Fræna (Vågøy), Møre og Romsdal, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Fræna (Vågøy), Norway)
Jump to: navigation, search
Norway
Møre og Romsdal County
Fræna (Vågøy)


Guide to Fræna (Vågøy), Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Church Records

See also Aukra

Fræna parish belonged to Aukra (Akerø) Clerical District until 1859 under the name of Vågøy (Vågø). Then it became its own clerical district and was called Fræna. In 1878 another church was built. From that time Fræna prestegjeld (clerical district) included two parishes which were called Indre Fræna and Ytre Fræna.

The Family History Library has microfilm copies of the church books, 1785-1903.

Digital images are online at Digitalarkivet:

Fræna: 1845-1872

Fræna / Indre Fræna: 1870-1899

Fræna / Ytre Fræna: 1870-1905

Aukra: 1785-1808, 1871-1883, 1903-1906

Aukra / Vågøy: 1817-1844

Census Records

  • 1664-1666, 1701, 1801, 1815 see Aukra
  • Folketellingen for kongeriget Norge den 31te desember 1875. The 1875 census for Fræna (Vågøy) clerical district includes the parishes of Fræna and Ytre Fræna and is available on microfilm at theFamily History Library

Court Records

Land Records

Farm Books

Farm Names

Bygdebok for Fræna vol I:

Nordre Bjørnsund:

Bakken, Berg, Bergtun, Bratten, Bua,

Dalhaug, Daugstad, Draget,

Engen,

Fagerheim, Fredly, Fiskarheimen, Fredheim Moøen, Fredly,

Gjerdset,

Hagen, Hålen, Hamer, Hammeren, Hansrikholmen, Haugen, Haukaas, Havneberget, Havly, Havneberg, Heimdal, Hindreheim, Hyttå,

Indrehavn,

Julshavn,

Kjeglehaugen, Knutsgård, Kringsjå, Kveldro,

Langhammer, Løå, Lunheim,, Lyngdal, Lynghaugen, Lyngvik, Løhaugen,

Marken/Nepå Markjen/ Svenstuen, Midtun, Myra, Myren,

Nerbø, Nergaard, Nerhagen, Ner i Gara/ Olivergarn, Nedre Røren, Nordgaard, Nordnes, Norhavn, Nordheim, Nordstrand, Nornes, Nordal, Nordengen, Nordly, Norset, Nyhagen,

Olivernaustet, Opphaug, Øverhaug, Øverhagen, Øverhagen/Øvergaard/ På haua, Øvrebø,

Rødal, Røren,

Sigurdbryggja Sletten, Sjøhlt, Smevik, Snagen, Solbakken, Soltun/ Marenshuset, Sporsem, Stamnes, Stenshavn, Storhaugen, Strandhaug, Strandly, Sydgård, Søgaard, Sørhamn, Sørhavn, Sørnes,

Utheim ,Uthaug, Uthuste, Utkiken, Utsigten,

Vestgård, Vevang,

,

Søre Bjørnsund: Bårstauå (Borgarstova), Haugen, Øvregaard, Høibakken, Frigaard, Bratli, Skaret, Hesholmen, Nordgaard/ Maligarden, Berget, Midtgaard, Draget, Nygaard, Nøsen, Brekken, Neshaugen, Vågen, Flaten, Sjøvik, Fjæren, Marken, Ytterholm, Moen, Utigard, Sørvaag, Bakkemyr, Akselvold, Stokkeland, Fugelseth, Storhaugen, Eidem, Løbakken, Nyland, Blomsnes, Vik, Larsnes, Østigaard, Havevold, Nautnes, Nilsplassen, Nygård, Øverli, Hammervold, Nyvold, Tunet, Fredly, Årsbog, Solhaug, Strandly, Nordgårdsneset, Høgtun, Løvås, Skjæret, Guttormhaugen, Nyhamn, Hamneberget, Paulberg, Sjøtun, Laarsbog, Vevang, Nilsplassen, Sigmundsbu, Leiren

Bygdebok for Fræna vol II:

