Iceland: Parish Listing

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

The following is a list of parishes in Iceland and counties.

Sogn (Parish) Amt (County) Notes
Akranes Brgrfj

Akrar Mýra

Akureyri Eyjfjr

Arnarbæli Árnes

Arnardal N-Ísfj

Auðkula A-Hnvt see Svínavatn, A-Hnvt
Auðkúla V-Ísfj see Vestur-Ísafjarðar
Ábær Skgfjr

Álftamýri V-Ísfj

Álftanes Mýra

Álftártunga Mýra

Álptamýri V-Ísfj

Álptanes Mýra

Álptártunga Mýra

Árbær (Árbæjar) Rngrvl

Árnes í Trékyllisvík Stranda

Ás N-Þng

Ás í Fellum N-Ml

Ás í Holtum Rngrvl

Ás í Kelduhverfi N-Þng

Ásar V-Skft

Ásgarður Dala see Hvammur
Bakki Eyjfjr

Barð Skgfjr see Holt
Bergsstaðir A-Hnvt

Berufjöður S-Ml, see Berunes
Berunes S-Ml

Bessastaðir Gllbrn, see Gullbringu
Bíldudalur V-Brðr

Bjarnanes A-Skft

Bjarnarhöfn Snflls

Blöndudalshólar A-Hnvt

Blönduós A-Hnvt

Borg á Mýrum Mýra

Borgar Mýra

Bólstaðarhlíð A-Hnvt, see Austur-Húnavatns
Brautarholt Kjósar

Breiðabólsstaður Rngrvl, see Rangárvalla
Breiðabólsstaður Snflls, see Narfeyri
Breiðabólsstaður V-Hnvt, see Vestur-Húnavatns
Breiðavík V-Brðr see Saurbær V-Brðr
Breiðavíkurþing Snflls see Laugarbrekka Snflls
Brekka í Mjóafirði S-Ml see Brekka S-Ml
Brettingsstaða S-Þng see Háls S-Þng
Brjánslækur V-Brðr

Brú N-Ml

Bræðratunga Árnes see Haukadalur Árnes
Búðardalur Dala see Dala á Skarðarsströnd
Búðir Snflls see Snæfellsnes
Búland V-Skft

Búrfell Árnes

Bægisá Eyjfjr

Bæjar Brgrfj

Bær Brgrfj

Bæssar Eyjfjr

Dagverðarnes Dala see Dala
Desjarmýri N-Ml

Draflastaðir S-Þng see Háls S-Þng
Drangey Skgfjr

Dvergasteinn N-Ml

Dvergasteinn S-Ml

Dyrhólar V-Skft

Efri-Holtaþing Rngrvl (for “þ” type “th”)
Efri-Núpur V-Hnvt

Eið í Eiðaþinghá S-Ml see Suður-Múla
Eiðar N-Ml see Norður-Múla
Eiðar S-Ml see Suður-Múla
Einarslón Snflls

Einarsstaðir S-Þng see Suður-Þingeyar
Eydalir S-Ml

Eyjardalsá S-Þng

Eyrarbakki Árnes

Eyrardal N-Ísfj

Eyri í Skötufirði N-Ísfj see Eyri N-Ísfj
Eyri við Seyðisfjörð N-Ísfj see Eyri N-Ísfj
Eyvindarhólar Rngrvl

Eyvindarmúli Rygrvl

Fagranes Skgfjr

Fell Skgfjr

Fell Stranda

Fitjar Brgrfj

Fjallaþing N-Þng

Fjörður S-Ml see Brekka S-Ml
Flatey á Breidafirði A-Brðr see Flatey A-Brðr
Flatey S-Þng

Fljótshlíðarþing Rngrvl see Teigur Rngrvl
Flugumýri Skgfjr

Frikirkjan í Reyðarfirði S-Ml see Frikirkjan S-Ml
Fróðar Snflls see Nesþing Snflls (for “þ” type “th”)
Garðar Brgrfj see Innri-Hólmur Brgrfj
Garðar á Álptanesi Gllbrn see Álptanesi Gllbrn
Garðshorn Eyjfjr see Eyjafjarðar
Garður í Kelduhverfi N-Þng see Ás N-Þng
Garpsdalur A-Brðr

