Landvik Parish, Aust-Agder, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Landvik, Norway)
Jump to: navigation, search
Norway
Aust-Agder County
Landvik


Guide to Landvik, Aust-Agder, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Church Records

See Hommedal

Digitized images of parish registers available online at Digitalarkivet (Digital Archives)

Landvik: 1690-1980 (See also Hommedal)

Census Records

See Hommedal for all cenuses on microfilm at the Family History Library.

  • 1910: Folketellingen for Norge den 1te desember 1910. The 1910 census for Landvik is available online at Digitalarkivet(Digital Archives) of Norway; as well as at the Norwegian Historical Data Centre at the University of Tromsø, Norway.

Court Records

Land Records

Farm Books

Tveite, Johan, -1975: Landvik. A genealogy of the people and their farms in Landvik in Aust-Agder with a history of the area.

FHL 949.28/L1 D2

Farm Names

The farm number and name of the farms listed in Oluf Rygh Farm Names Index in about 1900 were as follows:

14 Aagre, 16 Aasen, 36 Alsøen, 41 Austland,

13 Bakke, 18 Bakkesletta, 37 Beisland, 61 Birkedal, 69 Bjorhuslien, 6 Bjorøen, 43 Bjørkos vestre, 73 Bomdalen, 65 Bæreli,

25 Dokkedal, 20 Dolholt,

27 Eftevig, 35 Einartraa,

40 Fillingtveit, 29 Fladen,

18 Gjerbrøndene, 37 Grindevolden, 45 Grøsle, 71 Gurrebu, 42 Gusdal,

59 Haaland, 7 Haaøen, 19 Hafstad, 48 Hardeberg lille, 68 Haugebu, 66 Helleland, 70 Helleren, 22 Hesthaven, 38 Hundland, 63 Hundsdal med Kaalland, 30 Hundshaugmyren, 64 Hørte,

60 Igland, 78 Imenes med Risvigen, 23 Indtjore,

28 Jaavold,

51 Kiland, 51 Kvernedalen, 51 Kvernevolden, 74 Kvernhusmoen,

18 Landvig, 10 Lien, 76 Liene, 11 Liensegre, 50 Lonebu ,51 Lonehaala, 34 Lunden,

34 Mellevigen, 56 Metveid, 32 Midstu, 12 Molland, 18 Moltemyren, 15 Morholt, 30 Møretraa,

72 Neset, 36 Nærebø,

17 Præstegaarden,

79 Raanden, 18 Ringsdalen, 55 Risdal, 18 Risvigen, 39 Røineland,

18 Sandehaven, 18 Sandkleven, 74 Skiftenes, 3 Skoddet, 32 Snehammer, 74 Snemyr, 53 Soll, 47 Stalleland, 54 Steinsvand, 77 Storenes, 5 Strandfjorden, 4 Støle, 74 Stølen, 75 Søndlesøen,

28 Tangerholt, 8 Tingvold, 78 Tjarrandspladsen, 1 Tjore ,2 Tjorestranden, 54 Tolleholmen, 33 Torp, 62 Toskedal, 24 Tyssekil, 67 Tønnesøl,

26 Udjus, 57 Urdalen,

46 Valbeland, 21 Vatnestrand, 74 Veien, 74 Vestermoen, 58 Volden,

74 Ødegaarden, 52 Øie ,9 Østerhus ytre, 31 Østerhus øvre, 36 Østervigen


The name of the farms listed in Landvik I Gard Og Grend in 1961 were as follows:

Abaalvika, Aagre, Aagreneset, Aasen, Alsand, Andersbruket, Arnevik, Askjels plass - Sønninga, Augland, Austad, Austland, Austlid, Austre Bjørkos,

Baadreis, Baadreisliene, Baarshei, Bakke, Bakkeli, Bakken, Bakken nordre, Bakken østre, Bakkesletta, Bakketun, Bakkevoll, Beint-bruket, Beisland, Bereli, Bergimellem, Bergtun, Berimel østre, Berimellem, Birkedal, Birkeland, Bjorhuslia, Bjorøya, Bjørkegra, Bjørkheim, Bjørkli, Bjørkos, Bjørkos austre, Blekkekjær, Bomdalen, Borkedalen, Braaten, Bratte Rivingen, Bratthaue, Breivoll, Brekne, Brentebakke, Bronebakken, Bryggesaa, Bua, Buhaven, Busledalen,