Harøa indre: Lilleviken, Heimtun, Høgtun; Engelsetet: Broland/Skjæret, Solstad, Bakkely, Soltun, Vestbo, Bergmo, Solstad; Vikan (Vestavikan): Tøftene, Vikås, Øvrebø, Norheim, Vikteigen, Trøhaugteigen, Norheim, Kvila, Solbakken, Skogly, Langmyrhaugen; Skomakarneset: Lervoll, Stavik: Hau'n, Hansgarden, Vikamyr, Myra, Søholt, Nyheim, Røra, Fjøsbakken, Skogstien, Skuleteigen, Stavik indre: Knutgarden, Geilen, Fugleberg/ Innlegget, Flatmo, Nordigarden, Botneteigen, Lotsberg, Norheim, Nygård, Vika, Dalsbø, Storviken, Myrstad, Haugtun, Bjerke, Fjallvang, Byrkjeland, Uthaugen, Solbakken, Soltun, Stavikmyr, Haugli, Haug, Kuhammerlia, Heimstad, Viklund, Vestbu, Kjørsvik: Nerigarden, Øverbøen, Myrløkken/Uti lykkjen, Seierstad/ Degerhalsen, Bakkemyra, Skråbakken, Nedste-garden, Råkvold, Voldstad/Vorremmen, Nyheim/Varden, Solvang/Strupen, Lunheim/ Stormyr'n, Remma/ Bakkeremma, Elverum, Fredheim, Elvebakken, Levran: Tømmerbakk/ Tornesbakken, Havnes: Havnnesset, Solbakken, Hamnen, Lillebu, Havly, Storberget, Tornes øvre: Skarhaugen, Myren/ Skarhaugmyren, Øvregarden, Nygård/Nøre Myra, Ødegård, Kvilheim, Utheim, Vonheim/sagbakken, Lunbo, Soltun, Bjerkely, Torsbu, Hyttebu, Bergtun, Heimly, Bergtun, Skaret, Skarheim, Bakkebo, Torsberg, Granlund, Tuhaug, Skarhaugen, Ruskebakken, Katthult, Tornes nedre: Vollen, Lærkesletten, Lilleausen/ Hygoten, Nygjerdet/ Ausen, Innlegget, Ane-garden, Haugen, Neset/ Torsnesneset/ Tornesberget, Ekren/ Lensmannsgarden, Arnegarden, Brogstad-garden/ Mahlegarden, Rottem, Lerkelund/ Øvre Neset, Løvold, Fredheim/ Dalå, Heimdal, Hagen, Bergsvingen, Fagerheim, Kvellro, Elvestad, Øren, Myrstad, Granly, Midttun, Solstrand, Stenbakken, Aasmark, Norheim, Torshall, Bjerktun, Nyheim, Kleiven, Kveldro, Solheim, Fredheim, Nordheim, Sjøgrunn, Midtheim, Sørtun, Hagatun, Volden, Nerås/ Elseplassen, Midttun, Åsheim, Øvre Brattli, Aasly, Solvang, Fredly, Solbakken, Tingstad, Torud, Kleiva, utsikten, Beitliteigen, Bjerkely, Naustet, Veslekleiva, Solstad, Veggrunn, Repstad, Sjøgløtt, Furulund, Myrvaang, Jobu, Kringsjå, Torneskleiva, Heimdal, Hagerup, Aasengården, Hagen, Aasen, Sæbø  

Bygdebok for Fræna vol III: 

