Sannidal (Sannikedal), Telemark, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Norway
Telemark County
Sannidal

Guide to Sannidal, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records

Church Records

Sannidal clerical district contains parish registers from Sannidal (Sannikedal) parish. It belonged to Bamble clerical district until 1738 and Kragerø clerical district from 1739 to 1868. Included Skåtøy parish until 1877, when Skåtøy became its own clerical district.

The Family History Library has microfilm copies of the church books, 1702-1922.

Digital images are online at Digitalarkivet:

Sannidal: 1702-1969

Kragerø / Sannidal: 1767-1813

Skåtøy: 1874-1968

Skåtøy / Skåtøy: 1872-1968

Census Records

  • 1664-1666 Census This census was taken by the local civil authorities. Bamle (Bamble) fogderi b. 6 was for Sannikedal (Sannidal) clerical district. It is on microfilm at the Family History Library on Film 122978 Item 1

Scanned images are online at Digitalarkivet, Øvre Telemark fogderi, Nedre Telemark fogderi, Bamble fogderi, Manntall 6, 1664. Digitalarkivet also has an online database, Manntall 1663-66 for Bamle, Øvre og Nedre Telemark.

  • 1664-1666 Census Sogneprestenes manntall. Bamle (Bamble) prosti census was taken by the local parish priests. Bamble clerical district included Sannidal, Kragerø parish and Langesund. It is on microfilm at the Family History Library on Film 122968 Item 5

Scanned images are online at Digitalarkivet, Øvre Telemark prosti, Nedre Telemark prosti, Bamble prosti, Manntall 12, 1664 - 1666.

Court Records

Land Records

Farm Books

Sannidal og Skåtøy bygdebok: 3 volumes are available at the Family History Library: FHL film 1124504 Item 4 and 1124505 Item 1 & 2; book 948.27/S7 D2s

Farm Names

23 Aaneviken 27 Aarø 29 Aasen 26 Aatangen 33 Aspeflaten 5 Auraaen med Stidalen og Bukkøen 35 Barland 23 Blankenberg 18 Braatevandsdalen 30 Brattø 34 Brekken 15 Brynemoen 6 Buaasdalen 9 Bufjeld 28 Bureidet 3 Dal 17 Dalbraaten 34 Dobbe 9 Dobbedalen 36 Eidet 17 Eikehaugen 30 Falkenberg 5 Farsjø nordre 17 Folemyren 6 Fossen 11 Fossen 30 Frøvik 11 Gjerde 23 Grønaasen 9 Haukholt 15 Hegland 12 Hegna 28 Helle 21 Holt øde 13 Holtene 7 Huldalen 8 Hullerøen 16 Humlestad 17 Høimyr 29 Kammerfoss 22 Kil 35 Knipen 23 Kolviken 1 Kurdøla 29 Lagmandsteksten 7 Landsværk 26 Leirviken 37 Leivatn 30 Lien 31 Lindum 18 Linkjerndalen 19 Lislau 20 Lofthaug 18 Lona 2 Lundereid 18 Lønne 23 Menstad 17 Mo 5 Moen 33 Mørland 4 Nesland 22 Oksebaasen 17 Ramsaasen 23 Refshalen 23 Rinde 26 Rydningen 4 Sagen 18 Sagen 35 Sagen 31 Sandaaker 33 Skarvang 30 Smørvik 25 Solum 29 Steinene 28 Strand 23 Støen 18 Sundbø 4 Svenum 12 Sæteren 29 Sølebugten 31 Sørdalen 6 Tangen 21 Tangen 37 Teigen 9 Tisjø 8 Torjerød 22 Torsdal 10 Tveitereid 14 Tyvand 12 Vaasjø 24 Vasstøl 32 Ødefjeld 35 Ødegaarden 17 Øvrebø

Sannidal og Skåtøy: 