Gaulverjabær Árnes

Gerði Brgrfj see Innri-Hólmur Brgrfj
Gilsbakki Mýra

Glaumbær Skgfjr

Glæsibær Eyjfjr

Goðdalir Skgfjr see Ábær Skgfjr
Grenivík S-Þng

Grenjaðarstaður S-Þng see Þverá S-Þng
Grímsey Eyjfjr

Grímstunga A-Hnvt

Grundarþing Eyjfjr see Grund Eyjfjr
Grýtubakki S-Þng

Gufudalur A-Brðr

Gufunes Kjósar see Mosfell Kjósar
Gunnarsholt Rngrvl

Göltur Árnes

Hagi (Haga) Rngrvl

Hagi V-Brðr

Hallormsstaður S-Ml see Suður-Múla
Haukadalur Árnes

Háfur (Háfs) Rngrvl

Háls S-Þng

Háls S-Ml

Helgafell Snflls

Helgastaðir S-Þng see Suður-Þingeyjar
Hellnar Snflls

Hestþing Brgrfj (for “þ” type “th”)
Heydalir S-Ml see Eydalir S-Ml
Hitarnes Hnppdl

Hitarnessþing Hnppdl (for “þ” type “th”)
Hítardalur Mýra

Hjalli (Hjalla) Árnes

Hjaltabakki A-Hnvt

Hjaltastaður N-Ml see Noður-Múla
Hjarðarholt Mýra

Hjarðarholt í Láxardal Dala see Láxardal Dala
Hjálmholt Árnes

Hjörsey Mýra

Hjörtseyar Mýra

Hlíðarendi Rngrvl See Rangárvalla
Hof á Hofðaströnd Skgfjr see Skagafjarðar
Hof á Skagaströnd A-Hnvt

Hof í Álptafírði S-Ml see Suður-Múla
Hof í Øræfum A-Skft

Hof í Vopnafírði N-Ml see Norður-Múla
Hoffell A-Skft

Hofstaðir Skgfjr see Flugumyri Skgfjr
Hofsþing Skgfjr (for “þ” type “th”)
Hofteigur N-Ml

Holt Rngrvl

Holt Skgfjr

Holt V-Ísfj

Holtastaðir A-Hnvt see Austur-Húnavatns
Hóla Skgfjr

Hólar Eyjfjr

Hólar í Hjaltadal Skgfjr

Hóll í Bolungarvík N-Ísfj

Hólmar S-Ml

Hrafnagil Eyjfjr

Hrafnseyri V-Ísfj

Hraun V-Ísfj

Hraungerði Árnes see Hraun Árnes
Hrepphólar Árnes

Hróarsholt Árnes

Hróarstungu Rngrvl

Hruni Árnes

Húsafell Brgrfj

Húsatoftir Árnes

Húsavík N-Ml

Húsavík á Tjörnesi S-Þng

Hvalsnes Gllbrn

Hvammur Dala

Hvammur Skgfjr

Hvammur Dala í Hvammissveit

Hvammur í Norðurárdal Mýra See Hvammur Mýra
Hvanneyri Brgrfj

Hvanneyri Eyjfjr

Hvoll Dala

Höfðabrekka V-Skft see Reynir V-Skft
Höfði Skgfjr Skagafjarðar
Höfði S-Þng see Grýtubakki S-Þng
Höskuldsstaðir A-Hnvt see Austur-Húnavatns
Illugastaðir S-Þng see Suður-Þingeyjar
Ingjaldshóll Snflls

Innraholm Brgrfj

Innri-Hólmur Brgrfj

Ísafjarðar N-Ísf see Eyri N-Ísfj
Kaldaðarnes Árnes see Stokkseyri
Kaldrananes Stranda

Kalmanstunga Mýra

Kambsnes Dala

Kaupangur Eyjfjr

Kálfafell i Fjótshverfi V-Skft

Kálfafellsstaður A-Skft see Austur-Skaftafells
Kálfatjörn Gllbrn

Kálfholt Rngrvl

Keldur (Keldna) Rngrvl

Keta Skgfjr

Ketú Skgfjr

Kirkjuból í Nauteyrar N-Ísfj

Kirkjuból í Valþjófsdal V-Ísfj see Kirkjuból V-Ísfj
Kirkjubæjarklaustur V-Skft

Kirkjubær N-Ml

Kirkjubær Vstmnn

Kirkjuhvammur V-Hnvt

Kirkjuvogur Gllbrn

Kjalarnessþing Kjósar for “þ” type “th”
Kjos Kjósar

Klausturhólar Árnes

Klofi (Klova) Rngrvl

Klyppsstaðir N-Ml see Húsavik N-Ml
Knappsstaðir Skgfjr see Holt Skgfr
Knörr Snflls