Slutås: Søråsen, Nøråsen, Gjerdehaugteigen/Åsgjerdet, Aasly, Ås: Nerås, Grasholen/Iva-plassen, Gjerdet/Åsgjerdet/Øerne, Åsbakken/Kroken, Sørås/Olagarden, Nyås, Sørås/Pål-plassen, Vestre Skjeebrei, Åsvang, Britliteigen, Åstun, Vassli, Pålsrud, Aasheim, Løset: Løsetneset/Danielplassen, Solbakken, Skoghaugen, Rørset, Norheim/Hålhaugen, Frydenlund, Øvrehaugen, Soltun, Nordheim, Sagatun, Saglund, Løsethbu, Bergtun, Sunem, Finnstad, Vestheim, Bergtun, Solvang, Bakketun, Lima, Bergbo, Utsikten, Foxgarden, Nyheim, Fredheim, Nyhagen, Løvbakken, Oksegrov: Skog, Grova, Rabben, Berge, Nygjerdet/Myra, Utheim, Kvellro, Solheim, Fredly, Bergheim, Lunheim, Soltun, Bergtun, Fagertun, Kjellstadli, Fjelltun, Håset: Hagen/Håsethagen, Nedrehagen, Skoglund, Skjellbrei, Lindely, Myr, Haglund, Fredheim, Havly, Bjørkelund, Ragnartigen, Myrbø, Midtheim, Klemmetåsen, Svinøy: Holmro, Beøy: Nordigarden, Sørigarden, Johnsbu, Furuli, Seterhaug, Skotneset: William Thues plass, Stranden: Aurestranden, Gjerdet, Lunheim, Segelneset, Kveldro, Strandheim, Kringsjå, Haugtun, Hoelstad, Vestbu, Bergmo, Skogtun, Furulund, Nygårdsvoll: Volden, Orremsmyren, Orremmen, Vonheim, Valle: Risholen, Haugen/Vallehaugen, Aasvang, Karlstad/Vallerusket/Løken, Soltun, Midthaug, Nordli, Hestad: Åndhaugen/Haugan/Hauan, Remma, Hole, Fagerheim, Furukollen, Heimstad, Undhaug, Fagertun, Aure: Auremyra/Nøre Myra, Aurehaug/Søre Myra, Hålå, Auregjerdet, Gjerdet, Aurehaugen, Nerhagen, Orremsmyren, Nordheim, Nerheim, Torbu, Høgtun, Solvang, Nedrevoll, Solstad, Strandheim, Elverhøy, Nestun, Myrvang, Fredvang, Lund, Lunheim, Auretun, Aureheimen, Lunvik, Oshaugen

Bygdebok for Fræna vol IV:

Hoemsnes: Korsholmen, Hoem indre: "på Bakkå", "Neri Hål'n", "på Flaten", Lyngheim, Solbakken, Håbet, Liabakken, Nerheimstø, Kråkneset, Fredheim, Bjønnbuan, Bergly, Kvalsnes: "Der nord", Kvalsneset "Sø-Kvalsneset"/ Der sør", Midttun, Bergtun, Lindset ytre, Hagen, Sørvoll, Vestli, Hoem ytre: Bortigarden, Storvik, Hoemsjø/Vågyvalen/ Valen, Bakken, Kringsvold "Krekjin", "Sørgarden, Vålen øvre, Lervik, Solheim, Blåsenborg, Vågøy: Vågøen nordre, "Nårigara", Vågøen søndre "Sørigara", Jendem: Jendemsgjerdet, Jendemsvorpa/ "Norvorpå"/ Sørvorpå, Gjerdset: "Trondgarden", Torvehaugen, Jendemsbakken, Skjerpen, Hytten/Lillevikvorpen, Hagen/ Skjerpehagen, Flatvold, Vorpebakken, Røra /"Korsvikbakken", Solheim, Nygård, Flatvold, Nygjerdet, Løken/Jendemsløken, Solem, Bergtun, Midttun, Bakketun, Hagevoll, Fredly, Fjellheim, Hammartun, Lunheim, Tyrihaugen, Gjendemsvorpen, Kvernhushaugen,Jendemsjø: ("nemæ sjynå"), Sjølyst, Helset: Aspelund, Lauly, Helsetli, Lunheim, Solbakken, Nyborg, Skogly, Åndal: Aandal "på Skara", Hatlebakken, Julsetgarden, "Nilsgarden", "uti Haua", "på Brekkå", "Sivertgarden", Haugen "Nordre Løslettet", Sagmo, Landvassli, Langvassliteig, Kvilarsteinteig, Ørnehammerteig, Nordli, Solhaugen, Vardli, Tverli: Tverlien, Haugtun, Bringsli: Bringslien, Åshaeim, Hagås: Hagåsen, Åsabå, Løvås

Probate Records

1677-1869: Probates are found in Romsdal judicial district.

1700-1816: Clerical probates are found in Romsdal Deanery

References

Hammerøy, Arve: Bygdebok for Fræna Gard og Slekt vol I. Utgitt av Fræna Kommune (Elnesvågen 2009)

Julnes, Johan: Bygdebok for Fræna Gard og Slekt vol II. Utgitt av Fræna Kommune (Elnesvågen 2004)

Julnes, Johan: Bygdebok for Fræna Gard og Slekt vol III. Utgitt av Fræna Kommune (Elnesvågen 2007)

Julnes, Johan: Bygdebok for Fræna gard og Slekt vol IV. Utgitt av Fræna KLommune (Elnesvågen 2010)