Christoffer-Bruket,

Dokkedal, Dokkedalsbruket, Dolholt, Dolholtmoen, Dyblemyr, Dyneholmen,

Eftevik, Egelistrand, Egre Liens, Eieskjær, Eikeli, Eikelunden, Eikhaugen, Eilev-bruket, Eilund, Einertrø, Ekelistø, Enge, Engene, Enggrova, Engholmen,

Fagerås, Fillingtveit, Finsdalsplassen, Fjellbu, Fjellstad, Fjellstua, Fjelltun, Fjærengen øvre, Fladen, Flate Rivingen, Flødvik, Folkestad, Fosbø, Fredheim, Fredly, Froholtsåsen, Furuknatten, Furukollen, Furulund, Furumo,

Gameltomta, Gammelhave, Gangdalen, Gauslaabruket, Gjeidaasen, Gjerbryn, Gjerbrynmyr, Gjerbrønden, Granemyr, Granum, Grindaasen, Grinnevollen, Grosvoll, Grunnevasslia, Grøsle, Grøsle nedre, Gunder Torkelsens bruk, Gunebulia, Gunleidalen, Gurebu, Gusdal, Gåsefoten,

Haakalen, Haaland, Haavers, Haaøya, Halvor-bruket, Hammerfolka, Hansplass, Hardeberg, Hardeberg Lille, Hardebergdalen, Haugebu, Haugemyr, Haugen, Haugland, Havblikk, Have, Haven, Havglans, Havgløt, Havgløtt, Havstad, Havstadkjerr, Havstadkjær, Havsyn, Hegdekjær, Heia, Heile garden, Heimbo, Heimly, Helleland, Helleren, Hemingstveit, Hestehaven, Hesthagen, Holte, Holvigheia, Holvika, Holvikholmen, Hommedal, Homstøl, Hovedbøle, Hundland, Hunsdal, Høgmo, Høgtun, Høgvold, Høiberg, Høigilt, Høimonen, Hørte, Hørtedal, Høymonen,

Igland, Imenes, Inntjore, Inntjore nordre, Inntjore søndre, Iver Johnsens bruk,

Jaavoll, Jaavoll vestre, Jernfjell, Johnsens Iver Bruk, Jomfruplassen, Jord, Jordås,

Kallandsheia, Kalvehagen, Kamperhaug, Kapp, Karten, Karthagen, Kiland, Kilebakken, Kilekleiva, Kjerrane, Kjøbaasen, Kleivehaven, Kleveland, Klomra, Knatten, Knausen, Koldrift, Kolland, Krokene, Krokåker, Krossvollen, Kryssen, Kråevika vestre, Krågeviga, Krågevik østre, Kvennedalen, Kvernevollen, Kvernhusmoen, Kvernhusøya, Kyrkjegarden,

Landvig, Landvigmonen, Landvik, Landvik skoletomt, Landvikmyra, Langemyr, Langgård, Lauvnes, Leirvang, Lia, Liene, Liens Egre, Lille Hardeberg, Lille Maagholmen, Lille Tingvoll, Lillevoll, Lindheim, Liodden, Lonebu, Lonehola, Loneholla, Lundehaugen, Lunden, Lunden nedra, Lunden øvre, Lundevold, Lynghaug, Lynghei, Lyngmo, Løkka, Løvdal,

Maagholmen Lille, Madsmyr, Melleviga, Metveit, Midstu, Midt-Tjore, Midtbø, Minnesmerkeplassen, Moen, Mofjell, Molland, Molland Skole, Mollandskjerr, Mollandskjerr østre, Moltemyr, Moltemyrmonen, Monen, Morholt, Morholtbruket, Morholtmonen, Morvig, Morvighytta, Movang, Myra, Myrane, Myrvang, Myrvoll, Møretrø, Møretrø nedra, Møretrø ørve, Møretrømonen,