Kolbeinsstaðir Hnppdl see Miklaholt Hnppdl
Kolfreyjustaðir S-Ml see Suður-Múla
Kotströnd Árnes

Krísuvík Gllbrn

Kross Rngrvl

Krossholt Hnppdl

Kvennabrekka Dala

Kviabekkur Eyjfjr

Langholt V-Skft

Laufás S-Þng

Laugarbrekka Snflls

Laugardælir Árnes

Laugarness Gllbrn

Leirá Brgrfj

Leyrær Brgrfj

Ljósavatn S-Þng

Lundarbrekka S-Þng

Lundur Brgrfj

Lögmannshlíð Eyjfjr see Akureyri Eyjfjr
Lögmannshlið S-Þng see Suður-Þingeyjar
Marteinstunga Rngrvl

Másstaðir A-Hnvt see Undirfell A-Hnvt
Meðalfell Kjósar see Reynivellir Kjósar
Meðallandsþing V-Skft see Langholt V-Skft
Melar Brgrfj

Melstaður V-Hnvt see Kirkjuhvammur V-Hnvt
Miðdalaþing Dala see Kvennabrekka Dala
Miðdalur Árnes see Mosfell Árnes
Miðgarðar Eyjfjr see Grímsey Eyjfjr
Mið-Hóp A-Hnvt see Þingeyraklaustur A-Hnvt (for “Þ” type “Th”)
Miklaholt Hnppdl

Miklibær í Blönduhlíð Skgfjr see Miklibær Skgfjr
Miklibær í Óslandshlíð Skgfjr see Miklibær Skgfjr
Mikligarður/Miklagarður Eyjfjr see Störadal Eyjfjr
Mjóifjörður S-Ml see Brekka S-Ml
Mosfell Árnes

Mosfell Kjósar

Munkaþverá Eyjfjr (for “þ” type “th”)
Múla Skgfjr

Múli S-Þng

Múli á Skalmarnesmúli A-Brðr

Myrká Eyjfjr

Mýrdalþing V-Skft (for “þ” type “th”)
Mývatnsþing S-Þng (for “þ” type “th”)
Mælifell Skgfjr

Möðruvallaklauster Eyjfjr see Eyjafjarðar
Möðruvellir/Möðruvalla Eyjfjr see Grundarþing Eyjfjr (for “þ” type “th”)
Narfeyri Snflls

Nes Gllbrn

Nes S-Ml

Nesþing Snflls (for “þ” type “th”)
Njarðvik Gllbrn see Útskálar Gllbrn
Njarðvik N-Ml see Desjarmýri N-Ml
Norðfjarðar S-Ml see Nes S-Ml
Norðtunga Mýra see Mýra
Núpsstaður V-Skft see Kálfafell V-Skft
Oddi Rngrvl

Ofanleiti Vstmnn

Otradalur V-Brðr

Ólafsvellir Árnes

Ólafsvík Snflls

Óspakseyri Stranda

Presthólar N-Þng

Prestsbakki Stranda

Prestsbakki V-Skft

Rafnseyri V-Ísfj

Rauðimelur Hnppdl see Miklaholt Hnppdl
Refsstaður N-Ml see Norður-Múla
Reykholt Brgrfj

Reykhólar A-Brðr

Reykir (Reykja) Árnes

Reykir Skgfjr

Reykjadalur Árnes

Reykjahlíð S-Þng see Suður-Þingeyjar
Reykjavík Gllbrn

Reykjum Árnes

Reynir V-Skft

Reynistaður Skgfjr see Fagranes Skgfjr
Reynivellir Kjósar

Ríp Skgfjr

Sandar V-Ísfj

Sandfell í Øræfum A-Skft

Sauðafell Dala see Kvennabrekka Dala
Sauðane N-Þng see Norður-Þingeyjar
Sauðlauksdalur V-Brðr see Saurbær V-Brðr
Saurbæjarþing Dala (for “þ” type “th”)
Saurbær Brgrfj

Saurbær Kjósar

Saurbær V-Brðr

Saurbær í Eyjafirði Eyjfjr see Saurbær Eyjfjr
Selárdalur V-Brðr

Seltjaranes Gllbrn

Seltjarnarnesþinga Gllbrn (for “þ” type “th”)
Selvogsþing Árnes (for ”þ” type ”th”)
Selvogur Árnes

