To request editing rights on the Wiki, click here.

Hjørundfjord Parish, Møre og Romsdal, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Guide to Hjørundfjord, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Hjørundfjord Parish
Jurisdictions
Stift/Bispedømme/Diocese add here
Prosti add here
Len 1599-1660 Trondheim
Amt 1689-1919 1660-1675: Romsdal, 1675-1680: Nordfjord og Sunnmøre, 1680-1689: Bergenhus, 1689-1919: Romsdal
Fylke 1919-Present 1919-1935: Romsdal, 1935-: Møre og Romsdal
Region add here
Prestegjeld Hjørundfjord
Kommune add here
Skifteretten add here
Tinglag Hjørundfjord
Fogderi Søndmør
Sorenskriveri Søndre Søndmør
Skipreide add here


Church Records[edit | edit source]

Hjørundfjord clerical district includes Hjørundfjord parish and Storfjorden parish from 1929. The Family History Library has microfilm copies of the church books, 1733-1928.

Digital images are online at Digitalarkivet:

Hjørundfjord: 1733-1941

Census Records[edit | edit source]

  • Fogd og sorenskrivers manntall 1664-1666 see Borgund
  • Sogneprestenes manntall 1664-1666 see Volda
  • Folketellingen den 1ste februar 1801, Norge. The 1801 census for Hjørundfjord includes the parishes of Hjørundfjord and Storfjorden and is available on microfilm at theFamily History Library. Also available online at Digital Archives.
  • Folketellingen 1845 for Hjørundfjord prestegjeld (Møre og Romsdal). The 1845 census for Hjørundfjord clerical district is available on microfilm at the Family History Library.
  • Folketellingen for kongeriget Norge den 31te desember 1875. The 1875 census for Hjørundfjord clerical district includes the parishes of Hjørundfjord and Storfjorden and is available on microfilm at the Family History Library.

Court Records[edit | edit source]

Land Records[edit | edit source]

Standal, Ragnar, Mot nye heimland: utvandringa frå Hjørundfjord, Vartdal og Ørsta, Volda : Utvandrarnemnda, 1985. A history of the people who emigrated from Hjørundfjord, Vartdal, and Ørsta in Møre og Romsdal county, Norway to the United States of America. FHL 948.35 W2s A farm name index to this book is found in the following link. File:948.35-W2s - MOTNYE.pdf

Farm Books[edit | edit source]

Farm Names[edit | edit source]

Strømme, Lars; Standal, Ragnar: Hjørundfjordboka, Gard og ætt. Band III

STRANDABØEN

MOLAUPEN, Larsgarden

TRANDALBYGDA

NES

TRANDALGARDANE

YTRE-TRANDAL, Arnegarden, Solbakken

MIDT-TRANDAL, Gjerdeplassen

INDRE-TRANDAL

RYNNINGEN, Geila, Ormhammaren,

NORANGSFJORDEN

LEKNESET, Furnes/Rømmenes, Lekneset, Rysta

URKEBYGDAY

YTRE-URKE, Hansgarden, Jensagarden, Olagarden, Ramogarden, Samondegarden,

URKEGJERDE, Nilsgarden, Olagarden,

INDRE-URKE, Brauta-Joplassen, Frikegarden, Ivergarden, Jensgarden, Jørnplassen, Nilsagarden, Olausplassen, Røysa Tostenneset,

KLOKK, Kristiangarden

HANDLYKKEN, Halekkja, Ivagarden, Jogarden,

MAUDE, Heimigarden, Utigarden

ØYELANDET

ØYE, Arnegarden, Bårdgarden, Fremsteholplassen, Haggardshaugen, Heimsteholplassen, Lunheim, Midtgård, Solheim, Styrkagarden, Toregarden, Utsikten,

SKYLSTAD, Arnegarden, Hau'aplassen, Hòlegarden, Jogarden, Olagarden, Pegarden, Mongsgarden, Ureplassen

NORANGSHOL, Holane

NORANG, Arnegarden, Einagarden, Knutegarden, Larsgarden, Lissjeholen, Marigarden, Pegarden, Sjurgarden,

STENES, Knutegarden, Nilsgarden,

STORFJORD SOKN

VIDDAL, Arnegarden, Bakkegarden, Dortegarden, Hansgarden, Hau-Olagarden, Jørngarden, Pegarden, Rasmusgarden, Trulsgarden, Viddalsvika, Ystengarden,

HOLE, Jogarden, Seljebakkplassen, Simagarden,

LEIRA, Årvika, Bøgarden, Jensagarden, Knutegarden, Larsagarden, Leirabøen, Myra, Syvergarden,

SELLEREITE, Bårdgarden, Nilsgarden


Strømme, Lars; Standal, Ragnar: Hjørundfjordboka, Gard og ætt. Band IV

ÅKRE, Bakkegarden, Erkegarden, Voldsgarden, Jogarden, Kalneset, Grovosen

BJØRKE, Hansgarden, Jakobgarden, Bertelgarden, Martegarden, Knutegarden, Oggdalsgarden

SKJÅSTADDALEN

SAURE

NER-SAURE, Knutegarden, Andersgarden

FRAM-SAURE, Lassegarden, Larsgarden

RAUSTAD, Sjursgarden, Rasmusgarden, Jogarden, Fyrskegarden, Jakobgarden, Knutegarden