Nabben, Nedre Grøsle, Nedre Lunden, Nedre Møretrø, Nedre Nærebø, Nedre Tjore, Nedre Tønnesøl, Nergaard, Neset, Nesvollen, Nordal, Nordli, Nordre Bakken, Nordre Inntjore, Norheim, Ny åbotsak, Nygard, Nygrenna, Nygård, Nyhave, Nylund, Nymo, Nytun, Nærebø, Nærebø øvre,

Oldheim, Opstad, Osketrø,

Pollen, Prestdalen, Presthaugen, Prestvollen,

Ramsholmen, Refsåsmonen, Rennehagen, Resviga, Resvik, Resvik Bedehustomt, Revedalen, Rib-Ås, Ringsdalen, Ringskleiva, Ringskleivmonen, Ringsmoen, Rinnen, Risbruna, Risdal, Rivingen Bratte, Rivingen Flate, Rognerud, Rokleiv, Rondelia, Ronnelia, Ronnen, Ronneng, Ronningen, Roresand, Roresand Sagbruk, Roresandbakken, Roresanden, Rossfjell, Ruhaven, Rynningen, Røyneland,

Sagbruk, Sandehaven, Sanden, Sandene, Sandkjær, Sandkleiv, Sandkleiva, Sandkleivmonen, Sandstykket, Sandvadmoen, Sauemyr, Senumstad, Sjøstrand, Sjøstua, Skaudelia, Skiftenes, Skiftenes vestre, Skjelbrei, Skjulestad, Skoddet, Skogen, Skoland, Skottevig, Slettemyr, Slettene, Slettås, Snøhommer, Solbakken, Solhaug, Solhaugen, Solheim, Solhøgda, Solhøiden, Solknausen, Solli, Sollia, Solstrand, Soløy, Solås, Stalleland, Standdalen, Stangholmen, Stensrød, Storenes, Storevoll, Stormonen, Stranda, Strandfjorden, Stranna, Støle, Stølen, Stømne, Suggelia, Svinneviga, Svinnevika, Syndlesøyna, Søndlesøyna, Søndre Inntjore, Sørdalen, Sørheim, Søyla,

Tangen, Tangerholt, Teglverket, Tingvoll, Tingvoll Lille, Tjaransplass, Tjore, Tjore nedre, Tjorestrand, Tolleholmen, Torjushaven, Torkelsens Gunder Bruk, Torp, Torsmyr, Toskedal, Tverkjær, Tyssekil, Tønnesøl, Tønnesøl øvre,

Udjus, Ulvshus, Urdalen, Uroa, Utsikten,

Valbeland, Vardeheistykket, Vardåsen, Vasshaven, Vatnestrand, Vatnestrand vestre, Vatnestrand østre, Vestergard, Vesterli, Vestermoen, Vesterviken, Vesteråsen, Vertre Bjørkos, Vestre Jaavoll, Vester Kråkevika, Vestre Skiftenes, Vestre Vatnestrand, Vestre Tjore, Vestreskogen, Vigmarken, Viken, Vollen, Vonheim,

Østeraasen, Østereng, Østerhus, Østevoll, Østre Bakken, Østre Berimel, Østre Krågevik, Østre Molland-skjerr, Østre Vatnestrand, Østre Tjore, Østrehus Øvre, Øvre Fjærengen, Øvre Lunden, Øvre Møretrø, Øvre Nærebø, Øvre Tønnesøl, Øvre Østrehus, Øye, Øygarden, Øygardsmyra, Øyna,

Åbotsak

Genealogy

Probate Records

Nedenes judicial district
*1640-1824 Family History Library
*1698-1826 Digitalarkivet.

Sand (Vestre Nedenes) judicial district to 1824
*1826-1879 Family History Library
*1826-1907 Digitalarkivet

Nedenes deanery
*1693-1811 Family History Library*1693-1811 Digitalarkivet.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

Tveite, Johan. Landvik I Gard og Grend. Kristransand:  Edgar Høgfeldt A. S., 1961