Arøy:  Arøy, Kalvetangen, Vesterstrand, Brøndaker, Fjellheim, Homlevik

Bråtøy:  Bråtoy, Bråtøymyr, Arntsholmen, Brattfjell, Dypsundholmen, Flatberg, Granholmen, Høyvarde, Nordstrand, Solly, Solodden, Solheim, Tangvik, Vestheim, Korset, Orkjærr

Bærøy: Bærøy, Bærøytangen, Dalgård, Leirdalen, Muffetangen, Nessund, Norheim, Norli, Rønningen, Saltskjærholmen, Sauøya, Sylvskar, Videberg, Bredbukten, Bærøyholmen

Bærøy: Kirkeberg, Nessundholmen, Skiensund, Solli, Sollidholmen

Børtøy:  Børtøy, Bakke, Bjerketangen, Blankkjenn, Holter, Kjærret, Kjerringholmen, Lindstad, Nordjordet, Skarbomyr, Skiensund, Skotbekken, Skotmyr, Sollid, Sæterheien, Tangen, Dorankjærr, Fjella, Granholttangen, Granholtet, Hallen, Haugen, Høimyr, Orebukten, Skarbodalen, Solstrand, Solvik, Spiketangen, Sætertangen, Vintereidet

Fossing:  Fossing, Barmen (Tangen), Barmsøya, Bjelkevik, Braaten, Dyvik, Eidet, Eikehaugen, Halsen, Kjærra, Kaasa, Løvstad, Laakasken, Mørkevik, Skippervik, Soppekilen, Stavnes, Valsund, Eikeli, Fjelheim, Fjordgløtt, Lindheim, Salteidet, Sauholmen, Solbakken, Solglitt, Solheim, Tranberg, Hasseleidet, Tangen, Skuteverven

Furuholmen:  Furuholmen, Berg, Borgen, Braaten, Dalen, Fjeldaas, Furuly, Holter, Kleiva, Lien, Lindstad, Lundereid, Lund, Lønne, Nordal, Nordhalle, Norheim, Nordnes, Norli, Næss, Rosland, Skjøberg, Sneaas, Solberg, Solfeld, Stenersbo, Strand, Sørdal, Sørstrand, Tangen, Tisland, Uberg, Varden, Vestli, Veibø, Vinje

Gofjell:  Gofjell, Brøløs, Baann, Lia, Lien, Myrland, Oterhei, Svarttjerndalen, Rullemyr, Brataas, Braaten, Gofjelltangen, Fjellbu, Lyngfjell, Rønning, Skogly, Strandbakken


Helle:  Helle, Bakken, Brakka, Bratli, Bukta, Ekelund, Ekeberg, Eikeli, Fredheim, Granknæhøyda, Haugland, Hellemyra, Hellevang, Kikut, Melberg, Solhaug, Solbakken, Solstad, Vreen

Jomfruland:  Jomfruland, Hagane, Ldkstad, Norgaard, Saltstein, Saltverksmyren, Øytangen, Sollid, Tårnbakken, Trekanten

Kalstad:  Kalstad, Dalane, Frydensborg, Kalstadhaugen, Rørvik, Bergland, Birkelund, Bjerkelund, Braaten, Lille-Braaten, Bratten, Bratli, Byholt, Dalgren, Eikhaug, Fjeldet, Fjellhelm, Fjellbo, Fredly, Frøland,

Frydenlund, Furuholt, Furulund, Futegården,Granholt, Granli, Grøndalen, Grønli, Hauge, Haugstrand, Hjemly, Holte, Kalberg, Knatten, Kveldsro, Lerberg, Lien, Ljosdal, Lona, Lyngberg, Lyngaas, Lønholt,

Løvdal, Løvheim, Marlenlyst, Moldfjeld, Nordhallen, Nordskog, Nygaard, Nylia, Rindal, Sjøli, Skibodden, Skaar, Skjoldhaug, Skoglund, Solgløtt, Solbakken, Steinvik, Strand, Stranna, Stranden, Stenberg,

Solberg, Solstua, Sten, Solheia, Solhagen, Strømsund, Solstad, Solvang, Solvik, Svenum, Tolnes, Vervlund, Värly

