România Formularii si Correspondenta

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search


Aceasta pagina contine exemple de forme si litere care pot fi utilizate pentru a soliciat informatii istoriei familiei de la diverse agentii guvernementale din Romania. Unele dintre formele au fost furnitzate de catre ageentiile insele. Nici o incalcare a drepturilor de autor este destinat. Agentii incluse sunt: Starea Civila, Arhiva Securitatei, Arhiva Militare, si Arhiva Nationala.

Cereri la Starea Civila

Cerere pentru un Certificat de Nastere

Oras
Servicul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor
Servicul de Stare Civila
(Adresa)

Domnul Primar

Subsemnat(ul/a)
avand Codul Numeric Personal
fiul (fiica) lui                                           si al
domiciliat in
judetul
tara
titular al actului identitate, de tip ,                        avand seria ,

numar ,
eliberat de .

Prin prezenta solicit eliberarea CERTIFICAT DE NASTERE duplicat,
privind pe sens in care fac urmatoarele precizari:

1. m-am (s-a) nascut la data de
in localitatea                                                 judetul
sub numele de

Va multumesc.

Semnatura                                                     Data

Cerere pentru Certificat Casatorie

Oras
Servicul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor
Servicul de Stare Civila
(Adresa)

Domnul Primar

Subsemnat(ul/a)
avand Codul Numeric Personal
fiul (fiica) lui                                  si al
domiciliat in
judetul
tara
titular al actului identitate, de tip ,                       avand seria ,

numar ,
eliberat de .

Prin prezenta solicit eliberarea CERTIFICAT CASATORIE duplicat,
privind pe sens in care fac urmatoarele precizari:

1. m-am (s-a) casatorie la data de
in localitatea                                                   judetul
sub numele de
cu


Va multumesc.

Semnatura                                                        Data

Cerere pentru Certificat de Deces


Oras
Servicul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor
Servicul de Stare Civila
(Adresa)

Domnul Primar

Subsemnat(ul/a)
avand Codul Numeric Personal
fiul (fiica) lui                                        si al
domiciliat in
judetul
tara
titular al actului identitate, de tip ,                        avand seria ,

numar ,
eliberat de .

Prin prezenta solicit eliberarea CERTIFICAT DE DECES duplicat,
privind pe sens in care fac urmatoarele precizari:

1. s-a decedat la data de
in localitatea                                                          judetul
sub numele de

Va multumesc.

Semnatura                                                             Data


Cereri la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitate

Cerere pentru dosarul propiu

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitate
Strada Matei Basarab #55-57
030671 Bucuresti 3, ROMANIA

Domnule Presedinte

Subsemnatul(a)
Numele anterior (daca este cazul)
Legitimat(a) cu actul de identitate (serie si numar)
Eliberat la data Cetatenia
Data si locul nasteri
Prenumele parintilor
Domiciliat in localitatea
Adresa
Numar telefon
E-mail

Conform O.U.G. nr. 24/2008 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, va solict prin prezenta cerere accesul la dosarul intocmit de Securitate pe numele meu.
Anexez acestei cereri fotocopia actului meu de identitate valabil.

Data                            Semnatura


Cerere pentru dosare stramosii


Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitate
Strada Matei Basarab #55-57
030671 Bucuresti 3, ROMANIA

Domnule Presedinte

Subsemnatul(a)
Legitimat(a) cu actul de identitate (serie si numar)
Eliberat la data Cetatenia
Data si locul nasteri
Prenumele parintilor
Domiciliat in localitatea
Adresa
Numar telefon
E-mailConform O.U.G. nr. 24/2008 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, va solict prin prezenta cerere accesul la dosarul intocmit de Securitate pe numele rudel mele decedate (se mentioneaza gradul de rudenie)
cu urmatoarele data de identificare:Numele si prenumele
Numele anterior (daca este cazul)
Data si locul nasterii
Prenumele parintilor

Anexez prezentei fotocopia certficatului de deces pentru persoana al carei dosar este solicitat, fotocopia actului de identitate valabil si subsemnatului si copii ale actelor care atesta gradul de rudenie cu persoana care face obiectul cererii de acces la dosar.

Data                             Semnatura


Cereri la Arhiva Militare 

Corespondenta la Arhiva Nationala