MORKA, Toregarden, Vollane, Steffagarden

SKJÅSTAD, Sammelgarden, Kristengarden, Ellingegarden, Haugen

SÆTRE

FINNES, Pegarden, Kalnesgarden, Larsgarden, Arnegarden, Knutegarden

SKÅR, Skår, Skårabakkane, Edvardplassen

BONDALEN

HUSTAD, Åmondegarden, Knutegarden, Olagarden, Simagarden, Pålgarden, Hallvardgarden, Hustadneset

MOANE, Arnegarden, Martinesgarden, Svòra, Jakobgarden

KVISTAD, Ellingsgarden, Holane, Svidene, Rasmusgarden, Bakken, Åmyra, Jogarden, Gòtene, Nysveen, Tvergarden, Åsebøen, Slettebø

ÅRSET, Årsethaugen, Jensgarden, Bårdgarden, Kvia, Moland

GJERDET, Nedigarden, Gammalt, Oppigarden

TRYSET, Ivergarden, Karlgarden, Buset

HAUGEN

AKSLA

SLEDALEN, Instegarden, Heimstegarden, Syvrengarden, Dalset

REKEDAL, Simagarden, Ivergarden, Olagarden, Toregarden, Arnegarden, Magnusgarden, Monsgarden, Berngarden, Haugset

LIDA

EIDET, Olagarden, Eljasgarden, Ædane


Strømme, Lars; Standal, Ragnar: Hjørundfjordboka, Gard og ætt. Band V

TVERGROVA, Bakken, Hòggane/Hòla, Smivollen, Arnegarden

VALSET, Sollid, Steffagarden, Olegarden/Kvia, Olagarden

VILLANE, Henrikgarden, Jetmundgarden, Knute-/Albrigtgarden, Teigane, Tore-/Olagarden, Kolbingarden, Bakkely

STOKKE, Bårdgarden, Olagarden, Myra, Pegarden Skogli, Slettedalsgarden

MYRHOLEN, Store-Myrholen, Lissje-Myrholen, Solvang

HALSEN

FRAM-FRØLAND, Jogarden, Knutegarden, Djuna, Ljosheim

NER-FRØLAND, Larsgaarden Jakobgarden, Skulegarden, Karlgarden, Simagarden, Kari-Bertestova, Fredly, Frøylund, Brulund, Grendahuset

AKLESTAD, Jensgarden, Klokkargarden, Arnegarden, Bakken, Engarden, Nygard, Nyheim

FREMSTE-HOLEN, Lissj-Olagarden

HEIMSTE-HOLEN

ÅRSKOGANE

RISE, Simagarden, Larsagarden, Lensmannsgarden, Pegarden, Pålgarden, Tryggesetgarden, Slettbø

SÆBØ, Stenes-Olagarden, Sæbøstranda/Sæbøneset, Myra, Hjellen, Indre Sæbøneset, Ytre Sæbøneset, Flatneset

HJØRUNDFJORDSTRANDA

STORE-STANDAL, Kolbingarden, Olagarden, Frikegarden, Bøgarden, Bornigarden, Rasmusgarden, Jensgarden, Klubbengarden, Øya-Pegarden, Åmondegarden, Nye-Borni, Storlebakken, Småbruka, Høydalen

STAVSET, Oppigarden, Nedigarden

YTRE-STANDAL, Nilsgarden, Olagarden, Bakkane, Jakobgarden, Strandabøgarden, Ein'haugen

STØYLEN

YSTENESET

STRANDA

ÅRSNESET, Sjurgarden, Arnegarden, Nilstyftene, Nye Arnegarden, Antongarden, Ospeskogane

YTRE-ÅRSNESET, Stigane

KLUBBENESET, Nytun

SALTRE, Geila

ØYRA

INDRE-ØYRA, Øyrerystene

YTRE-ØYRA

SKARBØEN, Ytre-Skarbøen

BRATTHEIM24 Aakre 37 Aarset 57 Aarskog 65 Aarsnes indre 54 Aklestad 41 Akslen 25 Bjørke 72 Bratheim 45 Eidet 32 Finnes 59 Flatneset 52 Frøland fremre 38 Gjerde 51 Halsen 13 Handlekkjen 40 Haugen 59 Hjellen 46 Hoggene 21 Hole 55 Holen fremre 56 Holen nedre 34 Hustad 60 Høidalen 12 Klokk 67 Klubbenes 36 Kvistad 22 Leire 8 Leknes 44 Liden 14 Maude 35 Mo 2 Molaupen 29 Morken 59 Myren 50 Myrhol 3 Nes 18 Norang 17 Norangshol 28 Raustad 43 Rekdal 58 Rise 7 Rydningen 68 Saltre 27 Saure fremre 23 Seljereite 33 Skaar 71 Skarbøen 30 Skjaastad 16 Skylstad 42 Sletdalen 60 Standal indre 62 Standal ytre 61 Stavset 19 Stenes 64 Stenes ytre 49 Stokke 1 Strandebøen 63 Stølen 36 Sveen 59 Sæbø 59 Sæbøneset 31 Sætre 6 Trandal indre 39 Tryset 46 Tvergrov 10 Urke fremre 11 Urke midtre 9 Urke store 47 Valset 20 Viddal 48 Ville 15 Øie 69 Øren indre

Probate Records[edit | edit source]

1689-1801: Probates are found in Sunnmøre judicial district.

1799-99: Probates are found in Søre Sunnmøre judicial district.

1707-1807: Clerical probates are found in Sunnmøre Deanery

References[edit | edit source]

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

Strømme, Lars; Standal, Ragnar: Hjørundfjordboka, Gard og ætt. Vol 3, 4, og 5. Trykk: Egset Trykk AS, Volda 1993; Ørsta Trykkeri 1988