Rørviksia:  Austli, Bergly, Bremmes, Dagheim, Eiktun, Fjeldli, Grønli, Havsjå, Kitut, Kokken (Bellevue), Korslund, Lindvika, Oakhill, Rekevika, Roheim, Solaas, Solhaug, Solsund, Solheim, Steinli, Tangen, Venås

Kirkeholmene: Kirkeholmene, Askheim, Bergli, Bratsberg, Breidablikk, Fredhelm, Furulund, Haugen, Holmstad, Kokkejordet, Kornaker, Krokstad, Nordstrand, Strandbo, Stlli, Kirkeholmen, Morholmen, Solstrand

Langøy:  Langøy, Bjelvik, Bjerkhue, Brønholmen, Bærmyra, Braaten, Eikelund, Furuholmen, Garnvik, Granli, Holmen, Høimyr,Isnestangen, Kjørebund, Langøy, Langårdsund, Malmtangen, Norjordet, Nygaard,

Oksekastet, Risøy, Rønningen, Skauen, Svaneflekken, Ødegaarden, Nystad, Nøttebakken, Solbakken, Solhaug

Levang:  Levang, Fiane, Bjørkkjærr, Bruntangen, Braaten, Donavold, Ekerene, Einarsholmen, Ellingsvik, Fiane, Finsbudalen, Furumyr, Gjernesmyr, Hellemyr, Kjendal, Kolstangen, Korsmyr, Kvihaugen, Langmyr,

Levangsdalen, Liland, Nybu, Nygaard, Rødal, Rønningen, Stangnes, Thorsdal, Vedal, Vinterkjærr, Ødegaarden, Ørsvik, Bergstad, Fjellbo, Haugen, Myrene, Solvik, Steinbo, Veibø

Lovisenberg og Valberg: Lovisenberg, Berg, Bergsvik, Langetangen, Roland, Slotvik, Valberg, Ødegaarden, Bergan, Brattli, Fagerheim, Fjellstad, Nedre Fjeldstad, Hvitskjær, Klil, Kronborg, Langetangverven, Lund,

Smiebakken, Solheim, Vervaker, Verven, Werven, Bergsmyr, Filestad, Håkonsplass, Lie, Solheim, Stein, Sørli, Sørstrand

Myra og Stabbestad:  Myra, Bakke, Bekkevik, Bjelkevik, Bjørnemyr, Braaten, Gullbergmyr, Hasseldal, Hatteberg, Lindhagen, Løvdalen, Myren, Myren (Fjeldheim), Myrstrand, Nordskog, Rognli, Skjørvik,

Slaataas, Stabbestad, Stabbestadmyren, Storkjærr, Storemyr, Aasen, Bergdal, Braaten, Dalfjell, Eklund, Fjella, Fjeldstad, Fjordgløtt, Fredly, Granholt, Granlyl, Gunnulfsåsen, Haugen, Hjemly, Hvitsten, Klevene,

Kvernene, Lia, Bjelkevik, Nytomt, Rosvik, Sandvik, Solhaug, Solvang, Stabbelia, Stabbestad, Strømtangen, Aasheim

Oterøy:  Oterøy, Buholmen, Gjeitholmen, Oterøytangen, Røsholmen, Slaatholmen, Studsholmen,Bukten, Fjellheim, Gjeitholmen, Kreierholmen, Lille Slaatholmen, Oreholmen, Lille Røsholmen, S. Stotangen, Østre Studsholmen, Øyvang

Portør:  Portør, Bergli, Bratli, Fjellvik, Fjordglimt, Korsundholmen, Kringsjå, Odden, Sjøbo, Solglimt, Solheim, Utsikten, Øveraas

Rauane:  Rauane,Fjeldet, Flatodden, Havglimt, Liland, Nordbo, Rauaneholmen, Tomer Øybo