Setberg Snflls

Siglufjörður Eyjfjr see Eyjafjarðar
Siglufjörður Skgfjr see Skagafjarðar
Sigluvík Rngrvl

Silfrastaðir Skgfjr see Miklibær Skgfjr (Miklibær í Blönduhlíð)
Síðumúli Mýra see Gilsbakki Mýra
Skarð Dala see Dala
Skarð á Landi Rngrvl see Stóru-Vellir Rngrvl
Skarðsþing Dala see Dala
Skáholt Árnes see Ólafsvellir Árnes
Skálmarnesmúli Á-Brðr

Skeggjastaðir N-Ml see Norður-Múla
Skinnastaður N-Þng see Norður-Þingeyjar
Skorrastaðir S-M see Nes S-Ml
Skóga Rngrvl

Skúmsstaðir Rngrvl see Sigluvík Rngrvl
Skútustaðir S-Þng see Suður-Þingeyjar
Snóksdalur Dala

Sólheimar V-Skft

Spákonufell A-Hnvt

Staðarbakki V-Hnvt see Vestur-Húnavatns
Staðarfell Dala see Hvammur í Hvammissveit
Staðarhólarþing Dala see Hvoll Dala
Staðarhóll Dala see Saurbæjarþing Dala (for ”þ” type ”th”)
Staðarhraun Mýra see Álftártunga Mýra
Staðastaður Snflls see Snæfellsnes
Staður A-Brðr see Reykhólar A-Brðr
Staður Stranda

Staður V-Hnvt see Vestur-Húnavatns
Staður V-Ísfj see Vestur-Ísafjarðar
Staður á Snæfjallaströnd N-Ísfj see Kirkjuból N-Ísfj
Staður í Aðalvík N-Ísfj see Norður-Ísafjarðar
Staður í Grindavík Gllbrn see Gullbringu
Staður í Grunnavík N-Ísfj see Norður-Ísafjarðar
Stafafell A-Skft

Stafholt Mýra

Steinar (Steina) Rngrvl

Stokkseyri Árnes

Stóra-Hof Árnes

Stóra-Vatnshorn Dala

Stóri-Ás Brgrfj

Stóri-Dalur (Stóradals) Rngrvl

Stóri-Laugardalur V-Brðr

Stóri-Núpur Árnes

Stórólfshvoll Rngrvl

Stóru-Vellir Rngrvl

Strandar (Selvog) Árnes

Stærr-Árskógur Eyjfjr

Stöð S-Ml see Suður-Múla
Störadal Eyjfjr

Svalbarð N-Þng

Svalbarð í Eyjafirði S-Þng see Glæsibær Eyjfjr
Svínavatn A-Hnvt

Sýrnes S-Þng

Sælingsdalstunga Dala

Teigur (Teigs) Rngrvl

Tjörn Eyjfjr

Tjörn V-Hnvt

Torfastaðir Árnes see Haukadalur Árnes
Tröllatunga Stranda

Tungufell Árnes

Unaðsdalur N-Ísfj see Kirkjuból N-Ísfj
Undirfell A-Hnvt

Upsir Eyjfjr

Urðir Eyjfjr see Tjörn Eyjfjr
Úlfljótsvatn Árnes

Úthlíð Árnes

Útskálar Gllbrn

Vallanes S-Ml

Valþjófsstaður N-Ml see Norður-Múla
Vatnsfjörður N-Ísfj see Norður-Ísafjarðar
Vellir í Svarfaðardal Eyjfjr see Velli Eyjfjr
Vestmannaeyjar Vstmnn

Vesturhópshólar V-Hnvt

Viðey Gllbrn see Reykjavik Gllbrn
Viðidalstunga V-Hnvt see Vestur-Húnavatns
Viðimýri Skgfjr see Glaumbær Skgfjr
Viðvík Skgfjr see Rip Skgfjr
Villingaholt Árnes

Víðihóll N-Þng see Fjallaþing N-Þng (for ”þ” use ”th”)
Voðmúlastaðir Rngrvl see Kross Rngrvl
Þingeyraklaustur A-Hnvt (For the following “Þ”s use “Th”s)
Þingeyrar A-Hnvt

Þingmúli S-Ml

Þingvellir Árnes

Þóroddsstaður S-Þng see Ljósavatn S-Þng
Þverá S-Þng

Þykkvabæjarklauster V-Skft

Þönglabakki S-Þng

Ögur N-Ísfj