References[edit | edit source]

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

Sannidal og Skåtøy bygdebok bind II   Skåtøya. Utgitt av en komite.