Skarbo:  Skarbo, Apalstø, Arnesta, Bergstad, Blomstadlia, Bratt, Brataas, Braaten, Bufjeld, Fjeld, Fjellvang, Fjellbakken, Fredheim, Hagen, Haugen, Hellesund, Klevland, Kullbund, Sunne, Mindrebø,

Skarbu, Skjørtjernbaann, Steinene, Solberg, Solstad, Solfjeld, Solhaug, Solvik, Slaavik, Slarve, Stensland, Tangen, Vadalen

Skatøyøya:  Skåtøy, Ødegården, Blomstad, Bråtane, Bråten, Burøy, Burøytangen, Buviken, Darefjeld, Dønnevigen, Dønvik, Eibraaten, Espevika, Fredheim, Fjordgløtt, Hesttagen, Helleseng,

Kirkesund, Korsundmarka, Nepeløkken, Osviken, Nyland, Postmyr, Rankilen, Rønningen, Saltbutangen, Skåtøy, Stavseng, Stenklev, Storemyr, Stoppedalen, Strandmyr, Vennevik, Vinterkjærr, Ødegården, Aas,

Aasvik, Breidablik, Bredli, Eikli, Eikilen, Fagerli, Fjella, Fredly, Fjellheim, Fuglø, Furuheim, Fjeldhøy, Granli, Haugland, Heistua, Hamre, Haugen, Jesper, Krikken, Krikkholmen, Kalvenes, Lille Braaten,

Nordre Skåtøyroa, Nyheim, Norli, Norvik, Osvikkjærr, Pumpeviktangen, Rognhaug, Solli, Solhaug, Skåtøyrotangen, Solvik, Sørli, Stenklev, Storemyr, Stoppedalen, Sandtorp, Tangen, Utsikten, Vattvik

Stråholmen:  Stråholmen, Solhaug, Midtbøen, Norheim, Nygård, Nyland, Sørstrand, Vestgård, Solheim

Støle og Haslund:  Støle og Haslund, Byttesmyr, Guramyr, Hagen, Hampemyr, Haslund, Hove, Kjærremyr, Langholmen, Langkjærr, Myrene, Staveng, Støle, Stranden, Strandmyr, Stølestranden, Tonstøl,

Ødegaarden, Øvre Stavseng, Solli, Byttesmyr

Tåtøy:  Tåtøy, Orebugten, Aftensol, Arnvik, Askelund, Austad, Bakken, Berg, Bjerka, Bratt, Breibukten, Breidablik, Eikehaugen, Eikeland, Fjeld, Fjeldy, Fjeldstad, Flatland, Fredheim, Fredtun, Hagen, Hefte,

Hegna, Holte, Holter, Kringsjaa, Kjellvik, Li, Lund, Lyngstøl, Løkken, Løvaasen, Manheimen, Marum, Midtbø, Nesland, Nordbø, Norberg, Norheim, Nygaard, Olstad, Ormebugten, Røed, Rønningen, Sagaas,

Sneaas, Solberg, Solfjeld, Solglimt, Solhaug, Solheim, Solhøgda,Sollid, Steinsund, Sten, Stensland, Stensrud, Strandli, Strand, Stranden, Støle, Sundbø, Sørli, Sørvik, Tveit, Vold, Øsland, Østby, Østli,

Aashaug, Aas, Aasland

Ørvik og Heibø:  Ørvik, Langevarp, Rosvik, Rydningen, Heibø, Heistad, Solberg, Solli, Leaaker, Solberg, Tangen

Østland og Lindtvedt:  Østland og Lindtvedt, Lund, Solberg, Almedalen, Dalen, Dorholt, Dyrendal, Haugen, Lindtveit, Ranberg, Rugset, Røberg, Solhaug, Sollid, Steinli, Stenberg, Strand, Sunde, Vestjordet, Østlid

Probate Records

Bamble judicial district
*1665-1869 Family History Library
*1665-1852 Digitalarkivet

Telemark and Bamble deanery
*1696-1806 Family History Library
*1696-1806 Digitalarkivet

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

Sannidal og Skåtøy bygdebok bind II   Skåtøya. Utgitt av en komite.